Photopolymertrykk Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap Rastreringsmetoder under Bitmap...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Photopolymertrykk... 2. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3. Rastreringsmetoder under Bitmap..."

Transkript

1 Photopolymertrykk... 2 Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium... 2 Rastrering via Bitmap... 3 Rastreringsmetoder under Bitmap... 4 Frekvens... 5 Vinkel på rasternettet og form på punktene... 5 Flerfargede Photopolymertrykk- rastrering via utskrift... 6 Klargjøring av bildet som skal separeres og rastreres... 7 Oppløsning (dpi)... 7 Skalering- tilpassing til trykkplaten... 7 Fargeseparering av bilder til flerfarget photopolymertrykk... 7 Rastrering av bilder via utskriftsprosessen Unngå moarè Flerfargetrykk- sjablongseparering Sjablongoppdeling av fotografi

2 Photopolymertrykk Photopolymertrykk hører til gruppen dyptrykk og kan ses som en moderne videreføring av kobbertrykkteknikken og intaglio. Men fremfor å risse spor ned i en plate, så legges det her en film over platen som slik lager fordypningene i platen. Video av prosessen, fra Grafisk Eksperimentarium Henrik Bøegh er kjent for sine kunnskaper innenfor non-toxic grafikk. På nettsidene til Grafisk Eksperimentarium finner du gode videoveiledninger som viser prosessen med å tillage en photopolymerplate: Kort fortalt består teknikken av at en transparent med sort-hvitt gjengivelse av et bilde (databilde, fotografi eller kopi av skisse, tegning, maleri osv) løses opp i punkter (rastreres- se eget kapittel) og legges over en plate som er laminert med lysømfintlig Photopolymerfilm. Platen belyses med UV-lys slik at de åpne partiene (det hvite i bildet) herdes. Platen skal så fremkalles, dvs legges i alkalisk bad (kaustisk soda og vann). De partiene av photopolymerplaten som har vært tildekket av sorte partier i belysningsprosessen (og da ikke er herdet) løser seg opp og gir fordypninger i overflaten som trykksverten kan feste seg i. Skyll platen godt etter fremkalling, og kjenn med håndbaken om fordypningene er dype nok (du skal kunne kjenne det godt, og se platen gjennom åpningene). Hvis ikke kan du fremkalle platen videre. Etter skylling er det viktig at platen får herde gjennom å tørke godt, gjerne med varmluft, og gjerne i en times tid (minimum 15 min). For å «fiksere» platen helt legges den tilbake på lysbordet slik at UV-lyset herder filmen gjennom en siste gang (evt kan du la den stå å tørke i sollyset i en times tid). Platen kan nå brukes til trykking direkte. Men dersom platen er av kobber kan den også etses i etsebad (f.eks. med jernklorid) etter herding, noe som gir muligheter for et større opplag. 2

3 Rastrering via Bitmap For å gjengi gråtoer i et photopolymertrykk må bildet rastreres, det vil si gjøre om de ulike gråtonene i et bilde til punkt satt sammen i et rasternett. Mørke partier vil få tett med prikker slik at mye blekk vil bli sittende igjen i flaten- og gi mørkt avtrykk. De lysere partiene får mer spredte punkter og slipper derfor av mer av trykksverten. Dette gir lysere partier i trykket. En måte å lage rasternett på er å gjøre om bildeuttrykket til Bitmap- modus. Denne metoden brukes blant annet i pressen, for eksempel på avisbilder. Før man konverterer et fargebilde til Bitmap- modus må det gjøres om til om til gråskala (IMAGE - MODE GRAYSCALE). Dette fjerner farge og metningsinformasjonen (Hue and Saturation) fra pikslene og gjør at kun lys og mørk eller gråtonene blir igjen. Still inn lys og kontrast, ta utsnitt eller fjerne uønskede elementer før du velger IMAGE - MODE - BITMAP. Bildet du skal trykke skal være i 8-bit/channel (standard i Photoshop når du åpner et nytt bilde med FILE NEW). Ellers kan du huke av for 8-bit/channel under MODE, nederst i menyen. Oppløsningen på bildet settes i forhold til printeren som skal brukes. Vet du at printeren krever 150 dpi for å skrive ut skarpt skriver du det inn i OUTPUT (tilstrekkelig på mange printere). Som standard vil same oppløsning som er valgt for bildet i utgangspunktet stå både i INTPUT og OUTPUT-boksene (men her kan du prøve ut ulike innstillinger). Under METHOD kan du velge ulike former for rastrering av flatene i bildet: 50 % Threshold, Pattern Dither, Diffusion Dither, Halftone Screen og Custom Pattern. 3

4 Rastreringsmetoder under Bitmap 50% Threshold Pattern Dither Diffusion Dither Halftone Screen Custom Pattern 50 % Threshold Gjør om alle piksler med gråtoneverdi over middels (128) til hvitt og piksler under middelverdien til sort. Dette gir et bilde med meget høy sort/hvit- kontrast. Pattern Dither Konverterer et bilde ved å organisere gråtonene til geometriske figurer av sorte og hvite prikker. Diffusion Dither Konverterer et bilde gjennom en oppløsning av gråtonene til korn. Halftone Screen (til photopolymertrykk) Fremstilling av halvtoneprikker. Denne metoden er den mest brukte innenfor arbeid med Photopolymertrykk. Se neste avsnitt for mer om Halftone Screen. Custom pattern Her kan motivet løses opp i et hvilket som helst mønster som ligger under PATTERN (velg malingsspannet fra verktøykassen, og Pattern kommer opp som et fyllalternativ, under Foreground). Du kan selv definere et mønster: Ta utgangspunkt i et fotografi eller en tegnet form, lag en seleksjon rundt objektet, og gå til EDIT DEFINE PATTERN. Mønsteret vil nå ligge i listen PATTERN. 4

5 Mer om Halftone Screen Innstilling av frekvens, vinkel på rasternettet og form på en raster/prikk er avhengig av: hvilken trykkemetode/trykkraft som skal benyttes (dyptrykk, høytrykk, avispresse) underlaget det skal trykkes på (porøst eller glatt papir) type blekk/trykkfarge som skal benyttes (tykkere/tynnere, olje/vannbasert). Poenget er at mellomrommet mellom punktene i rasteret må tilpasses trykkfargen og metoden. Her må man prøve seg frem. Frekvens I magasin- og avispressen brukes gjerne en frekvens på mellom 85 og 150 lpi (lines per inch). I Photopolymer (grafikk) senkes gjerne linjefrekvensen til mellom 60 og 70. Husk: Det skal være synlig mellomrom i rasternettet/ mellom prikkene. Er punktene smeltet sammen til en tett flate vil ikke sverten få feste på platen. Sjekk mellomrommet i rasteret (på den transparente utskriften) ved å bruke en forstørrelseslinse eller et forstørrelsesglass. Er prikkene smeltet sammen i de mørkeste partiene bør frekvensen senkes. Vinkel på rasternettet og form på punktene Jobber vi med kun 1 trykkramme (sort/hvitt- trykk) så spiller det liten rolle hvilke vinkel på rasternettet man bruker. Det mest vanlige da er å stille inn på 45 grader. Rasternettet gir da linjer med punkt som ligger diagonalt i bildeflaten (som i eksempelet til venstre). Det spiller heller ikke stor rolle hvilken form vi bruker på punktene, de skal jo kun være åpninger i overflaten som sverten blir liggende igjen i. Her er brukt rund form (round). 5

6 Flerfargede Photopolymertrykk- rastrering via utskrift Når vi skal jobbe med separering av de ulike fargekanalene, og overføre disse til trykkplater, jobber vi i CMYK (Cyan, Magenta, Yellow og Key-Color=sort). CMYK er et subtraktivt fargesystem. Det betyr at når du legger til lik mengde av cyan, magenta og gul får du sort. For å forstå litt av oppbyggingen kan vi se på fargekanalene (CHANELS ligger sammen med LAYERS-paletten). Klikker du på CYAN (slår av de andre kanalene) vil du få vist et gråtonebilde som representerer all den bildeinformasjonen som ligger til nyanser av cyan i bildet. Foto av Robert S. Donovan (flickr) Om vi markerer ovaler på alle de fire kanallagene og sletter disse slik at kun en kanal vises i det markerte området (se illustrasjon) ser vi tydelig hvordan dette er bygget opp. Kun en av fargekanalene (C, M, Y) gjenstår i hvert felt, sammen med sort (KeyColor). Fjernes laget med sort (K) står vi igjen med den hvite bakgrunnen som her kan illustrere det hvite arket. Når vi skal forberede trykkplater til et flerefargetrykk i Photopolymerteknikk vil det si at vi trenger 4 trykkplater. MEN- det vanlig er å fordele informasjonen som ligger til sort (K) over til de tre andre kanalene. Da klarer vi oss med tre trykkplater i prosessen. 6

7 Klargjøring av bildet som skal separeres og rastreres Oppløsning (dpi) Oppløsningen (dpi en) du skal bruke på bildet står i forhold til de innstillingene du bestemmer for rasteret (linjetetthet), og er i tillegg avhengig av den printeren du skal skrive ut på. I denne brukerveiledningen brukes en HP laserskriver, og oppløsning 150 dpi. Skalering- tilpassing til trykkplaten Bildets størrelse må tilpasses trykkplatene. Har du trykkplater som er for eksempel 20 x 15cm skalerer og klipper du til bildet ved å bruke henholdsvis EDIT TRANSFORM SCALE (ctrl T) og beskjæringsverktøyet CROP. Husk å stille inn den ønskede oppløsningen (eks 150 dpi) før du skalerer og crop er. Fargeseparering av bilder til flerfarget photopolymertrykk Vi skal nå gjøre bildet om til CMYK, fordele sortkanalen (K-kanalen) på de andre kanalene, splitte kanalene til tre separate bilder, rastrere bildene, og til sist skrive de ut på transparenter. Under ser du prosessen, skritt for skritt, med forklaringer: 1. Slå sammen lagene: Består bildet ditt av flere lag (en collage) skal du slå sammen lagene nå: LAYERS MERGE DOWN (CTRL E) slår sammen lag for lag mens FLATTEN IMAGE klapper alle lagene sammen til ett (eller høyreklikk på et lag og velg funksjonene i undermenyen). 2. Gjør om til CMYK: Lysfarger består av kanalene RGB (red, green, blue). Trykkfarger består av CMYK (cyan, magenta, yellow og Key- color som er sort). For å cmyk e bildet går du til IMAGE MODE - CMYK. Du kan se at bildet nå består av 4 kanaler i CHANNEL-paletten. 3. Slå av sortkanalen (K) ved å klikke på øyet på Black-kanalen i channel- paletten. Bildet blir da mye blassere. Det er helt riktig- vi skal nemlig nå fordele K-kanalen på de andre tre kanalene. 7

8 4. Fordel sortkanalen: Gå til IMAGE- ADJUSTMENTS_ CHANNEL MIXER. Den sorte kanalen (nederst i paletten) skal nå fordeles på hver av de andre tre kanalene (C, M og Y) ca. 33 % hver: Begynn f.eks. med Yellow fra OUTPUT CHANNEL: Behold 100 % på Yellow, men sett Black til ca. 33 % (ca. 1/3 av den sorte kanalen). Ikke rør magenta og Cyan her- de skal stå uforandret på 0. Hent så opp Magenta og så Cyan under OUTPUT CHANNEL og gi hver av de også ca. 33 % sort. Dermed har all informasjon i den sorte kanalen blitt fordelt på de øvrige kanalene. Bildet ditt er nå blitt noe mørkere igjen. Bekreft med OK. 5. OBS: Det er naturlig at de fleste områdene i et bilde består av en blanding av de tre kanalfargene, at ikke kun èn farge (f.eks. Cyan) dekker 100 % av store områder. Dette kan du holde kontroll på ved å bruke dråpetelleren og følge med på INFO- paletten: INFO-paletten finner du under WINDOW-menyen. Beveg dråpetelleren over de mørkeste partiene i bildet etter at du har lagt til 35% av den sorte kanalen. Avleses store områder til 100% i infopaletten bør du dempe ned fordelingen av sort på denne kanalen til f.eks. 25 % (og ikke 33% som oppskriften sier). Det er ikke veldig nøye om fordelingen av sort(k) på de tre lagene tilsammen blir 100%. Derimot er det ikke bra om store flater blir mettet med farge (over 100 %)- da mister du tegningene i dette området. 6. Slett informasjonen på det sorte laget: Gå tilbake til CHANNEL paletten og klikk/stå på den sorte kanalen. Her ligger det fremdeles bildeinformasjon som nå skal slettes: Merk alt på det sorte laget (CTRL A) og trykk Delete. Sortkanalen skal nå være tom med bakgrunnsfargen hvit. (eller den fargen som er valgt i verktøykassen). Når du nå sjekker dekningsprosenten med dråpetelleren, vil K-prosenten i bildeflaten vises som 0 % i INFOpaletten. 8

9 7. Reduser fargemengden i bildet med CURVES: For at ikke det skal bli for mye farge på hvert lag slik at rasteret som vi skal lage blir for tett, reduserer vi nå fargemengden. Velg IMAGE ADJUST - CURVES. I curvesvinduet (med CMYK markert i øverste felt) drar du øverste høyre ende av den diagonale linjen ned til 65% (35 % ned). Bildet kan nå virke veldig blast (lite kontraste/mye lys)- og det er riktig. Trykk ok. 8. Lagre bildet ditt med nytt navn og i formatet.psd 9. Splitt kanalene: For å fordele de ulike kanalene til fire ulike bilder går du til undermenyen i Channels- palletten (under den lille pilen i høyre hjørne) og velger SPLIT CHANNELS. Du får opp tre nye bilder. Lagre hvert og ett av dem; nr 1 som Cyan, 2 som Magenta, og 3 som Yellow. (får du opp også en sort, så sletter du den). punkter). Bildene er nå er klare til rastrering (oppløsing til 9

10 Rastrering av bilder via utskriftsprosessen I denne delen skal vi gå inn på rastrering via utskriftsprosessen. Frekvensmodulert raster som vi skal bruke her gir samme størrelse på alle punkter, men med variert frekvens (linjer/gjentagelse). (Stokastisk rastersystem (FM) gir variasjon i både pikselstørrelse og frekvens, og blir angitt automatisk, men ikke mange printere har dette.) I denne brukerveiledningen brukes en enkel Hp laserprinter. Velg f.eks Cyan-bildet først. Gå til FILE PRINT. Velg riktig printer, og åpne undermnyen ved Default (se ill) og velg OUTPUT. Klikk på SCREEN og du får opp en innstillingsmeny for frekvens, vinkel og form. Sett frekvens til for eksempel 65 lines/inches, angle til 10, og Shape til Round (form på rasterpunktene). Les mer om vinkel på rasternett i kap. Ungå Moarè litt senere i kompendiet. Trykk PRINT. NB: Velg transparent som er egnet for den type printer du bruker! Her: Laser! 10

11 Kontroller om innstillingen har vært god på din utskrift ved å se på rasterpunktene med et forstørrelsesglass/linse: Pikslene skal være tett plassert i de mørkeste partiene, men ikke være smeltet sammen (da vil de gi «flatbitnig» i ditt trykk). Er de smeltet sammen: senk frekvensen til for eksempel 60 (frekvens mellom 60 og 70 er gode innstillinger for Photopolymertrykk). Gjør den samme operasjonen for de to andre bildene, som representerer Magenta og Yellow, men varier vinkelen på rasternettet for unngå moarè (se neste kap). Et forslag være: Magenta: Frekvens: 65 lines/inches, Angle: 60 grader Shape (form på rasterpunktene) til Round Yellow: Frekvens: 65 lines/inches, Angle: 45 grader Shape (form på rasterpunktene) til Round De tre ulike transparentene er her overført til hver sin trykkplate (se Digital Start for videoveiledning). Når du skal trykke starter du med den lyseste platen, her Gul. Magenta trykkes eksakt over det gule, før Cyan. Det er smart å ha et ekstra langt trykkepapir slik at enden på papiret sitter fast under valsen mens du skifter plate. 11

12 Platene må alle ligge på eksakt samme sted, slik at motivet ikke forskyver seg i forhold til tykkarket. Tegn opp en kant rundt plassering av den første platen, og bruk dette som markør for alle platene. 12

13 Unngå moarè Moarè er betegnelse på en type interferens (forstyrrelse) som oppstår ved at vinkelen på to ulike rasternett gir regelmessig forskyvning av punktene, slik at vi kan oppfatte det som mønster. Derfor er det viktig at vinkelen på de ulike raster- bildene stilles inn slik at det IKKE oppstår regelmessige gjentagelser (hvis du ikke da ønsker å tilføre det som et kunstnerisk virkemiddel!). Ill: By Nilsjohan (Wikipedia, CC) I trykkeribransjen brukes ulike sett av vinkelinnstillinger for å unngå moarè. Under vises to eksempler: 0 for gul (Y) 15 forr cyan (C) 75 for magenta (M) 45 for svart (K) 82,5 for Yellow 7,5 for Cyan 67,5 for Magenta 37,5 for svart. Etter du har skrevet ut, og har lagt de tre transparentene over hverandre vil du kunne se om det oppstår moarè. Gjør det det må du fjerne den transparenten som danner mønstert, endre vinkel på denne, og skrive den ut på nytt. 13

14 Flerfargetrykk- sjablongseparering Du kan også velge å lage en mer sjablonglignende oppdeling av farger i et bilde, og så lage photopolymerplater til disse. I dette eksemplet benyttes et enkelt, tegnet bildeuttrykk som kan deles opp i tre trykkplater. Til sist vises eksempel på sjablongoppdeling av et digitalt fotografi. For å hente opp de ulike fargene og lage de om til separate former er det hensiktsmessig å bruke SELECTION COLOR RANGE. Markøren blir nå til et fargevelgerverktøy; gå til selve bildet og klikk på den fargen du vil lage en seleksjon av (for eksempel sort). Still inn FUZZINESS med slideren til du ser i forhåndsvisningsvinduet at alt det sorte i bildet er markert. Høy grad av FUZZINESS velger flere grader av sort og gir en større, og kraftigere seleksjon. Vil du se selve bildet skal vises som PREVIEW kan du velge GREYSCALE i listen under SELCTION PREVIEW. Klikk OK når du er fornøyd, og du har nå fått en seleksjon rundt alt det som er sort i bildet. Kopier det til et nytt bilde (Ctrl C Ctrl N Ctrl V). Bruk COLOR RANGE også for å plukke opp de to andre fargene i bildet. original sort gult oransje Seleksjonen du får kan du godt utvide med 1-2 piksler (SELECTION MODIFY EXPAND). Grunnen til dette er at oransje og gul (de lyseste fargene) skal trykkes først på papiret, og kan godt dekke litt godt under de sorte linjene som skal trykkes til sist. 14

15 Sjablongoppdeling av fotografi I dette fotografiet er det hentet ut informasjon til tre plater ved hjelp av COLOR RANGE (som over). Den første seleksjonen ble laget ved å klikke på det oransje og det okergule i bildet, ved å bruke Add To Selction (pipetten med et +). Fuzzyness stilles til 200 (max) for å få med gulfarger fra hele bildeflaten. Trykk OK. Det valgte sees nå som en seleksjon. Kopier det selekterte, og lim det inn som nytt lag. Gå tilbake til laget med originalbildet. Vel SELECTION COLOR RANGE igjen og hent opp både det mørke i bildet (brune, mørkebrune, sorte). Behold også her FUZZYNESS på 200. Gjør det samme også i det siste bildet er det hentet opp blått fra både den blå veggen og det blåe i himmelen. Oransje + gulrøde toner brune og sorte toner blåe og cyan-lignende toner 15

16 Kontroller de tre seleksjonene/bildelagene ved å legge de over hverandre slik at de synes som ett bilde. Kontroller at det ikke er «hull» i bildeinformasjonen. Du kan se et slikt hull på det sammensatte bildet til høyre. Gjør seleksjonene på nytt, og pass på å plukke opp informasjon også fra dette området. Original Sammensatt Bildene må så gjøres om til Sort-Hvitt og rastreres (her via BitMap Half Tone. Se tidligere i kompendiet). 16

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E INNHOLD 5 FORORD OG FORKLARING TIL TEKSTEN 6 1 OPPBYGNING 8 2 TOOLBAR/VERKTØYPALETT 26 10 Å VELGE TING I PHOTOSHOP 26 Move tool: fl ytte og kopiere lag Path selection

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012

Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Ordliste for Trykk og Foto Bjørn Torbo 2012 Side 1 A-formatene Standardisert papirformatserie der sidene forholder seg som 1 til roten av 2. A5 = 148 mm X 210 mm, A4 = 210 mm X 297 mm, A3 = 297 mm X 420

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9 Innhold INNFØRING I MIRASCAN................................................... 5 1.1 MIRASCAN............................................................. 5 1.2 MIRASCANS DRIFTSMODUSER................................................

Detaljer

En kort innføring i PaintShop

En kort innføring i PaintShop En kort innføring i PaintShop PaintShop er et program for å lage og redigere punktbaserte (bitmap) bilder. Start PaintShop med å dobbeltklikke på programsymbolet på arbeidsbordet, el. fra Start menyen

Detaljer

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS MERETE JÅSUND, IGM AS WORKSPACE: WEB Illustrator har et eget workspace, spesiallaget med de panelene du oftest trenger når du jobber mot web. Velg Web, fra rullemenyen til høyre i Kontrollpanelet. OPPRETTE

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014 Bildebehandling KONSULENTEN Reidar Nygård 1 Camera RAW Eksempel på behandling av bilder i Adobe Camera RAW for Creative Suite. Forhåndsvisning av RAW-bilder i Adobe Bridge.

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer