Billige hyttetomter i felt A med felles parkering eller byggeklare tomter i felt C og F med vei, vann avløp, strøm og fiber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Billige hyttetomter i felt A med felles parkering eller byggeklare tomter i felt C og F med vei, vann avløp, strøm og fiber."

Transkript

1 Rev KHK Billige hyttetomter i felt A med felles parkering eller byggeklare tomter i felt C og F med vei, vann avløp, strøm og fiber. Alternativt nøkkelferdige rorbuer i Nesham Brygge (eget prospekt) Utsikt fra hyttefelt C mot Hamarøy og Vestbygd. Det er pr. mars 2013 tre ledige tomter i felt C. I Neshamn er det oppført mange prakthytter og flere er planlagt. De fleste er levert som «skreddersøm». Fortsatt er det ledige byggeklare tomter med kjempeutsikt og sen kveldssol. Stort utvalg hytter fra:

2 2 Lofoten Norge Lødingen Finland Sverige Lødingen, er et kommunikasjonsknutepunkt som ligger sørøst på Hinnøya, innerst i Vestfjorden ved innløpet til Tjeldsundet. Kommunen grenser i nord mot Sortland og Kvæfjord, i øst mot Tjeldsund, i sørvest mot Vågan, og i vest mot Hadsel. Lødingen ligger sentralt i regionen mellom Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen, men har størst tilhørighet til Lofoten geografisk og næringsmessig. Næringslivet er preget av servicenæringene og konsentrert til selve tettstedet Lødingen med bla annet marina, byggshop og Vinmonopol. Utenom dette er jordbruk og fiske viktigst. Hvert år arrangeres en stor sjømatfestival i Lødingen og stedet har også start/målgang i det årlige sykkelrittet Lofoten Insomnia Race. Lødingen har barne- og ungdomsskole samt videregående skole, aktivt korpsmiljø og mange frivillige lag og foreninger. Lødingen har et stort innslag av fritidsboliger i de mange idylliske områdene rundt om i kommunen. Fra hovedflyplassen Evenes, som trafikkeres av Norwegian, SAS og Widerøe tar det bare en time å kjøre. Flytiden fra Oslo til Evenes er om lag 1,5 time. Store deler av Møysalen nasjonalpark ligger i Lødingen inkludert Hinnøyas høyeste fjell Møysalen (1262m). Det er 2,5 timers kjøring fra Lødingen til Sverige med store alpinanlegg på Riksgrensen og Bjørkliden. Lødingen er altså midt i smørøyet for regional opplevelse i Hålogaland. Andenes Harstad Sortland Lofoten Svolvær Evenes airport Narvik Neshamn i Lødingen Riksgrensen, Bjørkliden, Abisko Sverige Bodø Fauske

3 3 Velkommen til Neshamn. 6 km sør for Lødingen, sentralt men likevel stilt og rolig. der Kanstadfjorden er på sitt bredeste, vendt mot vest. der sola skinner lenge, og gjør sommerkvelden varm og god. der panoramautsikten, fugle- og dyrelivet bare må nytes. der turstiene er mange, og terrenget variert og spennende. der ny flytebrygge, fiske og naturopplevelse venter på deg! Kåringen Kanstad Lødingsfjella Lødingen

4 4 Priser råtomt (eks infrastruktur) mars 2013: Felt A (lune skogstomter i lia med felles parkering) A2,3,4 kr A1 kr inkl. andel felles P kr Felt B er foreløpig ikke lagt ut for salg.(d og G er ikke til salgs) N Felt C (byggeklart; vei, vann avløp og strøm) Ledige tomter nr: 5,6 og 8 kr E Neshamn Brygge, nøkkelferdig - eget prospekt Felles båthavn & Neshamn Brygge Felt F (byggeklart vei, vann og strøm, inkl. nausttomt) Ledige tomter nr: 4 og 7 kr Neshamn består av i alt 45 tomter regulert til fritidsbebyggelse fordelt på flere felt. Prosjektet omfatter sjøhustomter i selve Neshamn (E), sjønære tomter (C og F) derav (F) med egen nausttomt, rimelige naturtomter i skogslia (A) med felles parkering og flotte utsiktstomter i ca 90m høyde (Felt B er foreløpig ikke lagt ut for salg) Reguleringsplanen omfatter privat småbåthavn med flytebrygge og parkering i tilknytning til Neshamn Brygge (sjøhustomter E). Tomtekjøpere (hytter og sjøhus) gis fortrinnsrett til bryggeplass i felles flytebrygge med tilhørende parkeringsplass. Veier i felt C og F med kabler og rør for vann, avløp og strøm (alt ligger i bakken) er ferdig utbygget. Det er felles privat vannforsyning fra borebrønn og privat avløp via slamavskiller til sjø. Privat vei fra hovedtrasé kan bygges helt til døra, og det tillates parkering av 2 biler på hver hyttetomt i tillegg til felles parkeringsplass for gjester i feltene. Hytte og uthus kan føres opp med et samlet bruksareal på inntil 180m2, og i felt F kan det i tillegg føres opp naust på inntil 30m2. Priser råtomt varierer fra kr (feltA) til kr felt C og F (se oversiktskart) Pris for komplett pakke felles infrastruktur (veier, vann, avløp og strøm med trekkrør fiber) i felt C og F er kr ,- pr. tomt inkl. mva. pr Privat stikkvei med rør og ledninger fra hovedtrasé til hytte samt opparbeidelse av tomt og fundament kommer i tillegg. Pris på privat del av infrastruktur vil variere med avstand fra hovedtrasé, plassering av hytte på tomt og hvilket fundament som velges. Nærmere info om hver enkelt tomt, se side 6 9. I Neshamn har det blitt satt opp flere prakthytter og flere er under bygging (se bilder fra felt C og F) Men fortsatt er det ledige byggeklare tomter med kjempeutsikt og prima beliggenhet for den som ikke venter alt for lenge. Det er et stort utvalg hytter å velge i, tilpasset tomt og kundebehov. Be om / se oversikt ledige hytte tomter på våre nettsider, og gjør avtale om visning! Neshamn Brygge er nå under bygging. Nord-Norges fineste private rorbuanlegg. Balkong foran soverom møt øst og loftsstue mot vest. 8m avstand mellom enhetene, fra 90m2 til over 200m2 privat kai med levegg hindrer innsyn mellom enhetene. Råtomt / fylling ble ferdig i 2008, den første rorbua (nr. 7 eksklusiv) ble overlevert kunde juni Byggestart for den neste er våren Det tilbys opsjoner som alarm, badstue, jacuzzi, ekstra utebod, beleggingsstein, kantstein, beplantning m.v. Be om eget prospekt for Neshamn Brygge med arkitekttegninger, leveringsbeskrivelse og priser!

5 5 Hytter levert til Neshamn felt C C9 C9 C9 C1 C3 Foto Idylliske Neshamn: K.H.Kantun unntatt 4 foto av hytte C3 denne side: ved Geir Rishaug

6 6 Ledige tomter Neshamn felt C pr. mars 2013 Tomt C5 Lun flat utsiktstomt på nivå 2 relativt nært hovedvei i feltet. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems. Privat vei kan om føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA - ledninger og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt C6 Skrå tomt på nivå 2 med muligheter for terrengtilpasset arkitektur. Plasser hytta på ei utsprengt hylle ved fjellfoten, og utsikta blir flott. Egner seg for hytte med ett plan men også hems eller loft. Privat vei kan føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA - ledninger og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt C8 Lun flat tomt med flott utsikt på nivå 2 nært hovedvei i feltet. Frodigere vegetasjon (nært ospeskog) enn øvrige tomter i C-feltet. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems eller loft, alternativt et skipper- eller nordlandshus. Privat vei kan føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA - ledninger og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt C8 er rimeligst å opparbeide av ledige tomter i felt C.

7 7 Ledige tomter og oppførte hytter i Neshamn på felt F Bildet fra F5 viser bjelkelaget lagt som tilfarergolv på betongplate på mark. Isolasjon i golv cm (kryssisolert) Ringmuren består av Leca såleblokk + ublokk som innfylles, komprimeres, og påstøypes en armert såle som underlag for bjelkelag. Fordeler er lav høyde, unngår trekk, dårlig ventilert kryperom samtidig som en har trebjelkelagets fordeler og her kan fordele VA og el. tilførsler. Eventuelle flisegolv senkes og varmekabler legges i tynn påstøp som gir hurtig energiøkonomisk oppvarming. Som er spesielt viktig på hytter som sporadisk bruk. Tomt F4 Tomt F7 Ledige tomter felt F I bakgrunnen Erikstadøyan og innløp til Erikstadfjorden. Bildet tatt under utbygging av infrastruktur i Bildet viser følgende modeller av Kanstadhytta på F-feltet pr. sept 2012: Fra venstre: Nesheim 95, Panorama 1-2, Panorama 1-3, Panorama 5 og bakerst til høyre Nestun 1 med pulttak. Nærbilde i bilde viser den bakerste hytta Nestun 1 som er skreddersydd for tomta.

8 8 Tomt F4. Ledige tomter Neshamn felt F pr. mars 2013 Lun flat utsiktstomt nært hovedvei i feltet. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems eller loft, alternativt et skipper- eller nordlandshus. Privat vei kan føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA-ledninger inn til hytten og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt F4 er rimeligst av ledige tomter i F-feltet å opparbeide. Hovedvei i feltet (til F6) med vann og avløp går like ved. Det er en andel av felles tomt til naust inkludert i tomteprisen. Tomt F7. Lun tilbaketrukket tomt i med flott utsikt mot syd og vest. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems eller loft, alternativt et skipper- eller nordlandshus. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA-ledninger inn til hytten og tomtearbeid ikke medtatt.

9 9 Ledige tomter Neshamn felt A pr. mars 2013 Lødingsaksla 569m Fjellskardvann Felt A (sett fra syd-vest) Turstier til Lødingsaksla og Lødingen forbi Fjellskardvann med flere starter ved felt A Fin furuskog i lia i felt A Fin utsikt mot vest. Erikstadnesset og fjella i Vestbygd bak. RIMELIGE HYTTETOMTER UTEN OPPARBEIDET FELLES INFRASTRUKTUR KAN UT- BYGGES MED KJØREVEI, VANN OG AVLØP. STRØMFORSYNING ER FORBEREDT. Tomteprisene i felt A er relativt lavere enn øvrige felt i Neshamn. Tomtene ligger litt lengre fra sjøen og tilbys med stor felles parkeringsplass og sti til tomtene. Men sti kan i følge reguleringsbestemmelser oppgraderes til kjørevei. Strømforsyning til felt A er forberedt. Det kan foretas en felles grunnboring etter vann som med fordel kan distribueres gjennom et grunt spredenett med for eksempel Isotermrør. Det ligger ikke til rette for avløp til sjø. Men med forbrenningstoalett eller felles avløp til infiltrasjon er det mulig med full wc-standard. Det er om lag 200m fra hyttefelt A ned til Neshamn hvor Neshamn Båtforening har lagt ut ei flott flytebrygge som har ledige plasser for salg eller utleie. Tomtepriser felt A: Tomt 1: kr Tomtene 2,3,4 kr Inkluderer andel kr pr. tomt i felles opparbeidet parkeringsplass. Tomtene 1,3 og 4 er relativt flate tomter, mens tomt 2 er skrå. På tomt 1 og 2 som ligger foran 3 og 4 kan hytte bygge med hems. På tomt 3 og 4 hvor hyttene blir liggende mot lia i bakkant kan det bygges med fullt loft.

10 10 God havn i Neshamn. Neshamn er en naturlig god havn med ankerplass i sjøkartet. Bildet til høyre viser hvordan tomtefeltene C og F er orientert i forhold til havna. Neshamn Brygge er under oppføring her. Til hyttefelt F Til Lødingen Til hyttefelt C Bildet over viser den første rorbua som ble overlevert juni 2011 og 3D bildet under viser Neshamn Brygge som er under bygging. Bildet til høyre viser den nye flytebrygga med ledige båtplasser til salgs eller leie.

11 11 det gode liv i Neshamn Lødingen, er et kommunikasjonsknutepunkt som ligger sørøst på Hinnøya, innerst i Vestfjorden ved innløpet til Tjeldsundet. Kommunen grenser i nord mot Sortland og Kvæfjord, i øst mot Tjeldsund, i sørvest mot Vågan, og i vest mot Hadsel. Lødingen ligger sentralt i regionen mellom Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen, men har størst tilhørighet til Lofoten geografisk og næringsmessig. Fra hovedflyplassen Evenes, som trafikkeres av Norwegian, SAS og Widerøe. Flytiden fra Oslo til Evenes er om lag 1,5 time. Det tar 1 time å kjøre til Evenes, Harstad og Sortland. 1,5t til Svolvær og 2t til Narvik. Lødingen er altså midt i smørøyet for regional opplevelse i Hålogaland. Store deler av Møysalen nasjonalpark ligger i Lødingen inkludert Hinnøyas høyeste fjell Møysalen (1262m).. Utsikt mot syd-vest fra Bufjellet (469m) på turstien fra idrettsbanen i Lødingen til Hamnskaret i Neshamn. Til venstre i solglansen ligger Vadholmen med litt av Hamarøyfjella i bakgrunnen. Midt i bildet Offersøylandet, mot høyre Rinøy og Hestfjorden. I forgrunnen Neshalvøya med Nes Fort, og til høyre innløpet til Neshamn. Videre til høyre skimtes spissen av Erikstadneset med innløpet til Kanstadfjorden. Flere turstier forbinder Neshamn med løyper over fjellet eller langs Kanstadfjorden. Lite bilde viser helleristninger (5500 år gamle) like ved stien fra Neshamn til Kåringen. Foto: Borgny Holmang. Bilde til venstre: Fra Fjellskardvannet mellom Bufjellet (469m) og Lødingsaksla (569m) er det flott utsikt mot Offersøy. Her deler stien seg. Mot sør til Neshamn via Øygårdsvannet, mot vest til Lødingsaksla, og mot øst til Bufjellet. Det er ørret i de fleste vannene.

12 12 Kartet over Lødingenhalvøya viser de mest populære turstiene som forbinder Neshamn med Lødingen. Veiviseren under står der stiene møtes ved Fjellskardvann. Her går det også en sti opp til Lødingsaksla (569m). Bildet under til høyre er tatt på turen fra Neshamn opp mot Fjellskardvann og viser Erikstadøyan med flotte strender og Erikstadfjorden innenfor. Med båt over Kanstadfjorden er det kort vei til Erikstadøyan.

13 13 Lødingen kommune har valgt en femsløyfet valknute som kommunevåpen. Åpningen mellom sløyfene symboliserer Tjeldsundet, Ofoten, Tysfjorden, Vestfjorden og Gullesfjorden. Med Neshamn som base har du et vell av muligheter for sjøveis opplevelser i nærmest alle retninger. Flotte korallstrender like i nærheten av Neshamn som innbyr til strandhugg enten du har skjærgårdsjeep eller kajakk. Svellingsøyene utafor Lødingen Vestbygd eller Hellemobotn (Norge et på sitt smaleste) og Trollfjorden er innafor rekkevidde.

14 14 Guri Spilhaug og Knut Andersen, bosatt i Oslo, var lenge på utkikk etter fritidsbolig i Lødingen hvor Knut har sine røtter. Da de fikk høre om hyttetomter i Neshamn slo de til så snart reguleringsplanen ble godkjent. Der har de har bygget Kanstadhytta Nesheim med anneks og sauna. Neshalvøya er helt fantastisk med storslagen natur, fjell i hav, himmelen, lyset og kveldssola. Steinete men samtidig frodig med lune viker, flotte sandstrender og en sjelden rik blomsterprakt. I løpet av noen dager i påsken har vi sett ørn, elg, rev, hare, rein og nise forteller Guri og Knut begeistret. Og det er masse fisk i Kanstadfjorden som bare venter på å bli fanget. Vi kommer til å få oss båtplass i fellesbrygga ved Neshamn Brygge. I Neshamn er det veldig stille, en blindvei uten gjennomgangstrafikk, men samtidig ikke langt inn til Lødingen med butikker, vinmonopol og servicefunksjoner. Det er heller ikke langt til Lødingen fra Oslo. Vi står opp til normal tid hjemme og spiser lunsj på hytta i Neshamn ved 12-tiden. Og har du hytte i Lødingen er ikke veien lang til herlig boknafisk i Henningsvær. Boknafisk og tur over Bufjellet fra Lødingen er obligatorisk for alle nye gjester avslutter Guri og Knut.

15 15 Bilde venstre: Turstien over Boya (270m) like ovenfor selve Lødingen er meget populær sommer som vinter. Fra Boya kan du gå videre til Nordfjellet (562m) og derfra til populære Kåringen, kjent som et av Hinnøyas fineste skiterreng. I Lødingsfjella går det turstier på kryss og tvers. Bildet til høyre er tatt på tur opp på Nordfjell i 25 grader i juli. Da var det godt med en dukkert i det lille brevannet. I det fjerne vises majestetiske Stetind, kåret til Norges nasjonalfjell. Fra Nordfjell går det tursti til Lødingsaksla, og derfra ned til Neshamn. Majestetiske Strandstind (1081m) er Hinnøyas 3dje høyeste fjell etter Møysalen og Sætertinden. Bildet er tatt fra rasteplassen Holla på 700m som er et populært turmål i Kåringen, fjellpartiet mellom Kanstadfjorden og Tjeldsundet.

16 16 Utsikten fra Strandstind (1076m) er formidabel i alle retninger. Bildet over viser hvordan Tjeldsundet til venstre møter Kanstadfjorden til høyre sør for Lødingenhalvøya i midten. Hamarøyfjellene midt på bildet i det fjerne og Vestfjorden som åpner seg bak Rinøy og Offersøy oppe i bildet til høyre. Fjellpartiet midt i bildet er Nordfjellet i forgrunnen med Bufjellet og Lødingsaksla bakenfor. Kåringen er det flate fjellpartiet hitenfor Lødingsfjellene som strekker seg helt mot Strandstind. Strandstind er et eldorado for off-pist kjøring. Bildet under er også tatt fra Strandstind mot vest. I forgrunnen det avrundede Sæterfjellet innerst i Kanstadbotten. Midt på bildet ruver Hinnøyas høyeste fjell Møysalen (1262m) som er en meget populær topptur om sommeren, også i nasjonal målestokk. Det er flere alternative merkede ruter til Møysalen både fra Vesterålen og Lødingen. Turen til Møysalen kan gås på egen hand eller med guide.

17 17 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NESHAMN For del av Gnr.27. Bnr 7,8,9,11 og 32 i Lødingen kommune. 1. BYGGEOMRÅDER 1.2. Fritidsbebyggelse, signaturen A 1-4, B 1-15, C 1-9, D, E, F 1-7 og G 1-2 a. I felt A, B, C, D, F og G kan det kan føres opp fritidshus med største tillatte bruksareal, T- BRA = 150 m2 og uthus oppført som egen bygning med største tillatte bruksareal, T- BRA = 30 m2. Uthus og fritidshus kan også føres opp samlet i en bygning med største tillatte bruksareal, T- BRA = 180 m2. Det kan i tillegg føres opp naust i felt F med største tillatte bruksareal T- BRA = 30m2. I felt E kan det føres opp inntil 7 sjøhus med største tillatte bruksareal, T- BRA = 115 m2 på opparbeidet fylling med inntil 5,0 m dyp og 105 m lang kaifront foran. I forlengelsen av rekken med sjøhus kan det i tillegg anlegges fylling og landfeste for flytebrygge i henhold til reguleringsplankartet. b. Bebyggelsen skal mest mulig tilpasse seg naturpreget i området, med en enkel og god utforming, material- og fargevirkning. Uthus og fritidshus skal ha en enhetlig utforming. Maks mønehøyde over gjennomsnittlig terreng rundt bygningen skal være: Felt A: Tomt 1 og 2 maks 6m. Tomt 3 og 4 maks 7m. Felt B: Maks 6m. Felt C: Tomt 3,5 og 7 maks 6m, de øvrige maks 7m. Felt D: Maks 7m. Felt E (sjøhus): Maks 8m. Felt F: Tomt 6 maks 6m, de øvrige maks 7m. Naust maks 4m. Felt G: maks 7m. Maks takvinkel er 45 grader. Farge på fritidshus og uthus skal være enhetlig. Fargene skal følge tradisjonelle bygningsfarger i nord norske kystområder. Farge på naust skal være gammelrød. Farge på sjøhus kan være gammelrød, oker eller hvit iht nordnorske tradisjoner. Gjerde tillates ikke oppført med mindre dette blir nødvendig for å beskytte bebyggelsen mot beitende bufe. For tilfellet skal inngjerdet område ikke utgjøre mer enn 300 m pr. tomt. Det er ikke tillatt å grave ned avfall ved fritidsbebyggelsen. Området skal underordne seg de bestemmelser om renovasjon som kommunen pålegger. Avfall skal bringes til angitte oppsamlingssted. Til hver av tomtene for fritidsbebyggelse opparbeides 1,5 biloppstillingsplasser på angitt felles parkeringsplass (FP) På hver tomt er det i tillegg anledning til å anlegge parkeringsplass for inntil 2 biler. Sti felt A kan opparbeides til felles atkomstvei med 3 m bredde. 2. FELLESAREALER 2.1. Felles atkomstveier er felles for grunneiere og alle fritidshusene som har atkomst fra atkomstveien. Disse kan stenges med bom dersom grunneier og et flertall av tomteeierne ønsker det. 2.2 FELLES PARKERINGSPLASSER FP1 i felt A er felles parkeringsplass for alle i felt A. FP1 i felt B er felles parkeringsplass for tomtene 13, 14 og 15. FP2 i felt B er felles parkeringsplass for tomtene 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. FP3 i felt B er felles parkeringsplass for tomtene 1, 2, 3, 4 og 5. FP1 i felt C er felles parkeringsplass for alle tomtene i felt C. FP1 i felt E er felles parkeringsplass for alle sjøhus og småbåthavn i felt E. FP1 i felt F er felles parkeringsplass for alle tomtene i felt F. FP1 i felt G er felles parkeringsplass for begge tomtene i felt G. 3. PRIVATE VEIER 3.1 Privat vei i felt C til Sjåvikklubben er privat vei for gnr. 27 bnr. 8 og 11. Veien er adkomstvei til tomtene i felt C og åpen som gang-/turvei for allmenn ferdsel. 4. ØVRIGE BESTEMMELSER 4.1. Dersom det under arbeidet i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget (evt. Nordland Fylkeskommune, Kulturetaten), j.fr. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Hustuft fra steinalderen, signaturen (R) på plankartet er fredet i hht. 4 i Lov om kulturminner av I området er det forbudt å gjøre tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, j.fr. Kulturminnelovens 3, 1. ledd Ved søknad om byggetillatelse (evt. rammetillatelse) for kai, naust og sjøhus må ansvarlig prosjekterende særlig vurdere fundamenteringsforhold og høyder for kai og fritidshus. 200-års bølgen bør legges til grunn for disse beregningene. Landgang skal ha tosidig rekkverk og det skal være tilgjengelig redningsutstyr på kaia I alle felt kan tillates grunnboring etter vann og nødvendig tilhørende bygningsmessige tiltak. Reguleringsplan vedtatt av Lødingen kommune Mindre vesentlig endring som tillater 2 parkeringsplasser på hver tomt vedtatt

18 18 Kanstad Trelast en solid kompetansebedrift Byggmester og rørleggermester. Som mesterbedrift setter vi fagkunnskap høyt. Vi tar også større oppdrag, og har hatt hovedentreprise på eldresenter, helsesenter og barnehage m.fl. Sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi har godkjenning i alle landets kommuner og har systemer som ivaretar Statens Bygningstekniske Etats strenge kvalitetskrav. Vi er Byggmakker. Gunstige innkjøp sikrer deg konkurransedyktige hyttepriser og gode tilbud på det du kjøper i tillegg. Byggshop med godt utvalg i verktøy og jernvarer i Lødingen. Vi er Systemhusforhandler tilsluttet Mestergruppen. Sør-Troms, Vesterålen og Lødingen. Salgskontor i Harstad og på Sortland. Kanstad Trelast var med på å starte Systemhuskjeden for over 40 år siden. Kanstadhytta. Vi har levert Stjernehytten til landsdelen i over 25 år. I 2009 etablerte vi vårt eget hyttemerke med tradisjonelle og moderne hytter, nordlandshus, kysthus og sjøhus for nordnorske forhold. Vi har utviklet sjøhusmodellene Kanstadfjord Standard og Kanstadfjord Eksklusiv spesielt til prosjektet Neshamn Brygge. Vi er Marbodal kjøkkenforhandler. Vi 3D-tegner ditt nye kjøkken som vi gjerne leverer med hvitevarer. Fagmessig montering av kjøkken ved nøkkelferdig leveranse til faste priser. Nærmere opplysninger og avtale om tomtevisning kontakt: Knut Henrik Kantun Prosjektansvarlig Neshamn. Salg hytter og kjøkken. Tegning, eiendomsutvikling / web-master Tlf direkte: / Vårt mål er større enn å gi deg et sted å tilbringe fritiden. Vi vil også bidra til å gi fritiden et positivt innhold, og i tillegg gi deg noe å være stolt av! Tegninger og layout: Knut Henrik Kantun Sist rev:

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt Planbestemmelser Utarbeidet av: Arkitekt: Sara Ezeta Vedtatt av Steigen kommunestyre: 11.12.2012 29.10.2012 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV AKSLA HYTTEFELT Plan id: 18482010003 Forslagstiller:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

Friområde Holmvika og Skogvikneset

Friområde Holmvika og Skogvikneset BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Reguleringsbestemmelser for: Jfr. plan og bygningslovens 26 Friområde Holmvika og Skogvikneset 1 GENERELT 1. Reguleringsformål Arealene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Hytter med panoramautsikt TIL SALGS UMBUKTA HYTTEFELT. Bernhard Olsen AS. Postb. 608. Håndverksgt 7. 8607 Mo i Rana. Tlf 75 12 88 44. www.ranahytta.

Hytter med panoramautsikt TIL SALGS UMBUKTA HYTTEFELT. Bernhard Olsen AS. Postb. 608. Håndverksgt 7. 8607 Mo i Rana. Tlf 75 12 88 44. www.ranahytta. Hytter med panoramautsikt TIL SALGS UMBUKTA HYTTEFELT Bernhard Olsen AS. Postb. 608. Håndverksgt 7. 8607 Mo i Rana. Tlf 75 12 88 44. www.ranahytta.no UMBUKTA Storslagen natur og lett adkomst til en rekke

Detaljer

ÅSENFJORD HYTTEUTVIKLING AS

ÅSENFJORD HYTTEUTVIKLING AS ÅSENFJORD HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FÅRA, LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Saksnr: 2003072 Dato: 10.10.06 Innholdsfortegnelse BESTEMMELSER...3 1 GENERELT...3 1.1 REGULERINGSFORMÅL...3 2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

LEIRBOTNVANN NORD HYTTEFELT, ALTA KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

LEIRBOTNVANN NORD HYTTEFELT, ALTA KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Region Nord Kongleveien 45, 9510 Alta Tlf/Fax 78 44 92 22/78 44 92 20 Kaigata 4, 9800 Vadsø Tlf/Fax 78 94 22 42/78 94 22 40 Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø Tlf/Fax 77 75 20 00/77 75 20 09 E-post:

Detaljer

BREIDABLIKK II Leknes

BREIDABLIKK II Leknes Side 1 REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKK II Leknes Vestvågøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 3.6.2010 Rev. 22.8.2011 Rev. 14.09.2011 www.westerlund.bz www.reguleringsplan.no Side 2 GENERELT Disse bestemmelser

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser... 2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse... 2 a) Felles bestemmelser... 2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Veg og parkering... 2 2. Planbeskrivelse...

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR ŠUOŠŠJOHKA HYTTEOMRÅDE PLANBESTEMMELSER OG PLANBESKRIVELSE Vedtatt 19.06.2008 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere hytteområdene Hy 13 og Hy 14 samt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VARGHIET HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR VARGHIET HYTTEFELT 02/00569-67 BGR Egengodkjent av Bjugn kommunestyre REGULERINGSPLAN FOR VARGHIET HYTTEFELT GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense og ligger på eiendom tilhørende, eller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad Revidert 22.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Byggeområde... 3 1.1 Fritidsbebyggelse... 3 1.1.1.

Detaljer

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr:

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: Plankartets dato: 25.03.2014 Siste revisjon av plankartet: Bestemmelsenes dato: 25.03.2014 Siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 FOR FINDRENG GNR. 17 BNR. 1 I KVITESEID KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 FOR FINDRENG GNR. 17 BNR. 1 I KVITESEID KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 26 FOR FINDRENG GNR. 17 BNR. 1 I KVITESEID KOMMUNE Dato for siste revisjon av plankartet: 31.05.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.05.07 1 GENERELT 1.1 Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE INNHOLD REGULERINGSBESTEMMELSER... 3 PLANOMRÅDET REGULERES TIL FORMÅLENE:... 3 PLANGJENNOMFØRING.... 3 1 BYGGEOMRÅDER... 3 FRITIDSBEBYGGELSE...

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 05.06.2015 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Del av utmark under Gnr 40. PLAN ID: 14112012004 Dokument B Vedtekter/ bestemmelser Dokumenter i saken: A Planskildring B Vedtekter 01.07.2014 (

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger på østsiden av Skarvatnet, ca 15 km nordvest for Oppdal sentrum. Området grenser i nord mot gnr. 248/bnr. 1, 2, 12, 19, 22, 34, 35, 40, 50 og 52. Det grenser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kanstad Trelast AS. Vårt mål er større enn. å gi deg et sted å bo. Kanstadhytta. Vi gir deg noe å være stolt av. for fjord og fjell

Kanstad Trelast AS. Vårt mål er større enn. å gi deg et sted å bo. Kanstadhytta. Vi gir deg noe å være stolt av. for fjord og fjell Kanstad Trelast AS Vårt mål er større enn å gi deg et sted å bo Vi gir deg noe å være stolt av Kanstadhytta for fjord og fjell Når kvalitet teller Kanstad Trelast AS har vært en familiedrevet trelastvarehandel

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Kvalitetshytte fra Geilo Laft

Kvalitetshytte fra Geilo Laft Kvalitetshytte fra Geilo Laft Nyoppført kvalitetshytte bygget av. Hytten har en fantastisk kvalitet og detaljrikdom med håndskårne detaljer på alle dørlister, solide åser og bjelker, samt håndhugde søyler

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer - 5 OKT.

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer - 5 OKT. PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet - 5 OKT. 2009 /5'17/1 6ido Planområdet ligger på Lønset ved inngangen til Storlidalen ca 18 km vest for Oppdal sentrum, del av DETLI-HORVLI HYTTEGREND gnr. 151, bnr 4. Området

Detaljer

BELIGGENHET/KART. Salgsoppgave Grevsgard hyttegrend Side 2

BELIGGENHET/KART. Salgsoppgave Grevsgard hyttegrend Side 2 SALGSOPPGAVE BELIGGENHET/KART Salgsoppgave Grevsgard hyttegrend Side 2 SALGSINFORMASJON SELGER Grevsgard utbyggingslag SA (org.nr. 990 068 798) Grevsgard utbyggingslag SA er et hytteutviklingssamarbeid

Detaljer

LAVKAVANN NORD HYTTEFELT, PORSANGER KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

LAVKAVANN NORD HYTTEFELT, PORSANGER KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vår ref: A03.078.54 Alta 2006-09-18 Rev. 2010-06-10 LAVKAVANN NORD HYTTEFELT, PORSANGER KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 Planens intensjon 1.1 INTENSJON Planens intensjon er å legge til rette for

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. 1 FELLESBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. 1 FELLESBESTEMMELSER LEBESBY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. Planident: 2022201401 Dato: 15.04.15 Revidert: 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Formål med planen. 1.1.1

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen Arkivsak: 2010/1626 Arkivkode: 2109r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 11.12.2014, PS 14/196 Plankartets dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MORK II HYTTEFELT NAMDALSEID KOMMUNE. Berørte eiendommer: Eier: Gnr. 178 Bnr. 1 Jostein Mork. 06. mars 2007 Rev. 07.05.

REGULERINGSPLAN FOR MORK II HYTTEFELT NAMDALSEID KOMMUNE. Berørte eiendommer: Eier: Gnr. 178 Bnr. 1 Jostein Mork. 06. mars 2007 Rev. 07.05. REGULERINGSPLAN FOR MORK II HYTTEFELT NAMDALSEID KOMMUNE Berørte eiendommer: Eier: Gnr. 178 Bnr. 1 Jostein Mork 06. mars 2007 Rev. 07.05.07 LPB Landsem Plan & Bygg STJERNAV. 9 7790 MALM TLF 741 57 192

Detaljer

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no

Umbukta hyttefelt. stedet for din mest verdifulle tid. www.ranahytta.no Umbukta hyttefelt stedet for din mest verdifulle tid Velkommen til Umbukta Nå har du muligheten til å skaffe deg hytte i friluftseldoradoet Umbukta. Med eventyrlige friluftsmuligheter og kort vei til byen

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. Justert i samsvar med vedtak Gol Kommunestyre sak 063/10, den 16.12.10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 07.01.11.

Detaljer

Annen veggrunn 6,9 daa. Parkering 2,3 daa. Badeområde 0,8 daa.

Annen veggrunn 6,9 daa. Parkering 2,3 daa. Badeområde 0,8 daa. REGULERINGSBESTEMMELSER 12.7 FOR SVIVKOLLEN HYTTEFELT, GNR 31, BNR 202 M/FLERE NISSEDAL KOMMUNE Plan-id 0830 2015 001 1 GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Pbl 12-5.1 Bebyggelse og anlegg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Agdenes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Endring i bestemmelsene vedtatt: 01. 03.2006 (pkt. 3.1.3) Planens

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40, I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 12.7 FOR SANDVIK, GNR 21, BNR 5 M/FL NISSEDAL KOMMUNE. Godkjent av Nissedal kommunestyre 20.05.2010, k-styresak 043/10.

REGULERINGSBESTEMMELSER 12.7 FOR SANDVIK, GNR 21, BNR 5 M/FL NISSEDAL KOMMUNE. Godkjent av Nissedal kommunestyre 20.05.2010, k-styresak 043/10. REGULERINGSBESTEMMELSER 12.7 FOR SANDVIK, GNR 21, BNR 5 M/FL NISSEDAL KOMMUNE Godkjent av Nissedal kommunestyre 20.05.2010, k-styresak 043/10. 1 GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Pbl 12-5.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Ormmyrholtet Hytteområde Rennebu Kommune Eiendom: gnr. 170, bnr. 16 Innholdsfortegnelse: 1. Reguleringsbestemmelser 3 1.1 Byggeområde..3 1.1.1 Fellesbestemmelser...3 1.2

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Årset hyttefelt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR.

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. Dato: 12.12.06 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE Plankart datert 11.04.14 Sist revidert 26.06.14 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE KOMMUNE : Midsund REGULERINGSOMRÅDE : Vågsmyran DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR REVISJON AV PLANFORSLAG : 20.11.08

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19.

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19. Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsbestemmelser Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 5 19.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

Paradis Eiendomsmegling as

Paradis Eiendomsmegling as STOR ATTRAKTIV FJELLHYTTE - HARDANGERVIDDA. HØG KVALITET - NØKKELFERDIG SVÆRT ATTRAKTIV TOMT MED FLOTT PANORAMAUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. HELÅRSVEG OG OPPSTILLINGSPLASSER PÅ EGEN TOMT. PROSJEKERT NØKKELFERDIG

Detaljer

NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell

NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell fra kr. 2.298.000,- + omk Unik mulighet for nøkkelferdige pakke med selveiertomt i et meget populært område på Norefjell - Oslo sitt nærmeste

Detaljer

GRØNNINGEN EIENDOM AS 7316 LENSVIK

GRØNNINGEN EIENDOM AS 7316 LENSVIK GÅSANESSET Tomter - Hytter ved sjøen med nydelig utsikt over Trondheimsfjorden - Kun ca 1 times kjøring fra Trondheim - Tomtene har vei, vann og avløp - Hyttene kan om du vill leveres nøkkelferdig eller

Detaljer

DETALJPLAN AURSFJORD SMÅBÅTHAVN. for. på eiendommen Sætersletta. Gnr. 103 / Bnr. 80. i Balsfjord kommune. Tromsø, 20.01.2010.

DETALJPLAN AURSFJORD SMÅBÅTHAVN. for. på eiendommen Sætersletta. Gnr. 103 / Bnr. 80. i Balsfjord kommune. Tromsø, 20.01.2010. DETALJPLAN for AURSFJORD SMÅBÅTHAVN på eiendommen Sætersletta Gnr. 103 / Bnr. 80 i Balsfjord kommune Tromsø, 20.01.2010 Sak 980 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PLANBESKRIVELSE:

Detaljer

- Turtrasé - Område for steinbrudd og masseuttak - Område for avløpsanlegg

- Turtrasé - Område for steinbrudd og masseuttak - Område for avløpsanlegg REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Landbruksområde:

Detaljer