NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C."

Transkript

1 NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt og kaldt vær. Produseres i to størrelser: 14 og 20 kw. Høyt temperaturområde turtemperatur 65 C ved -10 C omgivelsestemperatur og 63 C ved -25 C. Automatisk totrinns kapasitetsregulator for viften og kompressoren. Integrert kanal for kondensvann som sammen med kondensvannrør KVR 10 hindrer ising. Integrert intelligent kontroll for optimal styring av varmepumpen. F2300 startes ved hjelp av et startsignal fra NIBE-innemodulen eller termostaten. Materialet har lang levetid og er konstruert for å tåle det krevende nordiske klimaet. F2300 kan brukes sammen med de fleste el-kjeler, oljekjeler eller lignende. Sammen med luft/vannvarmepumpen F2300 og tilbehør (vannbeholdere) utgjør NIBE SMO 05 (grunnleggende ekstern styringsmodul) eller NIBE SMO 10 (avansert ekstern styringsmodul)et komplett system. NIBE F2300 NIBE F2300 er en ny generasjon luft/vannvarmepumpe for større bolighus og hus, som er spesielt beregnet på det nordiske klimaet. F2300 er konstruert for sammenkobling med vannbaserte varmesystemer. Gå inn på hvis du ønsker flere opplysninger.

2 Nyttig å vite om NIBE f2300 Driftsprinsipp Dette er en forenklet versjon av hvordan det fungerer. Uteluften blir trukket inn i varmepumpen og møter et lukket system. Systemet inneholder et kuldemedium som kan omdannes til gass ved veldig lav temperatur. Under høyt trykk øker temperaturen på kjølemediet, som nå er gassholdig, vesentlig ved hjelp av en kompressor. Ved hjelp av en kondensator overføres deretter varmen til husets varmesystem, samtidig som kjølemediet går tilbake til flytende form, klart til å omdannes til gass enda en gang og til å samle ny varmeenergi. Kompressor Varmebærertilførsel Transport og oppbevaring F2300 skal transporteres og lagres stående. Styring F2300 er utstyrt med en integrert elektronisk styringsenhet som håndterer alle funksjoner som trengs for å betjene varmepumpen. Dermed styres avriming, stopp ved maks.-/min.-temperatur, tilkobling av varmeelementet til kompressoren og aktivering av varmeelementet til dryppbeholderen samt overvåking av motorvern og pressostater. Antall starter og driftstid kan også leses av. Den integrerte styringsenheten innstilles ved installasjon og kan benyttes under service. Under normale driftsforhold trenger ikke huseieren å ha tilgang til styringsenheten. F2300 har en integrert elektronisk returledningsgiver som begrenser returtemperaturen. F2300 slås på og av ved hjelp av signaler fra annet styringsutstyr eller en termostat. Hvis F2300 styres fra NIBE-innemodulen, er styringen beskrevet i bruksanvisningen som følger med. NIBE-innemodulen SMO 10 kommuniserer med F2300, noe som innebærer at innstillingene og måleverdiene fra F2300 kan justeres og leses av på SMO 10. Varmebærerretur Fordamper Vedlikehold Ekspansjonsventil Kondensator F2300 er utstyrt med styrings- og overvåkingsutstyr, men krever likevel noe eksternt vedlikehold. Kontroller regelmessig i løpet av året at gitrene ikke er tilstoppet av blader, snø eller annet. Sterk vind kombinert med stort snøfall kan blokkere gitrene for inntaks- og avløpsluft. Sørg for at det ikke er snø på gitrene. Kanalene for kondensvann og avløpsrøret må kanskje rengjøres for blader eller lignende i løpet av året. Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig så det ikke blir riper i varmepumpen ved rengjøring. Unngå å sprute vann inn i gitteret eller sidene, slik at det trenger vann inn i F2300. Unngå at F2300 kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler. Lydtrykknivåer F2300 plasseres som regel ved siden av en husvegg, noe som gir en dirigert spredning av lyden som det bør tas hensyn til. Følgelig bør du alltid forsøke å finne en plassering på siden som vender mot det minst lydfølsomme naboområdet. Lydtrykknivåene påvirkes ytterligere av vegger, murer, forskjeller i bakkenivå og så videre, og bør derfor kun betraktes som veiledende verdier. Om sommeren går F2300 med lav viftehastighet, og i andre perioder på høy viftehastighet. Type F F Lydnivå, i henhold til EN12102 ved 7/45 Lw(A) 50/62 53/62 Viftehastighet Lav Høy Lav Høy Maks. lydtrykknivå ved 2 m* db(a) Maks. lydtrykknivå ved 6 m* db(a) Maks. lydtrykknivå ved 10 m* db(a) * Fritt felt Må holdes fri for snø og/eller is. 2 NIBE F2300

3 Nyttig å vite om NIBE f2300 Mål Det skal være minst 400 mm ledig plass bak varmepumpen for servicearbeid. La det være cirka 600 mm plass til høyre for varmepumpen for servicearbeid. Det kreves et område på 1000 mm foran og over varmepumpen for servicearbeid. 400 mm Fritt utrymme bakom 400 mm 600mm 600 mm Minimalt fritt utrymme Fritt utrymme framför 3000 mm Min. avstånd vid användning av flera F2300 NIBE F Minimalt fritt utrymme

4 Nyttig å vite om NIBE f2300 Utstyr QN1 BP2 EB13 QA51 FB1 QA52 QA53 AA21 X1 X2 XL5 EP2 GQ1 BT17 GQ10 EB11 XL21 QN31 AA100 XL40 QN30 QN34 BT15 HS1 AA6 X4 X3 F3 PF3 WM5 BP10 RM1 BT14 BP1 QN2 XL20 EB10 UB1 EP1 BT28 AA10 FC2 PF1 PF3 AA101 BT12 BA1 XL1 BT3 XL2 PF3 BT16 4 NIBE F2300 XL40 X6

5 nyttig å vite om NIBE F2300 Komponentliste Rørforbindelser XL 1 Kobling, varmebærer ut av F2300, G1 1/4 (Ø35 mm) XL 2 Kobling, varmebærer inn til F2300, G1 1/4 (Ø35 mm) XL 20 Servicekobling, høyt trykk XL 21 Servicekobling, lavt trykk XL 40 Kobling, dryppbeholder avløp (Ø 40 mm) Ventilasjonskomponenter QN 2 Fireveis ventil RM 1 Tilbakeslagsventil WM 5 Kondensvanntetning Sensorer osv. BP 1 Høytrykkspressostat (29 bar) BP 2 Lavtrykkspressostat BP 10 Høytrykkspressostat (32 bar) BT 3 Temperaturgiver, retur BT 12 Temperaturgiver, tilførselsledning til kondensator BT 14 Temperaturgiver, varm gass BT 15 Temperaturgiver, væskerør BT 16 Temperaturgiver, fordamper BT 17 Temperaturgiver, sugegass BT 28 Temperaturgiver, omgivelser Elektriske komponenter AA 6 Relékort med strømforyningsenhet AA 10 Mykstarter AA 21 Styrekort med display AA100 Rekkeklemme, giver AA101 Rekkeklemme BA 1 Fasefølgemonitor (trefase) EB 10 Varmeelement til kompressor EB 11 Varmeelement til dryppbeholder EB 13 Varmekabel, vifteinnløp F 3 Sikring til ekstern varmekabel (250 ma). FC 2 QA51 QA52 QA53 GQ 1 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 Motorvern Kontaktor, hovedkontaktor Kontaktor, lavhastighetsvifte Kontaktor, høyhastighetsvifte Vifte Rekkeklemme, innkommende tilførsel Rekkeklemme, ekstern styrespenning Rekkeklemme, matepumpe, ekstern varmekabel Rekkeklemme, summeralarm Rekkeklemme, termostat, kompressorblokkering Rekkeklemme Kjølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørkefilter QN 1 Ekspansjonsventil QN30 Magnetventil, væskeinnsprøyting QN31 Magnetventil, gassinnsprøyting QN34 Ekspansjonsventil, gassinnsprøyting Diverse PF 1 PF 3 UB 1 Typeskilt Serienummer Kabelgjennomføring, innkommende tilførsel Betegnelser i komponentplasseringer i henhold til standard IEC og NIBE F2300 5

6 installasjon F2300 kan installeres på mange ulike måter, for eksempel med integrert ekstern styring. Ytterligere systemløsninger finner du i de respektive monteringsanvisningene for tilbehøret som benyttes. Sammenkobling Ved sammenkobling med F2300 anbefales et tilgjengelig systemvolum på minst 20 liter vann per kw effekt på varmepumpen. Kontroll av installasjonen Gjeldende forskrifter krever at varmeinstallasjonen blir kontrollert før igangkjøring. Kontrollen må utføres av en behørig kvalifisert person, og skal dokumenteres. Ovennevnte gjelder for lukkede varmesystemer. Hvis varmepumpen blir skiftet ut, må installasjonen kontrolleres på nytt. NIBE F SMO 05-system SMO 10 er en intelligent styringsmodul som, sammen med luft/ vannvarmepumpen og eksisterende oppvarmings- og varmtvannsutstyr, utgjør en komplett enhet. SMO 05 kan plasseres på et egnet sted for sluttbrukeren. For eksempel i gangen eller på kjøkkenet. Styringsenheten er hundre prosent intelligent og utgjør en del av en ny generasjon styringsplattformer fra NIBE. Hvilken tappevannsbeholder du skal bruke, finner du i produktbrosjyren til SMO 05. NIBE F NIBE SMO 10-system SMO 10 styrer opptil ni stk. F2300 (hvorav bare én kan brukes til varmtvann), tilleggsvarme, sirkulasjonspumper, vekselventil og så videre. F2300 HP1 prioriterer produksjon av varmtvann via en vekselventil. Hvis det ikke er behov for varmtvann eller oppvarming, kan F2300 brukes til bassengoppvarming. F2300 går med utetemperaturkompensasjon mot varmesystemet. Hvis F2300 ikke kan håndtere oppvarmingsbehovet, blir tilleggsvarme koblet til. Når tilleggsvarmen aktiveres, blir varmtvannet varmet opp ved hjelp av el-elementet i varmtvannsberederen. Viften opererer i fase 1 eller fase 2 avhengig av temperaturen på uteluften. I tilfeller hvor systemvolumet i radiatorkretsen ligger under 20 l/kw (avgitt varmepumpeeffekt på 7/45 C) og/eller tilførselen stoppes ukontrollert, installeres et utjevningskar som volum- og strømningsforsterker. Olje-/gass-/el-kjele Oljepanna alternativt elpanna med shunt SMO 10 SMO 10 F2300 Elektrisk Electrical addition tillegg Gasskjele boiler POOL VP2 F2300 VPA 300/200 Utjevningskar Utjevningskar Buffel vessel F2300 Tilleggsvarme External addition VP1 Styringsenhet Controller SMO 05 F2300 F2300 NIBE F2015-6, -8, -11 Romenhet Room unit NIBE VPB 200N Varmtvannsstyring med VST 20 (tilbehør) Dette tilbehøret gjør at varmepumpen F2300 med SMO 10 kan prioritere produksjon av varmtvann på systemer med flytende kondensering. Dette krever også en varmtvannsakkumulator, for eksempel NIBE VPA eller NIBE VPB, samt en termostat. Når giveren for varmtvannstemperatur er tilkoblet, aktiveres styringssystemet automatisk for oppvarmingsfunksjonene. Når det er behov for varmtvann, prioriterer varmepumpen dette og ofrer hele varmepumpeeffekten på oppvarming av vann. I denne modusen produseres det ikke romvarme. 6 NIBE F2300

7 Installasjon Installasjonsområde Avstanden mellom F2300 og husveggen 1455 må være minst 400 mm. Over F2300 må det være en klaring på minst én meter. 400 mm 400 mm Ledig Fritt utrymme plass bakom bak Løfting fra pallen til endelig bestemmelsessted Før løfting må emballasjen og forankringen til pallen fjernes. Legg løftestropper rundt hver fot. Det kreves fire personer til å løfte F2300 fra pallen til fundamentet, én til hver løftestropp. Det er ikke lov å løfte i andre deler enn føttene. 400 mm 400 mm Min. ledig plass Minimalt fritt utrymme Ledig plass foran Fritt utrymme framför mm 3000 mm 600 mm 600 mm Min. avståndledig plass vid användning av flera F2300 med flere F mm 600mm Min. ledig plass Minimalt fritt utrymme Rørinstallasjon Rørinstallasjonen må utføres i henhold til gjeldende normer og direktiver. F2300 opererer opptil en returtemperatur på cirka 55 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på cirka 65 C. Når F2300 ikke er utstyrt med avstengingsventiler på vannsiden, må disse monteres for å gjøre fremtidig servicearbeid enklere. Installasjon og plassering Plasser F2300 utendørs på et fast og plant underlag som tåler vekten, helst et betongfundament. Ved bruk av betongheller må disse ligge i asfalt eller grus. Betongfundamentet eller hellene må plasseres slik at den nederste kanten av fordamperen befinner seg på samme høyde som gjennomsnittlig snødybde på stedet, skjønt minst 300 m. F2300 skal ikke plasseres ved siden av følsomme vegger, for eksempel ved siden av et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke skaper ubehag for naboene. F2300 må ikke plasseres slik at det kan forekomme resirkulering av uteluft. Det forårsaker lavere effekt og redusert effektivitet. Det kan bli produsert store mengder kondensvann og smeltevann fra avriming. Kondensvann må ledes vekk til et avløp eller lignende. Vær forsiktig så det ikke blir riper i varmepumpen under installasjon. Ikke plasser F2300 rett på plenen eller andre underlag som ikke er faste. Hvis det er fare for takras, må det monteres et beskyttende tak eller lignende over varmepumpen, rør og ledninger. Rørtilkobling (varmebærer) F2300 kan kobles til varmesystemet i henhold til en av systemløsningene som kan lastes ned fra nettstedet Varmepumpen må luftes ved den øvre koblingen (XL1) ved hjelp av luftenippelen på den fleksible slangen som følger med. Monter partikkelfilteret som følger med, før innløpet, det vil si den nedre koblingen (XL2) på F2300. Alle rør utendørs må varmeisoleres med minst 19 mm tykk rørisolasjon. Monter avstengings- og tappeventiler, slik at F2300 kan tømmes ved eventuelle langvarige strømbrudd. De fleksible slangene som følger med, fungerer som vibrasjonsdempere. De fleksible slangene monteres slik at det lages en bøy og de dermed fungerer som vibrasjonsdemping. Matepumpe Matepumpen skal også styres direkte fra F2300, koblingsklemme (X3), som tar hensyn til omgivelsestemperaturen. Alternativt kan varmepumpen kobles til en mellomliggende krets med en varmeveksler, pumpe og vann med frostvæske. Hvis matepumpen styres eksternt, må den være virksom også når F2300 ikke går, for å unngå skade på grunn av frost. Løfting fra gate/vei til installasjonsstedet Hvis underlaget tillater det, er det enklest å transportere F2300 til installasjonsområdet med en gaffeltruck. Tyngdepunktet forskyver seg til den ene siden (se merking på emballasjen). Hvis F2300 må transporteres over et mykt underlag som for eksempel en plen, anbefaler vi å bruke en kran som kan løfte enheten til installasjonsstedet. Når F2300 løftes med kran, må emballasjen være uskadd og lasten delt av en arm som vist på figuren over. Hvis det ikke er mulig å bruke kran, kan F2300 transporteres på en forlenget sekketralle. F2300 må tas fra siden som er merket med tung side, og det kreves to personer for å løfte F2300. F , -20 Trykkfall Tryckfall kpa kw kw ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 Tilførsel Flöde l/s NIBE F2300 7

8 Installasjon Oppsamling av kondensvann Den integrerte kondensvannkanalen brukes til å samle opp og lede vekk mesteparten av kondensvannet fra varmepumpen. Kondensvannet (opptil 100 liter/døgn) som samles i kanalen, skal ledes via et rør (KVR 10) til et egnet avløp vi anbefaler kortest mulig strekning utendørs. Tilbehøret KVR 10 skal brukes for å garantere funksjonen. Delen av røret (KVR 10) som ikke er frostsikret, må varmes opp med varmekabelen for å hindre at det fryser. Led røret (KVR 10) nedover fra F2300. Avløpet til kondensvannrøret må legges i frostfri dybde eller innendørs (underlagt lokale lover og forskrifter). Installasjonen må være utstyrt med vanntetning der det kan forekomme luftsirkulasjon i kondensvannrøret. Anbefalte alternativer Drenerende masse Hvis huset har kjeller, må den drenerende massen plasseres slik at kondensvannet ikke påvirker huset. Ellers kan den drenerende massen plasseres rett under varmepumpen. Utløpet av kondensvannrøret må være på frostfri dybde. Avløp innendørs Kondensvannrør KVR 10 (tilbehør) Elektrisk installasjon Sterkstrøm og signalkabler må ledes fra baksiden gjennom kabelgjennomføringen på varmepumpens høyre side, sett forfra. F2300 har ingen skillebryter på den innkommende strømforsyningen. Varmepumpens tilførselskabel må kobles til en bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm. Hvis det er jordfeilbryter i bygningen, skal varmepumpen utstyres med en egen. Innkommende strømforsyning må være 400 V 3-fase 50 Hz via fordelingstavle med sikringer. Innkommende tilførselskabel følger med, og er koblet til rekkeklemme X1 fra fabrikk. Cirka 1,8 m kabel er tilgjengelig utenfor varmepumpen. Du får tilgang til rekkeklemmene ved å fjerne den høyre sideplaten og dekselet til strømboksen. MERK! Elektrisk installasjon og service må utføres under tilsyn av en autorisert elektriker. Elektrisk installasjon og kabling må utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser. Frostfritt djup dybde Frostfri dybde Frostfritt djup Kondensvannet ledes til et innendørs avløp (underlagt lokale lover og forskrifter). Led røret nedover fra F2300. Kondensvannrøret må ha en vanntetning for å hindre luftsirkulasjon i røret. Avløpsrenne Utløpet av kondensvannrøret må være på frostfri dybde. Led røret nedover fra F2300. Kondensvannrøret må ha en vanntetning for å hindre luftsirkulasjon i røret. Innkommende tilførsel Sammenføyning Vanntetning 8 NIBE F2300

9 Tekniske spesifikasjoner IP 24 3x400 V F F Effektdata ved nominell tilførsel 1) 15/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 17,0/4,49/3,79 23,6/6,43/3,68 7/35 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 14,1/2,96/4,77 19,6/4,22/4,63 2/45 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 13,1/3,58/3,63 17,9/5,11/3,49-7/45 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 10,7/3,50/3,06 14,6/4,92/2,96-7/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 11,0/4,24/2,59 15,2/5,95/2,55-15/55 Avgitt effekt/tilført effekt/cop kw / kw /- 9,16/4,11/2,23 12,7/5,69/2,23 Effektdata i henhold til EN ) 10/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 15,49/3,20/4,84 20,85/4,47/4,66 7/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 13,8/3,14/4,39 17,7/4,37/4,04 7/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 14,1/3,83/3,69 18,3/5,38/3,41 7/55 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 15,22/4,78/3,18 19,04/6,55/2,91 2/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 11,84/3,08/3,84 15,46/4,38/3,53 2/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 12,27/3,74/3,28 15,95/5,28/3,02-7/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 9,41/3,03/3,10 12,83/4,32/2,97-7/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 9,72/3,66/2,65 13,28/5,15/2,58-15/35 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 7,49/2,96/2,53 10,37/4,2/2,47-15/45 Avgitt effekt/tilført effekt kw / kw /- 7,74/3,52/2,20 10,73/4,97/2,16 Elektriske data Merkespenning 400 V 3-fase 50 Hz Maks. driftsstrøm varmepumpe Arms Maks. driftsstrøm, kompressor Arms 8,2 12,8 Startstrøm Arms 30 39,6 Maks. tillatt impedans ved tilkoblingspunkt 3) Ohm - - Sikring Arms Kuldemediekrets Type kuldemedium R407C Type kompressor Scroll Volum kg 2,2 2,8 Varmebærer Min./maks. systemtrykk varmebærer MPa 0,05/0,3 (0,5/3 bar) Min./maks. tilførsel l / s 0,33/0,67 0,47/0,94 Nominell tilførsel 4) l / s 0,33 0,47 Internt trykkfall ved nominell tilførsel kpa 4,5 4,5 Maks./min.temperatur varmebærer v/kontinuerlig drift C 65/25 Hannkobling varmebærer gjenget mm G1 1/4 (Ø35mm)

10 Tekniske spesifikasjoner 3x400 V F F Mål og vekt Bredde mm 1455 Dybde mm 620 Høyde med stativ mm 1385 Vekt (uten emballasje) kg Diverse Kapslingsklasse IP 24 Farge mørk grå Delenr ) Spesifikasjoner vedrørende effekt henviser til kompressor, vifte og styring ved nominell tilførsel av varmebærer. Drift som krever avriming, reduserer forholdet mellom avgitt og tilført effekt med cirka 10 %. 2) Effektspesifikasjoner inkludert avriming i henhold til EN14511 ved tilførsel av varmebærer tilsvarende DT=5 K på 7/45. 3) maks. tillatt impedans i strømtilkoblingspunktet i overensstemmelse med EN Startstrøm kan forårsake spenningsfall som kan ha en uheldig innvirkning på annet utstyr. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn angitt, kan det forekomme interferens. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn angitt, må du forhøre deg med strømleverandøren før du går til innkjøp av utstyret. 4) Nominell tilførsel tilsvarer DT=10 K på 7/45. Vi forbeholder oss rett til å foreta endringer i design og mål uten forutgående varsel. Arbeidsområde Vanntemperatur C Temperatur uteluft ( C) Tilførselstemperatur Returtemperatur 10 NIBE F2300

11 Varmtvandstemp Brauchwassertemp Hotwatertemperature AJ Komponenter som følger med 2 fleksible slanger (R32) Partikkelfilter R32 Vedlagte tilbehørssett sitter på emballasjen til varmepumpen. Installasjonshåndbok Brukerhåndbok Systemtilbehør tyska NIBE SMO 10 Avansert styringsenhet Delenr NIBE SMO 05 Grunnleggende styringsenhet Delenr. etter visningsspråk. Delenr Engelsk Øvrig tilbehør ELK 15 Elektrisk varmeelement Delenr ELK 26 El-kjele 26 kw Delenr ELK 42 El-kjele 42 kw Delenr VST 20 Varmtvannsstyring Treveisventil, DN 32(11/4 ). Delenr NIBE VPB Varmtvannsbereder VPB 500 Delenr VPB 750 Delenr VPB 1000 Delenr NIBE VVM 500 Innemodul Delenr NIBE VPA Tappevannsbeholder med doble vegger VPA 300/200 Delenr VPA 450/300 Delenr VPAS 300/450 CU Delenr VPA 300/450 Emalje Delenr KVR 10 Kondensvannrør Maks. installasjonslengde er vist i parentes. KVR 10-10, 1 m (1 m) Delenr KVR 10-30, 3 m (2,5 m) Delenr KVR10-60, 6 m (5 m) Delenr HR 10 Hjelperelé Delenr VT 10 Varmetermostat Til vannakkumulator. Delenr

12 NIBE Energy Systems AB Box Markaryd SVERIGE Tlf M11295 Teknisk PBD NO NIBE F NIBE er ISO-sertifisert: SS-EN ISO 9001:2000 SS-EN ISO 14001:2004 Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. Alle produktillustrasjoner, fakta og spesifikasjoner er basert på gjeldende informasjon på tidspunktet for godkjenning av publikasjonen. NIBE tar forbehold om fakta- eller trykkfeil i denne brosjyren. Bilder: NIBE ABK AS, PB. 64 Vollebekk, 0516 Oslo tlf

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL

MOSKUS KOMPAKT & KRAFTIG BEKYMRINGSFRI OG ISFRI UTEDEL U O M AFTG R & T OMPA DEL E T U FR G O FR G N R M Y 5 C 2 BE L ET T T E T R B FA daikin.no 40mm an monteres inntil 40mm fra taket. OMPAT DEGN PAER PERFET OVER DØREN Høyde: 283 mm Bredde: 770 mm Dybde:

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1244-2 031818 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW 5.0kW ved -7 C 40mm Kan monteres inntil 40mm fra taket. Høyde: 285 mm Bredde: 770 mm Dybde: 225 mm Maks 6.7kW MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig Nye Daikin Moskus er skreddersydd for det kalde norske klimaet.

Detaljer

NIBE F2120 A +++ Et gjennombrudd i effektivitet. Luft/vann-varmepumpe. XL Produktets effektivitetsklasse og tappeprofil for varmtvann.

NIBE F2120 A +++ Et gjennombrudd i effektivitet. Luft/vann-varmepumpe. XL Produktets effektivitetsklasse og tappeprofil for varmtvann. NIBE F2120 Luft/vann-varmepumpe Et gjennombrudd i effektivitet NIBE F2120 er en luft/vann-varmepumpe som utgjør et virkelig gjennombrudd med en markedsledende SCOP. F2120 tar varmeenergien fra uteluften,

Detaljer

SYNERGI - en nordisk kraftpakke

SYNERGI - en nordisk kraftpakke Høyde: 298 mm Bredde: 900 mm Dybde: 215 mm Maks 7.2kW SYNERGI - en nordisk kraftpakke Daikin Synergi er i en klasse for seg når det gjelder varmeeffekt ved kalde norske utetemperaturer. Med sin tidløse,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon

NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Høyde: 600 mm Bredde: 950 mm Dybde: 215 mm Maks 7.0kW NEXURA - gulvmodell med radiatorfunksjon Denne design gulvmodellen har en unik varmefunksjon. Den kan varme som en radiator! Med et eget varmerpanel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

EMURA II - komfort og design

EMURA II - komfort og design Multi TILGJENGELIG FOR MULTI R-32 Høyde: 303 mm Bredde: 998 mm Dybde: 212 mm Maks 6.7kW EMURA II - komfort og design Daikin Emura er en lekker varmepumpe som har mottatt en rekke designpriser. Emura leveres

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

Tekniske data Modell 10T 14M 14T 19T Varmekapasitet kw ,1 19,1

Tekniske data Modell 10T 14M 14T 19T Varmekapasitet kw ,1 19,1 Luft vann varmepumpe type SRP kapasitet 9,5 19 kw SRP Luft vann varmepumpe som produserer 65 vann ned til 20 ute. Dette er den nye generasjon varmepumper som kan erstatte en oljekjel. Aggregatet produserer

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Enhetsinformasjon LA 26HS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Enhetsinformasjon LA 14PMS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Enhetsinformasjon LA 11PS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 2006 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser 3 3-15 kw Elvarme 14 modeller Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser Bruksområde Elektra er en serie varmevifter som er utviklet for bruk i krevende miljøer. De forskjellige

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2040

Installatørhåndbok NIBE F2040 Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1315-1 231036 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Varmluftsvifter LEO FB

Varmluftsvifter LEO FB Varmluftsvifter LEO FB Varmluftsvifter LEO FS Effekt avgivelse [kw] 5 19 Luftmengde [m3/h] 230 1750 Vekt [kg] 13,8 16,8 Farge grå Deksel antistatisk ABS Bruksomrader: Sma og mellomstore bygninger, offentlige

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Luftporter ELiS A. Egenskaper. Dimensjoner LYDLØS VIFTE MODERNE DESIGN ENKEL KONSTRUKSJON

Luftporter ELiS A. Egenskaper. Dimensjoner LYDLØS VIFTE MODERNE DESIGN ENKEL KONSTRUKSJON Luftporter ELiS A Luftporter ELiS A Maks montasjehøyde [m] 3 Effekt avgivelse (2) [kw] 13,5 23,1 Luftmengde [m 3 /h] 85 35 Vekt [kg] 18,4 39, Farge grå/hvit Deksel stål, plast Montasjehøyde ved vertikal

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL.

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en

Detaljer

Mistral HIGH WALL. www.variantvvs.no firmapost@variantvvs.no tlf: 951 14 170. 1. Desember 2011 PB 4.B.3 1/4. Miljøbevisst oppvarming

Mistral HIGH WALL. www.variantvvs.no firmapost@variantvvs.no tlf: 951 14 170. 1. Desember 2011 PB 4.B.3 1/4. Miljøbevisst oppvarming Mistral HIGH WA PB 4.B.3 1/4 Vegghengt viftekonvektor som gir mange fordeler! nkel å installere nkel å bruke nergieffektiv ave installasjonskostnader Gir hurtig oppvarming urovent sertifisert effekt Modeller:

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon COS Q-modeller Nye COS Q-modeller med startutstyr Schløsser Møller Kulde AS leverer nå også aggregater fra COS med startutstyr. Dette forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen av det

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1450-2 231109 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1450-2 231109 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1450-2 231109 Innhold 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon 2 Leveranse og håndtering Transport og lagring Plassering 2 2 7 7 7 Kompressorvarmer

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer