Andebu. God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer er en voksenperson som befinner seg på gater og steder der ungdom ferdes. De har god tid til å stoppe, lytte og observere, men har ingen kontrollfunksjon. Det er klare grenser mellom politiets og nattevandrerens virkefelt. Dersom en situasjon oppleves som uhåndterbar for nattevandreren blir politiet, eventuelt 113, kontaktet. En nattevandrer har taushetsplikt og kan være god å ha for ungdommer om noe skulle oppstå, eller om de bare ønsker å ha noen voksne å prate med. Det er viktig å være synlig, derfor har nattevandrerne en jakke/vest som er synlig på lang avstand. Bilen de kjører rundt i våre tre sokn i Andebu med er knall gul og skiller seg godt ut. Den må ikke betraktes som taxi. Nattevandrerne skal bruke Anexet ved siden av Andebu Sykehjem som base hver lørdag natt. De har eget telefonnr og aktiviteten har egen bankkonto. Et samarbeidsprosjekt Nattevandringstilbudet er et samarbeid mellom FAU ved skolene i Andebu, Andebu Røde Kors og Andebu kommune. Næringslivet i Andebu v/entreprenørfirmaet Halum donerte en bil pluss drivstoff for ett år for å frakte nattevandrerne rundt i de tre soknene. Stålerød Bilteknikk sa seg villig til å overhale bilen slik at den er klar til bruk, og Kodal Blikk AS ga kr til prosjektet. Meny Andebu sponser nattevandrerne med et varmt kveldsmåltid og kaffe, Jernia med termos og lommelyk- Solveig Rød Aadne (Andebu Røde Kors) og Oddbjørn Lea (FAU) foran den gule bilen til Nattevandrerne i Andebu. ter, og andre fra næringslivet hjelper oss med diverse praktiske ting som papptallerkener, plastkrus etc. Vil du være nattevandrer? Nattevandring er lokalt tilpasset og basert på frivillighet. Hvem som helst over en viss, naturlig alder kan være nattevandrer. Alle nattevandrere tilbys introduksjonskurs og konfliktløsning- og førstehjelpskurs. Likeså er du som nattevandrer med i Røde Kors` forsikringsordning. Vi tar gjerne i mot nye nattevandrere, du behøver ikke å være forelder til barn på skolen, du kan være besteforelder, tante, onkel o.s.v. Alle over år kan være nattevandrer. Har du lyst til å melde deg på, så ta kontakt på tlf Hilsen leder av Andebu Røde Kors, Solveig Rød Aadne God jul!

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Ordføreren har ordet Så var det på han igjen, synger Jan Eggum. Ordføreren føler vel litt det samme om dagen. Vi er nå midt oppe i budsjettarbeid, og politikerne må forholde seg til mange valg. Et overordnet mål er: Innbyggerne og næringslivet i Andebu skal motta tjenester av god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer og gjeldende lov og regelverk. Vi politikere har oppfordret til følgende profil: Tidlig innsats med nye løsninger. Administrasjonen har arbeidet og lagt fram et budsjett som er ansvarlig, med et driftsbudsjett på ca 350 millioner og investeringer på rundt 73 millioner. Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Andebustikka 2013 utgivelser og frister: Nr. 1 Utgivelse uke 12 frist 27.2 Nr. 2 Utgivelse uke 25 frist 29.5 Nr. 3 Utgivelse uke 39 frist 4.9 Nr. 4 Utgivelse uke 49 frist Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret: kl Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Vil du annonsere i Andebustikka? -Kontakt oss! Det sier meg at vi investerer hardt nok og må være forsiktig med hvordan vi binder oss opp i fremtiden med drift / vedlikehold. Samtidig må vi være framtidsrettet og sørge for at Andebu skal være både vital og levedyktig framover. Jeg vil benytte anledningen til å rose arbeidet som er gjort med det nye kunnskapsdokumentet vårt. Her har Andebu laget et verktøy som er meget nyttig for både politikere og andre. Dokumentet er fullt av opplysninger om hvordan vi har det i Andebu på godt og vondt, med statistikker og betraktninger på de fleste områder. Dokumentet skal utvikles videre, og det blir oppdatert. Her ligger vi foran mange kommuner i Vestfold og mange har fattet interesse for vårt arbeid. Roser til dere som har vært involvert fra en ordfører som er stolt av dere. Vi har åpnet et helt nytt SFO-bygg på Andebu skole. Dette er et bygg som er moderne og framtidsrettet med mange muligheter. Så gleder jeg meg til å fortelle at bygget er levert innenfor økonomiske rammer. Gratulerer med bygget Andebu skole og honnør til prosjektansvarlig for godt arbeid. Mange av dere har sikkert kjørt forbi Kodal sentrum og sett hvordan barnehagen begynner å ta form. Her er det store forventninger fra innbyggerne i Kodal. Jeg har stor tro på at de innfris i 2013 og at vi fortsatt kan ha et godt barnehagetilbud i kommunen vår. Snart er det Jul. Da jeg var liten hadde jeg store forventninger, og ventetiden var noen ganger lang, men jeg visste at julen kom med glede og hygge. Når man blir voksen gleder man seg fortsatt til jul. Det som er viktig for meg nå, er samvær med familie, glede og tid til å se hverandre. Hvis noen spør meg hva jeg ønsker meg til jul, så er mitt største ønske: At alle skal ha noen å feire jul sammen med og få en god juleklem. God jul og godt nytt år alle sammen! Bjarne Sommerstad, ordfører i Andebu Politiske møter vår/sommer 2013 Organ januar Februar Mars April Mai juni Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Møtetidspunkt kl Hovedutvalg for miljø og plansaker Møtetidspunkt kl Hovedutvalg for livsløp og kultur Møtetidspunkt kl Formannskap/Administrasjonsutvalg Møtetidspunkt kl Kommunestyret (kl. 18. Andebu kommune Møtetidspunkt kl ) er på Facebook Møtene avholdes på Andebu herredshus og er åpne for publikum. Kommunestyrets møte blir sendt direkte på Saker og protokoller blir lagt ut på Andebu bibliotek, på herredshuset og på våre nettsider www. andebu.kommune.no/saker. 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Tidlig innsats prioriteres Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan er innrettet for at innbyggerne og næringslivet i Andebu skal motta tjenester av god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer og gjeldende lov- og regelverk. Rådmannen har prioritert barnehager, skoler, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, institusjonsplasser, dagsenter, omsorgsboliger og folkehelse. Stramt og nøkternt i Store økonomiske utfordringer i årene framover Investerings- og driftsutgiftsnivået i kommunen er for høyt i forhold til inntektene. Inntektene må økes og/eller utgiftene må reduseres. Nye effektiviserings-/rasjonaliseringstiltak må gjennomføres. Viljen til å prioritere bør forsterkes. Det må være vilje til å fatte vanskelige vedtak nå for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomisk utvikling. Statlige myndigheter krever og forventer at kommunen skal levere gode lovpålagte tjenester til kommunens innbyggere og næringslivet. Kravene og forventningene er større enn hva kommunen kan levere innenfor tildelte økonomiske rammer. Store investeringer i Det skal gjennomføres investeringsprosjekter som beløper seg til ca. 74 mill. kroner i 2013, ca. 72 mill. kroner i 2014, ca. 17 mill. kroner i 2015 og ca. 1 mill. kroner i 2016, totalt ca. 164 mill. kroner i økonomiplanperioden. De viktigste: Barnehager, skoler og kommunale bygninger Barnehage i Kodal. Ny barnehage ferdigstilles og tas i bruk i august Kodal skole. Det legges til rette for at nåværende barnehagebygning i Kodal omdisponeres til SFO-/skoleformål i Høyjord skole. Ventilasjonsanlegget utbedres i Klima- og energitiltak. Det er avsatt betydelige midler til klima- og energitiltak i kommunale bygninger i 2013 og IKT løft. Systemer harmoniseres, det anskaffes ny programvare og over 200 nye PCer. IKT-løftet gjennomføres i 2013 og Inventar og utstyr. Det er innarbeidet midler til å erstatte noe gammelt inventar og utstyr med nytt hvert år i økonomiplanperioden. Gang og sykkelveier og trafikksikkerhet Heimdal Moa, Høyjord. Planarbeidet avsluttes og anleggsarbeidet med gang- og sykkelveien igangsettes i Gravdal Høgenhallveien, Andebu. Under forutsetning av fylkeskommunal finansiering kan det utarbeides forprosjekt for etablering av fortausløsning i 2013 med gjennomføring i Andebu sentrum Døvlehamna. Under forutsetning av fylkeskommunal finansiering kan det utarbeides forprosjekt for etablering av gang- og sykkelvei i Trafikksikkerhet. Det er innarbeidet midler til trafikksikkerhetstiltak hvert år i økonomiplanperioden. Kommunaltekniske anlegg, veier og biler/maskiner VA-anlegg. Utbedringsarbeidene i Klokkerveien, Andebu og Kronestien, Høyjord gjennomføres i Overvåkingsanlegg og ra- Rådmann Ole Sverre Lund. donfjerningsanlegg for kommunalt eide VA-anlegg settes i drift. Renseanlegg Gravdal. Forprosjekt for senere utvidelse gjennomføres i Kommunale veier. Asfalteres i samsvar med asfalteringsprogrammet som revideres årlig. Farrisvann til Andebu via Stokke. Planarbeidene videreføres. Biler/maskiner. Det er avsatt midler til å erstatte gamle biler/maskiner i 2014 og Institusjonsplasser og dagsenter, omsorgsboliger og utstyr/inventar Utstyr/inventar på sykehjemmet. Det er innarbeidet kr i 2013 og i 2014 til å skifte utstyr/ inventar. 12 institusjonsplasser for demente, dagsenter og 8 omsorgsboliger med heldøgns omsorg. I 2011 ble forprosjekt for bygging av 12 institusjonsplasser for demente, dagsenter for demente og 8 omsorgsboliger for heldøgns omsorg ved sykehjemmet godkjent. Det ble i forprosjektet forutsatt byggestart i 2012 med overlevering i Prosjektet ble forskjøvet til Det vil bli framlagt ny sak vedrørende prosjektet så tidlig som mulig i Samlokalisering av boliger for funksjonshemmede. I 2011 ble forprosjekt for bygging av 14 omsorgsboliger ved Møyland godkjent. Det ble i forprosjektet forutsatt byggestart i 2012 med overlevering i 2012/2013. I økonomiplanen er prosjektet innarbeidet i Det vil bli framlagt ny sak vedrørende prosjektet så tidlig som mulig i Digital politikerløsning Lesebrett. Det er avsatt midler i 2013 til å ta i bruk lesebrett for folkevalgte. Investeringsprogrammet medfører at kommunens lånegjeld og utgifter til renter og avdrag øker i deler av økonomiplanperioden. Det avsettes midler som bidrar til at realverdien på kraftfondet delvis blir opprettholdt i 2013, men ikke i resterende del av økonomiplanperioden. Driftsbudsjett 2013 Det framlegges et balansert driftsbudsjett for 2013 der brutto driftsinntekter utgjør 351,67 mill. kroner, brutto driftsutgifter utgjør 346,15 mill. kroner og brutto driftsresultat utgjør 5,51 mill. kroner. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat i 2013 på 6,69 mill kr. eller 1,9 % av sum driftsinntekter. Størrelsen på netto driftsresultat må sees i sammenheng Andebu Stikka nr

4 med momskompensasjon på investeringsprosjekter som skal inntektsføres i driftsbudsjettet. Minimumskravet i 2013 er at 80 % av disse skal tilbakeføres til investeringsbudsjettet, noe som er lagt til grunn ved budsjettering Driftsbudsjettet i er generelt meget stramt og nøkternt. Generelt videreføres nivået på kommunens tjenester i 2012 i økonomiplanperioden Det fordres stor budsjettlojalitet i alle ledd. Det er ikke funnet rom for store nye driftstiltak. Det forutsettes at det generelt foretas harde prioriteringer og/eller at det gjennomføres effektiviserings-/rasjonaliseringstiltak innenfor alle sektorer/virksomheter. Brukergrupper og tjenestebehov endrer seg i løpet av kort tid. Det er satt av midler til uforutsette utgifter. Måloppnåelsen i økonomiplanperioden vurdert under ett, er svak. Helsesøsters hjørne Stadig flere voksne drikker alkohol ved anledninger som de fleste betrakter som barnas dager. Vi oppfordrer voksne som feirer jul med barn til å utvise alkovett: tenke over alkoholbruken sin, snakke med de andre voksne som er med på feiringen. - Og huske at barn er mest trygge med edru voksne. Fokus på tidlig innsats har medført omprioriteringer. Omprioriteringene har resultert i: Staben: Effektivisering/rasjonaliseringstiltak forutsetter at oppgaver tilsvarende ca 0,7 årsverk bortfaller. Skoler/ SFO: Omfordeling av midler fra ungdomstrinnet til barnetrinnet gir 0,5 nye årsverk ved Andebu skole og 1,0 årsverk ved Kodal skole. 3,0 nye årsverk ved Andebu ungdomsskole finansieres ved øremerkede statlige midler. Familietjenester: Helsestasjonen tilføres 0,5 årsverk som finansieres ved øremerkede statlige midler. Psykisk helsetjeneste reduseres med 0,5 årsverk. Helse, omsorg og velferd: Folkehelsearbeidet forsterkes ved at stillingen som leder for Sentralen (Frisklivssentralen og Frivilligsentralen) utvides fra 60 % til 100 %. Midler til kjøp av institusjonsplasser er økt. Teknisk, landbruk og næring: Arbeidet med prosjekter knyttet til vann, avløp, renovasjon (VAR) og byggesak styrkes ved at det opprettes 1,0 årsverk som avdelingsingeniør som finansieres via gebyrinntekter. Vedlikeholdet av kommunale bygninger styrkes ved at det opprettes 1,0 årsverk som fagarbeider. Denne finansieres ved redusert innkjøp av tjenester fra private. I forbindelse med planlagt 2K-samarbeid med Stokke vedrørende byggesak, arealplan og geodata fra forutsettes scanning av eiendomsarkivet, totalkostnad for Andebu 1,5 mill. kroner, kr i 2013 og kr i Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. I omstillingsprosjekt 2012 ble det forutsatt at det ikke skulle gis kompensasjon for prisstigning i økonomiplanperioden Dette er lagt til grunn ved tildeling av budsjettrammene. Alle utleie- og betalingssatser økes generelt med 3,3 % (tilsvarende deflatoren). Kommunale avgifter for enebolig under 80 kvm reduseres med kr 124,- (1,6%), for enebolig over 80 kvm reduseres avgiftene med kr 412,- (5,2%). Årsverksreduksjonene medfører ingen oppsigelser. Salderingskrav Det forutsettes at det gjennomføres tiltak i som øker kommunens inntekter og/eller reduserer kommunens utgifter (-) (Tall i hele tusen) År Salderingskrav Rådmannens anbefalinger For å oppnå budsjettbalanse i anbefaler rådmannen: 1. Investeringstiltaket 12 institusjonsplasser for demente, dagsenter og 8 omsorgsboliger med heldøgns omsorg ved sykehjemmet forskyves ytterligere. Sak med revidert forprosjekt framlegges for kommunestyret i Det utredes å selge bygg, eiendommer og tomter som kommunen kan unnvære. Sak framlegges for kommunestyret i Det utredes hvordan kommunens bygninger og eiendommer kan brukes mer arealeffektivt. Sak framlegges for kommunestyret i Gebyrer/betalingssatser vedrørende kommunale tjenester der selvkostprinsippet legges til grunn, utredes. Sak framlegges for kommunestyret i Eiendomsskatt utredes i 2013 og innføres fom Økonomiske og andre konsekvenser ved alternative strukturelle løsninger vedrørende skoler utredes i Økonomiske og andre konsekvenser ved alternative strukturelle løsninger vedrørende barnehager utredes i Utvikling av nye mulige samarbeidsløsninger med nabokommuner som gir like god eller bedre kvalitet på tjenestene uten å øke kostnadene, vurderes kontinuerlig Avhengig av hvilke punkter som vedtas, må ressurskapasitet og -bruk internt og/ eller eksternt vurderes. Andebu kommune 19. november 2012 Ole Sverre Lund Rådmann 4

5 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Julestemning i Sentralen torsdag 13. desember Velkommen til en hyggelig førjulsformiddag: Kl Åpent hus, møtested, kaffe, vafler samt gløgg og pepperkake Kl Barn fra Møyland barnehage synger og lyser inn St. Lucia Kl Høytlesning for barna/ Ingeborg Fadum Kl Åpent hus + (Salgs)utstilling av fine hjemmelagte ting med ev. inspirasjon for julegaver Kl Avslutning Kreativgruppa har nytt møtetidspunkt fra 2013: tirsdager kl i Sentralen Kreativgruppa er for deg som har lyst til å strikke, hekle, male, tegne, skrive m.m. sammen med andre. Målet er å få inspirasjon, lage ting og ha det hyggelig sammen. Ta med eget utstyr. Kaffe har vi her. Møter i Sentralen 2012: Onsdag, 5. og kl Møter i Sentralen 2013: Hver tirsdag kl Oppstart av «Norsk samtalekurs» i 2013, mandager kl i Sentralen Etter stor etterspørsel starter vi «Norsk samtalekurs» i Sentralen Kurset er for deg som ikke har norsk som morsmål og har lyst til å lære nye ord, bli sikrere til å prate norsk, forbedre sjanser for jobb og bygge opp nettverk. Kurset er også for deg som har lyst til å hjelpe andre med å lære norsk og integrasjon, lære mer om eget språk, samt om språk og flerkulturelt miljø generelt. Informasjonsmøte: Mandag kl i Sentralen. Kurs: Mandager kl fra i Sentralen. Det er mulig til å begynne på kurs til enhver tid. For mer informasjon ring til Andebu frivilligsentral, Silke Wrede på tlf / Kontaktinfo Sentralen: Silke Wrede, leder Frivilligsentralen tlf / Grethe Evensen Øvrum, folkehelsekoordinator tlf / Åpningstid: man., tirs., tors. kl Lyst til å gjøre frivillig innsats? Aktuelle behov: Arrangementet «Nyttårsaften i Andebu» kl ønsker seg flere frivillige hjelpere for servering m.m. Barnehagene i Andebu kan tenke seg hjelp til å lage lunsj (varm mat eller smøre brød) samt ulike aktiviteter med barn f.eks. høytlesning, tur, musikk m.m. i små grupper. «Anexet» ønsker seg en eller flere som kan hjelpe til å smøre brød på «Torsdagsklubben» torsdag formiddager kl Andebu sykehjem har startet med åpning av kantina for alle på torsdager kl Det er behov for flere frivillige. Etter hvert er det tenkelig med åpning flere dager. Flerkulturelt kvinnetreff (siste onsdag i måneden, kl ) på «Anexet» og «Norsk samtalekurs» (mandager kl fra ) i Sentralen kan tenke seg hjelp av flere frivillige. Innsats som passer for deg som liker ulike kulturer, mat, språk og har lyst til å hjelpe til med integrasjon/ læring. Ring til «Frivilligtelefonen» på Andebu frivilligsentral, tlf mandager og torsdager kl Utenom de oppgitte tider kan du muligens få tak i oss innenfor Sentralens åpningstider eller via Sentralbordet i herredshuset. Utstillinger i Sentralen Utstilling med fotografier av Gry Cecilie Spro i Sentralen forlenges ut året. Vel møtt til betraktning av fargerike portretter og andre bilder fra Andebu, Tønsberg og Oslo. Fra torsdag stiller vi ut ekspresjonistiske trykk i acryl fra Lynda Martinsen Wright i Sentralen. Torsdag er det salgsutstilling av fine ting til pynt og hverdagen laget av forskjellige materialer i Sentralen. Gratis inngang. Åpningstider: mandag og torsdag kl eller etter avtale. Er du interessert i å stille ut i Sentralen? Ta gjerne kontakt med Andebu frivilligsentral. Vinterstengt i Sentralen fredag Vi tar ferie og åpner Sentralen igjen mandag (se vedlagt nytt program!). Vi fra Sentralen takker for et kjempekoselig 2012 sammen med alle frivillige, kursdeltakere, kollegaer, samarbeidspartnere og alle andre interesserte i helse, trivsel og frivillighet. Vi fra Sentralen ønsker alle en riktig god jul og det beste for 2013! Mathea Elise Skotte, Håvard Gravdal (bak henne), Tevje Bø, Adrian Møyland Gran, Sander Østrem, Rigmor Kjærås. Rigmor-mat på onsdager i Gravdal barnehage i Andebu. Foto: Silke Wrede. Andebu Stikka nr

6 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen «Andebu-Rusleturer om vinteren» Fra , tirsdager kl Møtested: Sentralen Rusleturene har i over 10 år blitt arrangert av frivillige og er turer i natur i Andebu og omegn som passer for alle. Nå har noen av rusleturarrangørene lagt til rette for turer også om vinteren. Disse går i Andebu, starter på Sentralen og varer i ca. 1 time. De erfarne arrangørene vil møte opp på Sentralen hver tirsdag kl fra og invitere til tur i Andebu, uavhengig av vær. Ta med egnede klær passende til været. Det er ikke nødvendig at du har bil. For de som er interessert er det mulig med felles kaffe etterpå. Alle er hjertelig velkomne! Vel møtt til bevegelse i natur og frisk luft i eget tempo, men sammen med andre også om vinteren. Program Sentralen vinteren 2012/2013 Kunne du tenke deg hjelp av en frivillig? Ring til frivilligsentralen Trenger du praktisk hjelp i hage, med snømåking, enkle vedlikeholdsoppgaver, handling? Har du lyst på en «Besøksvenn» som besøker deg for en hyggelig prat, felles måltid, handling, tur eller kryssord? Vil du gjerne ha en som følger deg f.eks. til legen? Har du behov for avlastning eller en «Reservebestemor»? Trenger du hjelp med et eller annet som du ikke kan løse selv? Vi i frivilligsentralen kan hjelpe deg med å møte en person som har lyst til å jobbe som frivillig og som du trives med. Det er mange som har meldt seg inn som frivillige i sentralen og som har ulike interesser. Vi kan ikke garantere hjelp til enhver tid og til alle, men vi skal prøve å gjøre vårt beste! Ring til «frivilligtelefonen» på Andebu Frivilligsentral, telefon mandager og torsdager kl Utenom de oppgitte tider kan du muligens få tak i oss innenfor sentralens åpningstider eller via Sentralbordet i Herredshuset. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur i natur Gågruppe Kl Åpent hus Møtested, kaffe Kl Balansetrening Pensjonistsenter Andebu Høyjord Kl Kodal Kl Leksehjelp/ Ungdomstrinnet Kl «Andebu- Rusleturer om vinteren» Ca. 1 t. tur. Ev. kaffe etterpå. Kl Møte: Sentralen Fra «Kreativgruppa» Hekle, strikke, male m.m. Kl Fra English conversation Alle nivåer Kl Seniordans Pensjonistsenter Kl Du trenger ikke partner Pårørendeskole/ Demens Kurs/ Samtalegruppe Oppstart i oktober avsluttes i februar. Ny start høst 2013 Wet vest trening Svømmebssg./ Ungdomsskole A. Tur i natur Gågruppe Kl ca Styrketrening Kl Åpent hus Møtested, kaffe + informasjon: frivillighet/friskliv Kl Lyst på livet Kurs/ Samtalegruppe Oppstart etter avtale Åpningstider jul og nyttår De kommunale kontorene På herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret: Julaften og nyttårsaften stengt. Romjulen åpent NAV Julaften og nyttårsaften stengt. Romjulen åpent Andebu legesenter Julaften og nyttårsaften, stengt. Torsdag 27/12 og fredag 28/ Vanlig åpningstid fra 2. januar Andebu bibliotek Siste åpningsdag før jul torsdag 20.desember. Første dag åpent etter nytt år onsdag 2. januar Norsk samtalekurs Språkpraksis på norsk Kl Fra Informasjonsmøte Trening/ varmtvannsbasseng Svømmebssg./ Signo Kl Kl Flerkulturell kvinnetreff Anexet Siste onsdag i måned Kl Sentralen legger til rette for fysisk aktivitet som passer alle. Det koster kr. 350,- for et semester( vår- og høstsemester) uansett hvor mange treninger du er med på i løpet av en uke. Se på programmet over og velg deg ut en eller flere treningsaktiviteter. DU..er hjertelig velkommen. Skolene Siste skoledag før juleferien er fredag 21. desember. Første skoledag etter juleferien er torsdag 3. januar. Vinterferie i uke 8: februar SFO har stengt mellom jul og nyttår, samt 2. januar som det er planleggingsdag. Barnehagene Barnehagene har stengt mellom jul og nyttår samt 2. januar som det er planleggingsdag. Sentralen har vinterstengt 21. desember til 6. januar

7 Bra å bo i Andebu? Diagnosen er stilt på Andebusamfunnet! Andebu kommune har utarbeidet Kunnskapsdokumentet som er en samling med informasjon om livet i kommunen. Opplysningene er hentet fra ulike kilder og skal være et dokument som hvert år skal justeres og utvikles videre. Formålet med å utarbeide dette dokumentet er å sette fokus på samfunnsutvikling som fremmer folkehelse; trivsel, trygghet, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygging av ulike sykdommer, skade og lidelse. Bakgrunn for å utarbeide dette dokumentet er at: Det skal gi folkevalgte et bedre og bredere beslutningsgrunnlag Det skal synliggjøre utfordringer som kommunene står overfor Det skal bedre grunnlaget for kommunens planstrategi og kommuneplanlegging Det skal være grunnlagsdokument ved årlig rullering av økonomi- og handlingsplaner Det skal gi informasjon til innbyggerne Kunnskapsdokumentet er ment å brukes som et aktivt verktøy ved prioriteringer og planlegging. Vårt faglige arbeid skal ikke bygge på intuisjon og synsing. I all planlegging er det viktig å ha et bredest mulig faktagrunnlag. Dette vil Kunnskapsdokumentet gi oss. Du finner Kunnskapsdokumentet på Det er lagt ut til gjennomlesing på Andebu bibliotek og Sentralen. Kontrollutvalget åpne møter I forrige nummer av Andebustikka skrev vi om Kontrollutvalget som fører tilsyn med kommunens virksomhet. Det ble et par småfeil i denne artikkelen. Spesielt nevnes det at fra høsten 2012 har kontrollutvalgets møter vært åpne for publikum. Medlemmer av kontrollutvalget for perioden er: Tale Haugan (AP) John Henrik Grindlia (H) Karin Helene Engmark (H) Kjell Sommerstad (SP) Frank Vik-Hansen (AP) Varamedlemmer er: Tonje Egeberg (AP), John Hunsrød (H), Espen Lian (AP), Svein Sandland (FRP) og Tone Askjer Stokke (KRF). Kontakt kan tas direkte med de enkelte medlemmene, med lederen Frank Vik-Hansen, tlf / e-post: eller med sekretariatet ved rådgiver Gaute Hesjedal tlf / e-post Kontrollutvalgets møter i 2013 er foreløpig fastlagt til 23. januar, 13. mars, 29. mai, 25. september, 23. oktober og 27. november. Møtene holdes i Andebu herredshus og begynner kl Sakliste og møtebok blir lagt ut på kommunens nettsider på Dokumenter og behandlingen av disse er offentlig med begrensninger som for de øvrige kommunale utvalg. Fall- og brannforebyggende arbeid i Andebu Andebu kommune ønsker å være et trygt lokalsamfunn, og for femte år på rad samarbeider Andebu kommune med Brannvesenet, Lions Club, Andebu og Gjensidige, Andebu brannkasse om fall- og brannforebyggende tiltak. Nok en gang har Lions medlemmer vært ute hos alle over 75 år som takker ja til tilbudet. Tilbudet består i gratis levering av boks med sand til bruk for glatte trapper og inngangspartier i vinterhalvåret. Husk å ta vare på boksen, den vil bli fylt med sand neste år også. Ellers er det tilbud om skifte av batteri, eventuelt bytte av ikke-fungerende røykvarslere og informasjon om hvordan brann kan unngås, Mange branner starter i elektriske apparater. Gjensidige Andebu brannkasse har gitt et godt tilbud på ELSPAR Strømkutter. ELSPAR forhindrer brann ved å inneholde et tidsur som bryter strømtilførselen til apparater hvis du skulle glemme å trekke ut ledningen. Prisen er kr. 200,-, og tilbudet gjelder fram til 21. desember La oss jobbe sammen for å få et enda tryggere lokalsamfunn. Andebu Stikka nr

8 Andebu ungdomsråd nyvalgte medlemmer Andebu ungdomsråd har hatt sitt første møte i perioden. Som leder for dette skoleåret ble valgt Taran Legaard og som nestleder Kristian Nilsson. I tillegg til valg ble det på møtet fordelt midler til elevråd og ungdomslag. Fordelingen skjedde på bakgrunn av søknader fra de ulike elevrådene og ungdomslaga. Denne gangen hadde ungdomsrådet kroner å fordele. Søknader ble imøtekommet til blant annet bordtennisbord, fotballspill, kano, musikkanlegg og utstyr til å få større aktivitet i friminuttene. Som siste post på programmet var spørretimen der ungdommene kunne stille spørsmål til ordfører Bjarne Sommerstad. Her ble ordfører utfordret på alt fra hvorfor leirskoleopphold var strøket fra budsjettet til Hvite busser og oppussing og utvidelse av skolene. Det nyvalgte ungdomsrådet sammen med ordfører Bjarne Sommerstad. I midten foran sitter nestleder Kristian Nilsson og leder Taran Legaard. Vinnere av lesekampanjen for barn Vestfoldbibliotekene og Vestfold Fylkesbibliotek arrangerte fra 1.juni -1.september en stor lesekampanje for barn fra 1-7 klasse. Denne ble kalt QPSA. Alle som deltok fikk kule armbånd i forskjellige farger, for hver 3., 5. og 7. leste bok. Den heldige vinner ble Olivia Silk som går i 7. klasse på Andebu skole. Hun fikk et gavekort fra Norli på kr. 500,-, og klassen fikk en film. På bildet: Daniel Hallvig, Hanne Møyland og Olivia Silk. Boktips fra biblioteket Biblioteket tilbyr bøker som passer til alle. I tillegg har biblioteket også tilbud med datamaskiner, tidsskrifter, dagens aviser, et bredt utvalg av filmer og musikk. Det er også en egen datamaskin i barneavdelingen med dataspill. Er det noe spesielt du ønsker som biblioteket ikke har, fjernlånes det fra et annet bibliotek. Her er noen av bøkene vi kan anbefale for vinteren. Et julekvad av Charles Dickens - En av julens mest berømte fortellinger! Mississippi av Jordan Hillary - Dette er en uforglemmelig roman om forbudt kjærlighet og sterkt vennskap - i en tid da hatet fikk råderett over menneskeverdet. Det usynlige fjellet av Carolina de Robertis - Er du av dem som vil lese om skjebner og hendelser under andre himmelstrøk? Da kan du prøve denne! Vi følger kvinner i 3 generasjoner i Sør-Amerika, særlig Uruguay. Et land preget av rik historie, men også diktatur. Kvinnene representerer liv og motstand, her er alt hva hjertet begjærer av drama og fargerikt liv.. Etter lesning er du en klokere verdensborger! Nærmere høst av Marianne Kaurin - En gripende realistisk roman for ungdom med en handling lagt til annen verdenskrig i Norge. Denne boka forteller om å håpe, men er samtidig trist når vi følger tenåringen Sonja og hennes historie som jøde. Biblioteket har en stor og oppdatert samling av ungdomsbøker, filmer og musikk og er behjelpelig med å finne bøker som passer til enhver smak og interesse. Julegaven til den som har alt «Kongeboka» med flotte bilder og tekst fra Kongen og Dronningens besøk i Andebu i juni, legges nå ut med «juletilbud». Boka kan kjøpes i resepsjonen, herredshuset, for kun kr. 300,-. Det er begrenset med bøker igjen, så benytt anledningen snarest om dere ønsker et eksemplar. 8

9 Meningsfull innsamlingsaksjon For fjerde år på rad samler Andebu skole inn penger til et senter i Malawi. Senteret heter Chrisombezi deafblind Centre og arbeider for at døvblinde i Malawi skal få et godt liv. Arbeidet for døvblinde startet opp i 2004 etter at Søster Emma Kulombe, en katolsk nonne, og professor Phiri som er rektor på universitetet i Malawi, hadde besøkt Signo i Andebu. Her fikk de se hvordan døvblinde fikk den hjelpen de trenger for å leve et godt liv. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp stod skolebyggene ferdige i Siden da har over 50 døvblinde barn og ungdom og deres familier fått hjelp av Chrisombezi. Årets innsamlingsaksjon fant sted 22. november, og dagen før var Kenneth Verngård fra Signo på besøk på skolen og fortalte og viste bilder fra senteret. Han fortalte om resultatene fra de siste innsamlingene som gikk til bl.a. en karusell til barna og ent vanntårn til glede for senteret. (Se bilder). Hvordan samler vi inn penger? Det skjer med liv og røre med betaling for deltakelse i ulike aktiviteter som bowling, kakesalg, ansiktsmaling med masse mer. Vi gleder oss til aktivitetene samtidig som vi hjelper! Offisiell innvielse av SFO-bygget ved Andebu skole Ved en flott markering tirsdag 20. november ble det nye SFO-bygget ved Andebu skole offisielt åpnet. Elevrådsrepresentanter klippet snora og elever fra 4. trinn under ledelse av Kaja Haugeland sang. Deretter var hele formannskapet med rådmann og kommunalsjef invitert på smørbrød og bløtkake vel tilberedt og servert av elever fra 6. trinn. Det nye bygget er på ca. 700 kvadratmeter og har kostet 15 millioner kroner. Alle var enige om at her har vi fått mye for pengene og både SFO-barn, nye 1. klassinger, ansatte og elever som trenger noe spesiell tilrettelagt opplæring, kan glede seg over de flotte nye lokalene. Hele skolen var med på åpningen. Elevrådsrepresentantene Maren Skoli og Dino Ackar stod for snorklippingen. Andebu Stikka nr Etter åpningen ble formannskapets medlemmer og ansatte bedt inn på kakefest fra v. Aud Griem (SFO), Inger Hillestad (rektor), Hilde Hoff Håkonsen (formannskapet), Leif Halvorsen (vaktmester), Bjarne Sommerstad (ordfører) og Karin Moland (SFO, skolen) 9

10 Presentasjon av virksomhetene NAV Andebu NAV Andebu ble etablert i desember Dette medførte at arbeid-, trygd- og sosialtjeneste flyttet sammen i Andebu Sentrum 26, 2. etg. NAVs overordnede mål er: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov En helhetlig og effektiv arbeid- og velferdsforvaltning Råd og veiledning om sosiale tjenester NAV har lovfestet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning til alle som er i en vanskelig livssituasjon. Hvem kan få tjenesten? Alle som er folkeregistrert i Andebu kommune eller som oppholder seg i kommunen. Du må selv kontakte NAV kontoret for å få denne tjenesten. Du kan få opplysninger, råd og veiledning om: Sosiale forhold Økonomiske forhold Boligforhold Familie- og ekteskapsforhold Arbeidsledighet Trygdespørsmål Utdanningsspørsmål Hva kan du forvente? At vi lytter til det du har å fortelle At du får informasjon om rettigheter og plikter Veiledning til å finne frem i hjelpeapparatet Veiledning til utfylling av søknadsskjema, ved behov Hva forventes? At du er aktiv deltaker i din egen situasjon At du bidrar med nødvendig informasjon og dokumentasjon Lover og regelverk Lov om sosiale tjenester i NAV Rundskriv hovednr. 35 Gjeldsrådgivning Målet med økonomisk rådgivning er å bidra til sosial og økonomisk trygghet samt forebygge sosiale problemer. Økonomisk rådgivning handler om å heve brukerens økonomiske bevissthet, øke brukerens kunnskap om egen økonomi og å gi gjeldsrådgivning, eller ringe 800Gjeld (gjeldstelefonen i NAV.) Brukere som anser sine økonomiske problemer som så store at de trenger hjelp, kan søke om dette hos NAV. Det kan gis hjelp til: Budsjettering/hverdagsøkonomi Stopp/reduksjon av lønnstrekk Få oversikt over kreditorer/gjeld Håndtering av gjeld Tvangssalg av bolig Startlån Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for Foran fra venstre: Kaja Vogt, Sarina Elisabeth Eskelund, Leif Egil Johnsen og Gro Lindberg Jørgensen. Bak fra venstre: Steinunn Markaskard, Mona Møller, Svein Greger og Jim Steve Jacobsen. Lene Grønset og Jorun Sundt var ikke tilstede da bildet ble tatt. unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud der det i ordinære kredittinstitusjoner vanligvis ikke gis tilbud om lån. Startlån er behovsprøvd og kan bl.a. omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Startlån gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. For nærmere informasjon kontakt NAV kontoret eller Hva kan det gis lån til? Kjøp av brukt bolig Nybygg Utbedring Refinansiering. Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Søknader sendes til og behandles av saksbehandler ved NAV Andebu, Postboks 130, 3162 Andebu. Tilskudd til etablering i egen bolig/ tilskudd til tilpasning av egen bolig Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Det kan gis tilskudd til kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskudd kommer gjerne inn som en toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte. Tilskudd til tilpasning gis til personer med nedsatt funksjonsevne, som har behov for å tilpasse boligen for å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov. 10

11 Begge tilskuddsordningene er sterkt behovsprøvd, og de er ment for enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og det anbefales at du søker så tidlig som mulig. Bostøtte Bostøtten skal sikre husstander med lave inntekter en hensiktsmessig bolig. Den skal bidra til å motarbeide fattigdom, og sikre at søker kan bli boende i boligen. Bostøtte er en behovsprøvd ordning der forholdet mellom boutgifter og inntekter er avgjørende for hvor mye bostøtte man kan få. Søknadsfrist er den 14. hver måned, og bostøtten utbetales etterskuddsvis. På ligger det ute en bostøttekalkulator for beregning av bostøtte. For mer informasjon om vilkår for bostøtte og krav til boligen, se Bolig Andebu disponerer boliger i Høyjord, Kodal og Andebu sentrum. Boligene er tidligere «trygdeboliger» som nå disponeres i henhold til den vedtatte boligsosiale handlingsplanen. Det vil si at de som har størst behov av ulike årsaker vil bli prioritert. Boligene tildeles nye leietakere fortløpende. Søknader kan sendes tildelingskontoret i kommunen. I tillegg til de kommunale boligene disponerer Andebu kommunale boligstiftelse flere leiligheter, samt stiftelsen UNGBO. De sistnevnte boligene administreres av Obos Tønsberg. NAV Andebu har stadig behov for boliger til sine brukere av ulike årsaker. Nav Andebu ønsker kontakt med private utleiere. Ta gjerne kontakt. Flyktninger Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har ansvaret for å finne egnet bosettingskommune. Hvert år anmoder IMDI norske kommuner om bosetting av et visst antall flyktninger. Anmodningen gjøres ut ifra et beregnet behov for kommuneplasser til de flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge. For kommunen er det en frivillig oppgave å bosette flyktninger. Det er kommunen som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre vedtak om bosetting forplikter kommunen seg bl.a. til å gi tilbud om introduksjonsprogrammet i henhold til introduksjonsloven. Flyktningkonsulenten i kommunen blir kontakten mellom kommunen, skole og deltakeren som får vedtak om introduksjonsprogrammet. Flyktningkonsulenten skal være med på å bidra til at de som bosettes i kommunen blir integrert. Arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV. Hvem kan få arbeidsavklaringspenger? Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er under aktiv behandling under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom) under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt Du kan også få arbeidsavklaringspenger under utarbeidelse av aktivitetsplan mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak i inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert i inntil seks måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen Du må bo og oppholde deg i Norge, være mellom 18 og 67 år Hvis du er mellom 62 og 67 år når du søker, må du som hovedregel ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst ett grunnbeløp (G) før arbeidsevnen din ble nedsatt. Det kan gjøres unntak. Du må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du søker. Har du vært arbeidsfør, er det nok at du har vært medlem i minst ett år før du søker. Det kan gjøres unntak. Hvis det er godkjent i aktivitetsplanen, kan du også få stønad når du får medisinsk behandling i utlandet når du deltar på arbeidsrettet tiltak i utlandet ved midlertidige opphold i utlandet, så lenge dette ikke hindrer aktivitet som er avtalt Skal du beholde ytelser under midlertidig opphold i utlandet, må du søke om det på forhånd. Opphold i utlandet må ikke være til hinder for NAVs oppfølging og kontroll. Hva kan du få? Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Størrelsen på arbeidsavklaringspengene avhenger blant annet av tidligere inntekt om du forsørger barn om du får andre folketrygdytelser om arbeidsevnen din ble nedsatt med minst halvparten før du fylte 26 år yrkesskade eller yrkessykdom Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke. Forsørger du barn under 18 år, får du et barnetillegg på kr 27,- per barn fem dager i uken. Barn du har bidragsplikt for anses som forsørget. Får du flere barn, må du gi NAV-kontoret ditt skriftlig melding innen tre måneder fra fødselen for å få barnetillegg fra fødselstidspunktet. Melder du fra etter at det har gått tre måneder, får du tidligst barnetillegg for det nye barnet fra dagen du melder fra. Andebu Stikka nr

12 Gjennomfører du arbeidsrettede tiltak eller utredning, kan du også søke om tilleggsstønader til dekning av bøker og undervisningsmateriell daglige reiser til utredning eller tiltak utgifter til hjemreiser flytteutgifter barnetilsyn i forbindelse med utredning eller tiltak ekstrautgifter til bolig i forbindelse med utredning eller tiltak Dekning av reiseutgifter istedenfor arbeidsavklaringspenger Hvis du i en avgrenset periode har problemer med å komme deg til jobb eller undervisning på grunn av sykdom eller skade, kan du få dekket ekstra transportutgifter til daglig reise. Du kan få dette som et alternativ til arbeidsavklaringspenger. Hvor lenge kan du få arbeidsavklaringspenger? Hvor lenge du får arbeidsavklaringspenger vil avhenge av behovet ditt for å være i arbeidsrettet aktivitet. Som hovedregel kan du likevel ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år. Stønadsperioden vil derfor variere fra person til person. I særlige tilfeller kan stønadsperioden forlenges utover fire år. Når du har blitt i stand til å skaffe deg arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling, kan du få arbeidsavklaringspenger i inntil tre måneder mens du søker arbeid. Du må være registrert hos NAV som ordinær arbeidssøker. Hvis du har søkt uførepensjon, kan du få arbeidsavklaringspenger i inntil åtte måneder mens søknaden er under behandling. Hvordan søker du? Først må du registrere deg som bruker hos NAV på nav.no eller ved å møte frem på NAV-kontoret ditt. Der vil du også kunne få hjelp til å registrere deg elektronisk ved bruk av PC og informasjon om hvordan du kan bruke PC for å sende meldekort elektronisk og legge inn CVen din. Dropprevyen er i gang! Dropprevyen er en ungdomsrevy for elever ved Andebu ungdomsskole og er en del av kommunens rusforebyggende arbeid og støttes av Frilynt, Lions og det lokale næringslivet. Det øves nå hver tirsdag på Andebu ungdomsskole til neste Dropprevy som har fått tittelen FAR FAR AWAY. Instruktør for Droppgjengen er også i år Frode Aleksander Rismyhr. Revyen skal spilles januar 2013 i gymsalen på ungdomsskolen. Det er 45 elever med i revyen i år. Du finner søknadsskjema under Skjema i høyremenyen. Når du har valgt riktig skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp et førstesideark. For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesidearket. Legg førstesidearket øverst i forsendelsen/brevet. Du kan tidligst få utbetalt arbeidsavklaringspenger fra og med den dagen du søker. Folketrygdytelser Informasjon om de forskjellige ytelsene finner en på internettsiden Veiledning og konkrete spørsmål avklares i vårt mottak. Vi vil anbefale å ringe spesialist telefonen hvis spørsmålet gjelder ALDERSPEN- SJON eller spørsmål angående FORELDREPENGER. Arbeidsledig/dagpenger Du må registrere deg som arbeidssøker med oppdatert CV på Her finner du også kravskjema dagpenger og informasjon om hvilke dokumentasjon som skal legges ved. Du får vurdert ditt behov for hjelp fra NAV i eget vedtak. Sykmeldt/sykepenger Krav om sykepenger (del D) med egenerklæring skal leveres arbeidsgiver eller NAV. (den som skal utbetale for perioden). Ved sykmelding utover arbeidsgiverperioden skal arbeidsgiver sende NAV et eget skjema med inntektsopplysninger. Sykmeldte arbeidstakere får oppfølging hos egen arbeidsgiver frem til at det eventuelt er avklart at en ikke kan fortsette i sin stilling. Selvstendig næringsdrivende og sykmeldte arbeidsledige får oppfølging hos NAV. NAV vurderer de medisinske opplysningene i forhold til regelverk. Enslig forsørger Overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og utvidet barnetrygd er aktuelle ytelser. Er du arbeidssøker skal du registrere deg på Vi vurderer ditt behov for hjelp til å komme i arbeid. Tiltak NAV Andebu samarbeider med NAV Sandefjord når det gjelder tiltaksplasser, og vi har god oversikt over aktuelle tiltaksområder som bl. a. jobbkurs, praksisplasser og lønnstilskudd. I tillegg administrerer vi Kvalifiseringsprogrammet, som er et tilbud for de som ikke kan nyttiggjøre seg andre typer tiltaksplasser. Generelt NAVs overordnede mål er «arbeid først». Det er viktig å sørge for at alle som har mulighet til å arbeide, får bistand slik at de kan finne en arbeidsgiver. Det er også viktig for NAV at de som av forskjellige grunner har vært ute av arbeidslivet i en periode, kan hjelpes tilbake. Arbeidsledigheten i Andebu kommune er for tiden <2%, det laveste i Vestfold. Dette kan fort endre seg, så vi må hele tiden ha fokus på den aktuelle situasjon og utviklingsmuligheter. NAV Andebu Ved NAV Andebu er det 10 ansatte med bred erfaring som kan bidra til å rettlede via vår selvbetjeningsløsning, hjelpe med å finne løsninger og gi råd når dette er nødvendig. Du finner oss i Andebu Sentrum 26 og kan nå oss på tlf , som er et sentralt Kontaktsenter. Våre åpningstider er: Telefontiden er:

13 Annonse LÅN SPARING FORSIKRING BSU: 5% Husk BSU før nyttår, så kan du spare inntil 4000 kroner i skatt. I tillegg bygger du opp egenkapital og får en svært gunstig rente. Scan QR-koden for å lese med om BSU. LÅN SPARING FORSIKRING Gavene med lengst verdi Hos oss får du gavekort på fondsandeler, barneforsikring, sparing eller forsikringspakke for ungdom for å nevne noe. NYHET: Nå kan vi også tilby elektroniske gavekort som kan benyttes både på internett og i alle butikker som aksepterer Visa. Ta en tur innom banken vi hjelper deg gjerne! Tlf Andebu Stikka nr

14 Ungdommens Kulturmønstring UKM - for Andebu, Stokke og Re 16. mars på Melsom videregående skole UKM skal være en profesjonell arena hvor ulike kunstneriske uttrykk kan vises. Barn og unge i aldersgruppen år kan melde seg på sin lokale mønstring og herfra kan man gå videre til fylkesmønstring april 2013 (Bølgen kulturhus Larvik) og landsmønstring. Det er ikke nødvendigvis den som er teknisk flinkest som går videre - men originalitet, nytenking og sjarm er også viktige faktorer. UKM er et mangfold av både mennesker og uttrykk og alle som entrer UKM arenaen får masse feedback/energi både fra publikum og andre utøvere. UKM er en arena hvor du kan vise fram akkurat det du kan meld deg på i dag! Se mer info på / påmelding Kontaktperson for Andebu er Synnøve Eriksen , UKM er en arena hvor du kan møte andre kreative ungdommer og du kan melde deg på i disse kategoriene: film, utstilling, musikk, dans, teater, litteratur og annet på scenen. Avslappende fredagsbading Du trenger ikke reise langt for å få deg et avslappende bad etter en slitsom uke. Svømmehallen på ungdomsskolen er åpen hver fredag for alle kl Inngang kr. 60,- uansett alder! Annonse Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi takker alle våre kunder og forbindelser for et godt samarbeid i året som har gått og ser frem til nye og spennende oppgaver for Hilsen oss i Terra Eiendomsmegling: Kaia Hostvedt Dahle tlf: , Andre Wagner tlf: , Lill-Simeona Rokstad Eco tlf: , Rikard Mørk Moen tlf: , Nina Lindboe tlf: , Norges mest forutsigbare og personlige bolighandel 14

15 Aktivitetskalender for Andebu sykehjem og omegn 2012 Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Sted: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Sykehjemmet Hyggetreff m/vafler kl Atriet Sykehjemmet Lett trim (ulike uker) Middagsservering kl (påmelding) Allsang kl ANDAKT: kl Blanda Drops kl Middagsservering kl (påmelding) Bingo (like uker) kl Kort og Spill (ulike uker) kl Lesing (like uker) kl Middagsservering kl (påmelding) Eldres dag Eldredagen 1. oktober ble feiret i Atriet på sykehjemmet. Årets tema er AKTIVE ELDRE FORMER FREMTIDEN. Det ble servert deilig lapskaus og dessert og det var flott underholdning av Belgdragerne. Med hele 125 gjester var stemningen på topp. Ordfører Bjarne Sommerstad, sogneprest Jan Brastein og folkehelsekoordinator Grethe Øverum Evensen holdt gode innlegg om det å feire eldredagen. Vi avsluttet dagen med å takke for all den frivillig innsatsen og det ble rettet en spesiell takk til Aslaug Gravdal som har laget til denne festen i over 20 år. Pensjonistsenteret Ballansetrim kl Andebu Pensj.forening 3 møter pr. mnd kl møte pr. mnd kl Fyrverkeri TV-Aksjonen Resultater fra TV-Akjsonen 2012 Amnesty Stå opp for urett Kommunekomiteen 2012 vil med dette takke alle bøssebærerne som stilte opp og gjorde det mulig for oss å gjennomføre årets TV-aksjon. Samtidig vil vi også takke alle dere der hjemme som tok imot våre bøssebærere og gav et bidrag til aksjonen. Medlemmer i Kodal, Andebu og Høyord menighetsråd representerte kommunekomiteen i tillegg til leder Hilde Hoff Håkonsen og sekretær Gro Fadum Holm. Representantene fra menighetsrådet var ansvarlig for å finne bøssebærere, og de gjorde jobben sin med glans. Tusen takk til dere! Vi takker også Vidaråsen og Signo for godt samarbeide og velvillig hjelp til å skaffe bøssebærere til egne boliger. Resultatet fra bøssene i Andebu kommune ble på kr ,-, noe som plasserer oss på en 4. plass i Vestfold. Det er litt mindre enn vi har fått inn tidligere år men likevel et godt resultat. Utfordringen ved neste års TV-aksjon blir å få næringslivet i kommunen enda mer engasjert i aksjonen, slik det gjøres i mange andre kommuner. Årlig fører bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg trenger mange personer legebehandling som følge av brann- og eksplosjonsskader. Fyrverkeri er i realiteten sprengstoff og må behandles deretter. Følg fyrverkerireglene, så er du tryggere: 1. Forbered fyrverkerioppskytingen i dagslys 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte 5. Bruk tennstav 6. Sitt på huk, tenn lunta med strak arm og fjern deg straks langt unna 7. Bøy deg aldri over fyrverkeri med antent lunte 8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk 9. Hold god avstand fra oppskytingen 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen Nødraketter og nødbluss Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon. Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon. Husk at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. SE også : Andebu Stikka nr

16 Kildesortering TØMMERUTINER 2012: Husholdningsavfall som hentes av renovatøren skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/ kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke), glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon Desember 50 BIO + PL 51 BIO + RA + GM 52 BIO + PP Januar 01 BIO + PL 02 BIO + RA 03 BIO + PP Måned uke nr. Fraksjon 04 BIO + PL 05 BIO + RA + GM Februar 06 BIO + PP 07 BIO + PL 08 BIO + RA 09 BIO + PP Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Kalenderen for 2013 blir sendt ut til alle husstander i uke 49. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Om fartsgrenser Hvis det ikke er skiltet særskilt fartsgrense (30, 40, 50, 60, 70, 90 eller 100 km/t), gjelder de generelle fartsgrensene, som er 50 km/t i tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk. Lavere fart gir færre og mindre alvorlige ulykker Lavere fart gir mindre støy og forurensning Lavere fart gir like god trafikkavvikling Lavere fart øker trivsel og handel (Fakta er hentet fra Statens vegvesens hjemmeside) Bruk refleks Vinteren kan være veldig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! La brøytestikkene stå Tilbud om radonmålinger Miljørettet helsevern i Vestfold viderefører tilbudet om radonmålinger. Siden forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft, anbefaler kommuneoverlegene og Miljørettet helsevern i Vestfold at alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer, måler radonkonsentrasjonen. Miljørettet helsevern tilbyr i samarbeid med firmaet Radonlab radonmålinger til en rimelig pris, dvs 105 kr per målebrikke. Frakt kommer i tilegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse. Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. For bestilling benytt eller ta kontakt med Radonlab på tlf Bestillinger må foretas før Les mer om radon og radonmålinger på kommune.no/radon. Høsten er tid for utsetting av pisker/brøytestikker langs kommunale veier. Dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy. La derfor brøytestikkene stå! 16

17 Vanndirektivet Vanndirektivet er et EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. Det er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende også for Norge. Direktivet omfatter alt ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet. Innen utgangen av 2015 skal alle vannforekomster ha god kjemisk og økologisk tilstand. Et eget klassifiseringssystem for ulike vanntyper definerer grensene mellom de 5 klassene (svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig). Grensen mellom god-moderat definerer miljømålet for vannforekomsten. Utgangspunktet for klassifiseringssystemet er naturtilstanden (uten menneskelig påvirkning), systemet fastsetter hvor stort avvik fra naturtilstanden som kan aksepteres. Generelt sett vil påvirkning av dyr og planter gjennom utslipp, inngrep og andre aktiviteter være akseptabelt så lenge artssammensetting og individtall kun i liten grad avviker fra det man finner under upåvirkede forhold. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) skal overvåke at Norge gjennomfører direktivet ordentlig. Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Norge er inndelt i vannregioner for å kunne gjennomføre helhetlige tiltak i vassdragene. Vanndirektivet har fokus på vannforekomstene, deres tilhørende nedbørfelt og hvilke aktiviteter innenfor nedbørfeltet som påvirker vannkvaliteten. Mål: Vannkvaliteten i alle vannforekomster skal klassifiseres. Påvirkninger av vannkvaliteten skal identifiseres. Tiltaksplaner skal utarbeides for vannforekomster som ikke tilfredsstiller kravene til god vannkvalitet. Overvåkning av vannforekomstene skal foretas regelmessig. Hvilke konsekvenser har vanndirektivet i Andebu? Punktene nedenfor viser områder som vil bli berørt i en handlingsplan med tiltaksbeskrivelse. Alle som bidrar med utslipp og mulig utslipp må forholde seg til planen for vassdraget som en tilhører. Gallisvannet i Kodal. Utfordringer i vassdragene: 1. Erosjon 2. Avrenning fra landbruket 3. Private og kommunale VA-anlegg 4. Akutt forurensing 5. Utslipp fra gamle/nye fyllplasser og industri 6. Fysiske hindringer Les mer om vanndirektivet på Har du lyst på en prat og en kopp kaffe? Tirsdager i partallsuker er det kveldsåpent på Anexet kl Mulighet for kortspill eller kreative aktiviteter som å lage (jule-)kort, blomsterdekorasjoner og lignende. Diakonimedarbeider Thorild kommer annenhver gang og har med seg gitaren. Velkommen!! Ved spørsmål kan du ta kontakt med Grethe Cederkvist (psykisk helsetjeneste) eller Britt Wenche Carlsen (Røde kors) Villfyllinger er ressurser på avveie Det skal være trygt og godt å bo i Andebu både i vår tid og for kommende generasjoner. Men har vi villfyllinger og bilkirkegårder rundt i kommunen, kan disse over tid føre til at miljøet omkring oss blir dårligere. Om det ikke er direkte dødelig, så kan det skape store problemer med drikkevannet. Regjeringen og Stortinget snakker mye om en bærekraftig utvikling. Denne utviklingen avhenger av hvordan vi i våre lokalsamfunn oppfører oss. Tar vi kortsiktige eller langsiktige miljøhensyn? Andebu Stikka nr Tar vi langsiktige miljøhensyn, fjerner vi utrangerte bil- og maskinvrak til resirkulering sammen med andre plastbeholdere og metallgjenstander. Mye av dette kan resirkuleres og bli til nye nyttige gjenstander som reduserer behovet for store sår i landskapet både her i Norge og andre land. 17

18 Tomaskirken verdens første sansekirke Tomaskirken har i høst blitt reist på Sukke, ikke langt fra skolen på Signo. Kirken blir innviet 9.desember og skal være den første sansekirken i verden. Det spesielle med Tomaskirken er at den er tilpasset døvblinde, altså mennesker som verken ser eller hører. Kirken skal være et sted hvor man kan sanse med hendene og nesen, og kjenne vibrasjoner med kroppen. Gulvet vibrerer i takt med musikken og det blir rennende vann i døpefonten. Veggene og gulvet har ledelinjer, slik at det skal bli så enkelt som mulig å orientere seg. Alle utsmykninger i kirken er til å ta og føle på. Alterteppet skal veves av ull fra Signos egne sauer. De som skal bruke kirken har også vært med på å lage deler av utsmykningene. En sansehage leder kirkegjengeren inn i kirken. Langs kirkeveien blir det etter hvert plantet trær og planter til å ta og føle på, lukte på og kanskje spise av. Veien skal ha forskjellig dekke slik at man lettere kan orientere seg. I kirken er det også lagt inn ledelinjer som skal gjøre det lettere for de med synsrest å finne fram. Ny politivedtekt for Andebu kommune Det er byggmester Kjærås fra Andebu som står for byggingen. Kirken er avhengig av gaver og støtte fra enkeltpersoner og bedrifter. Gudstjenestene i Tomaskirken blir åpne for alle, men tilrettelegges for Signos beboere og brukere. Dersom du vil ta den unike kirken nærmere i øyensyn, kan du legge veien til Sukke, både under byggeperioden og når Tomaskirken står ferdig. Kirken skal også brukes til kirkelige handlinger som konfirmasjon, bryllup og begravelser. I tillegg vil Tomaskirken kunne være et spennende konsertlokale. Les mer om Tomaskirken på Politidirektoratet har med noen endringer stadfestet ny politivedtekt for Andebu kommune. Den nye vedtekten trådte i kraft fra 1. september i år. Den nye vedtekten er endret på noen punkter. Bl.a. kan nevnes: Den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger må melding gis ved personlig oppmøte hos politiet senest 14 dager før, og man plikter å følge de anvisninger som blir gitt. (Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.) På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbud uten aktverdig grunn å bære eller skyte med luft- eller fjærvåpen som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende. På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å brenne av krutt, fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet og lokal brannmyndighet. Forbudet gjelder ikke på nyttårsaften fra kl til Det er forbudt å grise til med maling, tusj, sprayprodukter, riping, hugging eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler. Det kan nevnes at tidligere bestemmelser om hundehold er tatt ut av den nye politivedtekten. Slike forhold er nå ivaretatt av hundeloven og i kirkegårdsvedtektene i kommunen. Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Les hele vedtekten på eller ta kontakt på så kan den oversendes. Lionskalenderen 2013 Kalenderen du må ha! Lionskalenderen 2013 er den første i en ny kalenderserie med historiske bilder fra Andebu kommune. Kalenderen koster kr 100,- Inntektene fra salget går uforkortet til klubbens humanitære arbeid. Kalenderen selges i forretninger og bedrifter flere steder i kommunen. Den kan også kjøpes direkte fra lionsklubben. Kontaktperson: Jan Oddvar Haugerød, tlf mail: 18

19 Det skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i vinter Fredag 7. desember kl. 20 Julekonsert i Høyjord stavkirke med Tone Krohn som fremfører julesanger fra flere land. Tone Krohn er en kjent folkemusiker fra Vestfold og har gjort flere suksessrike CD-innspillinger. Hun har med seg Karolina Westling fra Sverige som synger og spiller fele og Catriona McDonald fra Shetland på fiolin. Programmet inneholder viser og vers fra Norge, Sverige og Shetland. Sangene er nært knyttet til julens hovedpersoner, moren og barnet, og til alle dem som forbereder seg til det store under som skal skje. Tone Krohn har også funnet fram sangskatter fra Høyjord, Kodal og Andebu som vil framføres på konserten. Slik sett er konserten enestående i sitt slag og vil tilby et velkomment avbrekk til de mer paljettpyntede julekonsertene rundt omkring. Billetter kr 200 ved inngangen. Lørdag 8. desember kl Juleverksted for barn på Solhaug ungdomslokale. Inngang kr 70,-. Tirsdag 11. desember kl. 19 Tirsdag 11. desember kl. 19. Høyjord ungdoslag inviterer til en hyggelig sangkveld på Haugar. Classic Tunes er en duo bestående av Dan Christian Kristoffersen som synger og Håkon Møller som spiller piano eller keybord. De er Bilder fra Andebu Har du noen fine bilder du vil dele med oss? Vi trenger noen flere bilder fra Andebu i vårt bildearkiv. Bildene vi ønsker oss kommer vi til å bruke på våre nettsider, i Opplev Andebu, i Andebustikka og i noen av våre dokumenter som går ut til politikere, innbyggere og samarbeidspartnere. Vi ønsker oss bilder fra Andebu, Høyjord og Kodal. Vi ønsker oss bilder av kommunale bygg, kirker, naturbilder, badeplasser, bygdeborger, kulturhistorie, sentrumsområder, vann og elver, de grønne turene, aktiviteter og gjerne noen detaljerte bilder. Vi kan ikke love store premier eller betaling for bildene. Men alle som sender oss bilder vil få et takkekort fra Andebu kommune + en kommunepin og selvfølgelig fotografens navn under bildet. Alle bildene vil bli lagt ut på Andebu kommunes nettside under Vi håper på mange fine bilder som vi kan bruke i lang tid framover! på turné for Folkeakademiet Vestfold, og vi benytter denne anledningen til å lytte til kjente og kjære sanger midt i julestria. Søndag 16. desember Nissetog og moro for store og små i Andebu sentrum. Denne dagen blir det også avduking av Kongesteinen som ble laget i forbindelse med kongeparets besøk i Andebu i år. Kongesteinen skal settes ned og avdukes i Andebuparken. Nissetoget starter i sentrum ca. kl og går til Andebu sykehjem og tilbake igjen. Det blir søndagsåpne butikker og salg av mat og drikke. Mandag 17. desember kl. 20 Julekonsert med Ingunn Grude i Andebu kirke. For ett år siden ga hun en fullsatt kirke en god førjulsstund med både tradisjonelle og nyere julesanger. I år har hun med seg sangerne Ellen Knobloch Holt og Anja Kapstad Asteberg. Sammen med Stian Tveit og hans musikere vil de gi publikum en stemningsfull og vakker julekonsert i kirkerommet. Velkommen til en god førjulskveld i Andebu kirke. Billetter selges på Statoil i Andebu og ved inngangen. Søndag 6. januar kl. 16 Juletrefest på Andebu menighetshus. Kanskje nissen kommer også? Arr. Andebu ungdomslag og Andebu menighetsråd. Fredag 18. januar kl. 18 Den kulturelle spaserstokk inviterer til en nyttårskonsert med Ophelia Orcestra i kultursalen i Hof. Det vil bli servert mat og drikke. Det blir satt opp buss fra Andebu sentrum, og påmeldingsfristen er Billetter kr 400,-. Påmelding til Linda Linnestad tlf Nyttårsaften 2012 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede inviterer enslige, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne til nyttårsfeiring og sosialt samvær med mat og god underholdning på Andebu pensjonistsenter mandag 31. desember kl Gruppen Belgdragerne underholder med sang og musikk. Påmelding/ønske om skyss meldes innen til kommunens sentralbord tlf Andebu LHL er nedlagt Det er med vemod vi må meddele at LHL Andebu er nedlagt. Foreningen har bestått i 28 år, men nå er det slutt. Vi har i flere år prøvd å få nye med i styret, men med dårlig respons. Nå har leder takket nei til å fortsette, og ingen vil overta, så da er det kroken på døra. Vi hadde litt penger i kassa, så vi har bevilget kr ,- til Andebu legesenter til oppgradering og fornyelse av utstyr. Dette er bl.a. penger som er gitt foreningen ved dødsfall av tidligere medlemmer. Vi synes det er naturlig at dette kommer bygdefolket til gode. Belgdragerne har også mottatt en liten sum, de har underholdt for en billig penge ved mange av våre arrangementer. Fra venstre: legesekr. Nina Gylseth, Kai Michelsen (LHL), lege Christian Von der Osten, lege Jan-Petter Seip Lindås, legesekr. Beate Kristensen. Foran fra v: Elsa Moland og legesekr. Tove Therkelsen. Det resterende blir sendt LHL sentralt, øremerket til start av ny forening i løpet av 4 år. Om det ikke skjer, tilfaller pengene LHL sentralt. Styret retter en takk til alle som har støttet foreningen i alle år. Hilsen avtroppende styre i LHL v/leder Elsa Moland Andebu Stikka nr

20 Velkommen til nye Kodal barnehage! Byggingen av nye Kodal barnehage er godt i gang, og det 1150 m2 store bygget er snart ferdig utvendig. Kommunen overtar bygget med ferdig opparbeidet uteområde i juni 2013, og barn og voksne ønskes velkommen til oppstart i ny barnehage fra august. Nye Kodal barnehage har en flott beliggenhet med Kodal skole og skogen som nærmeste naboer. I tillegg til spennende lekeapparater, vil det bli både fotballbane, akebakke og grillplass på barnehagens uteområde. Barnehagen vil romme 5 avdelinger med inntil 110 plasser. Åpningstiden utvides til kl Søknadsfrist for neste barnehageår er 10. februar. Vi gleder oss til å ønske gamle og nye barn og foreldre velkommen til oppstart i nye lokaler! Med hilsen fra personalet v/styrer Solveig Karlstrøm Nye Kodal Barnehage er snart ferdig utvendig. Bredbånd Andebu kommune har fått et tilskudd fra Norges forskningsråd på kr ,- for å sørge for bredbåndsdekning i Dalene fra Torp og ned til Kodal kirke. Bredbånd er betegnelsen på teknologien som benyttes for å få høyhastighets dataoverføringer. Det vanligste i dag er å legge fiberledning nedgravd langs veien, men det er lite regningssvarende der det er langt mellom abonnentene. Så løsningen i Dalene er to store master, og trådløse signaler. Den ene masta blir montert på Dagsåsen, og den andre på Brånan. Vi skal også i dette prosjektet samarbeide med Direct Connect AS, så vi er sikret en stabil og langsiktig samarbeidspartner. Litt tilrettelegging er også nødvendig før mastene kommer og blir heiset på plass med helikopter. Det området som som nå vil få dekning vil være bl.a. Vidaråsen landsby, Andebu Mekanikk AS, og boliger i spredt bebyggelse. I dagens samfunn går stadig mer av informasjon og kommunikasjon via data. Også på skolen legges det opp til at elevene bruker internett i oppgaveløsning og samarbeid. Det er lokalt stort engasjement, og begge grunneierne som blir berørt deltar aktivt i planleggingen. Hvis alt går som vi håper, vil alle innenfor det planlagte området kunne knytte seg til høyhastighets datakommunikasjon i løpet av vinteren. Andebu Skolers musikkorps Hei! Andebu Sparebank fyller 150 år og vi i Andebu skolers musikkorps vil være med å markere dette. Samtidig håper vi å kunne gi kommunens skoleelever en smakebit på hvor gøy det er å gå i korps! I januar 2013 trommer vi sammen et stort trommekorps og drillkorps. Undervisningen/ forberedelsene skjer på SFOene i SFO tid. Målet er å opptre 17. mai! Vi oppfordrer alle interesserte barn til å melde seg! e-post: Med hilsen styret i Andebu skolers musikkorps v/leder Bjørnar Simonsen 20

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Grete Evensen Øvrum Folkehelsekoordinator/planarbeider, Andebu kommune 1 KUNNSKAPSDOKUMENTET PLANSTRATEGI PLANPROGRAM BAKGRUNN for arbeidet med Kommuneplanens

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1 Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder 1 Fakta-kunnskap om Andebu Formålet: Sette fokus på samfunnsutvikling som fremmer folkehelse; trivsel, gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. august 2017 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. mars 2017 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årsrapport 2015 24. april 2016 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall -4- 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2012

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2012 Visjon: Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2012 Andebu Frivilligsentral skal fungere som et kraftsenter i kommunen gjennom frivillig innsats. Denne skal være et møtested i nærmiljøet hvor folk i alle aldre

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer