Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053"

Transkript

1 Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen. Den er laget med de nyeste komponentene for høyest mulig teknisk prestasjon. Den vil gi svært nøyaktige og pålitelige avlesninger av vindens hastighet og retning, daglig/ukentlig/månedlig nedbør, barometrisk trykk, værmelding, fuktighet inne/ute, temperatur, varmeindeks og duggpunkt samt radiostyrt klokkealarm. Les hele bruksanvisningen nøye for å utforske alle funksjonene til værstasjonen. I pakken finner du: - En monitor (mottaker) - En vindstyrkemåler (mottaker mottar vind og utendørs temperatur/fuktighet) - En regnmåler (mottaker mottar informasjon om nedbør) - Monteringsfeste for nedbørsmåler (4 sett med skruer og plastplugger) - Monteringsfeste for vindstyrkemåler (2 stk u-formede metallplater, 4 sett sekskantskruer og muttere) - En bruksanvisning Ekstra verktøy nødvendig for montering 1. Liten Phillips skrutrekker 2. Sekskantnøkkel 3. Elektrisk drill 4. Blyant 5. Vater 6. Mast (2,5-3,2 cm i diameter) til å feste vindstyrkemåleren 1

2 Montering Værstasjonen fungerer på 433 MHz og trenger ingen ledningsmontering. For å sikre en vellykket montering og best mulig yteevne fra enheten, må du lese hele bruksanvisningen og følge monteringsanvisningen. 1. Batteri og adapterinstallering for monitor (mottaker) Hovedstrømkilde: Åpne batteridekselet og sett inn 6 AA-batterier i henhold til polariteten. Lukk batteridekselet. Ekstra strømkilde: Sett inn adapteren i siden av enheten. Adapter er ikke inkludert. Stille trykk ved havnivå Etter at du har satt i batteri eller adapter, vil monitoren gå inn i innstilling for trykk ved havnivå. Trykk pilknapp eller for å stille høyden der du bor. Trykk på PRESSURE for å bekrefte og gå ut. Dette lar deg få en mer nøyaktig værmelding og avlesning av trykk. Du kan også stille havnivå når som helst etter at installeringen er komplett. For mer informasjon kan du se kapittelet om værmelding og barometrisk trykk. Merk: Du kan finne havnivået på stedet der du bor, enten på Internett eller på værsidene i lokalavisen. 2. Velge plassering av vindstyrkemåleren Velg en plassering som er: - Utendørs, uten blokkeringer over eller på siden, slik at vinden fritt kan nå måleren - Innenfor 100 meter fra monitoren (åpent landskap). Reduser avstanden ved hindringer mellom vindstyrkemåleren og monitoren. Den beste plasseringen av vindstyrkemåleren er vanligvis montert på en mast i et åpent område der vinden ikke blokkeres over eller fra siden, eller over taknivå på bygningen der monitoren befinner seg. Teste overføringsrekkevidden Før du monterer vindstyrkemåleren må du måle avstanden mellom monitor og måleren og være sikker på at det er innenfor den anbefalte rekkevidden. Det anbefales å utføre en enkel RF-test før montering: 1. Plasser monitoren på ønsket sted innendørs og sett inn adapter/batterier. 2. Plasser vindstyrkemåleren vannrett på ønsket utendørs plassering. Løsne skruene på batteridekselet med en liten skrutrekker og åpne batteridekselet. Sett inn 2 AA-batterier i henhold til polariteten. Lukk batteridekselet og stram skruene. 3. Hold inne CHANNEL/SEARCH-knappen på monitoren i 3 sekunder og symbolene for vindretning, temperatur og fuktighet blinker i displayet. Monitoren søker nå etter alle fjernsensorer. 4. Dersom riktig vindretning, temperatur og fuktighet vises i displayet i løpet av 10 minutter, er overføringen vellykket og vindstyrkemåleren og monitoren er innenfor riktig rekkevidde. Dersom ingenting vises i løpet av 10 minutter, har overføring feilet. Minsk avstanden mellom måleren og monitoren. Nullstill måleren ved å ta ut batteriet og vent 10 sekunder før du setter dem inn igjen. Gjenta trinn 3 og 4 til overføringen er vellykket. 5. Ta ut batteriene fra vindstyrkemåleren før montering og kalibrering. 2

3 3. Montere vindstyrkemåleren Viktig! Før du monterer må du sørge for at måleren og monitoren er innenfor rekkevidde av hverandre. Merk: For å montere måleren trenger du en mast (ikke vedlagt) på mellom 2,5 og 3 cm i diameter, og skruer til å feste. Dersom du tidligere har montert en slik mast, for montering av for eksempel en antenne, kan du feste måleren på denne masten. 1. Om mulig, monter masten som oppgitt i mastens bruksanvisning. 2. Plasser den vedlagte u-formede metallplaten rundt masten. Sett inn 4 av de vedlagte sekskantskruene i hullene på platene og i hullene på målerens festestøtte. 3. Stram muttere på hver side av hver skrue. 4. Kalibrere vindstyrkemåleren og sette inn batterier Etter at du har montert måleren, følger du disse trinnene for å kalibrere vindretningen slik at måleren måler riktig når den sender informasjon til monitoren. Sørg for å ta ut batteriet før kalibrering. Viktig: Den samme kalibreringen (trinn 1 til 5) er nødvendig før første oppsett og hver gang du bytter batterier. 1. Etter montering av måleren, løsner du skruene på batteridekselet med en liten skrutrekker. 2. Bruk kompasset på måleren og drei vindpilen slik at den peker mot nord. 3. Hold vindpilen pekende mot nord, og ikke la den snu seg. Sett inn 2 AA-batterier i henhold til polariteten. Den røde LED-lampen over batteridekselet vil blinke et par ganger rett etter at du har satt i batteriene. Sørg for at pilen peker mot nord når lampen blinker. Kalibreringen er nå komplett. Sett på plass batteridekselet og stram skruene. 3

4 NORD 4. Dersom vindpilen ikke peker mot nord når lampen blinker, må du ta ut batteriene og gjenta trinn 2 og Hold inne knappen CHANNEL/SEARCH på monitoren for å søke etter fjernsensoren. Vindretning, vindhastighet, temperatur og fuktighet vil vises innen 10 minutter hvis overføringen er vellykket. 5. Velge plassering for nedbørsmåleren Velg en plassering for nedbørsmåleren som er: - På en jevn overflate. - Innenfor 50 meter fra monitoren (åpent landskap). Reduser avstanden dersom det er hindringer mellom måleren og monitoren. - På et område som ikke blokkeres over eller på sidene, slik at regn kan treffe måleren uten problemer. Merk: - For å forhindre feilaktige avlesninger som skyldes sprut må du ikke velge en plassering som er nær bakken, i nærheten av et svømmebasseng, vanningsanlegg eller andre steder der vann kan komme til. - Sylinderen må ikke tildekkes av blader eller lignende. Pass derfor på at du ikke plasserer måleren i nærheten av busker eller trær. 6. Sette i batterier i nedbørsmåleren 1. Skru ut de 2 skruene på hver side av senderen. Løft forsiktig toppen av basen. 2. Skru ut de 4 skruene fra batteridekselet. Ta av dekselet og sett i 2 AA-batterier i henhold til polariteten. 3. Regnbeholderen er forseglet slik at den ikke skal ødelegges under frakt. Før første bruk må du fjerne forseglingen slik at beholderen kan fylles og tømmes ved nedbør. 4. Sett på plass batteridekselet med skruene. 5. Sett forsiktig på plass toppen av basen. Fest med skruer. 4

5 6. Hold inne knappen CHANNEL/SEARCH i 3 sekunder, og total mengde nedbør vil blinke på skjermen som Monitoren søker etter alle sensorer. Total nedbørsmengde vil vises i displayet i løpet av 2 minutter. 7. Dersom ---- slutter å blinke og fortsetter å være i displayet etter 2 minutter, har overføringen feilet. Reduser avstanden mellom monitoren og måleren. Nullstill måleren ved å ta ut batteriene og vente 10 sekunder før du setter dem inn igjen. Gjenta deretter trinn 5 (og 6) til overføringen er vellykket. 7. Montere nedbørsmåleren Før du monterer nedbørsmåleren må du sørge for at måleren og monitoren er innenfor rekkevidde og at batteriene er satt i. 1. Hold basen på nedbørsmåleren jevnt mot monteringsoverflaten og bruk et vater for å sørge for at alt monteres vannrett. 2. Bruk en blyant til å finne innsiden av festehullene på basen slik at du kan feste skruene. 3. Drill et hull i midten av hver markering og sett inn de vedlagte plastskruepluggene. 4. Hold måleren mot monteringsoverflaten slik at hullene på basen står jevnt med pluggene, og tre på de vedlagte skruene i hvert hull. Bruk skrutrekker til å feste. 8. Installere ekstra termo-hygrometersensor Disse termo-hygrometersensorene kan kjøpes separat (ikke vedlagt i pakken). 1. Velg en plassering for termo-hygrometersensoren som er innenfor 100 meter rekkevidde fra monitoren. Reduser avstanden dersom det er hindringer mellom sensoren og monitoren. 2. Bruk en liten skrutrekker til å løsne skruene på batteridekselet. Sett inn 2 AAbatterier i henhold til polariteten. 3. Still inn kanal 2 eller 3 på monitoren ved å dreie bryteren i batterihuset. Kanal 1 brukes til vindstyrkemåleren og må ikke brukes til det nye termo-hygrometeret. 4. Trykk på TX-knappen på innsiden av batterihuset på sensoren for å overføre temperatur og fuktighet til monitoren. Lukk deretter batterihuset og fest skruene. 5. Hold inne knappen CHANNEL/SEARCH på monitoren for å søke etter alle sensorer. Temperatur og fuktighet fra valgt kanal vil vises dersom overføringen er vellykket. 5

6 Bruk Navn og funksjon på knappene Trykk én gang Hold inne i 3 sekunder RAIN/CLEAR Lese daglig/månedlig/ukentlig/ Nullstill nedbørsmengde total nedbørsmengde RAIN HISTORY Les dagens og forrige 6 dagers, forrige ukes eller måneds nedbør WIND Les gjennomsnitt og vindhastighet WIND ALARM Les høyeste og laveste vindavlesning Trykk inn alarm for mye og lite vind PRESSURE Bytt mellom trykkenhet hpa, inhg Stille havnivå og mb CHANNEL/ Velg innendørs, kanal 1, 2, 3 eller Søk etter alle SEARCH autosøk fjernsensorer MEMORY Lese av maks/min-avlesninger Nullstille minnet HEAT INDEX/ Lese av varmeindeks og duggpunkt Stille klokke og kalender DEW POINT CLOCK Lese tid, kalender og ukedag Stille klokke og kalender ALARM Lese alarmtid, skru på/av alarm Stille alarmtid OPP 1 trinn forover i innstilling Raskt forover NED 1 trinn bakover i innstilling Raskt bakover SNOOZE/LIGHT WIND ALARM WIND UNIT RAIN UNIT Starter slumring og tenner bakgrunnslampen Starte/avslutte alarm for mye og lite vind Bytte vindhastighet mellom Beaufort, mph, m/s, km/t og knop bytte mellom mm og inch Søke etter radiostyrt tid ZONE Bytte mellom radiostyrt og sonetid Stille sonetid 6

7 Tilkopling til fjernsensorer Værstasjonen opererer med 433 MHz radiosignaler til å sende og motta værinformasjon mellom sensorene og monitoren. Etter at batteri/adapter er satt i, vil monitoren automatisk søke etter sensorer. Du kan også framskynde søkemodus ved å holde inne CHANNEL/SEARCH på monitoren. Følg instruksjonene i monteringsdelen for oppsett av sensorer. Dersom ikke overføringen er vellykket, kan du nullstille sensorene ved å ta ut batteriene. Vent 10 sekunder før du setter dem inn igjen. Deretter holder du inne CHANNEL/SEARCH på monitoren og søker etter sensorene. Dersom det fremdeles er mislykket, må du redusere avstanden mellom sensor og monitor, og installere sensorene på nytt om nødvendig. Alt dette kan du lese om i delen for montering. Vindstyrkemåler (med innebygd temperatur og fuktighetssensor) Viktig! Vindretning må kalibreres før måleren tas i bruk og etter hver gang den er nullstilt (og batteriene er byttet ut). Søkemodus Vindretning, temperatur og fuktighet blinker i displayet. RF-tilkopling komplett Vindhastighet/retning og kanal 1 temperatur og fuktighet vises i displayet. Det kan ta opptil 10 minutter å motta all informasjon når enheten er i søkemodus. RF-tilkopling mislykket ---- vindhastighet vises i displayet, ingen vindretning. Kan ikke lokalisere kanal 1 temperatur og fuktighet. Nedbørsmåler Søkemodus Total nedbørsmengde vil blinke. RF-tilkopling komplett Total nedbørsmengde vises i displayet. RF-tilkopling mislykket ---- slutter å blinke og viser ikke total nedbørsmengde. Ekstra termo-hygrometersensor En ekstra termo-hygrometersensor kan kjøpes ved siden av (ikke vedlagt i pakken). Viktig! Velg kanal 2 eller 3 for sensoren. Kanal 1 er til vindstyrkemåleren. Søkemodus Temperatur og fuktighet blinker. RF-tilkopling komplett 7

8 Riktig avlesning av temperatur og fuktighet vises i displayet. RF-tilkopling mislykket Kan ikke vise temperatur og fuktighet for valgt kanal. Værmelding og barometrisk trykk Enheten kan melde været for de neste timer basert på endringer i atmosfærisk trykk. Dekningsområdet er omtrent km. Værmeldingen er omtrent % riktig når den baseres på atmosfærisk trykk. Siden værmeldinger aldri kan være 100 % riktige, vil ikke produsent eller leverandør være ansvarlige for feil vel værmelding. SOL DELVIS SKYET SKYET REGN STORM For å oppnå en nøyaktig værmelding og avlesning av barometrisk trykk, må du trykke inn havnivåtrykk der du bor. Etter at du har satt i batteri/adapter vil innstillingen starte umiddelbart. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille verdi, og PRESSURE for å bekrefte og gå ut. Du kan også holde inne PRESSURE-knappen for å trykke inn havnivå. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille nivå og PRESSURE for å bekrefte og gå ut. Trykk på PRESSURE for å bytte mellom visning i hpa, inhg og mb. Merk: Du kan finne lokalt havnivå på Internett. Innendørs-/utendørstemperatur og fuktighet Temperatur og fuktighet vises øverst til høyre i displayet. Trykk på knappen C/F for å velge temperaturvisning i C eller F. Trykk på CHANNEL/SEARCH flere ganger for å velge de ulike kanalene CH1, CH2, og CH3, eller autosøk. Merk: Utendørstemperatur og fuktighetssensoren er innebygd i vindstyrkemåleren og hører til kanal 1. Andre sensorer kan kjøpes separat og koples til kanal 2 eller 3. Isvarsel Isvarselet vises i displayet ved siden av vindstyrke når utendørstemperaturen faller under 4 C. Dette betyr at det kan være glatt på veien. Varmeindeks ute/inne Varmeindeks kombinerer effekten av varme og fuktighet. Dette er den temperaturen som denne kombinasjonen får det til å virke. Trykk på Heat index/dew point en gang for å vise varmeindeks ute og inne. 8

9 Duggpunkt ute/inne Duggpunkt er den temperaturen luften må kjøles ned til for at det skal oppstå kondens. Trykk på Heat index/dew point to ganger for å vise duggpunkt ute og inne. Nedbørsmengde per uke/måned og til sammen Den trådløse nedbørssensoren gir daglig, ukentlig, månedlig og samlet nedbørsinformasjon. Trykk på RAIN/CLEAR flere ganger for å bytte mellom ulike modi. DAILY (daglig), WEEKLY (ukentlig), MONTHLY (månedlig) og TOTAL vil vises i displayet etter hvert som du trykker. Hold inne RAIN/CLEAR dersom du ønsker å slette noen av disse avlesningene. Trykk på RAIN UNIT på baksiden for å bytte mellom mm og inch. Nedbørshistorie Enheten har stor kapasitet når det gjelder å huske informasjon og lagre det: 8. Daglig nedbørsmengde (opp til seks dager tilbake i tid, samt dagens) 9. Ukentlig nedbørsmengde (opp til seks uker, samt denne ukes) 10. Månedlig nedbørsmengde (opp til seks måneder, samt denne måneds) Trykk på RAIN for å velge daglig, ukentlig eller månedlig visning i displayet. Trykk på RAIN HISTORY flere ganger for å gå gjennom de siste 6 dager/uker/måneder. I displayet vil 0 representere nåværende periode. -1 og -2 vil representere tidligere perioder. Den nøyaktige avlesningen for valgt periode vil vises i displayet. Eksempel 1: I april kan du trykke RAIN HISTORY flere ganger under månedlig nedbørsmengde til -3 vises i displayet. Du kan nå lese av nedbørsmengden i januar. Eksempel 2: På onsdag kan du trykke på RAIN HISTORY flere ganger under ukentlig nedbørsmengde til -1 vises i displayet. Nå kan du lese av nedbørsmengden fra forrige uke (fra søndag til lørdag). Eksempel 3: På fredag kan du trykke RAIN HISTORY flere ganger under daglig nedbørsmengde til -2 vises i displayet. Nå kan du lese av nedbøren som kom på onsdag. Vindhastighet og retning Værstasjonen bruker vindstyrkemåleren til å måle vindens hastighet og retning. Du kan stille monitoren til å vise vindstyrke i miles per time (mph), kilometer i timen /km/h), meter per sekund (m/s), knop og Beaufort. Trykk på WIND UNIT på baksiden av enheten til ønsket visning velges. Monitoren viser 16 vindretninger. N for nord, S for sør, SE for sørvest osv. Trykk på WIND for å velge vindkast og gjennomsnittlig vindhastighet. 9

10 Vindretning: Gjennomsnittlig vindhastighet: Vindkastenes hastighet: Gjennomsnittlig vindretning over en periode på 2 minutter Gjennomsnittlig vindhastighet på en periode på 2 minutter Maks vindhastighet over en periode på 10 minutter Beaufort Knop Bølge- WMObeskrivelse Effekter på sjøen høyde 0 <1 - - Havet er som et speil ,07 Flau vind Svake krusninger på havet ,15-0,3 Svak vind Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker Lett bris Småbølgene begynner å toppe seg. Det dannes skum som ser ut som glass. En og annen skumskavl kan forekomme Laber bris Bølgene blir lengre. En del skumskavler ,8-2,4 Frisk bris Middelstore bølger som har en mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme ,9-4 Liten kuling Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt ,1-5,8 Stiv kuling Sjøen hoper seg opp, og hvitt skum fra bølgetopper som brekker begynner å blåse i strimer i vindretningen ,5-7,6 Sterk kuling Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelig markerte strimer med vinden ,7 Liten storm Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å «rulle». Sjørokket kan minske synsvidden ,8-12,5 Full storm Meget høye bølger med lange overhengende kammer. Skummet som dannes i store flak driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes ,2-15,8 Sterk storm Ualminnelig høye bølger. Små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene. Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden og over 13,7 og over Orkan Referansetabell basert på observasjoner og effekt av vinden Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum Vindavkjølingseffekten Dette er den effektive temperaturen som føles på huden som følge av lufttemperatur og vindstyrke. Den regnes ut basert på temperaturen på vindstyrkemåleren (kanal 1) og gjennomsnittlig vindhastighet. For å endre enhetsvisning trykker du på C/F-knappen på baksiden. 10

11 Vindkast og vindstyrkealarm Alarm ved høye vindkast Du kan stille monitoren slik at alarmen går i omtrent 1 minutt når vindkastene går over en fastsatt grense. Trykk på WIND ALARM for å stanse alarmen. Symbolet vil fortsette å blinke helt til nivået er nede på under den fastsatte grensen. Stille alarm for vindkast 11. Trykk på WIND ALARM for å vise display for alarm. Alarmsymbolet vises i displayets del for gust wind. 12. Hold inne WIND ALARM for å gå inn i innstillingsmodus. 13. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille nivået. 14. Trykk på WIND ALARM for å bekrefte innstillingen og gå ut. Trykk på WIND AL gjentatte ganger for å skru på eller av alarmen. vises når alarmen er på. Alarm ved bris Du kan også stille alarmen slik at den ringer i 1 minutt når vinden faller under en fastsatt grense. Trykk på WIND ALARM for å stanse alarmen. Symbolet vil fortsette å blinke helt til nivået er over den fastsatte grensen. Stille alarm for liten vind 15. Trykk på WIND ALARM for å vise display for alarm. Alarmsymbolet vises i displayets del for wind chill. 16. Hold inne WIND ALARM for å gå inn i innstillingsmodus. 17. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille nivået. 18. Trykk på WIND ALARM for å bekrefte innstillingen og gå ut. Trykk på WIND AL gjentatte ganger for å skru på eller av alarmen. vises når alarmen er på. Minimums- og maksimumsavlesninger Trykk på MEMORY gjentatte ganger for å vise høyeste og laveste avlesning for temperatur, fuktighet, varmeindeks, duggpunkt, vindstyrke og vindhastighet. MAX og MIN vil vises i displayet. For å slette alle avlesninger, holder du MEMORY inne i dette modus. Radiostyrt klokke Enheten vil begynne å synkronisere den radiostyrte klokken etter at batteri/adapter er satt i. Antennesymbolet vil blinke under synkroniseringen. Dersom mottaket er vellykket, vil antennesymbolet med full signalstyrke vises i displayet. Den radiostyrte klokken vil synkroniseres daglig ved 0203 og Hver mottakssyklus er på mellom 2,5 og 10 minutter. Ikke noe antennesymbol Søker etter radiosignal Mottak er vellykket Mottak er mislykket Mottak er avsluttet 11

12 Antennesymbol uten signalstyrke indikerer at mottaket er mislykket. For å fortsette søket etter signal, trykker du på gjentatte ganger til antennesymbolet blinker. Dersom mottaker fremdeles er mislykket, må du forsøke andre plasseringer. Plasser enheten borte fra kilder som kan føre til forstyrrelser, som mobiltelefoner, apparater, TV osv. For å avslutte søket og stanse daglig synkronisering, fortsetter du å holde inne til antennesymbolet forsvinner. Klokke og kalender Trykk på CLOCK for å bytte mellom tid, kalender og ukedag. Stille klokke og kalender Merk: Du må stille klokke og kalender dersom værstasjonen ikke kan motta radiostyrt tid der du bor. 19. Hold inne CLOCK for å gå inn i innstillingsmodus. 20. Bruk pilknapp opp og ned for å justere, og CLOCK for å bekrefte. De følgende verdiene kan stilles inn i rekkefølge: 12/24-timers format > time > minutter >år >D/M eller M/D > måned > dato > gå ut Hjemmetid, verdenstid Hold inne ZONE for å gå inn i innstilling for verdenstid. Trykk på pilknapp opp eller ned for å gå inn i ønsket tidsinnstilling fra -12 til +12 timer. Trykk på ZONE for å bekrefte innstillingen. Trykk på ZONE for å bytte mellom hjemmetid (radiostyrt) og verdenstid (sonetid). ZONE-symbolet vises i displayet når verdenstid er valgt. Når denne ikke er i bruk, kan du stille verdenstiden til 0. Alarminnstilling Trykk på ALARM for å vise alarmtid, og ALARM-symbolet vil vises. Trykk igjen for å skru på eller av alarmen. vises når alarmen er på. Hold inne ALARM for å stille alarmen. Trykk på pilknapp opp eller ned for å trykke inn ønsket tid, og ALARM for å bekrefte innstillingen. Slumre og bakgrunnslys Når alarmen går kan du trykke på SNOOZE/LIGHT for å utløse slumrefunksjonen og Zz vil vises i displayet. For å stanse alarmen i en dag, trykker du på ALARMknappen. I normaldisplay kan du trykke på SNOOZE/LIGHT for å skru på bakgrunnslys dersom adapter ikke er koplet til. Indikator for lavt batterinivå Indikator for lavt batterinivå er tilgjengelig både for monitor og for alle sensorene. Bytt ut batteriene og følg oppsettsprosedyren i bruksanvisningen. 12

13 Viktig! Kalibrering for vindretning er nødvendig etter bytting av batterier. Avfallshåndtering batterier Bytt bare ut med samme eller lignende type batterier anbefalt av produsenten. Kast gamle batterier på en miljøvennlig måte i henhold til lovgivningen der du bor. Det finnes egne spesialdunker for blant annet batterier. Spesifikasjoner Innendørstemperatur: 0 C til +50 C Utendørstemperatur: -20 C til +60 C Temperaturenhet: 0, 1 grad C Innendørs- og utendørsfuktighet: 20 % - 99 % RH Fuktighetsenhet: 1 % RH Kanaler for temp. og fuktighet: maks 3 Vindstyrkerekkevidde: Nedbørsmåler: 0-30 m/s km/h 0 67 mph knot 0-11 Beaufort mm Overføring (vindstyrkemåler): Overføring (nedbørsmåler): Klokke: Strømkilde: opp til 100 meter i åpent landskap, RF434 MHz opp til 50 meter i åpent landskap, RF434 MHz DCF77 radiostyrt AA x 6 for monitoren, valgfritt 6,0V adapter (ikke vedlagt) AA x 2 for vindstyrkemåleren AA x 2 for nedbørsmåleren 13

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Retning og stryke. Vindkast

Retning og stryke. Vindkast Luftas bestanddeler beveger seg i alle retninger. Den horisontale bevegelsen kalles vind. Denne bevegelsen karakteriseres ved vindhastigheten (f.eks. knop, m/s eller Beaufort) og vindretningen, den retningen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

T35.1077 TFA Stratos

T35.1077 TFA Stratos T35.1077 TFA Stratos Introduksjon Denne værstasjonen består av en hoveddel med innendørssensor som måler temperatur, fuktighet, atmosfærisk trykk og flere utendørssensorer som måler temperatur, fuktighet,

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord Funksjoner Bruksanvisning T35.1072 Red Lava Animert display Fargen på displayet endrer seg i forhold til værvarselet fra rød (sol), til rosa (skyet) og til hvit (regn), eller du kan velge permanent farge

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær.

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. 1 Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. Husker dere også at varm luft stiger og kald luft synker?

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Kom i gang hasteforklaring for oppstart.

Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Takk for at du har valgt et værsenter fra Urmaker Nodeland - www.meteo.no. Denne oppstartsprosedyren er utarbeidet for at du raskest mulig skal komme i gang med

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

GAIA Trådløs værstasjon

GAIA Trådløs værstasjon GAIA Trådløs værstasjon 1. Introduksjon Denne nye værstasjonen består av en basestasjon med innesensorer for romtemperatur, luftfuktighet og lufttrykk, samt en trådløs sensor for utetemperatur og luftfuktighet.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning INTRODUKSJON: Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med 433MHz overføring av utetemperatur samt visning av innetemperatur og luftfuktighet

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Egenskaper: Værstasjon med mange funksjoner

Egenskaper: Værstasjon med mange funksjoner Br uksanvi sni ng LaCr ossew S1501 i t ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Introduksjon: Gratulerer med din bestilling av denne state-of-the-art værstasjonen, som er et eksempel på et

Detaljer

MATRIX II TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1049 - BRUKSANVISNING

MATRIX II TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1049 - BRUKSANVISNING MATRIX II TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1049 - BRUKSANVISNING Denne bruksanvisningen er en del av produktet og bør oppbevares som en fremtidig referanse. Den inneholder viktig informasjon om igangsetting og bruk.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Klassen deles inn i grupper på ca. 3 personer. Hver gruppe får utdelt hver sitt temaløypehefte med oppgaver når de ankommer VilVite. Elevark skal være printet ut

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL

VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL WP1400 VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL om denne manualen Takk og gratulerer med valget av denne profesjonelle værstasjonen! Vi er sikre på at du vil

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Sett alltid batteriene først i værstasjonen, sett deretter batterier i sensoren i løpet av de neste 2 minuttene.

Sett alltid batteriene først i værstasjonen, sett deretter batterier i sensoren i løpet av de neste 2 minuttene. Bruksanvisning T35.1053 Diva II Introduksjon: Gratulerer med kjøp av en inovativ 433MHz værstasjon med funksjoner som værmelding, tid, innendørstemperatur, relativt lufttrykk og opptil tre utendørs temperatur

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema

Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema SUOMI SVENSKA ENGLISH Art.no. 02041 Ver. 200809 Værstasjon Art.no.: 02041 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk.

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING Gran-O-matic A00 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING Gran-O-matic A00 I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning. Trådløs værstasjon 0334..

Bruksanvisning. Trådløs værstasjon 0334.. Bruksanvisning Trådløs værstasjon 0334.. Råd om batteri Batterier og knappeceller er ikke beregnet for barn. Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis barnet svelger knappeceller. Bytt tomme batterier kun

Detaljer

Elektronisk dartspill

Elektronisk dartspill Elektronisk dartspill Les bruksanvisningen nøye før bruk. Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Dart er et spill for voksne. Barn skal ikke spille uten tilsyn. 2. Hold de små delene utenfor rekkevidde av barn

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Lisa RF brannklokkesender

Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender Brukerveiledning Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender HMS art. nr. 160786 Bestillingsnr.: 1104909 INNHOLD Lisa RF brannklokkesender... 1 Skisse brannklokkesender...

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer