Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon..."

Transkript

1 - 1 - MLO52700

2 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7 Installasjon av magnetkontakt på en dør...7 Installasjon av bevegelsesdetektoren...8 RFID kortleser installasjon...9 Slå på alarmenheten for første gang...9 Installasjon av alarmenheten og dens antenne...11 Sabotasjedetektor...11 Programmere inn telefonnumre...12 Kommunikasjonstest...13 Daglig bruk...14 Til- og frakobling av Azor...14 Tilkobling av Azor...14 Frakobling av Azor...15 Alarm...15 Lytte Inn...16 Informasjons SMS...16 Oppsett...17 PC tilkobling...17 Firmware oppdatering...17 Utvide systemet...18 AZ-10T RFID tag (adgangskort)...18 AZ-10M magnetkontakt...18 AZ-10P bevegelsesdetektor...19 AZ-10R fjernkontroll...19 AZ-10B ringeknapp...19 AZ-10S optisk røykdetektor...20 Annen informasjon...21 Tidssynkronisering med et GSM nettverk...21 Nødåpning av oppsett...21 Videresending av SMS meldinger...21 Tekniske spesifikasjoner...21 Feilsøkning...23 Bytte av batterier...23 MLO

3 Beskrivelse Beskrivelse Azor er en trådløs alarmsentral for beskyttelse mot innbrudd og brann. Den er utviklet med tanke på små hus, leiligheter og garasjer etc. Overvåkning kan enkelt slås På eller Av ved hjelp av et adgangskort eller tag. Systemet kan også styres ved hjelp av en telefon via talemenyer. Når en alarm er utløst, vil Azor ringe til en alarmstasjon og rapportere hendelsen. Men den kan også sende alarmer som SMS meldinger eller ved taleoppring. Du kan selv definere hvilken informasjon du vil ha rapportert (alarmer, spenningsfeil, hvem slår av/på systemet etc.). Dersom Azor skal tilpasses dine behov trenger du bare koble den til en PC med medfølgende kabel og bruke det brukervennlige Alink programmet for å endre på oppsettet. Funksjoner: opptil 10 trådløse detektorer (bevegelse, åpning av dører/vinduer, brann og panikk) opptil 10 brukere som kan slå systemet av/på talemeny for styring av systemet fra en telefon SMS og taleoppring ved hendelser til brukere (individuelt oppsett) rapportering av informasjon til en alarmstasjon (inkludert statusrapportering) mulighet for å lytte inn på det overvåkede området sirene for varsling av alarm lokalt (stille alarm kan velges om ønskelig) sabotasjealarm for rapportering av forsøk på å ødelegge enhver del av systemet 1 års batterilevetid (I detektorer og fjernkontroller) nødstrømsbatteri i alarmenheten (benyttes ved 230Vac feil) automatisk sjekk av funksjonaliteten til alle deler av systemet (inkludert batteristatus sjekk) USB port for tilkobling til en PC (krever ikke installasjon av program) hendelsesminne opptil 1000 hendelser falsk-alarm filter valgfri dørklokke funksjon valgfri trådløs ringeklokke funksjon service utvidet garanti opptil 5 år* Fremtidige produktoppdateringen for nye funksjoner * FG-godkjent i grad1 *) du må registrere produktet på (registrering er gratis) MLO52700

4 AZOR pakken inneholder AZOR pakken inneholder AZ-10K GSM alarmenhet GSM alarmsentral, trådløs sender/mottaker som håndterer informasjon fra alle detektorer i systemet. Bør monteres på et skjult sted. MLO

5 AZOR pakken inneholder AZ-10D RFID kortleser Benyttes for til/frakobling av systemet. Monteres i nærheten av inngangsdøren. AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer Rapporterer åpning av dører og viduer etc MLO52700

6 AZ-10P bevegelsesdetektor Detekterer mennesker som beveger seg. AZOR pakken inneholder MLO

7 Installasjon Installasjon Sett først opp detektorene midlertidig med dobbeltsidig tape. Skruene bør først brukes etter kommunikasjonstesten. Dersom overflaten er glatt og detektorene sitter godt, trenger man ikke feste detektorene med skruer. Avstanden mellom en detektor og alarmsentralen bør være mer enn 20 meter. Husk at radiosignaler kan enkelt blokkeres av metallobjekter, våte vegger og vegg/tak-strukturer. Installasjon av magnetkontakt på en dør Fest detektoren til dørkarmen, antennen skal peke oppover. Fest magneten til dørbladet (dersom den er av metall skal avstandstykkene brukes). Når døren er lukket skal magneten nesten komme inntill nedre del av detektoren (på venstre eller høyre side). Tilkoble batteriene (la de interne bryterne stå i: 1 DEL og 2 MG EN posisjonene). Lukk detektoren (sabotasjefjæren må lukkes). Når detektoren åpnes, skal indikatorlampen blinke. Du kan teste funksjonen i 5 minutter og deretter skal indikatorlampen slukke. Du kan repetere testen ved å åpne og lukke detektoren (åpne og lukke dekselet) MLO52700

8 Installasjon Installasjon av bevegelsesdetektoren Detektoren skal installeres i et hjørne (inn mot rommet), 2 til 2.5 meter over gulvet. Detektoren kan dekke et rom på opptil 10 x 10 meter*. Detektorens bakplate bør festes slik at detektoren peker inn i rommet (pilen på platen skal peke oppover). Åpne detektoren (ved å trykke inn på siden av detektorens vindu ). Sett inn batteriene (la den interne bryteren stå i: 1 STANDARD og 2 DELAY). Sett på dekselet og sett den fast i bakplaten. Vent til indikatorlampen slukker (kalibrering er fullført) og test om detektoren reagerer på mennesker som beveger seg. Når detektoren reagerer vises dette med blinkende lys. Du kan teste i 5 minutter og deretter slukker dette indikatorlyset. Du kan gjennta testingen ved å åpne og lukke detektoren. Tips og spesifikasjoner *) Detektoren må ha et ubrutt utsyn i rommet. For å unngå falske alarmer: Detektoren må ikke monteres rett ove radiatorer eller andre varmekilder. Den bør ikke se mot vinduer. Den må ikke monteres i nærheten av åpne vinduer, dører eller ventiler (den kan reagere på trekk). Det må ikke være objekter eller dyr med overflatetemperatur på rundt 36 C (husdyr, gnagere, varmluft fra elektriske apparater, radiatorer, etc.) i det overvåkede området. MLO

9 Installasjon RFID kortleser installasjon Installer kortlesere ved døren (magneten bør være i nedre venstre hjørne). Dersom leseren skal monteres innfellt, skal magneten settes i den ytre rammen. Sett inn batteriene og lukk leseren (indikatorlampen skal være på toppen). Slå på alarmenheten og test funksjonaliteten. Slå på alarmenheten for første gang 1. Finn et bortgjemt sted nær en stikkontakt. 2. Åpne batteridekselet, fjern plastbiten ved batteriet og lukk dekselet (A) MLO52700

10 Installasjon 3. Bruk din mobiltelefon for å bekrefte at SIM kortet du skal bruke i Azor virker. SIM kortet må ikke kreve PIN kode og det må være dekning. 4. Sett SIM kortet in i alarmenheten (B). 5. Lås fast SIM kortet ved å dytte låsen til venstre (C). 6. Tilkoble strømadapteren (D). 7. Trykk på strømknappen (E) og hold den inne i ca 2 sekunder (Azor vil lyse). 8. Vent til alle tre grønne LED indikatorer tenner. 9. Hvis en av LED indikatorene ikke lyser, sjekk hva dette betyr (se beskrivelsen i starten av manualen). 10. Sett på SIM kort beskyttelsen (F) når installasjonen er ferdig. MLO

11 Installasjon Installasjon av alarmenheten og dens antenne Alarmenheten bør monteres på et skjult sted. Det må være en stikkontakt i nærheten for nettadapteren som medfølger. Dersom man ikke ønsker LED indikasjon i fronten av enheten (dersom dette kan avsløre hvor enheten er) kan man slå av disse ved hjelp av Alink programmet. LED indikasjonen slås av etter 15 minutter. Dersom du vil sjekke status kan du trykke på strømknappen et øyeblikk og indikasjonen vil aktiveres i nye 15 minutter. Ved strømfeil vil LED indikasjonen være aktiv hele tiden. Ingen andre elektroniske enheter bør være montert i nærheten av alarmenheten (f.eks lydanlegg, antennekabler etc.) som kan påvirke GSM senderen i alarmenheten. Du kan bruke malen på baksiden av manualen til å markere hvor du vil feste Azor til veggen. Skruene bør stikke ut litt slik at du kan sette boksen på plass og bevege den sideveis. Sabotasjedetektor Alarmenheten har en følsom sabotasjebryter på bunnen (plastbryter). Når denne utløses ved at noen løfter opp enheten vil en sabotasjealarm sendes til brukeren eller alarmstasjonen dersom dette er aktivert MLO52700

12 Installasjon Programmere inn telefonnumre Alarmenheten må være påslått og alle indikatorlampene må blinke grønt. Ring til Azor (dets SIM kort telefonnummer) fra din mobiltelefon (A) Så snart GSM LED indikatoren begynner å blinke rødt (B), trykk kort på alarmenhetens knapp (C). GSM LED indikatoren skal bekrefte mottatt oppring med å blinke blått. Azor vil da spille av talemenyen (D). Test menyfunksjonene og avslutt anropet. For å komme inn i menyen igjen, ring opp Azor på nytt (fra samme mobiltelefon). Tips og spesifikasjoner Kun telefonnumre uten skjult nummer kan læres inn. Når telefonnummeret læres inn må Azor være frakoblet. Kun det første telefonnummeret kan læres inn slik. Du kan benytte samme prosedyre for å endre det første telefonnummeret. Det første nummeret vil da slettes (Azor vil sende en SMS bekreftelse inkludert det nye telefonnummeret som er lært inn). Azor vil bestemme språket basert på landskoden for telefonnummeret du ringer fra. For oppsett av andre brukeres telefonnummer og funksjoner, se Oppsett. MLO

13 Installasjon Kommunikasjonstest Ring opp Azor fra et innlært telefonnummer (A). Trykk 9 (C) i talemenyen (B). Nå er detektortesting modus aktivert. Aktiver detektorene og kortleseren en etter en (D). Test en bevegelsesdetektor ved å åpne og lukke dekselet. Test en magnetkontakt ved å åpne og lukke dekselet. Trykk på FRAKOBLE knappen for å teste kortleseren. Azor vil bekrefte detektorenes aktivering med en talemelding til mobiltelefonen du ringer fra. Avslutt oppringingen for å avslutte testen, eller trykk # på mobiltelefonen. Tips og spesifikasjoner Testen kan kun gjøres når Azor er frakoblet. Dersom Azor ikke sender en rapport og bekrefter aktivering av detektoren sjekk; At batteriene er installert korrekt i detektoren. Om radiokommunikasjonen hindres av et metallobjekt. Om avstanden mellom detektoren og alarmenheten er for lang (forsøk å flytte enheten). At detektoren er innlært riktig (ved å koble enheten til en PC og sjekke registreringskoden). Det er ikke mulig å tilkoble systemet ved testing og ingen alarmer kan utløses, Azor sjekker jevnlig dets kommunikasjon med detektorene og kortleseren. Dersom tilkoblingen mistes, vil en rapport sendes til brukeren (må være aktivert) og informasjon lagres også i minnet. I et slikt tilfelle sjekk batteriene i detektoren eller kortleseren det gjelder og sjekk signalstyrken (den kan påvirkes av endringer i rommet etc.) MLO52700

14 Daglig bruk Daglig bruk Følgende beskrivelse gjelder Azor enhetens fabrikkoppsett. Du kan endre dette hvis du ønsker se Oppsett. En RFID kortleser er vanligvis benyttet for å til/fra-kobling av alarmsystemet. Brukere med innlærte telefonnumre kan også styre alarmsystemet med mobiltelefonen og en talemeny. Adgangen til denne menyen kan beskyttes av en personlig brukerkode se Oppsett. Til- og frakobling av Azor Azor kan til/fra-kobles ved å benytte kortleseren. Azor vil kunne rapportere dette til alarmstasjonen og/eller sende en SMS. Tilkobling av Azor Trykk på TILKOBLE knappen på kortleseren (A) og hold opp tag en (B). Den røde indikatoren i kortleseren lyser opp og en utgangstid på 1 minutt starter. Ingen alarmer vil utløses i denne utgangstiden. Azor vil bekrefte tilkoblingen med et lengre pip. Tips og spesifikasjoner Systemet kan også tilkobles via mobiltelefon og en talemeny. Utgangstiden kan endres (se Oppsett). Dersom du trykker på kortleserknappen mens systemet er tilkoblet vil en rød lampe lyse. Når en detektor aktiveres i tilkoblet modus vil en alarm utløses. Men en 30 sekunders forsinkelse vil aktiveres slik at brukeren kan frakoble systemet dersom detektoren som utløses er satt opp med dette (ulik forsinkelse kan settes opp eller deaktiveres helt for individuelle detektorer se Oppsett). Dersom noen åpner en detektor eller forsøker å manipulere systemet når det er tilkoblet vil en sabotasjealarm utløses. Dersom brukeren har aktivert SMS meldinger når systemet er tilkoblet, vil ingen meldinger sendes til ham/henne dersom de selv tilkoblet systemet med egen tag eller fjernkontroll. En RFID tag markert med en fargekode er for brukeren som ble lagt inn som første bruker. Dersom tilkoblingen avbrytes i utgangstiden vil ingen meldinger sendes. Dette reduser antallet unødvendige SMS meldinger MLO52700

15 Daglig bruk Frakobling av Azor Trykk på FRAKOBLE knappen på kortleseren (A) og vis tag en (B) Den grønne lampen lyser og kortleseren bekrefter frakoblingen med 2 pip. Tips og spesifikasjoner Systemet kan også frakobles via en mobiltelefon og en talemeny. Dersom du aktiviserer en detektor før systemet er frakoblet (f.eks åpner inngangsdøren) vil en varseltone aktiveres og Azor venter i 30 sekunder på at du frakobler systemet. Dersom systemet ikke frakobles i tide vil en alarm utløses. Dersom du trykker på kortleserknappen mens systemet er frakoblet vil en grønn diode lyse opp. Dersom du hører tre pip ved frakobling av systemet har det vært utløst en alarm mens du var borte. Dersom noen åpner en detektor eller forsøker å manipulere systemet når det er frakoblet vil en varselsignal lyde og en SMS melding sendes. Denne meldingen sendes kun ved første aktivering. Dersom brukeren har aktivert SMS rapportering når systemet er frakoblet vil ingen melding sendes dersom de selv frakobler systemet med tag eller fjernkontroll. Alarm Når en alarm utløses vil systemet sende en rapport til alarmstasjonen umiddelbart*. Sirenen aktiveres umiddelbart og sender SMS meldinger til brukerne og ringer deretter til brukerene. En alarm avbrytes ved å trykke på FRAKOBLE knappen på leseren og deretter vise fram tag en, eller ved å ringe systemet med en mobiltelefon og talemenyen. Tips og spesifikasjoner Dersom du mottar en oppringing fra systemet etter en alarm vil ikke Azor ringe de andre brukerne. Dersom ingen svarer vil Azor systemet forsøke å ringe alle brukerne en gang til. Dersom du ikke avbryter alarmen vil sirenen lyde i 3 minutter og deretter være stille. Azor er fortsatt tilkoblet og en ny aktivering av en detektor vil starte en ny alarm. Dersom samme detektor utløser en alarm tre ganger på rad (f.eks dersom et vindu ikke er lukket og en gardin blafrer foran en detektor) vil denne detektoren kobles ut mens de andre detektorene fortsatt er aktive. En utkoblet detektor kobles inn igjen ved neste tilkobling. En sabotasjealarm vil kun sendes en gang. I tillegg til alarminformasjon kan Azor også sende SMS melding når systemet til- og frakobles eller ved feil (f.eks strømfeil over ½ time, lavt batteri i en detektor, kommunikasjonsfeil, etc.). * Dersom alarmrapportering til alarmstasjon er aktivert MLO52700

16 Daglig bruk Lytte Inn Du kan aktivere lytte inn funksjonen via talemenyen (må aktiveres for hver enkelt bruker). Da kan man lytte til hva som skjer i nærheten av alarmenheten i opptil 3 minutter. Tips og spesifikasjoner Ikke test Lytt Inn funksjonen fra samme rom som alarmenhenten står. Det er en risiko for sterke audio feedback mellom telefonen og mikrofonen på Azor (den er veldig følsom). Du kan bare lytte, det er ikke mulig å kommunisere. Dersom en alarm utiøses mens man lytter, vil denne funksjonen avbrytes automatisk. Dersom man aktiverer lytt-inn mens en alarm er utløst vil sirenen avbrytes og rapporter og meldinger sendes når man avbryter funksjonen. Informasjons SMS Du kan be om å få tilsendt en informasjons SMS fra talemenyen. Meldingen inneholder: 1. Azor enhetens status 2. siste hendelser lagret i minnet (f.eks hvem tilkoblet systemet, hva slags alarm er utløst etc.). 3. status på strømforsyning 4. GSM enhetens batteristatus 5. GSM signalstyrke i prosent 6. hvor lenge systemet har vært aktivt 7. registreringskode (serienummer) til Azor Tips og spesifikasjoner Dersom GSM nettverket har en eksakt tidsangivelse, vil SMS meldingen inneholde klokkeslettet også. Azor enhetens interne klokke kan også settes fra en tilkoblet PC se Oppsett. MLO

17 Oppsett Oppsett Azor s oppsett kan endres ved hjelp av en PC med MS Windows XP eller høyere. PC tilkobling Du kan bruke en USB kabel for å tilkoble Azor til PC en. Dersom ikke programmet starter opp automatisk etter en tid, let etter en USB disk som heter AZOR-USB og start A-Link filen (klikk på ikonet ) på denne disken. A-Link programmet er utstyrt med en hjelpefil for alle funksjoner. Programmets valg er delt inn i individuelle faner hvor data kan settes inn, brukernavn og telefonnummer, legge til detektorer med serienummer og endre GSM oppsett etc. Trykk på Lagre knappen for å lagre endringene (i blått) i fanen i Azor sentralen. Når du trykker på Avbryt knappen, vil endringene i fanen ikke lagres og de tidligere verdiene gjelder. Tips og spesifikasjoner Første gangen Azor tilkobles trenger PC en ekstra tid (opptil flere minutter) for å sette opp USB kommunikasjonen. Med en gang tilkoblingen er aktiv, vil du finne en USB disk som heter AZOR-USB i din PC. Neste tilkobling vil gå mye fortere. Dersom Azor skal rapportere til en alarmstasjon, kan tilgangen til oppsettet være blokkert. I så tilfelle vil alarmselskapet hjelpe til med endringer. Dersom du beskytter oppsett endringer med en kode vil man måtte taste inn denne koden hver gang man kobler Azor til en PC. Firmware oppdatering Du kan overføre en ny versjon av Azor firmware (FW) ved hjelp av en PC. Filen med firmware kan lastes ned fra Åpne denne filen via valget Alarmsentral og Firmware oppgradering i A-Link menyen. Vent til denne prosedyren avsluttes. Alle lampene på alarmenheten vil blinke rødt mens firmware oppgraderes. Når oppdateringen er ferdig restartes Azor (slå av og på). Azor er nå oppdatert. Tips og spesifikasjoner Før oppdatering må du sjekke at den nye firmwaren vil fungere på din enhet. Det anbefales at du tar en backup av oppsettet via Eksport valget, Både batteriet og 230Vac må være tilkoblet ved oppdatering. Det er en risiko for skade dersom man mister spenningen under oppdatering. Når oppdateringen er utført, sjekk oppsettet på din PC (A-Link programmet kan ha endret utseende). Du bør også teste alle funksjoner MLO52700

18 Utvide systemet Utvide systemet Enheter som er kjøpt i tillegg til pakkeløsningen må læres inn i systemet ved hjelp av et serienummer. Koden består av ti siffer i følgende format: Innlæring (eller fjerning) utføres med en PC. Koden kan skrives inn i Serienummer boksen på detektor fanen. Dersom koden er ukjent (f.eks ødelagt klistremerke) bruk A-Link. Velg ønsket felt for å lære inn enheten og klipp på Lær inn knappen. Sett batteriet inn i enheten og som en bekreftelse på vellykket innlæring vil serienummeret vises i feltet. AZ-10T RFID tag (adgangskort) Det er et klistremerke med registreringskoden på nye RFID tag er. Dersom denne ikke lenger er lesbar bruk A-Link programmet og kortleseren for å lære inn denne. Velg ønsket Tag nummer feil og klikk på Lær inn knappen. Den leses inn etter at man trykker på TILKOBLE knappen og viser tag en til kortleseren. Som en bekreftelse på vellykket innlæring vil serienummeret vises i feltet. NB: Azor bruker spesielle RFID tag er. Ingen andre typer kan læres inn. AZ-10M magnetkontakt I tillegg til å detektere åpning av dører og vinduer, kan detektoren også rapportere andre hendelser du kan koble til andre enheter til denne. Terminaler: INPUT benyttes for tilkobling av eksterne detektorer. Når GROUND terminalen frakobles sendes et alarmsignal (samme som sendes ved åpning av en dør). TAMPER benyttes for tilkobling av eksterne sabotasjebrytere. Når GROUND terminale frakobles sendes et sabotasjesignal (samme som sendes ved åpning av detektoren). GROUND Interne brytere: felles terminal. Dersom INPUT eller TAMPER inngangene ikke skal benyttes må de tilkobles denne terminalen. 1 DEL detektoren vil aktivere inngangstiden ved aktivering * INST detektoren vil aktivere en alarm umiddelbart ved aktivering * 2 MG EN den innebygde magnetbryteren er aktivert MG DIS den innebygde magnetbryteren er deaktivert (kun INPUT terminal aktiveringer rapporteres) *) gjelder kun dersom fabrikk reaksjon er satt for detektoren Varsling av lav batterispenning Når en detektors batteri blir dårlig, vil Azor sende en melding om dette. I tillegg vil detektorens LED blinke når døren åpnes (utenom testmodus). MLO

19 Utvide systemet AZ-10P bevegelsesdetektor Interne brytere: 1 HIGHER ANALYSIS detektoren har en økt immunitet mot falske alarmer og dermed også en tregere reaksjon. STANDARD ANALYSIS detektoren har en standard følsomhet og reaksjonstid. 2 INSTANT REACTION detektoren vil ikke aktivere en inngangstid * DELAY REACTION detektoren aktiverer inngangstid forsinkelse ved aktivering * *) gjelder kun dersom fabrikk reaksjon er satt for detektoren se A-Link. Strømspare modus Når detektoren er i normal modus vil den spare strøm ved å slå av sensoren i 1 minutt for hver gang den detekterer bevegelse. Dette betyr at den ikke sender for ofte dersom det er mye bevegelse i rommet. Varsling av lav batterispenning Når detektorens batterier er utladet vil Azor sende en melding om dette. I tillegg vil detektorens LED blinke når den detekterer bevegelse (utenom testmodus). AZ-10R fjernkontroll Fjernkontrollen kan benyttes for til- og frakobling. Den kan også aktivere en panikkalarm ved å trykke inn begge knappene samtidig. Denne funksjonen er valgfri se Oppsett. Batteriene bør vare i ca 2 år. Innlæringskoden sendes når begge knapper trykkes og holdes i mer enn 3 sekunder. Fjernkontrollen kan ikke brukes rett i nærheten av alarmsentralen! AZ-10B ringeknapp En ringeknapp kan læres inn. Du kan velge en melodi (se Oppsett). Batteriet bør vare i ca 1 år. Denne bør beskyttes mot direkte regn (den leveres med et plastdeksel). Denne knappen kan ikke brukes rett i nærheten av alarmsentralen! MLO52700

20 Utvide systemet AZ-10S optisk røykdetektor Detektoren rapporterer ved tilløp til brann. Den aktiveres av røyk i kammeret eller temperaturøkning. I tillegg til å sende en melding til systemet vil den også aktivere sin egne sirene ved en alarm. Skru monteringsplaten i taket Bruk PC en for å lære inn detektoren i systemet (se Oppsett). Sett inn batteriet og vri detektoren på plass i monteringsplaten. Vent til detektorens LED indikator slukker (kalibreres). Test detektoren se Kommunikasjonstest. Aktiver detektoren ved å trykke inn og holde på testknappen. Tips og spesifikasjoner Detektoren kan ikke vris inn på monteringsplaten dersom batteriet mangler. Installer denne detektoren i taket der det er god luftsirkulasjon (unngå hjørner, fordypninger, toppen av skråtak etc.). Dersom taket er delt opp av bjelker som hinder fri bevegelse av luft bør hver seksjon ha sin egen detektor. Detektoren må ikke monteres i nærheten av ventilatorer, varmeapparat, lufteluker eller støvfylte områder. Det er ikke anbefalt å installere detektoren i nærheten av kokeplater, ovner eller andre steder der damp forekommer. Et egnet sted å installere en optisk detektor er i taket på toppen av trappehuset. Aldri test detektoren med åpen flamme, bruk testspray som er ment for dette. Når en alarm indikeres, kan sirenen slås av ved å trykke og holde inne testknappen. Detektorens sirene kan utkobles helt ved å frakoble kabelen (nær den negative pollen på batteriet). Dersom det røykes i samme rom som detektoren, kan man programmere Azor til å kun reagere når systemet er tilkoblet se Oppsett. I dette tilfellet bør sirenen frakobles også. Ikke glem å lufte rommet før alarmen tilkobles. Alle jumpere i detektoren skal være åpne. Varsling av lav batterispenning Når detektorens batteri blir utladet vil Azor sende en melding. I tillegg, vil detektoren blinke og pipe hvert 45 sekund. MLO

21 Annen informasjon i Annen informasjon Tidssynkronisering med et GSM nettverk Azor er utstyrt med en funksjon for automatisk justering av den interne klokken via GSM nettverket. Tidsendringen lagres i minnet og sendes som en informasjons SMS. Advarsel: noen GSM nettverk gir ikke slike eksakte tidssignal. I så tilfelle må klokken justeres manuelt via en PC med A-Link programmet. Dersom klokken ikke justeres, vil ikke tidspunktet stå i informasjons SMS. Nødåpning av oppsett Dersom du låser Azor enhetens oppsett og glemmer din servicekode, gjør som følger: 1. Frakoble Azor 2. Frakoble strømadapteret (230Vac) fra alarmenheten. 3. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. 4. Trykk og hold inne PÅ knappen. 5. Koble til adapteret (fortsett å holde inne PÅ knappen). 6. Så snart alle LED indikatorer starter å blinke gult, kan du slippe opp knappen. 7. Tilkoble batteriet igjen og lukk dekselet. 8. Din kode er nå slettet og du vil kunne komme inn i Oppsett uten servicekoden. 9. Når du er ferdig med endringene kan du legge inn en ny kode. Videresending av SMS meldinger Azor vil automatisk vidersende alle mottatte SMS meldinger til det første telefonnummeret. En SMS melding sendes også til dette nummeret når grensen for SMS meldinger overskrides. AZ-10K Alarmenhet med GSM modul strømforsyning nødstrømsbatteri antall brukere antall detektorer opptil 10 antall RFID kortlesere 1 Tekniske spesifikasjoner antall ringeknapper 1 størrelse 165 x 120 x 40 mm; 330 g AZ-10D RFID kortleser strømforsyning størrelse = 5V 2.5A max. LI18650 = 3.7V / 1.8 Ah (normal batterilevetid omtrent. 5 år) backuptiden for alarmsentralen er 12 timer opptil 10 (hver kan ha en RFID tag og en fjernkontroll) 2x AAA 1.5V / 1200 mah alkaliske batterier (omtrent batterilevetid er ca 1 år) 80 x 80 x 30 mm; 90 g MLO52700

22 i Annen informasjon AZ-10P bevegelsesdetektor strømforsyning (batterilevetid, ca 1 år) dekningsområde størrelse AZ-10M magnetkontakt strømforsyning (batterilevetid, ca 1 år) Reagerer på størrelse AZ-10S optisk røykdetektor 2x AAA 1.5V / 1200 mah alkaliske batterier deteksjonsvinkel 120, dekker et område på 10 x 10 m 65 x 95 x 60 mm; 90 g 2x AAA 1.5V / 1200 mah alkaliske batterier magneten mer enn 20 mm fra detektoren 32 x 145 x 25 mm + 15 x 55 x 55 mm; 70 g strømforsyning AA 1.5V / 2600 mah alkalisk batteri (batterilevetid, ca 1 år) Reagerer på røyk i området eller temperaturer på over 60 til 70 C størrelse diameter 125 x 65 mm; 200 g AZ-10R fjernkontroll strømforsyning størrelse AZ-10B trådløs ringeknapp strømforsyning størrelse Strømadapter strømforsyning utgangsspenning Spesifikasjoner felles for alle deler L1016 6V alkalisk batteri (batterilevetid, ca 2 år) 55 x 40 x 15 mm; 20 g L1016 6V 35mA alkalisk batteri (batterilevetid, ca 1 år) 80 x 28 x 16 mm; 30 g ~ V / 50 Hz, 0.2 A, beskyttelsesklasse II; = 5 V, 3 A Miljøbeskyttet I henhold til EN innendørs Temperaturområde + 5 to +40 C Klassifisering Grad 1 etter EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Også i henhold til ETSI EN , ETSI EN , ETSI EN , EN , EN , EN 55022, ETSI EN , EN Kan brukes i henhold til ERC REC JABLOTRON ALARMS erklærer herved at enheten er i henhold til kravene i Direktiv 1999/5/EC dersom det benyttes som tiltenkt. NB: Selv om dette produktet ikke inneholder skadelige materialer bør dette produktet leveres til godkjente mottak som EE avfall etter bruk. MLO

23 Feilsøkning? Feilsøkning Bytte av batterier Dersom batteriet i en detektor er for lavt, vil Azor sende en SMS melding og indikere dette optisk på detektoren. Azor må være frakoblet ved batteribytte. Når du åpner detektoren (eller kortleseren) vil Azor gi et varselsignal og sende en SMS med en sabotasjemelding. Sirenen vil ikke aktiveres. SMS meldingen sendes bare når detektoren åpnes første gang. Dersom du åpner samme detektor flere ganger, vil dette kun varsles med piping. Når batteriene er byttet, test detektoren se kommunikasjonstest avsnittet. Dersom systemet ditt overvåkes av en alarmstasjon må du ikke bytte batterier uten å si ifra til alarmstasjonen først MLO52700

24

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer