Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012"

Transkript

1 Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Side 1

2 A-formatene Standardisert papirformatserie der sidene forholder seg som 1 til roten av 2. A5 = 148 mm X 210 mm, A4 = 210 mm X 297 mm, A3 = 297 mm X 420 mm osv. Adobe Acrobat Additivt fargesystem Ankerpunkter Antikva Ark-offset Bane Beskjæring Bestrøket papir Betraktningslys Bézierkurve Bildebehandling Industristandard for å lage profesjonelle trykksaker som PDF. Mange av funksjonene er nå innbakt i Adobe InDesign, Adobes verktøy for profesjonell sideombrekking. Fargesystem der farger oppstår gjennom at lys i tre grunnfarger (RGB Red, Green, Blue) blandes optisk. Ulike typer skjermer og prosjektorer benytter systemet, som teknisk sett er det samme som det menneskelige øyet bruker for å oppfatte farger. De punktene som bygger opp en kurve, for eksempel i vektorbanene i Adobe Illustrator eller baneverktøyet i Adobe Photoshop. Skrifttyper med seriffer. Garamond, Times og Palatino er gode eksempler på klassisk antikva som formmessig bygger på prinsipper utarbeidet i antikkens Hellas og Roma. Offsettrykkemetode som skiller seg fra Rull-offset ved at papiret mates inn i ferdige ark i stedet for på store papirruller. Se utklippsbaner eller vektorbaner. Brukes for å fjerne uønskede deler av et bilde. Beskjæring kan gjøres fysisk med Stanleykniv eller digitalt i for eksempel Adobe Photoshop. Et papir som har blitt behandlet for å få spesielt gode trykkegenskaper. Man bruker en blanding av bindemiddel (stivelse eller lateks) og pigment (kaolinleire eller kalsiumkarbonat). Betegner de lysforhold som et bilde betraktes i. I et fotolaboratorium vil man tilstrebe en belysning som tilsvarer normalt dagslys. Se vektorbaner. Å skape, bearbeide, forandre eller retusjere bilder i et bildebehandlingsprogram som for eksempel Adobe Photoshop. Side 2

3 Bildepunkt Bildeoppløsning Binding Bleed Blekkskriver Blenderåpning Bunt, buntsteg CMS CMYK CMYK-modus De facto-standard Den minste bestanddelen til et digitalisert bilde. Et kvadratisk punkt med farge som inngår i en matrise som til sammen gir et inntrykk av et sammenhengende bilde (som i en mosaikk, bare med ørsmå fargebiter). Betegnes ofte «piksel», en fornorsking av det engelske navnet «pixel». Tettheten bildepunkter i et bilde, måles i «ppi» (pixels per inch piksler per tomme). Vanlige oppløsningsgrader: skjerm: 72 ppi, hjemmeprinter: 150 ppi, profesjonelt trykk: 300 ppi. Det som holder bunten i en trykksak sammen. Trykksaker kan bindes ved hjelp av tråd (trådbinding), stift (stifting), lim (fugebinding) og flere andre metoder. Den delen av en layout som er beregnet til bortskjæring etter trykk. Hvis man vil ha såkalt utfallende trykk (trykk helt til kanten av papiret) beregnes en ekstra utvendig marg på 3 mm som et slags slingringsmonn for å være sikker på at trykket går «helt ut». Den vanligste formen for hjemmebasert utskrift. Gir fyldige farger som ikke tåler vann (løses opp). Lysåpningen i et objektiv. Styrer hvor mye lys som slippes inn ved eksponering (se lukkertid) i et kamera. Innermargen i en innbundet trykksak. Color Management System, system for håndtering av farge. Cyan, Magenta, Yellow og Key-color (eller black). Subtraktivt fargesystem som benyttes til profesjonelt firefargerstrykk og i blekk- og laserskrivere. Når et bilde er i denne modusen er det separert i fire separate pikselbilder i gråtoneskala som når de blir kjørt ut som utskrift/trykk med hver sin CMYK-farge danner et helhetlig fargebilde. Opptar fire ganger så stor plass på datamaskinen og i hurtigminnet (RAM) som et tilsvarende gråtoneskalabilde. En standard som har oppstått gjennom at et produkt har oppnådd en dominerende stilling innen en bransje eller arbeidsområde uten å være fastsatt som standard av noe bransjeorgan. Oppnås gjerne gjennom overlegen funksjonalitet/teknologi. Premieksempelet er Adobe Photoshop som i realiteten står uten direkte konkurranse. Side 3

4 Dekorfarger Digitalt kamera Digital publisering Digitalt prøvetrykk Digitalt trykk Dimensjonsstabilite t Dypsvart Dyptrykk dpi Trykkfarger i spesielle fargekulører som for eksempel PMSsystemet til Pantone (Pantone Matching System). Også kalt spotfarger. Brukes til logoer, som supplement til CMYK (for eksempel for å utvide fargerommet til å omfatte flere farger i ett bestemt fargeområde eksempelvis grønntoner til produktbilder av mat/grønnsaker). Brukes også sammen med andre spotfarger for flertonetrykk (dupleks, tripleks etc) eller svart. Mye brukt på bokomslag for kriminallitteratur, for eksempel. Et kamera som leverer digitale bilder uten behov for scanning. Publisering via digitale medier som internett, PDF, CD-ROM, DVD etc. Utskrift på høykvalitets fargeskriver som er kalibrert til å gi et godt bilde av fargekvaliteten som (for eksempel) offsetmaskinen vil gi i det ferdige trykket. Trykkpresse som trykker informasjonen direkte fra datamaskinen på lignende måte som en vanlig skriver. Mål på hvor stabilt et papir er i forhold til dimensjonsendringer som kan komme som et resultat av endringer i temperatur og fuktighet. Resultatet av å komplettere den svarte trykkfargen med andre farger (som trykkes oppå den svarte) for å få en dypere, rikere og framfor alt svartere fargetone. Det er for eksempel ikke uvanlig å trykke 100% svart og komplettere med 20% Cyan for å gjøre den sorte fargen dypere. En direkte trykkemetode der de trykkende overflatene er nedsenket i trykksylinderen. Fordypningene fylles med trykksverte som blir satt av på papiret ved at dette trykkes mot sylinderen med stor kraft. Egner seg best ved store produksjonsvolum (som for eksempel aviser med store opplag). Dots per inch (punkter per tomme) trykkerens ekvivalent til ppi. I dag er dpi og ppi tilnærmet direkte overførbare verdier, men tidligere var dpi vanligvis et høyere tall enn ppi pga begrensninger i teknologien. lpi (lines per inch linjer per tomme) er en variant som omhandler linjeraster (et raster der bildet bygges opp av linjer i stedet for punkter). Side 4

5 DTP Dobbeltsidig papir Dummy Dupleks DVD Egyptienne Etterbehandling En-pass Enkeltsidig papir EPS DeskTop Publishing. Bruken av programvare (software) til å utarbeide layout og typografi. Revolusjonerte måten trykksaker blir produsert og forårsaket at en hel yrkesgruppe (typografene) måtte omskoleres fordi arbeidet deres «forsvant» nærmest over natten. Et papir der begge sider har like (gode) trykkegenskaper. En håndlaget prøveversjon av det ferdige produktet som viser utskytning, binding og/eller fargetrykk som brukes til godkjenning i forkant av selve trykkingen. Kombineres ofte med digitalt prøvetrykk. Et gråtoneskalabilde som trykkes med to trykkfarger for å tone bildet, gjøre det mykere, kaldere, varmere eller lignende. Det benyttes som regel svart pluss en spotfarge. Digital Versatile Disc, en flyttbar lagringsenhet som kan romme opptil 40 Gigabyte (Gb) med informasjon. Finnes i skrivbare (engangs) og overskrivbare (flergangs) versjoner. Prisen har falt betraktelig de siste årene og DVD utgjør nå et praktisk, rimelig og relativt pålitelig lagringsmedium for konsumentbruk. Hybrid av grotesk og antikva som kjennetegnes ved at bokstavene er monolineære (har optisk jevn strektykkelse) og har seriffer. Kalles også «slab serif» fordi seriffene er kraftige. Avarten Italienne kjennetegnes ved at seriffene er overdrevent fete. Mye brukt i western (Lucky Luke). Alt som gjøres med trykksaken etter selve trykkeprosessen (skjæring, falsing, binding etc.). Skannemetode der alle farger (RGB) leses inn samtidig i stedet for hver for seg. Den vanlige teknikken til hjemmebruk. Alternativet er fler-pass der hver kanal leses inn hver for seg, noe som gir mye bedre kvalitet. Et papir som har ulike overflater med ulike trykkeegenskaper på hver av sidene. Vanligvis trykkes det ikke på «baksiden». Mye brukt til produksjon av plakater, for eksempel. Encapsulated PostScript et filformat for digitale bilder og illustrasjoner. Støtter både bildepunkter og vektorgrafikk (objektgrafikk). Side 5

6 Etsning Eksponeringstid Falsk dupleks Falske oppslag Falsing Farge Fargerom Fargeområde Fargeprøve Fargestikk Fargesystem Fet Fiberretning Filmframkalling Teknikk for å framstille dyptrykksformer (se dette) ved hjelp av kjemisk behandling. Den tiden den optiske bildesensoren (digitalt) eller negativfilmen (analogt) blir utsatt for belysning når fotografen tar et bilde, det vil si den tiden blenderen er åpen i eksponeringsøyeblikket. Jo lengre eksponeringstid, desto mer lys blir sluppet inn. Se over- og undereksponering. De hvite områdene i et gråtoneskalabilde som trykkes på en farget toneplate får dennes kulørtone. Oppslag i en trykksak som ikke består av ett sammenhengende ark (for eksempel midtsiden). Falske oppslag forvansker at bilder plasseres over bunten (bindingen i midten). Når et papir brettes oppstår en fals der papiret er brettet. I denne sammenhengen, den fysiske formen av farge, for eksempel trykkfarge. Blanding av pigmenter, absorberings- og bindemidler. Det antall farger som er tilgjengelig i et gitt fargesystem (for eksempel CMYK). Det antall farger som er tilgjengelig i et bestemt område innenfor et bestemt fargerom. Prøve/eksempel på farge fra et gitt fargesystem. Feil i balansen mellom fargene i trykk. Oppleves som en generell feilaktig fargetone i et bilde, for eksempel gulstikk. System for kategorisering av farger med felles tekniske forutsetninger, for eksempel CMYK, RGB, NCS eller PMS (m.fl.). Bokstaver med kraftigere styrke enn normalsnittet. Man skiller mellom ekte og falsk fet ved at den ekte har en selvstendig form (font) mens den falske kun består av normalsnittet som blir gjort fet ved at datamaskinen kunstig øker styrkegraden (matematisk likt rundt hele tegnsettet). Beskriver den retningen langs hvilken majoriteten av fiberne ligger (samme retning som papiret ble produsert i). Etter eksponering med et analogt kamera framkalles og fikseres bildet på negativfilmen med kjemiske væsker. Side 6

7 Flatskanner Folder Font Fontographer FontLab Studio Frilegging FTP Firefargerstrykk GIF Glittet/glanset papir Grad Gravering Scanner som har et flatt innlesingsområde som til forveksling ligner en kopimaskins avlesingsområde. En trykksak som bare består av et falset ark uten noen form for binding. En skjæring av en bestemt skrifttype. For eksempel Helvetica Neue Bold Italic (av og til har forskjellige punktstørrelser forskjellig skjæring/font også). «Helvetica» er derfor ingen font i seg selv, men en betegnelse på en samling av fonter som til sammen utgjør skrifttypen Helvetica. Tidligere markedsledende program for skrifttypedesign utviklet av Macromedia. Solgt til FontLab før Adobes oppkjøp av Macromedia. FontLab selger fortsatt Fontographer, men det utvikles ikke videre. Markedsledende program for skrifttypedesign utviklet av et selskap ved samme navn (FontLab). Etter lanseringen av OpenType-formatet er programmet å anse som De-facto standard på dette området. Det å klippe til deler av et bilde slik at de blir frigjort fra resten. Kalles også dypetsing etter en gammel analog metode med lignende resultat. File Transfer Protocol en filoverføringsmetode (protokoll) for overføring av informasjon på internett. Brukes mye til opplasting av trykksaker fra designer/typograf til trykkeriets server på grunn av mye høyere kapasitet enn den langt tregere HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Trykking med CMYK. Graphics Interchange Format. Bildefilformat for bruk på internett med maksimalt 256 farger. Kan ha binær gjennomsiktighet (på/av). Papir som er behandlet for å framstå med en glatt og blank overflate. Mål på typografisk tegnstørrelse, måles i punkter (1 punkt 0,33 mm). Teknikk for framstilling av dyptrykksplater der man med fysisk trykk og skrapediamant skaper fordypninger i trykkplaten som fargen skal ligge i. Side 7

8 Gripekant Grotesk Den delen av et papir som trykkeren tar i når han skal mate inn papiret i trykkemaskinen. Skjæres bort i etterkant. Betegnelse på seriffløse skrifttyper med hovedsaklig monolineært utseende (det vil si optisk jevn strektykkelse). Helvetica, Gill Sans, Futura, Myriad og Univers er gode eksempler. Også kalt «sans serif». Gråbalanse En gitt blanding av trykkfargene CMY som gir en nøytral gråtone, eksempelvis 40% C, 30% M og 30% Y. Gråtonebilde Et bilde bestående utelukkende av en gråtoneskala mellom 0 100% svart. Deles ofte inn i en skala på 256 trinn. Hexachrome HiFi Color Herding Trykk med seks farger. Gir et rikere fargespenn og dybde i fargetonene. Subtraktivt fargesystem der man benytter ytterligere to til fire farger i tillegg til CMYK for å utvide fargerommet. Den (andre) fasen i trykkeprosessen der alkyden reagerer med syren i luften ved hjelp av oksidering. Den første fasen heter settning. Hvitpunkt Høylys Høyoppløst bilde ICC ICC-profil Illustrator InDesign Den lyseste tonen i et bilde. Hvitpunktet bestemmer bildets hvitbalanse. De lyseste partiene i et bilde. Generelt de områdene som treffes av direkte lys fra solen eller en annen lyskilde. Alle bilder med oppløsning på 300 ppi eller høyere kalles høyoppløste. International Color Consortium en gruppe soft- og hardwareprodusenter som jobber for å finne standarder for felles fargestyring på tvers av landegrenser og produksjonsutstyr. En fargeprofil utarbeidet av ICC. Gjør at forskjellige trykkerier skal kunne produsere tilnærmet identiske trykksaker (fargemessig). Illustrasjonsprogram fra Adobe. Bransjestandard (De-facto). Sideombrekkings- og layoutprogram fra Adobe. Bransjestandard, men deler markedet med QuarkXPress (som tidligere var/ble De-facto standard etter å ha utkonkurrert Adobes PageMaker som var den første bransjestandarden på området). Side 8

9 Indirekte trykk Innlesningsoppløsni ng Interpolering Internminne JPEG/JPG Kalibrere Kapitélskrift Kerning Komprimering Kontrast Kulør Kursiv Laminering En trykkemetode der fargen overføres fra trykkvalsen til en gummiduk før den igjen blir overført til papiret. Den oppløsningen et skannet bilde blir «lest inn» med. Å kunstig øke oppløsningen i et bilde ved å øke den i for eksempel Adobe Photoshop. Gir generelt et mindre skarpt bilde, men kan brukes som nødløsning sammen med en betraktelig fysisk reduksjon av bildestørrelsen (mm X mm). Også kjent som RAM, som betegner datamaskinens arbeidsminne, noe vi kan sammenligne med menneskets korttidshukommelse. Joint Photographic Experts Group. Digitalt bildefilformat. Hovedsaklig brukt på internett og til hjemmebruk på grunn av komprimeringsteknikken som gir mindre filstørrelse i bytte mot lavere bildekvalitet. Kan ha høy eller lav oppløsning. Ingen gjennomsiktighet. Prosess som skal justere en skanner, en printer, en skjerm osv til å vise riktige farger i forhold til en standardverdi. Store bokstaver på små bokstavers høyde. Også kalt «små versaler». EKSEMPEL Å justere (generelt å minske) avstanden mellom enkelttegn i et ord. Å gjøre en datafil (for eksempel et bilde) mindre i betydningen at filen skal oppta mindre lagringsplass (måles i byte Megabyte, Kilobyte, Gigabyte, Terrabyte etc.). Medfører som regel merkbar reduksjon av kvalitet. Skillet mellom toner. Et bilde med høy kontrast har stor forskjell mellom lyse og mørke partier. Menneskets oppfatning av lys på visse blandinger av bølgelengder. For eksempel en blå kulør når vi betrakter en blå overflate i hvitt lys. Skråstilt tekst. Man skiller mellom ekte og falsk kursiv der den ekte kursiven har et selvstendig formspråk mens den falske bare er normalsnittet satt på skrå. Et papir blir belagt med et beskyttende plastskikt. Det finnes både blanke og matte laminater. Side 9

10 Laserskriver Layout Lukkertid Luminans Lenke Mac OS Mispass Minuskler Moiré En type printer som benytter såkalt fargetoner som blir varmet opp og smelter fast til papiret, i utgangspunktet det samme som en kopimaskin gjør (selv om det finnes andre typer kopimaskiner også). Selve trykket løses ikke opp av vann (men papiret tåler jo ikke vann noe særlig godt). Skrives av noen lay-out, noe som betyr å «legge ut». Det som skal legges ut er bilder, tekst og illustrasjoner (med alle andre underkategorier av elementer som for eksempel fonter og farger), og layouten er den samlede komposisjonen av disse elementene. Det finnes mange ulike layoutsystemer, men grid-basert layout har en særstilling blant grafiske designere. Denne bygger på prinsipper om et underliggende, usynlig rutenett som alle «ingrediensene» i layouten ordnes i forhold til. Adobe InDesign og QuarkXPress er ledende layoutprogrammer, men til mindre omfattende layout brukes ikke sjelden Adobe Illustrator eller til og med Adobe Photoshop. Mål på hastigheten til den delen av et kamera som muliggjør at lyset kan slippe inn på filmen/bildebrikken og sette av et «avtrykk» som vi kan oppleve som et «bilde» av virkeligheten. Lang lukkertid i kombinasjon med liten blenderåpning gir større uskarphet men kan fange mer av en kontinuerlig bevegelse, kort lukkertid i kombinasjon med større blenderåpning «fryser» øyeblikket bedre. Lyshet. Betegner hvor lyst eller mørkt et bilde er. I et layoutprogram kan bilder og illustrasjoner monteres som lenker. Fordelen med dette er at bildet som vises på skjermen da er lavoppløst og krever mindre av arbeidsminnet og at man kan gjøre endringer i et lenket bilde uten å måtte montere det på nytt i layoutprogrammet. Apples operativsystem som benyttes i Macintosh-baserte datamaskiner, som er dominerende i den grafiske bransjen. Når trykkplatene (C, M, Y og K) ikke ligger riktig i trykkmaskinen oppstår forskyvninger som gir et mindre klart bilde med tydelige fargefeil. Små bokstaver (også kalt Gemener). Uønsket mønsterdannelse i rasteret på et bilde. Oppstår som oftest ved skanning av et trykket (rastrert) bilde. Minner om effekten som oppstår når noen har på seg rutete dress på TV. Side 10

11 NCS Negativ Objektgrafikk Offsettrykk Natural Color System. Et nordisk subtraktivt fargesystem. Brukes mest i tekstil- og malerbransjen. Farger er invertert til motsatt farge i gjeldende fargesystem. Se vektorgrafikk. Trykkformen «setter av» trykkfargen på en gummisylinder som overfører fargen til papiret. Det vanligste er såkalt litografisk offset der de trykkende og ikke-trykkende flatene skilles ved hjelp av kjemiske egenskaper og ikke via høydeforskjeller på valsen. Trykkende flater trekker til seg fett (farge) og støter bort vann. Ikke-trykkende flater trekker til seg vann og støter bort fett (farge). Opasitet Det motsatte av gjennomskinnelighet. Når en farge er 100% opak (maksimal opasitet) er den ikke gjennomsiktig i det hele tatt. Kommer av det franske ordet for dekkende; opaque. OpenType Operativsystem Oppløsning Overeksponering Palett Passmerke PDF Photoshop Filtype for fonter med avanserte muligheter for ligaturer og alternative kontekstavhengige tegnsett. Det grunnleggende nivået av funksjonalitet i en datamaskin. Operativsystemet gir datamaskinen sine grunnfunksjoner og gjør det mulig å kjøre programmer. Operativsystemet jobber rett mot maskinens hardware (harddisk, hovedkort, skjermkort, prosessor og minne (RAM og ROM). Beskriver informasjonstettheten i et digitalt bilde. Måles i dpi (dots per inch) eller ppi (pixels per inch) avhengig av konteksten. Å slippe inn mer lys på filmen/bildebrikken for å få et lysere, mindre fargemettet bilde. Ved for høy grad av overeksponering blir bildet hvitt. Et oppsett av farger i for eksempel Adobe Photoshop. Et kontrollmerke som trykkes utenfor satsspeilet (selve layouten) som brukes til å kontrollere at fargeseparasjonene (C, M, Y og K) ligger riktig i forhold til hverandre i trykkmaskinen. Portable Document Format. Et filformat fra Adobe som muliggjør at et design vises og reproduseres likt på tvers av ulik hard- og software. De-facto industristandard program for bildebehandling. Side 11

12 Pixel Pigment Plate Platesylinder Platesett PMS-farger PostScript ppi Preflight Prosessor Prøvetrykk Prøveopplag Derivat av det engelske PICture ELement. Bildepunkt på norsk. Et digitalt bildes minste bestanddel. Den delen av trykkfargen som gir den dens kulørtone. Se trykkplate. Den trykksylinder der man spenner fast selve trykkplaten. Det er denne som først får trykksverte på seg før den (i offset) overføres til en gummisylinder som i sin tur overfører trykket til papiret. Settet av plater som til sammen utgjør et flerfargetrykk (som oftest CMYK). Pantone Matching System. Et subtraktivt fargesystem bestående av flere tusen forskjellige spotfarger, det vil si ferdig blandede fargekulører. Brukes mye til énfargetrykk, dupleks og til logoer og større fargeflater samt til utvidelse av fargerommet i (spesielt) CMYK. Avansert system for sidebeskrivelse mot profesjonelt trykkeutstyr utviklet av Adobe. Tidligere brukte man nesten utelukkende fonter av PostScript Type 1 til profesjonelle trykksaker. Dette har endret seg, og nå kan man bruke både TrueType- og OpenType-fonter til det meste også innenfor grafisk bransje. Gammelt utstyr vil ha problemer med dette. pixels per inch. Antallet bildepunkter per tomme i et bilde. Et mål som betegner et bildes oppløsning. En prosess der man ved hjelp av software sjekker om en fil kan trykkes eller om det finnes problemer av typen manglende fonter, lavoppløste bilder, bilder som ikke er konvertert til CMYK, brutte lenker etc. En datamaskins «hjerne». Her utføres alle beregninger. Hver gang du foretar deg noe på maskinen samhandler du med maskinens prosessor. Prosessorens klokkefrekvens (Ghz) bestemmer hvor fort maskinen kan foreta disse beregningene. Et prøvetrykk lages med trykkpresse før selve produksjonen. Nå har det blitt mer og mer vanlig å la prøvetrykket være digitalt ettersom teknikken har blitt mer og mer raffinert med årene. Et lite opplag av en trykksak (oftest en bok) som skal trykkes i meget stort volum (stort opplag). Side 12

13 QuarkXPress RAM Raster Registermerke RGB ROM Rotering Satsspeil Silketrykk Seriffer Sideombrekking Skanner Skalering Skjæremerker Layout- og sideombrekkingsprogram som er bransjestandard sammen med Adobe InDesign. Utkonkurrerte i sin tid Adobes PageMaker og ble De-facto standard, men ble innhentet av Adobe når de lanserte InDesign som blant annet støtter montasje av lenkede Photoshop-filer med intakte lag. Henger teknologisk litt etter Adobe, men mange trofaste brukere gjør at programmet beholder en nokså stabil markedsandel. Random Access Memory. Datamaskinens arbeidsminne. Et trykket bilde er bygget opp av bittesmå punkter av varierende størrelse. Til sammen utgjør disse punktene det vi kaller et raster. Se passmerke. Red, Green, Blue. Additivt fargesystem som benytter såkalte lysfarger. 100% metning av alle tre gir hvitt. Benyttes i skjermer, prosjektorer etc. Det menneskelige øyet benytter en tilsvarende metode for å oppfatte farger på en flate ut ifra graden av belysning. Read Only Memory. Forprogrammert minnekrets i datamaskinen der de mest grunnleggende funksjonene er lagret. Skjer det noe med dette er systemet som regel ødelagt (og i hvertfall ubrukelig inntil problemet er løst). Vinkelforandringer av bilder. Bør unngås i layoutprogrammer. Den overflaten innenfor margene som man normalt plasserer det som skal trykkes. Trykkmetode der man benytter en ramme med en silkeduk der man benytter metoder for å gjøre deler av duken tett slik at farge bare slipper igjennom der man vil at motivet skal være. Brukes på alt fra skilter til tekstiler. Små detaljer ved antikvaskrifters avslutninger som bidrar til økt leseflyt, lesbarhet og behagelig estetikk. Disposisjon av innholdet i en trykksak med mer enn én side. Utstyr som muliggjør digital innlesing av bilder. Størrelsesendring av et gitt objekt/bilde. Merker som trykkes på utsiden av satsspeilet som viser hvor papiret skal skjæres for å få riktig format på layouten. Side 13

14 Subtraktivt fargesystem Svartpunkt Skrifttype Tegn Tertiærfarger TIFF TrueType Triplex Trommelskanner Trykkbarhet Fargesystem der fargene blandes ved hjelp av et visst antall grunnfarger (primærfarger). Fargene dekker (den oftest hvite) oveflaten, og jo mer farge man påfører, desto mer (lys) trekker man fra derav subtraktivt. Full metning (100%) av subtraktive farger i for eksempel CMYK-systemet gir ingen lyshet altså svart. Den mørkeste tonen i et bilde. En betegnelse på et sett av fonter som har blitt utviklet som et helhetlig system av bokstavtegn som er formmessig tilpasset hverandre. Helvetica er et eksempel på en slik familie av fonter. Noen skrifttyper består av kun én font mens andre kan ha flere titalls forskjellige varianter (fonter). En bokstav, tallsymbol eller annet symboltegn typografisk Om man blander sekundærfarger i et fargesystem oppstår man såkalte tertiærfarger, det vil si farger som består av alle primærfargene. Digitalt bildeformat. Kan ha gradert gjennomsiktighet (såkalt alpha-transparens), utklippsbaner (vektorbasert bane som markerer gjennomsiktighet), intakte Photoshop-lag og ikkedestruktiv LZW-komprimering (som skiller seg fra JPEGkomprimering ved at kvaliteten er uforandret til tross for mindre filstørrelse). Veldig vanlig format i grafisk bransje og blant profesjonelle fotografer. Digitalt format for skrifttyper. Opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom Apple og Microsoft. Tidligere uaktuelt for profesjonelle trykksaker, men teknologisk utvikling har muliggjort mer utstrakt bruk også på dette området. Det vanligste formatet for skrifttyper per idag, men vil på sikt måtte vike plassen for det teknisk sett overlegne formatet OpenType. Trykking med tre spotfarger, hvorav svart vanligvis utgjør én av dem. Brukes mest for å gi toning, dybde og dimensjon til svart/hvitt-bilder. En skanner der man fester originalen til en sylinder (trommel) av glass som roterer rundt i svært høy hastighet mens et laserhode leser av det som skal skannes. Svært kostbart utstyr som vanligvis er forbeholdt profesjonelle aktører. Et mål på hvor godt papiret egner seg for trykk. Side 14

15 Trykkbærer Trykkemetode Trykkplate Thumbnail Typesnitt Typografi Undereksponering Utklippsbane Utfall Utskytning Utskriftsenhet Det materialet man trykker på, som oftest papir. Benevnelse på en viss trykketeknikk, for eksempel offset-, screen eller dyptrykk. Den platen man bruker ved offsettrykking. Miniversjon av et bilde, ofte brukt til forhåndsvisning på (eksempelvis) internett. Annet ord for skrifttyper. Å sette opp og utforme tekst. Brukes også om design av skrifttyper (skrifttypedesign). Å slippe lite lys inn på filmen/bildebrikken for å oppnå et mørkere, mer saturert (fargemettet) bilde med dype skyggeområder ned mot svart. Ved for høy grad av undereksponering blir bildet helt mørkt (svart). En bane som beskriver hvordan et bilde «klippes ut» når det frilegges i et bildebehandlingsprogram. InDesign og QuarkXPress klarer å lese disse og legge tekst inntil dem. På denne måten kan tekst legges rundt et ikke-rektangulært bilde slik at man oppnår en typografisk formvariabel figur. Bilder og andre objekter som skal ligge helt i kanten av et oppslag må legges omlag 3 mm lengre ut enn selve kanten for å ivareta sikkerhetsmarginen for utfallende trykk (bleed). Å plassere sider i en trykksak i henhold til et bestemt skjema til ferdig trykkmontasje som er like stort som selve trykkarket. Hvordan sidene skal plasseres styres i etterbehandlingen. En skriver (printer), enten blekkbasert eller tonerbasert (laser). Side 15

16 Vektorgrafikk Vektorbaner Versaler Windows Bilder som er bygget opp av objekter som er matematisk definert av linjer (baner) med ankerpunkter som avgrenser dem fra omliggende objekter. Skiller seg fra bildepunktgrafikk (pikselbasert grafikk) ved at de er såkalt oppløsningsuavhengige. Man kan med andre ord skalere et vektorobjekt ubegrenset uten tap av skarphet i kurvene slik et pikselbasert bilde vil gjøre. Mye brukt til tekniske illustrasjoner og logoarbeid. Adobe Illustrator er markedsledende på dette området. Tidligere var Macromedia Freehand omtrent like utbredt som Illustrator, men etter Adobes oppkjøp av Macromedia tidlig på 2000-tallet faset de det ut og la ned all videreutvikling av programmet. En vektorbane er en kontur som omgir et vektorobjekt og er et resultat av den matematiske definisjonen på objektets areal og form. Hver gang banen endrer kurveretning eller vinkel settes av et nytt punkt (anker) som kan benyttes til å justere banen ved hjelp av vektorarmer som springer ut ifra vektorpunktene. Moderne vektorbaner består av såkalte Bézierkurver, oppkalt etter en fransk ingeniør som utviklet dette prinsippet mens han jobbet for bilfabrikanten Renault. Store bokstaver (også kalt Majuskler). Operativsystem fra Microsoft. Det mest utbredte i verden. Side 16

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

Tips og veiledning fra Print House AS

Tips og veiledning fra Print House AS Tips og veiledning fra Print House AS Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte dukker opp igjen.

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Modul 12 - Photoshop

Modul 12 - Photoshop Modul 12 - Photoshop Når man vil benytte Photoshop som verktøy i en arbeidsprosess som skal resultere i trykksaker eller nettsider må man ha kunnskap innen følgende temaer: farger/fargerom, størrelse/oppløsning,

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil INNHOLD Ordliste Førtrykk Filformat Farge Trykk Ferdiggjøring PDF Bilder Adressering Falsemetoder Galleri Spottlakk Stansing Foliepreg Blindpreg Kontaktinfo.

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen PDF- og fargestyring Onsdag 18. april v/ Hanne Josefsen Hanne Josefsen 1 er et samarbeid mellom: Aktietrykkeriet AS Aller Trykk AS Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Color Print Norge AS I heatset rotasjon

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

Spesifikasjoner for trykkunderlag

Spesifikasjoner for trykkunderlag 2015 Spesifikasjoner for trykkunderlag Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk versjon 1.0 13.03.2015 Innhold Spesifikasjoner for trykkunderlag versjon 1,0 2015 Spesifikasjoner

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide Ulike bildeformater og komprimering Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide I korte trekk Det finnes mange ulike typer bildeformater, og man må kjenne til noen av dem for å gjøre gode valg når man skal

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene.

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene. Magnus Over-Rein / 28.09.2010 T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Bruk av grafiske program i PR arbeid

Bruk av grafiske program i PR arbeid Bruk av grafiske program i PR arbeid Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig

Detaljer

Valg av PC-skjerm til fotobruk

Valg av PC-skjerm til fotobruk Valg av PC-skjerm til fotobruk De fleste har nok skiftet ut de svære kassene som CRT-skjermene var med flatskjermer av LCD-typen. Så jeg tenkte kjapt i gå igjennom litt om de ulike teknologiene som brukes

Detaljer

= HVIT RGB. Farger. Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB)

= HVIT RGB. Farger. Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB) Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB) RGB Rød-grønn-blå er et additivt fargesystem som brukes i digitale bilder og for visning for skjerm. På skjerm:

Detaljer

PRAKTISK FARGESTYRING

PRAKTISK FARGESTYRING PRAKTISK FARGESTYRING Rapport 2 Malin Milder Mediedesign Vår 2008 1 Praktisk fargestyring Fargestyring er et viktig aspekt når det kommer til design, og noe som alle burde benytte seg av for å få best

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

Komponenter til Fargestyring

Komponenter til Fargestyring Fargestyring Profiler - oppskrift PCS - referansfargerommet Fargetilpasningsmetode (rendering intents) CMM - fargekalkulator Utgangspunktet er den kjensgjerning at menneskets hjerne kan oppfatte ca. 160

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Gutenberg. Typografi. Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde. Typografiens historie. Typografi som fagområde. Desktop Publishing.

Gutenberg. Typografi. Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde. Typografiens historie. Typografi som fagområde. Desktop Publishing. Typografi Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde Typografiens historie Typografi som fagområde Desktop Publishing Webdesign Gutenberg Fonter En font er en digitalisert skrifttype en dataskrift.

Detaljer

Digital bildebehandling PhotoShop

Digital bildebehandling PhotoShop Digital bildebehandling PhotoShop Skedsmo kommune November 2009 Monica Johannesen IKT-seksjonen LUI - HIO Høgskolen i Oslo Hva er Photoshop? Photoshop er et program for avansert bearbeiding av digitale

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 v/jim-arne Hansen Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 Innhold: Innledning Tekniske begreper og faguttrykk Formater krav til formater Skanneteknologi: Flatbedskanner Trommelskanner Filmskanner Digitaliseringsbord

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene.

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Side 1 av 5 Fargekvalitet Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Quality (Kvalitet), meny Print Mode (Utskriftsmodus)

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profesjonell utskriftskvalitet for krevende fotografer: PIXMA Pro9000 Mark II

Profesjonell utskriftskvalitet for krevende fotografer: PIXMA Pro9000 Mark II Pressemelding Profesjonell utskriftskvalitet for krevende fotografer: PIXMA Pro9000 Mark II Høyoppløselige versjoner av dette og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Modul 11- Illustrator

Modul 11- Illustrator Modul 11- Illustrator I modul 11 skal foreleser holde et foredrag som viser hva som skal læres om Illustrator. På det kvarteret som er satt av beregnes det at man rekker kun en gjennomgang av programmet,

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring 1 Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring Innledning Fargestyring er et viktig tema som lett blir glemt. De fleste har nok opplevde at de sitter bak skjermen og er veldig fornøyd med

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE BILDEBEHANDLING FAGPLAN VERSJON 2.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE BILDEBEHANDLING FAGPLAN VERSJON 2.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE BILDEBEHANDLING FAGPLAN VERSJON 2.0 Copyright 2009 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Giclée Fine Art Print

Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print, eller bare Giclée (zhee-clay), er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer,

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8. DOs 10. DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 T-SKJORTER 14 BILLETTER 15 KONTAKTINFO 16

INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8. DOs 10. DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 T-SKJORTER 14 BILLETTER 15 KONTAKTINFO 16 PROFILMANUAL INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8 DOs 10 DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 T-SKJORTER 14 BILLETTER 15 KONTAKTINFO 16 3 ABOUT Barnas Bokfestival Bodø sin logo og grafiske profil er

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen Fargestyring Slik vi bruker ISO-standarden opererer vi med to basis papirtyper - bestrøket og ubestrøket. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dettefør

Detaljer

Modul 10- Oversikt over programvaren

Modul 10- Oversikt over programvaren Modul 10- Oversikt over programvaren Denne modulen gir en innledning om publiseringsprogramvare, dvs en oversikt over de tre programmene som vil bli gjennomgått i de kommende modulene av kurset. Nødvendig

Detaljer

Superbruker Prosjekt

Superbruker Prosjekt Superbruker Prosjekt Oppgave 1) Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes. Idrettslaget Spurt er ute etter en enkel og brukevennelig datamaskin for å holde orden

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut. 1 av høy kvalitet. Du kan

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

Bildehåndtering Geir A. Myrestrand Styremedlem og webmaster for Slekt og Data Rogaland,

Bildehåndtering Geir A. Myrestrand Styremedlem og webmaster for Slekt og Data Rogaland, Bildehåndtering En innføring i bildehåndtering i slektsforskning. Emner som dekkes er gjennomgang av formater, assosiering av informasjon om bilder med selve bildene, klassifisering, gjenfinning av bilder,

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap...

Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap... Photopolymertrykk... 2 Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3 Rastreringsmetoder under Bitmap... 4 Frekvens... 5 Vinkel på rasternettet og form på punktene...

Detaljer

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Fargejustering Utskriftsoppløsning 1 Manuell farge Utskriftsmodus Mørkhet

Detaljer

Har du styring på fargene?

Har du styring på fargene? Har du styring på fargene? erling smemo 04hbmeda fargestyring høgskolen i gjøvik våren 2006 Sammendrag av øvelse del A og B Del A Først brukte vi fotospektrometeret GretagMacbeth SpectroScan og programvaren

Detaljer

INNHOLD ABOUT ABOUT 3

INNHOLD ABOUT ABOUT 3 PROFILMANUAL INNHOLD ABOUT 3 LOGOEN 4 FARGER 6 TYPOGRAFI 8 DOs 10 DONTs 11 PROGRAM 12 PLAKAT 13 ABOUT Barnas Bokfestival Bodø sin logo og grafiske profil er utarbeidet for å kommunisere med målgruppen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder

Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder Autorisasjonsordningen for alternative trykkemetoder Kartnormens krav til trykkekvalitet Spot colour offset er referansen Fargene må være riktige Alternativer må gi like god kvalitet Fargeblinde / fargesvake

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE ILLUSTRASJONER

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE ILLUSTRASJONER HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE ILLUSTRASJONER Den Norske Dataforening 2014-04-01 AGENDA Bakgrunnsinfo Bildestørrelse og oppløsning Begreper Filformater Komprimering av JPG Legge inn figurer i MS-Word

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

Kontrollere utskriftene 1

Kontrollere utskriftene 1 Kontrollere utskriftene 1 Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut.

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Bildebehandling i GIMP

Bildebehandling i GIMP Bildebehandling i GIMP 9.1 Opprette et dokument & 9.2 Bildestørrelse For å opprette et nytt dokument velger du File > New (Fil > Ny...) Da vil følgende vindu dukke opp: Her er bildets oppløsning satt til

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

Hvordan skanne bilder for useumsfor

Hvordan skanne bilder for useumsfor Hvordan skanne bilder for museumsf useumsfor ormål Høykvalitets fotoskannere er i dag kommet ned på et prisnivå som gjør dem tilgjengelige for mange fotointeresserte. Det betyr at mange i praksis kan levere

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk

Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk Veiledning for levering av avissider til Nr1 Trykk For å sikre at du får best mulig resultat/gjengivelse av ditt produkt er det viktig at avissidene blir produsert i henhold til denne veiledningen. Våre

Detaljer

Opprette et HDR bilde

Opprette et HDR bilde Opprette et HDR bilde Det er mange verktøy for å lage HDR (High Dynamic Range) bilder, Photoshop og Paint Shop Pro har begge verktøy for å gjøre dette men PhotomatixPro er mer sofistikert og resultatene

Detaljer

Epson Stylus Photo PX-720, Nyhet! Kr. 1.674,- inkl. mva. Epson Stylus Photo 2880 inklusiv Dahle 442

Epson Stylus Photo PX-720, Nyhet! Kr. 1.674,- inkl. mva. Epson Stylus Photo 2880 inklusiv Dahle 442 Epson kampanje Epson er fotografenes førstevalg for farge- og sort/hvitt fotoutskrifter fra Photoshop og Lightroom. For POS-, reklame- og grafisk bransje er det verdt å opplyse at man nå kan skrive ut

Detaljer

Farger Introduksjon Processing PDF

Farger Introduksjon Processing PDF Farger Introduksjon Processing PDF Introduksjon På skolen lærer man om farger og hvordan man kan blande dem for å få andre farger. Slik er det med farger i datamaskinen også; vi blander primærfarger og

Detaljer

og sånn Guiden til kontroll over farger

og sånn Guiden til kontroll over farger FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet

Detaljer

Innføring i InDesign CS3

Innføring i InDesign CS3 Innføring i InDesign CS3 Velkommen til InDesign CS3 Dette er en kort oversikt over diverse verktøy man har å velge mellom i InDesign CS3. Guiden er å forstå som stikkordsnotater og ikke en fullstendig

Detaljer

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett...

Innledning...5. Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... Innhold Innledning...5 Hva er PSO?... 5 Hva er PSO-håndboken?... 5 Hvordan bruker jeg denne boken?... 5 PSO-sertifisering... 5 Takk... 6 Ekstranett... 6 Basiskunnskap...15 Fargelære...16 Hva er farger?...

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer