GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill"

Transkript

1 GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE Hvis det lukter gass: 1. Steng av gasstilførselen til apparatet. 2. Slukk eventuelle åpne flammer. 3. Åpne lokket. 4. Hvis lukten fremdeles er tilstede, hold deg unna apparatet og ring øyeblikkelig gassleverandøren eller brannvesenet. Gass som lekker kan resultere i brann eller eksplosjon som kan forårsake alvorlig personskade eller død, eller skade eiendom. m ADVARSEL: Følg nøye alle prosedyrer for lekkasjesjekk i denne håndboken før du bruker grillen. Gjør dette selv om grillen ble montert av forhandler. m ADVARSEL: Ikke tenn dette apparatet uten at du først har lest avsnittet om TENNING AV BRENNER i denne håndboken. INFORMASJON TIL INSTALLATØREN: Denne håndboken må følge med eieren, som bør oppbevare den for fremtidig bruk. BARE TIL UTENDØRS BRUK. m ADVARSEL 1. Ikke lagre eller bruk bensin eller andre brennbare gasser og væsker i nærheten av dette eller andre apparater. 2. En gassbeholder som ikke er tilkoblet for bruk skal ikke lagres i nærheten av dette eller andre apparater. 0845BQ /28/11 LP NO - NORWEGIAN

2 ADVARSLER m FARE Dersom du ikke etterkommer anvisningene under Fare, Advarsel og Obs! i denne brukerhåndboken, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfall, eller til brann eller eksplosjon som forårsaker materielle skader. m ADVARSLER m Følg anvisningene for forskriftsmessig tilkobling for den aktuelle gassgrillen. m Oppbevar verken reservegassflasker eller frakoblede gassflasker under eller nær grillen. m Legg ikke trekket til grillen eller annet brennbart materiale på eller i oppbevaringsområdet under grillen. m Feilmontering kan være farlig. Følg monteringsanvisningene i denne håndboken nøye. m Etter en lagringsperiode og/eller hvis grillen ikke har vært i bruk, skal du kontrollere om Weber-gassgrillen lekker gass eller om brennerne er blokkert før du bruker den. Se riktig fremgangsmåte i denne håndboken. m Ikke bruk en flamme til å finne eventuell gasslekkasje. m Ikke bruk Weber -gassgrillen hvis det lekker gass fra noen av tilkoblingene. m Brennbare materialer skal ikke befinne seg nærmere enn ca. 60 cm fra baksiden eller på hver side av grillen. m Barn skal ikke betjene Weber -gassgrillen. Tilgjengelige deler fra grillen kan være svært varme. Hold barna dine på avstand mens den er i bruk. m Utvis forsiktighet ved bruk av Weber -gassgrill. Den blir varm under grilling eller rengjøring, og skal aldri forlates uten tilsyn, eller flyttes mens den er i bruk. m Skru av alle gassventiler hvis brennerne skulle slukke under bruk. Åpne lokket og vent fem minutter før du prøver å tenne gassflammen på nytt. Les også instruksjonene om TENNING. m Ikke bruk kull, briketter eller lavastein i Weber -gassgrillen. m Len deg aldri over den åpne grillen, legg heller ikke hendene eller fingrene på kanten foran grillen når du griller. m Dersom det forekommer ukontrollerte stikkflammer, flytter du maten bort fra flammene til de slukker. m Skulle det oppstå en fettbrann, skrur du av brennerne og holder lokket på inntil flammene er slukket. m Weber -gassgrillen skal rengjøres grundig med jevne mellomrom. m Gjør ikke munninger eller åpninger større når du rengjør ventiler eller brennere. m Flytende butan/propan er ikke naturgass. Ombygging eller forsøk på bruk av naturgass i en LP butan-/propangassenhet er farlig og vil annullere garantien. m En bulket eller rusten gassbeholder kan være farlig og bør kontrolleres av gassleverandøren. Ikke bruk en gassbeholder med ødelagt ventil. m Selv om gassbeholderen er tilsynelatende tom, kan den fremdeles inneholde gass. Gassbeholderen skal transporteres og lagres i samsvar med dette. m Du skal ikke under noen omstendigheter prøve å koble fra gassregulatoren eller noen gasstilkobling mens du griller. m Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker når du griller. m Ikke bruk denne grillen med mindre alle deler er på plass. Enheten må settes sammen i henhold til instruksjonene som er gjengitt i Monterings -instruksjonene. m Hold deg unna tenningskilder, når det skiftes gassbeholder. m Denne grillmodellen må ikke bygges inn i eller skyves inn i noen konstruksjon. Hvis denne advarselen ikke følges, kan det føre til brann eller en eksplosjon som kan medføre skade på eiendom og forårsake alvorlig personskade eller død. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE ADVARSLER...2 INNHOLDSFORTEGNELSE...3 SPRENGSKISSE - Q SPRENGSKISSELISTE - Q SPRENGSKISSE - Q SPRENGSKISSELISTE - Q VEDLIKEHOLD...35 RENGJØRING WEBER EDDERKOPP-/INSEKTNETT RENGJØRING ELLER SKIFTING AV BRENNERRØR TENNERSYSTEM MED TRYKK-KNAPP (Q300) DRIFT AV ELEKTRONISK TENNERSYSTEM (Q320) SKIFTING AV ELEKTRONISK TENNERSYSTEM ÅRLIG VEDLIKEHOLD...38 NOTAT...39 DELELISTE...8 MONTERING...9 GARANTI...22 GENERELLE INSTRUKSJONER...23 BRUK LAGRING OG/ELLER NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK GASSINSTRUKSJONER...24 VIKTIG INFORMASJON OM LP-BEHOLDER TIPS FOR SIKKER HÅNDTERING AV LP-GASSBEHOLDERE TILKOBLING AV PROPANBEHOLDER SJEKK OM DET ER GASSLEKKASJER ETTERFYLLING AV PROPANBEHOLDER TILKOBLE PROPANBEHOLDEREN FØR DU BRUKER GRILLEN...29 OPPSAMLINGSPANNE OG ENGANGS DRYPPANNE SJEKK TENNEREN PÅ MODELLER MED ELEKTRISK TENNING...29 KONTROLL AV SLANGE TENNING OG BRUK...30 TENNING SLUKKING AV GRILLEN MANUELL TENNING SLUKKING AV GRILLEN GRILLTIPS OG GODE RÅD...32 FORVARME GRILLEN STEKEMETODER GRUNNLEGGENDE OM GRILLING FEILSØKING...34 FEILSØKING AV HÅNDTAKBELYSNING (Q320)

4 SPRENGSKISSE - Q300 Q300 Q300_EURO_LP_

5 1. Arbeidsbord som kan svinges opp SPRENGSKISSELISTE - Q Tenner 19. Rammestativ bak 2. Termometer 11. Stor reguleringsknapp 20. Grillboks 3. Håndtak 12. Liten reguleringsknapp 21. Ventil og manifold - regulator 4. Grillrist 13. Engangs dryppanne 22. Brostykke 5. Ståltrådstang 14. Oppsamlingspanne 23. Høyre ben 6. Utvendig brennerrør 15. Venstre ben 24. Hjuldeksel 7. Innvendig brennerrør 16. Beholderdeksel 25. Navdeksel 8. Elektrode 17. Bunnrist 26. Hjul 9. Rammestativ foran 18. Lokk 27. Aksel 5

6 SPRENGSKISSE - Q320 Q320 1 Q320_EURO_LP_

7 SPRENGSKISSELISTE - Q Arbeidsbord som kan svinges opp 11. Tennerknapp/tennermodul 21. Bakre stativ 2. Termometer 12. Stor reguleringsknapp 22. Grillboks 3. Håndtakbelysning 13. Liten reguleringsknapp 23. Ventil og manifold - regulator 4. Håndtak 14. Engangs dryppanne 24. Brostykke bak 5. Grillrist 15. Oppsamlingspanne 25. Høyre ben 6. Ståltrådstang 16. Venstre ben 26. Hjuldeksel 7. Utvendig brennerrør 17. Beholderdeksel 27. Navdeksel 8. Innvendig brennerrør 18. Bunnrist 28. Hjul 9. Elektrode 19. Lokk 29. Aksel 10. Fremre stativ 20. Varmerist 7

8 DELELISTE VERKTØY SOM TRENGS: TREKLOSS 12- ¼-20 x 1" PHILLIPS STJERNESKRUE (SVART) 2- ¼-20 x 2¼" PHILLIPS-SKRUE MED RUNDT HODE 2-1- Q320 8

9 MONTERING

10 MONTERING 2 m Plasser hjulrammen til høyre. Klistremerket med tenningsinstruksjon peker fremover. 10

11 MONTERING

12 MONTERING 4 12

13 MONTERING 5 13

14 MONTERING

15 MONTERING

16 MONTERING A) Rull opp slangen og regulatoren på Weber Q 300/320. B) Ta av skruen på benet, og fest slangen og reguleringsklipset (1) til vognbenet. m ADVARSEL: Slangen må festes til vognbenet med holdeklipset for slangen. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på slangen. Dette kan igjen føre til brann eller eksplosjon, og medføre alvorlig personskade eller død og skade på eiendom. 1 16

17 MONTERING

18 MONTERING

19 MONTERING 14 Q Det kan forekomme at du hører raslelyd i lysrøret. Dette er normalt. Q

20 MONTERING 15 Q Bruker 3 AAA alkaliske batterier (ikke inkludert). Bruk bare alkaliske batterier. Gamle eller nye batterier, eller forskjellige typer batterier må ikke blandes (standard, alkaliske eller oppladbare). Hvis du ikke skal bruke Weber Q Grill Out -håndtakbelysningen på en måned eller mer, må du ta ut batteriene. 1 Weber Q Grill Out -håndtakbelysning har tippesensor : Åpent lokk - PÅ / lukket lokk - AV. Strømknappen (1) aktiverer eller deaktiverer tippesensoren. Til bruk på dagtid, deaktiver du sensoren ved å trykke på strømknappen (1). 20

21 MONTERING 16 Q Q

22 GARANTI Weber-Stephen Products LLC (Weber) garanterer herved til den FØRSTE KJØPEREN av denne Weber -gassgrillen at den er fri for defekter i materiale og produksjonsarbeid fra kjøpsdato som følger: Aluminiumstøping 5 år, 2 år maling unntatt bleking eller misfarging Deler av termoplast/herdeplast 5 år unntatt bleking Stasjonær vogn / Q -stativ 2 år Alle resterende deler 2 år Weber kan kreve rimelig bevis for kjøpsdato. TA DERFOR VARE PÅ KVITTERING ELLER FAKTURA. Denne begrensede garantien begrenser seg til reparasjon og utskifting av deler som kan bevises defekte under normal bruk og service, og som ved undersøkelse viser seg, til Webers tilfredsstillelse, å være defekt. Før du returnerer noen deler, må representanten for Kundeservice i ditt område kontaktes ved å bruke arket med kontaktinformasjon som følger med i håndboken. Hvis Weber bekrefter defekten og godkjenner reklamasjonen, vil Weber skifte ut slike deler uten omkostninger. Hvis du må sende inn defekte deler, må transportkostnadene forhåndsbetales. Weber vil returnere delene til kjøper, med frakt og porto forhåndsbetalt. Denne begrensede garantien dekker ikke mangler eller driftsvanskeligheter som skyldes ulykke, mishandling, misbruk, ombygging, feilaktig installasjon eller feilaktig vedlikehold eller service. Eller unnlatelse fra å foreta normal og rutinemessig vedlikehold, inklusive, men ikke begrenset til skade forårsaket av insekter inne i brennerrørene, som beskrevet i denne brukerhåndboken. Forringelse eller skade på grunn av vanskelige værforhold slik som hagl, orkaner, jordskjelv eller tornadoer, misfarging på grunn av eksponering for kjemikalier enten direkte eller i atmosfæren, er ikke dekket av denne begrensede garantien. Det er ingen andre uttrykte garantier unntatt de som er anført her. Alle anvendelige og underforståtte garantier med hensyn til salg og produktets stand er begrenset til å gjelde i den samme perioden som den uttrykte skriftlige begrensede garantien. I noen regioner er det ikke lov å begrense hvor lenge en antydet garanti varer, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke deg. Weber er ikke ansvarlig for noen spesiell, indirekte skade eller følgeskade. I noen regioner er det ikke lov å ekskludere eller begrense tilfeldig skade eller følgeskader, så denne begrensningen eller eksklusjonen gjelder kanskje ikke deg. Weber autoriserer ingen annen person eller firma til på dets vegne å påta seg forpliktelser eller ansvar i forbindelse med salg, montering, bruk, fjerning, retur eller erstatning av deres utstyr; og ingen slike representasjoner er bindende for Weber. Denne garantien gjelder kun for produkter som selges direkte til forbruker. Besøk velg opprinnelsesland, og registrer grillen din i dag. 22

23 GENERELLE INSTRUKSJONER Weber-gassgrillen er en grill til utendørsbruk. Med Weber-gassgrillen kan du grille, steke og bake med resultater det er vanskelig å etterligne med komfyrer og ovner på kjøkkenet. Weber gassgrillen leveres med hjul, slik at du enkelt kan endre plasseringen i hagen eller på terrassen. Når grillen er flyttbar kan du ta med deg Weber-gassgrillen et annet sted. Butan/propan (LP) er lett å bruke og gir bedre kontroll på grillingen enn ved bruk av kull. Disse anvisningene gir minstekravene for å montere Weber-gassgrillen. Vi anbefaler deg derfor å lese nøye gjennom før du bruker Weber-gassgrillen. Skal ikke betjenes av barn. Må ikke kobles til naturgass (lysgass). Ventiler og åpninger er designet kun for LPgass. Må ikke brukes med briketter eller lavastein. Bruk bare en 3 kg - 13 kg LP-gassbeholder. I Storbritannia må dette apparatet monteres med en regulator som tilfredsstiller BS3016, som har en nominell utgang på 37 millibar. (Leveres med grillen). Slangen må ikke få knekk. Lengden på slangen må ikke være mer enn 1,5 meter. Skift den fleksible slangen hvis nasjonale bestemmelser tilsier det. Eventuelle deler som er forseglet av produsenten, skal ikke endres av brukeren. Eventuelle endringer av apparatet kan være farlig. Det må bare brukes en nasjonal godkjent lav-trykkslange og regulator. BRUK m ADVARSEL: Dette apparatet er bare ment for utendørs bruk og skal ikke brukes i garasjer og bislag eller verandaer. m ADVARSEL: Weber-gassgrillen må ikke brukes under et ubeskyttet, brennbart tak eller overheng. m ADVARSEL: Brennbare materialer skal ikke befinne seg nærmere enn ca. 60 cm fra baksiden eller sidene på grillen. m ADVARSEL: Weber-gassgrillen skal ikke monteres i eller på campingvogner og/eller båter. m ADVARSEL: Hele grillen blir varm når den er i bruk. Forlat ikke grillen uten tilsyn. m ADVARSEL: Hold elektriske tilførselsledninger og drivstofftilførselsledningen borte fra varme overflater. m ADVARSEL: Hold grillområdet fritt for antennelige gasser og væsker slik som bensin, parafin, alkohol, etc., og andre brennbare materialer. m ADVARSEL: Ikke lagre en ekstra (reserve) gassbeholder nær Weber-gassgrillen. m ADVARSEL: Dette apparatet blir veldig varmt. Pass ekstra godt på når det er barn eller eldre mennesker tilstede. m ADVARSEL: Flytt ikke på apparatet mens det er tent. m ADVARSEL: Bruk beskyttelseshansker når dette apparatet brukes. m ADVARSEL: Denne grillen må bare brukes på flatt og jevnt underlag. LAGRING OG/ELLER NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK Du må slå av gassen ved propanbeholderen når Weber -gassgrillen ikke er i bruk. Når Weber -gassgrillen lagres innendørs må gasstilførselen KOBLES FRA og LPbeholderen lagres utendørs, på et sted med god ventilasjon. LP-beholdere må lagres utendørs på et godt ventilert sted og holdes borte fra kontakt med barn. LP-beholdere som er koblet fra, må ikke lagres i en bygning, garasje eller i et annet lukket område. Når LP-beholderen ikke er koblet fra Weber -gassgrillen, må apparatet og LPbeholderen oppbevares utendørs på et sted med god ventilasjon. Weber -gassgrillen bør sjekkes for gasslekkasjer og hindringer i brennerrørene før bruk. (Se TENNING og VEDLIKEHOLD ). Sjekk at området under kontrollpanelet og oppsamlingspannen er fritt for rusk som kan hindre lufttilførsel for forbrenning eller ventilasjon. Edderkopp-/insektnettene skal også sjekkes for eventuelle hindringer (Se VEDLIKEHOLD ). 23

24 GASSINSTRUKSJONER VIKTIG INFORMASJON OM LP-BEHOLDER Beholderen må alltid monteres, transporteres og lagres i stående stilling. Beholderen må ikke slippes eller håndteres uforsvarlig. Beholderen må ikke lagres der hvor temperaturen kan overskride 51 C (for varm å holde i hånda). La f.eks. ikke beholderen ligge i bilen på varme dager. Se SIKRE HÅNDTERINGSTIPS FOR LP- GASSBEHOLDER. Hvis du ikke tas hensyn til disse FARE-advarslene, kan det føre til en brann som kan forårsake død eller alvorlig personskade. m FARE Du må IKKE lagre LP beholderen under eller nær denne grillen. Du må IKKE fylle denne beholderen mer enn 80 % full. Hvis du ikke følger dette nøye, kan det oppstå en brann som fører til død eller alvorlig personskade. m ADVARSEL: Denne grillen skal bare brukes utendørs på et godt ventilert sted. Skal ikke brukes i en garasje, bygning, skjul eller annet innelukket område. TIPS FOR SIKKER HÅNDTERING AV LP-GASSBEHOLDERE Flytende propan (LP)-gass er et petroleumsprodukt på samme måte som bensin og naturgass. LP-gass er i gassform ved normale temperaturer og trykk. Under moderat trykk er LP-gassen en væske, inne i beholderen. Når trykket slippes, fordamper væsken og blir til gass. LP-gass lukter som naturgass. Vær oppmerksom på denne lukten. LP-gass er tyngre enn luft. Lekkasje av LP-gass kan samles i lave områder og hindre uttynning. LP-beholderen må alltid monteres, transporteres og lagres i stående stilling. LPbeholdere må ikke mistes eller håndteres røft. Du må ikke lagre eller transportere LP-beholderen der hvor temperaturene kan nå 51 C (for varm å holde i hånden - for eksempel: la ikke LP-beholderen ligge i bilen på en varm dag). Håndter tomme LP-beholdere med samme forsiktighet som da de var fulle. Selv når LP-beholderen er tom for væske, kan det fremdeles være gasstrykk i beholderen. Steng alltid beholderventilen før frakobling. Bruk ikke en skadet LP-beholder. En bulket eller rusten LP-beholder eller beholder med skadet ventil kan være farlig og skal umiddelbart erstattes med en ny. Forbindelsen hvor slangen kobles til LP-beholderen må testes for lekkasje hver gang den tilkobles igjen. F.eks. test hver gang LP-beholderen etterfylles. Pass på at regulatoren blir montert med det lille ventilhullet pekende nedover, slik at det ikke samler seg vann. Denne ventilen skal være fri for skitt, fett, insekter etc. LAND Danmark, Sverige, Norge, Finnland, Nederland, Island, Ungarn, Tsjekkia, Kypros, Estland, Litauen, Latvia, Marokko, Slovenia, Slovakia, Spania Storbritannia, Frankrike, Portugal, Belgia, Irland, Hellas, Luxembourg, Italia, Sveits Tyskland, Østerrike RESERVESLANGE, REGULATOR OG MANIFOLD m VIKTIG MERKNAD: Vi anbefaler at du skifter gasslangen på Weber-gassgrillen hvert 5. år. Noen land kan ha krav om at gasslangen skal skiftes oftere enn hvert 5 år, da vil landets lov ha forrang. For utskifting av slange, regulator og manifold må du kontakte kundeservice-representanten i ditt område ved å bruke kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg inn på FORBRUKSDATA GASSTYPE OG TRYKK I 3B/P - 30 mbar I / 37 mbar I 3B/P - 50 mbar Hovedbrenner maks. kw (time) Propan Butan Q300, Q320 6,1 6,36 g (timer) Propan Butan Q300, Q

25 GASSINSTRUKSJONER TILKOBLING AV PROPANBEHOLDER Bruk LP-beholdere med en minimumskapasitet på 5 kg og en maksimumskapasitet på 13 kg. Illustrasjonene i denne håndboken som viser regulatoren kan vise en regulator som er forskjellig fra den du selv benytter på grillen din. Dette skyldes forskjeller fra land til land eller regionale forskjeller i bestemmelsene. m ADVARSEL: Pass på at LP-beholderen eller regulatorventilen er stengt. A) Koble til LP-beholderen. Noen regulatorer presses PÅ for å tilkobles og trekkes AV for å frakobles, mens andre har en mutter med venstregjenger som kobler dem til ventilen på beholderen. Følg den spesielle illustrerte instruksjonene for tilkobling av regulatoren som passer til din regulatortype. a) Skru regulatortilkoblingen på beholderen ved å vri den med klokka (1). Still inn regulatoren slik at ventilhullet (2) peker ned. b) Skru regulatortilkoblingen på beholderen ved å vri den mot klokka (3) (4). c) Påse at regulatorarmen (5) står i ned/av-stilling. Trykk regulatoren ned på beholderventilen til den låses i stilling (6). d) Påse at regulatorarmen står i av-stillingen. Skyv opp kraven 3 på regulatoren (7) (9). Trykk regulatoren ned på beholderventilen og oppretthold trykk. Lås med kraven (8) (10). Gjenta prosedyren hvis regulatoren ikke låses. m ADVARSEL: Slangen må festes til vognbenet med holdeklipset for slangen (11). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på slangen. Dette kan igjen føre til brann eller eksplosjon, og medføre alvorlig personskade eller død og skade på eiendom. m FARE En reserve LP-beholder med gass må ikke lagres under eller i nærheten av dette apparatet

26 SJEKK OM DET ER GASSLEKKASJER Sjekk at alle brennerventilene er av. Sjekk ved å trykke inn og vri reguleringsknappen med klokka. Påse at knappen står i indikatorstillingen AV. Hvis reguleringsknappen dreies, fortsetter du å dreie den med klokka til den stopper. Den står nå AV-stillingen. m ADVARSEL: Du bør sjekke om det er gasslekkasjer hver gang du kobler fra og kobler til en gasstilkobling. m ADVARSEL: Utfør disse lekkasjesjekkene selv om grillen ble satt sammen av forhandler eller forretning. m ADVARSEL: Tenn ikke brennerne når det utføres lekkasjesjekk. GASSINSTRUKSJONER m FARE 2 3 Ikke bruk åpen flamme for å sjekke om det er gasslekkasjer. Påse at det ikke finnes gnister eller åpne flammer i området mens du sjekker for lekkasjer. Gnister eller flammer vil resultere i brann eller eksplosjon, noe som kan medføre alvorlige personskader eller død, så vel som skade på eiendom. 2 3 Du trenger: en butan-/propanbeholder, en såpevannoppløsning og en klut eller en pensel for å påføre dette. A) Bland oppvaskmiddel og vann. B) Åpne opp ventilen på beholderen ved å bruke det alternativet som passer til din beholder og regulatortype. a) Drei beholderventilen mot klokka (1) (2) (3). b) Skyv regulatorarmen til opp/på-stillingen (4). c) Sett regulatorarmen til på-stillingen (5) (6). C) Sjekk for lekkasjer ved å fukte alle forbindelsene med såpevann og se etter om det 4 bobler. Oppstår det bobler, eller hvis boblene vokser, er det en lekkasje

27 GASSINSTRUKSJONER Sjekk A) Ventil-til-regulatorslangeforbindelse (7). B) Ventil-til-utvendig gassledningsforbindelse på brenner (8). C) Ventil-til-innvendig gassledningsforbindelse på brenner (9). m ADVARSEL: Hvis det er en lekkasje ved forbindelsen (7, 8 eller 9), trekker du til forbindelsen igjen med en nøkkel og sjekker med såpevannoppløsning igjen om det er lekkasjer. Steng av gassen, hvis det forekommer lekkasje etter at tilkoblingen er ettertrukket. IKKE BRUK GRILLEN. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på D) Regulator-til-beholderforbindelse (10). m ADVARSEL: Hvis det er lekkasje ved tilkoblingen (10), fjerner du LP-beholderen. Ikke bruk grillen. Bruk en annen LP-beholder, og etterkontroller for lekkasjer med såpevannoppløsning. Steng AV gassen, hvis det forekommer lekkasje etter at LP-beholderen er skiftet. IKKE BRUK GRILLEN. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på E) Slange-til-regulatorforbindelse (11). m ADVARSEL: Hvis det er lekkasje i forbindelsen (11), så skru AV gassen. IKKE BRUK GRILLEN. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på Når du har gjennomført sjekk for gasslekkasje, skal du skru gasstilførselen AV og skylle forbindelsene med vann. Merk: Siden noen oppløsninger for lekkasjetesting, også såpevann, kan forårsake korrosjon, bør alle forbindelsene skylles med rent vann etter lekkasjetestingen

28 GASSINSTRUKSJONER ETTERFYLLING AV PROPANBEHOLDER Vi anbefaler at du etterfyller LP-beholderen før den er helt tom. Ta med LP-beholderen til en Propangass-forhandler for å fylle den. Ta av gasstilførselen til beholderen: A) Steng av gasstilførselen, og koble slangen og regulatoren fra beholderen. Følg den spesielle illustrerte instruksjonene for tilkobling av regulatoren som passer til din regulatortype. a) Skru regulatortilkoblingen fra beholderen ved å vri den mot klokka (1). b) Skru regulatortilkoblingen fra beholderen ved å vri den med klokka (2) (3). c) Skyv regulatorarmen (4) til ned/av-stillingen. Trykk inn regulatorarmen til den løsner fra beholderen (5). d) Skyv regulatorarmen til av-stillingen (6) (8). Skyv opp kraven på regulatoren (7) (9) for å koble fra beholderen. B) Skift ut tom beholder med en som er full. TILKOBLE PROPANBEHOLDEREN Se TILKOBLING AV PROPANBEHOLDER

29 OPPSAMLINGSPANNE OG ENGANGS DRYPPANNE Grillen din er konstruert med et oppsamlingssystem for fett. Sjekk oppsamlingspannen og engangs dryppannen for fettoppsamling før hver bruk. Fjern overflødig fett med en plastspatel, se illustrasjon. Hvis nødvendig kan du vaske oppsamlingspannen og dryppannen med såpevann, skyll så med rent vann. Skift engangs dryppannen hvis nødvendig. m ADVARSEL: Sjekk oppsamlingspannen og engangs dryppannen for fettoppsamling før hver bruk. Fjern overflødig fett for å unngå en fettbrann. En fettbrann kan forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. m FORSIKTIG: Ikke legg aluminiumsfolie i grillen. FØR DU BRUKER GRILLEN SJEKK TENNEREN PÅ MODELLER MED ELEKTRISK TENNING Sjekk at AAA-batteriet er i god stand og at det er montert riktig (1). Noen batterier har plastbeskyttelse. Denne plasten må fjernes. Du må ikke forveksle denne med batterietiketten. 1 KONTROLL AV SLANGE Kontroller slangen for tegn på brudd. m ADVARSEL: Sjekk slangen om den har knekk, brudd, skrammer eller kutt, før hver gang du bruker grillen. Hvis slangen er skadet på noen måte, må du ikke bruke grillen. Bruk bare Weber -godkjent slange ved utskifting. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på 29

30 TENNING OG BRUK TENNING Sammendrag av tenningsinstruksjonene er gitt på stativbenet under reguleringsknappene (1). m FARE Hvis du ikke åpner lokket når du tenner grillen, eller ikke venter 5 minutter for å lufte ut gassen hvis grillen ikke lar seg tenne, kan dette resultere i en eksplosiv oppflamming som kan forårsake alvorlig personskade eller død. m ADVARSEL: Sjekk slangen om den har knekk, brudd, skrammer eller kutt, før hver gang du bruker grillen. Hvis slangen er skadet på noen måte, må du ikke bruke grillen. Bruk bare Weber -godkjent slange ved utskifting. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på Merk - Tennersystemet tenner brennerne med en gnist fra tennerelektroden inne i tennerkammeret. Du skaper energien for gnisten ved å trykke på tennerknappen til den klikker. A) Åpne lokket (2). B) Påse at alle reguleringsknappene på brenneren er slått AV (3). (Trykk inn kontrollknappen og vri den med klokka for å sjekke at den står i AV-stilling.) C) Åpne opp ventilen på beholderen ved å bruke det alternativet som passer til din beholder og regulatortype (4). m ADVARSEL: Ikke len deg over den åpne grillen mens du tenner grillen. D) Velg den utvendige brenneren, trykk inn reguleringsknappen og drei til START/HØY (5). E1) Q300 med trykkknapp-tenning - Trykk på tennerknappen, slik at det klikker. Gjenta hvis nødvendig (6). E2) Q300 med elektronisk tenning - Trykk på tennerknappen. Du kan høre at den gnistrer (6). F) Sjekk at brenneren tennes ved å se ned gjennom grillristen (7). Du skal nå se en flamme. m ADVARSEL: Hvis brenneren ikke tennes, skru reguleringsknappen på AV og vent 5 minutter slik at gassen luftes ut før du prøver igjen, eller prøv å tenne med en fyrstikk. G) Etter at den utvendige brenneren er tent kan du slå på den innvendige brenneren. Den innvendige brenneren tennes av den utvendige brenneren. SLUKKING AV GRILLEN Trykk inn og vri hver reguleringsknapp på brenneren med klokka til AV-stillingen. Slå AV gasstilførselen ved kilden AV START/HØY MEDIUM LAV 30

31 TENNING OG BRUK MANUELL TENNING m FARE Hvis du ikke åpner lokket når du tenner grillen, eller ikke venter 5 minutter for å lufte ut gassen hvis grillen ikke lar seg tenne, kan dette resultere i en eksplosiv oppflamming som kan forårsake alvorlig personskade eller død. A) Åpne lokket (1). B) Påse at alle reguleringsknappene på brenneren er slått AV (2). (Trykk inn hver reguleringsknapp og vri den med klokka for å sjekke at den står i av-stillingen.) C) Åpne opp ventilen på beholderen ved å bruke det alternativet som passer til din beholder og regulatortype (3). D) Tenn en fyrstikk og stikk den inn i påtenningsåpningen under tenneren (4). m ADVARSEL: Ikke len deg over den åpne grillen mens du tenner opp. E) Velg den utvendige brenneren, trykk inn reguleringsknappen og drei til START/ HØY (5). F) Sjekk at brenneren tennes ved å se ned gjennom grillristene. Du skal nå se en flamme (6). m ADVARSEL: Hvis brenneren ikke tennes, skrur du reguleringsknappen til AV og vent 5 minutter slik at gassen luftes ut før du prøver igjen. G) Etter at den utvendige brenneren er tent kan du slå på den innvendige brenneren. Den innvendige brenneren tennes av den utvendige brenneren SLUKKING AV GRILLEN Trykk inn og vri hver reguleringsknapp på brenneren med klokka til AV-stillingen. Slå AV gasstilførselen ved kilden AV START/HØY MEDIUM LAV 31

32 GRILLTIPS OG GODE RÅD FORVARME GRILLEN Weber -gassgrillen er et energi-effektivt apparat. Den drives med en økonomisk lav BTU-sats. Forvarming av grillen før grilling er viktig. Tenn opp gassgrillen i henhold til instruksjonene i denne brukerguiden. Forvarming: etter tenning dreier du alle brennerne til START/HØY, lukk lokket, og varm opp inntil temperaturen står mellom 260 og 290 C (500 og 550 F), den anbefalte steketemperaturen. Dette vil ta 10 til 15 minutter avhengig av forhold som lufttemperatur og vind. Merk: De første gangene du bruker grillen kan temperaturen inne i grillen være varmere enn det som vises i kokeboken, fordi overflatene i grillen fremdeles er reflekterende. Grillforholdene, som vind og vær, kan kreve justering av reguleringsknappene på brennerne for å oppnå riktige grilltemperaturer. Hvis brennerne slukker under grilling, åpne lokket, slå av brenneren(e), og vent fem minutter før du tenner på ny. STEKEMETODE OG BRUK FORVARME KONTROLLINNSTILLING INNE I BRENNEREN KONTROLLINNSTILLING PÅ UTSIDEN AV BRENNEREN m ADVARSEL: Ikke flytt Weber -gassgrillen når den er i bruk eller fortsatt er varm. STEKEMETODER Det viktigste å vite om grilling er hvilken stekemetode som skal brukes på et spesifikt kjøtt, direkte eller indirekte. Forskjellen er enkel. Med den direkte metoden som ligner steking, blir maten stekt direkte over flammen. Med den indirekte metoden blir flammene fordelt på hver side av maten. Den indirekte metoden ligner steking i ovn, men med flere fordeler som grillstrukturen, smaken og utseendet, enn det du får i en ovn. Det å bruke riktig metode er den korteste veien til flotte resultater og den beste måten å sikre gjennomsteking. DIREKTE LAV Kyllingstykker, pølser HØY HØY Med hver metode kan du justere brennerne slik som du ønsker. Kontrollinnstillingene HØY, MEDIUM, LAV eller AV er beskrevet i tabellen til høyre. Hvis du for eksempel skal brune kjøtt, setter du begge brennerne på HØY. Når du skal fullføre stekingen, setter du begge brennerne på LAV. For flere ideer må du se i oppskriftene i grillguiden som ligger vedlagt denne grillen. BRUNING Biff og stykker som trenger bruning Start med å brune kjøttet over direkte høy varme... LAV LAV Merk: Grillforholdene, som vind og vær, kan kreve justering av reguleringsknappene på brennerne for å oppnå riktige grilltemperaturer. HØY HØY...avslutt med å steke over direkte lav varme LAV LAV INDIREKTE liten hel kylling AV MEDIUM 32