Elektronisk dartspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk dartspill"

Transkript

1 Elektronisk dartspill Les bruksanvisningen nøye før bruk. Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Dart er et spill for voksne. Barn skal ikke spille uten tilsyn. 2. Hold de små delene utenfor rekkevidde av barn under 3 år. 3. Kast aldri pilene mot mennesker. Vær alltid forsiktig når du kaster dartpiler. 4. Ikke bruk piler med ståltupp, da disse kan ødelegge dartskiven. 5. Bruk et 230V-uttak til å kople i strømmen. Dartsettet består av: 1. Elektronisk dartskive piler med plasttupp ekstra mye tupper monteringsskruer og 2 plastfester. 5. Adapter 6. Bruksanvisning Funksjoner 1. Power Kople til kontakten i et 230V-uttak og sett pluggen inn på høyre side av dartskiven. Skru på power. Alle lys og displayer vil lyse for automatisk selvtesting i 5 sekunder. En lyd høres for å bekrefte at stemmekretsen fungerer. Etter selvtesten vil programmet starte med spill GAME-knappen Bruk + og for å velge spill fra 1 til SELECT-knappen Bruk denne knappen etter du har valgt spill. Her kan du velge de ulike funksjonene innenfor hvert spill. 4. PLAYER-knapp Etter at Select-funksjonen er komplett, kan du velge antall spillere fra 1 til 8. Stemmefunksjonen vil si hvem sin tur det er. 5. START-knappen Etter at alle de overnevnte funksjonene er stilt inn, trykker du på denne for å starte spillet. 6. Volumknapp (VOLUME) Du kan stille volumet til High (høyt), Medium (middels), Low (lavt) eller Silence (stille). 1

2 7. Poengstilling (SCORE DISPLAY) Trykk på denne når som helst for å sjekke poengene til hver spiller. 8. Bounce-knappen Etter at 3 piler er kastet kan du trykke på Bounce-knappen for å høre poengsummen til de tre ulike pilene. Deretter kan du velge om du ønsker å endre darts som mangler. Se neste punkt. 9. AMEND Trykk på denne dersom du ønsker å bytte ut en av pilenes poengsum i forrige punkt. 10. Nullstille (RESET) Stanse spillet og starte et nytt spill. Sette opp spillet Velg et egnet sted med riktig høyde og avstand. Se tegningen side 3 i den originale bruksanvisningen. Sørg for at ledningen er lang nok til å koples til et strømuttak. Heng opp dartskiven med de to skruene. Sørg for at den henger godt fast før du slipper taket. Problemer som kan oppstå Dartskiven er utstyrt med slitesterke materialer, men allikevel kan det oppstå problemer etter lengre tids bruk. Les gjennom denne guiden for å se hva du selv kan gjøre dersom det oppstår problemer. Dersom ikke problemet ditt står oppført her, bør du kontakte fagfolk. Problemguide Ikke strøm Kontroller strømuttaket. Er alt koplet i på riktig måte? Kontroller at alt sitter som det skal. Ustabile forhold Kople fra kontakten og kople den deretter i igjen. Brukket pilspiss En spiss som setter seg fast i skiven, kan dras ut med en pinsett eller en liten tang. En kort tupp som har brukket av og sitter fast i skiven, kan skyves gjennom hullet og inn i skiven uten at det påvirker det elektroniske i dartskiven. Fastkjørt segment Alle målsegmenter må ha fri tilgang. Dersom noe setter seg fast, kan du se etter pilspisser. Bruk pinsett for å fjerne ting som setter seg fast. Beskjeden om fastkjørt segment vil forsvinne fra displayet når segmentet er fjernet. 2

3 Spilleregler og poeng Målene er delt inn i fem ulike ringer og ulike nivåer. Treffene gis ulike poeng ut fra hvor de er. Se diagrammet side 5 i den originale bruksanvisningen. SINGLE: Poenget er som vist (20 = 20 poeng). DOUBLE: Poengene dobles (20 x 2 = 40 poeng). TRIPLE: Poengene tredobles (20 x 3 = 60 poeng). OUTER BULL: 25 poeng. INNER BULL: 50 poeng. CATCH AREA: Ingen poeng. Regler og instruksjoner Med en gang spillet skrus på, vil datamaskinen teste numrene som vises på displayet automatisk. Spillerne vil høre litt musikk som viser at lyden er i orden. Når testen er ferdig vil displayet stanse på første spill 301. Spillerne kan nå velge spill. Det er 31 spill og 68 variasjoner. Trykk på + og for å velge spill og trykk på SELECT for å velge alternativ. Trykk deretter på PLAYER for å velge antall spillere, maks. 8. Hver spiller kaster tre piler i hver runde. Spillerne kaster etter tur. Så snart vinneren utropes, er spillet ferdig. Spillet vil spille av en vinnerlyd. Spillene er som følger: Spill Trykk på start for å starte spillet. Spillerne hører en change forward -lyd og displayet aktiveres. Spillet starter på 301 poeng. Poengene spillerne får trekkes fra poengsummen på 301, og den første til 0 vinner. Dersom poengene havner under 0, vil poengene bli de fra siste runde. Spillerne kan også velge avansert nivå double in, double out eller double in/out. Double in: Spillerne må treffe de doble områdene for å få poeng. Dersom de treffer andre steder er det ingen poeng i det hele tatt. Da høres en lyd som bekrefter at ingen poeng er tjent opp. Den første til 0 vinner. Double out: Spillerne kan treffe overalt for å få poeng. Den spilleren som treffer et dobbelt område til sist slik at poengene blir 0, har vunnet. Double in/out: Her benyttes reglene for Double in i begynnelsen av spillet og Double out i slutten. Spill 2 501, spill 3 701, spill Reglene er de samme som for spill 1. Spill 5 Quick Cricket Spillerne må treffe områdene 15, 16, 17, 18, 19, 20 og Bull s eye. Dersom spilleren treffer det single området, vil displayet vise poengene for det området. Dersom spilleren treffer det doble området, viser displayet to ganger poengene osv. Når målområdet treffes 3 ganger, blir nummeret åpent, som betyr at poeng kan vinnes dersom spilleren treffer det nummeret igjen. Spillet lager en åpne -lyd. Dette spillet teller ikke poeng, og ingen poengsum vil vises. Dersom en spiller treffer samme nummer tre ganger, blir nummeret lukket. Ingen kan få poeng fra dette nummeret. Dersom spillerne ikke treffer målområdet for hver runde, får de ingen poeng. Dersom 3

4 riktig nummer treffes, høres excellent!. Spilleren som kan lukke alle målområdene har vunnet. Spill Cricket Reglene her er de samme som for Quick Cricket. Når målområdet treffes 3 ganger, blir nummeret åpent, som betyr at poeng kan vinnes dersom spilleren treffer det nummeret igjen. Spillet lager en åpne -lyd. Dersom en annen spiller treffer området 3 ganger, blir nummeret lukket. Nå kan ingen spillere få poeng fra dette nummeret. Spilleren som først får 200 poeng har vunnet. Spill 7 Cut Throat Cricket Reglene her er de samme som for 200 Cricket. Displayet viser et nummer, og når dette har blitt truffet tre ganger, kan alle som treffer nummeret få poeng. En poenglyd høres. Alle som bommer på målet får poeng. Derfor er målet her å åpne nummeret for å minske sjansen til å få poeng. Poeng kan vinnes fra alle uåpnede områder helt til alle spillerne har åpnet målområdet. Deretter blir målområdet stengt. Så snart alle spillerne har stengt alle målområdene, er spillet over. Vinneren er den med lavest poengsum. Trykk på Score display for å se hele resultatlisten. Spill 8 Scream Dette spillet trenger to spillere. Reglene er de samme som for Quick Cricket. Spiller 1 stenger alle målområder først og spiller 2 spiller for poeng. Dersom spiller 1 får 3 treff, kan ikke spiller 2 treffe på dette området. Så snart spiller 1 stenger alle målområder, slutter spiller 2 å få poeng. Rollene byttes om, og spiller 1 spiller for poeng. Den som har høyest poengsum når spillet er over, har vunnet. Spill 9 Count Up I dette spillet vinner spilleren som har høyere enn målsummen. Spillerne kan velge 9 ulike nivåer målsum fra ved å trykke på Select. Spilleren som får poengsum over målsummen først, har vunnet. Spill 10 Round the Clock I dette spillet starter spillerne med å treffe område 1 og deretter opp til område 20 og til slutt Bull s eye. Spillerne kan også trykke på Select for å velge å starte fra 5, 10 eller 15. Valget vises i displayet. Spilleren som blir ferdig først, har vunnet. Spill 11 Round the Clock Double Mark Som spill 10, men bare treff på det doble området gir poeng. Spill 12 Round the Clock Triple Mark Som spill 10, men bare treff på det tredobbelte området gir poeng. Spill 13 Shoot Out Displayet viser et tilfeldig nummer. Spilleren må treffe dette området for å få poeng. Spillerne kan trykke på Select før spillet starter for å velge 5, 10 eller 15 poeng. Den som først får poeng vinner spillet. Spill 14 Shoot Out Double Mark Som spill 13, men bare treff på det doble området gir poeng. 4

5 Spill 15 Shoot Out Triple Mark Som spill 10, men bare treff på det tredobbelte området gir poeng. Spill 16 High Score Spilleren med høyest poengsum vinner. Hver spiller kaster 3 piler i hver runde. Man kan velge om den høyeste poengsummen skal vurderes ut fra en bestemt runde ved å trykke på Select. Statusen vises i displayet. Spill 17 Shanghai I runde 1 skal alle treffe område 1. Dersom man treffer det doble området får man doble poeng og når man treffer det tredobbelte området kan man gange med tre. Dette fortsetter helt til område 20 er nådd. Spilleren med høyest poengsum vinner. Spillerne kan også trykke på Select for å velge å starte fra 5, 10 eller 15 før spillet starter. Statusen vises i displayet. Spill 18 Baseball Spillerne starter i runde en med å treffe område 1. Dersom de treffer det doble området, får de 2 poeng, og det tredobbelte gir 3 poeng. I andre runde skal man treffe område 2. Slik fortsetter det helt til runde 20. Den som har høyest poengsum da, vinner. Spillerne kan også trykke på Select for å starte spillet fra område 5, 10 eller 15. Valget vil vises i displayet. Spill 19 Slider I runde en skal spillerne treffe område 10 først. Dersom de klarer det, kan de gå videre til 11. De som ikke klarer det må gå tilbake til 9. Displayet viser hvilket område man skal treffe. Spillet er ferdig når en av spillerne har kommet til 20. Dette er vinneren. Spill 20 Slider Double Mark Som spill 19, men bare treff på det doble området gir poeng. Spill 21 Slider Triple Mark Som spill 19, men bare treff på det tredobbelte området gir poeng. Spill 22 Killer Velg antall spillere først. Trykk start for å starte spillet. Alle spillerne kaster en pil for å bestemme eget nummer. Datamaskinen vil registrere numrene og vise dem i displayet. Etter at spillerne har valgt nummer, må de treffe sitt eget nummer en gang til for å bekrefte identitet. Deretter skal de prøve å treffe motspillernes nummer. Hver gang en annens nummer er truffet, blir spilleren drept en gang. Dersom spillerne treffer eget nummer, blir de også drept en gang. Etter at en spiller har kastet tre piler, er det neste spillers tur. Når en spiller er drept 3 ganger, utestenges spilleren. Spilleren som står igjen til slutt, er vinneren. Spillerne kan også trykke select før spillet for å velge antall ganger man må bli drept: 3, 5 eller 9. Spill 23 Killer Double Mark Som spill 22, men man skal bare treffe det doble området. Spill 24 Killer Triple Mark Som spill 22, men man skal bare treffe det tredobbelte området. 5

6 Spill Double Down Dette spillet starter på område 15 med basisscore på 40 poeng. Spillerne får poeng når de treffer område 15. Dersom de treffer det doble området, får man dobbel poengsum. Dersom det tredoble området treffes, får man tredobbel poengsum. Dersom spillerne ikke treffer målet etter 3 piler, blir poengsummen halvert. Etter nummer 15, skal spillerne treffe nummer 16, dobbelt område, nummer 18, tredobbelt område, nummer 19, nummer 20 og Bull s eye. Spilleren med høyest poengsum vinner spillet. Spill Double Down Dette spillet starter på nummer 20, med basisscore på 41. Spillerne får poeng når de treffer område 20. Dersom de treffer det doble området, får man dobbel poengsum. Dersom det tredoble området treffes, får man tredobbel poengsum. Dersom spillerne ikke treffer målet etter 3 piler, blir poengsummen halvert. Etter nummer 20, skal spillerne treffe nummer 19, dobbelt område, nummer 18, nummer 17, tredobbelt område, nummer 16, nummer 15 og Bull s eye. Spilleren med høyest poengsum vinner spillet. Spill delt på 5 I dette spillet deles spillerens poengsum etter 3 pilkast på fem. Kvotienten er poengsummen, Dersom ikke fem kan dele poengsummen, får spilleren 0 poeng for den runden. Spillet stanser så snart en spiller får 31 poeng nøyaktig. Dersom en spiller får over 31, går poengsummen tilbake til den fra forrige runde. Spill delt på 5 I dette spillet deles spillerens poengsum etter 3 pilkast på fem. Kvotienten er poengsummen, Dersom ikke fem kan dele poengsummen, får spilleren 0 poeng for den runden. Spillet stanser så snart en spiller får 51 poeng nøyaktig. Dersom en spiller får over 51, går poengsummen tilbake til den fra forrige runde. Spill delt på 5 I dette spillet deles spillerens poengsum etter 3 pilkast på fem. Kvotienten er poengsummen, Dersom ikke fem kan dele poengsummen, får spilleren 0 poeng for den runden. Spillet stanser så snart en spiller får 71 poeng nøyaktig. Dersom en spiller får over 71, går poengsummen tilbake til den fra forrige runde. Spill 30 Golf 9 hull Dette spillet starter fra nummer 1, som golf starter fra hull nummer 1. Spillerne må treffe nummeret 3 ganger før de kan fortsette. Dersom man treffer det tredobbelte området, teller det som tre treff, men man får bare ett poeng. Dersom man treffer det single området tre ganger, teller det som tre poeng, og man kan gå videre. Den som har lavest poengsum når alle er ferdige med nummer 9 vinner. Spill 31 Golf 18 hull Reglene her er de samme som for spill 30. Den eneste forskjellen er at det her er flere mål. Spilleren med lavest poengsum vinner. 6

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. Hovedkontor: A-Merking AS tlf.: 63 97 39 20 e-mail: post@a-merking.

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. Hovedkontor: A-Merking AS tlf.: 63 97 39 20 e-mail: post@a-merking. Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. www.a-merking.no Kontakt: Hovedkontor: A-Merking AS tlf.: 63 97 39 20 e-mail: post@a-merking.no Sørlandet: A-Merking Sør AS tlf.: 901 75

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Slik kommer du til «Personverninnstillinger»: Logg inn på Facebook. Velg «Brukerkonto» og «Personverninnstillinger»

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0

FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0 FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0 1 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende: 1. Det er eiers eget ansvar

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Du bestemmer prisen www.netthandelen.no Massasjestol med musikkfunksjon JM-B8088B

Du bestemmer prisen www.netthandelen.no Massasjestol med musikkfunksjon JM-B8088B Massasjestol med musikkfunksjon JM-B8088B Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer så mye med din nye massasjestol med musikkfunksjon! Før du tar i bruk massasjestolen, må du lese bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Meny, masterstripe og lytting

Meny, masterstripe og lytting 3 3 Meny, masterstripe og lytting 4 5 6 2 7 8 3 9 0 Mari-Janne Myrhol, teknisk ansvarlig 202 . Menyer Setup - Dette er menyen der veldig mange av innstillingene for miksebordet gjøres. Dersom du trykker

Detaljer

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon.

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. www.a-merking.no Se også: www.barnibevegelse.no Kontakt: A-Merking AS +47 63 97 39 20 post@a-merking.no A-merking Sør AS +47 901 75 242

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Kloo-håndbok. Hvordan spille KLOO. Spille hjemme Spille på reise Spille på skolen Spille for gøy. 16 morsomme spill som gjør det lett å lære språk

Kloo-håndbok. Hvordan spille KLOO. Spille hjemme Spille på reise Spille på skolen Spille for gøy. 16 morsomme spill som gjør det lett å lære språk SPILL SPILLET LÆR SPRÅKET Kloo-håndbok. Hvordan spille KLOO Spille hjemme Spille på reise Spille på skolen Spille for gøy 16 morsomme spill som gjør det lett å lære språk INNHOLD SIDE INNHOLD 3 INNLEDNING

Detaljer