Branndokumentasjon Credohuset. G. Nr: 19 Br.Nr: 329 Rev :23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Branndokumentasjon Credohuset. G. Nr: 19 Br.Nr: 329 Rev. 03.08.2011 15:23"

Transkript

1 Generelt Instrukser Branninstruks: Generelt I klassen I barnehagen I møtesal / bibelskole I CK resepsjonen Leietagere 1og 2. Etg foran Hovedbrannvernleder / assistent Instruks til eier Instruks til leier/bruker (dagelig leder) Avdelings Brannvernleder Driftsansvarlig Tlf. Hovedbrannvernledere: Samordning av Internkontrollen. 6 Samordning Ekstraordinære tiltak ved øking av brannrisiko Instrukser for orden og forebygging av brannrisiko Instruks og ordensregler for bruk av kjøkken i Kontorer 2 etg Instruks og ordensregler for bruk av Sløyden Instruks og ordensregler for bruk av kjøkken for konferanserom Instruks og ordensregler for bruk av Naturfagrommet Instruks og ordensregler for bruk av datarommet Instruks og ordensregler for bruk av Skolekjøkkenet Instruks ved overnatting på Credobygget Kontrollrutiner. Rapporter er i perm Tiltaksplan etter kontrollrunder. Se i perm 2. Under ark Servicekontrakter. Se perm 2 under ark Dokumentasjon opplæring av ansatte. Se i perm 2 under ark Opplæring av nyansatte. Se i perm 2 under ark Brannøvelser/evakueringsøvelse. Se perm 2 under ark Evaluering og eventuelle tiltak etter brannøvelser. Se perm 2 under ark Branntetting. Se i perm 2 under ark Branntegninger. Se i perm 2 under ark Tegninger og snitt. Se i perm 2 under ark Risikoanalyse/tiltaksplan og ansvarsplassering Skjema for risikoanalyse 1. etg. Foran Skjema for risikoanalyse 1. etg. Foran Kontorer/Butikk Skjema for risikoanalyse 1. etg. Bak Skjema for risikoanalyse 2. etg. foran Skjema for risikoanalyse 2. etg. Foran. Barnehage Skjema for risikoanalyse 2. etg. bak Skjema for risikoanalyse 3. etg. Foran. BKG Skjema for risikoanalyse 3. etg. Bak BKG splan Credokirken. Se perm 2 under ark Side 1 av 57

2 splan Kontorer/butikk. Se perm 2 under ark splan BKG. Se perm 2 under ark splan Barnehagen. Se perm 2 under ark Forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn Brannsyn og tilbakemeldinger Alarmlogg. Se perm 2 under ark Byggesaker/tillatelser Side 2 av 57

3 1.0 Generelt. Eier av bygget Credokirken Adresse Øvre Kråkenes 49 Postnr Bønes Byggeår: Byggetillatelse/Ferdigattest: Etg. Antall: Heis/Brannheis: Trapperom/Rømningsveier: Bærende konstruksjoner: Etasjeskillere Grunnflate: Bruttoareal: 3 etg 1 stk Betong Betong Betong 3352 Kvm 8190 Kvm Registrert areal som særskilt brannobjekt: 8190 Kvm Brannalarm, type og dekningsareal: Fyrrom, type installasjon og effekt: Adressebart, 100% dekning. Oljekjel 400GCAL, el. Kjel 300 Kw. Lagertank, type brensel. Nedgravd oljetank L. Ansvarlig brannvernleder: Bruksområde: Kategori etter brannlovens 22: Arvid Vindenes Forsamlingslokale, skole, barnehage, salgslokale, treningslokaler,kantine og kontorer. A3 Side 3 av 57

4 Tilbake til innholfortegnelse. 2.0 Instrukser Branninstruks: Brann må straks varsles brannvesenet over telefon 110 Få ut alle som er truet av røyk og brann. Bruk ikke heisen. Forsøk å slokke. Lukk dører og vinduer. Møt og informer brannvesenet når det kommer Generelt Du skal til enhver tid være kjent med hvor rømningsveiene, brannmeldere, og slukkeutstyr fins. (gjør deg kjent i bygget) Du skal kunne bruke slukkeutstyret. Være kjent med din oppgave ved brann Les branninstruks / rømningsplan ( se oppslag ved utganger ) Ved brann / brannalarm skal alle forlate bygget I klassen Lærer tar kommandoen og sørger for ro og orden Vinduer lukkes Elevene stiller opp på rekke og lærer foretar en rask opptelling av elevene Gå så rolig ut i gangen og ut nærmeste rømningsvei. Unngå panikk. Vis hensyn. Lærer går sist og lukker (ikke låse) døren. Heisen må ikke brukes ved brann / brannalarm. Ute går klassen samlet Til framsiden (inngang A) så langt unna bygning som nødvendig, og lærer holder opptelling for å sikre at alle er ute. Lærer rapporterer til avdelingsbrannvernleder. Lærer og elever holder seg samlet til annen beskjed blir gitt I barnehagen Gruppeleder tar kommandoen og sørger for ro og orden. Vinduer lukkes. Barna klargjøres for evakuering og gruppeleder holder en rask opptelling. Start evakuering gjennom nærmeste rømningsvei. Side 4 av 57

5 Gruppeleder fordeler barna på hjelpepersonell fra administrasjonen. Brannvernleder i barnehagen fordeler hjelpepersonell fra administrasjonen etter behov. Opptelling for å sikre at alle er ute og gå samlet Til framsiden (inngang A). Gruppeleder rapporterer til avdelingsbrannvernleder i barnehagen. Gruppeleder og barn og hjelpepersonell holder seg samlet ute til annen beskjed blir gitt. Tilbake til innholfortegnelse I møtesal / bibelskole Lærer / møteleder tar kommandoen og sørger for ro og orden. Vinduer og dører lukkes. Start evakuering gjennom nærmeste rømningsvei. Ute går alle samlet Til framsiden (inngang A)så langt unna bygningen som nødvendig. Lærer / møtevert kontrollerer for å sikre at alle er ute. Lærer rapporterer til hovedbrannvernleder inngang A I CK resepsjonen. Vinduer og dører lukkes. Alle som ikke er tildelt annen oppgave, går til barnehagen og hjelper til med å få ut barna. Ved brann: Meld fra til brannvesenet på tlf. 110 Dette er fra Credokirken Øvre Kråkenes 49.. tlf Det er brann i..fortell rolig det du vet. Informere alle personer om å forlate bygningen. Forlat bygning og meld deg til hovedbrannansvarlig inngang A Leietagere 1og 2. Etg foran. Avdelingsleder/assistent tar kommandoen og sørger for ro og orden. Vinduer og dører lukkes. Start evakuering gjennom nærmeste rømningsvei. Oppsamlingssted er foran bygget ved inngang A. Avdelingsleder/assistent kontrollerer for å sikre at alle er ute. Det rapporteres til hovedbrannvernleder inngang A Side 5 av 57

6 2.2.0 Hovedbrannvernleder / assistent Få nøyaktig oversikt over hvor det brenner Ved alarm/brann lede evakuerings/slokning fra inngang A Kontrollere at brannvesenet er varslet, eventuelt å varsle på tlf. 110 Få oversikt over evakueringen av bygget Lede eventuell slukking Sørge for at de som ikke har oppgaver i forbindelse med redning, slukkearbeid ikke kommer inn i bygningen Møte og informere brannvesenet Bli i base v/ inngang A, vær maksimalt informert bruk assistenter for å utføre oppgaver Ring Vaktselskapet ved falsk alarm og avlys utrykning. Arbeidsoppgaver hovedbrannvernleder En gang pr. mnd. Foreta kontroll av brannsikkerhetsarbeid utført av vaktmester. Kontrollere / ajourføre dokumentasjon og instrukser. Ansvarlig for organisering og utførelse av brannøvelser. Tilbake til innholfortegnelse Instruks til eier 2-1. Generelle krav til eier Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Side 6 av 57

7 Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen. Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale Instruks til leier/bruker (dagelig leder) Generelle krav til virksomhet/bruker Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Påse at alle ansatte får tilstrekkelig brannvernopplæring ved nyansettelse og videre oppfølging. Brannvernopplæringen/øvelse skal gjennomføres minst en gang i året og dokumenteres Avdelings Brannvernleder Start evakuering av personer i ditt område. Alle skal ut i det fri. Kontroller alle rom i ditt område for å sikre at alle er evakuert og sjekk at vinduer og dører er lukket Informer hovedbrannvernansvarlig som står ved inngang A om status.(bruk assistent) Bli stående ved utgangsdøren og sørg for at ingen kommer inn i bygningen i ditt område. Arbeidsoppgaver Ansvar for å se til at brannsikkerheten i ditt område ikke blir svekket. Påse at instruksen til leier/bruker blir overholdt i sitt firma eller avdeling. Rapportere sperring av rømningsveier, slukkeutstyr, skader og mangler til vaktmester/eier. Tilbake til innholfortegnelse Side 7 av 57

8 G. Nr: 19 Br.Nr: 329 Rev : Driftsansvarlig (Hovedbrannvernleder) Ved brann/alarm få oversikt hvor det brenner. Alarmen er utløst, gå til inngang A og assister hovedbrannvernleder Hvis hovedbrannvernleder ikke er tilstede trer vaktmester inn i hans funksjon. Ved alarm undersøke stedet alarmen utløste 2 ganger i løpet av to timer. Arbeidsoppgaver i hht. vaktmesterinstruks Hver virkedag inspisere rømningsveier Ukentlig inspisere tekniske rom 2 g. pr. år inspisere dører / brannceller 4 g. pr. år kontroll av brannslukke utstyr, bestille rep./ refill. Ansvarlig for opplæring av ny ansatte. Ta runde med dem og få kvittering i protokoll. 1 g. pr. år Kontroll / vedlikehold av ovner / elektriske apparater samt kjøl / frys 2 g. pr. år lade ut og teste nødlys. Bestille reparasjon loggføre brenn tid Tlf. Hovedbrannvernledere: 1 Arvid Vindenes mob John Henriksen mob Side 8 av 57

9 2.2.6 Ansvarsfordeling i forskjellige avdelinger. Stilling Navn Møteplass V/inngang Hovedbrannvernleder 1 Vaktmester Arvid Vindenes A 2 Vaktmester John Henriksen A 3B Avd. brannvernleder 3. etg bak (fra vindeltrapper og bakover) 1 Skole Rektor A 2 Skole Inspektør A 3A Avd.brannvernleder 3. etg foran (fra vindeltrapper og fremover) 1 Skole Inspektør A 2 Skole Sekretær A 2A Avd.brannvernleder 2. etg foran (fra barnehagen og fremover) 1 Regnskap Avd. leder A 2 Administrasjon Sekretær A 3 Administrasjon H.Pastor A 2B Avd. brannvernleder barnehagen 1 Styrer Styrer/avd. leder A 2 Gr.leder Blåklokkene A 3 Gr.leder Hvitveis A 4 Gr.leder Hestehov A 1B Brannvernleder møtesaler/bibelskole 1 Undervisende lærer A 2 Møtevertleder A 3 Møtevert A 1A Brannvernleder Ungdomsskolen 1.etg 1 U. skole Inspektør A 2 U. skole Klasseforstander A 1A Brannværnleder Kontorer 1og 2.etg 1 Kontorer /Trim Dagelig leder A 2 Kontorer/ Trim Avd. Leder A Evakuere alle til front av bygget, inngang A. Se til at ditt område er tomt for folk, rapporter.. Stå i døren for å hindre at folk går inn. Alle nr.1 er ledere. Alle nr.2,3,4 assisterer leder. Ved leders fravær (nr.1) er nr. 2 leder osv. Side 9 av 57

10 2.2.7 Samordning av Internkontrollen. 6 Samordning. 1. Driftsavdelingen på Credokirken skal påse at kontroll og vedlikehold på bygg og tekniske installasjoner blir gjennomført etter gjeldende regler og forskrifter. 2. Opplæring av egne ansatte og frivillige i HMS. 3. Alle ansatte har ansvar for å gi melding om avvik til ledelsen. Ledelsen tar dette videre til driftsavdelingen som fører avviket inn i HMS boken. 4. Alle avvik skal rettes på og lukkes så fort som det lar seg gjøre etter alvorlighetsgraden. Leietagere: 1. Skal påse at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring i HMS. Dette skal dokumenteres og føres inn i HMS boken for leietagere. 2. Ansatte hos leietager har ansvar for å melde avvik til ledelsen. Ledelsen tar dette videre til driftsavdelingen og fører det inn i HMS boken under avvik. Underskrift Utleier. Utskrift Leietager. Side 10 av 57

11 2.3.0 Ekstraordinære tiltak ved øking av brannrisiko Vaktmester på bygget er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak. TLF / og Dersom deler eller hele brannalarmanlegget settes ut av funksjon i perioder, vil det føre til en øking av risiko for at en brann ikke oppdages på et tidlig tidspunkt. Som et tiltak under slike forhold, vil det bli satt inn brannvakt som går runder på bygget for å sjekke at alt er ok. I tillegg kan det være aktuelt å informere ansatte om at anlegget er ute av drift og be dem være spesielt på vakt i slike situasjoner. Dersom det kommer utenforstående firma for å gjøre varme arbeider på bygget som for eksempel sveising, taktekking og lignende, skal driftsansvarlig forsikre seg om at vedkommende firma/ person har de nødvendige godkjenninger / sertifikater til å utføre slike arbeider. Dersom det skulle oppstå en situasjon der det er redusert tilgang på slukkevann i en seksjon av bygget, kan det være aktuelt å kompensere med annet slukkeutstyr, alt etter hva som vil være nødvendig i en konkret situasjon Instrukser for orden og forebygging av brannrisiko. ADVARSEL Bruk av stearinlys er meget brannfarlig. Du har selv ansvaret for at lysene blir slukket etter bruk La aldri stearinlys brenne i et rom når det ikke er personer tilstede. Dersom du tenner lys og ikke skal være tilstede til lysene skal slukkes, må du gi ansvaret over til en annen person og informere om denne instruks. Denne instruks skal alltid oppbevares sammen med stearinlysene Side 11 av 57

12 2.3.2 Instruks og ordensregler for bruk av kjøkken i Kontorer 2 etg Ansvarlig for kjøkkenet skal hver dag påse at det er ryddig og rent. Brukerne av kjøkkenet er ansvarlige for å rydde opp etter seg, og slå av elektrisk utstyr etter bruk. Se til at det alltid er ryddig Søppel skal fjernes daglig Påse at komfyr blir slått av etter bruk Sjekk og eventuelt tøm filter i oppvaskmaskin Se til at ikke ting blir plassert foran ventilasjonsåpninger på utstyr som for eksempel kaffemaskin og mikrobølgeovn Det skal ikke hensettes ting på kjøkkenet som ikke tilhører der. Tilbake til innholfortegnelse. Side 12 av 57

13 2.3.3 Instruks og ordensregler for bruk av Sløyden. Ansvarlig sløydlærer skal påse at: Sløyden holdes ryddig og at brannfarlig avfall alltid oppbevares forsvarlig. Malingsrommet skal holdes rent og ryddig. Døren skal være lukket når rommet ikke er i bruk. Avsuget skal være på når rommet er i bruk. Sveise rommet holdes ryddig. Ingen oppbevaring av brennbare materialer må forekomme. Utstyret skal til enhver tid holdes i god stand. Døren skal alltid holdes lukket. Avsuget skal være på når rommet er i bruk. Hovedbryter slås av når rommet forlates. Side 13 av 57

14 2.3.4 Instruks og ordensregler for bruk av kjøkken for konferanserom Ansvarlig for drift av kjøkkenet er ansvarlig for at det er ryddig og rent, samt at brukere av kjøkkenet får skikkelig innføring i bruken av alt elektrisk utstyr. Se til at det alltid er ryddig Søppel skal fjernes etter at kjøkkenet har vært i bruk Påse at komfyr blir slått av etter bruk Se til at ikke ting blir plassert foran ventilasjonsåpninger på utstyr som for eksempel mikrobølgeovn og kjøleskap Det skal ikke hensettes ting på kjøkkenet som ikke tilhører der. Side 14 av 57

15 2.3.5 Instruks og ordensregler for bruk av Naturfagrommet. Ansvarlig lærer må påse at: Brannfarlige vesker og stoff håndteres og lagres på en forsvarlig måte. Ventilasjonen i skapet må alltid være på. Rommet er ryddig og brannfarlig avfall oppbevares på en forsvarlig måte. ( bossdunk for brannfarlig avfall.) Side 15 av 57

16 2.3.6 Instruks og ordensregler for bruk av datarommet. Ansvarlig lærer må påse at: Rommet til enhver tid er ryddig. Sjekke kabler at det ikke er skadet. Slå av maskinene og skjermene når timen er over. Slukke lyset. Holde døren låst når det ikke er undervisning i rommet. Side 16 av 57

17 2.3.7 Instruks og ordensregler for bruk av Skolekjøkkenet. Ansvarlig lærer skal påse at: Det er ryddig og orden i romme Utstyret blir brukt kun under oppsyn. Jevnlige kontroller av utstyret, at strømkabler ikke er skadet og at utstyret ikke er tildekket slik at ventilering forhindres. Elektriske apparater som brukes, slås av etter bruk. Side 17 av 57

18 2.3.8 Instruks ved overnatting på Credobygget. Det skal alltid søkes/varsles til brannvesenet i god tid på forhand. Det skal utpekes en ansvarlig leder. Det skal være våken nattevakt. Det er viktig å orientere seg på forhand om rømningsveier og slokkeutstyr. Sette seg inn i branninstruksen for Levende ord. Side 18 av 57

19 3.0 Kontrollrutiner. Rapporter er i perm 2. Måned Nødlys. Dører, lukkere,tetting Rømningsveier. Ryddig. Brannalarm. funksjonstest Slukkeutstyr. Snu apparat. Oljetank. 5 år Røkventilasjon. Januar Utladning X X X X Februar Visuell X X Årskontroll X Mars Visuell X X X X Årskontroll X April Visuell X X X Mai Visuell X X X X Juni Visuell X X X X Juli Utladning X X X X August Visuell X X X September Visuell X X X X X Oktober Visuell X X X November Visuell X X X X Årskontroll Desember Visuell X X X X Side 19 av 57

20 4.0 Tiltaksplan etter kontrollrunder. Se i perm 2. Under ark 2 En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en person få ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes. Firma: Credokirken. Deltatt i utarbeidelse: Dato: Plan gjelder for perioden: År Forhold som kan medføre risiko Tiltak Frist for gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring Å følge opp Etterse at tiltakene er gjennomført som planlagt. Side 20 av 57

21 5.0 Servicekontrakter. Se perm 2 under ark 3. Brannsentral: Siemens Building Technologies AS Slukkeutstyr: Teknisk industriværn. Elektriske anlegg: Elektroservice Nødlys: Elektro-Service AS Røkluke: Plastmo AS Ventilasjon: Heis: Kone Heis AS Kontraktene ligger i Brannperm nr 2. Skilleark nr 3 Tilbake til innholfortegnelse Side 21 av 57

22 6.0 Dokumentasjon opplæring av ansatte. Se i perm 2 under ark 11. Dato Type opplæring/øvelse Antall pers. Kvitt. Side 22 av 57

23 6.1 Opplæring av nyansatte. Se i perm 2 under ark Gjennomgang av instrukser. 2. Bli kjent runde med info om rømningsveier, brannslukkerutstyr og meldere. Dato Navn Kvitt. Side 23 av 57

24 6.2 Brannøvelser/evakueringsøvelse. Se perm 2 under ark 12. Dato Evakuerings øvelse Tid. Kvitt. Side 24 av 57

25 7.0 Evaluering og eventuelle tiltak etter brannøvelser. Se perm 2 under ark 12. En handlingsplan/tiltaksplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en person få ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes. Firma: Credokirken. Deltatt i utarbeidelse: Dato: Plan gjelder for perioden: År Forhold som kan medføre risiko Tiltak Frist for gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring Å følge opp Etterse at tiltakene er gjennomført som planlagt. Side 25 av 57

26 8.0 Branntetting. Se i perm 2 under ark 13. Side 26 av 57

27 9.0 Branntegninger. Se i perm 2 under ark 14. Side 27 av 57

28 10. Tegninger og snitt. Se i perm 2 under ark 15. Side 28 av 57

29 11.1Risikoanalyse/tiltaksplan og ansvarsplassering Skjema for risikoanalyse 1. etg. Foran 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Hovedtavle x x 2 1 Arbeidsplass/pauserom for lærere x x 2 1 Fyrrom x x 2 1 Tilfluktsrom x x 2 1 Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter x x 6 1 x x 4 2 Side 29 av 57

30 BESKRIVELSE AV PUNKTER 1.ETG. FORAN Hovedtavle Risikoen for brann vurderes som liten. Dersom det skulle oppstå en brann, vil fare for spredning være liten, da dette er egen branncelle med A60 kvalitet. Varsling på et tidlig tidspunkt vil bli gitt, da rommet er utstyrt med egen branndetektor. Det er også installert manuelt slukkeutstyr i rommet. : Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde rommet ryddig og fritt for brennbare materialer, samt rutinemessige kontroller utført av elektriker. Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Treningssal. Her finnes det datautstyr / teknisk utstyr som representerer en viss brannrisiko. Dersom brann skulle oppstå, er det installert egen brannmelder i rommet og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. gode rutiner på ryddighet og orden i rommet, spesielt i nærheten av teknisk utstyr. Alle ansatte er blitt informert om viktigheten av å slå av dataskjermer når man er ferdig for dagen, da disse representerer en reell brannfare. Kabler og treningsapparater ettersees, for å hindre ulykke og brann. Driftsansvarlig har ansvar for at alle rom blir kontrollert jevnlig, bla. for å avdekke eventuelle brannfarer. Dersom det avdekkes forhold vedrørende bruken av rommet som representerer brannrisiko, vil han påpeke dette overfor brukerne. Fyrrom Her er det installert både oljekjel og el-kjel i tillegg til en del teknisk utstyr som representerer en reell brannfare. Dersom brann skulle oppstå, er det installert egne brannmeldere i rommet og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. gode rutiner på ryddighet og orden i rommet, spesielt i nærheten av fyrkjeler og teknisk utstyr. Driftsansvarlig sørger for at det til enhver tid er ryddig i rommet, samt at kontroller og vedlikehold på oljekjeler utføres. Side 30 av 57

31 Disse ting er innbakt i oppgavene/instruksen til driftsansvarlig. Tilfluktsrom /vaktmesterbod Her finnes teknisk utstyr og brennbare materialer som representerer en viss brannrisiko Dersom brann skulle oppstå, er det installert egne brannmeldere i rommet og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. gode rutiner på ryddighet og orden i rommet, samt påse at data/ teknisk utstyr ikke står på unødig og at eventuelle brennbare vesker oppbevares forsvarlig. Det er driftsansvarlig sitt ansvar å påse at det er ryddig, at utstyr ikke står unødig på og at brennbare vesker/ materialer oppbevares forsvarlig. Side 31 av 57

32 Skjema for risikoanalyse 1. etg. Foran Kontorer/Butikk. 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Data i kontorer. x x 2 2 Sikringstavle i butikk x x 2 3 Kjøkken/ pauserom x x 2 2 Varmeovner i kontorer x x 2 2 Serverrom. x x 2 2 Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter x x 6 1 x x 4 2 Side 32 av 57

33 BESKRIVELSE AV PUNKTER 1.ETG. Kontorer/Butikk.. Data i kontorer. Risikoen for brann vurderes som tenkelig. Dersom brann skulle oppstå, har alle kontor egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav,er å holde kontorene ryddige. Slå av data og skjerm vend endt arbeidsdag. Sikringstavle i butikk Risikoen for brann vurderes som liten. Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i tavlen, vil den installerte brannmelderen straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde tavlen ryddig og fri for brennbare materialer, at den støvsuges årlig, samt rutinemessig kontrolleres av elektriker. Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Kjøkken/pauserom. Her er det installert elektrisk utstyr som kaffetrakter og kjøleskap. Her vurderes det at det er en reell brannrisiko for Kaffetrakter. Dersom brann skulle oppstå, vil den kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt da det er branndetektorer i området. Slukkemidler finnes i nærheten, både vann og brannslukkeapparat. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på vedlikehold og kontroll av utstyret, samt ryddighet og orden i området. Kontakten til kaffetrakter tas ut når den ikke brukes. Gode instrukser og ordensregler til brukerne av kjøkkenet. Dagelig leder har ansvar for at maskiner og utstyr blir kontrollert rutinemessig og følger opp at instruks og ordensregler blir overholdt. Varmeovner i kontorer Side 33 av 57

34 Varmeovner montert på vegg representerer en reell brannfare, da brennbare ting for eksempel kan falle ned på dem og forårsake brann. Dersom brann skulle oppstå, har alle kontor egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll og rengjøring. Bruker av kontoret blir gjort spesielt oppmerksom på brannfare, dersom ting plasseres for nært ovnen, eller at den blir tildekket. Det ligger innbakt i oppgavene/instruksen til driftsansvarlig å se til at det blir utført årlig kontroll av ovnene, samt jevnlige kontroller av alle rom for bla. å avdekke mulige brannfarer. Serverrom Det er en potensiell risiko for brann i serverrommet, da det inneholder mye teknisk utstyr og kabling Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i rommet, vil den installerte brannmelderen straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde rommet ryddig og mest mulig fritt for brennbare materialer. IT ansvarlig har ansvar for orden og renhold av rommet, samt nødvendig rengjøring / service og kontroll av servere og annet teknisk utstyr med tanke på brannsikkerheten. Driftsansvarlig skal påse at nødvendige rutiner fungerer. Det ligger også i driftsansvarlig sine oppgaver å påse at alle rom jevnlig blir kontrollerte med tanke på brannsikkerhet. Side 34 av 57

35 Skjema for risikoanalyse 1. etg. Bak Fyll ut skjema Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Kiosk / lager x x 2 3 Veggovner x x 2 3 Tavlerom x x 2 3 Tekniske installasjoner over 3 x x scenen, bla tv belysning 2 Teknisk rom ved scenen x x 2 3 Ventilasjonsrom x x 2 3 Automater / brusskap i kafeteria x x 2 3 Miksepult / div. teknisk utstyr x x 2 3 Eksempel 1: x x 6 1 Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: x x 4 2 Brann i elektriske produkter Side 35 av 57

36 BESKRIVELSE AV PUNKTER 1.ETG.BAK Kiosk / lager Her finnes det mye teknisk utstyr som kjølemaskiner, komfyrer, etc. Dette innebærer en reell brannfare. Det er installert egne brannmeldere i rommet, slik at en eventuell brann vil derfor bli tidlig oppdaget. Det er også innmontert manuelt slukkeutstyr på lageret. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. å påse at det utføres jevnlig kontroll, rengjøring og service på teknisk utstyr som krever det. Ryddighet og orden er også viktig, spesielt at det ikke plasseres ting foran ventileringsåpninger på for eksempel kjøleutstyr. Den som er ansvarlig for kafedriften skal påse at utstyr blir brukt riktig og at det er ryddig og at det ikke plasseres ting foran ventileringsåpninger på for eksempel kjøleutstyr. Driftsansvarlig har i sine rutiner at kompressorer/ radiatorer på kjølemaskiner jevnlig renses for støv. Driftsansvarlig skal også påse at nødvendig vedlikehold på utstyr blir utført, samt jevnlig sørge for at rommene blir kontrollert bla. med tanke på brannfare. Veggovner Veggovner som bla. et plassert i slusene representerer alltid en viss brannrisiko, spesielt pga. at ting kan bli lagt over dem og forårsake brann. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll og rengjøring. Det ligger innbakt i oppgavene/instruksen til driftsansvarlig å se til at det blir utført årlig kontroll av ovnene, samt jevnlige kontroller av alle rom for bla. å avdekke mulige brannfarer. Tavlerom Inneholder El-tavle og dimmere for tv-lys Dette representerer en reell brannfare. Det er installert egne brannmelder i rommet, slik at en eventuell brann vil derfor bli tidlig oppdaget. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde tavlen ryddig og fri for brennbare materialer, at den støvsuges årlig, samt rutinemessig kontrolleres av elektriker. Lysdimmere slås av når ikke tv-lysene er i bruk Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Tekniske installasjoner over scenen Her er det mange kraftige lamper og veldig mye elektrisk kabling som representerer en reell brannfare. Området har god dekning med røkvarslere, og en eventuell brann vil derfor tidlig bli oppdaget. Side 36 av 57

37 Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. rutinemessige kontroller av kabling og lamper. Slå av strømtilførselen til tv-lysene når de ikke er i bruk for å forhindre brannfare, dersom lysmikser skulle svikte. Driftsansvarlig har ansvar for at disse tiltakene blir utført. Teknisk rom ved scenen Her er det en del teknisk utstyr som representerer en reell brannrisiko. Det er installert egen brannmelder i rommet, slik at en eventuell brann vil derfor bli tidlig oppdaget. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. ryddighet og orden, samt at teknisk utstyr rengjøres for støv dersom det er nødvendig. Den som er ansvarlig for lydanlegget har ansvar for at rommet er ryddig og at utstyret er i orden, blir rengjort og vedlikeholdt med tanke på brannsikkerheten. Driftsansvarlig har ansvar for å følge opp at dette blir gjort. Ventilasjonsrom Inneholder bla. styretavle og elektriske motorer. Det er installert egen brannmelder i rommet, slik at en eventuell brann vil derfor bli tidlig oppdaget. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. ryddighet og orden, samt at styretavle, frekvensomformere og motorer kontrolleres rutinemessig av elektriker. Driftsansvarlig har innbakt i sine oppgaver / rutiner å påse at dette utføres. Automater / brusskap i kafeteria Disse representerer en viss brannrisiko. Det er installert egne brannmeldere i rommet, slik at en eventuell brann vil derfor bli tidlig oppdaget. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. å påse at det utføres jevnlig kontroll, rengjøring på skapene / automatene Ryddighet og orden er også viktig, spesielt at det ikke plasseres ting foran ventileringsåpninger. Driftsansvarlig har i sine rutiner at kompressorer/ radiatorer på kjølemaskiner jevnlig renses for støv. Miksepult / div teknisk utstyr i møtesal Her er det mue teknisk utstyr og kabler som representerer en reell brannrisiko. Det er installert egne brannmeldere i rommet, slik at en eventuell brann vil derfor bli tidlig oppdaget. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. ryddighet og orden, samt at teknisk utstyr rengjøres for støv dersom det er nødvendig. Den som er ansvarlig for lydanlegget har ansvar for at området er ryddig og at utstyret er i orden, blir rengjort og vedlikeholdt med tanke på brannsikkerheten. Driftsansvarlig har ansvar for å følge opp at dette blir gjort. Side 37 av 57

38 Skjema for risikoanalyse 2. etg. foran Fyll ut skjema Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Sikringstavle x x 1 3 Vaskeri x x 1 3 Kjøkken x x 2 2 Veggovner og datautstyr i x x 1 3 kontorer og klasserom Barnehage x x 2 1 Styreskap ventilasjon x x 1 3 Serverrom x x 1 3 Kopirom x x 1 3 Eksempel 1: x x 6 1 Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: x x 4 2 Brann i elektriske produkter Side 38 av 57

39 BESKRIVELSE AV PUNKTER 2.ETG. FORAN Sikringstavle Risikoen for brann vurderes som liten. Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i tavlen, vil den installerte brannmelderen straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde tavlen ryddig og fri for brennbare materialer, at den støvsuges årlig, samt rutinemessig kontrolleres av elektriker. Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Vaskeri Her er det installert vaskemaskin som representerer en reell brannrisiko Dersom brann skulle oppstå, er det installert egen brannmelder i rommet og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på renhold og kontroll av vaskemaskin, Samt generell orden i rommet. Driftsansvarlig har innbakt i sine oppgaver/instrukser å påse at maskiner og utstyr blir jevnlig kontrollert med bla. tanke på brannrisiko. Kjøkken Her er det installert forskjellig elektrisk utstyr som kaffemaskin, kjøleskap, kjølemaskin, komfyr etc. Her vurderes det at det er en reell brannrisiko, spesielt med tanke på at det er installert komfyr. Dersom brann skulle oppstå, vil den kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt da det er branndetektorer i området. Slukkemidler finnes i nærheten, både vann og brannslukkeapparat. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll av elektrisk utstyr, samt ryddighet og orden i området. Gode instrukser og ordensregler til brukerne av kjøkkenet. Driftsansvarlig har ansvar for at elektrisk utstyr blir kontrollert rutinemessig og følger opp at instruks og ordensregler blir overholdt. Veggovner og datautstyr i kontorer. Varmeovner montert på vegg representerer en reell brannfare, da brennbare ting for eksempel kan falle ned på dem og forårsake brann. Også datautstyr, spesielt skjermene kan forårsake brann. Dersom brann skulle oppstå, har alle kontor egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Side 39 av 57

40 Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll og rengjøring. Brukere av kontorer og klasserom blir gjort spesielt oppmerksom på brannfare, dersom ting plasseres for nært ovnen, eller at den blir tildekket. Alle ansatte er blitt informert om brannfaren vedrørende dataskjermer og har blitt informert om at disse skal slåes av etter endt arbeidsdag. Det ligger innbakt i oppgavene/instruksen til driftsansvarlig å se til at det blir utført årlig kontroll av ovnene, samt jevnlige kontroller av alle rom for bla. å avdekke mulige brannfarer. Styreskap ventilasjon Det er en potensiell risiko for brann i styreskapet. Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i skapet, vil den installerte brannmelderen i rommet som styreskapet står i straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde skapet ryddig og fri for brennbare materialer, at den støvsuges årlig, samt rutinemessig kontrolleres av elektriker. Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Serverrom Det er en potensiell risiko for brann i serverrommet, da det inneholder mye teknisk utstyr og kabling Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i rommet, vil den installerte brannmelderen straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde rommet ryddig og mest mulig fritt for brennbare materialer. IT ansvarlig har ansvar for orden og renhold av rommet, samt nødvendig rengjøring / service og kontroll av servere og annet teknisk utstyr med tanke på brannsikkerheten. Driftsansvarlig skal påse at nødvendige rutiner fungerer. Det ligger også i driftsansvarlig sine oppgaver å påse at alle rom jevnlig blir kontrollerte med tanke på brannsikkerhet. Kopirom Her er det installert kopimaskin og skrivere. Dette utstyret representerer en reell brannrisiko Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i rommet, er det installert brannmelder i området som straks vil gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. gode rutiner på ryddighet og orden i rommet. Det er viktig at ikke ventilasjonsåpninger på noen av maskinene blir tildekket. Side 40 av 57

41 Driftsansvarlig har innbakt i sine oppgaver og instrukser å påse at alle rom blir kontrollerte jevnlig bla. med tanke på orden og brannrisiko Skjema for risikoanalyse 2. etg. Foran. Barnehage. Fyll ut skjema Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Barnehage x x 2 1 Kjøkken Barnehage x x 2 2 Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter x x 6 1 x x 4 2 Side 41 av 57

42 BESKRIVELSE AV PUNKTER 2.ETG. FORAN BARNEHAGE Barnehage Her er det bla.installert veggovner, kjøleskap, og hybelkomfyrer som representerer en reell brannrisiko. Dersom brann skulle oppstå, har alle rom i barnehagen egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. gode rutiner på ryddighet og orden i rommet. Barnehagen er ansvarlig for å ha gode rutiner og ordensregler for bruk av elektrisk utstyr, samt daglig påse at veggovner ikke blir tildekket. (i den perioden av året ovnene er i bruk) Det ligger innbakt i oppgavene/instruksen til driftsansvarlig å se til at det blir utført årlig kontroll av ovnene, samt jevnlige kontroller av alle rom for bla. å avdekke mulige brannfarer. Avdelingsleder skal også påse at barnehagen har gode rutiner for bruk av elektrisk utstyr Kjøkken i barnehagen Her er det installert forskjellig elektrisk utstyr som kaffetrakter, kjøleskap, komfyr etc. Her vurderes det at det er en reell brannrisiko, spesielt med tanke på at det er installert komfyr. Dersom brann skulle oppstå, vil den kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt da det er branndetektorer i området. Slukkemidler finnes i nærheten, både vann og brannslukkeapparat. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll av elektrisk utstyr, samt ryddighet og orden i området. Gode instrukser og ordensregler til brukerne av kjøkkenet. Avdelingsleder har ansvar for at elektrisk utstyr blir kontrollert rutinemessig og følger opp at instruks og ordensregler blir overholdt. Side 42 av 57

43 Skjema for risikoanalyse 2. etg. bak 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Kjøkken x x 2 2 Bruk av stearinlys i x x 6 1 konferanserom Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter x x 6 1 x x 4 2 Side 43 av 57

44 BESKRIVELSE AV PUNKTER 2.ETG. BAK Kjøkken for konferanserom Her er det installert forskjellig elektrisk utstyr som kaffemaskin, kjøleskap, kjølemaskin, komfyr, vaskemaskin etc. Her vurderes det at det er en reell brannrisiko, spesielt med tanke på at det er installert komfyr og vaskemaskin. Dersom brann skulle oppstå, vil den kunne bli oppdaget på et tidlig tidspunkt da det er branndetektorer i området. Slukkemidler finnes i nærheten, både vann og brannslukkeapparat. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll av elektrisk utstyr, samt ryddighet og orden i området. Gode instrukser og ordensregler til brukerne av kjøkkenet. Driftsansvarlig har ansvar for at elektrisk utstyr blir kontrollert rutinemessig og følger opp at instruks og ordensregler blir overholdt. Bruk av stearinlys i konferanserommet Dette representerer stor brannrisiko og det har skjedd flere ganger at det er blitt glemt å blåse ut lysene. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på bruken av stearinlys Instruks og ansvarsforhold vedrørende bruk av stearinlys må oppbevares sammen med lysene, slik at den som henter lys må lese instruksen som gjelder for bruk. Driftsansvarlig følger opp at lys og instruks oppbevares samlet. Side 44 av 57

45 Skjema for risikoanalyse 3. etg. Foran. BKG Fyll ut skjema Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade produkt prioritet Sikringstavle x x 1 3 Melkerom x x 1 3 Ovner og datautstyr i kontorer og klasserom x x 1 3 Styreskap ventilasjon Teknisk utstyr i Barnesal x x 1 3 Skolekjøkkenet x x 1 3 Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter x x 6 1 x x 4 2 Side 45 av 57

46 BESKRIVELSE AV PUNKTER 3.ETG. FORAN. BKG Sikringstavle Risikoen for brann vurderes som liten. Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i tavlen, vil den installerte brannmelderen straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde tavlen ryddig og fri for brennbare materialer, at den støvsuges årlig, samt rutinemessig kontrolleres av elektriker. Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Melkerom Her er det installert to kjøleskap for skolemelk. Disse vurderes å representere liten brannrisiko Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde rommet ryddig og rent, samt påse at ventilasjonsåpninger ikke blir tildekket og at kjøleskapene jevnlig rengjøres for støv på radiator/ motordel. Driftsansvarlig har innbakt i sine oppgaver/ instrukser å påse at dette blir utført. Veggovner og datautstyr i kontorer og klasserom Varmeovner montert på vegg representerer en reell brannfare, da brennbare ting for eksempel kan falle ned på dem og forårsake brann. Også datautstyr, spesielt skjermene kan forårsake brann. Dersom brann skulle oppstå, har alle kontor og klasserom egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er gode rutiner på kontroll og rengjøring. Bruker av kontoret blir gjort spesielt oppmerksom på brannfare, dersom ting plasseres for nært ovnen, eller at den blir tildekket. Alle ansatte er blitt informert om brannfaren vedrørende dataskjermer og har blitt informert om at disse skal slåes av etter endt arbeidsdag. Det ligger innbakt i oppgavene/instruksen til driftsansvarlig å se til at det blir utført årlig kontroll av ovnene, samt jevnlige kontroller av alle rom for bla. å avdekke mulige brannfarer. Arbeidsplass / pauserom for lærere Her finnes det en del datautstyr / teknisk utstyr som representerer en viss brannrisiko. Dersom brann skulle oppstå, er det installert egen brannmelder i rommet og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Side 46 av 57

47 Tiltak for å holde brannrisikoen lav er bla. gode rutiner på ryddighet og orden i rommet, spesielt i nærheten av teknisk utstyr. Alle ansatte er blitt informert omn viktigheten av å slå av dataskjermer når man er ferdig for dagen, da disse representerer en reell brannfare. Driftsansvarlig har ansvar for at alle rom blir kontrollert jevnlig, bla. for å avdekke eventuelle brannfarer. Dersom det avdekkes forhold vedrørende bruken av rommet som representerer brannrisiko, vil han påpeke dette overfor brukerne. Styreskap ventilasjon Det er en potensiell risiko for brann i styreskapet. Dersom det skulle oppstå røkutvikling / brann i skapet, vil den installerte brannmelderen i rommet som styreskapet står i straks gi alarm og man får dermed tidlig varsling, og en eventuell brann kan da slukkes på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å holde skapet ryddig og fri for brennbare materialer, at den støvsuges årlig, samt rutinemessig kontrolleres av elektriker. Dette er oppgaver som ligger innbakt i ansvarsområde/instruks til driftsansvarlig for bygget. Teknisk utstyr i barnesal Her finnes noe teknisk utstyr som forsterkere, lydmiksere etc. som representerer en viss brannrisiko. Dersom en brann skulle oppstå, så er det montert flere røkdetektorer i rommet slik at en eventuell brann vil bli oppdaget på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav, er å påse at det er ryddig og orden i rommet, spesielt der teknisk utstyr er plassert. Jevnlige kontroller av utstyret, at strømkabler ikke er skadet og at utstyret ikke er tildekket slik at ventilering forhindres. Driftsansvarlig har innbakt i sine oppgaver/instrukser å jevnlig kontrollere rom og utstyr bla. med tanke på brannrisiko. Teknisk utstyr på skolekjøkkenet Her finnes noe elektrisk utstyr som Konfyrer, vaskemaskin, tørketrommel, kjøle og fryseskap, mikrobølgeovn etc. som representerer en viss brannrisiko. Dersom en brann skulle oppstå, så er det montert flere røkdetektorer i rommet slik at en eventuell brann vil bli oppdaget på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav, er å påse at det er ryddig og orden i romme, påse at utstyret blir brukt kun under oppsyn. Jevnlige kontroller av utstyret, at strømkabler ikke er skadet og at utstyret ikke er tildekket slik at ventilering forhindres. Driftsansvarlig har innbakt i sine oppgaver/instrukser å jevnlig kontrollere rom og utstyr bla. med tanke på brannrisiko. Side 47 av 57

48 Skjema for risikoanalyse 3. etg. Bak BKG Fyll ut skjema Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje. Sannsynlighet Kan skje Konsekvenser Kan føre til Multiplisere tallene over kryssene og før sammen opp under produkt. Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst.) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Har skjedd flere ganger Har skjedd produkt prioritet Veggovner og datautstyr i kontorer og klasserom x x 1 3 Kontrollrom og Tv studio x x 1 3 Styringsskap ventilasjon x x 1 2 Sløydsal x x 2 1 Formingsrom x x 1 3 Mediaavdelingen x x 1 3 Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter x x 6 1 x x 4 2 Side 48 av 57

49 Sløydsal med div. rom Her er det installert diverse maskiner og utstyr, samt at det oppbevares noe brannfarlige vesker som maling og white sprite etc. Det er også eget rom for sveising i sløydsalen Dersom brann skulle oppstå, har disse rommene egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å ha gode rutiner på bruk av maskiner og utstyr, samt gode vedlikeholdsrutiner. Ansvarlig for sløydsalen er ansvarlig for at det er utarbeidet gode instrukser og ruiner for bruk av maskiner, samt vedlikehold av disse. Også at det er ryddig og orden i lokalene. Driftsansvarlig skal følge opp at det er gode rutiner og ordensregler i sløydsalen og forvisse seg om at disse fungerer. Formingsrom Her brukes det bla. strykejern som representerer en reell brannrisiko Dersom brann skulle oppstå, har dette rommet egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å ha gode rutiner på bruk av elektrisk utstyr som for eksempel strykejern. Ansvarlig for formingsrommet er ansvarlig for at det er gode rutiner / ordensregler vedrørende bruk av elektriske apparater som for eksempel strykejern. Driftsansvarlig følger opp at det finnes gode rutiner som fungerer. Mediaavdelingen Her er det installert mye datautstyr og annet teknisk utstyr som representerer en reell brannrisiko. Dersom brann skulle oppstå, har denne avdelingen egne brannmeldere og man vil kunne oppdage en brann på et tidlig tidspunkt. Tiltak for å holde brannrisikoen lav er å ha gode rutiner på ryddighet og orden i avdelingen, samt at alt teknisk utstyr holdes rent, vedlikeholdes og kontrolleres etter behov. Ansvarlig for avdelingen har ansvar for at det er orden og ryddig på avdelingen, samt at teknisk utstyr får påkrevd ettersyn og vedlikehold. Det er viktig at utstyr blir slått av etter endt arbeidsdag. Driftsansvarlig har ansvar for å følge opp at det er gode rutiner på avdelingen vedrørende service, ettersyn og vedlikehold på teknisk utstyr og at disse fungerer. Side 49 av 57

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Innherred samkommune Brannforebygging

Innherred samkommune Brannforebygging Innherred samkommune Brannforebygging AMU møte 11.4.2016 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Fra 1990. Opphevet 1.1.2016 Erstattet av Forskrift om brannforebygging Ikrafttredelse 1.1.2016

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Branninstruks i Ski Alliansehall og Skihallen!

Branninstruks i Ski Alliansehall og Skihallen! kioskvakt å tømme garderober, tribuner samt ganger i Ski Alliansehall og garderober i Skihallen for mennesker via nødutgangene i hallene. 2. Få spillere, trenere og evnt andre som er i hallen til å samles

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Forslag til løsning 1 Plantegning 2 Plantegning galleri 3 Oppgave 1 Brann- og eksplosjonsvernlovens 7 sier at: Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger,

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold

Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold for perioden; for (bygningsnavn) 1 Logg for egenkontroll av branntekniske forhold Prosedyrer og intervaller Generelt Denne loggboken er utarbeidet som

Detaljer

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn Hyttevakter Den Norske Turistforening har over 500 hytter i norske fjell. Det systemet DNT har med selvbetjente hytter er unikt i hele verden og noe DNT er veldig stolte av. Uten den enorme dugnadsinnsatsen

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE 1 1. Innledende bestemmelser 1.1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for leie av alle kommunale arealer ved idrettshall og skoler

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut søknadsskjema/ kontrakt som er å finne på hjemmesiden til Melsom

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009:

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved barnehager,

Detaljer

FOKUS på tre. Brannforebyggende arbeid i treindustrien

FOKUS på tre. Brannforebyggende arbeid i treindustrien Nr. 3 FOKUS på tre Brannforebyggende arbeid i treindustrien Brannårsaker Tiltak Risiko - sannsynlighet - konsekvens Treindustriens Brannkontroll Innledning Hvert år opplever trebearbeidende industribedrifter

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll Hå kommune Hå brannvesen Brannforebyggende avdeling Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll - Sikkerhet satt i system Foto: Jærbladet Din nye favoritt: www.ha.kommune.no Å INNFØRE OG UTØVE

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV NBLF HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV Grunnlag/dokumentasjon: Oversendelse fra DBE 27.02.2002 GENERELT Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Brannsikre bygg riktig prosjektering

Brannsikre bygg riktig prosjektering Brannsikre bygg riktig prosjektering Roller og ansvar for brannsikkerhet Senioringeniør Lars Haugrud 6. juni 2016 Driftsfasen sett gjennom øynene til ny forskrift om brannforebygging Virkeområde Forskriften

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Velkommen til Lønningstrand Leirsted!

Velkommen til Lønningstrand Leirsted! Velkommen til Lønningstrand Leirsted! Kontakt Leirsted: 474 80 123 Bestyrer: 932 82 985 Vaktmester: 970 96 725 Adresse: Fleslandsvegen 72 5258 Blomsterdalen Kjære gjest! Hjertelig velkommen til Lønningstrand

Detaljer