HISTORIEN BAK SYMBOLENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HISTORIEN BAK SYMBOLENE"

Transkript

1 HISTORIEN BAK SYMBOLENE

2 Vi ønsker deg velkommen til AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA, og håper du får et hyggelig og behagelig opphold. AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA ligger i Kolymbari, på vestsiden av Kreta, som er en viktig del av øyas historie. Det er kort avstand fra Gonia-klosteret og Othodox Academy of Crete. Arkitekturen er inspirert av de minoiske palassenes strukturelle egenskaper. Som du vil se, fi nnes det inngraverte symboler i hele hotellet, både inne og i områdene rundt. Disse symbolene er bokstavene i Linear B Script, som var skriſt språket til minoerne og mykenerne, og er det første skriſt språket man kjenner til, ikke bare i det større geografi ske området i Hellas, men også i Europa. For å kunne utforske dette videre og gi deg en mer komplett forståelse om emnet, har vi fått hjelp fra en ekspert på området: Dr. Minas D. Tsikritsis, professor i informatikk og en kjent forsker innen egeiske skriſt er. Han vil beskrive de minoiske skriſt ene. Vi ønsker å uttrykke vår dypeste takknemlighet for at han vil hjelpe oss. Forhåpentligvis vil denne utgivelsen du holder i hånden ta deg med til den fortryllende verdenen av de aller eldste skriſt språkene i Europa! Athina P. Chaniotaki Administrerende Direktør

3 FORORD Anledningen som førte til at denne korte teksten ble til, var et TV-intervju om teknologien og skriſt lige språk i den minoiske sivilisasjonen. Eierne av Avra Imperial Beach Resort & Spa kom over intervjuet, og ba meg om å komme og besøke hotellet. Da jeg kom til Avra Imperial, ble jeg imponert over alle Linear B symbolene som var inngraverte i gulv, vegger og rundt hele hotellet. Hvis man ser nøye, vil man også legge merke til de subtile referansene til «minoisk» stil i de arkitektoniske egenskapene. Så jeg vil foreslå at gjestene benytter noe av ferien på selve hotellet, for å fordype seg i de tidligste stavelsesskriſt ene i Europa, spesielt siden historien om skriſt språket i dagens europeiske sivilisasjon begynner med den minoiske skriſt en. Besøkende kan be hotellpersonalet om å få skrevet navnet sitt i Lineær B, eller lese det korte notatet om egeisk skriſt, og benytte anledningen til å undersøke de ulike inskripsjonene rundt hotellet. Det kan også være interessant å lære litt om det første skriſt lige europeiske språk i løpet av ferieoppholdet. Dr. Minas D.Tsikritsis Professor i Informatikk Forsker på Egeiske Skriſt er

4 INNLEDNING Oppfi nnelsen om å skrive på kretisk synes å ha blitt styrt av behovet for å betjene de administrative funksjonene i kulturen, som indikert av regnskapstavler og andre fi nansielle registre, samt for kommunikasjon av seremonier, som ble gravert på off erbord. Ifølge arkeologiske bevis ble det i løpet av de minoiske og mykenske sivilisasjonene utviklet skriſt systemer med tre stavelser 1, som i omtrent en tusenårsperiode forenklet den skriſt lige kommunikasjonen mellom «muntlige/ skriſt lige0ifølge arkeologiske bevis, i løpet av den minoiske og sivilisasjoner mykenske tre stavelser skriſt systemer ble utviklet, noe som lettet, for en periode som varer omtrent et årtusen, den skriſt lige kommunikasjonen mellom muntlige og skriſt lige egeiske lokalsamfunn. De ulike skriſt ene, som kan dateres tilbake til perioden mellom 2200 og 1150 f.kr., kan identifi seres og klassifi seres som vist i tabellen nedenfor: KRETISKE HIEROGLYFER F.KR. FAISTOS-DISKEN 1700 F.KR. KRETISKE SKRIFTER LINEAR A F.KR. LINEAR B F.KR. KRETISKE HIEROGLYFER Kretiske hieroglyfer består av en kombinasjon av noen få gjentatte grunnord og stavelser, som hver er representert med et bilde. Dette skriſt et fi nnes først og fremst på steler og leirtavler 2 som kom fra utgravninger på Knossos, samt 20-9 andre steder på øya. Disse inskripsjonene er ment å inneholde økonomiske referanser (til titler, eiendomsrett, transaksjoner osv.), men kan også ha vært av religiøs betydning. Stelene ble i hovedsak brukt til administrative formål, for å beskytte og sikre opprinneligheten til trykte gjenstander eller produkter. 1 I Scripta Minoa skiller Evans mellom hieroglyfi ske skriſt er av skriſt typene Linear A og Linear B hos sivilisasjoner som utviklet seg på Kreta mellom 2200 og 1200 f.kr. Evans, Arthur J., Scripta Minoa I. 2 Av de totalt 331 gjenstandene med greske hieroglyf-inskripsjoner, er 136 steler og 122 tavler.

5 KRETISKE HIEROGLYFER OG PROTOLITERATE TEGN LINEAR A Arkeologiske gjenstander med Linear A inskripsjoner nummer 1440, inkludert 20 funnet utenfor Kreta. Av 178 syllabiske bokstaver, ligner 50 på de for Linear B, men kun 5 av disse kan med sikkerhet bli identifi sert som å være direkte tilsvarende til Linear B symboler eller det Cypro-minoiske stavelsessystemet. Etter tolkning av Linear B, økte innsatsen for å tyde Linear A i håp om at de fonetiske verdiene av symboler i de to skriſt ene ikke ville vise seg å være vesentlig forskjellig. Vanskelighetene som objektivt oppsto med å tolke en stavelse, og derfor en ufullstendig, fri form for skriſt, førte naturlig nok til den påståtte identifi kasjon i Linear A tekster av ord fra semittisk (H. Gordon 3 ), Luwian (L. Palmer 4 ), Proto-indoeuropeisk (Vl. Georgiev 5 ), Hetitten (S. Davis 6 ) eller Hetitten-Luwian språk. Utgivelsene til Paul Faure 7 er unntaket; han identifi serer greske ord som er innskrevet på fi bulae (pinner eller brosjer), som jeg har nevnt i min bok 8 om Linear A skriſt. For boken Linear A - A Contribution to the Understanding of an Aegean Script, studerte jeg i alt 55 inskripsjoner på tavler og andre gjenstander, og 830 av de totalt 1020 inngraverte stelene. Denne mengden tilsvarer 65% av samtlige 1430 dokumenterte Linear A inskripsjoner. 3 Gordon Cyrus H., Atti e Memorie... P.III1, p57-64, Roma, Palmer L.R., The Interpretation of Mycenaean Greek texts, Oxford Press Georgiev V.I., Introduzione alla storia delle lingue Indeuropee, Roma Davis S., Atti e Memorie... P.III1, p14-20, Roma, Faure, P. Three inscribed fi bulae from Minoan Crete, Ephemeris Mediterranean, 20/12/ Tsikritsis, M. Linear A - A Contribution to the Understanding of an Aegean Script, utgitt av Vikelaia Municipal Library, Heraklion 2001.

6 Basert på de kjente dialektene i historisk tid, kan Linear B, som vi skal se, klassifi seres morfologisk, fonologisk og syntaktisk i samme kategori som arkadisk eller arkadisk-kypriotisk, mens i Linear A kan ord som trolig tilhører en tidlig eolisk dialekt med elementer av arkadisk skilles ut. Noe lignende skjer sannsynligvis på Kypros. Faktisk er en gravert inskripsjon på en bronseobelisk fra en grav på Skales på Palaepaphos i kypriotisk-minoisk skriſt. Ordet o-pe-le-ta-u (= Opheltas) kan identifi seres på inskripsjonen, og er en slags arkadisk-kypriotisk dialekt. Formen av ordet o-pe-le-ta-u, som er genitiv av navnet o-pe-le-ta på arkadisk dialekt, har en annen endelse enn det som forventes i den mykenske skriſt en, som ville tatt formen o-pe-le-ta-ο. Sammenligningen av kypriotisk-minoiske med Linear A har ført til at forholdet mellom disse to skriſt ene er mye sterkere enn den mellom Linear A og Linear B. Derfor anses nå sammenhengen mellom Linear A og kypriotiskminoiske som å være stor. LINEAR B Linear B numerisk system Da Arthur Evans oppdaget Linear B tavlene (1902), var det første som ble avdekket mykenernes tallsystem. Han påviste et desimalsystem, som gjenkjente enheter, tiere, hundrere, tusener og titusener, som vist i tabellen under: TALL SYMBOL EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE 1 "1244" i Linear B: "23/5/2014" i Linear B: Michael Ventris 14 år gammel Noen år før dekrypteringen Michael Ventris ble født i England i Da han var 14 år kom han borti Linear B inskripsjoner. Han så tavlene for første gang på en skoletur til British Museum i London i 1936, da han var sammen med læreren i gammelgresk, fi lologen Patrick Hunter. Mannen som gravde ut Knossos, Arthur Evans, da 81 år, holdt et foredrag om den minoiske sivilisasjonen, og viste fram noen av tavlene. Læreren hørte at Ventris spurte Evans: Sa du at de ikke har blitt dekryptert?. Etter dette møtet ser det ut til at Ventris har et stor ønske om å ville løse mysteriet med skriſt en han hadde sett i museet. Timene han hadde hatt i gammelgresk på skolen spilte en viktig rolle i arbeidet med dekrypteringen. 18 år senere, etter at han hadde løst mysteriet med Linear B, snakket han med læreren sin, Hunter, om det greske han hadde dekryptert. Han sa: Det var ikke akkurat greske du lærte meg, er jeg redd!.

7 Dekryptering av Linear B Linear B har 89 stavelser og 258 ideogrammer (dvs. ord). Dette er godt forstått i dag, etter Michael Ventris dekrypteringsarbeid og den fi lologiske analysen av lingvisten John Chadwick, utgitt i Begge bidro til å påvise at inskripsjonene ble skrevet på gresk mange århundrer før Homer. Disse studiene førte til tilbakedatering av historien skrevet gresk og det greske språket fra det 8. århundre f.kr., som ble ansett for å være korrekt opp til den tiden, til minst det 14. århundre f.kr.. Dekrypteringsmetoden som Ventris brukte baserte seg på grammatiske regler for bøyingssuffi kser i Linear B ordforråd, som hadde blitt fastsatt av Alice Kober, samt arbeidet til C. Ktistopoulos 9 som gikk forut for dette. Linear B stavelsestegn 10 Tabellen under viser Linear B stavelsestegn og verdiene som svarer til hvert av disse: Alice Kobers Traids LINEAR B NØKKEL (VENTRIS) 9 I sin Midcentury Report (1950) anvendte Ktistopoulos statistiske metoder for frekvensanalyse, som indirekte indikerte de fonetiske verdiene a, e og o. 10 Work Note 20, Tavlen er utarbeidet på grunnlag av stavelser fastsatt av Ventris i hans første utgivelse.

8 Skriſt ene på Linear B tavlene avdekker et omhyggelig palassbyråkrati, hvor palassadministrasjonen førte opp alt det gjorde eller unnlot å gjøre. Noen av elementene er: varer og goder innsamlet av palasset mangler og debitorer fritatt betaling militært utstyr i lagerhus (sverd, spyd, piler osv.) hverdagslige gjenstander (møbler, keramikk, fartøy osv.) ulike former for landeiende arbeidsgrupper - menn og kvinner med stedsnavn totalt antall husdyr, hovedsakelig sauer og geiter, som tilhørte palasset. Sterke indisier på at gresk språk er å fi nne igjen i Linear B er tekster som henviser til votivgaver til det guddommelige, og som inneholder kjente substantiver som i senere tider kan kjennes igjen som: ε-λε-υ-τι-για = Eleuthia (på Amnissos), α-τα-να-πo-τι-νι-για = Athena-Mistress, ε-νυ-βα-λι-γιο = Enyalios, πο-σε-δα-o-νε = Poseidaonei, δι-βε = Diwei (Dias-Zeus), ε-κο-τo = Hector osv. Tavle som viser votivgaver av olje fra Knossos (ΚΝ Fp 1+31) Denne tavlen er innrisset med detaljer om votivgaver av olje til ulike guddommer. Den spesifi kke inskripsjonen er av interesse fordi den på den ene siden gir et bilde av mykenernes metriske system og metoden for å telle oppover fra mindre til større enheter, og på den andre indikerer de gudommelige som er mottakere av votivgavene. Teksten identifi serer også hvilken måned transaksjonen fant sted, og inneholder en liste over mottakere med tilsvarende mengde olje som hver fi kk av dem fi kk, og til slutt den totale mengden av utdelt olje. Oversettelsen av teksten er: de-u-ki-jo menο di-ka-ta-jo di-we olje 1 da-da-re-jo-de olje 2 pa-de olje 1 pa-si te-o-i olje 1 qe-ra-si-ja olje 1 a-mi-ni-so pa-si-te-o-i olje 2 e-ri-nu olje > 4 47-da-de olje > 1 a-ne-mo i-je-re-ja olje > 4 den Deukio måned (sendt) (tempel) Diktaiou Dias olje 1 (beliggenhet) Daidoleionde olje 2 (nærmeste beliggenhet) olje 1 pansi-theois (pan-theon) (til alle guder) olje 1 Therasia (Gudinnen Artemis) olje 1 (sendt til) Amnisos, for alle gudene olje 2 Erinis (fred) olje > 3 47-da-de olje > 1 Vindenes prestekvinne olje > 4 to-so olje 3 2 > 2 så mye olje 3 og 2 og > 2

9 Linear B tavler gir oss mye informasjon om den politiske, sosiale og økonomiske organisering av mykenernee. Noen av medlemmene i det øvre sosiale hierarkiet er følgende: Fάναξ - : Den øverste leder, hersker (kongen) - innehaver av den høyeste politiske, militære og juridiske myndighet, som styrer statens økonomi. ΛαFαγέτας - : Denne tittelen ble trolig gitt til kommandanten som var ansvarlig for tilsyn av håndverkere, som også var en kongelig grunneier. Ε-πε-τa - : Ordet heqetai angir kongens ledsagere eller kompanjonger, som hadde vogner til rådighet. Τε-ρε-τa - : Ordet telestas indikerer trolig en religiøs tittel. Κo-ρε-τε - : Ordet koreter eller prokoreter kan referere til en slags lokal tjenestemann eller ordfører, som vi ville sagt i dag. Μo-ρo-πa - : Ordet moiroqqas antas å være forbundet med en ukrenkelig aksjonær, muligens en grunneier. Tavlene i Pylos liste 10 kalt moroqa, som betyr å ha en styrke tilsvarende antall personer i multipler av 10. Hver soldat er referert i forhold til utstyret sitt som ένχεα χαλκάρεα (med rustning) og de små sverdene deres ble kalt πα-κα-να - (φάσγανα). Med hensyn til institusjonen for jordforvaltning, kan det skilles mellom to typer eierskap av jord, og to kategorier jord: ke-ke-me-na - : (κεκείμενα), leide kollektive felt / eiendommer som med all sannsynlighet tilhørte fellesskapet eller kommunen (δήμος) - damo. ke-ti-me-na - : (κτιμένα), privateide områder, kanskje eid av telestas. En stor andel av registreringene er forbundet med husdyrdriſt. Knossos har spesielt mange geiter og sauer, som var verdifulle for produksjon av ull og skinn (pergament). Okser er av stor betydning for datidens økonomi. De ble oſt e kalt εργάται (arbeidere), og ble brukt til pløying. De ble oſt e gitt navn som Celaeno, Oinops, Xouthos, Stomargos osv. Jegere er nevnt som ku-na-ke-ta (κυναγέται) som gjør bruk av jakthunder, ku-ne (κύνας=canis). Arbeidernes kunnskap og spesialisering som kan leses fra de daglige nedtegningene på tavlene fra Pylos og Knossos er imponerende. De ulike yrkene inkluderer: a-ra-ka-te-ja - ηλακάτεια (etym. αλάκατη (distaff ) = spinnere), a-re-pa-zo-o - αλειφαζόων (etym. verb αλείφω = spredt med - smurte kjeler/salver), i-to-wesa - ιστεια (etym. ιστός (tråden) = vevere), i-ja-te - ιατήρ (= lege), ka-na-pe-wo - κναφείς (= ullbleking), ka-ke-u - χαλκείς (= bronsesmeder), ku-ru-so-wo-ko - χρυσουργοί (= gullsmeder), ma-ti-jo - μαλθείς (= skipsarbeidere), na-u-domo - ναύδομοι (= skipsbyggere/snekkere), pe-ki-ti-ra2 - πέκτριαι (= ullkarvere (kvinner)), ri-ne-ja - λίνεια (= arbeidere med sengetøy/lin), te-ko-to-ne - τέκτονες (= snekkere), to-ko-do-mo - τοιχοδόμοι (= byggherrer/murere), to-ko-sowo-ko - τοξοφοργοί (= beslutningstakere).

10 Faistos-disken Den berømte Faistos-disken ble oppdaget av L. Pernier på slottet som den er oppkalt etter. Det er en keramisk plate på 17 cm i diameter, med 45 forskjellige billedpunkter på hver side, inndelt i fem spiraler. Disse symbolene er vist i tabellen nedenfor: De to sidene av Faistos-disken Hvert symbol er merket med en type stempel. Håndverkerens evne til å utnytte all tilgjengelig plass på tavlen vitner om lang erfaring med dette arbeidet. Symbolene skal leses fra venstre mot høyre. Skriſt ens spiralformede system anses å gjøre det mulig å føre opp så mye informasjon som mulig på minst mulig plass, akkurat som dagens dataplater (CD / DVD-ROM). Samtidig kan spiralen lastes med metafysisk betydning (f.eks symbolikken i en labyrint). De forskjellige måtene å lese skriſt en på (mot eller med klokken) gjorde at gravørene av kretiske hieroglyfer var nødt til å indikere begynnelsen av lesingen med symbolet x først i den første stavelsen, eller for å indikere startpunktet med større symboler. De eneste funnene som inneholder korrelasjoner med de fl este symbolene på tavlen, er innskrevet på en tohodet øks som ble funnet på Arkalohori, og en inskripsjon fra Mallia.

11 Tavlen nedenfor viser bare de områder på disken som inneholder de samme ordene, uavhengig av hvordan disken leses: TABELL OVER TILSVARENDE ORD PÅ FAISTOS-DISKEN OMRÅDE ORD PÅ DISKEN KODIFISERING Α 21 01a 28 Α 15 01a 28 Α Α Α 3 07a Β 20 07a Α 16 26a Α 19 26a Α 22 26a Β 21 08a Β 26 08a Α Α Α Α TABELL SOM VISER BØYNINGSMORFOLOGIEN TIL ORD LEST FRA MIDTEN AV DISKEN OMRÅDE BØYNINGSORD - FORM KODIFISERING Α Α Α 1 18a Β Β Α Α Β 30 07a 45 Β 24 07a Α 3 07a Β 20 07a Α Β Β 18 08a Β 21 08a Β 26 08a Α Β Α På grunn av diskens spesifi kke plassering er det imidlertid mulig at et av trestavelsesordene også kan representere navnet Phaistos (pa-i-to), med det mest sannsynlige ordet plassert i midten av side A. Observasjoner på leksikonet av disken Det er uhyre vanskelig å tolke disken i studier av egeiske skriſt er. Studiet krever en svært god kjennskap til kreternes skriſt er 11 og den kulturelle konteksten på den tiden. Den fremadstormende kodeknekkeren må prøve ut mange forskjellige kombinasjoner av stavelsesverdier, og når det dukker opp en sterk sammenheng mellom betegnelse og betydning, er det sannsynlig at den best mulig tolkning av disken vil være nådd. 11 I tillegg anbefaler vi The Phaistos Disk - A Guide to Decryption, M. Tsikritsis, Heraklion 2006.

12 Kolymbari 73006, Chania, Crete, Greece T.: F.:

Kan man stole på Bibelen 2

Kan man stole på Bibelen 2 Kan man stole på Bibelen 2 Her fortsetter bibelstudiet om Bibelen, dens opprinnelse og pålitelighet. Vi ser nå på: Hvordan Bibelen ble til Gud kalte Abram ut fra Ur i Kaldea og han var lydig og drog ut

Detaljer

Handel mellom Trakere og Mykenere et gyllent foretak 1 Af Knut Fossdal Eskeland

Handel mellom Trakere og Mykenere et gyllent foretak 1 Af Knut Fossdal Eskeland Handel mellom Trakere og Mykenere et gyllent foretak 1 Af Knut Fossdal Eskeland I denne artikkelen setter jeg fokus på en lite utforsket side ved handel og sosial interaksjon i Egeisk bronsealder: handel

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Analyse av to lærerveiledninger i matematikk - særtrekk og læreres bruk av dem.

Analyse av to lærerveiledninger i matematikk - særtrekk og læreres bruk av dem. Master i matematikkdidaktikk Olaug Ellen Lona Svingen Analyse av to lærerveiledninger i matematikk - særtrekk og læreres bruk av dem. Trondheim, mai 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Grunnleggende studieteknikk mai 20003. Side 1. Lær deg - å lære selv - studiehefte. Kristin Rafto mai 2003. ai-9205 1

Grunnleggende studieteknikk mai 20003. Side 1. Lær deg - å lære selv - studiehefte. Kristin Rafto mai 2003. ai-9205 1 Side 1 Lær deg - å lære selv - studiehefte Kristin Rafto mai 2003 ai-9205 1 Grunnleggende studieteknikk mai 2003 Innholdsliste Side 2 INNLEDNING 5 Bruk av sjekkbladet...5 Måling av fremskritt....5 Hvis

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Barns kognitive utvikling

Barns kognitive utvikling Barns kognitive utvikling En redegjørelse om hvordan kognisjon utvikles hos barn Jean Piaget (1896-1980) Skrevet av Stig Atle Grimsrud, 1994 Side 1 Kognitiv utvikling handler om hvordan barn utvikler evnen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer