Kaspersky Password Manager BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kaspersky Password Manager BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 Kaspersky Password Manager BRUKERVEILEDNING

2 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste av spørsmålene som eventuelt skulle oppstå. Advarsel! Dette dokumentet tilhører Kaspersky Lab: alle rettigheter til dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett til Russland, og av internasjonale traktater. Ulovlig reproduksjon og distribusjon av dette dokumentet eller deler herav resulterer i sivil, administrativ eller strafferettslig ansvar etter lovgivningen i Russland. Enhver type reproduksjon eller distribusjon av materiale, herunder oversettelser, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Kaspersky Lab. Dette dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Dette dokumentet kan endres uten ytterligere varsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innholdet, kvaliteten, relevansen eller nøyaktigheten av materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter, eller for eventuelle tap i forbindelse med bruk av slike dokumenter. Dette dokumentet omfatter de registrerte varemerkene og servicemerkene som tilhører deres respektive eiere. Dokumentets revisjonsdato: Kaspersky Lab ZAO. Med enerett

3 INNHOLD KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE... 5 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN I dette dokumentet Dokumentkonvensjoner ANDRE INFORMASJONSKILDER Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet Kontakte salgsavdelingen KASPERSKY PASSWORD MANAGER AKTIVERING AV PROGRAMMET KASPERSKY PASSWORD MANAGER-GRENSESNITTET Statusfeltikonet Kaspersky Password Manager hurtigmeny Vinduet Kaspersky Password Manager Vindu for passorddatabase Vindu for programinnstillinger Bildetekstknapp Programtillegg Peker ADMINISTRASJON AV PASSORDDATABASEN Åpne passorddatabasen Legge til personlige data Konto Brukernavn Identitet Sikkert minne Bruke personlige data Finne passord Slette personlige data Importere/eksportere data Sikkerhetskopiere/gjenopprette Passorddatabase KONFIGURERE PROGRAMINNSTILLINGER Standardbrukernavn Kontoer som brukes ofte Ignorerte nettadresser Klarerte nettadresser Hurtigtaster Plassering av Passorddatabasefilen Opprette ny Passorddatabase Plassering av sikkerhetskopien Velge krypteringsmetode Automatisk låsing av Passorddatabasen Endre autoriseringsmetode for Kaspersky Password Manager

4 B R U K E R V E I L E D N I N G Bruke USB- og Bluetooth-enheter til autorisering Endre Hovedpassord Nettlesere som støttes Administrere maler for Sikkert minne Tidspunktet programmet ble startet på Dobbeltklikkhandling Varslinger Tiden når passordet ble lagret på utklippstavlen Vise Bildetekstknappen OPPRETTE STERKE PASSORD BRUKE DEN FLYTTBARE VERSJONEN AV KASPERSKY PASSWORD MANAGER Oppretting og tilkobling av den flyttbare versjonen Synkronisering av passorddatabase KASPERSKY LAB

5 KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE VIKTIG JURIDISK MELDING TIL ALLE BRUKERE: LES DEN FØLGENDE, JURIDISKE AVTALEN GRUNDIG FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPT-KNAPPEN I LISENSAVTALEVINDUET, ELLER VED Å TASTE INN TILSVARENDE SYMBOL(ER), SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN. SLIK HANDLING ER ET SYMBOL PÅ DIN SIGNATUR, OG DU SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV OG Å BLI PART I DENNE AVTALEN OG SAMTYKKER I AT DENNE AVTALEN KAN FULLBYRDES PÅ SAMME MÅTE SOM EN SKRIFTLIG FREMFORHANDLET AVTALE SIGNERT AV DEG. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN, SKAL DU AVBRYTE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN OG IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. ETTER AT DU HAR KLIKKET PÅ AKSEPT-KNAPPEN I LISENSAVTALEVINDUET ELLER ETTER Å HA TASTET INN TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED VILKÅRENE OG BESTEMMELSEN I DENNE AVTALEN. 1. Definisjoner 1.1. Programvare [Software] betyr programvare inklusive eventuelle Oppdateringer og relaterte materialer Rettighetshaver [Rightholder] (eier av alle rettigheter, enten eksklusive eller ikke til Programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap stiftet i henhold til lovverket i Den russiske føderasjonen Datamaskin(er) [Computer(s)] betyr maskinvare(r), herunder personlige datamaskiner, bærbare, arbeidsstasjoner, PDA-er, smart phones, håndholdte enheter eller andre elektroniske enheter som Programvaren er utformet for, der Programvaren vil bli installert og / eller brukt Sluttbruker (Du / Deg /Din / Ditt / Dine) [End User (You/Your)] betyr en eller flere personer som installerer eller bruker Programvaren på egne vegne, eller som lovlig bruker en kopi av Programvaren, eller, hvis Programvaren er blitt lastet ned eller installert på vegne av en organisasjon, slik som en arbeidsgiver, betyr "Du / Deg" ["You"] videre den organisasjonen for hvilken Programvaren er lastet ned eller installert, og det forsikres herved at slik organisasjon har autorisert den personen som aksepterer denne avtalen, til å gjøre det på dennes vegne. I relasjon hertil skal begrepet "organisasjon," uten begrensning omfatte ethvert / enhver partnerskap, selskap med begrenset ansvar, sammenslutning, forening, aksjeselskap, trust, fellesforetak, fagforening, uregistrert organisasjon eller offentlig myndighet Partner(e) [Partner(s)] betyr organisasjoner eller person(er) som distribuerer Programvaren basert på en avtale og lisens med Rettighetshaveren Oppdatering(er) betyr alle oppgraderinger, revisjoner, rettelser, forbedringer, korrigeringer, modifikasjoner, kopier, tillegg eller vedlikeholdspakker for den kjøpte versjonen av programvaren Brukerhåndbok [User Manual] betyr brukerhåndbok, administratorveiledning, referansebok og relatert forklarende eller annet materiale. 2. Tildeling av lisens 2.1. Du får en ikke-eksklusiv lisens til å lagre, laste, installere, kjøre, og vise ("bruke") Programvaren på et angitt antall Datamaskiner for å bruke Programvaren som beskrevet i Bruksanvisningen, i henhold til alle tekniske krav som er beskrevet i Bruksanvisningen og i henhold til betingelser og vilkår i denne Avtalen ("Lisensen"), og du godtar denne Lisensen: Prøveversjon. Hvis du har mottatt, lastet ned og / eller installert en prøveversjon av Programvaren og herved tildeles en evalueringslisens til Programvaren, må du kun bruke Programvaren til evalueringsformål og kun i den ene, gjeldende evalueringsperioden, med mindre noe annet er angitt, fra datoen for den første installasjonen. Enhver bruk av Programvaren for andre formål eller utover den gjeldende evalueringsperioden er strengt forbudt. Flermiljøsprogramvare, flerspråksprogramvare, dobbeltmedieprogramvare, flerkopier, pakker. Hvis du bruker forskjellige versjoner av Programvaren eller ulike språkutgaver av Programvaren, hvis du mottar Programvaren på flere medier, hvis du på annen måte mottar flere kopier av Programvaren eller hvis du mottok Programvaren sammen med annen programvare, skal det totale tillatte antallet av dine Datamaskiner der alle versjonene av Programvaren er installert tilsvare det antall lisenser du har fått fra Rettighetshaveren 5

6 B R U K E R V E I L E D N I N G forutsatt at, med mindre lisensvilkårene fastsetter noe annet, hver kjøpte lisens gir deg tillatelse til å installere og bruke Programvaren på det antall Datamaskiner som er angitt under Punkt 2.2 og Hvis Programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, har Du rett til å bruke Programvaren på et slikt antall Datamaskiner som spesifisert på Programvarepakken Hvis Programvaren ble kjøpt via Internett, har Du rett til å bruke Programvaren på et slikt antall Datamaskiner som ble oppgitt da Du kjøpte Lisensen til Programvaren Du har rett til å lage en kopi av Programvaren alene for sikkerhetskopiformål og kun for å erstatte den lovlig eide kopien hvis slik kopi går tapt, blir ødelagt eller blir ubrukbar. Denne sikkerhetskopien kan ikke brukes til andre formål og må tilintetgjøres hvis du mister retten til å bruke Programvaren, eller hvis lisensen Din utløper eller bringes til opphør av en eller annen årsak i henhold til det gjeldende lovverket i det landet du primært er bosatt eller i det landet der du bruker Programvaren Du kan overføre den ikke-eksklusive lisensen til å bruke Programvaren til andre enkeltpersoner eller juridiske enheter innenfor omfanget av lisensen Rettighetshaveren har tildelt Deg, forutsatt at mottakeren samtykker i å bindes av alle betingelsene og vilkårene i denne Avtalen og i å erstatte deg fullt og helt i lisensen tildelt av Rettighetshaveren. I tilfelle Du overfører rettighetene tildelt av Rettighetshaveren til å bruke Programvaren, må Du tilintetgjøre alle kopier av Programvaren, herunder sikkerhetskopien. Hvis Du er mottaker av en overført lisens, må Du samtykke i å overholde alle betingelsene og vilkårene i denne Avtalen. Hvis Du ikke samtykker i å bindes av alle betingelsene og vilkårene i denne Avtalen, kan Du ikke installere og/eller bruke Programvaren. Du samtykker også som mottaker av en overført lisens i at Du ikke har noen ekstra eller bedre rettigheter enn den opprinnelige Sluttbrukeren som kjøpte Programvaren fra Rettighetshaveren For å kunne kjøre Programvaren i fullservice tilstand må Du få og installere lisensnøkkelen som beskrevet i Bruksanvisningen Fra overføringen av Programvaren til den er i fullservice tilstand (med unntak av en prøveversjon av Programvaren), har Du rett til å motta følgende tjenester i henhold til betingelsene på - Oppdateringer av Programvaren via Internett, når og som Rettighetshaveren publiserer dem på sitt nettsted eller via andre elektroniske tjenester. Oppdateringer som du eventuelt får blir en del av Programvaren, og denne Avtalens betingelser og vilkår gjelder for dem. - Teknisk kundestøtte via Internett og Teknisk kundestøtte på telefonhotline. 3. Gjentatt aktiveringsperiode og prøvebruksperiode 3.1. Hvis Du endrer Din Datamaskin eller gjør endringer i andre leverandørers programvare installert på den, kan Du bli påkrevd av Rettighetshaveren til å gjenta installasjon av lisensnøkkelfilen Du har rett til å bruke en prøveversjon av Programvaren som bestemt i Avsnitt 2.1 uten noe gebyr for den ene, gjeldende evalueringsperioden (30 dager) fra tidspunktet for Programvareaktiveringen i henhold til denne Avtalen forutsatt at prøveversjonen ikke berettiger Deg til Oppdateringer og Teknisk støtte via Internett og telefonlinje for Teknisk støtte. Hvis Rettighetshaveren fastsetter en annen varighetstid for den ene gjeldende evalueringsperioden, vil Du bli informert om dette via en melding Du har rett til å bruke en prøveversjon av Programvaren som angitt i paragraf 2.1 gratis i én enkelt ekstra gjeldende evalueringsperiode (15 dager) fra slutten på Programvarens prøveperiode som angitt i paragraf 3.2. I løpet av denne perioden er Programvarens funksjoner begrenset, som beskrevet i Bruksanvisningen. 4. Teknisk støtte Den Tekniske Støtten beskrevet i Avsnitt 2.6 i denne Avtalen, blir gitt Deg når den siste Oppdateringen av Programvaren blir installert (unntatt når det gjelder en prøveversjon av Programvaren). Teknisk støttetjeneste: 5. Begrensninger 5.1. Du skal ikke emulere, klone, leie ut, låne bort, lease, selge, modifisere, dekompilere eller reversfremstille Programvaren eller demontere eller lage avledede verk basert på Programvaren eller en del av denne med eneste unntak for en ikke-fravikbar rett tildelt Deg ved gjeldende lovverk, og Du skal ikke på annet vis redusere noen del av Programvaren til en menneskeleselig form eller overfør den lisensierte Programvaren eller noen deler av den lisensierte Programvaren, og heller ikke tillate at en tredjepart gjør dette, unntatt i den utstrekning den foranstående begrensningen uttrykkelig er forbudt ved gjeldende lovverk. Verken Programvarens binære kode eller kilde tillates brukt eller reversfremstilt for å gjenskape programalgoritmen, som er proprietær. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt heri, er forbeholdt Rettighetshaveren og / eller hans leverandører, etter hva som passer. Eventuell slik uautorisert bruk av Programvaren vil føre til 6

7 K A S P E R S K Y L A B S L U T T B R U K E R L I S E N S A V T A L E umiddelbart og automatisk opphør av denne Avtalen og Lisensen tildelt herunder og skal kunne føre til strafferettslig og / eller sivilrettslig søksmål mot Deg Du skal ikke overføre rettighetene til å bruke Programvaren til en tredjepart bortsett fra det som er fastsatt i Avsnitt 2.5 i denne Avtalen Du skal ikke gi aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til tredjeparter eller gi tredjeparter tilgang til aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen som anses som Rettighetshaverens konfidensielle data, og du skal utvise varsomhet i beskyttelse av aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen i fortrolighet, forutsatt at du kan overføre aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til tredjeparter som angitt i paragraf 2.5 i denne Avtalen. Rettighetshaveren forbeholder seg retten til å bruke alle midler og verifiseringsprosedyrer for å bekrefte gyldigheten av Lisensen og/eller lovligheten av en kopi av Programvaren installert og/eller brukt på Din Datamaskin Du skal ikke leie ut, lease eller låne bort Programvaren til en tredjepart Rettighetshaveren har rett til å blokkere lisensnøkkelen eller oppheve Din Lisens til å bruke Programvaren hvis Du bryter noen av betingelsene og vilkårene i denne Avtalen uten refundering til Deg Hvis du bruker prøveversjonen av Programvaren, har du ikke rett til å motta Teknisk Støtte som er spesifisert i avsnitt 4 i denne Avtalen og du har ikke rett til å overføre lisensen eller rettighetene til å bruke Programvaren til tredjeparter Med forbehold om eventuelle andre midler i lov eller sedvanerett som Rettighetshaveren kan ha i tilfelle Du bryter noen av Avtalens betingelser og vilkår, skal Rettighetshaveren når som helst uten forvarsel ha rett til å heve denne Lisensen uten å refundere kjøpesummen eller noen del av denne. 6. Begrenset Garanti og Ansvarsfraskrivelse 6.1. Rettighetshaveren garanterer at Programvaren i det alt vesentlige vil virke i samsvar med spesifikasjonene og beskrivelsene i Brukerhåndboken, men dog at slik begrenset garanti ikke skal gjelde følgende: (w) Feil ved Din Datamaskin og relatert brudd som Rettighetshaveren uttrykkelig fraskriver seg garantiansvar for, (x) feilfunksjoner, defekter eller mangler som skyldes feil bruk, vanskjøtsel, uhell, uaktsomhet, feilaktig installasjon, drift eller vedlikehold, tyveri, vandalisme, naturkatastrofer, terrorhandlinger, energistans eller -svingninger, ulykker, endring, ikke-tillatte modifikasjoner eller reparasjoner utført av en annen part enn Rettighetshaveren eller en annen tredjeparts eller Dine handlinger eller årsaker utenfor Rettighetshaverens rimelige kontroll, (y) en defekt som Du ikke har opplyst Rettighetshaveren om så snart det var praktisk mulig etter at defekten viste seg første gang, og (z) manglende kompatibilitet forårsaket av maskinvare- og / eller programvarekomponenter installert på Din Datamaskin Du erkjenner, aksepterer og samtykker i at ingen programvare er feilfri, og Du rådes til å sikkerhetskopiere Datamaskinen så hyppig og sikkert som det passer for Deg Rettighetshaveren gir ingen garanti for at Programvaren vil virke korrekt hvis det skjer brudd på de bestemmelsene som er angitt i Brukerhåndboken eller i denne Avtalen PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", OG RETTIGHETSHAVEREN GIR INGEN FORSIKRING OG INGEN GARANTI OM DENS BRUK ELLER YTELSE. BORTSETT FRA EN / ET GARANTI, VILKÅR, FORSIKRING ELLER BESTEMMELSE SOM DET GJELDENDE LOVVERKET IKKE TILLATER UNNTATT ELLER BEGRENSET, GIR RETTIGHETSHAVEREN OG HANS PARTNERE INGEN / INTET GARANTI, VILKÅR, FORSIKRING ELLER FORBEHOLD (UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, DET VÆRE VED STATUTT, SEDVANERETT, PRAKSIS, BRUK ELLER PÅ ANNET VIS) NÅR DET GJELDER NOE SOM UTEN BEGRENSNING OMFATTER IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRERING ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. DU AKSEPTERER ALLE MANGLER OG ALL RISIKO NÅR DET GJELDER YTELSE OG ANSVAR FOR AT VALGET AV PROGRAMVAREN OPPNÅR DE PLANLAGTE RESULTATER OG FOR INSTALLASJONEN AV, BRUKEN AV OG RESULTATENE SOM OPPNÅS FRA PROGRAMVAREN. UTEN AT DET BEGRENSER DE FOREGÅENDE BESTEMMELSENE, KOMMER RETTIGHETSHAVEREN IKKE MED NOEN FORSIKRING OG GIR INGEN GARANTI OM AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILFRI ELLER AVBRUDDSFRI ELLER IKKE HA ANDRE MANGLER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DISSE ER MEDDELT RETTIGHETSHAVEREN ELLER IKKE. 7. Utelukkelse og Ansvarsbegrensning SÅ LANGT LOVVERKET TILLATER SKAL RETTIGHETSHAVEREN ELLER HANS PARTNERE IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFERELATERTE, INDIREKTE ELLER PÅFØLGENDE SKADER AV NOEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNINGER FOR TAPT FORTJENESTE ELLER KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR AVBRUDD I FORRETNINGSVIRKSOMHET, FOR PERSONVERNTAP, FOR KORRUPSJON, SKADE PÅ OG TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, FOR UNNLATELSE AV Å 7

8 B R U K E R V E I L E D N I N G OPPFYLLE EN ELLER ANNEN PLIKT, HERUNDER NOEN LOVBESTEMT PLIKT, PLIKT OM GOD TRO ELLER PLIKTEN TIL RIMELIG OMSORG, FOR UAKTSOMHET, FOR ØKONOMISK TAP OG FOR ALT ANNET PEKUNIÆRT ELLER ANNET TAP AV ENHVER ART) SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, BESØRGELSEN AV ELLER UNNLATELSEN AV Å GI STØTTE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG RELATERT INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNET VIS OPPSTÅR FRA BRUKEN AV PROGRAMVAREN, ELLER SOM PÅ ANNET VIS I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED EN ELLER ANNEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, ELLER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER ET CULPAANSVAR (HERUNDER UAKTSOMHET, FEIL, FEILFREMSTILLING, ET / EN ELLER ANNET / ANNEN OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PLIKT) ELLER EVENTUELT BRUDD PÅ LOVPÅLAGT PLIKT ELLER ET BRUDD FRA RETTIGHETSHAVEREN ELLER NOEN AV HANS PARTNERE, SELV OM RETTIGHETSHAVEREN ELLER EN PARTNER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU SAMTYKKER I AT HVIS RETTIGHETSHAVEREN OG / ELLER HANS PARTNERE FINNES ANSVARLIGE, SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSHAVEREN OG / ELLER HANS PARTNERE VÆRE BEGRENSET TIL KOSTNADENE FOR PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSHAVEREN OG / ELLER HANS PARTNERE OVERSTIGE DE AVGIFTENE SOM ER BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTIGHETSHAVEREN ELLER PARTNEREN (ETTER HVA SOM PASSER). IKKE NOE I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER EVENTUELLE KRAV KNYTTET TIL DØDSFALL ELLER PERSONSKADE. VIDERE SKAL, I TILFELLE AT EN ANSVARSFRASIGELSE, EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING I DENNE AVTALEN IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, SLIK ANSVARSFRASIGELSE, EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING KUN IKKE GJELDE OVERFOR DEG, OG DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE DE GJENVÆRENDE ANSVARSFRASKRIVELSENE, EKSKLUDERINGENE OG BEGRENSNINGENE. 8. GNU og andre Tredjepartslisenser Programvaren skal kunne inneholde enkelte programvareprogrammer som er lisensierte (eller viderelisensierte) til brukeren i henhold til GNU General Public License (GPL) eller andre gratisprogramvarelisenser, som blant andre rettigheter, tillater brukeren å kopiere, modifisere og omfordele visse programmer eller deler av slike og få tilgang til kildekoden ("Open Source Software"). Hvis slike lisenser krever at kildekoden for en programvare som er distribuert til noen i et kjørbart, binært format, også gjøres tilgjengelig for disse brukerne, skal kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende anmodningen til eller kildekoden blir levert sammen med Programvaren. Hvis Open Source Software-lisenser krever at Rettighetshaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller modifisere et Open Source Software-program som er mer omfattende enn rettighetene tildelt i denne Avtalen, skal slike rettigheter ha prioritet over rettighetene og begrensningene heri. 9. Eierskap til Åndsverksrettigheter 9.1. Du samtykker i at Programvaren og forfatterskapet, systemene, ideene, driftsmetodene, dokumentasjonen og annen informasjon som er i Programvaren, er proprietære åndsverksrettigheter og / eller verdifulle handelshemmeligheter tilhørende Rettighetshaveren eller hans partnere, og at Rettighetshaveren og hans partnere, etter hva som passer, er beskyttet av sivilrettslige og strafferettslige lovverk og av lovverket om opphavsrett, handelshemmeligheter, varemerker og patenter i Den russiske føderasjonen, EU og USA samt andre land og internasjonale overenskomster Denne Avtalen gir Deg ingen rettigheter til åndsverksrettigheter, herunder eventuelle Varemerker eller Tjenestemerker tilhørende Rettighetshaveren og / eller hans partnere ("Varemerker"). Du skal kunne bruke Varemerkene kun for å identifisere trykte produkter produsert av Programvaren i samsvar med akseptert varemerkepraksis, herunder identifisering av Varemerkeeierens navn. Slik bruk av et Varemerke gir Deg ikke noen eierskapsrettighet i det Varemerket. Rettighetshaveren og / eller hans partnere eier og fortsetter å eie alle rettigheter, titler og interesser i og til Programvaren, herunder uten begrensning, eventuelle feilkorrigeringer, utvidelser, Oppdateringer eller andre modifikasjoner av Programvaren, om slikt er gjort av Rettighetshaveren eller en tredjepart, og alle opphavsretts-, patent-, handelshemmelighets-, varemerke- og andre åndsverksrettigheter deri. Din besittelse, installasjon eller bruk av Programvaren overfører ikke til Deg noen tittel til åndsverksrettighetene i Programvaren, og du vil ikke erverve noen rettigheter til Programvarene annet enn det som uttrykkelig er fastsatt i denne Avtalen. Alle kopier av Programvaren gjort herunder, må inneholde de samme proprietære notisene som vises på og i Programvaren. Bortsett fra det som er angitt heri, gir ikke denne Avtalen Deg noen åndsverksrettighet i Programvaren, og Du erkjenner at Lisensen, som 8

9 K A S P E R S K Y L A B S L U T T B R U K E R L I S E N S A V T A L E videre definert heri, tildelt i henhold til denne Avtalen, kun gir Deg en rett til begrenset bruk i samsvar med vilkårene og bestemmelsene i denne Avtalen Du godtar at kildekoden, aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til Programvaren er Rettighetshaverens eiendom og utgjør forretningshemmeligheter tilhørende Rettighetshaveren. Du samtykker i å verken modifisere, tilpasse, reversutvikle, dekompilere, demontere eller på andre måter avdekke Programvarens kildekode Du samtykker i å ikke modifisere eller endre Programvaren på noen måte. 10. Gjeldende Lovverk og Voldgift Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til de materielle rettsreglene i Den russiske føderasjonen uten henvisning til lovmotstridsregler og -prinsipper. Denne Avtalen skal ikke være underlagt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG), og anvendelsen av denne er uttrykkelig unntatt. En eventuell tvist som oppstår fra fortolkningen eller anvendelsen av bestemmelsene i denne Avtalen eller et eventuelt brudd på denne, skal, med mindre den løses gjennom direkte forhandlinger, avgjøres av Tribunalet i Den internasjonale, kommersielle voldgiftsdomstolen i Den russiske føderasjonens Handels- og industrikammer i Moskva, Den russiske føderasjonen. En dom avsagt av voldgiftsretten, skal være endelig og bindende for partene, og enhver dom i slik voldgiftssak skal kunne fullbyrdes i enhver domstol med kompetent domsmyndighet. Intet i denne Paragraf 11 skal hindre en Part fra å søke etter eller skaffe seg rimelig botemiddel i en domstol med kompetent domsmyndighet, enten før, under eller etter voldgiftsrettergangen. 11. Frist for søksmål Intet søksmål, uansett form, som oppstår fra transaksjoner i henhold til denne Avtalen, skal kunne igangsettes av en av partene heri mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen fant sted eller ble oppdaget å ha funnet sted, bortsett fra at et søksmål for krenkelse av åndsverksrettigheter skal kunne bli fremmet innenfor den maksimalfristen som gjelder i gjeldende lovgivning. 12. Hele Avtalen, Salvatorius klausul, Ingen oppgivesle Denne Avtalen er hele avtalen mellom Deg og Rettighetshaveren og har prioritet foran alle andre, tidligere avtaler, forslag, kommunikasjoner eller annonsering, skriftlig eller muntlig, hva gjelder Programvaren eller gjenstanden for denne Avtalen. Du erkjenner at Du har lest denne Avtalen, forstått den og samtykker i å være bundet av bestemmelsene i den. Hvis en bestemmelse i denne Avtalen av en domstol med kompetent domsmyndighet anses å være ugyldig, en nullitet eller ugjennomførbar av en eller annen grunn, helt eller delvis, skal slik bestemmelse tolkes mer innskrenket, slik at den blir lovlig og gjennomførbar, og hele Avtalen skal ikke bortfalle på grunn av dette, og det gjenværende i Avtalen skal fortsette med styrke og virkning så langt det er tillatt i lovverket eller etter sedvaneretten, samtidig som man så langt råd er skal bevare dens opprinnelige hensikt. Ingen oppgivelse av en bestemmelse eller et vilkår heri skal være gyldig hvis den / det ikke er gjort skriftlig og signert av Deg og en autorisert representant for Rettighetshaveren, forutsatt at ingen oppgivelse av et eventuelt brudd på noen bestemmelse i denne Avtalen skal utgjøre en oppgivelse av et tidligere, samtidig eller etterfølgende brudd. Rettighetshaverens unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng oppfyllelse av en bestemmelse i denne Avtalen eller en rettighet, skal ikke tolkes som en oppgivelse av noen slik bestemmelse eller rettighet. 13. Rettighetshavers Kontaktinformasjon Hvis Du har eventuelle spørsmål om denne Avtalen, eller hvis du ønsker å kontakte Rettighetshaveren av en eller annen grunn, skal du ta kontakt med Kundetjenesteavdelingen vår: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 st Volokolamsky Proezd Moskva, Den russiske føderasjonen Tlf.: Faks: E-post: Nettsted: Kaspersky Lab ZAO. Alle rettigheter forbeholdt. Programvaren og eventuell medfølgende dokumentasjon er opphavsrettsbeskyttet og beskyttet av opphavsrettlovverk og internasjonale opphavsrettsoverenskomster samt andre lover og traktater om åndsverk. 9

10 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du installerer, konfigurerer og kjører Kaspersky Password Manager. Dokumentet er beregnet på et bredt spekter av brukere. Brukerne bør ha grunnleggende kunnskaper om hvordan de bruker en PC, dvs. være kjent med og kunne navigere i operativsystemet Microsoft Windows og dets brukergrensesnitt, og kunne bruke populære e-post og Internett-programmer, som for eksempel Microsoft Office Outlook og Microsoft Internet Explorer. Formålet med dette dokumentet: hjelpe brukere med å installere programmet på datamaskinen, aktivere det og konfigurere det i henhold til oppgavene som de vil bruke programmet til; for å gi en lett tilgjengelig informasjonskilde om programrelaterte emner; Tilby alternative informasjonskilder om programmet og informasjon om alternativer for teknisk støtte. I DETTE AVSNITTET: I dette dokumentet Dokumentkonvensjoner I DETTE DOKUMENTET Brukerhåndbok for Kaspersky Password Manager består av følgende hoveddeler: Andre informasjonskilder Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av dataen på kilder for ekstra informasjon angående programmet og en Internett-ressurs hvor du kan diskutere programmet, dele ideer, stille spørsmål og få svar. Kaspersky Password Manager Dette avsnittet beskriver programmets nye trekk, og gir kortfattet informasjon om programmets individuelle komponenter og grunnleggende funksjoner. Aktivering av programmet Dette avsnittet inneholder informasjon om grunnleggende begreper som brukes i forbindelse med lisensiering av programmet. Kaspersky Password Manager-grensesnittet Dette avsnittet beskriver de grunnleggende GUI-komponentene til programmet. Administrasjon av passorddatabasen Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du oppretter og bruker data til automatisk utfylling av skjemaer på nettsteder og i programmer. 10

11 O M D E N N E B R U K E R V E I L E D N I N G E N Konfigurere programinnstillinger Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer programmet for maksimal effektivitet. Opprette sterke passord Dette avsnittet inneholder informasjon om bruk av sterke passord-generatoren. Bruke den flyttbare versjonen av Kaspersky Password Manager Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du oppretter og bruker den flyttbare versjonen av Kaspersky passordbehandling. DOKUMENTKONVENSJONER Konvensjonene som er brukt i denne brukerveiledningen beskrives i tabellen nedenfor. Tabell 1. Dokumentkonvensjoner EKSEMPELTEKST Merk deg at... Vi anbefaler at du bruker... BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Advarsler er uthevet i rødt og med klammer. Advarsler inneholder viktig informasjon som for eksempel gjelder operasjoner som er kritiske for datamaskinens sikkerhet. Merknader er satt i klammer. Merknader inneholder ekstraopplysninger og referanseinformasjon. Eksempel: Eksempler vises med en gul bakgrunn og under overskriften "Eksempel".... Oppdater betyr... ALT+F4 Aktiver hjelp Slik konfigurerer du en tidsplan for en oppgave: Nye termer står i kursiv. Navn på taster på tastaturet vises i fet skrift og med store bokstaver. Navn på taster etterfulgt ev et "pluss"-tegn indikerer bruken av en tastekombinasjon. Navn på elementer i grensesnittet, for eksempel innmatingsfelt, menykommandoer, knapper, osv merkes med fet skrift. Innledende setninger i instruksjonene står i kursiv. Tekst på kommandolinjen eller tekst i skjermmeldinger har en bestemt skrifttype. <IP-adressen til datamaskinen> Variabler settes i vinkelparentes. I stedet for variablene må du plassere inn de korresponderende verdiene for hvert tilfelle, og vinkelparentesene uteblir. 11

12 ANDRE INFORMASJONSKILDER Hvis du har spørsmål som gjelder valg, kjøp, installasjon eller bruk av Kaspersky Password Manager, vil en rekke ulike informasjonskilder være tilgjengelige for å hjelpe deg. Du kan velge den informasjonskilden som er best egnet for spørsmålet ditt, avhengig av hvor viktig det er og om det haster. I DETTE AVSNITTET: Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet Kontakte salgsavdelingen INFORMASJONSKILDER FOR UNDERSØKELSER PÅ EGEN HÅND Kaspersky Lab tilbyr følgende informasjonskilder om programmet: programsiden på webområdet til Kaspersky Lab; programsiden på webområdet til Teknisk støttetjeneste (i kunnskapsbasen); Siden for FastTrack-støtte; hjelpesystemet. Programsiden på webområdet til Kaspersky Lab Denne siden ( gir generell informasjon om programmet, samt dets funksjoner og alternativer. Programsiden på webområdet til Teknisk støttetjeneste (Kunnskapsbase) På denne siden ( finner du artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk støttetjeneste. Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger og vanlige spørsmål om kjøp, inatallasjon og bruk av programmet. De er sortert etter emne, for eksempel Administrere produktlisensen, Konfigurere oppdateringer og Fjerne operasjonsproblemer. Artiklene kan gi svar på spørsmål som ikke bare gjelder dette programmet, men også andre Kaspersky Lab-produkter. Artiklene inneholder eventuelt også nyheter fra Teknisk støttetjeneste. Tjenesten FastTrack-støtte På denne siden finner du databasen med Vanlige spørsmål og svar, som gjelder programmets operasjon. Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne bruke denne tjenesten. Hjelpesystemet Du åpner websiden ved å gå til hovedprogramvinduet og klikke koblingen Støtte. Deretter klikker du knappen FastTrack-støtte i vinduet som åpnes. Installasjonspakken for programmet inkluderer den fullstendige og kontekstsensitive hjelpefilen. Den inneholder informasjon om hvordan mann skal administrere databeskyttelse (vise beskyttelsesstatus, skanne forskjellige dataområder etter virus og kjøre andre oppgaver). Den fullstendige og den kontekstsensitive hjelpefilen gir deg 12

13 A N D R E I N F O R M A S J O N S K I L D E R informasjon om alle vinduene i programmet, med liste og beskrivelse av innstillingene og oppgavene knyttet til hver av dem. For å åpne hjelpefilen, klikk på Hjelp-knappen i ønsket vinduet, eller trykk på F1-tasten. DISKUTERE PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB PÅ WEBFORUMET Hvis du har et spørsmål som ikke krever hurtig svar, kan du diskutere saken med spesialister fra Kaspersky Lab, og andre brukere, på vårt forum på På dette forumet kan du se eksisterende tema, legge inn kommentarer, opprette nye tema og bruke søkemotoren. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om å velge eller kjøpe Kaspersky Password Manager, eller om utvidelse av lisensen din, kan du ringe salgsavdelingen ved vårt Moskva-hovedkontor på: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Språkene for tjenesten er russisk og engelsk. Du kan også sende spørsmål til salgsavdelingen via e-post til 13

14 KASPERSKY PASSWORD MANAGER Kaspersky Password Manager lagre og beskytter alle dine personlige data (passord, brukernavn, direktemeldingskontoer, kontakter, telefonnummer osv.). Kaspersky Password Manager fester passord og kontoer til Microsoft Windows-programmer og nettsider som de brukes til. Alle opplysninger lagres i kryptert form i Passorddatabasen. Tilgang til denne er beskyttet med et Hovedpassord. Personlige data er enkle å få tilgang til hvis Passorddatabasen er låst opp. Når du har åpnet en nettside eller et program legger Kaspersky Password Manager inn passord, brukernavn og andre personlige data automatisk. Derfor trenger du ikke å huske alle passordene, bare ett. Kaspersky Password Manager lastes inn som standard når systemet startes. Denne komponenten er innebygd i programmet, noe som gjør det mulig å administrere personlige data direkte fra programvinduet. Kaspersky Password Manager overvåker handlingene til programmer med passord og forhindrer oppfanging og tyveri av personlige data. Denne komponenten sjekker programmer som bruker passord eller ber om dem fra andre programmer før den ber deg om å tillate eller forby en mistenkelig handling. I tillegg kan Kaspersky Password Manager: lagre og bruke passordene dine (se side 29); finne kontoer, passord, brukernavn og andre personlige opplysninger i Passorddatabasen (se side 30); generere sterke passord (se side 47) ved registrering av nye kontoe; lagre alle passord på en flyttbar enhet (se side 48); gjenopprette passorddatabasen fra sikkerhetskopi (se side 32); beskytte passord mot uautorisert tilgang (se side 21). 14

15 AKTIVERING AV PROGRAMMET Du aktiverer programmet ved å registrere en lisensnøkkel. Rett til å bruke den gjeldende versjonen av programmet sikres basert på lisensnøkkelen. Hver versjon av programmet har sin egen lisensnøkkel som består av en unik kombinasjon av tegn. Du mottar lisensnøkkelen via e-post når du kjøper Kaspersky passordbehandling. Lisensnøkkelen skal brukes både til gjeldende versjon av programmet og til alle oppdateringer. Før du installerer oppdateringene for gjeldende versjon av programmet må du forsikre deg om at lisensnøkkelen er lagret. Kaspersky passordbehandling kjører med full funksjonalitet i 30 dager etter installasjonen. Når prøveversjonen utløper blir noen funksjoner i programmet utilgjengelige. Du kan aktivere lisensen enten når du først setter opp Kaspersky passordbehandling, i vinduet Installasjonsveiviser (se side 35), eller når du vil innen 30 dager, altså før prøveversjonen utløper. Hvis du ikke har kjøpt programlisensen før aktiveringen kan du gjøre det mens du aktiverer programmet. Du kan også kjøpe en lisens til Kaspersky passordbehandling på en av følgende måter: hos Kaspersky Lab estore; fra hurtigmenyen til Kaspersky Password Manager for å kunne gjøre dette må du velge Aktivering beskyttelsen fra hurtigmenyen for programmet; i programmet informasjonsvindu dette gjør du ved å velge oppføringen Hjelp Manager fra programmets hurtigmeny; Om Kaspersky Password når du låser opp passorddatabasen med Hovedpassordet dette gjør du ved å klikke på koblingen Kjøp lisensnøkkel på nett i avblokkeringsvinduet; ved å klikke på Bildetekstknappen for å kunne gjøre dette må du velge Aktivering i Bildetekstknappmenyen. Du kan aktivere programmet på en av følgende måter: Fra hurtigmenyen for programmet. Dette gjør du ved å velge oppføringen Hjelp programmets hurtigmeny. I programmets informasjonsvindu. Dette gjør du ved å velge oppføringen Hjelp passordbehandling fra programmets hurtigmeny. Oppgi lisensnøkkel fra Om Kaspersky Mens du avblokkerer passorddatabasen med Hovedpassordet. Dette gjør du ved å klikke på koblingen Indtast din licensnøgle for at aktivere din fulde licens i avblokkeringsvinduet. For å aktivere programmet, vennligst gjør følgende: 1. Velg oppføringen Hjelp Skriv inn lisensnøkkell i hurtigmenyen til Kaspersky passordbehandling. 2. I vinduet som åpnes bytter du til innkjøp av lisens om nødvendig. Dette gjør du ved å klikke på den Kjøp på nett koblingen. Etter at du har kjøpt lisensen oppgir du lisensnøkkelen du mottok og bekrefter den. 15

16 KASPERSKY PASSWORD MANAGER- GRENSESNITTET I dette kapittelet tar vi en nærmere titt på hovedprinsippene for arbeid med Kaspersky passordbehandling. I DETTE AVSNITTET: Statusfeltikonet Kaspersky Password Manager hurtigmeny Vinduet Kaspersky Password Manager Vindu for passorddatabase Vindu for programinnstillinger Bildetekstknapp Programtillegg Peker STATUSFELTIKONET Rett etter at du har installert Kaspersky Password Manager vises ikonet i Microsoft Windows-systemstatusfeltet. Avhengig av situasjonen vises Kaspersky Password Managerikonet i følgende tilstander: aktiv (grønt) Kaspersky Password Manager er låst opp, du har tilgang til personlige data; inaktiv (rødt) Kaspersky Password Manager er låst, du har ikke tilgang til personlige data. Du kan få tilgang til følgende grensesnittelementer ved å klikke på ikonet: hurtigmeny (se side 16); Peker i Kaspersky Password Manager. KASPERSKY PASSWORD MANAGER HURTIGMENY Hurtigmenyen for Kaspersky Password Manager gir tilgang til de viktigste oppgavene og inneholder følgende oppføringer: Lås / Lås opp tillat eller blokker tilgang til dine personlige data. Kontoer rask tilgang til kontoene som brukes oftest. Antallet kontoer i Passorddatabasen er angitt i parentes. Listen over kontoer som brukes ofte opprettes automatisk. Listen er tilgjengelig hvis den er konfigurert til å vises i hurtigmenyen (se side 36). Når programmet startes for første gang er listen ikke tilgjengelig, da ingen oppføringer er blitt brukt enda. 16

17 K A S P E R S K Y P A S S W O R D M A N A G E R - G R E N S E S N I T T E T Sikre notater rask tilgang til private notater. Antallet sikre notater i Passorddatabasen er angitt i parentes. Legg til konto legge til en ny konto i Kaspersky Password Manager. Passordbehandling bytte til hovedprogramvinduet (se side 17). Innstillinger konfigurere programinnstillinger. Flyttbar versjon - starter veiviseren for oppretting av flyttbar versjon (se side 48). Passordgenerator opprette sterke passord (se side 47). Hjelp vis hjelpesystemet til Kaspersky Password Manager. Avslutt lukke programmet. Når du velger dette alternativet, lastes programmet ut fra RAM-minnet i datamaskinen. Hvis programmet ikke er låst opp, blokkeres tilgangen til din personlige data. I dette tilfellet viser hurtigmenyen bare disse oppføringene: Lås opp, Passordgenerator, Hjelp, og Avslutt. For å åpne hurtigmenyen, hold musepekeren over Kaspersky Password Manager ikonet i systemstatusfeltet og høyreklikk på det med musen. VINDUET KASPERSKY PASSWORD MANAGER Kaspersky Password Managervinduet består av tre deler: en knapp til å låse og låse opp Passorddatabasen (se side 21); bildetekstknapper for tilgang til hovedfunksjonene i Kaspersky Password Manager: oppretting av passord, oppretting av identiteter, administrasjon av Passorddatabasen, konfigurering av programinnstillinger, oppretting og synkronisering av en flyttbar versjon av Kaspersky Password Manager (utilgjengelig hvis Passorddatabasen er låst); knappen Passordgenerator (se side 47). Du kan også bruk følgende kanpper og koblinger: Hjelp - vis hjelpesystemet til Kaspersky Password Manager; Tilbake - bytt til hovedvinduet i Kaspersky Password Manager. 17

18 B R U K E R V E I L E D N I N G VINDU FOR PASSORDDATABASE Vinduet for passord-databasen består av tre deler: i øverste del av vinduet kan du velge funksjoner for Passordbehandling og utføre de viktigste oppgavene; midtre del av vinduet inneholder en liste over alle kontoer og andre personlige data, og lar deg administrere dine personlige opplysninger; den nedre delen av vinduet inneholder lenker for å administrere passorddatabasen som helhet. Du kan også bruke søkefeltet i øvre del av vinduet. Søkefeltet hjelper deg med å finne nødvendig informasjon i passorddatabasen ved hjelp av et nøkkelord. Figur 1. Vindu for passorddatabase 18

19 K A S P E R S K Y P A S S W O R D M A N A G E R - G R E N S E S N I T T E T VINDU FOR PROGRAMINNSTILLINGER Innstillingsvinduet i Kaspersky Password Manager kan åpnes på en av følgende måter: fra Kaspersky Password Manager hurtigmeny (se side 16) dette gjør du ved å velge Innstillinger i hurtigmenyen for Kaspersky Password Manager; fra Kaspersky Password Manager-vinduet dette gjør du ved å klikke på knappen Innstillinger. Vinduet for programinnstillinger består av to deler: venstre del av vinduet inneholder listen over programfunksjoner; høyre del av vinduet inneholder listen over innstillinger for den valgte funksjonen, oppgaven eller annet. BILDETEKSTKNAPP Med Bildetekstknappen kan du arbeide med personlige data fra programmet / nettleservinduet. Du finner denne knappen i øverste høyre hjørne av programmet. Når du klikker på Bildetekstknappen, åpnes en meny men liste over brukernavn som er tilknyttet programmet / nettsiden. Når du velger et brukernavn fyller Kaspersky Password Manager ut autoriseringsfelt automatisk med data fra Passorddatabasen. Bildetekstknappen er aktiv følgende: hvis Kaspersky Password Manager ikke er låst (se side 21). Klikk på den hvis du vil gjøre Legge til konto legge til en ny konto. Redigere konto legge til et brukernavn / redigere den aktiverte kontoen. Menyoppføringen er tilgjengelig hvis kontoen er aktivert. Nettkontoer vis listen over alle nettkontoer og åpne en av dem. Antallet kontoer i Passorddatabasen er angitt i parentes. Liste over kontoer som brukes ofte start en konto fra listen. Listen genereres automatisk basert på hvor ofte kontoene brukes. Listen er tilgjengelig hvis den er konfigurert til å vises i hurtigmenyen (se side 36). Identiteter vis listen over opprettede Identiteter og velg en Identitet for registreringsskjemaet. Hjelp bytt til programmets hjelpesystem. Bildetekstknappen er ikke aktiv hvis Kaspersky Password Manager er låst. I dette tilfellet vil klikking på knappen ikke aktivere noen handlinger. Den inaktive knappen vises i programvinduet hvis innstillingene til Bildetekstknappen er konfigurert slik (se side 47). 19

20 B R U K E R V E I L E D N I N G PROGRAMTILLEGG Kaspersky Password Manager har programtillegg innebygd i programmer som behøver godkjenning. Du kan installere programtillegg uavhengig for nettleserne du trenger. Installerte programtillegg gir tilgang til funksjonene i Kaspersky Password Manager fra brukergrensesnittet i programmet / nettleseren. PEKER Kaspersky Password Manager lar deg raskt velge programmet / nettsiden for automatisk utfylling av personlige data. Vennligst gjør følgende for å bruke pekeren i Kaspersky Password Manager: 1. Pek med musa på ikonet for Kaspersky Password Manager i systemstatusfeltet og vent noen sekunder. 2. Når den vises, drar du pekeren for Kaspersky Password Manager til det ønskede programvinduet / nettside. Kaspersky Password Manager bestemmer automatisk hvilken handling som skal utføres for det valgte programmet / nettsiden. 20

21 ADMINISTRASJON AV PASSORDDATABASEN Passorddatabasen lagrer alle kontoer for programmer og nettsider med ett eller flere brukernavn og også Identiteter (kort som inneholder ting som kontaktopplysninger, telefonnummer osv.). Du kan bruke Passorddatabasen hvis den er låst opp (se side 21). Før du legge inn endringer i Passorddatabasen, anbefaler vi at du konfigurerer sikkerhetskopieringsinnstillingene (se side 40). Hvis data blir endret eller slettet ved et uhell, kan du bruke Gjenopprett Passorddatabase (se side 32). Du kan gjøre følgende: egge til (se side 22), endre, slette (se side 30) private data; importere / eksportere (se side 31), gjenopprette (se side 32) Passorddatabasen. I DETTE AVSNITTET: Åpne passorddatabasen Legge til personlige data Bruke personlige data Finne passord Slette personlige data Importere/eksportere data Sikkerhetskopiere/gjenopprette Passorddatabase ÅPNE PASSORDDATABASEN Du får tilgang til Passorddatabasen ved hjelp av en av følgende autoriseringsmetodene: Beskyttelse av Hovedpassord. Hovedpassordet brukes til å få tilgang til passorddatabasen. USB-enhet. Du får tilgang til Passorddatabasen ved å koble til en hvilken som helst USB-enhet til datamaskinen. Når USB-enheten deaktiveres, låses Passorddatabasen automatisk. Bluetooth-enhet. Du får tilgang til Passorddatabasen ved å koble til en Bluetooth-enhet til datamaskinen. Når Bluetooth-enheten deaktiveres, låses Passorddatabasen automatisk. Ingen autorisering. Tilgang til Passorddatabasen er ikke beskyttet. Som standard er beskyttelsen innstilt med Hovedpassordet, noe som betyr at du bare må huske ett passord. Hovedpassord er det grunnleggende verktøyet som beskytter dine personlige data. Hvis du har valgt metoden for autorisering med en enhet, og enheten er utilgjengelig (eller du har mistet den), kan du bruke Hovedpassordet til å få tilgang til personlige data. 21

22 B R U K E R V E I L E D N I N G Som standard låser Kaspersky Password Manager Passorddatabasen når programmet startes og etter et angitt tidsforløp som datamaskinen ikke brukes i (se side 42). Programmet kan bare brukes hvis Passorddatabasen er låst opp. Du kan også låse opp / låse Passorddatabasen med en av følgende metoder: i Kaspersky Password Managervinduet (se side 17); med en USB- eller Bluetooth-enhet - bare til autorisering med en USB- eller Bluetooth-enhet; ved å dobbeltklikke på programikonet (se side 45) - i dette tilfellet må handlingen for dobbeltklikk konfigureres i tillegg; fra Kaspersky Password Manager hurtigmeny (se side 16); ved å trykke på snarveien CTRL+ALT+L (se side 38). Du angir Hovedpassordet ved å bruke et virtuelt tastatur so gjør det mulig å skrive inn passord uten å trykke på taster på tastaturet. Slik låser du et program fra programmets hurtigmeny: 2. Velg oppføringen Lås i menyen som åpnes. Slik låser du opp Passorddatabasen fra hurtigmenyen: 2. Velg Lås opp i menyen som vises. 3. Skriv inn Hovedpassordet i vinduet som vises. LEGGE TIL PERSONLIGE DATA Personlige data kan legges til hvis Passorddatabasen ikke er låst (se side 21). Når du starter et program / en nettside, registreres en ny konto automatisk hvis den ikke ble funnet i Passorddatabasen. Etter autoriseringen i programmet / på nettsiden kan Kaspersky Password Manager legge til data i Passorddatabasen. Følgende typer personlige data er tilgjengelige i Passorddatabasen: Konto. Kombinasjon av et brukernavn og passord for autorisering på nettsiden eller i programmet. Gruppe kontoer. Brukes til å sortere kontoer i Passorddatabasen. Brukernavn. Som standard gir Kaspersky Password Manager deg muligheten til å opprette en konto med ett brukernavn. Et ekstra brukernavn brukes når programmer eller nettsider tillater oppretting av flere brukernavn for tilgang til ressursene. Identitet. Brukes til å lagre data som kjønn, fødselsdato, kontaktopplysninger, telefonnummer, arbeidsplass, direktemeldingsnummer, adresse for hjemmeside osv. Du kan separere personlig opplysninger og forretningsopplysninger ved å opprette flere Identiteter. Sikkert notat. Brukes til å lagre informasjon. 22

23 A D M I N I S T R A S J O N A V P A S S O R D D A T A B A S E N KONTO Kaspersky Password Manager registrerer en ny konto automatisk hvis den ikke finnes i Passorddatabasen. Etter autoriseringen i programmet / på nettsiden tilbyr Kaspersky Password Manager å legge til dataene i Passorddatabasen. Du kan også legge til en ny konto i Passorddatabasen manuelt. Konto inneholder følgende data: typen konto (programkonto eller Internettkonto); brukernavn / flere brukernavn; passord; bane til programmet / Internettadresse for siden (avhengig av kontotype); innstillinger som avgjør forholdet mellom kontoen og objektet; kontoaktiveringsinnstillinger; kommentarer; innstillinger for utfylling av ekstrafelt på nettsiden. Kaspersky Password Manager lar deg bruke én eller flere kontoer til autorisering i programmet eller på nettstedet. Basert på banen til programmet eller Internettadressen til nettstedet, lar Kaspersky Password Manager deg angi et omfang for hver konto. Du kan legge til en konto på flere måter: ved å klikke på Bildetekstknappen for å kunne gjøre dette må du velge Legg til konto i Bildetekstknappmenyen; fra hurtigmenyen til Kaspersky Password Manager for å kunne gjøre dette må du velge Legg til konto i Kaspersky Password Manager hurtigmeny; fra hovedvinduet i Kaspersky Password Manager. Slik legger du til en ny konto fra hovedvinduet: 2. Velg Passordbehandling i menyen som vises. 3. Klikk på knappen Legg til i øverste del av vinduet som åpnes og velg oppføringen Legg til konto. 4. I veiviseren for Kontooppretting som åpnes velger du kontotypen (nettkonto, programkonto eller ekspertmodus) og klikker på Neste. Hvis du har valgt en Internettkonto eller en programkonto, angir du nettstedet eller programmet kontoen skal brukes til og klikker på Neste. Hvis du har valgt avansert modus angir du banen til programmet/siden på fanen Koblinger og konfigurerer innstillingene for kontobruk. 5. Skriv inn eller rediger navnet på den nye kontoen i øverste del av feltet Kontonavn. 6. Skriv inn brukernavn (innloggingsnavn) og passord under fanen Innloggingsinformasjon. 23

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste av spørsmålene

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PURE 9.0

Din bruksanvisning KASPERSKY PURE 9.0 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PURE 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PURE 9.0 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 2011

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 2011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 2011. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Manuell abstrakt:.........9 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN............... 15 I dette dokumentet...............

Manuell abstrakt:.........9 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN............... 15 I dette dokumentet............... Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0 i bruksanvisningen

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB SMALL OFFICE

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security Hurtigveiledning Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet ditt, og at den vil besvare eventuelle

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for å aktivere Taleboka på datamaskinen din. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

WAIS-IV. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2011 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

WAIS-IV. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2011 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! WAIS-IV Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2011 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 211050 All kopiering forbudt! Programvarelisens for WAIS-IV PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok 360 Mine OneNote bøker Brukerhåndbok Denne håndboken er produsert med ComponentOne Doc-To-Help. 2010 Software Innovation ASA. Med enerett. Firmaer, navn og data som er brukt i eksempler er oppdiktede.

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer