Deanu gielda - Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ulf Ballo Leder AP Helge Samuelsen Medlem H Nancy Porsanger Anti Medlem SP May Brith Tobiassen Medlem SFP/NSR Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karen Inga Vars MEDL V Ansgar Aslaksen NESTL FE/OL Torill Klogh MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Jon Arild Aslaksen Ansgar Aslaksen AP Per Magne Lille Marit Anna Hildonen Torill Klogh SV FE/OL Merknader Leder Ulf Ballo (AP) ble erklært inhabil til å være med på behandling av sakene f.o.m 21/13, t.o.m. 26/13, samt sak 28/13, jfr. Forvaltningslovens 6b. May Britt Tobiassen (SFP/NSR) ble erklært inhabil til å være med på behandling av sakene 21/13 og 34/13. jfr. Forvaltningslovens 6 b. Fra administrasjonen møtte: Navn Jørn Aslaksen Svein Ottar Helander Aslaug Iversen Terese Nyborg Stilling Rådmannen Utviklingsleder Sekretær Fagleder landbruk

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Ulf Ballo Leder Saksliste Utvalgssaksnr PS 15/2013 PS 16/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 17/2013 Godkjenning av protokoll fra PS 18/2013 Landbruksvikarordningen i Tana - framtidig 2012/1048 driftsordning PS 19/2013 Alf Kollstrøm - Tilskudd til kjøp av fiskebåt 2013/329 PS 20/2013 Laksnes utleie - Søknad om tilskudd til kjøp av 2013/349 fiskefartøy PS 21/2013 Arvid Varsi - Søknad om støtte fra 2013/318 primærnæringsfond - kjøp av melkekvote PS 22/2013 Else M. og Ulf T. Ballo - søknad om støtte fra 2013/887 primærnæringsfondet - kjøp av melkekvoter PS 23/2013 Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra 2013/897 primærnæringsfond - kjøp av melkekvote PS 24/2013 Torstein Emanuelsen - søknad om støtte fra 2013/895 primærnæringsfondet kjøp av melkekvote PS 25/2013 Harald Persen - Søknad om støtte fra 2013/896 primærnæringsfond - kjøp av melkekvote PS 26/2013 Mari Trosten - Søknad om støtte fra 2013/898 primærnæringsfond - melkevekvote PS 27/2013 Stian Lille - Søknad om støtte fra 2013/870 primærnæringsfondet - kjøp av landbrukseiendom PS 28/2013 Trygve Ballo - Primærnæringsfond Landbruk - søknad 2013/888 om kjøp av eiendom PS 29/2013 Arve Henrik Nilsen - Søknad om støtte fra 2013/893

3 PS 30/2013 PS 31/2013 primærnæringsfondet - kjøp av landbrukseiendom Katrin Aleksandersen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Forprosjekt sauefjøs Fred og Alfred Johnsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - til ombygging og restaurering av eksiterende fjøs og nytt oksefjøs 2013/ /871 PS 32/2013 Jelti's melk og kjøtt - Søknad om støtte fra 2013/890 primærnæringsfondet - Nybygg PS 33/2013 Nils Hjalmar og Marit S. Varsi - Søknad om støtte fra 2013/883 primærnæringsfond - etablering av internett PS 34/2013 Arvid Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfond 2013/889 - nydyrking PS 35/2013 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra 2013/735 primærnæringsfond - kjøp av buskap PS 36/2013 Laila Johannessen - Søknad om støtte fra 2013/903 primærnæringsfondet - Tilleggsnæring/hovslager PS 37/2013 Ester Utsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond /872 oppstart tilleggsnæring PS 38/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU 2013/96 RS 12/2013 Avslag på søknad om tillatelse til seljakt i 2013/565 Tanamunningen naturreservat RS 13/2013 Svar Endringer av elgjakt i Finnmark - mangel på 2010/1983 høringsrett RS 14/2013 Høringsuttalelse - midlertidig stenging av skuterløype 2013/ fra Savetjávri til Skálvejávri RS 15/2013 Søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering 2013/622 av hønsefugl - Tana kommune RS 16/2013 Svar på søknad om dispensasjon fra hundeloven for 2013/622 taksering av hønsefugl i Tana kommune RS 17/2013 Avslag på skadefellingssøknad av jerv og gaupe 2013/358 RBD9 i Tana kommune RS 18/2013 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 2013/ RS 19/2013 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den /322 PS 15/2013 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll saksnr. 15/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget

4 Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: Innkallinga godkjennes. Innkallinga godkjennes. PS 16/2013 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll saksnr.16/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: Sakslista godkjennes med følgende: Sak 28/2013 Trygve Ballo Primærnæringsfond Landbruk Søknad om kjøp av eiendom behandles før sak 27/2013. Sakslista godkjennes med følgende: Sak 28/2013 Trygve Ballo Primærnæringsfond Landbruk Søknad om kjøp av eiendom behandles før sak 27/2013 Stian Lille. PS 17/2013 Godkjenning av protokoll fra Saksprotokoll saksnr.17/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Leder Ulf Ballo (AP) fremmet følgende forslag: Protokoll av godkjennes.

5 Protokoll av godkjennes. PS 18/2013 Landbruksvikarordningen i Tana - framtidig driftsordning Saksprotokoll saksnr.18/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Fellesforslag fra Ulf Ballo (AP), Nancy Porsanger (SP), Helge Samuelsen (H), Jon Arild Aslaksen (AP), May Brith Tobiassen (SFP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak, samt nytt punkt 2 til vedtak: Rådmannen bes komme tilbake med en plan for fullfinansiering av stillingen hvor det tas høyde for redusert tilskudd fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Nytt punkt 2: MLU anbefaler kommunestyret om å styrke landbruksvikarordningen for 2013 med kr ,- i forbindelse med budsjettreguleringen. 1. Rådmannen bes komme tilbake med en plan for fullfinansiering av stillingen hvor det tas høyde for redusert tilskudd fra Fylkesmannens landbruksavdeling. 2. MLU anbefaler kommunestyret om å styrke landbruksvikarordningen for 2013 med kr ,- i forbindelse med budsjettreguleringen.

6 PS 19/2013 Alf Kollstrøm - Tilskudd til kjøp av fiskebåt Saksprotokoll saksnr.19/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Leder Ulf Ballo (AP) fremmet rådmannens forslag som vedtak i saken: Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Alf Kollstrøm for investering i fiskefartøy. 1. Tilskudd inntil kr ,-. 2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. 3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets vedlagte skjema for anmodning om utbetaling fra primærnæringsfondet. Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Alf Kollstrøm for investering i fiskefartøy. 1. Tilskudd inntil kr ,-. 2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. 3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets vedlagte skjema for anmodning om utbetaling fra primærnæringsfondet. PS 20/2013 Laksnes utleie - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy Saksprotokoll saksnr. 20/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Laksnes utleie v/jan Eivind Guttorm for investering i fiskefartøy. 1. Tilskudd inntil kr ,-. 2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. 3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets skjema for anmodning om utbetaling fra primærnæringsfondet.

7 Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Laksnes utleie v/jan Eivind Guttorm for investering i fiskefartøy. 1. Tilskudd inntil kr ,-. 2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. 3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets skjema for anmodning om utbetaling fra primærnæringsfondet. PS 21/2013 Arvid Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote Saksprotokoll saksnr. 21/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Leder Ulf Ballo (Ap) orienterte MLU om at han selv står som søker til fondet i sak 22/13 og anser seg som inhabil. Det samme mente han vil gjelde i sak 24/13 der hans svigersønn er søker, og i sak 28/13 der hans sønn er søker. Ballo ba i tillegg MLU vurdere hans habilitet i sak 21/13, 23/13, 25/13 og 26/13 som alle gjelder søknad om støtte til kjøp av melkekvote. Ballo fratrådte. MLU erklærte enstemmig Ballo som inhabil til å være med på behandling av sakene f.o.m 21/13, t.o.m. 26/13, samt sak 28/13, jfr. Forvaltningslovens 6b. May Brith Tobiassen ba MLU vurdere hennes habilitet da hennes bror er søker til sak 21/13 og 34/13. Tobiassen fratrådte. MLU erklærte enstemmig May Britt Tobiassen som inhabil til å være med på behandling av sakene 21/13 og 34/13. jfr. Forvaltningslovens 6 b Helge Samuelsen (H) ledet møtet under behandling av sakene 21/13 t.o.m. sak 26/13, samt sak 28/13. Helge Samuelsen (H) fremmet følgende forslag: Tilskudd pr. liter melkekvote økes fra kr. 0,50 til kr. 0,75 pr. liter. Søknaden til Arvid Varsi innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75,- per liter. Det ble votert slik over Høyres forslag om økning av tilskudd pr. liter til melkekvote: Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag.

8 Rådmannens forslag falt enstemmig mot 4 stemmer for Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden til Arvid Varsi ble enstemmig vedtatt. Tilskudd pr. liter melkekvote økes fra kr. 0,50 til kr. 0,75 pr. liter. Søknaden til Arvid Varsi innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75,- per liter. PS 22/2013 Else M. og Ulf T. Ballo - søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av melkekvoter Saksprotokoll saksnr. 22/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Ulf Ballo (AP) ble erklært som inhabil til å være med på behandling av saken, jfr. Forvaltningslovens 6b. May Brith Tobiassen (SFP/NSR) tiltrådte. Helges Samuelsen (H) fremmet følgende forslag: Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75,- per liter. Det ble votert slik: Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag falt enstemmig mot 5 stemmer for Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75,- per liter.

9 PS 23/2013 Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote Saksprotokoll saksnr. 23/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Helge Samuelsen (H) fremmet følgende forslag: Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. Det ble votert slik: Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag falt enstemmig mot 5 stemmer for Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. PS 24/2013 Torstein Emanuelsen - søknad om støtte fra primærnæringsfondet kjøp av melkekvote Saksprotokoll saksnr. 24/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Helges Samuelsen (H) fremmet følgende forslag: Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. Det ble votert slik: Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag falt enstemmig mot 5 stemmer for Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter.

10 PS 25/2013 Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av melkekvote Saksprotokoll saksnr.25/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Helge Samuelsen (H) fremmet følgende forslag: Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. Det ble votert slik: Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag falt enstemmig mot 5 stemmer for Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. PS 26/2013 Mari Trosten - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - melkevekvote Saksprotokoll saksnr. 26/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Helge Samuelsen (H) fremmet følgende forslag: Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. Det ble votert slik: Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag Rådmannens forslag falt enstemmig mot 5 stemmer for Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt.

11 Søknaden innvilges med kr ,- tilsvarende kr 0,75 per liter. PS 27/2013 Stian Lille - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av landbrukseiendom Saksprotokoll saksnr. 27/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Sak 28/13 ble behandlet før sak 27/13. Leder Ulf Ballo (AP) tiltrådte. Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av landbrukseiendom avslås. Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av landbrukseiendom avslås. PS 28/2013 Trygve Ballo - Primærnæringsfond Landbruk - søknad om kjøp av eiendom Saksprotokoll saksnr. 28/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Denne saken ble behandlet før sak 27/2013 pga leders habilitet. Helge Samuelsen (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Søknad om tilskudd til kjøp av eiendom innvilges med kr ,-.

12 Søknad om tilskudd til kjøp av eiendom innvilges med kr ,-. PS 29/2013 Arve Henrik Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av landbrukseiendom Saksprotokoll saksnr. 29/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Søknad om tilskudd til kjøp av landbrukseiendom innvilges med kr ,-, tilsvarende 10 % av kjøpesum. Søknad om tilskudd til kjøp av landbrukseiendom innvilges med kr ,-, tilsvarende 10 % av kjøpesum. PS 30/2013 Katrin Aleksandersen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Forprosjekt sauefjøs Saksprotokoll saksnr. 30/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til forprosjekt sauefjøs avslås.

13 Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til forprosjekt sauefjøs avslås. PS 31/2013 Fred og Alfred Johnsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - til ombygging og restaurering av eksiterende fjøs og nytt oksefjøs Saksprotokoll saksnr. 31/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Søknad om støtte til utvidelse av eksisterende fjøs avslås. Søknad om støtte til utvidelse av eksisterende fjøs avslås. PS 32/2013 Jelti's melk og kjøtt - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Nybygg Saksprotokoll saksnr. 32/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Søknad om støtte til nybygg avslås. Søknad om støtte til nybygg avslås.

14 PS 33/2013 Nils Hjalmar og Marit S. Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - etablering av internett Saksprotokoll saksnr. 33/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Søknad om støtte til etablering av internettilgang via bredbånd avslås. Søknad om støtte til etablering av internettilgang via bredbånd avslås. PS 34/2013 Arvid Varsi - søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking Saksprotokoll saksnr. 34/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget May Brith Tobiassen (SFP/NSR) fratrådte som inhabil i saken, jfr, Forvaltningslovens 6. Søknad om støtte til 11 daa nydyrking innvilges med kr 2 000,- per daa. Tilsvarende kr ,-. Søknad om støtte til 11 daa nydyrking innvilges med kr 2 000,- per daa. Tilsvarende kr ,-.

15 PS 35/2013 Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av buskap Saksprotokoll saksnr. 35/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget May Brith Tobiassen (SFP/NSR) tiltrådte. Fellesforslag fra Ulf Ballo (AP), Nancy Porsanger (SP), Helge Samuelsen (H), Jon Arild Aslaksen (AP), May Brith Tobiassen (SFP/NSR). Søknaden støttes med kr ,-. Søknaden støttes med kr ,-. PS 36/2013 Laila Johannessen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Tilleggsnæring/hovslager Saksprotokoll saksnr. 36/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Tiltaket støttes med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt kr ,-. Tiltaket støttes med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt kr ,-.

16 PS 37/2013 Ester Utsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfond - oppstart tilleggsnæring Saksprotokoll saksnr. 37/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Søknad om støtte til oppstart av samarbeidsprosjekt reindrift/landbruk avslås. Søknad om støtte til oppstart av samarbeidsprosjekt reindrift/landbruk avslås. PS 38/2013 Referatsaker / Orienteringer - MLU Saksprotokoll saksnr. 38/2013 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Følgende saker ble referert: RS 12/2013 Avslag på søknad om tillatelse til seljakt i Tanamunningen naturreservat RS 13/2013 Svar Endringer av elgjakt i Finnmark - mangel på høringsrett RS 14/2013 Høringsuttalelse - midlertidig stenging av skuterløype 14 fra Savetjávri til Skálvejávri RS 15/2013 Søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering av hønsefugl - Tana kommune RS 16/2013 Svar på søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering av hønsefugl i Tana kommune RS 17/2013 Avslag på skadefellingssøknad av jerv og gaupe RBD9 i Tana kommune RS 18/2013 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den RS 19/2013 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den Leder Ulf Ballo (AP) orienterte om gjeninnføring av 5-km sonen. Økonomisjef Sissel Saua orienterte om at Næringsfondet er innvilget 1mill 250 tusen.

17 Sakene tas til orientering. RS 12/2013 Avslag på søknad om tillatelse til seljakt i Tanamunningen naturreservat RS 13/2013 Svar Endringer av elgjakt i Finnmark - mangel på høringsrett RS 14/2013 Høringsuttalelse - midlertidig stenging av skuterløype 14 fra Savetjávri til Skálvejávri RS 15/2013 Søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering av hønsefugl - Tana kommune RS 16/2013 Svar på søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering av hønsefugl i Tana kommune RS 17/2013 Avslag på skadefellingssøknad av jerv og gaupe RBD9 i Tana kommune RS 18/2013 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den RS 19/2013 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.10.2018 Tidspunkt: 10:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 10:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 09:00 10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2016 Tidspunkt: 12:00 13:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.05.2017 Tidspunkt: 10:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 13:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 15:15 15:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00 12:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for utmark og næring Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:00 09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar Henriksen Leder AP Per Magne Lille Nestleder SV

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar Henriksen Leder AP Per Magne Lille Nestleder SV Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 10:00 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.10.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 15:40 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Fritidsklubben Tana miljøbygg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 10:00-11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom Austertana oppvekstsenter Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom, 2.etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 12:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom1 Tana rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom Austertana eldresenter Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Tana rådhus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 08:30 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 15:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonbygget - Bygg- og anleggsavd. Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 11:30 12:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 14:10 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Havneutvalget Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 21.03.2019 Tidspunkt: 10:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: 06.03.2017 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 10:00 12:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Møterom 1 Tana rådhus Dato: 22.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:00 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Oppvekst- og kulturutvalget

Deanu gielda - Tana kommune. Oppvekst- og kulturutvalget Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Oppvekst- og kulturutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 11.09.2018 Tidspunkt: 09:00 12:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen MEDL A Jan Hansen Ina Kristine Store MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen MEDL A Jan Hansen Ina Kristine Store MEDL MEDL Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 27.04.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18:15 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Michalsen Kari-Ann Olaisen KP Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP Møteprotokoll Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgan IS Vår dato: 10.04.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA MELDING OM VEDTAK KONTROLLUTVALGETS SAK

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.12.2016 Tidspunkt: 08:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: 2. etg Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer