HISTORIEN BAK SYMBOLENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HISTORIEN BAK SYMBOLENE"

Transkript

1 HISTORIEN BAK SYMBOLENE

2 Vi ønsker deg velkommen til AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA, og håper du får et hyggelig og behagelig opphold. AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA ligger i Kolymbari, på vestsiden av Kreta, som er en viktig del av øyas historie. Det er kort avstand fra Gonia-klosteret og Othodox Academy of Crete. Arkitekturen er inspirert av de minoiske palassenes strukturelle egenskaper. Som du vil se, fi nnes det inngraverte symboler i hele hotellet, både inne og i områdene rundt. Disse symbolene er bokstavene i Linear B Script, som var skriſt språket til minoerne og mykenerne, og er det første skriſt språket man kjenner til, ikke bare i det større geografi ske området i Hellas, men også i Europa. For å kunne utforske dette videre og gi deg en mer komplett forståelse om emnet, har vi fått hjelp fra en ekspert på området: Dr. Minas D. Tsikritsis, professor i informatikk og en kjent forsker innen egeiske skriſt er. Han vil beskrive de minoiske skriſt ene. Vi ønsker å uttrykke vår dypeste takknemlighet for at han vil hjelpe oss. Forhåpentligvis vil denne utgivelsen du holder i hånden ta deg med til den fortryllende verdenen av de aller eldste skriſt språkene i Europa! Athina P. Chaniotaki Administrerende Direktør

3 FORORD Anledningen som førte til at denne korte teksten ble til, var et TV-intervju om teknologien og skriſt lige språk i den minoiske sivilisasjonen. Eierne av Avra Imperial Beach Resort & Spa kom over intervjuet, og ba meg om å komme og besøke hotellet. Da jeg kom til Avra Imperial, ble jeg imponert over alle Linear B symbolene som var inngraverte i gulv, vegger og rundt hele hotellet. Hvis man ser nøye, vil man også legge merke til de subtile referansene til «minoisk» stil i de arkitektoniske egenskapene. Så jeg vil foreslå at gjestene benytter noe av ferien på selve hotellet, for å fordype seg i de tidligste stavelsesskriſt ene i Europa, spesielt siden historien om skriſt språket i dagens europeiske sivilisasjon begynner med den minoiske skriſt en. Besøkende kan be hotellpersonalet om å få skrevet navnet sitt i Lineær B, eller lese det korte notatet om egeisk skriſt, og benytte anledningen til å undersøke de ulike inskripsjonene rundt hotellet. Det kan også være interessant å lære litt om det første skriſt lige europeiske språk i løpet av ferieoppholdet. Dr. Minas D.Tsikritsis Professor i Informatikk Forsker på Egeiske Skriſt er

4 INNLEDNING Oppfi nnelsen om å skrive på kretisk synes å ha blitt styrt av behovet for å betjene de administrative funksjonene i kulturen, som indikert av regnskapstavler og andre fi nansielle registre, samt for kommunikasjon av seremonier, som ble gravert på off erbord. Ifølge arkeologiske bevis ble det i løpet av de minoiske og mykenske sivilisasjonene utviklet skriſt systemer med tre stavelser 1, som i omtrent en tusenårsperiode forenklet den skriſt lige kommunikasjonen mellom «muntlige/ skriſt lige0ifølge arkeologiske bevis, i løpet av den minoiske og sivilisasjoner mykenske tre stavelser skriſt systemer ble utviklet, noe som lettet, for en periode som varer omtrent et årtusen, den skriſt lige kommunikasjonen mellom muntlige og skriſt lige egeiske lokalsamfunn. De ulike skriſt ene, som kan dateres tilbake til perioden mellom 2200 og 1150 f.kr., kan identifi seres og klassifi seres som vist i tabellen nedenfor: KRETISKE HIEROGLYFER F.KR. FAISTOS-DISKEN 1700 F.KR. KRETISKE SKRIFTER LINEAR A F.KR. LINEAR B F.KR. KRETISKE HIEROGLYFER Kretiske hieroglyfer består av en kombinasjon av noen få gjentatte grunnord og stavelser, som hver er representert med et bilde. Dette skriſt et fi nnes først og fremst på steler og leirtavler 2 som kom fra utgravninger på Knossos, samt 20-9 andre steder på øya. Disse inskripsjonene er ment å inneholde økonomiske referanser (til titler, eiendomsrett, transaksjoner osv.), men kan også ha vært av religiøs betydning. Stelene ble i hovedsak brukt til administrative formål, for å beskytte og sikre opprinneligheten til trykte gjenstander eller produkter. 1 I Scripta Minoa skiller Evans mellom hieroglyfi ske skriſt er av skriſt typene Linear A og Linear B hos sivilisasjoner som utviklet seg på Kreta mellom 2200 og 1200 f.kr. Evans, Arthur J., Scripta Minoa I. 2 Av de totalt 331 gjenstandene med greske hieroglyf-inskripsjoner, er 136 steler og 122 tavler.

5 KRETISKE HIEROGLYFER OG PROTOLITERATE TEGN LINEAR A Arkeologiske gjenstander med Linear A inskripsjoner nummer 1440, inkludert 20 funnet utenfor Kreta. Av 178 syllabiske bokstaver, ligner 50 på de for Linear B, men kun 5 av disse kan med sikkerhet bli identifi sert som å være direkte tilsvarende til Linear B symboler eller det Cypro-minoiske stavelsessystemet. Etter tolkning av Linear B, økte innsatsen for å tyde Linear A i håp om at de fonetiske verdiene av symboler i de to skriſt ene ikke ville vise seg å være vesentlig forskjellig. Vanskelighetene som objektivt oppsto med å tolke en stavelse, og derfor en ufullstendig, fri form for skriſt, førte naturlig nok til den påståtte identifi kasjon i Linear A tekster av ord fra semittisk (H. Gordon 3 ), Luwian (L. Palmer 4 ), Proto-indoeuropeisk (Vl. Georgiev 5 ), Hetitten (S. Davis 6 ) eller Hetitten-Luwian språk. Utgivelsene til Paul Faure 7 er unntaket; han identifi serer greske ord som er innskrevet på fi bulae (pinner eller brosjer), som jeg har nevnt i min bok 8 om Linear A skriſt. For boken Linear A - A Contribution to the Understanding of an Aegean Script, studerte jeg i alt 55 inskripsjoner på tavler og andre gjenstander, og 830 av de totalt 1020 inngraverte stelene. Denne mengden tilsvarer 65% av samtlige 1430 dokumenterte Linear A inskripsjoner. 3 Gordon Cyrus H., Atti e Memorie... P.III1, p57-64, Roma, Palmer L.R., The Interpretation of Mycenaean Greek texts, Oxford Press Georgiev V.I., Introduzione alla storia delle lingue Indeuropee, Roma Davis S., Atti e Memorie... P.III1, p14-20, Roma, Faure, P. Three inscribed fi bulae from Minoan Crete, Ephemeris Mediterranean, 20/12/ Tsikritsis, M. Linear A - A Contribution to the Understanding of an Aegean Script, utgitt av Vikelaia Municipal Library, Heraklion 2001.

6 Basert på de kjente dialektene i historisk tid, kan Linear B, som vi skal se, klassifi seres morfologisk, fonologisk og syntaktisk i samme kategori som arkadisk eller arkadisk-kypriotisk, mens i Linear A kan ord som trolig tilhører en tidlig eolisk dialekt med elementer av arkadisk skilles ut. Noe lignende skjer sannsynligvis på Kypros. Faktisk er en gravert inskripsjon på en bronseobelisk fra en grav på Skales på Palaepaphos i kypriotisk-minoisk skriſt. Ordet o-pe-le-ta-u (= Opheltas) kan identifi seres på inskripsjonen, og er en slags arkadisk-kypriotisk dialekt. Formen av ordet o-pe-le-ta-u, som er genitiv av navnet o-pe-le-ta på arkadisk dialekt, har en annen endelse enn det som forventes i den mykenske skriſt en, som ville tatt formen o-pe-le-ta-ο. Sammenligningen av kypriotisk-minoiske med Linear A har ført til at forholdet mellom disse to skriſt ene er mye sterkere enn den mellom Linear A og Linear B. Derfor anses nå sammenhengen mellom Linear A og kypriotiskminoiske som å være stor. LINEAR B Linear B numerisk system Da Arthur Evans oppdaget Linear B tavlene (1902), var det første som ble avdekket mykenernes tallsystem. Han påviste et desimalsystem, som gjenkjente enheter, tiere, hundrere, tusener og titusener, som vist i tabellen under: TALL SYMBOL EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE 1 "1244" i Linear B: "23/5/2014" i Linear B: Michael Ventris 14 år gammel Noen år før dekrypteringen Michael Ventris ble født i England i Da han var 14 år kom han borti Linear B inskripsjoner. Han så tavlene for første gang på en skoletur til British Museum i London i 1936, da han var sammen med læreren i gammelgresk, fi lologen Patrick Hunter. Mannen som gravde ut Knossos, Arthur Evans, da 81 år, holdt et foredrag om den minoiske sivilisasjonen, og viste fram noen av tavlene. Læreren hørte at Ventris spurte Evans: Sa du at de ikke har blitt dekryptert?. Etter dette møtet ser det ut til at Ventris har et stor ønske om å ville løse mysteriet med skriſt en han hadde sett i museet. Timene han hadde hatt i gammelgresk på skolen spilte en viktig rolle i arbeidet med dekrypteringen. 18 år senere, etter at han hadde løst mysteriet med Linear B, snakket han med læreren sin, Hunter, om det greske han hadde dekryptert. Han sa: Det var ikke akkurat greske du lærte meg, er jeg redd!.

7 Dekryptering av Linear B Linear B har 89 stavelser og 258 ideogrammer (dvs. ord). Dette er godt forstått i dag, etter Michael Ventris dekrypteringsarbeid og den fi lologiske analysen av lingvisten John Chadwick, utgitt i Begge bidro til å påvise at inskripsjonene ble skrevet på gresk mange århundrer før Homer. Disse studiene førte til tilbakedatering av historien skrevet gresk og det greske språket fra det 8. århundre f.kr., som ble ansett for å være korrekt opp til den tiden, til minst det 14. århundre f.kr.. Dekrypteringsmetoden som Ventris brukte baserte seg på grammatiske regler for bøyingssuffi kser i Linear B ordforråd, som hadde blitt fastsatt av Alice Kober, samt arbeidet til C. Ktistopoulos 9 som gikk forut for dette. Linear B stavelsestegn 10 Tabellen under viser Linear B stavelsestegn og verdiene som svarer til hvert av disse: Alice Kobers Traids LINEAR B NØKKEL (VENTRIS) 9 I sin Midcentury Report (1950) anvendte Ktistopoulos statistiske metoder for frekvensanalyse, som indirekte indikerte de fonetiske verdiene a, e og o. 10 Work Note 20, Tavlen er utarbeidet på grunnlag av stavelser fastsatt av Ventris i hans første utgivelse.

8 Skriſt ene på Linear B tavlene avdekker et omhyggelig palassbyråkrati, hvor palassadministrasjonen førte opp alt det gjorde eller unnlot å gjøre. Noen av elementene er: varer og goder innsamlet av palasset mangler og debitorer fritatt betaling militært utstyr i lagerhus (sverd, spyd, piler osv.) hverdagslige gjenstander (møbler, keramikk, fartøy osv.) ulike former for landeiende arbeidsgrupper - menn og kvinner med stedsnavn totalt antall husdyr, hovedsakelig sauer og geiter, som tilhørte palasset. Sterke indisier på at gresk språk er å fi nne igjen i Linear B er tekster som henviser til votivgaver til det guddommelige, og som inneholder kjente substantiver som i senere tider kan kjennes igjen som: ε-λε-υ-τι-για = Eleuthia (på Amnissos), α-τα-να-πo-τι-νι-για = Athena-Mistress, ε-νυ-βα-λι-γιο = Enyalios, πο-σε-δα-o-νε = Poseidaonei, δι-βε = Diwei (Dias-Zeus), ε-κο-τo = Hector osv. Tavle som viser votivgaver av olje fra Knossos (ΚΝ Fp 1+31) Denne tavlen er innrisset med detaljer om votivgaver av olje til ulike guddommer. Den spesifi kke inskripsjonen er av interesse fordi den på den ene siden gir et bilde av mykenernes metriske system og metoden for å telle oppover fra mindre til større enheter, og på den andre indikerer de gudommelige som er mottakere av votivgavene. Teksten identifi serer også hvilken måned transaksjonen fant sted, og inneholder en liste over mottakere med tilsvarende mengde olje som hver fi kk av dem fi kk, og til slutt den totale mengden av utdelt olje. Oversettelsen av teksten er: de-u-ki-jo menο di-ka-ta-jo di-we olje 1 da-da-re-jo-de olje 2 pa-de olje 1 pa-si te-o-i olje 1 qe-ra-si-ja olje 1 a-mi-ni-so pa-si-te-o-i olje 2 e-ri-nu olje > 4 47-da-de olje > 1 a-ne-mo i-je-re-ja olje > 4 den Deukio måned (sendt) (tempel) Diktaiou Dias olje 1 (beliggenhet) Daidoleionde olje 2 (nærmeste beliggenhet) olje 1 pansi-theois (pan-theon) (til alle guder) olje 1 Therasia (Gudinnen Artemis) olje 1 (sendt til) Amnisos, for alle gudene olje 2 Erinis (fred) olje > 3 47-da-de olje > 1 Vindenes prestekvinne olje > 4 to-so olje 3 2 > 2 så mye olje 3 og 2 og > 2

9 Linear B tavler gir oss mye informasjon om den politiske, sosiale og økonomiske organisering av mykenernee. Noen av medlemmene i det øvre sosiale hierarkiet er følgende: Fάναξ - : Den øverste leder, hersker (kongen) - innehaver av den høyeste politiske, militære og juridiske myndighet, som styrer statens økonomi. ΛαFαγέτας - : Denne tittelen ble trolig gitt til kommandanten som var ansvarlig for tilsyn av håndverkere, som også var en kongelig grunneier. Ε-πε-τa - : Ordet heqetai angir kongens ledsagere eller kompanjonger, som hadde vogner til rådighet. Τε-ρε-τa - : Ordet telestas indikerer trolig en religiøs tittel. Κo-ρε-τε - : Ordet koreter eller prokoreter kan referere til en slags lokal tjenestemann eller ordfører, som vi ville sagt i dag. Μo-ρo-πa - : Ordet moiroqqas antas å være forbundet med en ukrenkelig aksjonær, muligens en grunneier. Tavlene i Pylos liste 10 kalt moroqa, som betyr å ha en styrke tilsvarende antall personer i multipler av 10. Hver soldat er referert i forhold til utstyret sitt som ένχεα χαλκάρεα (med rustning) og de små sverdene deres ble kalt πα-κα-να - (φάσγανα). Med hensyn til institusjonen for jordforvaltning, kan det skilles mellom to typer eierskap av jord, og to kategorier jord: ke-ke-me-na - : (κεκείμενα), leide kollektive felt / eiendommer som med all sannsynlighet tilhørte fellesskapet eller kommunen (δήμος) - damo. ke-ti-me-na - : (κτιμένα), privateide områder, kanskje eid av telestas. En stor andel av registreringene er forbundet med husdyrdriſt. Knossos har spesielt mange geiter og sauer, som var verdifulle for produksjon av ull og skinn (pergament). Okser er av stor betydning for datidens økonomi. De ble oſt e kalt εργάται (arbeidere), og ble brukt til pløying. De ble oſt e gitt navn som Celaeno, Oinops, Xouthos, Stomargos osv. Jegere er nevnt som ku-na-ke-ta (κυναγέται) som gjør bruk av jakthunder, ku-ne (κύνας=canis). Arbeidernes kunnskap og spesialisering som kan leses fra de daglige nedtegningene på tavlene fra Pylos og Knossos er imponerende. De ulike yrkene inkluderer: a-ra-ka-te-ja - ηλακάτεια (etym. αλάκατη (distaff ) = spinnere), a-re-pa-zo-o - αλειφαζόων (etym. verb αλείφω = spredt med - smurte kjeler/salver), i-to-wesa - ιστεια (etym. ιστός (tråden) = vevere), i-ja-te - ιατήρ (= lege), ka-na-pe-wo - κναφείς (= ullbleking), ka-ke-u - χαλκείς (= bronsesmeder), ku-ru-so-wo-ko - χρυσουργοί (= gullsmeder), ma-ti-jo - μαλθείς (= skipsarbeidere), na-u-domo - ναύδομοι (= skipsbyggere/snekkere), pe-ki-ti-ra2 - πέκτριαι (= ullkarvere (kvinner)), ri-ne-ja - λίνεια (= arbeidere med sengetøy/lin), te-ko-to-ne - τέκτονες (= snekkere), to-ko-do-mo - τοιχοδόμοι (= byggherrer/murere), to-ko-sowo-ko - τοξοφοργοί (= beslutningstakere).

10 Faistos-disken Den berømte Faistos-disken ble oppdaget av L. Pernier på slottet som den er oppkalt etter. Det er en keramisk plate på 17 cm i diameter, med 45 forskjellige billedpunkter på hver side, inndelt i fem spiraler. Disse symbolene er vist i tabellen nedenfor: De to sidene av Faistos-disken Hvert symbol er merket med en type stempel. Håndverkerens evne til å utnytte all tilgjengelig plass på tavlen vitner om lang erfaring med dette arbeidet. Symbolene skal leses fra venstre mot høyre. Skriſt ens spiralformede system anses å gjøre det mulig å føre opp så mye informasjon som mulig på minst mulig plass, akkurat som dagens dataplater (CD / DVD-ROM). Samtidig kan spiralen lastes med metafysisk betydning (f.eks symbolikken i en labyrint). De forskjellige måtene å lese skriſt en på (mot eller med klokken) gjorde at gravørene av kretiske hieroglyfer var nødt til å indikere begynnelsen av lesingen med symbolet x først i den første stavelsen, eller for å indikere startpunktet med større symboler. De eneste funnene som inneholder korrelasjoner med de fl este symbolene på tavlen, er innskrevet på en tohodet øks som ble funnet på Arkalohori, og en inskripsjon fra Mallia.

11 Tavlen nedenfor viser bare de områder på disken som inneholder de samme ordene, uavhengig av hvordan disken leses: TABELL OVER TILSVARENDE ORD PÅ FAISTOS-DISKEN OMRÅDE ORD PÅ DISKEN KODIFISERING Α 21 01a 28 Α 15 01a 28 Α Α Α 3 07a Β 20 07a Α 16 26a Α 19 26a Α 22 26a Β 21 08a Β 26 08a Α Α Α Α TABELL SOM VISER BØYNINGSMORFOLOGIEN TIL ORD LEST FRA MIDTEN AV DISKEN OMRÅDE BØYNINGSORD - FORM KODIFISERING Α Α Α 1 18a Β Β Α Α Β 30 07a 45 Β 24 07a Α 3 07a Β 20 07a Α Β Β 18 08a Β 21 08a Β 26 08a Α Β Α På grunn av diskens spesifi kke plassering er det imidlertid mulig at et av trestavelsesordene også kan representere navnet Phaistos (pa-i-to), med det mest sannsynlige ordet plassert i midten av side A. Observasjoner på leksikonet av disken Det er uhyre vanskelig å tolke disken i studier av egeiske skriſt er. Studiet krever en svært god kjennskap til kreternes skriſt er 11 og den kulturelle konteksten på den tiden. Den fremadstormende kodeknekkeren må prøve ut mange forskjellige kombinasjoner av stavelsesverdier, og når det dukker opp en sterk sammenheng mellom betegnelse og betydning, er det sannsynlig at den best mulig tolkning av disken vil være nådd. 11 I tillegg anbefaler vi The Phaistos Disk - A Guide to Decryption, M. Tsikritsis, Heraklion 2006.

12 Kolymbari 73006, Chania, Crete, Greece T.: F.:

Spør hvilken: Bygning Etasje By Fylke Land Skår 0-5

Spør hvilken: Bygning Etasje By Fylke Land Skår 0-5 ADDENBROOKE'S COGNITIVE EXAMINATION - ACE-R (2005) Norsk oversettelse ved Tor Rosness, Margit Gausdal, Linda Gjøra og Knut Engedal Navn: Fødelsesdato: Yrke: Dato på undersøkelse: Undersøkers navn: Sykehus:

Detaljer

1.2 Posisjonssystemer

1.2 Posisjonssystemer MMCDXCIII. c) Skriv som romertall: 1) Ditt fødselsår 2) 1993 3) År 2000. 1.2 Posisjonssystemer Vi ser her nærmere på begrepet plassverdi og ulike posisjonssystemer. Utgangspunktet er at en vil beskrive

Detaljer

Bibelen. Eventyr? Troverdig? Manipulert sannhet? onsdag 5. desember 12

Bibelen. Eventyr? Troverdig? Manipulert sannhet? onsdag 5. desember 12 Bibelen Eventyr? Troverdig? Manipulert sannhet? Kirkemøtet i Nikea 325 e. Kr. "Legenden" om Nikea og NT Vetus Synodicon fra tidligst 887 e.kr. Voltaire: Dictionnaire Philosophique (1764) ++ Thomas Paine:

Detaljer

Riksarkivet Riksarkivet er eier av dokumentet

Riksarkivet Riksarkivet er eier av dokumentet Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1003973 Innsendt 20.06.2014 09:20:24 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Norges eldste bevarte brev

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

NIO 1. runde eksempeloppgaver

NIO 1. runde eksempeloppgaver NIO 1. runde eksempeloppgaver Oppgave 1 (dersom du ikke klarer en oppgave, bare gå videre vanskelighetsgraden er varierende) Hva må til for at hele det følgende uttrykket skal bli sant? NOT(a OR (b AND

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

MILAREPA VISDOM FRA TIBETS STORE MESTER. Oversatt og gjendiktet av Henrik Mathisen 2015

MILAREPA VISDOM FRA TIBETS STORE MESTER. Oversatt og gjendiktet av Henrik Mathisen 2015 MILAREPA VISDOM FRA TIBETS STORE MESTER Oversatt og gjendiktet av Henrik Mathisen 2015 I n n h o l Om oversettelsen Takk Innledning Sammendrag av Milarepas livshistorie Yolmo-fjellene Duer og gudinner

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Historien om. John Wesley. av Bjørn Olav Hammerstad

Historien om. John Wesley. av Bjørn Olav Hammerstad Historien om John Wesley av Bjørn Olav Hammerstad Copyright 2012 IKO-Forlaget AS, Oslo Utgitt i samarbeid med Metodistkirken i Norge Omslag: Trygve Skogrand Illustrasjon s. 119: Wesley children silhouette

Detaljer

KRETA OKTOBER 2014 APRIL 2015

KRETA OKTOBER 2014 APRIL 2015 KRETA OKTOBER 2014 APRIL 2015 Den 25. oktober kjørte vi en tur til Chania for å handle på Lidl. På tilbakeveien kjørte vi innom Izedin festning. Den ligger rett ved siden av hovedveien mellom Almyrida

Detaljer

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter:

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter: På hotell Villa Platanias kan du nyte av late dager i solen, midt i sentrum av Platanias resort. Selv om hotellet har en sentral beliggenhet, ligger Villa Platanias stille og rolig plassert rett ved den

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

EN VEILEDNING FOR OVERSETTELSE AV FAGTERMER

EN VEILEDNING FOR OVERSETTELSE AV FAGTERMER EN VEILEDNING FOR OVERSETTELSE AV FAGTERMER av Elie Wardini Professor Denne veiledningen er ment som en hjelp for tolker som i sitt daglige virke må sjonglere mellom to språklige verdener og som på en

Detaljer

grafisk design Forelesning 3, onsdag 20.januar 2016 (12.15-14.00)

grafisk design Forelesning 3, onsdag 20.januar 2016 (12.15-14.00) grafisk design Forelesning 3, onsdag 20.januar 2016 (12.15-14.00) grafisk design verktøy Photoshop, onsdag 20.januar 2016 (14.15-16.00) kap 2 i læreboka A Brief History of Graphic Design kap 2 mål diskutere

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

GUDENES KRETA. Bli med vår dyktige og populære reiseleder Tone Mjøberg på en spennende rundreise til Hellas største øy, Kreta.

GUDENES KRETA. Bli med vår dyktige og populære reiseleder Tone Mjøberg på en spennende rundreise til Hellas største øy, Kreta. GUDENES KRETA Bli med vår dyktige og populære reiseleder Tone Mjøberg på en spennende rundreise til Hellas største øy, Kreta. På guden Zevs føde-øy kan du oppleve fantastisk natur og kultur. Øya er full

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Lokal læreplan i Spansk 8

Lokal læreplan i Spansk 8 Lokal læreplan i Spansk 8 Meg selv+ geo.+ gramm. (spørreord) -(kunne samtale om språk og) sider ved geografiske forhold i språkområdet (20) -forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

KLASSISKE HELLAS. Velkommen på tur med ALLER TRAVEL!

KLASSISKE HELLAS. Velkommen på tur med ALLER TRAVEL! 1 KLASSISKE HELLAS I Hellas ligger vår tids sivilisasjons vugge. De gamle grekerne har hatt stor innflytelse på språket, politikken, utdanningssystemene, filosofien, vitenskapen, kunsten og arkitekturen

Detaljer

1153 forbløffende fakta

1153 forbløffende fakta John Lloyd, John Mitchinson & James Harkin QI 1153 forbløffende fakta oversatt fra engelsk av Christian Rugstad FONT FORLAG innledning Jeg er ingen dikter, men hvis du tenker selv etter hvert som jeg skrider

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Et 20-tallssystem. Mayaene brukte både fingre og tær; derfor 20. Ordet for 20 var i enkelte mayadialekter også ordet for mann.

Et 20-tallssystem. Mayaene brukte både fingre og tær; derfor 20. Ordet for 20 var i enkelte mayadialekter også ordet for mann. Mayafolkets tallsystem Et 20-tallssystem. Mayaene brukte både fingre og tær; derfor 20. Ordet for 20 var i enkelte mayadialekter også ordet for mann. Mayafolket hadde null. Kun tre tegn. En prikk (stein)

Detaljer

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 60 min Å: lære at universet er veldig kaldt oppdage at Jorden ble dannet relativt nylig lære

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Hvordan skrive gode artikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Wikipediaartikkel Sjanger Relevans Format Kilder Sjanger = leksikon Beskrivende, ikke fortellende Distansert, ikke personlig

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Mørkved skole, Brumunddal

Mørkved skole, Brumunddal Mørkved skole, Brumunddal Comenius-prosjekt 2010-2012 med partnerskoler i Tyskland Danmark Slovenia Romania Prosjektsøknaden: Prosjektinvitasjon fra rektor ved Mørkved skole på EU sine skolesider høsten

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk?

Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk? Definisjonene og forklaringene i denne presentasjonen er hentet fra eller basert på kap. 1 (Kristoffersen: «Hva er språk?») og 13 (Ryen: «Fremmedspråksinnlæring») i pensumboka SPRÅK. EN GRUNNBOK, Universitetsforlaget

Detaljer

Richard Juhlin. Best i verden

Richard Juhlin. Best i verden Talerforum matcher riktig taler, ekspert, inspirator med dine møter og kurs! Champagne, O Boy med blåbær og lidenskap Best i verden Richard er kjent for sin oppsiktsvekkende treffsikkerhet ved blindprøver,

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 3 18 19 20 21 22 Helg Ukens vits - Å, Henry, jeg kan ikke gå fra deg. - Er du så glad i meg? Elsker du meg så høyt? Forguder du meg så over alt annet? Synes

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. Matematikk. Uke 3 Eleven skal : - skriftlig arbeid

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. Matematikk. Uke 3 Eleven skal : - skriftlig arbeid Uke:3 og 4 Info: - Huske leksehjelp på onsdager rett etter skolen. - NB! Legg merke til bytte av mattetimer og naturfagstimer. Tirsdag/onsdag i uke 3 blir det matte. Fredag i uke 3 blir det en naturfagstime

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Brevet har vært beseglet. Det som trolig var kongeseglet, er forsvunnet, bare spaltene etter remmen viser hvor seglet har vært festet.

Brevet har vært beseglet. Det som trolig var kongeseglet, er forsvunnet, bare spaltene etter remmen viser hvor seglet har vært festet. Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004169 Innsendt 20.06.2014 09:47:48 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Det eldste bevarte brevet

Detaljer

Grete Helle Rasmussen. Spille time bok. P i a n o

Grete Helle Rasmussen. Spille time bok. P i a n o Grete Helle Rasmussen Spille time bok 1 P i a n o 1. Hvem er pianoet? 4 Innhold 1 4 Hvem er pianoet? HEI! Du har sikkert spilt mye piano allerede, blitt gode venner med tangentene og hørt på den fine

Detaljer

Språk og skriveferdigheter

Språk og skriveferdigheter Språk og skriveferdigheter Barneskole 5 til 10 år Barneskole Vi gir deg løsninger innenfor alle fagområder som; leseferdighet, matematikk, naturfag, samfunnsfag og design og ingeniørfag. Alltid med fokus

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter.

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. I. Sagn Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. Ordet sagn betyr «å fortelle noe» eller «å si». Et sagn er en kort fortelling fra eldre tid. Et sagn

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang

Matematikk 1000. Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang Matematikk 1000 Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang I denne øvinga skal vi bli litt kjent med MATLAB. Vi skal ikkje gjøre noen avanserte ting i dette oppgavesettet bare få et visst innblikk

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Her følger en gjennomgang av de ulike oppgavene i opplegget, med en del konkrete tips og råd. For mer om mål og begrunnelser, se eget dokument betegnet bakgrunn,

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOK En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon Navn: Klasse: År: Målbeskrivelse: Forestill deg at du er en journalist som leter etter måter

Detaljer

"Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.)

Purriot og den forsvunne bronsehesten av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) "Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) En ekte detektiv dukket opp da Katrin Handeland presenterte denne boken til en andreklasse. Presentasjon av boka Boken er

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

III Torneo Internacional de balonmano Ciudad Imperial

III Torneo Internacional de balonmano Ciudad Imperial III Torneo Internacional de balonmano Ciudad Imperial Klikk for å se video Kjære håndballvenner, Håndballklubben Ciudad Imperial ønsker deg velkommen til den tredje utgaven av den internasjonale håndballturneringen

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

ANCIENT PLAYGROUND kreta by

ANCIENT PLAYGROUND kreta by ANCIENT PLAYGROUND kreta by SLIPP FORELDRENE LØS. I byen Almirida har vi funnet et sted langt fra masseturisme og charterfølelse. Her ligger vårt hotell Langley Resort Almirida Bay midt i en olivenlund,

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK Oppgaveveiledning Oppgave 10 Hoderegningsstrategier. Addisjon og subtraksjon. Notatark til kartleggingsleder og Elevark DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 5. 10. trinn og elever i videregående

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6

Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6 Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6 Navn:.. Foreldremøte: Foreldremøte blir i uke 8. Mandag 16.02.15 kl. 18.00 19.30. Vi håper dette passer for alle foreldre. Hjertelig velkommen. Saksliste: - Livet i klassen

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning og Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har funnet ut noe

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Tema: Willem Barentsz Nordøstpassasjen Mellomtrinn. Kunnskapsløftet sier:

Tema: Willem Barentsz Nordøstpassasjen Mellomtrinn. Kunnskapsløftet sier: Tema: Willem Barentsz Nordøstpassasjen Mellomtrinn Kunnskapsløftet sier: Historie Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen Arcadia Hotel Flensburg Du har noe godt i vente hvis du besøker Flensburg rett sør fra grensen til Danmark. Byen er den nordligste i Tyskland, og den har mye å tilby, fra shopping og restaurantbesøk til

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Håvard Herseth, Perdy Røed, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Hotel Juelsminde Strand Tilbring noen deilige dager ved den populære Juelsminde Strand

Hotel Juelsminde Strand Tilbring noen deilige dager ved den populære Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand Det 3-stjernes Hotel Juelsminde Strand har en nydelig beliggenhet ved den hyggelige havnebyen Juelsminde, som bl.a. er kjent for sine flotte badestrender. Hotel Juelsminde Strand

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no APPIANI KERAMISK MOSAIKK Create-serien: Create-serien fra Appiani gir deg unike muligheter med dine egne digitale bilder overført til

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 09.10.13 Ny GIV Akershus v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter.

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter. Sivilisasjonens vugge Jeg har alltid vært interessert i mytologi og arkeologi. Gjennom hele min kunstner-karriere har jeg latt meg inspirere av arkeologiske funn,bøker og filmdokumentarer. Dette har vært

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer