Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO LEK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO

2

3 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter 8 Demontering av lokk 8 3 Varmepumpens konstruksjon 9 Generelt 9 Koplingsboks 11 4 Rørtilkoplinger 12 Generelt 12 Rørtilkopling varmebærer 12 Trykkfall, varmebærerside 12 Installeringsalternativ 13 5 El-tilkoplinger 19 Generelt 19 Tilkoplinger 20 Tilkoplingsmuligheter 22 Tilkopling av tilbehør 23 6 Igangkjøring og justering 24 Forberedelser 24 Påfylling og lufting av varmebærersystemet 24 Balansetemperatur 24 Stopptemperatur 24 Mykstart 24 Kompressorvarmer 24 Kjeglevarmer 24 Oppstart og kontroll 25 Etterjustering, varmebærerside 25 Justering, sirkulasjon 26 7 Styring - Introduksjon 27 Generelt 27 Navigering 27 Displayforklaring 28 Styrebetingelser 29 8 Styring - Kanaler 31 Statuskanaler 31 Temperaturkanaler 31 Innstillingskanaler 31 9 Komfortforstyrrelse 33 Feilsøking Ekstrautstyr Tekniske opplysninger 38 Mål- og oppstillingsplass 38 Lydtrykknivåer 39 Tekniske data 40 Koplingsskjema 42 Stikkord 48 Innhold 1

4 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson. Dette produktet skal ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre en person med ansvar for deres sikkerhet fører tilsyn med dem eller instruerer dem. Det skal føres tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med produktet. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Serienummer Serienummeret finner du nede på foten av produktet. Symboler Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. LEK HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasjon om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. HUSK! Oppgi alltid produktets serienummer når du varsler om en feil. Landsspesifikk informasjon Installatørhåndboken Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos kunden. Merking F2016 er CE-merket og oppfyller IP24. CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. IP24 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik 12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at det er beskyttet mot vannsprut fra alle retninger. 2 Kapitel 1 Viktig informasjon

5 Installasjonskontroll Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasjon om anleggsdata i brukerhåndboken. Beskrivelse Merknad Signatur Dato Varmebærer (side 12) System gjennomspylt System utluftet Smussfilter Avstengings- og tappeventil Sirkulasjon innstilt El (side 19) Øvrig Sikringer eiendom Sikkerhetsbryter Jordfeilbryter Varmekabel type/effekt Sikringsstørrelse, varmekabel (F3) Kommunikasjonskabel tilkoplet Kondensvannrør Isolering kondensvannrør, tykkelse (hvis ikke KVR 10 brukes) Kapitel 1 Viktig informasjon 3

6 Kontaktinformasjon AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller for mer informasjon. 4 Kapitel 1 Viktig informasjon

7 2 Leveranse og håndtering Transport og lagring F2016 skal transporteres og oppbevares stående. Plassering Plasser F2016 utendørs på et fast, vannrett underlag som tåler tyngden, helst betongfundament. Hvis det brukes betongføtter, skal disse hvile på pukkstein eller singel. Betongfundamentet eller betongføttene skal plasseres slik at fordamperens underkant er på nivå med gjennomsnittlig lokal snødybde, dog minimum 300 mm. F2016 bør ikke plasseres inntil følsomme vegger, for eksempel mot et soverom. Sørg også for at plasseringen ikke medfører ubehag for naboene. F2016 må ikke plasseres slik at uteluften kan resirkuleres. Det medfører lavere effekt og dårligere virkningsgrad. Fordamperen må kanskje beskyttes mot direkte vind. Plasser F2016 beskyttet mot vind mot fordamperen. Det kan forekomme betydelige mengder kondensvann og smeltevann. Kondensvann skal føres til grunnvannsbrønn eller lignende (se side6). Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved installasjonen. Hvis det er fare for snøras fra taket, skal det monteres et beskyttende tak eller lignende over varmepumpe, rør og kabler. LEK LEK Ikke plasser F2016 rett på gressplen eller annet mykt underlag. Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 Kondensvannbeholder Kondensvannbeholderen brukes for å samle opp og lede bort mesteparten av kondensvannet fra varmepumpen. Anbefalte alternativer Steinkiste Det er viktig for varmepumpens funksjon av avledningen av kondensvannet fungerer, og at utløpet på kondensvannrøret er plassert slik at huset ikke kan ta skade. Rør med varmekabel for drenering av kondensvannbeholderen er ikke inkludert. Frostfritt djup For å sikre funksjonen bør tilbehøret KVR 10 brukes. Elektrisk installasjon og ledningstrekking skal skje under oppsyn av en autorisert elektroinstallatør. HUSK! Hvis ingen av de anbefalte alternativene brukes, må du sørge for god avledning av kondensvann. Hvis huset har kjeller, skal steinkisten plasseres slik at kondensvannet ikke påvirker huset. Ellers kan steinkisten plasseres rett under varmepumpen. Utløpet på kondensvannrøret må ligge på frostfri dybde. Avløp innendørs LEK Kondensvannet (opptil 50 liter/døgn) som samles opp i beholderen, skal ledes via et rør til et egnet avløp. Kortest mulig strekning utendørs anbefales. Den delen av røret som ikke ligger frostfritt, må være oppvarmet av varmekabel for å forhindre frost. Trekk røret med en fallende helling fra F2016. Utløpet på kondensvannrøret må ligge på frostfri dybde eller innendørs (med forbehold om lokale bestemmelser og regler). Bruk vannlås ved installasjoner der luftsirkulasjon kan forekomme i kondensvannrøret. Isoleringen skal tette mot undersiden av kondensvannbeholderen. Kondensvannet ledes til avløp innendørs (med forbehold om lokale bestemmelser og regler). Trekk røret med en fallende helling fra F2016. Kondensvannrøret må ha en vannlås for å forhindre luftsirkulasjon i røret. 6 Kapitel 2 Leveranse og håndtering

9 3000 mm 350 mm Dreneringsrøravløp LEK Frostfritt djup Utløpet på kondensvannrøret må ligge på frostfri dybde. Trekk røret med en fallende helling fra F2016. Kondensvannrøret må ha en vannlås for å forhindre luftsirkulasjon i røret. Installasjonsplass Avstanden mellom F2016 og husvegg skal være på minst 350 mm. Fri tilgang over F2016 skal være minst en meter. utrymme om Fritt utrymme min. 400 mm Fritt utrymme min. 400 mm Fritt utrymme framför Kapitel 2 Leveranse og håndtering 7

10 LEK Medfølgende komponenter 2 stk. fleksislanger (R25) med 4 stk. pakninger Smussfilter R25 Demontering av lokk 8 Kapitel 2 Leveranse og håndtering

11 3 Varmepumpens konstruksjon Generelt LEK LEK Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon 9

12 Rørtilkoplinger XL 1 Tilkopling, varmebærer ut av F2016, G1 (Ø28 mm) XL 2 Tilkopling, varmebærer inn til F2016, G1 (Ø28 mm) XL 20 Servicetilkopling, høytrykk XL 21 Servicetilkopling, lavtrykk XL 40 Tilkopling, avrenningsskålavløp (Ø40 mm) Føler osv. BP 1 Høytrykkspressostat BP 2 Lavtrykkspressostat BT 3 Temperaturføler, returledning BT 12 Temperaturføler, kondensator turledning BT 14 Temperaturføler, hetgass BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 16 Temperaturføler, fordamper BT 17 Temperaturføler, sugegass BT 28 Temperaturføler, omgivelser El-komponenter EB 10 Kompressorvarmer EB 11 Varmer til kondensvannbeholder EB 13 Kjeglevarmer GQ 1 Vifte Kjølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørkefilter QN 1 Ekspansjonsventil QN 2 4-veisventil RM 1 Tilbakeslagsventil Øvrig PF 1 PF 3 UB 1 UB 3 WM 5 XJ 5 Typeskilt Serienummer Kabelgjennomføring, innkommende strømforsyning Kabelgjennomføring, føler Kondensvannbeholder Tilkoplinger, føler Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon

13 Koplingsboks LEK El-komponenter AA 6 Relékort med nettdel QA30 Mykstart AA 21 Styrekort med display S1 Plussknapp S2 Minusknapp S3 Enterknapp S4 Tilbakestillingsknapp SF 3 Kontrast for display XJ 5 Tilkoplinger, føler Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og CA 1 CA 3 F3 FB 1 FC 1 X1 X3 X5 X6 X7 Kondensator Driftskondensator, vifte Sikring for ekstern varmekabel (250 ma), maks. 45 W. Jordfeilbryter (10 A/30 ma) Motorsikring Koplingsplint, innkommende strømforsyning Koblingsplint, sirkulasjonspumpe, ekstern varmekabel Koblingsplint, termostat, kommunikasjon, blokkering kompressor Koplingsplint, tilleggsvarme, stillstand, summeralarm Koblingsplint, 4-veisventil Øvrig UB 2 Kabelgjennomføring, innkommende strømforsyning Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon 11

14 4 Rørtilkoplinger Generelt Rørinstallasjonen skal utføres ifølge gjeldende bestemmelser. F2016 kan bare arbeide med en returtemperatur på opptil ca. 55 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på opptil ca. 62 C. F2016 er ikke utstyrt med avstengingsventiler på vannsiden, men disse må monteres for å lette eventuell fremtidig service. Returtemperaturen begrenses av returledningsføleren. Vannvolumer Ved installasjon med F2016 anbefales et minimum tilgjengelig systemvolum på minst 20 liter per kw effekt på varmepumpen. Rørsystemet må gjennomspyles før varmepumpen tilkoples, slik at ikke forurensninger skader inngående komponenter. Sirkulasjonspumpen kan også styres direkte fra F2016, koplingsplint (X3), som tar hensyn til omgivelsestemperaturen. Alternativt koples varmepumpen til med en mellomkrets med veksler, pumpe og vann med frostvæske (gjelder ikke kopling mot VVM300). Trykkfall, varmebærerside F2016-6, 8, 11 Tryckfall kpa kw 8, 11 kw 1 Flöde 0 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 l/s Rørtilkopling varmebærer F2016 kan koples direkte til varmesystemet, se avsnitt Installasjon, eller i henhold til en av systemløsningene som kan hentes på Internett-adressen Varmepumpen skal luftes ved den øvre koplingen (XL1, VB-out) med avluftingsnippelen på medfølgende fleksislange. Monter det medfølgende smussfilteret (HQ1) før innløpet, som vil si den nedre koplingen (XL2, VB-in) på F2016. Varmeisoler samtlige rør utendørs med minst 19 mm tykk rørisolering. Monter avstengings- (QM40) og tappeventil (QM1), slik at F2016 kan tømmes ved lengre strømbrudd. Medfølgende fleksislanger fungerer som vibrasjonsdempere. Fleksislangene monteres slik at det blir en liten bøy - dermed fungerer vibrasjonsdempingen. Sirkulasjonspumpe L Sirkulasjonspumpen skal være i drift selv om F2016 ikke er i drift, for å unngå at den fryser i stykker. 12 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

15 Installeringsalternativ F2016 kan installeres på flere forskjellige måter. For alle installasjonsalternativene gjelder det at påkrevd sikkerhetsutstyr skal monteres ifølge gjeldende bestemmelser. Se for flere installasjonsalternativer. Ved installasjon med F2016 anbefales et minimum tilgjengelig systemvolum på minst 20 liter per kw effekt på varmepumpen. Forklaring AA25 AA4 BT1 BT2 BT25 BT50 CL11 BT51 EP5 GP9 HQ3 QN19 RN10 EB15 BT1 BT6 EB20 FL10 KA2 EB100 BT31 BT34 FL10 GP12 HQ1 QM1 QM40 RN10 RM1 EB101 FL10 GP12 HQ1 QM1 QM40 QM41 RM1 RN10 EB102 FL10 Kontrollenhet (innemodul) (SMO 05, SMO10, Reguleringssentral) Displayenhet Uteføler Temperaturføler, varmebærer, tur Turledningsføler, ekstern Romføler Bassengsett Temperaturføler, basseng Veksler, basseng Pumpe, basseng Smussfilter Vekselventil, basseng Trimventil Innemodul (VVM 300) Uteføler Temperaturføler, varmtvann, oppvarming El-patron Sikkerhetsventil, varmepumpe Hjelperelé Varmepumpe (F2016) Romtermostat (RT 10) Termostat, oppvarming Sikkerhetsventil, varmepumpe Sirkulasjonspumpe Smussfilter Tappeventil, varmebærer Avstengingsventil Trimventil Tilbakeslagsventil Varmepumpe (F2016) Sikkerhetsventil, varmepumpe Sirkulasjonspumpe Smussfilter Tappeventil, varmebærer Avstengingsventil Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Trimventil Varmepumpe (F2016) Sikkerhetsventil, varmepumpe GP12 HQ1 QM1 QM40 RM1 RN10 EM1 BT52 CM1 FL2 KA1 EP21 BT2 BT3 GP10 QN25 Øvrig AA25- KA10 AA25- KA11 BT1 BT31 CM1 CP1 CP10 Sirkulasjonspumpe Smussfilter Tappeventil, varmebærer Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Trimventil Olje-, gass-, pellets- eller vedkjele Temperaturføler, kjele Ekspansjonskar, lukket, varmebærer Sikkerhetsventil, varmebærer Hjelperelé Klimasystem 2 Temperaturføler, varmebærer, tur Temperaturføler, varmebærer retur Sirkulasjonspumpe, varmebærer Shuntventil Hjelperelé/kontaktor Hjelperelé/kontaktor Uteføler Romtermostat (RT 10) Ekspansjonskar lukket, varmebærer Utjevningskar (UKV) Akkumulatortank med varmtvannsberedning (VPA/VPAS/VPB) CP10-EB20El-patron CP11 Utjevningskar (UKV) EB1 El-element/el-kjele FL2 Sikkerhetsventil, varmebærer FL11 Sikkerhetsventil, varmepumpe GP10 Sirkulasjonspumpe, varmebærer KA3 Hjelperelé QM31 Avstengingsventil, varmebærer tur QM32 Avstengingsventil, varmebærer retur QN10 Vekselventil, varmtvann/varmebærer QN26 Overstrømmingsventil RN10 Trimventil RN11 Trimventil Kapitel 4 Rørtilkoplinger 13

16 F2016 installert med VVM 300 (flytende kondensering) -EB15 -EB15-BT1 -EB101 -EB101 -FL10 -QM41 -HQ1 -QM40 -QM1 Ved kabeltrekking skal føler- og kommunikasjonskabler skilles (min. 20 cm.) fra sterkstrømsledninger for å unngå forstyrrelser. Kontroller at du har en VVM 300 med versjon 1.30 eller nyere. Hvis du har en tidligere modell av VVM 300, må styrekortet i innedelen byttes. Modularkabelen koples da direkte på utedelens styrekort. F2016 (slave) kan koples til VVM 300 (master). F2016 styres da av VVM 300 og arbeider med flytende kondensering mot varmesystemet, og prioriterer tilførsel av varmtvann i VVM 300. Hvis ikke F2016 klarer å dekke hele varmebehovet, shuntes tilleggsvarmen inn fra VVM 300. Hvis omgivelsestemperaturen synker under innstilt stopptemperatur, går VVM 300 inn og overtar oppvarmingen. 14 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

17 F2016 installert for olje-/pelletskjele sammen med SMO 05 samt varmtvannsbereder (flytende kondensering) -CM1 -FL2 -AA25 -KA10 -EB1 -QM31 -GP10 -AA25 -BT25 -CP11 -QN26 -AA25 -AA25-AA4 -QM32 -AA25-BT1 -AA25-BT50 -AA25 -BT7 -CP10 -FL11 -QN10 -EB101 -EB101 -FL10 -QM40 -RM1 -RN11 -AA25 -BT6 -AA25 -KA11 -QM1 -GP12 -HQ1 -RN10 -CP10 -EB20 SMO 05 (master) er en enkel styremodul, som sammen med F2016 (slave), en varmtvannsbereder og en ekstra varmekilde danner et komplett anlegg. F2016 arbeider med flytende kondensering mot varmesystemet og prioriterer tilførsel av varmtvann via vekselventil. Ved kabeltrekking skal føler- og kommunikasjonskabler skilles (min. 20 cm.) fra sterkstrømsledninger for å unngå forstyrrelser. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 15

18 F2016 installert for olje-/pelletskjele sammen med SMO 10 samt varmtvannsbereder (flytende kondensering) -AA25 SMO 10 Oljepanna alternativt elpanna med shunt -EM1 -FL2 -CM1 -EM1 -BT52 -AA25-QN11 -KA3 -CP1 -AA25-BT2 -AA25 -GP10 -EP21 -QN25 -GP10 -BT2 -KA1 -RM1 -RN10 -AA25-BT3 -BT3 -CL11 -CL11 -EP5 -RN10 POOL -HQ3 -GP9 -QN19 -BT51 -EB102 -EB102 -FL10 -QM40 -RM1 -QM1 -RN10 -EB15 -GP12 -HQ1 -EB15 -AA25 -QN10 -FL10 -EB101 -AA25-BT1 -RM1 -EB101 -FL10 -AA25 -BT6 -QM40 -HQ1 -QM1 -GP12 -RN10 -EB20 -KA2 SMO 10 (master) styrer én eller opptil ni F2016 (slaver), tilleggsvarme, sirkulasjonspumper, shuntventiler m.m. F2016 arbeider med flytende kondensering mot varmesystemet og prioriterer tilførsel av varmtvann via vekselventil. Hvis ikke F2016 klarer å dekke varmebehovet, startes tillegget og tilleggsvarmen shuntes inn. Ved tilkoplet tilleggsvarme varmes varmtvannet med elelementet i varmtvannsberederen. Ved kabeltrekking skal føler- og kommunikasjonskabler skilles (min. 20 cm.) fra sterkstrømsledninger for å unngå forstyrrelser. 16 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

19 F2016 er installert for el-/oljekjele (flytende kondensering) -EB100 -BT31 -EB1-QM40 -EB1-CM1 -EB1 -EB1-QM60 -EB1 -BP5 -FL2 P -EB 1 -EB1 -GP10 -RM1 -EB1-QN25 -EB100 -AA25 -EB100 -EB100 -FL10 -EB1 Extern alt befintlig r utrustning -QM40 -HQ1 -GP12 -QM1 -RN10 F2016 styres av en romtermostat og arbeider med flytende kondensering på returen fra varmesystemet. Hvis ikke F2016 klarer å dekke varmebehovet, shuntes tilleggsvarmen inn med eksisterende reguleringsenhet. Ved hjelp av automatikken i F2016 kan tilleggsvarmen blokkeres over innstilt balansetemperatur. Ellers samarbeider ikke varmepumpen optimalt med el-/oljekjelen. Varmtvannsproduksjonen skjer utelukkende med eksisterende el-/oljekjel. Til dette alternativet kreves ekstrautstyret RT 10. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 17

20 F2016 installert med vedkjele og varmvannsbereder (fast kondensering) -BT1 -AA25 -EB15 Extern alt. befintlig reglerutrustning. -EB100 -EB100 -FL10 -RM1 -EB100 -BT34 -EM1 -QM40 -HQ1 -RN10 -QM1 -GP12 F2016 varmer opp varmtvannsbereder/akkumulatortank (EB15). Ved fyring i vedkjele koples varmepumpe og elelement ut ved stigende temperatur på termostaten (BT34) og starter igjen ved synkende temperatur. For høy temperatur i tanken kan forårsake alarm i utedelen, og bør begrenses til 60 C. Selvsirkulasjon gjennom varmepumpe forhindres av tilbakeslagsventil (RM1). 18 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

21 5 El-tilkoplinger Generelt 5,5 mm Varmepumpen må ikke tilkoples før installatøren har gitt tillatelse, og tilkopling skal skje under oppsyn av en autorisert elektroinstallatør. Hvis det brukes automatsikringer, må de ha motoregenskap C (kompressordrift). Opplysninger om sikringsstørrelse finnes i avsnittet Tekniske data. F2016 er ikke utstyrt med allpolet arbeidsbryter for innkommende el-forsyning. Varmepumpens tilførselskabel skal derfor koples til en hovedbryter med minst 3 mm bryteravstand. Hvis boligen har jordfeilbryter, bør varmepumpen utstyres med en separat bryter. Innkommende strømforsyning skal være 230 V 1AC 50Hz via fordelingsskap med sikringer. Ved eventuell isolasjonstest av boligen skal varmepumpen frakoples. Styresignalkabel for termostat koples til koplingsplint (X5). Kabeltype: uskjermet LiYY, skjermet LiYCY. Kabeltverrsnitt, minst 0,22 mm² ved en kabellengde på under 50 m. Alternativt koples beregnet skjermet signalkabel fra koplingsplint (X5) til SMO 05/SMO 10/NIBE innemodul. Leggingen av kabler for sterkstrøm skal gjøres fra undersiden i kabelgjennomføringene på venstre side av varmepumpen, sett forfra (UB1) og signalkabler bakfra (UB3). Sirkulasjonspumpe for F2016 kan koples på koplingsplint (X3) eller til separat strømforsyning. Hvis F2016 gjøres spenningsløs og sirkulasjonspumpen er koplet til koplingsplint (X3), foreligger det fryserisiko. Eventuell summeralarm koples til koplingsplint (X6). LEK 1 mm LEK El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Ved tilkopling må det tas hensyn til spenningsførende ekstern styring. Kapitel 5 El-tilkoplinger 19

22 Tilkoplinger For å unngå forstyrrelser må uskjermede kommunikasjons- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20 cm fra sterkstrømledninger. Krafttilkopling LEK Innkommende tilførselskabel følger med i leveransen og er koplet til koplingsplint -X1 fra fabrikk. Utenfor varmepumpen finnes ca. 1,8 m kabel tilgjengelig. 20 Kapitel 5 El-tilkoplinger

23 Sirkulasjonspumpe For å la F2016 styre sirkulasjonspumpen (GP12) kopler du den til koplingsplint X3:4(N), 5(L) og 7(PE). Pumpens aktivitet avhenger av statusen til F2016, varme-/varmtvannsbehov og omgivelsestemperatur. Pumpemosjonering besørges av F2016. Tilkopling for ekstern varmekabel (EB14) gjøres til koplingsplint X3:1 og 4 i henhold til følgende illustrasjon: Ved potensialfri tilkopling av sirkulasjonspumpen erstatter du bøylen med separat spenningsmating til X3:6(L) Frostbeskyttelsesfunksjon Ved temperaturer under +2 C går sirkulasjonspumpen periodevis, og ved temperaturer under -20 C går den kontinuerlig. Denne funksjonen gjelder under forutsetning av at det tilføres spenning til F Røret må tåle varmen fra varmekabelen. For å sikre funksjonen må tilbehøret KVR 10 brukes Kabeltrekking Følgende illustrasjon viser anbefalt kabeltrekking fra koplingsboks til kondensvannbeholderen i F2016. Overgang mellom strømkabel og varmekabel skal skje etter gjennomføring til kondensvannbeholderen. Avstanden mellom koplingsboks og gjennomføringen til kondensvannbeholderen er ca mm Det foreligger fare for frysing hvis sirkulasjonspumpen er koplet til koplingsplint -X3 og F2016 gjøres spenningsløs. 1 N L PE LEK Ekstern varmekabel (KVR 10) F2016 er utstyrt med plint for ekstern varmekabel (EB14, ikke inkludert). Tilkoplingen er sikret med 250 ma (F3, 15 W/m). Hvis en annen kabel skal brukes, må sikringen byttes ut mot en som egner seg (se tabell). Lengde (m) Total effekt (W) Sikring (F3) NIBE Art.nr. Omgivelsestemperaturføler En omgivelsestemperaturføler (BT28) er plassert på undersiden av F T100mA/250V T250mA/250V * 6 90 T500mA/250V * Montert fra fabrikk. Kapitel 5 El-tilkoplinger 21

24 Tilkoplingsmuligheter NO Tillsatsvärme NC COM 2 3 Følgende sider om termostater, tillegg, summeralarm og stillstand gjelder ikke, da F2016 styres av SMO 05/SMO 10 eller NIBE innemodul. Stillestånd NO NC COM Termostatstyring Til- og frakopling av kompressor kan styres ved hjelp av en enkel termostat eller en sluttende potensialfri kontakt. Denne termostaten skal være av typen avbrytende (NC) når innstilt temperatur er nådd. Kontakten skal være potensialfri. Kople ettrinnstermostaten til koplingsplint X5:2 og 5 i henhold til illustrasjonen nedenfor. Maks. belastning over relékontakter er 250V 2A. Ved drift uten behov for tilleggsvarme eller stillstand er relékontaktene sluttet mellom NO og COM. Tilleggsvarme, henholdsvis stillstand, fås mellom NC og COM. Kontaktene er tegnet i spenningsløs tilstand. Releer for tilleggsvarme, henholdsvis stillstand, er aktivert i normal driftstilstand for F2016. Ved driftsforstyrrelser deaktiveres begge releene Eksempel på tilkopling av tilleggsvarme Illustrasjon som viser tilkopling av hjelpekontakter for tilleggsvarme, henholdsvis stillstand. Tilleggsvarme/stillstand F2016 er utstyrt med en potensialfri kontakt beregnet for tilleggsvarme. Maks. 250V 2A. Innstilling av omgivelsestemperaturen (balansetemperaturen) når releet for tilleggsvarme aktiveres, utføres i kanal A5, se avsnittet Styring kanalbeskrivelse. Ekstern tilleggsvarme koples til releet for tilleggsvarme, koplingsplint X6:1 til 3. Betingelser for tilkopling av tilleggsvarme: Omgivelsestemperaturen skal være lavere enn innstilt balansetemperatur (kanal A5). Kompressoren skal ha vært i drift i det minste i løpet av den tiden som er valgt i kanal A6. Avrimingen regnes med i denne tiden. NO NC O/C V Hjälpkontaktor Hvis omgivelsestemperaturen synker ned til et nivå under innstilt verdi, stopptemperatur (stillstand), i kanal A7, blokkeres kompressordriften og all oppvarming må skje med ekstern tilleggsvarme via stillstandsrelé, koplingsplint X6:4 til 6. Denne funksjonen aktiveres også når F2016 gjøres spenningsløs. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 35 C, blokkeres kompressordriften og stillstandsreleet aktiveres. Tilkopling til tilleggsvarmerelé gjøres i henhold til følgende illustrasjon. 22 Kapitel 5 El-tilkoplinger

25 Kommunikasjon F2016 kan kommunisere med NIBE innemoduler, gjennom å kople innemodulen til koplingsplint X5:3, X5:4, X5:5 i henhold til følgende bilde: -X5 F2026 Innemodul A+ B- GND For tilkopling i innemodul, se respektive håndbok på Ytre indikasjon på summeralarm F2016 er utstyrt med en kontakt for ytre indikasjon av summeralarm. Funksjonen blir aktiv ved alle typer vedvarende alarm. Maks. belastning for relékontakt er 250V 2A. Tilkopling for ytre indikasjon av summeralarm gjøres til koplingsplint X6:7 til 9 i henhold til følgende illustrasjon: Summalarm COM NO NC Tilkopling av tilbehør Instruksjoner for tilkopling av ekstrautstyr finner du i den medfølgende installasjonsanvisningen for det aktuelle tilleggsutstyret. Se side 37 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til F2016. Kapitel 5 El-tilkoplinger 23

26 6 Igangkjøring og justering Forberedelser Kontroller at varmekretsen er fylt og godt avluftet, før igangkjøring. Kontroller at rørsystemet er tett. Påfylling og lufting av varmebærersystemet 1. Fyll opp varmebærersystemet med vann til påkrevd trykk. 2. Luft systemet med avluftingsnippel på medfølgende fleksislange og eventuell sirkulasjonspumpe. Kompressorvarmer F2016 er utstyrt med en kompressorvarmer som varmer kompressoren før oppstart og ved kald kompressor. Kompressorvarmeren skal ha vært tilkoplet i 6 8 timer før første start, se avsnittet Oppstart og kontroll. Kjeglevarmer F2016 er utstyrt med en kjeglevarmer som kan varme viftekjeglen ved behov (ikke aktivert ved levering). Kjeglevarmeren trengs bare i enkelte tilfeller når omgivelsestemperaturen blir for lav over en lengre tid. Balansetemperatur Balansetemperatur er den utetemperaturen der varmepumpens avgitte effekt er like stor som husets effektbehov. Dette innebærer at varmepumpen dekker hele husets effektbehov ned til denne temperaturen. Du stiller inn balansetemperatur, tillegg, i kanal A5. Stopptemperatur Når stopptemperaturen (kanal A7) stilles inn på mellom 0 og -15 C, begrenses turledningstemperaturen lineært fra 0 C / 58 C til -15 C / 45 C (se diagram på side 41). Ligger omgivelsestemperaturen under innstilt verdi for stopptemperatur, må oppvarming skje med tilleggsvarme. Mykstart F2016 er utstyrt med mykstart (AA10) som begrenser startstrømmen for kompressoren. 24 Kapitel 6 Igangkjøring og justering

27 Oppstart og kontroll 1. Kommunikasjonskabel eller termostat, koplingsplint (X5) skal ikke være tilkoplet. 2. Hovedbryteren settes på. 3. Kontroller at F2016 er spenningssatt. 4. Kontroller at jordfeilbryter (FB1) er tilkoplet. 5. Kontroller at motorsikring (FC1) er tilkoplet. 6. Kompressorvarmeren (EB10) må ha vært i drift i minst 6 8 timer før kompressorstart kan skje. Dette gjøres ved at styrespenningen er tilkoplet, og at kommunikasjonskabel eller termostat er frakoplet. 7. Displayet på styrekortet (AA21) viser C0/CC F0 H1/H3, avhengig av omgivelsestemperaturen. I løpet av denne tiden varmes kompressoren opp for å øke levetiden. 8. Etter 6 8timer tilkoples kommunikasjonskabel eller ekstern termostat. Se avsnittet Termostatstyring under strømtilkoplingskapittelet. 9. Start eventuell NIBE SMO 05/SMO 10 eller NIBE innemodul på nytt. Se informasjon i respektive håndbok på 10. Etter tilkopling starter kompressoren etter cirka 20 minutter hvis det er behov. 11. Juster sirkulasjonen i henhold til diagrammet, se avsnittet Justering, sirkulasjon. 12. Juster menyinnstillinger ved behov. 13. Fyll ut igangkjøringsrapporten i brukerhåndboken. 14. Fjern beskyttelsesfilmen fra lokket på F2016. LEK Etterjustering, varmebærerside I begynnelsen frigjøres luft fra varmevannet, og avluftinger kan bli nødvendig. Hvis det kommer boblelyder fra varmepumpen, sirkulasjonspumpen og radiatorer, må hele systemet avluftes enda mer. Når systemet er blitt stabilt (korrekt trykk og all luft ute), kan varmeautomatikken stilles til ønskede verdier. Ved tilkopling må det tas hensyn til spenningsførende ekstern styring. Kapitel 6 Igangkjøring og justering 25

28 Justering, sirkulasjon Justering av temperaturdifferansen (ΔT) mellom turledningstemperatur og returtemperatur gjøres med fordel ved varmtvannstilførsel eller ved høyeste belastning. Dette gjøres enklest ved hjelp av temperaturene som måles i kanal T2 (turledningstemperatur) minus kanal T3 (returtemperatur). Denne temperaturforskjellen (ΔT) justeres ved hjelp av sirkulasjonspumpe og reguleringsventil. Justeringen utføres ved stabil drift cirka 5 minutter etter start, eller cirka 5 minutter etter avriming ved kald omgivelsestemperatur. Temperaturforskjellen skal ligge innenfor gråmerket område i henhold til diagrammet nedenfor (+1-2 K). Ved F2016 Tilførsel omgivelsestemperaturer over 28 C bør tilførselen ligge i nedre område. Illustrasjonen viser varmepumpen ved høy viftehastighet, ved lav viftehastighet blir ΔT 0,5 til 1 grader lavere (gjelder ikke F kw, som bare har én viftehastighet). 1 turledningstemp. 35 C 2 turledningstemp. 45 C 3 turledningstemp. 55 C Effektangivelser gjelder kompressor, vifte og styring ved nominell volumstrøm for varmebærer. Ved driftstilfeller som krever avriming, reduseres forholdet mellom avgitt og tilført effekt med ca. 10 %. F Justering av sirkulasjon ΔT ( C) 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Injustering av laddflöde för EVP 270 2, ( C) Utetemperatur maks. max nom. min F F Kapitel 6 Igangkjøring og justering

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2016

Brukerhåndbok NIBE F2016 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1132-1 031817 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Serienummer 5 Kontaktinformasjon 6 F2016 Et godt valg 8 2 Varmepumpen -

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 7 F2040 Et godt valg

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe 161 504 15-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Uteluftvarmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS NO 0850-5 611806 MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD Til huseieren Innhold 1 Til huseieren Generelt Produktinformasjon... 2 Anleggsdata... 2 Systembeskrivelse Virkemåte... 3 Systemoversikt... 3 Frontpanel

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 38-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer