HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. FôrIt CDS. Presentasjon"

Transkript

1 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FôrIt CDS Stian Strøm Anderssen, Mikkel Sannes Nylend og Shahariar Kabir Bhuiyan Gruppe

2 Forord Denne rapporten er en presentasjon av vårt hovedprosjekt avlagt på Høgskolen i Oslo og Akershus sommeren våren I denne rapporten presenterer vi produktet, gruppen, oppdragsgiver og skriver litt om mål for oppgaven. en kan leses uten noen spesiell forkompetanse. I siste avsnitt som omhandler produktet, går vi litt inn i teknisk detalj, men det skal være forståelig uansett leser. For mer informasjon og kildekode til prosjektet, se prosjektets hjemmeside: 1

3 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse Oppgaven Aktørene Gruppen Goodtech ASA Goodtech og industriell IT EWOS Fabrikker i Norge Høgskolen i Oslo og Akershus Bakgrunn FôrIt og FôrIt CDS Forskjell på storkunde og oppdretter Ordre Sporingssystemer Mål Produktet

4 1 Vi er gruppe 10 som har hovedprosjekt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Gruppen har fått i oppgave å lage en applikasjon for Goodtech ASA. 1.1 Oppgaven I henhold til oppgaven skal gruppen: Goodtech har sammen med en av Norges største produksjonsbedrifter utvik et et - s stem anufacturing ecution stem for produksjonsp an egging rapportering og sporing p bedriftens fabrikker i Norge stemet fø ger produksjonsprosessen fra mottak av r varer ti levering av ferdigvare hos kunde. Ferdigvarene everes i stor grad med b t angs norskek sten ette fors aget ti hovedoppgave beskriver en øsning hvor via smartte efon nettbrett ska kunne fø ge opp sin besti ing av varer tikkord for øsningen vi v re hvor er b ten n r forventes b ten ankomme f r jeg det jeg har besti t ordrehistorikk m m (ref: oppgavebeskrivelse hovedprosjekt Goodtech ASA) Gruppen skulle som nevnt over lage en applikasjon som skal brukes til sporing av bestilt mengde fiskefôr, en kunde skal kunne spore sine ordre, se hvor båten er, når den ankommer oppdrettsanlegget. Oppgaven sitt hovedmål er å forenkle prosessen med oppfølging av fôrleveranser for oppdretterne. Ved å lage en mobil applikasjon hvor oppdrettere kan logge inn og se sine kommende ordre, samt se hvor de er på vei, vil en slippe mange telefoner til storkunder om hvor fôret blir av og hvorfor de har fått det de har fått. Før gruppen påtok seg oppgaven var de fleste rammebetingelser allerede bestemt. Applikasjonen skulle utvikles i Java med Vaadin Touchkit og bygges med Maven byggeverktøy. Gruppen stod fritt til å prioritere hvilken funksjonalitet som skulle implementeres først, men Goodtech hadde en del krav for hva som måtte utvikles. 3

5 For detaljer om dette, vennligst se kravspesifikasjon og utfyllende produktdokumentasjon. 2 Aktørene I denne seksjonen skal vi se nærmere på de forskjellige aktørene i prosjektperioden. 2.1 Gruppen Gruppen består av tre medlemmer. Shahariar Kabir Bhuiyan, Mikkel Sannes Nylend og Stian Strøm Anderssen. Medlemmene har jobbet sammen i flere prosjekter tidligere og har vært motivert til å gjøre det bra siden dag en! 2.2 Goodtech ASA Goodtech er et industrifirma som ble startet opp i 1913, den gang under navnet Norsk Elektronisk Kabelfabrikk. I oppstarten var dette det eneste kabelselskapet i Norge, og de spesialiserte seg på produksjon av kabler til telefon og telegraf. I 1933 ble NRK dannet og dette medførte en sterk spredning av radioer rundt i de norske hjem. Norsk Elektronisk Kabelfabrikk var den største produsenten av kabler til disse. Frem til andre verdenskrig, gjorde bedriften det svært godt med en årlig ekspansjon, og opp gjennom årene har kabler vært produsert. I nyere tid har selskapet byttet fagfelt til utvikling rettet mot industri. Goodtech ASA er i dag et konsern som omfatter flere datterselskaper. De tilbyr tjenester i dag innenfor blant annet automatisering, industriteknikk, installasjon, kraftteknikk og miljøteknikk Goodtech og industriell IT Goodtech tilbyr i dag tjenester innenfor de fleste industrifelter som nevnt over. Gruppen skal skrive en oppgave for Goodtech Projects & Services, avdeling 4

6 Industriell IT. Avdeling for industriell IT har de siste årene hatt flere store prosjekter som i dag blir videreutviklet på vegne av kunder. Det er her gruppens oppgave kommer inn. Hos Goodtech har vi hatt to veiledere: Harald Pedersen og Øystein Myhre. Harald Pedersen har vært prosjektansvarlig for FôrIt CDS, mens Øystein Myhre har vært kodeveileder og har hjulpet gruppen under arbeidet med utviklingen av applikasjonen. 2.3 EWOS Ewos er Norges største produsent av fiskefôr. Ewos hadde i ansatte lokalisert over 5 land: Skottland, Norge, Sverige, Canada og Vietnam. 96 % av alt produsert fiskefôr er laksefôr Fabrikker i Norge EWOS har tre fabrikker i Norge som er lokalisert i Florø (Sogn og Fjordane), Halsa (Nordland) og Bergneset (Troms). Hver enkelt fabrikk leverer ut sitt ved bruk av befraktere til fiskeoppdrettere som har ventende ordreleveranser med. Hvert enkelt fabrikk har sine leveranseområder som totalt dekker store deler av norskekysten. Leveranseområdene er som følger: EWOS Florø - Dekker leveringsområdet fra Rogaland i sør til Hitra i nord EWOS Halsa - Dekker leveringsområdet fra Hitra og Frøya i sør til Namsos og Lofoten i nord EWOS Bergneset - Dekker leveringsområdet fra Lofoten og Vesterålen i sør til Hammerfest i nord EWOS er kunde i dette prosjektet og det er de som FôrIt CDS skal være utviklet til. I første omgang vil FôrIt CDS være rettet mot den norske delen til EWOS gruppen. 5

7 2.4 Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo er mottager av hovedprosjektoppgaven vår. På Høgskolen i Oslo har vi hatt Eva Hadler Vihovde som veileder gjennom prosjektarbeidet. Hun har hjulpet oss med å holde oss innenfor rammekravene som vårt hovedprosjekt omfatter. Hun har hele veien vært til stede under prosjektarbeidet, og har evaluert både produkt og dokumentasjon. Figur Viser aktørene og hvilken rolle de har hatt i prosjektet. 3 Bakgrunn I dette kapittelet skal vi skrive om bakgrunnen til applikasjonen og hvorfor det var behov for FôrIt CDS 3.1 FôrIt og FôrIt CDS Goodtech har over flere år hatt et større prosjekt som går ut på å lage et MES system for bestilling, levering og produksjon av fiskefôr for firmaet Ewos. I den forbindelse 6

8 ble det laget en stort dataprogram som gjør det mulig å administrere alt fra kjøp, bestillinger, produksjon, leveranser og sporing av fiskefôr. Dette programmet heter FôrIt og er i dag brukt på EWOS sine tre fabrikker i Norge. FôrIt er et omfattende program som kan følge fiskefôret fra fabrikken, over på skipet som frakter foret, og frem til det havner hos oppdretter. Det er svært mange aktører som skal bruke denne applikasjonen, og som tar del i den daglige driften. Vi skal forholde oss til kundesiden, de som mottar produktene Forskjell på storkunde og oppdretter Det er en viktig forskjell å påpeke angående brukerne av FôrIt. En storkunde er en person som er ansvarlig for å ha oversikt over bestillingene til ulike oppdrettere. En storkunde kan være ansvarlig for svært mange oppdrett, og dette er personen som også gjør bestillinger av fiskefôret på vegne av oppdretterne. Når en bestilling blir utført, blir den sendt til fabrikken og det blir bestemt hvilket skip som skal frakte foret til oppdretter Ordre Eksempelvis kan det være en bestilling på 100 tonn fiskefôr til en oppdretter i Geirangerfjorden. For å få levert 100 tonn fiskefôr er det mange aspekter en må ta hensyn til. Det viktigste hensynet er plassbehov og eventuelle mangler. Hvis det er for mange bestillinger og for få båter, kan det være at oppdretteren faktisk får være mindre enn det han faktisk bestilte. Dette vil igjen logges slik at oppdretteren kan få mer enn det vedkommende bestiller på sin neste ordre. Hver gang det blir gjort en bestilling opprettes det en ordre. Ordren igjen består av ordrelinjer som er spesifikke produkter med gitte mengder. Disse mengdene er enten oppgitt i bulk eller sekk. Bulk vil si en større bestilling hvor varen samles i en silo på befrakteren. Siloene leveres ofte som flere tonn, mens en sekk kan inneholde opp mot 500 liter fôr. 7

9 3.1.3 Sporingssystemer I FôrIt-systemet er det også planlagt å implementere en løsning for sporing av befrakterne som leverer fiskefôret til oppdretterne. I båtene er det en GPS sender som jevnlig skal oppdatere sine koordinater til FôrIt databasen. En bruker av FôrIt vil derfor kunne se hvor båten befinner seg i det øyeblikket. Hvis en oppdretter skal kunne spore sin bestilling av må han ringe til storkunden som kan få sjekket hvor båten er på vei, og hvor mye fiskefôr han har med seg til oppdretteren. Per dags dato har dette vært den eneste muligheten oppdretteren har hatt for å sjekke sine bestillinger. 3.2 Mål For mer detaljer om krav, se i den vedlagte kravspesifikasjonen bakerst i sluttrapporten. Målet med prosjektet har vært og utvikle et produkt som tilfredsstiller krav og ønsker som er satt av EWOS og Goodtech. Applikasjonen skal være enklest mulig å sette i produksjon, og produktet skal være komplett. Alle moduler i applikasjonen skal testes, revideres og utbedres gjennom hele prosjektarbeidet. Før vi startet med prosjektarbeidet, satte vi oss ned og planla hvordan prosjektet skulle utformes i detalj. Vi planla hvilket tidsrom de ulike modulene skulle utvikles i, og når de skulle være ferdig. Ved å følge denne planen har vi klart og levere et produkt til avtalt til av god kvalitet som ivaretar kravene satt i kravspesifikasjonen. 8

10 3.3 Produktet Figur 3.1 Brukergrensesnittet til FôrIt CDS FôrIt CDS er en webapplikasjon optimalisert for mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Webapplikasjonen vil bli brukt av kunder av den store fiskefôrprodusenten EWOS. FôrIt CDS er laget som en mobil applikasjon basert på en speiling av en allerede eksisterende desktopversjon av webapplikasjonen kalt FôrIt. Etter å ha logget inn i den nye applikasjonen kan brukerne blant annet få rask tilgang til detaljer om ordren, se hvor lenge det er til ordren ankommer leveringsadressen og følge med på hvor befrakteren med fôret befinner seg på et kart. Applikasjonen viser bare kommende ordre som ikke har ankommet leveringsadressen enda. Det er også mulighet for å endre språk fra norsk til engelsk. Flere detaljer om applikasjonens funksjoner kommer under produktdokumentasjonens kapittel Applikasjonens funksjoner. 9

11 Figur Figur som viser lagdelingen til FôrIt CDS 10

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer