i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for Alle søknader om barnehageplass i Storfjord, også i private barnehager, blir behandla sentralt. Dette innebærer at de som ikke får plass i den barnehagen de har prioritert, vil få tilbud om plass i en av de andre barnehagene i kommunen. (Jfr. 7a i Lov om barnehager.) Frist for å søke om barnehageplass i samordna opptak er 15. mars Utgangspunktet for tilskuddsordningen er at midlene primært skal nyttes til tiltak som sikrer barns skoleveg og trafikkmiljø hvor barn ferdes. Midlene kan nyttes planprosessen av prosjektet eller til tiltak langs kommunale og fylkeskommunale veger, men ikke langs riksveger. Søknadsskjema og informasjon fås ved henvendelse til Driftsetaten, tlf eller / Søknadsfrist: 1. mai 2005 Søknadsskjema eller flere opplysninger kan fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, eller til Oppvekst og kulturetaten, tlf el Treff Ordføreren på Skibotn torsdag 17. februar! i Mangfolderen distribueres via Storfjord kommune. Eventuelle problemer med manglende levering eller annet bes derfor meldes til Kulturkontoret, og ikke til Posten. Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord Aksess AS Endelig, nå er det klart, prøveperiode har skaffet oss så mye og positiv erfaring med det tilbudet Storfjord Aksess skal tilby til andelshaverne i Storfjord Kabel TV-lag at vi nå vi åpne for tilknytning av kunder. I utgangspunktet tilbyr vi to typer abonnement, privat og bedrift. Privat: En bruker løsning som kun er ment for en husstand. Kan ikke brukes i næringssammenheng. Hastighet 1024/1024 symmetrisk. Tilbudet inneholder 1 e-post adresse av typen tilgang til Internett, modem og kabel for tilkobling av modem til kabel-tv nettet og nødvendig installasjon av modemet. Pris for denne type abonnement er kr ,- for etablering og kr. 450,- pr. mnd. i abonnement. Prisen er å forstå inklusive moms. Bedrift: Flerbrukerløsning som kan brukes i næringssammenheng. Garantert hastighet 1024/1024 symmetrisk. Inneholder 5 e-postadresser av typen tilgang til internett, trådløs bredbåndsruter, modem og modemkabel og nødvendig installasjon. Pris for denne type abonnement er kr ,- for etablering og kr. 800,- pr. mnd i abonnement. Prisene er å forstå som eksklusive moms. Ta kontakt med Tom Kristiansen på tlf og e-post eller Trond Arne Kongsli på tlf og e-post for å bestille abonnement. Når det gjelder IP telefoni så vil ikke Storfjord Aksess tilby dette som en tjeneste til sine abonnenter. Men nettet er gjort klart for at andre skal kunne tilby slike tjenester til våre abonnenter. For de som ønsker å utnytte nettet for IP telefoni så anbefaler vi dere å ta kontakt med allerede etablerte tilbydere av slike tjenester, Telio, Song/Tele Danmark m.fl. Videre så har Storfjord Aksess startet arbeidet med å planlegge en videre utbygging for å kunne tilby bredbåndstjenester til større deler av Storfjord sin befolkning. Vi håper og tror at det i løpet av sommeren kommer til å skje en utbygging av et kabel-tv nett på Skibotn, i den sammenheng vil vi etablere en forbindelse fra til Skibotn for å kunne tilby de samme tjenestene til Skibotn som vi i dag er i ferd med å starte opp i Oteren, Hatteng og Kitdalen. Men allerede før sommeren kan det hende at vi har etablert en eller to pilotnett basert på trådløs teknologi i andre områder av kommunen, for eksempel Elvevoll, Horsnes, eller Signaldalen. Alt dette vil selvfølgelig avhenge av hvorvidt Storfjord Aksess får økonomi i den satsninga vi nå er i startfasen av. Til dere som er interessert i at Storfjord Aksess skal etablere nett i deres lokalområde, ta en opptegning av interesserte abonnenter og send dette til undertegnede. Dette vil være viktig dokumentasjon i den fasen vi nå går inn i hvor vi skal ta noen valg i forhold til neste fase av dette meget spennende prosjektet. Det var alt for denne gang, ha en fortsatt fin vinter og nyt lyset og sola. Hilsen Trond Arne Kongsli, styreleder Storfjord Aksess AS tlf e-post: Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

3 i fra Storfjord kommune SØKNADSFRISTER OG RETNINGSLINJER FOR HVA DET KAN SØKES TILSKUDD TIL FRA PRIMÆRNÆRINGSFOND, REGIONALE MIDLER OG NÆRINGSFOND (Utfyllende vedtekter fås ved henvendelse til kommunen). Søknadsfristene til primærnæringsfondet og de regionale midlene er satt til 1. mars og 1. september. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL HOLDINGSSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg har ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. REGIONALE MIDLER Dette er årlig tildeling fra Troms Fylkeskommune. - investeringer - konsulentbistand og kunnskapsformidling - opplæring - forskning og utvikling - bagatellmessig støtte skipsbygging PRIMÆR- NÆRINGSFOND - oppstart av gårdsbruk - generasjonsskifte - økning av driftsomfang - fellestiltak innen landbruk - fellestiltak innen fiskeri - kjøp av fiskebåt NÆRINGSFOND - kommunale utbyggingstiltak - bedriftsutviklingstilskudd ved: markedsundersøkelse, analyser og planlegging, produktutvikling, markedsføring, opplæring - lærlingekontrakter Ingen søknadsfrist på næringsfondet. Tilskuddsordningen kan søkes av velforeninger, foreldreutvalg ved skolene og barnehagene, elevråd og andre lag/foreninger og enkeltpersoner til trafikksikkerhetstiltak lokalt. Tiltak som rettes mot barn/ungdom vil vanligvis blir prioritert. Tilskudd kan ikke benyttes til fysiske tiltak som feks. busslommer, veglys osv. Tiltak som oppnår tilskudd skal være avviklet innen 15. november i år. Søknadsfrist: 1. mars Søknader sendes: Troms FTU, Statens vegvesen, Nordstrandveien 41, 8002 Bodø. For mer informasjon ta kontakt med Trafikksikkerhetsutvalgets leder, Jan Solheim eller Trygve Hansen, Statens Vegvesen tlf i fra Helseetaten NY HELSESJEF Kommunelege Hans-Olav Eriksen er konstituert i stillinga som helsesjef (inntil 30%) fra Han overtar funksjonen etter kontorsjef Trond-Roger Larsen. Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

4 i fra Storfjord kommune FERIEVIKARER Storfjord kommune har behov for ferievikarer innenfor pleie- og omsorgstjenesten og legekontoret i tidsrommet til følgende tjenesteenheter: Åsen omsorgssenter Skibotn omsorgssenter skjermet enhet Hjemmetjenesten hele kommunen adm. fra Åsen omsorgssenter PU-tjenesten bolig Elvevoll og Oteren Oteren legekontor Tjenesten har bruk for vikarer for følgende personell: Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ pleieassistenter Miljøarbeidere Kokk/assistenter til kjøkken/renhold Hjemmehjelpere Helsesekretærer For spørsmål vedrørende stillingene kontakt: Åsen omsorgssenter Hege Figenschau tlf: / Skibotn omsorgssenter Anne Rasmussen tlf: / PU-tjenesten Anne-Lena Dreyer tlf: / Oteren legekontor tlf: Avlønning i hht. gjeldende tariffavtale. Angi i søknaden tlf.nr,stillingsstørrelse, hvilket tidsrom du ønsker å arbeide og tjenestested i prioritert rekkefølge. For hjemmetjenesten må det fremlegges gyldig førerkort for bil. Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: Storfjord kommune, Pleie- og omsorgsetaten, 9046 Oteren innen 29. mars 2005 Utlyste stillinger finner du også på kommunens hjemmeside: Østre Åsen, 9046 Oteren Telefon Faks E-post Problemer med PCen? Nettverksetablering, bredbånd? Ønske om egen hjemmeside for bedriften? Nytt eller brukt datautstyr? Andre datarelaterte tjenester? Bruk oss - din lokale dataleverandør! Vi har nå utvidet kapasiteten ytterligere. TLF Åpningstider: mandag : stengt tirsdag : onsdag fredag : annenhver lørdag : 9 13 (annenhver lørdag : stengt) Dan Grønli, Tom Kristiansen og Vidar Forsaa Storfjord kommune e-postadresse

5 FYSAK Storfjord Med hilsen Vestre Storløypelag AKTIVITETS- MIDLER 2005 Totalt kr ,- skal tildeles ulike aktiviteter i FYSAK-kommunene i FYSAK aktivitetsmidler tildeles til utvikling av helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende FYSAKtiltak. Det er mulig å søke støtte til en rekke ulike tiltak. Dette kan for eksempel være informasjonstiltak, kompetanseheving/kurs, lønn til instruktør eller innkjøp av utstyr. Det forventes at tiltakene som får støtte kan markedsføres som en del av kommunenes FYSAK-tilbud. Søknadsskjema fås ved henvendelse til FYSAK-koordinator (Kulturkontoret). FYSAK-koordinatoren og arbeidsgruppen i FYSAK-kommunene prioriterer søknadene/tiltakene det søkes tilskudd til. Søknad om tilskudd må inneholde: Tiltakets navn Kort beskrivelse av tiltaket Hvilken målgruppe Forventet resultat/oppslutning Finansieringsplan Søknadssum Det er ingen øvre beløpsgrense pr. søknad. TRIM I LAG! hver onsdag kl. 19 til ca. kl. 20 på Elvevoll. Vi starter i Rundkjøringa ved skolen. Store og små, gamle og unge ønskes velkommen. Med staver og uten staver. fra fjord Lys- hver onsdag klokka Oppmøte utenfor Skibotn samfunnshus. Alle oppfordres til å være med på en trimtur i lag med andre! Vi møtes til tur-gåing, med eller uten staver, gjerne med hodelykt. Onsdager kl , og bruker ca. 45 min 1 time. Hatteng skole (partallsuker) Oteren, Vaskeriet (oddetallsuker) Vi får litt instruksjon om hva som er viktig Storfjord kommune e-postadresse

6 i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGGING 2005 Storfjord kommune har en ordning med tilskudd til spredt boligbygging. Ordningen gjelder utenfor regulerte boligfelt etter bestemte regler. Byggherrer som skal igangsette boligbygging utenfor regulerte boligfelt i løpet av 2005 kan søke om tilskudd. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Driftsetaten ved Erling Lund, tlf. direkte Søknadsfrist 31. mai 2005 STARTLÅN Husbanken innførte ny låneordning. Den nye låneordningen kalles startlån, og erstatter kjøps og etableringslån. Startlån kan gis som toppfinansiering med inntil 40% av lånesummen ved nybygging, rehabilitering og kjøp av bolig. Startlån er en behovsprøvd ordning som kan tilbys - ungdom i etableringsfasen - enslige forsørgere - barnefamilier - funksjonshemmede - flyktninger - andre økonomisk vanskeligstilte Søknadsskjema fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten v/ Erling Lund, tlf el Det er ingen søknadsfrist. i fra Driftsetaten BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG Storfjord kommune disponerer midler fra Husbanken til videreformidling for tilpasning av helårsboliger. Tildelingen skjer etter regler utarbeidet av Husbanken. Tilskudd kan gis til husstander med minst ett medlem som enten er a) funksjonshemmet b) over 60 år c) eller sosialt vanskeligstilt. Det må vedlegges til søknaden: a) pristilbud fra godkjent entreprenør b) dokumentasjon på søkers årsinntekt og formue Søknadsskjema evt. opplysninger fås ved henvendelse til Storfjord kommune, Driftsetaten tlf el Frist for søknad: 31. mai i fra Storfjord kommune Storfjord kommune eier en BÅREBIL Tiden er kommet for å avslutte tjenesten i kommunal regi. Er det noen som ønsker å starte begravelseshjelp i kommunen så får du overta bilen gratis, ellers selges Bårebilen til høystbydende. Ring Leif Larsen tlf Frist ut februar Storfjord kommune e-postadresse

7 ÅRSMØTE I HØRSELSLAGET Balsfjord, Lyngen og Storfjord hørselslag avholder årsmøte Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rundstykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer ol. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf MØTELOKALER Har Dere behov for å leie møterom? Vi kan tilby ett ny-oppusset møterom med bord og stoler til ca personer. Rommet inneholder også div utstyr, tavle mm. Kaffetrakter og vannkoker. Etter avtale kan vi levere rundstykker, vafler, kaker mm. TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFO! RING Det er stor etterspørsel etter brukte: ski (barn/voksen), skisko, staver, akebrett, snowboard m/sko og bindinger, skøyter (kunstløp og hockey) SÅ OM DU HAR NOE DU IKKE BRUKER ELLER SOM IKKE PASSER, TA DET MED OG KOM TIL OSS! Ta en tur innom våre lokaler på Oteren. Bruktbutikk egenproduserte varer bakeriprodukter vi utfører også små oppdrag Vi har ryddet i butikken og fått mer plass til varer! Vi tar imot varer til vår bruktbutikk. Ta kontakt med oss på tlf onsdag 23. februar kl Samfunnshuset, Nordkjosbotn Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes innen 20 februar til Emil Nystad, 9046 Oteren. NYE REKRUTTVÅPEN Storfjord skytterlag har i disse dager gående en kronerulling for å finansiere kjøp av nye rekruttvåpen til bruk i instruksjon. Tanken er at disse våpnene også skal være mulig å låne ut til de av våre rekrutter som ønsker å delta på stevner og konkurranser slik at foreldrene ikke skal ha denne utgiften i starten og barna med et slikt tilbud skal ha mulighet til å prøve seg innen skyttersporten for å finne ut om dette er noe de ønsker å drive med. Her er det mulig for alle interesserte å være med å yte et bidrag til å få frem talentene vi har i kommunen. Du kan sponse med akkurat det beløpet du ønsker. Stort eller lite, alt er like viktig. Du kan benytte konto nr og merke det sponsing av våpen. Takk for at du støtter oss og skyttersporten! Ungdomsutvalget i Storfjord Skytterlag. Storfjord kommune e-postadresse

8 Storfjord lag av LHL ÅRSMØTE Sted: Skibotnsentret søndag kl 1600 Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være kommet til styret Storfjord pensjonistforening SPARK ØNSKES KJØPT Middels stor spark ønskes kjøpt. Ta kontakt med Nina Olufsen, Hatteng tlf. arb etter kl KNUSKTØRR BJØRKEVED 40 l evt l sekk tlf Storfjord Monument servise 9046 Oteren i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 15. hver måned. Kommunal informasjon blir prioritert først. Andre annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet og dersom plassen tillater det Av kapasitetshensyn vil Mangfolderen ha max 8 sider i framtidige utgaver. Vær derfor ute i god tid! e-post kommune.no avholder årsmøte torsdag 24. februar 2005 kl på Hatteng Grillbar. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Ta med noe til åresalget. Styret AKTIVITETSKVELDER PÅ ELVEVOLL Oppstart med uteaktiviteter ved oppvekstsenteret: skøyter, ski, aking m.m. Muligheter for grilling i lavvo. Salg av gravsteiner og oppussinger av gamle steiner. I februar mnd. 5 % rabatt på bestilling av gravstein. Ring Tlf: kl Onsdag 23. februar, onsdag 16. mars og onsdag 6. april. Alle er velkommen! tlf (sentral) el (direkte) Bygdekinoen Onsdag 2. mars Otertun To brødre (7 år) 1 t 45 min Am. familiefilm National Treasure (11 år) 2 t 15 min Am. action Les mer om filmene på www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer