En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft"

Transkript

1 Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie Familien Nygård valgte vannbåren gulvvarme og bergvarmepumpe i sitt nye hus Hordvik. De flyttet inn i det nybygde huset sitt fire uker før datteren Nora ble født i desember 2002, og med en liten baby krypende rundt på gulvet var de ekstra glade for at gulvene var varme og gode fra morgen til kveld. side 10 s. 1 Gir bedre Bergensluft Side 4 Varmepumpen er min beste medisin Side 8

2 Framtidens Bygg - et ledd i å utvikle Fremtidsbyen Bergen. Gjennom prosjektet "Framtidens byer" er Bergen en av 13 byer i Norge som skal vise hvordan byen kan utvikle kompetanse og konkrete prosjekter som bidrar mot et klimanøytralt Bergen og et godt bymiljø. Prosjektet "Framtidens byer" går over en prosjektperiode fra 2009 til Det er fire temaområder og prosjektet er i Bergen det samme som det kortsiktige handlingsprogrammet av Klima og energihandlingsplanen som ble vedtatt av bystyret i oktober De fire temaområdene er: - Areal og transport - Stasjonær energi JA TAKK til fremtidens energiløsninger! I fremtiden må vi både bruke og produsere energien smartere enn vi gjør i dag. Bellona, Siemens og Bergen Kommune har med rapporten Bergen Smart City avdekket at Bergen kan redusere energibruken med 29 prosent og spare 1,3 milliarder kroner hvert år. - Forbruksmønster og avfall - Tilpasninger til klimaendringer. Framtidens Bygg - pilotprosjekter i Bergens regionen Innenfor prosjektet Stasjonær energi er prosjektet Framtidens Bygg etablert.målet er å få frem pilotprosjekter som vises fremtidsrettete nybygg med passivhusstandard eller høyere og også eksisterende bygg som vil strekke seg ekstra langt i ombygging for å redusere fremtidig energibehov. Bergen kommune ønsker å gå foran i dette arbeidet og har selv tatt initiativ til å få frem pilotprosjekter som kan vises i 2014 som en del av den nasjonale visningen. Kommunen utfordrer nå utbyggere og byggebransjen i byen generelt til å delta i dette store kompetanseløftet som trenges i bransjen lokalt. I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Høgskolen i Bergen, Husbanken og ECOBOX i Oslo arrangerer Bergen kommune en gang i måneden frokostmøter på Rådhuset med informasjon og diskusjon om aktuelle tema i dette arbeidet. Mellom og 150 deltakere deltar på disse møtene, noe som viser stor interesse i bransjen. For utbyggere som vil bidra med pilotprosjekter i vår region kan kommunen blant annet også med tilskudd fra Miljøverndepartementet bidra med rådgiving og bistand som trengs for å utvikle slike prosjekter. Redusere el-behovet til oppvarming - en utfordring til alle huseiere Den største utfordringen for byen ligger imidlertid i både å redusere energibehovet i alle eksisterende bygg, og å overføre større andel av energibehovet til oppvarming fra elektrisitet til annen fornybar energi. Dette utfordrer alle huseiere til å tenke nytt og gradvis oppgradere boliger og næringbygg i kommunen. Varmepumpeteknologi er et av flere aktuelle bidrag til å redusere el-behovet til oppvarming og kommunen støtter bransjen i å informere publikum om mulighetene som ligger i denne teknologien. For å utløse dette potensialet kreves i liten grad høyteknologisk forskning. I hovedsak handler dette om å ta i bruk teknologier og løsninger som er utviklet og utprøvd. Varmepumper er en smart teknologi for oppvarming av bygninger som kan redusere energibruken til oppvarming med inntil 70 prosent. Varmepumper gir ingen lokale utslipp, og kan derfor bidra til både bedre byluft i Bergen og en reduksjon i klimagassutslipp. Alle hus, hytter og større bygninger kan bruke For mer informasjon kontakt: Bård Baardesen Tlf: e-post: nettside: C media er et avisforetak som produserer avisbilag i rikspressen For informasjon om annonsebilag, kontakt Thomas Lillebror Finne på telefon / Bård Baardsen, daglig leder Novap varmepumper for en smartere, mer økonomisk og mer miljøvennlig oppvarming. Sponviken Borettslag i Bergen var pionerer da de allerede i 1984 installerte varmepumpe. I dag er det mer enn boliger i Norge som har installert en varmepumpe. Gjennom debatten om monstermaster i Hardanger er det blitt synliggjort at det å spare en kilowattime er en langt mer Prosjektleder/Salg: Thomas Lillebror Finne / Andreas Totland Tekst: Eva Alnæs Holte, Terje Hansteen, Petra Helgesen, NOVAP Design & layout: Picto Studio Foto: Andreas Roksvaag, Morten Brakestad, Marius Pettersen Trykk: Bergen Tidende Trykk Distribusjon: Bergens Tidende miljøvennlig løsning enn å produsere fornybar energi, som ofte krever store naturinngrepp for både produksjon og transport av kraft.! novap Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en uavhengig interesseforening som arbeider for at flere i Norge skal ta i bruk varmepumper for å bruke energien mer effektivt. Vi håper at vi gjennom dette bilaget, og informasjonsmøtet om varmepumper i Bergen den 17. mars kan bidra til å oppfylle de store visjonene i Bergen Smart City og Framtidens Byer. s. 2

3 Det finnes mye energi i luften rundt oss. Ikke la den gå til spille. Spar opptil 60% av fyringsutgiftene! Undersøkelser utført av Enova tilsier at ca. 60 prosent av energiforbruket i en gjennomsnittlig bolig, er knyttet direkte til oppvarming. Luft - luft varmepumper benytter kun 1/3 av energien, for å oppnå tilnærmet lik varmeeffekt sammenliket med konvensjonell fyring med elektrisitet (panelovner). Luft/luft varmepumpe EcoConsult leverer et bredt produktspekter av luft/luft varmepumper til privat husholdning. Vi leverer pumper tilpasset ulike boligkonstruksjoner og isolasjonsstandarder. I tillegg til ordinære veggmonterte modeller tilbyr vi også gulvmodeller, takkassetter og innbygningskassetter for de som ønsker et helt skjult anlegg. Vi fører kun fabrikksertifiserte kvalitetsprodukter utviklet for nordisk klima, fra anerkjente produsenter. Panasonic HE9LKE HE9LKE Max varmekapasitet 6500W Nominell COP (effektfaktor) 5.52 (fabrikkdata) Effektforbruk, varme min - max: W Kapasitet, kjøling min - max: W * Te s t e t a v S v e riges Tekniska Forskningsins t i t u t. H E 9 L K E h a r o p p n å d d b e s ). t e C O P ( e f f e k t faktor Luft/vann varmepumpe Panasonic luft/vann varmepumpe er en suveren varmepumpe for både nybygg og eksisterende bygg med vannbåren varme. Ved hjelp av Panasonic luft/vann anlegg kan du drastisk redusere energiforbruket til varmtvann og oppvarming i ditt hjem. EcoConsult har lagt ned betydelige ressurser i utviklingsprosessen for å fremskaffe produkter som har høy effektivitet og et fornuftig prisbilde. Ta kontakt med en av våre spesialister for en skreddersydd oppvarmingsløsning for din bolig Din lokale leverandør finner du på Professor Birkelandsvei 26A, 1081 Oslo Telefon: E-post:

4 Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, vil gjerne vite mer om varmepumper. Alternativ oppvarming gir bedre bergensluft Bergen kommune trenger all den informasjon vi kan få om alternative oppvarmingsløsninger, sier byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, Lisbeth Iversen. Hun håper at aktører som Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) vil komme mer direkte på banen. Utslipp fra oppvarming er en betydelig kilde til luftforurensning i Bergen og andre norske byer. Vedfyring er et problem knyttet til lokal luftforurensning, og oljefyring bidrar i tillegg til klimagassutslipp. Byråd Lisbeth Iversen ser på installering av varmepumper som en del av løsningen på begge disse problemene. I Bergen kommune har vi hatt et fireårsprosjekt knyttet til energieffektivisering i kommunale bygg hvor vi sparte inn over 21 millioner kroner, sier Iversen. Installering av varmepumper i skole- og idrettsbygg er et type tiltak. Hun forteller også at varmepumper har vært en viktig del av løsningen når kommunen systematisk har skiftet ut oljefyrer i alle offentlige bygg. Ingen kommunale bygninger i Bergen baserer lenger sin oppvarming på oljefyrte anlegg. Ingen kommunale bygninger i Bergen baserer lenger sin oppvarming på oljefyrte anlegg. Høye mål Kommunen har satt seg høye mål: Energibruken i bygg skal ligge på dagens nivå også i 2030, slår Iversen fast. Samtidig skal vi ta i mot 4000 nye innbyggere og bygge tusenvis av nye boliger og næringsareal, det tilsvarer at hver innbygger skal redusere energibruken med 20 %. I tillegg skal kommunale bygg redusere bruken med 10 %. Det krever tiltak som for eksempel passivhus, og vi må tenke nytt når det gjelder både drifting av eksisterende bygg og oppføring av nybygg. Bergen kommune har allerede ferdigstilt et pilotprosjekt med 10 kommunale boliger i Rådalslia som alle har passivhusstandard. Bergen er en del av prosjektet Framtidens byer der vi inviterer utbyggere til å delta med egne pilotprosjekter som går direkte på energibruk i bygg. Vi inviterer utbyggerne til å underskrive en avtale med oss, der de forplikter seg til å gjøre innovative grep når det gjelder energi. Dette kan være alt fra installering av varmepumper til bygging av nullutslippshus. Vedovner byttet ut Bergen kommune har spesielle utfordringer knyttet til lokal luftforurensning. Verdiene for svevestøv og partikkelutslipp har vært ulovlig høye i lange perioder både denne vinteren og den foregående. Hun er likevel stolt av de grepene hun har tatt. Fra 2006 til 2010 fikk kommunen skiftet ut 7000 ovner, og vi fikk en reduksjon av partikkelutslippet på hele 30%. Ordningen fortsetter for utskifting av oljefyr. Den nye store satsningen er å hjelpe husholdninger og private aktører med å redusere klimagassutslipp. Bergen kommune var de første til å støtte Norges Naturvernforbunds prosjekt oljefri. no, der NOVAP er en av de faglige støttespillerne. Gjennom prosjektets nettside kan du få hjelp til å finne alternative oppvarmingsløsninger. I tillegg har Bergen i år bevilget 3,2 millioner kroner til utskifting av oljefyrer, begrenset til 5000 kr per husholdning som søker. Iversen er ivrig etter å øke både bevilgninger og kompetanse i kommunen. Vi trenger innspill fra aktører som NOVAP på hva som kan være de smarte erstatningene. Vårt mål er å fjerne oljefyring, og vi er åpne for de fleste alternativer og forlag til hvordan dette skal oppnås. s. 4

5 Bidrar til bedre luftkvalitet Et hus med varmepumpe trenger ingen pipe. Varmepumper bidrar ikke til lokal luftforurensning. Når værforholdene ligger til rette for det, blir giftlokket et tydelig problem i deler av Bergen. Trafikken forurenser, men også boligoppvarming bidrar til luftforurensningen. - Det har hittil vært lite oppmerksomhet rundt lokale utslipp fra varmeanlegg i Norge. Men flere og flere byer får problemer med luftforurensning. Vi tror at det vil bli økt fokus på dette fremover, og da har varmepumper et viktig fortrinn, sier daglig leder Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening. Dersom det i fremtiden kan bli aktuelt med fyringsforbud i perioder med høy luftforurensning, kan i teorien alle typer ildsteder bli rammet. Mens forbrenning av olje og gass først og fremst gir nitrogenoksidutslipp, fører forbrenning av biobrensel som ved og pellets til utslipp av både svevestøv og nitrogenoksid. Gamle vedovner er uten tvil de største synderne, men all forbrenning gir utslipp. Svevestøv kan både forverre luftveisproblemer og øke faren for lungeproblemer, problemer med hjerte- og karsystemet og astma- og allergisymptomer. Nitrogenoksid er først og fremst problematisk for de som allerede har problemer med luftveiene. Baardsen påpeker at den danske regjeringen utelot biobrenselsanlegg da de innførte sin støtteordning for utskiftning av gamle oljekjeler i privatboliger. - På mindre anlegg ønsker de kilder uten lokale utslipp, som solvarme og varmepumper. Bioenergi ønsker de først og fremst i fjernvarmeanlegg hvor det er bedre muligheter for rensing av utslipp. Kanskje bør vi begynne å tenke i de baner også i norske byer, sier Baardsen. Stadig flere byer i Norge får problemer med luftforurensning i årene som kommer. - Trafikken forurenser, men det gjør også boligoppvarmingen, sier Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening. En CtC varmepumpe stjeler effektivt varme fra naturen rundt deg. en CtC varmepumpe er en miljøvennlig varmekilde som i tillegg kan suppleres med solfangere. EcoAir Luft/Vann 5,7-25 kw EcoHeat Væske/Vann 5,7-12 kw Bli En EffEktiv miljøtyv du også. Gå inn på for å lære mer og for å bestille gratis informasjonspakke. helsidesannonse_210x297.indd 1 2/25/11 8:04 AM s. 5

6 Pionérer i Bergen Med de nye varmepumpene sparer vi både penger og miljøet i forhold til andre fyringssystemer. Nå har vi varme hele året og det er veldig bra, for det hender jo at vi får kalde dager på sommeren også, sier styreleder Gerry Mattson i Sponviken Borettslag. Sponviken Borettslag i Bergen installerte bergvarmepumper allerede i Det har de aldri angret på. Ingen utslipp og renere miljø har vært blant gevinstene. For to år siden bestemte de seg for å installere nye varmepumper. -Vi var de aller første som installerte varmepumper i boligblokker i Bergen, sier styreleder i Sponviken Borettslag, Gerry Mattson. Da de gamle pumpene var modne for utskifting for et par år siden, ble flere løsninger vurdert. Men det endte med at de gamle pumpene ble skiftet ut med nye. Borehullene langt nede i fjellet var allerede der og ville ellers stått der til ingen nytte. Og fordelene med varmepumper talte egentlig for seg selv, påpeker Mattson. Varme året rundt - Varmepumper er fantastisk flotte når de virker som de skal. Pumpene er en mye renere energikilde enn mye annet, miljøgevinsten er stor. Dessuten sparer vi mye penger med de nye pumpene i forhold til oljefyr og elektrokjel, det ser vi tydelig på strømregningene våre. Nå har vi varme hele året og det er veldig bra, for det hender jo at vi får kalder dager også på sommeren. Med de nye pumpene har vi ikke hatt noen reparasjoner og det er vi veldig fornøyde med, men de trenger litt vedlikehold. Varmepumper bruker noe strøm, men sammenlignet med en elektrokjel er det bare snakk om halvparten, forteller Mattson. Borettslaget investerte ca. 3 millioner kroner i de nye pumpene. Hver boligblokk bruker én pumpe som igjen bruker tre borehull. I alt består borettslaget av fire blokker. Kvalitetsforskjell Den gang Sponviken Borettslag bestemte seg for å satse på bergvarmepumper, ble varmen de hentet ut delt med en skole som ligger like ved. Fyren lå på skolen og det gikk rør fra skolene til blokkene. Men så viste det seg at rørene hadde blitt lagt for høyt, de sprang lekk og det oppsto komplikasjoner. Dermed fant borettslaget ut at de ville ha sitt eget varmesystem. De første bergvarmepumpene var det imidlertid ofte problemer med, sier Mattson som har vært styreleder siden Vi var egentlig veldig uheldige, for det viste seg at to av pumpene var feilmontert og de måtte derfor bygges om. Dessuten ble det mye vedlikehold og de var ikke sterke nok til å varme et helt borettslag. Av den grunn ble det mye utgifter til de første pumpene. De siste årene fungerte varmepumpene greit, med unntak av én som havarerte. Vi merker jo at de nye vi har fått er av en helt annen kvalitet. Norsk Varmepumpeforening kan fortelle at det har vært en rivende teknologisk utvikling siden 1984 og at varmepumpene som produseres og selges nå, 27 år etter Sponviken borettslag investerte, er både mer driftssikre og effektive. I følge NOVAP var Sponviken borettslag svært innovative da de bestemte seg for varmepumper allerede i Nå er det mange borettslag som har fulgt i Sponvikens fotspor. Begrensninger -Vi hadde noen diskusjoner om hva vi skulle velge denne gangen, det ble veldig mye fram og tilbake, men vi endte opp med nye varmepumper, sier Mattson. Vi visste at teknologien har kommet langt siden vår første investering i 84. Med de nye varmepumpene sparer vi både penger og miljøet i forhold til andre fyringssystemer. Men samtidig så ser vi at varmepumper har en begrensning. På svært kalde dager må man ha tilleggsvarme som for eksempel elektrokjele eller oljefyr, avrunder Mattson som legger til. Men for alle del, jeg har veldig stor tro på varmepumper og vi er meget godt fornøyd med de nye varmepumpene. Få med det. Støtte til varmepumpe i borettslag Hvis borettslaget ditt skal installere varmepumpe, så kan dere nå søke Enova om støtte. Gjennom Program for lokale energisentraler gir Enova støtte til aktører som ønsker konvertering til, eller etablering av, ny varmeproduksjon basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe. Se eller varmepumpeinfo.no for mer informasjon.! tips Velg riktig radiatorsystem Sørg for at varmepumpene monteres riktig Vær nøye med hvilket firma man velger. De bør kunne legge fram dokumentasjon på at de har den riktige fagkunnskapen. Det er mye som skal tilpasses. Se for flere råd og tips for borettslag som skal installere varmepumpe. s. 6

7 NOVAP_feb-11_(129x167)_Layout Side 1 Vi får varmen opp og strømregningen ned Bestill idag! Røros Veil ,- Nå: ,-* Røros Veil ,- Nå: ,-* * Ferdig montert 5 års trygghetsgaranti RØROS- Verdensnyhet fra Mitsubishi Electric DEN NORSKE VARMEPUMPEN luft/vann varmepumpe som produserer 70 C vann Mandag-fredag 08-16, Lørdag Annonse_Bosch_Layout Side 1 GARANTERT VARME NED TIL -23 O C - 5 ÅRS WILFA GARANTI MED SERVICE AVTALE Ring: Hardangerveien 20, 5224 Nesttun Stor kapasitet: 63,8 kw kan parallellkobles for større behov. Leverer 65 C vann ved -20 grader Inverterstyrt Enkel installasjon Passer perfekt for erstatning av oljefyr i næringsbygg. Kontakt oss i dag for mer informasjon Annonse_Novap_Godt og varmt.indd Bosch Varmepumper Fornybar energi for fremtiden BOSCH EHP 6.0 AA En perfekt kombinasjon av flere faktorer Energieffektivitet i A-klasse COP 5,3 Varmeutvinning ned til vedlikeholdsvarme til fritidshus Ekstremt lavt lydnivå Luftkjøling om sommeren Trinnløs varme-/kjøleautomatikk "Coanda"-luftspredning minsker trekk Meget effektiv ionluftrensning Varmepumper fra Bosch Varme fra berg, jord,sjø eller luft året rundt. Vi har varmepumper til alle behov. Finn din forhandler på 5 6 års

8 - Varmepumpen er min beste medisin Gerd Rydland forteller at varmepumpen gjør det varmt på et øyeblikk. Gerd Rydland (80) har leddgikt og er avhengig av å ha jevn temperatur. Varmepumpen har derfor vist seg å være en god investering i helsen. Tidligere hadde Gerd Rydland fra Tertnes parafinovn i stuen og et stort parafinfat i hagen. For seks år siden fant hun ut at parafinen var blitt for dyr, og begynte å vurdere alternative måter å varme opp eneboligen på. Da bestemte hun seg for å investere i varmepumpe. - Det er en av de beste investeringene jeg har gjort! Jeg sparer uhyggelig mye penger. Før kjøpte jeg parafin for kroner i året. I tillegg brukte jeg elektrisk oppvarming i overgangsperiodene om våren og høsten. Strømregningen er ikke høyere i dag enn den gangen, hvis jeg tar høyde for prisforskjellen. Så jeg sparer jo alle de pengene det kostet å kjøpe parafin, sier Gerd. Investering i helsen I tillegg til den økonomiske gevinsten, har varmepumpen vært en viktig investering i helsen for Gerd. Jevn temperatur demper symptomene på leddgikten hennes. - Jeg stiller varmepumpen på 23 grader, så holder den en jevn og god temperatur gjennom hele vinteren. Da jeg kjøpte varmepumpen, var alternativet en vedovn. Men jeg kan jo bare fyre med ved når jeg er hjemme, så da ville jeg kommet hjem til kaldt hus hver gang jeg hadde vært ute, sier hun. Derfor valgte hun heller varmepumpe. Nå føler hun at hun har en bedre og jevnere temperatur i huset enn da hun brukte parafinovn og tradisjonell elektrisk oppvarming. Parafinovnen var det uaktuelt å starte før det var blitt skikkelig kaldt, fordi den var vanskelig å regulere og det fort ble for varmt. Og panelovnene brukte på sin side lang tid på å varme opp huset. - Varmepumpen hender det at jeg slår på også for en time eller to på spesielt kjølige kvelder om sommeren. Da blir det varmt på et øyeblikk, forteller hun. Lite tilleggsvarme Varmepumpens innedel er plassert i stuen. Derfra varmer den opp stue, kjøkken og to soverom, totalt hundre kvadratmeter. Husets andreetasje er sjelden i bruk og holdes derfor avstengt. Gerd har varmekabler i badegulvet og takvarme i hallen. Bortsett fra dette har hun klart seg godt med varmepumpen. I fjor kjøpte hun vedovn ikke fordi varmepumpen gir for lite varme, men i tilfelle strømbrudd. Hun har brukt vedovnen noen få ganger på de kaldeste dagene, for å belaste varmepumpen mindre. Det er en av de beste investeringene jeg har gjort! Undersøkte på internett Gerd kjente ingen andre som hadde varmepumpe før hun kjøpte det selv. Hun valgte en Panasonic varmepumpe på 7 kw. - Jeg hadde undersøkt en del på internett, og fant ut at dette var det rette for meg. Jeg leste om de ulike firmaene som leverte varmepumper, og Berge Energi var de jeg hadde mest tiltro til. De har vært veldig hyggelige og seriøse, sier hun. Gerd har fått beskjed om at det er nok å ha service på varmepumpen annethvert år. For å ta ekstra godt vare på den, velger hun likevel å få service hvert år. I tillegg vasker hun filtrene en gang i måneden. - Jeg skyller dem under dusjen. Det er gjort på et blunk, forteller hun. Ellers er det ingenting hun behøver å passe på. Det har hendt én gang at varmepumpen stanset. Det skyldtes en feil som ble dekket av garantien, og Berge Energi skiftet den umiddelbart. - Jeg har overhodet ikke angret på at jeg investerte i varmepumpe. Den har spart meg for penger, og gir meg jevn og god temperatur, avslutter Gerd. s. 8

9 Hva kan jeg forvente?! Levetid: Gjennomsnittlig har en luft/luft varmepumpe levetid på ca 10 år, en luft/vann varmepumpe ca 15 år og en vann/vann varmepumper ca 20 år. Hvorfor Vaillant? Fordi du kan holde varmen mens du sparer fyringsutgiftene og miljøet.! Penger: En vann/vann varmepumpe koster som regel fra , en luft/vann varmepumpe koster fra kroner og for en luft/luft varmepumpe må du regne med å betale kroner. Det kan godt betale seg å tenke på miljøet og fremtiden med Vaillants varmepumper og solvarmeanlegg. Oppnå store besparelser og få varmtvannet levert med solen. Vaillants solvarmesystem er et høyeffektivt system som også enkelt kan kombineres med varmepumpe.! Nedbetalingstid: En luft/luft varmepumpe er som regel nedbetalt etter 3-6 år, en luft/vann varmepumpe etter 6 10 år og en vann/vann varmepumpe etter 8 12 år. Deretter får du netto besparelse resten av varmepumpens levetid. vaillant.no Med Vaillant geotherm varmepumper sikres den nyeste teknologi samt 10 års garanti på kompressordelen. Du oppnår store energibesparelser, og eksklusiv varme- og varmtvannskomfort. Er du interesseret i å vite mere - Ta en titt på kontakt oss på tlf eller på Varmesystemer Fornybar energi Inneklima Nyttig informasjon om varmepumper Velkommen til gratis informasjons møte om varme pumper i regi av Bergen Kommune og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Når? 17. mars kl Hvor? Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10 Hvem? Privatpersoner og borettslag som vurderer å installere varmepumpe i boligen Bergen Kommune forteller om ny tilskuddsordning for fjerning av oljefyr NOVAP viser de ulike varmepumpetypene og forklarer hva det er viktig å huske på ved kjøp av varme pumpe. Flere leverandører av varmepumper vil være til stede for å svare på spørsmål og vise frem produkter Påmelding til NOVAP på e-post

10 Kåre Jonny og Åshild Hallanger Nygård med barna Nora (8) og Magnus (5) har verken panelovner eller vifteovner. De har valgt en moderne og usynlig løsning med vannbåren varme i alle gulv. Ung familie valgte moderne og miljøvennlig varme Romantikk, upcycling, retro eller minimalistisk? Interiørtrendene skifter fra år til år, men handler sjelden om hvordan varmekildene våre skal se ut. Selv om oppvarming er noe av det vi bruker aller mest penger på gjennom året, er varmekildene ofte helst et nødvendig onde når vi skal innrede boligene våre. det viktig med gulvvarme for å unngå kalde gulv. Vi vurderte frem og tilbake om det var nødvendig å ha gulvvarme også i soverommene andre etasje. Men det kostet ikke så mye ekstra ettersom vi allerede hadde anlegget på plass, sier Kåre Jonny. Alternativet ville vært elektriske ovner på veggene. I dag kunne vi vurdert radiatorer, siden de er blitt finere. Men den gang var det helt uaktuelt med de typiske skoleradiatorene som fantes da, legger han til. Med planer om å stifte familie, var Åshild og Kåre Jonny bevisste på å skape et hjem med godt innemiljø. Derfor ville de unngå panelovner som svir støvet. Siden viste det seg også veldig enkelt å innrede og ommøblere et hus uten en eneste panelovn. Nå kan vi flytte sofa og skap hvor vi vil. Vi kunne Det er ingen panelovner, vifteovner eller radiatorer i familien Nygårds moderne, lyse hjem i Hordvik. Da Kåre Jonny Nygård og Åshild Hallanger Nygård flyttet inn i det nybygde huset sitt fire uker før datteren Nora ble født i desember 2002, hadde de bestemt seg for at dette var et sted de ville bli boende lenge. Her var det kort vei til skolen, kort vei til sjøen, mange småbarnsfamilier og fint å vokse opp. Det unge paret ønsket seg høy komfort, men ville at andre elementer enn varmekilden skulle prege husets interiør. Derfor valgte de en skjult varmeløsning med bergvarmepumpe og vannbåren varme i alle gulv levert av Lindås Rør & Sanitær. Lett å ommøblere Det unge paret har aldri angret på valget sitt. Vi har betonggulv i hovedetasjen, derfor var - Det rommet er hans, sier Åshild om Kåre Jonnys tekniske rom der varmepumpen står plassert. Kåre Jonny er den mest teknisk interesserte av de to, og tar gjerne ansvar for varmeanlegget. s. 10

11 kanskje ha flyttet panelovnene, men det ville blitt stygge merker i veggene. Og hadde de stått rett i veggen hadde vi ikke hatt lov til å gjøre det selv, sier Kåre Jonny. Alltid jevn temperatur Kåre Jonnys familie selger kakkelovner, derfor har familien også to store ovner. Fordi de har gratis tilgang på ved fyrer de gjerne opp i ovnene om vinteren. Men det hadde ikke vært nødvendig. Fordi varmepumpen henter varme fra et 150 meter dypt borehull, der temperaturen er ganske stabil, har den ingen problemer med å holde temperaturen oppe selv om det er kaldt ute. Det tar litt tid å endre temperaturen i huset med vannbåren varme. Men varmepumpen har en føler utendørs som registrerer om det blir kaldere ute. Slik regulerer den opp temperaturen før det blir kaldere inne, og vi får en jevn og god varme, forklarer Kåre Jonny. - Det er det aller beste med varmepumpen, den jevne temperaturen. Vi liker å ha det skikkelig kaldt på soverommene, og da er det godt å komme ned til en god og varm stue, sier Åshild. Spesielt da vi nettopp hadde flyttet inn merket vi hvor godt det var å slippe å vente på at det skulle bli varmt, legger Kåre Jonny til. Med en liten baby krypende rundt på gulvet var de ekstra glade for at gulvene var varme og gode fra morgen til kveld. Nå er de en familie på fire, som vet å sette pris på sitt lune hjem. For minstemann Magnus på fem år er de varme gulvene favorittplassen. Hvis han får rulle bilmatten ut på eikeparketten i stuen kan han leke i timevis. Lønnsomt Bortsett fra et par av bodene har hele eneboligen samt den 90 kvadratmeter store utleiedelen vannbåren varme i gulvene. Totalt er 277 kvadratmeter varmet opp med vannbåren varme. I et teknisk rom Etter åtte års bruk er det godt mulig at anlegget nå er nedbetalt. i kjelleren er anleggets synlige deler samlet. Varmepumpens innedel kan minne om et kjøleskap. Varmt-vannsberederen ser ekstra høy ut, fordi varmt vann fra varmepumpen sirkulerer i en egen del og varmer opp tappevannet. Varmt vann sirkulerer også i rør til en kasse der ventilasjonsluften blir varmet opp. I resten av huset er det eneste synlige beviset på varmepumpen små, hvite termostater i hvert rom. Vi ønsket et skjult anlegg, og var bevisst på at vi ville samle alle energikilder i ett anlegg. Vannbåren varme er fremtidsrettet. Vann kan du varme opp med hva du vil, sier Kåre Jonny Nygård. Etter åtte års bruk er det godt mulig at anlegget nå er nedbetalt. Fordi vi har et stort hus, er det ekstra lønnsomt med strømsparingstiltak som dette. Min bror skrev særoppgave om temaet, og regnet på vårt anlegg som et eksempel. Med en strømpris på 50 øre per kilowattime kom han frem til at vi fikk en nedbetalingstid på 7 ½ år, sier Kåre Jonny. Varmt vann i bassenget Varmepumpen som familien Nygård har, skal i løpet av året gi dem 3,5 ganger så mye varmeenergi som den strømmen de bruker på å drive den. De har derfor råd til å sløse litt med varmen. Vi fikk en strømregning på 7000 kroner for hele huset nå i januar. Det er inkludert utleiedelen. Vi kunne nok ha spart enda mer, men komforten er viktig for oss, sier Kåre Jonny. Om vinteren kan de holde det varmt og godt uten å frykte at strømregningen skal skyte i været, og sommeren kan starte tidlig med oppvarmet vann i barnas badebasseng. Vi har utendørs varmtvannskraner på begge sider av huset, så bilvasken kan også gjøres med varmt vann, smiler Kåre Jonny. Men den blir ikke vasket så ofte, presiserer Åshild. Nora (8) og Magnus (5) er glade i husets varme gulv. Magnus velger stort sett alltid å leke på gulvet.! fakta! sparetips Dette koster en varmepumpe - Gjennomsnittlige priser for kjøp og installasjon av varmepumpe: Luft/luft-varmepumpe med én innedel: til kroner Luft/vann-varmepume: til kroner Væske/vann-varmepumpe: til kroner - Prisene er blant annet avhengig av faktorer som type varmepumpe, størrelse og teknologi. - Ta kontakt med fagfolk for å få et tilbud på et anlegg tilpasset din bolig. Be om at tilleggskostnader spesifiseres i tilbudet. Kilder: Varmepumpeinfo.no Dette kan du spare Å installere varmepumpe er en langsiktig investering som lønner seg på sikt. I en bolig med et totalt energibehov på kwh, vil en luft/luft-varmepumpe som dekker 60 prosent av oppvarmingsbehovet gi en besparelse på rundt 5800 kroner i året. I en bolig med et totalt energibehov på kwh, vil en luft/vann-varmepumpe som dekker 75 prosent av oppvarmingsbehovet gi en besparelse på rundt kroner i året. I en bolig med et totalt energibehov på kwh, vil en væske/vann-varmepumpe som dekker 85 prosent av oppvarmingsbehovet gi en besparelse på rundt kroner i året. Lønnsomheten er i stor grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av varmepumpeanlegget. Kilder: Varmepumpeinfo.no, Enova s. 11

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare strøm på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene

Detaljer

Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM

Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Vi tar hånd om luften. Bokstavelig talt. Bauer Energi hvem er vi? Lang og solid erfaring fra bransjen har gjort Bauer Energi til landets

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

BEHOLD RADIATORENE DINE!

BEHOLD RADIATORENE DINE! HØYTEMPERTUR Nom. 11-16kW LTHERM HT 80 Mange boliger har oppvarming basert på en oljefyr. Å fyre med olje er både dyrt og lite miljøvennlig. I tillegg skal dette bli forbudt innen 2020. Daikin har laget

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene kan

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE POLAR ENERGI NORGE INNHOLD 3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE Hvorfor vannbåren varme fra Polar Energi?

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler eldre enn 1975 Årsvirkningsgrad

Detaljer

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen - er energieffektiv og klimanøytral Bergen kommunes rolle - som offentlig myndighet - som organisasjon,

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger.

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger. Varmepumper 2009 Sparer mest Dine Penger 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming Toshiba varmepumper intelligent oppvarming Intelligent oppvarming Lavere strømregning Med en Toshiba varmepumpe tar du et skritt i riktig retning for å bedre familiens økonomi: Spar penger, og overfør

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Ikke fossil oljefyring etter 2020! Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel skal forbys innen 1.januar 2020. Loven

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre Infor masjonsbrosjyre Boliggass fra Norsk Gassnett Norsk Gassnett CO 2 - AVGIFT Stortinget har vedtatt at det skal innføres CO2-avgift på bruk av naturgass og LPG fra 1. september 2010. Selskapene som

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Luft/luft varmepumper i borettslag og sameier

Luft/luft varmepumper i borettslag og sameier Luft/luft varmepumper i borettslag og sameier Skriv ut artikkelen (javascript:window.print()) Stadig flere borettslag og sameier får forespørsler fra beboere som ønsker å installere luftvarmepumpe i sine

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer