En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft"

Transkript

1 Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie Familien Nygård valgte vannbåren gulvvarme og bergvarmepumpe i sitt nye hus Hordvik. De flyttet inn i det nybygde huset sitt fire uker før datteren Nora ble født i desember 2002, og med en liten baby krypende rundt på gulvet var de ekstra glade for at gulvene var varme og gode fra morgen til kveld. side 10 s. 1 Gir bedre Bergensluft Side 4 Varmepumpen er min beste medisin Side 8

2 Framtidens Bygg - et ledd i å utvikle Fremtidsbyen Bergen. Gjennom prosjektet "Framtidens byer" er Bergen en av 13 byer i Norge som skal vise hvordan byen kan utvikle kompetanse og konkrete prosjekter som bidrar mot et klimanøytralt Bergen og et godt bymiljø. Prosjektet "Framtidens byer" går over en prosjektperiode fra 2009 til Det er fire temaområder og prosjektet er i Bergen det samme som det kortsiktige handlingsprogrammet av Klima og energihandlingsplanen som ble vedtatt av bystyret i oktober De fire temaområdene er: - Areal og transport - Stasjonær energi JA TAKK til fremtidens energiløsninger! I fremtiden må vi både bruke og produsere energien smartere enn vi gjør i dag. Bellona, Siemens og Bergen Kommune har med rapporten Bergen Smart City avdekket at Bergen kan redusere energibruken med 29 prosent og spare 1,3 milliarder kroner hvert år. - Forbruksmønster og avfall - Tilpasninger til klimaendringer. Framtidens Bygg - pilotprosjekter i Bergens regionen Innenfor prosjektet Stasjonær energi er prosjektet Framtidens Bygg etablert.målet er å få frem pilotprosjekter som vises fremtidsrettete nybygg med passivhusstandard eller høyere og også eksisterende bygg som vil strekke seg ekstra langt i ombygging for å redusere fremtidig energibehov. Bergen kommune ønsker å gå foran i dette arbeidet og har selv tatt initiativ til å få frem pilotprosjekter som kan vises i 2014 som en del av den nasjonale visningen. Kommunen utfordrer nå utbyggere og byggebransjen i byen generelt til å delta i dette store kompetanseløftet som trenges i bransjen lokalt. I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Høgskolen i Bergen, Husbanken og ECOBOX i Oslo arrangerer Bergen kommune en gang i måneden frokostmøter på Rådhuset med informasjon og diskusjon om aktuelle tema i dette arbeidet. Mellom og 150 deltakere deltar på disse møtene, noe som viser stor interesse i bransjen. For utbyggere som vil bidra med pilotprosjekter i vår region kan kommunen blant annet også med tilskudd fra Miljøverndepartementet bidra med rådgiving og bistand som trengs for å utvikle slike prosjekter. Redusere el-behovet til oppvarming - en utfordring til alle huseiere Den største utfordringen for byen ligger imidlertid i både å redusere energibehovet i alle eksisterende bygg, og å overføre større andel av energibehovet til oppvarming fra elektrisitet til annen fornybar energi. Dette utfordrer alle huseiere til å tenke nytt og gradvis oppgradere boliger og næringbygg i kommunen. Varmepumpeteknologi er et av flere aktuelle bidrag til å redusere el-behovet til oppvarming og kommunen støtter bransjen i å informere publikum om mulighetene som ligger i denne teknologien. For å utløse dette potensialet kreves i liten grad høyteknologisk forskning. I hovedsak handler dette om å ta i bruk teknologier og løsninger som er utviklet og utprøvd. Varmepumper er en smart teknologi for oppvarming av bygninger som kan redusere energibruken til oppvarming med inntil 70 prosent. Varmepumper gir ingen lokale utslipp, og kan derfor bidra til både bedre byluft i Bergen og en reduksjon i klimagassutslipp. Alle hus, hytter og større bygninger kan bruke For mer informasjon kontakt: Bård Baardesen Tlf: e-post: nettside: C media er et avisforetak som produserer avisbilag i rikspressen For informasjon om annonsebilag, kontakt Thomas Lillebror Finne på telefon / Bård Baardsen, daglig leder Novap varmepumper for en smartere, mer økonomisk og mer miljøvennlig oppvarming. Sponviken Borettslag i Bergen var pionerer da de allerede i 1984 installerte varmepumpe. I dag er det mer enn boliger i Norge som har installert en varmepumpe. Gjennom debatten om monstermaster i Hardanger er det blitt synliggjort at det å spare en kilowattime er en langt mer Prosjektleder/Salg: Thomas Lillebror Finne / Andreas Totland Tekst: Eva Alnæs Holte, Terje Hansteen, Petra Helgesen, NOVAP Design & layout: Picto Studio Foto: Andreas Roksvaag, Morten Brakestad, Marius Pettersen Trykk: Bergen Tidende Trykk Distribusjon: Bergens Tidende miljøvennlig løsning enn å produsere fornybar energi, som ofte krever store naturinngrepp for både produksjon og transport av kraft.! novap Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en uavhengig interesseforening som arbeider for at flere i Norge skal ta i bruk varmepumper for å bruke energien mer effektivt. Vi håper at vi gjennom dette bilaget, og informasjonsmøtet om varmepumper i Bergen den 17. mars kan bidra til å oppfylle de store visjonene i Bergen Smart City og Framtidens Byer. s. 2

3 Det finnes mye energi i luften rundt oss. Ikke la den gå til spille. Spar opptil 60% av fyringsutgiftene! Undersøkelser utført av Enova tilsier at ca. 60 prosent av energiforbruket i en gjennomsnittlig bolig, er knyttet direkte til oppvarming. Luft - luft varmepumper benytter kun 1/3 av energien, for å oppnå tilnærmet lik varmeeffekt sammenliket med konvensjonell fyring med elektrisitet (panelovner). Luft/luft varmepumpe EcoConsult leverer et bredt produktspekter av luft/luft varmepumper til privat husholdning. Vi leverer pumper tilpasset ulike boligkonstruksjoner og isolasjonsstandarder. I tillegg til ordinære veggmonterte modeller tilbyr vi også gulvmodeller, takkassetter og innbygningskassetter for de som ønsker et helt skjult anlegg. Vi fører kun fabrikksertifiserte kvalitetsprodukter utviklet for nordisk klima, fra anerkjente produsenter. Panasonic HE9LKE HE9LKE Max varmekapasitet 6500W Nominell COP (effektfaktor) 5.52 (fabrikkdata) Effektforbruk, varme min - max: W Kapasitet, kjøling min - max: W * Te s t e t a v S v e riges Tekniska Forskningsins t i t u t. H E 9 L K E h a r o p p n å d d b e s ). t e C O P ( e f f e k t faktor Luft/vann varmepumpe Panasonic luft/vann varmepumpe er en suveren varmepumpe for både nybygg og eksisterende bygg med vannbåren varme. Ved hjelp av Panasonic luft/vann anlegg kan du drastisk redusere energiforbruket til varmtvann og oppvarming i ditt hjem. EcoConsult har lagt ned betydelige ressurser i utviklingsprosessen for å fremskaffe produkter som har høy effektivitet og et fornuftig prisbilde. Ta kontakt med en av våre spesialister for en skreddersydd oppvarmingsløsning for din bolig Din lokale leverandør finner du på Professor Birkelandsvei 26A, 1081 Oslo Telefon: E-post:

4 Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, vil gjerne vite mer om varmepumper. Alternativ oppvarming gir bedre bergensluft Bergen kommune trenger all den informasjon vi kan få om alternative oppvarmingsløsninger, sier byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, Lisbeth Iversen. Hun håper at aktører som Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) vil komme mer direkte på banen. Utslipp fra oppvarming er en betydelig kilde til luftforurensning i Bergen og andre norske byer. Vedfyring er et problem knyttet til lokal luftforurensning, og oljefyring bidrar i tillegg til klimagassutslipp. Byråd Lisbeth Iversen ser på installering av varmepumper som en del av løsningen på begge disse problemene. I Bergen kommune har vi hatt et fireårsprosjekt knyttet til energieffektivisering i kommunale bygg hvor vi sparte inn over 21 millioner kroner, sier Iversen. Installering av varmepumper i skole- og idrettsbygg er et type tiltak. Hun forteller også at varmepumper har vært en viktig del av løsningen når kommunen systematisk har skiftet ut oljefyrer i alle offentlige bygg. Ingen kommunale bygninger i Bergen baserer lenger sin oppvarming på oljefyrte anlegg. Ingen kommunale bygninger i Bergen baserer lenger sin oppvarming på oljefyrte anlegg. Høye mål Kommunen har satt seg høye mål: Energibruken i bygg skal ligge på dagens nivå også i 2030, slår Iversen fast. Samtidig skal vi ta i mot 4000 nye innbyggere og bygge tusenvis av nye boliger og næringsareal, det tilsvarer at hver innbygger skal redusere energibruken med 20 %. I tillegg skal kommunale bygg redusere bruken med 10 %. Det krever tiltak som for eksempel passivhus, og vi må tenke nytt når det gjelder både drifting av eksisterende bygg og oppføring av nybygg. Bergen kommune har allerede ferdigstilt et pilotprosjekt med 10 kommunale boliger i Rådalslia som alle har passivhusstandard. Bergen er en del av prosjektet Framtidens byer der vi inviterer utbyggere til å delta med egne pilotprosjekter som går direkte på energibruk i bygg. Vi inviterer utbyggerne til å underskrive en avtale med oss, der de forplikter seg til å gjøre innovative grep når det gjelder energi. Dette kan være alt fra installering av varmepumper til bygging av nullutslippshus. Vedovner byttet ut Bergen kommune har spesielle utfordringer knyttet til lokal luftforurensning. Verdiene for svevestøv og partikkelutslipp har vært ulovlig høye i lange perioder både denne vinteren og den foregående. Hun er likevel stolt av de grepene hun har tatt. Fra 2006 til 2010 fikk kommunen skiftet ut 7000 ovner, og vi fikk en reduksjon av partikkelutslippet på hele 30%. Ordningen fortsetter for utskifting av oljefyr. Den nye store satsningen er å hjelpe husholdninger og private aktører med å redusere klimagassutslipp. Bergen kommune var de første til å støtte Norges Naturvernforbunds prosjekt oljefri. no, der NOVAP er en av de faglige støttespillerne. Gjennom prosjektets nettside kan du få hjelp til å finne alternative oppvarmingsløsninger. I tillegg har Bergen i år bevilget 3,2 millioner kroner til utskifting av oljefyrer, begrenset til 5000 kr per husholdning som søker. Iversen er ivrig etter å øke både bevilgninger og kompetanse i kommunen. Vi trenger innspill fra aktører som NOVAP på hva som kan være de smarte erstatningene. Vårt mål er å fjerne oljefyring, og vi er åpne for de fleste alternativer og forlag til hvordan dette skal oppnås. s. 4

5 Bidrar til bedre luftkvalitet Et hus med varmepumpe trenger ingen pipe. Varmepumper bidrar ikke til lokal luftforurensning. Når værforholdene ligger til rette for det, blir giftlokket et tydelig problem i deler av Bergen. Trafikken forurenser, men også boligoppvarming bidrar til luftforurensningen. - Det har hittil vært lite oppmerksomhet rundt lokale utslipp fra varmeanlegg i Norge. Men flere og flere byer får problemer med luftforurensning. Vi tror at det vil bli økt fokus på dette fremover, og da har varmepumper et viktig fortrinn, sier daglig leder Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening. Dersom det i fremtiden kan bli aktuelt med fyringsforbud i perioder med høy luftforurensning, kan i teorien alle typer ildsteder bli rammet. Mens forbrenning av olje og gass først og fremst gir nitrogenoksidutslipp, fører forbrenning av biobrensel som ved og pellets til utslipp av både svevestøv og nitrogenoksid. Gamle vedovner er uten tvil de største synderne, men all forbrenning gir utslipp. Svevestøv kan både forverre luftveisproblemer og øke faren for lungeproblemer, problemer med hjerte- og karsystemet og astma- og allergisymptomer. Nitrogenoksid er først og fremst problematisk for de som allerede har problemer med luftveiene. Baardsen påpeker at den danske regjeringen utelot biobrenselsanlegg da de innførte sin støtteordning for utskiftning av gamle oljekjeler i privatboliger. - På mindre anlegg ønsker de kilder uten lokale utslipp, som solvarme og varmepumper. Bioenergi ønsker de først og fremst i fjernvarmeanlegg hvor det er bedre muligheter for rensing av utslipp. Kanskje bør vi begynne å tenke i de baner også i norske byer, sier Baardsen. Stadig flere byer i Norge får problemer med luftforurensning i årene som kommer. - Trafikken forurenser, men det gjør også boligoppvarmingen, sier Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening. En CtC varmepumpe stjeler effektivt varme fra naturen rundt deg. en CtC varmepumpe er en miljøvennlig varmekilde som i tillegg kan suppleres med solfangere. EcoAir Luft/Vann 5,7-25 kw EcoHeat Væske/Vann 5,7-12 kw Bli En EffEktiv miljøtyv du også. Gå inn på for å lære mer og for å bestille gratis informasjonspakke. helsidesannonse_210x297.indd 1 2/25/11 8:04 AM s. 5

6 Pionérer i Bergen Med de nye varmepumpene sparer vi både penger og miljøet i forhold til andre fyringssystemer. Nå har vi varme hele året og det er veldig bra, for det hender jo at vi får kalde dager på sommeren også, sier styreleder Gerry Mattson i Sponviken Borettslag. Sponviken Borettslag i Bergen installerte bergvarmepumper allerede i Det har de aldri angret på. Ingen utslipp og renere miljø har vært blant gevinstene. For to år siden bestemte de seg for å installere nye varmepumper. -Vi var de aller første som installerte varmepumper i boligblokker i Bergen, sier styreleder i Sponviken Borettslag, Gerry Mattson. Da de gamle pumpene var modne for utskifting for et par år siden, ble flere løsninger vurdert. Men det endte med at de gamle pumpene ble skiftet ut med nye. Borehullene langt nede i fjellet var allerede der og ville ellers stått der til ingen nytte. Og fordelene med varmepumper talte egentlig for seg selv, påpeker Mattson. Varme året rundt - Varmepumper er fantastisk flotte når de virker som de skal. Pumpene er en mye renere energikilde enn mye annet, miljøgevinsten er stor. Dessuten sparer vi mye penger med de nye pumpene i forhold til oljefyr og elektrokjel, det ser vi tydelig på strømregningene våre. Nå har vi varme hele året og det er veldig bra, for det hender jo at vi får kalder dager også på sommeren. Med de nye pumpene har vi ikke hatt noen reparasjoner og det er vi veldig fornøyde med, men de trenger litt vedlikehold. Varmepumper bruker noe strøm, men sammenlignet med en elektrokjel er det bare snakk om halvparten, forteller Mattson. Borettslaget investerte ca. 3 millioner kroner i de nye pumpene. Hver boligblokk bruker én pumpe som igjen bruker tre borehull. I alt består borettslaget av fire blokker. Kvalitetsforskjell Den gang Sponviken Borettslag bestemte seg for å satse på bergvarmepumper, ble varmen de hentet ut delt med en skole som ligger like ved. Fyren lå på skolen og det gikk rør fra skolene til blokkene. Men så viste det seg at rørene hadde blitt lagt for høyt, de sprang lekk og det oppsto komplikasjoner. Dermed fant borettslaget ut at de ville ha sitt eget varmesystem. De første bergvarmepumpene var det imidlertid ofte problemer med, sier Mattson som har vært styreleder siden Vi var egentlig veldig uheldige, for det viste seg at to av pumpene var feilmontert og de måtte derfor bygges om. Dessuten ble det mye vedlikehold og de var ikke sterke nok til å varme et helt borettslag. Av den grunn ble det mye utgifter til de første pumpene. De siste årene fungerte varmepumpene greit, med unntak av én som havarerte. Vi merker jo at de nye vi har fått er av en helt annen kvalitet. Norsk Varmepumpeforening kan fortelle at det har vært en rivende teknologisk utvikling siden 1984 og at varmepumpene som produseres og selges nå, 27 år etter Sponviken borettslag investerte, er både mer driftssikre og effektive. I følge NOVAP var Sponviken borettslag svært innovative da de bestemte seg for varmepumper allerede i Nå er det mange borettslag som har fulgt i Sponvikens fotspor. Begrensninger -Vi hadde noen diskusjoner om hva vi skulle velge denne gangen, det ble veldig mye fram og tilbake, men vi endte opp med nye varmepumper, sier Mattson. Vi visste at teknologien har kommet langt siden vår første investering i 84. Med de nye varmepumpene sparer vi både penger og miljøet i forhold til andre fyringssystemer. Men samtidig så ser vi at varmepumper har en begrensning. På svært kalde dager må man ha tilleggsvarme som for eksempel elektrokjele eller oljefyr, avrunder Mattson som legger til. Men for alle del, jeg har veldig stor tro på varmepumper og vi er meget godt fornøyd med de nye varmepumpene. Få med det. Støtte til varmepumpe i borettslag Hvis borettslaget ditt skal installere varmepumpe, så kan dere nå søke Enova om støtte. Gjennom Program for lokale energisentraler gir Enova støtte til aktører som ønsker konvertering til, eller etablering av, ny varmeproduksjon basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. Se eller varmepumpeinfo.no for mer informasjon.! tips Velg riktig radiatorsystem Sørg for at varmepumpene monteres riktig Vær nøye med hvilket firma man velger. De bør kunne legge fram dokumentasjon på at de har den riktige fagkunnskapen. Det er mye som skal tilpasses. Se for flere råd og tips for borettslag som skal installere varmepumpe. s. 6

7 NOVAP_feb-11_(129x167)_Layout Side 1 Vi får varmen opp og strømregningen ned Bestill idag! Røros Veil ,- Nå: ,-* Røros Veil ,- Nå: ,-* * Ferdig montert 5 års trygghetsgaranti RØROS- Verdensnyhet fra Mitsubishi Electric DEN NORSKE VARMEPUMPEN luft/vann varmepumpe som produserer 70 C vann Mandag-fredag 08-16, Lørdag Annonse_Bosch_Layout Side 1 GARANTERT VARME NED TIL -23 O C - 5 ÅRS WILFA GARANTI MED SERVICE AVTALE Ring: Hardangerveien 20, 5224 Nesttun Stor kapasitet: 63,8 kw kan parallellkobles for større behov. Leverer 65 C vann ved -20 grader Inverterstyrt Enkel installasjon Passer perfekt for erstatning av oljefyr i næringsbygg. Kontakt oss i dag for mer informasjon Annonse_Novap_Godt og varmt.indd Bosch Varmepumper Fornybar energi for fremtiden BOSCH EHP 6.0 AA En perfekt kombinasjon av flere faktorer Energieffektivitet i A-klasse COP 5,3 Varmeutvinning ned til vedlikeholdsvarme til fritidshus Ekstremt lavt lydnivå Luftkjøling om sommeren Trinnløs varme-/kjøleautomatikk "Coanda"-luftspredning minsker trekk Meget effektiv ionluftrensning Varmepumper fra Bosch Varme fra berg, jord,sjø eller luft året rundt. Vi har varmepumper til alle behov. Finn din forhandler på 5 6 års

8 - Varmepumpen er min beste medisin Gerd Rydland forteller at varmepumpen gjør det varmt på et øyeblikk. Gerd Rydland (80) har leddgikt og er avhengig av å ha jevn temperatur. Varmepumpen har derfor vist seg å være en god investering i helsen. Tidligere hadde Gerd Rydland fra Tertnes parafinovn i stuen og et stort parafinfat i hagen. For seks år siden fant hun ut at parafinen var blitt for dyr, og begynte å vurdere alternative måter å varme opp eneboligen på. Da bestemte hun seg for å investere i varmepumpe. - Det er en av de beste investeringene jeg har gjort! Jeg sparer uhyggelig mye penger. Før kjøpte jeg parafin for kroner i året. I tillegg brukte jeg elektrisk oppvarming i overgangsperiodene om våren og høsten. Strømregningen er ikke høyere i dag enn den gangen, hvis jeg tar høyde for prisforskjellen. Så jeg sparer jo alle de pengene det kostet å kjøpe parafin, sier Gerd. Investering i helsen I tillegg til den økonomiske gevinsten, har varmepumpen vært en viktig investering i helsen for Gerd. Jevn temperatur demper symptomene på leddgikten hennes. - Jeg stiller varmepumpen på 23 grader, så holder den en jevn og god temperatur gjennom hele vinteren. Da jeg kjøpte varmepumpen, var alternativet en vedovn. Men jeg kan jo bare fyre med ved når jeg er hjemme, så da ville jeg kommet hjem til kaldt hus hver gang jeg hadde vært ute, sier hun. Derfor valgte hun heller varmepumpe. Nå føler hun at hun har en bedre og jevnere temperatur i huset enn da hun brukte parafinovn og tradisjonell elektrisk oppvarming. Parafinovnen var det uaktuelt å starte før det var blitt skikkelig kaldt, fordi den var vanskelig å regulere og det fort ble for varmt. Og panelovnene brukte på sin side lang tid på å varme opp huset. - Varmepumpen hender det at jeg slår på også for en time eller to på spesielt kjølige kvelder om sommeren. Da blir det varmt på et øyeblikk, forteller hun. Lite tilleggsvarme Varmepumpens innedel er plassert i stuen. Derfra varmer den opp stue, kjøkken og to soverom, totalt hundre kvadratmeter. Husets andreetasje er sjelden i bruk og holdes derfor avstengt. Gerd har varmekabler i badegulvet og takvarme i hallen. Bortsett fra dette har hun klart seg godt med varmepumpen. I fjor kjøpte hun vedovn ikke fordi varmepumpen gir for lite varme, men i tilfelle strømbrudd. Hun har brukt vedovnen noen få ganger på de kaldeste dagene, for å belaste varmepumpen mindre. Det er en av de beste investeringene jeg har gjort! Undersøkte på internett Gerd kjente ingen andre som hadde varmepumpe før hun kjøpte det selv. Hun valgte en Panasonic varmepumpe på 7 kw. - Jeg hadde undersøkt en del på internett, og fant ut at dette var det rette for meg. Jeg leste om de ulike firmaene som leverte varmepumper, og Berge Energi var de jeg hadde mest tiltro til. De har vært veldig hyggelige og seriøse, sier hun. Gerd har fått beskjed om at det er nok å ha service på varmepumpen annethvert år. For å ta ekstra godt vare på den, velger hun likevel å få service hvert år. I tillegg vasker hun filtrene en gang i måneden. - Jeg skyller dem under dusjen. Det er gjort på et blunk, forteller hun. Ellers er det ingenting hun behøver å passe på. Det har hendt én gang at varmepumpen stanset. Det skyldtes en feil som ble dekket av garantien, og Berge Energi skiftet den umiddelbart. - Jeg har overhodet ikke angret på at jeg investerte i varmepumpe. Den har spart meg for penger, og gir meg jevn og god temperatur, avslutter Gerd. s. 8

9 Hva kan jeg forvente?! Levetid: Gjennomsnittlig har en luft/luft varmepumpe levetid på ca 10 år, en luft/vann varmepumpe ca 15 år og en vann/vann varmepumper ca 20 år. Hvorfor Vaillant? Fordi du kan holde varmen mens du sparer fyringsutgiftene og miljøet.! Penger: En vann/vann varmepumpe koster som regel fra , en luft/vann varmepumpe koster fra kroner og for en luft/luft varmepumpe må du regne med å betale kroner. Det kan godt betale seg å tenke på miljøet og fremtiden med Vaillants varmepumper og solvarmeanlegg. Oppnå store besparelser og få varmtvannet levert med solen. Vaillants solvarmesystem er et høyeffektivt system som også enkelt kan kombineres med varmepumpe.! Nedbetalingstid: En luft/luft varmepumpe er som regel nedbetalt etter 3-6 år, en luft/vann varmepumpe etter 6 10 år og en vann/vann varmepumpe etter 8 12 år. Deretter får du netto besparelse resten av varmepumpens levetid. vaillant.no Med Vaillant geotherm varmepumper sikres den nyeste teknologi samt 10 års garanti på kompressordelen. Du oppnår store energibesparelser, og eksklusiv varme- og varmtvannskomfort. Er du interesseret i å vite mere - Ta en titt på kontakt oss på tlf eller på Varmesystemer Fornybar energi Inneklima Nyttig informasjon om varmepumper Velkommen til gratis informasjons møte om varme pumper i regi av Bergen Kommune og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Når? 17. mars kl Hvor? Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10 Hvem? Privatpersoner og borettslag som vurderer å installere varmepumpe i boligen Bergen Kommune forteller om ny tilskuddsordning for fjerning av oljefyr NOVAP viser de ulike varmepumpetypene og forklarer hva det er viktig å huske på ved kjøp av varme pumpe. Flere leverandører av varmepumper vil være til stede for å svare på spørsmål og vise frem produkter Påmelding til NOVAP på e-post

10 Kåre Jonny og Åshild Hallanger Nygård med barna Nora (8) og Magnus (5) har verken panelovner eller vifteovner. De har valgt en moderne og usynlig løsning med vannbåren varme i alle gulv. Ung familie valgte moderne og miljøvennlig varme Romantikk, upcycling, retro eller minimalistisk? Interiørtrendene skifter fra år til år, men handler sjelden om hvordan varmekildene våre skal se ut. Selv om oppvarming er noe av det vi bruker aller mest penger på gjennom året, er varmekildene ofte helst et nødvendig onde når vi skal innrede boligene våre. det viktig med gulvvarme for å unngå kalde gulv. Vi vurderte frem og tilbake om det var nødvendig å ha gulvvarme også i soverommene andre etasje. Men det kostet ikke så mye ekstra ettersom vi allerede hadde anlegget på plass, sier Kåre Jonny. Alternativet ville vært elektriske ovner på veggene. I dag kunne vi vurdert radiatorer, siden de er blitt finere. Men den gang var det helt uaktuelt med de typiske skoleradiatorene som fantes da, legger han til. Med planer om å stifte familie, var Åshild og Kåre Jonny bevisste på å skape et hjem med godt innemiljø. Derfor ville de unngå panelovner som svir støvet. Siden viste det seg også veldig enkelt å innrede og ommøblere et hus uten en eneste panelovn. Nå kan vi flytte sofa og skap hvor vi vil. Vi kunne Det er ingen panelovner, vifteovner eller radiatorer i familien Nygårds moderne, lyse hjem i Hordvik. Da Kåre Jonny Nygård og Åshild Hallanger Nygård flyttet inn i det nybygde huset sitt fire uker før datteren Nora ble født i desember 2002, hadde de bestemt seg for at dette var et sted de ville bli boende lenge. Her var det kort vei til skolen, kort vei til sjøen, mange småbarnsfamilier og fint å vokse opp. Det unge paret ønsket seg høy komfort, men ville at andre elementer enn varmekilden skulle prege husets interiør. Derfor valgte de en skjult varmeløsning med bergvarmepumpe og vannbåren varme i alle gulv levert av Lindås Rør & Sanitær. Lett å ommøblere Det unge paret har aldri angret på valget sitt. Vi har betonggulv i hovedetasjen, derfor var - Det rommet er hans, sier Åshild om Kåre Jonnys tekniske rom der varmepumpen står plassert. Kåre Jonny er den mest teknisk interesserte av de to, og tar gjerne ansvar for varmeanlegget. s. 10

11 kanskje ha flyttet panelovnene, men det ville blitt stygge merker i veggene. Og hadde de stått rett i veggen hadde vi ikke hatt lov til å gjøre det selv, sier Kåre Jonny. Alltid jevn temperatur Kåre Jonnys familie selger kakkelovner, derfor har familien også to store ovner. Fordi de har gratis tilgang på ved fyrer de gjerne opp i ovnene om vinteren. Men det hadde ikke vært nødvendig. Fordi varmepumpen henter varme fra et 150 meter dypt borehull, der temperaturen er ganske stabil, har den ingen problemer med å holde temperaturen oppe selv om det er kaldt ute. Det tar litt tid å endre temperaturen i huset med vannbåren varme. Men varmepumpen har en føler utendørs som registrerer om det blir kaldere ute. Slik regulerer den opp temperaturen før det blir kaldere inne, og vi får en jevn og god varme, forklarer Kåre Jonny. - Det er det aller beste med varmepumpen, den jevne temperaturen. Vi liker å ha det skikkelig kaldt på soverommene, og da er det godt å komme ned til en god og varm stue, sier Åshild. Spesielt da vi nettopp hadde flyttet inn merket vi hvor godt det var å slippe å vente på at det skulle bli varmt, legger Kåre Jonny til. Med en liten baby krypende rundt på gulvet var de ekstra glade for at gulvene var varme og gode fra morgen til kveld. Nå er de en familie på fire, som vet å sette pris på sitt lune hjem. For minstemann Magnus på fem år er de varme gulvene favorittplassen. Hvis han får rulle bilmatten ut på eikeparketten i stuen kan han leke i timevis. Lønnsomt Bortsett fra et par av bodene har hele eneboligen samt den 90 kvadratmeter store utleiedelen vannbåren varme i gulvene. Totalt er 277 kvadratmeter varmet opp med vannbåren varme. I et teknisk rom Etter åtte års bruk er det godt mulig at anlegget nå er nedbetalt. i kjelleren er anleggets synlige deler samlet. Varmepumpens innedel kan minne om et kjøleskap. Varmt-vannsberederen ser ekstra høy ut, fordi varmt vann fra varmepumpen sirkulerer i en egen del og varmer opp tappevannet. Varmt vann sirkulerer også i rør til en kasse der ventilasjonsluften blir varmet opp. I resten av huset er det eneste synlige beviset på varmepumpen små, hvite termostater i hvert rom. Vi ønsket et skjult anlegg, og var bevisst på at vi ville samle alle energikilder i ett anlegg. Vannbåren varme er fremtidsrettet. Vann kan du varme opp med hva du vil, sier Kåre Jonny Nygård. Etter åtte års bruk er det godt mulig at anlegget nå er nedbetalt. Fordi vi har et stort hus, er det ekstra lønnsomt med strømsparingstiltak som dette. Min bror skrev særoppgave om temaet, og regnet på vårt anlegg som et eksempel. Med en strømpris på 50 øre per kilowattime kom han frem til at vi fikk en nedbetalingstid på 7 ½ år, sier Kåre Jonny. Varmt vann i bassenget Varmepumpen som familien Nygård har, skal i løpet av året gi dem 3,5 ganger så mye varmeenergi som den strømmen de bruker på å drive den. De har derfor råd til å sløse litt med varmen. Vi fikk en strømregning på 7000 kroner for hele huset nå i januar. Det er inkludert utleiedelen. Vi kunne nok ha spart enda mer, men komforten er viktig for oss, sier Kåre Jonny. Om vinteren kan de holde det varmt og godt uten å frykte at strømregningen skal skyte i været, og sommeren kan starte tidlig med oppvarmet vann i barnas badebasseng. Vi har utendørs varmtvannskraner på begge sider av huset, så bilvasken kan også gjøres med varmt vann, smiler Kåre Jonny. Men den blir ikke vasket så ofte, presiserer Åshild. Nora (8) og Magnus (5) er glade i husets varme gulv. Magnus velger stort sett alltid å leke på gulvet.! fakta! sparetips Dette koster en varmepumpe - Gjennomsnittlige priser for kjøp og installasjon av varmepumpe: Luft/luft-varmepumpe med én innedel: til kroner Luft/vann-varmepume: til kroner Væske/vann-varmepumpe: til kroner - Prisene er blant annet avhengig av faktorer som type varmepumpe, størrelse og teknologi. - Ta kontakt med fagfolk for å få et tilbud på et anlegg tilpasset din bolig. Be om at tilleggskostnader spesifiseres i tilbudet. Kilder: Varmepumpeinfo.no Dette kan du spare Å installere varmepumpe er en langsiktig investering som lønner seg på sikt. I en bolig med et totalt energibehov på kwh, vil en luft/luft-varmepumpe som dekker 60 prosent av oppvarmingsbehovet gi en besparelse på rundt 5800 kroner i året. I en bolig med et totalt energibehov på kwh, vil en luft/vann-varmepumpe som dekker 75 prosent av oppvarmingsbehovet gi en besparelse på rundt kroner i året. I en bolig med et totalt energibehov på kwh, vil en væske/vann-varmepumpe som dekker 85 prosent av oppvarmingsbehovet gi en besparelse på rundt kroner i året. Lønnsomheten er i stor grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av varmepumpeanlegget. Kilder: Varmepumpeinfo.no, Enova s. 11

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

nr. 1 2011 www.kulde.biz

nr. 1 2011 www.kulde.biz nr. 1 2011 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: NORGE: 4 Leder 6 Stiftelsen av NKF 8 Varmepumper betyr ekstremkulde - ute 10 Varmepumper i

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA Trender Dette skjer på boligmarkedet akkurat nå Miljø Spar penger og energi med varmepumpe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Inspirasjon Finn balansen med naturfarger på veggen OPPUSSING Nr. 1 / Februar

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no nr. 1 2014 www.kulde.biz www.filet.no VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no Stiftelsen ReturGass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukt KFK-holdige

Detaljer

Sterk satsing på rehabilitering

Sterk satsing på rehabilitering BO magasinet NR.4 / 2013 God Jul Ta vann- og elsjekk side 8 Vant Liverpool-tur side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG foto: per kvalvik - atlanterhavsporten.no Sterk satsing på rehabilitering

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

energi smart En luftig arbeidsplass SIDE 12 AAK AS har gutter som klatrer i vindkraftmarkedet

energi smart En luftig arbeidsplass SIDE 12 AAK AS har gutter som klatrer i vindkraftmarkedet energi smart TEMABILAG I TRØNDER-AVISA FREDAG 30. JANUAR 2015 SIDE 2-3 Christian Stav, konsernsjef i NTE Holding, mener det er et smart trekk å satse på fornybar energi. SIDE 12 En luftig arbeidsplass

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer

nr. 5 2009 www.kulde.biz

nr. 5 2009 www.kulde.biz nr. 5 2009 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 redaktøren har ordet - Politisk skandale - Energieffektivisering er vårt viktigste miljøtiltak 8

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F1-03-06 Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi.

Detaljer

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover kraftfullt2011 Hafslund / kraft til å forandre 13 effektive måter å spare strøm på Grønn Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover familie Enkle tiltak som

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

nr. 1 2010 Konkurransedyktige isvannsaggregater fra Italia www.kulde.biz

nr. 1 2010 Konkurransedyktige isvannsaggregater fra Italia www.kulde.biz nr. 1 2010 www.kulde.biz Konkurransedyktige isvannsaggregater fra Italia - ytelser fra 5kW til 1500kW - stor bredde - mulighet for -8C utgående isvannstemperatur - SPØR OSS www.ahlsell.no Ahlsell Norge

Detaljer

HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU?

HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU? nr. 6 2014 www.kulde.biz HOW IMPORTANT IS EFFICIENCY IN COMPACT DESIGN TO YOU? Meeting current requirements for low energy consumption, quiet operation and space constraint is a real challenge in the urban

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer