Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: RIB-RAP _rev00

2 RAPPORT OPPDRAG Nes kirke Tilstandsanalyse - Bygning DOKUMENTKODE RIB-RAP _rev00 EMNE Teknisk vurdering med kalkyle TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sauherad- og Nes kirke OPPDRAGSLEDER Jostein Madsen KONTAKTPERSON Trond M. Haugen SAKSBEH Jostein Madsen Preben Jensen (KS) ANSVARLIG ENHET 2032 Sør Skien SAMMENDRAG Kirken er fra middelalderen og har et spesielt flott særpreg. Yttervegger er kalket i 2010 og for 2 år siden ble det meste av trekonstruksjoner malt. Utvendig: Selv om overflater er behandlet er det funnet store råteskader i gesims ved tårnets sørvestre side. Det er også registrert en teknisk dårlig overgang mellom taket på koret og kirkeskipet. Både råte og sopp er registrert på bjelker og undertak på loftet. Gammel trekledning på tårnet har store gliper mellom bord og endeveden står rett nedpå beslag. Omramming på dører og vinduer har mye sprekker i trevirke selv om det er godt malt. Vinduer og dører har kun behov for normalt vedlikehold. Oppbygning på yttertaket er ikke skiftet på om lag 40 år. Mye mosebegroing og dårlig papp/lekter/strø. Det må påregnes/anbefales en komplett utskifting på hele kirken innen ca 5 år. Innvendig: Det er mye «fast bom» innvendig på ytterveggene. Noe sot fra stearinlys på murvegger. Flere store sprekker på yttervegger bak koret. Sprekker over portal inn til tårn. Murpuss i vegger på tårnet er malt med en organisk og lite diffusjonsåpen maling. Dette resulterer i avskalling. Skiferstein i kirkeskip og i koret har 60-70% bom i flisene. Det er lite sprekker i mørtelfugene. Tregolvet ved sittebenker har stor slitasje. Teppe på galleri har noe slitasje JM PJ JM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Leirvollen Skien Tlf multiconsult.no NO MVA

3 Nes kirke Tilstandskontroll Teknisk vurdering med kalkyle multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og omfang Formål Historikk Kalkyle for utbedringer RIB-RAP-00001_rev april 2014/ Revisjon 00 Side 3 av 4

4 Sauherad kirke Tilstandskontroll Teknisk vurdering med kalkyle multiconsult.no 1 Formål og omfang 1 Formål og omfang På oppdrag fra Sauherad og Nes sokn har Multiconsult AS fått i oppdrag å foreta en tilstandsanalyse, nivå 2 i hht. NS 3424, av Nes kirke samt å utarbeide utbedringsforslag med tilhørende kostnadsoverslag. 2 Formål Bakgrunnen for oppdraget er å få et totalt bilde/oversikt av etterslepet samt å se på nødvendige akutte tiltak. 3 Historikk Nes kirke er en langkirke fra 1180 i Sauherad kommune, Telemark fylke. Kirken er fredet Byggverket er i stein, med rester av relieffer fra middelalderen, og har 170 plasser. Nes kirke ligger fint til på Nesodden. I 1970 årene ble sakristiet bygget nytt. Våpenhuset ble bygget om omkring 1975 på grunn av store råteskader i golv og på benker. I den forbindelse ble trappen opp til tårnet kledd igjen for å dempe på kald trekk fra tårnet. På 1970 tallet ble veggene kalket med en Faksekalk med noe innblanding av sement for å få heft. Dette ble et mislykket forsøk, mye av kalken begynte å falle av etter noen år. Den ble utvendig kalket på ny i Innvendig er vegger og tak dekorert/kalket/malt. Utvendig ble trekonstruksjoner behandlet i Kalkyle for utbedringer POST KOSTNADER Kalkyle (KR) 1 Felleskostnader Rigg og drift, entrepriseadm, hjelpearbeid 25 % av post 2. BYGNING BYGNING inkl strakstiltak Uspesifiserte arbeider 25% av Bygning Huskostnad (1-2) Utendørs - inngår i post 2 0 Entreprisekostnad (1-3) Generelle kostnader, (PA, forprosjekt, detaljprosjekt etc) 12 % av entreprisekostn Byggekostnad (1-4) Spesielle kostnader (inventar, utstyr, tomt etc) 0 Grunnkalkyle (1-5) Reserver/forventede tillegg 0 Forventet prosjektkostnad (1-6) Sikkerhetsmargin (Forventet nøyaktighetsnivå +/- 25% av forventet prosjektkost Rammekostnad eks. mva. (1-7) % mva RAMMEKOSTNAD inkl. mva RIB-RAP-00001_rev april 2014/ Revisjon 00 Side 4 av 4

5 NES KIRKE Tilstandsregistrering nivå 2 Tegnforklaring for tilstandsgrader (TG) Tegnforklaring for konsekvensgrader (KG) 0 = Ingen symptomer, umiddelbart vedlikehold unødvendig 0 = Ingen konsekvenser 1 = Svake symptomer, fortsatt normalt vedlikehold 1 = Små konsekvenser 2 = Middels kraftige, utbedringer nødvendig 2 = Middels store konsekvenser 3 = Kraftige symptomer, utskiftinger bør foretas 3 = Store konsekvenser S = SikkeRFet, Ø = Økonomi, E = Estetikk, H = Helse og miljø Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år 2. BYGNING 20 BYGNING, GENERELT Viser til innledning i sidene foran i rapport. Kirken er en fredet bygning som er godt vedlikeholdt. Noe vedlikeholdsetterslep og skader er registrert. Dette er medtatt i nedenstående oppsett. Spesifiserte kostnader er forutsatt utført samlet. Alle utbedringer/tiltak må godkjennes av riksantikvaren siden kirken er fredet. 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 213 GRUNNFORSTERKNINGER 22 BÆRESYSTEMER 222 SØYLER Ingen merknader 23 YTTERVEGGER 231 BÆRENDE YTTERVEGGER Det er ikke funnet skader/avvik på ytterveggene. Se punkt 235 vedrørende overflater og pkt. 241 vedrørende innvendige sprekker og overflater. 0 Multiconsult AS BYGNING Side 1 av 7

6 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år 234 VINDUER, DØRER, PORTER Vinduer Vinduene som er av tre, har enkeltglass med varevindu 2, 18, 1 1E, 1Ø Det er ikke behov for maling av vinduer ennå på noen år, innvendig i tårn. Malt for 2 år siden. De er godt malt, men det er 19, 20, muligens 6-7 år. Da rengjøres og males alle vinduer med en del sprekker i trematerialet, spesielt på listverk utvendig. 23, 24 maling som er er kompatibel med underlaget. Tilstanden på vinduene er noe bedre på nordsiden. For øvrig Vinduer i kirkeskip ca 0,9x1,5 m, 2 stk. ser vinduene ut for å være i relativt bra stand. Det er usikkert Vinduer i tårn og sakristi ca 0,9x 2,1m, 4 stk. på om alle vinduer er originale. Rundt vindu i tårn Ø ca. 0,8m, 1 stk Tårn Det er 6 luker i tårnet av tre. De fungerer greit (kun 2 stk er sjekket). For øvrig er disse malt samtidig med kledning for 2 år siden E, 1Ø Luker holdes vedlike med jevnlig rengjøring og maling. Hengsler smøres og justeres. Maling må være kompatibel med underlaget. Det er ikke behov for maling før 6-7 år. Totalt 6 luker. Det legges inn også liftkostnader her Dører Ytterdør på sakristiet er av nyere dato. Det er 2 enkle dører inner- og ytterdør. Dør/port i kirkeskip og i tårn ser ut for å være av noe eldre utgave. Generelt så er omramming og belistning noe oppsprukket og slitt i overflater. 1, 18, 21, E, 1Ø Dørene rengjøres og behandles med noe som er kompatibel med underlaget. Smøres og justeres. 1 dobbel dør og 2 enkle UTVENDIG KLEDNING/OVERFLATE Kalkede yttervegger (utvendig) I 1970 årene ble kirken kalket med Faksekalk som ble anbefalt av riksantikvaren (informasjon fra tidligere kirkeverge Eilef Bergan). Resultatet av dette var at kalken begynte å løsne etter noen få år. Kirken ble kalket på nytt i Tilstanden på kalken er visuelt sett god på hele kirken. Ingen tiltak 0 Trekonstruksjoner (generelt) Tårn, vindski og gesimser består av trekonstruksjoner. Det er noe varierende tilstand på trekonstruksjonene. Noe er nylig malt (2 år siden) og andre steder er det funnet råte og mye skader. Materialbruken er også noe forskjellig. Noe gammelt original kjerneved, andre steder har materialer av nyere dato. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Multiconsult AS BYGNING Side 2 av 7

7 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Gesims ved tårn, sørvest Vindski og gesims ved sørvesthjørne på kirkeskip har store 11, 12, 3 2E, 2S, Utgangspunktet for en utbedring av gesimskassen må være at råteskader i gesimskasse. Fukt trenger inn på loftet og skader 13, 14, 1H, 2Ø årsaken til skadene er funnet. Hele taket/gesims åpnes. Råte undertak og bjelker. Det kan være mulig at det har kommet 15, 16, og skadet materiale fjernes i sin helhet. Området bygges opp vann inn ved foten av tårnet i overgang tak/vegg på tårn, se 32 på ny. Dette må også, som nevnt tidligere i rapport, godkjennes foto nr. 16. her har det blitt gjort noen tiltak med beslag etc. av riksantikvaren før iverksettelse av tiltak. Mulig skaden i gesimsen derfor en gammel skade som ikke er reparert på mange år. Skaden har utviklet seg med sopp og råte etc Øvrige vindski og gesimser 4, 5, 6, 7, 8, E, 2Ø Alle vindski og gesimser sjekkes for råte. For øvrig rengjøres og malingsbehandles steder hvor det ikke ble malt ved siste gangs maling. Maling må være kompatibel med underlaget. Antall lm gesimskasser på sakristiet, kor og kirkeskip er satt til 85 lm. Tårnet medtas i egen post Tårnet Trekledning på tårnet er malt for ca 2 år siden. Tilstanden er derfor god mht. maling. Omfanget av råte er ikke avdekket. Kledningen på tårnet, spesielt på sørsiden har store gliper mellom kledningsbord. Endeveden på kledningen står nedpå beslag. Dette resulterer i lite lufting og vannoppsug i endeved. Samtidig blir det vanskelig å få malt endeveden. 2, 9, 18, 32, E, 1Ø Trekonstruksjoner på tårnet sjekkes for råte. Det samme gjelder gesimser og vindski. Løs maling skrapes av. Kledning med råte skiftes ut. Omfanget må gjøres i samarbeid med riksantikvaren, kirken er fredet. Bart tre grunnes og males med maling som er kompatibel med underlaget. Stipulert mengde trekonstruksjoner er 180 m2. Det vil ikke være behov for maling de neste 6-7 årene siden kledningen ble malt for 4 år siden. Kledningsbord som har store gliper, festes. Det er lite å gjøre med kledning som går ned til beslag, men ved en eventuell utskifting av kledning må det etableres en god løsning her INNERVEGGER 241 BÆRENDE INNERVEGGER Vegg kor/kirkeskip på loftet Det er flere store sprekker i steinmuren på loftet ved portalåpning i veggen. Sprekkene går i hele høyden av veggen. Det var ikke fuktutslag i sprekkene på befaringstidspunktet. Det kan se ut som om dette er gamle sprekker som ikke vil ha noen konsekvenser for lekkasjer og bæring. 36, S, 1Ø Muren holdes under oppsyn for å se om det er en utvikling på sprekkene. En mulighet til dette er å legge på en gipsplombe på noen av rissene for å se om det er bevegelser. Medtar pris for et slik tiltak Multiconsult AS BYGNING Side 3 av 7

8 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Vegger i kirkeskip I 2009 utbedret Niku deler av pussen på veggen mot koret. Ingen tiltak 0 Pussen er naglet på og ser ut for at dette er en vellykket operasjon Veggene er noe nedsotet av stearinlys. I følge kirketjener er den ikke vasket siden krigen. Noe rengjøring ble gjort i 1976 i forbindelse med et bispevisitas Generelt har innvendige vegger en del "fast" bom i pussen. Det vil si at det ikke er sprekker der bommen er. Noen sprekker er også registrert i vindusmyg Store sprekker oppe på galleri, bak orgel i overgang mot tårn. I området der hvor foto nr. 50 er tatt så er/har det vært en stor lekkasje. Kfr. Pkt Disse sprekkene må sees i sammenheng med dette. Det er ikke gjennomgående sprekker i muren Sprekker i portal ved døren ut til tårn. Det er uklart om dette er gamle sprekker eller om det er utvikling på disse nå Vegger innvendig i tårn har mye bom og sprekker spesielt på nordside. Maling som er påført vegger er organisk og lite diffusjonsåpnen. Dette resulterer i oppsprekking av pussen. Vegger i kirken rengjøres. Metode og behandling må utarbeides. Det er viktig å ikke skade dekor på vegger. Hvordan og om dette bør gjøres må avklares med riksantikvaren. Usikkerheten er derfor stor på kostnadene. Medtar ikke kostnader før behandlingsmetode er avklart E Ingen tiltak. Hvis det begynner å komme større oppsprekkinger bør tiltak iverksettes med noe tilsvarende som Niku nylig har gjennomført. 49, Ø, 1E Tiltak for utbedring vurderes senere etter at ovenliggende lekkasjer/skader er utbedret. Det er stipulert en sum for utbedring av sprekkene, men dette må detaljplanlegges E, 1Ø Det monteres gipsplomber oppå sprekkene for å sjekke om det er bevegelser i sprekkene.tiltak utføres på bakgrunn av disse resultater. Pris for påføring av gipsplomber. 51, E, 2Ø All maling på pussen fjernes i tårn. Puss med bom fjernes i sin helhet. Ny kalkholdig puss og mineralsk maling påføres. Det er stipulert ca 50 m2 med pusset vegg. Det er mulig hele pussen må meisles ned for å få et godt resultat. Dette er ikke med i kostnader Vegger, tak og vinduer i sakristiet ble malt våren Ingen tiltak 0 RF og temp. kirkeskip Det er målt følgende: Innvendig: RF 29% og 19 gr. C nede ved sitteplass i kirkeskip, Hygrometer på orgel viste RF 46% Utvendig: RF 54% og 5 gr. C RF på 29% er noe tørt med hensyn til trevirket. Tre påvirkes minst av endringer i RF når denne ligger rundt 50%. Det knytter usikkerhet til om det enkle hygrometeret som er påmontert på orgelet, er riktig måling. En ny sjekk på RF utføres. Resultatene bør ligge på ca RF 50% Multiconsult AS BYGNING Side 4 av 7

9 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) NS 3451 nr. grad grad PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år 244 VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Innerdører Inndører har noe slitasje både på overflate og mekanisme. 41, Ø, 1E Dørene rengjøres og males med maling som er kompatibel med underlaget. Smøres og justeres. 3 dører DEKKER / GULV 251 FRITTBÆRENDE DEKKER Krypkjeller / golv i kirkeskip Det er ingen krypkjeller 255 GULVOVERFLATE Midtgangen i kirkeskipet og i koret er skiferbelagt. I koret er det varmekabler under skifersteinen. I benkerader i kirkeskipet er det tregolv. På galleriet er det teppe Det er stor slitasje på golvet ved sittebenker i kirkeskipet Golvet rengjøres og evt. slipes. Deretter påføres en behandling som må godkjennes av Riksantikvaren. Stipulert beløp for behandling av golvet som er på ca 70 m Skiferheller i koret og kirkeskip har 60-70% bom. Mørtelfuger har lite sprekker. Flisene ligger godt foreløpig. 44, Ø, 1E Det anbefales ingen tiltak med hensyn til bommen på skiferen. Flisene rengjøres med skiferrens Teppe på galleriet er noe tilsmusset og slitt Ø, 1E En utskifting av teppe kan vurderes, men medtar kun kostnader for rens av teppe YTTERTAK 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON Yttertaket i Sakristiet Sakristiet er bygget på 1970 tallet. Det er ikke strø eller papp på taket. Det er kun lekter (bxh, 40x30mm) direkte oppå undertaket (40x180mm). En del råte er registrert på undertaket. I bunn av taket ved gesims er det oppsamling av smuss og fukt. Taket er avsluttet med en lekte ved nedre takstein. Se foto nr , 26, Ø, 1H En umiddelbar utskifting av takoppbygg er det ikke behov for, men innen ca 2-5 år bør taket rehabiliteres. Det vil si at hele taktekningen skiftes ut. Råte fjernes og ny papp, strø og lekter legges før takstein remonteres. Nødvendige beslag ved takfot monteres også. Totalt ca 30 m Multiconsult AS BYGNING Side 5 av 7

10 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Yttertaket i Koret Papp, lekter og taktsein er sannsynligvis skiftet på 1960 tallet i Ø, 1H Det er ikke opplyst om at det er pågående lekkasjer fra taket følge opplysninger fra kirketjener. Papp har stor slitasje/skade En umiddelbar utskifting av takoppbygg er det ikke behov for, på nedre del ved gesims. Strø er målt til 18x22m og lekter men innen ca 2-5 år bør taket rehabiliteres. Det vil si at hele 28x48mm. Strø og lekter bærer preg av noe slitasje og skader. taktekningen skiftes ut. Råte fjernes og ny papp, strø og lekter Levealder for et slikt tak vurderes til ca år. legges før takstein remonteres. Nødvendige beslag monteres også. Totalt ca 75 m2. Yttertaket på loft, overgang kor/kirkeskip Manglende beslag i overgang tak på kor og inn på vegg i kirkeskip. Detaljløsningen er ikke tilfredstillende løs. Det er registrert fukt og mulige råteskader i undertak. Innenfra kan man se ut gjennom taket. Det har også nylig falt ned en murpussbit fra tak/vegg i koret. Det er mulig dette kan ha sammenheng med fukt og åpninger fra yttertaket. 38, 39, Ø, 1S, 1H Deler av taket på koret åpnes, skadet undertak skiftes ut. Eventuelle råteskader i bjelker skiftes ut. Det må samtidig etableres en detaljløsning mellom tak på kor og vegg i kirkeskip. Det legges inn en stipulert pris på detaljering og utbedring av skadene. Totalt 10 lm Yttertaket i Kirkeskipet Det har vært noen lekkasjer ved gesims på sørvest siden av taket i nærheten av tårnet. Noe av dette er utbedret på tårnet med kobberbeslag etc. Følgeskader og muligens pågående lekkasjer ved gesimsen er omtalt og foreslått tiltak på i pkt Papp og lekter er sannsynligvis skiftet på 1960 tallet. Papp er ført til yttekant av taket. Strø er målt til 18x22m og lekter 28x48mm. Det er en liten "kinavipp" på nedre del av taket. 29, 30, Ø, 1H Takstein tas ned og vaskes ren for mosebegroing. Hvis taket har en helning på >= 45 grader skal all takstein festes. Siden det er mye persontrafikk rundt kirken, anbefales det at alle takstein festes i forbindlese med en vasking av taksteinen. En umiddelbar utskifting av takoppbygg er det ikke behov for, men innen ca 2-5 år bør taket rehabiliteres. Det vil si at hele taktekningen på kirkeskip skiftes ut. Råte fjernes og ny papp, strø og lekter legges før takstein remonteres. Totalt ca 220 m Strø og lekter på kirkeskip bære preg av noe slitasje og skader. Levealder for et slikt tak vurderes til ca år. Multiconsult AS BYGNING Side 6 av 7

11 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Husbukk på loftet og tårn Det er registrert steder på loftet som er angrepet av Husbukk 34, Ø, 2H Det bør undersøkes om det er gjennomført sanering av insekt. Dette er på takstoler og søyler i kirkeskip og tårn. Husbukk tidligere. For å få et klart bilde om det er aktivitet, Omfanget og skadestedene varierer en del. Hadde det vært anbefales det at hele området hvor det er synlige merker etter høy aktivitet ville det vært en del trestøv på underliggende aktivitet, støvsuges slik at det kan sjekkes senere om det konstruksjoner, men det var lite å se til. Det kan se ut for at det kommer nytt støv. Pris for støvsuging. er blitt sanert tidligere og at det ikke er aktivitet lenger. Husbukken gjør ikke skade på kjerneveden i trevirke men konstruksjonene kan bli betydelig svekket hvis det blir store nok angrep. Registrert angrep på denne kirken ser ikke ut for å ha svekket konstruksjonene noe særlig. Det er godt samvirke med resten av konstruksjonene. Behandling/utbedringsmetode er at skadet området hugges bort og konstruksjonen forsterkes der det er behov. 262 TAKTEKNING Ingen merknader, kfr. pkt GESIMSER, TAKRENNER OG NEDLØP Ingen takrenner eller nedløp på kirken 28 TRAPPER, BALKONGER M.M. 281 INNVENDIGE TRAPPER Noe slitasje på trapp opp til galleri E, 1Ø Behandles samtidig med at benkerader behandles VVS Ikke vurdert 4. ELKRAFT Ikke vurdert. Alt elektrisk er skiftet i 2006 SUM ENTREPRISEKOSTNADER eks. mva Multiconsult AS BYGNING Side 7 av 7

12 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 4 Foto nr. 1 Foto nr. 5 Foto nr. 2 Foto nr. 6 Foto nr. 3 Foto nr. 7 Side 1 av

13 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 8 Foto nr. 12 Foto nr. 9 Foto nr. 13 Foto nr. 10 Foto nr. 14 Foto nr. 11 Foto nr. 15 Side 2 av

14 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 16 Foto nr. 17 Råteskader ved gesims og tårn. Foto nr. 19 Foto nr. 20 Foto nr. 18 Side 3 av

15 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 23 Foto nr. 21 Foto nr. 24 Foto nr. 25 Sakristiet Foto nr. 22 Foto nr. 26 Undertak på sakristiet Side 4 av

16 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 27 Tak over sakristi Foto nr. 31 Mosebegroing, tak mot nord. Foto nr. 28 Tak over koret. Foto nr. 32 Området med skade i gesims og inv. konstruksjoner Foto nr. 29 Tak over kirkeskip lengst øst, sørside Foto nr. 30 Tak over kirkeskip lengst vest, sørside Foto nr. 33 Side 5 av

17 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 34 Foto nr. 38 Fukt i overgang vegg/yttertak. Vegg mellom kor/kirkeskip Foto nr. 35 Foto nr. 39 Fukt i undertak. Foto nr. 36 Vegg mellom kirkeskip og kor. Foto nr. 37 Mye sprekker i steinmur Foto nr. 40 Side 6 av

18 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 41 Foto nr. 44 Foto nr. 45 Foto nr. 42 Foto nr. 46 Foto nr. 43 Foto nr. 47 Side 7 av

19 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 48 Foto nr. 49 Foto nr. 52 Foto nr. 50 Foto nr. 51 Foto nr. 53 Side 8 av

Rapport_. Sauherad kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Sauherad kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Sauherad kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Dokument nr. Revisjonsnr.

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Rehabilitering av Time kyrkje: funksjonsbeskrivelse

Rehabilitering av Time kyrkje: funksjonsbeskrivelse Stavanger, 22.8.16 Rehabilitering av Time kyrkje: funksjonsbeskrivelse Time kyrkje er en gammel godt bevart Lindstowkirke fra 1859, som har blitt rehabilitert i 1929, 1959 og 2000. Kirken er fredet av

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Vest. Lokalisering/Klassifisering ID: 3454 Bygningsdel: Kulturhistorisk verdi Kulturhistorisk verdi: Beskrivelse: Tiltak:

Vest. Lokalisering/Klassifisering ID: 3454 Bygningsdel: Kulturhistorisk verdi Kulturhistorisk verdi: Beskrivelse: Tiltak: Lokalisering/Klassifisering ID: 3454 Bygningsdel: Bygning generelt Lokalisering: Statsarkivet i Bergen / Hovedbygning / Rom: - Annen lokalisering: Kulturhistorisk verdi Kulturhistorisk verdi: Beskrivelse:

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo 1/10 TILSTANDSRAPPORT AV TAK Oppdrag nr. A-119877 Befaringsdato 19.11.2009 Oppdragsnavn LYBEKKVEIEN 33-39 Møtested Lybekkveien 33-39 Rapportdato 09.12.2009 Oppdragsleder Jan Skau Underskrift Ansvarlig

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum Frogn bibliotek Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum 1 Generelle krav Det forutsettes at arbeidsleder på plassen kan snakke norsk. Det

Detaljer

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder NIKU Oppdragsrapport 192/2009 A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder Mille Stein Fjære kirke har rester av limfargedekor i taket over nordgalleriet. Dekoren er i dårlig stand og bør behandles

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult.

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult. NOTAT OPPDRAG Stabilisering av Manger kirke DOKUMENTKODE 615793-RIB-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Radøy sokn OPPDRAGSLEDER Åse Lyslo Døssland KONTAKTPERSON Audun Sylta SAKSBEH KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk - EN 16096 ( NS 3423) Condition survey and report of built cultural heritage Teknisk registrering og vurdering av

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt.

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt. Stretet 2F, 7200 Kyrksæterøra Epost: jostein.folgero@hemne.as WEB: www.hemnetakst.no Mobil tlf. 90 11 72 13 Bank: 4312 12 91 232 Foretaksnr: 995 682 281 MVA Statoil ASA Tjeldbergodden Metanol-Administrasjon

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD LYNGDAL KIRKE Side 1.1 TOTALENTREPRISE TEKNISK BESKRIVELSE POST TEKST

LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD LYNGDAL KIRKE Side 1.1 TOTALENTREPRISE TEKNISK BESKRIVELSE POST TEKST LYNGDAL KIRKELIGE FELLESRÅD LYNGDAL KIRKE Side 1.1 1.1 RIGG OG DRIFT, INKL. PROSJEKTERING, MØTER, SAKSBEHANDLING M.V. Her skal medtas all rigg og drift som er nødvendig for å gjennomføre arbeider beskrevet

Detaljer

Byggeskader og feil Erfaringer

Byggeskader og feil Erfaringer Byggeskader og feil Erfaringer FoU-ansvarlig, professor II Svein Bjørberg Multiconsult AS Dato: Side: 1 Erfaringer Byggskade: Skade som følge av gal design, gal utførelse etc Byggefeil: Gal utførelse dvs

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

DØNNESFJORD KIRKE Rapport fra renovering 2005

DØNNESFJORD KIRKE Rapport fra renovering 2005 DØNNESFJORD KIRKE Rapport fra renovering 2005 Kirken den er et gammelt hus Står om enn tårnene faller?? Foto: Gunnar Brattfjord Fagrappot utarbeidet av Gunnar Brattfjord Innhold 1. FORORD 2. BAKGRUNN 3.

Detaljer

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning.

Tilstandsanalyse Møhlenpris skole Bildedokumentasjon. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.01: Defekt taknedløp ved søre hovedinngang medfører høy fuktbelastning. Bilde 2.02: Malingsflass, puss- og råteskader på innsiden av vegg på fra foregående bilde. Side 1 av 22 Bilde 2.03: Defekt

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

Topprapport for teknisk tilstand

Topprapport for teknisk tilstand Topprapport for teknisk tilstand Helse Midt-Norge RHF Mai 2017 Innledning multiconsult.no Bakgrunn Bestilling fra Helse Midt-Norge RHF Samarbeid med alle underliggende helseforetak Formål Danne overordnet

Detaljer

St Olavs hospital Øya Olav Kyrres gate 17

St Olavs hospital Øya Olav Kyrres gate 17 Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Øya Olav Kyrres gate 17 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn St. Olavs hospital Bygningens

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET 3 1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet 3 1.2 Byggherre 9

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 19 Stabbur 1

St Olavs hospital Østmarka Bygg 19 Stabbur 1 Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 19 Stabbur 1 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens navn

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum Frogn bibliotek Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum 1 Generelle krav Det forutsettes at arbeidsleder på plassen kan snakke norsk. Det

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

St Olavs hospital Brøset Bygg 12 Verksted med garasje (oppr. likhus)

St Olavs hospital Brøset Bygg 12 Verksted med garasje (oppr. likhus) Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Brøset Bygg 12 Verksted med garasje (oppr. likhus) 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Murgårder vedlikehold og muligheter

Murgårder vedlikehold og muligheter Murgårder vedlikehold og muligheter Ragnhild Solgård Spesialrådgivning Hvilke tema skal vi innom? Murgårder litt historikk Vedlikehold planlegging Typiske skader Gjennomføring av større tiltak materialbruk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS 8401-8407 Vedlikeholdstiltak - taktekking 2485211 Kontraktsnummer 480428 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontraktsnr: 1 BESKRIVELSE 1.1. Orientering om tiltaket

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget:

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget: V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni 2011. Beskrivelse av bygget: Bygget er 19,8 meter langt og 10 meter breit og oppført i tømmer. Bygget

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer