Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS"

Transkript

1 Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E Implementering GMKBE GMOLE GMOLE E Revisjon GMHAB GMKBE GMOLE REV. DATO TEKST LAGET KONTR. GODKJENT ORGANISASJONSENHET System G5100 Brann- og redning UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REVISJON Side 1 av 7 OSLAS BF OI 0002 E13 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Vesentlige endringer i denne revisjonen: Beskrivelse av endringen Endringer av tekst i instruks og vedlegg. Endring skjema 3 Pkt.nr Generelt Innholdsfortegnelse 1 Formål Omfang Hva Hvem Når og hvor lenge Ansvarsforhold Gjennomføring Spesielle krav til personell og utstyr Forkortelser og definisjoner Referanser og grensesnitt Vedlegg... 5 Side 2 av 7

3 1 FORMÅL Formålet med denne instruksen er å sikre at varme arbeider utføres på en sikker måte og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 2 OMFANG 2.1 Hva Denne instruksen omfatter innendørs og utendørs varme arbeider innenfor ferdselsområdet for fly og 50 meter utenfor ferdselsområdet jf definisjon. MERK, det er utarbeidet egen instruks for varmearbeider utenfor dette området; OSLAS-BF-OI Med varme arbeider forstås: Installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr, eller hvor det utvikles røyk og varme. 2.2 Hvem Instruksen gjelder for alle som skal utføre varme arbeider på Oslo lufthavn, Gardermoen. Det er meldeplikt til driftssentralen innen arbeidet starter. Skjema for de ulike årsakene til utkoplingene skal utfylles, se vedlegg pkt Når og hvor lenge Instruksen trer i kraft umiddelbart og gjelder inntil den erstattes eller utgår. 3 ANSVARSFORHOLD Leder Brannforebyggende er ansvarlig for denne instruksen. Leder Brannforebyggende kan gi dispensasjon fra denne instruksen for forhold som ikke er regulert av andre bestemmelser ved lufthavnen. 4 GJENNOMFØRING Med henvisning til Brannlovens 13, i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", 8-1, 2 og 3-6, skal utførende firma / person forholde seg til følgende: Det er den utførende som er ansvarlig for brannsikkerhet og risiko som arbeidet medfører. Arbeidsstedet skal være ryddet og rengjort for støv og avfall før arbeidet tar til. Brennbare materialer som ikke lar seg fjerne og brennbare bygningsdeler skal beskyttes på en forsvarlig måte. Godkjent slokkemiddel skal være tilgjengelig. Dette medbringes for egen regning. Arbeidsutstyret skal være feilfritt, med tilbakeslagsventil, hansker og avstengingsnøkkel ved gassveising. OSL forbeholder seg retten til å begrense utkobling av brannalarmanlegget dersom det er forhold som tilsier dette. Dette kan være forhold som utkobling i tilstøtende områder, nedsatt beredskap, stort persontall, utkobling av sprinkler, seksjoneringsvegger som ikke er intakte etc. Side 3 av 7

4 5 SPESIELLE KRAV TIL PERSONELL OG UTSTYR. Varme arbeider skal kun utføres av personell med gyldig sertifikat for denne type arbeid. 6 FORKORTELSER OG DEFINISJONER Forkortelse BSL-E Ferdselsområdet Forklaring BSL=Bestemmelser for sivil luftfart E=Bestemmelser om luftfartsanlegg og bakketjeneste Den del av flyplass, som omfatter manøvreringsområdet og oppstillingsplattformer, der luftfartøy foretar start, landing, taksing eller er oppstilt. Varme arbeider Installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr. 7 REFERANSER OG GRENSESNITT Referanse Forklaring Brannloven Brannlovens 13. FOBTOT "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", 8-1, 2 og 3-6 BSL-E Bestemmelser om luftfartsanlegg og bakketjeneste 8 VEDLEGG Nummer Tittel 1 Skjema for varme arbeider ved Oslo Lufthavn AS 2 Varme arbeider innenfor OSLs ferdselsområde (utendørs) 3 Utkobling av brannvarslingsanlegg av andre årsaker Side 4 av 7

5 1. SKJEMA FOR VARME ARBEIDER VED OSLO LUFTHAVN AS Med varme arbeider forstås: Installasjons, monterings-, reparasjons, - og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr, eller hvor det utvikles røyk og varme. Varme arbeider skal innmeldes til Driftssentral Brann (DSBR) på telefon , og faks eller mail DSBR rekvirerer personell fra Brann og Redning som foretar befaring med utførende firma/-person og fyller ut skjema under. Denne instruksen skal alltid signeres av Brann og Redning før varme arbeider igangsettes! Dato: Sted (bygning, oppstillingsplass el.) Nivå / etasje: Akser/ beskrivelse: Utførende person: (innehaver av sertifikat) Navn: Mob.nr.: Oppdragsgiver: (f.eks. OSL v/prosjektleder NN) Rekvirent/firma: (f.eks. formann i utførende firma) Mob.nr.: Arbeidet starter: Dato: Kl: Avsluttes : Dato: Kl: DSBR logg nr.: Meldere som utkobles: Har utførende person godkjent sertifikat for varme arbeider, regulert etter "Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989", 4-8? Kryss av: Sertifikatnr.: Ja FORHOLDSREGLER Med henvisning til Brannlovens 13, i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" 8-1, 2 og 3-6, skal utførende firma / person forholde seg til følgende instruks: Det er den utførende som er ansvarlig for brannsikkerhet og risiko som arbeidet medfører. Arbeidsstedet skal være ryddet og rengjort for støv og avfall før arbeidet tar til. Brennbare materialer som ikke lar seg fjerne og brennbare bygningsdeler skal beskyttes på en forsvarlig måte. Godkjent slokkemiddel skal være tilgjengelig. Dette medbringes for egen regning. Utførende skal gjøre seg kjent med hvor håndmeldere og brannskap er montert i området. Automatisk brannalarm i det området hvor arbeidet pågår må utkobles (dersom innendørs). Åpninger i gulv, vegger og himlinger skal tettes forsvarlig. Arbeidsutstyret skal være feilfritt, med tilbakeslagsventil, hansker og avstengingsnøkkel ved gassveising. Det skal opprettes sveisevakt. Sveisevakten skal holde vakt på arbeidsstedet, og minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet. Sign. ansvarlig for det varme arbeidet: Sign. repr. avd. Brann og Redning: Side 5 av 7

6 2. VARME ARBEIDER INNENFOR OSLs FERDSELSOMRÅDE (Utendørs) Med varme arbeider forstås: Installasjons, monterings-, reparasjons, - og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr. Varme arbeider skal innmeldes til Driftssentral Brann (DSBR) på DSBR rekvirerer personell fra Brann og Redning som foretar befaring med utførende firma/-person og fyller ut skjema for varme arbeider (se vedlegg 1). Driftsentralen Brann skal dersom det er nødvendig kontakte TWR / Flyparkering. Rekvirenten er ansvarlig for: Planleggingen av varme arbeider. Opplyse involverte avdelinger. Melde fra til Driftssentral Brann på før oppstart. Inspisere og godkjenne når arbeidet er ferdig med henblikk på brannfaren. At utførende firma/ -person er kjent med denne instruksen og har underskrevet skjema for varme arbeider (vedlegg 1). Melde fra til Driftssentral Brann på ved arbeidets slutt. FORHOLDSREGLER: Utførende firma/ -person skal forholde seg til følgende instruks: Arbeidene skal være avklart og godkjent igangsatt av Brann og Redning forut for arbeidets start. Godkjent slokkemiddel ( min.2 x 6 kg pulverapparater eller annet alternativ) skal medbringes av utførende firma/ -person. Minsteavstand til parkert luftfartøy uten motor / hjelpemotor (APU) i gang er 20 meter. Minsteavstand til parkert luftfartøy med motor / hjelpemotor (APU) i gang er 50 meter. Minsteavstand til luftfartøy ved tanking er 50 meter. Minsteavstand til tankingsanlegg er 20 meter. Minsteavstand til tankingskjøretøy er 20 meter. Side 6 av 7

7 3. UTKOBLING AV BRANNVARSLINGSANLEGG AV ANDRE ÅRSAKER Ved aktiviteter som kan påvirke branndetektorer, skal utkobling gjøres for å unngå unødig evakuering av bygget og utrykning fra OSL Brann og Redning. Aktiviteter som kan påvirke branndetektorer kan være: - Arbeider som støver; feiing, steinkutting osv. - Vasking/rengjøring med sterke rengjøringsmidler. - Kjøkkenaktiviteter som steking, baking osv. i rom uten avtrekk. Er man usikker på om arbeidet påvirker brannalarmanlegget, ta kontakt med Driftssentralen Brann for avklaring. Driftssentral Brann skal kontaktes på tlf før arbeidet starter og skjema skal være utfylt og innsendt. Bygning: Nivå / etasje: Sted / akser: Utførende firma: Oppdragsgiver, navn/tlf: Varighet av arbeidet, Varig utkobling, utprogrammering bestilt? Varig utkobling Til dato: Fra dato: Tidstyrt utkobling Fra dato/ kl: Til dato / kl: DSBR logg nr.: Meldere som utkobles: Aktivitetens art (beskriv): (støvende arbeider, matlaging, sveising, bruk av åpen flamme, nedtapping sprinkleranlegg etc) Aktiviteten starter dato: Kl.: og avsluttes dato: Kl.: Firma / person som er ansvarlig for utførelsen av aktiviteten: Signatur Dato Mail: Faks nr. til Driftssentralen Brann: Side 7 av 7

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder

Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder E05 28.06.11 For Implementering GMLAA GMGVA GMTBR B04 24.3.2011 For høring GMLAA GMGVA GMTBR E03 20.12.2004 For implementering AGBO GEVA TEBR

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten

Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten E07 09.02.12 Implementering GMBTR GMGAU GMMHR E06 18..01.12 Implementering GMBTR GMGAU GMMHR A05 11.04.11 Høringsutkast GMBTR GMGAU GMMHR

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01022008 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning...3 2. Definisjon...3 3. Taushetsplikt...3 4. Praktisering av avtalen...3 5. Informasjonssikkerhet...3

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 2014 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.9 Side 1 av 25

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 2014 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.9 Side 1 av 25 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 25 REVISJONSOVERSIKT 1.9 22.08.14 Div. justeringer etter LT's tilsyn, Chr. Falck inkl. oppdatert beredskapsplan 1.8 22.11.13 Div. justeringer og

Detaljer

Operativ info gyldig fra 30.05.2013

Operativ info gyldig fra 30.05.2013 Operativ info gyldig fra 30.05.2013 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 21 REVISJONSOVERSIKT 1.7 18.04.13 Div. justeringer, operasjonelle Chr. Falck retningslinjer og flymønster 1.6

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 2013 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.8 Side 1 av 23

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 2013 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.8 Side 1 av 23 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 23 REVISJONSOVERSIKT 1.8 14.11.13 Div. justeringer og lagt til noe om Chr. Falck radiobruk i Oslo område 1.7 18.04.13 Div. justeringer, operasjonelle

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK FOR STARMOEN FLYPLASS. Starmoen flyplass (ENSM) 01.10.2014 Rev. 3.0. Side 1 av 38

DRIFTSHÅNDBOK FOR STARMOEN FLYPLASS. Starmoen flyplass (ENSM) 01.10.2014 Rev. 3.0. Side 1 av 38 DRIFTSHÅNDBOK FOR STARMOEN FLYPLASS Side 1 av 38 REVISJONSOVERSIKT Rev. Dato Spesifikasjon Utarbeidet av Godkj. NLF 1.0 15.12.10 Ny driftshåndbok for Starmoen John Eirik Laupsa 15/12- Flyplass, ENSM 2010

Detaljer

HELSE-MILJØ-SIKKERHET

HELSE-MILJØ-SIKKERHET 1 ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET Romsdal vidaregåande skole 2 Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 08 Side 09 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19

Detaljer

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: 2015-01-13

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning

HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning HMS helse, miljø og sikkerhet i båthavna. Prosjektet er utarbeidet av Roald Kristiansen og Knut Heitmann 2014 1 HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning Kirkenes Båtforening kan tilby meget gode og sikre

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Risikokontroll, hva skal eier gjøre for å redusere risikoen?

Risikokontroll, hva skal eier gjøre for å redusere risikoen? Tryg Forsikring Brannsymposium 26.10.2015 Risikokontroll, hva skal eier gjøre for å redusere risikoen? Foto: Stian Sætveit Risikoingeniør Industri Pål Even Hansen 9 år i Tryg Forsikring 21 år i Siemens

Detaljer

Oversendelsen omfatter forsikringstilbud, forsikringsvilkår og aksept-/fullmaktskjema.

Oversendelsen omfatter forsikringstilbud, forsikringsvilkår og aksept-/fullmaktskjema. Frydenlund Eiendom Ans Postboks 6711, St. Olavs Plass 0130 Oslo Oslo, 24.03.10 Forsikringstilbud Vi har med dette gleden av å presentere vårt forsikringstilbud. Oversendelsen omfatter forsikringstilbud,

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer