GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill"

Transkript

1 GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE Hvis det lukter gass: 1. Steng av gasstilførselen til apparatet. 2. Slukk eventuelle åpne flammer. 3. Åpne lokket. 4. Hvis lukten fremdeles er tilstede, hold deg unna apparatet og ring øyeblikkelig gassleverandøren eller brannvesenet. Gass som lekker kan resultere i brann eller eksplosjon som kan forårsake alvorlig personskade eller død, eller skade eiendom. m ADVARSEL: Følg nøye alle prosedyrer for lekkasjesjekk i denne håndboken før du bruker grillen. Gjør dette selv om grillen ble montert av forhandler. m ADVARSEL: Ikke tenn dette apparatet uten at du først har lest avsnittet om TENNING AV BRENNER i denne håndboken. INFORMASJON TIL INSTALLATØREN: Denne håndboken må følge med eieren, som bør oppbevare den for fremtidig bruk. BARE TIL UTENDØRS BRUK. m ADVARSEL 1. Ikke lagre eller bruk bensin eller andre brennbare gasser og væsker i nærheten av dette eller andre apparater. 2. En gassbeholder som ikke er tilkoblet for bruk skal ikke lagres i nærheten av dette eller andre apparater. 0845BQ /28/11 LP NO - NORWEGIAN

2 ADVARSLER m FARE Dersom du ikke etterkommer anvisningene under Fare, Advarsel og Obs! i denne brukerhåndboken, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfall, eller til brann eller eksplosjon som forårsaker materielle skader. m ADVARSLER m Følg anvisningene for forskriftsmessig tilkobling for den aktuelle gassgrillen. m Oppbevar verken reservegassflasker eller frakoblede gassflasker under eller nær grillen. m Legg ikke trekket til grillen eller annet brennbart materiale på eller i oppbevaringsområdet under grillen. m Feilmontering kan være farlig. Følg monteringsanvisningene i denne håndboken nøye. m Etter en lagringsperiode og/eller hvis grillen ikke har vært i bruk, skal du kontrollere om Weber-gassgrillen lekker gass eller om brennerne er blokkert før du bruker den. Se riktig fremgangsmåte i denne håndboken. m Ikke bruk en flamme til å finne eventuell gasslekkasje. m Ikke bruk Weber -gassgrillen hvis det lekker gass fra noen av tilkoblingene. m Brennbare materialer skal ikke befinne seg nærmere enn ca. 60 cm fra baksiden eller på hver side av grillen. m Barn skal ikke betjene Weber -gassgrillen. Tilgjengelige deler fra grillen kan være svært varme. Hold barna dine på avstand mens den er i bruk. m Utvis forsiktighet ved bruk av Weber -gassgrill. Den blir varm under grilling eller rengjøring, og skal aldri forlates uten tilsyn, eller flyttes mens den er i bruk. m Skru av alle gassventiler hvis brennerne skulle slukke under bruk. Åpne lokket og vent fem minutter før du prøver å tenne gassflammen på nytt. Les også instruksjonene om TENNING. m Ikke bruk kull, briketter eller lavastein i Weber -gassgrillen. m Len deg aldri over den åpne grillen, legg heller ikke hendene eller fingrene på kanten foran grillen når du griller. m Dersom det forekommer ukontrollerte stikkflammer, flytter du maten bort fra flammene til de slukker. m Skulle det oppstå en fettbrann, skrur du av brennerne og holder lokket på inntil flammene er slukket. m Weber -gassgrillen skal rengjøres grundig med jevne mellomrom. m Gjør ikke munninger eller åpninger større når du rengjør ventiler eller brennere. m Flytende butan/propan er ikke naturgass. Ombygging eller forsøk på bruk av naturgass i en LP butan-/propangassenhet er farlig og vil annullere garantien. m En bulket eller rusten gassbeholder kan være farlig og bør kontrolleres av gassleverandøren. Ikke bruk en gassbeholder med ødelagt ventil. m Selv om gassbeholderen er tilsynelatende tom, kan den fremdeles inneholde gass. Gassbeholderen skal transporteres og lagres i samsvar med dette. m Du skal ikke under noen omstendigheter prøve å koble fra gassregulatoren eller noen gasstilkobling mens du griller. m Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker når du griller. m Ikke bruk denne grillen med mindre alle deler er på plass. Enheten må settes sammen i henhold til instruksjonene som er gjengitt i Monterings -instruksjonene. m Hold deg unna tenningskilder, når det skiftes gassbeholder. m Denne grillmodellen må ikke bygges inn i eller skyves inn i noen konstruksjon. Hvis denne advarselen ikke følges, kan det føre til brann eller en eksplosjon som kan medføre skade på eiendom og forårsake alvorlig personskade eller død. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE ADVARSLER...2 INNHOLDSFORTEGNELSE...3 SPRENGSKISSE - Q SPRENGSKISSELISTE - Q SPRENGSKISSE - Q SPRENGSKISSELISTE - Q VEDLIKEHOLD...35 RENGJØRING WEBER EDDERKOPP-/INSEKTNETT RENGJØRING ELLER SKIFTING AV BRENNERRØR TENNERSYSTEM MED TRYKK-KNAPP (Q300) DRIFT AV ELEKTRONISK TENNERSYSTEM (Q320) SKIFTING AV ELEKTRONISK TENNERSYSTEM ÅRLIG VEDLIKEHOLD...38 NOTAT...39 DELELISTE...8 MONTERING...9 GARANTI...22 GENERELLE INSTRUKSJONER...23 BRUK LAGRING OG/ELLER NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK GASSINSTRUKSJONER...24 VIKTIG INFORMASJON OM LP-BEHOLDER TIPS FOR SIKKER HÅNDTERING AV LP-GASSBEHOLDERE TILKOBLING AV PROPANBEHOLDER SJEKK OM DET ER GASSLEKKASJER ETTERFYLLING AV PROPANBEHOLDER TILKOBLE PROPANBEHOLDEREN FØR DU BRUKER GRILLEN...29 OPPSAMLINGSPANNE OG ENGANGS DRYPPANNE SJEKK TENNEREN PÅ MODELLER MED ELEKTRISK TENNING...29 KONTROLL AV SLANGE TENNING OG BRUK...30 TENNING SLUKKING AV GRILLEN MANUELL TENNING SLUKKING AV GRILLEN GRILLTIPS OG GODE RÅD...32 FORVARME GRILLEN STEKEMETODER GRUNNLEGGENDE OM GRILLING FEILSØKING...34 FEILSØKING AV HÅNDTAKBELYSNING (Q320)

4 SPRENGSKISSE - Q300 Q300 Q300_EURO_LP_

5 1. Arbeidsbord som kan svinges opp SPRENGSKISSELISTE - Q Tenner 19. Rammestativ bak 2. Termometer 11. Stor reguleringsknapp 20. Grillboks 3. Håndtak 12. Liten reguleringsknapp 21. Ventil og manifold - regulator 4. Grillrist 13. Engangs dryppanne 22. Brostykke 5. Ståltrådstang 14. Oppsamlingspanne 23. Høyre ben 6. Utvendig brennerrør 15. Venstre ben 24. Hjuldeksel 7. Innvendig brennerrør 16. Beholderdeksel 25. Navdeksel 8. Elektrode 17. Bunnrist 26. Hjul 9. Rammestativ foran 18. Lokk 27. Aksel 5

6 SPRENGSKISSE - Q320 Q320 1 Q320_EURO_LP_

7 SPRENGSKISSELISTE - Q Arbeidsbord som kan svinges opp 11. Tennerknapp/tennermodul 21. Bakre stativ 2. Termometer 12. Stor reguleringsknapp 22. Grillboks 3. Håndtakbelysning 13. Liten reguleringsknapp 23. Ventil og manifold - regulator 4. Håndtak 14. Engangs dryppanne 24. Brostykke bak 5. Grillrist 15. Oppsamlingspanne 25. Høyre ben 6. Ståltrådstang 16. Venstre ben 26. Hjuldeksel 7. Utvendig brennerrør 17. Beholderdeksel 27. Navdeksel 8. Innvendig brennerrør 18. Bunnrist 28. Hjul 9. Elektrode 19. Lokk 29. Aksel 10. Fremre stativ 20. Varmerist 7

8 DELELISTE VERKTØY SOM TRENGS: TREKLOSS 12- ¼-20 x 1" PHILLIPS STJERNESKRUE (SVART) 2- ¼-20 x 2¼" PHILLIPS-SKRUE MED RUNDT HODE 2-1- Q320 8

9 MONTERING

10 MONTERING 2 m Plasser hjulrammen til høyre. Klistremerket med tenningsinstruksjon peker fremover. 10

11 MONTERING

12 MONTERING 4 12

13 MONTERING 5 13

14 MONTERING

15 MONTERING

16 MONTERING A) Rull opp slangen og regulatoren på Weber Q 300/320. B) Ta av skruen på benet, og fest slangen og reguleringsklipset (1) til vognbenet. m ADVARSEL: Slangen må festes til vognbenet med holdeklipset for slangen. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på slangen. Dette kan igjen føre til brann eller eksplosjon, og medføre alvorlig personskade eller død og skade på eiendom. 1 16

17 MONTERING

18 MONTERING

19 MONTERING 14 Q Det kan forekomme at du hører raslelyd i lysrøret. Dette er normalt. Q

20 MONTERING 15 Q Bruker 3 AAA alkaliske batterier (ikke inkludert). Bruk bare alkaliske batterier. Gamle eller nye batterier, eller forskjellige typer batterier må ikke blandes (standard, alkaliske eller oppladbare). Hvis du ikke skal bruke Weber Q Grill Out -håndtakbelysningen på en måned eller mer, må du ta ut batteriene. 1 Weber Q Grill Out -håndtakbelysning har tippesensor : Åpent lokk - PÅ / lukket lokk - AV. Strømknappen (1) aktiverer eller deaktiverer tippesensoren. Til bruk på dagtid, deaktiver du sensoren ved å trykke på strømknappen (1). 20

21 MONTERING 16 Q Q

22 GARANTI Weber-Stephen Products LLC (Weber) garanterer herved til den FØRSTE KJØPEREN av denne Weber -gassgrillen at den er fri for defekter i materiale og produksjonsarbeid fra kjøpsdato som følger: Aluminiumstøping 5 år, 2 år maling unntatt bleking eller misfarging Deler av termoplast/herdeplast 5 år unntatt bleking Stasjonær vogn / Q -stativ 2 år Alle resterende deler 2 år Weber kan kreve rimelig bevis for kjøpsdato. TA DERFOR VARE PÅ KVITTERING ELLER FAKTURA. Denne begrensede garantien begrenser seg til reparasjon og utskifting av deler som kan bevises defekte under normal bruk og service, og som ved undersøkelse viser seg, til Webers tilfredsstillelse, å være defekt. Før du returnerer noen deler, må representanten for Kundeservice i ditt område kontaktes ved å bruke arket med kontaktinformasjon som følger med i håndboken. Hvis Weber bekrefter defekten og godkjenner reklamasjonen, vil Weber skifte ut slike deler uten omkostninger. Hvis du må sende inn defekte deler, må transportkostnadene forhåndsbetales. Weber vil returnere delene til kjøper, med frakt og porto forhåndsbetalt. Denne begrensede garantien dekker ikke mangler eller driftsvanskeligheter som skyldes ulykke, mishandling, misbruk, ombygging, feilaktig installasjon eller feilaktig vedlikehold eller service. Eller unnlatelse fra å foreta normal og rutinemessig vedlikehold, inklusive, men ikke begrenset til skade forårsaket av insekter inne i brennerrørene, som beskrevet i denne brukerhåndboken. Forringelse eller skade på grunn av vanskelige værforhold slik som hagl, orkaner, jordskjelv eller tornadoer, misfarging på grunn av eksponering for kjemikalier enten direkte eller i atmosfæren, er ikke dekket av denne begrensede garantien. Det er ingen andre uttrykte garantier unntatt de som er anført her. Alle anvendelige og underforståtte garantier med hensyn til salg og produktets stand er begrenset til å gjelde i den samme perioden som den uttrykte skriftlige begrensede garantien. I noen regioner er det ikke lov å begrense hvor lenge en antydet garanti varer, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke deg. Weber er ikke ansvarlig for noen spesiell, indirekte skade eller følgeskade. I noen regioner er det ikke lov å ekskludere eller begrense tilfeldig skade eller følgeskader, så denne begrensningen eller eksklusjonen gjelder kanskje ikke deg. Weber autoriserer ingen annen person eller firma til på dets vegne å påta seg forpliktelser eller ansvar i forbindelse med salg, montering, bruk, fjerning, retur eller erstatning av deres utstyr; og ingen slike representasjoner er bindende for Weber. Denne garantien gjelder kun for produkter som selges direkte til forbruker. Besøk velg opprinnelsesland, og registrer grillen din i dag. 22

23 GENERELLE INSTRUKSJONER Weber-gassgrillen er en grill til utendørsbruk. Med Weber-gassgrillen kan du grille, steke og bake med resultater det er vanskelig å etterligne med komfyrer og ovner på kjøkkenet. Weber gassgrillen leveres med hjul, slik at du enkelt kan endre plasseringen i hagen eller på terrassen. Når grillen er flyttbar kan du ta med deg Weber-gassgrillen et annet sted. Butan/propan (LP) er lett å bruke og gir bedre kontroll på grillingen enn ved bruk av kull. Disse anvisningene gir minstekravene for å montere Weber-gassgrillen. Vi anbefaler deg derfor å lese nøye gjennom før du bruker Weber-gassgrillen. Skal ikke betjenes av barn. Må ikke kobles til naturgass (lysgass). Ventiler og åpninger er designet kun for LPgass. Må ikke brukes med briketter eller lavastein. Bruk bare en 3 kg - 13 kg LP-gassbeholder. I Storbritannia må dette apparatet monteres med en regulator som tilfredsstiller BS3016, som har en nominell utgang på 37 millibar. (Leveres med grillen). Slangen må ikke få knekk. Lengden på slangen må ikke være mer enn 1,5 meter. Skift den fleksible slangen hvis nasjonale bestemmelser tilsier det. Eventuelle deler som er forseglet av produsenten, skal ikke endres av brukeren. Eventuelle endringer av apparatet kan være farlig. Det må bare brukes en nasjonal godkjent lav-trykkslange og regulator. BRUK m ADVARSEL: Dette apparatet er bare ment for utendørs bruk og skal ikke brukes i garasjer og bislag eller verandaer. m ADVARSEL: Weber-gassgrillen må ikke brukes under et ubeskyttet, brennbart tak eller overheng. m ADVARSEL: Brennbare materialer skal ikke befinne seg nærmere enn ca. 60 cm fra baksiden eller sidene på grillen. m ADVARSEL: Weber-gassgrillen skal ikke monteres i eller på campingvogner og/eller båter. m ADVARSEL: Hele grillen blir varm når den er i bruk. Forlat ikke grillen uten tilsyn. m ADVARSEL: Hold elektriske tilførselsledninger og drivstofftilførselsledningen borte fra varme overflater. m ADVARSEL: Hold grillområdet fritt for antennelige gasser og væsker slik som bensin, parafin, alkohol, etc., og andre brennbare materialer. m ADVARSEL: Ikke lagre en ekstra (reserve) gassbeholder nær Weber-gassgrillen. m ADVARSEL: Dette apparatet blir veldig varmt. Pass ekstra godt på når det er barn eller eldre mennesker tilstede. m ADVARSEL: Flytt ikke på apparatet mens det er tent. m ADVARSEL: Bruk beskyttelseshansker når dette apparatet brukes. m ADVARSEL: Denne grillen må bare brukes på flatt og jevnt underlag. LAGRING OG/ELLER NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK Du må slå av gassen ved propanbeholderen når Weber -gassgrillen ikke er i bruk. Når Weber -gassgrillen lagres innendørs må gasstilførselen KOBLES FRA og LPbeholderen lagres utendørs, på et sted med god ventilasjon. LP-beholdere må lagres utendørs på et godt ventilert sted og holdes borte fra kontakt med barn. LP-beholdere som er koblet fra, må ikke lagres i en bygning, garasje eller i et annet lukket område. Når LP-beholderen ikke er koblet fra Weber -gassgrillen, må apparatet og LPbeholderen oppbevares utendørs på et sted med god ventilasjon. Weber -gassgrillen bør sjekkes for gasslekkasjer og hindringer i brennerrørene før bruk. (Se TENNING og VEDLIKEHOLD ). Sjekk at området under kontrollpanelet og oppsamlingspannen er fritt for rusk som kan hindre lufttilførsel for forbrenning eller ventilasjon. Edderkopp-/insektnettene skal også sjekkes for eventuelle hindringer (Se VEDLIKEHOLD ). 23

24 GASSINSTRUKSJONER VIKTIG INFORMASJON OM LP-BEHOLDER Beholderen må alltid monteres, transporteres og lagres i stående stilling. Beholderen må ikke slippes eller håndteres uforsvarlig. Beholderen må ikke lagres der hvor temperaturen kan overskride 51 C (for varm å holde i hånda). La f.eks. ikke beholderen ligge i bilen på varme dager. Se SIKRE HÅNDTERINGSTIPS FOR LP- GASSBEHOLDER. Hvis du ikke tas hensyn til disse FARE-advarslene, kan det føre til en brann som kan forårsake død eller alvorlig personskade. m FARE Du må IKKE lagre LP beholderen under eller nær denne grillen. Du må IKKE fylle denne beholderen mer enn 80 % full. Hvis du ikke følger dette nøye, kan det oppstå en brann som fører til død eller alvorlig personskade. m ADVARSEL: Denne grillen skal bare brukes utendørs på et godt ventilert sted. Skal ikke brukes i en garasje, bygning, skjul eller annet innelukket område. TIPS FOR SIKKER HÅNDTERING AV LP-GASSBEHOLDERE Flytende propan (LP)-gass er et petroleumsprodukt på samme måte som bensin og naturgass. LP-gass er i gassform ved normale temperaturer og trykk. Under moderat trykk er LP-gassen en væske, inne i beholderen. Når trykket slippes, fordamper væsken og blir til gass. LP-gass lukter som naturgass. Vær oppmerksom på denne lukten. LP-gass er tyngre enn luft. Lekkasje av LP-gass kan samles i lave områder og hindre uttynning. LP-beholderen må alltid monteres, transporteres og lagres i stående stilling. LPbeholdere må ikke mistes eller håndteres røft. Du må ikke lagre eller transportere LP-beholderen der hvor temperaturene kan nå 51 C (for varm å holde i hånden - for eksempel: la ikke LP-beholderen ligge i bilen på en varm dag). Håndter tomme LP-beholdere med samme forsiktighet som da de var fulle. Selv når LP-beholderen er tom for væske, kan det fremdeles være gasstrykk i beholderen. Steng alltid beholderventilen før frakobling. Bruk ikke en skadet LP-beholder. En bulket eller rusten LP-beholder eller beholder med skadet ventil kan være farlig og skal umiddelbart erstattes med en ny. Forbindelsen hvor slangen kobles til LP-beholderen må testes for lekkasje hver gang den tilkobles igjen. F.eks. test hver gang LP-beholderen etterfylles. Pass på at regulatoren blir montert med det lille ventilhullet pekende nedover, slik at det ikke samler seg vann. Denne ventilen skal være fri for skitt, fett, insekter etc. LAND Danmark, Sverige, Norge, Finnland, Nederland, Island, Ungarn, Tsjekkia, Kypros, Estland, Litauen, Latvia, Marokko, Slovenia, Slovakia, Spania Storbritannia, Frankrike, Portugal, Belgia, Irland, Hellas, Luxembourg, Italia, Sveits Tyskland, Østerrike RESERVESLANGE, REGULATOR OG MANIFOLD m VIKTIG MERKNAD: Vi anbefaler at du skifter gasslangen på Weber-gassgrillen hvert 5. år. Noen land kan ha krav om at gasslangen skal skiftes oftere enn hvert 5 år, da vil landets lov ha forrang. For utskifting av slange, regulator og manifold må du kontakte kundeservice-representanten i ditt område ved å bruke kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg inn på FORBRUKSDATA GASSTYPE OG TRYKK I 3B/P - 30 mbar I / 37 mbar I 3B/P - 50 mbar Hovedbrenner maks. kw (time) Propan Butan Q300, Q320 6,1 6,36 g (timer) Propan Butan Q300, Q

25 GASSINSTRUKSJONER TILKOBLING AV PROPANBEHOLDER Bruk LP-beholdere med en minimumskapasitet på 5 kg og en maksimumskapasitet på 13 kg. Illustrasjonene i denne håndboken som viser regulatoren kan vise en regulator som er forskjellig fra den du selv benytter på grillen din. Dette skyldes forskjeller fra land til land eller regionale forskjeller i bestemmelsene. m ADVARSEL: Pass på at LP-beholderen eller regulatorventilen er stengt. A) Koble til LP-beholderen. Noen regulatorer presses PÅ for å tilkobles og trekkes AV for å frakobles, mens andre har en mutter med venstregjenger som kobler dem til ventilen på beholderen. Følg den spesielle illustrerte instruksjonene for tilkobling av regulatoren som passer til din regulatortype. a) Skru regulatortilkoblingen på beholderen ved å vri den med klokka (1). Still inn regulatoren slik at ventilhullet (2) peker ned. b) Skru regulatortilkoblingen på beholderen ved å vri den mot klokka (3) (4). c) Påse at regulatorarmen (5) står i ned/av-stilling. Trykk regulatoren ned på beholderventilen til den låses i stilling (6). d) Påse at regulatorarmen står i av-stillingen. Skyv opp kraven 3 på regulatoren (7) (9). Trykk regulatoren ned på beholderventilen og oppretthold trykk. Lås med kraven (8) (10). Gjenta prosedyren hvis regulatoren ikke låses. m ADVARSEL: Slangen må festes til vognbenet med holdeklipset for slangen (11). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på slangen. Dette kan igjen føre til brann eller eksplosjon, og medføre alvorlig personskade eller død og skade på eiendom. m FARE En reserve LP-beholder med gass må ikke lagres under eller i nærheten av dette apparatet

26 SJEKK OM DET ER GASSLEKKASJER Sjekk at alle brennerventilene er av. Sjekk ved å trykke inn og vri reguleringsknappen med klokka. Påse at knappen står i indikatorstillingen AV. Hvis reguleringsknappen dreies, fortsetter du å dreie den med klokka til den stopper. Den står nå AV-stillingen. m ADVARSEL: Du bør sjekke om det er gasslekkasjer hver gang du kobler fra og kobler til en gasstilkobling. m ADVARSEL: Utfør disse lekkasjesjekkene selv om grillen ble satt sammen av forhandler eller forretning. m ADVARSEL: Tenn ikke brennerne når det utføres lekkasjesjekk. GASSINSTRUKSJONER m FARE 2 3 Ikke bruk åpen flamme for å sjekke om det er gasslekkasjer. Påse at det ikke finnes gnister eller åpne flammer i området mens du sjekker for lekkasjer. Gnister eller flammer vil resultere i brann eller eksplosjon, noe som kan medføre alvorlige personskader eller død, så vel som skade på eiendom. 2 3 Du trenger: en butan-/propanbeholder, en såpevannoppløsning og en klut eller en pensel for å påføre dette. A) Bland oppvaskmiddel og vann. B) Åpne opp ventilen på beholderen ved å bruke det alternativet som passer til din beholder og regulatortype. a) Drei beholderventilen mot klokka (1) (2) (3). b) Skyv regulatorarmen til opp/på-stillingen (4). c) Sett regulatorarmen til på-stillingen (5) (6). C) Sjekk for lekkasjer ved å fukte alle forbindelsene med såpevann og se etter om det 4 bobler. Oppstår det bobler, eller hvis boblene vokser, er det en lekkasje

27 GASSINSTRUKSJONER Sjekk A) Ventil-til-regulatorslangeforbindelse (7). B) Ventil-til-utvendig gassledningsforbindelse på brenner (8). C) Ventil-til-innvendig gassledningsforbindelse på brenner (9). m ADVARSEL: Hvis det er en lekkasje ved forbindelsen (7, 8 eller 9), trekker du til forbindelsen igjen med en nøkkel og sjekker med såpevannoppløsning igjen om det er lekkasjer. Steng av gassen, hvis det forekommer lekkasje etter at tilkoblingen er ettertrukket. IKKE BRUK GRILLEN. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på D) Regulator-til-beholderforbindelse (10). m ADVARSEL: Hvis det er lekkasje ved tilkoblingen (10), fjerner du LP-beholderen. Ikke bruk grillen. Bruk en annen LP-beholder, og etterkontroller for lekkasjer med såpevannoppløsning. Steng AV gassen, hvis det forekommer lekkasje etter at LP-beholderen er skiftet. IKKE BRUK GRILLEN. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på E) Slange-til-regulatorforbindelse (11). m ADVARSEL: Hvis det er lekkasje i forbindelsen (11), så skru AV gassen. IKKE BRUK GRILLEN. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på Når du har gjennomført sjekk for gasslekkasje, skal du skru gasstilførselen AV og skylle forbindelsene med vann. Merk: Siden noen oppløsninger for lekkasjetesting, også såpevann, kan forårsake korrosjon, bør alle forbindelsene skylles med rent vann etter lekkasjetestingen

28 GASSINSTRUKSJONER ETTERFYLLING AV PROPANBEHOLDER Vi anbefaler at du etterfyller LP-beholderen før den er helt tom. Ta med LP-beholderen til en Propangass-forhandler for å fylle den. Ta av gasstilførselen til beholderen: A) Steng av gasstilførselen, og koble slangen og regulatoren fra beholderen. Følg den spesielle illustrerte instruksjonene for tilkobling av regulatoren som passer til din regulatortype. a) Skru regulatortilkoblingen fra beholderen ved å vri den mot klokka (1). b) Skru regulatortilkoblingen fra beholderen ved å vri den med klokka (2) (3). c) Skyv regulatorarmen (4) til ned/av-stillingen. Trykk inn regulatorarmen til den løsner fra beholderen (5). d) Skyv regulatorarmen til av-stillingen (6) (8). Skyv opp kraven på regulatoren (7) (9) for å koble fra beholderen. B) Skift ut tom beholder med en som er full. TILKOBLE PROPANBEHOLDEREN Se TILKOBLING AV PROPANBEHOLDER

29 OPPSAMLINGSPANNE OG ENGANGS DRYPPANNE Grillen din er konstruert med et oppsamlingssystem for fett. Sjekk oppsamlingspannen og engangs dryppannen for fettoppsamling før hver bruk. Fjern overflødig fett med en plastspatel, se illustrasjon. Hvis nødvendig kan du vaske oppsamlingspannen og dryppannen med såpevann, skyll så med rent vann. Skift engangs dryppannen hvis nødvendig. m ADVARSEL: Sjekk oppsamlingspannen og engangs dryppannen for fettoppsamling før hver bruk. Fjern overflødig fett for å unngå en fettbrann. En fettbrann kan forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. m FORSIKTIG: Ikke legg aluminiumsfolie i grillen. FØR DU BRUKER GRILLEN SJEKK TENNEREN PÅ MODELLER MED ELEKTRISK TENNING Sjekk at AAA-batteriet er i god stand og at det er montert riktig (1). Noen batterier har plastbeskyttelse. Denne plasten må fjernes. Du må ikke forveksle denne med batterietiketten. 1 KONTROLL AV SLANGE Kontroller slangen for tegn på brudd. m ADVARSEL: Sjekk slangen om den har knekk, brudd, skrammer eller kutt, før hver gang du bruker grillen. Hvis slangen er skadet på noen måte, må du ikke bruke grillen. Bruk bare Weber -godkjent slange ved utskifting. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på 29

30 TENNING OG BRUK TENNING Sammendrag av tenningsinstruksjonene er gitt på stativbenet under reguleringsknappene (1). m FARE Hvis du ikke åpner lokket når du tenner grillen, eller ikke venter 5 minutter for å lufte ut gassen hvis grillen ikke lar seg tenne, kan dette resultere i en eksplosiv oppflamming som kan forårsake alvorlig personskade eller død. m ADVARSEL: Sjekk slangen om den har knekk, brudd, skrammer eller kutt, før hver gang du bruker grillen. Hvis slangen er skadet på noen måte, må du ikke bruke grillen. Bruk bare Weber -godkjent slange ved utskifting. Kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på Merk - Tennersystemet tenner brennerne med en gnist fra tennerelektroden inne i tennerkammeret. Du skaper energien for gnisten ved å trykke på tennerknappen til den klikker. A) Åpne lokket (2). B) Påse at alle reguleringsknappene på brenneren er slått AV (3). (Trykk inn kontrollknappen og vri den med klokka for å sjekke at den står i AV-stilling.) C) Åpne opp ventilen på beholderen ved å bruke det alternativet som passer til din beholder og regulatortype (4). m ADVARSEL: Ikke len deg over den åpne grillen mens du tenner grillen. D) Velg den utvendige brenneren, trykk inn reguleringsknappen og drei til START/HØY (5). E1) Q300 med trykkknapp-tenning - Trykk på tennerknappen, slik at det klikker. Gjenta hvis nødvendig (6). E2) Q300 med elektronisk tenning - Trykk på tennerknappen. Du kan høre at den gnistrer (6). F) Sjekk at brenneren tennes ved å se ned gjennom grillristen (7). Du skal nå se en flamme. m ADVARSEL: Hvis brenneren ikke tennes, skru reguleringsknappen på AV og vent 5 minutter slik at gassen luftes ut før du prøver igjen, eller prøv å tenne med en fyrstikk. G) Etter at den utvendige brenneren er tent kan du slå på den innvendige brenneren. Den innvendige brenneren tennes av den utvendige brenneren. SLUKKING AV GRILLEN Trykk inn og vri hver reguleringsknapp på brenneren med klokka til AV-stillingen. Slå AV gasstilførselen ved kilden AV START/HØY MEDIUM LAV 30

31 TENNING OG BRUK MANUELL TENNING m FARE Hvis du ikke åpner lokket når du tenner grillen, eller ikke venter 5 minutter for å lufte ut gassen hvis grillen ikke lar seg tenne, kan dette resultere i en eksplosiv oppflamming som kan forårsake alvorlig personskade eller død. A) Åpne lokket (1). B) Påse at alle reguleringsknappene på brenneren er slått AV (2). (Trykk inn hver reguleringsknapp og vri den med klokka for å sjekke at den står i av-stillingen.) C) Åpne opp ventilen på beholderen ved å bruke det alternativet som passer til din beholder og regulatortype (3). D) Tenn en fyrstikk og stikk den inn i påtenningsåpningen under tenneren (4). m ADVARSEL: Ikke len deg over den åpne grillen mens du tenner opp. E) Velg den utvendige brenneren, trykk inn reguleringsknappen og drei til START/ HØY (5). F) Sjekk at brenneren tennes ved å se ned gjennom grillristene. Du skal nå se en flamme (6). m ADVARSEL: Hvis brenneren ikke tennes, skrur du reguleringsknappen til AV og vent 5 minutter slik at gassen luftes ut før du prøver igjen. G) Etter at den utvendige brenneren er tent kan du slå på den innvendige brenneren. Den innvendige brenneren tennes av den utvendige brenneren SLUKKING AV GRILLEN Trykk inn og vri hver reguleringsknapp på brenneren med klokka til AV-stillingen. Slå AV gasstilførselen ved kilden AV START/HØY MEDIUM LAV 31

32 GRILLTIPS OG GODE RÅD FORVARME GRILLEN Weber -gassgrillen er et energi-effektivt apparat. Den drives med en økonomisk lav BTU-sats. Forvarming av grillen før grilling er viktig. Tenn opp gassgrillen i henhold til instruksjonene i denne brukerguiden. Forvarming: etter tenning dreier du alle brennerne til START/HØY, lukk lokket, og varm opp inntil temperaturen står mellom 260 og 290 C (500 og 550 F), den anbefalte steketemperaturen. Dette vil ta 10 til 15 minutter avhengig av forhold som lufttemperatur og vind. Merk: De første gangene du bruker grillen kan temperaturen inne i grillen være varmere enn det som vises i kokeboken, fordi overflatene i grillen fremdeles er reflekterende. Grillforholdene, som vind og vær, kan kreve justering av reguleringsknappene på brennerne for å oppnå riktige grilltemperaturer. Hvis brennerne slukker under grilling, åpne lokket, slå av brenneren(e), og vent fem minutter før du tenner på ny. STEKEMETODE OG BRUK FORVARME KONTROLLINNSTILLING INNE I BRENNEREN KONTROLLINNSTILLING PÅ UTSIDEN AV BRENNEREN m ADVARSEL: Ikke flytt Weber -gassgrillen når den er i bruk eller fortsatt er varm. STEKEMETODER Det viktigste å vite om grilling er hvilken stekemetode som skal brukes på et spesifikt kjøtt, direkte eller indirekte. Forskjellen er enkel. Med den direkte metoden som ligner steking, blir maten stekt direkte over flammen. Med den indirekte metoden blir flammene fordelt på hver side av maten. Den indirekte metoden ligner steking i ovn, men med flere fordeler som grillstrukturen, smaken og utseendet, enn det du får i en ovn. Det å bruke riktig metode er den korteste veien til flotte resultater og den beste måten å sikre gjennomsteking. DIREKTE LAV Kyllingstykker, pølser HØY HØY Med hver metode kan du justere brennerne slik som du ønsker. Kontrollinnstillingene HØY, MEDIUM, LAV eller AV er beskrevet i tabellen til høyre. Hvis du for eksempel skal brune kjøtt, setter du begge brennerne på HØY. Når du skal fullføre stekingen, setter du begge brennerne på LAV. For flere ideer må du se i oppskriftene i grillguiden som ligger vedlagt denne grillen. BRUNING Biff og stykker som trenger bruning Start med å brune kjøttet over direkte høy varme... LAV LAV Merk: Grillforholdene, som vind og vær, kan kreve justering av reguleringsknappene på brennerne for å oppnå riktige grilltemperaturer. HØY HØY...avslutt med å steke over direkte lav varme LAV LAV INDIREKTE liten hel kylling AV MEDIUM 32

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E-0 CLASSIC E-0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR ELEKTRISK GRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR ELEKTRISK GRILL BRUKERHÅNDBOK FOR ELEKTRISK GRILL Du må lese denne brukerhåndboken før du begynner å bruke den elektriske grillen. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette apparatet er merket for 220 V-240 V - 50/60 Hz

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning WEBER Q 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/2472308

Din bruksanvisning WEBER Q 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/2472308 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

31316 & 31317-2008 NOR AB 1 Monteringsanvisning kullgrill artikkel nr. 31316 & 31317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer