Brannsikker avfallshåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikker avfallshåndtering"

Transkript

1 Brannsikker avfallshåndtering Skadeforebyggende Forum, Fred Nilsen

2 1. Innledning og statistikk 2. Så galt kan det gå 3. Sikkerhetsforskrifter, ansvar og regress 4. Hvordan ser det ut i ulike deler av landet 5. Behov for bedre løsninger 6. Hvordan får vi til nødvendig forbedring 7. Brosjyre

3 Garasjer i Asker invitasjon til svake sjeler? Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen

4 Brannårsak alle bygningsbranner bar ild elektrisk årsak feil bruk av elutstyr Påsatt selvantenning annet kjent lynnedslag eksplosjon Andelen med ukjent årsak er fordelt på de kjente etter størrelse.

5 Påsatte branner 308 (18 %) av brannene i 2008 var påsatt (DSB). Andelen varierer sterkt mellom de ulike bygningskategorier: 7 % av industribrannene 13 % av boligbrannene 15 % av brannene innen varehandelen 20 % av branner innen restaurant/kafé 45 % av brannene innenfor helse og sosial 55 % av skolebrannene

6 Påsatt brann i plastdunk 4 minutter etter påsatt Bør kanskje ikke plasseres helt inntil husveggen?

7 Hvor mange utrykninger til brann i dunk/beholder/container i 2012? Brannvesen Antall utrykninger Oslo Brann og Redning 75 containere og 82 søppelkasser Mosseregionen (MOVAR) 11 Drammensdistriktet 21 Vågan 7 Haugesund 8 (2011: 8, 2010: 22) Bergen 30 bosspann og 24 containere Noen av disse medførte bygningsbrann! Alle disse utrykninger er svært ressurskrevende for brannvesenet!

8 Så galt kan det gå

9 Kongerød skole Skole totalskadet I mars 2008 ble en søppelcontainer under halvtak ved Kongerød skole i Skien påsatt. Skade vel 32 millioner kroner.

10 8 branntilløp i Lillestrøm 20. september 2008 I løpet av den drøye halvtimen mellom og lørdag morgen har en eller flere gjerningspersoner tent på ikke mindre enn sju søppelkasser ved boliger og en søppelpose som lå på en tilhenger på Volla i Lillestrøm. Brant rett ved sønnens soverom Da han kom ut så han at det sto flammer oppover husveggen like ved soverommet til sønnen (2).

11 Påska 2013 Hvem tenner på bosspann i Bergen? Seks branner på to timer natt til lørdag. - Noen har gått runden, sier politiet. Han sikter til seks branner i bosspanner i Bergen sentrum natt til påskeaften. Brannvesenet var raskt på pletten ved tre av brannene, mens politiet klarte å slukke de tre andre. Den første brannen ble meldt ved Grieghallen klokken og den siste i Hollendergaten klokken De fire første skjedde i et tidsrom på 18 minutter, så ble det stille til en stund før det brakte løs igjen.

12 Sikkerhetsforskrifter, ansvar og regress

13 Kronisk jakt hvem er ansvarlig? 1. Er det brudd på sikkerhetsforskrifter? Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring AS har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort. Betingelsen er at det er årsakssammenheng mellom bruddet og skaden eller skadens omfang

14 Sikkerhetsforskrift brennbart avfall mv Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv eller lignende uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg, og ikke under brennbart tak eller vindusåpning. Brennbart avfall og brennbare materialer kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra containeren/enheten. Vurderer tilsvarende bestemmelse for bolighus. Plasseringskrav minst 2 meter fra brennbar vegg og slik at brann ikke spres til bygning. NB! Må sjekke hvilke krav som gjelder i egen forsikring. Noen selskaper har krav om avstand minst 10 meter!

15 2. Hvem skal betale for skaden? Forsikringsselskapet vurderer alltid om noen annen enn forsikringstaker er ansvarlig for inntruffet skade. Erstatningsplikt hvis rettslig erstatningsansvar. Utleie av container og utleier har plassert denne slik at brann i denne i neste omgang smitter til bygninger? Renovasjonsvesen som har plassert ut nye brennbare dunker uten å gjøre huseier tilstrekkelig oppmerksom på den ny risikosituasjon? For slike skadene vil det bli vurdert regress mot utleier av container og mot renovasjonsvesen/kommune. Skadene belastes i tilfelle disse aktørenes ansvarsforsikring

16 Hvordan ser det ut i Østfold?

17 Noen bygninger i Gubberogata i Moss Nr 8 Nr 12 Nr18 Nr 22 For en som ønsker det, er det ikke problem å lage brann ved hus i dette området i løpet av 5 minutter Nr 24

18 Boligområder i Moss Eidsvollgt 20 Inntil husveggen og under overbygg. Her blir det rask brannspredning

19 Moss sentrum Tittut, Henrik Gernersgt. 12 Lindman eiendom, Kongens gt.15

20 Våler helse og sosialsenter Et slikt senter skal vel være et spesielt trygt sted?

21 Våler helse og sosialsenter

22 Ringvollsenteret - unødvendig risiko Butikker og Ringvollklinikken osv i 1. etg. Boliger i 2.etg

23 Hvordan ser det ut i Bergen?

24 Bryggen i Bergen! Dette smauet er åpent hver dag til pga inngang til solarium Brun og blid Store plastdunker fulle med brennbart avfall - Og vegg i vegg ligger Det Hanseatiske Museum

25 Vær oppmerksom på sikkerhetsforskrifter hos leietaker Dette huset ble skadet etter containerbrannen i Skjoldavegen, Haugesund Foto: Tor Andre Johannessen Det hadde tatt fyr i en bosscontainer på stedet Containeren stod inntil veggen til et bolighus. Bergen Foto: Anders Fikke Avkortning i erstatning og regress mot den som har plassert den slik

26 Bra på Sørlandet?

27 Hvordan ser det ut i Flekkefjord? Rundt Helsehuset(NAV, Helsehuset II og SR-bank) I smuget mellom Skatt Sør og banken. Helt inntil treveggen. Låst sammen med kjetting, men ikke låst. I hagen hos Skatt Sør. God avstand til huset, men lett å flytte. Helsehuset 1I og SRbank. Stor container med papp. Godt merket

28 Her kan det gå galt Flytt en dunk! Sundebolig. Relativt nytt bygg Fire boenheter med hjelpetrengende rullestolbrukere Inntil vegg og under tak! Dette gir uakseptabelt høy risiko.

29 Behov for bedre løsninger

30 Våler helse og sosialsenter Begrenset område med mange beboere. Burde være mulig med samordnet og trygg avfallshåndtering

31 Noen bygninger i Gubberogata i Moss Nr 8 Nr 12 Nr18 Nr 22 Hvis det ikke er tilstrekkelig plass på eiendommen til å oppnå tilfredsstillende sikring? Bør da ikke annen løsning etableres? Nr 24

32 Nytt boligområde i Våler Nytt boligfelt her burde det vel ved planlegging av utbyggingen vært prosjektert en trygg løsning for avfallshåndtering?

33 Karmøy kommune Også i Karmøy kommune. Her har hver familie 4 eller 5 søppelkasser hver. I den ene var det fylt aske og dunken var deformert av varme 4 familier Samlet dunker godt til rette for en trygg fellesløsning? hvis planlagt på forhånd Hvordan får vi arkitekt, rådgivende ingeniør, kommune osv til å ta hensyn til dette behovet fra starten av?

34 Det er mulig å lage bedre løsninger Nytt boligkompleks i Moss. Her har utbygger tatt hensyn til behovet for sikker søppelhåndtering. Det er mulig!

35 SE FORSKJELLEN: I gamlehusbebyggelsen i Stavanger ser det striglet ut. Det er ikke tilfelle i Bergen. FOTO: ODD MEHUS Et nytt og supermoderne underjordisk rørsystem for avfall er planlagt for Bergen. Bosset skal suges med luft gjennom rør i bakken etter samme prinsipp som i en støvsuger. Rundt 500 nedkaststasjoner skal plasseres for kategoriene restavfall, papir og plast. Bossnettet står tidligst klart i 2020.

36 Tiltak 1. Kan vi få plan for avfallshåndtering inn som krav i TEK? TEK har krav til avfallshåndtering fra byggeprosessen, men ikke tilsvarende for byggets bruksperiode. Bør ikke søppel- og avfallshåndtering tas hånd om allerede i planleggingen av et nytt boligfelt eller et nytt bygg?? Og godkjennes som del av reguleringsplan og byggesøknad? 2. Kontroll og oppmerksomhet fra brannvesen i forbindelse med ordinær kontrollvirksomhet. Påpek konsekvens av uheldig plassering. Faktaark/brosjyre er tilgjengelig. 3. Det er behov for å endre kommunale renovasjonsforskrifter i mange kommuner. Veiledningsmateriell til huseierne må lages. Arbeid i regi av Avfall Norge. 4. Behov for forskrift om trygg oppstilling av containere i byer og tettsteder? 5. Ved bytting av dunker lag tilbud om brannsikre dunker til de som ønsker det og gjerne betaler ekstra for den sikkerheten. 6. Kan renovatør påpeke uheldig plassering? Enkel klistrelapp?

37 Hvordan får vi i gang denne jobben? Hvordan får vi arkitekt, rådgivende ingeniør/brannrådgiver og kommune i gang? Trygg avfallsløsning for den enkelte bolig, boligfelt, boligblokk mv for hele byggets bruksperiode. Det kan ikke være rasjonelt at spørsmålet om hvilken løsning som skal velges først kommer opp etter at bygget er på plass/ hele boligfeltet er bygget ut. Kan vi gjøre noe mens vi venter på krav i TEK?

38

39 Flytt en dunk! Det enkleste skadeforebyggende tiltak som finnes!

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Rapport Rapport Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av diverse forsikringer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling i

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT Våren 2010 Oppgave 1 Redegjør for a) innholdet i begrepet forsikringsinteresse b) kravet om at forsikringsinteressen må være lovlig Oppgave 2 I januar 2009 bestemte ekteparet

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb 001201000592001008 Org.nr. NO-995 568 217 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda 000592020000008 Endring Forsikringsnummer 62198664 Gjelder fra 23.08.2010 Hovedforfall 01.06 Betalingsterminer 01.06 Side

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger For Bygning gjelder følgende sikkerhetsforskrifter Identifikasjon SIK4217 8 Sikring mot brann,

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Tunge investeringer letter jobben - Innherred Renovasjon IKS Leder ForsikringsNytt nr.1 2009 Foto: Jonny Syversen Salgssjef

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 03 Skoler i brann Kan skolebygg sikres bedre? samhandlingsreformen I Indre Østfold har de allerede startet samhandlingen Side 16 KLP-listen KLP har utestengt fire

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd INNBRUDD Innhold Tyverisikring for bolig Når du pusser opp Når du ikke er hjemme Når du har hatt innbrudd Når du flytter Forsikringen Flyttefirmaets ansvar Har du hytte? Oppbevaring av verdisaker Dokumenter

Detaljer