Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: RIB-RAP _rev00

2 RAPPORT OPPDRAG Nes kirke Tilstandsanalyse - Bygning DOKUMENTKODE RIB-RAP _rev00 EMNE Teknisk vurdering med kalkyle TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sauherad- og Nes kirke OPPDRAGSLEDER Jostein Madsen KONTAKTPERSON Trond M. Haugen SAKSBEH Jostein Madsen Preben Jensen (KS) ANSVARLIG ENHET 2032 Sør Skien SAMMENDRAG Kirken er fra middelalderen og har et spesielt flott særpreg. Yttervegger er kalket i 2010 og for 2 år siden ble det meste av trekonstruksjoner malt. Utvendig: Selv om overflater er behandlet er det funnet store råteskader i gesims ved tårnets sørvestre side. Det er også registrert en teknisk dårlig overgang mellom taket på koret og kirkeskipet. Både råte og sopp er registrert på bjelker og undertak på loftet. Gammel trekledning på tårnet har store gliper mellom bord og endeveden står rett nedpå beslag. Omramming på dører og vinduer har mye sprekker i trevirke selv om det er godt malt. Vinduer og dører har kun behov for normalt vedlikehold. Oppbygning på yttertaket er ikke skiftet på om lag 40 år. Mye mosebegroing og dårlig papp/lekter/strø. Det må påregnes/anbefales en komplett utskifting på hele kirken innen ca 5 år. Innvendig: Det er mye «fast bom» innvendig på ytterveggene. Noe sot fra stearinlys på murvegger. Flere store sprekker på yttervegger bak koret. Sprekker over portal inn til tårn. Murpuss i vegger på tårnet er malt med en organisk og lite diffusjonsåpen maling. Dette resulterer i avskalling. Skiferstein i kirkeskip og i koret har 60-70% bom i flisene. Det er lite sprekker i mørtelfugene. Tregolvet ved sittebenker har stor slitasje. Teppe på galleri har noe slitasje JM PJ JM REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Leirvollen Skien Tlf multiconsult.no NO MVA

3 Nes kirke Tilstandskontroll Teknisk vurdering med kalkyle multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og omfang Formål Historikk Kalkyle for utbedringer RIB-RAP-00001_rev april 2014/ Revisjon 00 Side 3 av 4

4 Sauherad kirke Tilstandskontroll Teknisk vurdering med kalkyle multiconsult.no 1 Formål og omfang 1 Formål og omfang På oppdrag fra Sauherad og Nes sokn har Multiconsult AS fått i oppdrag å foreta en tilstandsanalyse, nivå 2 i hht. NS 3424, av Nes kirke samt å utarbeide utbedringsforslag med tilhørende kostnadsoverslag. 2 Formål Bakgrunnen for oppdraget er å få et totalt bilde/oversikt av etterslepet samt å se på nødvendige akutte tiltak. 3 Historikk Nes kirke er en langkirke fra 1180 i Sauherad kommune, Telemark fylke. Kirken er fredet Byggverket er i stein, med rester av relieffer fra middelalderen, og har 170 plasser. Nes kirke ligger fint til på Nesodden. I 1970 årene ble sakristiet bygget nytt. Våpenhuset ble bygget om omkring 1975 på grunn av store råteskader i golv og på benker. I den forbindelse ble trappen opp til tårnet kledd igjen for å dempe på kald trekk fra tårnet. På 1970 tallet ble veggene kalket med en Faksekalk med noe innblanding av sement for å få heft. Dette ble et mislykket forsøk, mye av kalken begynte å falle av etter noen år. Den ble utvendig kalket på ny i Innvendig er vegger og tak dekorert/kalket/malt. Utvendig ble trekonstruksjoner behandlet i Kalkyle for utbedringer POST KOSTNADER Kalkyle (KR) 1 Felleskostnader Rigg og drift, entrepriseadm, hjelpearbeid 25 % av post 2. BYGNING BYGNING inkl strakstiltak Uspesifiserte arbeider 25% av Bygning Huskostnad (1-2) Utendørs - inngår i post 2 0 Entreprisekostnad (1-3) Generelle kostnader, (PA, forprosjekt, detaljprosjekt etc) 12 % av entreprisekostn Byggekostnad (1-4) Spesielle kostnader (inventar, utstyr, tomt etc) 0 Grunnkalkyle (1-5) Reserver/forventede tillegg 0 Forventet prosjektkostnad (1-6) Sikkerhetsmargin (Forventet nøyaktighetsnivå +/- 25% av forventet prosjektkost Rammekostnad eks. mva. (1-7) % mva RAMMEKOSTNAD inkl. mva RIB-RAP-00001_rev april 2014/ Revisjon 00 Side 4 av 4

5 NES KIRKE Tilstandsregistrering nivå 2 Tegnforklaring for tilstandsgrader (TG) Tegnforklaring for konsekvensgrader (KG) 0 = Ingen symptomer, umiddelbart vedlikehold unødvendig 0 = Ingen konsekvenser 1 = Svake symptomer, fortsatt normalt vedlikehold 1 = Små konsekvenser 2 = Middels kraftige, utbedringer nødvendig 2 = Middels store konsekvenser 3 = Kraftige symptomer, utskiftinger bør foretas 3 = Store konsekvenser S = SikkeRFet, Ø = Økonomi, E = Estetikk, H = Helse og miljø Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år 2. BYGNING 20 BYGNING, GENERELT Viser til innledning i sidene foran i rapport. Kirken er en fredet bygning som er godt vedlikeholdt. Noe vedlikeholdsetterslep og skader er registrert. Dette er medtatt i nedenstående oppsett. Spesifiserte kostnader er forutsatt utført samlet. Alle utbedringer/tiltak må godkjennes av riksantikvaren siden kirken er fredet. 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 213 GRUNNFORSTERKNINGER 22 BÆRESYSTEMER 222 SØYLER Ingen merknader 23 YTTERVEGGER 231 BÆRENDE YTTERVEGGER Det er ikke funnet skader/avvik på ytterveggene. Se punkt 235 vedrørende overflater og pkt. 241 vedrørende innvendige sprekker og overflater. 0 Multiconsult AS BYGNING Side 1 av 7

6 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år 234 VINDUER, DØRER, PORTER Vinduer Vinduene som er av tre, har enkeltglass med varevindu 2, 18, 1 1E, 1Ø Det er ikke behov for maling av vinduer ennå på noen år, innvendig i tårn. Malt for 2 år siden. De er godt malt, men det er 19, 20, muligens 6-7 år. Da rengjøres og males alle vinduer med en del sprekker i trematerialet, spesielt på listverk utvendig. 23, 24 maling som er er kompatibel med underlaget. Tilstanden på vinduene er noe bedre på nordsiden. For øvrig Vinduer i kirkeskip ca 0,9x1,5 m, 2 stk. ser vinduene ut for å være i relativt bra stand. Det er usikkert Vinduer i tårn og sakristi ca 0,9x 2,1m, 4 stk. på om alle vinduer er originale. Rundt vindu i tårn Ø ca. 0,8m, 1 stk Tårn Det er 6 luker i tårnet av tre. De fungerer greit (kun 2 stk er sjekket). For øvrig er disse malt samtidig med kledning for 2 år siden E, 1Ø Luker holdes vedlike med jevnlig rengjøring og maling. Hengsler smøres og justeres. Maling må være kompatibel med underlaget. Det er ikke behov for maling før 6-7 år. Totalt 6 luker. Det legges inn også liftkostnader her Dører Ytterdør på sakristiet er av nyere dato. Det er 2 enkle dører inner- og ytterdør. Dør/port i kirkeskip og i tårn ser ut for å være av noe eldre utgave. Generelt så er omramming og belistning noe oppsprukket og slitt i overflater. 1, 18, 21, E, 1Ø Dørene rengjøres og behandles med noe som er kompatibel med underlaget. Smøres og justeres. 1 dobbel dør og 2 enkle UTVENDIG KLEDNING/OVERFLATE Kalkede yttervegger (utvendig) I 1970 årene ble kirken kalket med Faksekalk som ble anbefalt av riksantikvaren (informasjon fra tidligere kirkeverge Eilef Bergan). Resultatet av dette var at kalken begynte å løsne etter noen få år. Kirken ble kalket på nytt i Tilstanden på kalken er visuelt sett god på hele kirken. Ingen tiltak 0 Trekonstruksjoner (generelt) Tårn, vindski og gesimser består av trekonstruksjoner. Det er noe varierende tilstand på trekonstruksjonene. Noe er nylig malt (2 år siden) og andre steder er det funnet råte og mye skader. Materialbruken er også noe forskjellig. Noe gammelt original kjerneved, andre steder har materialer av nyere dato. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Multiconsult AS BYGNING Side 2 av 7

7 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Gesims ved tårn, sørvest Vindski og gesims ved sørvesthjørne på kirkeskip har store 11, 12, 3 2E, 2S, Utgangspunktet for en utbedring av gesimskassen må være at råteskader i gesimskasse. Fukt trenger inn på loftet og skader 13, 14, 1H, 2Ø årsaken til skadene er funnet. Hele taket/gesims åpnes. Råte undertak og bjelker. Det kan være mulig at det har kommet 15, 16, og skadet materiale fjernes i sin helhet. Området bygges opp vann inn ved foten av tårnet i overgang tak/vegg på tårn, se 32 på ny. Dette må også, som nevnt tidligere i rapport, godkjennes foto nr. 16. her har det blitt gjort noen tiltak med beslag etc. av riksantikvaren før iverksettelse av tiltak. Mulig skaden i gesimsen derfor en gammel skade som ikke er reparert på mange år. Skaden har utviklet seg med sopp og råte etc Øvrige vindski og gesimser 4, 5, 6, 7, 8, E, 2Ø Alle vindski og gesimser sjekkes for råte. For øvrig rengjøres og malingsbehandles steder hvor det ikke ble malt ved siste gangs maling. Maling må være kompatibel med underlaget. Antall lm gesimskasser på sakristiet, kor og kirkeskip er satt til 85 lm. Tårnet medtas i egen post Tårnet Trekledning på tårnet er malt for ca 2 år siden. Tilstanden er derfor god mht. maling. Omfanget av råte er ikke avdekket. Kledningen på tårnet, spesielt på sørsiden har store gliper mellom kledningsbord. Endeveden på kledningen står nedpå beslag. Dette resulterer i lite lufting og vannoppsug i endeved. Samtidig blir det vanskelig å få malt endeveden. 2, 9, 18, 32, E, 1Ø Trekonstruksjoner på tårnet sjekkes for råte. Det samme gjelder gesimser og vindski. Løs maling skrapes av. Kledning med råte skiftes ut. Omfanget må gjøres i samarbeid med riksantikvaren, kirken er fredet. Bart tre grunnes og males med maling som er kompatibel med underlaget. Stipulert mengde trekonstruksjoner er 180 m2. Det vil ikke være behov for maling de neste 6-7 årene siden kledningen ble malt for 4 år siden. Kledningsbord som har store gliper, festes. Det er lite å gjøre med kledning som går ned til beslag, men ved en eventuell utskifting av kledning må det etableres en god løsning her INNERVEGGER 241 BÆRENDE INNERVEGGER Vegg kor/kirkeskip på loftet Det er flere store sprekker i steinmuren på loftet ved portalåpning i veggen. Sprekkene går i hele høyden av veggen. Det var ikke fuktutslag i sprekkene på befaringstidspunktet. Det kan se ut som om dette er gamle sprekker som ikke vil ha noen konsekvenser for lekkasjer og bæring. 36, S, 1Ø Muren holdes under oppsyn for å se om det er en utvikling på sprekkene. En mulighet til dette er å legge på en gipsplombe på noen av rissene for å se om det er bevegelser. Medtar pris for et slik tiltak Multiconsult AS BYGNING Side 3 av 7

8 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Vegger i kirkeskip I 2009 utbedret Niku deler av pussen på veggen mot koret. Ingen tiltak 0 Pussen er naglet på og ser ut for at dette er en vellykket operasjon Veggene er noe nedsotet av stearinlys. I følge kirketjener er den ikke vasket siden krigen. Noe rengjøring ble gjort i 1976 i forbindelse med et bispevisitas Generelt har innvendige vegger en del "fast" bom i pussen. Det vil si at det ikke er sprekker der bommen er. Noen sprekker er også registrert i vindusmyg Store sprekker oppe på galleri, bak orgel i overgang mot tårn. I området der hvor foto nr. 50 er tatt så er/har det vært en stor lekkasje. Kfr. Pkt Disse sprekkene må sees i sammenheng med dette. Det er ikke gjennomgående sprekker i muren Sprekker i portal ved døren ut til tårn. Det er uklart om dette er gamle sprekker eller om det er utvikling på disse nå Vegger innvendig i tårn har mye bom og sprekker spesielt på nordside. Maling som er påført vegger er organisk og lite diffusjonsåpnen. Dette resulterer i oppsprekking av pussen. Vegger i kirken rengjøres. Metode og behandling må utarbeides. Det er viktig å ikke skade dekor på vegger. Hvordan og om dette bør gjøres må avklares med riksantikvaren. Usikkerheten er derfor stor på kostnadene. Medtar ikke kostnader før behandlingsmetode er avklart E Ingen tiltak. Hvis det begynner å komme større oppsprekkinger bør tiltak iverksettes med noe tilsvarende som Niku nylig har gjennomført. 49, Ø, 1E Tiltak for utbedring vurderes senere etter at ovenliggende lekkasjer/skader er utbedret. Det er stipulert en sum for utbedring av sprekkene, men dette må detaljplanlegges E, 1Ø Det monteres gipsplomber oppå sprekkene for å sjekke om det er bevegelser i sprekkene.tiltak utføres på bakgrunn av disse resultater. Pris for påføring av gipsplomber. 51, E, 2Ø All maling på pussen fjernes i tårn. Puss med bom fjernes i sin helhet. Ny kalkholdig puss og mineralsk maling påføres. Det er stipulert ca 50 m2 med pusset vegg. Det er mulig hele pussen må meisles ned for å få et godt resultat. Dette er ikke med i kostnader Vegger, tak og vinduer i sakristiet ble malt våren Ingen tiltak 0 RF og temp. kirkeskip Det er målt følgende: Innvendig: RF 29% og 19 gr. C nede ved sitteplass i kirkeskip, Hygrometer på orgel viste RF 46% Utvendig: RF 54% og 5 gr. C RF på 29% er noe tørt med hensyn til trevirket. Tre påvirkes minst av endringer i RF når denne ligger rundt 50%. Det knytter usikkerhet til om det enkle hygrometeret som er påmontert på orgelet, er riktig måling. En ny sjekk på RF utføres. Resultatene bør ligge på ca RF 50% Multiconsult AS BYGNING Side 4 av 7

9 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) NS 3451 nr. grad grad PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år 244 VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Innerdører Inndører har noe slitasje både på overflate og mekanisme. 41, Ø, 1E Dørene rengjøres og males med maling som er kompatibel med underlaget. Smøres og justeres. 3 dører DEKKER / GULV 251 FRITTBÆRENDE DEKKER Krypkjeller / golv i kirkeskip Det er ingen krypkjeller 255 GULVOVERFLATE Midtgangen i kirkeskipet og i koret er skiferbelagt. I koret er det varmekabler under skifersteinen. I benkerader i kirkeskipet er det tregolv. På galleriet er det teppe Det er stor slitasje på golvet ved sittebenker i kirkeskipet Golvet rengjøres og evt. slipes. Deretter påføres en behandling som må godkjennes av Riksantikvaren. Stipulert beløp for behandling av golvet som er på ca 70 m Skiferheller i koret og kirkeskip har 60-70% bom. Mørtelfuger har lite sprekker. Flisene ligger godt foreløpig. 44, Ø, 1E Det anbefales ingen tiltak med hensyn til bommen på skiferen. Flisene rengjøres med skiferrens Teppe på galleriet er noe tilsmusset og slitt Ø, 1E En utskifting av teppe kan vurderes, men medtar kun kostnader for rens av teppe YTTERTAK 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON Yttertaket i Sakristiet Sakristiet er bygget på 1970 tallet. Det er ikke strø eller papp på taket. Det er kun lekter (bxh, 40x30mm) direkte oppå undertaket (40x180mm). En del råte er registrert på undertaket. I bunn av taket ved gesims er det oppsamling av smuss og fukt. Taket er avsluttet med en lekte ved nedre takstein. Se foto nr , 26, Ø, 1H En umiddelbar utskifting av takoppbygg er det ikke behov for, men innen ca 2-5 år bør taket rehabiliteres. Det vil si at hele taktekningen skiftes ut. Råte fjernes og ny papp, strø og lekter legges før takstein remonteres. Nødvendige beslag ved takfot monteres også. Totalt ca 30 m Multiconsult AS BYGNING Side 5 av 7

10 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Yttertaket i Koret Papp, lekter og taktsein er sannsynligvis skiftet på 1960 tallet i Ø, 1H Det er ikke opplyst om at det er pågående lekkasjer fra taket følge opplysninger fra kirketjener. Papp har stor slitasje/skade En umiddelbar utskifting av takoppbygg er det ikke behov for, på nedre del ved gesims. Strø er målt til 18x22m og lekter men innen ca 2-5 år bør taket rehabiliteres. Det vil si at hele 28x48mm. Strø og lekter bærer preg av noe slitasje og skader. taktekningen skiftes ut. Råte fjernes og ny papp, strø og lekter Levealder for et slikt tak vurderes til ca år. legges før takstein remonteres. Nødvendige beslag monteres også. Totalt ca 75 m2. Yttertaket på loft, overgang kor/kirkeskip Manglende beslag i overgang tak på kor og inn på vegg i kirkeskip. Detaljløsningen er ikke tilfredstillende løs. Det er registrert fukt og mulige råteskader i undertak. Innenfra kan man se ut gjennom taket. Det har også nylig falt ned en murpussbit fra tak/vegg i koret. Det er mulig dette kan ha sammenheng med fukt og åpninger fra yttertaket. 38, 39, Ø, 1S, 1H Deler av taket på koret åpnes, skadet undertak skiftes ut. Eventuelle råteskader i bjelker skiftes ut. Det må samtidig etableres en detaljløsning mellom tak på kor og vegg i kirkeskip. Det legges inn en stipulert pris på detaljering og utbedring av skadene. Totalt 10 lm Yttertaket i Kirkeskipet Det har vært noen lekkasjer ved gesims på sørvest siden av taket i nærheten av tårnet. Noe av dette er utbedret på tårnet med kobberbeslag etc. Følgeskader og muligens pågående lekkasjer ved gesimsen er omtalt og foreslått tiltak på i pkt Papp og lekter er sannsynligvis skiftet på 1960 tallet. Papp er ført til yttekant av taket. Strø er målt til 18x22m og lekter 28x48mm. Det er en liten "kinavipp" på nedre del av taket. 29, 30, Ø, 1H Takstein tas ned og vaskes ren for mosebegroing. Hvis taket har en helning på >= 45 grader skal all takstein festes. Siden det er mye persontrafikk rundt kirken, anbefales det at alle takstein festes i forbindlese med en vasking av taksteinen. En umiddelbar utskifting av takoppbygg er det ikke behov for, men innen ca 2-5 år bør taket rehabiliteres. Det vil si at hele taktekningen på kirkeskip skiftes ut. Råte fjernes og ny papp, strø og lekter legges før takstein remonteres. Totalt ca 220 m Strø og lekter på kirkeskip bære preg av noe slitasje og skader. Levealder for et slikt tak vurderes til ca år. Multiconsult AS BYGNING Side 6 av 7

11 Bygn.del REGISTRERT TILSTAND/MANGEL Bilde Tilst. Kons. FORSLAG TIL UTBEDRING NS 3451 nr. grad grad UTBEDRINGSKOSTNADER (KR.) PRIORITERING 2009 Straks 0-1 år 1-10 år Husbukk på loftet og tårn Det er registrert steder på loftet som er angrepet av Husbukk 34, Ø, 2H Det bør undersøkes om det er gjennomført sanering av insekt. Dette er på takstoler og søyler i kirkeskip og tårn. Husbukk tidligere. For å få et klart bilde om det er aktivitet, Omfanget og skadestedene varierer en del. Hadde det vært anbefales det at hele området hvor det er synlige merker etter høy aktivitet ville det vært en del trestøv på underliggende aktivitet, støvsuges slik at det kan sjekkes senere om det konstruksjoner, men det var lite å se til. Det kan se ut for at det kommer nytt støv. Pris for støvsuging. er blitt sanert tidligere og at det ikke er aktivitet lenger. Husbukken gjør ikke skade på kjerneveden i trevirke men konstruksjonene kan bli betydelig svekket hvis det blir store nok angrep. Registrert angrep på denne kirken ser ikke ut for å ha svekket konstruksjonene noe særlig. Det er godt samvirke med resten av konstruksjonene. Behandling/utbedringsmetode er at skadet området hugges bort og konstruksjonen forsterkes der det er behov. 262 TAKTEKNING Ingen merknader, kfr. pkt GESIMSER, TAKRENNER OG NEDLØP Ingen takrenner eller nedløp på kirken 28 TRAPPER, BALKONGER M.M. 281 INNVENDIGE TRAPPER Noe slitasje på trapp opp til galleri E, 1Ø Behandles samtidig med at benkerader behandles VVS Ikke vurdert 4. ELKRAFT Ikke vurdert. Alt elektrisk er skiftet i 2006 SUM ENTREPRISEKOSTNADER eks. mva Multiconsult AS BYGNING Side 7 av 7

12 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 4 Foto nr. 1 Foto nr. 5 Foto nr. 2 Foto nr. 6 Foto nr. 3 Foto nr. 7 Side 1 av

13 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 8 Foto nr. 12 Foto nr. 9 Foto nr. 13 Foto nr. 10 Foto nr. 14 Foto nr. 11 Foto nr. 15 Side 2 av

14 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 16 Foto nr. 17 Råteskader ved gesims og tårn. Foto nr. 19 Foto nr. 20 Foto nr. 18 Side 3 av

15 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 23 Foto nr. 21 Foto nr. 24 Foto nr. 25 Sakristiet Foto nr. 22 Foto nr. 26 Undertak på sakristiet Side 4 av

16 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 27 Tak over sakristi Foto nr. 31 Mosebegroing, tak mot nord. Foto nr. 28 Tak over koret. Foto nr. 32 Området med skade i gesims og inv. konstruksjoner Foto nr. 29 Tak over kirkeskip lengst øst, sørside Foto nr. 30 Tak over kirkeskip lengst vest, sørside Foto nr. 33 Side 5 av

17 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 34 Foto nr. 38 Fukt i overgang vegg/yttertak. Vegg mellom kor/kirkeskip Foto nr. 35 Foto nr. 39 Fukt i undertak. Foto nr. 36 Vegg mellom kirkeskip og kor. Foto nr. 37 Mye sprekker i steinmur Foto nr. 40 Side 6 av

18 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 41 Foto nr. 44 Foto nr. 45 Foto nr. 42 Foto nr. 46 Foto nr. 43 Foto nr. 47 Side 7 av

19 N e s k i r k e F o t o d o k u m e n t a s j o n Foto nr. 48 Foto nr. 49 Foto nr. 52 Foto nr. 50 Foto nr. 51 Foto nr. 53 Side 8 av