Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2008"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv Forvaltningskapital Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 6,55 % 7,11 % 8,07 % 10,17 % 0,28 % Kapitalavkastning II 5,87 % 9,99 % 8,27 % 8,92 % -2,12 % Kapitalavkastning III 6,33 % 9,36 % 6,51 % 8,15 % -0,45 % Gjennomsnittsrente 6,11 % 7,12 % 7,41 % 10,12 % N/A Balansesammensetning Aksjer 13 % 17 % 20 % 20 % 8 % Obligasjoner - omløp 25 % 29 % 24 % 19 % 21 % Obligasjoner - anlegg 39 % 31 % 34 % 33 % 45 % Eiendom 18 % 17 % 17 % 20 % 24 % Annet 5 % 6 % 5 % 8 % 2 % Nordea Liv oppnådde i 2008 et resultat på 313 millioner kroner etter inntektsføring av tilleggsavsetninger. Resultatet i 2007 var 521 millioner kroner. Fjoråret bød på helt spesielle utfordringer i forvaltningen av midler for selskapets kunder og eier, med tidenes største fall i aksjemarkedene. På bakgrunn av dette er resultatet meget tilfredsstillende. Den svært negative utviklingen i finansmarkedene førte til bortfall av urealiserte gevinster som var bygget opp i porteføljene med rentegaranti i de foregående årene. I regnskapet er det også tilført en betydelig del av selskapets tilleggsavsetninger, det vil si realiserte gevinster som er avsatt tidligere år for å utjevne svingninger i verdipapirmarkedene. Kunder med ytelsespensjon og andre produkter med rentegaranti i Nordea Liv er i gjennomsnitt garantert en avkastning på 3,5 prosent på sine midler. Denne forpliktelsen er inkludert i beregningen av selskapets resultat. Nordea Liv er det tredje største private livs- og pensjonsforsikringsselskapet i Norge med en forvaltningskapital på 42 milliarder kroner. Selskapets premieinntekter i 2008 utgjorde 5,3 milliarder kroner. Nordea Liv fikk en rekke nye kunder, spesielt i storkundemarkedet. Nordea Livs totale markedsandel var i henhold til foreløpig statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon 12,1 prosent. Markedsandelen refererer til brutto forfalt premie og er eksklusiv gruppelivsforsikring og kommunal pensjon. Markedet for individuell pensjonssparing svekket seg også i Målt i brutto forfalte premier falt markedet med ca. 53 prosent. Mot slutten av året ble den nye ordningen for pensjonssparing med skattefradrag, IPS, introdusert. Nordea Liv ble den mestselgende leverandøren av dette produktet med en markedsandel på 32,4 prosent. Når det gjelder individuelle risikoprodukter ble Nordea Livs markedsandel 14 prosent. Definisjoner Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Markedsandelen innen ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring i 2008 var 11,4 prosent (eksklusiv kommunal pensjon). Innenfor innskuddspensjon var Nordea Livs markedsandel 18,1 prosent i Totalt har Nordea Liv ca bedriftskunder og ca privatkunder. Selskapet har 245 medarbeidere i Bergen, Oslo og Trondheim. Produktene selges gjennom Nordeas og TrygVestas kontorer, samt av uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Foto: Paul Sutter side 3 og 5 Øystein Klakegg side 6 2 3

3 Hovedpunkter og utviklingstrekk 2008 ble som følge av den dramatiske utviklingen i verdens finansmarkeder et krevende år for livsforsikringsbransjen og for Nordea Liv. Den verdijusterte avkastningen på midlene i porteføljene med rente garanti ble i gjennomsnitt minus 2,1 prosent, mens bokført avkastning ble positiv med 0,3 prosent. I perioden har selskapets verdijusterte avkastning i gjennomsnitt vært 6,2 prosent, mens den bokførte avkastning har vært 6,4 prosent. Den totale soliditetskapitalen i Nordea Liv er fortsatt meget god, og utgjorde ved årsskiftet 11,1 prosent av forsikringstekniske avsetninger Sammensetning portefølje med rentegaranti 20 % 20 % 19 % 33 % % 8 % 24 % 45 % 21 % Aksjer Eiendom Anleggs- Omløps- Annet obligasjoner obligasjoner 2 % Soliditetskapital i Verdijustert avkastning i prosent Kollektivporteføljen 10,0 8,3 5,9 6,2 8, Bokført avkastning i prosent Kollektivporteføljen 10,2 8,1 7,1 6,6 6, , Gjennomsnitt siste 5 år -2, Gjennomsnitt siste 5 år Egen- Ansvarlig Tilleggs- Sikkerhets- Kursreserverkapital lån avsetninger fond omløp Nordea Livs soliditetskapital per var millioner kroner (11 % av forsikringstekniske avsetninger). Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Kapitaldekning per Premieinntekter i Mottatte premiereserver Forfalt premie Nordea Livs premieinntekter har økt 38,3 % siden Forvaltningskapital i Nordea Livs forvaltningskapital har økt med 41,9 % siden ,3 % Nordea Liv 12,4 % Vital 26,6 % Storebrand 14,3 % Nordea Liv tilfredsstiller de lovmessige kravene med god margin. Tallene fra Vital, Storebrand og Sparebank 1 Liv er basert på selskapenes presentasjon av regnskapsåret Sparebank 1 Liv 4 5

4 De leder Nordea Liv Styrende organer Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring, blant annet i tidligere Vesta Liv. Vesta Liv, som i 2001 fusjonerte med tidligere Norske Liv, endret i 2002 navn til Nordea Liv. Tor Olav Langeland (40) har vært direktør for produkt og kundeservice, bedrift og Unit Link, i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra Vesta (nå TrygVesta) og Vesta Liv. Anne Marit Benterud (48) har vært direktør og ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra bl.a. Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring. Jørund Vandvik (53) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Magny Øvrebø (39) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet i Vesta (nå TrygVesta), Skandia og i Nordea Link. Bjørn Holli (39) har vært markedsdirektør i Nordea Liv siden Han er siviløkonom og arbeidet tidligere i PA Consulting Group. Jørn Bjarte Nøstdal (51) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har lang praksis fra Norsk Hydro og Bergens Skillingsbank (nå Handelsbanken). Bård Bjerkstrand (47) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, Vesta (nå TrygVesta) og Skandia. Leif Raanes (46) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har bl.a. arbeidet i konsernjuridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Styremedlemmer Johan Sidenmark, Stockholm, Sverige Styreleder fra Bjørn Rasmussen, Bergen Olav Munch, Bergen Ansattvalgt styremedlem Terje Oseberg Askeland, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet Per Christian Eriksen, Bergen (leder) Sigvart Hovland, Moss (nestleder) Kjerstin Fyllingen, Bergen Jon Brenden, Oslo Egil Valderhaug, Giske Øystein Søyland, Klepp Jan Ove Holmen, Lier Anne Walen Stærk-Johansen, Oslo Aksjonærvalgte varamedlemmer av representantskapet Inge Støve, Bergen Oddmund Aarhus, Bergen Ansattvalgte medlemmer av representantskapet Elin Hvidsten, Bergen Lise Riddergård, Bergen Solfrid Thorsen, Bergen Vibeke Herland, Bergen Ansattvalgte varamedlemmer av representantskapet Jan Erik Sørtveit, Bergen Linn M. Berenquer, Oslo Aksjonærvalgte medlemmer av kontrollkomiteen Knud Lorentzen, Bergen (leder) Frøystein Gjesdal, Bergen Geir Nysetvold, Trondheim Aksjonærvalgte varamedlemmer av kontrollkomiteen Rune Fanastølen Tuft, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av valgkomiteen Britta Burreau, Bromma, Sverige Jukka Venäläinen, Espoo, Finland Ledelsen i Nordea Liv med administrerende direktør Jørund Vandvik i front. Bak ham står Magny Øvrebø og Bjørn Holli. I bakre rekke fra venstre: Tor Olav Langeland, Leif Raanes, Anne Marit Benterud, Bård Bjerkestrand og Jørn Bjarte Nøstdal. 6 7

5 Årsberetning 2008 aktør Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter uten rentegaranti. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, Nordea Liv oppnådde i 2008 et resultat før skatt på 313 millioner kroner. Året bød på spesielle utfordringer i forvaltningen av midler for kunde og eier da finans- og kredittkrisen slo innover finansmarkedet var det nest verste børsåret noensinne. Hovedindeksen på Oslo børs falt med 54 prosent og MSCI (Morgan Stanleys verdens indeks) hadde et verdifall på 38 prosent. Kredittspreadene gikk betydelig ut, det ble vanskelig å skaffe kapital i markedet og prisene for risikovillig kapital steg sterkt. Mange av verdens største finansinstitusjoner fikk problemer og etter Lehman Brothers konkursen høsten 2008 økte de finansielle problemene i omfang. Island gikk praktisk talt konkurs og det stilles spørsmålstegn ved den økonomiske situasjonen i de østeuropeiske landene. Mange land har satt i gang tiltak for å stimulere økonomien. I USA er dette gjort blant annet ved å gi kapitalinnsprøyting i de store finansinstitusjonene og industribedriftene og i Norge ved hjelp av bankpakke 1 og bankpakke 2. I tillegg gjøres det tiltak for å bedre etterspørselen, først og fremst gjennom økte offentlige utgifter. Nordea Liv har i løpet av 2008 gjort en rekke tiltak for å tilpasse seg situasjonen. Aksjeeksponeringen er betydelig redusert ved hjelp av nedsalg samt anvendelse av sikringsforretninger. Holdes til forfall porte føljen er gjennom 2008 økt med 9 prosent poeng til 45 prosent av forvaltningskapitalen i kollektivporteføljen. Eiendomsporteføljen er nedskrevet med 8,7 prosent som følge av fall i markedsverdiene for eiendom. Selskapet har videre samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier. hatt fokus på god og effektiv drift gjennom året. Dette gir seg utslag i gode risiko - resultater som følge av god underwriting. Kostnadsutviklingen har blitt fulgt nøye gjennom 2008 og selskapet oppnådde et kostnadsresultat omlag i balanse for året. På basis av de gjennomførte tiltakene i 2008 er selskapet godt posisjonert for Markedet Totale brutto forfalte premier for livselskaper knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon falt i 2008 med 2 prosent, fra 67,1 milliarder kroner til 66,0 milliarder kroner. Det har vært økning innenfor kollektiv pensjon generelt, mens det har vært en kraftig nedgang i innbetalingene til individuell kapital og individuell pensjon. Total markedet for innskuddspensjon målt i brutto forfalte premier økte med 39 prosent. Tilsvarende økning for Nordea Liv ble på 55 prosent. Dette gir Nordea Liv en markedsandel på 18 prosent. Nordea Livs markedsandel innenfor ytelsespensjon ble 11 prosent. Nordea Liv hadde totalt en positiv flyttebalanse på 456 millioner kroner i For kollektiv pensjon var flyttebalansen 648 millioner kroner. Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 14 prosent på rene risikoprodukter, og om lag 11 prosent på individuell pensjon. I siste kvartal ble markedet åpnet for et nytt pensjonsspareprodukt, IPS. Nordea Liv ble største i 2008, med en markedsandel på 32,6 prosent. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet og av disse var innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet Resultat Årsresultatet for Nordea Liv, før fordeling, ble 354 millioner kroner (1.288). Kundene ble tildelt et resultat på 41 (767) millioner kroner. Resultat til eier ble 313 millioner kroner før skatt (521), hvorav 127 millioner kroner generert fra individuelle kapitalforsikringer, - 41 millioner kroner fra individuelle rente- og pensjonsforsikringsprodukter, 74 millioner kroner fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring, 7 millioner kroner fra skadeforsikringsprodukter og 146 millioner kroner fra selskapskapitalen. (Resultat knyttet til selskapskapitalen var inkludert i resultat fra produkter med overskuddsdeling i 2007). Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble -2,1 prosent (8,9) og bokført avkastning 0,3 prosent (10,2). Den svake avkastningen skyldes finans- og kredittkrisen med kraftige fall i aksjekurser, stigende renter og spreadutgang samt fallende eiendomsverdier. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (7.288), herav produkter med investeringsvalg millioner kroner (2.317). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (1.782). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (4.023), en økning på 7 prosent. Samlede premieinntekter for individuelle produkter ble på 954 millioner kroner (3.220). Svak premieinngang skyldes sviktende salg av private produkter innenfor tradisjonell liv og investeringsvalg. Dette skyldes at kundene i stor grad valgte banksparing fremfor andre spareprodukter i Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 53 millioner kroner (45). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (5.567) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde (1.705) millioner kroner. Flyttebalansen var positiv med 456 millioner kroner (404). Finansavkastning Nordea Livs portefølje for kunder med rentegaranti er inndelt i tre kategorier; med henholdsvis høy, standard og lav investeringsrisiko. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning (eksklusiv anleggsmidler) i 2008 for de tre porteføljene var -2,1 (8,9) prosent. Gjennomsnittlig bokført avkastning var 0,3 prosent (10,2). Inkludert endringer i merverdier på anleggsobligasjonsporteføljen var avkastningen -0,5 prosent (8,2). Netto finansinntekter for tradisjonell forsikring utgjorde -732 millioner kroner (3.102). Kursreguleringsfondet som ved inngangen av 2008 utgjorde 814 millioner kroner, er inntektsført i løpet av året. Eiendom gav i 2008 en avkastning på -0,3 prosent (29,0), inklusiv nedskrivning gjennom året på totalt 399 millioner kroner etter vurdering til virkelig verdi. Dette gjelder både direkte eide eiendommer og eiendommer som eies som aksjer og andeler i datterselskap. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis -50,7 prosent (11,6) og -16,1 prosent (2,7). Norske obligasjoner bidro med 8,4 prosent avkastning (4,0), pengemarked med 4,9 prosent (4,3). Anleggsobligasjonsporteføljen gav en avkastning på 5,1 prosent (4,8) vurdert til amortisert verdi. Alternative inves teringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på -23,7 prosent (15,8). Netto finansinntekter for produkter med investerings valg ble negativt millioner kroner (32). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (5.960). Store deler av erstatningene skyldes gjenkjøp på individuelle produkter, der kundene søkte plasseringer med høyere avkastning enn livselskapene kunne tilby i Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (4.568). Overføring av premiereserve til andre selskaper utgjorde 646 millioner kroner (1.415). Endringer i forsikringsforpliktelser De samlede endringene vedrørende kontraktsfastsatte forpliktelser utgjorde en inntektsføring av millioner kroner (avsatt i 2007), 8 9

6 inkludert inntektsføring av 814 millioner kroner fra kursreguleringsfond. Avsetningen til premiereserve utgjør 116 millioner kroner (1.436). Fra tilleggsavsetninger er det inntektsført 850 millioner kroner for å dekke opp renteforpliktelsene til kunder (avsatt 212 millioner i 2007). Ved utgangen av 2008 utgjør tilleggsavsetningene 280 millioner kroner. Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 481 millioner kroner (497). Reduksjonen i kostnader i forhold til 2007 er knyttet til kapitalforvaltningshonorarer og provisjoner samt IT-kostnader. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier ble 11,1 prosent (8,9). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 1,11 prosent (1,16). Nordea Liv har høy fokus på kostnader og det arbeides med å effektivisere og automatisere prosesser i selskapet. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien til forsikringstakerne. Nordea Liv hadde i 2008 et negativt renteresultat på 792 millioner kroner (2.316) inklusiv avgift for rentegaranti som utgjorde 61 millioner kroner. Den bokførte finansavkastningen utgjorde 242 millioner kroner (3.360). I tillegg til verdifall på aksjer og alternative investeringer samt spreadutgang på renter, ble avkastningen påvirket av nedskrivning av eiendomsverdiene. Rentegarantien utgjorde millioner kroner (1.044). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var 3,5 prosent i Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 269 millioner kroner (178). Risikopremien ble 561 millioner kroner (560) og udekket risiko ble 292 millioner kroner (382). Forbedringen i risikoresultatet, i forhold til 2007, innenfor kollektiv rente og pensjonsforsikring uten rett til overskudd ble 54 millioner kroner. Innenfor bransjen individuell rente uten rett til overskudd ble resultatet redusert med 17 millioner kroner. Kontrakter med rett til overskudd på risikoresultatet ble 53 millioner kroner bedre enn i Kollektiv rente og pensjonsforsikring økte resultatet med 63 millioner kroner, mens for individuelle pensjonsforsikringer med rett til risikooverskudd ble resultatet redusert med 10 millioner kroner. Forhåndsprising av risiko og rentegaranti For kollektiv ytelsespensjon og for nyopprettede garanterte individualprodukter medfører ny forsikringslov at renteoverskuddet skal gå til kunden. De ulike delene av pensjonsleveransen prises separat på forhånd, og hvert priselement kan inneholde et fortjenesteelement til forsikringsselskapet. For Nordea Liv utgjorde vederlag for rentegaranti 61 millioner kroner og fortjenesteelement for risiko 80 millioner kroner for Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2008 ble negativt med 5 millioner kroner (-13) som er en forbedring på 8 millioner kroner i forhold til Forbedringen skyldes primært lavere IT- og finansforvaltningskostnader. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var ved årsskiftet millioner kroner (45.291), en reduksjon på 7,2 prosent inkludert investeringsvalgsporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner (5.567). Forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalgsporteføljen utgjorde millioner kroner (39.724) ved årsskiftet. Reduksjon i forvaltningskapitalen skyldes i hovedsak oppgjør av konsernbidrag, gjenkjøp av private forsikringer samt fall i markedsverdi på aktiva. Kollektivporteføljen fordelte seg ved årsskiftet med 23,9 prosent på eiendom, 7,5 prosent på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 20,9 prosent, obligasjoner holdt til forfall 45,2 prosent og annet 2,5 prosent. Den effektive aksjeeksponeringen utgjorde 5,7 prosent inklusiv alternative investeringer. Investeringsvalgsporteføljen fordelte seg med 38,1 prosent på aksjer, 54,8 prosent på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 7,1 prosent på bankinnskudd. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger og merverdi på omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditets kapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (4.986). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 11,0 prosent (16,0). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen er reduksjon av tilleggsavsetninger med til sammen 866 millioner kroner, reduksjon i kursreguleringsfond med 814 millioner kroner samt at egenkapitalen er blitt styrket med 208 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, Soliditetskapital samt eventuelle kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner (3.003). Dette utgjør 5,6 prosent (9,6) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner kroner i tillegg til egenkapitalen. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 15,3 prosent (12,2) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og risikoutjevningsfond utover 55 prosent av minimumsverdi. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 232 prosent (253). Svekkelsen skyldes reduserte tilleggsavsetninger. Selskapet har i løpet av 2008 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital % 2007 % Egenkapital , ,5 Ansvarlig lån 390 1, ,3 Tilleggsavsetninger 280 0, ,7 Merverdi omløpsmidler 0 0, ,6 Sum soliditetskapital totalt , ,0 I prosent av forsikringstekniske avsetninger Balanse 2008 % 2007 % Selskapskapital ,4 Kollektivporteføljen Eiendom ,0 Aksjer ,0 Obligasjoner og sertifikater - omløp ,7 Obligasjoner - anlegg ,1 Andre kortsiktige finansielle eiendeler 580 1,4 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg ,5 Sum eiendeler , ,0 Balansen for 2007 er ikke omarbeidet til nytt oppsett 10 11

7 Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko knyttet til aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko vedrørende forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produk tene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er 3,5 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rentegaranti på henholdsvis 2,75 og 3,0 prosent. Selskapet har en egen risikokomité. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Kredittilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikrings risikoen. Den operasjonelle risiko er knyttet til tap som skyldes svakheter og feil ved prosesser og systemer. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med korrektive, kvalitetsforbedrende tiltak. Det er i tillegg etablert faste rutiner for gjennomføring av risikovurdering, og styret behandler årlig status av den etablerte internkontrollen. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav, inklusive stresstesten som er anbefalt av Kredittilsynet. Det henvises for øvrig til note 2 og 11 som gir ytterligere beskrivelse av risikoer selskapet er utsatt for og tiltak som er iverksatt for å måle og styre risiko. Notene kvantifiserer også risiko størrelsene. Styrets vurderinger Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo og Trondheim. Selskapet er representert i hele landet via kontornettet til Nordea Bank og TrygVesta. I tillegg distribueres våre produkter via uavhengige meglere og Internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Selskapets IT-systemer driftes av Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 245 (225). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2008 var 233 (219). Selskapet registrerte i starten av året at arbeidsmarkedet var stramt. Dette snudde med Finanskrisen i september I dag er det god respons i arbeidsmarkedet på våre stillingsannonser, og det er mange kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Avgangen av personell i 2008 er lavere enn i 2007, med en turnover på 4,2 prosent (8,2). Ser vi bort fra interne overganger i Nordeakonsernet og ansatte som går av med pensjon, er turnovertallene for ,8 prosent (5,4). Sykefraværet var totalt dager (legemeldt og egenmeldt fravær) i 2008 (2.153), noe som gir et sykefravær på 4,3 prosent (4,4). Det gjennomføres et systematisk HMSarbeid hvor alle langtidssykmeldte blir fulgt opp av nærmeste leder i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk trening, kosthold og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMS-arbeidet. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea Liv etablerte i 2006 en visjon om å bli en røykfri bedrift og tilbyr alle ansatte som er motivert for å slutte å røyke hjelp og økonomisk støtte til å slutte. Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging, Employee Satisfaction Index (ESI), hvor de ansatte gir uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. ESI score for 2008 viste en svært positiv utvikling fra Selskapet øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget hvor også hovedverneombudet stiller. Det er etablert lokale arbeidsmiljøutvalg i Oslo og Bergen som i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten følger opp arbeidsrelaterte problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet lokalt. Det er etablert ordninger med refusjon av kostnader for behandling av arbeidsrelatert muskel- og skjelettproblem, samt en ordning for refusjon av kostnader for å kjøpe terminalbriller og helsekontroller. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2007 i parentes): Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 245 (225) 136 (120) 109 (105) Gjennomsnittsalder 42,4 (42,1) 42,9 (42,6) 41,6 (41,5) Gjennomsnittsansiennitet 10,2 (10,4) 11,2 (11,3) 9,1 (9,3) Ledere med personalansvar 35 (36) 14 (13) 21 (23) Ledergruppen består av 8 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og nesten alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår blant annet mulighet for pc-oppkobling hjemmefra, mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Som medlem i Finansnæringens Arbeidsgiverforening har Nordea Liv ansatte over 62 år mulighet til hel- eller delvis tidlig pensjonering via bransjens AFP-ordning, samt nedtrapping til 90 prosent stilling med full lønn fra fylte 64 år. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea gjennomfører blant annet et eget Female Managerprogram for å utvikle og stimulere kvinnelige ledere til videre karrieresatsing. Utover dette har flere kvinner deltatt på leder- og utviklingsprogram i regi av BI og HR-utvikling i Nordea. Samarbeidsutvalget fungerer også som Likestillingsutvalg

8 Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler, Performance Developement Dialogue (PDD), mellom leder og ansatt. Når det gjelder utvikling gis det muligheter for å ta relevante kurs innen forsikring i regi av BI Forsikringsakademiet. Det er også flere medarbeidere som har gjennomført kurs i regi av Nordea HR Utvikling innen ledelse, coaching etc. og andre kurs innen økonomi og administrasjon. I 2008 er det gjennomført en betydelig internopplæringsaktivitet for mange ansatte, benevnt som prosjekt Kunnskapsløftet Nordea arbeider bevisst med tiltak for å øke sin attraktivitet på arbeidsmarkedet. I den sammenheng er det blant annet etablert nordiske utviklingsprogram for fagspesialister (Graduate program) og et utviklingsprogram for unge, lovende medarbeidere (Young Potensial program). I alt 6 medarbeider deltok på disse programmene i Det er også ansatte som følger tyngre leder- og utviklingsprogram i regi av eksterne leverandører. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker imidlertid å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom blant annet bruk av videokonferanser for å redusere reising og utstrakt kildesortering av avfall. Fremtidsutsikter Til tross for de volatile finansmarkedene forventer Nordea Liv vekst i pensjonssparing både i bedriftsmarkedet og i det private markedet. De nye virksomhetsreglene har vært i kraft i ett år. Så langt har erfaringene ved det nye regelverket vært gode. Nordea Liv har bygget om systemer, gjort produkttilpasninger og endret kundebetjeningskonseptene for å tilpasse seg de nye reglene. Det er gode vekst utsikter for liv og pensjon i årene som kommer. Det forventes at mange bedrifter som har etablert minimumsordninger av innskuddspensjon vil forbedre disse ordningene. Økt levealder og endret sivilstandsmønster vil bidra til å stille nye krav til produkter og tariffer. Nordea Liv har fått flere store bedriftskunder i 2008 og styrker nå sin innsats ytterligere i dette markedet. Mange bedrifter vurderer å endre eksisterende ytelsesbaserte avtaler til innskuddsbaserte. Vi forventer at denne ut viklingen vil fortsette. Markedet for fripoliser vil øke betydelig i tiden fremover. Nordea Liv har i 2008 hatt sterk vekst i fripolisebestanden på grunn av at bedrifter velger å endre sin pensjonsordning fra ytelsesbasert ordning til innskuddsordning. I tillegg har mange fripoliseinnehavere valgt å flytte sin polise til Nordea Liv. Konkurransen i dette segmentet er forventet å øke, og Nordea Liv vil delta aktivt i dette markedet med effektive og konkurransemessige løsninger overfor kundene. Privatmarkedet har gjennom størstedelen av 2008 vært preget av høye renter, og av at kunder som følge av dette har valgt andre spareformer enn privat livsforsikring. Unntaket har vært individuell pensjonspareavtale, IPS, som ble lansert høsten Lanseringen av IPS var en suksess for Nordea Liv med en markedsandel på 32,6 prosent. Produktet vil være et godt supplement til ny folketrygd. Selskapet vil videreføre sin satsning på utvikling av private livprodukter. Nordea Liv oppnådde meget god score på kundetilfredsbarometer for livselskaper. Selskapet vil fortsette satsningen på effektive kundebetjeningsløsninger, spesielt gjennom integrasjon med Nordea Bank sin nettbankløsning for felles kunder. Selskapet har i 2008 arbeidet med å effektivisere kundebetjeningskonsepter, service standard og saksbehandlersystemer. Arbeidet med dette vil bli videreført i Nordea Liv har utviklet gode systemer og rapporteringsrutiner for måling og styring av risikoer. Dette omfatter blant annet investeringsrisiko, forsikringsrisiko og operasjonell risiko. Arbeidet med dette har gitt gode resultater over tid og var også en av årsakene til at selskapet greide seg bra gjennom det volatile finansåret i Selskapet vil fortsette sitt arbeid på dette området i samarbeid med Nordea Gruppen. Styret i Nordea Liv er tilfreds med de oppnådde resultatene for Det har vært et historisk volatilt år og selskapet har benyttet tidligere års avsatte buffere for å oppfylle selskapets forpliktelser. Selskapet er godt posisjonert for Risikoen er tatt betydelig ned og store deler av balansen gir en løpende avkastning med god margin i forhold til rentegarantien. Ny virksomhetslov har også medvirket til at selskapets resultat er mindre avhengig av finansavkastningen på kundemidler, da inntjeningen er mer basert på fee inntekter. Selskapets kapitaldekning og solvensmarginkapital er betydelig høyere enn myndighetenes krav. Soliditetskapitalen er tilfredsstillende. Nordea Liv er et datterselskap av Nordea Gruppen som har AA rating. Selskapet står godt rustet til å møte de finansielle og Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS konkurransemessige utfordringene for 2009 og vil ha finansiell kapasitet til å opprettholde en balansesammensetning som vil gi grunnlag for en konkurransemessig avkastning for kunder og eiere. Resultat og disponeringer Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS oppnådde et resultat på 313 millioner kroner før skatt. Skattekostnaden utgjør 105 millioner kroner. Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS foreslår at resultatet på 208 millioner kroner etter skatt avsettes til annen egenkapital. Beløp i millioner kroner: Til annen egenkapital: 208 Fri egenkapital utgjør millioner kroner per Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styrets nestleder Terje Askeland Valgt av de ansatte Jørund Vandvik Adm. Direktør 14 15

9 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note Premieinntekter 1.1 Forfalte premie, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer -171 Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer -562 Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger 5.1 Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Endring i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Endring i gjenforsikringsandelen av tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 9 60 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i premiereserven Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Endring i andre avsetninger Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 0 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd 0 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Salgskostnader Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 0 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Renteutgifter 0 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT 208 Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer -208 Resultat per aksje i hele NOK

10 Balanse EIENDELER Note 2008 EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler 111 Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Gjenforsikringsdepoter 0 Sum investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 46 Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger Andre fordringer 167 Sum fordringer 314 Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art 0 Sum andre eiendeler 224 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer 11, Eierbenyttet eiendom 11, Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 11, Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler 11, Sum investeringer i kollektivporteføljen EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital 19, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10.1 Fond Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital 0 Sum ansvarlig lånekapital mv. 23, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten 31 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2,3, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 13.1 Premiereserve Supplerende avsetninger Tilleggsavsetninger Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond 0 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Avsetninger for forpliktelser 14.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser 16.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Forpliktelser til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 17.1 Mottatte, ikke opptjente leieinntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 60 Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.1 Bygninger og andre faste eiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styremedlem Styrets nestleder Terje Askeland Valgt av de ansatte Jørund Vandvik Adm. Direktør 18 19

11 Noter til regnskap 1 Regnskapsprinsipper GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR , nr 1241). Dette innebærer at International Financial Reporting Standards (IFRS) er benyttet som utgangspunkt med de unntak og opsjoner til å anvende deler av forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (FOR , nr 57) som er angitt i årsregnskapsforskriften. Beløp i notene presenteres i millioner kroner. Det vil kunne skje at tall i tabeller ikke kan summeres til totalen grunnet avrundingsdifferanser. For årsregnskapet 2008 kan livsforsikringsselskap unnlate å gi sammenligningstall for resultatregnskapet, balansen, oppstilling av endringer i egenkapital og kontantstrømanalysen. Det er utarbeidet sammenligningstall i notene i den grad sammenlignbare tall er tilgjengelig og det anses hensiktsmessig. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med følgende unntak: Derivater måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg måles til virkelig verdi Investeringseiendommer måles til virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Alle finansielle instrumenter som ikke inngår i kategorien til virkelig verdi over resultatet, innregnes første gang til virkelig verdi med tillegg av de transaksjonsutgiftene som er direkte henførbare til anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen. Finansielle instrument i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet innregnes uten hensyn til transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all, eller tilnærmet all, risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet Tilgjengelig for salg Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Derivater Til virkelig verdi over resultatet Et finansielt instrument klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, eller holdes for omsetning. Finansielle instrumenter øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslutninger baseres på instrumentets virkelige verdi i samsvar med selskapets risikostyrings- og investeringsstrategi. Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet. Tilgjengelig for salg Verdipapirer i kategorien tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som selskapet har valgt å plassere i denne kategorien, eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Verdipapirer i denne kategorien måles til virkelig verdi, og endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet under andre resultatkomponenter. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette og som ikke blir notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikkederivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, har en fast forfallsdato, og som foretaket har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall, med unntak for de som foretaket ved førstegangs innregning øremerkes til virkelig verdi over resultatet samt de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer. Investeringer som holdes til forfall måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Derivater Selskapet benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapir- virksomheten, samt til styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Derivater regnskapsføres i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Verdien av derivatene klassifiseres henholdsvis som en eiendel eller som forpliktelse. Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi med utgangspunkt i direkte observerbare markedsverdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelig i et likvid marked. Dersom markedsverdier ikke er direkte tilgjengelig, benyttes allment aksepterte matematiske metoder og underliggende observerbare markedsdata som grunnlag for beregning av markedsverdier. Selskapet benytter ikke sikringsbokføring etter IAS 39. Virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For en eiendel som skal avhendes, eller en forpliktelse som innehas, settes virkelig verdi til salgskurs. Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Verdsettings metoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som praktisk talt er det samme, diskontert kontantstrømsberegning og opsjonsprisingsmodeller. Dersom det finnes verdsettingsmetode som til vanlig brukes av markedsaktørene for å prissette instrumentet, og denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedstransaksjoner, benyttes denne metoden. Forutsetningene benyttet i verdsettingsmetoden er hovedsakelig observerbare, men kan i enkelte tilfelle være basert på skjønn. For unoterte gjeldsinstrumenter er verdsettelsen basert på kontraktsfestede kontantstrømmer, observerbare rentekurver og estimert kredittspread for de relevante utstedelsene. Amortisert kost Etter førstegangsinnregning måles investeringer som holdes til forfall, utlån og fordringer og finansielle forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metoden. Ved beregning av effektiv rente estimeres fremtidige kontantstrømmer, og alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. Honorarer betalt eller mottatt mellom partene i kontrakten og transaksjonskostnader som kan henføres direkte til transaksjonen, inngår som en komponent ved fastsettelsen av den effektive renten. Verdifall For finansielle eiendeler som ikke måles til virkelig verdi, foretas det på balansedagen en vurdering av hvorvidt det finnes objektive indikatorer for verdiforringelse av den enkelte finansielle eiendel eller en gruppe av ensartede finansielle eiendeler. Ved vurderingen av om det foreligger verdiforringelse legges det vekt på hvorvidt utsteder/debitor har vesentlige finansielle vanskeligheter, om det foreligger kontraktsbrudd, herunder mislighold, om det er sannsynlig at skyldner går konkurs, om det ikke lenger finnes et aktivt marked for eiendelen på grunn av finansielle vanskeligheter eller om det observeres målbar nedgang i forventet kontantstrøm fra en gruppe finansielle eiendeler. Vurderingen baseres utelukkende på historiske forhold. Framtidige hendelser vurderes ikke uansett grad av sannsynlighet. Dersom det foreligger objektive bevis foretas det nedskrivning. Nedskrivningen beregnes ved å sammenligne ny forventet kontantstrøm med opprinnelig kontantstrøm diskontert med henholdsvis opprinnelig effektiv rente (for eiendeler med fast rente) eller med effektiv rente på måletidspunktet (for eiendeler med flytende rente). Tap for verdifall reverseres dersom reverserningen objektivt kan knyttes til hendelse som finner sted etter at tapet ble innregnet. Andeler i datterselskaper og felles kontrollert virksomhet Enkelte eiendommer i Nordea Liv eies gjennom datterselskaper og felleskontrollerte selskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA). Selskaper med eierandel over 50 prosent eller bestemmende innflytelse er vurdert til virkelig verdi etter IAS 39 i samsvar med årsregnskapsforskriften. Det vil si at samtlige eiendeler og forpliktelser i disse selskapene inklusive eiendommene er vurdert til markedsverdi. Ansvarlig lånekapital Den ansvarlige lånekapitalen klassifiseres som annen finansiell gjeld og er gitt i norske kroner. Rentekostnader for de ansvarlige lånene 20 21

12 innregnes etter amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. FORSIKRINGSMESSIGE FORHOLD Innregning av inntekter og kostnader Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året netto for avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser. Innregning i resultatet skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. Premiereserve Premiereserven er beregnet i samsvar med Forsikringsvirksomhetsloven. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets forpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag for kontantverdien av fremtidige avtalte premier. Ved beregningene tas det hensyn til den fastsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffer. Administrasjonsavsetning Administrasjonsavsetning er lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjons reserven inngår i premiereserven. Tilleggsavsetning Tilleggsavsetning omfatter betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet etter forskrift gitt av Kredittilsynet. Avsetningen kan benyttes til styrking av forsikringskontraktene dersom selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Premie- og innskuddsfond er forsikringstakers konto for forskuddsbetalte premier og innskudd etter skatteloven. Pensjonistenes overskuddsfond er fond for overskudd tilordnet premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning består av avsetning for erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet og erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet eller oppgjort. Kursreguleringsfond Avsetning for eventuelle netto merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen tillegges kursreguleringsfond. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/tap på valutaterminkontrakter på balansedagen. Andel av reserven tildeles forsikringstakerne ved opphør eller flytting etter forskrift gitt av Kredittilsynet. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (Gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skadereserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skadereserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen. ANNET Eiendom, anlegg og utstyr Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Endringer i verdi innregnes i resultatet. I mangel av sammenlignbare markedspriser på eiendommer, benyttes anerkjente verdivurderings metoder for å verdsette eiendommene. Hovedvekten er lagt på diskontert kontantstrømsverdi, der hver eiendom vurderes individuelt ved at antatt fremtidig netto inntektsstrøm neddiskonteres med avkastningskravet for den enkelte investering. En sentral parameter i verdi vurderingen blir dermed det langsiktige avkastningskravet for den enkelte eiendom. Andre verdivurderingsmetoder er også benyttet for å underbygge verdifastsettelsen. Driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger, med unntak av eiendom som ikke avskrives i Livselskaper. Om virkelig verdi av et driftsmiddel faller under bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, nedskrives driftsmidlet tilsvarende verdifallet. Nedskrivning reverseres om grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er tilstede. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er egenutviklede It-løsninger. Immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Det foretas årlige nedskrivningstester ved indikasjon på verdifall av de balanse førte verdiene av løsningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt Betalbar skatt er skatt basert på skattemessig resultat for året. Utsatt skatt Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom balanseført beløp for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og det tilsvarende skatte grunnlaget benyttet for å beregne skattbar inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, mens utsatt skattefordel innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjeller kan utnyttes mot. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Selskapet presenterer både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser overfor egne ansatte i overensstemmelse med Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (Forenklingsforskriften). Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og aktuarielle forutsetninger. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad består av årets påløpte pensjonsrettigheter og resultatførte estimatavvik, fratrukket årets avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonsforpliktelse, brutto pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler, er klassifisert som gjeld. Det er avsatt arbeidsgiveravgift på netto bokført pensjonsforpliktelse. Virkningen av endringer i aktuarielle forutsetninger, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over 10 år i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplanene blir løpende resultatført. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringselskaper, herunder anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker balanseført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene baseres på historiske erfaringer og faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på underliggende forhold. Faktiske tall kan avvike fra de anvendte estimatene. Estimater og tilhørende forutsetninger blir gjennomgått regelmessig. Endringer i estimater innregnes i den perioden estimatene endres. Poster hvor estimater og vurderinger kan gi vesentlig justering av balanseført verdi er kommentert nedenfor. Tap på finansielle eiendeler For finansielle eiendeler som ikke er innregnet til virkelig verdi vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har falt i verdi. Virkelig verdi på finansielle eiendeler Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved hjelp av allment aksepterte verdsettelsesteknikker. Forsikringstekniske avsetninger Den vesentligste risiko er knyttet til hendelsene dødsfall og uførhet. Det vil videre være risiko til fastsettelse av estimater både for meldte skader (RBNS) og ikke meldte skader (IBNR). Det vises til note 2 om forsikringsrisiko. Investeringseiendommer Eiendommene verdsettes til virkelig verdi. Verdifastsettelsen er basert på interne prisingsmodeller hvor det blant annet tas utgangspunkt i estimater for netto leieinntekter og avkastningskrav. Endringer i avkastningskrav vil kunne gi vesentlige utslag i eiendomsverdiene. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. Det foreligger usikkerhet knyttet til estimat av kontantstrømmer og diskonteringsfaktor i forbindelse med beregning av gjennvinnbart beløp. Pensjoner Beregning av nåverdi av pensjonsforpliktelser baseres på flere aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Enhver endring i forutsetningene påvirker den beregnede forpliktelsen. Selskapet benytter korridorløsning for estimatavvik og effekten av endring i estimater på resultat og egenkapital reduseres noe som følge av dette

13 2 Styring av forsikringsrisiko Generelt Forsikringsrisikoen består av risiko for at en fremtidig definert hendelse, som selskapet gjennom avtaler med kunder har forpliktet seg til å yte økonomisk vederlag for, inntreffer. Forsikringsrisikoen er knyttet til usikkerhet i estimater for levealder samt forskjellige former for uførhet. Nordea Livs hovedprodukter er: Tjenestepensjon til private bedrifter Pensjonsspareprodukter Risikodekninger til privatpersoner Selskapet tilbyr spare-, døds- og uføreprodukter til både individual- og bedriftsmarkedet. I tillegg tilbys dekninger ved alvorlige sykdommer til individualmarkedet. Gjennom aktiv bruk av reassuranse styres maksimalt egenregningsnivå og udekket risiko på både enkeltliv og bestand. Kontroll og oppfølgning av forsikringsrisiko Selskapets policy for risikoovertakelse er regulert i egen rutine. Risikoovertakelse på individuelle og kollektive avtaler på mindre enn fem liv, skjer gjennom avgivelse og bedømmelse av egenerklæringer (helseerklæringer) som beskriver alder, kjønn, helse, familiehistorie, yrke, inntekt med mer som kan ha innflytelse på risikovurderingen. Etter behov søkes bistand hos egen hovedlege, reassurandør, NAV, konkur renter, lege/sykehus eller ved samarbeide med bransjens eget vurderingsprogram ( Nemnden for helsebedømmelse ). Om det ikke innkommer tilstrekkelige opplysninger, eller innhentede opplysninger ikke finnes tilfredsstillende, så avvises risikoen. Skjematur og vilkår kvalitetssikres kontinuerlig med hensyn til innhold, aktualitet og korrekthet av egne oppnevnte produktansvarlige. Erstatningsbehandlingen både innenfor individual- og bedriftsmarkedet er nøye regulert av oppgjørsrutiner som skal sikre en høy kvalitet. Oppgjørsavdelingene samarbeider tett med risikoavdelingen og innhenter mye av de samme opplysningene til hjelp i vurdering av om en erstatningssak er berettiget. Dersom selskapet har mistanke om svik, benyttes også særskilte profesjonelle utredere. Forsikringsrisikoen analyseres månedlig ved hjelp av elementanalysen. Der brytes regnskapet ned på de tre elementene risiko-, administrasjonog renteresultat. Dette gjøres for delbransjene og for de viktigste produktene, helt ned på produkt og dekningstype. På den måten har selskapet en løpende kontroll på lønnsomheten og tarifferingen, slik at tiltak kan settes inn dersom en negativ trend utvikler seg innenfor et produkt eller dekningstype. Rentegaranti Av tabell 1 under, ser vi hvordan gjennomsnittlig grunnlagsrente fordeler seg innenfor de ulike overskuddsregimene. I tabell 2 er premiereservene fordelt på de ulike grunnlagsrentene innenfor de samme overskuddsregimene. Tabellene viser at den vesentligste delen av bestanden er tilnærmet jevnt fordelt på 3% og 4% grunnlagsrente, som også gjenspeiles i den gjennomsnittlige grunnlagsrenten. 1. Gjennomsnittlig grunnlagsrente Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler i lov 10. juni 1988 nr. 39 Ytelsesbaserte om forsikrings-virksomhet Overskuddsmodell etter pensjonsordninger 8-1 med tilhørende forsikringsvirksomhetsloven 9-9 uten investeringsvalg Fripoliser forskrifter Gjennomsnitt grunnlagsrente 1,60 % 3,54% 3,53% 3,46% 2. prosentvis fordeling av premiereserver på grunnlagsrente Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler i lov 10. juni 1988 nr. 39 Ytelsesbaserte om forsikrings-virksomhet Overskuddsmodell etter pensjonsordninger 8-1 med tilhørende Grunnlagsrente forsikringsvirksomhetsloven 9-9 uten investeringsvalg Fripoliser forskrifter 1,60 % 0,3 % 2,75 % 3,2 % 3,00 % 19,0 % 16,2 % 11,2 % 4,00 % 22,3 % 18,0 % 9,1 % >4 % 0,8 % Sensitivitetsanalyse Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler i lov 10. juni 1988 nr. 39 Ytelsesbaserte om forsikrings-virksomhet Kontrakter uten pensjonsordninger 8-1 med tilhørende rett til andel Overskuddsregime uten investeringsvalg Fripoliser forskrifter av overskudd* Totalt % av reserver Estimeringsfeil Dødsintensitet + 10 % N/A ,8 % Dødsintensitet - 10 % N/A 595 2,0 % Uførhet + 15 % N/A 294 1,0 % * Produkter med naturlig premie har ikke premiereserve før de eventuelt blir løpende. Premien kan endres fra år til år. Sensitivitetsanalyse Tabellen ovenfor viser endringene i premiereservene per dersom dødelighet endrer seg +/-10 prosent i forhold til eksisterende dødelighetstariff, samt uførhet øker med 15 prosent i forhold til eksisterende uføretariff. Tabellen ovenfor viser et økt reservekrav på 2,0 prosent dersom dødsintensiteten reduseres med 10 prosent og et økt reservekrav på 1,0 prosent dersom uføreintensiteten økes med 15 prosent. Iht i Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (Forsikringsvirksomhetsloven) kan selskapet med samtykke fra Kredittilsynet beslutte at hele eller en del av årets overskudd på avkastning og risiko benyttes til nødvendig styrkning av premiereserve for forsikringsforpliktelser knyttet til de kontrakter det gjelder. Iht i Forsikringsvirksomhetsloven kan risikoutjevnings fondet bare benyttes til å styrke avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Kredittilsynet kan også gi selskapet frist til å oppfylle et nytt avsetningskrav. Forhøyelse av avsetninger skal foretas etter en plan meddelt Kredittilsynet. Effekten på egenkapitalen vil dermed være avhengig av ovennevnte forhold. Konsentrasjon av forsikringsrisiko Selskapet har regelmessig gjennomgang av risikokonsentrasjon for de største risikoengasjementene. I gjennomgangen inngår også en årlig rapportering til reassurandør om potensielt maksimum konsentrasjon av antall ansatte fra de største bedriftene per tidsenhet samt de aktuelle bedriftenes samlede etterlatteog uførerisiko i henhold til forsikringsavtalene. For største engasjement i bestanden er Probably Maximum Loss (PML) godt innenfor kapasiteten på dagens katastrofedekning. Selskapet tilbyr ikke tjenestepensjon til offentlige instanser og heller ikke gruppelivsforsikring, noe som er ansett for å representere den potensielt største konsentrasjon av risiko innenfor livsforsikringsmarkedet. For øvrig er risikoengasjementet spredt over hele landet og de fleste bransjer. Selskapet har ikke forsikret militære enheter, større rederier, oljeinstallasjoner eller flyselskap eller andre større selskap som har basert sin kjernevirksomhet innenfor våpenproduksjon, drivstoff eller annen spesielt risikoutsatt virksomhet. Avsetning for ikke oppgjorte skader Selskapet foretar avsetninger for meldte, men ikke oppgjorte erstatningstilfeller (RBNS), og inntrufne, men ikke rapporterte erstatningstilfeller (IBNR). Beregningen av RBNS avsetningen tar hensyn til alle meldte og registrerte skader. Disse multipliseres så med en forventet tilslagsprosent. Tilslagsprosentene er beregnet på historiske data for de ulike bestandene. IBNR-avsetning beregnes på grunnlag av forventet antall skader per skadeårgang som ennå ikke er utbetalt. For uføreytelser innenfor bedriftsmarkedet, det vil si uførepensjon, premiefritak og innskuddsfritak avsettes for alle meldte uføre, og korttidsog langtidssykmeldte. I beregningen tas det hensyn til sannsynligheten for at en sykmeldt blir ufør og for at en ufør blir reaktivert. Andre tekniske avsetninger, det vil si sikkerhet s - avsetninger som er relatert til skadeforsikringsbransjer (i all hovedsak alvorlig sykdomsforsikring), er lik minstekravene til Kredittilsynet

14 Utbetalingsprofil forsikringstekniske avsetninger Grafen under viser den forventede utbetalingsprofilen av selskapets forsikringstekniske avsetninger per Avtalte premier etter dette tidspunktet er ikke inkludert i fremstillingen. Premiefondet er forventet utbetalt over de første fem årene. Det er ingen andre forhold som påvirker usikkerheten i kontantstrømmen i vesentlig grad. Likviditetsrisikoen ansees som selskapets evne til å innfri forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet som skal sikre at selskapet til enhver tid har tilstrekkelige likvide midler til å møte løpende utbetalinger. Store deler av selskapets midler er plassert i papirer som er lett omsettelige og som på kort varsel kan selges om likviditetsbehovet krever dette. Reassuranse Selskapets reassuranseprogram håndteres av aktuaravdelingen, mens reassuransestrategien jevnlig følges opp og fastsettes av styret. Selskapet har i de senere år hatt gode risikoresultater. Som følge av de gode resultatene, ønsker selskapet å beholde mest mulig av risikoen selv, men samtidig opprettholde et reassuranseprogram som gir tilstrekkelig risiko avlastning til å redusere effekten av tilfeldige svingninger, sykliske variasjoner, epidemier osv. Selskapets reassuranseprogram er i det alt vesentligste proporsjonal reassuranse (eksedent reassuranse), og selskapet har derfor også oppnådd akseptabel pris på reassuransen. Innenfor en eksedentkontrakt fastsettes det en egenandel, risiko utover egenandelen reassureres. Slike kontrakter medfører at selskapet kan gi fra seg en liten andel av risikopremiene, samtidig som de store risikoene som kan true det enkelte års risikoresultat, blir eliminert. Utover eksedentkontraktene har selskapet enkelte mindre kvotekontrakter som dekker spesielle behov, samt en katastrofekontrakt (excess of loss kontrakt). Kapasiteten på katastrofedekningen er ca. 10 prosent høyere enn bestandens største PML. Reassuranseprogrammet er tilpasset selskapets behov og kapasitet og består ved årets utgang av 14 avtaler med 7 forskjellige avtalepartnere hvorav samtlige reassurandører har en rating hos Standard & Poor lik A-, eller bedre. Endringer i forutsetninger Den økte risikoen for økt levealder langt liv ivaretas ikke direkte gjennom reassuranse og i 2008 ble det innført nye premie- og avsetningstariffer for beregning av alders- og etterlattepensjoner innenfor bedriftsmarkedet. De nye tariffene tar hensyn til både observert og forventet økt levealder blant de forsikrede de nærmeste årene. Alle ytelsesbaserte kollektive pensjonsordninger og fripoliser i bestanden er omregnet. Dette medførte en styrking av premiereservene for disse ordningene på ca. 933 millioner kroner. Den regnskapsmessige belastningen for dette ble gjort i Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - hovedbransjer Individuell Individuell rente- og Kollektiv rente- og Ulykkesforsikring og kapitalforsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring andre skadebransjer Sum Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond a Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - delbransjer Individuell kapitalforsikring / Individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler Kontrakter uten Sum i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikrings-virksomhet 8-1 rett til andel av Investerings- Individuell med tilhørende forskrifter overskudd valg kapitalforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond Individuell rente- og pensjonsforsikring Overskuddsmodell Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler Kontrakter uten etter forsikrings- Sum i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet 8-1 rett til andel av virksomhetsloven Individuell rente- og med tilhørende forskrifter overskudd 9-9 Investeringsvalg pensjonsforsikring Utbetalingsprofil forsikringstekniske avsetninger År Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond b Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - delbransjer Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Innskuddsbaserte Kollektiv rente- og pensjons-forsikring pensjonsordninger Kontrakter uten (inklusive pensjons- Sum Ytelsesbaserte pensjonsordninger rett til andel kapitalbevis) Kollektiv rente- og uten investeringsvalg Fripoliser av overskudd med investeringsvalg pensjonsforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond

15 4 Endringer i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - KONTRAKTSFASTSATTE FORPLIKTELSER Balansepost 12 Premiefond, Andre tekniske innskuddsfond og avsetninger for Tilleggs- Kursregu- Erstatnings- pensjonistenes skadeforsikrings- Premiereserve avsetninger leringsfond avsetning overskuddsfond virksomheten Sum 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger (resultatpost 6 samt del av resultatpost 5.2.1) Overskudd på avkastningsresultatet (resultatpost 8.1) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2) Annen tilordning av overskudd (resultatpost 8.3) Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.9) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Resultat på hovedbransjer Individuell Ulykkesforsikring Individuell kapital- rente- og Kollektiv rente- og og andre forsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring skadebransjer Sum 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap a Resultat på delbransjer - Individuell kapital / Individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler Kontrakter uten Sum i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikrings- rett til andel Individuell virksomhet 8-1 med tilhørende forskrifter av overskudd Investeringsvalg kapitalforsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Endringer i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - SÆRSKILT INVESTERINGSPORTEFØLJE Balansepost 13 Premiefond, innskuddsfond og Supplerende Tilleggs- Erstatnings- pensjonistenes Premiereserve avsetninger avsetninger avsetning overskuddsfond Sum 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger (del av resultatpost 7 samt del av resultatpost 5.2.1) Avkastningsresultat tilordnet kontrakter med garanterte ytelser (del av resultatpost 5.2.1) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (del av resultatpost 7) Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.9) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Individuell rente- og pensjonsforsikring Sum Overskuddsmodell Individuell Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler Kontrakter uten etter forsikrings- rente- og i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikrings- rett til andel virksomhets- pensjonsvirksomhet 8-1 med tilhørende forskrifter av overskudd loven 9-9 Investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap b Resultat på delbransjer - Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Innskuddsbaserte Sum pensjonsordninger Kollektiv Kontrakter uten (inklusive pensjons- rente- og Ytelsesbaserte pensjonsordninger rett til andel av kapital-bevis) med pensjonsuten investeringsvalg Fripoliser overskudd investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap

16 7 Resultatanalyse på hovedbransjer - fordeling mellom kunde og eier Individuell Ulykkesforsikring Individuell kapital- rente- og Kollektiv rente- og og andre forsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring skadebransjer Sum Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement Fortjenesteelement for risiko Risikoresultat inkl. fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Avkastningsresultat inkl. vederlag for rentegaranti Anvendte tilleggsavsetninger Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Resultat av teknisk regnskap b Resultatanalyse på delbransjer - fordeling mellom kunde og eier - Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjons-forsikring Innskuddsbaserte Sum pensjonsordninger Kollektiv Kontrakter uten rett (inklusive pensjons- rente- og Ytelsesbaserte pensjonsordninger til andel av kapitalbevis) pensjonsuten investeringsvalg Fripoliser overskudd med investeringsvalg forsikring Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement Fortjenesteelement for risiko Risikoresultat inkl. fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Avkastningsresultat inkl. vederlag for rentegaranti Anvendte tilleggsavsetninger Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Resultat av teknisk regnskap a Resultatanalyse på delbransjer - fordeling mellom kunde og eier - Individuell kapitalforsikring/individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler Kontrakter uten Sum i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikrings- rett til andel Individuell virksomhet 8-1 med tilhørende forskrifter av overskudd Investeringsvalg kapitalforsikring Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement Fortjenesteelement for risiko Risikoresultat inkl. fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Avkastningsresultat inkl. vederlag for rentegaranti Anvendte tilleggsavsetninger Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Resultat av teknisk regnskap Individuell rente- og pensjonsforsikring Sum Overskuddsmodell Individuell Overskuddsmodell etter tidligere gjeldende regler Kontrakter uten etter forsikrings- rente- og i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikrings- rett til andel virksomhets- pensjonsvirksomhet 8-1 med tilhørende forskrifter av overskudd loven 9-9 Investeringsvalg forsikring Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement Fortjenesteelement for risiko Risikoresultat inkl. fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Avkastningsresultat inkl. vederlag for rentegaranti Anvendte tilleggsavsetninger Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Resultat av teknisk regnskap Erstatninger Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Erstatninger iht. forsikringsavtaler Gjenkjøp Sum utbetalte erstatninger brutto Flytting Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Overføring av reserver Tilleggsavsetninger, kursreserver Premie- og innskuddsfond, mv Totalt mottatte midler Antall kontrakter Avgitte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger, kursreserver Premie- og innskuddsfond, mv Totalt avgitte midler Antall kontrakter Nytegning Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum

17 11 Finansiell risiko Formål Den finansielle risikoen i Nordea Liv er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at markeds risiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens, stresstest og balansesammensetning, blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav. Forvaltning Selskapets midler forvaltes i utgangspunktet i 3 ulike porteføljer; selskapsporteføljen, kollektivporteføljen og investeringsvalgsporteføljen. Selskapsporteføljen forvaltes i henhold til konsernets retningslinjer for forvaltning av egenkapital som innebærer konservativ risikotakning. Kollektiv porteføljen er inndelt i tre underporteføljer; lav, standard og høy risiko. Kundene kan velge risikoprofil. De fleste kundene har valgt standard risikoprofil. Investeringsvalgsporteføljen består av både privat og kollektiv kunder, som selv velger risikoeksponering ved kjøp av fondsandeler i Nordea Livs tilgjengelige fondsutvalg. Forvaltningen blir overvåket løpende mot lovpålagte krav, styrets rammer og interne retningslinjer. Brudd på styrerammer blir korrigert og rapportert til styrende organer. Kapitalisering Kapitalisering av forsikringsvirksomhet reguleres av myndighetene og kapitaldekning og solvenssituasjon rapporteres løpende til finansielle tilsynsmyndigheter, styre og ledelse. Nordea Liv hadde per en solvensgrad på 232 prosent, dette utgjør en overdekning på millioner kroner. Kapitaldekning utgjorde 15,3 prosent. Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner. Dette utgjør 5,6 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Selskapets soliditetskapital, som er summen av egenkapital og annen bufferkapital, utgjorde millioner kroner per , mot millioner kroner ved inngangen til Selskapets tilleggsavsetninger utgjorde 280 millioner kroner ved årets slutt, mot millioner ved inngangen til året. Kredittilsynet har utarbeidet 2 nye stresstester, den ene til markedsverdier på begge sider av balansen (stresstest 1) og den andre til markedsverdi på aktiva eksklusive poster som føres til amortisert kost (stresstest 2). I henhold til det nye regelverket beregnes det tapspotensiale for markeds risiko, forsikringsrisiko og motpartsrisiko. I tillegg er det utarbeidet en korrelasjonsmatrise som skal anvendes i beregningene. På basis av de enkelte risikoer samt korrelasjonsmatrisen beregnes det et forventet tapspotensiale. Bufferkapitalen som skal dekke dette tapspotensiale består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger (inntil 1 år), kursreserver inklusiv eiendeler som holdes til forfall og risikoutjevningsfond i stresstest 1, mens i stresstest 2 måles det i forhold til solvenskrav og kapitaldekning. Selskapet tilfredsstilte begge stresstestene per årsskiftet. Styring av finansiell risiko Nordea Liv bærer finansiell risiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi og fastsettelse av øvre og nedre rammer for den strategiske aktivaallokeringen. I tabellen neste side vises aktivaallokeringen til Nordea Liv ved utgangen av Faktisk aktivaallokering gjennom året vil variere og følge bevegelser i markedet og taktisk allokering. Konkret innebærer dette at om det i et år er en periode med sterkt fall i verdien av eiendelene og lave eller negative finansinntekter vil allokeringen til aksjer reduseres og plasseringene i rentepapirer økes. For 2008 utgjorde dette en vesentlig del av begrunnelsen for å redusere selskapets eksponering i aksjemarkedet i løpet av året. Finansielle investeringer Selskapsporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Herav fair value option Lån og fordringer 2 Sum finansielle investeringer Kollektivporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Herav fair value option Investeringseiendom Lån og fordringer 3 Finansielle eiendeler som holdes til forfall Sum finansielle investeringer Finansielle derivater -325 Investeringsporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Herav fair value option Sum finansielle investeringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - andel børsnotert (ekskl. investeringer i eiendom) Egenkapitalinstrumenter - Børsnoterte 9 % - Ikke børsnoterte 91 % Gjeldsinstrumenter - Børsnoterte 88 % - Ikke børsnoterte 12 % Finansielle eiendeler som holdes til forfall - andel børsnotert Gjeldsinstrumenter - Børsnoterte 40 % - Ikke børsnoterte 60 % Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er regnskapsført basert på siste omsetningskurs. Dersom det ikke finnes omsetningsdata for finansielle eiendeler i denne kategorien foretas en verdsettelse basert på interne metoder, med utgangspunkt i kontantstrømmer, rentekurver og kredittspread for de enkelte utstederne. Kredittspreads er normalt basert på et gjennomsnitts nivå innhentet fra fem ulike markedsaktører (meglere). Verdifastsettelse av beholdninger i private equity er foretatt av forvalter basert på EVCA-prinsipper. For hedgefund er verdsettelse foretatt av fondene og av uavhengige administratorer. Ved vurdering av finansielle eiendeler som holdes til forfall benyttes samme prisningsmodell som for verdivurdering av investeringer til virkelig verdi over resultatet. Dette innebærer at i de tilfeller der det ikke er observerbare priser i et likvid marked gjøres en vurdering med utgangspunkt i kontantstrømmer, rentekurver og kredittspread for de enkelte utstederne. Nedskrivning av posisjoner i HTF-porteføljen blir gjort ved konkret mislighold av rentebetaling, eller informasjon fra selskapet om at hovedstol/renter ikke blir betalt. Per ble ingen papirer nedskrevet. Verdsettelsesteknikker finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Andel Kollektiv- Investerings- Selskap portefølje valg l 100 % 21 % 100 % ll 0 % 48 % 0 % lll 0 % 30 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % l Kvoterte priser i aktive markeder ll Verdsettelsesteknikker (observerbar input) lll Verdsettelsesteknikker (ikke observerbar input) Aktivaallokering - alle porteføljer Risikokategorier Finansiell risiko deles vanligvis inn i tre hovedkategorier, kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Disse risikotypene oppstår gjennom selskapets investeringsaktiviteter, og styres på aggregert nivå og ivaretas gjennom den investeringsstrategi som er utarbeidet for Nordea Liv. Kredittrisiko Kredittrisiko innebærer risikoen for at en part i et finansielt instrument påfører selskapet et finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt. Denne risikoen styres ved hjelp av flere virkemidler. Det settes øvre grenser for navngitte motparter, det settes begrensinger på bakgrunn av ratingbyråers analyser, og det stilles krav til diversifisering av investerte midler. Nordea har egen kredittkomite med mandat fra styre som setter kredittrisiko. Hver enkelt utsteder blir individuelt vurdert og klassifisert. Kredittrisikoen til den enkelte utsteder vil gjenspeiles direkte i verdivurderingen av det finansielle instrumentet. Selskapets kredittrisiko per utgjør millioner kroner Markeds- Bokført Markeds- Bokført verdi verdi verdi verdi Aksjer og andeler Omløpsobligasjoner Pengemarked HTF-obligasjoner Eiendom Bankbeholdning Alternative investeringer Øvrige Total

18 Fordeling rentepapir per sektor - HTF - Kollektivporteføljen Sektor Andel 2008 Andel 2007 Stat-/statsgaranterte 25,9 % 28,1 % Kommune/fylke 5,3 % 6,7 % Bank/Finans 52,8 % 44,2 % Industri 16,0 % 21,0 % Sum 100 % 100 % Fordeling rentepapir per sektor - til virkelig verdi - Selskapsforteføljen Sektor Andel 2008 Andel 2007 Stat-/statsgaranterte 6,1 % 0,0 % Kommune/fylke 10,2 % 3,4 % Bank/Finans 83,7 % 96,6 % Industri 0,0 % 0,0 % Sum 100 % 100 % Fordeling rentepapir per sektor - til virkelig verdi - Kollektivporteføljen Sektor Andel 2008 Andel 2007 Stat-/statsgaranterte 2,7 % 3,1 % Kommune/fylke 0,7 % 1,7 % Bank/Finans 67,6 % 61,7 % Industri 29,0 % 33,5 % Sum 100 % 100 % 10 største utstedere - Alle porteføljer Bokført verdi Den norske stat Øresundkonsortiet l/s DnB NOR 953 BN Boligkreditt 771 Nordea 769 Great Belt 600 Spare Bank 1 Boligkreditt 541 Kfw Intl. Finance 539 Jyske Bank 539 Swedbank 531 Sum 10 største Totalt rentepapirer Selskapsportefølje og kollektivportefølje fordelt på ratingkategori AAA 15 % AA 14 % A 33 % BBB 26 % BB 3 % Ingen rating 9 % Sum 100 % Kredittrisiko forsikringsvirksomheten Aldersfordeling fordringer sikring Ikke < >90 Sum forfalt dager dager dager Fordringer, direkte forsikring Fordringer, gjenforsikring Sum Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at selskapet vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet finansielle forpliktelser. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet for å sørge for at selskapet har nok likviditet tilgjengelig for å møte sine forpliktelser. Den faktiske aktivaallokeringen er betydelig mer likvid enn det som kreves i henhold til likviditetsrammen. Finansiell gjeld 2008 Finansiell gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 0 Finansiell gjeld til amortisert kost 390 Annen finansiell gjeld 711 Sum Finansiell gjeld - forfallsanalyse Ikke < >90 Sum forfalt dager dager dager Finansiell gjeld Markedsrisiko Markedsrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Markedsrisiko omfatter tre typer risiko, valutarisiko, renterisiko og annen prisrisiko. Valutarisiko Valutarisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av valutakursendringer. Nordea Liv sikrer det meste av valutarisikoen i porteføljene. Valutatransaksjoner utføres innenfor vedtatte rammer i forvaltningen. Valutaeksponeringen overvåkes kontinuerlig. Valutaposisjoner Solgt Netto Beholdning på termin Gjeld posisjon AUD 20,5 18,9 0,0 1,6 CAD 18,9 17,4 0,0 1,5 CHF 35,0 33,6 0,0 1,5 DKK 17,1 16,2 0,0 0,9 EUR 2 159, ,3 0,0 86,8 GBP 149,4 144,3 0,0 5,1 HKD 26,8 26,1 0,0 0,7 JPY 169,3 158,6 0,0 10,7 SEK 52,2 48,0 0,0 4,2 USD 1 500, ,3 0,0 56,8 Sum 4 148, ,6 0,0 169,9 Valutarisiko per er representativ for selskapets valutarisiko gjennom Valutarisiko er knyttet til balansepostene. Obligasjoner som holdes til forfall og Aksjer og andeler. Valutakursendring på +/- 10 prosent medfører en verdiendring på 20 millioner kroner. Renterisiko Renterisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedsrenten. En stor del av obligasjonsporteføljen er klassifisert som holdes til forfall (HTF), og resten i pengemarkedsinstrumenter og øvrige obligasjoner. Avkastning på HTF porteføljen ligger betydelig over gjennomsnittlig garantert rente. Forfallsprofil renteportefølje - HTF - Kollektivporteføljen Forfall år ,4 % 8,5 % 1-2 5,1 % 13,3 % ,2 % 3,3 % ,5 % 8,0 % ,4 % 14,7 % >5 36,5 % 52,2 % Durasjon 3,57 år 4,23 år Forfallsprofil renteportefølje - Selskapsporteføljen Forfall år >1 100 % % N/A Durasjon 0,16 år N/A Forfallsprofil renteportefølje - til virkelig verdi - Kollektivporteføljen Forfall år ,4 % 91,0 % 1-2 1,2 % 2,7 % 2-3 3,0 % 3,5 % 3-4 0,4 % 0,0 % 4-5 0,5 % 0,4 % >5 9,4 % 2,5 % Durasjon 0,59 år 0,35 år Sensitivitet renteportefølje - effekt på markedsverdi ved 100 bp parallell skift Selskapsporteføljen Kollektivporteføljen - HTF Kollektivporteføljen - til virkelig verdi 32 Annen prisrisiko Annen prisrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Aksjerisikoen inkludert alternative investeringer sikres ved at man foretar diversifiserte investeringer både med hensyn til regionseksponering og sektor eksponering. Eiendom utgjør en betydelig del av investeringsporteføljen, og vil normalt gi risikojustert avkastning som ligger mellom avkastning til aksjeinvesteringer og rente papirer. Videre er korrelasjonen mellom disse aktivaklassene begrenset. Sensitivitetsanalyse aksjeportefølje - effekt på markedsverdi % fall i aksjekurser - Norske % fall i aksjekurser - Utland Aksjederivater Norge 37 0 Utland Risikoprofil Tracking error Benchmark Norske aksjer 4,8 % 3,1 % OSEBX Utenlandske aksjer 3,1 % 3,6 % MSCI World Net Risiko, målt ved tracking error (TE) mot benchmark, er i 2008 tatt opp ca. 1,7 prosent poeng for norske aksjer og ned 0,5 prosentpoeng for utenlandske aksjer. Tracking error: Tracking error er det annualiserte standardavviket av differansen mellom portefølje- og benchmarkavkastning. Det er således et mål på hvor stor risiko som er tatt relativt til benchmarkindeks. Benchmark for norske aksjer er Totalindeksen på Oslo Børs (OSEBX). Grunnlaget for beregningen er ukentlige avkastningstall. Tracking error for 2008 er representativt for den relative risiko også ved årsskiftet Aksjeeksponering i 2008: Nordea Liv reduserte sin aksjeeksponering med ca. 15 prosentpoeng gjennom året. Et detaljert sikringsprogram har ligget til grunn for de risikoreduserende tiltakene som er benyttet gjennom året. Ved inngangen til året utgjorde aksjeandelen 20,7 prosent, inklusive fondsandeler i ulike fond, mens den ved utgangen var på 5,7 prosent inkludert sikring. Selskapets aksjeinvesteringer er forvaltet gjennom mandat til Nordea Investment Management and Funds og flere eksterne forvaltere. Både Nordea Investment Management and Funds og eksterne forvaltere er omfattet av de risikoreduserende tiltakene som er implementert i Aksjeinvesteringer er fordelt mellom norske aksjer, globale aksjemandat og alternative investeringer. Ved utgangen av 2008 (utgangen av 2007 i parentes) utgjorde norske aksjer 0,9 prosent (3,4), globale aksjemandat 1,7 prosent (14,3) og alternative investeringer 3,1 prosent (3,0) av balansen inkludert sikring. Alternative investeringer består i hovedsak av investeringer i hedgefond 34 35

19 og private equity, disse er typisk ikkebørsnotert. Endringer i selskapets markedssyn medfører endringer i eksponeringen i de ulike mandatene. De globale aksjemandatene er ulike og enten basert på regioner eller investeringsstiler og strategier. Risiko og avkastning knyttet til avvik i forhold til investeringsmandat og referanseindekser kontrolleres kontinuerlig. Største aksjeeksponeringer - enkeltaksjer Bokført verdi Yara International ASA 35 Telenor ASA 34 Orkla ASA 33 Statoil ASA 27 Northern Logistic Property 22 Høyteknologisenteret 18 DnB NOR Bank ASA 17 Norsk Hydro ASA 17 Acergy S.A. 11 Tandberg ASA 10 Største aksjeeksponeringer - aksjefond og private equity Bokført verdi Nordea Global 726 RMF Nordic Top Select 149 Holberg Norden 131 DB Platinum IV Croci Euro I1C 112 RMF Global Emerging Managers Ltd 91 Aberdeen Eiendomsfond Norge 82 Septentrio US FCP 73 Apax Europe VII 72 Fidelity Founds - Instiitutional Japan Fund 62 Dynamic Opportunity Fund 59 Aksjeeksponering iht. geografi per Andel Norge 22,4 % Europa (ekskl. Norge) 28,7 % Nord-Amerika 40,8 % Japan 4,2 % Fjerne Østen (ekskl. Japan) 1,8 % Emerging markets 2,1 % Største eiendomsinvesteringer Markedsverdi Åsane Storsenter Hvaltorvet 826 Strømsveien Stoa Vest 527 Arkaden Kjøpesenter 400 Markedsverdi eiendom Stresstestfaktor eiendom 12 % Samlet tapspotensial for eiendomsrisiko 918 Eiendommene i porteføljen er anskaffet som ledd i selskapets kapitalplasseringsstrategi og består i det vesentlige av kontoreiendommer med sentral beliggenhet (51 prosent) og kjøpesentre/butikkeiendommer (39 prosent). Samtlige eiendommer er vurdert til virkelig verdi per Verdivurdering er gjort med interne ressurser. I mangel av tilfredsstillende datagrunnlag for sammenlignende priser er det benyttet anerkjente verdivurderingsmetoder som netto kapitalisert verdi, kontantstrømsverdi, teknisk verdi og arealmetode verdi. Hovedvekt er lagt på metoden kontantstrømsverdi. I denne metoden beregnes nåverdien av de fremtidige inntekter og utgifter for hver eiendom med en anvendt diskonteringsrente (avkastningskrav). Eiendomsporteføljen er eid delvis gjennom direkte investeringer i Nordea Liv og delvis gjennom aksjer og andeler i datterselskap. Vurdering av virkelig verdi av eiendommene er gjort etter samme prinsipper uavhengig av eieform. Netto omløpsmidler i datterselskap er lagt til i verdien ved vurdering av verdien av aksjer og andeler. I verdivurdering per er benyttet følgende nominelle, effektive avkastningskrav: Kontoreiendom: Intervall fra 8,9 % til 11,2 %, veiet gjennomsnitt 9,4 % Kjøpesenter/butikkeiendom: Intervall fra 8,7 % til 10,7 %, veiet gjennomsnitt 8,8 % Annet: Intervall fra 9,2 % til 10,7 %, veiet gjennomsnitt 9,8 % Porteføljens ledighet er 4,4 prosent. Gjenværende leietid er 5,2 år. Løpende netto direkteavkastning med nåværende leiekontrakter er 6,0 prosent. For noen eiendommer er det utstedt kjøpsopsjoner. For noen eiendommer er salg avtalt, men levering har ikke skjedd. I slike tilfeller er virkelig verdi satt til avtalt pris. For øvrig foreligger det ingen restriksjoner med hensyn til salg eller på bruk av inntekter og kontantstrømmer fra eiendommene. Ut over leiekontraktenes bestemmelser om å vedlikeholde eiendommene i normal stand finnes det ingen kontraktsmessige forpliktelser til å kjøpe, bygge, vedlikeholde eller utvikle eiendommer. 12 Inntekter fra finansielle instrumenter fordelt på kategori 2008 Finansielle eiendeler til virkelig verdi Aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler 166 Realisert gevinst/tap på aksjer og andeler -738 Urealisert gevinst/tap på aksjer og andeler Sum aksjer og andeler Rentepapirer Renteinntekter 587 Realisert gevinst/tap på rentepapirer -10 Urealisert gevinst/tap på rentepapirer -94 Sum rentepapirer 483 Finansielle derivater Renteinntekter -1 Realisert gevinst/tap på finansielle derivater 150 Urealisert gevinst/tap på finansielle derivater -378 Sum finansielle derivater -229 Sum inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Finansielle eiendeler som holdes til forfall Renteinntekter 714 Sum inntekter fra finansielle eiendeler som holdes til forfall 714 Finansiell gjeld Rentekostnader ansvarlig lån 27 Sum rentekostnader Aksjer og andeler i samme konsern Forretnings- Eierandel/ Resultat Selskapets navn kontor stemmeandel 2008 (*) Aksjer og andeler i samme konsern Nordea Liv Eiendom Norge AS Bergen 100,0 % 0 Lilleakerveien 2A AS Bergen 100,0 % -5 Norske Liv AS Bergen 100,0 % -8 Lilleakerveien 2B2 AS Bergen 100,0 % -15 Lilleakerveien 2C AS Bergen 100,0 % -30 Lilleakerveien 2D AS Bergen 100,0 % -25 Lilleakerveien 2E AS Bergen 100,0 % 0 Lilleakerveien 2F AS Bergen 100,0 % -15 NLE Munchsgate 5B AS Bergen 100,0 % -5 Fjeldbo Næringspark AS Bergen 100,0 % 6 Stoa Vest AS Bergen 100,0 % 0 Bransjesenteret Gardermoen Næringspark AS Bergen 100,0 % -20 Strømsveien 102 AS Bergen 100,0 % -69 Glommen Brygge AS Bergen 100,0 % -1 Glommen Industri ANS Bergen 100,0 % 0 Fredrik Selmersvei Eiendom 2 ANS Bergen 100,0 % 0 NLE Parkgaten 36 ANS Bergen 100,0 % 0 NLE Ole Deviksvei ANS Bergen 100,0 % 0 Arkaden Eiendom AS Bergen 100,0 % 0 Skippertorget AS Bergen 100,0 % 0 Sørvannsveien AS Bergen 100,0 % 0 Stoa Vest II AS Bergen 100,0 % 0 Åsane Storsenter DA Bergen 50,1 % 76 NLE Bento ANS Bergen 100,0 % -5 Claude Monet Alle 1 ANS Bergen 100,0 % 16 Brække Festeselskap I-IV DA Bergen 100,0 % -1 AS Åsane Senter Bergen 100,0 % (*) Inkluderer nedskrivning på eiendommer med 312,8 millioner kroner. Bokført verdi på aksjer og andeler i samme konsern utgjør millioner kroner per

20 14 Aksjer og andeler Bokført verdi Selskapsporteføljen ABIF Aksje Norge 0,07 Carnegie Aksje Norden 0,04 Carnegie Aksje Norge 0,05 Carnegie East Europe 0,05 Carnegie Medical 0,05 Carnegie World Wide 0,03 East Capital Balkanfonden 0,10 East Capital Baltikumfonden 0,09 East Capital Östeuropafonden 0,10 Fidelity European Growth Fund 0,11 Fidelity Fund South East Asia Fund EUR 0,08 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund 0,09 Fidelity International Fund 0,18 Fidelity South East Asia Fund 0,08 Fidelity Technology Fund 0,12 Franklin European Growth Fund A (Acc) EUR 0,09 Franklin Mutual European Fund A (Acc) EUR 0,09 Holberg Norden 0,10 Holberg Norge 0,04 HSBC GIF Asia ex Japan Equity (A) 0,13 JPMorgan Funds US Value Fund 0,10 JPMorgan US Select Eq 0,11 Merrill Lynch US Basic Value Fund 0,12 Merrill Lynch US Focused Value 0,10 Merrill Lynch World Energy 0,15 Merrill Lynch World Financials 0,10 Merrill Lynch World Gold 0,10 Merrill Lynch World Mining Fund 0,11 Mliif - Japan Opportunities Fund 0,09 Nordea 1 - African Equity Fund BP-NOK 0,03 Nordea 1 - Climate and Environment Fund BP-NOK 0,07 Nordea 1 - European Value Fund BP-NOK 0,07 Nordea 1 - Far Eastern Value Fund BP-NOK 0,05 Nordea 1 - Global Value Fund BP-NOK 0,05 Nordea 1 - Japanese Value Fund BP-NOK 0,06 Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-NOK 0,02 Nordea 1 - North American Value Fund BP-NOK 0,06 Nordea Avkastning 0,06 Nordea China Fund Growth NOK 0,05 Nordea Eastern Europe Growth NOK 0,02 Nordea Emerging Market NOK 0,05 Nordea Europa 0,07 Nordea Far East Growth NOK 0,04 Nordea FoF - Choice International Equities B-NOK 0,04 Nordea FoF - Choice Pan-European Equities B-NOK 0,08 Nordea Foresta 0,05 Nordea Global II 0,06 Nordea Global Mobility 0,07 Nordea India Fund Growth NOK 0,07 Nordea Internasjonale Aksjer 0,06 Nordea Internasjonale Aksjer II 0,06 Nordea Internasjonale Aksjer III 0,03 Nordea Japan Growth NOK 0,06 Nordea Kapital 0,05 Nordea Medica 0,07 Nordea Norden 0,08 Nordea Norge Verdi 0,04 Nordea North America Fund Growth NOK 0,05 Nordea Plan 10 0,05 Nordea Plan 30 0,06 Nordea Plan 50 0,03 Nordea Plan 65 0,02 Nordea Plan 80 0,06 Nordea Smb 0,05 Nordea Stabil Avkastning 0,06 Nordea Stabile Aksjer Global 0,05 Nordea Vekst 0,03 Schroder Us Small Cos 0,10 Skagen Global 0,07 Skagen Kon-Tiki 0,04 14 Aksjer og andeler, forts. Bokført verdi Skagen Vekst 0,05 Standard Life Global REIT Focus Fund 0,13 Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) 0,04 Templeton Latin America Fund A USD 0,06 UBS Eco Performance 0,11 UBS Emerging Markets B 0,14 UBS Small Cap USA 0,10 UBS Small Caps Europe B 0,13 Sum aksjer og andeler i selskapsporteføljen 5,68 Kollektivporteføljen Finansinstitusjoner ABG Sundal Collier 3,48 Acta Holding 0,57 Allianz 0,01 Banco Bilbao Vizcaya 0,01 Banco Santander 0,01 CNP Assurance 0,01 Deutsche Bank 0,01 DnB NOR 17,28 Gecina 0,01 Hypo Real Estate Holding 0,01 ING 0,01 Intesa Sanpaolo 0,01 Munich Re 0,01 Protector Forsikring 0,54 Société Générale 0,01 Sparebanken Midt-Norge Grunnfondsbevis 1,04 Sparebanken Rogland Grunnfond 4,63 Storebrand 6,62 Swiss Reinsurance 0,01 Unicredito 0,01 Unipol Gruppo Finanziario 0,24 United Overseas Bank 0,22 UOL Group 0,01 Wing Tai 0,01 Øvrige Aberdeen Eiendomsfond Norge 82,0 Aberdeen Indirect Property Partners 24,1 Apax Europe VII 71,6 Carlyle Asian Growth Partners III 23,5 Carlyle Partners V.L.P 39,1 Carlyle Partners V MC Holdings L.P 14,5 Centerbridge Capital Partners L.P 24,1 Dynamic Opportunity Fund A Series ,4 Fid Funds ll - Institutional Japan Fund 61,7 Futuris 57,9 HitecVision Private Equity IV 17,0 Holberg Norden 130,9 Hoyteknologisenteret 18,1 Inflextion 2006 Buyout Fund 14,6 LCP VI-A (Offshore) 25,0 Millenium Intl Class S Series 01a 38,8 Morgan Stanley Real Estate Fund VI Int 16,5 MP Glob. Opp. Partn (Cayman) III L.P 23,1 Nordea Global 726,1 Nordea Thematic Fund Of Funds I 44,6 Nordic Capital Partners Iv 15,4 Norsk Hydro 16,8 Northern Logistic Property 22,4 Northzone IV 23,4 Orkla A 32,8 RMF Global Emerging Managers Ltd 91,4 RMF Nordic Top Select EUR - Class TM31 148,6 Sector Maritime 32,0 Septentrio US 72,5 StatoilHydro 27,3 Telenor 33,9 Vision Asia Maximus Fund Class D shares Sr 01 22,6 Vision Asia Maximus Fund Class D shares Sr 23 31,1 XAVEX SICAV CROCI EURO - Class IC1 111,

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Ledelsen i Nordea Liv Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Forvaltningskapital 30 103 40 208 45 291 42 022 47 367 Forfalte premier 2 849 5 753 5 567 4 325 4 916 Premieinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 1 Nøkkeltall 2007-2011 Nordea Liv 2011 2010 2009 2008 2007 Forvaltningskapital 56 964 52 300 47 367 42 022 45 291 Forfalte premier 5 001 4 845 4 916 4 325 5 567 Premieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 240,3 mill. kroner etter andre

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 351,7 mill. kroner etter tredje

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 18 Note

Detaljer

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 2015 5 Resultatregnskap

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Egenkapitalavstemming og kontantstrømoppstilling... 18 Note 1

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 1 Nøkkeltall 2002-2006 Fremgangen fortsetter Nordea Liv fortsetter den sterke fremgangen som har preget selskapet de senere år. I Nordea Liv 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Detaljer