Offentlig telefonliste Deanu gielda Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig telefonliste Deanu gielda Tana kommune"

Transkript

1 Offentlig telefonliste Deanu gielda Tana kommune Politisk ledelse Ordfører Frank Ingilæ Varaordfører Hartvik Hansen Rådmann og rådmannsstab Rådmann Jørn Aslaksen Ass Rådmann Kjell Nilssen Undervisningsleder Geir Tvare Konsulent Aud Varsi Personalavdelingen Personalsekr Inger Marie Sabbasen Personalleder Vigdis Blien Personalsekr. Snaida Saua Personalsekr. Hege Johannessen Økonomiavdelingen Økonomisjef Sissel Saua Førstesekretær Vivian E Opdahl Førstesekretær Nelly Dikkanen Førstesekretær -skatt Irene T. Kalliainen Sekretær Wenche Johansen Konsulent - lønn Torill Arntsen Førstesekretær - lønn Grete R. Erlandsen Informasjons og serviceavdelingen Informasjons og serviceleder Bill Sørensen Politisk sekretæriat Aslaug Iversen Politisk sekretæriat Frode Gundersen Post/Arkiv Laila Dervo Post/Arkiv Marit Anna Hildonen Sentralbord Anne Britt Slangeng Landbruksvikar Wenche Pettersen Grupppenr. IT IT-konsulent Bjørn-Magne Holm IT-konsulent Jon Ramy Andersen Gruppenr. Språk Språkkonsulent Hartvik Hansen Språkkonsulent Juhán Niillas Wigelius Tana bibliotek Gruppenr Bibliotekssjef Ragnhild Måsø Biblioteket Skranke Oppdatert telefonliste Side 1

2 Biblioteket Kontoret Bygg og anleggsavdelingen Avdelingsleder Tor Inge Hellander Bygningsleder Øysten Dervola Vaktmestere-Gruppenr. Vakttelefon Vaktmester/Seida skole Magnar Aslaksen Vaktmester Seida skole Jonny Larsen Vaktmester /Sameskolen Oscar Wigelius Vaktmester /Polmak Jan Leonhardsen Vaktmester Austertana Vaktmester Håkon Henriksen Vaktmester Reidar Wigelius Vaktmester Knut Aikio Renholdskoordinator Bodil Larsen Prosjektleder Nils Asgeir Samuelsen Feier Bedriftselektrikker Åsmund Nilsen Vei,vann og anlegg Oppsynsmann Reidar Varsi Ingeniør Åge Guttormsen Anlegg, vann Terje Frode Remso Anlegg, Vann Viktor Olsen Anlegg, Vann Odd Arill Losoa Renseanlegg Robert Olsen Renseanlegg/ vei Agnar Davidsen Brannvakt, befal Brannvakt Mannskap Utviklingsavdelingen Utviklingsleder Svein Ottar Helander Landbruk Landbruksrådgiver Therese Nyborg Landbrukskons. Terje Njuolla Kulturrådgiver Laura Kjølås Miljørådgiver Anne Smeland Museumsleder Turid Lindi Oppmålingsingeniør Frode G Nilsen Oppmålingsingeniør Arnfinn Jessen Arealplanlegger Lars Smeland Byggesaksbehandler Bjørnar Andersen Nærings-og økonomirådgiver Frans Eriksen Fritidsleder Greta Kristoffersen Førstesekretær Marie Jelti Kulturskolen Kulturskolerektor Dag Broch Oppdatert telefonliste Side 2

3 Kulturskolelærer Ebba Joks Tanabru barnehage Styrer Margunn Strendo Andersen Fellesarealet Avd Rosa Avd Blå Avd Lilla Avd Åpen barehage Turtelefon Austertana oppvekstsenter Austertana pedagoger Austertana barnehage Ped.leder Austertana barnehage Austertana barnehage Avdeling Rektor Austertana skole Børre St. Børresen Austertana skole Kontor/SFO Austertana skole Småtrinn Austertana skole Mellomtrinn Austertana skole Ungdtrinn Digforsk Tana Leder Torill Dagfinnsdatter Digforsk kontor Hjelpetjenesten Avd.leder Hjelpetjenester Jakob Lanto Merkantil Mimmi Tobiassen Merkantil Hjørdis Kaspersen Barnevernstjenesten Barnevern Camilla Porsanger Barnevern Idunn Dervola Psykisk helsetjeneste Psyk.helsetj Riitta Tautra Psyk.helsetj Wenke Lanto Psyk.helsetj Jan Oscar Dervo Psyk.helsetj Eli Sabbasen Psyk.helsetj Anita Henriksen Psyk.helsetj Bjørn Vidar Dalan PPT PPT Olaf Trosten PPT PPT Siw Pleym PPT Flerbrukssenteret Botjenesten Oppdatert telefonliste Side 3

4 Omsorgsbasen Leder botjenesten Inger Anne Kristoffersen Fagansvarlig Ann Merete Sørensen Botjenesten Lise Johnsen Botjernesten Leilighet Botjenesten Leilighet Botjenesten Barneavlastinga Hjelpetjenesten Møteplassen Laura Eriksen Kons. Funksjonshemmede Anny Haugmann Hjelpetjenesten Vikar Tana legesenter Ledende legseskretær Lillian Saua Medisinbestilling Skrivestua Skiftestua Helsestasjonen - Henriksen Anne Bergitte Helsestasjonen - Lavvir Lise Lotte Tana sykeavdeling Soneleder Ass. soneleder Liss Lukkari Vaktrom Vakth.sykepleier Tana omsorgssone Leder Liv Berit Johnsen Vakttelefon Hjemmesykepleien Rustefjelbma Hjemmesykepleien - Omsorgsbolig Hjemmesykepleien - Tanabru Hjemmesykepleien - Tanabru Hjemmesykepleie - sekretær Kreftsykepleier\Rådgiver Inger Varsi Austertana eldresenter Soneleder Sigrunn Pedersen Vaktrom Polmak Sykehjem Ass. Soneleder Riitta Nemsinkoff Vaktrom Kunnskapens hus Tana studiesenter Gunnar Paulsen Voksenopplæringen Bjørn Kajander Oppdatert telefonliste Side 4

5 Losa Tana LosaTana Kristin Rajala LosaTana Line Løkken Boftsa oppvekstsenter Rektor Boftsa skole Heidi Wilsgård Boftsa skole Kontor Boftsa skole Teamleder 1-4trinn Boftsa skole Teamleder 5-7trinn Boftsa skole Teamleder 8-10trinn Arbrom1 / Lærerværelse Vikar Boftsa Oppvekstsenter - Barnehage Personell Sirma skole Sirma skole Rektors Kontor Sirma skole Pedagog Deanu sameskole Rektor Deanu sameskole Trond-Are Anti Forkontor Rådgiverkontor Lærerværelse Teamleder Teamleder Teamleder Deanu sameskole - Pedagog SBG SFO Deanu sameskuvla Seida skole Rektor Seida skole Else Marie Seim Seida skole Kontor Seida skole Per Ivar Henriksen Seida skole SFO Seida skole Omsorgsbasen Seida skole Rådgiver Seida skole Inspektør Lærerværelse Møterom 1 etasje Tana kommunale eiendomsselskap Daglig leder Eirin Tapio Prosjekt-/byggeleder Arnfinn Andersen Oppdatert telefonliste Side 5