februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri"

Transkript

1 februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri Les også: Miljøvennlig satsning på SF6-frie brytere, Mer stabil strømforsyning i Nord- Norge, Første kommersielle elektriske varebil får EU-godkjenning, Bølgekraften nærmer seg, Oppbevaring av elektrisitet, Elkraftdagene 2010

2 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Glassisolatorer fra NTP AS, mer enn 45 års driftserfaring i Norge «BEKREFTET PÅLITELIGHET»

3 Medvind for vindkraft Vi har valgt å fokusere på alternative former for energiproduksjon og denne utgaven tar for seg havvindparken på hele 9 GWh på Doggerbank som nylig ble gitt til konsortiet Forewind. Norske bedrifter har stor kompetanse og bør kjenne sin besøkelsestid, sier vindkraftdirektør Haakon Alfstad i Statkraft. Britiske myndigheter kunngjorde nylig at Statoil og Statkraft har fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Doggerbank. Det kan gi medvind også for andre deler av norsk vindkraftindustri. Lisensen ble gitt til konsortiet Forewind, som foruten de to norske selskapene består av det tyske energiselskapet RWE og Scottish and Southern Energy. Sammen skal de utvikle et felt på hele 9 GWh på Doggerbank. Doggerbank er en del av kysten utenfor Storbritannia med noe dypere vann enn vi så i runde 1 og 2. Ikke skremmende dypt, det meste av sonen har havdyp under 50 meter. Men hvis vi kommer så langt at vi fatter en investeringsbeslutning og skal bygge dette, vil det blant annet by på utfordringer i forhold til fundamenteringen. Vi må satse på andre løsninger enn de enkle monopælene som benyttes i dag. Teknologisk er ikke dette uoverkommelig, med den gode kompetansen vi har fra olje- og gassindustrien. Men det blir en utfordring med tanke på å finne og utvikle kostnadseffektive løsninger fortsetter Alfstad. For oss som er energiselskaper i denne bransjen, ville det være veldig gledelig om norsk industri ser sin besøkelsestid, både når det gjelder teknologiutvikling og i konkurranse om ulike kontrakter i havvindparken. Vi har god kompetanse i Norge, med alt fra fundamentering til ulike logistikkoperasjoner med fartøy og har sett i tidligere prosjekter at norske bedrifter også hevder seg i konkurransen om undersjøisk kabling, sier Alfstad. Da Moeller endret navn til Eaton Electric AS 1. oktober i fjor, forsvant det velkjente grønne buemerket med klokke og M. Men nå tenker den gode, gamle elektroleverandøren grønt i en annen sammenheng, og utvider satsningsområdet. Med Eaton Holec inkorporert, satses det blant annet på SF6-frie brytere og miljøvennlig teknologi for elektriske systemer innen strømdistribusjon. Vi har ikke jobbet mot høyspentsektoren og E-verk før, og føler oss litt frem. Men miljøaspektet er helt klart viktig. Vi er opptatt av å ta ansvarlige valg for energidistribusjon og bruker et konsept vi kaller Grønne koblinger, sier administrerende direktør Hans-Ketil Andresen i Eaton Electric AS. Neste utgave skal vi vie til PTK Produksjonsteknisk konferanse på Gardermoen og Smart Metering Scandinavia Ny årets erfaring med rekordforbruk av strøm, viser at energiproduksjon og forbruk er et brennaktuelt tema i et iskaldt Norge. Det demonstrerer også landets behov for økt overføringskapasitet mellom innenlandsregioner og våre naboland, er noe av det vi kan høre mer om under PTK i år. Den nordiske regionen er en av de første til å adoptere smartmetering og leder nå an veien i det som ser ut til å bli uunngåelig i hele EU og utenfor. Det er forventet at det innen år 2014 vil være oppnådd en nesten full utrulling av smartmeter i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Konferansen arrangeres i København og Volt vil i neste utgave fokusere på dette Tor Bergersen s.4-5 Medvind for norsk vindkraftindustri s.6-7 Viktig å følge teknologisporet s Første kommersielle elektriske varebil får EU-godkjenning s.8 Nyskapningspris til lokal gründer s Miljøvennlig satsning på SF6-frie brytere s.16 Smart Metering Scandinavia 2010 s.16 Skal ansette 100 ingeniører i januar s Komplett vindkart over Norge s.20 Ny kraft i Matrevassdraget s.22 Skal bygge Embetsfoss IV s Lærer opp driftspersonell på Grønland s Ønsker mer vannkraft s.28 Tar steget ut med GRP-rør s Velger IT-anlegg med full redundans s.32 Skal erstatte dagens oljekjeler med miljøvennlig energi s Bølgekraften nærmer seg s.36 Oppbevaring av elektrisitet s.37 Fokus på energieffektivitet og innovasjon s.38 Elkraftdagene 2010 s Nye produkter s Nytt om navn Nr. 1, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Journalist Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Vindkraftdirektør Haakon Alfstad i Statkraft. Neste utgave Uke 10, 2010 Annonsematr. til V2-10 Matr. frist 22. februar Tema: Smart Metering konferense i København, PTK-Gardermoen. Annonsematriell: Epost: Grafisk formgiving Powerhelp Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, Voith Siemens AS Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 Doggerbank-prosjekt til Statoil og Statkraft Medvind for norsk vin Britiske myndigheter kunngjorde nylig at Statoil og Statkraft har fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Doggerbank. Det kan gi medvind også for andre deler av norsk vindkraftindustri. Norske bedrifter har stor kompetanse og bør kjenne sin besøkelsestid, sier vindkraftdirektør Haakon Alfstad i Statkraft. Lisensen ble gitt til konsortiet Forewind, som foruten de to norske selskapene består av det tyske energiselskapet RWE og Scottish and Southern Energy. Sammen skal de utvikle et felt på hele 9 GW på Doggerbank. Sterke partnere Vi er fire sterke partnere med komplementær kompetanse og kunnskap som har gode muligheter til å utvikle denne sonen fram mot konsesjon og skape en kjernevirksomhet innen offshore vindkraft. Men det er mange utfordringer, blant annet i forhold til teknologiutvikling og kostnadseffektivitet, sier direktør Alfstad. Doggerbank er den største sonen som er tildelt i den tredje lisensrunden for utbygging av havvindparker i Storbritannia. Som lisensinnehaver vil Forewind nå igangsette undersøkelser og planlegging som kreves for godkjenningsprosessen. Doggerbank er en stor sone, og eventuell utbygging må skje stegvis gjennom flere prosjekter. Konsortiet er forpliktet til å innhente alle nødvendige godkjenninger for utvikling og utbygging av Doggerbank, frem til prosjektene mottar konsesjon. Selskapene går i første omgang inn med 350 millioner kroner hver, og hvert selskap vil eventuelt ta en investeringsbeslutning når den tid kommer. De første investeringsbeslutningene er forventet å komme i GW på Doggerbank Forewind har gjennom avtalen et mål om å utvikle 9 GW på Doggerbank, mens det øvre potensialet er beregnet til rundt 13 GW, noe som kan dekke rundt 10 prosent av det totale strømbehovet i Storbritannia. Doggerbank ligger i Nordsjøen, mellom 125 og 195 kilometer utenfor østkysten av Yorkshire, og dekker et område på rundt 8660 kvadratkilometer. Yttergrensen av området følger den britiske kontinentalsokkelen slik den er definert av det britiske sjøkartverket. Vanndybden varierer mellom 18 og 63 meter. Doggerbank er en del av kysten utenfor Storbritannia med noe dypere vann enn vi så i runde 1 og 2. Ikke skremmende dypt, det meste av sonen har havdyp under 50 meter. Men hvis vi kommer så langt at vi fatter en Dogger Bank Zone Newcastle Middlesbrough Grimsby Sheringham Shoal Norske bedrifter har stor kompetanse og bør kjenne sin besøkelsestid, sier vindkraftdirektør Haakon Alfstad i Sta Whitby Scarborough Bridlington Beverley N Dogger Bank Modified Round 3 Zone Deeper than 50 m London Shallower than 50 m Offshore International Boundaries investeringsbeslutning og skal bygge dette, vil det blant annet by på utfordringer i forhold til fundamenteringen. Vi må satse på andre løsninger enn de enkle monopælene som benyttes i dag. Teknologisk er ikke dette uoverkommelig, med den gode kompetansen vi har fra olje- og gassindustrien. Men det blir en utfordring med tanke på å finne og utvikle kostnadseffektive løsninger, sier direktør Alfstad. God kompetanse i Norge For oss som er energiselskaper i denne bransjen, ville det være veldig gledelig om norsk industri ser sin besøkelsestid, både når det gjelder teknologiutvikling og i konkurranse om ulike kontrakter i havvindparken. Vi har god kompetanse i Norge, med alt fra fundamentering til ulike logistikkoperasjoner med fartøy og har sett i tidligere prosjekter at norske bedrifter 4 Volt

5 dkraftindustri tkraft. også hevder seg i konkurransen om undersjøisk kabling, sier Alfstad. Han viser til den 315 MW store havvindparken Sheringham Shoal noe sør for Doggerbank, som Statoil og Statkraft også er involvert i, der Nexans Norway har fått infieldkontrakten med all subseakabling mellom vindturbinene og koblingsstasjonen. Det utgjør en betydelig leveranse til offshore vind og viser at det er fullt mulig for norsk industri å hevde seg på dette feltet, konstaterer Alfstad. Vindkraftutbyggingen i britisk farvann er verdens største havvindsatsning. Erfaringene derfra kan føre til medvind for Statkraft spesielt og norsk vindkraftindustri generelt, understreker direktøren. Skreddersydde løsninger Den norske kysten er jo veldig ulik den vi finner utenfor Storbritannia og Kontinentet. Store havdyp gjør at det er mest aktuelt å satse på flytende havvindmøller basert på Statoils Hywind-pilot i fremtiden. Men vi kan ikke utelukke faste installasjoner i grunnere farvann langt fra land, eksempelvis i retning Ekkofisk. Uansett legger den nye havenergiloven til rette for å utnytte vind og annen type havenergi innenfor norsk grense. Og hvis det går slik vi ønsker, kan erfaringene fra Doggerbank-prosjektet føre til at vi utvikler en kompetanse til å produsere store volumer med skreddersydde løsninger innen offshore vind for å få ned kostnadene. En kompetanse vi kan ta med både til Norge og andre markeder, i tråd med Statkrafts strategi om videre satsning på fornybar energi, sier Alfstad. 5

6 Norges rolle i en klimavennlig fremtid Viktig å følge teknologispore Vi bør følge teknologisporet i klimaspørsmålet. Det er blant viktige signaler i forbindelse med Norges rolle i en klimavennlig energifremtid. Konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft ser for seg Norge som fremtidens teknologilokomotiv for nye fornybare energikilder og har bidratt til et forslag om norsk initiativ for teknologioverføring som en del av FNs klimakonvensjon. Norge må ta ledelsen for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingslandene. Det mener WWF, LO, Statkraft og Norfund, som står bak initiativet. Det nye forslaget beskriver en modell som skal sikre at industriland finansierer investeringer, og som tilrettelegger for bruk av nyere og renere klimateknologi i utviklingsland. Oppskriften går ut på å styrke utviklingslandenes institusjoner, kompetanse og kapasitet slik at de raskt kan ta i bruk nye teknologier. Samtidig mener initiativtakerne at industrilandene må love finansiell støtte for å imøtekomme utviklingslandenes forventninger, og raskt utløse private investeringer i fornybar energiproduksjon i stor skala. Forslaget kan innebære norske investeringer i milliardklassen. Norsk kompetanse Det nye klimainitiativet handler om å gjøre det lettere for bedrifter å investere i fornybar energi i utviklingsland. Vi tror et slikt initiativ vil være bra for å få til reduksjon i klimagassutslipp på lang sikt og bra for forhandlingene på kort sikt. I tillegg videreutvikler vi norsk kompetanse innen fornybar energi, sier Mikkelsen. Da konsernsjefen nylig deltok på et seminar i regi av Norsk Industri og WWF på Håndverkeren i Oslo, sa han blant annet følgende om Norges utgangspunkt for å kunne bli fremtidens teknologilokomotiv: Vi har naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind- og havenergiressurser og industrielle og kunnskapsmessige fortrinn i form av vannkraftkompetanse Satsning ute gir vekst hjemme og bidrar til styrke kraftklyngen i Norge, og Statkraft har etablert selskapet SN Power sammen med norske partnere og utvikler vannkraft i Asia, Sør-Amerika og Afrika sier, konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft. 6 Volt Norges rolle i klimavennlig fremtid ble diskutert i paneldebatt på seminaret: f.v. Bård Mikkelsen (konsernsjef Sta og fungerende kraftmarked, verdensledende kompetanse innen maritim-/offshorenæringene og prosessindustrien og sterk kompetanse på materialer og solcelleteknologi. Institusjonelle og kulturelle fortrinn innen norske teknologimiljøer gir seg utslag i: Sterke forsknings- og utdanningsmiljøer, høy spisskompetanse innen energi, godt samarbeid mellom FoU-miljøer og næringslivet og sterk eksportorientert forretningskultur som resultat av lite hjemmemarked. Mikkelsen pekte på at Statkraft vokser internasjonalt og er en døråpner for norsk kraftkompetanse i internasjonale markeder med behov for fornybar energi. Satsning ute gir vekst hjemme og bidrar til styrke kraftklyngen i Norge, sa han og nevnte at Statkraft har etablert selskapet SN Power sammen med norske partnere og utvikler vannkraft i Asia, Sør-Amerika og Afrika, prosjekter som vil gi strøm til 11,5 millioner mennesker og spare tonn CO2 frem til Statkraft trekker også norsk leverandørindustri med seg i flere sammenhenger, blant annet når de sammen med StaoilHydro utnytter Storbritannias vindkraftpotensial og bygger 1,1 TWh årlig produksjon i Sheringham Shoal som kommer i drift i 2011.

7 t tkraft), Jan Bråten (sjeføkonom i Statnett), Erik Skjelbred (direktør for produksjon og miljø i EBL), Rasmus Hansson (generalsekretær i WWF) og Stein Lier-Hansen (adm. direktør i Norsk Industri). Offshore vindkraft Offshore vindkraft var forøvrig et eget tema på seminaret. Sintef-rapporten Vindkraft offshore og industrielle muligheter ble lagt fram og drøftet. Målet med den er å øke kunnskapen om markedspotensial og industrielle muligheter ved å bygge opp en næringsklynge for offshore vindkraft i Norge, gitt at dette blir et betydelig vekstområde internasjonalt. Sintefs resultater vil kunne danne grunnlag for å gi anbefalinger om hvilke virkemidler som kan støtte opp under oppbyggingen av en slik offshore vindklynge i Norge. Sintef har særlig tatt for seg norsk leverandørindustri, en stor og svært kompetanseintensiv del av industrien som bør ha gode forutsetninger for å omstille seg mot å løse de utfordringene offshore vindkraftteknologi står overfor. I tillegg kommer norsk maritim næring, som også er omfattende og på sine områder i verdensklasse, en gryende næring av nettopp vindkraftleverandører og ikke minst en større norsk elektroteknisk næringsklynge. Sintef konkluderer med at det uten tvil er svært godt fysisk potensial for vindkraftproduksjon her i landet. Imidlertid vil utbyggingstempo og omfang bestemmes av rammebetingelser myndighetene gir. Utbygging for eksport vil også kreve store investeringer i kraftnett. I tillegg til å se på markedspotensial og industrielle muligheter i Norge, drøfter Sintef-rapporten ulike aspekter ved myndighetsstyrte rammebetingelser for en slik fornybarsatsning. Det handler dermed både om støtte til forskning og om produksjonsstøtte som skal gi incentiv til å få opp kraftproduksjon i Norge. Politisk vilje Teknologisporet er det essensielle i utviklingen framover. Det er det eneste riktige. Klimateknologi fra Norge vil hjelpe Europa og resten av verden. Teknologien kan utvikle seg raskere enn man tror, men vi må ha politikerne med på laget. Vi ser nå bare starten på en stor satsing fra vår side. Det er uløste oppgaver og usikkerhet om politisk vilje knyttet til blant annet offshore vindkraft. Men vi vil ta dette alvorlig og finne ut akkurat hvor langt vi både kan og bør gå. Det handler både om å gripe de utfordringene klimaproblemene gir oss og å gi skyv til ytterligere industriell utvikling og styrket konkurranseevne, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri på seminaret. 7

8 Nyskapningspris til lokal gründer Jeg skal ta vare på gnisten! forsikret den lokale industriutvikleren Thor Olav Sperre, da han i desember ble tildelt Sam Eydes Nyskapingspris på Notodden. Sperre har gjennom de siste 15 år utmerket seg med å bygge fjernstyrte ubåter på Notodden. Nå er bedriften han leder i ferd med å etablere et industricluster på kvadratmeter med blant annet et basseng til utprøving av produktene. Virksomheten sysselsetter i dag 14 personer og gir oppdrag til flere lokale underleverandører. På Notodden Dette er en pris som henger høyt. Den skal tildeles en person som arbeider i Sam Eydes ånd. I det ligger å være modig, dyktig, kreativ og helst også litt gal, framholdt juryens leder Lise Wiik, som også er ordfører i Notodden kommune. Bak prisen står Sam Eydes Nyskapingsfond, som er etablert av Hydro og Notodden Utvikling AS. Fondet har som formål å bidra til kreativitet og nyskapende ideer, entreprenørskap og virksomheter på Notodden. Målsøm Med utgangspunkt i dykkermiljøet i Oslo har Sperre utviklet sin virksomhet til å bli ledende i verden når det gjelder mobilt utstyr til undervanns-undersøkelser. Sperre AS er i dag eneste produsent i Europa som skreddersyr undervannsfartøyer etter kundens ønsker. Sperres fartøyer har etter hvert funnet sine kunder i mange deler av verden og har hatt en rekke viktige oppdrag knyttet til oljeog gassinstallasjoner på havbunnen. Sperre AS har i senere år bygd opp et industrielt miljø med flere kompetansebedrifter innenfor samme fagfelt. Disse har utviklet et fellesskap som utnytter synergier i forhold til marked og produkter. Hydromuseet på Notodden Med framtidsrettede produkter og tanker om utvikling er Sperre en verdig mottaker av Sam Eydes Nyskapingspris, fastslår juryen. Juryleder og ordfører i Notodden kommune, Lise Wiik, kunne onsdag gi Sam Eydes Nyskapingspris til Thor Olav Sperre. (Foto: Trond Aasland) Både produktutviklingen og det å plassere denne type bedrift i innlandsbyen Notodden er uttrykk for dristighet, påpekte juryens leder under pristildelingen. I tråd med tradisjonen var utdelingen av Sam Eyde-prisen, som bærer navnet til en av Hydros grunnleggere og selskapets første generaldirektør, lagt til Hydromuseet på Notodden på Hydros fødselsdag 2. desember. Statnett positive til svenske prisområder Svenska Kraftnät tar nå sikte på å dele inn Sverige i prisområder (elspotområder). Det foreslås fire, med virkning fra juli Vi er svært positive til denne utviklingen, samtidig som det er viktig at de omfattende investeringsplanene i ny nettkapasitet som foreligger både i Sverige og Norge gjennomføres, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. Inndelingen av Sverige i prisområder har stor betydning for den daglige systemdriften av det nordiske systemet ved at det blir en mer presis styring av flytforhold i nettet. De faktiske begrensningene i systemet synliggjøres gjennom handelsgrenser som hensyntas direkte i NordPools prisberegningmodell (elspot). Både elspot- og regulerkraftpriser vil bli mer i samsvar med de reelle nettbegrensningene og ressursallokeringen både på kort og lang sikt vil bli riktigere. Behovet for mothandel i driftsfasen vil reduseres sterkt. Det er Statnetts oppfatning at dette vil bidra til en forbedret driftssikkerhet generelt og frekvenskvalitet spesielt, sier Rue. Elspotpriser forventes som følge av prisområdeinndelingen å øke litt i Sør-Sverige og reduseres litt i Nord-Sverige. En viss parallell bevegelse kan også forventes i h.h.v. Sør- og Nord-Norge, men i enda mindre grad enn i Sverige. For utbyggingsprosjektene i kraftsystemet i Norge har den nye prisområdeinndelingen marginal eller ingen betydning. 8 Volt

9 Ringeriksveien 16, 3400 Lier Tlf , Fax Nytt distansevern for distribusjonsnett med småkraftverk. Reduserer spenningssprang Rask feilklarering ved kortslutning Selektivitet Kostnadseffektiv løsning Konflikten og utfordringen: Tilknytning av småkraftverk på distribusjonsnivå fører til utfordringer rundt spennings-kvalitet og endret strømfl yt i nettet. Potensielle spenningssprang øker med antall småkraftverk. Eier av distribusjonsnettet er lovpålagt å sørge for god spenningskvalitet og stabil strømforsyning. Småkrafteieren ønsker best mulig avkastning på sin investering ved å levere mest mulig strøm. Småkraftverk kan også ha en positiv innfl y- telse både på spenningsforhold og forsyningsstabilitet. Nytteverdien av fornybar energi er udiskutabel. Vern benyttes for å bedre forsyningssikkerhet/-kvalitet, samt å redusere skadeomfang på feilsted og derved bedre personsikkerhet. Felles målsetting Reduserte spenningsprang oppnås ved å opprettholde produksjon fra småkraftverk. Rask feilklarering er nødvendig for at småkraftverk på friske avganger ikke skal falle ut. Selektivitet ved strømfl yt i begge retninger hindrer uønskede utkoblinger. Løsning Distansevern på alle 11/22 kv avganger i transformatorstasjon. Jacobsen Elektro AS har utviklet et godt egnet, brukervennlig og rimelig distansevern til formålet.

10 Fra Moeller til Eaton Electric Miljøvennlig satsning på SF6 Fra grønn logo til grønne koblinger. Da Moeller endret navn til Eaton Electric AS 1. oktober i fjor, forsvant det velkjente grønne buemerket med klokke og M. Men nå tenker den gode, gamle elektroleverandøren grønt i en annen sammenheng, og utvider satsningsområdet. Med Eaton Holec inkorporert, satses det blant annet på SF6-frie brytere og miljøvennlig teknologi for elektriske systemer innen strømdistribusjon. Vi har ikke jobbet mot høyspentsektoren og E-verk før, og føler oss litt frem. Men miljøaspektet er helt klart viktig. Vi er opptatt av å ta ansvarlige valg for energidistribusjon og bruker et konsept vi kaller Grønne koblinger. SF6 er en klimagass som er ganger sterkere enn CO2.(!) Det er en kjempeutfordring i forhold til mulig lekkasje, og vi går inn for SF6-frie alternativer i strømkjeden, sier markedssjef Trond Ola Mostulien i Eaton Electric AS og oppfordrer elektrobransjen til selv å ta ansvar og tenke miljø og sikkerhet. Store muligheter Den nye satsningen mot E-verksektoren er et eksempel på vekst og videreutvikling som den store amerikanske eieren Eaton Corporation vil tilføre Moeller. Eaton ble etablert i 1911 og har nå medarbeidere og kunder i over 150 land. Det satses først og fremst innen sektorene industri og elektro. Innen sistnevnte er det en omsetning på 6, 9 milliarder dollar. Vi er klare til å bistå høyspentsektoren med SF6-frie brytere sier, Hans-Ketil Andresen, adm. dir, Jan-Olav Lauri Moeller Electric AS. SF6-fritt bryteranlegg for høyspentanlegg. 10 Volt Vi ser store muligheter ved å være en del av Eaton, en stor industrieier som er opptatt av lokal tilhørighet og er interessert og villig til å utvikle oss videre. Oppkjøpet var et viktig skritt for at vi skal kunne vokse videre i tiden fremover, sier administrerende direktør Hans-Ketil Andresen i Eaton Electric AS. For våre kunder vil overgangen fra Moeller Electric AS til Eaton Electric AS bety at de forholder seg til de samme menneskene og de samme gode leveringsrutinene, men en større eier betyr også betydelig flere produkter, flere hjelpemidler, økt kompetanse og økt service. Vi er nå to Eaton-selskaper i Norge. Eaton Electric AS, som er gamle Moeller samt integrering av Eaton Holec som blant annet leverer tavlesystemet Tabula, strømskinner, transformatorer og SF6-frie høyspentbrytere. Og Eaton Power Quality AS som leverer datarom med uavbrutt strømforsyning (UPS), overspenningsvern, fordelingsanlegg, strømfordelingsenheter (PDU), fjernovervåking, avlesningsmålere, tilkoplingstilbehør og rack/skap. Med høyspentbrytere og frekvensomformere i sortimentet vil kunden kunne forholde seg til én leverandør når det gjelder større prosjekter. En stor industriell eier gir oss tilgang til en enorm idebank om hvordan man best kan lykkes i markedet. Det kommer kunden til gode. Utvikling av nye produkter vil gå raskere, og utvikling som tidligere ikke var mulig, vil kunne realiseres, konstaterer Andresen. Farlig klimagass Satsningen på SF6-frie brytere gjelder for lavere deler av høyspentnettet (opp til 24 kv).

11 -frie brytere Elkraftdagene mars 2010 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo tzen, salgs direkør, Hilde Halvorsen, kvalitetssjef, Trond Ola Mostulien, marketing manager og Pål Sørensen, økonomisjef i Eaton Electrical Group Eaton henviser til plattformen Grønne koblinger (Greenswitching.com), som peker på følgende problemstilling: Det er økt bruk av klimagassen SF6 i koblingsanlegg for energioverføring og distribusjonsnettverk. Utslipp av SF6 fra koblingsanlegg kan ikke unngås. Det globale oppvarmingspotensialet (GWP) til klimagassen SF6 er ganger sterkere enn CO2. Relativt små utslipp har stor effekt. EU-forskrifter viser bekymring for risikoene. Utslipp i Norge var tonn CO2-ekvivalent i Under en åpen lysbue brytes SF6 ned i svært giftige stoffer (HF,SF4, SOF2 og S2F10). I atmosfæren utvikles det et nylig oppdaget stoff, CH3SF, fra SF6, med en enda større drivhuseffekt. Klimagassen har svært lang tilstedeværelse i atmosfæren. I de øverste lagene av atmosfæren bidrar biproduktene fra SF6- nedbrytingen til en nedbryting av ozonlaget. Van de Graaff Drivhusgassen SF6 (svovelheksafluorid) brukes i elektriske høyspenningsanlegg og -brytere, primært innen kraftproduksjon og fordeling, men finnes også for eksempel ved strøminntak til større bygg og i produksjonsindustrien. I en rapport fra SINTEF opplyses det at den syntetisk framstilte gassen fikk sin første elektrotekniske anvendelse som isolasjonsmedium i Van de Graaff generatorer under siste verdenskrig. Fra midten av 1960-årene fulgte i rask rekkefølge utvikling av frittstående effektbrytere og komplette, kapslede koblingsanlegg for overføringsspenninger, effektbrytere for fordelingsspenninger og kapslede koblingsanlegg med last eller effektbrytere til bruk i fordelingsnett. I alle disse typene anvendes SF6 som isolasjonsog/eller brytemedium. I Norge ble de første anleggene i overføringsnettet installert i 1973/74, mens bruken av SF6-isolerte, kapslete koblingsanlegg i fordelingsnettet (12 og 24 kv) skjøt fart i 1980-årene. Ved årsskiftet 2000 var cirka anlegg installert. Produsenter, importører og brukere av SF6- gass har i samarbeid med RENAS og Brukergruppen for SF6- anlegg i Norge etablert en ordning som sørger Energiutfordringer satt i perspektiv Norge står foran betydelige energimessige utfordringer. Hver eneste dag er vi nødt til å ta stilling til klima, miljø og energieffektivisering. Samtidig blir det stadig mer krevende å orientere seg i jungelen av fornybar energi, grønne sertifikater, forsyningssikkerhet og strømpriser. Elkraftdagene 2010 er en god anledning til å bli oppdatert med påfyll av ny kunnskap og kompetanse. På elkraftdagene kan du: n Tilføres ny kunnskap fra den fremste energiekspertisen i landet n Bryne deg på dyktige foredragsholdere n Møte kollegaer fra ulike deler av energibransjen Les mer om det spennende programmet på 11

12 for å redusere utslippene av SF6- gass og gjenvinning/destruksjon av kasserte SF6-anlegg og SF6- gass, med gode resultater. Kobling i vakuum Men plattformen Grønne koblinger anbefaler at det velges et rent, trygt og kostnadseffektiv alternativ som har likeverdig teknisk ytelse og levetid: Bruken Celle i et SF6-fritt høyspentanlegg av SF6-gass i koblingsanlegg i distribusjonsnett er unødvendig og uønskelig på grunn av de miljømessige problemene. Det finnes gode alternativer tilgjengelig for bruksområder i de lavere deler av høyspentnettet (opp til 24kV). Kobling i vakuum kombinert med isolering har vært en trygg og miljøvennlig løsning som har vært brukt i mange år. Vi oppfordrer elektrobransjen til å ta bevisste valg. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, sier markedssjef Mostulien og tilføyer at Eaton er opptatt av klimautfordringene i flere sammenhenger. 40 prosent av verdens energibruk skjer i bygninger. Vi har mange produkter som gjør at vi kan gjøre energibruk mer effektiv, styre lys og varme på en mer effektiv måte og bidra med vårt. Når det gjelder energieffektivisering forholder vi oss til direktiver fra myndighetene og forsøker å være en ressurs for kunder som installatører og tavlebyggere i form av løsninger basert på krav i markedet. Investeringer i energieffektivisering kan spares inn relativt raskt med de strømprisene vi har i dag, konstaterer han. Større produktspekter Markedssjefen gleder seg over å ha fått et mye større produktspekter gjennom Eaton innen flere sektorer i markedet. Automasjonsdelen er en sektor som vokser hos oss. Vi har fått mange spennende produkter, blant annet en touchteknologi med infrarød touch som vi er ganske alene om i markedet. Innen byggautomasjon har vi vokst mye de siste fire siste årene og satser blant annet på Xcomfort, trådløs styring av lys og varme. Energidistrubusjon er et stort ben å stå på for oss, med mange komponenter, tavlesystemer og effektbrytere. Vi tilbyr alt fra små skap til store fordelingstavler opp til 6300 A. Vi har effektbrytere fra 15 A til 1600 A og noe som er relativt nytt: DC-brytere, som kommer mer og mer, blant annet innen solenergi. Frekvensomformere Frekvensomformere er et satsningsområde. Vi har fått et bredt spekter av frekvensomformere fra Eaton. Eaton og Moeller har inngått et samarbeide om en ny serie frekvensomformere (M-MAX), som vi nå ser starten på konseptet er stadig under utvikling og blir ytterligere utvidet i løpet av Volt

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Mangler designstrategi for mastevalg

Mangler designstrategi for mastevalg www.voltmag.no februar 2011 nr. 1 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Mangler designstrategi for mastevalg Les også: Start på Vasstøl kraftverk, Etablerer nordisk

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Lotteripreget råtekontroll

Lotteripreget råtekontroll www.voltmag.no oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI

Detaljer

Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo

Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo www.voltmag.no Mars 2007 nr.1 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo Les også: Kjører to el-biler på solvarme fra hustaket,

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Avskaff krafthandlerne

Avskaff krafthandlerne www.voltmag.no August 2005 nr.2/3 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Miljøpartiet i Sverige: Avskaff krafthandlerne Les også: Verdens første kommersielle bølgepark,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling;

Detaljer