Deanu gielda - Tana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank Martin Ingilæ Ordfører AP Elisabeth Erke Varaordfører AP John Øystein Jelti Medlem AP Jill Anne Aslaksen Medlem AP Jon Arild Aslaksen Medlem AP Per Ivar Stranden Medlem AP Mariann J. Lindi Medlem AP Siv Anita Biti-Helander Medlem AP Astrid Johanna Kjølås Medlem SV Hartvik Hansen Medlem ÁRJA Ansgar Aslaksen Medlem ÁRJA Odd Erik Solbakk Medlem SÁB/SFP Einar Johansen Medlem SP Tone Orvik Kollstrøm Medlem H Monica Balto Medlem V Ingar Eikeland Medlem FRP Reidar Varsi Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liz Utsi Medlem AP Fred Johnsen Medlem SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Galina Helander Liz Utsi AP Nancy Porsanger Anti Fred Johnsen SP Merknader Fra ungdomsrådet møtte Eila Ballovara Varsi og Bjarne Johannes Bach. Side 1 av 20

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Jørn Aslaksen Frode Gundersen Juhán Niillas Wigelius Stilling Rådmann Sekretrær Tolk Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Frank M. Ingilæ (AP) Tone Orvik Kollstrøm (H) Jon Arild Aslaksen (AP) Ordfører Side 2 av 20

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 52/2015 PS 53/2015 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 54/2015 Godkjenning av protokoll fra PS 55/2015 Godkjenning av kommunestyrevalget /2493 PS 56/2015 Valg av formannskap for perioden /2494 PS 57/2015 Valg av ordfører og varaordfører for perioden /2495 PS 58/2015 Valg av valgnemnd for perioden /2499 PS 59/2015 Valg av kontrollutvalg for perioden /2496 PS 60/2015 PS 61/2015 PS 62/2015 PS 63/2015 PS 64/2015 Valg av hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for perioden Valg av hovedutvalg for utmark og næring for perioden Oppnevning av medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning for perioden Valg av representant til KS Fylkesmøte for perioden Valg av representanter til Øst-Finnmark regionråd for perioden PS 65/2015 Valg til representantskapet i ØFAS for perioden / / / / / /2293 PS 66/2015 Referatsaker/Orienteringer - KST /9 PS 52/2015 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll saksnr. 52/2015 i Kommunestyret Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Innkalling godkjennes. Enstemmig vedtatt. Side 3 av 20

4 Innkalling godkjennes. PS 53/2015 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll saksnr. 53/2015 i Kommunestyret Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Saksliste godkjennes. Etter vedtak i PS 61/2015 om navneendring av utvalget til hovedutvalg for utmark og næring så endres også sakstittelen i saken tilsvarende. Enstemmig vedtatt. Saksliste godkjennes. Etter vedtak i PS 61/2015 om navneendring av utvalget til hovedutvalg for utmark og næring så endres også sakstittelen i saken tilsvarende. PS 54/2015 Godkjenning av protokoll fra Saksprotokoll saksnr. 54/2015 i Kommunestyret Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Protokoll fra godkjennes. Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Tone Orvik Kollstrøm (H) og Jon Arild Aslaksen (AP). Enstemmig vedtatt. Side 4 av 20

5 Protokoll fra godkjennes. Til å underskrive protokollen fra dagens møte velges: Tone Orvik Kollstrøm (H) og Jon Arild Aslaksen (AP). PS 55/2015 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 Saksprotokoll saksnr. 55/2015 i Kommunestyret Frank M. Ingilæ (AP) fremmet valgstyret innstilling: Det nyvalgte kommunestyret finner at kommunestyrevalget 2015 er gjennomført i henhold til regelverket og godkjenner dermed valget. Nancy Porsanger Anti (SP) fremmer følgende fellesforslag fra SP, Tone Orvik Kollstrøm (H), Ingar Eikeland (FrP), Reidar Varsi (FrP), Monica Balto (V): For å få opp valgdeltagelsen, må åpningstiden fro valglokalet ved Tanabru, forlenges fra kl. 18:00 til 21:00. Begrunnelse: Det var dessverre mange som opplevde å komme til et stengt valglokale ved Tanabru. Folk lyttet på radioen, der de gjennom hele dagen presiserte at valglokalene var åpne til 21:00. Dette skapte stor forvirring. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt oversendt valgstyret uten realitetsbehandling. Godkjenning av valget: Enstemmig vedtatt. Det nyvalgte kommunestyret finner at kommunestyrevalget 2015 er gjennomført i henhold til regelverket og godkjenner dermed valget. PS 56/2015 Valg av formannskap for perioden Saksprotokoll saksnr. 56/2015 i Kommunestyret Valg av formannskap ble gjennomført som forholdstallsvalg. Side 5 av 20

6 Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Einar Johansen (SP), Ingar Eikeland (FrP), Reidar Varsi (FrP) og Monica Balto (V): Opposisjonsgruppen foreslår at formannskapets innehar 7 medlemmer. Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Formannskapet skal bestå av 5 faste representanter med varamedlemmer Administrasjonsutvalget består av formannskapets faste medlemmer med varamedlemmer. Tillitsvalgte velger 2 representanter med varamedlem til administrasjonsutvalget. Reglementet for Administrasjonsutvalget oppdateres basert reglementet for administrasjonsutvalget for forrige kommunevalgperiode samt endringer som er fremkommet i dagens kommunestyremøte. Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Listeforslag for fellesliste: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Árja og Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti: 1. Frank M. Ingilæ Arbeiderpartiet 2. Elisabeth Erke Arbeiderpartiet 3. Hartvik Hansen Árja 4. Astrid Kjølås SV 5. Per Ivar Stranden Arbeiderpartiet Varamedlem 6. Liz R. Utsi Arbeiderpartiet Varamedlem 7. Odd Erik Solbakk SáB/SfP Varamedlem 8. Jill Anne Aslaksen Arbeiderpartiet Varamedlem 9. Ansgar Aslaksen Árja Varamedlem 10. Mariann J. Lindi Arbeiderpartiet Varamedlem Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Ingar Eikeland (FrP) og Reidar Varsi (FrP): 1. Reidar Varsi FrP 2. Ingar Eikeland FrP Varamedlem 3. Tone Orvik Kollstrøm H Varamedlem Nancy Porsanger Anti fremmet følgende fellesforslag fra nancy Porsanger Anti (SP), Einar Johansen (SP) og Monica Balto (V): Einar Johansen SP Fred Johnsen SP Varamedlem Monica Balto V Varamedlem Side 6 av 20

7 Tellekorps: Per Ivar Stranden (AP) og Nancy Porsanger Anti (SP) Liste AP, SV, Árja og SáB/SfP fikk 13 stemmer Liste FrP og H fikk 3 stemmer Liste SP og V fikk 3 stemmer Liste St AP, SV, Árja, SfP 13 13,0 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 SP, V 3 3,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 FrP, H 3 3,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 Resultatet førte til at det ble loddtrekning mellom de to listene med likt delingstall 3,0 og likt stemmetall (3-3). Loddtrekningen ble utført av Hartvik Hansen (Árja) og utvalgssekretæren. Liste fra SP og V vant loddtrekningen. Det var ingen endringer på listen fra AP, SV, Árja og SáB/SfP eller listen fra SP og V. Antall medlemmer i formannskapet: Fellesforslag fra H, FrP, SP og V ble satt opp mot fellesforslag fra AP, SV, Árja og SáB/SfP: Fellesforslag fra H, FrP, SP og V falt med 6 mot 13 stemmer. Liste AP, SV, Árja og SáB/SfP fikk 13 stemmer Liste FrP og H fikk 3 stemmer Liste SP og V fikk 3 stemmer Liste SP og V vant loddtrekningen. Formannskapet skal bestå av 5 faste representanter med varamedlemmer Administrasjonsutvalget består av formannskapets faste medlemmer med varamedlemmer. Tillitsvalgte velger 2 representanter med varamedlem til administrasjonsutvalget Reglementet for Administrasjonsutvalget oppdateres basert reglementet for administrasjonsutvalget for forrige kommunevalgperiode samt endringer som er fremkommet i dagens kommunestyremøte. Valg av formannskap for valgperioden : Side 7 av 20

8 Fellesliste AP, SV, Árja og SáB/SfP: 1. Frank M. Ingilæ, Arbeiderpartiet 2. Elisabeth Erke, Arbeiderpartiet 3. Hartvik Hansen Árja 4. Astrid Kjølås, SV 5. Per Ivar Stranden, Arbeiderpartiet Varamedlem 6. Liz R. Utsi, Arbeiderpartiet Varamedlem 7. Odd Erik Solbakk, SáB/SfP Varamedlem 8. Jill Anne Aslaksen, Arbeiderpartiet Varamedlem 9. Ansgar Aslaksen, Árja Varamedlem 10. Mariann J. Lindi, Arbeiderpartiet Varamedlem Fellesliste SP og V: 1. Einar Johansen, Senterpartiet 2. Fred Johnsen, Senterpartiet Varamedlem 3. Monica Balto, Venstre Varamedlem PS 57/2015 Valg av ordfører og varaordfører for perioden Saksprotokoll saksnr. 57/2015 i Kommunestyret Valg av ordfører for valgperioden Hartvik Hansen (Árja) fremmet følgende fellesforslag fra Árja, Per Ivar Stranden (AP) Astrid J. Kjølås (SV) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Kommunestyret velger Frank Martin Ingilæ (AP) som ordfører for valgperioden Reidar Varsi (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP, Nancy Porsanger Anti (SP), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Monica Balto (V): Kommunestyret velger Einar Johansen (SP) som ordfører for valgperioden Tellekorps: Hartvik Hansen (Árja) og Reidar Varsi (FrP). Frank Martin Ingilæ (AP) fikk 13 stemmer. Einar Johansen (SP) fikk 6 stemmer. Valg av varaordfører for valgperioden Astrid J. Kjølås (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV, Hartvik Hansen (Árja), Per Ivar Stranden (AP) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Side 8 av 20

9 Kommunestyret velger Elisabeth Erke (AP) som varaordfører for valgperioden Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Nancy Porsanger Anti (SP), Reidar Varsi (FrP) og Monica Balto (V): Kommunestyret velger Einar Johansen (SP) som varaordfører for valgperioden Tellekorps: Astrid J. Kjølås (SV) og Tone Orvik Kollstrøm (H). Elisabeth Erke (AP) fikk 13 stemmer. Einar Johansen (SP) fikk 6 stemmer. Valg av ordfører: Frank Martin Ingilæ (AP) fikk 13 stemmer. Einar Johansen (SP) fikk 6 stemmer. Valg av varaordfører: Elisabeth Erke (AP) fikk 13 stemmer. Einar Johansen (SP) fikk 6 stemmer. Kommunestyret velger Frank Martin Ingilæ (AP) som ordfører og Elisabeth Erke (AP) som varaordfører for valgperioden PS 58/2015 Valg av valgnemnd for perioden Saksprotokoll saksnr. 58/2015 i Kommunestyret Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Parti/liste Representant Personlig vararepresentant Arbeiderpartiet Per Ivar Stranden Elisabeth Erke Árja Hartvik Hansen Ansgar Aslaksen Sosialistisk Ventreparti Astrid J. Kjølås Tonje Halvari Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti Odd Erik Solbakk Káre Elle Partapuoli Reidar Varsi (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP, Einar Johansen (SP), Nancy Porsanger Anti (SP), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Monica Balto (V): Side 9 av 20

10 Parti/liste Representant Personlig vararepresentant Fremskrittspartiet Ingar Eikeland Laila Dervo Senterpartiet Fred Johnsen Nancy Porsanger Anti Høyre Tone Orvik Kollstrøm Ellen K. Saba Venstre Jan Oskar Dervo Håkon Kjølås Hartvik Hansen (Árja) fremmet følgende fellesforslag fra Árja, Per Ivar Stranden (AP), Astrid J. Kjølås (SV) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Som leder for valgnemnda velges: Per Ivar Stranden (AP) Reidar Varsi (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP, Einar Johansen (SP), Nancy Porsanger Anti (SP), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Monica Balto (V): Som nestleder for valgnemnda velges: Ingar Eikeland (FrP) Fellesforslag fra AP, SV, Árja og SáB/SfP: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra FrP, H, SP og V: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag på leder: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag på nestleder: Enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger følgende representanter og personlige representanter til valgnemnda for valgperioden : Parti/liste Representant Personlig vararepresentant Arbeiderpartiet Per Ivar Stranden Elisabeth Erke Árja Hartvik Hansen Ansgar Aslaksen Sosialistisk Ventreparti Astrid J. Kjølås Tonje Halvari Sámeálbmot Bellodat/ Odd Erik Solbakk Káre Elle Partapuoli Samefolkets Parti Fremskrittspartiet Ingar Eikeland Laila Dervo Senterpartiet Fred Johnsen Nancy Porsanger Anti Høyre Tone Orvik Kollstrøm Ellen K. Saba Venstre Jan Oskar Dervo Håkon Kjølås Som leder for valgnemnda velges: Som nestleder for valgnemnda velges: Per Ivar Stranden (AP) Ingar Eikeland (FrP) Side 10 av 20

11 PS 59/2015 Valg av kontrollutvalg for perioden Saksprotokoll saksnr. 59/2015 i Kommunestyret Monica Balto (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, Einar Johansen (SP), Nancy Porsanger Anti (SP), Ingar Eikeland (FrP), Reidar Varsi (FrP) og Tone Orvik Kollstrøm (H): Reidar Varsi (FrP), leder Birger Dervo (FrP), nestleder Personlig vara: Oddvar Pedersen (H) Personlig vara: Laila K. Hagalid Berntsen (SP) Forslaget trukket. Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): : Siv Anita Biti Helander (AP), medlem Personlig vara: Steinar Pedersen (AP) Forslaget trukket. Valgnemnda gikk i møte. Valget ble gjennomført som avtalevalg. Leder i valgnemnda Per Ivar Stranden (AP) fremmet valgnemndas innstilling: Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget for valgperioden : Reidar Varsi (FrP), leder Birger Dervo (FrP), nestleder Siv Anita Biti Helander (AP), medlem Personlig vara: Oddvar Pedersen (H) Personlig vara: Laila K. Hagalid Berntsen (SP) Personlig vara: Steinar Pedersen (AP) Valgnemndas innstilling: Enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget for valgperioden : Reidar Varsi (FrP), leder Birger Dervo (FrP), nestleder Siv Anita Biti Helander (AP), medlem Personlig vara: Oddvar Pedersen (H) Personlig vara: Laila K. Hagalid Berntsen (SP) Personlig vara: Steinar Pedersen (AP) Side 11 av 20

12 PS 60/2015 Valg av hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for perioden Saksprotokoll saksnr. 60/2015 i Kommunestyret Valg av hovedutvalget ble gjennomført som forholdstallsvalg. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for valgperioden : 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Hovedutvalget skal bestå av 7 faste representanter med varamedlemmer Ordfører får fullmakt til å oppdatere reglementet for hovedutvalget basert reglementene for hovedutvalgene for forrige kommunevalgperiode og på vedtak i kommunestyret den samt endringer som er fremkommet i dagens kommunestyremøte. Dette vil være gjeldende reglement for hovedutvalget inntil nytt reglement er behandlet av kommunestyre etter innstilling fra formannskapet. Odd Erik Solbakk (SáB/SfP) fremmet følgende fellesforslag fra SáB/SfP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Per Ivar Stranden (AP): 1.Elisabeth Erke Arbeiderpartiet 2.Káre E. Partapuoli Sámeálbmot Bellodat 3.Mariann J. Lindi Arbeiderpartiet 4.Jan Svendsen Sosialistisk Venstreparti 5.Jon-Christer Mudenia Árja 6. Morten Hansen Arbeiderpartiet varamedlem 7.Galina Helander Arbeiderpartiet varamedlem 8.Tonje K. Halvari Sosialistisk Venstreparti varamedlem 9.Jon Arild Aslaksen Arbeiderpartiet varamedlem 10.Sylvi Rasmus Sámeálbmot Bellodat varamedlem 11.Per Ivar Stranden Arbeiderpartiet varamedlem 12.Cathrine Isaksen Erke Árja varamedlem Som leder velges: Elisabeth Erke (AP) Som nestleder velges: Káre Elle Partapuoli (SáB/SfP) Einar Johansen (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP, Monica Balto (V) og Nancy Porsanger Anti (SP): Side 12 av 20

13 Monica Balto Venstre Viktoria Nilsen Senterpartiet varamedlem Håkon Kjølås Venstre varamedlem Olaf Trosten (SP) Senterpartiet varamedlem Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Ingar Eikeland (FrP) og Reidar Varsi (FrP): Tone Orvik Kollstrøm Høyre Ann-Magritt Børresen Høyre varamedlem Bjarte Snorre Henriksen Høyre varamedlem Simone Pettersen Fremskrittspartiet varamedlem Brynli Ballari Høyre varamedlem (Brynli Ballari ikke valgt da listen bare kan ha tre varamedlemmer) Antall medlemmer i utvalget: Fellesforslag fra AP, SV, Árja og SáB/SfP ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak: Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Valg av utvalget: Liste AP, SV, Árja og SáB/SfP: 13 stemmer Liste SP og V: 3 stemmer Liste FrP og H: 3 stemmer Valg av leder og nestleder: Enstemmig vedtatt. Hovedutvalget skal bestå av 7 faste representanter med varamedlemmer Ordfører får fullmakt til å oppdatere reglementet for hovedutvalget basert reglementene for hovedutvalgene for forrige kommunevalgperiode og på vedtak i kommunestyret den samt endringer som er fremkommet i dagens kommunestyremøte. Dette vil være gjeldende reglement for hovedutvalget inntil nytt reglement er behandlet av kommunestyre etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for valgperioden : Fellesliste for Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Árja og Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti: 1.Elisabeth Erke, leder Arbeiderpartiet Side 13 av 20

14 2.Káre E. Partapuoli, n.leder Sámeálbmot Bellodat 3.Mariann J. Lindi Arbeiderpartiet 4.Jan Svendsen Sosialistisk Venstreparti 5.Jon-Christer Mudenia Árja 6. Morten Hansen Arbeiderpartiet varamedlem 7.Galina Helander Arbeiderpartiet varamedlem 8.Tonje K. Halvari Sosialistisk Venstreparti varamedlem 9.Jon Arild Aslaksen Arbeiderpartiet varamedlem 10.Sylvi Rasmus Sámeálbmot Bellodat varamedlem 11.Per Ivar Stranden Arbeiderpartiet varamedlem 12.Cathrine Isaksen Erke Árja varamedlem Fellesliste for Senterpartiet og Venstre: 1. Monica Balto Venstre 2. Viktoria Nilsen Senterpartiet varamedlem 3. Håkon Kjølås Venstre varamedlem 4. Olaf Trosten Senterpartiet varamedlem Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet: 1. Tone Orvik Kollstrøm Høyre 2. Ann-Magritt Børresen Høyre varamedlem 3. Bjarte Snorre Henriksen Høyre varamedlem 4. Simone Pettersen Fremskrittspartiet varamedlem Som leder velges: Elisabeth Erke (AP) Som nestleder velges: Káre Elle Partapuoli (SáB/SfP) PS 61/2015 Valg av hovedutvalg for utmark og næring for perioden Saksprotokoll saksnr. 61/2015 i Kommunestyret Valg av hovedutvalget ble gjennomført som forholdstallsvalg. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for valgperioden : 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Side 14 av 20

15 Hovedutvalget skal bestå av 7 faste representanter med varamedlemmer Navnet på hovedutvalget skal være hovedutvalg for utmark og næring. Ordfører får fullmakt til å oppdatere reglementet for hovedutvalget basert reglementene for hovedutvalgene for forrige kommunevalgperiode og på vedtak i kommunestyret den samt endringer som er fremkommet i dagens kommunestyremøte. Dette vil være gjeldende reglement for hovedutvalget inntil nytt reglement er behandlet av kommunestyre etter innstilling fra formannskapet. Elisabth Erke (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP):, 1. Odd Erik Solbakk Sámeálbmot Bellodat 2. John Øystein Jelti Arbeiderpartiet 3. Jill Anne Aslaksen Arbeiderpartiet 4. Ansgar Aslaksen Árja 5. Liz R. Utsi Arbeiderpartiet 6. Hartvik Hansen Árja varamedlem 7. Svein Arnfinn Pedersen Arbeiderpartiet varamedlem 8. Anja Somby Sámeálbmot Bellodat varamedlem 9. Monica Bakken Arbeiderpartiet varamedlem 10. Tom Ivar Utsi Arbeiderpartiet varamedlem 11. Lioudmuila Holm Árja varamedlem 12. Astrid J. Kjølås Sosialistisk Venstreparti varamedlem Som leder velges: Som nestleder velges: Odd Erik Solbakk John Øystein Jelti Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Reidar Varsi (FrP), Ingar Eikeland (FrP): 1. Ingar Eikeland Fremskrittspartiet 2. Arnt Pettersen Fremskrittspartiet varamedlem 3. Ellen K. Saba Høyre varamedlem 4. Laila Dervo Fremskrittspartiet varamedlem Nancy Porsanger Anti (SP) fremmet følgende fellesforslag fra Einar Johansen (SP), Nancy Porsanger Anti (SP) og Monica Balto (V): 1. Fred Johnsen Senterpartiet 2. Sverre K. Pedersen Venstre varamedlem 3. Nancy Porsanger Anti Senterpartiet varamedlem 4. Kirsten B. H. Guttorm Venstre varamedlem Side 15 av 20

16 Antall medlemmer i utvalget og endring av navn på utvalget: Fellesforslag fra AP, SV, Árja og SáB/SfP ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak: Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Valg av utvalget: Liste AP, SV, Árja og SáB/SfP: 13 stemmer Liste SP og V: 3 stemmer Liste FrP og H: 3 stemmer Valg av leder og nestleder: Enstemmig vedtatt. Hovedutvalget skal bestå av 7 faste representanter med varamedlemmer Navnet på hovedutvalget skal være hovedutvalg for utmark og næring. Ordfører får fullmakt til å oppdatere reglementet for hovedutvalget basert reglementene for hovedutvalgene for forrige kommunevalgperiode og på vedtak i kommunestyret den samt endringer som er fremkommet i dagens kommunestyremøte. Dette vil være gjeldende reglement for hovedutvalget inntil nytt reglement er behandlet av kommunestyre etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalg for utmark og næring for valgperioden : Fellesliste for Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Árja og Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti: 1. Odd Erik Solbakk Sámeálbmot Bellodat 2. John Øystein Jelti Arbeiderpartiet 3. Jill Anne Aslaksen Arbeiderpartiet 4. Ansgar Aslaksen Árja 5. Liz R. Utsi Arbeiderpartiet 6. Hartvik Hansen Árja varamedlem 7. Svein Arnfinn Pedersen Arbeiderpartiet varamedlem 8. Anja Somby Sámeálbmot Bellodat varamedlem 9. Monica Bakken Arbeiderpartiet varamedlem 10. Tom Ivar Utsi Arbeiderpartiet varamedlem 11. Lioudmuila Holm Árja varamedlem 12. Astrid J. Kjølås Sosialistisk Venstreparti varamedlem Fellesliste for Senterpartiet og Venstre: 1. Fred Johnsen Senterpartiet 2. Sverre K. Pedersen Venstre varamedlem 3. Nancy Porsanger Anti Senterpartiet varamedlem Side 16 av 20

17 4. Kirsten B. H. Guttorm Venstre varamedlem Fellesliste for Fremskrittspartiet og Høyre: 1. Ingar Eikeland Fremskrittspartiet 2. Arnt Pettersen Fremskrittspartiet varamedlem 3. Ellen K. Saba Høyre varamedlem 4. Laila Dervo Fremskrittspartiet varamedlem Som leder velges: Som nestleder velges: Odd Erik Solbakk John Øystein Jelti PS 62/2015 Oppnevning av medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning for perioden Saksprotokoll saksnr. 62/2015 i Kommunestyret Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Hartvik Hansen (Árja), Odd Erik Solbakkk (SáB/SfP) og Astrid J. Kjølås (SV): Medlem: Steinar Pedersen Medlem: Maret Guhttor Personlig stedfortreder: Jill Anne Aslaksen Personlig stedfortreder: Hartvik Hansen Monica Balto (V) fremmet følgende fellesforslag fra V, Einar Johansen (SP), Ingar Eikeland (FrP) og Tone Orvik Kollstrøm (H): Medlem: Sverre K. Pedersen Personlig stedfortreder: Jonny Woznitsa Fellesforslag fra V, SP. FrP og H: Falt med 5 mot 14 stemmer Fellesforslag fra AP, Árja, SáB/SfP og SV: Enstemmig vedtatt. Tana kommunestyre oppnevner følgende medlemmer med personlige stedfortredere til Tanavassdragets fiskeforvaltning for valgperioden : Medlem: Steinar Pedersen Medlem: Maret Guhttor Personlig stedfortreder: Jill Anne Aslaksen Personlig stedfortreder: Hartvik Hansen Funksjonstiden for styret er 4 år og følger kommunestyreperioden. Side 17 av 20

18 PS 63/2015 Valg av representant til KS Fylkesmøte for perioden Saksprotokoll saksnr. 63/2015 i Kommunestyret Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Tana kommunestyre velges følgende representant og vararepresentanter til KS Fylkesmøte for valgperioden : Fast representant 1.vararepresentant: 2.vararepresentant: 3.vararepresentant: Frank M. Ingilæ, ordfører (AP) Elisabeth Erke (AP) Hartvik Hansen (Árja) Astrid J. Kjølås (SV) Enstemmig vedtatt. Tana kommunestyre velges følgende representant og vararepresentanter til KS Fylkesmøte for valgperioden : Fast representant 1.vararepresentant: 2.vararepresentant: 3.vararepresentant: Frank M. Ingilæ, ordfører (AP) Elisabeth Erke (AP) Hartvik Hansen (Árja) Astrid J. Kjølås (SV) PS 64/2015 Valg av representanter til Øst-Finnmark regionråd for perioden Saksprotokoll saksnr. 64/2015 i Kommunestyret Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Tana kommunestyre velger følgende representanter til Øst-Finnmark Regionråd for valgperioden : Representanter Vararepresentanter 1. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) 1. Elisabeth Erke (AP) Side 18 av 20

19 2. Astrid J. Kjølås (SV) 3. Hartvik Hansen (Árja) Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Einar Johansen (SP), Nancy Porsanger Anti, Ingar Eikeland (FrP), Reidar Varsi (FrP), Monica Balto (V): Representanter Vararepresentanter 2. Ingar Eikeland (FrP) 1. Einar Johansen (SP) (fra opposisjonen) 2. Tone Orvik Kollstrøm (H) 3. Monica Balto (V) Fellesforslag fra AP, SV, Árja og SáB/SfP: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra FrP, SP, V og H: Enstemmig vedtatt. Tana kommunestyre velger følgende representanter til Øst-Finnmark Regionråd for valgperioden : Representanter Vararepresentanter 1. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) 1. Elisabeth Erke (AP) 2. Astrid J. Kjølås (SV) 3. Hartvik Hansen (Árja) 2. Ingar Eikeland (FrP) 1. Einar Johansen (SP) (fra opposisjonen) 2. Tone Orvik Kollstrøm (H) 3. Monica Balto (V) Funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunestyreperioden. PS 65/2015 Valg til representantskapet i ØFAS for perioden Saksprotokoll saksnr. 65/2015 i Kommunestyret Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja) og Odd Erik Solbakk (SáB/SfP): Tana kommunestyre velger følgende til representantskapet i ØFAS: Representant: Frank M. Ingilæ (AP) Side 19 av 20

20 Vararepresentant: Elisabeth Erke (AP) Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden. Enstemmig vedtatt. Tana kommunestyre velger følgende til representantskapet i ØFAS: Representant: Vararepresentant: Frank M. Ingilæ (AP) Elisabeth Erke (AP) Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden. PS 66/2015 Referatsaker/Orienteringer - KST Saksprotokoll saksnr. 66/2015 i Kommunestyret Det ble i møte gitt følgende orientering: Rådmann Jørn Aslaksen orienterte: - kort om flyktningsituasjonen Orienteringen tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Orienteringen tas til orientering. Side 20 av 20

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 10:00 12:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom, Elva Hotel Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 08:30 16:00 Følgende faste

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 10:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 05.10.2017 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for utmark og næring Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:00 09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 12:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 10:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 14:10 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2016 Tidspunkt: 12:00 13:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar Henriksen Leder AP Per Magne Lille Nestleder SV

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar Henriksen Leder AP Per Magne Lille Nestleder SV Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 15:40 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18:15 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 15:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 15.06.2017 Tidspunkt: 10:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.12.2016 Tidspunkt: 08:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

KST 171215 PS 96/2015 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2016

KST 171215 PS 96/2015 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2016 KST 171215 PS 96/2015 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2016 Saksprotokoll saksnr. 15/2015 i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 08.12.2015 Ungdomsrådets behandling av saken

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:00 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom Austertana Oppvekstssenter Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonbygget - Bygg- og anleggsavd. Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 11:30 12:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Møterom 1 Tana rådhus Dato: 22.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: 2. etg Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for utmark og næring Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret RS 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret RS 1/ Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/154-1 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/2011 04.02.2011 Kommunestyret RS 1/2011 17.02.2011 Møteplan

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Tove

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: 06.03.2017 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Olsen Leder URTANA Anja Mari Johnsen Ida Maria Søvsø

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Olsen Leder URTANA Anja Mari Johnsen Ida Maria Søvsø Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 08:30-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom Austertana oppvekstsenter Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: 29.09.2011 Tid: 12:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører OK-SP

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

1 Yrja Hammer 1971 Dyfjord. 3 Astrid Daniloff 1946 Bjørnevatn. 4 Kristian Viktor Nilsen 1938 Nervei. 6 Mathis Persen 1945 Kirkenes

1 Yrja Hammer 1971 Dyfjord. 3 Astrid Daniloff 1946 Bjørnevatn. 4 Kristian Viktor Nilsen 1938 Nervei. 6 Mathis Persen 1945 Kirkenes Valglistens navn: Samenes folkeforbund 1 Yrja Hammer 1971 Dyfjord Aktivitør 2 Jan Egil Trasti 1958 Tårnet Reindriftsutøver 3 Astrid Daniloff 1946 Bjørnevatn Pensjonist 4 Kristian Viktor Nilsen 1938 Nervei

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 12:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Johansen

Detaljer

Sametingsvalget Valglister med kandidater. Sametingsvalget 2017 i Østre valgkrets. Valglistens navn: Arbeiderpartiet

Sametingsvalget Valglister med kandidater. Sametingsvalget 2017 i Østre valgkrets. Valglistens navn: Arbeiderpartiet Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Elisabeth Erke 1962 Tana 2 Tom Sottinen 1979 Vadsø 3 Inga Pettersen Lindi 1957 Nesseby 4 Mariann Wollmann Magga 1966 Kirkenes 5 Marius Nilsen 1963 Gamvik 6 Wiebke Synnøve

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 10:00 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgan IS Vår dato: 10.04.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA MELDING OM VEDTAK KONTROLLUTVALGETS SAK

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Fritidsklubben Tana miljøbygg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 10:00-11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30 ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Leder AP

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:

Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret - 16.06.2016 Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Budsjettreguleringen for juni vedtas med følgende endringer i vedtatt

Detaljer