Photopolymertrykk Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap Rastreringsmetoder under Bitmap...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap..."

Transkript

1 Photopolymertrykk... 2 Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3 Rastreringsmetoder under Bitmap... 4 Frekvens... 5 Vinkel på rasternettet og form på punktene... 5 Flerfargede Photopolymertrykk- rastrering via utskrift... 6 Klargjøring av bildet som skal separeres og rastreres... 7 Oppløsning (dpi)... 7 Skalering- tilpassing til trykkplaten... 7 Fargeseparering av bilder til flerfarget photopolymertrykk... 7 Rastrering av bilder via utskriftsprosessen Unngå moarè Flerfargetrykk- sjablongseparering Sjablongoppdeling av fotografi

2 Photopolymertrykk Photopolymertrykk hører til gruppen dyptrykk og kan ses som en moderne videreføring av kobbertrykkteknikken og intaglio. Men fremfor å risse spor ned i en plate, så legges det her en film over platen som slik lager fordypningene i platen. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium Henrik Bøegh er kjent for sine kunnskaper innenfor non-toxic grafikk. På nettsidene til Grafisk Eksperimentarium finner du gode videoveiledninger som viser prosessen med å tillage en photopolymerplate: Kort fortalt består teknikken av at en transparent med sort-hvitt gjengivelse av et bilde (databilde, fotografi eller kopi av skisse, tegning, maleri osv) løses opp i punkter (rastreres- se eget kapittel) og legges over en plate som er laminert med lysømfintlig Photopolymerfilm. Platen belyses med UV-lys slik at de åpne partiene (det hvite i bildet) herdes. Platen skal så fremkalles, dvs legges i alkalisk bad (kaustisk soda og vann). De partiene av photopolymerplaten som har vært tildekket av sorte partier i belysningsprosessen (og da ikke er herdet) løser seg opp og gir fordypninger i overflaten som trykksverten kan feste seg i. Skyll platen godt etter fremkalling, og kjenn med håndbaken om fordypningene er dype nok (du skal kunne kjenne det godt, og se platen gjennom åpningene). Hvis ikke kan du fremkalle platen videre. Etter skylling er det viktig at platen får herde gjennom å tørke godt, gjerne med varmluft, og gjerne i en times tid (minimum 15 min). For å «fiksere» platen helt legges den tilbake på lysbordet slik at UV-lyset herder filmen gjennom en siste gang (evt kan du la den stå å tørke i sollyset i en times tid). Platen kan nå brukes til trykking direkte. Men dersom platen er av kobber kan den også etses i etsebad (f.eks. med jernklorid) etter herding, noe som gir muligheter for et større opplag. 2

3 Rastrering via Bitmap For å gjengi gråtoer i et photopolymertrykk må bildet rastreres, det vil si gjøre om de ulike gråtonene i et bilde til punkt satt sammen i et rasternett. Mørke partier vil få tett med prikker slik at mye blekk vil bli sittende igjen i flaten- og gi mørkt avtrykk. De lysere partiene får mer spredte punkter og slipper derfor av mer av trykksverten. Dette gir lysere partier i trykket. En måte å lage rasternett på er å gjøre om bildeuttrykket til Bitmap- modus. Denne metoden brukes blant annet i pressen, for eksempel på avisbilder. Før man konverterer et fargebilde til Bitmap- modus må det gjøres om til om til gråskala (IMAGE - MODE GRAYSCALE). Dette fjerner farge og metningsinformasjonen (Hue and Saturation) fra pikslene og gjør at kun lys og mørk eller gråtonene blir igjen. Still inn lys og kontrast, ta utsnitt eller fjerne uønskede elementer før du velger IMAGE - MODE - BITMAP. Bildet du skal trykke skal være i 8-bit/channel (standard i Photoshop når du åpner et nytt bilde med FILE NEW). Ellers kan du huke av for 8-bit/channel under MODE, nederst i menyen. Oppløsningen på bildet settes i forhold til printeren som skal brukes. Vet du at printeren krever 150 dpi for å skrive ut skarpt skriver du det inn i OUTPUT (tilstrekkelig på mange printere). Som standard vil same oppløsning som er valgt for bildet i utgangspunktet stå både i INTPUT og OUTPUT-boksene (men her kan du prøve ut ulike innstillinger). Under METHOD kan du velge ulike former for rastrering av flatene i bildet: 50 % Threshold, Pattern Dither, Diffusion Dither, Halftone Screen og Custom Pattern. 3

4 Rastreringsmetoder under Bitmap 50% Threshold Pattern Dither Diffusion Dither Halftone Screen Custom Pattern 50 % Threshold Gjør om alle piksler med gråtoneverdi over middels (128) til hvitt og piksler under middelverdien til sort. Dette gir et bilde med meget høy sort/hvit- kontrast. Pattern Dither Konverterer et bilde ved å organisere gråtonene til geometriske figurer av sorte og hvite prikker. Diffusion Dither Konverterer et bilde gjennom en oppløsning av gråtonene til korn. Halftone Screen (til photopolymertrykk) Fremstilling av halvtoneprikker. Denne metoden er den mest brukte innenfor arbeid med Photopolymertrykk. Se neste avsnitt for mer om Halftone Screen. Custom pattern Her kan motivet løses opp i et hvilket som helst mønster som ligger under PATTERN (velg malingsspannet fra verktøykassen, og Pattern kommer opp som et fyllalternativ, under Foreground). Du kan selv definere et mønster: Ta utgangspunkt i et fotografi eller en tegnet form, lag en seleksjon rundt objektet, og gå til EDIT DEFINE PATTERN. Mønsteret vil nå ligge i listen PATTERN. 4

5 Mer om Halftone Screen Innstilling av frekvens, vinkel på rasternettet og form på en raster/prikk er avhengig av: hvilken trykkemetode/trykkraft som skal benyttes (dyptrykk, høytrykk, avispresse) underlaget det skal trykkes på (porøst eller glatt papir) type blekk/trykkfarge som skal benyttes (tykkere/tynnere, olje/vannbasert). Poenget er at mellomrommet mellom punktene i rasteret må tilpasses trykkfargen og metoden. Her må man prøve seg frem. Frekvens I magasin- og avispressen brukes gjerne en frekvens på mellom 85 og 150 lpi (lines per inch). I Photopolymer (grafikk) senkes gjerne linjefrekvensen til mellom 60 og 70. Husk: Det skal være synlig mellomrom i rasternettet/ mellom prikkene. Er punktene smeltet sammen til en tett flate vil ikke sverten få feste på platen. Sjekk mellomrommet i rasteret (på den transparente utskriften) ved å bruke en forstørrelseslinse eller et forstørrelsesglass. Er prikkene smeltet sammen i de mørkeste partiene bør frekvensen senkes. Vinkel på rasternettet og form på punktene Jobber vi med kun 1 trykkramme (sort/hvitt- trykk) så spiller det liten rolle hvilke vinkel på rasternettet man bruker. Det mest vanlige da er å stille inn på 45 grader. Rasternettet gir da linjer med punkt som ligger diagonalt i bildeflaten (som i eksempelet til venstre). Det spiller heller ikke stor rolle hvilken form vi bruker på punktene, de skal jo kun være åpninger i overflaten som sverten blir liggende igjen i. Her er brukt rund form (round). 5

6 Flerfargede Photopolymertrykk- rastrering via utskrift Når vi skal jobbe med separering av de ulike fargekanalene, og overføre disse til trykkplater, jobber vi i CMYK (Cyan, Magenta, Yellow og Key-Color=sort). CMYK er et subtraktivt fargesystem. Det betyr at når du legger til lik mengde av cyan, magenta og gul får du sort. For å forstå litt av oppbyggingen kan vi se på fargekanalene (CHANELS ligger sammen med LAYERS-paletten). Klikker du på CYAN (slår av de andre kanalene) vil du få vist et gråtonebilde som representerer all den bildeinformasjonen som ligger til nyanser av cyan i bildet. Foto av Robert S. Donovan (flickr) Om vi markerer ovaler på alle de fire kanallagene og sletter disse slik at kun en kanal vises i det markerte området (se illustrasjon) ser vi tydelig hvordan dette er bygget opp. Kun en av fargekanalene (C, M, Y) gjenstår i hvert felt, sammen med sort (KeyColor). Fjernes laget med sort (K) står vi igjen med den hvite bakgrunnen som her kan illustrere det hvite arket. Når vi skal forberede trykkplater til et flerefargetrykk i Photopolymerteknikk vil det si at vi trenger 4 trykkplater. MEN- det vanlig er å fordele informasjonen som ligger til sort (K) over til de tre andre kanalene. Da klarer vi oss med tre trykkplater i prosessen. 6

7 Klargjøring av bildet som skal separeres og rastreres Oppløsning (dpi) Oppløsningen (dpi en) du skal bruke på bildet står i forhold til de innstillingene du bestemmer for rasteret (linjetetthet), og er i tillegg avhengig av den printeren du skal skrive ut på. I denne brukerveiledningen brukes en HP laserskriver, og oppløsning 150 dpi. Skalering- tilpassing til trykkplaten Bildets størrelse må tilpasses trykkplatene. Har du trykkplater som er for eksempel 20 x 15cm skalerer og klipper du til bildet ved å bruke henholdsvis EDIT TRANSFORM SCALE (ctrl T) og beskjæringsverktøyet CROP. Husk å stille inn den ønskede oppløsningen (eks 150 dpi) før du skalerer og crop er. Fargeseparering av bilder til flerfarget photopolymertrykk Vi skal nå gjøre bildet om til CMYK, fordele sortkanalen (K-kanalen) på de andre kanalene, splitte kanalene til tre separate bilder, rastrere bildene, og til sist skrive de ut på transparenter. Under ser du prosessen, skritt for skritt, med forklaringer: 1. Slå sammen lagene: Består bildet ditt av flere lag (en collage) skal du slå sammen lagene nå: LAYERS MERGE DOWN (CTRL E) slår sammen lag for lag mens FLATTEN IMAGE klapper alle lagene sammen til ett (eller høyreklikk på et lag og velg funksjonene i undermenyen). 2. Gjør om til CMYK: Lysfarger består av kanalene RGB (red, green, blue). Trykkfarger består av CMYK (cyan, magenta, yellow og Key- color som er sort). For å cmyk e bildet går du til IMAGE MODE - CMYK. Du kan se at bildet nå består av 4 kanaler i CHANNEL-paletten. 3. Slå av sortkanalen (K) ved å klikke på øyet på Black-kanalen i channel- paletten. Bildet blir da mye blassere. Det er helt riktig- vi skal nemlig nå fordele K-kanalen på de andre tre kanalene. 7

8 4. Fordel sortkanalen: Gå til IMAGE- ADJUSTMENTS_ CHANNEL MIXER. Den sorte kanalen (nederst i paletten) skal nå fordeles på hver av de andre tre kanalene (C, M og Y) ca. 33 % hver: Begynn f.eks. med Yellow fra OUTPUT CHANNEL: Behold 100 % på Yellow, men sett Black til ca. 33 % (ca. 1/3 av den sorte kanalen). Ikke rør magenta og Cyan her- de skal stå uforandret på 0. Hent så opp Magenta og så Cyan under OUTPUT CHANNEL og gi hver av de også ca. 33 % sort. Dermed har all informasjon i den sorte kanalen blitt fordelt på de øvrige kanalene. Bildet ditt er nå blitt noe mørkere igjen. Bekreft med OK. 5. OBS: Det er naturlig at de fleste områdene i et bilde består av en blanding av de tre kanalfargene, at ikke kun èn farge (f.eks. Cyan) dekker 100 % av store områder. Dette kan du holde kontroll på ved å bruke dråpetelleren og følge med på INFO- paletten: INFO-paletten finner du under WINDOW-menyen. Beveg dråpetelleren over de mørkeste partiene i bildet etter at du har lagt til 35% av den sorte kanalen. Avleses store områder til 100% i infopaletten bør du dempe ned fordelingen av sort på denne kanalen til f.eks. 25 % (og ikke 33% som oppskriften sier). Det er ikke veldig nøye om fordelingen av sort(k) på de tre lagene tilsammen blir 100%. Derimot er det ikke bra om store flater blir mettet med farge (over 100 %)- da mister du tegningene i dette området. 6. Slett informasjonen på det sorte laget: Gå tilbake til CHANNEL paletten og klikk/stå på den sorte kanalen. Her ligger det fremdeles bildeinformasjon som nå skal slettes: Merk alt på det sorte laget (CTRL A) og trykk Delete. Sortkanalen skal nå være tom med bakgrunnsfargen hvit. (eller den fargen som er valgt i verktøykassen). Når du nå sjekker dekningsprosenten med dråpetelleren, vil K-prosenten i bildeflaten vises som 0 % i INFOpaletten. 8

9 7. Reduser fargemengden i bildet med CURVES: For at ikke det skal bli for mye farge på hvert lag slik at rasteret som vi skal lage blir for tett, reduserer vi nå fargemengden. Velg IMAGE ADJUST - CURVES. I curvesvinduet (med CMYK markert i øverste felt) drar du øverste høyre ende av den diagonale linjen ned til 65% (35 % ned). Bildet kan nå virke veldig blast (lite kontraste/mye lys)- og det er riktig. Trykk ok. 8. Lagre bildet ditt med nytt navn og i formatet.psd 9. Splitt kanalene: For å fordele de ulike kanalene til fire ulike bilder går du til undermenyen i Channels- palletten (under den lille pilen i høyre hjørne) og velger SPLIT CHANNELS. Du får opp tre nye bilder. Lagre hvert og ett av dem; nr 1 som Cyan, 2 som Magenta, og 3 som Yellow. (får du opp også en sort, så sletter du den). punkter). Bildene er nå er klare til rastrering (oppløsing til 9

10 Rastrering av bilder via utskriftsprosessen I denne delen skal vi gå inn på rastrering via utskriftsprosessen. Frekvensmodulert raster som vi skal bruke her gir samme størrelse på alle punkter, men med variert frekvens (linjer/gjentagelse). (Stokastisk rastersystem (FM) gir variasjon i både pikselstørrelse og frekvens, og blir angitt automatisk, men ikke mange printere har dette.) I denne brukerveiledningen brukes en enkel Hp laserprinter. Velg f.eks Cyan-bildet først. Gå til FILE PRINT. Velg riktig printer, og åpne undermnyen ved Default (se ill) og velg OUTPUT. Klikk på SCREEN og du får opp en innstillingsmeny for frekvens, vinkel og form. Sett frekvens til for eksempel 65 lines/inches, angle til 10, og Shape til Round (form på rasterpunktene). Les mer om vinkel på rasternett i kap. Ungå Moarè litt senere i kompendiet. Trykk PRINT. NB: Velg transparent som er egnet for den type printer du bruker! Her: Laser! 10

11 Kontroller om innstillingen har vært god på din utskrift ved å se på rasterpunktene med et forstørrelsesglass/linse: Pikslene skal være tett plassert i de mørkeste partiene, men ikke være smeltet sammen (da vil de gi «flatbitnig» i ditt trykk). Er de smeltet sammen: senk frekvensen til for eksempel 60 (frekvens mellom 60 og 70 er gode innstillinger for Photopolymertrykk). Gjør den samme operasjonen for de to andre bildene, som representerer Magenta og Yellow, men varier vinkelen på rasternettet for unngå moarè (se neste kap). Et forslag være: Magenta: Frekvens: 65 lines/inches, Angle: 60 grader Shape (form på rasterpunktene) til Round Yellow: Frekvens: 65 lines/inches, Angle: 45 grader Shape (form på rasterpunktene) til Round De tre ulike transparentene er her overført til hver sin trykkplate (se Digital Start for videoveiledning). Når du skal trykke starter du med den lyseste platen, her Gul. Magenta trykkes eksakt over det gule, før Cyan. Det er smart å ha et ekstra langt trykkepapir slik at enden på papiret sitter fast under valsen mens du skifter plate. 11

12 Platene må alle ligge på eksakt samme sted, slik at motivet ikke forskyver seg i forhold til tykkarket. Tegn opp en kant rundt plassering av den første platen, og bruk dette som markør for alle platene. 12

13 Unngå moarè Moarè er betegnelse på en type interferens (forstyrrelse) som oppstår ved at vinkelen på to ulike rasternett gir regelmessig forskyvning av punktene, slik at vi kan oppfatte det som mønster. Derfor er det viktig at vinkelen på de ulike raster- bildene stilles inn slik at det IKKE oppstår regelmessige gjentagelser (hvis du ikke da ønsker å tilføre det som et kunstnerisk virkemiddel!). Ill: By Nilsjohan (Wikipedia, CC) I trykkeribransjen brukes ulike sett av vinkelinnstillinger for å unngå moarè. Under vises to eksempler: 0 for gul (Y) 15 forr cyan (C) 75 for magenta (M) 45 for svart (K) 82,5 for Yellow 7,5 for Cyan 67,5 for Magenta 37,5 for svart. Etter du har skrevet ut, og har lagt de tre transparentene over hverandre vil du kunne se om det oppstår moarè. Gjør det det må du fjerne den transparenten som danner mønstert, endre vinkel på denne, og skrive den ut på nytt. 13

14 Flerfargetrykk- sjablongseparering Du kan også velge å lage en mer sjablonglignende oppdeling av farger i et bilde, og så lage photopolymerplater til disse. I dette eksemplet benyttes et enkelt, tegnet bildeuttrykk som kan deles opp i tre trykkplater. Til sist vises eksempel på sjablongoppdeling av et digitalt fotografi. For å hente opp de ulike fargene og lage de om til separate former er det hensiktsmessig å bruke SELECTION COLOR RANGE. Markøren blir nå til et fargevelgerverktøy; gå til selve bildet og klikk på den fargen du vil lage en seleksjon av (for eksempel sort). Still inn FUZZINESS med slideren til du ser i forhåndsvisningsvinduet at alt det sorte i bildet er markert. Høy grad av FUZZINESS velger flere grader av sort og gir en større, og kraftigere seleksjon. Vil du se selve bildet skal vises som PREVIEW kan du velge GREYSCALE i listen under SELCTION PREVIEW. Klikk OK når du er fornøyd, og du har nå fått en seleksjon rundt alt det som er sort i bildet. Kopier det til et nytt bilde (Ctrl C Ctrl N Ctrl V). Bruk COLOR RANGE også for å plukke opp de to andre fargene i bildet. original sort gult oransje Seleksjonen du får kan du godt utvide med 1-2 piksler (SELECTION MODIFY EXPAND). Grunnen til dette er at oransje og gul (de lyseste fargene) skal trykkes først på papiret, og kan godt dekke litt godt under de sorte linjene som skal trykkes til sist. 14

15 Sjablongoppdeling av fotografi I dette fotografiet er det hentet ut informasjon til tre plater ved hjelp av COLOR RANGE (som over). Den første seleksjonen ble laget ved å klikke på det oransje og det okergule i bildet, ved å bruke Add To Selction (pipetten med et +). Fuzzyness stilles til 200 (max) for å få med gulfarger fra hele bildeflaten. Trykk OK. Det valgte sees nå som en seleksjon. Kopier det selekterte, og lim det inn som nytt lag. Gå tilbake til laget med originalbildet. Vel SELECTION COLOR RANGE igjen og hent opp både det mørke i bildet (brune, mørkebrune, sorte). Behold også her FUZZYNESS på 200. Gjør det samme også i det siste bildet er det hentet opp blått fra både den blå veggen og det blåe i himmelen. Oransje + gulrøde toner brune og sorte toner blåe og cyan-lignende toner 15

16 Kontroller de tre seleksjonene/bildelagene ved å legge de over hverandre slik at de synes som ett bilde. Kontroller at det ikke er «hull» i bildeinformasjonen. Du kan se et slikt hull på det sammensatte bildet til høyre. Gjør seleksjonene på nytt, og pass på å plukke opp informasjon også fra dette området. Original Sammensatt Bildene må så gjøres om til Sort-Hvitt og rastreres (her via BitMap Half Tone. Se tidligere i kompendiet). 16

Digital forberedelse til rammetrykk (serigrafi, silketrykk)... 2. Litt om rammetrykk som teknikk... 2

Digital forberedelse til rammetrykk (serigrafi, silketrykk)... 2. Litt om rammetrykk som teknikk... 2 Digital forberedelse til rammetrykk (serigrafi, silketrykk)... 2 Litt om rammetrykk som teknikk... 2 Bearbeidelse av bildeuttrykket... 3 Stilisert form- sort/hvitt... 3 Posterize- nivåfordeling... 4 Cutout-

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Bildebehandling i GIMP

Bildebehandling i GIMP Bildebehandling i GIMP 9.1 Opprette et dokument & 9.2 Bildestørrelse For å opprette et nytt dokument velger du File > New (Fil > Ny...) Da vil følgende vindu dukke opp: Her er bildets oppløsning satt til

Detaljer

Veiledning i GIMP GIF-Animasjon

Veiledning i GIMP GIF-Animasjon Veiledning i GIMP GIF-Animasjon Av Elisabeth Lindberg Kompetansemål etter 10. klasse: Visuell kommunikasjon: Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram Trinn 1: Åpne GIMP For å få verktøykassen (Toolbox),

Detaljer

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop Vi lager en Snemann! Dette er bildet vi skal lage! Her er alle delene vi skal bruke: 1 Vi begynner med å lage et nytt dokument i Photoshop. File - New Størrelsen skal være: bredde 11cm - høyde 15,2cm og

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

ANIMASJONSFILM I FLASH EN KORT INNFØRING JOHNNY KREUTZ

ANIMASJONSFILM I FLASH EN KORT INNFØRING JOHNNY KREUTZ ANIMASJONSFILM I FLASH EN KORT INNFØRING JOHNNY KREUTZ Innledning Dette er en kort innføring i hvordan lage en enkel animasjonsfilm i Flash, fra idé til ferdig film. Jeg går ikke så veldig nøye inn på

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Påskelogg, (- etter diverse tidligere forsøk)

Påskelogg, (- etter diverse tidligere forsøk) Påskelogg, (- etter diverse tidligere forsøk) Mål: - Å kunne bruke collage som inspirasjon til et nytt bilde på skolen. - Bildet skal konkurrere om elevenes oppmerksomhet. - Jeg skal lære meg noe i Photo

Detaljer

Fotomanipulering leksjon 1

Fotomanipulering leksjon 1 Fotomanipulering leksjon 1 Fantasy island Lag fantasy.-kunst av feriebildene Av Eskil klausen 2012 - studioeskil.com Åpne filen Leksjon 1 start.psd Vi skal gjøre himmelen om fra dag til natt til dag. Lag

Detaljer

Fargelegging av sort-hvitt bilder. Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut

Fargelegging av sort-hvitt bilder. Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut Fargelegging av sort-hvitt bilder 1 Åpne dokumentet Mann. Fra Verktøyspaletten din velger du Pen Tool. 2 Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut 3 Marker med små punkter rundt hele skjorten hans. Zoom

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6 I dette kurset skal vi lære hvordan vi kan bruke adjustment layers for å juster enten hele, eller deler av bildet vårt. Fordelen med disse adjustment layers er at vi kan finjustere dem, eller slette dem

Detaljer

Photoshopkurs. Innhold: 1. Bildet og rammen a.. Hente inn bilder b. Beskjære/oppløsning c. Høyde/bredde d. Hva bildet forteller: utsnitt

Photoshopkurs. Innhold: 1. Bildet og rammen a.. Hente inn bilder b. Beskjære/oppløsning c. Høyde/bredde d. Hva bildet forteller: utsnitt Photoshopkurs Photoshop er det beste programmet for innhenting, bearbeiding og lagring av bilder, om det så er til bruk på internett, fjernsyn eller trykksaker. Det er i hovedsak et pixelbasert program

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Farger Introduksjon Processing PDF

Farger Introduksjon Processing PDF Farger Introduksjon Processing PDF Introduksjon På skolen lærer man om farger og hvordan man kan blande dem for å få andre farger. Slik er det med farger i datamaskinen også; vi blander primærfarger og

Detaljer

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen.

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen. Lag i Photoshop Elements Å komme i gang med digital bildebehandling innebærer å lære seg en del grunnleggende begreper. Et av de helt essensielle begrepene man bør ta med på veien, er hva lag er og hvordan

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Modul 12 - Photoshop

Modul 12 - Photoshop Modul 12 - Photoshop Når man vil benytte Photoshop som verktøy i en arbeidsprosess som skal resultere i trykksaker eller nettsider må man ha kunnskap innen følgende temaer: farger/fargerom, størrelse/oppløsning,

Detaljer

Digital bildebehandling PhotoShop

Digital bildebehandling PhotoShop Digital bildebehandling PhotoShop Skedsmo kommune November 2009 Monica Johannesen IKT-seksjonen LUI - HIO Høgskolen i Oslo Hva er Photoshop? Photoshop er et program for avansert bearbeiding av digitale

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde:

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: -Skyggelegging Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: Skal jeg tegne etter hukommelsen, eller skal jeg ha det jeg tegner foran meg? Hvor skal jeg stå eller sitte i forhold

Detaljer

Overganger i GIMP. En krånd eller hunke («kråke-hund») Forberedelser

Overganger i GIMP. En krånd eller hunke («kråke-hund») Forberedelser Overganger i GIMP En krånd eller hunke («kråke-hund») Når vi kombinerer bilder, får vi ofte et resultat som ser unaturlig ut. Det skyldes blant annet at bildene har forskjellige fargetoner og lyssetting.

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerveiledning til oppgaven IPad selfie.

Brukerveiledning til oppgaven IPad selfie. Brukerveiledning til oppgaven IPad selfie. FOTO; http://procreate.si/ 1 Det finnes mange programmer, og det er flere måter å jobbe med selvportrett på nettbrett eller IPad. I tegneprogrammet Procreate,

Detaljer

Trykk, mønster og design

Trykk, mønster og design Trykk, mønster og design Tekst og bilder av Hilde Degerud Jahr Utgitt av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger. www.kunstiskolen.no

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene.

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Side 1 av 5 Fargekvalitet Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Quality (Kvalitet), meny Print Mode (Utskriftsmodus)

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Animasjon med GIMP. Kompendiet er utarbeidet av Kari Saasen Strand 2011. [Skriv inn tekst]

Animasjon med GIMP. Kompendiet er utarbeidet av Kari Saasen Strand 2011. [Skriv inn tekst] Animasjon med GIMP Kompendiet er utarbeidet av Kari Saasen Strand 2011 [Skriv inn tekst] Innhold Lage en animasjon hvor filmbildene byttes ut med hverandre... 3 Eksempel 1 viser animasjon av en ball som

Detaljer

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 1. Forarbeid I god tid før løpet: Få tak i riktig kartutsnitt på Ocad. Dette skaffer normalt Tore AngellPetersen.

Detaljer

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut. 1 av høy kvalitet. Du kan

Detaljer

Raster VS Vektor. Stian Larsen Raster

Raster VS Vektor. Stian Larsen Raster Raster VS Vektor. Stian Larsen 29.09.10 Raster Raster grafikk, også kalt punktgrafikk, presenterer et bilde i biter av informasjon. Denne informasjonen blir til piksler som har fargekoder og informasjon

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling prisliste for 2011 undeinformasjon ting å tenke på Husk at det er mennesket som skal komme fram på fotografiet, derfor anbefaler vi alle våre kunder å ha så rene klær som mulig - dvs. ikke klær med mye

Detaljer

Åpne et nytt bilde/lerret... 3 Lag i Photoshop... 4 Lagmenyen... 4 Blending modes:... 4 Lock- funksjoner:... 4 Ikonene nederst i lagpalletten...

Åpne et nytt bilde/lerret... 3 Lag i Photoshop... 4 Lagmenyen... 4 Blending modes:... 4 Lock- funksjoner:... 4 Ikonene nederst i lagpalletten... Åpne et nytt bilde/lerret... 3 Lag i Photoshop... 4 Lagmenyen... 4 Blending modes:... 4 Lock- funksjoner:... 4 Ikonene nederst i lagpalletten... 4 Gjennomskinnelighet på lag:... 5 Kopiere og smelte sammen

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

TEKST - 1. åpne bildet av blåveisene. dobbeltklikk på låsen på Background i Layers Paletten din

TEKST - 1. åpne bildet av blåveisene. dobbeltklikk på låsen på Background i Layers Paletten din TEKST - 1 Her skal vi jobbe litt med tekst. Når vi lager personlige kort så kan det være greit å kunne lage litt ekstra ut av fonten (teksten). Vi skal også bruke layer mask i denne øvelsen. 1 åpne bildet

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy. 1. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.html ) 2. TIPS TIL MATERIALE PÅ NETT 2 6 7 8 9-10 11 12 16 17 20 21 FORBEREDELSER

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

Spesifikasjoner for trykkunderlag

Spesifikasjoner for trykkunderlag 2015 Spesifikasjoner for trykkunderlag Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk versjon 1.0 13.03.2015 Innhold Spesifikasjoner for trykkunderlag versjon 1,0 2015 Spesifikasjoner

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Kontrollere utskriftene 1

Kontrollere utskriftene 1 Kontrollere utskriftene 1 Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut.

Detaljer

Oppgave nøkkelskilt August 2016

Oppgave nøkkelskilt August 2016 Oppgave nøkkelskilt August 2016 Innføring i 3D modellering og utskrift på 3D printer. Programmet som Charlottenlund videregående skole bruker til 3D modellering er Solid Edge ST8. Du må før du skal bruke

Detaljer

Midtveiseksamen Løsningsforslag

Midtveiseksamen Løsningsforslag INSTITUTT FOR INFORMATIKK, UNIVERSITETET I OSLO Midtveiseksamen Løsningsforslag INF2310 - Digital Bildebehandling Eksamen i: INF2310 - Digital Bildebehandling Eksamensdag: Tirsdag 21. mars 2017 Tidspunkt

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Situasjonskart. Den øverste tomta (51/29) skal brukes i dette heftet.

Situasjonskart. Den øverste tomta (51/29) skal brukes i dette heftet. 2.Situasjonskart Et situasjonskart er en oversiktstegning av et terreng i målestokk 1:500 eller 1:1000. Målestokk 1:500 betyr at en millimeter på kartet er 500mm i virkeligheten. Situasjonskart. Den øverste

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF2310 Digital bildebehandling Eksamensdag : Tirsdag 25. mars 2014 Tid for eksamen : 15:00 19:00 Oppgavesettett er på : 6 sider

Detaljer

SERIGRAFI / SILKETRYKK

SERIGRAFI / SILKETRYKK SERIGRAFI / SILKETRYKK Serigrafi til papir eller tekstil! Nå kan du lage din egen design på klær, sengetøy, grytekluter, duker, puter osv. hjemme på kjøkkenbenken. Tegnesenteret har utstyret du trenger.

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling

ting å tenke på fotograferinger grunnpris på digital etterbehandling Prisliste undeinformasjon ting å tenke på Husk at det er mennesket som skal komme fram på fotografiet, derfor anbefaler vi alle våre kunder å ha så rene klær som mulig - dvs. ikke klær med mye mønster

Detaljer

Gråtonehistogrammer. Histogrammer. Hvordan endre kontrasten i et bilde? INF Hovedsakelig fra kap. 6.3 til 6.6

Gråtonehistogrammer. Histogrammer. Hvordan endre kontrasten i et bilde? INF Hovedsakelig fra kap. 6.3 til 6.6 Hvordan endre kontrasten i et bilde? INF 230 Hovedsakelig fra kap. 6.3 til 6.6 Histogrammer Histogramtransformasjoner Histogramutjevning Histogramtilpasning Histogrammer i flere dimensjoner Matematisk

Detaljer

GIMP BRUKERMANUAL FOR. dobbel eksponering. Hvordan kombinere et svart- og et fargefoto i og samme

GIMP BRUKERMANUAL FOR. dobbel eksponering. Hvordan kombinere et svart- og et fargefoto i og samme GIMP BRUKERMANUAL FOR dobbel eksponering Hvordan kombinere et svart- hvi@- og et fargefoto i e@ og samme u@rykk? Innledningsord I denne brukermanualen vil jeg gjøre rede for hvordan å kombinere svart-

Detaljer

Repetisjon av histogrammer

Repetisjon av histogrammer Repetisjon av histogrammer INF 231 Hovedsakelig fra kap. 3.3 i DIP Histogramtransformasjoner Histogramutjevning Histogramtilpasning Standardisering av histogram for billedserier Litt om histogramtransformasjoner

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01

ULTIBOARD. UltiBoard HiST 9.feb. 01 ULTIBOARD,11/('1,1* 8OWL%RDUGHUHWSURJUDPIRUODJHXWOHJJIRUP QVWHUNRUWVNRUW9LNDQLPSRUWHUHU NUHWVVNMHPDIUD8OWL&DSHOOHU(OHFWURQLFV:RUNEHQFKVRPJM UGHWPXOLJnWHJQH XWOHJJHWVOLNDWGHWVHQHUHNDQVNULYHVXWSnWUDQVSDUHQWIROLH)

Detaljer

Langsiktig målsetning med kurset

Langsiktig målsetning med kurset Langsiktig målsetning med kurset 0 Utprøving av digital bildebehandling fra elementær bildebehandling til mer avanserte justerings- og manipulasjonsteknikker 0 Studentene skal forstå og nyttiggjøre seg

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF2310 Digital bildebehandling Eksamensdag : Onsdag 4. juni 2008 Tid for eksamen : 14:30 17:30 (3 timer) Oppgavesettet er på

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder

Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder Løsningsforslag til kapittel 15 Fargerom og fargebilder Oppgave 1: Representasjon av et bilde Under har vi gitt et lite binært bilde, der svart er 0 og hvit er 1. a) Kan du skrive ned på et ark binærrepresentasjonen

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Institutt for informatikk Universitetet i Oslo

Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Informasjon fra IT-driftsgruppen Lokalguidetilfargeri L A TEX Dag Langmyhr 18. november 2010 Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Innhold 1 Angivelse av farger 1 2 Brukavfarger 2 2.1 Fargettekst...

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Bruksanvisning for fylkesnettsider

Bruksanvisning for fylkesnettsider Bruksanvisning for fylkesnettsider Generell info Som fylkesbruker har du tilgang til å redigere sider (pages) og til å legge til nye nyhetssaker (posts). Hvert fylke har separate bildebanker inne i WordPress

Detaljer

Fotooverføring av laserprint

Fotooverføring av laserprint Fotooverføring av laserprint Fotooverføring er en fin måte å inkorporere motiver i et større eller mindre arbeid på, det være seg på papir, lerret eller andre materialer. I motsetning til collage, der

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Den lille boken om. rammelim

Den lille boken om. rammelim Den lille boken om rammelim INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RAMMELIM FOR FØRSTE GANG 2. VALG AV BILDER 3. FREMGANGSMÅTE 4. EKSEMPLER PÅ HVORDAN BILDENE KAN BRUKES 5. EKSEMPLER PÅ PRODUKTER 6. HULL I BILDENE 7.

Detaljer

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring 1 Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring Innledning Fargestyring er et viktig tema som lett blir glemt. De fleste har nok opplevde at de sitter bak skjermen og er veldig fornøyd med

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Langsiktig målsetning med kurset

Langsiktig målsetning med kurset Langsiktig målsetning med kurset 0 Utprøving av digital bildebehandling fra elementær bildebehandling til mer avanserte justerings- og manipulasjonsteknikker 0 Studentene skal forstå og nyttiggjøre seg

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer