Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KASPERSKY PASSWORD MANAGER Bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER Brukerhåndbok KASPERSKY PASSWORD MANAGER Brukerveiledning KASPERSKY PASSWORD MANAGER Instruksjon KASPERSKY PASSWORD MANAGER Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER

2 Manuell abstrakt: dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Dette dokumentet kan endres uten ytterligere varsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innholdet, kvaliteten, relevansen eller nøyaktigheten av materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter, eller for eventuelle tap i forbindelse med bruk av slike dokumenter. Dette dokumentet omfatter de registrerte varemerkene og servicemerkene som tilhører deres respektive eiere. Dokumentets revisjonsdato: Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. com/ 2 INNHOLD KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE 5 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN I dette dokumentet.

3 10 Dokumentkonvensjoner ANDRE INFORMASJONSKILDER Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet.

4 Kontakte salgsavdelingen KASPERSKY PASSWORD MANAGER AKTIVERING AV PROGRAMMET...

5 KASPERSKY PASSWORD MANAGER-GRENSESNITTET.. 16 Statusfeltikonet Kaspersky Password Manager hurtigmeny Vinduet Kaspersky Password Manager

6 Vindu for passorddatabase Vindu for programinnstillinger Bildetekstknapp...

7 . 19 Programtillegg Peker..

8 ADMINISTRASJON AV PASSORDDATABASEN Åpne passorddatabasen.. 21 Legge til personlige data.. 22 Konto...

9 .. 23 Brukernavn Identitet.

10 . 28 Sikkert minne Bruke personlige data. 29 Finne passord

11 Slette personlige data Importere/eksportere data Sikkerhetskopiere/gjenopprette Passorddatabase..

12 32 KONFIGURERE PROGRAMINNSTILLINGER Standardbrukernavn Kontoer som brukes ofte...

13 Ignorerte nettadresser Klarerte nettadresser.. 37 Hurtigtaster

14 .. 38 Plassering av Passorddatabasefilen Opprette ny Passorddatabase Plassering av sikkerhetskopien.

15 40 Velge krypteringsmetode. 41 Automatisk låsing av Passorddatabasen Endre autoriseringsmetode for Kaspersky Password Manager BRUKERVEILEDNING Bruke USB- og Bluetooth-enheter til autorisering...

16 43 Endre Hovedpassord.. 43 Nettlesere som støttes Administrere maler for Sikkert minne...

17 44 Tidspunktet programmet ble startet på 45 Dobbeltklikkhandling Varslinger..

18 .. 46 Tiden når passordet ble lagret på utklippstavlen Vise Bildetekstknappen OPPRETTE STERKE PASSORD

19 BRUKE DEN FLYTTBARE VERSJONEN AV KASPERSKY PASSWORD MANAGER Oppretting og tilkobling av den flyttbare versjonen.. 49 Synkronisering av passorddatabase KASPERSKY LAB

20 KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE VIKTIG JURIDISK MELDING TIL ALLE BRUKERE: LES DEN FØLGENDE, JURIDISKE AVTALEN GRUNDIG FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPT-KNAPPEN I LISENSAVTALEVINDUET, ELLER VED Å TASTE INN TILSVARENDE SYMBOL(ER), SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN. SLIK HANDLING ER ET SYMBOL PÅ DIN SIGNATUR, OG DU SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV OG Å BLI PART I DENNE AVTALEN OG SAMTYKKER I AT DENNE AVTALEN KAN FULLBYRDES PÅ SAMME MÅTE SOM EN SKRIFTLIG FREMFORHANDLET AVTALE SIGNERT AV DEG. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN, SKAL DU AVBRYTE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN OG IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. ETTER AT DU HAR KLIKKET PÅ AKSEPT-KNAPPEN I LISENSAVTALEVINDUET ELLER ETTER Å HA TASTET INN TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED VILKÅRENE OG BESTEMMELSEN I DENNE AVTALEN. 1. Definisjoner 1.1. Programvare [Software] betyr programvare inklusive eventuelle Oppdateringer og relaterte materialer Rettighetshaver [Rightholder] (eier av alle rettigheter, enten eksklusive eller ikke til Programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap stiftet i henhold til lovverket i Den russiske føderasjonen Datamaskin(er) [Computer(s)] betyr maskinvare(r), herunder personlige datamaskiner, bærbare, arbeidsstasjoner, PDA-er, `smart phones', håndholdte enheter eller andre elektroniske enheter som Programvaren er utformet for, der Programvaren vil bli installert og / eller brukt Sluttbruker (Du / Deg /Din / Ditt / Dine) [End User (You/Your)] betyr en eller flere personer som installerer eller bruker Programvaren på egne vegne, eller som lovlig bruker en kopi av Programvaren, eller, hvis Programvaren er blitt lastet ned eller installert på vegne av en organisasjon, slik som en arbeidsgiver, betyr "Du / Deg" ["You"] videre den organisasjonen for hvilken Programvaren er lastet ned eller installert, og det forsikres herved at slik organisasjon Rettighetshaveren. I tilfelle Du overfører rettighetene tildelt av Rettighetshaveren til å bruke Programvaren, må Du tilintetgjøre alle kopier av Programvaren, herunder sikkerhetskopien. Hvis Du er mottaker av en overført lisens, må Du samtykke i å overholde alle betingelsene og vilkårene i denne Avtalen. Hvis Du ikke samtykker i å bindes av alle betingelsene og vilkårene i denne Avtalen, kan Du ikke installere og/eller bruke Programvaren. Du samtykker også som mottaker av en overført lisens i at Du ikke har noen ekstra eller bedre rettigheter enn den opprinnelige Sluttbrukeren som kjøpte Programvaren fra Rettighetshaveren For å kunne kjøre Programvaren i fullservice tilstand må Du få og installere lisensnøkkelen som beskrevet i Bruksanvisningen Fra overføringen av Programvaren til den er i fullservice tilstand (med unntak av en prøveversjon av Programvaren), har Du rett til å motta følgende tjenester i henhold til betingelsene på kaspersky.com/support/rules: - Oppdateringer av Programvaren via Internett, når og som Rettighetshaveren publiserer dem på sitt nettsted eller via andre elektroniske tjenester. Oppdateringer som du eventuelt får blir en del av Programvaren, og denne Avtalens betingelser og vilkår gjelder for dem. - Teknisk kundestøtte via Internett og Teknisk kundestøtte på telefonhotline. 3. Gjentatt aktiveringsperiode og prøvebruksperiode 3.1. Hvis Du endrer Din Datamaskin eller gjør endringer i andre leverandørers programvare installert på den, kan Du bli påkrevd av Rettighetshaveren til å gjenta installasjon av lisensnøkkelfilen Du har rett til å bruke en prøveversjon av Programvaren som bestemt i Avsnitt 2.1 uten noe gebyr for den ene, gjeldende evalueringsperioden (30 dager) fra tidspunktet for Programvareaktiveringen i henhold til denne Avtalen forutsatt at prøveversjonen ikke berettiger Deg til Oppdateringer og Teknisk støtte via Internett og telefonlinje for Teknisk støtte. Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER

21 Hvis Rettighetshaveren fastsetter en annen varighetstid for den ene gjeldende evalueringsperioden, vil Du bli informert om dette via en melding Du har rett til å bruke en prøveversjon av Programvaren som angitt i paragraf 2.1 gratis i én enkelt ekstra gjeldende evalueringsperiode (15 dager) fra slutten på Programvarens prøveperiode som angitt i paragraf 3.2. I løpet av denne perioden er Programvarens funksjoner begrenset, som beskrevet i Bruksanvisningen. 4. Teknisk støtte Den Tekniske Støtten beskrevet i Avsnitt 2.6 i denne Avtalen, blir gitt Deg når den siste Oppdateringen av Programvaren blir installert (unntatt når det gjelder en prøveversjon av Programvaren). Teknisk støttetjeneste: 5. Begrensninger 5.1. Du skal ikke emulere, klone, leie ut, låne bort, lease, selge, modifisere, dekompilere eller reversfremstille Programvaren eller demontere eller lage avledede verk basert på Programvaren eller en del av denne med eneste unntak for en ikke-fravikbar rett tildelt Deg ved gjeldende lovverk, og Du skal ikke på annet vis redusere noen del av Programvaren til en menneskeleselig form eller overfør den lisensierte Programvaren eller noen deler av den lisensierte Programvaren, og heller ikke tillate at en tredjepart gjør dette, unntatt i den utstrekning den foranstående begrensningen uttrykkelig er forbudt ved gjeldende lovverk. Verken Programvarens binære kode eller kilde tillates brukt eller reversfremstilt for å gjenskape programalgoritmen, som er proprietær. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt heri, er forbeholdt Rettighetshaveren og / eller hans leverandører, etter hva som passer. Eventuell slik uautorisert bruk av Programvaren vil føre til 6 KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE umiddelbart og automatisk opphør av denne Avtalen og Lisensen tildelt herunder og skal kunne føre til strafferettslig og / eller sivilrettslig søksmål mot Deg Du skal ikke overføre rettighetene til å bruke Programvaren til en tredjepart bortsett fra det som er fastsatt i Avsnitt 2.5 i denne Avtalen Du skal ikke gi aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til tredjeparter eller gi tredjeparter tilgang til aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen som anses som Rettighetshaverens konfidensielle data, og du skal utvise varsomhet i beskyttelse av aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen i fortrolighet, forutsatt at du kan overføre aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til tredjeparter som angitt i paragraf 2.5 i denne Avtalen. Rettighetshaveren forbeholder seg retten til å bruke alle midler og verifiseringsprosedyrer for å bekrefte gyldigheten av Lisensen og/eller lovligheten av en kopi av Programvaren installert og/eller brukt på Din Datamaskin Du skal ikke leie ut, lease eller låne bort Programvaren til en tredjepart Rettighetshaveren har rett til å blokkere lisensnøkkelen eller oppheve Din Lisens til å bruke Programvaren hvis Du bryter noen av betingelsene og vilkårene i denne Avtalen uten refundering til Deg Hvis du bruker prøveversjonen av Programvaren, har du ikke rett til å motta Teknisk Støtte som er spesifisert i avsnitt 4 i denne Avtalen og du har ikke rett til å overføre lisensen eller rettighetene til å bruke Programvaren til tredjeparter Med forbehold om eventuelle andre midler i lov eller sedvanerett som Rettighetshaveren kan ha i tilfelle Du bryter noen av Avtalens betingelser og vilkår, skal Rettighetshaveren når som helst uten forvarsel ha rett til å heve denne Lisensen uten å refundere kjøpesummen eller noen del av denne. 6. Begrenset Garanti og Ansvarsfraskrivelse 6.1. Rettighetshaveren garanterer at Programvaren i det alt vesentlige vil virke i samsvar med spesifikasjonene og beskrivelsene i Brukerhåndboken, men dog at slik begrenset garanti ikke skal gjelde følgende: (w) Feil ved Din Datamaskin og relatert brudd som Rettighetshaveren uttrykkelig fraskriver seg garantiansvar for, (x) feilfunksjoner, defekter eller mangler som skyldes feil bruk, vanskjøtsel, uhell, uaktsomhet, feilaktig installasjon, drift eller vedlikehold, tyveri, vandalisme, naturkatastrofer, terrorhandlinger, energistans eller -svingninger, ulykker, endring, ikke-tillatte modifikasjoner eller reparasjoner utført av en annen part enn Rettighetshaveren eller en annen tredjeparts eller Dine handlinger eller årsaker utenfor Rettighetshaverens rimelige kontroll, (y) en defekt som Du ikke har opplyst Rettighetshaveren om så snart det var praktisk mulig etter at defekten viste seg første gang, og (z) manglende kompatibilitet forårsaket av maskinvare- og / eller programvarekomponenter installert på Din Datamaskin Du erkjenner, aksepterer og samtykker i at ingen programvare er feilfri, og Du rådes til å sikkerhetskopiere Datamaskinen så hyppig og sikkert som det passer for Deg Rettighetshaveren gir ingen garanti for at Programvaren vil virke korrekt hvis det skjer brudd på de bestemmelsene som er angitt i Brukerhåndboken eller i denne Avtalen PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", OG RETTIGHETSHAVEREN GIR INGEN FORSIKRING OG INGEN GARANTI OM DENS BRUK ELLER YTELSE. BORTSETT FRA EN / ET GARANTI, VILKÅR, FORSIKRING ELLER BESTEMMELSE SOM DET GJELDENDE LOVVERKET IKKE TILLATER UNNTATT ELLER BEGRENSET, GIR RETTIGHETSHAVEREN OG HANS PARTNERE INGEN / INTET GARANTI, VILKÅR, FORSIKRING ELLER FORBEHOLD (UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, DET VÆRE VED STATUTT, SEDVANERETT, PRAKSIS, BRUK ELLER PÅ ANNET VIS) NÅR DET GJELDER NOE SOM UTEN BEGRENSNING OMFATTER IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRERING ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. DU AKSEPTERER ALLE MANGLER OG ALL RISIKO NÅR DET GJELDER YTELSE OG ANSVAR FOR AT VALGET AV PROGRAMVAREN OPPNÅR DE PLANLAGTE RESULTATER OG FOR INSTALLASJONEN AV, BRUKEN AV OG RESULTATENE SOM OPPNÅS FRA PROGRAMVAREN. UTEN AT DET BEGRENSER DE FOREGÅENDE BESTEMMELSENE, KOMMER RETTIGHETSHAVEREN IKKE MED NOEN FORSIKRING OG GIR INGEN GARANTI OM AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILFRI ELLER AVBRUDDSFRI ELLER IKKE HA ANDRE MANGLER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DISSE ER MEDDELT RETTIGHETSHAVEREN ELLER IKKE. 7. Utelukkelse og Ansvarsbegrensning SÅ LANGT LOVVERKET TILLATER SKAL RETTIGHETSHAVEREN ELLER HANS PARTNERE IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFERELATERTE, INDIREKTE ELLER PÅFØLGENDE SKADER AV NOEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNINGER FOR TAPT FORTJENESTE ELLER KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR AVBRUDD I FORRETNINGSVIRKSOMHET, FOR PERSONVERNTAP, FOR KORRUPSJON, SKADE PÅ OG TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, FOR UNNLATELSE AV Å 7 BRUKERVEILEDNING OPPFYLLE EN ELLER ANNEN PLIKT, HERUNDER NOEN LOVBESTEMT PLIKT, PLIKT OM GOD TRO ELLER PLIKTEN TIL RIMELIG OMSORG, FOR UAKTSOMHET, FOR ØKONOMISK TAP OG FOR ALT ANNET PEKUNIÆRT ELLER ANNET TAP AV ENHVER ART) SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, BESØRGELSEN AV ELLER UNNLATELSEN AV Å GI STØTTE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG RELATERT INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNET VIS OPPSTÅR FRA BRUKEN AV PROGRAMVAREN, ELLER SOM PÅ ANNET VIS I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED EN ELLER ANNEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, ELLER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER ET CULPAANSVAR (HERUNDER UAKTSOMHET, FEIL, FEILFREMSTILLING, ET / EN ELLER ANNET / ANNEN OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PLIKT) ELLER EVENTUELT BRUDD PÅ LOVPÅLAGT PLIKT ELLER ET BRUDD FRA RETTIGHETSHAVEREN ELLER NOEN AV HANS PARTNERE, SELV OM RETTIGHETSHAVEREN ELLER EN PARTNER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER

22 DU SAMTYKKER I AT HVIS RETTIGHETSHAVEREN OG / ELLER HANS PARTNERE FINNES ANSVARLIGE, SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSHAVEREN OG / ELLER HANS PARTNERE VÆRE BEGRENSET TIL KOSTNADENE FOR PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSHAVEREN OG / ELLER HANS PARTNERE OVERSTIGE DE AVGIFTENE SOM ER BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTIGHETSHAVEREN ELLER PARTNEREN (ETTER HVA SOM PASSER). IKKE NOE I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER EVENTUELLE KRAV KNYTTET TIL DØDSFALL ELLER PERSONSKADE. VIDERE SKAL, I TILFELLE AT EN ANSVARSFRASIGELSE, EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING I DENNE AVTALEN IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, SLIK ANSVARSFRASIGELSE, EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING KUN IKKE GJELDE OVERFOR DEG, OG DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE DE GJENVÆRENDE ANSVARSFRASKRIVELSENE, EKSKLUDERINGENE OG BEGRENSNINGENE. 8. GNU og andre Tredjepartslisenser Programvaren skal kunne inneholde enkelte programvareprogrammer som er lisensierte (eller viderelisensierte) til brukeren i henhold til GNU General Public License (GPL) eller andre gratisprogramvarelisenser, som blant andre rettigheter, tillater brukeren å kopiere, modifisere og omfordele visse programmer eller deler av slike og få tilgang til kildekoden ("Open Source Software"). Hvis slike lisenser krever at kildekoden for en programvare som er distribuert til noen i et kjørbart, binært format, også gjøres tilgjengelig for disse brukerne, skal kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende anmodningen til eller kildekoden blir levert sammen med Programvaren. Hvis Open Source Software-lisenser krever at Rettighetshaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller modifisere et Open Source Software-program som er mer omfattende enn rettighetene tildelt i denne Avtalen, skal slike rettigheter ha prioritet over rettighetene og begrensningene heri. 9. Eierskap til Åndsverksrettigheter 9.1. Du samtykker i at Programvaren og forfatterskapet, systemene, ideene, driftsmetodene, dokumentasjonen og annen informasjon som er i Programvaren, er proprietære åndsverksrettigheter og / eller verdifulle handelshemmeligheter tilhørende Rettighetshaveren eller hans partnere, og at Rettighetshaveren og hans partnere, etter hva som passer, er beskyttet av sivilrettslige og strafferettslige lovverk og av lovverket om opphavsrett, handelshemmeligheter, varemerker og patenter i Den russiske føderasjonen, EU og USA samt andre land og internasjonale overenskomster Denne Avtalen gir Deg ingen rettigheter til åndsverksrettigheter, herunder eventuelle Varemerker eller Tjenestemerker tilhørende Rettighetshaveren og / eller hans partnere ("Varemerker"). Du skal kunne bruke Varemerkene kun for å identifisere trykte produkter produsert av Programvaren i samsvar med akseptert varemerkepraksis, herunder identifisering av Varemerkeeierens navn. Slik bruk av et Varemerke gir Deg ikke noen eierskapsrettighet i det Varemerket. Rettighetshaveren og / eller hans partnere eier og fortsetter å eie alle rettigheter, titler og interesser i og til Programvaren, herunder uten begrensning, eventuelle feilkorrigeringer, utvidelser, Oppdateringer eller andre modifikasjoner av Programvaren, om slikt er gjort av Rettighetshaveren eller en tredjepart, og alle opphavsretts-, patent-, handelshemmelighets-, varemerke- og andre åndsverksrettigheter deri. Din besittelse, installasjon eller bruk av Programvaren overfører ikke til Deg noen tittel til åndsverksrettighetene i Programvaren, og du vil ikke erverve noen rettigheter til Programvarene annet enn det som uttrykkelig er fastsatt i denne Avtalen. Alle kopier av Programvaren gjort herunder, må inneholde de samme proprietære notisene som vises på og i Programvaren. Bortsett fra det som er angitt heri, gir ikke denne Avtalen Deg noen åndsverksrettighet i Programvaren, og Du erkjenner at Lisensen, som 8 KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE videre definert heri, tildelt i henhold til denne Avtalen, kun gir Deg en rett til begrenset bruk i samsvar med vilkårene og bestemmelsene i denne Avtalen Du godtar at kildekoden, aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til Programvaren er Rettighetshaverens eiendom og utgjør forretningshemmeligheter tilhørende Rettighetshaveren. Du samtykker i å verken modifisere, tilpasse, reversutvikle, dekompilere, demontere eller på andre måter avdekke Programvarens kildekode Du samtykker i å ikke modifisere eller endre Programvaren på noen måte. 10. Gjeldende Lovverk og Voldgift Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til de materielle rettsreglene i Den russiske føderasjonen uten henvisning til lovmotstridsregler og -prinsipper. Denne Avtalen skal ikke være underlagt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG), og anvendelsen av denne er uttrykkelig unntatt. En eventuell tvist som oppstår fra fortolkningen eller anvendelsen av bestemmelsene i denne Avtalen eller et eventuelt brudd på denne, skal, med mindre den løses gjennom direkte forhandlinger, avgjøres av Tribunalet i Den internasjonale, kommersielle voldgiftsdomstolen i Den russiske føderasjonens Handels- og industrikammer i Moskva, Den russiske føderasjonen. En dom avsagt av voldgiftsretten, skal være endelig og bindende for partene, og enhver dom i slik voldgiftssak skal kunne fullbyrdes i enhver domstol med kompetent domsmyndighet. Intet i denne Paragraf 11 skal hindre en Part fra å søke etter eller skaffe seg rimelig botemiddel i en domstol med kompetent domsmyndighet, enten før, under eller etter voldgiftsrettergangen. 11. Frist for søksmål Intet søksmål, uansett form, som oppstår fra transaksjoner i henhold til denne Avtalen, skal kunne igangsettes av en av partene heri mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen fant sted eller ble oppdaget å ha funnet sted, bortsett fra at et søksmål for krenkelse av åndsverksrettigheter skal kunne bli fremmet innenfor den maksimalfristen som gjelder i gjeldende lovgivning. 12. Hele Avtalen, Salvatorius klausul, Ingen oppgivesle Denne Avtalen er hele avtalen mellom Deg og Rettighetshaveren og har prioritet foran alle andre, tidligere avtaler, forslag, kommunikasjoner eller annonsering, skriftlig eller muntlig, hva gjelder Programvaren eller gjenstanden for denne Avtalen. Du erkjenner at Du har lest denne Avtalen, forstått den og samtykker i å være bundet av bestemmelsene i den. Hvis en bestemmelse i denne Avtalen av en domstol med kompetent domsmyndighet anses å være ugyldig, en nullitet eller ugjennomførbar av en eller annen grunn, helt eller delvis, skal slik bestemmelse tolkes mer innskrenket, slik at den blir lovlig og gjennomførbar, og hele Avtalen skal ikke bortfalle på grunn av dette, og det gjenværende i Avtalen skal fortsette med styrke og virkning så langt det er tillatt i lovverket eller etter sedvaneretten, samtidig som man så langt råd er skal bevare dens opprinnelige hensikt. Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER

23 Ingen oppgivelse av en bestemmelse eller et vilkår heri skal være gyldig hvis den / det ikke er gjort skriftlig og signert av Deg og en autorisert representant for Rettighetshaveren, forutsatt at ingen oppgivelse av et eventuelt brudd på noen bestemmelse i denne Avtalen skal utgjøre en oppgivelse av et tidligere, samtidig eller etterfølgende brudd. Rettighetshaverens unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng oppfyllelse av en bestemmelse i denne Avtalen eller en rettighet, skal ikke tolkes som en oppgivelse av noen slik bestemmelse eller rettighet. 13. Rettighetshavers Kontaktinformasjon Hvis Du har eventuelle spørsmål om denne Avtalen, eller hvis du ønsker å kontakte Rettighetshaveren av en eller annen grunn, skal du ta kontakt med Kundetjenesteavdelingen vår: Kaspersky Lab ZAO, st 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Den russiske føderasjonen Tlf.: Faks: E- post: Nettsted: www. kaspersky.com Kaspersky Lab ZAO. Alle rettigheter forbeholdt. Programvaren og eventuell medfølgende dokumentasjon er opphavsrettsbeskyttet og beskyttet av opphavsrettlovverk og internasjonale opphavsrettsoverenskomster samt andre lover og traktater om åndsverk. 9 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du installerer, konfigurerer og kjører Kaspersky Password Manager. Dokumentet er beregnet på et bredt spekter av brukere. Brukerne bør ha grunnleggende kunnskaper om hvordan de bruker en PC, dvs. være kjent med og kunne navigere i operativsystemet Microsoft Windows og dets brukergrensesnitt, og kunne bruke populære e-post og Internett-programmer, som for eksempel Microsoft Office Outlook og Microsoft Internet Explorer. Formålet med dette dokumentet: hjelpe brukere med å installere programmet på datamaskinen, aktivere det og konfigurere det i henhold til oppgavene som de vil bruke programmet til; for å gi en lett tilgjengelig informasjonskilde om programrelaterte emner; Tilby alternative informasjonskilder om programmet og informasjon om alternativer for teknisk støtte. I DETTE AVSNITTET: I dette dokumentet Dokumentkonvensjoner.. 11 I DETTE DOKUMENTET Brukerhåndbok for Kaspersky Password Manager består av følgende hoveddeler: Andre informasjonskilder Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av dataen på kilder for ekstra informasjon angående programmet og en Internett-ressurs hvor du kan diskutere programmet, dele

24 ideer, stille spørsmål og få svar. Kaspersky Password Manager Dette avsnittet beskriver programmets nye trekk, og gir kortfattet informasjon om programmets individuelle komponenter og grunnleggende funksjoner. Aktivering av programmet Dette avsnittet inneholder informasjon om grunnleggende begreper som brukes i forbindelse med lisensiering av programmet. Kaspersky Password Manager-grensesnittet Dette avsnittet beskriver de grunnleggende GUI-komponentene til programmet. Administrasjon av passorddatabasen Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du oppretter og bruker data til automatisk utfylling av skjemaer på nettsteder og i programmer. 10 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Konfigurere programinnstillinger Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer programmet for maksimal effektivitet. Opprette sterke passord Dette avsnittet inneholder informasjon om bruk av sterke passord-generatoren. Bruke den flyttbare versjonen av Kaspersky Password Manager Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du oppretter og bruker den flyttbare versjonen av Kaspersky passordbehandling. DOKUMENTKONVENSJONER Konvensjonene som er brukt i denne brukerveiledningen beskrives i tabellen nedenfor. Tabell 1. Dokumentkonvensjoner EKSEMPELTEKST Merk deg at... BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Advarsler er uthevet i rødt og med klammer. Advarsler inneholder viktig informasjon som for eksempel gjelder operasjoner som er kritiske for datamaskinens sikkerhet. Merknader er satt i klammer. Merknader inneholder ekstraopplysninger og referanseinformasjon. Eksempler vises med en gul bakgrunn og under overskriften "Eksempel". Vi anbefaler at du bruker... Eksempel:... Oppdater betyr... ALT+F4 Nye termer står i kursiv. Navn på taster på tastaturet vises i fet skrift og med store bokstaver. Navn på taster etterfulgt ev et "pluss"-tegn indikerer bruken av en tastekombinasjon. Aktiver Slik konfigurerer du en tidsplan for en oppgave: hjelp <IP-adressen til datamaskinen> Navn på elementer i grensesnittet, for eksempel innmatingsfelt, menykommandoer, knapper, osv merkes med fet skrift. Innledende setninger i instruksjonene står i kursiv. Tekst på kommandolinjen eller tekst i skjermmeldinger har en bestemt skrifttype. Variabler settes i vinkelparentes. I stedet for variablene må du plassere inn de korresponderende verdiene for hvert tilfelle, og vinkelparentesene uteblir. 11 ANDRE INFORMASJONSKILDER Hvis du har spørsmål som gjelder valg, kjøp, installasjon eller bruk av Kaspersky Password Manager, vil en rekke ulike informasjonskilder være tilgjengelige for å hjelpe deg. Du kan velge den informasjonskilden som er best egnet for spørsmålet ditt, avhengig av hvor viktig det er og om det haster. I DETTE AVSNITTET: Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet Kontakte salgsavdelingen..

25 . 13 INFORMASJONSKILDER FOR UNDERSØKELSER PÅ EGEN HÅND Kaspersky Lab tilbyr følgende informasjonskilder om programmet: programsiden på webområdet til Kaspersky Lab; programsiden på webområdet til Teknisk støttetjeneste (i kunnskapsbasen); Siden for FastTrack-støtte; hjelpesystemet. Programsiden på webområdet til Kaspersky Lab Denne siden (http://www.kaspersky.com/no/kaspersky-password-manager) gir generell informasjon om programmet, samt dets funksjoner og alternativer. Programsiden på webområdet til Teknisk støttetjeneste (Kunnskapsbase) På denne siden (http://support.kaspersky.com/kpm) finner du artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk støttetjeneste. Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger og vanlige spørsmål om kjøp, inatallasjon og bruk av programmet. De er sortert etter emne, for eksempel Administrere produktlisensen, Konfigurere oppdateringer og Fjerne operasjonsproblemer. Artiklene kan gi svar på spørsmål som ikke bare gjelder dette programmet, men også andre Kaspersky Lab-produkter. Artiklene inneholder eventuelt også nyheter fra Teknisk støttetjeneste. Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER

26 Tjenesten FastTrack-støtte På denne siden finner du databasen med Vanlige spørsmål og svar, som gjelder programmets operasjon. Du trenger en Internetttilkobling for å kunne bruke denne tjenesten. Du åpner websiden ved å gå til hovedprogramvinduet og klikke koblingen Støtte. Deretter klikker du knappen FastTrack-støtte i vinduet som åpnes. Hjelpesystemet Installasjonspakken for programmet inkluderer den fullstendige og kontekstsensitive hjelpefilen. Den inneholder informasjon om hvordan mann skal administrere databeskyttelse (vise beskyttelsesstatus, skanne forskjellige dataområder etter virus og kjøre andre oppgaver). Den fullstendige og den kontekstsensitive hjelpefilen gir deg 12 ANDRE INFORMASJONSKILDER informasjon om alle vinduene i programmet, med liste og beskrivelse av innstillingene og oppgavene knyttet til hver av dem. For å åpne hjelpefilen, klikk på Hjelp-knappen i ønsket vinduet, eller trykk på F1-tasten. DISKUTERE PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB PÅ WEBFORUMET Hvis du har et spørsmål som ikke krever hurtig svar, kan du diskutere saken med spesialister fra Kaspersky Lab, og andre brukere, på vårt forum på På dette forumet kan du se eksisterende tema, legge inn kommentarer, opprette nye tema og bruke søkemotoren. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om å velge eller kjøpe Kaspersky Password Manager, eller om utvidelse av lisensen din, kan du ringe salgsavdelingen ved vårt Moskva-hovedkontor på: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Språkene for tjenesten er russisk og engelsk. Du kan også sende spørsmål til salgsavdelingen via e-post til 13 KASPERSKY PASSWORD MANAGER Kaspersky Password Manager lagre og beskytter alle dine personlige data (passord, brukernavn, direktemeldingskontoer, kontakter, telefonnummer osv.). Kaspersky Password Manager fester passord og kontoer til Microsoft Windows-programmer og nettsider som de brukes til. Alle opplysninger lagres i kryptert form i Passorddatabasen. Tilgang til denne er beskyttet med et Hovedpassord. Personlige data er enkle å få tilgang til hvis Passorddatabasen er låst opp. Når du har åpnet en nettside eller et program legger Kaspersky Password Manager inn passord, brukernavn og andre personlige data automatisk. Derfor trenger du ikke å huske alle passordene, bare ett. Kaspersky Password Manager lastes inn som standard når systemet startes. Denne komponenten er innebygd i programmet, noe som gjør det mulig å administrere personlige data direkte fra programvinduet. Kaspersky Password Manager overvåker handlingene til programmer med passord og forhindrer oppfanging og tyveri av personlige data. Denne komponenten sjekker programmer som bruker passord eller ber om dem fra andre programmer før den ber deg om å tillate eller forby en mistenkelig handling. I tillegg kan Kaspersky Password Manager: lagre og bruke passordene dine (se side 29); finne kontoer, passord, brukernavn og andre personlige opplysninger i Passorddatabasen (se side 30); generere sterke passord (se side 47) ved registrering av nye kontoe; lagre alle passord på en flyttbar enhet (se side 48); gjenopprette passorddatabasen fra sikkerhetskopi (se side 32); beskytte passord mot uautorisert tilgang (se side 21). 14 AKTIVERING AV PROGRAMMET Du aktiverer programmet ved å registrere en lisensnøkkel. Rett til å bruke den gjeldende versjonen av programmet sikres basert på lisensnøkkelen. Hver versjon av programmet har sin egen lisensnøkkel som består av en unik kombinasjon av tegn. Du mottar lisensnøkkelen via e-post når du kjøper Kaspersky passordbehandling. Lisensnøkkelen skal brukes både til gjeldende versjon av programmet og til alle oppdateringer. Før du installerer oppdateringene for gjeldende versjon av programmet må du forsikre deg om at lisensnøkkelen er lagret. Kaspersky passordbehandling kjører med full funksjonalitet i 30 dager etter installasjonen. Når prøveversjonen utløper blir noen funksjoner i programmet utilgjengelige. Du kan aktivere lisensen enten når du først setter opp Kaspersky passordbehandling, i vinduet Installasjonsveiviser (se side 35), eller når du vil innen 30 dager, altså før prøveversjonen utløper. Hvis du ikke har kjøpt programlisensen før aktiveringen kan du gjøre det mens du aktiverer programmet. Du kan også kjøpe en lisens til Kaspersky passordbehandling på en av følgende måter: hos Kaspersky Lab estore; fra hurtigmenyen til Kaspersky Password Manager for å kunne gjøre dette må du velge Aktivering beskyttelsen fra hurtigmenyen for programmet; i programmet informasjonsvindu dette gjør du ved å velge oppføringen Hjelp Manager fra programmets hurtigmeny; Om Kaspersky Password når du låser opp passorddatabasen med Hovedpassordet dette gjør du ved å klikke på koblingen Kjøp lisensnøkkel på nett i avblokkeringsvinduet; ved å klikke på Bildetekstknappen for å kunne gjøre dette må du velge Aktivering i Bildetekstknappmenyen. Du kan aktivere programmet på en av følgende måter: Fra hurtigmenyen for programmet. Dette gjør du ved å velge oppføringen Hjelp programmets hurtigmeny. I programmets informasjonsvindu. Dette gjør du ved å velge oppføringen Hjelp passordbehandling fra programmets hurtigmeny. Oppgi lisensnøkkel fra Om Kaspersky Mens du avblokkerer passorddatabasen med Hovedpassordet. Dette gjør du ved å klikke på koblingen Indtast din licensnøgle for at aktivere din fulde licens i avblokkeringsvinduet. For å aktivere programmet, vennligst gjør følgende: Velg oppføringen Hjelp Skriv inn lisensnøkkell i hurtigmenyen til Kaspersky passordbehandling. I vinduet som åpnes bytter du til innkjøp av lisens om nødvendig. Dette gjør du ved å klikke på den Kjøp på nett koblingen. Etter at du har kjøpt lisensen oppgir du lisensnøkkelen du mottok og bekrefter den. 15 KASPERSKY PASSWORD MANAGERGRENSESNITTET I dette kapittelet tar vi en nærmere titt på hovedprinsippene for arbeid med Kaspersky passordbehandling. I DETTE AVSNITTET: Statusfeltikonet.

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Generelle vilkår og betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA1072006 LES GRUNDIG GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN FOR UPS-TEKNOLOGI.

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer