Museumsnytt. Museal jus. Riksantikvar Nils Marstein angrer intet. Trisha Brown og Jan Groth i Drammen. Nr. 2/ Årgang 57

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsnytt. Museal jus. Riksantikvar Nils Marstein angrer intet. Trisha Brown og Jan Groth i Drammen. Nr. 2/2009 - Årgang 57"

Transkript

1 Museumsnytt Nr. 2/ Årgang 57 Museal jus Riksantikvar Nils Marstein angrer intet Trisha Brown og Jan Groth i Drammen

2 7 2 Leder Grip sjansen, Oslo I konseptkonkurransen om nye Munch-/Stenersenmuseet i Bjørvika ble forslaget Lambda av spanske Herreros Arquitectos i mars kåret til vinner av en enstemmig jury. Det er mange grunner til å stille spørsmål om hvorfor alle Oslos kulturbygg nå skal ligge ved fjorden, men dette velger jeg å la ligge. I og med at avgjørelsen uansett er tatt bør vi nå benytte muligheten til å sørge for å få suverene utstillingslokaler, magasiner og arbeidsforhold for Oslos viktigste samlinger. Vinneren ble utpekt av en enstemmig jury, men det er bystyret i Oslo som skal ta den endelige beslutningen etter at saken har vært behandlet i HAV Eiendom, Oslo Havn KF og byrådet. Dersom bystyret blir utsatt for tilstrekkelig press og forsøk på å påvirke beslutningen, er det imidlertid fare for at de kan få kalde føtter og bli redde for å gjennomføre et såpass kontroversielt prosjekt som Lambda. Forhandlinger med alle de premierte forslagene foregår når dette bladet er i trykken, og bystyret står fritt til å velge et av de andre prosjektene fremfor Lambda. Dette er trolig ingen god idé. Av juryens uttalelse går det fram at Lambda er det klart sterkeste utkastet: Det forholder seg respektfullt til operaen, nytenker museumsbygningen og er det mest realiserbare. Prosjektet skaper også rom for at Munch/ Stenersen kan finne en ny felles organisering og dermed legge grunnlaget for etableringen av et nytt samtidsorientert Munch-museum, der også samtidskunst og de store internasjonale utstillingene kan få plass. Når det er sagt bør det understrekes at den gjennomførte konkurransen var en konseptkonkurranse. Mye vil bli endret, uansett hvilket prosjekt som velges. Nå er det viktig at museumsfolket kommer på banen, tar initiativ til en grundig, museumsfaglig debatt og bidrar til en positiv videreutvikling og forbedring av konseptutkastet. For vi kan ikke risikere at Lambda ender opp som en halvhøy og stutt-tjukk skygge av originalutkastet. De uholdbare forholdene ved de nåværende lokalitetene til Munchs kunst og Stenersens samlinger tilsier at vi heller ikke har råd til å risikere at det ikke blir noe nybygg; vi vet nemlig ikke når eller om vi får en ny sjanse. Museumsnytt Museumsnytt arbeider i henhold til reglene for god presseskikk, slik de er nedfelt i Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten. Utgiver: ABM-media AS Utgitt med støtte fra ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Redaktør: Signy Norendal Tlf / E-post: Redaksjonsråd: Kristina E. Bjureke Sigrid Skarstein Leif Anker Bente Kristin Aass Solbakken Annonser: John Larssen Mob: Dir: Redaksjon, abonnement: Ullevålsveien 11, 0165 Oslo Tlf: Fax: Design og layout: Jentestreker AS Trykk: Møklegaard trykkeri AS Pris abonnement: 200 kroner i året Annonsepriser og størrelser: 1/1 side (4 farger) kr /2 side (4 farger) kr /4 side (4 farger) kr Bankgiro Museumsnytt kommer ut fem ganger i året, hvorav siste nummer er et dobbeltnummer. Museumsnytt tar ikke ansvar for ubestilt innsendt materiale. Ettertrykk bare etter avtale. Forsidefoto: Åshild Kittelsen, Norsk Rettsmuseum Innhold 13 Billedkunstneren Carl Nesjar er, som en av svært få billedkunstnere, invitert til å stille ut på Picasso-museet i Malaga. (Foto: Leif Anker). 4 Norsk Rettsmuseum vil bli sentralt bevisarkiv 7 Rettsstatens utstillingsvindu og debattforum 8 Juridiske museumsnøtter 10 Dans i Drammen. Utstillingsanmeldelse 13 Carl Nesjar i Malaga og regjeringskvartalet 14 En imperiebygger trer tilbake. Samtale med Riksantikvar Nils Marstein 16 Kulturmoms splitter kultur-norge 18 Mørke minner forsvinner. Toulsleng-museet i Kambodsja 22 Mulighetene er mange. Anmeldelse av nettsidene til Museum Nord 25 Museumsfolk 26 Å utstille Europa. Aktuell forskning 29 Leserinnlegg 30 Aldri den samme. Bokanmeldelse Legen, politikeren og administratoren Struensee ble henrettet i Rettsmuseet i Trondheim bruker gjenstander fra justishistorien til å formidle kunnskap om rettsstaten i Norge og juridiske problemstillinger i vår egen tid. (Foto: Norsk Rettsmuseum) 18 Mens sentrale Pol Pot-medlemmer står for en internasjonal domstol, tror mange unge i Kambodsja ikke lenger på folkemordet. Toulsleng-museet i Phnom Phem forsøker å ta vare på minnene, men både bygning og dokumentasjon er i forfall. (Foto: Alf Ove Hansen) 3

3 Tema: Museal jus Norsk Rettsmuseum vil bli sentralt bevisarkiv Arkitekttegninger er levert og Statsbygg står klare til utbygging av Rettsmuseet. Men først må Justisdepartementet avgjøre om det utbygde museet også skal romme det tinglige bevisarkivet for straffesaker. Tekst: Henrik Pryser Libell Skarpretterrommet på Rettsmuseet. Foto: Åshild Kittelsen, Norsk Rettsmuseum Skarpretterrommet er alltid et høydepunkt i en omvisning på Rettsmuseet. Rommet gir folk blandede reaksjoner. Det er alltid noen som må sette seg ned litt. Her står blant annet en hodeskalle til en ung gutt fra Ørland med Downs syndrom. Han fikk begge ørene brutalt kappet av før han ble halshogget. Jeg forteller om forskjellen på henrettelse med øks og sverd, om avkappede ører og brennemerking, så forsiktig som jeg bare kan. Men det går inn på folk likevel, sier Rikke Bjørk, rettspsykologistudent, registrator, administrasjonsassistent og tidvis omviser på Rettsmuseet i Trondheim. Særlig forsiktig er hun med den vanligste kundegruppen, som er skoleungdom. Den virkelige historien om dødsstraff i Norge er altså ikke noe for sarte ører. Ikke bare bødler Men det er ikke bare bødler på Norsk Rettsmuseum i Trondheim. I de andre rommene er det utstilt falskmyntneri, drapsvåpen, politiuniformer, spritbrenningsapparater, smuglervedkubber, hakekorsflagg, SS-dagbøker og andre gjenstander fra over 500 års norsk kriminal- og justishistorie. Til sammen huser Rettsmuseet rundt to hundre kvadratmeter fast utstilling og tusen kvadratmeter museumsgjenstander på magasin. Hovedtyngden er materiale som politikamrene landet over, særlig I Oslo, Trondheim og Bergen, har tatt vare på i løpet av 1900-tallet. Det kan være alt fra politiuniformer via drapsvåpen til dommerkapper. De gamle politisamlingene ble til takket være ildsjeler. Men innsamlingen har ikke vært systematisk og det er sparsomt med opplysninger om hver gjenstand. Det er et problem, sier museumsdirektør Johan Helberg. Justissektorens museum Museet har i flere år arbeidet med registrering av de gamle samlingene, blant annet for å få oversikt over hvilke saksområder som mangler. Nå er de i gang med systematisk innsamling fra vår egen tid. Innsamlingsfeltet omfatter hele justissektoren, selv om hovedinnsatsen er rettet mot å ivareta Justisdepartementet ansvar for museal dokumentasjon av egen og underliggende etaters virksomhet, slik det heter i Rettsmuseets årlige tildelingsbrev fra departementet. Fritz Moen-kofferten Nå ønsker museet også å få funksjonen som sentralt bevisarkiv. Norsk Rettsmuseum kom nemlig i søkelyset da det viste seg at mulige bevis i Fritz Moen-saken befant seg i en koffert i museets magasin. Det var en bisarr opplevelse da Tore Sandberg kom for å inspisere kofferten. Journalist og fotograf fra to aviser, to TV team og et filmteam satt på tå hev rundt oss mens vi gjennomgikk innholdet. Men det var ikke noe nytt som kom frem, forteller Helberg. Koffertepisoden fikk ham imidlertid til å reflektere over hvordan tinglige bevis i straffesaker ivaretas. Håndteringen omtales bare i påtaleinstruksen. Påtalemakten er bare interessert inntil det foreligger en rettskraftig dom. Gjenstandene faller utenfor arkivlovens område så bevisene har i stor grad blitt kastet, bortsett fra i tilfeller der beviset eller saken har vært spektakulær. Hvem ville vel for eksempel få seg til å kaste Orderudsokken, spør han. Orderudsokker Det som finnes av gammelt bevismateriale i museets magasiner er nettopp ting som en etterforsker, dommer eller tjenestemann ikke har fått seg til å kaste. Museumsfaglig gir det et svært skjevt bilde av hva slags straffesaker som har vært. Men gjenstandene må også tas vare på for rettssikkerhetens skyld. Med opprettelsen av Gjenopptakelseskommisjonen oppsto det også et krav om regelverk for ivaretakelse av bevismateriale, fortsetter Helberg. Norsk Rettsmuseum skrev derfor høsten 2006 til Justisministeren og foreslo at 4 5

4 Tema: Museal jus Rettsstatens utstillingsvindu og debattforum Rettsmuseet vil bruke gjenstander fra justishistorien til å formidle kunnskap om rettsstaten i Norge og viktige juridiske problemstillinger i vår egen tid. Men uten penger er det begrenset hva de kan utrette. Tekst: Henrik Pryser Libell Museumsnytt 1/ Falskmynteri er en del av norsk kriminalhistorie. Rettmuseet har falske mynter og pengesedler fremstilt på forskjellig vis. Her håndtegnede sedler fra 1950-tallet. Foto: Henrik Pryser Libell Rettsmuseet holder i dag til i en fredet slaveribygning fra 1830-årene. Utvidelsesplanene omfatter ytterligere tre fredede bygninger i nærheten, som står helt eller delvis tomme. Foto: Henrik Pryser Libell Klenodier i samlingene: 1. Frityrgryta som startet brannen i Trondheim 2. Alta-øksen, øksen har blant annet henrettet de som stod bak Kautekaino-opprøret 3. Enigma-maskin fra krigen 4. Celle 11 - som skal være hjemsøkt 5. Anthraxbeholderen til baron Von Rosen, tysk spionagent 6. Kamuflasjeuniform fra Kompani Linge 7. Hodeskalle fra henrettet unggutt 8. Håndtegnede falske norske sedler 9. Uthulte vedkubber med spritflasker 10.Avansert utstyr for illegal spritproduksjon 11.Sikkerhetsbur fra rettssaken mot Rinnan det ble opprettet et sentralt bevisarkiv, og at museet skulle ivareta denne funksjonen. Forslaget ble godt mottatt, sier Helberg, men i skrivende stund har de ikke mottatt noe svar i saken. Utsatte vedtak Så lenge dette er uavklart får museet heller ikke svar på om utbyggingen kan komme i gang. Du kan si at vi skjøt oss litt i foten. Statsbygg var i ferd med å sende over et gjennomarbeidet utbyggingsforslag til Justisdepartementet og sto også klar med investeringsmidler, men ville selvsagt ha en viss sikkerhet for at Norsk Rettsmuseum kan betale husleie i årene fremover. Men i og med at spørsmålet om sentralt bevisarkiv kom opp akkurat da, vil departementet heller ikke ta stilling til utbyggingen før det er avklart om vi skal ha denne funksjonen, i tillegg til å være det nasjonale museet for justissektoren, sier Helberg, som ikke vet når spørsmålet blir avklart. Kan miste muligheten Byggeplanene innebærer å ta i bruk tre fredede bygninger som ligger tett ved den bygningen museet i dag holder til i. Bygningene hører til blant de antikvarisk mest verdifulle i Trondheim, og har stått tomme i lengre tid. For å gjøre minst mulig inngrep i dem og i bygningsmiljøet, er alle tunge funksjoner som resepsjon, toaletter og auditorium plassert i et underjordisk anlegg mellom bygningene. Men det haster. Rettsmuseet har dessuten ikke opsjon på bygningen i all verdens tid. Statsbygg er blitt utålmodige, og det er kritisk at vi får svar snart. Dessuten for hver rettssak som avsluttes uten avlevering av tinglig bevismateriale blir Gjenopptakelseskommisjonens arbeid vanskeligere, sier Helberg. Vår oppgave er særlig rettsstaten; å forklare hva den betyr og skape debatt ved å vise dens historie, sier direktør Johan Helberg. Han fremhever de to største satsingene Norsk Rettmuseum har laget til nå: Et dataspill for skoleelever og en utstilling av forbryterfotografier er eksempler på hvordan museet kan skape debatt om jus, særlig hos skoleungdom. Dataspillet Rettssamfunnet forklarer hvordan man bruker rettsapparatet til å håndtere konflikter, og er gjort tilgjengelig for alle skoler i landet og lagt ut på nettet. Spillet har fått meget god mottakelse, og distribueres blant annet i samarbeid med Domstoladministrasjonen, som også ligger i Trondheim. Dagsaktuelle problemstillinger Den andre satsningen er utstillingen Maktens bilder, som gjennom portretter av fanger og offentlig registrerte prostituerte fra 1880-årene setter søkelys på det mer dagsaktuelle temaet registrering og identifisering av personer. Utstillingens siste installasjonen viser 18 måter vi registreres på i dagens samfunn. Utstillinger skal forklare, og provosere til debatt, sier Helberg. Derfor handler ikke forbryterbildene bare om straffedømte og offentlig registrerte prostituerte, men vel så mye om utviklingen av registrering og identifisering av personer, før den ender i en problematisering av det voldsomme omfanget av dette som på kort tid er blitt mulig takket være moderne teknologi. Idealismedrevet Spillet Rettssamfunent og utstillingen Maktens bilder er smakebiter på noe vi kan bli, hvis museet får tilstrekkelige Dataspillet Rettssamfunnet viser hvordan man bruker rettsapparatet til å håndtere konflikter. bevilgninger til en stabil drift, sier Helberg. Vi har et driftsbudsjett som gjør at vi så vidt holder nesen over vannflaten. Til nå har det vært moro å drive på engasjementet vårt, men nå har vi behov for noe mer stabilt. Vi har to stillinger; en direktør og en assistent, pluss en fagkonsulent på timebasis. I perioder kan vi få ekstra arbeidskraft gjennom sysselsettingstiltak. Vi mangler både mer konservatorkompetanse og ikke minst en museumspedagog. Nå må vi som er her både guide grupper, lage utstillingene, registrere samlingen, samle inn nye gjenstander og ikke minst arbeide ovenfor politikere og forvaltning for å bygge museet videre, sier han. Her vasker til og med direktøren publikumstoalettene selv, sier Johan Helberg. Riktignok skjer dette bare i periodene mellom hver gang museet har en person på samfunnsstraff til å gjøre den jobben. Norsk Rettsmuseum Etablert 2001, forgjengere var Trondheim og Oslo politimuseum. Målgruppe: Allmennheten, særlig skoler og ungdom Åpningstider: Man-Fre, Størrelse: 1200 kvm til sammen, over 1000 gjenstander. Direktør: Johan Helberg Bygget: Slaveriet bygget Kriminalasyl fra 1895 til Oppusset ca 1990 Nettsted : Maktens bilder Utstillingen Maktens bilder ble vist på Norsk Rettsmuseum fra høsten 2007 til høsten 2008, da den ble flyttet til Oslo Rådhus. Våren 2009 har den vært vist på Stavanger museum, og det forhandles om visning på Bryggen museum i Bergen i Vi mottar gjerne forespørsler fra andre visningssteder, sier Helberg. Siden utstillingen er ledd i vår etableringsstrategi, ber vi bare om dekning av transportutgifter og eventuelt for vår hjelp til monteringen. Museumsnytt 1/2009 7

5 Tema: Museal jus Juridiske museumsnøtter Mange museer skaffer seg tiltrengt juridisk kompetanse ved å få jurister til å sitte i styrene. Tekst: Signy Norendal å flytte samlingen til KOMMA (Kompetansesenter for Museum og Arkiv) i Sandefjord, men først må Sjømannsforeningen oppheve denne klausulen. Direktør Haakon Livland ved Slottsfjellsmuseet ser imidlertid overhodet ikke behov for juridisk bistand i denne sammenhengen. Sjømannsforeningen er blitt en moderne og fornuftig forening og det er ingen ting som tyder på at dette blir en konfliktfylt prosess, sier han. krav om at de 78 verkene skulle stå samlet og i hensiktmæsige overlyssale med til sammen mindst 50 løpende meter vægflate og at dette rum bærer mitt navn. Hvis ikke skulle samlingen gå tilbake til etterkommerne. Museet måtte ta en juridisk gjennomgang av gavebrevet. Det ble konstatert at etterkommerne hadde retten på sin side, og Langaardsalen ble satt opp igjen i april Juridisk kompetanse er utrolig lett å kjøpe, sa styreleder for Nasjonalmuseet Svein Aaser til Museumsnytt, som kommentar til at museets nye styre ble kritisert for å mangle jurister. Men mange små og mellomstore museer har ikke råd til det. En løsning er å få jurister til å sitte i museets styre. Advokat Lars Skjelbred har vært styreleder i Telemark Museum i over 15 år slik hans far var det før ham og før det hans farfar. Også de var advokater. Bakgrunnen for å ta et slikt verv er som regel en interesse og et engasjement for kultur og museer sier han. Komplisert konsolidering Skjelbred kom til museumsstyret før sammenslåingen av mange små lokale museer i midtre og nedre Telemark til ett større museum. Han kaller det å samle mange små kongedømmer til ett rike. I følge museumsdirektør Lene Walle hadde sammenslåingen kanskje ikke blitt noe av om det ikke hadde vært for Skjelbred. Konsolideringen her i Telemark var såpass komplisert og vanskelig at vi var avhengig av den juridiske bistanden Skjelbred kunne gi, sier hun. En av de juridiske nøttene museet støtte på i konsolideringsarbeidet som pågikk fra 2002 til 2008, var eierskap. Vi endte med å løse det slik at alle de tidligere museene fortsatt har de samme eierne, med egne styrer. Hele driftsog forvaltningsansvaret er imidlertid hos oss. Jeg tror ikke vi hadde fått til noen sammenslåing uten denne modellen, men utarbeidelsen av avtalene var komplisert, og vi trengte juridisk kompetanse i arbeidet, sier Walle. Forpliktende gaver Mange lokale museer og mindre bymuseer ble i sin tid stiftet med regler om at samlingen aldri skulle forlate bygrensen. Dermed forhindres moderne vandreutstillinger og utlån. Museene har sagt altfor mye ja. I fremtiden vil de trenge jurister til å lage kontrakter som sikrer dem kunstnerisk frihet uten å måtte avvise generøse gaver, sier Tron Wigeland Nilsen ved Norges museumsforbund. Ofte greier det seg med en fornuftig samtale. Sjømannsforeningen i Tønsberg ga i sin tid flere tusen gjenstander til Slottsfjellsmuseet (tidl. Vestfold Fylkesmuseum) med betingelsen at de skulle oppbevares i Tønsberg. Nå planlegges det Langaards betingelser Historien om Langaardsamlingen ved Nasjonalmuseet er et klassisk eksempel på det motsatte. Tidligere direktør Sune Nordgrens omkalfatring av Nasjonalmuseets basisutstillinger i 2005 oppleves i dag som startskuddet for en flere år lang konfliktsituasjon ved museet. En av hovedinnvendingene mot den nye utstillingen Kunst I ved Nasjonalgalleriet var at Munch-rommet og Langaardsamlingen ble tatt ned. I tillegg til den faglige kritikken, ble demonteringen av Langaardsamlingen også et juridisk problem da Christian Langaards etterkommere protesterte mot demonteringen: Det viste seg at Langaards gavebrev fra 1923 inneholdt Advokat Lars Skjelbred er styreleder ved Telemark museum, akkurat som hans far og farfar var det før ham. Foto: Dag Jenssen. Darwinåret En rekonstruksjon av Floresmennesket (Homo floresiensis), en nyoppdaget menneskeart (2003) i naturlig størrelse (ca1m), er utført i nært samarbeide med biologer ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Er til salgs! Øystein Bernhard Mobråten Svartåsveien 6, 3615 Kongsberg Tlf Langaardsalen, Nasjonalmuseet. Foto: Signy Norendal hj.side: .: Evolusjonær kunst til salgs! Bronseskulptur av Homo floresiensis Museumsnytt 1/

6 Anmeldelse: Utstilling Dans i Drammen Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til 6. september Anmeldt av: Øivind Storm Bjerke 10 Drammens Museum har i en rekke år installert miniutstillinger av samtidige enkeltkunstnere som viser en konsentrert gruppe verk i det såkalte Nøstetangenrommet. Det er et rom innredet for museets samling av 1700-talls kunst og kunsthåndverk. Fire flatskjermer er blitt montert i rommet. På dem avspilles videoer og vi blir kjent med den amerikanske danserinnen og koreografen Trisha Brown (1936) gjennom et intervju og eldre og nyere opptak av hennes verk. Estetikkbrudd Brown utviklet moderne dans med utgangspunkt i hverdagslige handlinger og situasjoner og tok hustak, husvegger og gater i bruk som scene for forestillingene. Med dette brøt hun med en estetikk som tok utgangspunkt i forestillinger om skjønne eller ideale kroppsstillinger og bevegelser. Brown har gjennom årene også erobret de store scenene og har til og med laget en opera. Hun har samarbeidet med en rekke billedkunstnere og musikere. Verkene er blitt mer komplekse, mer spektakulære og kanskje mindre utfordrende. Spiller opp mot Groth Presentasjonen i Drammen bygger på 2 dvd-er innkjøpt for 15 dollar, samt avspillingsutstyr og skjermer som for øvrig inngår i den tekniske utstyrsparken. Det er museets direktør Åsmund Thorkildsen som er kurator for visningen av Brown, utstillingen av Groth og dessuten utstillingen Traces and Spaces, Jan Groth s Influences and Contemporaries for Kulturby Stavanger, vist i Rogaland Kunstmuseum fra november Denne utstillingen går videre til Henie-Onstad Kunstsenter med åpning 7. mai. Brown fungerer som et komplement til utstillingen av Jan Groth (1938) i Drammens Museums utstillingspaviljong; Lychepaviljongen. Begge står til september. I paviljongen har Groth laget en unik veggtegning man faktisk må til Drammen for å se og som vil bli malt over ved utstillingens slutt. Tyngdekraften Man mer enn fornemmer et kunstnerisk slektskap mellom Groths tegninger og Browns reduksjon av virkemidler og en form der relasjonen mellom det vertikale og horisontale og tyngdekraften som trekker figurene hos Brown og linjene hos Groth mot jorden. Forsøket på å oppheve tyngdekraften hos Brown gjennom sprang får et tilsvar i Groths linjer og punkter som veksler mellom ro og brå bevegelser og som også kan framstå som figurer i bevegelse i forhold til billedets rektangel. Vi må spørre hva det tilfører å oppleve Brown i Nøstetangenrommet. Vi kan jo også kjøpe CD-ene selv, gå inn på Youtube for å se på rekken av Brown-forestillinger som er lagt ut der, eller bestille en av de mange bøker hun har bidratt til. Romopplevelse Først og fremst er det selve atmosfæren. Vi blir ført inn til et sted med en sterk egen karakter knyttet til kultur- og kunstskattene som vises. Den største gruppen besøkere vil møte videoinnslaget på sin vei gjennom museet og få en opplevelse av dem som del av et helhetsinntrykk. I en slik sammenheng fungerer visningen som et signal som tar i bruk rommet og fyller det med ny mening i kontrasten til hva som er der permanent. Dette bruddet bevisstgjør om det arrangerte i enhver presentasjon og at meningen ikke er noe som foreligger og som skal avdekkes men må konstrueres som en refleksjon i ettertid. Estetisering av bevegelser Leter man etter forbindelser mellom Trisha Browns dans og gjenstandene i rommet kan vi også finne dem: Den mest opplagte er at den faste utstillingen kan leses som en allegori over festen og festmåltidet og ritualer knyttet til de ulike gjenstandene: Man fører hånden til pokalens lokk, løfter det av og legger det bort før man hever pokalen med begge hender for å drikke av den. Sølvbegerets form inviterer til en helt annen måte å gripe objektet på enn pokalen; man tar et fast tak om den kraftige hanken. Den slanke stetten på et glass innbyr til at man løfter det forsiktig mellom fingrene mens spiseredskapene skal fordeles mellom ulike hender. Det er de samme ordinære bevegelser og handlingsmønstre vi finner igjen i en rekke av Trisha Browns arbeider. På samme måte som hun estetiserer disse bevegelsene inngår artefaktene i Nøstetangen rommet i en estetisering av bevegelser og adferd som vi alle kan kjenne oss igjen i. Relasjonen mellom hva vi ser på videoene og eller i rommet ligger på et fenomenologisk nivå og ikke i en historisk innplassering av artefaktene i kronologien eller en sammenlikning knyttet til materialbruk. Brudd i presentasjonen Slik Nøstetangenrommet har blitt brukt til å vise samtidskunst sammen med skatter fra 1700-tallet, blir vi i sterk grad gjort oppmerksom på visningen av de historiske artefaktene I Nøstetangenrommet, Drammens Museum, vises videoopptak av den amerikanske danseren Trisha Brown. Foto: Åsmund Thorkildsen, Drammens Museum. nr , årgang 6 abonnér på abm kva er eit kultu rminne? Tidsskriftet ABM speiler mangfoldet i abm-sektoren. Det kommer ut 3 ganger i året og inneholder reportasjer, billedpresentasjoner, intervjuer, kronikker, enqueter og småstoff. Du får det gratis ved å sende en epost til Bladet er også tilgjengelig i PDF-format på I samme periode vises utstillingen Jan Groth Nye arbeider og prosjekter i Lychepaviljongen. Foto: Åsmund Thorkildsen, Drammens Museum. presentert som estetiske objekter. Selv uten den samtidige kunsten fremstår de i sine lekre montre løsrevet fra sin opprinnelige sammenheng både med hensyn til den plass de hadde i en innredning og deres funksjon. De er utstilt på en måte som appellerer til vår formsans. Monteringen og bruken av Nøstetangenrommet står i markert kontrast til monteringen i det tilstøtende rommet. Der finner vi blant annet utstilt et fullt innredet soverom og en spisestue, begge slik de kan ha tatt seg ut på 1800-tallet. Man kan oppfatte dette bruddet i presentasjonen som et innlegg i den pågående debatt om relasjonen mellom faste og bevegelige deler i basisutstillinger og dermed et bidrag til bevisstgjøring om hvordan museet kan arbeide for å aktivisere sine samlinger og ikke minst sitt publikum. Drammens Museum har lenge stått som en modell for hvordan en vellykket konsolidering av et museums foretak kan gjøres. Villigheten til å gå i konfrontasjon med samlingene er kanskje det trekk som utmerker museet og er den egentlige årsak til at det er en modell. Den nye nettportalen for museer i Norge 11

7 Aktuelt Norsk Døvemuseum 28. mars åpnet et nytt museum i Trondheim. Norsk Døvemuseum har utstillinger som formidler døves kultur og historie i Norge. Det henvender seg til et bredt publikum og presenterer historien gjennom moderne media med berøringsskjermer og interaktive elementer. En del av utstillingen er Rom X en verden av stillhet hvor hørende må ha øreklokker på ørene. Museet er lokalisert i den gamle døveskolen i Trondheim, og er utviklet og drives av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (en del av Museene i Sør-Trøndelag). Se for øvrig no/ndm, eller gå via blir vist fra i sommer til desember. Museets faste utstilling er kronologisk og består av bilder, film, dokumenter, klær, flymodeller, landskapsmodeller, filateli, gamle aviser, reklamegjenstander, postkort m.m. Spitsbergen Airship Museum ligger i det gamle grisehuset i Longyearbyen, samme sted som Svalbard museum holdt til i 30 år før det flyttet. Carl Nesjar stiller ut på Picasso-museet i Malaga og i regjeringskvartalet Tekst: Leif Anker Billedkunstneren Carl Nesjar (88) er som en av svært få billedkunstnere invitert til å stille ut på Picasso-museet i Malaga. Utstillingen i Malaga står fra 11. mai til 29. august og viser Nesjars fotografier og filmer fra fire prosjekter. Sytten års samarbeid mellom Nesjar og Picasso medførte en rekke prosjekter med skulpturer og bygningsutsmykning i monumentalformat på begge sider av Atlanterhavet. Det første av disse var i Regjeringskvartalet i Oslo (H-blokka innflyttet 1959), hvor Nesjar sandblåste Picassos tegninger i betong ved siden av egne og andres utsmykninger. Oslo er ikke med i utstillingen i Malaga. Til gjengjeld er Halmstad og Kristinehamn i Sverige med, sammen med Princeton-universitetet i New Jersey og statuen Portrett av Sylvette i New York. Samtlige av prosjektene er sandblåst naturbetong. Naturbetongen, betong med overflate i sandblåst naturgrus, ble utviklet av arkitekt Erling Viksjø og ingeniør Sverre Jystad, og ble første gang brukt som byggemateriale i H-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo. I år er det et halvt århundre siden H-blokka ble tatt i bruk. Dette markeres av en fotoutstilling 23. april mai i regjeringskvartalet Galleri R5, åpent for alle kl hverdager. Aktuelt Foto: Pål Ødegård, Norsk Døvemuseum Foto: Stato Maggiore Aeronautica Italiana, Roma. Spitsbergen Airship Museum Et nytt museum åpnet på Svalbard i november 2008; Spitsbergen Airship Museum. Museet formidler historien og betydingen 3 luftskip har hatt i Arktis: De mislykkede Wellmanekspedisjonene med luftskipet America i 1906, 1907/09, den vellykkede ekspedisjonen med Amundsen, Ellsworth og Nobile med luftskipet Norge i 1926, Italia-ekspedisjonene med Nobile i 1928, samt redningsaksjonene på Svalbard som kom i kjølvannet av 1928-ekspedisjonene. Blant andre mistet Roald Amundsen livet i en av disse redningsaksjonene. Luftskipmuseet er privat og eies av en italiener og en nordmann. En 100-årsjubileumsutstilling om Wellman-ekspedisjonen i 1909 Neues Museum åpner i oktober Etter 20 års arbeid er Neues Museum i Berlin ferdig restaurert. Den nyklassiske bygningen, oppført på midten av 1800-tallet av den preussiske arkitekten Friedrich August Stüler, ble vist fram uten samlinger for besøkende, i tre dager i mars. Museets offisielle åpning er i oktober, og for første gang siden 1939 vil alle fem museene på Museumsinsel være åpne for publikum. Den britiske arkitekten David Chipperfield har siden 1997 hatt ansvaret for restaureringen av Neues Museum, samt et nytt besøkssenter på Museumsinsel. Den overordnede planen for utviklingen av Museumsinsel skal fullføres i Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI Bogstadveien 30, 0355 OSLO Telefon: Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger Stiftelsen UNI Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse. Stiftelsen Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI behandler UNI søknader løpende gjennom hele året. Fiskerne / The Fishermen Gavlvegg, Y-blokk, Regjeringsbygget, Oslo, Norge. Foto: Carl Nesjar. Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. H-blokka 8. etg. sør, Foto: Leif Anker. Portrett av Sylvette / Bust of Sylvette University Plaza, Bleecker St. between La Guardia and Mercer Street, New York University, Ny, USA. Foto: Carl Nesjar