NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C."

Transkript

1 NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt og kaldt vær. Produseres i to størrelser: 14 og 20 kw. Høyt temperaturområde turtemperatur 65 C ved -10 C omgivelsestemperatur og 63 C ved -25 C. Automatisk totrinns kapasitetsregulator for viften og kompressoren. Integrert kanal for kondensvann som sammen med kondensvannrør KVR 10 hindrer ising. Integrert intelligent kontroll for optimal styring av varmepumpen. F2300 startes ved hjelp av et startsignal fra NIBE-innemodulen eller termostaten. Materialet har lang levetid og er konstruert for å tåle det krevende nordiske klimaet. F2300 kan brukes sammen med de fleste el-kjeler, oljekjeler eller lignende. Sammen med luft/vannvarmepumpen F2300 og tilbehør (vannbeholdere) utgjør NIBE SMO 05 (grunnleggende ekstern styringsmodul) eller NIBE SMO 10 (avansert ekstern styringsmodul)et komplett system. NIBE F2300 NIBE F2300 er en ny generasjon luft/vannvarmepumpe for større bolighus og hus, som er spesielt beregnet på det nordiske klimaet. F2300 er konstruert for sammenkobling med vannbaserte varmesystemer. Gå inn på hvis du ønsker flere opplysninger.

2 Nyttig å vite om NIBE f2300 Driftsprinsipp Dette er en forenklet versjon av hvordan det fungerer. Uteluften blir trukket inn i varmepumpen og møter et lukket system. Systemet inneholder et kuldemedium som kan omdannes til gass ved veldig lav temperatur. Under høyt trykk øker temperaturen på kjølemediet, som nå er gassholdig, vesentlig ved hjelp av en kompressor. Ved hjelp av en kondensator overføres deretter varmen til husets varmesystem, samtidig som kjølemediet går tilbake til flytende form, klart til å omdannes til gass enda en gang og til å samle ny varmeenergi. Kompressor Varmebærertilførsel Transport og oppbevaring F2300 skal transporteres og lagres stående. Styring F2300 er utstyrt med en integrert elektronisk styringsenhet som håndterer alle funksjoner som trengs for å betjene varmepumpen. Dermed styres avriming, stopp ved maks.-/min.-temperatur, tilkobling av varmeelementet til kompressoren og aktivering av varmeelementet til dryppbeholderen samt overvåking av motorvern og pressostater. Antall starter og driftstid kan også leses av. Den integrerte styringsenheten innstilles ved installasjon og kan benyttes under service. Under normale driftsforhold trenger ikke huseieren å ha tilgang til styringsenheten. F2300 har en integrert elektronisk returledningsgiver som begrenser returtemperaturen. F2300 slås på og av ved hjelp av signaler fra annet styringsutstyr eller en termostat. Hvis F2300 styres fra NIBE-innemodulen, er styringen beskrevet i bruksanvisningen som følger med. NIBE-innemodulen SMO 10 kommuniserer med F2300, noe som innebærer at innstillingene og måleverdiene fra F2300 kan justeres og leses av på SMO 10. Varmebærerretur Fordamper Vedlikehold Ekspansjonsventil Kondensator F2300 er utstyrt med styrings- og overvåkingsutstyr, men krever likevel noe eksternt vedlikehold. Kontroller regelmessig i løpet av året at gitrene ikke er tilstoppet av blader, snø eller annet. Sterk vind kombinert med stort snøfall kan blokkere gitrene for inntaks- og avløpsluft. Sørg for at det ikke er snø på gitrene. Kanalene for kondensvann og avløpsrøret må kanskje rengjøres for blader eller lignende i løpet av året. Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig så det ikke blir riper i varmepumpen ved rengjøring. Unngå å sprute vann inn i gitteret eller sidene, slik at det trenger vann inn i F2300. Unngå at F2300 kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler. Lydtrykknivåer F2300 plasseres som regel ved siden av en husvegg, noe som gir en dirigert spredning av lyden som det bør tas hensyn til. Følgelig bør du alltid forsøke å finne en plassering på siden som vender mot det minst lydfølsomme naboområdet. Lydtrykknivåene påvirkes ytterligere av vegger, murer, forskjeller i bakkenivå og så videre, og bør derfor kun betraktes som veiledende verdier. Om sommeren går F2300 med lav viftehastighet, og i andre perioder på høy viftehastighet. Type F F Lydnivå, i henhold til EN12102 ved 7/45 Lw(A) 50/62 53/62 Viftehastighet Lav Høy Lav Høy Maks. lydtrykknivå ved 2 m* db(a) Maks. lydtrykknivå ved 6 m* db(a) Maks. lydtrykknivå ved 10 m* db(a) * Fritt felt Må holdes fri for snø og/eller is. 2 NIBE F2300

3 Nyttig å vite om NIBE f2300 Mål Det skal være minst 400 mm ledig plass bak varmepumpen for servicearbeid. La det være cirka 600 mm plass til høyre for varmepumpen for servicearbeid. Det kreves et område på 1000 mm foran og over varmepumpen for servicearbeid. 400 mm Fritt utrymme bakom 400 mm 600mm 600 mm Minimalt fritt utrymme Fritt utrymme framför 3000 mm Min. avstånd vid användning av flera F2300 NIBE F Minimalt fritt utrymme

4 Nyttig å vite om NIBE f2300 Utstyr QN1 BP2 EB13 QA51 FB1 QA52 QA53 AA21 X1 X2 XL5 EP2 GQ1 BT17 GQ10 EB11 XL21 QN31 AA100 XL40 QN30 QN34 BT15 HS1 AA6 X4 X3 F3 PF3 WM5 BP10 RM1 BT14 BP1 QN2 XL20 EB10 UB1 EP1 BT28 AA10 FC2 PF1 PF3 AA101 BT12 BA1 XL1 BT3 XL2 PF3 BT16 4 NIBE F2300 XL40 X6

5 nyttig å vite om NIBE F2300 Komponentliste Rørforbindelser XL 1 Kobling, varmebærer ut av F2300, G1 1/4 (Ø35 mm) XL 2 Kobling, varmebærer inn til F2300, G1 1/4 (Ø35 mm) XL 20 Servicekobling, høyt trykk XL 21 Servicekobling, lavt trykk XL 40 Kobling, dryppbeholder avløp (Ø 40 mm) Ventilasjonskomponenter QN 2 Fireveis ventil RM 1 Tilbakeslagsventil WM 5 Kondensvanntetning Sensorer osv. BP 1 Høytrykkspressostat (29 bar) BP 2 Lavtrykkspressostat BP 10 Høytrykkspressostat (32 bar) BT 3 Temperaturgiver, retur BT 12 Temperaturgiver, tilførselsledning til kondensator BT 14 Temperaturgiver, varm gass BT 15 Temperaturgiver, væskerør BT 16 Temperaturgiver, fordamper BT 17 Temperaturgiver, sugegass BT 28 Temperaturgiver, omgivelser Elektriske komponenter AA 6 Relékort med strømforyningsenhet AA 10 Mykstarter AA 21 Styrekort med display AA100 Rekkeklemme, giver AA101 Rekkeklemme BA 1 Fasefølgemonitor (trefase) EB 10 Varmeelement til kompressor EB 11 Varmeelement til dryppbeholder EB 13 Varmekabel, vifteinnløp F 3 Sikring til ekstern varmekabel (250 ma). FC 2 QA51 QA52 QA53 GQ 1 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 Motorvern Kontaktor, hovedkontaktor Kontaktor, lavhastighetsvifte Kontaktor, høyhastighetsvifte Vifte Rekkeklemme, innkommende tilførsel Rekkeklemme, ekstern styrespenning Rekkeklemme, matepumpe, ekstern varmekabel Rekkeklemme, summeralarm Rekkeklemme, termostat, kompressorblokkering Rekkeklemme Kjølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørkefilter QN 1 Ekspansjonsventil QN30 Magnetventil, væskeinnsprøyting QN31 Magnetventil, gassinnsprøyting QN34 Ekspansjonsventil, gassinnsprøyting Diverse PF 1 PF 3 UB 1 Typeskilt Serienummer Kabelgjennomføring, innkommende tilførsel Betegnelser i komponentplasseringer i henhold til standard IEC og NIBE F2300 5

6 installasjon F2300 kan installeres på mange ulike måter, for eksempel med integrert ekstern styring. Ytterligere systemløsninger finner du i de respektive monteringsanvisningene for tilbehøret som benyttes. Sammenkobling Ved sammenkobling med F2300 anbefales et tilgjengelig systemvolum på minst 20 liter vann per kw effekt på varmepumpen. Kontroll av installasjonen Gjeldende forskrifter krever at varmeinstallasjonen blir kontrollert før igangkjøring. Kontrollen må utføres av en behørig kvalifisert person, og skal dokumenteres. Ovennevnte gjelder for lukkede varmesystemer. Hvis varmepumpen blir skiftet ut, må installasjonen kontrolleres på nytt. NIBE F SMO 05-system SMO 10 er en intelligent styringsmodul som, sammen med luft/ vannvarmepumpen og eksisterende oppvarmings- og varmtvannsutstyr, utgjør en komplett enhet. SMO 05 kan plasseres på et egnet sted for sluttbrukeren. For eksempel i gangen eller på kjøkkenet. Styringsenheten er hundre prosent intelligent og utgjør en del av en ny generasjon styringsplattformer fra NIBE. Hvilken tappevannsbeholder du skal bruke, finner du i produktbrosjyren til SMO 05. NIBE F NIBE SMO 10-system SMO 10 styrer opptil ni stk. F2300 (hvorav bare én kan brukes til varmtvann), tilleggsvarme, sirkulasjonspumper, vekselventil og så videre. F2300 HP1 prioriterer produksjon av varmtvann via en vekselventil. Hvis det ikke er behov for varmtvann eller oppvarming, kan F2300 brukes til bassengoppvarming. F2300 går med utetemperaturkompensasjon mot varmesystemet. Hvis F2300 ikke kan håndtere oppvarmingsbehovet, blir tilleggsvarme koblet til. Når tilleggsvarmen aktiveres, blir varmtvannet varmet opp ved hjelp av el-elementet i varmtvannsberederen. Viften opererer i fase 1 eller fase 2 avhengig av temperaturen på uteluften. I tilfeller hvor systemvolumet i radiatorkretsen ligger under 20 l/kw (avgitt varmepumpeeffekt på 7/45 C) og/eller tilførselen stoppes ukontrollert, installeres et utjevningskar som volum- og strømningsforsterker. Olje-/gass-/el-kjele Oljepanna alternativt elpanna med shunt SMO 10 SMO 10 F2300 Elektrisk Electrical addition tillegg Gasskjele boiler POOL VP2 F2300 VPA 300/200 Utjevningskar Utjevningskar Buffel vessel F2300 Tilleggsvarme External addition VP1 Styringsenhet Controller SMO 05 F2300 F2300 NIBE F2015-6, -8, -11 Romenhet Room unit NIBE VPB 200N Varmtvannsstyring med VST 20 (tilbehør) Dette tilbehøret gjør at varmepumpen F2300 med SMO 10 kan prioritere produksjon av varmtvann på systemer med flytende kondensering. Dette krever også en varmtvannsakkumulator, for eksempel NIBE VPA eller NIBE VPB, samt en termostat. Når giveren for varmtvannstemperatur er tilkoblet, aktiveres styringssystemet automatisk for oppvarmingsfunksjonene. Når det er behov for varmtvann, prioriterer varmepumpen dette og ofrer hele varmepumpeeffekten på oppvarming av vann. I denne modusen produseres det ikke romvarme. 6 NIBE F2300

7 Installasjon Installasjonsområde Avstanden mellom F2300 og husveggen 1455 må være minst 400 mm. Over F2300 må det være en klaring på minst én meter. 400 mm 400 mm Ledig Fritt utrymme plass bakom bak Løfting fra pallen til endelig bestemmelsessted Før løfting må emballasjen og forankringen til pallen fjernes. Legg løftestropper rundt hver fot. Det kreves fire personer til å løfte F2300 fra pallen til fundamentet, én til hver løftestropp. Det er ikke lov å løfte i andre deler enn føttene. 400 mm 400 mm Min. ledig plass Minimalt fritt utrymme Ledig plass foran Fritt utrymme framför mm 3000 mm 600 mm 600 mm Min. avståndledig plass vid användning av flera F2300 med flere F mm 600mm Min. ledig plass Minimalt fritt utrymme Rørinstallasjon Rørinstallasjonen må utføres i henhold til gjeldende normer og direktiver. F2300 opererer opptil en returtemperatur på cirka 55 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på cirka 65 C. Når F2300 ikke er utstyrt med avstengingsventiler på vannsiden, må disse monteres for å gjøre fremtidig servicearbeid enklere. Installasjon og plassering Plasser F2300 utendørs på et fast og plant underlag som tåler vekten, helst et betongfundament. Ved bruk av betongheller må disse ligge i asfalt eller grus. Betongfundamentet eller hellene må plasseres slik at den nederste kanten av fordamperen befinner seg på samme høyde som gjennomsnittlig snødybde på stedet, skjønt minst 300 m. F2300 skal ikke plasseres ved siden av følsomme vegger, for eksempel ved siden av et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke skaper ubehag for naboene. F2300 må ikke plasseres slik at det kan forekomme resirkulering av uteluft. Det forårsaker lavere effekt og redusert effektivitet. Det kan bli produsert store mengder kondensvann og smeltevann fra avriming. Kondensvann må ledes vekk til et avløp eller lignende. Vær forsiktig så det ikke blir riper i varmepumpen under installasjon. Ikke plasser F2300 rett på plenen eller andre underlag som ikke er faste. Hvis det er fare for takras, må det monteres et beskyttende tak eller lignende over varmepumpen, rør og ledninger. Rørtilkobling (varmebærer) F2300 kan kobles til varmesystemet i henhold til en av systemløsningene som kan lastes ned fra nettstedet Varmepumpen må luftes ved den øvre koblingen (XL1) ved hjelp av luftenippelen på den fleksible slangen som følger med. Monter partikkelfilteret som følger med, før innløpet, det vil si den nedre koblingen (XL2) på F2300. Alle rør utendørs må varmeisoleres med minst 19 mm tykk rørisolasjon. Monter avstengings- og tappeventiler, slik at F2300 kan tømmes ved eventuelle langvarige strømbrudd. De fleksible slangene som følger med, fungerer som vibrasjonsdempere. De fleksible slangene monteres slik at det lages en bøy og de dermed fungerer som vibrasjonsdemping. Matepumpe Matepumpen skal også styres direkte fra F2300, koblingsklemme (X3), som tar hensyn til omgivelsestemperaturen. Alternativt kan varmepumpen kobles til en mellomliggende krets med en varmeveksler, pumpe og vann med frostvæske. Hvis matepumpen styres eksternt, må den være virksom også når F2300 ikke går, for å unngå skade på grunn av frost. Løfting fra gate/vei til installasjonsstedet Hvis underlaget tillater det, er det enklest å transportere F2300 til installasjonsområdet med en gaffeltruck. Tyngdepunktet forskyver seg til den ene siden (se merking på emballasjen). Hvis F2300 må transporteres over et mykt underlag som for eksempel en plen, anbefaler vi å bruke en kran som kan løfte enheten til installasjonsstedet. Når F2300 løftes med kran, må emballasjen være uskadd og lasten delt av en arm som vist på figuren over. Hvis det ikke er mulig å bruke kran, kan F2300 transporteres på en forlenget sekketralle. F2300 må tas fra siden som er merket med tung side, og det kreves to personer for å løfte F2300. F , -20 Trykkfall Tryckfall kpa kw kw ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Tilførsel Flöde l/s NIBE F2300 7

8 Installasjon Oppsamling av kondensvann Den integrerte kondensvannkanalen brukes til å samle opp og lede vekk mesteparten av kondensvannet fra varmepumpen. Kondensvannet (opptil 100 liter/døgn) som samles i kanalen, skal ledes via et rør (KVR 10) til et egnet avløp vi anbefaler kortest mulig strekning utendørs. Tilbehøret KVR 10 skal brukes for å garantere funksjonen. Delen av røret (KVR 10) som ikke er frostsikret, må varmes opp med varmekabelen for å hindre at det fryser. Led røret (KVR 10) nedover fra F2300. Avløpet til kondensvannrøret må legges i frostfri dybde eller innendørs (underlagt lokale lover og forskrifter). Installasjonen må være utstyrt med vanntetning der det kan forekomme luftsirkulasjon i kondensvannrøret. Anbefalte alternativer Drenerende masse Hvis huset har kjeller, må den drenerende massen plasseres slik at kondensvannet ikke påvirker huset. Ellers kan den drenerende massen plasseres rett under varmepumpen. Utløpet av kondensvannrøret må være på frostfri dybde. Avløp innendørs Kondensvannrør KVR 10 (tilbehør) Elektrisk installasjon Sterkstrøm og signalkabler må ledes fra baksiden gjennom kabelgjennomføringen på varmepumpens høyre side, sett forfra. F2300 har ingen skillebryter på den innkommende strømforsyningen. Varmepumpens tilførselskabel må kobles til en bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm. Hvis det er jordfeilbryter i bygningen, skal varmepumpen utstyres med en egen. Innkommende strømforsyning må være 400 V 3-fase 50 Hz via fordelingstavle med sikringer. Innkommende tilførselskabel følger med, og er koblet til rekkeklemme X1 fra fabrikk. Cirka 1,8 m kabel er tilgjengelig utenfor varmepumpen. Du får tilgang til rekkeklemmene ved å fjerne den høyre sideplaten og dekselet til strømboksen. MERK! Elektrisk installasjon og service må utføres under tilsyn av en autorisert elektriker. Elektrisk installasjon og kabling må utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser. Frostfritt djup dybde Frostfri dybde Frostfritt djup Kondensvannet ledes til et innendørs avløp (underlagt lokale lover og forskrifter). Led røret nedover fra F2300. Kondensvannrøret må ha en vanntetning for å hindre luftsirkulasjon i røret. Avløpsrenne Utløpet av kondensvannrøret må være på frostfri dybde. Led røret nedover fra F2300. Kondensvannrøret må ha en vanntetning for å hindre luftsirkulasjon i røret. Innkommende tilførsel Sammenføyning Vanntetning 8 NIBE F2300

9 Tekniske spesifikasjoner IP 24 3x400 V F F Effektdata ved nominell tilførsel 1) 15/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 17,0/4,49/3,79 23,6/6,43/3,68 7/35 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 14,1/2,96/4,77 19,6/4,22/4,63 2/45 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 13,1/3,58/3,63 17,9/5,11/3,49-7/45 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 10,7/3,50/3,06 14,6/4,92/2,96-7/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 11,0/4,24/2,59 15,2/5,95/2,55-15/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 9,16/4,11/2,23 12,7/5,69/2,23 Effektdata i henhold til EN ) 10/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 15,49/3,20/4,84 20,85/4,47/4,66 7/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 13,8/3,14/4,39 17,7/4,37/4,04 7/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 14,1/3,83/3,69 18,3/5,38/3,41 7/55 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 15,22/4,78/3,18 19,04/6,55/2,91 2/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 11,84/3,08/3,84 15,46/4,38/3,53 2/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 12,27/3,74/3,28 15,95/5,28/3,02-7/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 9,41/3,03/3,10 12,83/4,32/2,97-7/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 9,72/3,66/2,65 13,28/5,15/2,58-15/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 7,49/2,96/2,53 10,37/4,2/2,47-15/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 7,74/3,52/2,20 10,73/4,97/2,16 Elektriske data Merkespenning 400 V 3-fase 50 Hz Maks. driftsstrøm varmepumpe Arms Maks. driftsstrøm, kompressor Arms 8,2 12,8 Startstrøm Arms 30 39,6 Maks. tillatt impedans ved tilkoblingspunkt 3) Ohm - - Sikring Arms Kuldemediekrets Type kuldemedium R407C Type kompressor Scroll Volum kg 2,2 2,8 Varmebærer Min./maks. systemtrykk varmebærer MPa 0,05/0,3 (0,5/3 bar) Min./maks. tilførsel l / s 0,33/0,67 0,47/0,94 Nominell tilførsel 4) l / s 0,33 0,47 Internt trykkfall ved nominell tilførsel kpa 4,5 4,5 Maks./min.temperatur varmebærer v/kontinuerlig drift C 65/25 Hannkobling varmebærer gjenget mm G1 1/4 (Ø35mm)

10 Tekniske spesifikasjoner 3x400 V F F Mål og vekt Bredde mm 1455 Dybde mm 620 Høyde med stativ mm 1385 Vekt (uten emballasje) kg Diverse Kapslingsklasse IP 24 Farge mørk grå Delenr ) Spesifikasjoner vedrørende effekt henviser til kompressor, vifte og styring ved nominell tilførsel av varmebærer. Drift som krever avriming, reduserer forholdet mellom avgitt og tilført effekt med cirka 10 %. 2) Effektspesifikasjoner inkludert avriming i henhold til EN14511 ved tilførsel av varmebærer tilsvarende DT=5 K på 7/45. 3) maks. tillatt impedans i strømtilkoblingspunktet i overensstemmelse med EN Startstrøm kan forårsake spenningsfall som kan ha en uheldig innvirkning på annet utstyr. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn angitt, kan det forekomme interferens. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn angitt, må du forhøre deg med strømleverandøren før du går til innkjøp av utstyret. 4) Nominell tilførsel tilsvarer DT=10 K på 7/45. Vi forbeholder oss rett til å foreta endringer i design og mål uten forutgående varsel. Arbeidsområde Vanntemperatur C Temperatur uteluft ( C) Tilførselstemperatur Returtemperatur 10 NIBE F2300

11 Varmtvandstemp Brauchwassertemp Hotwatertemperature AJ Komponenter som følger med 2 fleksible slanger (R32) Partikkelfilter R32 Vedlagte tilbehørssett sitter på emballasjen til varmepumpen. Installasjonshåndbok Brukerhåndbok Systemtilbehør tyska NIBE SMO 10 Avansert styringsenhet Delenr NIBE SMO 05 Grunnleggende styringsenhet Delenr. etter visningsspråk. Delenr Engelsk Øvrig tilbehør ELK 15 Elektrisk varmeelement Delenr ELK 26 El-kjele 26 kw Delenr ELK 42 El-kjele 42 kw Delenr VST 20 Varmtvannsstyring Treveisventil, DN 32(11/4 ). Delenr NIBE VPB Varmtvannsbereder VPB 500 Delenr VPB 750 Delenr VPB 1000 Delenr NIBE VVM 500 Innemodul Delenr NIBE VPA Tappevannsbeholder med doble vegger VPA 300/200 Delenr VPA 450/300 Delenr VPAS 300/450 CU Delenr VPA 300/450 Emalje Delenr KVR 10 Kondensvannrør Maks. installasjonslengde er vist i parentes. KVR 10-10, 1 m (1 m) Delenr KVR 10-30, 3 m (2,5 m) Delenr KVR10-60, 6 m (5 m) Delenr HR 10 Hjelperelé Delenr VT 10 Varmetermostat Til vannakkumulator. Delenr

12 NIBE Energy Systems AB Box Markaryd SVERIGE Tlf M11295 Teknisk PBD NO NIBE F NIBE er ISO-sertifisert: SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001:2004 Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. Alle produktillustrasjoner, fakta og spesifikasjoner er basert på gjeldende informasjon på tidspunktet for godkjenning av publikasjonen. NIBE tar forbehold om fakta- eller trykkfeil i denne brosjyren. Bilder: NIBE ABK AS, PB. 64 Vollebekk, 0516 Oslo tlf

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1244-2 031818 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2040

Installatørhåndbok NIBE F2040 Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1315-1 231036 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger.

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger. Varmepumper 2009 Sparer mest Dine Penger 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1450-2 231109 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1450-2 231109 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1450-2 231109 Innhold 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon 2 Leveranse og håndtering Transport og lagring Plassering 2 2 7 7 7 Kompressorvarmer

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser 3 3-15 kw Elvarme 14 modeller Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser Bruksområde Elektra er en serie varmevifter som er utviklet for bruk i krevende miljøer. De forskjellige

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL - Isvannsmaskin - Varmepumper (luft/vann væske/vann) - Dataromskjølere - Tørrkjølere / kondensatorer - DX maskiner - Fan coils Innholdsliste: Innholdsliste.. side 2 Innledning

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2300. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1539-2 231161 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2300. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1539-2 231161 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1539-2 231161 Innhold 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon 2 Leveranse og håndtering Transport og lagring Plassering 2 2 7 7 7 Kompressorvarmer

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

NIBE Villavarme Jerikoveien 20 1067 OSLO Telefon: 22 90 66 00 Telefaks: 22 90 66 09 www.nibevillavarme.no

NIBE Villavarme Jerikoveien 20 1067 OSLO Telefon: 22 90 66 00 Telefaks: 22 90 66 09 www.nibevillavarme.no Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. Alle produktillustrasjoner, fakta og spesifikasjoner er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for godkjennelse av publikasjonen. NIBE tar forbehold om

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Væske til vann varmepumper Galletti LEW 40-400 kw

Væske til vann varmepumper Galletti LEW 40-400 kw Væske til vann varmepumper Galletti LEW 40-400 kw LEW er en kompakt og stillegående varmepumpe med Scrollkompressor for oppvarming. Alle modeller leveres med vanntilslutninger på siden, samt servicetilgang

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. SIGNA Servantkran 2203F 2204F 2208F 2213F 2216F 1. PRODUKT

FDV-DOKUMENTASJON. SIGNA Servantkran 2203F 2204F 2208F 2213F 2216F 1. PRODUKT ORAS NR NRF NR NOBB NR EAN NR 2203F 2204F 2208F 2213F 2216F 4200147 4200148 4200659 4200152 4200153 1. PRODUKT Oras Armatur AS Tlf 74854110 Side 1 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Rengjøring og

Detaljer