NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C."

Transkript

1 NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt og kaldt vær. Produseres i to størrelser: 14 og 20 kw. Høyt temperaturområde turtemperatur 65 C ved -10 C omgivelsestemperatur og 63 C ved -25 C. Automatisk totrinns kapasitetsregulator for viften og kompressoren. Integrert kanal for kondensvann som sammen med kondensvannrør KVR 10 hindrer ising. Integrert intelligent kontroll for optimal styring av varmepumpen. F2300 startes ved hjelp av et startsignal fra NIBE-innemodulen eller termostaten. Materialet har lang levetid og er konstruert for å tåle det krevende nordiske klimaet. F2300 kan brukes sammen med de fleste el-kjeler, oljekjeler eller lignende. Sammen med luft/vannvarmepumpen F2300 og tilbehør (vannbeholdere) utgjør NIBE SMO 05 (grunnleggende ekstern styringsmodul) eller NIBE SMO 10 (avansert ekstern styringsmodul)et komplett system. NIBE F2300 NIBE F2300 er en ny generasjon luft/vannvarmepumpe for større bolighus og hus, som er spesielt beregnet på det nordiske klimaet. F2300 er konstruert for sammenkobling med vannbaserte varmesystemer. Gå inn på hvis du ønsker flere opplysninger.

2 Nyttig å vite om NIBE f2300 Driftsprinsipp Dette er en forenklet versjon av hvordan det fungerer. Uteluften blir trukket inn i varmepumpen og møter et lukket system. Systemet inneholder et kuldemedium som kan omdannes til gass ved veldig lav temperatur. Under høyt trykk øker temperaturen på kjølemediet, som nå er gassholdig, vesentlig ved hjelp av en kompressor. Ved hjelp av en kondensator overføres deretter varmen til husets varmesystem, samtidig som kjølemediet går tilbake til flytende form, klart til å omdannes til gass enda en gang og til å samle ny varmeenergi. Kompressor Varmebærertilførsel Transport og oppbevaring F2300 skal transporteres og lagres stående. Styring F2300 er utstyrt med en integrert elektronisk styringsenhet som håndterer alle funksjoner som trengs for å betjene varmepumpen. Dermed styres avriming, stopp ved maks.-/min.-temperatur, tilkobling av varmeelementet til kompressoren og aktivering av varmeelementet til dryppbeholderen samt overvåking av motorvern og pressostater. Antall starter og driftstid kan også leses av. Den integrerte styringsenheten innstilles ved installasjon og kan benyttes under service. Under normale driftsforhold trenger ikke huseieren å ha tilgang til styringsenheten. F2300 har en integrert elektronisk returledningsgiver som begrenser returtemperaturen. F2300 slås på og av ved hjelp av signaler fra annet styringsutstyr eller en termostat. Hvis F2300 styres fra NIBE-innemodulen, er styringen beskrevet i bruksanvisningen som følger med. NIBE-innemodulen SMO 10 kommuniserer med F2300, noe som innebærer at innstillingene og måleverdiene fra F2300 kan justeres og leses av på SMO 10. Varmebærerretur Fordamper Vedlikehold Ekspansjonsventil Kondensator F2300 er utstyrt med styrings- og overvåkingsutstyr, men krever likevel noe eksternt vedlikehold. Kontroller regelmessig i løpet av året at gitrene ikke er tilstoppet av blader, snø eller annet. Sterk vind kombinert med stort snøfall kan blokkere gitrene for inntaks- og avløpsluft. Sørg for at det ikke er snø på gitrene. Kanalene for kondensvann og avløpsrøret må kanskje rengjøres for blader eller lignende i løpet av året. Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig så det ikke blir riper i varmepumpen ved rengjøring. Unngå å sprute vann inn i gitteret eller sidene, slik at det trenger vann inn i F2300. Unngå at F2300 kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler. Lydtrykknivåer F2300 plasseres som regel ved siden av en husvegg, noe som gir en dirigert spredning av lyden som det bør tas hensyn til. Følgelig bør du alltid forsøke å finne en plassering på siden som vender mot det minst lydfølsomme naboområdet. Lydtrykknivåene påvirkes ytterligere av vegger, murer, forskjeller i bakkenivå og så videre, og bør derfor kun betraktes som veiledende verdier. Om sommeren går F2300 med lav viftehastighet, og i andre perioder på høy viftehastighet. Type F F Lydnivå, i henhold til EN12102 ved 7/45 Lw(A) 50/62 53/62 Viftehastighet Lav Høy Lav Høy Maks. lydtrykknivå ved 2 m* db(a) Maks. lydtrykknivå ved 6 m* db(a) Maks. lydtrykknivå ved 10 m* db(a) * Fritt felt Må holdes fri for snø og/eller is. 2 NIBE F2300

3 Nyttig å vite om NIBE f2300 Mål Det skal være minst 400 mm ledig plass bak varmepumpen for servicearbeid. La det være cirka 600 mm plass til høyre for varmepumpen for servicearbeid. Det kreves et område på 1000 mm foran og over varmepumpen for servicearbeid. 400 mm Fritt utrymme bakom 400 mm 600mm 600 mm Minimalt fritt utrymme Fritt utrymme framför 3000 mm Min. avstånd vid användning av flera F2300 NIBE F Minimalt fritt utrymme

4 Nyttig å vite om NIBE f2300 Utstyr QN1 BP2 EB13 QA51 FB1 QA52 QA53 AA21 X1 X2 XL5 EP2 GQ1 BT17 GQ10 EB11 XL21 QN31 AA100 XL40 QN30 QN34 BT15 HS1 AA6 X4 X3 F3 PF3 WM5 BP10 RM1 BT14 BP1 QN2 XL20 EB10 UB1 EP1 BT28 AA10 FC2 PF1 PF3 AA101 BT12 BA1 XL1 BT3 XL2 PF3 BT16 4 NIBE F2300 XL40 X6

5 nyttig å vite om NIBE F2300 Komponentliste Rørforbindelser XL 1 Kobling, varmebærer ut av F2300, G1 1/4 (Ø35 mm) XL 2 Kobling, varmebærer inn til F2300, G1 1/4 (Ø35 mm) XL 20 Servicekobling, høyt trykk XL 21 Servicekobling, lavt trykk XL 40 Kobling, dryppbeholder avløp (Ø 40 mm) Ventilasjonskomponenter QN 2 Fireveis ventil RM 1 Tilbakeslagsventil WM 5 Kondensvanntetning Sensorer osv. BP 1 Høytrykkspressostat (29 bar) BP 2 Lavtrykkspressostat BP 10 Høytrykkspressostat (32 bar) BT 3 Temperaturgiver, retur BT 12 Temperaturgiver, tilførselsledning til kondensator BT 14 Temperaturgiver, varm gass BT 15 Temperaturgiver, væskerør BT 16 Temperaturgiver, fordamper BT 17 Temperaturgiver, sugegass BT 28 Temperaturgiver, omgivelser Elektriske komponenter AA 6 Relékort med strømforyningsenhet AA 10 Mykstarter AA 21 Styrekort med display AA100 Rekkeklemme, giver AA101 Rekkeklemme BA 1 Fasefølgemonitor (trefase) EB 10 Varmeelement til kompressor EB 11 Varmeelement til dryppbeholder EB 13 Varmekabel, vifteinnløp F 3 Sikring til ekstern varmekabel (250 ma). FC 2 QA51 QA52 QA53 GQ 1 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 Motorvern Kontaktor, hovedkontaktor Kontaktor, lavhastighetsvifte Kontaktor, høyhastighetsvifte Vifte Rekkeklemme, innkommende tilførsel Rekkeklemme, ekstern styrespenning Rekkeklemme, matepumpe, ekstern varmekabel Rekkeklemme, summeralarm Rekkeklemme, termostat, kompressorblokkering Rekkeklemme Kjølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørkefilter QN 1 Ekspansjonsventil QN30 Magnetventil, væskeinnsprøyting QN31 Magnetventil, gassinnsprøyting QN34 Ekspansjonsventil, gassinnsprøyting Diverse PF 1 PF 3 UB 1 Typeskilt Serienummer Kabelgjennomføring, innkommende tilførsel Betegnelser i komponentplasseringer i henhold til standard IEC og NIBE F2300 5

6 installasjon F2300 kan installeres på mange ulike måter, for eksempel med integrert ekstern styring. Ytterligere systemløsninger finner du i de respektive monteringsanvisningene for tilbehøret som benyttes. Sammenkobling Ved sammenkobling med F2300 anbefales et tilgjengelig systemvolum på minst 20 liter vann per kw effekt på varmepumpen. Kontroll av installasjonen Gjeldende forskrifter krever at varmeinstallasjonen blir kontrollert før igangkjøring. Kontrollen må utføres av en behørig kvalifisert person, og skal dokumenteres. Ovennevnte gjelder for lukkede varmesystemer. Hvis varmepumpen blir skiftet ut, må installasjonen kontrolleres på nytt. NIBE F SMO 05-system SMO 10 er en intelligent styringsmodul som, sammen med luft/ vannvarmepumpen og eksisterende oppvarmings- og varmtvannsutstyr, utgjør en komplett enhet. SMO 05 kan plasseres på et egnet sted for sluttbrukeren. For eksempel i gangen eller på kjøkkenet. Styringsenheten er hundre prosent intelligent og utgjør en del av en ny generasjon styringsplattformer fra NIBE. Hvilken tappevannsbeholder du skal bruke, finner du i produktbrosjyren til SMO 05. NIBE F NIBE SMO 10-system SMO 10 styrer opptil ni stk. F2300 (hvorav bare én kan brukes til varmtvann), tilleggsvarme, sirkulasjonspumper, vekselventil og så videre. F2300 HP1 prioriterer produksjon av varmtvann via en vekselventil. Hvis det ikke er behov for varmtvann eller oppvarming, kan F2300 brukes til bassengoppvarming. F2300 går med utetemperaturkompensasjon mot varmesystemet. Hvis F2300 ikke kan håndtere oppvarmingsbehovet, blir tilleggsvarme koblet til. Når tilleggsvarmen aktiveres, blir varmtvannet varmet opp ved hjelp av el-elementet i varmtvannsberederen. Viften opererer i fase 1 eller fase 2 avhengig av temperaturen på uteluften. I tilfeller hvor systemvolumet i radiatorkretsen ligger under 20 l/kw (avgitt varmepumpeeffekt på 7/45 C) og/eller tilførselen stoppes ukontrollert, installeres et utjevningskar som volum- og strømningsforsterker. Olje-/gass-/el-kjele Oljepanna alternativt elpanna med shunt SMO 10 SMO 10 F2300 Elektrisk Electrical addition tillegg Gasskjele boiler POOL VP2 F2300 VPA 300/200 Utjevningskar Utjevningskar Buffel vessel F2300 Tilleggsvarme External addition VP1 Styringsenhet Controller SMO 05 F2300 F2300 NIBE F2015-6, -8, -11 Romenhet Room unit NIBE VPB 200N Varmtvannsstyring med VST 20 (tilbehør) Dette tilbehøret gjør at varmepumpen F2300 med SMO 10 kan prioritere produksjon av varmtvann på systemer med flytende kondensering. Dette krever også en varmtvannsakkumulator, for eksempel NIBE VPA eller NIBE VPB, samt en termostat. Når giveren for varmtvannstemperatur er tilkoblet, aktiveres styringssystemet automatisk for oppvarmingsfunksjonene. Når det er behov for varmtvann, prioriterer varmepumpen dette og ofrer hele varmepumpeeffekten på oppvarming av vann. I denne modusen produseres det ikke romvarme. 6 NIBE F2300

7 Installasjon Installasjonsområde Avstanden mellom F2300 og husveggen 1455 må være minst 400 mm. Over F2300 må det være en klaring på minst én meter. 400 mm 400 mm Ledig Fritt utrymme plass bakom bak Løfting fra pallen til endelig bestemmelsessted Før løfting må emballasjen og forankringen til pallen fjernes. Legg løftestropper rundt hver fot. Det kreves fire personer til å løfte F2300 fra pallen til fundamentet, én til hver løftestropp. Det er ikke lov å løfte i andre deler enn føttene. 400 mm 400 mm Min. ledig plass Minimalt fritt utrymme Ledig plass foran Fritt utrymme framför mm 3000 mm 600 mm 600 mm Min. avståndledig plass vid användning av flera F2300 med flere F mm 600mm Min. ledig plass Minimalt fritt utrymme Rørinstallasjon Rørinstallasjonen må utføres i henhold til gjeldende normer og direktiver. F2300 opererer opptil en returtemperatur på cirka 55 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på cirka 65 C. Når F2300 ikke er utstyrt med avstengingsventiler på vannsiden, må disse monteres for å gjøre fremtidig servicearbeid enklere. Installasjon og plassering Plasser F2300 utendørs på et fast og plant underlag som tåler vekten, helst et betongfundament. Ved bruk av betongheller må disse ligge i asfalt eller grus. Betongfundamentet eller hellene må plasseres slik at den nederste kanten av fordamperen befinner seg på samme høyde som gjennomsnittlig snødybde på stedet, skjønt minst 300 m. F2300 skal ikke plasseres ved siden av følsomme vegger, for eksempel ved siden av et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke skaper ubehag for naboene. F2300 må ikke plasseres slik at det kan forekomme resirkulering av uteluft. Det forårsaker lavere effekt og redusert effektivitet. Det kan bli produsert store mengder kondensvann og smeltevann fra avriming. Kondensvann må ledes vekk til et avløp eller lignende. Vær forsiktig så det ikke blir riper i varmepumpen under installasjon. Ikke plasser F2300 rett på plenen eller andre underlag som ikke er faste. Hvis det er fare for takras, må det monteres et beskyttende tak eller lignende over varmepumpen, rør og ledninger. Rørtilkobling (varmebærer) F2300 kan kobles til varmesystemet i henhold til en av systemløsningene som kan lastes ned fra nettstedet Varmepumpen må luftes ved den øvre koblingen (XL1) ved hjelp av luftenippelen på den fleksible slangen som følger med. Monter partikkelfilteret som følger med, før innløpet, det vil si den nedre koblingen (XL2) på F2300. Alle rør utendørs må varmeisoleres med minst 19 mm tykk rørisolasjon. Monter avstengings- og tappeventiler, slik at F2300 kan tømmes ved eventuelle langvarige strømbrudd. De fleksible slangene som følger med, fungerer som vibrasjonsdempere. De fleksible slangene monteres slik at det lages en bøy og de dermed fungerer som vibrasjonsdemping. Matepumpe Matepumpen skal også styres direkte fra F2300, koblingsklemme (X3), som tar hensyn til omgivelsestemperaturen. Alternativt kan varmepumpen kobles til en mellomliggende krets med en varmeveksler, pumpe og vann med frostvæske. Hvis matepumpen styres eksternt, må den være virksom også når F2300 ikke går, for å unngå skade på grunn av frost. Løfting fra gate/vei til installasjonsstedet Hvis underlaget tillater det, er det enklest å transportere F2300 til installasjonsområdet med en gaffeltruck. Tyngdepunktet forskyver seg til den ene siden (se merking på emballasjen). Hvis F2300 må transporteres over et mykt underlag som for eksempel en plen, anbefaler vi å bruke en kran som kan løfte enheten til installasjonsstedet. Når F2300 løftes med kran, må emballasjen være uskadd og lasten delt av en arm som vist på figuren over. Hvis det ikke er mulig å bruke kran, kan F2300 transporteres på en forlenget sekketralle. F2300 må tas fra siden som er merket med tung side, og det kreves to personer for å løfte F2300. F , -20 Trykkfall Tryckfall kpa kw kw ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Tilførsel Flöde l/s NIBE F2300 7

8 Installasjon Oppsamling av kondensvann Den integrerte kondensvannkanalen brukes til å samle opp og lede vekk mesteparten av kondensvannet fra varmepumpen. Kondensvannet (opptil 100 liter/døgn) som samles i kanalen, skal ledes via et rør (KVR 10) til et egnet avløp vi anbefaler kortest mulig strekning utendørs. Tilbehøret KVR 10 skal brukes for å garantere funksjonen. Delen av røret (KVR 10) som ikke er frostsikret, må varmes opp med varmekabelen for å hindre at det fryser. Led røret (KVR 10) nedover fra F2300. Avløpet til kondensvannrøret må legges i frostfri dybde eller innendørs (underlagt lokale lover og forskrifter). Installasjonen må være utstyrt med vanntetning der det kan forekomme luftsirkulasjon i kondensvannrøret. Anbefalte alternativer Drenerende masse Hvis huset har kjeller, må den drenerende massen plasseres slik at kondensvannet ikke påvirker huset. Ellers kan den drenerende massen plasseres rett under varmepumpen. Utløpet av kondensvannrøret må være på frostfri dybde. Avløp innendørs Kondensvannrør KVR 10 (tilbehør) Elektrisk installasjon Sterkstrøm og signalkabler må ledes fra baksiden gjennom kabelgjennomføringen på varmepumpens høyre side, sett forfra. F2300 har ingen skillebryter på den innkommende strømforsyningen. Varmepumpens tilførselskabel må kobles til en bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm. Hvis det er jordfeilbryter i bygningen, skal varmepumpen utstyres med en egen. Innkommende strømforsyning må være 400 V 3-fase 50 Hz via fordelingstavle med sikringer. Innkommende tilførselskabel følger med, og er koblet til rekkeklemme X1 fra fabrikk. Cirka 1,8 m kabel er tilgjengelig utenfor varmepumpen. Du får tilgang til rekkeklemmene ved å fjerne den høyre sideplaten og dekselet til strømboksen. MERK! Elektrisk installasjon og service må utføres under tilsyn av en autorisert elektriker. Elektrisk installasjon og kabling må utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser. Frostfritt djup dybde Frostfri dybde Frostfritt djup Kondensvannet ledes til et innendørs avløp (underlagt lokale lover og forskrifter). Led røret nedover fra F2300. Kondensvannrøret må ha en vanntetning for å hindre luftsirkulasjon i røret. Avløpsrenne Utløpet av kondensvannrøret må være på frostfri dybde. Led røret nedover fra F2300. Kondensvannrøret må ha en vanntetning for å hindre luftsirkulasjon i røret. Innkommende tilførsel Sammenføyning Vanntetning 8 NIBE F2300

9 Tekniske spesifikasjoner IP 24 3x400 V F F Effektdata ved nominell tilførsel 1) 15/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 17,0/4,49/3,79 23,6/6,43/3,68 7/35 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 14,1/2,96/4,77 19,6/4,22/4,63 2/45 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 13,1/3,58/3,63 17,9/5,11/3,49-7/45 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 10,7/3,50/3,06 14,6/4,92/2,96-7/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 11,0/4,24/2,59 15,2/5,95/2,55-15/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 9,16/4,11/2,23 12,7/5,69/2,23 Effektdata i henhold til EN ) 10/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 15,49/3,20/4,84 20,85/4,47/4,66 7/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 13,8/3,14/4,39 17,7/4,37/4,04 7/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 14,1/3,83/3,69 18,3/5,38/3,41 7/55 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 15,22/4,78/3,18 19,04/6,55/2,91 2/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 11,84/3,08/3,84 15,46/4,38/3,53 2/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 12,27/3,74/3,28 15,95/5,28/3,02-7/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 9,41/3,03/3,10 12,83/4,32/2,97-7/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 9,72/3,66/2,65 13,28/5,15/2,58-15/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 7,49/2,96/2,53 10,37/4,2/2,47-15/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 7,74/3,52/2,20 10,73/4,97/2,16 Elektriske data Merkespenning 400 V 3-fase 50 Hz Maks. driftsstrøm varmepumpe Arms Maks. driftsstrøm, kompressor Arms 8,2 12,8 Startstrøm Arms 30 39,6 Maks. tillatt impedans ved tilkoblingspunkt 3) Ohm - - Sikring Arms Kuldemediekrets Type kuldemedium R407C Type kompressor Scroll Volum kg 2,2 2,8 Varmebærer Min./maks. systemtrykk varmebærer MPa 0,05/0,3 (0,5/3 bar) Min./maks. tilførsel l / s 0,33/0,67 0,47/0,94 Nominell tilførsel 4) l / s 0,33 0,47 Internt trykkfall ved nominell tilførsel kpa 4,5 4,5 Maks./min.temperatur varmebærer v/kontinuerlig drift C 65/25 Hannkobling varmebærer gjenget mm G1 1/4 (Ø35mm)

10 Tekniske spesifikasjoner 3x400 V F F Mål og vekt Bredde mm 1455 Dybde mm 620 Høyde med stativ mm 1385 Vekt (uten emballasje) kg Diverse Kapslingsklasse IP 24 Farge mørk grå Delenr ) Spesifikasjoner vedrørende effekt henviser til kompressor, vifte og styring ved nominell tilførsel av varmebærer. Drift som krever avriming, reduserer forholdet mellom avgitt og tilført effekt med cirka 10 %. 2) Effektspesifikasjoner inkludert avriming i henhold til EN14511 ved tilførsel av varmebærer tilsvarende DT=5 K på 7/45. 3) maks. tillatt impedans i strømtilkoblingspunktet i overensstemmelse med EN Startstrøm kan forårsake spenningsfall som kan ha en uheldig innvirkning på annet utstyr. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn angitt, kan det forekomme interferens. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn angitt, må du forhøre deg med strømleverandøren før du går til innkjøp av utstyret. 4) Nominell tilførsel tilsvarer DT=10 K på 7/45. Vi forbeholder oss rett til å foreta endringer i design og mål uten forutgående varsel. Arbeidsområde Vanntemperatur C Temperatur uteluft ( C) Tilførselstemperatur Returtemperatur 10 NIBE F2300

11 Varmtvandstemp Brauchwassertemp Hotwatertemperature AJ Komponenter som følger med 2 fleksible slanger (R32) Partikkelfilter R32 Vedlagte tilbehørssett sitter på emballasjen til varmepumpen. Installasjonshåndbok Brukerhåndbok Systemtilbehør tyska NIBE SMO 10 Avansert styringsenhet Delenr NIBE SMO 05 Grunnleggende styringsenhet Delenr. etter visningsspråk. Delenr Engelsk Øvrig tilbehør ELK 15 Elektrisk varmeelement Delenr ELK 26 El-kjele 26 kw Delenr ELK 42 El-kjele 42 kw Delenr VST 20 Varmtvannsstyring Treveisventil, DN 32(11/4 ). Delenr NIBE VPB Varmtvannsbereder VPB 500 Delenr VPB 750 Delenr VPB 1000 Delenr NIBE VVM 500 Innemodul Delenr NIBE VPA Tappevannsbeholder med doble vegger VPA 300/200 Delenr VPA 450/300 Delenr VPAS 300/450 CU Delenr VPA 300/450 Emalje Delenr KVR 10 Kondensvannrør Maks. installasjonslengde er vist i parentes. KVR 10-10, 1 m (1 m) Delenr KVR 10-30, 3 m (2,5 m) Delenr KVR10-60, 6 m (5 m) Delenr HR 10 Hjelperelé Delenr VT 10 Varmetermostat Til vannakkumulator. Delenr

12 NIBE Energy Systems AB Box Markaryd SVERIGE Tlf M11295 Teknisk PBD NO NIBE F NIBE er ISO-sertifisert: SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001:2004 Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. Alle produktillustrasjoner, fakta og spesifikasjoner er basert på gjeldende informasjon på tidspunktet for godkjenning av publikasjonen. NIBE tar forbehold om fakta- eller trykkfeil i denne brosjyren. Bilder: NIBE ABK AS, PB. 64 Vollebekk, 0516 Oslo tlf