Møteplassen. Temadag Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken til Februar: onsdag 08.02, 15.02, Mars: onsdag 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, Møteplassen Temadag Onsdag 1. mars kl på Hatteng grillbar I forbindelse med Prosjekt Frivillighetssentral vil Sparebank1 Nord Norge komme og orientere om for eksempel bruk av data, - telefon, - kort o.l. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006 Det er satt av kr ,- til fordeling av frie kulturmidler i Midlene skal møte behovet for fleksibilitet i Storfjord kommunes støtteordning til kulturformål ved å, i motsetning til de generelle kulturmidlene, kunne tildeles etter behov gjennom hele året. Midlene skal brukes til å støtte spesielle prosjekter, arrangementer og aktivitetsfremmende tiltak i lokal eller regional regi, i tillegg til sponsorstøtte, annonsestøtte og lotteristøtte. Midlene skal ikke gå til å dekke alminnelige driftsutgifter. Mer utfyllende retningslinjer for søknad og tildeling av disse midlene er å finne på Kultur og fritid Det finnes ikke eget skjema for denne ordninga. Spørsmål kan rettes til kulturkonsulenten på tlf Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Drifts og utviklingsetaten FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØP/ FASTSETTELSE AV GEBYRSATS FOR VANN- GEBYR LANDBRUKSBYGG Driftstyret vedtok i sak 0007/06 følgende: Endring av forskrift om vann- og avløpsgebyr: Forslaget til endringer av forskrift om vann og avløpsgebyr legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter på høring. Gebyrsats for landbruksbygg: Etter bruksareal: Abonnementsgebyr fastsettes til kr. 500,- eks.mva/pr.år Vannavgift (forbruksgebyr) fastsettes til kr. 1,- + mva/m2 BRA Dersom grunneier ønsker å montere vannmåler og betale etter faktisk målt forbruk godkjennes dette under forutsetning at vannmåleren er av godkjent merke og montert av godkjent rørlegger. Etter målt forbruk: Abonnementsgebyr inntil 500m3 kr. 500,- eks. mva/år m3 kr. 1000,- eks. mva/år 1000m3 og høyere kr. 3000,- eks.mva/år Vannavgift fastsettes til kr. 0,75 eks.mva/m3 FELLES FOR ALLE PLANER Se også Planene legges også ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset i tidsrommet Merknader må være Storfjord kommune i hende innen Planforslaget fås ved henvendelse til Storfjord kommune i fra Drifts og utviklingsetaten SENTRUMSPLAN SKIBOTN Vedtak Kommunestyret sak 0063/05: 1. Storfjord kommunestyre vedtar å inngå samarbeide med Statens vegvesen om utarbeiding av en sentrumsutviklingsplan for Skibotn. Denne gis form av en reguleringsplan for sentrumsområdet i Skibotn. 2. Hensikten med plansamarbeidet er todelt: Planen skal sikre en trafikksikker E6 gjennom sentrum med nødvendige vegkryss og tilhørende gang- og sykkelveger. Planen skal legge til rette for et attraktivt sentrum med godt bomiljø og gode nærings- og servicearealer. 3. Storfjord kommunestyre godkjenner at planarbeidet skjer i samarbeide med Statens vegvesen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nærmere avtale med Statens vegvesen. Storfjord kommunes kostnader dekkes i hovedsak med egeninnsats i planarbeidet. Eventuelle kostnader til prosjektet utover egeninnsats tas opp til politisk behandling i budsjettsammenheng 4. Storfjord kommune ved drift/næring er sekretærer for planarbeidet og utarbeider planen ved hjelp av kommunens GIS-verktøy 5. Det velges en styringsgruppe for planarbeidet som skal bestå av følgende: a. Leder driftstyret/planutvalget b. Anne Wiik Hansen c. Skibotn bygdeutvalg utpeker en representant d. Næringslivet i Skibotn utpeker en representant e. Rådmannen f. Statens vegvesen utpeker en representant 6. Planarbeidet igangsettes etter avtale mellom partene og fullføres tidligst mulig i VEINAVN I STORFJORD Vedtak Driftstyret sak 0082/05: Kommunalt vedtatte veinavn fra 1996 og navnekonsulentens tilråding fra 1998 (liste) sendes ut på høring til aktuelle instanser. Det bes samtidig om innspill i forhold til eventuelle nye veier og regulerte felt der det er behov for navn. Se også

3 i fra Drifts og utviklingsetaten i fra Storfjord kommune REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Driftstyret vedtok i sak 0009/06 følgende: Plandokumentet ajourføres. Det innhentes innspill til planrevisjonen fra berørte parter før saken tas opp til politisk behandling. HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2006 Driftstyret vedtok i sak 0010/06 følgende: Handlingsplanen for trafikksikkerhet 2005 ajourføres og sendes ut til berørte parter for innhenting av innspill sammen med kommunedelplan for trafikksikkerhet. FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN ØVRE MARKEDSPLASS, SKIBOTN Vedtak Driftstyret sak 0080/05: Følgende reguleringsendring tilrås: 1. Arealet på nordsiden av Solliveien innreguleres som tilleggstomt til boligtomt nr Arealet på sørsiden av Solliveien reguleres som boligtomt. 3. Solliveien innreguleres som privat felles atkomst for Statsskog, gnr 45 bnr 2 og eiendommen Solli gnr 45 bnr FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN BENSJORD HYTTEFELT Vedtak Driftstyret sak 0081/05: Etter befaring utgår nausttomtene, og tomt nr. 3 og 4 utvides ikke med 8 meter mot sjø. Søknad om reguleringsendring sendes på begrenset høring til naboer og berørte parter, samt legges ut til offentlig ettersyn. Se også FORLIKSRÅDET Politi- og lensmannsetaten overtar sekretariatsfunksjonen for forliksrådene fra Administrativt ansvar for forliksrådene vil bli flyttet fra den enkelte kommune til Justisdepartementet. Dermed skal ny adresse benyttes ved framtidige henvendelser. Enkelte lensmenn vil med denne endringa få ansvaret for sekretariatsfunksjonene i flere kommuner. Post til forliksrådene skal sendes til samme postadresse som postadressen til de respektive lensmannskontor. For innbyggere i Storfjord kommune vil dermed korrekt adresse fra og med i år være: Lyngen lensmannskontor Postadresse: Postboks 54, 9142 Skibotn Besøksadresse: 9143 Skibotn i fra Kulturkontoret ÅRSMØTER!. Lag og foreninger som avholder årsmøte må husker å melde fra til Storfjord kommune om endringer i styret, slik at vi har rett adressat for utsending av informasjon og søknadspapirer i

4 i fra Helse- og sosialetaten EGENANDELER PÅ FYSIOTERAPI I bruktbutikken bugner det av møbler og annet som vi har fått inn - kom å ta en titt! Storfjord kommune vil informere om at det fra er innført egenandel på fysioterapi med kr. 50,- pr behandling. Unntak er yrkesskadde og barn under 12 år. Ved yrkesskade må trygdekontorets tilsagn innhentes før behandling starter. Takstene for stønad til dekning av utgifter til fysioterapi er fastsatt av Helse- og sosialdepartementet 21. des. 2005, med hjemmel i lov 28. febr. 1997, nr 19 om folketrygd ( folketrygdloven) 5-8 femte ledd og 22-2 andre ledd. Egenandelen er fastsatt i samme lovhjemmel. Vi tar i mot ting og tang til hus og hjem! Vi minner om at vi tar imot brukt & nytt til vår bruktbutikk. Alt fra møbler til husgeråd! Pocketbøker / tegneserier: Vi har det siste året hatt kjempeetterspørsel etter brukte pocketbøker og tegneserier av forskjellige slag, så om du har noen hjemme du ikke lenger trenger så tar vi gjerne imot. Oppslag om ordninga hos fysioterapeuten. Helse og sosialsjefen i fra Musikk og kulturskolen Musikk- og kulturskolen trenger diverse utstyr til våre lokaler på Lyngenfjord. Hvis noen har et gammelt lite kjøleskap, micro eller en vannkoker som dere ikke trenger lengre er vi glad for å få det som gave. Ta kontakt med Line på tlf Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rund-stykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf Velkommen innom vår butikk! Kommunal informasjon finner du alltid på

5 FYSAK Storfjord Bassengtrim Bassengtrening med fysioterapeut på Skibotnsenteret tirsdag kl Aerobic Grønn resept Fysisk aktivitet har svært gode effekter på fysisk og psykisk helse. I den forbindelse har leger anledning til å skrive ut en såkalt "Grønn Resept" (GR) til pasienter med diabetes type 2 og/eller pasienter med høyt blodtrykk. GR er en resept på fysisk aktivitet i stedet for medikamenter. FYSAK og Folkehelse Storfjord jobber for at Storfjords GR-pasienter skal få et godt tilrettelagt treningstilbud. For at tilbudet skal bli så bredt som mulig, oppfordres enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å lede aktivitet, til å ta kontakt med FYSAK- og Folkehelsekoordinator. Disse kan få tilbud om kursing. Storfjords tilbud til GR-pasienter vil annonseres i Mangfolderen fortløpende. Vi håper at lag, foreninger og enkeltpersoner tar kontakt, slik at listen over tilbud stadig vokser! Hver mandag kl på Hatteng skole kr. 45,- per gang ungdom under 18 år kr. 20,- per gang Aerobic-instruktør Anita Hansen tlf Ta med: Vannflaske, gode innesko og liggeunderlag. Vel møtt! GR-tilbud anno februar 2006 Storfjord Seniordans Kontaktperson Audhild Myrvoll, tlf: Trening hver mandag på Skytterhuset på Brenna FYSIOtrim m/ Gunn Anja - Bassengtrening tirsdag på Skibotnsenteret - Trenings-gruppe torsdag kl. 19 på Hatteng gym - Stoltrim mandag kl. 12 på Helsehuset Har du spørsmål om grønn resept, kan du snakke Annonsere? Send e-post til

6 i fra Storfjord kommune NYANSATTE I ADMINISTRASJONEN Ny drifts og næringsmedarbeider John Egil Ottosen, opprinnelig fra Skibotn er tilsatt som drifts- og næringsmedarbeider. Han skal jobbe med tekniske drifts- og planleggingsoppgaver samt være kommunens hovedkontakt i næringssaker. Ottosen tiltrer stillingen Ny økonomikonsulent Aina Rydningen, Kitdal er tilsatt som økonomikonsulent hos skatteoppkreveren med tiltredelse etter nærmere avtale. Hun overtar stillingen etter Åge Tillnes som går av med tidligpensjon senest i fra Storfjord kommune TILKALLINGSVIKARER Skoler, barnehager og musikk-og kulturskolen har ofte behov for tilkallingsvikarer for lærere, assistenter og andre. Kanskje det kan være noe for akkurat DEG? Du får veiledning og noen som setter deg inn i arbeidet på arbeidsplassen. Hvis du kan tenke deg å jobbe i et spennende og utfordrende miljø blant barn og voksne; - ta kontakt med den enkelte institusjon eller med Oppvekst og kulturetaten. Fortell hva du kan bidra med og hvor i kommunen du kan være tilgjengelig. i fra Storfjord kommune LEDIGE STILLINGER Det lyses med dette ut flere ledige stillinger i Storfjord kommune for snarlig tiltredelse. Fullstendige utlysningstekster finner du ved å gå inn på kommunens hjemmesider no link ledige stillinger. Du er velkommen som søker til: - Økonomisjef - 100%-stilling vikariat med mulighet for fast tilsetting - Undervisningsinspektør - 100%-stilling ved Skibotn skole - Fagleder psykisk helse - 100%-stilling - Kommunefysioterapeut - 100%-stilling - Prosjektleder innkjøp - 50%-stilling i to år - Feier/brannbefal - 100%-stilling (80/20 fordeling) - Sekretær - 100%-stilling sentraladministrasjonen - Sekretær - 70%-stilling helse- og sosialetaten - Pedagogisk leder - inntil 100%-stilling vikariat Furuslottet barnehage - Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/assistenter tjenesten for psykisk utv.hemmede På vår hjemmeside er det henvist til kontaktpersoner og tlf.numre for nærmere opplysninger. Søknad sendes Storfjord kommune, Tilsettingsutvalget, 9046 OTEREN. Søknadsfrist for samtlige stillinger settes til 22. februar 2006 Mangfolderen finner du på

7 T-SKJORTER KRUS GLASS SMEKKE PENALER REFLEKSVESTER TRYKK TRYKK Lyngenfjord ASVO AS har utvidet sin virksomhet på Oteren med trykk på tekstiler T-skjorter, reklame-artikler, krus, glass, m.m. Vi selger også arbeidstøy -med din egen firmalogo og vi kan lage firmalogo som kan syes eller trykkes på arbeidstøy. I tillegg til dette selger vi strøsand, ved og vasker matter og duker slik som før. Vi har også en liten utstilling med trykkeprodukter, småvarer og husflidsprodukter. Og så har vi et lite snekkerverksted, hvor vi lager småting etter bestilling. Kontakt oss på tlf / Dyrevernnemda foretar rutinebesøk i uke 8 Hilsen Dyrevernnemda i Lyngen, Storfjord og Kåfjord Spanskkurs starter nå Påmelding snarest på tlf Trafikkalt grunnkurs starter på Hatteng. Påmelding snarest på tlf Forutsetning: Tilstrekkelig antall deltakere HAR DU NOEN GANG BRUTT FARTSGRENSA? fredag 17. februar kl på Skibotnsenteret arrangeres det en temakveld om TRAFIKK, UNGDOM OG ULYKKER Det kommer representanter fra Landsforeningen for trafikkskadde og Statens vegvesen. Program for kvelden kl Oppstart. Innledning ved Nils Ole Dalvik (Odd Birgers minnefond) kl LTN Nord-Troms presenterer seg og viser filmen Når ulykka er ute? kl Pause med gratis bevertning (kaffe, kaker og pizza.) kl Si ifra! Statens vegvesen v/roar Olsen kl Ev. spørsmål fra salen til foreleserne Avrunding Velkommen til alle interesserte! Spesielt ønskes det at ungdom mellom år stiller opp! Arr: Skibotn bygdeutvalg m/ støtte fra Hans Eivind Kohts minnefond og Storfjord kommune

8 Innkalling Årsmøte Skibotn IL Tid: Søndag klokken Sted: Skibotnhall. Hvem: Alle. Medlemmer har stemmerett. Obs. Alle som har nøkler til laget bes å ta kontakt med Ole Isaksen Skogmo tlf: LHL Storfjord avholder årsmøte på Skibotnsenteret søndag 12. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 6. mars. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen Styret i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 15. hver måned. Kommunal informasjon blir prioritert først. Andre annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet og dersom plassen tillater det Av kapasitetshensyn vil Mangfolderen ha max 8 sider i framtidige utgaver. Vær derfor ute i god tid! Balsfjord Lyngen Storfjord hørsellag Årsmøte onsdag 21. februar kl Samfunnshuset Nordkjosbotn Vanlige årsmøtesaker Alle nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen Styret møter kl Styret 9143 Skibotn Tlf Faks Mobil Skibotn: Mobil avd. Tromsø: Trenger du rørlegger? Nybygg Modernisering - Service Mesterbedrift med sentralgodkjenning e-post kommune.no tlf (sentral) el (direkte) Bygdekinoen Onsdag 15. februar Otertun Olsenbanden jr. på Cirkus (alle) 1 t 32 min No. barnefilm Just like Heaven (alle) 1 t 37 min Am. romantisk komedie Les mer om filmene på www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006 FULLDISTRIBUSJON 12-2005 Møteplassen på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Siste åpningsdag før jul blir onsdag 14.desember-05 Oppstart Møteplassen i januar 4. januar 2006 11.

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten FULLDISTRIBUSJON 8-2006 i fra Helse og sosialetaten Etterlysning! Hvor er dere menn som vil arbeide i omsorgsyrker?? i fra Drifts og utviklingsetaten SØKNADSFRISTER FOND Dette gjelder regionale midler

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON

4-2005 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER KULTUR- MIDLER 2005 BOKBUSS. i fra Driftsetaten. i fra Kulturkontoret. i fra Folkebiblioteket FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2005 i fra Driftsetaten SALG AV KOMMUNALE BOLIGER i fra Kulturkontoret KULTUR- MIDLER 2005 i fra Folkebiblioteket BOKBUSS Storfjord kommune har for salg 2 eneboliger. Eiendommen Gnr.

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON

11-2004. i fra Skibotn skole. i fra Storfjord brann og redning. Gode råd om el-sikkerhet i hjemmet FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 11-2004 i fra Skibotn skole Det er Åpen dag på Skibotn skole og samfunnshus, onsdag 17. november fra kl. 10.00-13.00. Bl. a: åpne klasserom med ulike aktiviteter, skolebandet opptrer,

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON FULLDISTRIBUSJON 10-2006 i fra Kommuneoverlegen BRUK AV AKUTTELEFON i fra PLO og Sosialavdelinga Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! Den senere tid har akutttelefon 777 15100 til Storfjord legesenter

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013 FULLDISTRIBUSJON 2-2013 i fra Storfjord kommune HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER 2013 OPPTAK PLASSER I SFO og sommer - SFO skoleåret 2013/2014 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2013 Kommunale barnehager: Oteren

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK

6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK FULLDISTRIBUSJON 6-2004 i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponeringssteder

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER

5-2007 OPPSTART FEIING 2007 TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten. i fra Storfjord kommune SMIL OG NMSK-MIDLER FULLDISTRIBUSJON 5-2007 i fra Driftsetaten TINGLYSINGEN VED NORD- TROMS TINGRETT FLYTTER: i fra Driftsetaten OPPSTART FEIING 2007 Feieren start opp med feiing på Skibotn i uke 18. Deretter feies Østre

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2013 UTGIVELSE 210. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2013 UTGIVELSE 210. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2013 UTGIVELSE 210 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I NESTE UTGAVE AV HØR HER MÅ DET LEVERES INNEN

Detaljer

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

10-2007. i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER

10-2007. i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER FULLDISTRIBUSJON 10-2007 i fra Storfjord kommune NYTT TELEFON- NUMMER FRA 1. NOVEMBER 77 21 28 00 Faks 77 21 28 01 I en overgangsperiode vil de gamle numrene fungere. Vi kommer i neste utgave av Mangfolderen

Detaljer

RØMSJINGEN Mars 2011

RØMSJINGEN Mars 2011 RØMSJINGEN Mars 2011 ÅPNINGSTIDER : Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag 17.00-20.00 Onsdag 12.00-18.00 Torsdag 12.00-18.00 Fysioterapien 98 26 76 28 Alle

Detaljer

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 4/2006, 2. mars Årg. 29 Godt tilpasset tilbud I en behovsundersøkelse om barnehagetilbudet i Rennebu svarer 85% av de som har barnehageplass

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2004, 18. mars Årg. Hurra for Rennebu I siste utgave av bladet Hytteliv får Rennebu uforbeholden ros på lederplass. Bakgrunnen er kommunens

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i sommer? God sommer ønskes til liten og stor! BADDERTREFFET 2013 GARGOFJELLMARSJEN 2013 Hva skjer i Kvænangen i sommer? BADDERTREFFET 2013 Foreløpig program Torsdag 11. juli Sangkafé Fredag 12.juli Grill og underholdning på fotballbanen Lørdag 13.juli Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer