i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere en trivelig sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6-2005. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere en trivelig sommer!"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Storfjord kommune Turkart for Lyngenhalvøya Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord. Kartet er å få kjøpt hos flere utsalgssteder i kommunene samt hos Skogmesteren og på Kulturkontoret. kr. 140,- Stedsnavn i Storfjord Roald A Larsen Samlinga med stedsnavn er nå innbundet i nytt opplag. Den inneholder til sammen 2703 stedsnavn fordelt på 283 sider, og er å få kjøpt på Kulturkontoret. Leilighet til leie i Skibotn. Tlf Terje Malin i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponerings-steder i kommunen. De verste stedene er på Olderbakken og i Njallevuohpi i Skibotn. Her vil oppryddingstiltak koste flere titusen kroner. Det er både unødvendig og ulovlig å kvitte seg med avfallet på denne måten. Avfallsservice as tar gratis imot alt avfall som naturlig hører til husholdningen. Hageavfall, kvister og greiner kan leveres gratis til behandlingsanlegget for organisk avfall i Skibotndalen. Avfallsservice as har containermottak for avfall på Hatteng og ved behandlingsanlegget i Skibotndalen. Vær snill og bruk disse mottakene. KAST IKKE SØPPEL I NATUREN! Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere en trivelig sommer! Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord Aksess AS Hei alle sammen! Nå som det går mot sommer, vi får i alle fall håpe det, så er vi Storfjord Aksess i ferd med å passere det vi hadde definert som kritisk masse hva antall kunder angår. Vi håper alle som nå benytter seg av våre tjenester er fornøyd med tjenestene. Vi vil nå prioritere å få til en videre utbygging i kommunen slik at flere enn de som er tilknyttet Storfjord Kabellag sitt nettverk kan få tilgang til våre tjenester. Områder for videre utbygging er Skibotn, Elvevoll, Signaldalen og området rundt Horsnes/Elsnes, i uprioritert rekkefølge. Hvilke som kommer først vil i stor grad avhenge av interessen fra mulige kunder i de aktuelle områdene. I løpet av sommeren vil vi gjøre endelig valg i forhold til hvilke områder som vi vil prioritere. Om noen har sterke ønsker så er det bare å ta kontakt med undertegnede på e-post eller telefon. Til slutt vil jeg bare få ønske dere alle sammen en riktig god sommer. Vennlig hilsen Trond Arne Kongsli Lyst til å bli svømmeinstruktør? FYSAK Storfjord ønsker et breiest mulig aktivitetstilbud i Storfjord, og dersom det blir nok påmeldte starter et 16 t begynnerkurs til høsten. Instruktør Trond Kristoffersen (svømmekretsen). Avgift: ca ,- Kontakt FYSAK-koordinator tlf Balsfjord, Lyngen og Storfjord hørsellag avholder åpent møte på Lyngseidet tirsdag 28. juni 2005 klokken Møtested : Gamle banksalen. Møt opp. Viktige saker. Enkel servering. Styret

3 i fra Sosialkontoret AKTUELLE HJELPETELEFONER for deg som ønsker noen å snakke med i fra Helsesjefen ENDRINGER VED LEGESENTERET MENTAL HELSE NORGES HJELPETELEFON Dette er et døgnåpent tilbud for alle som trenger noen å snakke med. Det kan være deg, eller noen i din familie, venner og bekjente som opplever en vanskelig livssituasjon. Først og fremst er de en lytter og samtalepartner for innringeren. Les mer på RUSTELEFONEN Rustelefonen er en landsomfattende hjelpeteledon for foreldre og ungdom som ønsker informasjon om rus og rusbruk. Telefonveilederne gir informasjon om rusmidler, rusbruk og hjelpetiltaki alle landsdeler. Telefonen er et samarbeid mellom sosial og helsedirektoratet og Oslo kommune. Det koster lokaltakst fra fasttelefon. Les mer på LANDSFORENINGEN MOT STOFFMISBRUK (LMS) Hjelpetelefonen for deg som har noen i familien som har problemer med narkotika. Gir råd, veiledning og noen å snakke med. Den som tar imot din samtale har taushetsplikt. Les mer på AA MIDT-TROMS Mobiltelefonen er betjent av Milton Skoglund i Heggelia. Han har kjent problemene på kroppen selv og kan være til god hjelp om du vil ut av problemene. Kommunelege I og fastlege Kadhim Mariadi har sagt opp sin stilling ved legesenteret i Storfjord, fra Det vil umiddelbart settes i gang en prosess for å finne ny fastlege til hans fastlegeliste, i utgangspunktet innen Det vil innhentes vikarer på hans fastlegeliste for sommeren -05, og innbyggerne i Storfjord kan forvente normal drift ved legekontoret i perioden før ny tilsettelse. For øvrig vil legekontoret i Skibotn være stengt i perioden til ut fra sommeravvikling og fellesferie. Storfjord kommune verdsetter det legearbeidet Mariadi har lagt ned for kommunens innbyggere, og ønsker ham lykke til videre i karrieren. STAUDER Åpningstilbud alle stauder kr. 30,- Åpningstider hverdager lørdager Stubbengs urte og blomstergård tlf (Göran Holmström)

4 i fra Driftsetaten BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for tilpasning av helårsboliger. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Tilskudd kan gis til husstander med minst ett medlem som enten er a) funksjonshemmet b) over 60 år c) eller sosialt vanskeligstilt. Det må vedlegges til søknaden: a) pristilbud fra godkjent entreprenør b) dokumentasjon på søkers årsinntekt og formue Søknadsskjema evt. opplysninger fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten tlf el TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGGING 2005 Storfjord kommune har en ordning med tilskudd til spredt boligbygging. Ordningen gjelder utenfor regulerte boligfelt etter bestemte regler. Byggherrer som skal igangsette boligbygging utenfor regulerte boligfelt i løpet av 2005 kan søke om tilskudd. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Driftsetaten ved Erling Lund, tlf. direkte Søknadsfrist 31. august 2005 Det er ingen søknadsfrist. STARTLÅN Husbanken innførte ny låneordning. Den nye låneordningen kalles startlån, og erstatter kjøps og etableringslån. Startlån kan gis som toppfinansiering med inntil 40% av lånesummen ved nybygging, rehabilitering og kjøp av bolig. Startlån er en behovsprøvd ordning som kan tilbys - ungdom i etableringsfasen - enslige forsørgere - barnefamilier - funksjonshemmede - flyktninger - andre økonomisk vanskeligstilte Søknadsskjema fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund, tlf el Det er ingen søknadsfrist. TILSKUDD TIL ETABLERING AV BOLIG Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for Etablering i bolig. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Etableringen gis til følgende husstander. - unge i etableringsfasen - enkeltpersoner for etablering og utbedring av bolig - vanskeligstilte - kjøp av bolig Vedlegg til søknaden: - dokumentasjon på siste års inntekt - totalkostnader ved - oppføring av bolig - utbedring av bolig - kjøp av selveid bolig Søknadsskjema evt. videre vedlegg til søknaden fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund tlf el Søknadsfrist 31. august 2005 Kommunal informasjon finner du alltid på

5 FYSAK Storfjord Trimpostkassekonkurranse Årets konkurranse er delt opp i ulike klasser slik at enda flere har muligheten til å delta 1 Barneklasse (0 15) inkl. funksjonshemmede Er du mellom 0 og 15 år eller har en funksjonehemming, må du ha skrevet navnet ditt inn i minst 10 av trimpostkasse-bøkene. Det er valgfritt hvilke postkasser du besøker. 2. Voksenklasse Er du voksen, må du som tidligere ha besøkt samtlige trimpostkasser som er satt ut i Storfjord. Per i dag er dette 22 stk. 3. Godt voksne (62+) Er du voksen og over 62 år kan du velge å stille i denne klassen. Da må du besøke minst 10 av de utsatte kassene. Hvilke er opp til deg sjøl å velge ut. Hvor finner jeg kassene? Steindalen ved Steindalshytta Steindalen ved brefoten Elvevolldalen ved Nervatnet Langdalen på Elvevoll Høgborri ved Elvevoll Falkstokkbakken på Oteren Oterbakken Otertun mot Mortendalen Rieppesteinan i Tverrdalen Bjørnhompen på Åsen Skjellhompen på Åsen Hatteng ved kirka Brenna mot Kitdalen Stordalen i Signaldalen Lupposkaret i Signaldalen Elsnesdalen ved Juvvavaggi Bollmannsveien Lulledalen skogsti Sledo i Skibotn Hengen i Skibotn Vardovarre i Skibotn Svarteberget i Skibotn FYSAK Troms har tildelt Aktivitetsmidler for 2005 og to FYSAK-tiltak i Storfjord har fått tilsammen ,- til gjennomføring. FYSAK Storfjord har fått 5.000,- til å lage et karthefte over trimpostkassene i området, og Skibotn IL har fått ,- Annonsere? Send e-post til

6 IMAGAI`SI MARSJEN En av Nord-Norges største turmarsjer Skibotn IL ønsker velkommen til BOLLMANNSVEIMARSJEN Sted: Akselstua, Steindalen Dato: Fredag 22.juli Start: Mellom kl Løyper: 5, 10 og 15 km. Salg av: Grillmat, kaffe/brus etc. ved Akselstua Vafler og kaffe selges også i Steindalshytta Sett av denne ettermiddagen og delta på en av Nord-Norges største turmarsjer, og opplev den unike stemningen. Info: Arr: Storeng Steindal Trim FJELLTRIMMEN 2005 Årets fjelltrim i regi av Storeng Steindal Trim er nå i gang. Postene er satt ut i mellom Elvevolldalen og Furuflaten, og de er plassert både på fjellene og i dalene. Postene blir værende ute til medio sept. Du samler poeng ved å besøke postene. Det er mulig å greie premiering med en tur på ett av fjellene, men du må gå flere turer hvis du besøker postene i dalen som er letter å komme til. Alle naturelskere oppfordres til å delta på årets fjelltrim. Opplev en fantastisk natur, og bli premiert for at du fikk en naturopplevelse av de sjeldne. Kartene fås kjøpt hos Furuflaten Nærkjøp, og hos Bernt Johansen i Steindalen Info: Arr: Storeng Steindal Trim 19. juni 2005 Start mellom kl og Marsjlengder er 5, 10, 11 og 16 km Turmarsjen har utgangspunkt/startsted fra Skibotnhallen med mulighet for påmelding på parkeringsplassen ved Bollmannsveien/Russeveien for 11 og 16 km. 5 og 10 km start ved Skibotnhallen. Buss fram til startsted: kr. 20,- IVV-stempling, egen medalje og årstegn. Salg av kaffe, vafler, grillmat m.m. Arrangør: Skibotn Idrettslag v/unni S. Brøndbo 9143 SKIBOTN Tlf Voksne kr. 50,- Barn kr. 30,- (under 16 år) Bare IVV-stempling kr. Lerdueskyting Fredager kl Salg av ammunisjon på stedet - Blandt landets biligste priser - Hagler til utlån - Enkel instruksjon til de som ønsker litt hjelp - Ved interesse vil det bli leid inn profesjonell instruktør i løpet av sesongen - Aldersgrense 15 år Storfjord Skytterlag Mangfolderen finner du på

7 LYNGENFJORD ASVO - en Vekst bedrift Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rundstykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf MØTELOKALER Har Dere behov for å leie møterom? Vi kan tilby ett ny-oppusset møterom med bord og stoler til ca personer. Rommet inneholder også div utstyr, tavle mm. Kaffetrakter og vannkoker. Etter avtale kan vi levere rundstykker, vafler, kaker mm. TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFO! RING Det er stor etterspørsel etter brukte: sykler til barn og voksen, sykkelhjelmer, møbler, hvitevarer mm. VI TAR IMOT! Ta en tur innom våre lokaler på Oteren. Bruktbutikk egenproduserte varer bakeriprodukter vi utfører også små oppdrag Vi har ryddet i butikken og fått mer plass til varer! Vi tar imot varer til vår bruktbutikk. Ta kontakt med oss på tlf Adr.: 9046 OTEREN Telefon: Mobiltelefon: E-post: Lyngenfjord ASVO AS på Oteren tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver for damer og herrer i et trivelig arbeidsmiljø. Mottar du uføretrygd og ønsker arbeid i et trivelig arbeidsmiljø? Ta kontakt med oss! SOMMEREN 2005 VEDTILBUD VED SOM BESTILLES I LØPET AV JUNI 2005 KJØRES UT TIL KUNDENE I STORFJORD FOR 1/2 PRIS. PLANTING/VANNING/LUKING KIRKEGÅRDENE I STORFJORD Ta kontakt med oss for avtale om Planting, vanning og luking på kirkegårdende Hatteng / Skibotn. Fellesferien (juli måned 2005) Lyngenfjord ASVO avd. Storfjord avvikler fellesferie i hele juli måned. I feriemåneden opprettholdes alle våre tilbud mht. vedsalg, mattevask, trykkeri m.m. I juli måned ber vi derfor våre kunder om å ta kontakt direkte med Lyngenfjord ASVO på Lyngseidet. Tlf God sommer!

8 Storfjord skytterlag savner en skivekikkert Dette er en kikkert som forstørrer svært mye og som vi har brukt i instruksjon for å slippe å gå fram til skivene for å se hvor skuddet sitter. Denne har nå vært borte svært lenge og vi ønsker svært gjerne å få denne tilbake. Det var en periode denne var på utlån rundt om hos medlemmer og andre og vi tror at så også er tilfelle denne gang og at vedkommende har glemt av dette. Vær snill å tenk etter om DU har lånt den og enda ikke levert den tilbake. Da er det på tide nå! Vi har bruk for den: Storfjord Skytterlag Signaldalelvas Grunneierlag EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Dato: Onsdag 6. juli 2005 Tid: Kl Sted: Hatteng Grillbar Sak: Forslag om vedtektsendring. Alle medlemmer blir skriftlig orientert. Spørsmål vedrørende saken rettes til: Hans Ove Heimstad tlf Fiske 2005 Signaldalelva Fiske tillatt i perioden , for Sone 1 fra Stengfossen og ned t.o.m Visste du at på 1800-tallet kom det opptil 200 reinraider til hvert enkelt vintermarked i Skibotn? Besøk Nord-Troms Museum sin utstilling på Skibotn gamle markedsplass og lær mer om markedshandelen i gamle dager I kontorbygget finner du også et godt utvalg av bøker med lokalhistoriske tema, samt hefter og bøker som omhandler læstadianismen. Vi selger også en rekke utgivelser av Nils-Aslak Valkeapää. Vil du bare ta en kopp kaffe og bla i bøker er du velkommen til det. Åpent fredag kl , lørdag og søndag i perioden 24.juni 31. juli. Kontakt oss om du ønsker omvisning utenom disse tidene; Tlf eller E-post; ARRANGEMENTER Reidun Mellem forteller om Bolagstida Fredag 15. juli kl Sted: Nord-Troms Museum, Markedsplassen, Skibotn. Kafé i Rastebyhuset. Bruktmarked Lørdag 30.juli fra kl Sted: Nord-Troms museum, Markedsplassen, Skibotn. Ta gjerne med ting du selv vil selge, og la ungene selge lekene de har vokst i fra. Kafé og Musikalske innslag Fiskedøgnet starter kl. 1700, slutter kl Fiske tillatt kl og kl Fiskeredskap; flue og mark uten søkke, maks krokstørrelse nr. 10. Se fiskeregler. Elva er delt inn i 3 soner. Det selges døgnkort for hver sone f.o.m. tirsdag t.o.m. lørdag. Pris døgnkort kr. 100,-. Desinfeksjon etter endt fiske kr 50,-. Depositum for desinfeksjon og innlevering av fangstrapport kr 300,-. Fiskekort selges hos Hans-Ove Heimstad, Melen. Tlf Det utlyses 6 sesongkort à kr ,- og 3 sesongkort for ungdom under 20 år á kr. 250,- Trekning etter skriftlig søknad til: Signaldalelvas Grunneierlag v/john Tore Johansen Melen, 9046 Oteren. Søknadsfrist fredag 8. juli. Trekning vil bli utført innen 12. juli. Spørsmål vedrørende fiske rettes til Hans Ove Heimstad tlf Oppsynstelefon Signaldalelvas Grunneierlag Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2005 i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr.

Detaljer

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 6-2004 i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponeringssteder

Detaljer

4-2004. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten. Merk! Telefon: 815 81744 eller 777 80800 mandag fredag 08.30 15.30 BRUK AV ILD I SKOG OG MARK

4-2004. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten. Merk! Telefon: 815 81744 eller 777 80800 mandag fredag 08.30 15.30 BRUK AV ILD I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 4-2004 i fra Storfjord kommune UTREDNING AV VINDKRAFTVERK I STORFJORD Nye åpningstider Tromsø likningskontor avd. Storfjord etatskontor Kontoret på Hatteng vil være åpent tirsdag og torsdag

Detaljer

10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006

10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006 FULLDISTRIBUSJON 10-2005 i fra Oppvekst og kultur Turkart for Lyngenhalvøya Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord, Tromsø

Detaljer

1-2005. Bruk av NØDTELEFON NR. 110 112 113. i fra Avfallsservice. i fra Rovviltkontakten. i fra Kulturkontoret FULLDISTRIBUSJON

1-2005. Bruk av NØDTELEFON NR. 110 112 113. i fra Avfallsservice. i fra Rovviltkontakten. i fra Kulturkontoret FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 1-2005 i fra Avfallsservice i fra Rovviltkontakten Etter nyttår blir det permanente endringer i renovasjonsrutene. Det som tidligere var kjørt i partallsuker vil nå bli kjørt i oddetallsuker.

Detaljer

6-2010. i fra Valmuen verksted. Valmuen verksted. Skibotn gamle markedsplass sommer 2010 FULLDISTRIBUSJON

6-2010. i fra Valmuen verksted. Valmuen verksted. Skibotn gamle markedsplass sommer 2010 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 6-2010 i fra Valmuen verksted Valmuen verksted Mange nye varer til salgs, både egenproduserte og i bruktbutikken. Vi tar gjerne mot lopper, - henter hvis det er ønskelig, telefon 777 14833.

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER FULLDISTRIBUSJON 5-2007 i fra Driftsetaten TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten OPPSTART FEIING 2007 Feieren start opp med feiing på Skibotn i uke 18. Deretter feies Østre

Detaljer

12-2004. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere. riktig god jul og et godt nytt år. i fra Skibotn skole. i fra Oppvekst og kultur.

12-2004. Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere. riktig god jul og et godt nytt år. i fra Skibotn skole. i fra Oppvekst og kultur. FULLDISTRIBUSJON 12-2004 i fra Skibotn skole JULEFERIE 2004 OG SKOLESTART 2005 Skibotn skole tar juleferie fredag 17. desember. Skolen starter opp igjen mandag 3. januar for ansatte og elever. SFO er åpen

Detaljer

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 10-2008 i fra Storfjord kommune Ledige stillinger som brannkonstabel Storfjord brann & redning søker etter brannkonstabler til brannstasjonen på Hatteng. Dette er et deltids brannvesen.

Detaljer

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 11-2004 i fra Skibotn skole Det er Åpen dag på Skibotn skole og samfunnshus, onsdag 17. november fra kl. 10.00-13.00. Bl. a: åpne klasserom med ulike aktiviteter, skolebandet opptrer,

Detaljer

2-2004. i fra Sosial og barnevernskontoret. i fra Kulturkontoret. i fra Næringsavdelinga. Lag og foreninger. Annonser til Mangfolderen

2-2004. i fra Sosial og barnevernskontoret. i fra Kulturkontoret. i fra Næringsavdelinga. Lag og foreninger. Annonser til Mangfolderen FULLDISTRIBUSJON 2-2004 i fra Kulturkontoret Lag og foreninger som avholder årsmøte og velger nytt styre bes sende kulturkontoret melding om dette slik at vi kan oppdatere vårt register. Dette vil sikre

Detaljer

Nye rutiner ved besøk på Rådhuset. En mer forutsigbar og effektiv arbeidshverdag for saksbehandlere, er også en effekt som er ønsket.

Nye rutiner ved besøk på Rådhuset. En mer forutsigbar og effektiv arbeidshverdag for saksbehandlere, er også en effekt som er ønsket. FULLDISTRIBUSJON 6-2012 i fra Storfjord kommune Nye rutiner ved besøk på Rådhuset Storfjord kommune jobber kontinuerlig for å forbedre rutiner med hensyn til sikkerhet og forutsigbarhet i servicen som

Detaljer

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten FULLDISTRIBUSJON 8-2006 i fra Helse og sosialetaten Etterlysning! Hvor er dere menn som vil arbeide i omsorgsyrker?? i fra Drifts og utviklingsetaten SØKNADSFRISTER FOND Dette gjelder regionale midler

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON FULLDISTRIBUSJON 10-2006 i fra Kommuneoverlegen BRUK AV AKUTTELEFON i fra PLO og Sosialavdelinga Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! Den senere tid har akutttelefon 777 15100 til Storfjord legesenter

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

3-2006. i fra Menighetsrådet. i fra Helse og sosialetaten ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA

3-2006. i fra Menighetsrådet. i fra Helse og sosialetaten ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER INFORMASJON OM FUGLEINFLUENSA FULLDISTRIBUSJON 3-2006 i fra Menighetsrådet ETTERLYSNING KONFIRMANT- KAPPER Storfjord menighetsråd etterlyser konfirmantkapper som er blitt borte. Vi ber om at alle som har hatt konfirmanter, undersøker

Detaljer

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006 FULLDISTRIBUSJON 2-2006 på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Februar: onsdag 08.02, 15.02, 22.02 Mars: onsdag 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 Møteplassen Temadag Onsdag 1.

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006 FULLDISTRIBUSJON 12-2005 Møteplassen på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Siste åpningsdag før jul blir onsdag 14.desember-05 Oppstart Møteplassen i januar 4. januar 2006 11.

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Lyst på en god lunsj? Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 1 - mars 2011

Kvænangs- budstikka. Lyst på en god lunsj? Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 1 - mars 2011 Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 1 - mars 2011 "Fjordpilken" fiskekonkurranse i Kvænangsbotn Lørdag 26.mars fra kl. 12.00-15.00 arrangeres "Fjordpilken" fiskekonkurranse på fjordisen

Detaljer

5-2010. i fra Kulturskolen. i fra PU-tjenesten. Fritid og avlasting. Utsatt frist for påmelding til kulturskolen FULLDISTRIBUSJON

5-2010. i fra Kulturskolen. i fra PU-tjenesten. Fritid og avlasting. Utsatt frist for påmelding til kulturskolen FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 5-2010 i fra PU-tjenesten Fritid og avlasting i fra Kulturskolen Utsatt frist for påmelding til kulturskolen Fagleder for Fritid og avlasting er Jill Fagerli Rådhuset, 9046 Oteren kontordager

Detaljer

9-2007 PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! i fra Storfjord kommune

9-2007 PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 9-2007 i fra Storfjord kommune PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! Storfjord kommune vil arbeide for å bedre sin plassering på Forbrukerrådets servicetopp Den plasseringen som Storfjord kommune

Detaljer

4-2009. Storfjord kommune. ønsker alle sine innbyggere og påskegjester. ei solrik og trivelig påske. i fra Storfjord kommune. i fra Drift og utvikling

4-2009. Storfjord kommune. ønsker alle sine innbyggere og påskegjester. ei solrik og trivelig påske. i fra Storfjord kommune. i fra Drift og utvikling FULLDISTRIBUSJON 4-2009 i fra Storfjord kommune Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere og påskegjester i fra Drift og utvikling MELDING OM PÅBEGYNT ARBEID MED HOVEDPLAN KOMMUNALE VEIER I henhold

Detaljer