HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON"

Transkript

1 HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON PROSJEKTERING IMPLEMENTERING DRIFT ØKONOMI INNOVASJON DESEMBER 2005 TENK FØR DU DRIFTER Du finner sjelden et nøkkelferdig automasjonsanlegg. Planlegging er helt nødvendig, det er også tålmodighet. Et gjennomtenkt håndverk fra planlegging til drift og vedlikehold er et tålmodighetsarbeidet som vil lønne seg i det lange løp. Les mer side 8-9 Morgendagens Industri-Norge - HVA MENER EKSPERTENE? Les mer side 10 IKKE NØDVENDIG Å EIE Leasing kan i mange tilfeller være et bedre og mer fremtidsrettet alternativ til det gode gamle eierskapet over produksjonsutstyr. Både teknologisk og regnskapsmessig slanker du vekk mange problemer ved å overlate eierskapet til leasingselskapet. Les mer side 7 PROSESS OPTIMALISERING Uten oppdaterte opplysninger om hva som skjer i produksjonsanlegget er det vanskelig å holde hånda på rattet. Sanntidsdata er et viktig verktøy som gir muligheten til å hente ut de siste marginene. Eller det kan hindre feilkjøringer som gir vrak i produksjonen eller kostbare produksjonsstans. Les mer side 11 AUTOMASJON LAR DEG FLAGGE HJEM IGJEN Å produsere noe i Norge blir av mange sett på som håpløst umoderne. Eller det er trodd å være en kostnadsmessig umulighet. Men det finnes mange bevis på at det faktisk bare er viljen det kommer an på. KONSULENTER SER HELHETEN Moderne automasjon krever innsikt og kompetanse for å fungere optimalt. Den kunnskapen kan være vanskelig å finne internt. Det koster selvsagt å kjøpe kompetanse fra en konsulent. Moderne automasjonsløsninger lar norske bedrifter flagge hjem igjen og gir dem samtidig tilbake den verdifulle kontrollen over produksjonen. Uten industri på norsk landjord er vi dårlig rustet for fremtiden. Les mer side 4 UNNGÅ SKADER MED RISIKOANALYSE Moderne automasjonssystemer skaper mange potensielle risikofaktorer. Man må forutsi potensielle problemer og etablere konkrete rutiner for krise håndtering. Gode analyser er nøkkelen til suksess. Les mer side 6 Les mer side 5 ANNONSE Økt lønnsomhet med automatisering og industriell IT fra Triple-S Industriell IT Automatisering Prosesskontroll Elektriske komponeneter Din suksess vårt mål Triple-S er en ledende leverandør av industriell IT og automatiseringsløsninger. Vårt mål er å skape verdier for våre kunder gjennom å levere produkter, løsninger og tjenester som forbedrer produktiviteten og øker konkurrranseevnen. Våre varemerker er Allen-Bradley og Rockwell Software. For mer informasjon: Telefon: Kristoffer Robinsvei 13, 0978 Oslo VEDLAGT SOM UAVHENGIG TEMAAVIS I DAGENS NÆRINGSLIV, DESEMBER 2005

2 2 3 LEDER INDUSTRIENS KONKURRANSEEVNE Norsk lønnsnivå er på pallen i verdenssammenheng. Det er moro med pallplasseringer i idrett. Men fra et arbeidsgiverståsted er det mer tvilsomt når det gjelder lønnsnivå. Samtidig avspeiler vårt høye lønnsnivå at vi er et rikt land. Og rikdom er vi glad i. Industriens toppledere tar til etterretning at så lenge landet har store olje- og gassinntekter, vil ikke norsk lønnsnivå relativt sett falle. Industrien må tilpasse produksjon og produkter, slik at man tåler dagens relative kostnadsnivå. Industrien kunne teoretisk gjerne sett et lavere lønnsnivå. Men det måtte ha vært for hele landet. Vi konstaterer at det neppe er rom for redusert lønn for ansatte innen industrien, så lenge nordmenn i andre bransjer ikke berøres. Likevel vil nok enkelte bedrifter i perioder kunne merke at det internasjonale konkurransetrykket påvirker lønnsutviklingen i deres bedrift mer enn i skjermede næringer i nabolaget. Selv om lønn og lønnsutvikling er viktig, er det mye vi kan gjøre i Norge for å videre utvikle våre industrielle miljøer. Men produksjonsindustrien må bli mindre sårbar for norsk lønnsutvikling. Et godt stimuli er å øke avskrivingssatsen for maskiner opp fra 20 % til 25 %, slik Bondevik-regjeringen foreslo på fallrepet. Dette vil stimulere til økte investeringer, som igjen bedrer konkurransekraften. Avskrivingssatser er noe ESA ikke bryr seg om og er et av de sterkeste verktøyene regjeringen kan håndtere selv. SV hadde dette fremme flere ganger i valgkampen. Partiets Øystein Djupedal lanserte det på hver industribedrift han besøkte før han ble statsråd. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett holdt fast ved 20 %. Her burde man stått på Bondevik-regjeringens forslag. medlemsbedrifter investerer i robotiserte og automatiske produksjonsanlegg. Bildeler og møbler er to eksempler, men vi ser den samme trenden innenfor de fleste bransjer. TBL stimulerer til denne utviklingen gjennom flere nettverk innen forskjellige områder som: Robotisering og automatisering, OEE (Overall Equipment Effectiveness), Maskinering, Metallforming, Produkt- og markedsutvikling etc. Her møtes fagfolk fra industrien og forskjellige kompetansemiljøer innen hvert fagområde ved universiteter, forskningsinstitutter etc. for utveksling av erfaringer og etablering av prosjekter. For de som ennå lurer på hva vi skal med industrien nå som vi flyter over av melk og honning, så vil jeg vise til noe sentralbanksjef Svein Gjedrem har gjentatt i mange av sine taler de siste årene: Å ha næringer som er utsatt for konkurranse fra utlandet er også viktig for vekstevnen i økonomien. Derfor tar vi en risiko når industrien bygges ned. Det gjør økonomien mer sårbar. Vekstevnen i økonomien grobunnen for læring, innovasjon og utvikling kan bli svekket når mindre av næringslivet blir utsatt for intens internasjonal konkurranse. TBL kunne ikke ha sagt det bedre selv. Industriens plass i norsk næringsliv er viktig av mange grunner. Arbeidet med fortsatt å utvikle industriens verdiskaping må intensiveres. Når antall ansatte samtidig går ned sier det noe om løpende satsing på produktivitetsvekst gjennom blant annet automatisering. Dette arbeidet må bare fortsette. INNHOLD Industriens konkurranseevne... Side 2 Konkurransedyktig produksjon i Norge... Side 4 Sikkerhetsanalyser... Side 5 Konsulenten kan mer enn du tror... Side 6 Eie eller lease?... Side 7 Implementering og drift... Side 8-9 Ekspertpanelet... Side 10 Prosesskontroll... Side 11 Case: Alcoa Farsund... Side 12 Avsporet lærlingeordning?......side 13 Fremtidens Automasjonsverktøy......Side 14 Norges industri Norges framtid Norsk Industri viderefører mer enn 100 års industrihistorie når organisasjonen trer inn på arenaen fra 1. januar Med utspring i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL) samles om lag medlemsbedrifter med over ansatte i Norsk Industri. Framtidens norske industri skal sikres styrket konkurranseevne og lønnsomhet, innovasjon og gode arbeidsplasser. Premissene for lønnsdannelsen i samfunnet skal legges av industrien. Bedriftene i Norsk Industri omsetter for nær 350 milliarder kroner i Årseksporten vil overstige 200 milliarder kroner. Verdiskaping på om lag 100 milliarder kroner bidrar avgjørende til det norske velferdssamfunnet. Norsk Industri Industriens Hus Oscarsgate 20 Postboks 7072 Majorstuen 0306 Oslo Tlf Fax Norsk Industri - en landsforening i NHO Flere bedrifter må utvikle produkter for det globale markedet. Det gir store volumer og grunnlag for investering i automatiserte fabrikker med behov for ansatte med høy kompetanse innen mange fagområder. Det vil i fremtiden bli mindre behov for ufaglærte medarbeidere. Prisen for roboter er i dag ca. 20 prosent av prisen for ti år siden. I tillegg kommer at installasjons- og igangkjøringskostnadene har sunket betraktelig. Samtidig har lønnskostnaden i samme periode vokst betydelig. Vi ser at flere og flere Karl Nysterud Adm. direktør i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) AUTOMASJON - EN TITTEL FRA MEDIAPLANET Prosjektleder: Ståle Husby, tlf: Produksjonsleder: Ingunn Husabø Skribent: Jon Volla Grafisk form: Jørgen Lauritzen Repro: Naper Trykk: Dagblad Trykk MediaPlanet, et ledende europeisk avisforlag innenfor temaaviser For informasjon om temaaviser i dags- og kveldspresse: MediaPlanet Tlf: Distribueres med: Dagens Næringsliv, desember 2005 Meninger om våre aviser:

3 4 5 KONKURRANSEDYKTIG SIKKERHETSANALYSER: PRODUKSJON I NORGE Flere og flere norske bedrifter velger å legge produksjon til utlandet for å dra nytte av lavere arbeidskostnader Imidlertid kan hjemmebasert produksjon være et like kostnadseffektivt alternativ, forutsatt økt fokus på produksjons-effektivitet. Det sies at vi er på vei inn i det postindustrielle samfunn. Dette er galt, hevder Lorentz Klüwer, fagsjef i Prosessindustriens landsforening (PIL). Han er opprinnelig kjemiker, nå glødende opptatt av hjemlig produksjon med moderne teknologi. Det er fullt mulig å konkurrere med kinesisk produksjon her hjemmefra, hevder Klüwer. Og nøkkelen til det hele er automasjon kombinert med kompetanse. Begge deler er fullt overkommelige for de aller fleste typer bedrifter, store eller små. NØKKELEN LIGGER I AUTOMATISERING Men det krever at norske bedriftsledere interesserer seg mer for selve produksjonen. Det virker som om både lederne selv, og alle andre meningsbærere i dette samfunnet, synes at det å tenke på selve produksjonen befinner seg langt utenfor blinken. Det er liksom finere å være opptatt av de bedriftsøkonomiske sidene. I hvert fall er det den delen av saken som dominerer avisspaltene, sier Klüwer. Klüwer synes det er nyttig å trekke noen tråder bakover i tiden for å skjønne at temaet langt fra er nytt. Det har jo i flere hundre år vært et mål for alle som produserer noe at det skal gjøres mer effektivt. Lag det billigere har vært like sentralt som lag noe nytt. Og vi er jo alle enige om at grove lønnskutt ikke er noen farbar vei for å få dette til. Dermed ligger nøkkelen i automatisering og teknologi. Store norske bedrifter som Hydro, Raufoss, Kongberg-gruppen og andre hadde rett og slett ikke eksistert i dag om det ikke hadde vært for viljen til å effektivisere maskinparken og gjøre produksjonen mer lønnsom. Likevel skjer altså det utrolige at denne viktige nøkkelen til suksess i mange tilfeller blir liggende og ruste mens økonomene får all oppmerksomheten. Dessverre opplever vi at stadig færre velger å produsere her i landet, sier Klüwer. Nå er det liksom tjenester vi skal leve av, sier han. UTFLAGGING EN KORTSIKTIG STRATEGI Vi prøver å avbryte Klüwer med argumentet om nytten av produksjon i lavkostland, som vel må være en god ting både for oss som sparer penger, og for kineresen som får godt arbeid. Men argumentet biter dårlig. Saken er jo at kineseren lærer av det arbeidet vi setter bort. Og i løpet av kort tid bygges det opp en produksjonskompetanse i lavkostlandet. Enden på visa blir at lavkostlandet blir sittende på den verdifulle produksjonskompetansen, og da blir kostnadene plutselig ikke så lave lenger. Og de som tror jeg overdriver, kan jo se på Irland. Fra å være et fattig jordbruksland i EUs bakgård, har irene lyktes over all forventning med overgangen til en moderne industrinasjon. Et stort antall utenlandske selskaper har lagt sin produksjon dit fordi landet fikk store EU-innsprøytninger til opprusting av industrien. Nå er kompetansen kraftig hevet, og dermed er det plutselig andre priser som gjelder. Mange store kunder vurderer å trekke seg ut, og heller flytte videre til andre steder der det fortsatt er billig. SATSER PÅ HJEMMEPRODUKSJON I stedet for denne evige runddansen med jakten på billige produksjonssteder, er det fullt mulig å gjøre det like bra på norsk jord. Og det finnes mange strålende eksempler på bedrifter som i stedet for utflytting har valgt teknologi og automasjon, og gjør en like effektiv produksjon hjemmefra, sier Klüwer. - Men det krever selvsagt bevisste holdninger og en mer langsiktig strategi. Ikke minst betyr dette at myndighetene må ta sin del av ansvaret. Jeg mener at norske myndigheter har altfor stor tro på at markedet regulerer dette selv. Selv i USA er man ikke redd for å bruke offentlige tiltak for å ta vare på egen industri. Og den nevnte suksesshistorien fra Irland kom som et resultat av en offentlig innsatsvilje. Medisinen er altså at både bedriftslederne og myndighetene gjør felles sak for å utvikle norsk industriproduksjon med teknologi og kompetanseoppbygging. Slutter vi å tro på vår egen industri slår vi inn samtlige spikre i landets likkiste, mener Klüwer. Hva gjør så en bedriftsleder som gjerne vil bli mer effektiv med teknologi, men er ukjent med terrenget. Særlig i mindre bedrifter er dette en klar utfordring, innrømmer Tron Strand. Han er direktør i RTIM, en Raufoss-avlegger som sysler med forsknings- og utviklingstjenester, særlig innenfor materialteknologi. Han mener utgangpunktet bør være en eksisterende eller potensiell leveringskontrakt som man så kler på med egnet teknologi. Veien fram til en ferdig linje som leverer med nødvendig effektivitet gås etter min mening best sammen med partnere som har, eller har løst lignende behov, sier Strand. - Det er helt akseptert å få innblikk i hvordan andre bedrifter løser sin produksjon, men man må selvsagt legge av seg den litt særnorske frykten for å fremstå som en landsens tulling ved å stille grunnleggende spørsmål. Lorentz Klüwer, fagsjef i Prosessindustriens landsforening (PIL) SAMARBEID GIR STYRKE Det økende antallet småbedrifter de siste årene har da også ført til mer samarbeid også mellom bedrifter som på enkelte områder er konkurrenter. Slik klyngevirksomhet gjør at partene lærer av hverandre og samlet kan få store løft uten å måtte bære hele børen alene. Sammen kan slike klynger også påta seg større oppgaver som ellers kunne havnet i klørne på de store aktørene i markedet. Strand mener samarbeidet i en dynamisk klynge er nettopp den utløsende faktor mange trenger for å komme seg videre teknologisk. Dynamikken som oppstår i et vellykket samarbeid av dette slaget, gjør at èn pluss èn ikke lenger er to, men elleve, sier han. FINN FEILENE FØR DE OPPSTÅR Med økt kompleksitet kommer også økt risiko. Styring og minimering av slik risiko bør være et hovedfokus i alle prosjekteringsfaser. Prediktor AS P.O.Box Fredrikstad Tlf Fax Markedsledende MES system. Funksjonalitet: Produksjonssporing Effektivitetsmåling Produksjonsplanlegging Prediktivt vedlikehold Produksjons LIMS Online kvalitetsanalyser Innsamling og analyse av sanntidsdata Statistisk prosess kontroll Modellbasert styring Resepthåndtering og optimalisering Gevinst: Full oversikt i prosessen Nøkkeltall Kvalitet Partner for the future Når bedriften skal etablere en automasjonsløsning, kommer det alltid også nye risikofaktorer inn i bildet. Og risiko i denne sammenheng kan ha mange ansikter: Det kan skje noe som skader mennesker eller maskiner både innenfor og utenfor bedriften. Miljøet kan bli forurenset. Selve driftsanlegget kan stoppe opp eller bli skadet. Dessuten kan det hele ende opp med produkter som må kastes eller etterbehandles manuelt. TENKE FØRST For å komme slike situasjoner i forkjøpet, kommer risikoanalyser inn. Målet er selvsagt å forsøke å oppdage alle tenkelige situasjoner som kan medføre feil ved anlegget. Teknisk svikt, operatørfeil, påvirkning utenfra i form av naturens luner, feil i infrastruktur som el-tilførsel og IKT-kommunikasjon er noen eksempler. Det er etter hvert blitt lovkrav i at risikoanalyser skal utføres når det planlegges anlegg som kan gjøre skade på mennesker og miljø, så ofte er det ikke noe valg. Sikkerhetsanalyser kan bestå av mange deler. Det mest generelle er en oversikt over hvilke farer som truer anlegget (såkalt Hazid). En slik analyse kan så sees i sammenheng med forskjellige typer driftsforhold, og det snakkes da om Hazop (Hazard and operability studies). For å vurdere hvilke tiltak som er viktige blir det gjennomført en SIL-analyse (SIL: Safety Integrity Level). I sikkerhetsanalysene brukes det som regel datasimulering for å analysere effekten av f.eks. flere feil samtidig eller i sekvens (f.eks. teknisk feil kombinert med operatørfeil). Det er utarbeidet en rekke anerkjente internasjonale standarder innen dette fagområdet, bl.a. IEC som angir metodikk for å analysere elektroniske styrings- og kontrollsystemer. FJERNSTYRING KREVER MER Et aktuelt tema nå for tiden er e-drift, for fjernstyring av deler eller hele anlegg. Dette er blant annet aktuelt offshore (hvor plattformer fjernstyres fra land eller fra driftssentre på andre plattformer), og ved fjernstyring av fabrikker og anlegg på land. Dette setter store krav til styrings- og kontrollsystemene, som jo må være konstruert og operert slik at de er kan håndtere de tekniske og menneskelige feil som kan inntreffe. Jo større de potensielle konsekvensene av feil vil være, jo større er selvsagt også kravene til styrings- og kontrollsystemet. NFA har bidratt til å øke fokus på automatisering og industriell IT i Norge siden 50- tallet. På den måten har foreningen vært en viktig aktør i arbeidet for å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter. En stor del av virksomheten i NFA er nasjonale og internasjonale seminarer, symposier og kurs som tar opp aktuelle temaer. Medlemmer i NFA får en faglig og sosial tilhørighet med andre likesinnede. De bidrar dessuten aktivt til å fremme automatisering og industriell IT i Norge. NFA gir også medlemmene et solid nettverk som er et nyttig verktøy både for hver enkelt og bedriftene de tilhører. Foreningen utgir også flere publikasjoner for å holde medlemmene oppdatert på området. Tidsskriftet Automatisering kan abonneres på til gunstige priser. NFA utgir dessuten forskningsbulletinen MIC, (Modelling Identification and Control) Norsk Forening for Automatisering er en interesseorganisasjon for alle som steller med automatisering, enten de tilhører større eller mindre bedrifter, eller rett og slett er privatpersoner som er opptatt av temaet. NFA er til for å styrke fagmiljøet gjennom samarbeid, kompetanseheving og spesialarrangementer. fire ganger i året. NFA har spesielt gunstige tilbud til studenter, som kan nyte godt av gratis medlemsskap, samt delta på arrangementer til sterkt reduserte priser. Mer informasjon om NFA finnes på Sekretariatet NFA fv. Okcar Langevold (Kurs - prosjekt koordinator) Lars A Ekornsæter (Direktør) Janet Vindenæs (Administrasjonsansvarlig) NFA`styre 2005 fv. Ann-Kari Heier (Data Respons), Svein Louis Bersaas (Statoil), Levi Jamt (Student NTNU), Kjetil Hovland (FMC Kongsberg Subsea), Morten Hovd (NTNU), Trond Ivar Larsen (Automasjon Nord), Veslemøy Tyssø (HIO), Arve Teie (Triple S), Bjarte O. Birkeland (ABB)

4 6 7 KONSULENTEN KAN MER ENN DU TROR Kontaktlinseautomat En avansert produksjonsenhet for fremstilling av kontaktlinser er antagelig den første komplette maskinen til formålet. Enheten har et fotavtrykk på 8 kvadratmeter, og tar seg av alle deler av linsefremstillingen fra støping til pakking og sterilisering. Maskinen kan produsere 24 millioner linser per år. Maskinen inneholder hele 400 trykkluftdrevne aktuatorer og 9 roboter som sørger for å håndtere produktene inne i maskinen. SG Leasing Annonse DN 121x :53 Side 1 Med en god leverandør på automasjonssiden, tror man kanskje at konsulentens rolle blir overflødig. Men i mange tilfeller kan en konsulent ha et bedre overblikk over helheten i et system enn hva både kunde og leverandør kan klare å skaffe seg. Dessuten forsvinner ikke utfordringene når anlegget er satt i drift. Å få et fullstendig overblikk over et moderne automasjonsanlegg kan være bortimot umulig. Et komplisert system kan ha flere tusen potensielle tilstander, og ofte er det rett og slett for mange parametere til at man klarer å holde kontrollen. Men konsulenter som har vært med å prosjektere lignende anlegg hos andre kunder, vil lettere se hvilke områder som krever fokus. IT-ANLEGGET For selve IT-delen av utstyret finnes det nå en filosofi som stadig vinner flere tilhengere. ITIL (IT Infrastructure Library) er et system utviklet av det offentlige i Storbritannia. Det legger premissene for hvordan man best mulig kravsetter et anlegg, henter anbud og driftsetter systemet. I denne fasen kan en konsulent bidra med å se om prosessen gjennomføres etter planen. Et annet sentralt begrep i automasjonssammenheng er OEE (overall eqiupment efficiency). På dette området snakker konsulentbransjen gjerne om Performance forecasting; at man tidlig i planleggingsfasen får hjelp til å tallfeste hvor optimalt et anlegg vil komme til å fungere. I mange tilfeller er installasjonen bestemt av et konkret oppdrag, og konsulenten vil i denne fasen kunne simulere driften og gjøre endringer som gjør at målene oppnås. OGSÅ I DRIFTSFASEN Dersom et nyinstallert automasjonsanlegg produserer det det var tiltenkt å gjøre fra dag 1, er det fortsatt mange ting å ta tak i. På den ene siden står pålitelighet og sikring av enkeltkomponenter. Lønner det seg å sette inn reservekomponenter i anlegget for å stå bedre rustet i feilsituasjoner? Vil en ekstra pumpe eller et nødstrømsanlegg hindre at anlegget blir stående produksjonsløst? Dersom enkeltkomponenter skal byttes eller det skal legges inn nye: Kommer de til å kjøre som de skal, eller finnes det situasjoner der de feiler? USYNLIG FABRIKK Feil og stans er dessuten bare den ene delen av bildet. Selv i full drift kan et automasjonsanlegg ha potensialer som kunne gjort det ennå mer lønnsomt. I enkelte sammenhenger snakkes det om usynlige fabrikker, det vil si ubenyttet produksjonskapasitet i produksjonslinjer som ikke kjøres optimalt. Til sist kommer også ledelsesprinsipper inn. Svært mye kan gjøres med gode maskiner, men i mange tilfeller er det nødvendig å gjøre endringer i måten en automatisert bedrift ledes på. Også her kan konsulenter med erfaring i ledelse bidra effektivt med å finne de optimale konseptene for den enkelte bedrift. SG Factoring Annonse DN 121x :52 Side 1 LEASING SOM FINANSIERINGSALTERNATIV Investeringer i automasjons verktøy er ofte svært kapitalkrevende. Mange finansielle institusjoner tilbyr leasing avtaler på slikt utstyr. Ofte kan det være lettere å få et leasingselskap Vi nordmenn har mange hundre års tradisjon for å være oss selv nok på mange områder. Vi vil gjerne eie tingene våre, enten det er hus, hytte, bil eller produksjonsverktøy. De siste årene har imidlertid finansielle institusjoner kommet langt mer på hugget og fått mange til å forstå at det kan være lønnsomt å gi fra seg eierskapet for produksjonsutstyret i bedriftene. BILLIGERE OG BEDRE Den økte konkurransen i leasingmarkedet har altså gjort leasingordninger ennå gunstigere enn tidligere. Det er vel heller ingen bombe å slå fast at når mange leasingselskaper nå har store og solide finansbedrifter i ryggen, har også seriøsiteten også krøpet oppover på barometeret. Minnene fra bankkrisen sitter fortsatt i ryggmargen hos de fleste aktørene, og det er blitt en viktig del av jobben å utføre solide analyser og unngå tap. For bedriftseieren som lurer på hvordan en investering i automasjonsutstyr skal ordnes, er det en del ting som bør avklares før det velges løsning. Visse typer produksjonsutstyr er nemlig sterkt bundet til bedriften de plasseres i. Et avansert prosessanlegg kan ha liten eller ingen verdi for andre bedrifter enn det er laget for. Slike spesial-løsninger passer derfor dårligere for leasing-løsninger. Anlegget kan dessuten være så fast knyttet til produksjonsstedet at det er vanskelig eller umulig å flytte. Det finnes også eksempler på det motsatte: At bedriften selv hele tiden gjør forbedringer eller tilpasninger av utstyret som gjør at det blir viktig å holde eierskapet på egne hender. Disse situasjonene er nok likevel unntak enn regel i de fleste investeringer i moderne maskinpark, og dermed vil de fleste havne ut på plussiden ved å overlate eierskapet til leasingselskapet. De typiske fordelene med leasing er først og fremst at det reduserer kostnader. De mest effektive leasingavtalene kan gjøre en tung investering opp til 10 % rimeli- enn din bank til å forstå verdien av investeringer i produksjonsutstyr. Økt konkurranse de siste årene har også gjort leasing til en gunstigere og mer attraktiv finansieringsmulighet. gere totalt sett. Du slipper kostnader ved å bli kvitt utstyr du ikke lenger trenger, for eksempel når det dukker opp mer effektiv teknologi. INGEN EGENKAPITAL Leasing fritar også bedriften for tunge kapital-løft når utstyret skal på plass. Ved leasingfinasiering kan du oppnå full- eller tilnærmet fullfinansiering inklusive kostnader forbundet med installering og tilpassing. Regnskapsmessig blir det også penere tall i bøkene. Du får slanket balansen, og ettersom nytt produksjonsutstyr i mange tilfeller også gjør at bedriften produserer mer lønnsomt er det greit å forholde seg til en fast leasingskostnad som kan holdes opp mot den økte lønnsomheten. Det hele blir forutsigbart. Er du fortsatt i tvil om hvilken løsning som er best, kan ofte leverandøren av utstyret hjelpe deg videre. De sitter med en god kjennskap til utstyrets levetid, og har også i mange tilfeller direkte kontakt med leasingselskaper som også har kunnskaper og forståelse for utstyret du vurderer. Robotisering gir billigere brenselceller Brenselceller, som omdanner hydrogen til strøm, er en lenge etterlengtet drøm blant miljøforkjempere som ser hydrogensamfunnet som en løsning for mange forurensede byområder. Brenselceller til biler og busser har til nå vært en dyr og vanskelig teknologi å få til, men utviklingen av en ny monteringsrobot kan endre dette. På det amerikanske Rensselaer Polytechnic Institute foregår det for tiden et forskningsprogram som kan senke produksjonstiden for en komplett celle. Manuelle operatører kan bruke en hel dag på å sette sammen de mange membranene som kreves til en komplett brenselcelle. Rikere informasjon Ved institutt for energiteknikk har man i flere år forsket på nye og bedre grensesnitt for å vise prosessdata grafisk på operatørenes skjermer. Instituttet fikk nylig innvilget designbeskyttelse for sitt IRD-konsept (IRD: Information rich displays). IRDkonseptet innebærer nye og mer effektive måter å gjengi måledata på, og instituttet hevder at det nye grensesnittet vil kunne erstatte tradisjonelle kontrollskjermer. Kjøpt noe som faller i verdi? Leasing smart valg. Besøk Den beste beslutningen du har tatt. Factoring smart valg. Besøk Scandpower Risk Management fikk dette spørsmålet da en kjemibedrift i Norge ønsket å fjernstyre anlegget fra Sverige. Den internasjonale fjerndriften innebar en rekke utfordringer og muligheter for kunden. - Fabrikken ligger utenfor de sentrale områdene, men skulle styres fra et eksternt kontrollrom fra Sverige. Vår jobb var å ivareta sikkerheten for menneskene, miljøet og produktivitet, i tillegg til å finne løsninger som var i henhold til reglene fra myndighetene, forklarer Karl Ove Ingebrigtsen i Scandpower Risk Management. I dette konkrete eksempelet var det behov for et nytt kontrollrom som ligger 500 kilometer fra fabrikken og dagens kontrollrom. Scandpower identifiserte mulige utfordringer og nye faresituasjoner, samtidig som de gikk gjennom beredskapen ved fabrikken, og hvilke endringer som har betydning for eksempel i forhold til brannvesen. - I tillegg så vi på de psykososiologiske faktorene som er involvert når en har et kontrollrom som er så langt unna der jobben faktisk blir gjort. Det blir visse endringer i arbeidsmiljø og arbeidsforhold mellom personell i fabrikkområdet og de som jobber i kontrollrommet, sier Ingebrigtsen. Andre forhold Scandpower undersøkte nærmere var hvordan bedriften kunne sikre pålitelig kommunikasjon, hvordan fabrikken kan foreta en sikker nedstegning ved tap i kommunikasjon og hvilke krav som skal stilles til prosesskontrollsystemer. SVÆRT AKTUELT Denne typen e-drift er et meget aktuelt tema i disse dager, både innen offshore, hvor plattformer fjernstyres fra land eller fra driftssentre på andre plattformer, og ved fjernstyring av fabrikker og anlegg på land. - Dette setter store krav til styrings- og kontrollsystemene, som jo må være konstruert og operert slik at de er robuste for de tekniske og menneskelige feil som med en viss sannsynlighet kan inntreffe. Jo større de potensielle konsekvensene av feil vil være, desto større krav til styrings- og kontrollsystemet, avslutter Ingebrigtsen.

5 8 9 Trådløst neste? Etter at trådløse nettverk har inntatt flyplasser, kafeer og hjemmenettverkene, er turen nå kommet til bedriftene, og da særlig flyttbare enheter i produksjonssystemene, skal vi tro ryktene. Å legge kommunikasjonen mellom produksjonsenheten over fra ledning til eter kan gi mer fleksibilitet i produksjonssystemene. Men det fordrer selvsagt at man blir enige om standarder i datakommunikasjonen som virker. IMPLEMENTERING EN KREVENDE OPPGAVE verd å legge seg på minnet her. Implementering og drift av et nyanskaffet automasjonsanlegg byr på mange utfordringer. Effektiv planlegging og prosjektering er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes. Den perfekte verden finnes dessverre ikke, og i hvert fall ikke når det gjelder å sette i gang et nyanskaffet automasjonsanlegg. Tålmodighet er et sentralt stikkord for de som skal få et slikt system til å fungere etter formålet. FORUTSI PROBLEMENE Det handler egentlig om å forsøke å forutsi alle mulige feilsituasjoner. Du må ha tenkt gjennom hva som vil skje om strømmen går, hva konsekvensene blir om en sensor faller ut og hva som skjer om noen uforvarende tråkker på en ledning eller trykker på feil knapp. Det høres kanskje banalt ut å tenke på å plassere ledninger slik at verken en besøkende skoleklasse eller en uoppmerksom ansatt kommer i skade for å trekke ut en kontakt eller trykke på en bryter. Men det er ikke desto mindre viktig å beskytte utsatte deler for slik utilsiktet manipulering. I andre enden av skalaen finner du de mer avanserte utfordringene. Hvor mye plass trenger fresemaskinen? Finnes det en mer effektiv plassering av enhetene i produksjonslinjen. Går ting mer effektivt hvis jeg flytter denne enheten dit? Eller dukker det da opp andre problemer? Mange ganger ender man opp med den første og beste løsningen som fungerer uten tanke på å optimalisere. Det gjelder å få anlegget i drift fortest mulig... SIMULERINGSVERKTØY Å simulere en driftssituasjon uten å flytte på en eneste maskin kan gjøres, og heldigvis er akkurat det blitt enklere enn noen gang tidligere. Det finnes nå mange gode simuleringsprogrammer som lar deg visualisere hvordan forskjellige løsninger fungerer. De mest avanserte lar deg teste ut hele produksjonssystemer på dataskjermen, og ved å endre arbeidsflyten kan disse programmene også regne ut effektiviteten i systemet. Slik effektivitet måles ofte med fagtermen OEE (overall equipment efficiency). For kompliserte produksjonslinjer som skal automatiseres med solide budsjetter, er slike programvareløsninger et verktøy som kan bidra til en optimal løsning både før, under og etter implementering. Man slipper prøving og feiling, og de mest avanserte løsningene eksperimenterer med futuristiske grensesnitt som virtual reality og talegjenkjenning som hjelpeverktøy til både igangsetting, drift og vedlikehold. PAPIR OG BLYANT Men i mindre sammenhenger (og med mer beskjedne budsjetter) er det åpenbart mer hensiktsmessig å legge ambisjonene på et mer nøkternt nivå. I svært mange mindre prosjekter kan man komme ganske langt med gode gamle verktøy som papir og blyant, kombinert med sunn fornuft og bedriftens egen samlede produksjonserfaring. Apropos erfaring: Når et automasjonsanlegg skal på plass er forholdet mellom mennesker og system et tema som også krever grundig gjennomtenkning. Dette blir ofte en balansegang mellom eksisterende produksjonsrutiner og endringene nyanskaffelsen medfører. I dagens bedriftsdemokrati er det en selvfølge at de som faktisk skal betjene utstyret blir tatt med på råd når rutinene skal utformes i implementeringsfasen. På den annen side er det viktig å ta hensyn til at drift og vedlikehold av anlegget ikke må få lov til å utvikle seg til en rekke mer eller mindre uortodokse rutiner som bare enkelte innvidde kjenner til. Dokumenterte rutiner for både drift og vedlikehold av automasjonsanlegget kan være krevende å sette i system. Men det vil gi en stor gevinst den dagen anlegget blir stående fordi den personen som visste akkurat hvor man skulle sparke for å få en vrang pumpe til å starte ikke er tilgjengelig. Ordtaket liten tue kan velte stort lass er SAMMENKOBLING IKKE ALLTID BRA Et aktuelt tema under implementeringen av et moderne automasjonsanlegg, er å opprette flest mulig forbindelser mellom de forskjellige IT-systemene som finnes i bedriften. Ved å overføre slike sanntidsdata til bedriftens øvrige datasystem, får man tilgang til mange verdifulle opplysninger uten å basere seg på manuelle rapporter om hvordan produksjonen går til enhver tid. Men det er ikke desto mindre viktig å advare mot altfor stor integrasjon mellom systemene. Det kan faktisk bli for mye av det gode også. Dersom bedriftens faktureringssystem stanser opp og er utilgjengelig i noen timer, er det selvsagt kjedelig. Men dersom sammenknytningene er så tette at stansen også sprer seg til produksjonsstyringen er situasjonen selvsagt langt mer alvorlig. Det er altså ikke nødvendigvis en fordel å integrere mest mulig mellom de forskjellige datasystemene. Og når integrasjonen skal gjøres, må det sørges for at svakheter og feil ved det ene systemet ikke får konsekvenser for de andre. Konklusjonen er at et automasjonsanlegg stiller helt spesielle krav til gjennomtenkning, og det bør settes av tid og krefter til implementeringen, slik at den ikke kommer ut av kontroll. Men gjør man et skikkelig og gjennomtenkt håndverk fra planlegging til drift og vedlikehold vil ressursene som er lagt ned til dette tålmodighetsarbeidet betale seg. Hvis lampeskift er det siste du vil tenke på. Tenk på nye X-serien fra Philips. Og skift etter timer. I non-stop produksjonshaller og områder med høye skiftekostnader, forårsaker lampeskift ubehag og mange følgekostnader. Disse problemene kan unngås med pålitelige lysrør med lang levetid. Philips MASTER TL-D Xtra & Xtreme er de mest pålitelige longlife lysrør. Nå utvides X-serien med POLAR!. X-serien effektiviserer gruppeskift og sparer deg for kostbare enkelt skift, gir deg høyeste lysutbytte kombinert med best mulige lave totale eierkostnad. Tenk på det. MASTER TL-D Xtra & Xtreme. Det er mer enn lys. Det er en måte å tenke på sense and simplicity Når det haster Ekspress! Pneumatiske komponenter leveres til deg raskt og pålitelig. Festo sitt avanserte logistikk- og produksjonssystem er tilgjengelig for deg. Med dette systemet kan Festo levere produkter fra vårt basisprogram innen 24 timer i hele Europa også i Norge. Standard lagerprodukter, sylindere med spesialslag, skyttelsylindere med kuleføring og ventilterminaler er noen av produktene du får raskt fra oss. Ved behov for raske og pålitelige leveranser kontakt Festo! Festo Norge Tlf: Fax:

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om

Fremtidens industri. Grønn tenketank om energieffektivisering: Industrien kan spare 16 milliarder. Industrien i Norge har alt den kan drømme om Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Fremtidens industri Industrigulv for de kresne: Hvis hygiene og slitestyrke teller Les mer side 10 Mer ut av mindre Lean-tankegangen vinner tilhengere Automatisering:

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører Sluttrapport Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 2012-2014 Sammendrag Skogsentreprenørene og deres ansatte er den gruppen aktører i norsk skogbruk som har størst innflytelse på hvordan skogbruket

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer