Deanu gielda - Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Møterom 1 Tana rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Håvald Hansen Leder ÁRJA Jan Larsen Nestleder SP Siv Anita Biti-Helander Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Nestleder Jan Larsen fratrådte møtet under behandling av PS 116/2017, da han erklærte seg inhabil. Leder Håvald Hansen fratrådte møtet under behandling av PS 127/2017, da han erklærte seg inhabil. Fra administrasjonen møtte: Navn Wenche Pettersen Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den : Utvalgssaksnr PS 90/2017 PS 91/2017 PS 92/2017 PS 93/2017 PS 94/2017 PS 95/2017 PS 96/2017 PS 97/2017 PS 98/2017 PS 99/2017 PS 100/2017 PS 101/2017 PS 102/2017 PS 103/2017 PS 104/2017 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Jostein Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med isfiske - Vinter Thomas Myrskog - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - Vinter 2017 Ole Mathis Pavel Mathisen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Yngve Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Peder Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - vinter 2017 Siri Inga og Nils O. Holm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Klara og Torger Størvold - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Kurt-Stian Malin - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - vinter 2017 Tina Lumme - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - Vinter Janne Cecilie Thrane - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - vinter 2017 Dag Smith-Meyer - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Leif Jakobsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - vinter / / / / / / / / / / / /587 PS 105/2017 Ravdna R. H. og Tommy Laiti - Søknad om 2017/588

3 PS 106/2017 PS 107/2017 PS 108/2017 PS 109/2017 PS 110/2017 PS 111/2017 PS 112/2017 PS 113/2017 PS 114/2017 dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Elen og Hans O. Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Kenneth Eliassen og Ann Kristin Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Sander Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Harry Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - vinter 2017 Kathinka Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Ailin Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Tanja Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Knut-Birger F. Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - Vinter 2017 Isak Saba senter v/sini Rasmus - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med samiskspråklig friluftsdag - Vinter 2017 PS 115/2017 Torhop og Tarmfjord bygdelag v/anne Gerd Marki - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygdelagshytte, samt årlig arrangement ski/turdag - Vinter PS 116/2017 PS 117/2017 PS 118/2017 Charlotte Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig snøskuterløype - Vinter Paul Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Øysten Dervola - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter / / / / / / / / / / /570 X 2017/454 X 2017/456 PS 119/2017 Leif Erik Kolstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov X 2017/522

4 PS 120/2017 PS 121/2017 PS 122/2017 PS 123/2017 PS 124/2017 RS 7/2017 RS 8/2017 om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Stein Arnulf Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Johannes Reidar og Karen Guttorm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til hytte - Vinter Oslo paragliderklubb - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med paragliderkurs - vinter 2017 Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel Referatsaker/Orienteringer Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter Fylkesmannen i Finnmark - Innvilget unntak fra motorferdselsforbud i Tana kommune - Fylkesmannens forskriftsvedtak av 6. februar 2017 X 2017/ / / / / /2974 Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget :

5 PS 125/2017 Jan Arne Varsi Søknad om dispensasjon fra lov 2017/646 om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme Vinter PS 126/2017 Ketil Sundelin Søknad om dispensasjon fra lov 2017/649 om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr, bagasje og ved til hytte Vinter PS 127/2017 Marit Anna Hildonen Søknad om dispensasjon X 2017/650 fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje Vinter PS 128/2017 Finn-Are Varsi Søknad om dispensasjon fra X 2017/659 lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt transport av utstyr og bagasje - Vinter PS 129/2017 Tor-Emil Schanche Søknad om dispensasjon 2017/673 fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark Vinter 2017 PS 130/2017 Tor-Emil Schanche Søknad om dispensasjon 2017/663 fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen Vinter 2017 PS 131/2017 Nesseby oppvekstsenter v/torill Klogh /677 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med skoletur Vinter RS 9/2017 NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi v/erling 2017/496 Meisingset Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med elgmerking - Vinter 2017 PS 90/2017 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll saksnr. 90/2017 i Dispensasjonsutvalget Godkjenning av innkalling Enstemmig vedtatt Innkalling godkjennes

6 PS 91/2017 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll saksnr. 91/2017 i Dispensasjonsutvalget Godkjenning av saksliste Enstemmig vedtatt Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget : PS 125/2017 Jan Arne Varsi Søknad om dispensasjon fra lov 2017/646 om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme Vinter PS 126/2017 Ketil Sundelin Søknad om dispensasjon fra lov 2017/649 om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr, bagasje og ved til hytte Vinter PS 127/2017 Marit Anna Hildonen Søknad om dispensasjon X 2017/650 fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje Vinter PS 128/2017 Finn-Are Varsi Søknad om dispensasjon fra X 2017/659 lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt transport av utstyr og bagasje - Vinter PS 129/2017 Tor-Emil Schanche Søknad om dispensasjon 2017/673 fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark Vinter 2017 PS 130/2017 Tor-Emil Schanche Søknad om dispensasjon 2017/663 fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen Vinter 2017 PS 131/2017 Nesseby oppvekstsenter v/torill Klogh /677 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med skoletur Vinter RS 9/2017 NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi v/erling 2017/496 Meisingset Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med elgmerking - Vinter 2017

7 PS 92/2017 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll saksnr. 92/2017 i Dispensasjonsutvalget Godkjenning av protokoll fra forrige møte Enstemmig vedtatt Protokoll godkjent på møtet PS 93/2017 Jostein Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med isfiske - Vinter Saksprotokoll saksnr. 93/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 9 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 94/2017 Thomas Myrskog - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - Vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 94/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 10 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

8 PS 95/2017 Ole Mathis Pavel Mathisen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 95/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 11 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 96/2017 Yngve Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 96/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 12 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

9 PS 97/2017 Peder Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 97/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 13 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 98/2017 Siri Inga og Nils O. Holm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 98/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 14 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 99/2017 Klara og Torger Størvold - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 99/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 15 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

10 PS 100/2017 Kurt-Stian Malin - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 100/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 16 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 101/2017 Tina Lumme - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 101/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 17 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

11 PS 102/2017 Janne Cecilie Thrane - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 102/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 18 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 103/2017 Dag Smith-Meyer - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 103/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 19 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 104/2017 Leif Jakobsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 104/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 20 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

12 PS 105/2017 Ravdna R. H. og Tommy Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 105/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 21 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 106/2017 Elen og Hans O. Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 106/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 22 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

13 PS 107/2017 Kenneth Eliassen og Ann Kristin Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 107/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 23 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 108/2017 Sander Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 108/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 24 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 109/2017 Harry Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 109/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 25 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

14 PS 110/2017 Kathinka Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 110/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 26 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 111/2017 Ailin Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 111/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 27 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

15 PS 112/2017 Tanja Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 112/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 28 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 113/2017 Knut-Birger F. Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - Vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 113/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 29 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 114/2017 Isak Saba senter v/sini Rasmus - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med samiskspråklig friluftsdag - Vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 114/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 30 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

16 PS 115/2017 Torhop og Tarmfjord bygdelag v/anne Gerd Marki - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygdelagshytte, samt årlig arrangement ski/turdag - Vinter Saksprotokoll saksnr. 115/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 31 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 116/2017 Charlotte Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig snøskuterløype - Vinter Saksprotokoll saksnr. 116/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 32 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

17 PS 117/2017 Paul Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Saksprotokoll saksnr. 117/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 33 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 118/2017 Øysten Dervola - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Saksprotokoll saksnr. 118/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 34 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 119/2017 Leif Erik Kolstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Saksprotokoll saksnr. 119/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 35 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

18 PS 120/2017 Stein Arnulf Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Saksprotokoll saksnr. 120/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 36 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 121/2017 Johannes Reidar og Karen Guttorm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til hytte - Vinter Saksprotokoll saksnr. 121/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 37 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

19 PS 122/2017 Oslo paragliderklubb - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med paragliderkurs - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 122/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 38 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 123/2017 Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel Saksprotokoll saksnr. 123/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 39 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 124/2017 Referatsaker/Orienteringer Saksprotokoll saksnr. 124/2017 i Dispensasjonsutvalget Referatsaker/orienteringer RS 7/2017 Masjok bygdelag v/leder Hege Mäntyjärvi ny behandling Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tråkking av skispor - Vinter

20 Merknad: Behandlet på telefon/hastemøtet den av leder Håvald Hansen, nestleder Jan Larsen og medlem Siv Anita Biti-Helander. Se s. 41 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. Enstemmig vedtatt Dispensasjonsutvalget orientert. RS 8/2017 Fylkesmannen i Finnmark Innvilget vedtak fra motorferdselsforbud i Tana kommune Fylkesmannens forskriftsvedtak av 6/2-17. Enstemmig vedtatt Dispensasjonsutvalget orientert. RS 9/2017 NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi v/erling Meisingset Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med elgmerking Vinter 2017 Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og medlem Siv Anita Biti-Helander på hastemøtet den Se s. 42 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. Enstemmig vedtatt Dispensasjonsutvalget orientert.

21 RS 7/2017 Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter RS 8/2017 Fylkesmannen i Finnmark - Innvilget unntak fra motorferdselsforbud i Tana kommune - Fylkesmannens forskriftsvedtak av 6. februar 2017 PS 125/2017 Jan Arne Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - Vinter Saksprotokoll saksnr. 125/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 43 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 126/2017 Ketil Sundelin - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr, bagasje og ved til hytte - vinter Saksprotokoll saksnr. 126/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 44 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

22 PS 127/2017 Mari Anna Hildonen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter Saksprotokoll saksnr. 127/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 45 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 128/2017 Finn-Are Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt transport av utstyr og bagasje - Vinter Saksprotokoll saksnr. 128/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 46 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 129/2017 Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 129/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 47 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

23 PS 130/2017 Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - vinter 2017 Saksprotokoll saksnr. 130/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 48 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6. PS 131/2017 Nesseby oppvekstsenter v/torill Klogh - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med skoletur - Vinter Saksprotokoll saksnr. 131/2017 i Dispensasjonsutvalget Se s. 49 i offentlig møteprotokoll DSU Saksnummer 2017/6.

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Lioudmila Holm Medlem ÁRJA Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2016 Tidspunkt: 12:00 13:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 12:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Tana rådhus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 08:30 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 09:00 10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: 06.03.2017 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik Leder H Terje Johan Ellila Medlem V Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Takstnemnda Utvalg: Møtested: Fritidsklubben Tana miljøbygg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 10:00-11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 10:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Møterom1 Tana Rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 13:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.10.2018 Tidspunkt: 10:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom, 2.etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom1 Tana rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Breivik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 21.03.2019 Tidspunkt: 10:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 10:00 12:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:00 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom Austertana eldresenter Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 15:40 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonbygget - Bygg- og anleggsavd. Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 11:30 12:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18:15 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for utmark og næring Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for utmark og næring Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:00 09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Havneutvalget Utvalg: Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom, 2.etg. Seida skole Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom Austertana oppvekstsenter Dato: 11.09.2012 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.10.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 25.11.2013 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 16:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: 12:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 15:15 15:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom2 Tana Rådhus Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 08:30 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 14:10 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 15:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar Henriksen Leder AP Per Magne Lille Nestleder SV

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar Henriksen Leder AP Per Magne Lille Nestleder SV Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Paul Edvin Nauste MEDL AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Paul Edvin Nauste MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for teknisk, næring og miljø Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 10.11.2016 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: 2. etg Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 08:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.12.2016 Tidspunkt: 08:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.06.2018 Tidspunkt: 14:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 10:00 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Klubben Miljøbygget Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom, 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP John Georg Dikkanen Medlem ÁRJA

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP John Georg Dikkanen Medlem ÁRJA Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Havneutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Altafjord Møtedato: 24.09.2015 Tid: 11:00 11:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig

Detaljer

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgan IS Vår dato: 10.04.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA MELDING OM VEDTAK KONTROLLUTVALGETS SAK

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tid: 10:00-11:30

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tid: 10:00-11:30 Dyrøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 15.02.2018 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kine Svendsen Medlem

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer