i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Storfjord kommune. Turkart for Lyngenhalvøya TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Oppvekst og kultur Turkart for Lyngenhalvøya Nå kan du endelig få hele Lyngsalpan verneområde på et kartblad, sammen med de tilliggende områdene i Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord. Kartet er å få kjøpt hos flere utsalgssteder i kommunene samt hos Skogmesteren og på Kulturkontoret. kr. 140,- Stedsnavn i Storfjord Roald A Larsen Samlinga med stedsnavn er nå innbundet i nytt opplag. Den inneholder til sammen 2703 stedsnavn fordelt på 283 sider, og er å få kjøpt på Kulturkontoret. i fra Storfjord kommune TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006 Storfjord kommune administrerer transporttjenesten for funksjonshemmede i kommunen, med midler fra Troms Fylkeskommune. Transporttjenesten utføres av drosjene i kommunen, mot en egenandel på minimum 10%, minimum kr.10,00 pr. tur. Følgende kriterier må være oppfylt for å bli godkjent som bruker: Varig funksjonshemming på minst 2 år. Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av funksjonshemming. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å være gammel og dårlig til beins og/eller ha dårlige bussforbindelser eller ha lang vei til nærmeste buss - stopp. Personer som er innvilget transporttjeneste i 2004 eller 2005, behøver ikke å sende ny søknad. Personer som har blitt godkjent som bruker i 2003 må søke på nytt for å få utstett TT-kort. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunehuset tlf Søknaden sendes: Pleie og omsorg, Storfjord Kommune 9046 OTEREN. For nærmere informasjon kan Anne-Lena Dreyer kontaktes på tlf Søknadsfrist: Det gjøres oppmerksom på at søknadsskjemaet inneholder en spesifikk del som må utfylles av primærlegen før søknaden sendes inn. Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Driftsetaten STARTLÅN i fra Driftsetaten BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG Husbanken innførte ny låneordning. Den nye låneordningen kalles startlån, og erstatter kjøps og etableringslån. Startlån kan gis som toppfinansiering med inntil 40% av lånesummen ved nybygging, rehabilitering og kjøp av bolig. Startlån er en behovsprøvd ordning som kan tilbys - ungdom i etableringsfasen - enslige forsørgere - barnefamilier - funksjonshemmede - flyktninger - andre økonomisk vanskeligstilte Søknadsskjema fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund, tlf el Det er ingen søknadsfrist. Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for tilpasning av helårsboliger. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Tilskudd kan gis til husstander med minst ett medlem som enten er a) funksjonshemmet b) over 60 år c) eller sosialt vanskeligstilt. Det må vedlegges til søknaden: a) pristilbud fra godkjent entreprenør b) dokumentasjon på søkers årsinntekt og formue Søknadsskjema evt. opplysninger fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten tlf el Det er ingen søknadsfrist. i fra Storfjord kommune På Storfjord kommunes nettsider finner du nyttig informasjon om kommunens daglige oppgaver innefor alle etater. Sidene oppdateres stadig, og målet er at du som innbygger skal finne all den informasjon du har bruk for på nettet. I dag kan du finne følgende informasjon: - sakspapirer og møteprotokoller - kommunale avgifter og gebyrer - oppdatert kommunal informasjon - søknadsskjema - m.m.

3 i fra Oppvekst og kulturetaten Samer og kvener som tapte skolegang under 2. verdenskrig kan nå søke om billighetserstatning Mange samer og kvener som mistet skolegang under 2. verdenskrig vil nå kunne få billighetserstatning. Dette ble bestemt av Stortinget 4. april i år, som da sluttet seg til regjeringens forslag i St.meld. nr. 44 ( ) Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener. Det er tre vilkår som må være oppfylt for å få billighetserstatning: - Skolegangen må være tapt under krigsårene eller rett etterpå som en direkte følge av krigen. - Ordningen gjelder bare personer som hadde samisk, kvensk eller finsk som morsmål, og som heller ikke behersket norsk da de begynte på skolen. - Man må ha tapt minst 1,5 års skolegang. I denne beregningen skal også en eventuell etterskolering tas med. Det betyr at dersom man til sammen har fått mer enn fem og et halvt års skolegang når man legger sammen opprinnelig skolegang og det man fikk som etterskolering etter krigen, vil man ikke ha rett til billighetserstatning. Alle disse vilkårene må være oppfylt. Søknader om billighetserstatning skal sendes: Justissekretariatene Postboks 8027 Dep 0030 OSLO Kommunen kan gi nærmere informasjon, og er behjelpelig med å fylle ut søknader. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med advokat. Oppvekst- og kulturetaten Tlf i fra Driftsetaten OPPSTART FEIING 2005 Storfjord kommune har også i år engasjert feiere fra Lyngen, Kåfjord og Nordreisa til å utføre feierarbeidet. Feiingen starter mandag 24.oktober. Huseierne plikter å ha typegodkjent takstige forskriftsmessig festet på taket. Hvis du er i tvil om din stige er god nok, bes det om at du tar opp saken med feieren når han er på stedet. Huseierne skal også reise veggstige den dagen feieren er på besøk. Veggstigen skal sikres slik at den ikke sklir. I boliger der huseieren ikke klarer å reise stige av helsemessige grunner, vil feieren selv reise stigen og ta den ned. I år vil også feierne føre tilsyn med piper og ildsteder i noen av boligene. i fra Helseetaten Nå er det enkelt å finne og bytte fastlege selv! Snarvei til MinFastlege er For å logge seg på løsningen må man oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

4 i fra Kulturkontoret Frist for innlevering av søknad om SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november i fra Kulturkontoret Frist for innlevering av søknad om FRILUFTSMIDLER til kommunen er 1. november Lag og foreninger som har planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg, bør snarest mulig komme i gang med konkret planlegging. Nærmiljøanlegg tilskudd inntil 50% kostnadsramme kr kr Ordinære anlegg tilskudd inntil 42% kostnadsramme kr Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes, med kostnads og finansieringsplan, før endelig søknad leveres inn innen fristen. Ta kontakt med kulturkontoret tlf eller * Forsøksordninga med forenkla tilskuddsordning til MINDRE KOSTNADSKREVENDE NÆRMILJØANLEGG videreføres også neste år. Disse anleggene kan motta støtte med inntil 50% av godkjente kostnader. Øvre begrensning er satt til kr ,-. (min. støtte kr ,- max kr ,-) Disse søknadene har ingen søknadsfrist, og behandles fortløpende f.o.m. mai 2006! Frivillige lag og organisasjoner, friluftsråd og kommuner kan søke om midler til gjennomføring av friluftslivstiltak. Tiltak som utløser dugnadsaktivitet og lokalt engasjement og som gir informasjon om natur og friluftsliv, og tiltak som er tilretteleggende og som fremmer fysisk aktivitet kan få støtte. Kommersielle tiltak og tiltak som faller inn under rammen for spillemidler kan ikke få støtte. Ta kontakt med kulturkontoret tlf eller i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER Det er i 2005 avsatt kr ,- i frie kulturmidler og alle kan søke om tilskudd til ulike kulturformål. Unntaket er søknader som gjelder alminnelige driftsutgifter for lag og foreninger. Søkemuligheter hele året! Ta kontakt med kulturkontoret. Kommunal informasjon finner du alltid på

5 FYSAK Storfjord Vinnere av trimpostkassekonkurransen I år har totalt 31 deltakere kvalifisert seg til å være med i konkurransen. Ved ei høytidelig trekning på Kulturkontoret 10. oktober 2005, med FYSAK-koordinator og kulturkonsulent til stede, er det trukket ut en vinner i hver klasse. Etter ei vurdering er klassen for funksjonshemmede slått sammen med klassen 62+, i stedet for barneklassen. Deltakerpremissene er fremdeles de samme. 2. Voksenklasse Totalt 15 deltakere. Den spreke vinneren heter Unni Seppola Brøndbo De andre deltakerne var: Turid Steinnes, Sigmund Steinnes, Roger Mikalsen, Solveig Sommerseth, Inger E Henriksen, Asle Henriksen, Ann-Mari Strandvoll, Terje M Olsen, Vidar Forsaa, Mona Forsaa, Rigmor Andreassen, Tom Kristiansen, Svanhild Myrhaug, Ester Larsen. 3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede Totalt 6 deltakere. Den spreke vinneren heter Birgit Pedersen De andre deltakerne var: Annbjørg Karlsen, Mariann Olsen, Bjørg Broeng, Gunhild Johansen, Oliva Jørgensen. Grunnkurs svømmeinstruktør Annonsere? Send e-post til

6 FYSAK Storfjord Aktivitetskalender 05/06 FYSAK og Folkehelse Storfjord ønsker også i år å samle alle faste ukentlige aktiviteter i en felles kalender, slik at alle får en oversikt over det brede aktivitetstilbudet som finnes i kommunen. Dette være seg både aktiviteter som innebærer fysisk aktivitet og andre typer aktiviteter. FYSAK- og Folkehelsekoordinator har forsøkt å skaffe en oversikt, men den er fortsatt ikke fullstendig. Noen lag og foreninger har ikke kommet igang enda, andre har ikke ukentlige tilbud. Vet du om aktiviteter som bør være med på denne oversikten, så ta kontakt! Oppdatert oversikt er å finne på Aktivitet Tid og sted Målgruppe Kontaktperson Aerobic man 19.00, Otertun voksne Basseng man 18.30, Skibotnsenteret ons , Skibotnsenteret Fotball ons , Elvevoll oppv.sent. Fysiotrening man , Helsehuset tors 19.00, Hatteng gymsal Innebandy tirs , Skibotn samf.hus tors , Hatteng gymsal voksne barn og voksne unge og gamle voksne og eldre voksne Sturla Bjerkemo tlf Skibotnsenteret tlf Helge Nilsen tlf Gunn-Anja Mellum tlf Gunn-Anja Mellum tlf kl Laila Th. Johnsen tlf ungdom Thorbein Gamst tlf Annonsere? Send e-post til

7 FYSAK Storfjord Aktivitet Tid og sted Målgruppe Kontaktperson Innebandy +badstue tirs 20.00, Skibotnhallen Juniorklubb (oddetallsuker) fre , Skibotn ungd.klubb Seniordans man 18.30, Brenna skytterhus voksne Viggo Johansen tlf kl Laila Th. Johnsen tlf voksne Audhild Myrvoll tlf Speideren man (var. tid) barn 5. kl + Håvard og Liv- Kirsti Pedersen tlf man , Hatteng skole Ungdomsklubb man , Skibotn ungd.klubb (oddetallsuker) fre , Skibotn ungd.klubb Volleyball tirs , Hatteng gymsal ons , Skibotn samf.hus barn 2. 4 kl. Håvard og Liv- Kirsti Pedersen tlf kl 17 år Laila Th. Johnsen tlf kl 17 år Laila Th. Johnsen tlf voksne voksne Maria Figenschau, tlf Caroline Ingebrigtsen tlf Annonsere? Send e-post til

8 FYSAK Storfjord INVITASJON TIL FOLKEMØ- TE PARTNERSKAP FOR FOL- KEHELSE Det inviteres herved til folkemøte for Folkehelse i Storfjord torsdag 20. oktober kl møterommet Storfjord kommunehus Storfjord kommune inngikk partnerskap for folkehelse med Troms fylkeskommune våren Dette innebærer et langsiktig og formalisert samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og frivillige organisasjoner. Grunntanken i partnerskapet er å gjøre det enklere for kommunene å iverksette gode folkehelsetiltak og lage en folkehelsestrategi. Det er et mål å strukturere det arbeidet som allerede gjøres og koordinere de ressursene som finnes i kommunen per i dag. På den måten kan arbeidet bedres og ressurser frigjøres og omstilles, slik at kvaliteten og kvantiteten i folkehelsearbeidet styrkes. På møtet vil Anette Myrvang, prosjektleder for folkehelsesatsningen i Troms, orientere om prosjektet. Målet for folkemøtet er å kartlegge ressurser som finnes i Storfjord per i dag, og de områder hvor vi trenger å bli bedre. Dette vil være grunnlaget for det videre folkehelsearbeidet i Storfjord. Håper at flest mulig har anledning til å delta! Vel møtt! Med hilsen Annonsere? Send e-post til

9 TV-AKSJONEN 2005 DRØMMEFANGER. To millioner jentebarn kjønnslemlestes hvert år. Flere millioner kvinner kjøpes og selges over landegrensene. Hver fjerde kvinne mishandles i eget hjem. Det er tall man kan sette seg ned og gråte av. Eller tall man kan reise seg opp og gjøre noe med. TV-aksjonen Drømmefanger har valgt det siste. Gjennom å støtte TV-aksjonen Drømmefanger bidrar du til at voldsutsatte kvinner får en slutt på marerittet. Sammen kan vi gjøre drømmen om en verden uten vold mot kvinner til virkelighet. Hovedkomiteen for innsamlingsaksjonen ønsker å starte innsamlinga med å invitere til kulturarrangenment søndag 16. oktober kl på Otertun Det vil bli et variert program både for små og store der bl.a. følgende aktører skal bidra: - Kine Hellebust med barnetime - Storfjord musikk- og kulturskole med flere innslag - Storfjordkoret - Ungdommer opptrer - Bente Arntsen med "eksotisk dans" - Diktlesing Underveis blir det pause med kafèsalg og åresalg med fine gevinster. Hele overskuddet av arrangementet går til TV-aksjonen. Hovedkomiteen vil dessuten oppfordre bedrifter, lag og foreninger til å gi gave til aksjonen og samtidig utfordre andre til å gi. Skolene har fått tilsendt aksjons-materiale og oppfordres til å jobbe med det, og kanskje også gjennomføre en liten turmarsj til inntekt for aksjonen. Bankkontonr. til TV-aksjonen i Storfjord er: NB! Mandag 17.oktober sender NRK 1 programmet "Faktor" der en norsk kvinne forteller om sine mishandlings- og voldsopplevelser i sitt eget hjem. Sammen med to barn rømte hun fra mannen i Oslo, men ble funnet igjen i Tromsø. Hun levde skjult og byttet identitet. I vår tok hun tilbake sitt eget navn. Hun arbeider for TVaksjonen i Tromsø. Skjervøy Nærradio sender program om innsamlingsaksjonen i Nord-Troms fredag 14.oktober kl Til denne aksjonen oppfordres alle kommunestyremedlemmer i Storfjord til bøssebærere. Med ønske om stor oppslutning om "Drømmefanger-aksjonen" i vår kommune, sender vi denne hilsen fra hovedkomiteen Gunhild Johansen Ester Larsen Elna Karlsen Geir Olsen Anne-Marie Nilsen Mangfolderen finner du på

10 Årets største begivenhet finner sted i Skibotnhallen Vi tar i mot ting og tang til hus og hjem! Alt fra møbler til husgeråd! Det er mange elever/studenter som trenger utstyr når de flytter hjemmefra. Lørdag 15. oktober kl Åpning av klatrevegg i Skibotnhallen Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rund-stykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf Åpningsforedrag med fjellklatrer Sjur Nesheim Barnetime med Kine Hellebust - Urpremiere på nye barnesanger, og egen klatrevise til klatreveggen. Offisiell åpning med Fylkesordfører Ronald Rindestu GJENBRUK! Vi tar imot stearinlys og stearinlys rester, i alle regnbuens farger. Disse skal vi støpe lys av, i nye spennende farger som vi selger i vår bruktbutikk. Velkommen innom vår butikk! Demonstrasjonsklatring med proffesjonelle klatrere, - mulighet for alle å prøveklatre. Skibotn idrettslag står for kafèsalg. Gratis inngang! Alle velkommen! Mangfolderen finner du på

11 BYGDAS JULEBORD REDUSERT TANNLEGEKAPASITET VI GJENTAR FJORÅRETS SUKSSES OG SLÅR I ÅR TIL MED LEVENDE MUSIKK ( RONNY HARTVIKSEN ) DET VIL BLI SERVERING AV TRADI- SJONELL JULEMAT OG KOLDTBORD BEGIVENHETEN FINNER STED PÅ ELVEVOLL OPPVEKSTSENTER DEN PRIS PER VOKSNE PRIS PER BARN PÅMELDING TIL ROAR ANDRÈ NYHEIM TLF MOB E-POST Redusert tannlegekapasitet på Hatteng tannklinikk fra 1. oktober Alle barn og andre prioriterte grupper får behandling som tidligere. Redusert kapasitet for voksne pasienter. De bes eventuelt ta kontakt med Lyngseidet tannklinikk eller andre klinikker i distriktet. Med vennlig hilsen Overtannlegen i Nord Troms VELKOMMEN ARR: VESTRE STORFJORD LYSLØYPELAG Kurs starter nå - fortsatt ledige plasser: Lyngenfjord Bedriftshelsetjeneste 9046 Oteren Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Helhetlig tilbud innen helse, miljø og sikkerhet - Finsk for nybegynnere, Skibotn - Jegerprøven, Nordkjosbotn/ Brenna - Data 65+/ Data for nybegynnere/ Data for bønder, Nordkjosbotn - Bilfører 65+, Lyngseidet Interessert? Ta kontakt snarest! Tlf , faks , e-post

12 Til alle gamle og nye korpsmusikere! Nå starter vi opp med øvinger på gml. Lyngenfjord hotell. Så nå er det bare å blåse støvet av instrumentet, og har du ikke eget instrument så får du låne et av musikkskolen. Det blir øving den siste Søndagen hver måned til å begynne med så får vi se om vi intensiverer øvinga hvis vi får noen oppdrag. Vi vil i alle fall prøve å få spille litt til jul og 17. mai. Vi vet om noen som spiller / har spilt før, men kanskje kjenner du noen som du kan lokke med deg på øving. Jo flere jo bedre! Da håper jeg at mange møtes til neste øving søndag 30. oktober kl Hvis du vil tjuvstarte med øving og trenger å låne instrument, - ta kontakt med meg (Line) på tlf Hilsen Line & Co Storfjordkoret trenger fortsatt flere røster. Koret skal framføre julekonsert helgen 10./11.desember, og øver følgende helger: 15. og og og Altså ingen ukedager foreløpig. Øvingssted "Gamle Lyngenfjord". Kom og bli med på dette prosjektet!! Denne plassen er gratis! Alle annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet og dersom plassen tillater det. Kommunal informasjon blir prioritert først. Send annonsen til e-post kommune.no eller ring i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Bygdekinoen Fredag 28. oktober Otertun Charlie og sjokoladefabrikken (7 år) 1 t 55 min Am. barnefilm Giganten (alle) 1 t 27 min No. dokumentar Bygdekinoen Onsdag 9. november Otertun (se oppslag!) Pitbullterje ( ) 1 t 30 min No. komedie Valiant (7 år) 1 t 16 min Eng. familiefilm Wedding Crashers (11 år) 1 t 59 min Am. komedie Les mer om filmene på troms:otertun.html Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON FULLDISTRIBUSJON 10-2006 i fra Kommuneoverlegen BRUK AV AKUTTELEFON i fra PLO og Sosialavdelinga Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! Den senere tid har akutttelefon 777 15100 til Storfjord legesenter

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 11-2004 i fra Skibotn skole Det er Åpen dag på Skibotn skole og samfunnshus, onsdag 17. november fra kl. 10.00-13.00. Bl. a: åpne klasserom med ulike aktiviteter, skolebandet opptrer,

Detaljer

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten FULLDISTRIBUSJON 8-2006 i fra Helse og sosialetaten Etterlysning! Hvor er dere menn som vil arbeide i omsorgsyrker?? i fra Drifts og utviklingsetaten SØKNADSFRISTER FOND Dette gjelder regionale midler

Detaljer

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2005 i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr.

Detaljer

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006 FULLDISTRIBUSJON 2-2006 på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Februar: onsdag 08.02, 15.02, 22.02 Mars: onsdag 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 Møteplassen Temadag Onsdag 1.

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

10-2007. i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER

10-2007. i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER FULLDISTRIBUSJON 10-2007 i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER 77 21 28 00 Faks 77 21 28 01 I en overgangsperiode vil de gamle numrene fungere. Vi kommer i neste utgave av Mangfolderen

Detaljer

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 6-2004 i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponeringssteder

Detaljer

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006 FULLDISTRIBUSJON 12-2005 Møteplassen på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Siste åpningsdag før jul blir onsdag 14.desember-05 Oppstart Møteplassen i januar 4. januar 2006 11.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

VÆRØYPOSTEN SEPTEMBER 2010

VÆRØYPOSTEN SEPTEMBER 2010 VÆRØYPOSTEN SEPTEMBER 2010 I fravær de vanlige sommerarrangementene tok Paal Arnesen og Rolf Helge Skavhaug initiativet til en egen Værøyfestival som ble arrangert for første gang i juli i år. Lofoten

Detaljer

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER FULLDISTRIBUSJON 5-2007 i fra Driftsetaten TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten OPPSTART FEIING 2007 Feieren start opp med feiing på Skibotn i uke 18. Deretter feies Østre

Detaljer

1-2007. Ny redaktør for Mangfolderen LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten

1-2007. Ny redaktør for Mangfolderen LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 1-2007 i fra Storfjord kommune Ny redaktør for Mangfolderen i fra Driftsetaten LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN Fra og med januar blir Mangfolderen redigert av sekretær Anne-Mette Lind.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Sørreisa kommune Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2014 Lag og foreninger Kjerneverdien for Sørreisa er frivillige lag og foreninger. I vinter har vi fra kommunen

Detaljer

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa Sørreisa kommune Julehandel i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2013 er at kommunestyret er tydelig og enig med seg sjøl! Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser dette. Det var

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2004, 18. mars Årg. Hurra for Rennebu I siste utgave av bladet Hytteliv får Rennebu uforbeholden ros på lederplass. Bakgrunnen er kommunens

Detaljer