Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?"

Transkript

1 Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

2 Bakgrunn 2

3 Offentlige virksomheter kan samlet sett spare milliardbeløp ved å profesjonalisere anskaffelsene Offentlige virksomheter kjøper i dag for i overkant av 400 milliarder kroner per år. Dette innebærer at selv små tiltak kan gi store økonomiske gevinster Difi utlyste i august et oppdrag om å utvikle en nasjonal veileder for effektivisering av offentlige innkjøp. Oppdraget gikk til revisjons- og rådgivningshuset Deloitte AS Med dette prosjektet føyer Norge seg inn i rekken av land som har innført tiltak for å effektivisere offentlige anskaffelser 3

4 Veilederen sett i et større forbedringsperspektiv 4

5 Innkjøp som et instrument for kostnadsreduksjoner En spend og/eller modenhetsanalyse, danner bakgrunnen for å konkretisere og gjennomføre besparingstiltak Etablere innkjøps / spend analyse Konkretisere og gjennomføre tiltak Virksomhet X Div 1 Div 2 Div 3 Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 3 Alle leverandører Leverandør grupper Øke konkurranse Øke kunde service Byggmax Norge Bauhaus Byggmax Maxbo Trelast Stål og metaller Trevare Jernvare Transport Restrukturere leverandør base Øke lønnsomhet Byggmax Fredrikst. Utføre modenhetsanalyse Restrukturere relasjoner Konsolidere innkjøp Redusere forbruk Tiltaksområder Redusere transaksjoner Øke driftsmargin Redusere verdikjedekost Forbedre spesifikasjoner Redusere total kostnad

6 Veileder for kostnadsbesparelser ved anskaffelser 6

7 Difi og Deloitte har sammen utviklet en veiledere for kostnadsbesparelser ved anskaffelser Veilederen med Excel verktøy er ferdig utviklet og publiseres i forbindelse med Anskaffelseskonferansen Veilederen er laget gjennom et fellesarbeid med Difi og Deloitte Veilederen med tilhørende Excel verktøy kan lastes ned fra «anskaffelser.no» 7

8 Hva kan oppnås ved bruk av veilederen med verktøy? Økt synlighet av virksomhetens innkjøpsvolum Identifisering og prioritering av tiltak for å redusere kostnader ved anskaffelse Metodikk til å utarbeide en utrullingsplan Mulighet til å identifisere forventet besparelse ved tiltak, og for å kalkulere faktisk oppnådde besparelse etter iverksatte tiltak 8

9 Veilederen inneholder tre Excel verktøy Veilederen inneholder tre Excel verktøy: Spend analyse-verktøyet Verktøy for prissammenligning (støtteverktøy) Verktøy for kontroll av faktiske priser og lojalitet til avtalesortiment (støtteverktøy) Videre i presentasjonen gjennomgås overordnet metodikk i Spend analyse-verktøyet 9

10 Metodikken i veilederen består av 5 hovedaktiviteter Veilederens metodiske fremgangsmåte 1. Innhenting av data 2. Vasking og strukturering av data 3. Kategorisering 4. Analyse og utarbeidelse av utrullingsplan 5. Evaluere effekten av tiltak Det er essensielt å utføre arbeidet på en strukturert og målrettet måte Spend analyse-verktøyet støtter arbeidet, fra A til Å Verktøyet gir mulighet til å benytte data på leverandørreskontro nivå eller artikkel nivå. Data på artikkelnivå vil gi best synlighet av spend 10

11 I steg 1 skal data fra virksomhetens økonomisystem(er) innhentes på leverandør- eller artikkelnivå Feltnavn Krav Format Eksempel Beskrivelse Kildesystem Tekst AGR01 ID på kildesystemet til datanene. Krav dersom en virksomhet her flere datakilder i analysen Bilagsnummer Ja Tekst Transaksjons ID i økonomisystem, kan også være fakturanummer Bilagsserie Ja Tekst Type bilag Bilagsbeskrivelse Tekst Beskrivelse på transaksjon Bilagsdato Ja Dato Dato når faktura ble kontert, anbefales å bruke norsk datoformat dersom mulig Virksomhet ID Tekst ID på virksomhet Virksomhet Tekst Konkurransetilsynet Navn på virksomhet Lokasjon ID Tekst Lokasjon Tekst Hovedkontor Navn på kontor eller lignende fysisk enhet under virksomheten Lokasjon Postnummer Tekst 5805 Lokasjon By/sted Tekst Bergen Geografisk plassering av lokasjon Kostnadssted ID Ja Tekst Kostnadssted Ja Tekst Beskrivelse/navn på kostnadssted Bestiller ID Tekst Ansatt ID eller brukernavn påbestiller Bestiller Tekst Ola Norman Navn på bestiller Leverandør ID Ja Tekst Leverandørnavn Ja Tekst XX Norge AS I verktøyet forklares samtlige felter og om det er krav eller ikke å inkludere Leverandør organisasjonsnummer Ja Tekst 9-siffer organisasjonsnummer, det er krav på å ha dette i økonomisystemet. Brukes for å slå sammen leverandørnavn dem i arbeidet. Avtaleinformasjon er det ikke krav på men anbefales Leverandør bankkontonummer Ja Tekst Bankkontonummeret til leverandøreren Artskonto ID Ja Tekst Artskonto 11 ID på statens standard kontoplan

12 I steg 2 skal de uttrukne dataene vaskes og struktureres før de limes inn i verktøyet. Leverandørnavn vaskes i verktøyet 1) Endre formater i grunnlagsdataene 2) Fjerne ansattes persondata 3) Lime inn data i Spend analyse-verktøyet 4) Vasking av leverandørnavn: Leverandørnavn Leverandør organisasjonsnummer Total Leverandørnavn (vasket automatisk basert på organisasjons nr) Basefarm AS MVA Basefarm AS Grev Wedels Plass 9 AS MVA Grev Wedels Plass 9 AS Atea AS MVA Atea AS IBX AS MVA IBX AS Buypass AS MVA Buypass AS Norconsult MVA Norconsult Skatteetaten - Økonomi og personal MVA Skatteetaten - Økonomi og personal Inmeta Consulting AS MVA Inmeta Consulting AS Millstream Associates Limited GB Millstream Associates Limited Automatisk sammenslåing av leverandører med samme organisasjonsnummer Manuell vasking av navn Markering av intern/ekstern leverandør 12 Leverandørnavn (vasket) Intern/Ekstern leverandør

13 I steg 3 skal leverandørene kategoriseres i en struktur med 3 nivåer. Strukturen er basert på Statens standard kontoplan Total innkjøpsvolum Kategori: Kontor og administrasjon Reise og personell Eiendom IKT Profesjonelle tjenester Virksomhetsspesifikk kategori #1 Virksomhetsspesifikk kategori #2 Leverandørgruppe: Software lisenser IT Hardware IKT driftstjenester og vedlikehold Telecomabonnement Uklassifisert IKT 3-siffer artskonto: 643 Leie av datamaskiner 655 Datamaskiner (PCer, servere) Excel verktøyet gir innkjøpsvolum iht hierarkiet over, men kategoristruktur kan tilpasses virksomhetens struktur manuelt 13

14 Tilpasninger av kategoristrukturen utføres av virksomheten direkte i verktøyet; de samme prinsippene bør benyttes KATEGORISTRUKTUR Kategori Leverandørgruppe 3-siffer artskonto ID 3-siffer artskontobeskrivelse IKT IKT driftstjenester og vedlikehold 672 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT IT hardware 643 Leie av datamaskiner 655 Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Software lisenser 642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.) 652 Programvare (anskaffelse) Telekomabonnement 690 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett Uklassifisert IKT 999 Uklassifisert IKT Kobling mellom artskonto og leverandørgruppe Mulighet for manuell justering på leverandør og artskontonivå Innleggelse av virksomhetsspesifikke leverandørgrupper og kategorier dersom hensiktsmessig 14

15 I steg 4 skal virksomheten analysere sine innkjøpsdata, identifisere tiltak og utarbeide en utrullingsplan Verktøyet inneholder flere standard analyser og det er mulig å legge til egne analyser Identifisering av tiltak på leverandørgruppe nivå Vurdering av adresserbar kostnad, potensiale for besparelse Vurdering av kompleksitet knyttet til implementering per tiltak Viktig at man gjør et godt arbeid med datamateriell i spendanalysen, for å få ut gode analyser og en fornuftig utrullingsplan 15

16 Innkjøpsstrategi handler om mer enn bare pris og konsolidere volumer på tvers av virksomhetens enheter Samle volum Forbedre spesifikasjoner Prisstruktur Strategisk innkjøp Prosessforbedring Globalt innkjøp Endring av etterspørsel 16

17 En rekke standard analyser er inkludert i verktøyet. Eksemplet nedenfor viser kostnadsutvikling per måned og per kategori KOSTNADSUTVIKLING KOSTNAD PER KATEGORI OG MÅNED Leverandørnavn (vasket) Sum of Totalbeløp Kategori Reise og personell IKT Profesjonelle tjenester Klassifisering ikke OK Periode 17

18 En rekke standard analyser er inkludert i verktøyet Eksemplet nedenfor viser kostnad per leverandør (i kr og %), antall fakturaer SPEND ANALYSE og gjennomsnittlig OVERSIKTERverdi per faktura INNKJØPSKOSTNAD PER LEVERANDØR Values Sum of Antall unike fakturaer Sum of Gj.snitt pris per faktura Leverandørnavn (vasket) Sum of Totalbeløp % andel totalbeløp Basefarm AS % Grev Wedels Plass 9 AS % Atea AS % IBX AS % Buypass AS % Norconsult % Skatteetaten - Økonomi og personal %

19 Utrullingsplanen visualiseres i verktøyet i en prioriteringsmatrise Lev. Grp. X Lev. Grp. X Lev. Grp. X Lev. Grp. X Lev. Grp. X 19

20 I steg 5 skal virksomheten evaluere effekten av gjennomførte tiltak, disse kan grupperes i direkte og indirekte besparelser Direkte besparelser: Unngå kjøp Reduksjon i priser Inngå samarbeidsavtaler (prisreduksjon pga. størrelse) Unngå økninger i kostnader Forbedret garanti, raskere oppmøtetid Forenkling av kravspesifikasjon Indirekte besparelser: Redusert tidsbruk hos ansatte Standardisering Implementering av elektroniske verktøy Avklare hvorvidt det er mulig å redusere behovet? Endringer i adferd Bedre oversikt inventar Faktura kostnader Veilederen fokuserer på direkte besparelser men vi anbefaler at virksomheten i tillegg vurderer indirekte besparelser av gjennomførte tiltak 20

21 Det er utviklet to Excel-verktøy for å beregne oppnådde besparelser Spend analyse-verktøyet inneholder er en standard rapport for rapportering av besparelser. Dette forutsetter at virksomheten fyller inn oppnådde besparelser i modellen I veilederen er det beskrevet en måte å beregne oppnådde besparelser. I tillegg er det utviklet to modeller for å beregne oppnådde besparelser av iverksatte tiltak Ved kalkuleringen av besparelser brukes formelen: (gammel pris ny pris) * volum = kostnadsbesparelse 21

22 Følgende mal kan benyttes for å rapportere på effekten av iverksatte tiltak RAPPORTERING AV BESPARELSER EKSEMPEL RAPPORT SOM KAN SENDES TIL LEDER Values Kategori Leverandørgruppe Tiltak PROSJEKT ANSVARLIG Bølge # Sum of Totalbeløp Sum of Oppnådd Sum of Påvirkbar kostnad besparelse Sum of % oppnådd besparelse Klassifisering ikke OK Formatfeil eller konto ikke tilgjengelig i ny kontoplan Samle volum NN Bølge % Klassifisering ikke OK Total % IKT IKT driftstjenester og vedlikehold NN Bølge % Software lisenser NN Bølge % Telekomabonnement NN Bølge % IKT Total % Reise og personell Kaffe, kjøp av frukt NN Bølge % Reise og personell Total % Profesjonelle tjenester Konsulent- og rådgivningstjenester NN Bølge % Midlertidlige ansatte og vikarer NN Bølge % Profesjonelle tjenester Total % Grand Total % 22

23 Hva kan oppnås? Vedlegg 5 Deloitte erfaringsbase for vurdering av forventet besparelser 23

24 Veien videre 24

25 Arbeidsseminar vår 2014 Difi vil sammen med Deloitte arrangere arbeidsseminarer. Det vil i disse arbeidsseminarene bli vektlagt praktisk tilnærming til metodikken presentert i veilederen, og hvordan man bruker de Excel verktøy som presenteres Deltakerne må ta med data fra egen virksomhet, da en målsetning med arbeidsseminaret er at deltakerne skal komme et stykke på vei i arbeidet med kostnadsbesparelser for egen virksomhet De første arbeidsseminarene gjennomføres februar 2014 For mer informasjon og påmelding, se: 25

26 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner / Advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard Eierskiftealliansen, Kongsvinger 29. januar 2015 Sentrale problemstillinger ved eierskifte Nye rammebetingelser

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Budsjettering for nettselskaper

Budsjettering for nettselskaper Budsjettering for nettselskaper Energi Norge konferanse Budsjettering og tariffering 15-16. september 2010 Deloitte AS, Ole Thomas Goderstad. Oslo, 15. september, 2010 Kunnskapshuset Deloitte Dokumentasjon

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Innkjøpsprogrammet 2007-2010

Innkjøpsprogrammet 2007-2010 Innkjøpsprogrammet 2007-2010 Prosjekt organisering og produktområdeinndeling Side 1 av 57 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERTE ANBEFALINGER... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 2.2 GJENNOMFØRING

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA regnskapsanalyse 1994 2008

Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA regnskapsanalyse 1994 2008 FFI-rapport 29/899 Forsvarets driftsutgifter til MVT og EBA regnskapsanalyse 1994 28 Monica Værholm, Per Kristian Johansen, Cecilie Sendstad og Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. oktober

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Sosiale Medier og Boligbransjen

Sosiale Medier og Boligbransjen Sosiale Medier og Boligbransjen Martin Bryn Thomas Husvæg Deloitte AS. Oslo, 6. mai 2010 Deloitte er et ledende globalt konsulentselskap med bred internasjonal ekspertise på sosiale medier # Selskap Management

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Forord FAD har planlagt en kartlegging og analyse av effektiviseringsmulighetene innenfor administrative støttefunksjoner.

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer