BRANN. Innhold. Brann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANN. Innhold. Brann"

Transkript

1 BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter dine verdier Hjemmets beredskapsplan Oppbevaring av verdisaker (brannsikre skap) Oppbevaring av lettantennelig vesker/materiell side 90 side 91 side 91 side 92 side 93 side 96 side 93 side 95 side 95 SJEKKLISTE Produkter for sikring og slukking Leverandører side 96 side 97 side

2 sikker bolig Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. vesenet rykker ut til over boligbranner, mens forsikringsselskapene får over skademeldinger etter branner og branntilløp. De aller fleste brannene skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og mangel på kunnskap. De vanligste brannårsaksgruppene er: 1) Bar ild, 25 prosent Her finner vi alle brannårsaker som 90 knyttes til bruk av åpen flamme og håndtering av aske. Typiske brannårsaker er røyking på senga eller i sofaen, levende lys, aske fra ildsted eller askebeger, lek med fyrstikker/lighter eller fyrverkeri. 2) Elektrisk årsak, 21 prosent I denne årsaksgruppen er brannårsakene av mer teknisk art. Jordfeil, serielysbue, krypstrøm og termostatsvikt er typiske brannårsaker. 3) Feil bruk av elektrisk utstyr, 20 prosent Her ligger brannårsaker som tørrkoking på komfyren, tildekking av elektriske ovner og dårlig vedlikehold av elektriske apparater. 4) Påsatt brann, 10 prosent Dette er branner som av ulike hensikter er påsatt. I tillegg finnes det en rekke mindre brannårsaker som selvantennelse og lynnedslag. Cirka 18 prosent av alle boligbranner aldri oppklart. Krav om røykvarsler Det er lovpålagt å ha minst én røykvarsler i hver bolig. I boliger med flere etasjer, anbefales minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvarsleren gir deg et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får tid til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Røykvarslereskal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra veggen. Røykvarslere bør testes minst en gang pr. måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet må vanligvis byttes en gang årlig. Krav om slokkeutstyr Alle boliger skal være utstyrt med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Det anbefales å ha begge deler. Slokkeutstyret skal monteres slik at det er lett å finne i en nødssituasjon. Les bruksanvisningen nøye. Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slokkeutstyret jevnlig. Kontroller at kranen virker og at slangen er uten sprekker. Håndslokkeapparatet kontrolleres ved å se om pilen i trykkmåleren peker på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Finner du feil eller skader på slokkeutstyret, kontakt forhandleren for reparasjon eller utskifting. Rømningsveier Ved brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom. Avtal en fast møteplass utenfor boligen. Hold rømningsveiene ryddige, særlig i blokker med mange beboere i hver oppgang. Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne, og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige eller lignende. 91

3 5) INFORMERE: Ta imot og informer brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut. Gå ikke selv inn i boligen for å redde kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet. me aske fra askebegre på en forsvarlig måte. Kast ikke varm aske direkte i søppelbøtta. - Har du vedovn eller peis, fyr med tørr ved og god trekk. For kraftig fyring med lite trekk kan føre til pipebrann. Husk gnistfanger foran peisen. Vær forsiktig med åpen ild - Forlat aldri et rom med levende lys. Plasser ikke tente lys for nært brennbart materiale. Sørg for at lysene står stødig i ubrennbare lysestaker. Unngå påsatt brann Man kan ikke gardere seg 100 prosent mot ildspåsettelser, men enkelte tiltak har vist seg å være effektive: Opptreden ved brann 1) VURDERE: Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen. 2) REDDE: Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut. 3) VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Si hva du heter og oppgi nøyaktig adresse til bygningen som brenner. 92 4) SLOKKE: Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. - Røyk aldri sigaretter og lignende mens du ligger i senga eller i sofaen. Dersom du sovner kan sigaretten antenne sengetøy og møbler. Pass også på å tøm- - Mange påsatte branner starter i brennbart materiale som er tilfeldig lagret eller hensatt. Det kan være bygningsmaterialer, pappesker eller søppel. Sørg derfor 93

4 for at trapperom, garasjer og fasader er ryddet for brennbare ting som kan friste en ildspåsetter. - Unngå å plassere søppelcontainere nær bygningsfasader. Avstanden mellom en ulåst container og en bygning bør være minst 10 meter. - Mange borettslag har porttelefon for å kontrollere hvem som kommer inn i bygningen. Slipp ikke uvedkommende inn. Bruk elektriske apparater riktig - Komfyren: Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på. Unngå å bruke altfor sterk varme. Blir du avbrutt i matlagingen, for eksempel av en telefon, slå helst av kokeplatene. Forlat heller aldri boligen uten å være sikker på at komfyren er slått av. Sjekkliste OK Ikke OK 1. Røykvarsleren er montert riktig og den fungerer som den skal. 2. Boligen har nødvendig slokkeutstyr og alle vet hvor dette er plassert. 3. Rømningsveiene er ryddige og familien har avtalt en fast møteplass utenfor boligen. 4. Alle vet hvordan man skal opptre ved brann og alle husker nødnummeret til brannvesenet (110). 5. Levende lys står i stødige, ubrennbare lysestaker, og holdes alltid under oppsikt. 6. Trapperom, garasjer og fasader er ryddet for brennbart materiale som kan friste en ildspåsetter. 7. Komfyren holdes alltid under oppsikt mens den er i bruk, og kjøkkenventilatoren rengjøres jevnlig. 8. Vaskemaskiner og tørketromler brukes ikke når alle sover, eller når ingen er hjemme og passer på. 9. TV-apparatet slås alltid av med av/på-knappen ikke bare med fjernkontrollen. 10. Alle reparasjoner og endringer i det elektriske anlegget utføres av autorisert elektriker

5 - Kjøkkenventilatoren: Pass på å rengjøre ventilatoren over komfyren minst to ganger hvert år. Her samler det seg opp store mengder fett som kan ta fyr hvis varmen fra komfyren blir for sterk. - Vaskemaskiner og tørketromler: Slå alltid av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og tørketrommelen når du forlater boligen. La heller ikke disse maskinene gå mens du sover. Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. - TV: Slå alltid av TV-en med av/påknappen når du forlater boligen og før du legger deg. Det er ikke nok å slå av TV-en med bare fjernkontrollen. - Andre elektriske apparater: Trekk alltid ut stikkontakten til termostatstyrte elektriske apparater (kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende) når de ikke er i bruk. Et godt tips er å bruke tidsur som bryter strømmen automatisk etter en viss tid. Ha respekt for det elektriske anlegget Det er eieren av en bolig som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden. Hvis støpsler, kontakter, ledninger eller sikringer blir svært varme eller får svimerker, tilkall det lokale eltilsyn eller en autorisert elektriker snarest. Gjør ikke reparasjoner selv. Å være hobbyelektriker er både ulovlig og farlig. 96 SJEKKLISTER Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier 1. Sjekk at røykvarsleren er riktig montert i taket, minimum 50 cm fra vegg. 2. Sjekk at røykvarsleren fungerer. Test både ved å bruke testknappen og med røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys. 3. Sjekk at røykvarsleren kan høres tydelig fra alle soverom, selv når dørene er lukket. 4. Sjekk at boligen har husbrannslange og/eller et brannslokkeapparat på minimum 6 kilo. 5. Sjekk at slokkeutstyret er lett tilgjengelig, og at alle vet hvor det er plassert. Sett dere inn i hvordan det virker. 6. Dersom du har husbrannslange, sjekk at den er lang nok til å rekke til alle rom. Sjekk også at slangen er i god stand. 7. Dersom du har brannslokkeapparat, sjekk at manometerpilen peker på det grønne feltet i trykkindikatoren. Snu apparatet opp ned noen ganger. 8. Sjekk at det er minst to lett framkommelige rømningsveier fra alle soverom og oppholdsrom. 9. Arranger en brannøvelse hjemme. Alle som bor i boligen må delta. Er det små barn i huset, må foreldrene avtale hvem som tar seg av hvilke barn i en nødssituasjon. 10. Avtal et felles møtested utenfor boligen som gjelder i alle nødssituasjoner. I kjøkkenet 1. Hold alltid komfyren under oppsikt ved bruk. Slå av alle kokeplater straks du er ferdig med matlagingen. 2. Rengjør fettfilteret i ventilatoren minst to ganger i året. 3. Sett tidsur på støpselet til kaffetrakteren og vannkokeren, slik at strømmen brytes automatisk etter en viss tid. I stua 1. Forlat aldri et rom med levende lys. 2. Fyr med tørr ved og god trekk, og husk gnistfanger foran peisen. 3. Slå alltid av TV-en med av/på-knappen på apparatet. På soverommet 1. Røyk aldri i senga. 2. Bruk kun fastmonterte lamper og ovner på barnerom. I vaskerommet 1. Slå av vaskemaskinen før du forlater boligen eller legger deg for å sove. 2. Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. 3. Trekk ut støpselet på strykejernet før du går ut av rommet. Ellers i boligen 1. Sjekk at elektriske ledninger og kontakter er uskadet. 2. Sjekk at det ikke brukes for mange skjøteledninger. Få elektrikeren til å montere tilstrekkelig med faste kontakter. 3. Sjekk at alle lyspærer har riktig wattstyrke i forhold til hva lampene er laget for. 4. Sjekk at elektriske ovner ikke tildekkes av tøy som henger til tørk, gardiner eller lignende. 5. Sjekk at alle fyrstikker og lightere oppbevares utilgjengelig for barn. Spesielt for pleieog omsorgstrengende 1. Sjekk at slokkeutstyret er håndterlig for alle som bor i boligen. 2. Sjekk at røykere bruker røykeforkle. 3. Monter komfyrvakt som bryter strømmen etter en viss tid og ved overoppheting. 97