Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon..."

Transkript

1 - 1 - MLO52700

2 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7 Installasjon av magnetkontakt på en dør...7 Installasjon av bevegelsesdetektoren...8 RFID kortleser installasjon...9 Slå på alarmenheten for første gang...9 Installasjon av alarmenheten og dens antenne...11 Sabotasjedetektor...11 Programmere inn telefonnumre...12 Kommunikasjonstest...13 Daglig bruk...14 Til- og frakobling av Azor...14 Tilkobling av Azor...14 Frakobling av Azor...15 Alarm...15 Lytte Inn...16 Informasjons SMS...16 Oppsett...17 PC tilkobling...17 Firmware oppdatering...17 Utvide systemet...18 AZ-10T RFID tag (adgangskort)...18 AZ-10M magnetkontakt...18 AZ-10P bevegelsesdetektor...19 AZ-10R fjernkontroll...19 AZ-10B ringeknapp...19 AZ-10S optisk røykdetektor...20 Annen informasjon...21 Tidssynkronisering med et GSM nettverk...21 Nødåpning av oppsett...21 Videresending av SMS meldinger...21 Tekniske spesifikasjoner...21 Feilsøkning...23 Bytte av batterier...23 MLO

3 Beskrivelse Beskrivelse Azor er en trådløs alarmsentral for beskyttelse mot innbrudd og brann. Den er utviklet med tanke på små hus, leiligheter og garasjer etc. Overvåkning kan enkelt slås På eller Av ved hjelp av et adgangskort eller tag. Systemet kan også styres ved hjelp av en telefon via talemenyer. Når en alarm er utløst, vil Azor ringe til en alarmstasjon og rapportere hendelsen. Men den kan også sende alarmer som SMS meldinger eller ved taleoppring. Du kan selv definere hvilken informasjon du vil ha rapportert (alarmer, spenningsfeil, hvem slår av/på systemet etc.). Dersom Azor skal tilpasses dine behov trenger du bare koble den til en PC med medfølgende kabel og bruke det brukervennlige Alink programmet for å endre på oppsettet. Funksjoner: opptil 10 trådløse detektorer (bevegelse, åpning av dører/vinduer, brann og panikk) opptil 10 brukere som kan slå systemet av/på talemeny for styring av systemet fra en telefon SMS og taleoppring ved hendelser til brukere (individuelt oppsett) rapportering av informasjon til en alarmstasjon (inkludert statusrapportering) mulighet for å lytte inn på det overvåkede området sirene for varsling av alarm lokalt (stille alarm kan velges om ønskelig) sabotasjealarm for rapportering av forsøk på å ødelegge enhver del av systemet 1 års batterilevetid (I detektorer og fjernkontroller) nødstrømsbatteri i alarmenheten (benyttes ved 230Vac feil) automatisk sjekk av funksjonaliteten til alle deler av systemet (inkludert batteristatus sjekk) USB port for tilkobling til en PC (krever ikke installasjon av program) hendelsesminne opptil 1000 hendelser falsk-alarm filter valgfri dørklokke funksjon valgfri trådløs ringeklokke funksjon service utvidet garanti opptil 5 år* Fremtidige produktoppdateringen for nye funksjoner * FG-godkjent i grad1 *) du må registrere produktet på (registrering er gratis) MLO52700

4 AZOR pakken inneholder AZOR pakken inneholder AZ-10K GSM alarmenhet GSM alarmsentral, trådløs sender/mottaker som håndterer informasjon fra alle detektorer i systemet. Bør monteres på et skjult sted. MLO

5 AZOR pakken inneholder AZ-10D RFID kortleser Benyttes for til/frakobling av systemet. Monteres i nærheten av inngangsdøren. AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer Rapporterer åpning av dører og viduer etc MLO52700

6 AZ-10P bevegelsesdetektor Detekterer mennesker som beveger seg. AZOR pakken inneholder MLO

7 Installasjon Installasjon Sett først opp detektorene midlertidig med dobbeltsidig tape. Skruene bør først brukes etter kommunikasjonstesten. Dersom overflaten er glatt og detektorene sitter godt, trenger man ikke feste detektorene med skruer. Avstanden mellom en detektor og alarmsentralen bør være mer enn 20 meter. Husk at radiosignaler kan enkelt blokkeres av metallobjekter, våte vegger og vegg/tak-strukturer. Installasjon av magnetkontakt på en dør Fest detektoren til dørkarmen, antennen skal peke oppover. Fest magneten til dørbladet (dersom den er av metall skal avstandstykkene brukes). Når døren er lukket skal magneten nesten komme inntill nedre del av detektoren (på venstre eller høyre side). Tilkoble batteriene (la de interne bryterne stå i: 1 DEL og 2 MG EN posisjonene). Lukk detektoren (sabotasjefjæren må lukkes). Når detektoren åpnes, skal indikatorlampen blinke. Du kan teste funksjonen i 5 minutter og deretter skal indikatorlampen slukke. Du kan repetere testen ved å åpne og lukke detektoren (åpne og lukke dekselet) MLO52700

8 Installasjon Installasjon av bevegelsesdetektoren Detektoren skal installeres i et hjørne (inn mot rommet), 2 til 2.5 meter over gulvet. Detektoren kan dekke et rom på opptil 10 x 10 meter*. Detektorens bakplate bør festes slik at detektoren peker inn i rommet (pilen på platen skal peke oppover). Åpne detektoren (ved å trykke inn på siden av detektorens vindu ). Sett inn batteriene (la den interne bryteren stå i: 1 STANDARD og 2 DELAY). Sett på dekselet og sett den fast i bakplaten. Vent til indikatorlampen slukker (kalibrering er fullført) og test om detektoren reagerer på mennesker som beveger seg. Når detektoren reagerer vises dette med blinkende lys. Du kan teste i 5 minutter og deretter slukker dette indikatorlyset. Du kan gjennta testingen ved å åpne og lukke detektoren. Tips og spesifikasjoner *) Detektoren må ha et ubrutt utsyn i rommet. For å unngå falske alarmer: Detektoren må ikke monteres rett ove radiatorer eller andre varmekilder. Den bør ikke se mot vinduer. Den må ikke monteres i nærheten av åpne vinduer, dører eller ventiler (den kan reagere på trekk). Det må ikke være objekter eller dyr med overflatetemperatur på rundt 36 C (husdyr, gnagere, varmluft fra elektriske apparater, radiatorer, etc.) i det overvåkede området. MLO

9 Installasjon RFID kortleser installasjon Installer kortlesere ved døren (magneten bør være i nedre venstre hjørne). Dersom leseren skal monteres innfellt, skal magneten settes i den ytre rammen. Sett inn batteriene og lukk leseren (indikatorlampen skal være på toppen). Slå på alarmenheten og test funksjonaliteten. Slå på alarmenheten for første gang 1. Finn et bortgjemt sted nær en stikkontakt. 2. Åpne batteridekselet, fjern plastbiten ved batteriet og lukk dekselet (A) MLO52700

10 Installasjon 3. Bruk din mobiltelefon for å bekrefte at SIM kortet du skal bruke i Azor virker. SIM kortet må ikke kreve PIN kode og det må være dekning. 4. Sett SIM kortet in i alarmenheten (B). 5. Lås fast SIM kortet ved å dytte låsen til venstre (C). 6. Tilkoble strømadapteren (D). 7. Trykk på strømknappen (E) og hold den inne i ca 2 sekunder (Azor vil lyse). 8. Vent til alle tre grønne LED indikatorer tenner. 9. Hvis en av LED indikatorene ikke lyser, sjekk hva dette betyr (se beskrivelsen i starten av manualen). 10. Sett på SIM kort beskyttelsen (F) når installasjonen er ferdig. MLO

11 Installasjon Installasjon av alarmenheten og dens antenne Alarmenheten bør monteres på et skjult sted. Det må være en stikkontakt i nærheten for nettadapteren som medfølger. Dersom man ikke ønsker LED indikasjon i fronten av enheten (dersom dette kan avsløre hvor enheten er) kan man slå av disse ved hjelp av Alink programmet. LED indikasjonen slås av etter 15 minutter. Dersom du vil sjekke status kan du trykke på strømknappen et øyeblikk og indikasjonen vil aktiveres i nye 15 minutter. Ved strømfeil vil LED indikasjonen være aktiv hele tiden. Ingen andre elektroniske enheter bør være montert i nærheten av alarmenheten (f.eks lydanlegg, antennekabler etc.) som kan påvirke GSM senderen i alarmenheten. Du kan bruke malen på baksiden av manualen til å markere hvor du vil feste Azor til veggen. Skruene bør stikke ut litt slik at du kan sette boksen på plass og bevege den sideveis. Sabotasjedetektor Alarmenheten har en følsom sabotasjebryter på bunnen (plastbryter). Når denne utløses ved at noen løfter opp enheten vil en sabotasjealarm sendes til brukeren eller alarmstasjonen dersom dette er aktivert MLO52700

12 Installasjon Programmere inn telefonnumre Alarmenheten må være påslått og alle indikatorlampene må blinke grønt. Ring til Azor (dets SIM kort telefonnummer) fra din mobiltelefon (A) Så snart GSM LED indikatoren begynner å blinke rødt (B), trykk kort på alarmenhetens knapp (C). GSM LED indikatoren skal bekrefte mottatt oppring med å blinke blått. Azor vil da spille av talemenyen (D). Test menyfunksjonene og avslutt anropet. For å komme inn i menyen igjen, ring opp Azor på nytt (fra samme mobiltelefon). Tips og spesifikasjoner Kun telefonnumre uten skjult nummer kan læres inn. Når telefonnummeret læres inn må Azor være frakoblet. Kun det første telefonnummeret kan læres inn slik. Du kan benytte samme prosedyre for å endre det første telefonnummeret. Det første nummeret vil da slettes (Azor vil sende en SMS bekreftelse inkludert det nye telefonnummeret som er lært inn). Azor vil bestemme språket basert på landskoden for telefonnummeret du ringer fra. For oppsett av andre brukeres telefonnummer og funksjoner, se Oppsett. MLO

13 Installasjon Kommunikasjonstest Ring opp Azor fra et innlært telefonnummer (A). Trykk 9 (C) i talemenyen (B). Nå er detektortesting modus aktivert. Aktiver detektorene og kortleseren en etter en (D). Test en bevegelsesdetektor ved å åpne og lukke dekselet. Test en magnetkontakt ved å åpne og lukke dekselet. Trykk på FRAKOBLE knappen for å teste kortleseren. Azor vil bekrefte detektorenes aktivering med en talemelding til mobiltelefonen du ringer fra. Avslutt oppringingen for å avslutte testen, eller trykk # på mobiltelefonen. Tips og spesifikasjoner Testen kan kun gjøres når Azor er frakoblet. Dersom Azor ikke sender en rapport og bekrefter aktivering av detektoren sjekk; At batteriene er installert korrekt i detektoren. Om radiokommunikasjonen hindres av et metallobjekt. Om avstanden mellom detektoren og alarmenheten er for lang (forsøk å flytte enheten). At detektoren er innlært riktig (ved å koble enheten til en PC og sjekke registreringskoden). Det er ikke mulig å tilkoble systemet ved testing og ingen alarmer kan utløses, Azor sjekker jevnlig dets kommunikasjon med detektorene og kortleseren. Dersom tilkoblingen mistes, vil en rapport sendes til brukeren (må være aktivert) og informasjon lagres også i minnet. I et slikt tilfelle sjekk batteriene i detektoren eller kortleseren det gjelder og sjekk signalstyrken (den kan påvirkes av endringer i rommet etc.) MLO52700

14 Daglig bruk Daglig bruk Følgende beskrivelse gjelder Azor enhetens fabrikkoppsett. Du kan endre dette hvis du ønsker se Oppsett. En RFID kortleser er vanligvis benyttet for å til/fra-kobling av alarmsystemet. Brukere med innlærte telefonnumre kan også styre alarmsystemet med mobiltelefonen og en talemeny. Adgangen til denne menyen kan beskyttes av en personlig brukerkode se Oppsett. Til- og frakobling av Azor Azor kan til/fra-kobles ved å benytte kortleseren. Azor vil kunne rapportere dette til alarmstasjonen og/eller sende en SMS. Tilkobling av Azor Trykk på TILKOBLE knappen på kortleseren (A) og hold opp tag en (B). Den røde indikatoren i kortleseren lyser opp og en utgangstid på 1 minutt starter. Ingen alarmer vil utløses i denne utgangstiden. Azor vil bekrefte tilkoblingen med et lengre pip. Tips og spesifikasjoner Systemet kan også tilkobles via mobiltelefon og en talemeny. Utgangstiden kan endres (se Oppsett). Dersom du trykker på kortleserknappen mens systemet er tilkoblet vil en rød lampe lyse. Når en detektor aktiveres i tilkoblet modus vil en alarm utløses. Men en 30 sekunders forsinkelse vil aktiveres slik at brukeren kan frakoble systemet dersom detektoren som utløses er satt opp med dette (ulik forsinkelse kan settes opp eller deaktiveres helt for individuelle detektorer se Oppsett). Dersom noen åpner en detektor eller forsøker å manipulere systemet når det er tilkoblet vil en sabotasjealarm utløses. Dersom brukeren har aktivert SMS meldinger når systemet er tilkoblet, vil ingen meldinger sendes til ham/henne dersom de selv tilkoblet systemet med egen tag eller fjernkontroll. En RFID tag markert med en fargekode er for brukeren som ble lagt inn som første bruker. Dersom tilkoblingen avbrytes i utgangstiden vil ingen meldinger sendes. Dette reduser antallet unødvendige SMS meldinger MLO52700

15 Daglig bruk Frakobling av Azor Trykk på FRAKOBLE knappen på kortleseren (A) og vis tag en (B) Den grønne lampen lyser og kortleseren bekrefter frakoblingen med 2 pip. Tips og spesifikasjoner Systemet kan også frakobles via en mobiltelefon og en talemeny. Dersom du aktiviserer en detektor før systemet er frakoblet (f.eks åpner inngangsdøren) vil en varseltone aktiveres og Azor venter i 30 sekunder på at du frakobler systemet. Dersom systemet ikke frakobles i tide vil en alarm utløses. Dersom du trykker på kortleserknappen mens systemet er frakoblet vil en grønn diode lyse opp. Dersom du hører tre pip ved frakobling av systemet har det vært utløst en alarm mens du var borte. Dersom noen åpner en detektor eller forsøker å manipulere systemet når det er frakoblet vil en varselsignal lyde og en SMS melding sendes. Denne meldingen sendes kun ved første aktivering. Dersom brukeren har aktivert SMS rapportering når systemet er frakoblet vil ingen melding sendes dersom de selv frakobler systemet med tag eller fjernkontroll. Alarm Når en alarm utløses vil systemet sende en rapport til alarmstasjonen umiddelbart*. Sirenen aktiveres umiddelbart og sender SMS meldinger til brukerne og ringer deretter til brukerene. En alarm avbrytes ved å trykke på FRAKOBLE knappen på leseren og deretter vise fram tag en, eller ved å ringe systemet med en mobiltelefon og talemenyen. Tips og spesifikasjoner Dersom du mottar en oppringing fra systemet etter en alarm vil ikke Azor ringe de andre brukerne. Dersom ingen svarer vil Azor systemet forsøke å ringe alle brukerne en gang til. Dersom du ikke avbryter alarmen vil sirenen lyde i 3 minutter og deretter være stille. Azor er fortsatt tilkoblet og en ny aktivering av en detektor vil starte en ny alarm. Dersom samme detektor utløser en alarm tre ganger på rad (f.eks dersom et vindu ikke er lukket og en gardin blafrer foran en detektor) vil denne detektoren kobles ut mens de andre detektorene fortsatt er aktive. En utkoblet detektor kobles inn igjen ved neste tilkobling. En sabotasjealarm vil kun sendes en gang. I tillegg til alarminformasjon kan Azor også sende SMS melding når systemet til- og frakobles eller ved feil (f.eks strømfeil over ½ time, lavt batteri i en detektor, kommunikasjonsfeil, etc.). * Dersom alarmrapportering til alarmstasjon er aktivert MLO52700

16 Daglig bruk Lytte Inn Du kan aktivere lytte inn funksjonen via talemenyen (må aktiveres for hver enkelt bruker). Da kan man lytte til hva som skjer i nærheten av alarmenheten i opptil 3 minutter. Tips og spesifikasjoner Ikke test Lytt Inn funksjonen fra samme rom som alarmenhenten står. Det er en risiko for sterke audio feedback mellom telefonen og mikrofonen på Azor (den er veldig følsom). Du kan bare lytte, det er ikke mulig å kommunisere. Dersom en alarm utiøses mens man lytter, vil denne funksjonen avbrytes automatisk. Dersom man aktiverer lytt-inn mens en alarm er utløst vil sirenen avbrytes og rapporter og meldinger sendes når man avbryter funksjonen. Informasjons SMS Du kan be om å få tilsendt en informasjons SMS fra talemenyen. Meldingen inneholder: 1. Azor enhetens status 2. siste hendelser lagret i minnet (f.eks hvem tilkoblet systemet, hva slags alarm er utløst etc.). 3. status på strømforsyning 4. GSM enhetens batteristatus 5. GSM signalstyrke i prosent 6. hvor lenge systemet har vært aktivt 7. registreringskode (serienummer) til Azor Tips og spesifikasjoner Dersom GSM nettverket har en eksakt tidsangivelse, vil SMS meldingen inneholde klokkeslettet også. Azor enhetens interne klokke kan også settes fra en tilkoblet PC se Oppsett. MLO

17 Oppsett Oppsett Azor s oppsett kan endres ved hjelp av en PC med MS Windows XP eller høyere. PC tilkobling Du kan bruke en USB kabel for å tilkoble Azor til PC en. Dersom ikke programmet starter opp automatisk etter en tid, let etter en USB disk som heter AZOR-USB og start A-Link filen (klikk på ikonet ) på denne disken. A-Link programmet er utstyrt med en hjelpefil for alle funksjoner. Programmets valg er delt inn i individuelle faner hvor data kan settes inn, brukernavn og telefonnummer, legge til detektorer med serienummer og endre GSM oppsett etc. Trykk på Lagre knappen for å lagre endringene (i blått) i fanen i Azor sentralen. Når du trykker på Avbryt knappen, vil endringene i fanen ikke lagres og de tidligere verdiene gjelder. Tips og spesifikasjoner Første gangen Azor tilkobles trenger PC en ekstra tid (opptil flere minutter) for å sette opp USB kommunikasjonen. Med en gang tilkoblingen er aktiv, vil du finne en USB disk som heter AZOR-USB i din PC. Neste tilkobling vil gå mye fortere. Dersom Azor skal rapportere til en alarmstasjon, kan tilgangen til oppsettet være blokkert. I så tilfelle vil alarmselskapet hjelpe til med endringer. Dersom du beskytter oppsett endringer med en kode vil man måtte taste inn denne koden hver gang man kobler Azor til en PC. Firmware oppdatering Du kan overføre en ny versjon av Azor firmware (FW) ved hjelp av en PC. Filen med firmware kan lastes ned fra Åpne denne filen via valget Alarmsentral og Firmware oppgradering i A-Link menyen. Vent til denne prosedyren avsluttes. Alle lampene på alarmenheten vil blinke rødt mens firmware oppgraderes. Når oppdateringen er ferdig restartes Azor (slå av og på). Azor er nå oppdatert. Tips og spesifikasjoner Før oppdatering må du sjekke at den nye firmwaren vil fungere på din enhet. Det anbefales at du tar en backup av oppsettet via Eksport valget, Både batteriet og 230Vac må være tilkoblet ved oppdatering. Det er en risiko for skade dersom man mister spenningen under oppdatering. Når oppdateringen er utført, sjekk oppsettet på din PC (A-Link programmet kan ha endret utseende). Du bør også teste alle funksjoner MLO52700

18 Utvide systemet Utvide systemet Enheter som er kjøpt i tillegg til pakkeløsningen må læres inn i systemet ved hjelp av et serienummer. Koden består av ti siffer i følgende format: Innlæring (eller fjerning) utføres med en PC. Koden kan skrives inn i Serienummer boksen på detektor fanen. Dersom koden er ukjent (f.eks ødelagt klistremerke) bruk A-Link. Velg ønsket felt for å lære inn enheten og klipp på Lær inn knappen. Sett batteriet inn i enheten og som en bekreftelse på vellykket innlæring vil serienummeret vises i feltet. AZ-10T RFID tag (adgangskort) Det er et klistremerke med registreringskoden på nye RFID tag er. Dersom denne ikke lenger er lesbar bruk A-Link programmet og kortleseren for å lære inn denne. Velg ønsket Tag nummer feil og klikk på Lær inn knappen. Den leses inn etter at man trykker på TILKOBLE knappen og viser tag en til kortleseren. Som en bekreftelse på vellykket innlæring vil serienummeret vises i feltet. NB: Azor bruker spesielle RFID tag er. Ingen andre typer kan læres inn. AZ-10M magnetkontakt I tillegg til å detektere åpning av dører og vinduer, kan detektoren også rapportere andre hendelser du kan koble til andre enheter til denne. Terminaler: INPUT benyttes for tilkobling av eksterne detektorer. Når GROUND terminalen frakobles sendes et alarmsignal (samme som sendes ved åpning av en dør). TAMPER benyttes for tilkobling av eksterne sabotasjebrytere. Når GROUND terminale frakobles sendes et sabotasjesignal (samme som sendes ved åpning av detektoren). GROUND Interne brytere: felles terminal. Dersom INPUT eller TAMPER inngangene ikke skal benyttes må de tilkobles denne terminalen. 1 DEL detektoren vil aktivere inngangstiden ved aktivering * INST detektoren vil aktivere en alarm umiddelbart ved aktivering * 2 MG EN den innebygde magnetbryteren er aktivert MG DIS den innebygde magnetbryteren er deaktivert (kun INPUT terminal aktiveringer rapporteres) *) gjelder kun dersom fabrikk reaksjon er satt for detektoren Varsling av lav batterispenning Når en detektors batteri blir dårlig, vil Azor sende en melding om dette. I tillegg vil detektorens LED blinke når døren åpnes (utenom testmodus). MLO

19 Utvide systemet AZ-10P bevegelsesdetektor Interne brytere: 1 HIGHER ANALYSIS detektoren har en økt immunitet mot falske alarmer og dermed også en tregere reaksjon. STANDARD ANALYSIS detektoren har en standard følsomhet og reaksjonstid. 2 INSTANT REACTION detektoren vil ikke aktivere en inngangstid * DELAY REACTION detektoren aktiverer inngangstid forsinkelse ved aktivering * *) gjelder kun dersom fabrikk reaksjon er satt for detektoren se A-Link. Strømspare modus Når detektoren er i normal modus vil den spare strøm ved å slå av sensoren i 1 minutt for hver gang den detekterer bevegelse. Dette betyr at den ikke sender for ofte dersom det er mye bevegelse i rommet. Varsling av lav batterispenning Når detektorens batterier er utladet vil Azor sende en melding om dette. I tillegg vil detektorens LED blinke når den detekterer bevegelse (utenom testmodus). AZ-10R fjernkontroll Fjernkontrollen kan benyttes for til- og frakobling. Den kan også aktivere en panikkalarm ved å trykke inn begge knappene samtidig. Denne funksjonen er valgfri se Oppsett. Batteriene bør vare i ca 2 år. Innlæringskoden sendes når begge knapper trykkes og holdes i mer enn 3 sekunder. Fjernkontrollen kan ikke brukes rett i nærheten av alarmsentralen! AZ-10B ringeknapp En ringeknapp kan læres inn. Du kan velge en melodi (se Oppsett). Batteriet bør vare i ca 1 år. Denne bør beskyttes mot direkte regn (den leveres med et plastdeksel). Denne knappen kan ikke brukes rett i nærheten av alarmsentralen! MLO52700

20 Utvide systemet AZ-10S optisk røykdetektor Detektoren rapporterer ved tilløp til brann. Den aktiveres av røyk i kammeret eller temperaturøkning. I tillegg til å sende en melding til systemet vil den også aktivere sin egne sirene ved en alarm. Skru monteringsplaten i taket Bruk PC en for å lære inn detektoren i systemet (se Oppsett). Sett inn batteriet og vri detektoren på plass i monteringsplaten. Vent til detektorens LED indikator slukker (kalibreres). Test detektoren se Kommunikasjonstest. Aktiver detektoren ved å trykke inn og holde på testknappen. Tips og spesifikasjoner Detektoren kan ikke vris inn på monteringsplaten dersom batteriet mangler. Installer denne detektoren i taket der det er god luftsirkulasjon (unngå hjørner, fordypninger, toppen av skråtak etc.). Dersom taket er delt opp av bjelker som hinder fri bevegelse av luft bør hver seksjon ha sin egen detektor. Detektoren må ikke monteres i nærheten av ventilatorer, varmeapparat, lufteluker eller støvfylte områder. Det er ikke anbefalt å installere detektoren i nærheten av kokeplater, ovner eller andre steder der damp forekommer. Et egnet sted å installere en optisk detektor er i taket på toppen av trappehuset. Aldri test detektoren med åpen flamme, bruk testspray som er ment for dette. Når en alarm indikeres, kan sirenen slås av ved å trykke og holde inne testknappen. Detektorens sirene kan utkobles helt ved å frakoble kabelen (nær den negative pollen på batteriet). Dersom det røykes i samme rom som detektoren, kan man programmere Azor til å kun reagere når systemet er tilkoblet se Oppsett. I dette tilfellet bør sirenen frakobles også. Ikke glem å lufte rommet før alarmen tilkobles. Alle jumpere i detektoren skal være åpne. Varsling av lav batterispenning Når detektorens batteri blir utladet vil Azor sende en melding. I tillegg, vil detektoren blinke og pipe hvert 45 sekund. MLO

21 Annen informasjon i Annen informasjon Tidssynkronisering med et GSM nettverk Azor er utstyrt med en funksjon for automatisk justering av den interne klokken via GSM nettverket. Tidsendringen lagres i minnet og sendes som en informasjons SMS. Advarsel: noen GSM nettverk gir ikke slike eksakte tidssignal. I så tilfelle må klokken justeres manuelt via en PC med A-Link programmet. Dersom klokken ikke justeres, vil ikke tidspunktet stå i informasjons SMS. Nødåpning av oppsett Dersom du låser Azor enhetens oppsett og glemmer din servicekode, gjør som følger: 1. Frakoble Azor 2. Frakoble strømadapteret (230Vac) fra alarmenheten. 3. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. 4. Trykk og hold inne PÅ knappen. 5. Koble til adapteret (fortsett å holde inne PÅ knappen). 6. Så snart alle LED indikatorer starter å blinke gult, kan du slippe opp knappen. 7. Tilkoble batteriet igjen og lukk dekselet. 8. Din kode er nå slettet og du vil kunne komme inn i Oppsett uten servicekoden. 9. Når du er ferdig med endringene kan du legge inn en ny kode. Videresending av SMS meldinger Azor vil automatisk vidersende alle mottatte SMS meldinger til det første telefonnummeret. En SMS melding sendes også til dette nummeret når grensen for SMS meldinger overskrides. AZ-10K Alarmenhet med GSM modul strømforsyning nødstrømsbatteri antall brukere antall detektorer opptil 10 antall RFID kortlesere 1 Tekniske spesifikasjoner antall ringeknapper 1 størrelse 165 x 120 x 40 mm; 330 g AZ-10D RFID kortleser strømforsyning størrelse = 5V 2.5A max. LI18650 = 3.7V / 1.8 Ah (normal batterilevetid omtrent. 5 år) backuptiden for alarmsentralen er 12 timer opptil 10 (hver kan ha en RFID tag og en fjernkontroll) 2x AAA 1.5V / 1200 mah alkaliske batterier (omtrent batterilevetid er ca 1 år) 80 x 80 x 30 mm; 90 g MLO52700

22 i Annen informasjon AZ-10P bevegelsesdetektor strømforsyning (batterilevetid, ca 1 år) dekningsområde størrelse AZ-10M magnetkontakt strømforsyning (batterilevetid, ca 1 år) Reagerer på størrelse AZ-10S optisk røykdetektor 2x AAA 1.5V / 1200 mah alkaliske batterier deteksjonsvinkel 120, dekker et område på 10 x 10 m 65 x 95 x 60 mm; 90 g 2x AAA 1.5V / 1200 mah alkaliske batterier magneten mer enn 20 mm fra detektoren 32 x 145 x 25 mm + 15 x 55 x 55 mm; 70 g strømforsyning AA 1.5V / 2600 mah alkalisk batteri (batterilevetid, ca 1 år) Reagerer på røyk i området eller temperaturer på over 60 til 70 C størrelse diameter 125 x 65 mm; 200 g AZ-10R fjernkontroll strømforsyning størrelse AZ-10B trådløs ringeknapp strømforsyning størrelse Strømadapter strømforsyning utgangsspenning Spesifikasjoner felles for alle deler L1016 6V alkalisk batteri (batterilevetid, ca 2 år) 55 x 40 x 15 mm; 20 g L1016 6V 35mA alkalisk batteri (batterilevetid, ca 1 år) 80 x 28 x 16 mm; 30 g ~ V / 50 Hz, 0.2 A, beskyttelsesklasse II; = 5 V, 3 A Miljøbeskyttet I henhold til EN innendørs Temperaturområde + 5 to +40 C Klassifisering Grad 1 etter EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Også i henhold til ETSI EN , ETSI EN , ETSI EN , EN , EN , EN 55022, ETSI EN , EN Kan brukes i henhold til ERC REC JABLOTRON ALARMS erklærer herved at enheten er i henhold til kravene i Direktiv 1999/5/EC dersom det benyttes som tiltenkt. NB: Selv om dette produktet ikke inneholder skadelige materialer bør dette produktet leveres til godkjente mottak som EE avfall etter bruk. MLO

23 Feilsøkning? Feilsøkning Bytte av batterier Dersom batteriet i en detektor er for lavt, vil Azor sende en SMS melding og indikere dette optisk på detektoren. Azor må være frakoblet ved batteribytte. Når du åpner detektoren (eller kortleseren) vil Azor gi et varselsignal og sende en SMS med en sabotasjemelding. Sirenen vil ikke aktiveres. SMS meldingen sendes bare når detektoren åpnes første gang. Dersom du åpner samme detektor flere ganger, vil dette kun varsles med piping. Når batteriene er byttet, test detektoren se kommunikasjonstest avsnittet. Dersom systemet ditt overvåkes av en alarmstasjon må du ikke bytte batterier uten å si ifra til alarmstasjonen først MLO52700

24

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

JA-100 hurtigmanual Versjon Oppstart

JA-100 hurtigmanual Versjon Oppstart Oppstart 1) Koble til alle kablede bus-enheter, og eventuelle radiomoduler JA-110R (maks 3 stk pr. sentral) dersom trådløse enheter skal benyttes på anlegget. 4 ledere til hvert punkt. Farge mot farge.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 B Dato: 2017.06.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer