SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr. 52 Bnr. 146 Beliggenhet: Oldersletta/ Hatteng Byggeår: 1972 Selveiertomt på 1207,2 m2 Eiendommen Gnr. 61 Bnr. 8 Festenr. 2 Beliggenhet: Elvevoll Byggeår: 1977 Festet tomt på 970 m2 Salgsdokumenter fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/aud Nystad tlf eller Søknadspapirer er nå sendt ut til alle lag og foreninger som fikk tildelt midler i fjor. Andre som ønsker å søke, må ta kontakt med Kulturkontoret snarest! Det er også mulig å laste ned søknadsskjema på Team Action on the Road I en forsøksperiode vil Bokbussen fra Kåfjord besøke Skibotn torsdager Skibotnsenteret kl ICA kl Samfunnshuset kl Statoil kl Ved spørsmål, kontakt Biblioteket tlf Musikalforestilling i Skibotnhallen fredag 15. april kl Inngang kr. 50,- Arrangementet er sponset av Kulturavdelinga v/ Ungdomsklubbene, Sosialkontoret v/ ruskoordinator, SLT-prosjektet, FAU Skibotn, FAU Hatteng og Storfjord menighetsråd. Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord kommune ARBEIDSLEDER/FAGARBEIDERE - DRIFTSETATEN I driftsetaten er det ledig to hele stillinger som fagarbeidere med snarlig tiltredelse. Stillingene inngår i "vaktmesterteam" med tilsammen sju årsverk. Dette teamet skal i nær fremtid omorganiseres ved at en i teamet tillegges ansvar for arbeidsledelse. Det bes derfor opplyst i søknaden om man er interessert i slik arbeidsledelse. Lederfunksjonen vil samtidig bli utlyst internt. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være av kommunalteknisk art: Vaktmesteroppgaver i kommunale bygg Vedlikehold av boliger, bygg og anlegg Drift og vedlikehold av øvrige kommunaltekniske anlegg (veg, vann, kloakk) I en av stillingene inngår ca. 30% til landbruksvikartjeneste ved særlige behov Andre oppgaver i h.h.t. stillingsbeskrivelse og behov Arbeidsleder vil sammen med driftssjefen ha ansvar for planlegging og gjennomføring av oppgavene ovenfor, herunder oppgave- og ansvarsfordeling internt i teamet Det søkes fortrinnsvis etter personer med relevante fagbrev tilknyttet stillingenes gjøremål. Det stilles bl.a. krav om gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, at du har "stå på humør", er kreativ, brukerorientert og har positiv innstilling til nye utfordringer. Stillingene avlønnes etter gjeldende tariffavtaler. Eventuell tilleggslønn som arbeidsleder etter nærmere avtale. Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til Formann Erlind Lund, tlf eller Driftssjef Steinar Engstad, tlf Intervju vil bli benyttet. Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes Storfjord kommune, Tilsettingsutvalget, 9046 OTEREN. Søknadsfrist: 21. april 2005 i fra Oppvekst og kulturetaten i fra Sosialkontoret Terje Malin er tilsatt som vikarierende Oppvekst og kultursjef. Han overtar stillingen etter Aksel Sollie, som går av med pensjon i april. BEHANDLINGSTILBUD FOR SPILLEAVHENGIGE OG RUSMIDDELMISBRUKERE På grunn av at spilleavhengigheten har økt kraftig de siste årene, har nå nasjonale helsemyndigheter erkjent dette som et helseproblem. På bakgrunn av det vil det bli startet opp et ruspoliklinisk behandlingstilbud v/universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) for spilleavhengige. Målgruppen er voksne over 18 år, men yngre kan unntaksvis vurderes for tiltak. Spilleavhengige som har spørsmål kan gjerne kontakte Ruspoliklinikken ved fagkonsulent Trude Boldermo, tlf / All søknad om behandling for spilleavhengighet og rusmiddelmisbruk krever henvisning fra kommunehelsetjeneste ved lege, sosialtjeneste eller annen del av spesialisthelsetjeneste. Tidligere ble det krevd egenandel på behandling for rusmiddelmisbruk. Dette er nå falt bort og det er heller ikke egenandel for behandling av spilleavhengighet. Dekning av reise/opphold til behandling gjøres til Trygdeetaten via henvisningsinstans.

3 i fra Driftsetaten BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for tilpasning av helårsboliger. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Tilskudd kan gis til husstander med minst ett medlem som enten er a) funksjonshemmet b) over 60 år c) eller sosialt vanskeligstilt. Det må vedlegges til søknaden: a) pristilbud fra godkjent entreprenør b) dokumentasjon på søkers årsinntekt og formue Søknadsskjema evt. opplysninger fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten tlf el TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGGING 2005 Storfjord kommune har en ordning med tilskudd til spredt boligbygging. Ordningen gjelder utenfor regulerte boligfelt etter bestemte regler. Byggherrer som skal igangsette boligbygging utenfor regulerte boligfelt i løpet av 2005 kan søke om tilskudd. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Driftsetaten ved Erling Lund, tlf. direkte Søknadsfrist 31. mai 2005 Frist for søknad: 31. mai 2005 STARTLÅN Husbanken innførte ny låneordning. Den nye låneordningen kalles startlån, og erstatter kjøps og etableringslån. Startlån kan gis som toppfinansiering med inntil 40% av lånesummen ved nybygging, rehabilitering og kjøp av bolig. Startlån er en behovsprøvd ordning som kan tilbys - ungdom i etableringsfasen - enslige forsørgere - barnefamilier - funksjonshemmede - flyktninger - andre økonomisk vanskeligstilte Søknadsskjema fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund, tlf el Det er ingen søknadsfrist. TILSKUDD TIL ETABLERING AV BOLIG Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for Etablering i bolig. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Etableringen gis til følgende husstander. - unge i etableringsfasen - enkeltpersoner for etablering og utbedring av bolig - vanskeligstilte - kjøp av bolig Vedlegg til søknaden: - dokumentasjon på siste års inntekt - totalkostnader ved - oppføring av bolig - utbedring av bolig - kjøp av selveid bolig Søknadsskjema evt. videre vedlegg til søknaden fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund tlf el Søknadsfrist 31. august 2005 Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

4 i fra Skibotn skole Noen viktige datoer vår 2005 ( "vårkalender" for foreldre og andre berørte instanser): Skiaktivitetsdag onsdag 13. april - Galgo Fotografering man. 18. april: 1., 6 og 10 årstrinn Fredag 29. mai: nasjonal prøve 4. årstrinn Uke 18: ( mai) - friuke for hele skolen Mandag 9. mai og tirsdag 10. mai : nasjonale prøver 4. årstrinn Skrf. eksamen 10. årstrinn: perioden mai Tentamener årstrinn. perioden mai Ekskursjon Tromsø : småtrinnet: torsdag 26. mai. Våraktivitetsdag: onsdag 1. juni Arbeids- og reparasjonsdag: onsdag 8. juni Sommerfest og skoleavslutning: torsdag kveld - 16.juni i fra Storfjord kommune Kunngjøring folkemøter AREALPLAN Storfjord kommune inviterer til følgende folkemøter: Åpent folkemøte vedr arealdisponering i Skibotn/Apaja. Statens vegvesen deltar og orienterer om framtidig E6/E8. Skibotnsenteret kl 1830 Folkemøter om revisjon av kommuneplanens arealdel. På folkemøtene orienteres det om planarbeidet, og innspill til planen. Kommunen ønsker at folkemøtene skal gi tilbakemelding om planarbeidet. Elvevoll skole: kl 1900 Brenna skytterhus: kl 1900 Skibotnsenteret: kl 1900 Østre Åsen, 9046 Oteren Telefon Faks E-post Problemer med PCen? Nettverksetablering, bredbånd? Ønske om egen hjemmeside for bedriften? Nytt eller brukt datautstyr? Andre datarelaterte tjenester? Bruk oss - din lokale dataleverandør! Vi har nå utvidet kapasiteten ytterligere. Dan Grønli, Tom Kristiansen og Vidar Forsaa SOMMERVIKARER Vi trenger noen sommervikarer til renhold, resepsjon og kjøkken. Hvis du er fleksibel og interessert, kan du sender oss skriftlig noen ord om deg selv (alder, praksis, referanser) og hvordan vi kan komme i kontakt med deg. Skriv også hvilke områder du kan/vil arbeide innenfor. Send til Skibotnsenteret AS v/personal 9143 Skibotn eller via mail til Storfjord kommune e-postadresse

5 FYSAK Bli med TLF PRODUKTER SOM ER TILPASSET DE FLESTE TYPER HÅR OG HODEBUNN! Bygging av innendørs klatrevegg i Skibotnhallen på tur! FYSAK Storfjord og Skibotn mottak inviterer til felles tur for store og små mandager (oddetallsuker) torsdager (partallsuker) klokka Vi starter ved Skibotn mottak og legger løypa rundt Øvre Markedsplass boligfelt (forbi barnehagen og kirka) Ta med barnevogn, gå-staver eller bli med bare for å gå vanlig tur og være sosial! Slank og sunn med fibberrik hverdagskost og Ingers rugbrød 8 kvelders kurs kun 1.200,- Start kl 1900 i Kafeen, Samfunnshuset Påmelding v/ Anne Wiik Hansen / Skibotnhallen A/S jobber med å realisere en innendørs klatrevegg. Gjennom arbeidet med utformingen av klatreveggen er det lagt vekt på at den skal være et tilbud til både unge og gamle, nybegynnere og erfarne klatrere. Hvis alt går etter planen, vil klatreveggen bli bygget i løpet av sommeren/høsten 2005 For å få realisert klatreveggen er Skibotnhallen A/S avhengig av å få økonomisk støtte både fra private og det offentlige. Bidrag kan gis på følgende måter: Alternativ 1: Andel(er) i klatreveggen; à kr. 250,- pr. andel. (premier trekkes på andelene). Alternativ 2: Reklameplass 1 x 1 m skilt i 2 år; kr ,-. (inkludert mva og skiltkostnader). Videreføring av reklameplass etter 2 år koster 425,- kr pr år (inkludert mva). Alternativ 3: Reklameplass 1 x 2 m skilt i 2 år; kr ,- kr. (inkludert mva og skiltkostnader). Videreføring av reklameplass etter 2 år koster 850,- kr pr år (inkludert mva). De som ønsker å bidra kan ta kontakt (innen fredag 6. mai) med: Skibotnhallen A/S v/daglig leder Thorbein Gamst 9143 SKIBOTN Tlf: mail: Storfjord kommune tlf

6 i fra Storfjord kommune Nå så lang du vil Videregående opplæring for Voksne i Troms Voksenrett Er du født før 1978 og ikke har fullført videregående skole, har du rett til opplæring på videregående skoles nivå. Du har også rett til å få din realkompetanse vurdert. Realkompetanse - få papirer på det du kan! Realkompetanse er de kunnskaper, holdninger og ferdigheter du har skaffet deg gjennom arbeidsliv, ulike opplæringstiltak, organisasjonsliv og samfunnsliv for øvrig. Realkompetanse kan deles opp i tre kategorier: 1. Formell kompetanse. Denne er dokumentert i vitnemål, kompetansebevis eller andre offisielle papirer fra skole og utdanningsinstitusjoner. 2. Ikke-formell kompetanse. Dette er ferdigheter skaffet til veie gjennom ulike typer kurs og som er dokumentert gjennom kursbevis og/eller sertifikater. 3. Uformell kompetanse. Kunnskap og ferdigheter ervervet gjennom fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid, lønnet eller ulønnet arbeid eller annet. Etter en vurdering, vil du få utstedt en dokumentasjon på samlet realkompetanse. Dokumentert realkompetanse kan gi deg utdanning på kortere tid, og den kan styrke dine muligheter for å få arbeid eller nye arbeidsoppgaver. Fleksibel opplæring tilpasset din realkompetanse og livssituasjon Er du voksne og har rett, kan du få et tilbud som er tilpasset og tilrettelagt i forhold til egen kompetanse og livssituasjon. Du får et opplæringstilbud i samsvar med ønsket kompetanse. I Troms gis det opplæring for voksne innen studieforberedende fag og innen en rekke yrkesfaglige studieretninger. Nye tilbud opprettes ved behov. Voksnes rett stiller store krav til fleksibilitet i tilbudene. Avhengig av hvilken utdanning du søker, gis det i Troms opplæring etter ulike modeller: Studieverksted som er en fysisk møteplass der man kan knytte sosiale kontakter og samarbeide med andre voksne. I studieverksted deltar du i forelesninger og får faglig veiledning. Du får også veiledning i studieteknikk og arbeidsmetoder, og det er tilgang til diverse læremidler. Nettstøttet undervisning hvor du får tilgang på fagstoff og veiledning på nett. Disse kursene er ofte kombinert med fysiske samlinger. Kveldskurs og kurs som er organisert med helge- eller ukesamlinger. Lån og stipend Voksne som har planer om å ta utdanning, kan søke lån og stipend hos Lånekassen. Avhengig av størrelse på opplæringsbehov og inntekt, kan rett til lån og stipend innfris. For nærmere informasjon kontakt Lånekassen på telefon eller gå inn på Utdanningspermisjon Som arbeidstaker har du rett til permisjon inntil tre år hvis følgende kriterier er innfridd: Du har jobbet i minst tre år og har vært hos samme arbeidsgiver de siste to årene. Du skal delta i et organisert studietilbud Utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt. Permisjonen skal ikke være til hinder for arbeidsgivers planlegging av drift, og arbeidsgiver har ikke plikt til å betale lønn i permisjonstiden. Informasjon og veiledning Troms fylkeskommune har egen veiledningstjeneste for voksne. Denne finner du ved OPUS Tromsø og OPUS Harstad. For spørsmål knyttet til rett, realkompetansevurdering eller opplæring, kan du ringe gratis på telefon Vi hjelper deg gjerne! Dersom du ønsker realkompetansevurdering og tilbud om opplæring, søker du på eget skjema som du laster ned fra Troms fylkeskommunes hjemmeside: eller telefon:

7 LYNGENFJORD ASVO - en Vekst bedrift Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rundstykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf MØTELOKALER Har Dere behov for å leie møterom? Vi kan tilby ett ny-oppusset møterom med bord og stoler til ca personer. Rommet inneholder også div utstyr, tavle mm. Kaffetrakter og vannkoker. Etter avtale kan vi levere rundstykker, vafler, kaker mm. TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFO! RING Det er stor etterspørsel etter brukte: ski (barn/voksen), skisko, staver, akebrett, snowboard m/sko og bindinger, skøyter (kunstløp og hockey) SÅ OM DU HAR NOE DU IKKE BRUKER ELLER SOM IKKE PASSER, TA DET MED OG KOM TIL OSS! Ta en tur innom våre lokaler på Oteren. Bruktbutikk egenproduserte varer bakeriprodukter vi utfører også små oppdrag Vi har ryddet i butikken og fått mer plass til varer! Vi tar imot varer til vår bruktbutikk. Ta kontakt med oss på tlf Adr.: 9046 OTEREN Telefon: Mobiltelefon: E-post: Lyngenfjord ASVO AS på Oteren tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver for damer og herrer i et trivelig arbeidsmiljø. Mottar du uføretrygd og ønsker arbeid i et trivelig arbeidsmiljø? Ta kontakt med oss! VASKERI -MATTER, DUKER, GARDINER, DYNER, PUTER, SOVEPOSER, M.M. TRYKKERI VI HAR EGET TRYKKERI OG KAN GI TILBUD PÅ ALLE TYPER TRYKKSAKER, REKLAMESKILT UT- FØRT I TRE, METALL, PLAST ETC., T-SKJORTER MED BILDEMOTIVER, KRUS MED BILDE/TEKST, NAVNESKILT, BUTTONS, ETC. VEDPRODUKSJON VI PRODUSERER OG SELGER BJØRKEVED AV LOKALT VIRKE I 1000 LITERS SEKKER OG 60 LITERS SEKKER. (SPESIELLE LENGDER OG TYK- KELSER KAN SPESIALBESTILLES). LYNGENFJORD ASVO AS KAN OGSÅ UTFØRE TJENESTER TIL DET OF- FENTLIGE OG TIL PRIVATE (MALING/BEISING, RUNDVASK, ETC. OG VI HAR SYSTUE HVOR VI REPARERER TØY FOR PINGVINVASK Innlevering/utlev av tøy til vasking skjer ved våre lokaler på Oteren. Snekkerverksted Vi åpner nytt snekkerverksted og kan påta oss ulike reparasjonsoppdrag og snekring av produkter du ikke finner andre steder Reparasjon av institusjonsmøbler, stoler, bord, opp-pussing og lakkering. Ta kontakt med oss på telefon, eller kom innom Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

8 Hus/leilighet ønskes leid fra ca. 15. juli 2005 på Hatteng/ Brenna området. Vi er et ektepar med tre barn, henholdsvis 15, 13 og 5 år, som bor på østlandet. Vennligst kontakt oss Gunn Wigdahl eller Frode Barstad på tlf / Familie på snart 3 ønsker å leie bolig eller leilighet på Hatteng/Oteren fra ca. 01. juni-05. Ta kontakt med Ole Johnsen på tlf Hus el. leilighet ønskes leid, fortrinnsvis i indre Storfjord. Ta kontakt med Storfjord kommune v/ Aud Nystad tlf * Innsamlingsaksjonen til flomofrene i Asia Oteren framlag kr. 500,- Skibotn pensjonistforening kr ,- Innsamlingsbøsser FH Otertun kr. 744,- Balsfjord, Lyngen og Storfjord hørsellag avholder medlemsmøte på Valmuen (Oteren) tirsdag 3. mai kl Kommunens kontaktperson viser og demonstrerer hjelpemidler. Ta med noe til kaffen! Alle er hjertelig velkommen, også ikke-medlemmer! Styret Lyngshingst til salgs Flott liten, rød lyngshingst, LADAS, født juni 2004 på Elvevoll, selges. Han er mye håndert og har et veldig godt og rolig lynne. Spennede stamtavle. Høgmo Junior og Nèsti (mormor Sille 286) tlf (Ragnhild ) i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 15. hver måned. Kommunal informasjon blir prioritert først. Andre annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet og dersom plassen tillater det Av kapasitetshensyn vil Mangfolderen ha max 8 sider i framtidige utgaver. Vær derfor ute i god tid! e-post kommune.no tlf (sentralbord) el (direkte) Bygdekinoen Onsdag 27. april Otertun Lemony Snicket: En serie uheldige hendelser (7 år) 1 t 48 min Am. familiefilm Svigers er aller verst - Meet the Fockers (7 år) 1 t 55 min Am. komedie Les mer om filmene på www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen Oppdatert kommunal informasjon finner du på