Ove Hermansens Nobile-samling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ove Hermansens Nobile-samling"

Transkript

1 Ove Hermansens Nobile-samling Katalog over samlinga med brev og anna materiale knytta til Umberto Nobile og luftskipet Italia Norsk Polarinstitutt Biblioteket

2 INNLEIING Dansken Ove Hermansen blei fødd den 19. november 1933 i København. Som gut fekk han jobb som bydreng for polarforskaren Lauge Koch og vart såleis tidleg interessert i det polare. Som 18-åring drog Hermansen til Nordaust-Grønland der han var i to år. På fleire turar med hundeslede reiste han rundt i området sør for vêrstasjonen Danmarkshavn på 77 grader nord. Desse reisene var ofte eit samarbeid med medlemmar av British North Greenland Expedition som var i området i denne perioden. Etter at han kom heim, var han flygeleiar på Kastrup (Københavns flyplass) i perioden Gjennom denne jobben var han i eit snautt halvår i 1967 utstasjonert som flygeleiar på den tidlegare amerikanske flybasen i Narsarsuaq på Sørvest-Grønland. Nokre år før dette hadde han starta innsamlinga av litteratur og anna materiale om katastrofen og redningsekspedisjonane i 1928, då luftskipet Italia havarerte nord for Svalbard. Hermansen fekk etter kvart kontakt med svært mange av dei involverte i hendingane i Ikkje minst sjefspiloten Tsjuknovski på det sovjetiske flyet om bord på isbrytaren "Krassin". Det var han som fann den bortkomne Malmgren-gruppa i drivisen frå flyet sitt. I fleire bøker blei Tsjuknovski fortalt å vere avretta under ein av Stalin sine utrenskingsprosessar. Hermansen hadde også kontakt med finske og svenske pilotar som deltok i leitearbeidet etter Italia. Hermansen var dessutan i årelang kontakt med Rolf S. Tandberg i Oslo, som leidde den hundesledeekspedisjonen Hjalmar Riiser-Larsen sende til nordkysten av Nordaustlandet for å leita etter Malmgren-gruppa. Han blei også ven med enkja etter danske Ludvig Varming, som var deltakar på den italienske alpinist-kaptein Gennaro Sora sin hundesledeekspedisjon, med same oppgåva som Tandberg. Hermansen nytta mye fritid til innsamlinga av stoffet. Han brevveksla med kommandør Gunnar Hovdenak, som leidde søket etter den forsvunne Roald Amundsen. Også Tryggve Gran, som leidde ein privat leiteekspedisjon etter Amundsen, blei del i Hermansen sitt nettverk. Hermansen bygde etter kvart opp ei samling på meir enn hundre bøker om emnet. Denne samlinga brukte han til å utarbeida ei særs grundig og omfattande dagbok over sommarhalvåret I denne kan ein dag for dag følgje framdrift og resultat for kvar ekspedisjon. Dagboka gjev også eit samla oversyn over annan aktivitet rundt havaristane og leiteekspedisjonane. Hermansen kom i kontakt med ei rad forfattarar som arbeidde med emnet. Han ville klårleggje unøyaktige opplysningar i bøkene deira. Den omfattande korrespondansen kom etterkvart opp i over 700 brev, som vart innbundne i sju bind. Likeins samla han inn eit omfattande avismateriale om Nobile, som er systematisert i fem bind. Gjennombrotet i forskinga hans kom i september 1966, då han fekk etablert kontakt med luftskipskonstruktøren Umberto Nobile sjølv, som synte seg å leve i beste velgåande i Roma. Kontakten førte raskt til eit nært venskap, og Hermansen var mange gonger gjest hjå familien Nobile i Roma. Hermansens store interesse og kunnskapar om emnet førte til at Nobile bad 1

3 Hermansen om å ta vare på dei historiske interessene til Nobile etter sin død. Til 50- årsjubileet for den transpolare flyginga med luftskipet Norge var Hermansen beden som Danmark sin representant ved markeringa i Roma. Venskapen heldt fram til Nobile døydde i 1979, og kontakten med Nobile sin familie heldt også fram til rundt Hermansen ville realisere draumen om å skrive den definitive boka om emnet, men har enno ikkje gjort det. Han har til gjengjeld fungert som inspirator for andre forfattarar. Alexander McKee, Anders Odsbjerg og Poul Larsen har alle skrive bøker om Nobile og kreditert Hermansen for den store bistanden hans. Hermansen skreiv på oppmoding frå Frihedsmuseet i 1979 boka Gruppen der bombede Shellhuset om dei britiske Mosquito-angrepa på dei tre Gestapo-hovudkvartera i Danmark. I 1988 påla arbeidsgjevaren hans, Statens Luftfartsvæsen, Hermansen å skrive boka Flyveledertjenesten 50 år: 15. juni juni Hermansen si førebels siste utgjeving kom i 2001 og blei det definitive verket om dei danske fyrtårn og fyrskip, med tittelen Danmarks fyrtårne og fyrskibe: beskrivelse og historie fra 1560 til i dag. Den høge kvaliteten på boka gjorde at Farvandsvæsenet i Danmark autoriserte denne til internt bruk. Hermansen har dessutan publisert fleire artiklar om polarhistoriske og flyhistoriske emne, og omsett bøker om ulike emne som tyske luftskip, Orient-ekspressen og tyske ubåtar under 1. og 2. verdskrigen. Hermansen har vore gift sidan 1959 med Bente, dei har tre søner som i barndommen hadde høve til å vere feriegjestar i Italia hjå familien Nobile. Ettersom dei diverre ikkje deler interessene til faren om emnet, valde han hausten 2004 å skjenkje Nobile-materialet sitt til Norsk Polarinstitutt og Polarmuseet i Tromsø. Den delen av boksamlinga som polarinstituttet alt hadde i samlinga si, blei samstundes lagt ut for sal via eit antikvariat i Oslo, til glede for norske lesarar. Steinar Aas Tromsø,

4 KATALOG BOKS 1 1 Korrespondanse og anna materiale om Italia -tragedien i Brevkorrespondanse med ulike adressatar Register over brev Liste 1. nr Liste 2. nr Liste 3. nr Liste 4. nr Liste 5. nr Liste 6. nr Liste 7. nr Liste 8. nr Liste 9. nr Liste 10. nr Liste 11. nr Brev nr Brev frå flygeleiar Oddvar H. Olsen, Oslo, den Bokliste Arktisk institutt, Danmark, den Brev m. rettingar til boka Challenge to the Poles til forfattar J. Grierson, den Brev frå flygeleiar Oddvar H. Olsen, Oslo, den Tilbod om bokbytte frå Reichenberg, Stockholm, den Brev til Reichenberg med svar på brev nr. 04, den Brev frå Reichenberg med svar på brev nr. 05, den Svar til Reichenberg på brev nr. 06, den J. Griersons svar på brev nr. 02, den Svar frå Norsk Polarinstitutt, Oslo m. bokliste, den Brev til J. Grierson på brev nr. 08, den Brev til Norges kartverk, den Brev frå Reichenberg, Stockholm om bøker, den Brev frå Norges kartverk med svar på brev nr. 11, den Brev til Arktisk forening i Tromsø om Polarposten, den Brev frå Reichenberg, om dei svenske fly og pilotar i 1928, den Svar på brev nr. 15, den Reichenbergs svar på brev om dei svenske pilotane sin lagnad, den Reichenbergs brev om bøker om Nobile, den Brev til Reichenberg med svar på brev nr.18 om bøker i bytte, den Brev frå Wilbur Cross om boka Ghost ship of the Pole, den Frå Reichenberg om bøker, den

5 22. Frå Reichenberg om fotokopiar, den Frå Reichenberg om Moth-flyet og Løytnant Ekman og andre fly, den Frå Operations-officeren på Søndre Strømfjord om kart, den Ove Hermansens svar på brev nr. 24, den Ove Hermansens svar på brev nr. 21, 22 og 23, Frå Reichenberg om russisk Nobile-film og talet på Fokker-fly i 1928, den Frå Reichenberg om italiensk bok om Malmgren, den Ove Hermansens svar på brev frå Reichenberg, nr. 27 og 28, den Frå Reichenberg med kommentar til spørsmålet om talet på Fokker-fly, den Ove Hermansens svar på brev nr. 30, den Brev nr Frå Reichenberg om det svenske mannskapet i 1928, den Frå Reichenberg om Christell sine erindringar frå 1928 og fargen på Mothen, Frå Reichenberg om fargen på Fokker -31, den Frå Reichenberg om interne forhold i den svenske redn.eksp. m.m, den Ove Hermansens svar på brev nr. 33, 34 og 35, den Ove Hermansens brev til Wilbur Cross, den Frå Reichenberg om presseklipp frå juli 1928 om ty. og sv. fly på Svalbard, Frå Reichenberg om presseklipp frå juli 1928 om no. fly på Svalbard, den Artiklar i Ude og hjemme om 1928, udatert. 41. Ove Hermansen til Reichenberg med svar på brev nr. 38 og 39, den Frå Reichenberg om Nobile-bøker, den Ove Hermansens svar på brev nr. 42, med spørsmål om ukjente fly, den Brev til Arktisk forening i Tromsø, om Polarposten nr , den Første brev til Umberto Nobile med pres. av seg sjølv og syn på 1928, den Brev til Tsjuknovski, AEROFLOT, med spørsmål til bok om 1928, den Brev til Basil Clark, London, med komm. til boka hans om Polar Flight, den Brev til Hardy Becker, Helsinki, om Sarko og Lihr og deltaking i redn., den Brev til G. Hovdenak, om boka hans om søket etter Amundsen, den Brev til flymuseet i Amsterdam med forespurnad om to ned. bøker om 1928, Brev nr Brev frå Umberto Nobile med helsingar, og kommentar til brev nr. 45, den Brev frå Hermansen til Nobile med fire sider spørsmål, den Brev til John Grierson med spørsmål og merknader til boka hans, den Brev til Tryggve Gran, med spørsmål om hans rolle i 1928, den Brev frå flymuseet i Amsterdam, svar på brev nr. 50, den Brev til Foyle s bookshop, London, med spørsmål om bøker, den Brev til Rolf S. Tandberg om hans rolle i leitinga etter Italia, den Brev til Reichenberg om Christell og 1928, den Brev frå Håkan Lundborg, Malmø, med flyhistoriske spørsmål, den Brev frå Erik Varming med referanse, den Brev frå Reichenberg om isvåge-episoden og Uppland, den

6 62. Brev til Major Ekman, Stockholm, om Moth-flya i 1928, den Brev frå Arktisk forening, Tromsø, om brev nr. 14 og 44, den Brev frå Reichenberg, om Uppland sine flygingar, den Brev til Lundborg, Malmø, svar på brev nr. 59, den Svar på brev nr. 64, frå Reichenberg, den Svar frå Hovdenak, Oslo på brev nr. 49, den Brev nr Brev frå Reichenberg med data om svensk flypersonale, den Brev frå Reichenberg om fotokopi og København-besøk, den Brev til Reichenberg, med svar på brev nr. 68 og 69, den Brev frå J. Grierson, med svar på brev nr. 53, den Brev frå Rolf S. Tandberg med svar på brev nr. 57, den Brev frå major Ekman med svar på brev nr. 62, den Brev til major Ekman med svar på brev nr. 73 og 62, den Brev til Rolf S. Tandberg med svar på brev nr. 72, den Brev til Umberto Nobile med spørsmål og referansar til brev nr. 52, den Brev frå Reichenberg om dei finske Hans-Brandenburg-flya, den Brev til Thoralv Lund, Tromsø om Polarposten, den Brev til Van Dongen, Nederland om hans innsats i 1928, den (ikkje besvart) 80. Brev til Reichenberg med svar på brev nr. 77, den Brev nr Brev til den flyinteresserte O.G. Nordbø, Noreg, om Italia-tragedien, den Brev frå maj. Ekman med ref. til brev nr. 62, 73 og 74, udatert. 83. Brev frå Rolf S. Tandberg vedr. Wilkins/Eielson i 1928, den Brev til maj. Ekman med svar på brev nr. 82, den Brev frå Reichenberg med svar på brev nr Svar frå Foyles antikvariat på brev nr. 56, den Brev til Foyles antikvariat med bokordre, jfr.brev nr. 82 og 56, den Brev til Reichenberg om Københavnbesøk, den Brev til Rolf S. Tandberg om bøker og møte, og brev nr. 83, den Brev frå Reichenberg om Uppland sine flygingar, den Brev frå O.G. Nordbø, Noreg, om norske artiklar om Nobile, den Brev frå Tryggve Gran, Capri, med svar på brev nr. 54, den Brev frå Reichenberg, med telegrafistrapporten frå s/s Tanja, den Brev frå Reichenberg om kopi av Uppland -rapporten, den Brev til O.G. Nordbø, Noreg, om Italia -ulukka, svar på brev nr. 91, den Brev til Tryggve Gran, Capri, om Amundsen sine flygingar, den Brev til Norges Handels og Sjøfartstidende, om Veslekari -ekspedisjonane, Brev til den franske marineminister med spørsmål om fr. fly, (ikkje besvart) 99. Brev til Ib Kyhl, med opprettingar av feil i artikkel frå Hermansen, den

7 1.1.7 Brev nr Note frå Finnair-pilot, Y.O. Sirila om Sarko m.m., den Brev til Reichenberg om Foltmann-boka, den Brev til Sarko si enke i Helsinki om Sarko, den Brev til Finnair-pilot Sirila om Sarko, brev nr. 100, den Svar frå Norges Handels- og Sjøfartstidende, brev nr. 97, den Svar frå O.G. Nordbø, om norske flygingar, brev nr. 95, den Svar frå Reichenberg om Ekman-omsetting, brev nr. 101, den Svar frå Rolf S. Tandberg, om besøk i København, brev nr. 89, den Svar frå Reichenberg om ferdig omsetting, brev nr. 101, den Brev til red. Terje Baalsrud, Norges Handels- og Sjøfartstid., brev nr. 104, Brev til Rolf S. Tandberg om besøk i København, brev nr. 107, den Brev til Dahlströms antikvariat, Landskrona om bøker, den Brev til Reichenberg med takk for Ekman-omsetting, brev nr. 108, den Brev til O.G. Nordbø med svar på brev nr. 105, om Lützow-Holm, den Svar frå Terje Baalsrud, Oslo om Veslekari, brev nr. 109, den Svar frå major E. Ekman på brev nr. 84, (Svalbard-rapport II), den Svar frå Reichenberg om Uppland -rapporten, og brev nr. 112, den Svar frå den finske piloten Sarko si dotter på brev nr. 102, den Svar frå Umberto Nobile på brev nr. 52 og 76, den Brev til Sarko si dotter, Helsinki, svar på brev nr. 117, den Brev nr Brev til Reichenberg om Ekmannrapport nr. 2, svar på brev nr. 116, den Brev til maj. E. Ekman om rapport 2, svar på brev nr. 115, den Brev til Terje Baalsrud, Norges Handels- og Sjøfartstid, svar på brev nr. 114, Svar frå finske oberst Janarmo om Sarko og Turku, brev nr. 117, den Brev frå R.S. Tandberg om foto m.m., den Brev til Umberto Nobile med kommentarar til brev nr. 118, den Brev til oberst Janarmo, Helsinki om Sarko, brev nr. 123, den Svar frå Reichenberg om div. bøker m.m., brev nr. 120, den Svar frå Umberto Nobile på brev nr. 52, 76, og 118, den Brev til Foyle s antikvariat i London om Nobile-bøker, den Brev til R.S. Tandberg om rapporten hans, brev nr. 124, den Brev til Reichenberg om bøker, brev nr. 127, den Svar frå Reichenberg om bøker, brev nr. 131, den Svar frå R.S. Tandberg m. julehelsing og fotos, ikkje svar på brev nr. 130, jula Svar frå Reichenberg om bøker, brev nr. 131 m.m., den Svar frå gen. Umberto Nobile på brev nr. 52, 76 og 125, den Svar frå oberst Hardy Becker, Helsinki på brev nr. 48, den Brev nr Brev til Reichenberg som svar på hans brev nr. 132 og 134, den Brev til R.S. Tandberg, Oslo med takk for brev nr. 133, den

8 139. Brev til oberst Hardy Becker, Helsinki om brev nr. 136, den Brev til Umberto Nobile om hans svar på brev nr. 135, den Svar frå Reichenberg om bøker, den Svar frå flyhistorikar Lundborg, Malmø på brev nr. 65, den Svar frå Reichenberg på brev nr. 137 om Ekman-rapporten, den Svar frå Tandberg på brev nr. 130 og 138 om Lützow-Holm, den Purrebrev til redaktør Ib Kyhl, jfr. brev nr. 99, den Svar frå Umberto Nobile på brev nr. 52 m.m., den Brev til Reichenberg med svar på brev nr. 141 og 143, den Svar frå Foyle s i London på brev nr. 129, den Svar frå redaktør Ib Kyhl på brev nr. 145 og 99, den Brev nr Reichenberg sitt følgjeskriv til maj. Ekman, den Reichenberg om evt. bruk av Nobile-materiell, den Brev frå Tryggve Gran om Veslekari, den Svar frå Nobile på brev nr. 140, den Svar frå Nobile på brev nr. 140, den Brev til Tandberg som svar på brev nr. 144, den Brev frå Reichenberg om Zapffe (og Amundsen), den Brev til Nobile med private fotos, den Svar frå Nobile på brev nr. 157, den Brev frå Kn. Døssing om arktiske kart, den Brev frå Tandberg om stadnamn på Svalbard, Lützow-Holm m.m., den Svar til Reichenberg på brev nr. 151 og 156, den Svar til Tandberg på brev nr. 160, den Svar til Kn. Døssing på brev nr. 159 og merknad til kart, den Brev frå Reichenberg med svar på brev nr. 161, den Følgebrev frå Bergen Air Transport om kart, den Takkebrev til Reichenberg for brev nr. 164, den Takkebrev til Nobile for gåven til Jesper, den Brev frå Kn. Døssing om kart, den Svar til Døssing på brev nr. 168, den Brev nr Førespurnad til Base Ops. Thule om kart, den Brev til polarflygar J. Grierson, den Brev frå Polarposten sin red. i Tromsø om Nobile-stoff, den Svar til Polarposten, den Brev frå Base Ops. Thule om arktiske kart, den Svar til Base Ops. Thule med takk for brev nr. 174, den Brev frå Reichenberg med viktige opplysningar om Nobile, den Brev frå Reichenberg med viktige opplysningar om Nobile, den Brev med takk til Reichenberg for brev nr. 176 og 177, den

9 179. Brev frå Bergen Air Transport om arktiske kart, den Takk til Bergen Air Transport for brev nr. 179, den Brev frå Norges Handels- og Sjøfartstidende med takk for lån, den Brev frå Reichenberg utan Nobile-stoff, den Brev frå Base Ops. Thule om kartmateriale, udatert Nobile sitt svar på brev nr. 167 av personleg innhald, den Viktig brev frå Reichenberg om maj. Ekman og Lundborg, den Brev til Base Ops. Thule om kartmateriale, den Brev til Base Ops. Keflavik om islandske kart, den Brev til Kn. Døssing om arktiske kart, den Brev frå det sentrale bibliotek i Nykøping F. om bøker, den Svar frå Base Ops. Keflavik på brev nr. 187, den Brev til Oceanographic Office, USA om kart, den Brev til Haukdal om islandske kart, den (ubesvart) 193. Svar frå Døssing i Sødre Strømfjord, den Svar til Døssing på brev nr. 193, den Svar frå Oceanographic Office, USA på brev nr. 191, den Brev frå Reichenberg med personleg stoff, den Brev frå Reichenberg med personleg stoff, den Brev frå Reichenberg om Nobile-fly, mellom anna Moth, den Brev frå tysk forlag om forfattaren Fred Hildebrandt si adresse, den BOKS Brev nr Brev frå Kn. Døssing om kartmateriale, brev nr. 194, den Brev frå Reichenberg om bladet Flygvapennytt, den Brev frå Reichenberg om besøk hos enka til Ejnar Lundborg, den Brev frå USAF chart center om tigga kart, den Brev til briefing Baker Lake Aerodrome, Canada, den (ubesvart) 205. Brev frå Reichenberg om Fokker CV.E nr. 32, den Brev frå Reichenberg om Lundborg sin Fokker nr. 31, den Brev frå Reichenberg om bøker, den Brev frå Polarposten i Tromsø til Tandberg om Hermansen, den Brev frå Berlingske Tidende med avslag på kronikk, den Brev frå Reichenberg om møte i Flyhistorisk seksjon, den Brev frå Politiken med avslag på kronikk, den Brev frå Aktuelt med ja til kronikk i forkarta versjon, den Brev frå Berlingske Aftenavis med ja til endra kronikk, den Brev frå Tandberg om litteratur om Italia m.m., den Brev frå Berlingske Aftenavis med aksept av kronikk, den Brev frå Reichenberg med tysk artikkel om Italias landing i Stolp, den Brev frå Tandberg med kritikk av Hermansen sin kronikk, den Brev til Tandberg med forsvar av kronikken (8 s.), den

10 219. Brev frå Nobile med ønskje om eksemplar av kronikken, den Brev frå Nobile om mislukka besøk i Roma, den Brev frå Nobile om dedikasjonar i bøkerne hans, den Brev frå Nobile om utførte dedikasjonar, den Brev frå Nobile om omsetting av kronikken til engelsk, den Brev frå Reichenberg om Uppland og kronikken, den Brev nr Brev frå Reichenberg om off. dokument om den sv. redningsaksjonen, den Brev frå Reichenberg om Klemm og Latham, den Brev frå Tandberg med lang kritikk og Riiser-Larsen sin rapport, den Brev frå Reichenberg om utklipp med intervju av Christell, den Brev frå Reichenberg om Christell og Tornberg sin hemmelege rapport og Fokker 31, den Brev frå Reichenberg om Tornberg sin rapport og flygarprofilar, den Brev frå Reichenberg om besøket hans, den Brev frå Dept. of Transport om Canadiske flykart, den Brev frå Reichenberg om flytider på Spitsbergen og forteljingar om Lundborg sin framferd og veremåte, den Brev frå Reichenberg om hemmelege bilag til Tornberg sin rapport, den Brev frå Reichenberg med klipp om den russiske Italia-filmen, den Brev frå Reichenberg om møte i flyhist. foreining med Christell og 16 mm film frå 1928, den Brev til Reichenberg med avslag på invitasjon, den Brev frå Reichenberg om italienske bøker om Italia, den Brev frå Hans Kofoed om kronikken, den Brev frå Tandberg til Polarposten med kritikk av kronikken, (udatert) 241. Brev frå Tandberg om kritikken i kronikken, den Brev til Tandberg med svar på brev nr. 241, den Brev til Reichenberg om omtale av Hermansen i Svensk flyhistorisk tidsskrift, den Brev frå Paleotti i Roma om pris på Nobile-bøker, den Brev frå Paleotti i Roma om same emne som i brev nr. 244, (Udatert) Brev frå Reichenberg om Christell sin film frå 1928 og eit møte, den Brev frå Reichenberg om Christell sitt foredrag, den Brev til Reichenberg med takk for to Nobile-bøker, den Brev frå Tandberg om Uppland og møte med Nobile i Oslo, den Brev nr Fotokopiar frå Tandberg/SAS Inside om Uppland i 1928, brev nr Brev frå Reichenberg om Nobile og Addio Malyghin, den Brev frå Reichenberg, den Brev til Tandberg om møtet med Nobile i Oslo, den Brev til Reichenberg om Addio Malyghin, den

11 255. Brev frå Reichenberg om artikkel om Nobile, den Brev til Reichenberg om filmen om Nobile frå BBC, den Brev til Nobile om Laktionovs bok Nordpolen, den Brev til Reichenberg om artikkel publisert i Sverige, den Brev til Reichenberg om besøk i København, den Brev til Reichenberg med artikkel om Italia, den Brev frå Reichenberg med avtale om møte i København, den Brev frå Reichenberg med avisklipp frå Carl Florman, den Brev frå Reichenberg om italienske Nobile-bøker, den Brev frå Reichenberg om flystemne i Karup, den Brev til forfattar G. Hogg om Airship over the Pole, den Brev frå Reichenberg om maling og kjenningsmerker på sv. mil. fly, den Brev frå Reichenberg om Ivar Carlsson sin lagnad, den Brev frå Tandberg om kartmateriell og Latham -rapport, den Brev til den hollandske ambassadør om hollandske bøker, den Brev til Reichenberg om manglande litteratur o.a., den Brev til Tina Zuccoli i Italia om evt. samarbeid, den Brev til Nobile om Hogg si bok om Italia, den Brev nr Brev til Ivar Rosensvärd om ekspedisjonen i 1928, den Brev til Bolette Merete Petri om hennar avisartikkel, den Brev frå Tandberg med Latham -rapporten, og Nøis-bok, den Brev til Tandberg med ulike spørsmål, den Brev frå Ivar Rosensvärd som var på brev nr. 273, den Brev til Reichenberg om brev nr. 273, den Brev til fransk marineoffiser Contenson om Latham, den Svar frå B.M. Petri på brev nr. 274, den Svar frå Reichenberg på brev nr. 270 om bøker som enno manglar, den Brev til Tandberg med spørsmål om Tromsø-skip, den Brev til J. Grierson om boka Heroes of the Polar Skies, den Julebrev 1968 frå Nobile, jula Brev frå Nobile om omsetting av Tandberg, den Brev frå Nobile om flukta frå det røde teltet og Laktionov, den Brev frå Nobile om mange spørsmål, den Brev frå Nobile om arbeidsgrunnlaget til Hermansen, den Brev til Nobile om boksamlinga til Hermansen om emnet, den Brev frå Reichenberg om Zapffe si bok om Amundsen, den Brev frå Paoletti om manglande Nobile-litteratur, den Brev frå konservator Povl Nielsen, Polarmuseet i Tromsø, den Brev frå kpt. Halfdan Nielsen om Maddalenas nødlanding, den Brev frå kpt. Astrup-Holm om Hobby sine tokt i 1928, den Brev til Thoralv Lund, Polarposten, Tromsø om Tandberg sin italienske orden, den Brev til Dagbladet, Oslo om Tandberg sin it. orden, den

12 297. Brev til Tandberg med lukkeønskingar i samband med it. orden, den Brev til Borghild Svendsen, Tromsø om Braganza i 1928, den Brev frå Garry Hogg om brev nr. 265, den Brev nr Brev frå Contenson, Paris om Latham 47, den Svar til G. Hogg om boka hans om Nobile, den Svar til Contenson på hans brev nr. 300, den Brev frå J. Grierson om hans bok Heroes of the Polar Skies, den Svar til J. Grierson med takk for tilsendt bok, den Brev til belgisk flygeleiar Jan Goossens, om hollandske bøker, den Brev til sjefspilot Søren Liby, Bergen Air Transport, den Brev frå Tandberg om Braganza og Albertini si bok, den Brev frå G. Hogg om brev nr. 301 om kritikk av boka hans, den Svar til G. Hogg på brev nr. 308 (forsoningsbrev), den Svar til Tandberg om brevet hans nr. 307, den Svar frå Tandberg med svar på brev av , den Brev frå belgisk flygeleiar Goossens om hollandske bøker, den Brev frå Reichenberg om kritikk av boka til Hogg, den Brev frå Contenson i Paris om Latham 47 og FBA 17-fly, den Brev frå sjefsredaktør Terje Baalsrud om Tandberg sin orden, den Brev frå J. Grierson om brev nr. 304, den Svar frå Grierson om feil i boka hans Heroes.., den Svar til Contenson i Paris om brev nr. 314, den Brev til Tandberg med svar på brev nr. 311, den Brev frå Henrik Brammer om Nobile-luftskip i Japan på 20-talet, den Brev frå Henrik Brammer om dyr japansk Nobile-teikning, den Brev frå Henrik Brammer om same teikning, den Brev frå Tandberg med svar på spørsmål i brev nr. 319, den Svar til Tandberg om brev nr. 323, den Brev frå Tandberg om spørsmål i brev nr. 324, den Brev frå sjefspilot Søren Liby på brev nr. 306, den Brev frå Reichenberg om Christell og brev nr. 313, den Brev frå Tandberg om brevet om van Dongen si bok, den Svar til Reichenberg på brev nr. 327, den Svar til general Nobile med takk for kopi av Meyers bok om Italia, den Svar til Tandberg på brev nr. 328, den Brev frå Reichenberg om Ikkje-Nobile-bøker, den Brev frå Nobile med svar på spørsmål, den Brev frå Contenson om mikrofilm om Strasbourg sin telegram-logg, den Brev frå Reichenberg med svar på unumrert brev, den Brev frå Tandberg om admiral Byrd, Nøis og mye anna, den Svar til Reichenberg på brev nr. 335, den Brev frå Reichenberg utan Nobile-innhald, den Brev frå Contenson om franske flåten sin historiske teneste, den Svar til Reichenberg på brev nr. 338, den

13 341. Svar til gen. Nobile på brev nr. 333, den Brev frå gen. Nobile med svar på spørsmål, den Svar til Tandberg på brev nr. 336, den Brev til KLMs reklamesjef i Schipol om hollandsk Nobile-bok, den Brev frå Henrik Brammer i Japan om Nobile-teikning, den Brev frå Reichenberg om bøker, den Brev frå Tandberg med ei rad svar på fleire spørsmål, den Svar til Tandberg på brev nr. 347, den Brev frå gen. Nobile med svar på spørsmål, den Brev nr Brev til gen. Nobile med liste over skip og fly i 1928, jula Brev frå Bolette Petri om Svalbard, den Brev frå Reichenberg om militær artikkel om 1928, den Brev til Reichenberg med svar på nr. 352, den Brev frå Reichenberg om ulike bøker, den Brev frå Tandberg til Polarposten, Tromsø, den Brev frå Tandberg om materiale i svensk telegramjournal, den Brev til gen. Nobile om bokmateriale, den Brev frå gen. Nobile om dimensjonar på fly i 1928, den Brev til gen. Nobile om bøker og artiklar, den Brev til Tandberg om dimensjonar på skip i 1928, den Brev frå Reichenberg om bøker som var funne om Nobile, den Brev til Reichenberg med takk for bøker, den Brev til norsk flyekspert Odd Arnesen om Sopwith Baby, den Brev til gen. Nobile om artikkel om han i Air Classics, den Brev frå gen. Nobile og Gertrude Nobile med invitasjon til Roma, den Brev til gen. Nobile med svar på nr. 365, den Brev frå Reichenberg om mystisk Klemm-Daimler, den Brev til Reichenberg om brev nr. 367, den Svar frå Odd Arnesen om Sopwith Baby-fly i 1928, den Svar frå Tandberg om skipsdimensjonane i 1928, den Takk til Tandberg for bistand i brev nr. 370, den Brev frå Reichenberg om mystisk fly i 1928, den Brev frå Reichenberg om mystisk fly i 1928, den Svar til Reichenberg om bokgåve, den Brev frå Reichenberg om besøk i København, den Brev frå Tandberg om besøk i København, den Invitasjon til Tandberg, den Brev frå Reichenberg om flyoverdragelse, den Brev frå Reichenberg om Shell-hus-artikkel, den Svar til Reichenberg på brev nr. 379, den Svar til gen. Nobile om påtenkt besøk i Roma, den Brev frå gen. Nobile om opplysningar frå Hermansen, den Brev frå Reichenberg om Klemm-Daimler, den

14 384. Brev frå Reichenberg om Mosquito-nedskytinga, den Førespurnad overfor Alitalia om barnebillett til Roma, den a) Brev frå Reichenberg om besøk på Egeskov flymuseum, den b) Invitasjon frå fru Nobile, den Brev frå Reichenberg med Ekmann si adresse og tlf. nummer, den Brev frå Reichenberg om besøk i København, den Brev frå gen. Nobile etter besøket i Roma, den Brev frå Reichenberg, om jubileumsflyging Robert Svendsen, den Brev frå Reichenberg med takk for minneplate, den Brev frå Reichenberg med takk for bokgåve, den Brev frå Reichenberg med ønskje om Tokyo-minneplate, den Brev frå Reichenberg om svenske flymuseumsplanar, den Verdifullt brev frå Tandberg om feil i van Dongen si bok, den Brev frå Reichenberg om Shell-hus-artikkelen, den Brev frå gen. Nobile med ønskje om å høre nytt frå Hermansens, den Brev frå Reichenberg med tilbakevising frå Christell av påstand, den Langt brev frå Hermansen til Nobile, med svar på brev nr. 397, den Brev Julekort frå Mrs. Contenson, jula Brev frå Reichenberg om eldre svenske fly, den Brev frå Reichenberg om Biagis bok, den Brev frå Nobile med kommentar til forholdet til R. Amundsen (japansk avis og Nancy Mitford), den Brev frå Nobile om bokpublisering på engelsk, den Brev frå Nobile om artikkel frå O.H. i Air Classics, den Brev frå Hermansen med svar på breva 403, 404 og 405, den Brev frå Hermansen, til Tandberg om La Tenda Rossa og Hj. Johansen, Brev frå Tandberg med komm. til brev nr. 407, den Brev frå Reichenberg om Air Classics-artikkel og Nobile, den Brev frå Brammer om filmmelding av The Red Tent, den Brev frå Hermansen til Nobile om brev nr. 410, den Brev frå Nobile om japanske påstandar mot han, den Brev til Nobile om litteratur-referanse av boka til G. Hogg, den Brev frå Gertrude Nobile med informasjon om forholda i Roma, den Brev frå Reichenberg om Nobile sine år i Sovjetunionen, den Brev frå Nobile om ønske om artikkel frå Hermansen, den Brev frå Gertrude Nobile til Bente Hermansen, og til Ove, den Brev frå Reichenberg om artikkel om Uppland s flygingar, den Brev frå Tandberg om foredrag om Italia, den Brev frå Tandberg om besøk i København, den Brev frå Tandberg om besøk i København, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie, den Brev til Nobile om Monzini-artikkel i dansk avis, den

15 425. Brev frå Thinesen om same avisartikkel + litt.ref., den Brev frå Tandberg om feil i eng. utgåve av La Tenda Rossa, Brev frå Tandberg om foredrag om Italia -eksp., den Telegram frå Nobile om mars-besøk, den Telegram frå Nobile til Monzini, den Takkekort og brev om Caratti i samband med 70-årsdagen til Tandberg, den Brev til Reichenberg om boka til Morris frå 1928, den Brev til Aftenposten med kommentar til filmmeldinga, den Brev frå Aftenposten ved Lunde, med retur av brev nr. 432, den Brev til Aftenposten, som ikkje blei sendt, med svar på brev nr. 433, den Brev til Tandberg med spørsmål om råd i samb. med disputten m/lunde, den Brev frå Reichenberg om Svensk flyhistorie, den Brev frå Reichenberg om Morris-boka og Thinesen, den Brev til Reichenberg om brev nr. 436 og 437, den Brev frå Nobile om Monzini-eksp., den Brev frå Tandberg med råd i striden med Aftenposten, den Brev til Tandberg med svar på brev nr. 440, den Brev til Lunde (Aftenposten), den Brev frå Thinesen om flylitteratur og biografiske oppl., den Brev frå Reichenberg om svensk film-melding, den Brev til Reichenberg med svar på brev nr. 445, den Brev til Thinesen, om bøker, den Brev frå Dartmouth om Polar Notes, den Brev frå Tandberg med rettingar til The Red Tent, den Brev frå Lunde (Aftenposten) om brev nr. 442, den Brev nr Brev frå Reichenberg om dansk flypioner, den Brev frå Stefansson Collection, Dartmouth om bøker, den Brev frå Reichenberg om Hildesheim, den Brev frå Tandberg om avslag på utgjeving av Nobile-bok, den Brev frå Reichenberg om dr. avhandling om svensk mil. flyging, den Brev frå Thinesen om polflygingslitt., den Brev frå Reichenberg om svensk flyhist. foreining, den Brev frå Reichenberg om kopiering av The Red Tent, den Brev frå Reichenberg om forleggervanskar i Sverige, den Brev frå Tandberg om arktisk norsk litt., den Brev til Nobile om filmen The Red Tent, den Brev frå Einar S. Pedersen om besøk, den Brev til herr og fru Pedersen, den 9. og Same som nr Brev frå Nobile om den engelske versjonen av La Tenda Rossa, den a) Brev frå Silvio Zavatti om polarlittaratur, den b) Brev frå Thinesen om flylitteratur, den Brev frå Canadian Dept. of Transport om flykart, den

16 467. Brev frå Reichenberg om avisart. om Italias 25-årsjubileum, den Brev frå Reichenberg om flylitt., den Brev til Robert Jackson om hans bok Airships, den Dept. of US Airforce Crew Training om Nobile, den Brev til Reichenberg om bøker m.v., den Brev til S. Zavatti om Nobile og polarlitteratur, den a) Brev frå Thinesen om flylitt., den b) Brev frå Zavatti om litteratur, den Brev til Zavatti om besøk i København og brev nr. 473, den Brev frå Tandberg om artikkel i Nordlys om filmen The Red Tent, den Brev til redaktør Karl A. Roman jr., Nordlys, om filmomtalen, den Brev til Tandberg om Tromsø-artikkelen, den Litteraturoversyn frå Stefansson-collection, udatert + brev med same nummer til USAF, den Bibliotekar Parmi, Dartmouth College Library om brev nr. 478, den Brev frå Canadian Dept. of Transport om canadiske flykart, den Brev til Nobile om ulike omtalar av han og USAF-manual om han, den Brev frå Tandberg om Tromsø-artikkel, den Brev frå Reichenberg om Nobile-film, den Brev frå S. Zavatti om evt. besøk, den Brev frå Tandberg om artikkel i Nordlys og foredragsmanus, den Brev til Tandberg om brev nr. 485 og om Wilkins/Eielson-flyging, den Brev til Roman, Nordlys, om artikkelen om Nobile-filmen, den Brev frå Norsk Hvalfangstmuseum om antarktisk artikkelserie, den Brev frå Arktisk Institutt (DK), den Brev frå Stefansson-Collections om Nobile-samlinga, den Brev frå Tandberg om Nobile-artikkel i Tromsøavis, den Brev til Redaktør Arne Skouen, Dagbladet, om Tromsø-artikkelen, den Brev til Tandberg om Tromsø-artikkel og arktiske bøker, den Brev frå Tandberg om Nobile-film og om Byrd si polarflyging, den Brev frå Reichenberg om svensk militærflyging, den Brev frå Reichenberg om dansk flyhistorisk jubileum, den Brev frå Nobile om manus om redningslag m.m., den Brev til Nobile om Nobile-filmen, den Brev frå Robert Jackson med svar på brev nr. 469, den BOKS Brev nr Brev frå Tandberg om skipet Hanseatic, Trojani og Caratti, den Brev frå Thinesen om polarflygingslitt., den Brev frå Reichenberg om svenske flyfrimerke, den Brev frå Reichenberg om Nobile-artikkel i amerikansk tidsskrift, den Brev til sjefsred. Fonsmark om O.H. sin artikkel om Nobile, den

17 505. Brev frå forfattar Jackson identisk med brev nr. 499, den Brev til Jackson med takk for brev nr. 505, den Brev frå Nobile om Tandberg sine påviste feil i manus, den Brev frå Nobile om Tandberg sine påviste feil i manus, den Brev til Nobile om O.H. sin kronikk om Nobile og Tandberg, den Brev frå flygeleiar Fischer om Nobile-utklipp og besøk, den Brev frå Thinesen om bøker, den Brev frå optiker Preisler om Lundborg i Sverige i 1921, den O.H. og Preisler sitt leserbrev i Weekendavisen, om brev nr. 512, den Brev frå Reichenberg om O.H. sin Nobile-kronikk, den Brev frå Nobile om forfattar Jackson, forlaget Foulis m.m., den Brev til Nobile om brev nr. 515, den Brev til og svar frå USAF om Nobile, den Brev til Foulis forlag i England om Nobile-boka, den Brev frå canadisk flykartutgivar om canadiske flykart, udatert Brev frå Tandberg om O.H. sin Nobile-kronikk m.m. og Trojani-bøker, den Brev frå Silvio Zavatti, den Brev til Tandberg om besøk og norsk lesarbrev, den Brev til Reichenberg om Preisler sitt brev om Lundborg, den Brev frå Preisler om lesarbrev om Lundborg, den Brev frå Nobile om Foulis og Jackson, den Brev til Tandberg om Nobile-Amundsen-kopiar, den Brev frå Foulis forlag med ønskje om korrekturlesing, den Brev til Nobile om Foulis-reaksjon og besøk, den Brev frå Nobile med fødselsdagstelegram til Asger, den Brev frå Bolette Petri med ros av Nobile-kronikk, den Brev til Petri om brev nr. 530, den Brev til forlaget Foulis om brev nr. 527, den Brev frå Nobile og frue om besøk i Roma, den Brev frå fru Nobile om Roma-besøk, den Brev til Nobile om Roma-besøk, den Brev frå Thinesen om flybøker, den Brev til Reichenberg om Lundborg sin militærinnsats mot dei røde, den Brev frå Tandberg om besøk i Kbhvn., den Honararbrev frå Weekendavisen for Nobile-kronikk, den Brev frå Nobile om eskimoisk lege, den Brev frå Tandberg om besøk i Kbhvn., den Brev frå Reichenberg om Lundborg sin kamp mot dei røde, den Brev frå Thinesen om Nobile-dedikasjon, den Brev til Thinesen om brev nr. 543, den Brev frå Tandberg om Amundsen-Nobile-korrespondanse, den Brev til Tandberg om Roma-besøk og Nobile-spørsmål, den Brev til Reichenberg om Nobiles bøker som han manglar, den Nobile sitt løyve til kopiering i Norsk Polarinstitutt, den Telegram frå Nobile om retur av polarbok, den

18 Brev nr Brev frå mr. Van de Weerd, Holland om bokliste, den Brev til Nobile frå G. Hoffmann om anbefaling av litt., den Brev til G. Hoffmann om litteraturtilrådingar, den Brev til Nobile om bøker m.m., den Brev til Bondini, Swissair, med takk, den Brev til Nobile frå G. Hogg med bokhelsing, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie og Nobile, den Artikkel i The Geographical Journal, Vol XC, no. 4, Takkebrev til Tandberg frå R. Lunde, Aftenposten, om artikkelen til O.H. i Weekendavisen, den Brev frå Tandberg om litteratur m.m., den Brev til Tandberg om litteratur og artikkel til Lunde, den Brev frå Nobile med helsing frå Sveits, den Brev til Nobile med spørsmål, minneplater m.m., den Brev frå Hoffmann om artiklar og bøker, den Brev frå Reichenberg med gratulasjonar fordi O.H. har fått fullmakt til å skjøtte Nobiles interesser, den Brev til Reichenberg med takk for helsing, den Brev frå Nobile med takk for hjelp til Sveits-tur, den Brev frå Nobile om bøker og Sveits-tur, den Brev til Nobile om spørsmål, Amedeos død, bøker og huset i Vigna di Valle, den Brev frå Thinesen om Arnesen-boka frå 1926, annan litt., den Brev til Thinesen som svar på brev nr. 569, den Brev frå Nobile med korte spørsmål om bok, den Brev frå Nobile med svar på brev nr. 568, den Brev frå Reichenberg om ymse saker og om brev til Nobile, den Brev til Reichenberg om bokgåve, reiser, og rettingar, den Brev med foredrag frå Bolette Petri på 100-årsdagen til R. Amundsen, den Brev til Nobile med merknader til bok, den Brev frå Reichenberg om flyhistoriske saker, den Brev til Reichenberg om Færøyane og flyhistoriske saker, den Brev til Tandberg om avisartiklar og Riiser-Larsen sin rapport, den Brev frå Statens Luftfartsvæsen om Færøyane-turen, den Brev frå Thinesen om flylitteratur, den Brev frå Reichenberg til Nobile om Behouneks bok, den Brev frå Reichenberg som i brev nr. 582, den Brev frå G. Nobile om S. Zavattis fagkunnskap, den Brev til Nobile om artikkel om Amundsen og Zavatti-spørsmålet, den Brev frå Nobile om forholda i Roma og gjennomgang av kommentarar, den Brev frå Reichenberg om Færøyane, Bern, Torino og evt. Nobile-besøk, den Brev til Reichenberg med svar på brev nr. 587, den Brev frå Reichenberg om besøk hos Nobile og Italia-tur, den Brev frå Nobile om Gertrude, Zavatti-saken og bøker, den Brev til Nobile med svar på brev nr. 590, den

19 592. Brev frå Tandberg om bøker, OL-terror i München og Israel, den Brev til Tandberg om OL-interessa til Tandberg, DDR og Sovjet sin innsats, den Brev frå Thinesen om postfly-motiv-frimerke, den Brev til Thinesen om frimerke, artiklar m.m., den Brev frå Reichenberg om antikvariske bøker i Torino og Milano, den Brev til Reichenberg om flyhistoriske spørsmål, den Brev frå Nobile med svar på spørsmål, den Brev frå Nobile med personopplysningar om Amedeo Nobile, den Brev nr Brev frå Thinesen om flyhistorie, Brev frå Reichenberg om Lundborg, den Brev frå Reichenberg om Klemm-flyet og Kbh-besøk, den Brev frå Reichenberg om Ekman-artikkel, Kbh-besøk og diverse, den Brev frå Reichenberg om reisedetaljar, årsm. i flyhistorisk forening i Sv., den Brev frå Reichenberg med refusert nekrolog frå Flyghist. Extrablad, Brev frå Dartmouth College Library om artiklar, den Brev frå Tandberg, med kopi av brev frå Tandberg til Nobile m. svar om detaljar i ferda, diverse litteratur ønskt av Nobile, den Brev frå Dartmouth College Library om Amadeo Nobile-artikkel, den Brev frå Reichenberg med julehelsing, den Brev frå Tandberg om diverse posisjonar i samband med redninga i 1928, Brev frå forlaget Foulis om at Nobile-boka ikkje blir publisert, den Brev frå Tandberg om unsetningsarbeidet, den Brev frå Dartmouth College Library om Amadeo Nobile-artikkel, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie og synet på Østersjøen under kald krig, den Brev frå Tandberg om besøk hos Nobile og røverhistorier om Nobile, den Brev frå Hermansen til Tandbergs om avlyst Italia-tur, Nobile-artikkel m.m., Brev frå Reichenberg om flyhistorisk forening og sjøhistorisk artikkel, den Brev frå Johs. Thinesen om flyhistorie, den Brev frå Tandberg om Roma-tur, Hogg, Cross og andre med bøker om Nobile, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie, den Brev frå Tandberg om Nobile og Cross, Arnesen om Nobile, den Brev frå Tandberg om Roma-tur, Cross, T. Lund og Odd Arnesen, den Brev frå Reichenberg om svensk flyhistorie, Arnesen m.m., den Brev frå Hjørdis og R. Tandberg om Roma-turen og møte med Nobile, Brev frå Dartmouth College Library om Cross, Van Dongen, Nøis og Hogg, Brev frå Dartmouth C. Library med takk til Tandberg for rettingar, den Brev frå Reichenberg om flyhistoriske bøker og Posso dire la verita, den Kopi av brev frå George Simmons til Tandberg om Cross, Hogg, Van Dongen, den

20 630. Brev frå Reichenberg om flyhistorie, den Brev frå Wilbur Cross om The Red Tent, Nobile m.m., den Brev frå Tandberg om Polarposten, Stockholmsbesøk og Schjelderup, Overført neste bind Brev frå Tandberg om Cross, Simmons, Nobile m.m., den Brev frå Reichenberg om flyhistorie, bøker m.m., Brev frå Tandberg om Christell, Nobile-bokplan, Gjelsvik (NP), Simmons, Brev frå Reichenberg med julehelsing, oljerasjonering m.m., den Brev frå Reichenberg om flyhistorie og Gabriel Voisin, den Brev frå Tandberg om Braganza, Simmons, Ymer-artikkel m.m., den Brev frå Hjørdis Tandberg, den Brev frå Reichenberg om brev frå Nobile, flyhistorie, den Brev frå Reichenberg om Saab-17, den Brev frå Reichenberg om Nobile-besøk, Thinesen, DC-10-ulukke m.m., den Brev frå Tandberg om Roma-tur, Nobile, La Tenda Rossa, reinslede-eksp., Brev frå Reichenberg om Scott Polar Research Institute, Vinci-museet, den Brev frå Reichenberg om Roma-tur, fly og kart, den Brev frå Reichenberg om tekniske museum, konfirmasjon og fransk Nobile-bok, den Brev frå Reichenberg om fransk omsetting av Nobile-bok m/bilettekstar, Brev nr Note: Brev frå Nobile i perioden okt. 72 til aug. 74 i fotokopi lagt inn i mappe Brev frå Reichenberg, den Brev frå Reichenberg, den Brev frå Reichenberg, den Brev frå Tandberg om Simmons, Polarposten, Krassin, den Brev frå Tandberg om Kåre Holts bok, omtale i Aftenposten m.m., den Brev frå Hjørdis Tandberg om påska 1974, m. bibliografi, den Brev frå Reichenberg om Roma-tur, den Brev frå Tandberg om NP, Holm, Christell, artikkel, Simmons m.m., den Brev frå Reichenberg om Roma-besøket med Nobile, den Brev frå Hjørdis Tandberg, den Brev frå Reichenberg om Roma-besøket, den Brev frå Reichenberg om Holt si bok om Amundsen, den Brev frå Reichenberg om besøket i Roma, den Brev frå Reichenberg om Nobile, Trojani, svenskar i redninga m.m., den Brev frå Tandberg om Holt si bok om Amundsen, den Brev frå Reichenberg med liste over svenskar i 1928, den Brev frå Reichenberg om dansk og italiensk økonomi, den Brev frå Reichenberg om Andree og Amundsen, den Brev frå Tandberg om Nobileinvitasjon og Norsk Polarklubb, den Brev frå Reichenberg om Amundsen-roman, flyhistorie, den Brev frå Reichenberg om dansk og italiensk økonomi, den Brev frå Tandberg, den og

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Sandsøyværing med på leteaksjonen etter Nobile og luftskipet "Italia" av Per Molin

Sandsøyværing med på leteaksjonen etter Nobile og luftskipet Italia av Per Molin Sandsøyværing med på leteaksjonen etter Nobile og luftskipet "Italia" av Per Molin Under oppveksten hjemme på Sandsøy fikk jeg høre min gudfar og nabo Andreas Lockert fortelle om opplevelser da han i yngre

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa Kulturstatistikk 2004 Aviser og periodika. Svak nedgang i opplagstala for avisa Talet på aviser held seg stabilt i Noreg, medan opplagstala fell. Dei to siste åra har opplagstala gått ned med om lag 67

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya

For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya For ganske nøyaktig 85 år siden skjedde det en flyulykke på Skaget vest for Vasøya Laget av Odd Einar Drilsvik i forbindelse med Feskleikdagan i Vallersund i 2007 (Historisk Aften på Gamle Birkeli) I kveld:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

En glemt polarhelt fra Telemark

En glemt polarhelt fra Telemark En glemt polarhelt fra Telemark av Lars Ravn Telemarksavisa 16.september 2011 Etter bl.a. kildemateriale fra Langesund og Omegns Sjømannsforenings historiske arkiv. Det er en utbredt oppfatning at tre

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst Vaksen Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og vanlege

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf Bok Tid Forfatter Adressat Josva 400 f.kr Ukjent Jødane Dommarane Ukjent Rut 800 f.kr Ukjent 1. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 2. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 1.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av 12.9.2008 2. Brev frå advokat Louis Anda av 21.11.2008 3. Brev til advokat Louis Anda av 19.11.2008 4. Brev til advokat Louis Anda av 5.12.2008 5. Brev frå advokat

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Ny kartlegging av vasskvalitet i området mellom Gurskøy og Hareidlandet Den Grøne korridor Omtale av måleprogrammet og førebels resultat frå 2005

Ny kartlegging av vasskvalitet i området mellom Gurskøy og Hareidlandet Den Grøne korridor Omtale av måleprogrammet og førebels resultat frå 2005 1 Grøne korridor, førebels notat, juli 26 Runde Miljøsenter Runde Miljøsenter Ny kartlegging av vasskvalitet i området mellom Gurskøy og Hareidlandet Den Grøne korridor Omtale av måleprogrammet og førebels

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009.

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009. Sakshandsamar, innvalstelefon Eva Bendiksen, 55 57 23 62 Vår dato 18.05.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/145 321 Dykkar referanse St. Paul skole Christiesgt. 16 5015 BERGEN Tilsyn med St. Paul skole

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Frå gammalt av er tørrfisk og klippfisk Noregs viktigaste bidrag på den globale sjømatmarknaden. Desse fiskeprodukta var ein effektiv og rimeleg måte å konservere

Detaljer

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar TIDSUR Dei første norske byane vert grunnlagt Julius Cæsar 10 11 Svartedauden 12 Dei første menneske kjem til Noreg 1 2 9 8 Jordbruk vert innført i Noreg Pyramidane i Egypt vert bygd Skriftspråk vert 7

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb Innlogging Via nettsida til flyklubben eller direkte til www.myweblog.no, trykk logg inn. Brukarnamnet ditt er 153-xxxxx (xxxx=ditt medlemsnummer i NLF) Ved første gongs

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne HUMANIST FORLAG 2008 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN: 978-82-8282-016-5 ISBN:

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket

Det digitale Nasjonalbiblioteket årsrapport 2012 Foto: Odd Letnes/Bok og Bibliotek I tråd med mandat og hovudmål har dei viktigaste satsingsområda i 2012 vore knytte til: vidareutviklinga av det digitale Nasjonalbiblioteket nasjonal bibliotekpolitikk

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje.

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. LEIESTJERNA Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. Han var med og omsette Bibelen til nynorsk, skreiv

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag PENSUMLISTE VÅR 2013 NORDISK Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, og Norrønt reiskapsfag NTNU Institutt for nordistikk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NORDISTIKK OG LITTERATURVITSKAP INNLEVERING

Detaljer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Datamaskinell språkbehandling og nordisk samarbeid Kolbjørn Heggstad Sprog i Norden, 1972, s. 103-107 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

Norsk Polarklubb 75 år

Norsk Polarklubb 75 år Norsk Polarklubb 75 år Av Susan Barr Susan Barr er seniorrådgiver i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun har arbeidet med polarhistorie og kulturminnevern siden 1979 og har publisert bøker og artikler om

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde Det norske språk- og litteraturselskap 2010. Olav Duun: Menneske og maktene. Utgave ved Bjørg Dale Spørck. ISBN: 978-82-93134-46-6 (digital, bokselskap.no), 978-82- 93134-47-3 (epub), 978-82-93134-48-0

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16/77 02 88 30. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16/77 02 88 30. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 23.04.2014 Møtested: Ungdomshuset på Lundenes Tidspunkt: 15:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16/77 02 88 30. Varamedlemmer møter

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april)

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april) TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no Konfidensielt REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Norsk Polarinstitutts avisklipparkiv

Norsk Polarinstitutts avisklipparkiv Norsk Polarinstitutts avisklipparkiv Katalog over avisklipp samlet av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser og Norsk Polarinstitutt fra slutten av 1920- tallet fram til tidlig på 2000-tallet Norsk Polarinstitutt

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Plan for 9D veke 42 og 43

Plan for 9D veke 42 og 43 Plan for 9D veke 42 og 43 Måndag 12. oktober - fredag 23. oktober Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Naturfag Engelsk Krøv Mat/Naturfag Engelsk Norsk/ Samf. KRLE Krøv Mat/Musikk Matte/Naturfag fag

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer