Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19"

Transkript

1 Vedlegg: 1. Brev frå advokat Louis Anda av Brev frå advokat Louis Anda av Brev til advokat Louis Anda av Brev til advokat Louis Anda av Brev frå advokat Louis Anda av Heimelsoverføring til Aud Jorun Ølnes, tinglyst Heimelsoverføring til Dagmar Ølnes Lotsberg, tinglyst Brev frå advokat Louis Anda til jordskifteretten av Krav om sak for jordskifteretten frå advokat Louis Anda av Udatert notat frå advokat Louis Anda til jordskifteretten 13. Udatert kart med delingsgrenser frå advokat Louis Anda til jordskifteretten 14. Gardskart /10/0, utskrift Brev frå Indre Sogn jordskifterett av Brev frå advokat Louis Anda til jordskifteretten av Brev frå Dagmar Ølnes Lotsberg til jordskifteretten av E-post frå Johannes Idsø til Fylkesmannen av Brev frå Dagmar Ølnes Lotsberg til jordskifteretten av

2 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 1 av 19

3 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 2 av 19

4 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 3 av 19 Advokat Louis Anda jr. Postboks Sogndal Sogndal, 19. november 2008 SAK: AUD JORUNN ØLNES DAGMAR ØLNES LOTSBERG KRAV OM DELING AV EIGEDOM Eg viser til brevet Dykkar av der forslaget mitt om deling av eigedomen vart avvist. I ettertid har eg fått avklart at dette forslaget også ville ha vore i strid med Landbruksdepartementet sine retningsliner om omdisponering og deling av jord. Eg ser dermed ingen grunn til å forhandle om deling av eigedomen og trekkjer med dette tilbake tilbodet mitt av I brevet Dykkar blir det vist til at eigedomen disponerer tre tomter som kan seljast. Dette må skuldast ei misstyding frå advokaten si side. I avtalen mellom Sogndal kommune og Henrik Ølnes om grunnavståing, fekk den tidlegare grunneigaren rett til å ta ut inntil tre tomter i feltet til eventuell bruk for Aud Jorun, Elin Randi og Hilde Oddny. Sidan retten til å ta ut tomter vart fordelt mellom arvingane 15 år før far min døydde, er det sjølvsagt ikkje aktuelt å ta opp igjen spørsmålet om sal av tomter no. For å få avslutta arveoppgjeret på minneleg vis, tilbyr eg meg å overta eigedomen etter ein takst som tilsvarar jordbruksverdien i Verdistigning frå dette tidspunktet blir regulert etter SSB s prisindeks for engroshandel. Sidan De ikkje har kome med innvendingar mot forslaget om Olav Grøteig som takstmann, foreslår eg at han blir spurd om å foreta takseringa. Kostnaden med taksten blir delt likt mellom arvingane. Med helsing Dagmar Ølnes Lotsberg

5 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 4 av 19

6 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 5 av 19

7 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 6 av 19

8 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 7 av 19

9 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 8 av 19

10 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 9 av 19

11 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 10 av 19

12 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 11 av 19

13 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 12 av 19

14 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 13 av 19

15 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 14 av 19

16 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 15 av 19

17 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 16 av 19

18 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 17 av 19 Indre Sogn Jordskifterett Skrivarvegen Leikanger Sogndal, 2. april 2009 SAK: Krav om jordskiftesak på gnr. 1 bnr. 10 i Sogndal kommune Eg viser til brev frå jordskifteretten av 12. mars og brev frå advokat Louis Anda av 27. mars Louis Anda krev saka framskunda, men grunngjevinga hans inneheld enda fleire faktafeil enn det som er vanleg for denne advokaten. I siste del av 4. avsnitt står det: Området ble ekspropiert av kommunen fra Henry Ølnes (far til Aud Jorun Ølnes og Dagmar Ølnes Lotsberg) Det rette namnet til far min var Henrik. Det er ingen som har brukt namnet Henry tidlegare! Det er ukjent for meg at kommunen har ekspropriert noko på Nedre Kjørnes frå far min. Så langt eg veit, hadde han ingen eigedom på Nedre Kjørnes. Sanninga er at far min selde ein del av eigedomen sin i Vedlegjerdet til Sogndal kommune. Salet vart gjort etter minneleg avtale med kommunen. Advokat Anda har ikkje forstått innhaldet i denne avtalen. Eg viser til kopi av vedlagde brev til advokat Anda av der eg skreiv dette: I brevet Dykkar blir det vist til at eigedomen disponerer tre tomter som kan seljast. Dette må skuldast ei misstyding frå advokaten si side. I avtalen mellom Sogndal kommune og Henrik Ølnes om grunnavståing, fekk den tidlegare grunneigaren rett til å ta ut inntil tre tomter i feltet til eventuell bruk for Aud Jorun, Elin Randi og Hilde Oddny. Sidan retten til å ta ut tomter vart fordelt mellom arvingane 15 år før far min døydde, er det sjølvsagt ikkje aktuelt å ta opp igjen spørsmålet om sal av tomter no. Eg fekk ikkje svar på brevet mitt, og sende påminning til advokaten den 5. desember 2008 (sjå dok. nr. 9 i brevet frå advokat Anda til jordskifteretten av 2. mars 2009). Heller ikkje dette siste brevet har advokaten svart på. Eg stiller meg undrande til kva motiv han har for å halde fram med å gje urette opplysningar til jordskifteretten ved å påstå: Slik saken nå står er det ikke avklart hvem som har eiendomsretten til tomtene. I det nest siste avsnittet prøver advokat Louis Anda å kople kravet om utskifting opp mot framdrifta til Vikane AS. Dette er fri fantasi frå advokaten si side. Dersom han hadde teke kontakt med Vikane AS eller Sogndal kommune, ville han ha fått opplyst at det pågår reguleringsarbeid. Deler av feltet blir ikkje byggjeklart før kommunen har godkjent den nye planen som enno ikkje er utlagd til offentleg gjennomsyn. Spørsmålet om bevis i samband med kravet om jordskifte, kjem eg attende til seinare. Med helsing Dagmar Ølnes Lotsberg

19 file://d:\melding_idsø_fsm_jan_2010.htm Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 18 av 19 Side 1 av 1 Til Siv Bianca Kjosås, Vedlagt følger en anmodning om at sak 2009/ tas opp til ny behandling. Årsaken er at Dagmar Ølnes Lotsberg i sin klage har holdt tilbake vesentlig og relevant informasjon. I fila stadfest.pdf finner du en stadfesting fra Sogndal Kommune på at de opplysningene jeg kommer med er rette. En liten merknad til stedfestingen: I kommunens stadfesting ( jfr ref. 06/982 5) står det at Henrik Ølnes var oppført som formell eigar. Det er korrekt i følge grunnboka, men på det tidspunktet hadde Henrik Ølnes vært død i mange år. Han døde i 1999 slik at på det tidspunktet da Lotsberg bygde garasjen er eiendommen å betrakte som et sameie som tilhører de to arvingene. En død mann kan ikke eie noe. Grunnen er enkel: Med eiendomsrett følger det ansvar og døde menn kan ikke gis ansvar. (I følge advokat Louis Anda går et dødsbo over til å bli et sameie etter 2 3 år dersom ingen av arvingene foretar seg noen.) Jeg sender også dette i papirform til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogndal Kommune får kopi av denne meldinga. Helsing Johannes Idsø

20 Vedlegg 1: Heimelsoverføring og krav om deling Side 19 av 19

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning I Norge bygger gjerde- og beitelovgivningen på en mer enn 1000-årig lovhistorie. Håvamål sier at «Gard set fred mellom grannar» Magnus Lagabøters

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55:

Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55: Til Sivilombudsmannen Oslo, 12. mars 2015 Vi klager på vegne av Kommunal Rapport med dette på avslag fra Helsedepartementet om innsyn i rapport om sykehjemskøer, se vedlagte kommunikasjon mellom Kommunal

Detaljer

Du finn fleire nyhende på

Du finn fleire nyhende på Nyhetsbrev nr. 1.2015 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman! Då er det nye året godt i gong, og vi har allereie avgjort 57 saker i år. Det første målet no er å ferdighandsame alle resterande

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming SSR= Sentralt stadnamnregister, Kartverket sitt register over godkjende namn Finn alle godkjende stadnamn/vegnamn som òg er kartfesta på http://www.kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON

VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON LOV OG FORSKRIFTER VILKÅR FOR MELLOMBELS DISPENSASJON Kommunen kan, etter søknad frå barnehageeigar, innvilge mellombels dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar for inntil eitt

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer