Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning Bruksanvisning"

Transkript

1 Installasjonsveiledning Bruksanvisning

2 Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer og beskrivelser finner du i tilknytting til denne bruksanvisningen. Vennligst les denne omhyggelig og legg også merke til sikkerhetshenvisningene. Trykk HELP/w i minimum to sekunder. Faksmaskinen vil skrive ut én side. Trekk ut siden og følg instruksjonene. Pakken inneholder Pakken inneholder følgende: 1 Bruksanvisning, Installasjonsveiledning 2 Papirbrett 3 Telefonrør 4 Spiralkabel for Telefonrør 5 Faksmaskin (med ilagt blekkfilm) 6 Nettkabel med støpsel 7 Telefonkabel med støpsel Telefonkontakt Koble telefonkabelen til faksmaskinen ved å plugge den inn i kontakten merket LINE. Deretter kobler du telefonstøpslet til telefonlinjekontakten på veggen Telefonrør Plugg den ene enden av spiralkabelen i kontakten på telefonrøret, og den andre enden inn i kontakten merket med telefonrør på siden av apparatet

3 Installasjonsveiledning Legge i papir 1 Sett papirbrettet inn i sporene bak papirmatemekanismen. Strømforsyning 2 Trekk papirføreren helt framover til den stopper. Legg i flere A4-ark (80 g/m 2 ) opp til endestoppen i papirmatemekanismen (maks. 50 ark). 3 Lukk papirføreren. Enkel installasjon Enkel installasjon sikrer at faksmaskinen settes opp perfekt i henhold til dine personlige behov. 1 Trykk HELP/w i minimum to sekunder. Faksmaskinen vil skrive ut én side. Trekk ut siden og følg instruksjonene. 2 Faksmaskinen vil så lede deg på displayet gjennom de første innstillingene, som faksnummer og navnet ditt. 3 Legg inn korrekt klokkeslett med nummertastene (f.eks for 9:15). 4 Nå vil faksmaskinen spørre etter riktig dato (f.eks for 15. mai, 2005). 5 Trykk OK. 3

4 Installasjonsveiledning Blekkfilm Du kan ikke ta imot eller kopiere dokumenter hvis det ikke er lagt blekkfilm i faksmaskinen. Derfor er maskinen utstyrt med en gratis blekkfilmrull slik at du kan skrive ut noen testsider. 1 Åpne faksmaskinen ved å løfte betjeningspanelet midt på til det klikker på plass. 5 Lukk maskinen ved å svinge betjeningspanelet framover til det går i lås. 2 Legg den store rullen i sporene i det bakre blekkfilmrommet. Det blå tannhjulet må være på høyre side. Ekstra enheter Du kan bruke annet utstyr på en enkelt telefonlinje i tillegg til faksmaskinen og det trådløse håndsettet, som f.eks. andre telefoner, trådløse telefoner, telefonsvarere, telleverk for telefonavgift og modemer. 3 Nå tar du den lille rullen og legger den i det fremre blekkfilmrommet. Forsikre deg om at det blå tannhjulet befinner seg til høyre og at pinnen på venstre side settes inn i fordypningene. 4 Ta ut det gamle Plug n Print -kortet og sett det inn i sporet til venstre for blekkfilmrommene. SMS W (for maskin med SMS-funksjon ) Lese SMS-meldinger Når du mottar en SMS-melding, hører du en pipelyd. Meldingen lagres og skrives ut automatisk. Sende SMS-meldinger 1 Trykk W på faksmaskinen. Trykk u for å velge SEND SMS. Trykk OK 2 Displayet viser TEKST:. Legg inn tekstmeldingen med bokstav tastaturet (maksimum 160 tegn). Trykk OK. 3 Legg inn mottakerens nummer. Bekreft med OK. Til slutt trykker du W. SMS-meldingen blir sendt. 4

5 Installasjonsveiledning Telefonsvarer b (for maskiner med telefonsvarer funksjon) Telefonsvareren har en utgående melding som er spilt inn på fabrikken. Aktiver eller deaktiver telefonsvareren med b ON/OFF. Hvis du har slått på telefonsvareren, vil du se symbolet b i displayet på faksmaskinen. Lytte til meldinger 1 Hvis PLAY-knappen blinker på faksmaskinen din, betyr dette at det er lest inn meldinger til deg. 2 Trykk PLAY for å høre på den første meldingen. Dato og klokkeslett meldingen ble mottatt og nummeret til den som ringte vises. Etter å ha lyttet til meldingene vil PLAY fortsatt vises til alle meldingene er slettet. Slette meldinger 1 Trykk C på faksmaskinen etter å ha lyttet til alle meldingene. 2 Hvis du virkelig ønsker å slette alle meldingene, trykk C. Fakse 1 Legg dokumentene (maks. 10 ark) løst inn i spalten på dokumentmateren med den skrevne siden opp. 2 Ring nummeret du ønsker på faksmaskinen. 3 Trykk START. Nå starter overføringen. Kopiere 1 Legg dokumentene i dokumentmateren med forsiden vendt opp. Du kan legge inn inntil 10 sider på en gang. 2 Trykk kort på COPY. Kopieringen starter umiddelbart. 5

6 Beskrivelse av maskinen 1 Nettkabel med støpsel 2 Dokumentfører 3 Papirfører 4 Papirbrett 5 Telefonrør 6 Dokumentmater 7 Betjeningspanel 8 Skrivervalse 9 Skannerdeksel 10 Holder for Plug n Print -kort 11 Rom for blekkfilm foran 12 Rom for blekkfilm bak Displaysymboler * f/f angir om du sender eller kopierer med høyere bildekvalitet eller med gråtoner. Hvis ingen av de to symbolene er synlige, er standard oppløsning valgt. h vises når fakser er lagret i minnet. áéíó angir forbruk av blekkfilm. I vises når du mottar et annet anrop mens du bruker maskinen eller hvis du mottar et anrop mens du er borte (ikke tilgjengelig i alle land og telefonnettverk). W vises kun hvis det er nye SMS-meldinger i minnet (for maskin med SMS-funksjon ) b viser at den innebygde telefonsvareren er slått på (for maskin med innebygd telefonsvarer). $ både fakser og telefonsamtaler mottas helt stille. S/M/U tre symboler i displayet angir gjeldende innstillinger. * to linjer for enheter med SMS-funksjonalitet 6

7 Taster for maskin med innebygd telefonsvarer b ON/OFF for å aktivere/deaktivere telefonsvareren REC trykk kort: for å spille inn en intern memo; trykk og hold (to sekunder): for å spille inn en ny utgående melding PLAY for å spille av meldinger. Tasten blinker når nye meldinger og memoer er spilt inn. Etter avspilling forsetter tasten å lyse til meldingene er slettet HELP/w trykk kort to ganger: for å skrive ut instruksjoner for de viktigste funksjonene (med referanser til ekstra hjelpsider); trykk og hold (i to sekunder): for å starte automatisk installasjon av faksmaskinen / utskrift av Enkel installasjon u for å velge alternativer / justere volumet / flytte markøren i displayet MENU/ OK for å hente fram funksjoner / for å bekrefte innlegginger U for å velge forskjellige driftsmodi. Trykk kort: velge mellom S og M; trykk og hold (to sekunder): driftsmodus U på/av v hvis den røde lampen blinker, les meldingen i displayet a trykk kort: for å hente fram et navn som er lagt inn; trykk og hold (to sekunder): for å lagre et telefonnummer n trykk kort: Ringer telefonnummeret; langt trykk (to sekunder): Lagrer inntastet navn for maskin med SMS-funksjon W blinker hvis det er nye SMS-meldinger i minnet. For å lese, skrive ut og sende SMS-meldinger COPY trykk kort: kopiere et dokument; trykk og hold (to sekunder): flere kopier START trykk kort: for å starte fakssendingen; trykk og hold (to sekunder): polling FINE f/ PHOTO F for å velge høyere oppløsning når du kopierer eller sender (f for tekst og grafikk, F for fotografier) STOP for å stoppe prosedyrene / for å kjøre ut dokumenter C Sletting i bearbeidelsesmodus / trykke kort: ett skritt tilbake i menyen; trykke lenge (i to sekunder): forlate menyen PP trykk kort: for å gjenta de fem siste numrene du har ringt; trykk og hold (to sekunder): for å bla i nummerlisten R trykk kort: for spesielle funksjoner, f.eks. for å bruke tilkoblet hussentral og for å bruke forskjellige funksjoner som leveres av din tjenesteleverandør (samtale venter, skifte mellom samtaler, osv.); trykk og hold (to sekunder): for å legge inn en ringepause mellom to siffer DIAL/z * for å ringe uten å løfte av håndsettet. Også til medhør på apparater med innebygd telefonsvarer. * for maskiner med innebygd telefonsvarer 7

8 Innhold Pakken inneholder... 2 Telefonkontakt... 2 Telefonrør... 2 Legge i papir... 3 Strømforsyning... 3 Enkel installasjon... 3 Blekkfilm... 4 Ekstra enheter... 4 SMS W*... 4 Telefonsvarer b**... 5 Kopiere... 5 Beskrivelse av maskinen... 6 Taster... 7 Sikkerhets regler... 9 Installasjon Koble til Blekkfilm Legge i papir Fjerne papir Ekstra enheter Enkel installasjon ISDN-tilkobling Hussentral Grunninn stillinger Hjelp-funksjon Dato og tid Ditt nummer Ditt navn Korrigering Displayspråk Type ringesignal Selektiv ringing Volumet Faksbryter Timer U Stille modus SM Spesielle innstillinger Ekstern telefonsvarer Telefon Telefonering Repetisjon PP Hurtigvalg n Ringeliste Telefonbok a Nummerliste Grupper Frihåndsbruk z Nummeridentifisering Fakse og kopiere Mate inn dokumenter Sende fakser Motta faks Kringkasting Bildekvalitet Kontrast Sende- og feilrapporter Sendehastighet Komprimering av side Faksjournal Pollet mottak Sende senere Kopiere SMS W* SMS-meldinger Deaktivere utskrift av SMS Lese SMS-meldinger Sende SMS-meldinger Skrive ut SMS-meldinger Slette SMS-meldinger Andre SMS-funksjoner Deaktivere SMS-mottak Telefonsvarer b** Slå av og på Spille inn en melding Anonym melding Innspillingslengde Lytte til meldinger Avspillingsvolum Slette meldinger Videresende meldinger Ta opp en samtale VIP-kode Memo Fjernstyring Råd og tips Fastkjørt papir Fastkjørt dokument Easylink Servicekode Stell Feilsøking Tillegg Funksjoner Tekniske data Garanti Miljø MiljøStikkord * for maskin med SMS-funksjon ** for maskin med innebygd telefonsvarer

9 Sikkerhets regler Les alle advarsler og instruksjoner og følg dem nøye. Faksmaskinen må stå støtt på et glatt, jevnt og flatt underlag (ikke mykt underlag som f.eks. tepper osv.) og påse at det er en minimum klaring på 10 cm mellom faksmaskinen og andre maskiner og gjenstander. Hvis maskinen faller ned kan det skade faksmaskinen og/eller skade mennesker, spesielt små barn. Fordi dokumentutmatingen er foran på maskinen, må ikke dette området blokkeres på noen som helst måte. Utsett ikke maskinen for direkte sollys (kassetten er følsom overfor varme), og vi anbefaler å ikke plassere den i nærheten av varmeovner, radioer og TV-apparater, air condition-ventiler, støv, vann og kjemikalier. Påse at luften sirkulerer fritt rundt faksmaskinen. Plasser ikke faksmaskinen i lukkede bokser, skap, kabinetter osv. Faksmaskinen må aldri tildekkes (duker, papir, permer osv.). Sett ikke faksmaskinen i senger, oppå duker, puter, i sofaer, på tepper eller andre myke underlag, da det er fare for overoppheting og brann. Koble aldri til telefonen i fuktige rom hvis ikke veggkontaktene er spesiallaget for fuktige forhold. Berør aldri nettstøpslet, nettilkoblingen eller telefonkontakten med våte hender. Berør aldri uisolerte telefon- eller nettkabler hvis isolasjonen er ødelagt, hvis ikke telefonkabelen er koblet fra telefonlinjen og/eller nettkabelen er koblet fra strømtilførselen. Hvis du ønsker å bruke en annen trådløs telefon, må du forsikre deg om at faksmaskinen og baseenheten til den andre trådløse telefonen står minst 15 cm fra hverandre. Hvis ikke kan du få lydforstyrrelser i håndsettet ditt. Bruksanvisning Sørg for sikker kabellegging (snubling kan skade kabelen eller faksmaskinen). Koble faksmaskinen fra nettet og telefonlinjen før du rengjør maskinen utenpå. Bruk aldri væsker eller gassholdige rengjøringsmidler (spray, skuremiddel, polish osv.). Pass på at det ikke kommer væske inn i faksmaskinen. Hvis ikke er det fare for elektrisk støt eller annen personskade eller alvorlig skade på faksmaskinen. Hvis det kommer væske inn i faksmaskinen, må du trekke ut støpslet umiddelbart og få profesjonelle servicefolk til å undersøke den. Hvis displayet knuses, kan det lekke ut en svakt korroderende væske. Unngå hud- og øyekontakt. Hvis det oppstår skade på kapslingen til faksmaskinen, og spesielt på nettkabler, må du trekke ut støpslet og kontakte et serviceverksted. Selve kapslingen kan kun åpnes av autorisert servicepersonell. Faksmaskinen er testet i overensstemmelse med henholdsvis standardene EN og IEC 60950, og kan kun brukes sammen med telefonsystemer og elektrisk utstyr som oppfyller disse standardene. Utsett aldri faksmaskinen for regn eller annen fuktighet for å hindre fare for elektrisk støt eller brann. I tordenvær skal faksmaskinen frakobles både strømtilførselen og telefonlinjen. Hvis du ikke er i stand til å koble fra faksmaskinen, må du ikke bruke den og heller ikke telefonen på grunn av faren for lynnedslag og/eller skade på maskinen. Verken telefon eller faksmaskin vil fungere ved strømbrudd. Faksmaskinen ble fremstilt for kun å bli brukt i landet den kjøpes. Den oppfyller lokale nettverksspesifikasjoner. 9

10 Installasjon Koble til Telefonkontakt Koble telefonkabelen til faksmaskinen ved å plugge den inn i kontakten merket LINE. Deretter kobler du telefonstøpslet til telefonlinjekontakten på veggen. Telefonrør Plugg den ene enden av spiralkabelen i kontakten på telefonrøret, og den andre enden inn i kontakten merket med telefonrør på siden av apparatet. Blekkfilm Du kan ikke ta imot eller kopiere dokumenter hvis det ikke er lagt blekkfilm i faksmaskinen. Derfor er maskinen utstyrt med en gratis blekkfilmrull slik at du kan skrive ut noen testsider. Symbolet áéíó indikerer hvor mye blekkfilm som allerede er brukt. Forbruket og utskriftsinnstillingen er lagret på Plug n Print -kortet som følger med. Et nytt Plug n Print -kort må derfor settes inn sammen med hver ny blekkfilm. Innstillingene ble gjort fra fabrikken for den første gratis blekkfilmen. Derfor vil bare denne fungere uten et Plug n Print -kort. Hvis dette mangler, eller hvis det ikke er byttet, vises meldingen BYTT KORT i displayet. Hvis blekkfilmen er oppbrukt, eller hvis det ikke er blekkfilm i faksmaskinen, blinker den røde displaylampen, og følgende melding vises: skift BLEKKFILM. Dersom det vises BLEKKFI.NEST.TOM på displayet, finnes kun lite blekkfilm igjen. Du kan fortsatt skrive ut flere sider. 1 Før du legger inn ny blekkfilm, må du fjerne papiret fra papirmatemekanismen! Følg også instruksjonene på filmens emballasje! 2 Åpne faksmaskinen ved å løfte betjeningspanelet midt på til det klikker på plass. v Må kun brukes med PHILIPS blekkfilmer! Strømforsyning 10

11 Fjerne blekkfilmen 1 Løft den bakre blekkfilmrullen ved å holde i begge sider med pekefingrene vendt oppover. Ta den ut av festet og plasser den ved siden av den fremre blekkfilmrullen. 2 Legg den store rullen i sporene i det bakre blekkfilmrommet. Det blå tannhjulet må være på høyre side. 2 Fjern begge blekkfilmrullene. De kan ikke brukes på nytt. 3 Nå tar du den lille rullen og legger den i det fremre blekkfilmrommet. Forsikre deg om at det blå tannhjulet befinner seg til høyre og at pinnen på venstre side settes inn i fordypningene. 3 Ta det gamle Plug n Print -kortet ut av sporet til venstre for blekkfilmrommet (det er bare den første gratis blekkfilmen som ikke har et Plug n Print - kort). 4 Drei den lille rullen framover for å stramme blekkfilmen. Forsikre deg om at blekkfilmen ikke er brettet. Legge i blekkfilmen 1 Fjern forsiktig gummiringene fra den nye blekkfilmen. Vær forsiktig så du ikke skader blekkfilmen. 5 Ta ut det gamle Plug n Print -kortet og sett det inn i sporet til venstre for blekkfilmrommene. 11

12 6 Lukk maskinen ved å svinge betjeningspanelet framover til det går i lås. 3 Trekk papirføreren helt framover til den stopper. Legg i flere A4-ark (80 g/m 2 ) opp til endestoppen i papirmatemekanismen (maks. 50 ark). Legge i papir Før du kan kopiere dokumenter, må du legge papir i faksmaskinen. Bruk kun følgende papirformat: standard A mm. Faksmaskinen arbeider med normalt papir som brukes til skriving og kopiering og er optimert for glatt 80 g/m 2 papir. Jo glattere overflaten på papiret er, desto bedre blir utskriftskvaliteten. 1 Sett papirbrettet inn i sporene bak papirmatemekanismen. 4 Lukk papirføreren. Legg aldri i papir mens faksmaskinen tar utskrift! Fjerne papir Åpne papirføreren og trekk forsiktig ut papiret. Lukk klaffen igjen. 2 For å hindre at flere ark mates inn i maskinen på en gang, må du først lufte papiret for å skille arkene og deretter strekke ut stabelen på et flatt underlag før du legger dem i papirmateren. Hvis papiret kjører seg fast, se Råd og tips / Fastkjørt papir. 12

13 Ekstra enheter Du kan bruke annet utstyr på en enkelt telefonlinje i tillegg til faksmaskinen, som f.eks. andre telefoner, trådløse telefoner, telefonsvarere, telleverk for telefonavgift og modemer. Hvis du bruker en annen SMS-kompatibel trådløs telefon på den samme linjen, er det ingen garanti for at en bestemt SMS vil bli mottatt av faksmaskinen eller på det andre trådløse håndsettet. Du kan kun motta SMS-meldinger på én enhet om gangen. Forsøk å deaktivere SMS-mottak på den ekstra trådløse telefonen. Hvis du ikke er i stand til å gjøre det, deaktiverer du SMS-mottak på faksmaskinen (se SMS / Deaktivere SMS-mottak). Hvis du har til hensikt å bruke andre spesialenheter sammen med faksmaskinen din, ta kontakt med forhandleren. Separate kontakter Du kan koble ekstra enheter til separate kontakter på den samme linjen selv om de er i forskjellige rom. Samme kontakt Du kan koble ekstra enheter til den samme telefonkontakten ved å bruke kontakten merket EXT på faksmaskinen. Merk: Hvis du kobler ekstra enheter til separate kontakter (f. eks. i separate rom), kan ikke den faksbryteren kontrollere dem (det betyr at faksmaskinen din oppfører seg som en hvilken som helst vanlig faksmaskin). Derfor er f.eks. overføring av anrop ikke mulig. Vi anbefaler derfor at du kobler de ekstra enhetene til den samme kontakten. EXT Enkel installasjon Enkel installasjon sikrer at faksmaskinen settes opp perfekt i henhold til dine personlige behov. 1 Trykk HELP/w i minimum to sekunder. Faksmaskinen vil skrive ut én side. Trekk ut siden og følg instruksjonene. 2 Faksmaskinen vil så lede deg på displayet gjennom de første innstillingene, som faksnummer og navnet ditt. 3 Etterpå må du legge inn gjeldende klokkeslett og dato. Bruk nummerskiven til å legge inn riktig klokkeslett og dato. Bekreft med OK. 13

14 ISDN-tilkobling Faksmaskinen din er ikke ISDN-faks (gruppe 4), men en analog faksmaskin (gruppe 3). Derfor kan den ikke brukes direkte på en ISDN-tilkobling. Du trenger en (analogt) adapter eller en ISDN-tilkobling for analoge enheter. For ytterligere informasjon, se instruksjoner for ISDN. Dersom det oppstår problemer med faksmottaket via ISDN-ledningen, vennligst observér at noen ISDNanlegg trenger spesiell konfigurering for dette (se bruksanvisningen for ditt ISDN-anlegg). For enheter med SMS-funksjon: Analoge terminaler må være SMS-kompatible. Hussentral Hussentraler er svært vanlig i store bedrifter. ISDN-tilkoblinger er hussentraler og brukes vært ofte i privatboliger. For å få tilkobling fra en hussentral til det offentlige nettverket må du trykke en tast for å få bylinje. 1 Velg funksjon 15 ved å trykke MENU og deretter legge inn sifrene 15. Trykk OK. 2 Du kan slå på hussentralen med u. hussentral: JA hussentral: NEI 3 Trykk deretter OK. 4 Nå legger du inn tasten som må trykkes for å få bylinje. Du må få denne eksterne linjeadgangskoden fra produsenten. Denne er enten 0 eller R (i noen systemer også beskrevet som FLASH) eller en talltast. 5 Trykk OK. 6 Bruk u til å velge test: JA og trykk OK. Deretter vil maskinen sjekke at du kan få bylinje. Hvis denne sjekken er vellykket, vises: test OK. Hvis denne sjekken ikke er vellykket, vises: test IKKE OK. Du blir bedt om å legge inn på nytt. Endre adgangskoden for bylinje. Hvis du har lagt inn riktig kode, men displayet likevel viser test IKKE OK, må du slette koden ved å trykke C. Hvis hussentralen krever R for å få bylinje, men det er fortsatt ikke mulig å komme gjennom til linjen, kan det hende at systemet ditt ikke er i overensstemmelse med de siste forskriftene. Derfor må noen tekniske innstillinger endres på faksmaskinen din. 14

15 Grunninnstillinger Hvis du ønsker å lagre en kommentar om fabrikkinnstillingene på maskinen din for senere bruk, anbefaler vi at du skriver ut en funksjonsliste før du forandrer noen av innstillingene: Trykk MENU tre ganger. Hvis du ved en feiltakelse trykker feil tast, trykker du STOP-tasten så ofte det er nødvendig for å gå tilbake til den originale posisjonen. Hvis du har lagt inn feil tall eller bokstav, kan du korrigere det med u og C. Hvis du ønsker å slette de individuelle innstillingene, kan du gjøre det i funksjon 45 Servicekode (se Råd og tips / Servicekode). Ditt navn Bruksanvisning 1 Velg funksjon 14 ved å trykke MENU, 14 og OK. 2a For enheter med SMS-funksjon: Legg inn navnet ditt ved hjelp av bokstavtastaturet. Trykk samtidig + og den ønskete knappen for å taste inn store bokstaver. Disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke CTRL-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. for trykker du samtidig CTRL-knappen og E). Mellomrom taster du inn med ½. Dersom du har tastet inn et feil tall eller en feil bokstav, kan du korrigere inntastingen med u og C. Trykk OK for å fullføre. Hjelp-funksjon Trykk HELP/w to ganger. Du vil motta en utskrift som forklarer hvordan du bruker de viktigste funksjonene. Den angir også hvordan du henter flere HJELPsider om andre egenskaper til faksmaskinen. Dato og tid 1 Velg funksjon 12 ved å trykke MENU, 12 og OK. 2 Legg inn korrekt klokkeslett med nummertastene (f.eks for 9:15). Nå vil faksmaskinen spørre etter riktig dato (f.eks for 15. mai, 2005). 3 Trykk OK. Ditt nummer 1 Velg funksjon 13 ved å trykke MENU, 13 og OK. 2 Legg inn telefonnummer eller faksnummer (f.eks. #47>6151 for bruk # eller * for å legge inn +, som ofte brukes i internasjonale faksnummer foran landskoden, og > for å legge inn tomrom. Du kan legge inn maksimum 20 tegn). 3 Trykk OK. v Når du legger inn et navn, kan du bruke + for å skrive store bokstaver (trykk og hold + tasten nede og tast ønsket tast). 15

16 2b For maskin uten SMS-funksjon: Du kan også legge inn bokstaver med talltastene (maksimum 32 tegn). Trykk en talltast så ofte som nødvendig for å legge inn ønsket bokstav, trykk f.eks. 2 tre ganger for å skrive C. Etter å ha trykket > flytter markøren seg én plass til høyre. Følgende bokstaver og spesialtegn er tilgjengelig: tast tegn 0 mellomrom ? / : * %! ( ) [ ] A B C 2 a b c Ä Å Æ Ç ä å æ ç 3 D E F 3 d e f 4 G H I 4 g h i 5 J K L 5 j k l 6 M N O 6 m n o Ñ Ö ñ ö 7 P Q R S 7 p q r s 8 T U V 8 t u v Ü ü 9 W X Y Z 9 w x y z 3 Trykk OK. Hvis du lagrer disse dataene med funksjon 13 og 14 sendes ditt navn og ditt telefonnummer øverst på hver side sammen med dato, klokkeslett og sidenummer. Korrigering Ved å trykke C kort, returnerer du til det forangående menytrinnet; ved å trykke C lenge (i to sekunder) forlater du menyen. Hvis du har lagt inn feil bokstav eller nummer i funksjon 13 eller 14, kan du korrigere feilen både mens du legger inn og senere. Hvis du ønsker å gjøre endringer senere, må du velge funksjonene for å legge inn nummer eller navn en gang til. Hvis du ønsker å korrigere noe senere, må du hente fram funksjonen på faksmaskinen igjen for å legge inn nummeret eller navnet. Velg et tegn med u og trykk C for å slette det. Et langt trykk på C (to sekunder) vil slette hele linjen. Trykk OK. Displayspråk 1 Velg funksjon 11 ved å trykke MENU, 11 og OK. 2 Velg ønsket språk med u. 3 Trykk OK. Type ringesignal Du kan velge mellom ti forskjellige signaltyper: 1 Velg funksjon 35 ved å trykke MENU, 35 og OK. 2 Velg ønsket ringesignal med 0 til 9. 3 Trykk OK. Selektiv ringing 1 Velg funksjon 36 ved å trykke MENU, 36 og OK på faksmaskinen. 2 Med u velger du kategorien som du ønsker å tilordne en spesiell ringetone. 3 Du kan velge mellom følgende kategorier: FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 4 Bekreft med OK. 5 Velg det ønskete ringesignalet med nummertastene fra 0 til 9. 6 Bekreft med OK. Volumet Ringesignalet Du kan justere volumet til ringesignalet hvis faksmaskinen står i klarstilling, eller hvis den bare ringer. Vær oppmerksom på at du kan stille forskjellige volumer for modusene S og M (se kapitlet Faksbryter). 1 Når du trykker u, viser displayet gjeldende innstilling i ca. tre sekunder. 2 Endre volumet ved å trykke u til ønsket volum er nådd. Høyttaler 1 Trykk DIAL/z. 2 Endre volumet ved å trykke u til ønsket volum er nådd. 3 Trykk STOP for å avslutte. 16

17 Faksbryter Med den innebygde faksbryteren kan du ringe og fakse fra den samme telefontilkoblingen og bruke ekstra enheter. Faksbryteren skiller faks- og talemeldinger. Den kan f.eks. motta faksmeldinger stille, dvs. uten å ringe for å unngå å forstyrre. Driftsmodusene S og M for drift dag og natt lar deg velge forskjellige modus om dagen og natten; hvor ofte maskinen skal ringe før den tar imot fakser eller før telefonsvareren slås på. Du kan skifte faksmaskinens driftsmodus automatisk mellom S og M ved hjelp av tidsfunksjonen U. Timer U Den innebygde timeren U skiller mellom dag S og natt M. Med standardverdiene vil faksmaskinen ringe om dagen når den mottar faksanrop og telefonanrop. Om natten (22:00 til 06:00) mottas fakser uten ringing, og telefonanrop varsles med en stillere ringing. Hvis U symbolet vises, er timeren aktivert. Hold U- knappen nede i to sekunder for å slå timeren av og på. Du kan endre klokkeslettene når faksmaskinen skal skifte mellom dag S og natt M: 1 Velg funksjon 33 ved å trykke MENU, 33 og OK. 2 Legg inn klokkeslettet du vil at faksmaskinen automatisk skal skifte til S (f. eks for 08:00) og bekreft med OK. 3 Legg inn klokkeslettet du vil at faksmaskinen automatisk skal skifte til M (f. eks for 23:30) og bekreft med OK. Stille modus SM for maskin med innebygd telefonsvarer Vise Mulige innstillinger ring i ALT: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/2 ring faks: 0, 1, 2, 3, 4, 5, manuell mottak RINGEST: lav, middel, hiy medhør: til, fra 1 Velg funksjon 31 (dag) ved å trykke MENU, 31 og OK. 2 Velg antall ring med u før telefonsvareren aktiveres. RINGTEL.SV.: 5/2 3 Bekreft med OK. Bruksanvisning 4 Legg inn antall ring før maskinen stilles online og skiller fakser fra telefonanrop. Hvis anropet er et faksanrop, stilles faksmaskinen på mottak. Telefonanrop vil fortsette å ringe. RING FAKS: 5 5 Bekreft med OK. 6 Bruk u for å bestemme ringevolumet når du mottar et anrop. Bekreft med OK. SIGNAL: HØY 7 Velg med u hvis den som ringer skal høres mens vedkommende legger igjen en beskjed. medhør: til, fra 8 Bekreft med OK. 9 For å aktivere modus M, velg MENU, 32 (natt), OK og gjenta punktene 2 til 8. for maskin uten innebygd telefonsvarer vise mulige innstillinger ring i ALT: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ring faks: 0, 1, 2, 3, 4, 5, manuell mottak RINGEST: lav, middel, hiy 1 Velg funksjon 31 (dag) ved å trykke MENU, 31 og OK. 2 Velg med u hvor mange ringesignaler det skal gå før faksmottak aktiveres, når røret ikke løftes av. ant.ringinger: 5 3 Bekreft med OK. 4 Legg inn hvor mange ganger det skal ringe før faksveksleren aktiveres og tolker anropet som en faks. Ved faksanrop kobles faksmottak inn. Telefonanrop fortsetter å ringe. ring faks: 5 5 Bekreft med OK. 6 Velg u for å stille inn lydstyrken til ringelyden. signal: høy 7 Bekreft med OK. For å velge modus M, velger du funksjon 32 (natt) ved å velge MENU, deretter 32 og bekrefte med OK. Gjenta trinnene 2 til 6. Hvis det ikke er mulig å ta imot fakser, har du antagelig stilt antall ringesignaler for høyt (se punkt 2 og 4). Still begge ringesignalene til lavere verdi enn 5. Ekstra telefoner ringer ikke lenger enn det som er stilt under ring faks. 17

18 Spesielle innstillinger Stille faksmottak Still antall ringesignaler i RING FAKS: på 0 for å motta fakser uten ringesignaler. Helt stille drift $ Du skal bruke dette alternativet bare sammen med enheter som har integrerte telefonsvarere. Hvis du f.eks. ikke vil bli forstyrret av anrop eller fakser som kommer om natten, kan du stille antall ringesignaler (ringtel.sv.: og ring faks:) på 0. Da tas fakser imot stille, og telefonsvareren svarer på anrop umiddelbart, forutsatt at du har slått den på. På apparater uten innebygd telefonsvarer er faksveksleren koblet ut med denne innstillingen, dvs. at apparatet ditt kobler om til faksmottak øyeblikkelig, og det ringer ikke i det hele tatt (oppringeren hører en pipetone). v Med denne innstillingen er det ikke mulig å ta imot anrop med en eksternt tilkoblet telefonsvarer. Manuelt faksmottak Hvis du velger MANUELl MOTTAK, tar ikke faksmaskinen imot fakser automatisk, hvis du da ikke aktiverer faksmottak selv. Ta av håndsettet og trykk START. Dette kan være lurt hvis du for eksempel ønsker å ta imot faksene dine via modem på datamaskinen din. Økonomisk driftsmodus (For maskin med innebygd telefonsvarer) Hvis du velger alternativ 5/2 på RINGTEL. SV.:, vil telefonsvareren starte etter to ringesignaler i steden for etter fem, når du mottar nye meldinger. Via den eksterne adgangsfunksjonen kan du sjekke om telefonsvareren din har registrert meldinger uten at det koster noe (hvis telefonsvareren slår seg på selv etter bare to ringesignaler, vet du at det er kommet nye meldinger). Når du har lyttet til de nye meldingene, vil telefonsvareren slå seg på igjen etter fem ringesignaler ved neste anrop. Ekstern telefonsvarer Telefonsvareren skal kobles til slik det er beskrevet i kapittel Installasjon / Ekstra enheter. For at den eksterne telefonsvareren skal fungere best mulig, stiller du inn telefonsvareren slik at den svarer etter ett eller to ringesignaler. For å unngå at anrop hentes fra faksveksleren automatisk, må du stille inn minimum to ringesignaler mer enn antallet som er stilt inn på den eksterne telefonsvareren. Dette gjøres i ant.ringinger og ring faks. Hvis du har koblet ut telefonsvareren, blir anropene tatt fra faksveksleren (se avsnittet Stille Modus SM). Innstillingseksempel: Antall ring telefonsvarer 2 ring faks 4 ant.ringinger 4 Tips: Talebeskjeden til telefonsvareren må være kortere enn 10 sekunder. Unngå musikk i talebeskjeden. Hvis faksmaskinen har problemer med å gjenkjenne gamle faksmaskiner som ikke sender gjenkjenningssignaler, må du gjennom talebeskjeden informere om at oppringeren må taste * og 5 og deretter trykke START-tasten for å starte faksmottak. Hvis automatisk faksmottak ikke er mulig, kan du starte faksmottak manuelt ved å trykke START. Hvis telefonsvareren benytter en sparefunksjon (dvs. en funksjon hvor antall ringesignaler endres med en gang nye meldinger er mottatt), må du koble ut denne funksjonen. Det er mulig at telefonsvareren ikke bare teller antall meldinger, men også antall mottatte fakser. Vær oppmerksom på at koden for å starte faksmottak på flere telefoner ikke er den samme som fjernstyringskoden for å lese nye meldinger (fra fabrikk * og 5). Det er imidlertid mulig å endre koden med funksjon 34 (se Råd og tips / Easylink). Hvis telefonsvareren tar i mot anropet, men faksmaskinen din ikke slutter å ringer, kan du forsøke å installere telefonsvareren serielt ved å koble til EXT-kontakten eller en annen seriell telefonkontakt (se Installasjon / Ekstra enheter). Hvis telefonsvareren ikke tar imot anrop, kobles faksmaskinen seg inn automatisk etter det antall ringesignaler som er stilt inn i ant.ringinger. Hvis den eksterne telefonsvareren registrerer fakssignaler, og faksmaskinen ikke tar imot noen fakser, må du kontrollere tilkoblingen av den eksterne telefonsvareren. Slå av den eksterne telefonsvareren tilkoblet EXT-kontakten eller som er tilkoblet en seriell telefonkontakt (se Installasjon / Ekstra enheter). 18

19 Telefon Telefonering 1 Velg ønsket nummer. 2 Løft av røret. For å velge nummeret uten å løfte av røret, trykker du DIAL/z. Hvis du har lagt inn feil siffer, kan du avbryte med C før du begynner å ringe. Ved å trykke R får du tilgang til mange av de nye tjenestene (anrop venter, veksling, osv.) Repetisjon PP Med PP kan du ringe de siste ti valgte numrene om igjen. 1 Trykk PP. 2 Trykk u til ønsket nummer kommer fram i displayet. Hvis du ønsker å redigere nummeret, trykk OK og foreta ønskede endringer. 3 Løft av røret. Med PP, u og C kan du slette numrene du ikke trenger lenger fra repetisjonsminnet. Bekreft med OK. Hurtigvalg n For hyppig valgte oppføringer kan du bruke hurtigvalget. Lagre nummer 1 Trykk n i to sekunder. 2 Trykk en talltast mellom 0 og 9. 3 Legg inn navnet i tastefeltet. > flytter innsettingsmarkøren én posisjon mot høyre. Trykk OK. 4 Tast inn telefonnummeret du ønsker å lagre, og trykk deretter OK. Bruke hurtigvalg 1 Trykk n og deretter en tast mellom 0 og 9. Det lagrede navnet hhv. telefonnummeret vises på displayet. Du kan endre nummeret ved å trykke OK og deretter legge inn ønsket endring. 2 Løft av telefonrøret eller trykk START hvis du skal sende en faks. Bruksanvisning Endre poster 1 Trykk n og velg med talltastene den posten som skal endres. 2 Trykk n i to sekunder. Du kan slette tegn ved å trykke u. 3 Trykk C. Dette sletter tegnet til venstre for innsettingsmerket. 4 Tast inn det nye tegnet og bekreft med OK. Slette poster 1 Trykk n og deretter en tast mellom 0 og 9. Det lagrede navnet hhv. telefonnummeret vises på displayet. 2 Trykk C. Bekreft med u om du virkelig ønsker å slette posten. 3 Trykk OK for å aktivere slettingen. Ringeliste Listen viser de siste 50 numrene som du har slått. Etter 50 oppføringer skrives listen automatisk ut. 1 Trykk MENU, 41 og OK. 2 Velg med u RINGTE NUMRE? JA/ NEI. 3 Nå kan du velge mellom UTSKRIFT: NÅ og UTSKR.: ETTER 50. Listen skrives ut. Telefonbok a Maskinminnet har plass til ca. 50 oppføringer for maskiner uten telefonsvarer og ca. 200 oppføringer for maskiner med telefonsvarer. Nøyaktig antall avhenger av lengden på postene. Lagre oppføringer For maskiner med SMS-funksjon 1 Trykk a i to sekunder. 2 Oppgi et etternavn via tastaturet. Med > hopper innsettingsmarkeringen en posisjon til høyre. Trykk deretter OK. 3 Oppgi et fornavn via tastaturet, og trykk OK. 4 Du forespørres om numrene for de følgende oppføringer som kan tilordnes en kategori HJEMME JOBB MOBIL FAKS E-POST 19

20 5 Oppgi den ønskete oppføringen, og bekreft alle opplysninger med OK. Du kan også hoppe over oppføringer med OK. 6 Du kan tilordne denne oppføringen til en kategori: YTTERLIGERE FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 7 Bekreft med OK. Denne kategorien kan du nå tilordne et spesielt ringesignal: 1 Velg funksjon 36 ved å trykke MENU, 36 og OK på faksmaskinen. 2 Med u velger du kategorien som du ønsker å tilordne en spesiell ringetone. 3 Du kan velge mellom følgende kategorier: FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 4 Bekreft med OK. 5 Velg det ønskete ringesignalet med nummertastene fra 0 til 9. 6 Bekreft med OK. For maskiner uten SMS-funksjon: 1 Trykk a i to sekunder. 2 Oppgi et navn via tastaturet. Med > hopper innsettingsmarkeringen en posisjon til høyre. Trykk deretter OK. 3 Oppgi nummeret som du ønsker å lagre, og trykk OK. 4 Du kan tilordne denne oppføringen en kategori: YTTERLIGERE FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 5 Bekreft med OK. Denne kategorien kan du nå tilordne en spesiell ringetype: 1 Velg funksjon 36 ved å trykke MENU, 36 og OK på faksmaskinen. 2 Med u velger du kategorien som du ønsker å tilordne en spesiell ringetone. 3 Du kan velge mellom følgende kategorier: FAMILIE VENNER SERVICE JOBB 4 Bekreft med OK. 5 Velg det ønskete ringesignalet med nummertastene fra 0 til 9. 6 Bekreft med OK. Bruke telefonboken (for maskiner med SMS-funksjon) 1 Trykk første bokstav til oppføringen som du leter etter (f.eks. M). Trykk de etterfølgende bokstavene i navnet (f.eks. I C H og på displayet vises MICHAEL). 2 Trykk OK. 3 Løft av røret, eller dersom du ønsker å sende en faks, trykk START. Bruke telefonboken (for maskiner uten SMS-funksjon) 1 Trykk a. Navnet eller telefonnummeret som ble lagret først vises i displayet. Trykk u til ønsket nummer kommer fram. Hvis du ønsker å redigere nummeret, trykk OK og foreta ønskede endringer. Bekreft med OK. 2 Løft av røret eller trykk START hvis du ønsker å sende en faks. Endre innlegginger Trykk a og velg posten du ønsker å endre med u, trykk deretter a i to sekunder. Velg et tegn med u og trykk C for å slette det. Bekreft med OK. Slette innlegginger Trykk a og velg posten du ønsker å slette med u og trykk C. Med u velger du om du virkelig ønsker å slette innleggingen. Bekreft med OK. 20

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer