Billige hyttetomter i felt A med felles parkering eller byggeklare tomter i felt C og F med vei, vann avløp, strøm og fiber.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Billige hyttetomter i felt A med felles parkering eller byggeklare tomter i felt C og F med vei, vann avløp, strøm og fiber."

Transkript

1 Rev KHK Billige hyttetomter i felt A med felles parkering eller byggeklare tomter i felt C og F med vei, vann avløp, strøm og fiber. Alternativt nøkkelferdige rorbuer i Nesham Brygge (eget prospekt) Utsikt fra hyttefelt C mot Hamarøy og Vestbygd. Det er pr. mars 2013 tre ledige tomter i felt C. I Neshamn er det oppført mange prakthytter og flere er planlagt. De fleste er levert som «skreddersøm». Fortsatt er det ledige byggeklare tomter med kjempeutsikt og sen kveldssol. Stort utvalg hytter fra:

2 2 Lofoten Norge Lødingen Finland Sverige Lødingen, er et kommunikasjonsknutepunkt som ligger sørøst på Hinnøya, innerst i Vestfjorden ved innløpet til Tjeldsundet. Kommunen grenser i nord mot Sortland og Kvæfjord, i øst mot Tjeldsund, i sørvest mot Vågan, og i vest mot Hadsel. Lødingen ligger sentralt i regionen mellom Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen, men har størst tilhørighet til Lofoten geografisk og næringsmessig. Næringslivet er preget av servicenæringene og konsentrert til selve tettstedet Lødingen med bla annet marina, byggshop og Vinmonopol. Utenom dette er jordbruk og fiske viktigst. Hvert år arrangeres en stor sjømatfestival i Lødingen og stedet har også start/målgang i det årlige sykkelrittet Lofoten Insomnia Race. Lødingen har barne- og ungdomsskole samt videregående skole, aktivt korpsmiljø og mange frivillige lag og foreninger. Lødingen har et stort innslag av fritidsboliger i de mange idylliske områdene rundt om i kommunen. Fra hovedflyplassen Evenes, som trafikkeres av Norwegian, SAS og Widerøe tar det bare en time å kjøre. Flytiden fra Oslo til Evenes er om lag 1,5 time. Store deler av Møysalen nasjonalpark ligger i Lødingen inkludert Hinnøyas høyeste fjell Møysalen (1262m). Det er 2,5 timers kjøring fra Lødingen til Sverige med store alpinanlegg på Riksgrensen og Bjørkliden. Lødingen er altså midt i smørøyet for regional opplevelse i Hålogaland. Andenes Harstad Sortland Lofoten Svolvær Evenes airport Narvik Neshamn i Lødingen Riksgrensen, Bjørkliden, Abisko Sverige Bodø Fauske

3 3 Velkommen til Neshamn. 6 km sør for Lødingen, sentralt men likevel stilt og rolig. der Kanstadfjorden er på sitt bredeste, vendt mot vest. der sola skinner lenge, og gjør sommerkvelden varm og god. der panoramautsikten, fugle- og dyrelivet bare må nytes. der turstiene er mange, og terrenget variert og spennende. der ny flytebrygge, fiske og naturopplevelse venter på deg! Kåringen Kanstad Lødingsfjella Lødingen

4 4 Priser råtomt (eks infrastruktur) mars 2013: Felt A (lune skogstomter i lia med felles parkering) A2,3,4 kr A1 kr inkl. andel felles P kr Felt B er foreløpig ikke lagt ut for salg.(d og G er ikke til salgs) N Felt C (byggeklart; vei, vann avløp og strøm) Ledige tomter nr: 5,6 og 8 kr E Neshamn Brygge, nøkkelferdig - eget prospekt Felles båthavn & Neshamn Brygge Felt F (byggeklart vei, vann og strøm, inkl. nausttomt) Ledige tomter nr: 4 og 7 kr Neshamn består av i alt 45 tomter regulert til fritidsbebyggelse fordelt på flere felt. Prosjektet omfatter sjøhustomter i selve Neshamn (E), sjønære tomter (C og F) derav (F) med egen nausttomt, rimelige naturtomter i skogslia (A) med felles parkering og flotte utsiktstomter i ca 90m høyde (Felt B er foreløpig ikke lagt ut for salg) Reguleringsplanen omfatter privat småbåthavn med flytebrygge og parkering i tilknytning til Neshamn Brygge (sjøhustomter E). Tomtekjøpere (hytter og sjøhus) gis fortrinnsrett til bryggeplass i felles flytebrygge med tilhørende parkeringsplass. Veier i felt C og F med kabler og rør for vann, avløp og strøm (alt ligger i bakken) er ferdig utbygget. Det er felles privat vannforsyning fra borebrønn og privat avløp via slamavskiller til sjø. Privat vei fra hovedtrasé kan bygges helt til døra, og det tillates parkering av 2 biler på hver hyttetomt i tillegg til felles parkeringsplass for gjester i feltene. Hytte og uthus kan føres opp med et samlet bruksareal på inntil 180m2, og i felt F kan det i tillegg føres opp naust på inntil 30m2. Priser råtomt varierer fra kr (feltA) til kr felt C og F (se oversiktskart) Pris for komplett pakke felles infrastruktur (veier, vann, avløp og strøm med trekkrør fiber) i felt C og F er kr ,- pr. tomt inkl. mva. pr Privat stikkvei med rør og ledninger fra hovedtrasé til hytte samt opparbeidelse av tomt og fundament kommer i tillegg. Pris på privat del av infrastruktur vil variere med avstand fra hovedtrasé, plassering av hytte på tomt og hvilket fundament som velges. Nærmere info om hver enkelt tomt, se side 6 9. I Neshamn har det blitt satt opp flere prakthytter og flere er under bygging (se bilder fra felt C og F) Men fortsatt er det ledige byggeklare tomter med kjempeutsikt og prima beliggenhet for den som ikke venter alt for lenge. Det er et stort utvalg hytter å velge i, tilpasset tomt og kundebehov. Be om / se oversikt ledige hytte tomter på våre nettsider, og gjør avtale om visning! Neshamn Brygge er nå under bygging. Nord-Norges fineste private rorbuanlegg. Balkong foran soverom møt øst og loftsstue mot vest. 8m avstand mellom enhetene, fra 90m2 til over 200m2 privat kai med levegg hindrer innsyn mellom enhetene. Råtomt / fylling ble ferdig i 2008, den første rorbua (nr. 7 eksklusiv) ble overlevert kunde juni Byggestart for den neste er våren Det tilbys opsjoner som alarm, badstue, jacuzzi, ekstra utebod, beleggingsstein, kantstein, beplantning m.v. Be om eget prospekt for Neshamn Brygge med arkitekttegninger, leveringsbeskrivelse og priser!

5 5 Hytter levert til Neshamn felt C C9 C9 C9 C1 C3 Foto Idylliske Neshamn: K.H.Kantun unntatt 4 foto av hytte C3 denne side: ved Geir Rishaug

6 6 Ledige tomter Neshamn felt C pr. mars 2013 Tomt C5 Lun flat utsiktstomt på nivå 2 relativt nært hovedvei i feltet. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems. Privat vei kan om føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA - ledninger og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt C6 Skrå tomt på nivå 2 med muligheter for terrengtilpasset arkitektur. Plasser hytta på ei utsprengt hylle ved fjellfoten, og utsikta blir flott. Egner seg for hytte med ett plan men også hems eller loft. Privat vei kan føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA - ledninger og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt C8 Lun flat tomt med flott utsikt på nivå 2 nært hovedvei i feltet. Frodigere vegetasjon (nært ospeskog) enn øvrige tomter i C-feltet. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems eller loft, alternativt et skipper- eller nordlandshus. Privat vei kan føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA - ledninger og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt C8 er rimeligst å opparbeide av ledige tomter i felt C.

7 7 Ledige tomter og oppførte hytter i Neshamn på felt F Bildet fra F5 viser bjelkelaget lagt som tilfarergolv på betongplate på mark. Isolasjon i golv cm (kryssisolert) Ringmuren består av Leca såleblokk + ublokk som innfylles, komprimeres, og påstøypes en armert såle som underlag for bjelkelag. Fordeler er lav høyde, unngår trekk, dårlig ventilert kryperom samtidig som en har trebjelkelagets fordeler og her kan fordele VA og el. tilførsler. Eventuelle flisegolv senkes og varmekabler legges i tynn påstøp som gir hurtig energiøkonomisk oppvarming. Som er spesielt viktig på hytter som sporadisk bruk. Tomt F4 Tomt F7 Ledige tomter felt F I bakgrunnen Erikstadøyan og innløp til Erikstadfjorden. Bildet tatt under utbygging av infrastruktur i Bildet viser følgende modeller av Kanstadhytta på F-feltet pr. sept 2012: Fra venstre: Nesheim 95, Panorama 1-2, Panorama 1-3, Panorama 5 og bakerst til høyre Nestun 1 med pulttak. Nærbilde i bilde viser den bakerste hytta Nestun 1 som er skreddersydd for tomta.

8 8 Tomt F4. Ledige tomter Neshamn felt F pr. mars 2013 Lun flat utsiktstomt nært hovedvei i feltet. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems eller loft, alternativt et skipper- eller nordlandshus. Privat vei kan føres helt fram til hytta. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA-ledninger inn til hytten og tomtearbeid ikke medtatt. Tomt F4 er rimeligst av ledige tomter i F-feltet å opparbeide. Hovedvei i feltet (til F6) med vann og avløp går like ved. Det er en andel av felles tomt til naust inkludert i tomteprisen. Tomt F7. Lun tilbaketrukket tomt i med flott utsikt mot syd og vest. Egner seg for hytte med ett plan men også med hems eller loft, alternativt et skipper- eller nordlandshus. Pris råtomt kr Andel felles infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) kr Tomtepris inkludert felles infrastruktur kr Privat vei til tomt med VA-ledninger inn til hytten og tomtearbeid ikke medtatt.

9 9 Ledige tomter Neshamn felt A pr. mars 2013 Lødingsaksla 569m Fjellskardvann Felt A (sett fra syd-vest) Turstier til Lødingsaksla og Lødingen forbi Fjellskardvann med flere starter ved felt A Fin furuskog i lia i felt A Fin utsikt mot vest. Erikstadnesset og fjella i Vestbygd bak. RIMELIGE HYTTETOMTER UTEN OPPARBEIDET FELLES INFRASTRUKTUR KAN UT- BYGGES MED KJØREVEI, VANN OG AVLØP. STRØMFORSYNING ER FORBEREDT. Tomteprisene i felt A er relativt lavere enn øvrige felt i Neshamn. Tomtene ligger litt lengre fra sjøen og tilbys med stor felles parkeringsplass og sti til tomtene. Men sti kan i følge reguleringsbestemmelser oppgraderes til kjørevei. Strømforsyning til felt A er forberedt. Det kan foretas en felles grunnboring etter vann som med fordel kan distribueres gjennom et grunt spredenett med for eksempel Isotermrør. Det ligger ikke til rette for avløp til sjø. Men med forbrenningstoalett eller felles avløp til infiltrasjon er det mulig med full wc-standard. Det er om lag 200m fra hyttefelt A ned til Neshamn hvor Neshamn Båtforening har lagt ut ei flott flytebrygge som har ledige plasser for salg eller utleie. Tomtepriser felt A: Tomt 1: kr Tomtene 2,3,4 kr Inkluderer andel kr pr. tomt i felles opparbeidet parkeringsplass. Tomtene 1,3 og 4 er relativt flate tomter, mens tomt 2 er skrå. På tomt 1 og 2 som ligger foran 3 og 4 kan hytte bygge med hems. På tomt 3 og 4 hvor hyttene blir liggende mot lia i bakkant kan det bygges med fullt loft.

10 10 God havn i Neshamn. Neshamn er en naturlig god havn med ankerplass i sjøkartet. Bildet til høyre viser hvordan tomtefeltene C og F er orientert i forhold til havna. Neshamn Brygge er under oppføring her. Til hyttefelt F Til Lødingen Til hyttefelt C Bildet over viser den første rorbua som ble overlevert juni 2011 og 3D bildet under viser Neshamn Brygge som er under bygging. Bildet til høyre viser den nye flytebrygga med ledige båtplasser til salgs eller leie.

11 11 det gode liv i Neshamn Lødingen, er et kommunikasjonsknutepunkt som ligger sørøst på Hinnøya, innerst i Vestfjorden ved innløpet til Tjeldsundet. Kommunen grenser i nord mot Sortland og Kvæfjord, i øst mot Tjeldsund, i sørvest mot Vågan, og i vest mot Hadsel. Lødingen ligger sentralt i regionen mellom Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen, men har størst tilhørighet til Lofoten geografisk og næringsmessig. Fra hovedflyplassen Evenes, som trafikkeres av Norwegian, SAS og Widerøe. Flytiden fra Oslo til Evenes er om lag 1,5 time. Det tar 1 time å kjøre til Evenes, Harstad og Sortland. 1,5t til Svolvær og 2t til Narvik. Lødingen er altså midt i smørøyet for regional opplevelse i Hålogaland. Store deler av Møysalen nasjonalpark ligger i Lødingen inkludert Hinnøyas høyeste fjell Møysalen (1262m).. Utsikt mot syd-vest fra Bufjellet (469m) på turstien fra idrettsbanen i Lødingen til Hamnskaret i Neshamn. Til venstre i solglansen ligger Vadholmen med litt av Hamarøyfjella i bakgrunnen. Midt i bildet Offersøylandet, mot høyre Rinøy og Hestfjorden. I forgrunnen Neshalvøya med Nes Fort, og til høyre innløpet til Neshamn. Videre til høyre skimtes spissen av Erikstadneset med innløpet til Kanstadfjorden. Flere turstier forbinder Neshamn med løyper over fjellet eller langs Kanstadfjorden. Lite bilde viser helleristninger (5500 år gamle) like ved stien fra Neshamn til Kåringen. Foto: Borgny Holmang. Bilde til venstre: Fra Fjellskardvannet mellom Bufjellet (469m) og Lødingsaksla (569m) er det flott utsikt mot Offersøy. Her deler stien seg. Mot sør til Neshamn via Øygårdsvannet, mot vest til Lødingsaksla, og mot øst til Bufjellet. Det er ørret i de fleste vannene.

12 12 Kartet over Lødingenhalvøya viser de mest populære turstiene som forbinder Neshamn med Lødingen. Veiviseren under står der stiene møtes ved Fjellskardvann. Her går det også en sti opp til Lødingsaksla (569m). Bildet under til høyre er tatt på turen fra Neshamn opp mot Fjellskardvann og viser Erikstadøyan med flotte strender og Erikstadfjorden innenfor. Med båt over Kanstadfjorden er det kort vei til Erikstadøyan.

13 13 Lødingen kommune har valgt en femsløyfet valknute som kommunevåpen. Åpningen mellom sløyfene symboliserer Tjeldsundet, Ofoten, Tysfjorden, Vestfjorden og Gullesfjorden. Med Neshamn som base har du et vell av muligheter for sjøveis opplevelser i nærmest alle retninger. Flotte korallstrender like i nærheten av Neshamn som innbyr til strandhugg enten du har skjærgårdsjeep eller kajakk. Svellingsøyene utafor Lødingen Vestbygd eller Hellemobotn (Norge et på sitt smaleste) og Trollfjorden er innafor rekkevidde.

14 14 Guri Spilhaug og Knut Andersen, bosatt i Oslo, var lenge på utkikk etter fritidsbolig i Lødingen hvor Knut har sine røtter. Da de fikk høre om hyttetomter i Neshamn slo de til så snart reguleringsplanen ble godkjent. Der har de har bygget Kanstadhytta Nesheim med anneks og sauna. Neshalvøya er helt fantastisk med storslagen natur, fjell i hav, himmelen, lyset og kveldssola. Steinete men samtidig frodig med lune viker, flotte sandstrender og en sjelden rik blomsterprakt. I løpet av noen dager i påsken har vi sett ørn, elg, rev, hare, rein og nise forteller Guri og Knut begeistret. Og det er masse fisk i Kanstadfjorden som bare venter på å bli fanget. Vi kommer til å få oss båtplass i fellesbrygga ved Neshamn Brygge. I Neshamn er det veldig stille, en blindvei uten gjennomgangstrafikk, men samtidig ikke langt inn til Lødingen med butikker, vinmonopol og servicefunksjoner. Det er heller ikke langt til Lødingen fra Oslo. Vi står opp til normal tid hjemme og spiser lunsj på hytta i Neshamn ved 12-tiden. Og har du hytte i Lødingen er ikke veien lang til herlig boknafisk i Henningsvær. Boknafisk og tur over Bufjellet fra Lødingen er obligatorisk for alle nye gjester avslutter Guri og Knut.

15 15 Bilde venstre: Turstien over Boya (270m) like ovenfor selve Lødingen er meget populær sommer som vinter. Fra Boya kan du gå videre til Nordfjellet (562m) og derfra til populære Kåringen, kjent som et av Hinnøyas fineste skiterreng. I Lødingsfjella går det turstier på kryss og tvers. Bildet til høyre er tatt på tur opp på Nordfjell i 25 grader i juli. Da var det godt med en dukkert i det lille brevannet. I det fjerne vises majestetiske Stetind, kåret til Norges nasjonalfjell. Fra Nordfjell går det tursti til Lødingsaksla, og derfra ned til Neshamn. Majestetiske Strandstind (1081m) er Hinnøyas 3dje høyeste fjell etter Møysalen og Sætertinden. Bildet er tatt fra rasteplassen Holla på 700m som er et populært turmål i Kåringen, fjellpartiet mellom Kanstadfjorden og Tjeldsundet.

16 16 Utsikten fra Strandstind (1076m) er formidabel i alle retninger. Bildet over viser hvordan Tjeldsundet til venstre møter Kanstadfjorden til høyre sør for Lødingenhalvøya i midten. Hamarøyfjellene midt på bildet i det fjerne og Vestfjorden som åpner seg bak Rinøy og Offersøy oppe i bildet til høyre. Fjellpartiet midt i bildet er Nordfjellet i forgrunnen med Bufjellet og Lødingsaksla bakenfor. Kåringen er det flate fjellpartiet hitenfor Lødingsfjellene som strekker seg helt mot Strandstind. Strandstind er et eldorado for off-pist kjøring. Bildet under er også tatt fra Strandstind mot vest. I forgrunnen det avrundede Sæterfjellet innerst i Kanstadbotten. Midt på bildet ruver Hinnøyas høyeste fjell Møysalen (1262m) som er en meget populær topptur om sommeren, også i nasjonal målestokk. Det er flere alternative merkede ruter til Møysalen både fra Vesterålen og Lødingen. Turen til Møysalen kan gås på egen hand eller med guide.

17 17 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NESHAMN For del av Gnr.27. Bnr 7,8,9,11 og 32 i Lødingen kommune. 1. BYGGEOMRÅDER 1.2. Fritidsbebyggelse, signaturen A 1-4, B 1-15, C 1-9, D, E, F 1-7 og G 1-2 a. I felt A, B, C, D, F og G kan det kan føres opp fritidshus med største tillatte bruksareal, T- BRA = 150 m2 og uthus oppført som egen bygning med største tillatte bruksareal, T- BRA = 30 m2. Uthus og fritidshus kan også føres opp samlet i en bygning med største tillatte bruksareal, T- BRA = 180 m2. Det kan i tillegg føres opp naust i felt F med største tillatte bruksareal T- BRA = 30m2. I felt E kan det føres opp inntil 7 sjøhus med største tillatte bruksareal, T- BRA = 115 m2 på opparbeidet fylling med inntil 5,0 m dyp og 105 m lang kaifront foran. I forlengelsen av rekken med sjøhus kan det i tillegg anlegges fylling og landfeste for flytebrygge i henhold til reguleringsplankartet. b. Bebyggelsen skal mest mulig tilpasse seg naturpreget i området, med en enkel og god utforming, material- og fargevirkning. Uthus og fritidshus skal ha en enhetlig utforming. Maks mønehøyde over gjennomsnittlig terreng rundt bygningen skal være: Felt A: Tomt 1 og 2 maks 6m. Tomt 3 og 4 maks 7m. Felt B: Maks 6m. Felt C: Tomt 3,5 og 7 maks 6m, de øvrige maks 7m. Felt D: Maks 7m. Felt E (sjøhus): Maks 8m. Felt F: Tomt 6 maks 6m, de øvrige maks 7m. Naust maks 4m. Felt G: maks 7m. Maks takvinkel er 45 grader. Farge på fritidshus og uthus skal være enhetlig. Fargene skal følge tradisjonelle bygningsfarger i nord norske kystområder. Farge på naust skal være gammelrød. Farge på sjøhus kan være gammelrød, oker eller hvit iht nordnorske tradisjoner. Gjerde tillates ikke oppført med mindre dette blir nødvendig for å beskytte bebyggelsen mot beitende bufe. For tilfellet skal inngjerdet område ikke utgjøre mer enn 300 m pr. tomt. Det er ikke tillatt å grave ned avfall ved fritidsbebyggelsen. Området skal underordne seg de bestemmelser om renovasjon som kommunen pålegger. Avfall skal bringes til angitte oppsamlingssted. Til hver av tomtene for fritidsbebyggelse opparbeides 1,5 biloppstillingsplasser på angitt felles parkeringsplass (FP) På hver tomt er det i tillegg anledning til å anlegge parkeringsplass for inntil 2 biler. Sti felt A kan opparbeides til felles atkomstvei med 3 m bredde. 2. FELLESAREALER 2.1. Felles atkomstveier er felles for grunneiere og alle fritidshusene som har atkomst fra atkomstveien. Disse kan stenges med bom dersom grunneier og et flertall av tomteeierne ønsker det. 2.2 FELLES PARKERINGSPLASSER FP1 i felt A er felles parkeringsplass for alle i felt A. FP1 i felt B er felles parkeringsplass for tomtene 13, 14 og 15. FP2 i felt B er felles parkeringsplass for tomtene 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. FP3 i felt B er felles parkeringsplass for tomtene 1, 2, 3, 4 og 5. FP1 i felt C er felles parkeringsplass for alle tomtene i felt C. FP1 i felt E er felles parkeringsplass for alle sjøhus og småbåthavn i felt E. FP1 i felt F er felles parkeringsplass for alle tomtene i felt F. FP1 i felt G er felles parkeringsplass for begge tomtene i felt G. 3. PRIVATE VEIER 3.1 Privat vei i felt C til Sjåvikklubben er privat vei for gnr. 27 bnr. 8 og 11. Veien er adkomstvei til tomtene i felt C og åpen som gang-/turvei for allmenn ferdsel. 4. ØVRIGE BESTEMMELSER 4.1. Dersom det under arbeidet i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget (evt. Nordland Fylkeskommune, Kulturetaten), j.fr. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Hustuft fra steinalderen, signaturen (R) på plankartet er fredet i hht. 4 i Lov om kulturminner av I området er det forbudt å gjøre tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, j.fr. Kulturminnelovens 3, 1. ledd Ved søknad om byggetillatelse (evt. rammetillatelse) for kai, naust og sjøhus må ansvarlig prosjekterende særlig vurdere fundamenteringsforhold og høyder for kai og fritidshus. 200-års bølgen bør legges til grunn for disse beregningene. Landgang skal ha tosidig rekkverk og det skal være tilgjengelig redningsutstyr på kaia I alle felt kan tillates grunnboring etter vann og nødvendig tilhørende bygningsmessige tiltak. Reguleringsplan vedtatt av Lødingen kommune Mindre vesentlig endring som tillater 2 parkeringsplasser på hver tomt vedtatt

18 18 Kanstad Trelast en solid kompetansebedrift Byggmester og rørleggermester. Som mesterbedrift setter vi fagkunnskap høyt. Vi tar også større oppdrag, og har hatt hovedentreprise på eldresenter, helsesenter og barnehage m.fl. Sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi har godkjenning i alle landets kommuner og har systemer som ivaretar Statens Bygningstekniske Etats strenge kvalitetskrav. Vi er Byggmakker. Gunstige innkjøp sikrer deg konkurransedyktige hyttepriser og gode tilbud på det du kjøper i tillegg. Byggshop med godt utvalg i verktøy og jernvarer i Lødingen. Vi er Systemhusforhandler tilsluttet Mestergruppen. Sør-Troms, Vesterålen og Lødingen. Salgskontor i Harstad og på Sortland. Kanstad Trelast var med på å starte Systemhuskjeden for over 40 år siden. Kanstadhytta. Vi har levert Stjernehytten til landsdelen i over 25 år. I 2009 etablerte vi vårt eget hyttemerke med tradisjonelle og moderne hytter, nordlandshus, kysthus og sjøhus for nordnorske forhold. Vi har utviklet sjøhusmodellene Kanstadfjord Standard og Kanstadfjord Eksklusiv spesielt til prosjektet Neshamn Brygge. Vi er Marbodal kjøkkenforhandler. Vi 3D-tegner ditt nye kjøkken som vi gjerne leverer med hvitevarer. Fagmessig montering av kjøkken ved nøkkelferdig leveranse til faste priser. Nærmere opplysninger og avtale om tomtevisning kontakt: Knut Henrik Kantun Prosjektansvarlig Neshamn. Salg hytter og kjøkken. Tegning, eiendomsutvikling / web-master Tlf direkte: / Vårt mål er større enn å gi deg et sted å tilbringe fritiden. Vi vil også bidra til å gi fritiden et positivt innhold, og i tillegg gi deg noe å være stolt av! Tegninger og layout: Knut Henrik Kantun Sist rev:

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN. renaafjellet.no

VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN. renaafjellet.no VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN renaafjellet.no 2 renaafjellet.no renaafjellet.no 3 INNHOLD Lederinnlegg 6 Velkommen til Renåfjellet 8 Renåfjellet hytte- og alpinanlegg 12 Renåfjellet alpinanlegg 14 Skicard

Detaljer

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen Nr.22 Fritidseiendommer BOLIGAVISEN på Vestlandet Foto: Scanpix s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen s 3 Sogn og fjordane mellom fjord og fjell, bre og strand s 4 Sunnhordland

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Ravda Sun Sea. svartehavet.no. Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn!

Ravda Sun Sea. svartehavet.no. Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn! Ravda Sun Sea svartehavet.no 3 Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn! svartehavet.no Bulgaria - En innholdsrik ferie og en spennende investering Svartehavet Sun Sea har lang erfaring med bygging

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Hytteliv. i Rennebu 99,- OKTOBER-REVOLUSJON. Temanummer av Rennebu Nytt

Hytteliv. i Rennebu 99,- OKTOBER-REVOLUSJON. Temanummer av Rennebu Nytt Hytteliv i Rennebu Temanummer av Rennebu Nytt nr. 16/2005-29. sept. - Årg 28 A-BLAD - også Kvikne.. Denne utgaven av Rennebu Nytt går ut til alle som har hytte i Rennebu. I tillegg sendes den ut til alle

Detaljer

MIDT I MELLOM PERFEKT BE LIGGENHET MED KORT V EI TIL BÅDE

MIDT I MELLOM PERFEKT BE LIGGENHET MED KORT V EI TIL BÅDE MIDT I MELLOM PERFEKT BE LIGGENHET MED KORT V EI TIL BÅDE BYEN og marka Shutterstock Shutterstock NÆROMRÅDET Nærområdet til Løkkaskogen byr på flere aktiviteter og opplevelser. Holmenkollen tennisklubb

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LIVET PÅ HYTTA. Inngangspriser: Voksen kr 150,-/honnør kr 100,-. Barn u/16 år Gratis

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LIVET PÅ HYTTA. Inngangspriser: Voksen kr 150,-/honnør kr 100,-. Barn u/16 år Gratis DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET WWW.HJEMOGHAGE.NO Nr 2 MARS 2015 LIVET PÅ HYTTA Les om SIKKERHET Hvem passer på hytta di når du ikke er der? PÅSKE 2015 SANDERSTØLEN Nytenkning: fra oljehotell

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen.

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen. Viksetra Hyttegrend realiser hyttedrømmen nå Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen frutiger Viksetra Hyttegrend På sørsiden av Trysilfjellet ligger Viksetra

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

Velkommen til Elveparken Brygge 3

Velkommen til Elveparken Brygge 3 2 Velkommen til Elveparken Brygge 3 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for Elveparken Brygge trinn 1 og 2 har vært så god at vi nå presenterer Elveparken Brygge trinn

Detaljer

Lofoten. Info-Guide. www.lofoten.info

Lofoten. Info-Guide. www.lofoten.info Lofoten N 2009 Info-Guide www.lofoten.info Åpningstider turistinformasjoner Symbolforklaring STED ÅPNINGSTIDER TURISTINFORMASJONER 2009 Svolvær Torg. Tel: (+47) 76 06 98 07 t-info@lofoten.info 1.1.-15.5.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bli Væreier! HAMN I SENJA ER NÅ ÅPNET - VELKOMMEN! Realiser drømmen om egen fritidsbolig i fantastiske omgivelser - og få inntekter med på kjøpet!

Bli Væreier! HAMN I SENJA ER NÅ ÅPNET - VELKOMMEN! Realiser drømmen om egen fritidsbolig i fantastiske omgivelser - og få inntekter med på kjøpet! HAMN I SENJA ER NÅ ÅPNET - VELKOMMEN! LANDSDELENS BESTE VILKÅR 3 års inntektsgaranti: 65 000 kr. pr. år. Tilbakeleieavtale: 50/50 inntektsfordeling! Bli Væreier! Realiser drømmen om egen fritidsbolig i

Detaljer

Velkommen til det gode liv... Hyttekjøpet med det lille ekstra.

Velkommen til det gode liv... Hyttekjøpet med det lille ekstra. Velkommen til det gode liv... Hyttekjøpet med det lille ekstra. Innholdsfortegnelse Side 4 Side 6 Side 8 Side 22 Side 40 Side 42 Side 46 Side 47 Side 48 Velkommen Konseptet Hardanger HyttePanorama Vassel

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer