PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Faksmaskinen vil skrive ut én side. i flere A4-ark (80 g/m2) opp til endestoppen i papirmatemekanismen (maks. 50 ark). Enkel installasjon Enkel installasjon sikrer at faksmaskinen settes opp perfekt i henhold til dine personlige behov. 1 Trykk HELP/w i minimum to sekunder. Faksmaskinen vil skrive ut én side. Trekk ut siden og følg instruksjonene. 2 Faksmaskinen vil så lede deg på displayet gjennom de første innstillingene, som faksnummer og navnet ditt. 3 Legg inn korrekt klokkeslett med nummertastene (f.eks for 9:15). 4 Nå vil faksmaskinen spørre etter riktig dato (f.eks for 15. mai, 2005). 3 Lukk papirføreren. 5 Trykk OK. 3 Installasjonsveiledning Blekkfilm Du kan ikke ta imot eller kopiere dokumenter hvis det ikke er lagt blekkfilm i faksmaskinen. Derfor er maskinen utstyrt med en gratis blekkfilmrull slik at du kan skrive ut noen testsider. 1 Åpne faksmaskinen ved å løfte betjeningspanelet midt på til det klikker på plass. 5 Lukk maskinen ved å svinge betjeningspanelet framover til det går i lås. Ekstra enheter 2 Legg den store rullen i sporene i det bakre blekkfilmrommet. Det blå tannhjulet må være på høyre side. Du kan bruke annet utstyr på en enkelt telefonlinje i tillegg til faksmaskinen og det trådløse håndsettet, som f.eks. andre telefoner, trådløse telefoner, telefonsvarere, telleverk for telefonavgift og modemer. SMS W (for maskin med SMS-funksjon ) 3 Nå tar du den lille rullen og legger den i det fremre blekkfilmrommet. Forsikre deg om at det blå tannhjulet befinner seg til høyre og at pinnen på venstre side settes inn i fordypningene. Lese SMS-meldinger Når du mottar en SMS-melding, hører du en pipelyd. Meldingen lagres og skrives ut automatisk. Sende SMS-meldinger 1 Trykk W på faksmaskinen. Trykk u for å velge SEND SMS. Trykk OK 2 Displayet viser TEKST:. Legg inn tekstmeldingen med bokstav tastaturet (maksimum 160 tegn). Trykk OK. 4 Ta ut det gamle "Plug'n'Print"-kortet og sett det inn i sporet til venstre for blekkfilmrommene. 3 Legg inn mottakerens nummer. Bekreft med OK. Til slutt trykker du W. SMS-meldingen blir sendt. 4 Installasjonsveiledning Telefonsvarer b (for maskiner med telefonsvarer funksjon) Telefonsvareren har en utgående melding som er spilt inn på fabrikken. Aktiver eller deaktiver telefonsvareren med b ON/OFF. Hvis du har slått på telefonsvareren, vil du se symbolet b i displayet på faksmaskinen. Lytte til meldinger 1 Hvis PLAY-knappen blinker på faksmaskinen din, betyr dette at det er lest inn meldinger til deg. 2 Trykk PLAY for å høre på den første meldingen. Dato og klokkeslett meldingen ble mottatt og nummeret til den som ringte vises. Etter å ha lyttet til meldingene vil PLAY fortsatt vises til alle meldingene er slettet. Slette meldinger 1 Trykk C på faksmaskinen etter å ha lyttet til alle meldingene. 2 Hvis du virkelig ønsker å slette alle meldingene, trykk C. Fakse 1 Legg dokumentene (maks. 10 ark) løst inn i spalten på dokumentmateren med den skrevne siden opp. 2 Ring nummeret du ønsker på faksmaskinen. 3 Trykk START. Nå starter overføringen. Kopiere 1 Legg dokumentene i dokumentmateren med forsiden vendt opp. Du kan legge inn inntil 10 sider på en gang. 2 Trykk kort på COPY. Kopieringen starter umiddelbart. 5 Bruksanvisning Beskrivelse av maskinen 1 Nettkabel med støpsel 2 Dokumentfører 3 Papirfører 4 Papirbrett 5 Telefonrør 6 Dokumentmater 7 Betjeningspanel 8 Skrivervalse 9 Skannerdeksel 10 Holder for "Plug'n'Print"-kort 11 Rom for blekkfilm foran 12 Rom for blekkfilm bak Displaysymboler * f/f angir om du sender eller kopierer med høyere bildekvalitet eller med gråtoner. Hvis ingen av de to symbolene er synlige, er standard oppløsning valgt. h vises når fakser er lagret i minnet. áéíó angir forbruk av blekkfilm. I vises når du mottar et annet anrop mens du bruker maskinen eller hvis du mottar et anrop mens du er borte (ikke tilgjengelig i alle land og telefonnettverk). W vises kun hvis det er nye SMS-meldinger i minnet (for maskin med SMS-funksjon ) b viser at den innebygde telefonsvareren er slått på (for maskin med innebygd telefonsvarer). $ både fakser og telefonsamtaler mottas helt stille. S/M/U tre symboler i displayet angir gjeldende innstillinger. * to linjer for enheter med SMS-funksjonalitet 6 Bruksanvisning Taster for maskin med innebygd telefonsvarer b ON/OFF for å aktivere/deaktivere telefonsvareren REC trykk kort: for å spille inn en intern memo; trykk og hold (to sekunder): for å spille inn en ny utgående melding PLAY for å spille av meldinger. Tasten blinker når nye meldinger og memoer er spilt inn. Etter avspilling forsetter tasten å lyse til meldingene er slettet HELP/w trykk kort to ganger: for å skrive ut instruksjoner for de viktigste funksjonene (med referanser til ekstra hjelpsider); trykk og hold (i to sekunder): for å starte automatisk installasjon av faksmaskinen / utskrift av Enkel installasjon u for å velge alternativer / justere volumet / flytte markøren i displayet MENU/OK for å hente fram funksjoner / for å bekrefte innlegginger U for å velge forskjellige driftsmodi. Trykk kort: velge mellom S og M; trykk og hold (to sekunder): driftsmodus U på/av v hvis den røde lampen blinker, les meldingen i displayet a trykk kort: for å hente fram et navn som er lagt inn; trykk og hold (to sekunder): for å lagre et telefonnummer n trykk kort: Ringer telefonnummeret; langt trykk (to sekunder): Lagrer inntastet navn for maskin med SMS-funksjon W blinker hvis det er nye SMS-meldinger i minnet. For å lese, skrive ut og sende SMS-meldinger PP trykk kort: for å gjenta de fem siste numrene du har ringt; trykk og hold (to sekunder): for å bla i nummerlisten R trykk kort: for spesielle funksjoner, f.eks. for å bruke tilkoblet hussentral og for å bruke forskjellige funksjoner som leveres av din tjenesteleverandør (samtale venter, skifte mellom samtaler, osv.); trykk og hold (to sekunder): for å legge inn en ringepause mellom to siffer DIAL/z * for å ringe uten å løfte av håndsettet. Også til medhør på apparater med innebygd telefonsvarer. * for maskiner med innebygd telefonsvarer COPY trykk kort: kopiere et dokument; trykk og hold (to sekunder): flere kopier START trykk kort: for å starte fakssendingen; trykk og hold (to sekunder): polling FINE f/photo F for å velge høyere oppløsning når du kopierer eller sender (f for tekst og grafikk, F for fotografier) STOP for å stoppe prosedyrene / for å kjøre ut dokumenter C Sletting i bearbeidelsesmodus / trykke kort: ett skritt tilbake i menyen; trykke lenge (i to sekunder): forlate menyen 7 Bruksanvisning Innhold Pakken inneholder.

3 Telefonkontakt... 2 Telefonrør. 2 Legge i papir Strømforsyning Enkel installasjon... 3 Blekkfilm...

4 ... 4 Ekstra enheter SMS W* Telefonsvarer b**... 5 Kopiere Beskrivelse av maskinen Taster.

5 ... 7 Fakse og kopiere Mate inn dokumenter Sende fakser. 22 Motta faks 22 Kringkasting. 23 Bildekvalitet Kontrast..

6 . 23 Sende- og feilrapporter Sendehastighet.. 24 Komprimering av side Faksjournal Pollet mottak Sende senere..

7 Kopiere Sikkerhetsregler.. 9 Installasjon 10 Koble til Blekkfilm Legge i papir Fjerne papir.

8 . 12 Ekstra enheter Enkel installasjon.. 13 ISDN-tilkobling Hussentral SMS W* SMS-meldinger Deaktivere utskrift av SMS.

9 26 Lese SMS-meldinger.. 26 Sende SMS-meldinger Skrive ut SMS-meldinger Slette SMS-meldinger Andre SMS-funksjoner Deaktivere SMS-mottak. 28 Grunninnstillinger Hjelp-funksjon..

10 15 Dato og tid Ditt nummer Ditt navn.. 15 Korrigering Displayspråk Type ringesignal. er, spesielt små barn. Fordi dokumentutmatingen er foran på maskinen, må ikke dette området blokkeres på noen som helst måte. Sørg for sikker kabellegging (snubling kan skade kabelen eller faksmaskinen). Koble faksmaskinen fra nettet og telefonlinjen før du rengjør maskinen utenpå. Bruk aldri væsker eller gassholdige rengjøringsmidler (spray, skuremiddel, polish osv.

11 ). Pass på at det ikke kommer væske inn i faksmaskinen. Hvis ikke er det fare for elektrisk støt eller annen personskade eller alvorlig skade på faksmaskinen. Hvis det kommer væske inn i faksmaskinen, må du trekke ut støpslet umiddelbart og få profesjonelle servicefolk til å undersøke den. Hvis displayet knuses, kan det lekke ut en svakt korroderende væske. Unngå hud- og øyekontakt. Hvis det oppstår skade på kapslingen til faksmaskinen, og spesielt på nettkabler, må du trekke ut støpslet og kontakte et serviceverksted. Selve kapslingen kan kun åpnes av autorisert servicepersonell. Faksmaskinen er testet i overensstemmelse med henholdsvis standardene EN og IEC 60950, og kan kun brukes sammen med telefonsystemer og elektrisk utstyr som oppfyller disse standardene. Utsett ikke maskinen for direkte sollys (kassetten er følsom overfor varme), og vi anbefaler å ikke plassere den i nærheten av varmeovner, radioer og TV-apparater, air condition-ventiler, støv, vann og kjemikalier. Påse at luften sirkulerer fritt rundt faksmaskinen. Plasser ikke faksmaskinen i lukkede bokser, skap, kabinetter osv. Faksmaskinen må aldri tildekkes (duker, papir, permer osv.). Sett ikke faksmaskinen i senger, oppå duker, puter, i sofaer, på tepper eller andre myke underlag, da det er fare for overoppheting og brann. Koble aldri til telefonen i fuktige rom hvis ikke veggkontaktene er spesiallaget for fuktige forhold. Berør aldri nettstøpslet, nettilkoblingen eller telefonkontakten med våte hender. Berør aldri uisolerte telefon- eller nettkabler hvis isolasjonen er ødelagt, hvis ikke telefonkabelen er koblet fra telefonlinjen og/eller nettkabelen er koblet fra strømtilførselen. Hvis du ønsker å bruke en annen trådløs telefon, må du forsikre deg om at faksmaskinen og baseenheten til den andre trådløse telefonen står minst 15 cm fra hverandre. Hvis ikke kan du få lydforstyrrelser i håndsettet ditt. Utsett aldri faksmaskinen for regn eller annen fuktighet for å hindre fare for elektrisk støt eller brann. I tordenvær skal faksmaskinen frakobles både strømtilførselen og telefonlinjen. Hvis du ikke er i stand til å koble fra faksmaskinen, må du ikke bruke den og heller ikke telefonen på grunn av faren for lynnedslag og/eller skade på maskinen. Verken telefon eller faksmaskin vil fungere ved strømbrudd. Faksmaskinen ble fremstilt for kun å bli brukt i landet den kjøpes. Den oppfyller lokale nettverksspesifikasjoner. 9 Bruksanvisning Installasjon Koble til Telefonkontakt Koble telefonkabelen til faksmaskinen ved å plugge den inn i kontakten merket LINE. Deretter kobler du telefonstøpslet til telefonlinjekontakten på veggen. Blekkfilm Du kan ikke ta imot eller kopiere dokumenter hvis det ikke er lagt blekkfilm i faksmaskinen. Derfor er maskinen utstyrt med en gratis blekkfilmrull slik at du kan skrive ut noen testsider. Symbolet áéíó indikerer hvor mye blekkfilm som allerede er brukt. Forbruket og utskriftsinnstillingen er lagret på "Plug'n'Print"-kortet som følger med. Et nytt "Plug'n'Print"-kort må derfor settes inn sammen med hver ny blekkfilm. Innstillingene ble gjort fra fabrikken for den første gratis blekkfilmen. Derfor vil bare denne fungere uten et "Plug'n'Print"-kort. Hvis dette mangler, eller hvis det ikke er byttet, vises meldingen BYTT KORT i displayet. Hvis blekkfilmen er oppbrukt, eller hvis det ikke er blekkfilm i faksmaskinen, blinker den røde displaylampen, og følgende melding vises: skift BLEKKFILM. Dersom det vises BLEKKFI.NEST.TOM på displayet, finnes kun lite blekkfilm igjen. Du kan fortsatt skrive ut flere sider. 1 Før du legger inn ny blekkfilm, må du fjerne papiret fra papirmatemekanismen! Følg også instruksjonene på filmens emballasje! 2 Åpne faksmaskinen ved å løfte betjeningspanelet midt på til det klikker på plass. Telefonrør Plugg den ene enden av spiralkabelen i kontakten på telefonrøret, og den andre enden inn i kontakten merket med telefonrør på siden av apparatet. v Må kun brukes med PHILIPS blekkfilmer! Strømforsyning 10 Bruksanvisning Fjerne blekkfilmen 1 Løft den bakre blekkfilmrullen ved å holde i begge sider med pekefingrene vendt oppover. Ta den ut av festet og plasser den ved siden av den fremre blekkfilmrullen. 2 Legg den store rullen i sporene i det bakre blekkfilmrommet. Det blå tannhjulet må være på høyre side. 2 Fjern begge blekkfilmrullene. De kan ikke brukes på nytt. 3 Nå tar du den lille rullen og legger den i det fremre blekkfilmrommet. Forsikre deg om at det blå tannhjulet befinner seg til høyre og at pinnen på venstre side settes inn i fordypningene. 3 Ta det gamle "Plug'n'Print"-kortet ut av sporet til venstre for blekkfilmrommet (det er bare den første gratis blekkfilmen som ikke har et "Plug'n'Print"kort). 4 Drei den lille rullen framover for å stramme blekkfilmen. Forsikre deg om at blekkfilmen ikke er brettet.

12 Legge i blekkfilmen 1 Fjern forsiktig gummiringene fra den nye blekkfilmen. Vær forsiktig så du ikke skader blekkfilmen. 5 Ta ut det gamle "Plug'n'Print"-kortet og sett det inn i sporet til venstre for blekkfilmrommene. 11 Bruksanvisning 6 Lukk maskinen ved å svinge betjeningspanelet framover til det går i lås. 3 Trekk papirføreren helt framover til den stopper. Legg i flere A4-ark (80 g/m2) opp til endestoppen i papirmatemekanismen (maks. 50 ark). Legge i papir Før du kan kopiere dokumenter, må du legge papir i faksmaskinen. Bruk kun følgende papirformat: standard A mm. Faksmaskinen arbeider med normalt papir som brukes til skriving og kopiering og er optimert for glatt 80 g/m2 papir. Jo glattere overflaten på papiret er, desto bedre blir utskriftskvaliteten. 1 Sett papirbrettet inn i sporene bak papirmatemekanismen. 4 Lukk papirføreren. Legg aldri i papir mens faksmaskinen tar utskrift! Fjerne papir Åpne papirføreren og trekk forsiktig ut papiret. Lukk klaffen igjen. 2 For å hindre at flere ark mates inn i maskinen på en gang, må du først lufte papiret for å skille arkene og deretter strekke ut stabelen på et flatt underlag før du legger dem i papirmateren. Hvis papiret kjører seg fast, se Råd og tips / Fastkjørt papir. 12 Bruksanvisning Ekstra enheter Du kan bruke annet utstyr på en enkelt telefonlinje i tillegg til faksmaskinen, som f.eks. andre telefoner, trådløse telefoner, telefonsvarere, telleverk for telefonavgift og modemer. Hvis du bruker en annen SMS-kompatibel trådløs telefon på den samme linjen, er det ingen garanti for at en bestemt SMS vil bli mottatt av faksmaskinen eller på det andre trådløse håndsettet. Du kan kun motta SMS-meldinger på én enhet om gangen. Forsøk å deaktivere SMS-mottak på den ekstra trådløse telefonen. Hvis du ikke er i stand til å gjøre det, deaktiverer du SMS-mottak på faksmaskinen (se SMS / Deaktivere SMS-mottak). Hvis du har til hensikt å bruke andre spesialenheter sammen med faksmaskinen din, ta kontakt med forhandleren. Samme kontakt Du kan koble ekstra enheter til den samme telefonkontakten ved å bruke kontakten merket EXT på faksmaskinen. Merk: Hvis du kobler ekstra enheter til separate kontakter (f. eks. i separate rom), kan ikke den faksbryteren kontrollere dem (det betyr at faksmaskinen din oppfører seg som en hvilken som helst vanlig faksmaskin). Derfor er f.eks. overføring av anrop ikke mulig. Vi anbefaler derfor at du kobler de ekstra enhetene til den samme kontakten. EXT Separate kontakter Du kan koble ekstra enheter til separate kontakter på den samme linjen selv om de er i forskjellige rom. Enkel installasjon Enkel installasjon sikrer at faksmaskinen settes opp perfekt i henhold til dine personlige behov. 1 Trykk HELP/w i minimum to sekunder. Faksmaskinen vil skrive ut én side. Trekk ut siden og følg instruksjonene. 2 Faksmaskinen vil så lede deg på displayet gjennom de første innstillingene, som faksnummer og navnet ditt. 3 Etterpå må du legge inn gjeldende klokkeslett og dato. Bruk nummerskiven til å legge inn riktig klokkeslett og dato. Bekreft med OK. 13 Bruksanvisning ISDN-tilkobling Faksmaskinen din er ikke ISDN-faks (gruppe 4), men en analog faksmaskin (gruppe 3). Derfor kan den ikke brukes direkte på en ISDN-tilkobling. Du trenger en (analogt) adapter eller en ISDN-tilkobling for analoge enheter. For ytterligere informasjon, se instruksjoner for ISDN. Dersom det oppstår problemer med faksmottaket via ISDN-ledningen, vennligst observér at noen ISDNanlegg trenger spesiell konfigurering for dette (se bruksanvisningen for ditt ISDN-anlegg). For enheter med SMS-funksjon: Analoge terminaler må være SMS-kompatible. Hussentral Hussentraler er svært vanlig i store bedrifter. ISDN-tilkoblinger er hussentraler og brukes vært ofte i privatboliger. For å få tilkobling fra en hussentral til det offentlige nettverket må du trykke en tast for å få bylinje. 1 Velg funksjon 15 ved å trykke MENU og deretter legge inn sifrene 15. Trykk OK. 2 Du kan slå på hussentralen med u. hussentral: JA hussentral: NEI 3 Trykk deretter OK. 4 Nå legger du inn tasten som må trykkes for å få bylinje. Du må få denne eksterne linjeadgangskoden fra produsenten. Denne er enten 0 eller R (i noen systemer også beskrevet som FLASH) eller en talltast. 5 Trykk OK. 6 Bruk u til å velge test: JA og trykk OK. Deretter vil maskinen sjekke at du kan få bylinje. Hvis denne sjekken er vellykket, vises: test OK. Hvis denne sjekken ikke er vellykket, vises: test IKKE OK. Du blir bedt om å legge inn på nytt. Endre adgangskoden for bylinje. Hvis du har lagt inn riktig kode, men displayet likevel viser test IKKE OK, må du slette koden ved å trykke C. Hvis hussentralen krever R for å få bylinje, men det er fortsatt ikke mulig å komme gjennom til linjen, kan det hende at systemet ditt ikke er i overensstemmelse med de siste forskriftene. Derfor må noen tekniske innstillinger endres på faksmaskinen din. 14 Bruksanvisning Grunninnstillinger Hvis du ønsker å lagre en kommentar om fabrikkinnstillingene på maskinen din for senere bruk, anbefaler vi at du skriver ut en funksjonsliste før du forandrer noen av innstillingene: Trykk MENU tre ganger. Hvis du ved en feiltakelse trykker feil tast, trykker du STOP-tasten så ofte det er nødvendig for å gå tilbake til den originale posisjonen. Hvis du har lagt inn feil tall eller bokstav, kan du korrigere det med u og C. Hvis du ønsker å slette de individuelle innstillingene, kan du gjøre det i funksjon 45 Servicekode (se Råd og tips / Servicekode). Ditt navn 1 Velg funksjon 14 ved å trykke MENU, 14 og OK. 2a For enheter med SMS-funksjon: Legg inn navnet ditt ved hjelp av bokstavtastaturet. Trykk samtidig + og den ønskete knappen for å taste inn store bokstaver. Disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke CTRL-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. for trykker du samtidig CTRL-knappen og E). Mellomrom taster du inn med ½. Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med u og C. Trykk OK for å fullføre. Hjelp-funksjon Trykk HELP/w to ganger. Du vil motta en utskrift som forklarer hvordan du bruker de viktigste funksjonene. Den angir også hvordan du henter flere HJELPsider om andre egenskaper til faksmaskinen.

13 Dato og tid 1 Velg funksjon 12 ved å trykke MENU, 12 og OK. 2 Legg inn korrekt klokkeslett med nummertastene (f. eks for 9:15). Nå vil faksmaskinen spørre etter riktig dato (f.eks for 15. mai, 2005). 3 Trykk OK. Ditt nummer 1 Velg funksjon 13 ved å trykke MENU, 13 og OK. 2 Legg inn telefonnummer eller faksnummer (f.eks. #47> for bruk # eller * for å legge inn "+", som ofte brukes i internasjonale faksnummer foran landskoden, og > for å legge inn tomrom. Du kan legge inn maksimum 20 tegn). 3 Trykk OK. v Når du legger inn et navn, kan du bruke + for å skrive store bokstaver (trykk og hold + tasten nede og tast ønsket tast). 15 Bruksanvisning 2b For maskin uten SMS-funksjon: Du kan også legge inn bokstaver med talltastene (maksimum 32 tegn). Trykk en talltast så ofte som nødvendig for å legge inn ønsket bokstav, trykk f.eks. 2 tre ganger for å skrive C. Etter å ha trykket > flytter markøren seg én plass til høyre. Følgende bokstaver og spesialtegn er tilgjengelig: tast tegn mellomrom ? / : * %! ( ) [ ],, 1 ABC2abcÄÅÆÇäåæç DEF3def GHI4ghi JKL5jkl MNO6mnoÑÖñö PQRS7pqrs TUV8tuvÜü WXYZ9wxyz Type ringesignal Du kan velge mellom ti forskjellige signaltyper: 1 Velg funksjon 35 ved å trykke MENU, 35 og OK. 2 Velg ønsket ringesignal med 0 til 9. 3 Trykk OK. Selektiv ringing 1 Velg funksjon 36 ved å trykke MENU, 36 og OK på faksmaskinen. 2 Med u velger du kategorien som du ønsker å tilordne en spesiell ringetone. 3 Du kan velge mellom følgende kategorier: FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 4 Bekreft med OK. 5 Velg det ønskete ringesignalet med nummertastene fra 0 til 9. 6 Bekreft med OK. 3 Trykk OK. Hvis du lagrer disse dataene med funksjon 13 og 14 sendes "ditt navn" og "ditt telefonnummer" øverst på hver side sammen med dato, klokkeslett og sidenummer. Volumet Korrigering Ved å trykke C kort, returnerer du til det forangående menytrinnet; ved å trykke C lenge (i to sekunder) forlater du menyen. Hvis du har lagt inn feil bokstav eller nummer i funksjon 13 eller 14, kan du korrigere feilen både mens du legger inn og senere. Hvis du ønsker å gjøre endringer senere, må du velge funksjonene for å legge inn nummer eller navn en gang til. Hvis du ønsker å korrigere noe senere, må du hente fram funksjonen på faksmaskinen igjen for å legge inn nummeret eller navnet. Velg et tegn med u og trykk C for å slette det. Et langt trykk på C (to sekunder) vil slette hele linjen. Trykk OK. Ringesignalet Du kan justere volumet til ringesignalet hvis faksmaskinen står i klarstilling, eller hvis den bare ringer. Vær oppmerksom på at du kan stille forskjellige volumer for modusene S og M (se kapitlet Faksbryter). 1 Når du trykker u, viser displayet gjeldende innstilling i ca. tre sekunder. 2 Endre volumet ved å trykke u til ønsket volum er nådd. Høyttaler 1 Trykk DIAL/z. 2 Endre volumet ved å trykke u til ønsket volum er nådd. 3 Trykk STOP for å avslutte. Displayspråk 1 Velg funksjon 11 ved å trykke MENU, 11 og OK. 2 Velg ønsket språk med u. 3 Trykk OK. 16 Bruksanvisning Faksbryter Med den innebygde faksbryteren kan du ringe og fakse fra den samme telefontilkoblingen og bruke ekstra enheter. Faksbryteren skiller faks- og talemeldinger. Den kan f.eks. motta faksmeldinger stille, dvs. uten å ringe for å unngå å forstyrre. Driftsmodusene S og M for drift dag og natt lar deg velge forskjellige modus om dagen og natten; hvor ofte maskinen skal ringe før den tar imot fakser eller før telefonsvareren slås på. Du kan skifte faksmaskinens driftsmodus automatisk mellom S og M ved hjelp av tidsfunksjonen U. 4 Legg inn antall ring før maskinen stilles online og skiller fakser fra telefonanrop. Hvis anropet er et faksanrop, stilles faksmaskinen på mottak. Telefonanrop vil fortsette å ringe. RING FAKS: 5 5 Bekreft med OK. 6 Bruk u for å bestemme ringevolumet når du mottar et anrop. Bekreft med OK. SIGNAL: HØY 7 Velg med u hvis den som ringer skal høres mens vedkommende legger igjen en beskjed. medhør: til, fra 8 Bekreft med OK. 9 For å aktivere modus M, velg MENU, 32 (natt), OK og gjenta punktene 2 til 8. for maskin uten innebygd telefonsvarer vise ring i ALT: ring faks: RINGEST: mulige innstillinger 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, manuell mottak lav, middel, hiy Timer U Den innebygde timeren U skiller mellom dag S og natt M. Med standardverdiene vil faksmaskinen ringe om dagen når den mottar faksanrop og telefonanrop. Om natten (22:00 til 06:00) mottas fakser uten ringing, og telefonanrop varsles med en stillere ringing. Hvis U symbolet vises, er timeren aktivert. Hold Uknappen nede i to sekunder for å slå timeren av og på. Du kan endre klokkeslettene når faksmaskinen skal skifte mellom dag S og natt M: 1 Velg funksjon 33 ved å trykke MENU, 33 og OK. 2 Legg inn klokkeslettet du vil at faksmaskinen automatisk skal skifte til S (f. eks for 08:00) og bekreft med OK. 3 Legg inn klokkeslettet du vil at faksmaskinen automatisk skal skifte til M (f. eks for 23:30) og bekreft med OK. 1 Velg funksjon 31 (dag) ved å trykke MENU, 31 og OK. 2 Velg med u hvor mange ringesignaler det skal gå før faksmottak aktiveres, når røret ikke løftes av. ant.ringinger: 5 3 Bekreft med OK. 4 Legg inn hvor mange ganger det skal ringe før faksveksleren aktiveres og tolker anropet som en faks. Ved faksanrop kobles faksmottak inn. Telefonanrop fortsetter å ringe. ring faks: 5 5 Bekreft med OK. 6 Velg u for å stille inn lydstyrken til ringelyden. signal: høy 7 Bekreft med OK. For å velge modus M, velger du funksjon 32 (natt) ved å velge MENU, deretter 32 og bekrefte med OK. Gjenta trinnene 2 til 6. Hvis det ikke er mulig å ta imot fakser, har du antagelig stilt antall ringesignaler for høyt (se punkt 2 og 4). Still begge ringesignalene til lavere verdi enn 5. Ekstra telefoner ringer ikke lenger enn det som er stilt under ring faks. Stille modus SM for maskin med innebygd telefonsvarer Vise ring i ALT: ring faks: RINGEST: medhør: Mulige innstillinger 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/2 0, 1, 2, 3, 4, 5, manuell mottak lav, middel, hiy til, fra 1 Velg funksjon 31 (dag) ved å trykke MENU, 31 og OK. 2 Velg antall ring med u før telefonsvareren aktiveres. RINGTEL.SV.: 5/2 3 Bekreft med OK. 17 Bruksanvisning Spesielle innstillinger Stille faksmottak Still antall ringesignaler i RING FAKS: på 0 for å motta fakser uten ringesignaler.

14 Helt stille drift $ Du skal bruke dette alternativet bare sammen med enheter som har integrerte telefonsvarere. Hvis du f.eks. ikke vil bli forstyrret av anrop eller fakser som kommer om natten, kan du stille antall ringesignaler (ringtel.sv.: og ring faks:) på 0. Da tas fakser imot stille, og telefonsvareren svarer på anrop umiddelbart, forutsatt at du har slått den på. På apparater uten innebygd telefonsvarer er faksveksleren koblet ut med denne innstillingen, dvs. at apparatet ditt kobler om til faksmottak øyeblikkelig, og det ringer ikke i det hele tatt (oppringeren hører en pipetone). v Med denne innstillingen er det ikke mulig å ta imot anrop med en eksternt tilkoblet telefonsvarer. Manuelt faksmottak Hvis du velger MANUELl MOTTAK, tar ikke faksmaskinen imot fakser automatisk, hvis du da ikke aktiverer faksmottak selv. Ta av håndsettet og trykk START. Dette kan være lurt hvis du for eksempel ønsker å ta imot faksene dine via modem på datamaskinen din. Økonomisk driftsmodus (For maskin med innebygd telefonsvarer) Hvis du velger alternativ 5/2 på RINGTEL. SV.:, vil telefonsvareren starte etter to ringesignaler i steden for etter fem, når du mottar nye meldinger. Via den eksterne adgangsfunksjonen kan du sjekke om telefonsvareren din har registrert meldinger uten at det koster noe (hvis telefonsvareren slår seg på selv etter bare to ringesignaler, vet du at det er kommet nye meldinger). Når du har lyttet til de nye meldingene, vil telefonsvareren slå seg på igjen etter fem ringesignaler ved neste anrop. Hvis du har koblet ut telefonsvareren, blir anropene tatt fra faksveksleren (se avsnittet Stille Modus SM). Innstillingseksempel: Antall ring telefonsvarer ring faks ant.ringinger Tips: Talebeskjeden til telefonsvareren må være kortere enn 10 sekunder. Unngå musikk i talebeskjeden. Hvis faksmaskinen har problemer med å gjenkjenne gamle faksmaskiner som ikke sender gjenkjenningssignaler, må du gjennom talebeskjeden informere om at oppringeren må taste * og 5 og deretter trykke START-tasten for å starte faksmottak. Hvis automatisk faksmottak ikke er mulig, kan du starte faksmottak manuelt ved å trykke START. Hvis telefonsvareren benytter en "sparefunksjon" (dvs. en funksjon hvor antall ringesignaler endres med en gang nye meldinger er mottatt), må du koble ut denne funksjonen. Det er mulig at telefonsvareren ikke bare teller antall meldinger, men også antall mottatte fakser. Vær oppmerksom på at koden for å starte faksmottak på flere telefoner ikke er den samme som fjernstyringskoden for å lese nye meldinger (fra fabrikk * og 5). Det er imidlertid mulig å endre koden med funksjon 34 (se Råd og tips / Easylink). Hvis telefonsvareren tar i mot anropet, men faksmaskinen din ikke slutter å ringer, kan du forsøke å installere telefonsvareren serielt ved å koble til EXT-kontakten eller en annen seriell telefonkontakt (se Installasjon / Ekstra enheter). Hvis telefonsvareren ikke tar imot anrop, kobles faksmaskinen seg inn automatisk etter det antall ringesignaler som er stilt inn i ant. ringinger. Hvis den eksterne telefonsvareren registrerer fakssignaler, og faksmaskinen ikke tar imot noen fakser, må du kontrollere tilkoblingen av den eksterne telefonsvareren. Slå av den eksterne telefonsvareren tilkoblet EXT-kontakten eller som er tilkoblet en seriell telefonkontakt (se Installasjon / Ekstra enheter) Ekstern telefonsvarer Telefonsvareren skal kobles til slik det er beskrevet i kapittel Installasjon / Ekstra enheter. For at den eksterne telefonsvareren skal fungere best mulig, stiller du inn telefonsvareren slik at den svarer etter ett eller to ringesignaler. For å unngå at anrop hentes fra faksveksleren automatisk, må du stille inn minimum to ringesignaler mer enn antallet som er stilt inn på den eksterne telefonsvareren. Dette gjøres i ant.ringinger og ring faks. 18 Bruksanvisning Telefon Telefonering 1 Velg ønsket nummer. 2 Løft av røret. For å velge nummeret uten å løfte av røret, trykker du DIAL/z. Hvis du har lagt inn feil siffer, kan du avbryte med C før du begynner å ringe. Ved å trykke R får du tilgang til mange av de nye tjenestene (anrop venter, veksling, osv.) Endre poster 1 Trykk n og velg med talltastene den posten som skal endres. 2 Trykk n i to sekunder. Du kan slette tegn ved å trykke u. 3 Trykk C. Dette sletter tegnet til venstre for innsettingsmerket. 4 Tast inn det nye tegnet og bekreft med OK. Slette poster 1 Trykk n og deretter en tast mellom 0 og 9. Det lagrede navnet hhv. telefonnummeret vises på displayet. 2 Trykk C. Bekreft med u om du virkelig ønsker å slette posten. 3 Trykk OK for å aktivere slettingen. Repetisjon PP Med PP kan du ringe de siste ti valgte numrene om igjen. 1 Trykk PP. 2 Trykk u til ønsket nummer kommer fram i displayet. Hvis du ønsker å redigere nummeret, trykk OK og foreta ønskede endringer. 3 Løft av røret. Med PP, u og C kan du slette numrene du ikke trenger lenger fra repetisjonsminnet. Bekreft med OK. Ringeliste Listen viser de siste 50 numrene som du har slått. Etter 50 oppføringer skrives listen automatisk ut. 1 Trykk MENU, 41 og OK. 2 Velg med u RINGTE NUMRE? JA/ NEI. 3 Nå kan du velge mellom UTSKRIFT: NÅ og UTSKR.: ETTER 50. Listen skrives ut. Hurtigvalg n For hyppig valgte oppføringer kan du bruke hurtigvalget. Lagre nummer 1 Trykk n i to sekunder. 2 Trykk en talltast mellom 0 og 9. 3 Legg inn navnet i tastefeltet. > flytter innsettingsmarkøren én posisjon mot høyre. Trykk OK. 4 Tast inn telefonnummeret du ønsker å lagre, og trykk deretter OK. Bruke hurtigvalg 1 Trykk n og deretter en tast mellom 0 og 9. Det lagrede navnet hhv. telefonnummeret vises på displayet. Du kan endre nummeret ved å trykke OK og deretter legge inn ønsket endring. 2 Løft av telefonrøret eller trykk START hvis du skal sende en faks. Telefonbok a Maskinminnet har plass til ca. 50 oppføringer for maskiner uten telefonsvarer og ca. 200 oppføringer for maskiner med telefonsvarer. Nøyaktig antall avhenger av lengden på postene. Lagre oppføringer For maskiner med SMS-funksjon 1 Trykk a i to sekunder. 2 Oppgi et etternavn via tastaturet. Med > hopper innsettingsmarkeringen en posisjon til høyre. Trykk deretter OK. 3 Oppgi et fornavn via tastaturet, og trykk OK. 4 Du forespørres om numrene for de følgende oppføringer som kan tilordnes en kategori HJEMME JOBB MOBIL FAKS E-POST 19 Bruksanvisning 5 Oppgi den ønskete oppføringen, og bekreft alle opplysninger med OK. Du kan også hoppe over oppføringer med OK.

15 6 Du kan tilordne denne oppføringen til en kategori: YTTERLIGERE FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 7 Bekreft med OK. Denne kategorien kan du nå tilordne et spesielt ringesignal: 1 Velg funksjon 36 ved å trykke MENU, 36 og OK på faksmaskinen. 2 Med u velger du kategorien som du ønsker å tilordne en spesiell ringetone. 3 Du kan velge mellom følgende kategorier: FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 4 Bekreft med OK. 5 Velg det ønskete ringesignalet med nummertastene fra 0 til 9. 6 Bekreft med OK. For maskiner uten SMS-funksjon: Denne kategorien kan du nå tilordne en spesiell ringetype: 1 Velg funksjon 36 ved å trykke MENU, 36 og OK på faksmaskinen. 2 Med u velger du kategorien som du ønsker å tilordne en spesiell ringetone. 3 Du kan velge mellom følgende kategorier: FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 4 Bekreft med OK. 5 Velg det ønskete ringesignalet med nummertastene fra 0 til 9. 6 Bekreft med OK. Bruke telefonboken (for maskiner med SMS-funksjon) 1 Trykk første bokstav til oppføringen som du leter etter (f.eks. M). Trykk de etterfølgende bokstavene i navnet (f.eks. I C H og på displayet vises MICHAEL). 2 Trykk OK. 3 Løft av røret, eller dersom du ønsker å sende en faks, trykk START. Bruke telefonboken (for maskiner uten SMS-funksjon) 1 Trykk a. Navnet eller telefonnummeret som ble lagret først vises i displayet. Trykk u til ønsket nummer kommer fram. Hvis du ønsker å redigere nummeret, trykk OK og foreta ønskede endringer. Bekreft med OK. 2 Løft av røret eller trykk START hvis du ønsker å sende en faks. Endre innlegginger Trykk a og velg posten du ønsker å endre med u, trykk deretter a i to sekunder. Velg et tegn med u og trykk C for å slette det. Bekreft med OK. Slette innlegginger 1 Trykk a i to sekunder. 2 Oppgi et navn via tastaturet. Med > hopper innsettingsmarkeringen en posisjon til høyre. Trykk deretter OK. 3 Oppgi nummeret som du ønsker å lagre, og trykk OK. 4 Du kan tilordne denne oppføringen en kategori: YTTERLIGERE FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 5 Bekreft med OK. Trykk a og velg posten du ønsker å slette med u og trykk C. Med u velger du om du virkelig ønsker å slette innleggingen. Bekreft med OK. 20 Bruksanvisning Nummerliste Velg funksjon 44 for å skrive ut en liste med de lagrede telefonboknumrene. Trykk MENU, 44 og OK. Nummeridentifisering Nummeridentifiseringen er en tjeneste som muliggjør å gjenkjenne en oppringer ved hjelp av telefonnummeret som vises på telefondisplayet før en forbindelse blir opprettet. Hvis du har mottatt en oppringing i ditt fravær, vises symbolet I på displayet. Telefonnumrene til de ti sist mottatte anropene lagres. 1 Trykk PP i to sekunder. 2 Du kan bruke u til å se gjennom alle postene. De nye postene er markert med en "*". 3 For å ringe tilbake til det viste nummeret og løft av røret. For å slette en post, trykk C. Velg med u og bekreft slettingen ved å trykke OK. Hvis du stiller RING FAKS med MENU, 31 eller 32 til 0, kan ikke telefonnummeret vises på de eksterne telefonene dine. Slå Samtale venter på Dersom du ønsker å registrere oppringinger under en telefonsamtale, trykk MENU 42 og OK. Bruk u for å velge SAMT. VENTER? JA og bekreft med OK. u for å velge SAMT. VENTER? å sende en faks til flere personer. Velg en gruppe fra 1 til 5 med u og trykk deretter OK. 3 Bruk u til å velge LEGG TIL MEDLEM? og bekreft med OK. 4 Alle nummer som er lagret i telefonboken vises. Velg posten du ønsker å lagre med u og bekreft med OK. 5 Den lagrede posten vises på skjermen. du er ferdig, trykk STOP igjen. OK. 2 Velg Vis medlem? med u og bekreft med OK. 3 Du kan bruke u til å se gjennom alle postene. Du kan gå ut av gruppen ved å trykke STOP. OK. 2 Bruk u velg Slett medlem? og bekreft med OK. med OK. derfor z før å ha ringt eller under en samtale. Legg på håndsettet. sider skrevet med svak blyant, tegnekritt, kritt eller trekull.... sider fra aviser (trykksverte!).... stiftede sider eller sider som er heftet sammen med binders. Fjern alle stifter og binders før sending.... brettede eller istykkerrevne sider.... Trykk START. 4 Nå starter overføringen. en ekstra telefon Når du svarer med en ekstra telefon og det viser seg å være en faks, kan du starte faksmottaket ved å trykke på *5 og deretter legge på. Faksmaskinen vil motta faksen. 2 Legg dokumentene (maks. 10 ark) løst inn i spalten på dokumentmateren med den skrevne siden opp. 22 Bruksanvisning Faksmottak uten papir Hvis det ikke er papir i materen eller hvis blekkfilmen er tom, lagres en innkommende faks i minnet (lagringskapasitet for apparater med innebygd telefonsvarer ca. 15 sider, for apparater uten innebygd telefonsvarer ca. 50 sider av Slerexe-brevet). Hvis det er dokumenter i minnet, vil symbolet h vises i displayet. Når papir og/eller en blekkfilm er satt inn, vil faksmaskinen automatisk skrive ut alle de lagrede dokumentene. Når en faksbeskjed er skrevet ut komplett, vil den bli slettet fra minnet. Hvis skriveprosessen ble avbrutt, vil alle faksbeskjeder som ikke er skrevet komplett ut, fortsatt lagres i minnet. Hvis minnet er fullt, er det ikke mulig å lagre flere sider. Den røde indikatorlampen v vil blinke, og displayet viser MINNE FULLT. 3 Bruk u til å velge SEND FAKS? og trykk START. Dokumentet sendes til alle i gruppen. Hvis faksen ikke kan sendes til en av mottakerne, fortsetter faksmaskinen med listen og forsøker å sende faksen på nytt. Bildekvalitet Hvis du ønsker å forbedre bildekvaliteten, kan du velge mellom alternativene FINE f (for små skrift eller fine tegninger) og PHOTO F (for fotografier og bilder). Trykk FINE/PHOTO gjentatte ganger til pekeren for ønsket oppløsning slås på. Etter overføring eller, hvis det ikke er noe dokument i matespalten, etter 40 sekunder går faksmaskinen automatisk tilbake til standard oppløsning. Dokumentoverføring tar lenger tid i FINE-modus og enda lenger i PHOTO-modus. Kringkasting Denne funksjonen er svært nyttig hvis du ønsker å sende det samme dokumentet til mer enn én mottaker (sirkelsending). 1 Legg dokumentet i dokumentmatespalten med forsiden vendt opp. Hvis du ønsker høyere oppløsning, trykk FINE/PHOTO. 2 Velg MENU, 25 og OK. Dokumentet som er satt inn, lagres i minnet. 3 Nå har du følgende muligheter til å legge inn numrene i mottakerlisten: Legg enten inn numrene fra talltastaturet eller velg et nummer/gruppe fra telefonboken ved å trykke a og u.

16 4 Når du har lagt inn de ønskede numrene, trykk OK. Numrene legges inn i mottakerlisten. Gjenta fremgangsmåten til du har lagt inn data for maks. 25 mottakere. 5 Trykk START for å sende dokumentet. Dokumentet sendes etter tur til alle som er lagt inn. Kringkasting til en gruppe Sammen med funksjon 25 (se kapitlet Telefon / Gruppe) kan du også bruke funksjon 46 til å sende fakser til en gruppe. Man kan imidlertid ikke endre mottakerlisten i funksjon 46 lenger! 1 Hold dokumentet med skriftsiden vendt opp og sett det inn i dokumentmateren (maks. 10 sider). 2 Trykk MENU, 46 og OK og velg ønsket gruppe fra 1 til 5 med u. Trykk OK. Kontrast Med funksjon 47 kan du justere kontrasten (lysstyrken) på dokumenter du ønsker å kopiere eller sende som en faksbeskjed, f.eks. mørke foto eller skjemaer med farget bakgrunn. 1 Trykk MENU, 47 og OK. 2 Med u kan du velge mellom tre forskjellige alternativer: KONTRAST: LAV KONTRAST: MID. KONTRAST: HØY 3 Bekreft valget ditt med OK. Sende- og feilrapporter Faksmaskinen kan skrive ut en senderapport hver gang du har sendt et dokument. Denne inneholder en forminsket kopi av den første siden. Hvis det oppstår feil under overføringen, får du beskjed om dette i feilrapporten. Utskrift av senderapport kan slås av og på, men feilrapporten skrives alltid ut. 1 Trykk MENU, 28 og OK. 2 Velg med u og bekreft med OK. 23 Bruksanvisning Sendehastighet Faksmaskinen justerer automatisk sendehastigheten til kvaliteten på telefonlinjen. Spesielt ved oversjøisk overføring kan denne prosessen ta lenger tid. Hvis du vet at kvaliteten på linjen er dårlig, er det fornuftig å stille maskinen på lavere hastighet fra begynnelsen med funksjon 21. Dette sparer tid og koster mindre. 1 Trykk MENU, 21 og OK. 2 Velg en lavere hastighet med u. 3 Bekreft med OK. Polling med kode Hvis den andre parten har lagt inn en kode for å beskytte dokumentet mot å bli hentet ut, går du fram på følgende måte: 1 Trykk MENU, 22 og OK. 2 Legg inn koden og bekreft med OK. 3 Legg inn telefonnummeret og trykk START. Hvis dette ikke virker, forsøk å polle manuelt: Ta av håndsettet eller trykk DIAL/z, ring ønsket nummer og trykk deretter START. Pollingsending Komprimering av side For å være sikker på at mottatte fakser som er litt lengre enn A4 skrives ut på én side, kan disse sidene reduseres litt vertikalt. Hvis du ikke ønsker å bruke denne muligheten, kan du slå den av med funksjon 29: 1 Trykk MENU, 29 og OK. 2 Velg med u og bekreft med OK. Du kan la et dokument bli pollet fra faksmaskinen din. 1 Legg dokumentet i dokumentmatespalten. Faksjournal Faksjournalen er en liste med de 10 sist mottatte og sendte faksene. 1 Trykk MENU, 27 og OK. 2 Velg med u om, og når faksjournalen vil bli skrevet ut (umiddelbart eller etter ti overføringer). 3 Bekreft valget ditt med OK. 2 Hvis du ønsker å beskytte dokumentet mot uautorisert tilgang, legger du inn en kode med funksjon 23. Trykk MENU, 23 og OK. Legg inn en kode (maksimum 20 tegn) og trykk OK for å bekrefte. Nå kan dokumentet polles av den som har denne koden. Du kan fortsatt foreta telefonanrop mens denne funksjonen er aktivert. 3 Operasjonen avbrytes med en gang du fjerner dokumentet. Pollingkoder arbeider i overensstemmelse med ITU internasjonal standard. Det finnes imidlertid produsenter som benytter andre prosesser, og maskinene til disse er derfor ikke kompatible. Hvis du ønsker å sende fakser til faksdatabaser, eller hvis du ønsker å polle fra disse, har noen databaser en underadresse som du kan legge til telefonnummeret. Dette vil spare deg for telefonutgifter. Legg først inn telefonnummeret til databasen og trykk deretter R. Legg deretter inn ønsket underadresse. Hvis du er usikker på om din fakspollingtjeneste støtter underadresser, kontakt din pollingoperatør. Pollet mottak Ved hjelp av denne funksjonen kan du finne igjen dokumenter som er klargjort for henting av en annen faksmaskin. Hurtigpolling 1 Ring ønsket nummer med håndsettet på. 2 Trykk og hold START nede. 3 Hvis du ønsker å legge inn en underadresse eller en kode (se Polling med kode), legger du inn telefonnummeret først og avslutter med R. Legg ved ønsket underadressekode, trykk og hold START nede (f.eks R 17 R kode eller RR kode). 24 Bruksanvisning Sende senere Hvis du ønsker å benytte deg av rimeligere telefonsatser, eller hvis den som skal ta imot faksen din bare er tilgjengelig på bestemte tidspunkt, kan du programmere automatisk overføring av en faks på et senere tidspunkt (i løpet av 24 timer). 1 Trykk MENU, 24 og OK. Legg inn klokkeslettet når du ønsker at dokumentet skal sendes. 2 Trykk OK og legg i dokumentet. a Trykk kort på COPY for å ta bare én kopi av originalen. Kopieringen starter umiddelbart. b For å ta mer enn én kopi, trykk COPY (i minimum to sekunder): Displayet viser det valgte antall kopier. Hvis du ønsker å endre dette tallet, legger du inn ønsket antall med nummertastene (maks. 15). Trykk COPY. 3 Velg om du ønsker å redusere eller øke størrelsen på dokumentet når du kopierer. Maskinen din har følgende alternativer: ZOOM UT: 200 ZOOM UT: 150 ZOOM NORMAL: 1:1 ZOOM INN: 75 ZOOM INN: 50 4 Velg ønsket alternativ med u og bekreft med OK. Maskinen lagrer den første siden i dokumentet i minnet og begynner å kopiere. Automatisk sortering er derfor ikke noe alternativ! For å avbryte kopieringen trykker du på STOP. Hvis papiret setter seg fast, hvis blekkfilmen er tom eller hvis minnet er fullt, avbrytes kopieringen automatisk. Hvis dokumentet kjører seg fast, se Råd og tips / Fastkjørt dokument. 3 Ring ønsket telefonnummer og trykk START. 4 Nå er faksmaskinen klar til å sende dokumentet som er satt inn. Du kan fortsatt foreta telefonanrop mens denne funksjonen er aktivert. 5 Hvis du tar ut dokumentet som er satt inn, avbrytes klarstillingmodus. Kopiere Du kan bruke faksmaskinen til å kopiere en original. Oppløsning f er satt som standard. I tillegg kan du også velge oppløsning F (se Bildekvalitet). 1 Legg dokumentene i dokumentmateren med forsiden vendt opp. Du kan legge inn inntil 10 sider på en gang. 2 Velg ønsket oppløsning med FINE/PHOTO. 25 Bruksanvisning SMS W (for maskin med SMS-funksjon) Du kan sende og ta imot SMS (Short Message Service)meldinger med faksmaskinen din. Faksmaskinen er allerede satt opp for å bruke SMS-tjenester avhengig av land og nettverk. Før du kan sende og ta imot SMS-meldinger, må CLIP-funksjonen (Calling Line Identification Presentation nummervisning) være aktivert for din telefonlinje.

17 Forsikre deg om at denne funksjonen er aktivert på din linje. For å sende en SMS, må telefonnummeret til en SMS-leverandør være lagt inn i faksmaskinen din (SMS-senter). Sjekk følgende med din tjenesteleverandør: Hva blir fakturert for å sende og eventuelt ta imot en SMS-melding? Hvilke mobilnettverk kan du sende SMS-meldinger til og hvilke mobilnettverk kan du motta SMS-meldinger fra? Hvilke funksjoner tilbys av din SMS-tjenesteleverandør? Deaktivere utskrift av SMS 1 Trykk MENU, 64 og deretter OK fire ganger. 2 Bruk u for å velge om du vil ha innkommende meldinger skrevet ut automatisk eller ikke: SKRIV UT SMS: JA, NEI 3 Trykk OK for å fullføre. v Hvis faksmaskinen er tilkoblet en hussentral (PABX) kan er det ikke alltid mulig å benytte SMSfunksjonene. Kontakt driftsansvarlig eller leverandøren av hussentralen for mer informasjon. Lese SMS-meldinger Når du mottar en SMS-melding, hører du en pipelyd. Meldingen lagres og skrives ut automatisk. Du kan deaktivere automatisk utskrift (se Deaktivere utskrift av SMS). I så fall vil SMS-knappen blinke når en ny SMS-melding er mottatt, og displayet viser W og antall nye SMS-meldinger: 1 Trykk SMS-knappen. 2 Trykk u for å velge LES SMS. 3 Trykk OK. 4 Antall, dato og klokkeslett til den siste meldingen vises. Uleste meldinger er markert med en stjerne. Trykk u for å velge den SMS-meldingen du ønsker og trykk OK. 5 SMS-meldingen kommer fram. Bruk u for å bevege deg i meldingen. Hvis du holder u nede, flyttes markøren til starten eller slutten av SMS-meldingen. Med OK og u kan du velge et av mange alternativer (se Andre SMS-funksjoner). Trykk COPY og OK for å skrive ut meldingen. 6 Velg STOP for å gå tilbake til listen over mottatte Du kan også lese SMS-meldinger ved å trykke MENU, 62 og OK. SMS-meldinger Faksmaskinen er allerede satt opp for å bruke SMStjenester. Hvis du har problemer, må du kontakte din nettverksleverandør. Du kan endre den forhåndsdefinerte SMS-leverandøren og legge inn en annen leverandør. 1 Trykk MENU, 64 og OK. 2 Den aktuelle leverandøren vises. Bruk u for å velge enten LEVERAN.: 1 eller 2. 3 Bekreft med OK. 4 Legg inn OVERFoRINGSNR. Bekreft med OK. 5 Legg inn MOTTAKERNR. Bekreft med OK. OVERFoRINGSNR. og MOTTAKERNR. er nødvendig for å bruke SMS-tjenester. I noen land kan disse numrene være identiske. 26 Bruksanvisning Sende SMS-meldinger 1 Trykk SMS-knappen. 2 Trykk u for å velge SEND SMS. 3 Trykk OK. 4 Displayet viser TEKST:. Legg inn tekstmeldingen med bokstav tastaturet (maksimum 160 tegn). Hvis det er tall i meldingen, må du bruke talltastaturet. Du kan velge hvilken som helst av de siste fem SMS-meldingene du har skrevet og bruke den som mal. Trykk PP til ønsket melding kommer fram. v Trykk HELP/w-knappen for å sjekke hvor mange tegn du fortsatt kan legge inn. 5 Trykk COPY for å skrive ut meldingen og OK. 6 Legg inn mottakerens nummer. Bekreft med OK. Du kan bruke telefonboken a, hurtigvalg n eller repetisjonsfunksjonen PP til å legge inn nummeret. 7 Du kan legge inn opp til fem mottakere. Når du har lagt inn hvert telefonnummer, trykk OK. Til slutt trykker du SMS-knappen. 8 SMS-meldingen blir sendt. Bruk u for å bevege deg i meldingen eller nummeret. Hvis du holder u nede, flyttes markøren til starten eller slutten av meldingen eller nummeret. Velg et tegn med u og trykk C for å slette det. Hold C nede for å slette all teksten (to sekunder). Du kan også sende SMS-meldinger ved å trykke MENU, 61 og OK. Slette SMS-meldinger For å frigjøre minnet slik at det kan ta imot nye meldinger, må du slette leste meldinger. 1 Trykk SMS-knappen. 2 Trykk u for å velge LES SMS. 3 Trykk OK. 4 De lagrede meldingene kommer fram. Bruk u til å velge SMS-meldingen du ønsker å slette. 5 Trykk C. 6 Bruk u til å velge en av følgende: SLETTe: JA SLETTe: NEI SLETTe: ALLE 7 Bekreft med OK. v Hvis SMS-minnet er fullt (maksimum 30 meldinger) er det ikke mulig å ta imot nye meldinger. Derfor må du slette SMS-meldinger du har lest. Andre SMS-funksjoner 1 Hvis du trykker OK mens du leser en SMS-melding, kan du bruke u til å velge et av følgende alternativer: skriv ut SMS: tilbake send SMS videre svar pa SMS skriver ut SMS-meldingen går tilbake til SMS-listen sender SMSmeldingen til en annen svarer på SMS-meldingen sletter SMS-meldingen viser neste SMS-melding viser forrige SMS-melding Skrive ut SMSmeldinger 1 Trykk SMS-knappen. 2 Trykk u for å velge SKRIV UT SMS. 3 Trykk OK. 4 Bruk u til å velge hvilke SMS-meldinger du ønsker å skrive ut: skriv ut: ALLE SKRIV UT: INNB. SKRIV UT: NY 5 Trykk OK. Meldingene skrives ut. Du kan også skrive ut SMS-meldinger ved å trykke MENU, 63 og OK. slett les neste les forrige 2 Bekreft med OK. 27 Bruksanvisning Deaktivere SMS-mottak Hvis du bruker en annen SMS-kompatibel trådløs telefon på den samme linjen, er det ingen garanti for at en bestemt SMS vil bli mottatt på faksmaskinen eller på det andre trådløse håndsettet. Du kan imidlertid kun motta SMS-meldinger på én enhet om gangen. Forsøk å deaktivere SMS-mottak på den ekstra trådløse telefonen. Hvis du ikke er i stand til å gjøre det, deaktiverer du SMS-mottak på faksmaskinen. 1 Trykk MENU, 45 og OK. 2 Trykk og trykk OK. 3 Bruk u for å velge om du skal aktivere eller deaktivere SMS-mottak. SIKKER: ja SIKKER: nei 4 Trykk OK for å fullføre. Du kan gå fram på samme måte for å aktivere SMSmottak igjen. Du kan fortsatt sende SMS-meldinger selv om SMS-mottak er deaktivert. 28 Bruksanvisning Telefonsvarer b (For maskiner med innebygd telefonsvarer) Opptakskapasiteten er 30 minutter. Din telefonsvarer er fra fabrikken utstyrt med en meldingstekst (anonym melding). Hvis du ønsker å spille inn egen utgående melding, går du fram som beskrevet under "Spille inn en melding". v Ved lengre strømbrudd, vil innspilte meldinger, osv. bli slettet! Innspillingslengde 1 Velg MENU, 51 og OK. 2 Trykk u for å velge mellom 30, 60, 120 sekunder eller AUTO (ubegrenset innspillingstid). Legg merke til at AUTO ikke er tilgjengelig i alle land. 3 Bekreft med OK. Lytte til meldinger 1 Hvis PLAY-knappen blinker på faksmaskinen din, betyr dette at det er lest inn meldinger til deg. Trykk PLAY for å høre på den første meldingen. Dato og klokkeslett meldingen ble mottatt og nummeret til den som ringte vises. 2 Neste melding spilles på nytt hvis du trykker PLAY mens du lytter til en melding.

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

PHILIPS MAGIC3-2 VOICE DECT

PHILIPS MAGIC3-2 VOICE DECT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer