Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?"

Transkript

1

2 Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS

3 Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge Utfordringer Mulige nettsystem

4 Troms Kraft Nett AS Nord-Norges største netteier Ansvarlig for ett av Norges lengste linjenett på km (tilsvarer Tromsø- Thailand) Overfører omlag 2,5 TWh per år nettkunder i 15 kommuner Utfordrende topografi og klima Effektiv drift Nettleie under landsgjennomsnittet

5 Mange nettselskap: Nettstrukturen i Nord-Norge Nettselskap Antall Kunder - Finnmark - Troms - Nordland Sum Nord-Norge Hafslund Lyse Trondheim Energi Nettet er i sin vesentliglighet bygd på 1950 og 1960 tallet Betydelig reinvesteringer nødvendig Begrensninger i nettet - både mht innmating og forbruk Mangler finansiell løfteevne for nødvendige investeringer

6 Drivere for nettutvikling Næringsutvikling Klimautfordringer

7 Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge Utfordringer Mulige nettsystem

8 Norsk oljeindustri flyttes nordover

9 Norsk oljeindustri flyttes nordover

10 Potensial innenfor petroleum Utbygging av Snøhvit og Goliat gir betydelig antall nye varige arbeidsplasser Dersom alle kjente felter utvikles vil dette kunne gi nye varige arbeidsplasser Elektrifisering krever st sterkere nett på land Konjunkturbarometer for Nord-Norge, høsten 2010

11 Bergindustri Rike geologiske forekomster i nordområdene Kobber, sølv, gull og malm Økende råvarepriser Jernmalm i Syd- Varanger; verdi 100 milliarder Jernmalm i Rana; verdi 90 milliarder Kobber for 16 milliarder I Kvalsund, Finnmark Mulig gullalder for bergindustrien i nord?

12 Nord-Norge som utskipningshavn Utskipning av jernmalm fra Pajala i Norrbotten i Sverige for Northland Resources Utskipning fra Kolari i Finland via Skibotn i Troms?

13 Nordøstpassasjen Isfritt polhav åpner snarvei til Asia Tschudi og Syd-Varanger Gruve første ikke-russiske skip som frakter jernmalm til Kina gjennom nordøstpassasjen Giske er overbevist om at med Nordøstpassasjen åpen for trafikk store deler av året, vil dette få stor betydning.

14 Tradisjonelle næringer Fiskeri Pelagisk fisk gyter stadig lenger nord Makrellbestanden flytter seg nordover, og makrelleksport opplever en kraftig vekst Oppdrett; potensialet er stort i de nordligste fylkene - Troms og Finnmark (kilde; Institute of Marin Research)

15 Mulighetenes landsdel Finnmark er det fylket i landet med størst vindkraftpotensial; gode vindressurser, mindre ising. Vindkraftpotensialet Nord-Norge er minst like stort som dagens totale norske vannkraftproduksjon Potensial for havvind er enormt Hva gjør vi med potensialet? Videreforedling i landsdelen Eksport av ny fornybar energi

16 Havvind Direktoratgruppe foreslår 15 områder utredet Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet Vindkraft til havs representerer store muligheter Verken problemfritt eller lettvint

17 Vannøya havvindkraftverk Vannøy havkraftverk; melding sendt NVE i 2009 Området Vannøya nord er predefinert som et areal egnet for utbygging av NVE Produksjonspotensial 2,5 TWh Plan for konsekvensutredning er utformet Etablere offshore nett

18 Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge Utfordringer Mulige nettsystem

19 Hærverk på høyspentstolpe 22 kv stolpe nesten kuttet med motorsag Stod til neste storm primo nov 2010 En uønsket utfordring

20 Global energiutfordring Energiforbruk 50% økning i forbruk Kilde: Ecohz Kinas forbruksvekst (436 TWh) Frankrikes årsforbruk Ett nytt kullkraftverk pr uke! Kilde: Nena Foto: istockphoto

21 Produksjonskapasitet nordiske markedet

22 Overskudd i det nordiske marked

23 Betydelig motstand må overvinnes

24 Utfordringer i forhold til antatt vekst Kompetanse- og kapasitetsutfordringer Nordnorske virksomheter mangler personer i 2010 (Kilde: NAV) Kapital til de gode prosjektene Grønne sertifikater eller andre støtteordninger for ny fornybar kraft må på plass Politisk vilje til å satse på ny næring, ny kraftproduksjon og nye nettløsninger

25 Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge Utfordringer Mulige nettsystem

26 Er nettplanene tilstrekkelig? Statnett 2025: MW ny produksjon i Troms og Finnmark kan utbygges Forbedrer forsyningssikkerhet Gir mulighet for næringsutvikling og forbruksvekst Gir dette mulighet for vekst i kraftindustrien i nord? 12 TWh vindkraft Piteå, Bottenvika Atomkraftverk ved Oulo, Bottenvika Vindkraft i Nord-Norge

27 Kraftledning til markedet i Europa Likestrømsledning (HVDC) Hva med ledning via Sverige/Finland mot det fornybare markedet i Europa? Nordiske muligheter! Kortere og enklere enn gjennom Norge Flere lange likestrømsledninger i dag Teknologien videreutvikles

28 Veien videre Nettselskapene i nord kan bli en viktig bidragsyter i nordområdesatsningen Mulighetene for nettutviklingen i Nord- Norge er betinget av: Politisk vilje Kapital, kompetanse og ressurser Samarbeid og konsolidering innenfor nettsektoren i landsdelen Gir muligheter for landsdelen, næringslivet og innbyggerne

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark

Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark Arbeidsnotat 2010:1003 Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark Asbjørn Kårstein II III Forord Dette arbeidsnotatet peker på noen viktige muligheter, utfordringer, konfliktlinjer

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høsten 2008 ARENA: Miljøbilag Foto: Scanpix Innhold Forord 5 Sammendrag Usikkerhet og spenning 6 Arbeidsmarked Nå øker ledigheten 10 Marin sektor Redusert lønnsomhet

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Strømnettet på Vestlandet mot 2025

Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. Nesten alt i samfunnet er avhengig av elektrisitet. Derfor må strømnettet ha stor nok kapasitet og være robust.

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Nr. 2 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: -Bygg og anlegg -Bergverksindustrien Playfish en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Spillgiganten Electronic Arts (EA) hostet opp over 2 milliarder

Detaljer

NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN

NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN NORDOMRÅDEUTVIKLINGEN Scenarioer og samfunnsøkonomiske analyser av utvalgte næringer konsekvenser for verdiskapning, bedriftsstruktur og sysselsetting fram mot 2040. En rapport fra Menon Business Economics

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer