Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om Rådgivningskontorene i Norge"

Transkript

1 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø

2 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2

3 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan Gratis tilbud til mennesker som har opplevd vold eller annen kriminalitet Supplement til det offentlige hjelpeapparat Finansiert av Justisdepartementet 3

4 Underlagt Justisdepartementet Det faglige og administrative ansvaret ble pr delegert Kontoret for Voldsoffererstatning i Vardø Direktør 1 øk/adm seniorrådgiver 1 fagrådgiver/jurist 9 saksbehandlere/jurister 1 førstekonsulent 3 sekretærer 13 rådgivningskontor for kriminalitetsofre

5 Rådgivningskontorer i Norge: Oslo Bergen Drammen Fredrikstad Hedmark Haugesund Tønsberg Kristiansand Rogaland Trondheim Bodø Troms Østfinnmark Steinkjær 5

6 Hvem kan få hjelp? Mennesker som har vært utsatt for vold eller annen kriminalitet, vold i nære relasjoner i annet rom (barn), nærstående (hører vold mot annen person) Blind vold. Åpent for alle, uavhengig av politianmeldelse Pårørende, venner, kolleger og familie Ikke krav om påtalebegjæring for krav om erstatning. Vitnestøtte for fornærmede i straffesaker og sivile rettsaker, praktisk info og støtte. 6

7 Hva kan vi hjelpe med? Råd, veiledning og praktisk hjelp til kontakt med hjelpeapparat, politi, konfliktråd og rettsvesen 7 Informasjon om gangen i straffesaker Vitnestøtte Hjelp til å utarbeide søknader om voldsoffer- erstatning (henvisning til advokat 7 timers gratis advokathjelp til å utarbeide erstatningskrav mot gjerningsmannen) Medmenneskelig støtte og hjelp i en vanskelig livssituasjon

8 ANSATTE VED RKK : Totalt 14 kontorer rundt om i landet Totalt 20 ansatte Bakgrunn: 12 politiet, 2 jurist, 2 sosionomer, 1 sykepleier 1 Barnevernespedagod, 1 Næringslivet, 1 Forsvaret/FN. 8

9 Statestikk Søknader: -2004: : : 2598 Utbetalinger: -2004: : 2893 (+300 tilleggsøknade -2005: : : Gjennomsnittlig utbetalinger per sak: -2004: kr : kr : kr : kr (flere vedtak av mindre omfang, flere har blitt kjent med KFV) 9

10 Utbetalt erstatning 2007 Kvinner 1144 saker, kr ,% utbet. 62 Menn 1170 saker, kr ,% utbet. 38 I 2005 og 2006 ble henholdsvis 59% og 60% av erstatningen utbetalt til kvinner. Det kan tilkjennes høyere oppreisning for vold mot kvinner i hjemmet fra nærstående, enn for tilsvarende voldshandlinger i andre sammenhengner. 10

11 Nettverkspartnere Politiet (80% av sakene) påtaleenheten familievoldskoordinator Kommunale instanser mottak for overgreps- og voldsofre, Legevakten Andre naturlige samarbeidspartnere: Bi.advokat, konfliktråd, psykolog, psykiater, krisesenter, sykehus og Frivillige organisasjoner og kommunale institusjoner. 11

12 Hvordan et voldsoffer opplevde prosessen etter anmeldelse Trodde hun var ferdig med saken etter anmeldelsen. Ble overrasket da hun ble innkalt som vitne i retten. Ba om å få slippe å møte gjerningsmannen i retten, ble avvist. (Vitnestøttetilbud) Forventet å bli møtt av noen i retten, ble i stedet overlatt til seg selv, og ingen hadde forklart henne noe om hva som skulle skje. 12

13 Formen på avhøret i retten var brutal, og det var belastende å sitte like ved gjerningsmannen. Savnet oppfølging etter rettsmøtet. Var totalt utslått! 13

14 Inngangsvilkår: Voldsoffererstatningsloven 1: Den som har lidd personskade som følge av en forsettlig legemskrenking eller en annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, eller dens etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven. 14

15 Anmeldelsesvilkåret: Den straffbare handlingen må uten unødig opphold være meldt til politiet med begjæring om straff. (10 dager) Unntak: Umyndige, særlig avhengighetsforhold til skadevolder (incest), Voldtekt, skadevolder er død, skadevolder er domfelt. 15

16 Utmåling av erstatning: Erstatning for tingsskade Oppreisning (tort og svie) Menerstatning (varig men) Erstatning til etterlatte: Avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre eks; mor pluss 4 barn, hvert barn har fått oppreisningserstatning i tingretten, Erstatning gis i størrelsesorden fra ca.kr.1000 til kr (20 G) 16

17 Rett til konsultasjon med advokat før anmeldelse Konsultasjon m/adv som dekkes av Bi. adv. ordningen /m inntil 3 timer v/voldtekt Gjelder i dag i saker om voldtekt og menneskehandel Utvides til saker etter starffeprosessloven dvs de fleste seksuallovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, overtredelse av besøks- og kontaktforbud og saker om kjønnslemlestelse i tillegg til voldtekt og menneskehandel 17

18 Stort underforbruk En av 10 søker voldsoffererstatning En av 10 voldtekter blir anmeldt Bare legevakten i Oslo har ca voldssaker til behandling pr. år Dette tilsier stort behov for mer synliggjøring av ordningen Kontinuerlig markedsføring av RKK tilbudet 18

19 Foreldelse Søknad om erstatning for straffbar handling som fant sted før 1. juli 2001 kravet på voldsoffererstatning fra staten foreldes ikke. (1975) For straffbar handling etter 1. juli 2001 hovedregel 3 års foreldelsesfrist. Ved domfellelse (tingretten) for erstatningskravet 10 års foreldelsesfrist 19

20 Hvordan kan vi kontaktes? Koordineres via kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Felles tlf. for alle RKK-ene: Personlig, pr. brev, telefaks, mail eller tlf. RKK - Salten Storgata etg. Tlf Fax E-post: Informasjon: 20

21 Takk for oppmerksomheten Rådgivingskontorene for kriminalitetsofre. Salten, Bodø

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M.

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. 1. Innledning 1.1. Skade/erstatning 1.2. Erstatningskrav fra fornærmede 1.3. Bistandsadvokater 2. Generelt erstatningsmessige prinsipper 2.1. Bevisbyrde 2.2. Tapsbegrensningsplikt/innretningsplikt

Detaljer

Innst. 150 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:156 S (2010 2011)

Innst. 150 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:156 S (2010 2011) Innst. 150 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:156 S (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Innledning.. 2 2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER 2.1. Forsvarlige og hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.. 3 2.2. Nedbygging av restanser og søknader etter terrorangrepene

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø Advokat Christofer Arnø En oversikt over regler for erstatning ut over oppreisningserstatningen Frister Skadeerstatningsloven Voldsoffererstatningsloven Forsikringsavtaleloven Yrkesskadeforsikringsloven

Detaljer

En tar likevel til etterretning at tingretten har besluttet at erstatningskrav ikke vil bli behandlet av retten i 22. juli saken.

En tar likevel til etterretning at tingretten har besluttet at erstatningskrav ikke vil bli behandlet av retten i 22. juli saken. Justis -og politidepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 0030 Oslo Snr. 201107915 HØRINGSUTTALELSE- BEHANDLING AV SIVILE KRAV ETFER TERRORRHANDLINGENE 22. JULI. FORSLAG TIL ENKELTE ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! En veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kilder: Alsaker Kjersti, 1995: Kvinners opplevelser når de bryter ut

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

NOU. Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008: 4. Norges offentlige utredninger

NOU. Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008: 4. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 4 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22.

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. juli 2011 I tillegg til yrkesskadedekning kan ansatte og etterlatte etter bombeangrepet

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3. 1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.1 Prosjektledelse...3 3.2 Prosjektgruppe:...3 3.3 Øvrige roller...3

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer