uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Sosiale rettigheter - finns dom? Paragrafer og realiteter: Hvem skal ha betalt for overtid?"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt 70-tallets Geijer-affære på nytt: Da svensk maktelite kneblet pressen John Christian Elden: Tiltale for fyllekjøring i villfarelse? Paragrafer og realiteter: Sosiale rettigheter - finns dom? Hvem skal ha betalt for overtid?

2 Tidsskrifter Arbeidsrett Et nytt tidsskrift for arbeidsrettslige spørsmål i vid forstand. Den sentrale kilde for dem som vil følge med i den arbeidsrettslige utviklingen. 4 hefter pr. år. Institusjon/ Privat: kr. 775,- Student: kr. 350,- fra Universitetsforlaget Bestill abonnement for 2005 få med siste nummer av 2004-årgangen! NYHET Jussens venner Aktuelt, pensumrelevant og med faglig perspektiv. Leses av de fleste jusstudenter og praktiserende jurister i Norge. 6 hefter pr. år. Institusjon/ Privat: kr. 795,- Student: kr. 350,- Lov og Rett Det sentrale fagtidsskriftet for jurister og for enhver student som vil følge med i den juridiske fagutvikling og debatt. Tidsskriftet inneholder fagartikler, anmeldelser av juridisk litteratur og kommentarer til aktuelle juridiske spørsmål. 10 hefter pr. år. Institusjon/ Privat: kr. 975,- Student: kr. 450,- Skatterett Dyptpløyende og fremtidsrettet om utviklingen i norsk skatte- og avgiftsrett. Inneholder artikler og debatter om skatterettslige, skatteøkonomiske og skattepolitiske spørsmål. 4 hefter pr. år. Institusjon/ Privat: kr. 975,- Student: kr. 450,- Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Nordens ledende tidsskrift for faglig begrunnet informasjon, debatt og kritikk av menneskerettighetsspørsmål. 4 hefter pr. år. Institusjon: kr. 550,- Privat: kr. 385,- Student: kr. 200,- Tidsskrift for Rettsvitenskap Bindeledd mellom Nordens jurister for felles nordisk rettsvitenskap. Tidsskriftet setter de mer prinsipielle problemene under debatt og publiserer artikler på et høyt vitenskapelig nivå. Nordisk Domssamling er inkludert 2 ganger i året. 5 hefter pr. år. Institusjon/ Privat: kr. 665,- + 60,- Student: kr. 350,- + 60,- For mer informasjon: For bestilling: Tlf Fax

3 Juristkontakt 8/ Rettigheter? Våre sosiale rettigheter står i kø i lovparagrafene. Men når vi kommer til realitetene hvor mye er loven verdt da? Og er loven lik for alle, slik vi liker å tro? Horekunder? En ny bok om den svenske Geijeraffæren, en bordellskandale innen svensk elite på 70- tallet, avslører omfattende mørklegging og medieknebling. Mens ABBA herjet hitlistene. Fyllekjøring? Hva betyr «påvirket» i veitrafikklovens forstand når rusen ikke kan måles i promille? Advokat John Christian Elden antyder at en del tiltalebeslutninger er tatt ut i villfarelse. Rett til rett? Mye tyder på at de såkalte «enemy combatants» ble internert på Cuba av Bush-administrasjonen for at de ikke skulle kunne påberope seg rettslig prøving av interneringen NJ-kommentaren: Juristforbundet staker ut ny kurs Helse og sosial i rettighetssamfunnet: Trøste og bære! Er ikke rettighetene verdt noe? Siden sist Krigen mot terror for retten: USAs Høyesterett bremser Bush «Påvirket» i veitrafikklovens forstand: Villfarelse bak enkelte tiltalebeslutninger Gammel svensk skandalehistorie på nytt: Justisministeren, statsministeren og bordellet Sivilombudsmannen: Avslag på byggetillatelse for fellesbrygge Lederskolen: Utbyttet er møtelederens ansvar Meninger Nils Skaar: Mer effektiv strafferettspleie Politimester Ansten Klev: Hvor er politijuristene i mediebildet? Advokat Ole Løken: Høyesterett på villaveier? Svenske jusstudenter: Det offentlige? Nei takk! Stilling ledig Hva skjer i NJ? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon 52 Overtidsbetalt? Arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling gjelder ikke arbeidstakere med en «særlig selvstendig stilling». Men hva er nå det? Klart svar Rettigheter som den jeg vikarierer for? Hvem skal ha betalt for overtid? Jurister What s in it for me?

4 Ny viktig bok om politiets arbeid i samfunnet POLITILIV Politihistoriske riss og skisser gjennom 260 år Boken Politiliv er gitt ut av Nordisk Kriminalkrønike AS og er den eneste boken i sitt slag i Norge. POLITILIV Jørn-Kr. Jørgensen Politihistoriske riss og skisser gjennom 260 år Boken forteller om hvordan politiet er bygget opp og fungerer i landet vårt. Politiliv har en vesentlig biografisk profil, der mange norske politiledere biograferes i egne kapitler. Boken er rik på illustrasjoner; også bilder som aldri har vært publisert tidligere. PRIS kr. 348,- Nordisk Kriminalkrønike A/S Jørn-Kr. Jørgensen (1954-) er rådgiver knyttet til Oslo politidistrikts informasjonsavdeling (siden 1982) i Politihuset i Oslo. Han har arbeidet som journalist i Norge, USA og Sri Lanka, og har tidligere gitt ut bl.a. bøkene I livets manesje om Cirkus Arnardo (sm.m. Finn Jor), Te med elefanter opplevelsesbilder fra et solskinnsparadis i Det indiske hav, De trodde på en ny dag om norsk politi i konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig (sm.m. E. Dahlin og P.O. Johansen), biografien I grenseland fra en psykiaters liv (sm.m. Nils Retterstøl), Den lengste reisen fragmenter fra en psykoanalyse og Guddommelig kvinnegnist om oberst Othilie Tonnings liv og virksomhet innen Frelsesarmeen i Norge. Jørgensen tok i 2003 initiativet til nyutgivelse av Dag Hammarskjölds bok Veimerker fra 1963 og skrev et forklarende etterord. Han har også skrevet og redigert to bind av bokverket Kriminalitet i Norge, pluss at han har skrevet et 50-talls biografier i Norsk Biografisk Leksikon. Jørgensen er redaktør av Oslo politidistrikts kontakt- og informasjonsorgan, OP-Magasin, og bestyrer Politiutstillingen i Oslo. Han oppgir at han er ustraffet. Politiliv kan kjøpes i din lokale bokhandel, eller direkte fra: Nordisk Kriminalkrønike AS P.B Etterstad 0604 Oslo Telefon Telefaks

5 NJ-kommentaren Juristforbundet staker ut ny kurs Hvor er vi, og hvor går vi? Dette er tidløse spørsmål som også gjelder for Norges Juristforbund (NJ). Hovedstyret har nettopp avsluttet en strategidiskusjon som ble påbegynt etter representantskapsmøtet i februar. Målet har vært å tydeliggjøre hvilke oppgaver forbundet skal fokusere på i årene fremover. I samarbeid med sekretariatet har styret definert sentrale aktivitetsområder og knyttet konkrete mål til hver av disse. NJ er ingen endimensjonal organisasjon. Vi er fagforening, men samtidig også profesjonsforening. Vi bruker betydelig med energi på bistand, rådgivning og lønns- og tariffarbeid, men må samtidig ha et profesjonspolitisk siktemål. Medlemsservice betyr ulike ting for ulike medlemsgrupper. Aktivitetsmangfoldet er uansett stort, og per i dag er det ikke grunnlag for å nedprioritere noe av den nåværende virksomheten. Den såkalte kjernevirksomheten skal da også videreføres på samme nivå som i dag. Utfordringen for planarbeidet har primært vært å finne hovedsatsingsområder som supplerer den medlemsservice og de aktivitetene vi driver i dag. Profilering og markedsføring av de juridiske profesjonsgruppene har fått en helt sentral plass i den nye strategiplanen. Det er viktig at juridisk kompetanse synliggjøres. Ikke minst er det viktig å få frem hvordan denne kompetansen er avgjørende for det moderne samfunns evne til å fungere. Forvaltningsjuristene er f.eks. en av forbundets største grupper, men kanskje den minst profilerte av dem. Den siste maktutredningen pekte på juristenes økende betydning, og det er nå opp til oss selv å utdype hva som ligger i denne betydningen. Etikk og yrkesstolthet vil bli sentrale nøkkelord i dette arbeidet. I tillegg vil lønnspolitikk nødvendigvis være en sentral aktivitet. Vi er fortsatt langt unna de tariffpolitiske målene vi har satt oss. Hovedstyret ønsker i tillegg å fokusere på øvrige medlemsfordeler. Per i dag har vi gode medlemstilbud innenfor bank og forsikring og på enkelte andre områder. Selv om dette aldri vil bli noen hovedgrunn for å melde seg inn i NJ, ønsker vi at det også skal være økonomisk regningssvarende å være medlem. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund Juristkontakt

6 Helse og sosial i rettighetssamfunnet: Trøste og bære! Er ikke rettighetene verdt noe? Av Ole-Martin Gangnes 6 Juristkontakt

7 Er lover og regler bare noe som kan betraktes som anbefalinger? Må man ha advokathjelp for å få den hjelpen man har krav på? Maktutredningen konkluderte med at vi lever i rettighetssamfunnet. Men er det i så fall bare den sterkestes rett? Nylig samlet Advokatforeningen inn 6000 gratistimer fra landets advokater til TV-aksjonen for å hjelpe på dette feltet. Hvorfor er det nødvendig? Helse- og sosialfeltet er et område der det er mulig for det offentlige å begå systematiske lovbrudd, sier advokat Helge Hjort. Han ble utskrevet fra psykiatrisk sykehus, men kona advarte mot at han kom til å ta livet av seg. Hun ble ikke hørt. Kort tid etter begikk mannen selvmord. Men til tross for at hun flere ganger opplyste sykehuset om ektefellens planer om å ta livet av seg, kom ikke noe av det med i journalen hans. Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte med at det forelå brudd på kravet til forsvarlighet og journalføring. Sykehuset fikk kritikk. Tilbake sitter en enke med stor mistro til «systemet». Hennes advokat Helge Hjort har opplevd at mange får seg overraskelser når paragrafer møter virkeligheten i saker som angår helse, sosial og trygd. Særlig i sosialsaker. Det er så å si umulig å prøve disse sakene rettslig, sier han til Juristkontakt. Vagt og flertydig Maktutrederne mener vi befinner oss i rettighetens tid og at juristene er blitt en betydelig maktfaktor. Men advokat Helge Hjort tror ikke utrederne har fått med seg hele virkeligheten. Han jobber i dag for advokatfirmaet Hestenes Dramer og har bak seg ti år som helse- og sosialombud for Oslos borgere. Han påpeker at både pasientrettighetsloven, forvaltningsloven og sosialtjenesteloven gir rikelig rom for skjønn. Retten til fri rettshjelp er snever, og lovbrudd får ikke nødvendigvis så store konsekvenser. Jeg har sagt det tidligere, men det er mulig å begå systematiske lovbrudd på dette området, sier han. Rettighetene er heller ikke så klare som mange tror. Han trekker bl.a. frem mulighetene for å klage i sosialsaker. Sosialtjenestelovens 8-7, lyder slik: «Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig.» Legg merke til setning nummer to. Hvem kan si hva som er urimelig eller ikke?, kommenterer han. Og hva er det frie skjønnet i vurderingen av en vanskelig livssituasjon? I samme lovs 5-2 heter det: «Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 5-1 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg i en vanskelig livssituasjon.» Helse- og sosialfeltet er et område der det er mulig for det offentlige å begå systematiske lovbrudd, sier advokat Helge Hjort (foto: Ole- Martin Gangnes). Juristkontakt

8 Spørsmålet er hva som skal tilfredstille kravet til en vanskelig livssituasjon. Det som fremstilles som rettigheter, er vagt og flertydig. Vi er i det hele tatt veldig skjønnsopptatt i Norge, på godt og vondt. Det kommunale selvstyret og budsjettsituasjonen blir ofte det bestemmende, sier Hjort. Profesjoner og posisjoner Han opplever at det er et stort udekket rettshjelpsbehov. Trygdesaker er omfattet av ordningen med fri rettshjelp, men det er satt en stykkprisgrense på syv timer. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye arbeid dette kan dekke. Men det er jo bedre enn ingenting, slik det er i sosialsaker, sier han. I saken der en suicidal psykiatrisk pasient ble utskrevet, skjedde det uten noen oppfølging. Det endte tragisk nok med at han tok livet av seg. De pårørende klaget saken inn for Fylkesmannen og vant fram der. Vanligvis er heller ikke dette området innenfor fri rettshjelp, men jeg søkte og fikk innvilget fem timer. Jeg brukte for øvrig ett år på i det hele tatt å få ut alle papirene i saken, forteller han. Erfaringene han har gjort med det offentlige byråkratiet, oppsummerer han slik: Byråkratiet har et utviklingspotensial. Dette fant jeg ut gjennom de ti årene som ombud og nå som advokat. Men hva med jurister i forvaltningen. Skal ikke de være garantister for at folks rettssikkerhet blir ivaretatt? Det er ikke profesjonene som bestemmer holdningen i de fleste tilfeller. Det er mer posisjonene, sier han. Helge Hjort har erfart de ulike tilsynsorganene har veldig forskjellig praksis. En del av dem kan man lure på om det i det hele tatt er noen vits i å gå til. Da vi i 1990 så på klagesaker til fylkesmannen i Oslo om sosialhjelp, viste det seg det hadde kommet inn 1973 klager og at det var omgjort vedtak i bare to av dem. Jeg opplever at også Helsetilsynet kan være meget tilbakeholdne. Når det gjelder trygdesaker, er situasjonen bedre. Trygderetten har vel en omgjøringsprosent på rundt 35, forteller han. Som helse- og sosialombud i Oslo frem til 2001 vurderte advokat Helge Hjort å gå til kollektiv rettssak mot Oslo komme på vegne av byens pleietrengende (foto: Ole-Martin Gangnes). Vurderte rettssak mot kommunen Da Helge Hjort gikk av som helse- og sosialombud i 2001, avslørte han at han hadde vurdert å gå til kollektiv rettssak mot Oslo kommune på vegne av byens pleietrengende. Han brukte eksempler fra to bydeler for å beskrive hvordan de trakk tilbake hjemmehjelpstjenester som var gitt etter lovbestemte vedtak. Det fikk heller ingen konsekvenser for bydelene og kommunen da Fylkesmannen fant inndragelsen av tjenestene ulovlig. Vi har ikke vunnet gehør for en erstatning i det hele tatt, selv om vi har forsøkt fra flere synsvinkler. Den eneste muligheten jeg ser, er å gå rettens vei. Men sjansene er små, og sakene er ressurskrevende for de enkelte eldre, sa han til Dagbladet den gang Tanken om å gå til en kollektiv rettssak mot myndighetene har streifet meg, men med en viss beklagelse har jeg slått den fra meg. Det er bare én lovbryter som er så heldig at han uten konsekvenser kan bryte loven på denne måten, og det er den offentlige myndighet. Når en bydel kan gjøre urett på denne måten, krever det stor avstand til dem det faktisk går utover, sa Helge Hjort. 8 Juristkontakt

9 Utvalg foreslår felles lovgivning Et lovutvalg, ledet av professor Jan Fridthjof Bernt, leverte nylig fra seg forslag til harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. Her foreslås det felles regler for saksbehandling og enklere klageadgang. Ansvarsfraskrivning kan også bli vanskeligere. Den som fyller vilkårene etter Kommunehelsetjenesteloven eller Sosialtjenesteloven, har rettskrav på nødvendig hjelp fra kommunen. Med rettskrav menes i denne sammenheng at tjenestemottaker kan kreve at fylkesmannen pålegger kommunen å oppfylle sin ytelsesplikt, og at han eller hun om nødvendig kan bringe saken inn for domstolene som kan gi dom for at plikten til å gi en tjeneste skal oppfylles. Det er her tale om rettslige forpliktelser som kommunen på samme måte som i forhold til kontraktsparter eller ved erstatningssansvar ikke kan unndra seg under henvisning til manglende budsjettmessig dekning«, heter det i NOU 2004:18. Lettere å klage Utvalget leverte i oktober fra seg forslagene til helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Utvalgets mandat har vært å utrede og foreslå tiltak for bedre harmonisering av de kommunale helseog sosialtjenestene. Utvalgets foreslår: Felles lov for de kommunale sosialog helsetjenestene. Felles regler for saksbehandling, overprøving og kontroll med slike avgjørelser, med utgangspunkt i Forvaltningslovens regler. Forenkling av klagereglene ved at alle vedtak om tildeling av tjenester etter utkastet kan påklages til én instans fylkesmannen. Utvalget forslår også at kommunen skal oversende klagen til fylkesmannen innen fire uker etter at den er fremsatt, selv om klagen ikke er ferdigbehandlet fra kommunens side. Utvidelse av kravene om journalføring og dokumentasjon, som i dag er begrenset til helsepersonell, til også å gjelde sosialtjenestepersonell. Fylkesmannens overprøvingskompetanse utvides til å gjelde alle sider av vedtaket på lik linje med det som ellers gjelder ved klagebehandling. Tjenestemottakere som mottar flere tjenester, skal ha rett til ett vedtak som gjelder det samlede tjenestetilbudet De rettslige skillene mellom tjenester i og utenfor institusjon fjernes, slik at et fleksibelt og samordnet tjenestetilbud for tjenestemottakerne sikres. Innføring av krav om faglige minstestandarder for både sosial- og helsetjenester. Kommunen har en selvstendig plikt til å utarbeide individuell plan for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenestetilbud. Trenede jurister Hvilke konsekvenser dette får, er usikkert. Utvalget presiserer at det ikke foreslår noen nye rettigheter, men at det dreier seg om en presisering av eksisterende rettigheter. Utvalget begrunner forslaget om å lage en felles lov for de kommunale sosial- og helsetjenestene på denne måten «Hovedformålet med en felles lov er å etablere et regelverk som er oversiktlig og lett å bruke og forstå for både tjenestemottakere og tjenesteytere. Det er videre en viktig målsetting å hindre ulikheter i regelverket eller i praktiseringen av dette som skaper vansker for samordning av, og samhandling mellom, de ulike Jan Frithjof Bernt er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og leder av lovutvalget for kommunale sosial- og helsetjenester (foto: Magnus Vabø). tjenestene. Her er det en utfordring å unngå at loven blir for stor og uoversiktlig, eller så abstrakt, generell eller teknisk at det blir vanskelig å utlede klare rettslige virkninger av reglene for andre enn trenede jurister», skriver utvalget. Det foreslås også å lage faglige minstestandarder: «Tjenestemottakerne er i stor utstrekning personer i en livssituasjon som gjør det vanskelig for dem å ivareta sine interesser Juristkontakt

10 gjennom politiske prosesser, og vil i mange sammenhenger heller ikke ha forutsetninger for å vurdere kvalitetene av det tilbud som gis. Krav om faglige minstestandarder er derfor nødvendig for å sikre at det blir stilt til rådighet de ressurser som er nødvendig for å oppfylle faglige og etiske minstestandarder», mener utvalget. Svarteperspill Når det gjelder adgangen til å klage, presiserer utvalget at rettssikkerheten må være sentral: «Adgang til å klage på feil og mangler ved offentlig tjenesteyting er en viktig del av borgerens rettssikkerhet i en moderne velferdsstat. I dette ligger også en forutsetning om at det må være overprøvingsregler som inngir tillit og som håndheves effektivt», skriver utvalget. Det foreslås en forenkling i klagereglene ved at alle vedtak om tildeling av tjenester, etter utkastet kan påklages til én instans. Lovutvalget mener denne bør være fylkesmannen. Lovutvalget foreslår at det skal gjøres mer helhetlige vurderinger. Det mener det må innføres et «samlet vedtak» og utarbeides individuelle planer: «Individuell plan tydeliggjør de enkelte tjenesteyteres og tjenestemottakerens ansvar og kan også bidra til å hindre ansvarsfraskrivelse eller svarteperspill mellom tjenester og sektorer.» Advokat Berit Reiss-Andersen (foto: Marit Aschehoug/Advokatbladet). Rettighetssamfunnet ikke for alle Advokat Berit Reiss-Andersen dro i gang en innsamlingsaksjon blant landets advokater. Nå står 6437 timer med advokathjelp i en timebank. Hun tror timene skal få ben å gå på. Dokumentasjon Mange av dem som har behov for omfattende hjelpetjenester, kan være så svekket at de ikke vil kunne stille krav om individuell plan. Det foreslås derfor at kommunen har en plikt på eget initiativ til å utarbeide individuell plan for dem som fyller vilkårene. «Utarbeidelsen av slike planer, og tilhørende samlet vedtak, vil på kort sikt kunne medføre et ikke ubetydelig merarbeid for enkelte kommuner», skriver utvalget. Forslaget om å utvide kravet til journalføring begrunner utvalget med at: «Dokumentasjonen har en viktig funksjon ved internkontroll, tilsyn, ved eventuelle klageog erstatningssaker, evaluering og endring av tjenestetilbudet.» Det er i dag mye snakk om brukermedvirkning og ofte kun med en positiv vinkling. Utvalget peker på at det kan ha to sider: «Et strengt krav om medvirkning og selvbestemmelse vil kunne fungere som ansvarsfraskrivelse for tjenesteyter og kommunen.» Under TV-aksjonen «Hjerterom» ga landets advokater gratistimer til Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse. Flere firmaer har gitt 200 timer. Disse timene går inn i en timebank, der hver bank får en banksjef. Hver organisasjon melder inn rettshjelpsbehovet til banken. Vi regner med at disse timene kommer til å få ben å gå på, sier advokat Berit Reiss-Andersen til Juristkontakt. Borgerrettigheter Reiss-Andersen sitter i styret til Kirkens Bymisjon. Hun har sett at mange som er innom organisasjonens virksomheter og institusjoner, har behov for juridisk hjelp. Brukerne av disse organisasjonene har et udekket rettshjelpsbehov. Det kan dreie seg om både enkeltsaker og større prinsippelle saker. En rusmisbruker kan bli kastet ut fra boligen og må bo på gaten. Hvilke juridiske rettigheter har han? Oslo likningskontor har begynt å skjønnslikne prostituerte. Har de hjemmel til det? Det kan dreie seg om gjeldsordninger og samværsavtaler. Dessuten har organisasjonene selv et eget behov for hjelp. Bare Bymisjonen kjøper godt over hundre timer advokathjelp i året, forteller hun. Det kan også dreie seg om å hevde borgerrettighetene sine. Dette med å oppholde seg i det offentlige rom er noe som er interessant se på, mener Berit Reiss-Andersen. Man ser også for seg at man skal drive generell rettsinformasjon. Dette dreier seg slett ikke bare om hjelp til rusmisbrukere. Kirkens Bymisjon driver mange virksomheter. Man kan se for seg kurs og rådgivning på mange områder. Et aldershjem kan f.eks. ha behov for en informasjonskveld om testamenter, sier hun. 10 Juristkontakt

11 Ryggen fri Det er etter mitt syn en uheldig utvikling hvis medisinsk praksis blir styrt av jusen, mener professor Reidun Førde. Det er i Maktutredingens rapport «Makt og medisin» professor Reidun Førde fra Legeforeningens forskningsinstitutt og Senter for medisinsk etikk skriver om jusen og tilsynsmyndighetene. En praksis bygd på «ryggen fri»-medisin for å unngå søksmål i etterkant av medisinsk praksis, blir unødig ressurskrevende og kanskje til og med unødig risikofylt for pasienten, mener hun. Førde mener utviklingen går «bort fra solidariske løsninger over til vekt på individuelle løsninger og styrking av individuelle retter». Og da trengs jurister. Å klage på at jusen får mer makt over praksis, er ingen god mestringsstrategi for leger, skriver Førde. NJ-Forum: Hva er sosiale rettigheter verdt? Må man ha advokathjelp for å få det man har rett til? Hva er rettighetene våre verdt? Er juriststanden i forvaltningen tydelig nok? Er det behov for reformer? Alle typer advokater Som Juristkontakt omtalte i september, har Kirkens Bymisjon ansatt en såkalt gatejurist som skal kartlegge og kjempe for samfunnets utstøtte. Vi kommer også til å samarbeide med gatejuristen Kirkens Bymisjon har ansatt. Jeg ser for meg at det kan bli dokumentert hvilket behov som finnes for rettshjelp på dette området. Både når det gjelder generelle og individuelle behov, sier Reiss-Andersen. Hvorfor skal det være nødvendig med denne hjelpen? Lever vi ikke i rettighetssamfunnet, der rettighetene våre blir tatt vare på? Den analysen stemmer nok ikke i forhold til alle mennesker i dette samfunnet. På mange områder eksisterer det ikke rettshjelpsordninger, og problemstillingene står i kø. Reiss-Andersen er glad for at alle typer advokater har gitt av sin tid. Også typiske forretningsadvokater har gitt. Jeg har heller ikke opplevd at noen har spurt om de risikerer å få «skumle» personer inn på kontoret. De som har gitt, har sett at dette er noe som er målrettet og definert, sier hun. Hvis man regner ut fra en timepris på 1000 kroner, har gaven en verdi på over 6 millioner kroner. NJ-Forum, Norges Juristforbunds serie av debattmøter, setter fokus på rettigheter innenfor helse- og sosialområdet og stiller kritiske spørsmål rundt rettighetslovgivningens realiteter. Neste møte i NJ-Forum er lagt til tirsdag 23. november 2004 kl i møtelokalene til Trafikanten, Jernbanetorget 1 i Oslo (inngang fra foten av klokketårnet foran Sentralbanestasjonen). Enkel bevertning fra kl Blant meningsytrerne kommer Jan Frithjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og leder av lovutvalget for kommunale sosial- og helsetjenester, og Helge Hjort, advokat og tidl. helse- og sosialombud i Oslo. Flere detaljer følger på juristforbundet.no. Påmelding til Anne Wold på e-post Begrenset antall plasser. Vi skal skape et rent energieventyr BP søker Advokat Apropos Publicis. Foto: Espen Gees Kun elektroniske søknader, se Juristkontakt

12 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Hjemme med syk hund Det danske firmaet fikk nok av det bedriftsledelsen hevder er lav arbeidsmoral blant yngre ansatte. Bedriftseier Kim Laursen forteller om en yngre ansatt med en syk hund som skulle opereres: Han fikk naturligvis lov til å avspasere dagen for operasjonen. Men da han ringte dagen etter og forlangte en sykedag for å ta seg av hunden, satte jeg foten ned. Han ble rasende da han fikk beskjed om at det ikke kunne la seg gjøre, sier Laursen til seniorpolitikk.no. Nå ansetter han heller eldre personer fordi han mener de har høyere arbeidsmoral. Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 26. oktober 2004 Forsidefoto: PhotoDisc Hjelper ikke ansatte med rusproblemer Ytterst få ansatte som misbruker alkohol eller andre rusmidler, får arbeidsgivers hjelp til å komme ut av uføret, skriver Dagsavisen. Ifølge Sverre Nesvåg ved Rogalandsforskning drikker fire til fem prosent av arbeidsstokken alkohol på en måte som åpenbart må skape problemer på jobben. Men det er bare for mellom en og tre promille av arbeidsstokken misbruket blir en sak etter at det er tatt opp med ledelsen. Prester sjekker ikke ekteskapsvilkår Fra 1. oktober er det Folkeregistret som står for kontrollen av vilkår for ekteskap og partnerskap. Formålet med endringen er å få grundigere og mer ensartet håndheving av kravene i loven, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Det kan føre til færre tilfeller av bigami, ekteskap i strid med lavalderen og tilfeller der en utenlandsk statsborger ikke har lovlig opphold i landet, sier hun i en pressemelding. Departementet mener også at det skal kunne føre til færre tvangsekteskap. MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG Juristkontakt 70-tallets Geijer-affære på nytt: Da svensk maktelite kneblet pressen John Christian Elden: Tiltale for fyllekjøring i villfarelse? Paragrafer og realiteter: Sosiale rettigheter - finns dom? Hvem skal ha betalt for overtid? Spesialdommere for rusmisbrukere Kriminelle rusmisbrukere kan bli dømt til behandling og ikke til fengsel. Etter modell av såkalte Drug Courts i Irland og Skottland ønsker Regjeringen at spesialdommere får ansvar for å skreddersy behandlingsopplegg og følge opp den enkelte rusmisbruker. Dommeren skal følge opp rehabiliteringen jevnlig med et spesialutnevnt team med representanter fra ulike kommunale etater, skriver Aftenposten. Et Dommerledet Narkotikaprogram (DN), som antagelig vil bli det offisielle navnet, skal ikke være aktuelt for personer som begår svært alvorlige lovbrudd. En rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet er nå ute på høring. Her foreslås det å opprette pilotprosjekter ved tingrettene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og at domstolene selv plukker ut motiverte dommere med bred erfaring.

13 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Vi var da i losjen begge to Bodø-advokaten Nils Aga er frimurer av tredje høyeste grad i Norge. Han forteller at han flere ganger har opplevd at frimurerbrødre forventer særbehandling i retten. Enkelte tror de kan bruke frimureriet til å slippe lettere unna, og noen reagerer dersom man går til sak mot «brødre», sier han til Dagsavisen. I en sivilrettslig gjeldssak jeg førte mot en annen frimurer, mente motparten at det ikke var nødvendig av meg å gå så hardt ut mot ham. «Vi var da i losjen begge to», sa han. Aga mener det generelt kan være en fordel å være frimurer om man flytter til et nytt sted og må bytte nettverk. Da kan lokale frimurere være døråpnere. I Norge finnes det i overkant av frimurere. Av mannlige medlemmer i Den Norske Advokatforening, er 258 frimurere. Det er mer enn 5 prosent, opplyser Dagsavisen. Jusprofessor Carl August Fleischer mener domstolene bør kontrollere om aktørene i retten er medlemmer av Frimurerlosjen. Arbeidet mens hun fikk trygd Juristen arbeidet for et statlig organ samtidig med at hun mottok trygd under fødselspermisjon. Det skjedde uten at hun varslet trygdeetaten om jobben hun hadde gjort. Nå har hun fått 5000 kroner i bot for ikke å ha varslet trygdeetaten. Berammingslister på nett Berammingslistene på Norges domstoler er nå tilgjengelig Internett. Listene viser kun berammede saker fra det nye saksbehandlingssystemet LOVISA, og domstolene vil forløpende gå over på denne løsningen fram til våren 2005, melder Domstolsadministrasjonen. Det hele finnes på Norge gir minst til uskyldige Norge er det skandinaviske landet som gir minst i erstatning til uskyldig straffeforfulgte. Den danske staten betaler minimum 638 kroner for hvert døgn en uskyldig sitter i langvarig varetekt. Uskyldige i Norge får 500 kroner døgnet for å sitte i fullstendig isolasjon, skriver Dagsavisen. Den norske stat utbetalte i første halvår i år kroner til i alt 26 personer som søkte erstatning for uberettiget strafforfølgning. Dette innebærer at hver enkelt i gjennomsnitt fikk kroner. 10 personer fikk avslag på sine krav. Etter det avisen erfarer, er en av de største postene forskuddsutbetalingen på over én million kroner til Fritz Moen som satt 18 og et halvt år som uskyldig dømt for drapet på en jente i Trondheim. Vedtok å tiltale Røde Khmer Nasjonalforsamlingen i Kambodsja har vedtatt å stille de gjenlevende lederne av Røde Khmer for en domstol, melder New York Times. Ingen av lederne for det kommunistiske Røde Khmer-regimet er dømt for forholdene som skjedde mellom 1975 og 1979, og bare to sitter fengslet. En fjerdedel av befolkningen døde etter massehenrettelser, sult og sykdommer under Røde Khmer. Eksperter antar at minst 1,7 millioner døde, og noen beregninger viser at dødstallet kan være så høyt som 2.5 millioner. Syv tidligere ledere er i søkelyset, alle i seksti-sytti års alderen. Lederen Pol Pot døde i FN og Kambodsja ble i fjor enige om etablere en domstol etter årelange og vanskelige forhandlinger, men veien fram er fortsatt lang. Rettsvesenet i landet står svakt, og det er spørsmål om finansiering. Juristkontakt

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

uristkontakt Darwin til doms Monkey business og stygge konsekvenser: Lederskolen: Den vanskelige samtalen

uristkontakt Darwin til doms Monkey business og stygge konsekvenser: Lederskolen: Den vanskelige samtalen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Mekler bygger partnerskap: Samarbeid senker sykefraværet Juridisk utviklingshjelp: Nordmenn bygger rettsstat i Georgia Monkey business

Detaljer

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer