Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053"

Transkript

1 Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen. Den er laget med de nyeste komponentene for høyest mulig teknisk prestasjon. Den vil gi svært nøyaktige og pålitelige avlesninger av vindens hastighet og retning, daglig/ukentlig/månedlig nedbør, barometrisk trykk, værmelding, fuktighet inne/ute, temperatur, varmeindeks og duggpunkt samt radiostyrt klokkealarm. Les hele bruksanvisningen nøye for å utforske alle funksjonene til værstasjonen. I pakken finner du: - En monitor (mottaker) - En vindstyrkemåler (mottaker mottar vind og utendørs temperatur/fuktighet) - En regnmåler (mottaker mottar informasjon om nedbør) - Monteringsfeste for nedbørsmåler (4 sett med skruer og plastplugger) - Monteringsfeste for vindstyrkemåler (2 stk u-formede metallplater, 4 sett sekskantskruer og muttere) - En bruksanvisning Ekstra verktøy nødvendig for montering 1. Liten Phillips skrutrekker 2. Sekskantnøkkel 3. Elektrisk drill 4. Blyant 5. Vater 6. Mast (2,5-3,2 cm i diameter) til å feste vindstyrkemåleren 1

2 Montering Værstasjonen fungerer på 433 MHz og trenger ingen ledningsmontering. For å sikre en vellykket montering og best mulig yteevne fra enheten, må du lese hele bruksanvisningen og følge monteringsanvisningen. 1. Batteri og adapterinstallering for monitor (mottaker) Hovedstrømkilde: Åpne batteridekselet og sett inn 6 AA-batterier i henhold til polariteten. Lukk batteridekselet. Ekstra strømkilde: Sett inn adapteren i siden av enheten. Adapter er ikke inkludert. Stille trykk ved havnivå Etter at du har satt i batteri eller adapter, vil monitoren gå inn i innstilling for trykk ved havnivå. Trykk pilknapp eller for å stille høyden der du bor. Trykk på PRESSURE for å bekrefte og gå ut. Dette lar deg få en mer nøyaktig værmelding og avlesning av trykk. Du kan også stille havnivå når som helst etter at installeringen er komplett. For mer informasjon kan du se kapittelet om værmelding og barometrisk trykk. Merk: Du kan finne havnivået på stedet der du bor, enten på Internett eller på værsidene i lokalavisen. 2. Velge plassering av vindstyrkemåleren Velg en plassering som er: - Utendørs, uten blokkeringer over eller på siden, slik at vinden fritt kan nå måleren - Innenfor 100 meter fra monitoren (åpent landskap). Reduser avstanden ved hindringer mellom vindstyrkemåleren og monitoren. Den beste plasseringen av vindstyrkemåleren er vanligvis montert på en mast i et åpent område der vinden ikke blokkeres over eller fra siden, eller over taknivå på bygningen der monitoren befinner seg. Teste overføringsrekkevidden Før du monterer vindstyrkemåleren må du måle avstanden mellom monitor og måleren og være sikker på at det er innenfor den anbefalte rekkevidden. Det anbefales å utføre en enkel RF-test før montering: 1. Plasser monitoren på ønsket sted innendørs og sett inn adapter/batterier. 2. Plasser vindstyrkemåleren vannrett på ønsket utendørs plassering. Løsne skruene på batteridekselet med en liten skrutrekker og åpne batteridekselet. Sett inn 2 AA-batterier i henhold til polariteten. Lukk batteridekselet og stram skruene. 3. Hold inne CHANNEL/SEARCH-knappen på monitoren i 3 sekunder og symbolene for vindretning, temperatur og fuktighet blinker i displayet. Monitoren søker nå etter alle fjernsensorer. 4. Dersom riktig vindretning, temperatur og fuktighet vises i displayet i løpet av 10 minutter, er overføringen vellykket og vindstyrkemåleren og monitoren er innenfor riktig rekkevidde. Dersom ingenting vises i løpet av 10 minutter, har overføring feilet. Minsk avstanden mellom måleren og monitoren. Nullstill måleren ved å ta ut batteriet og vent 10 sekunder før du setter dem inn igjen. Gjenta trinn 3 og 4 til overføringen er vellykket. 5. Ta ut batteriene fra vindstyrkemåleren før montering og kalibrering. 2

3 3. Montere vindstyrkemåleren Viktig! Før du monterer må du sørge for at måleren og monitoren er innenfor rekkevidde av hverandre. Merk: For å montere måleren trenger du en mast (ikke vedlagt) på mellom 2,5 og 3 cm i diameter, og skruer til å feste. Dersom du tidligere har montert en slik mast, for montering av for eksempel en antenne, kan du feste måleren på denne masten. 1. Om mulig, monter masten som oppgitt i mastens bruksanvisning. 2. Plasser den vedlagte u-formede metallplaten rundt masten. Sett inn 4 av de vedlagte sekskantskruene i hullene på platene og i hullene på målerens festestøtte. 3. Stram muttere på hver side av hver skrue. 4. Kalibrere vindstyrkemåleren og sette inn batterier Etter at du har montert måleren, følger du disse trinnene for å kalibrere vindretningen slik at måleren måler riktig når den sender informasjon til monitoren. Sørg for å ta ut batteriet før kalibrering. Viktig: Den samme kalibreringen (trinn 1 til 5) er nødvendig før første oppsett og hver gang du bytter batterier. 1. Etter montering av måleren, løsner du skruene på batteridekselet med en liten skrutrekker. 2. Bruk kompasset på måleren og drei vindpilen slik at den peker mot nord. 3. Hold vindpilen pekende mot nord, og ikke la den snu seg. Sett inn 2 AA-batterier i henhold til polariteten. Den røde LED-lampen over batteridekselet vil blinke et par ganger rett etter at du har satt i batteriene. Sørg for at pilen peker mot nord når lampen blinker. Kalibreringen er nå komplett. Sett på plass batteridekselet og stram skruene. 3

4 NORD 4. Dersom vindpilen ikke peker mot nord når lampen blinker, må du ta ut batteriene og gjenta trinn 2 og Hold inne knappen CHANNEL/SEARCH på monitoren for å søke etter fjernsensoren. Vindretning, vindhastighet, temperatur og fuktighet vil vises innen 10 minutter hvis overføringen er vellykket. 5. Velge plassering for nedbørsmåleren Velg en plassering for nedbørsmåleren som er: - På en jevn overflate. - Innenfor 50 meter fra monitoren (åpent landskap). Reduser avstanden dersom det er hindringer mellom måleren og monitoren. - På et område som ikke blokkeres over eller på sidene, slik at regn kan treffe måleren uten problemer. Merk: - For å forhindre feilaktige avlesninger som skyldes sprut må du ikke velge en plassering som er nær bakken, i nærheten av et svømmebasseng, vanningsanlegg eller andre steder der vann kan komme til. - Sylinderen må ikke tildekkes av blader eller lignende. Pass derfor på at du ikke plasserer måleren i nærheten av busker eller trær. 6. Sette i batterier i nedbørsmåleren 1. Skru ut de 2 skruene på hver side av senderen. Løft forsiktig toppen av basen. 2. Skru ut de 4 skruene fra batteridekselet. Ta av dekselet og sett i 2 AA-batterier i henhold til polariteten. 3. Regnbeholderen er forseglet slik at den ikke skal ødelegges under frakt. Før første bruk må du fjerne forseglingen slik at beholderen kan fylles og tømmes ved nedbør. 4. Sett på plass batteridekselet med skruene. 5. Sett forsiktig på plass toppen av basen. Fest med skruer. 4

5 6. Hold inne knappen CHANNEL/SEARCH i 3 sekunder, og total mengde nedbør vil blinke på skjermen som Monitoren søker etter alle sensorer. Total nedbørsmengde vil vises i displayet i løpet av 2 minutter. 7. Dersom ---- slutter å blinke og fortsetter å være i displayet etter 2 minutter, har overføringen feilet. Reduser avstanden mellom monitoren og måleren. Nullstill måleren ved å ta ut batteriene og vente 10 sekunder før du setter dem inn igjen. Gjenta deretter trinn 5 (og 6) til overføringen er vellykket. 7. Montere nedbørsmåleren Før du monterer nedbørsmåleren må du sørge for at måleren og monitoren er innenfor rekkevidde og at batteriene er satt i. 1. Hold basen på nedbørsmåleren jevnt mot monteringsoverflaten og bruk et vater for å sørge for at alt monteres vannrett. 2. Bruk en blyant til å finne innsiden av festehullene på basen slik at du kan feste skruene. 3. Drill et hull i midten av hver markering og sett inn de vedlagte plastskruepluggene. 4. Hold måleren mot monteringsoverflaten slik at hullene på basen står jevnt med pluggene, og tre på de vedlagte skruene i hvert hull. Bruk skrutrekker til å feste. 8. Installere ekstra termo-hygrometersensor Disse termo-hygrometersensorene kan kjøpes separat (ikke vedlagt i pakken). 1. Velg en plassering for termo-hygrometersensoren som er innenfor 100 meter rekkevidde fra monitoren. Reduser avstanden dersom det er hindringer mellom sensoren og monitoren. 2. Bruk en liten skrutrekker til å løsne skruene på batteridekselet. Sett inn 2 AAbatterier i henhold til polariteten. 3. Still inn kanal 2 eller 3 på monitoren ved å dreie bryteren i batterihuset. Kanal 1 brukes til vindstyrkemåleren og må ikke brukes til det nye termo-hygrometeret. 4. Trykk på TX-knappen på innsiden av batterihuset på sensoren for å overføre temperatur og fuktighet til monitoren. Lukk deretter batterihuset og fest skruene. 5. Hold inne knappen CHANNEL/SEARCH på monitoren for å søke etter alle sensorer. Temperatur og fuktighet fra valgt kanal vil vises dersom overføringen er vellykket. 5

6 Bruk Navn og funksjon på knappene Trykk én gang Hold inne i 3 sekunder RAIN/CLEAR Lese daglig/månedlig/ukentlig/ Nullstill nedbørsmengde total nedbørsmengde RAIN HISTORY Les dagens og forrige 6 dagers, forrige ukes eller måneds nedbør WIND Les gjennomsnitt og vindhastighet WIND ALARM Les høyeste og laveste vindavlesning Trykk inn alarm for mye og lite vind PRESSURE Bytt mellom trykkenhet hpa, inhg Stille havnivå og mb CHANNEL/ Velg innendørs, kanal 1, 2, 3 eller Søk etter alle SEARCH autosøk fjernsensorer MEMORY Lese av maks/min-avlesninger Nullstille minnet HEAT INDEX/ Lese av varmeindeks og duggpunkt Stille klokke og kalender DEW POINT CLOCK Lese tid, kalender og ukedag Stille klokke og kalender ALARM Lese alarmtid, skru på/av alarm Stille alarmtid OPP 1 trinn forover i innstilling Raskt forover NED 1 trinn bakover i innstilling Raskt bakover SNOOZE/LIGHT WIND ALARM WIND UNIT RAIN UNIT Starter slumring og tenner bakgrunnslampen Starte/avslutte alarm for mye og lite vind Bytte vindhastighet mellom Beaufort, mph, m/s, km/t og knop bytte mellom mm og inch Søke etter radiostyrt tid ZONE Bytte mellom radiostyrt og sonetid Stille sonetid 6

7 Tilkopling til fjernsensorer Værstasjonen opererer med 433 MHz radiosignaler til å sende og motta værinformasjon mellom sensorene og monitoren. Etter at batteri/adapter er satt i, vil monitoren automatisk søke etter sensorer. Du kan også framskynde søkemodus ved å holde inne CHANNEL/SEARCH på monitoren. Følg instruksjonene i monteringsdelen for oppsett av sensorer. Dersom ikke overføringen er vellykket, kan du nullstille sensorene ved å ta ut batteriene. Vent 10 sekunder før du setter dem inn igjen. Deretter holder du inne CHANNEL/SEARCH på monitoren og søker etter sensorene. Dersom det fremdeles er mislykket, må du redusere avstanden mellom sensor og monitor, og installere sensorene på nytt om nødvendig. Alt dette kan du lese om i delen for montering. Vindstyrkemåler (med innebygd temperatur og fuktighetssensor) Viktig! Vindretning må kalibreres før måleren tas i bruk og etter hver gang den er nullstilt (og batteriene er byttet ut). Søkemodus Vindretning, temperatur og fuktighet blinker i displayet. RF-tilkopling komplett Vindhastighet/retning og kanal 1 temperatur og fuktighet vises i displayet. Det kan ta opptil 10 minutter å motta all informasjon når enheten er i søkemodus. RF-tilkopling mislykket ---- vindhastighet vises i displayet, ingen vindretning. Kan ikke lokalisere kanal 1 temperatur og fuktighet. Nedbørsmåler Søkemodus Total nedbørsmengde vil blinke. RF-tilkopling komplett Total nedbørsmengde vises i displayet. RF-tilkopling mislykket ---- slutter å blinke og viser ikke total nedbørsmengde. Ekstra termo-hygrometersensor En ekstra termo-hygrometersensor kan kjøpes ved siden av (ikke vedlagt i pakken). Viktig! Velg kanal 2 eller 3 for sensoren. Kanal 1 er til vindstyrkemåleren. Søkemodus Temperatur og fuktighet blinker. RF-tilkopling komplett 7

8 Riktig avlesning av temperatur og fuktighet vises i displayet. RF-tilkopling mislykket Kan ikke vise temperatur og fuktighet for valgt kanal. Værmelding og barometrisk trykk Enheten kan melde været for de neste timer basert på endringer i atmosfærisk trykk. Dekningsområdet er omtrent km. Værmeldingen er omtrent % riktig når den baseres på atmosfærisk trykk. Siden værmeldinger aldri kan være 100 % riktige, vil ikke produsent eller leverandør være ansvarlige for feil vel værmelding. SOL DELVIS SKYET SKYET REGN STORM For å oppnå en nøyaktig værmelding og avlesning av barometrisk trykk, må du trykke inn havnivåtrykk der du bor. Etter at du har satt i batteri/adapter vil innstillingen starte umiddelbart. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille verdi, og PRESSURE for å bekrefte og gå ut. Du kan også holde inne PRESSURE-knappen for å trykke inn havnivå. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille nivå og PRESSURE for å bekrefte og gå ut. Trykk på PRESSURE for å bytte mellom visning i hpa, inhg og mb. Merk: Du kan finne lokalt havnivå på Internett. Innendørs-/utendørstemperatur og fuktighet Temperatur og fuktighet vises øverst til høyre i displayet. Trykk på knappen C/F for å velge temperaturvisning i C eller F. Trykk på CHANNEL/SEARCH flere ganger for å velge de ulike kanalene CH1, CH2, og CH3, eller autosøk. Merk: Utendørstemperatur og fuktighetssensoren er innebygd i vindstyrkemåleren og hører til kanal 1. Andre sensorer kan kjøpes separat og koples til kanal 2 eller 3. Isvarsel Isvarselet vises i displayet ved siden av vindstyrke når utendørstemperaturen faller under 4 C. Dette betyr at det kan være glatt på veien. Varmeindeks ute/inne Varmeindeks kombinerer effekten av varme og fuktighet. Dette er den temperaturen som denne kombinasjonen får det til å virke. Trykk på Heat index/dew point en gang for å vise varmeindeks ute og inne. 8

9 Duggpunkt ute/inne Duggpunkt er den temperaturen luften må kjøles ned til for at det skal oppstå kondens. Trykk på Heat index/dew point to ganger for å vise duggpunkt ute og inne. Nedbørsmengde per uke/måned og til sammen Den trådløse nedbørssensoren gir daglig, ukentlig, månedlig og samlet nedbørsinformasjon. Trykk på RAIN/CLEAR flere ganger for å bytte mellom ulike modi. DAILY (daglig), WEEKLY (ukentlig), MONTHLY (månedlig) og TOTAL vil vises i displayet etter hvert som du trykker. Hold inne RAIN/CLEAR dersom du ønsker å slette noen av disse avlesningene. Trykk på RAIN UNIT på baksiden for å bytte mellom mm og inch. Nedbørshistorie Enheten har stor kapasitet når det gjelder å huske informasjon og lagre det: 8. Daglig nedbørsmengde (opp til seks dager tilbake i tid, samt dagens) 9. Ukentlig nedbørsmengde (opp til seks uker, samt denne ukes) 10. Månedlig nedbørsmengde (opp til seks måneder, samt denne måneds) Trykk på RAIN for å velge daglig, ukentlig eller månedlig visning i displayet. Trykk på RAIN HISTORY flere ganger for å gå gjennom de siste 6 dager/uker/måneder. I displayet vil 0 representere nåværende periode. -1 og -2 vil representere tidligere perioder. Den nøyaktige avlesningen for valgt periode vil vises i displayet. Eksempel 1: I april kan du trykke RAIN HISTORY flere ganger under månedlig nedbørsmengde til -3 vises i displayet. Du kan nå lese av nedbørsmengden i januar. Eksempel 2: På onsdag kan du trykke på RAIN HISTORY flere ganger under ukentlig nedbørsmengde til -1 vises i displayet. Nå kan du lese av nedbørsmengden fra forrige uke (fra søndag til lørdag). Eksempel 3: På fredag kan du trykke RAIN HISTORY flere ganger under daglig nedbørsmengde til -2 vises i displayet. Nå kan du lese av nedbøren som kom på onsdag. Vindhastighet og retning Værstasjonen bruker vindstyrkemåleren til å måle vindens hastighet og retning. Du kan stille monitoren til å vise vindstyrke i miles per time (mph), kilometer i timen /km/h), meter per sekund (m/s), knop og Beaufort. Trykk på WIND UNIT på baksiden av enheten til ønsket visning velges. Monitoren viser 16 vindretninger. N for nord, S for sør, SE for sørvest osv. Trykk på WIND for å velge vindkast og gjennomsnittlig vindhastighet. 9

10 Vindretning: Gjennomsnittlig vindhastighet: Vindkastenes hastighet: Gjennomsnittlig vindretning over en periode på 2 minutter Gjennomsnittlig vindhastighet på en periode på 2 minutter Maks vindhastighet over en periode på 10 minutter Beaufort Knop Bølge- WMObeskrivelse Effekter på sjøen høyde 0 <1 - - Havet er som et speil ,07 Flau vind Svake krusninger på havet ,15-0,3 Svak vind Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker Lett bris Småbølgene begynner å toppe seg. Det dannes skum som ser ut som glass. En og annen skumskavl kan forekomme Laber bris Bølgene blir lengre. En del skumskavler ,8-2,4 Frisk bris Middelstore bølger som har en mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme ,9-4 Liten kuling Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt ,1-5,8 Stiv kuling Sjøen hoper seg opp, og hvitt skum fra bølgetopper som brekker begynner å blåse i strimer i vindretningen ,5-7,6 Sterk kuling Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelig markerte strimer med vinden ,7 Liten storm Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å «rulle». Sjørokket kan minske synsvidden ,8-12,5 Full storm Meget høye bølger med lange overhengende kammer. Skummet som dannes i store flak driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes ,2-15,8 Sterk storm Ualminnelig høye bølger. Små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene. Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden og over 13,7 og over Orkan Referansetabell basert på observasjoner og effekt av vinden Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum Vindavkjølingseffekten Dette er den effektive temperaturen som føles på huden som følge av lufttemperatur og vindstyrke. Den regnes ut basert på temperaturen på vindstyrkemåleren (kanal 1) og gjennomsnittlig vindhastighet. For å endre enhetsvisning trykker du på C/F-knappen på baksiden. 10

11 Vindkast og vindstyrkealarm Alarm ved høye vindkast Du kan stille monitoren slik at alarmen går i omtrent 1 minutt når vindkastene går over en fastsatt grense. Trykk på WIND ALARM for å stanse alarmen. Symbolet vil fortsette å blinke helt til nivået er nede på under den fastsatte grensen. Stille alarm for vindkast 11. Trykk på WIND ALARM for å vise display for alarm. Alarmsymbolet vises i displayets del for gust wind. 12. Hold inne WIND ALARM for å gå inn i innstillingsmodus. 13. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille nivået. 14. Trykk på WIND ALARM for å bekrefte innstillingen og gå ut. Trykk på WIND AL gjentatte ganger for å skru på eller av alarmen. vises når alarmen er på. Alarm ved bris Du kan også stille alarmen slik at den ringer i 1 minutt når vinden faller under en fastsatt grense. Trykk på WIND ALARM for å stanse alarmen. Symbolet vil fortsette å blinke helt til nivået er over den fastsatte grensen. Stille alarm for liten vind 15. Trykk på WIND ALARM for å vise display for alarm. Alarmsymbolet vises i displayets del for wind chill. 16. Hold inne WIND ALARM for å gå inn i innstillingsmodus. 17. Trykk på pilknapp opp eller ned for å stille nivået. 18. Trykk på WIND ALARM for å bekrefte innstillingen og gå ut. Trykk på WIND AL gjentatte ganger for å skru på eller av alarmen. vises når alarmen er på. Minimums- og maksimumsavlesninger Trykk på MEMORY gjentatte ganger for å vise høyeste og laveste avlesning for temperatur, fuktighet, varmeindeks, duggpunkt, vindstyrke og vindhastighet. MAX og MIN vil vises i displayet. For å slette alle avlesninger, holder du MEMORY inne i dette modus. Radiostyrt klokke Enheten vil begynne å synkronisere den radiostyrte klokken etter at batteri/adapter er satt i. Antennesymbolet vil blinke under synkroniseringen. Dersom mottaket er vellykket, vil antennesymbolet med full signalstyrke vises i displayet. Den radiostyrte klokken vil synkroniseres daglig ved 0203 og Hver mottakssyklus er på mellom 2,5 og 10 minutter. Ikke noe antennesymbol Søker etter radiosignal Mottak er vellykket Mottak er mislykket Mottak er avsluttet 11

12 Antennesymbol uten signalstyrke indikerer at mottaket er mislykket. For å fortsette søket etter signal, trykker du på gjentatte ganger til antennesymbolet blinker. Dersom mottaker fremdeles er mislykket, må du forsøke andre plasseringer. Plasser enheten borte fra kilder som kan føre til forstyrrelser, som mobiltelefoner, apparater, TV osv. For å avslutte søket og stanse daglig synkronisering, fortsetter du å holde inne til antennesymbolet forsvinner. Klokke og kalender Trykk på CLOCK for å bytte mellom tid, kalender og ukedag. Stille klokke og kalender Merk: Du må stille klokke og kalender dersom værstasjonen ikke kan motta radiostyrt tid der du bor. 19. Hold inne CLOCK for å gå inn i innstillingsmodus. 20. Bruk pilknapp opp og ned for å justere, og CLOCK for å bekrefte. De følgende verdiene kan stilles inn i rekkefølge: 12/24-timers format > time > minutter >år >D/M eller M/D > måned > dato > gå ut Hjemmetid, verdenstid Hold inne ZONE for å gå inn i innstilling for verdenstid. Trykk på pilknapp opp eller ned for å gå inn i ønsket tidsinnstilling fra -12 til +12 timer. Trykk på ZONE for å bekrefte innstillingen. Trykk på ZONE for å bytte mellom hjemmetid (radiostyrt) og verdenstid (sonetid). ZONE-symbolet vises i displayet når verdenstid er valgt. Når denne ikke er i bruk, kan du stille verdenstiden til 0. Alarminnstilling Trykk på ALARM for å vise alarmtid, og ALARM-symbolet vil vises. Trykk igjen for å skru på eller av alarmen. vises når alarmen er på. Hold inne ALARM for å stille alarmen. Trykk på pilknapp opp eller ned for å trykke inn ønsket tid, og ALARM for å bekrefte innstillingen. Slumre og bakgrunnslys Når alarmen går kan du trykke på SNOOZE/LIGHT for å utløse slumrefunksjonen og Zz vil vises i displayet. For å stanse alarmen i en dag, trykker du på ALARMknappen. I normaldisplay kan du trykke på SNOOZE/LIGHT for å skru på bakgrunnslys dersom adapter ikke er koplet til. Indikator for lavt batterinivå Indikator for lavt batterinivå er tilgjengelig både for monitor og for alle sensorene. Bytt ut batteriene og følg oppsettsprosedyren i bruksanvisningen. 12

13 Viktig! Kalibrering for vindretning er nødvendig etter bytting av batterier. Avfallshåndtering batterier Bytt bare ut med samme eller lignende type batterier anbefalt av produsenten. Kast gamle batterier på en miljøvennlig måte i henhold til lovgivningen der du bor. Det finnes egne spesialdunker for blant annet batterier. Spesifikasjoner Innendørstemperatur: 0 C til +50 C Utendørstemperatur: -20 C til +60 C Temperaturenhet: 0, 1 grad C Innendørs- og utendørsfuktighet: 20 % - 99 % RH Fuktighetsenhet: 1 % RH Kanaler for temp. og fuktighet: maks 3 Vindstyrkerekkevidde: Nedbørsmåler: 0-30 m/s km/h 0 67 mph knot 0-11 Beaufort mm Overføring (vindstyrkemåler): Overføring (nedbørsmåler): Klokke: Strømkilde: opp til 100 meter i åpent landskap, RF434 MHz opp til 50 meter i åpent landskap, RF434 MHz DCF77 radiostyrt AA x 6 for monitoren, valgfritt 6,0V adapter (ikke vedlagt) AA x 2 for vindstyrkemåleren AA x 2 for nedbørsmåleren 13

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR

Trådløs energimåler. Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR NO Trådløs energimåler Art. nr 36-5041 Modell efergy e 2 -IR Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...4 2. Sikkerhet...5 3. Forpakningens innhold...6 4. Knapper og funksjoner...7 5. Installasjon...8 6. Koble

Detaljer