Trysil Brukerhåndbok Klimaanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg"

Transkript

1 Trysil 5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg

2 Bruk og og vedlikehold - - Virkemåte Bruk Bruk Bruk og og vedlikehold og vedlikehold - Virkemåte - - Virkemåte Virkemåte Les følgende nøye før bruk. Innhold Les Les følgende nøye før før bruk. ADVARSEL Bruk og vedlikehold - advarsel Les Les nøye før før Bruk bruk. og vedlikehold - Virkemåte Les Les Les Les følgende følgende følgende nøye før nøye nøye bruk bruk. før bruk. før bruk. ADVARSEL ADVARSEL Støpselet Les Støpselet følgende må settes må nøye settes godt før på godt bruk. på Ikke ADVARSEL trekk ADVARSEL Ikke ut trekk støpselet ut støpselet Ikke Ikke reparer skjøt eller på skjøt plass i under ADVARSEL bruk. strømledningen. plass Støpselet i må må settes godt godt på på under Ikke bruk. trekk ut ut støpselet strømledningen Ikke bruk skjøteledning. på på eller bruk ADVARSEL Støpselet plass Støpselet må Støpselet i i må settes må må settes settes godt må settes godt godt på godt godt på på på på under Ikke bruk. Ikke Ikke trekk Ikke Ikke trekk trekk ut skjøteledninger. trekk ut støpselet ut ut støpselet ut støpselet Ikke Ikke strømledningen Ikke Ikke Ikke skjøt på skjøt på på på på eller bruk plass i plass skjøteledninger. plass i plass i i under Støpselet i må settes godt på under under bruk. under bruk. bruk. eller bruk Ikke bruk. trekk ut støpselet strømledningen Ikke skjøt eller på eller eller bruk bruk bruk plass i under bruk. skjøteledninger. skjøteledninger. skjøteledninger. strømledningen eller bruk skjøteledninger. og vedlikehold Bruk og vedlikehold INNHOLD ddrift Bruk... og vedlikehold ngjøring og stell... Advarsel...1 ilsøking... Bruk og vedlikehold INNHOLD dvarsel...1 ruk og vedlikehold jernkontrollens funksjoner... Fjernkontrollens funksjoner... allasjonsservice Nøddrift... nstallasjonsmerknader... Rengjøring og stell... nstallasjonsmål... Feilsøking... nstallasjon av... nhet Advarsel... nstallasjon av Installasjonsservice Bruk og vedlikehold... nhet... Installasjonsmerknader... Fjernkontrollens funksjoner... 8 riftstest og kontroll etter installasjon... Installasjonsmål Nøddrift Installasjon Rengjøring av og stell inneenhet Feilsøking Dette symbolet viser til Dette symbolet viser til handlinger handlinger som Dette er forbudt. symbolet viser Installasjon som må av følges til handlinger som bør uteenhet følges Installasjonsservice... Driftstest og Installasjonsmerknader... kontroll etter installasjon Installasjonsmål Installasjon av inneenhet Dette symbolet viser til Dette symbolet viser til handlinger Dette symbolet viser handlinger Installasjon som er forbudt. av uteenhet som... må følges 27 til handlinger Driftstest og kontroll etter installasjon som må følges Hvis ikke kan dette forårsake dårlig kontakt, overoppheting Hvis ikke ikke kan og/eller kan dette støt og/eller oppheting og/eller forårsake dårlig kontakt, over- Det kan forårsake elektrisk Det kan forårsake over- Det Det kan kan forårsake elektrisk Det Det kan kan forårsake over- Hvis Hvis oppheting ikke kan forårsake dårlig Hvis ikke Hvis Hvis ikke støt kontakt, ikke kan ikke ikke kan overoppheting kan dette og/eller kan kan dette dette Ikke dårlig bruk dette samme og/eller stikkontakt over- Det støt Det kan og/eller kan oppheting og/eller støt og/ forårsake forårsake dårlig dårlig kontakt, kontakt, overoppheting Det overoppheting som og/eller Ikke Det kan kan forårsake Ikke berør forårsake elektrisk klima- Det Det kan Ikke kan trekk i strømledningen over- forårsake dårlig kontakt, overoppheting Det kan forårsake elektrisk elektrisk Det kan Det kan forårsake kan forårsake forårsake overover- over- bran. eller andre og/eller og/eller bruk elektriske støt samme stikkontakt apparater. støt støt og/eller støt støt anlegget og/eller og/eller Ikke berør med våte klima- hender. oppheting oppheting for å ta støpselet oppheting Ikke og/eller og/eller ut trekk og/eller i av Hvis ikke kan dette i strømledningen forårsake dårlig kontakt, overoppheting Ikke takt Ikke bruk Det kan forårsake elektrisk Det kan forårsake over- stikkon- Ikke berør klimaanlegget Ikke trekk i for som andre elektriske apparater. for for å å ta ta støpselet ut ut av av Ikke Ikke Ikke bruk som bruk samme bruk og/eller bruk samme andre samme stikkontakt stikkontakt elektriske stikkontakt Ikke Ikke støt anlegget med Ikke berør og/eller Ikke Ikke berør berør klimavåte berør klima- med hender. klimavåte klima- hender. Ikke Ikke oppheting å ta Ikke trekk Ikke Ikke trekk trekk i i støpselet trekk i strømledningen og/eller i strømledningen ut i strømledningen av som som apparater. andre for for å ta ta ut ut av av med våte som som andre som andre andre elektriske elektriske med våte elektriske apparater. apparater. for å for apparater. anlegget for ta å støpselet å ta støpselet ta støpselet ut av ut av anlegget ut av Ikke bruk samme stikkontakt anlegget med Ikke med berør våte med våte hender. våte hender. klima- hender. Ikke trekk i strømledningen som andre elektriske apparater. for å ta støpselet ut av anlegget med våte hender. Det kan forårsake elektrisk Det kan forårsake elektrisk Det kan forårsake elektrisk støt og/eller Bruk og støt. vedlikehold - Virkemåte støt og/eller Det Det kan kan forårsake elektrisk Det Det kan kan forårsake elektrisk Det Det kan kan forårsake elektrisk støt støt og/eller støt støt Det Under og/eller rengjøring er det støt. Klimaanlegget må brukes Det Det kan Det Det kan kan forårsake kan kan forårsake forårsake elektrisk elektrisk Det elektrisk Det Det kan Det Det Les kan kan forårsake kan kan følgende forårsake forårsake elektrisk nøye elektrisk før bruk. Det elektrisk elektrisk Det støt og/ Det kan Det Det kan kan forårsake kan kan forårsake forårsake elektrisk elektrisk støt elektrisk støt Dersom støt du kjenner en svidd lukt støt støt. støt. støt Det kan forårsake elektrisk støt og/ støt og/eller er det støt. Det kan forårsake elektrisk må støt og/eller støt og/eller og/eller støt og/eller støt Under og/eller rengjøring er det støt. støt. Klimaanlegget må brukes støt. nødvendig å slå av apparatet med driftsspenning V. eller Det kan det ryker, forårsake trekk elektrisk støpselet ut Det kan forårsake elektrisk Det Dersom du du kjenner en en svidd lukt lukt og trekke støpselet ut av Er kan spenningen forårsake høy elektrisk Under er er det det Klimaanlegget ADVARSEL Under Under Under nødvendig Under rengjøring rengjøring rengjøring rengjøring å å slå slå av er er av det er det Klimaanlegget må må må brukes brukes eller lav, av støt og/eller støt det er apparatet det Klimaanlegget Klimaanlegget med med driftsspenning må brukes og/eller støt. vil apparatet stoppe må må brukes V. og vise eller eller Dersom det det du ryker, kjenner trekk støpselet svidd ut ut og og trekke støpselet slå av apparatet ut ut av av Er Er spenningen for for høy høy eller eller lav, lav, Dersom Dersom Dersom du feilmelding. av av lukt eller Dersom du kjenner du du kjenner kjenner en røyk, du kjenner svidd en en svidd en svidd lukt svidd svidd lukt lukt lukt lukt Under rengjøring å slå slå av av med er det nødvendig og ut av trekke og trekke støpselet vil V. Er spenningen og vise nødvendig å slå å av slå apparatet med Klimaanlegget med driftsspenning V. av apparatet med driftsspenning vil apparatet driftsspenning stoppe V. må brukes nødvendig å slå av apparatet med driftsspenning V. eller V. og vise eller eller det det det ryker, for eller eller det ut av ryker, ryker, trekk det ryker, trekk trekk trekk trekk støpselet støpselet ut støpselet ut ut ut og og trekke Støpselet må settes ut ut av godt av på Er Er spenningen for for høy høy eller eller lav, lav, ut og trekke og støpselet støpselet ut av ut av Er Er spenningen ut av Er høy feilmelding. spenningen Ikke trekk for ut høy støpselet eller lav, spenningen eller lav, for vil høy for apparatet eller høy eller lav, av av Ikke Dersom skjøt du på kjenner en svidd lukt vil vil apparatet stoppe og og vise vise lav, av av vil apparatet stoppe og vise vil apparatet stoppe og vise feilmelding. nødvendig plass i å slå av apparatet vil feilmelding. under med apparatet driftsspenning bruk. stoppe stoppe og vise og V. vise eller det ryker, trekk støpselet ut feilmelding. strømledningen eller bruk og trekke støpselet ut av feilmelding. feilmelding. Er spenningen for høy eller lav, av vil apparatet stoppe og vise skjøteledninger. feilmelding. Det kan forårsake elektrisk støt. Det Det kan kan forårsake elektrisk støt. Det Hvis Det kan kan ikke kan dette støt. støt. Det forårsake Det kan Det kan forårsake kan forårsake forårsake dårlig elektrisk kontakt, elektrisk elektrisk over-støtoppheting og/eller støt og/eller Det kan forårsake elektrisk støt. 1 Det kan forårsake elektrisk elektrisk støt. støt. Ikke bruk samme stikkontakt som andre elektriske apparater Ikke berør klima- anlegget med våte hender. Dersom feilen vedvarer, kan apparatet være skadet, og kan Dersom forårsake elektrisk feilen vedvarer, støt eller kan kan Dersom apparatet være skadet, og og kan kan Dersom feilen Dersom forårsake feilen elektrisk feilen feilen vedvarer, støt vedvarer, kan vedvarer, støt eller eller kan kan Dersom apparatet feilen vedvarer, kan apparatet være være være skadet, skadet, og og og kan kan kan apparatet apparatet forårsake være være skadet, skadet, og kan forårsake Det kan elektrisk elektrisk forårsake støt støt støt eller over- eller eller og kan forårsake forårsake Dersom elektrisk feilen elektrisk feilen støt vedvarer, eller støt vedvarer, kan eller apparatet kan apparatet være oppheting skadet, være og og/eller kan skadet, forårsake elektrisk og kan forårsake støt eller elektrisk støt eller Ikke trekk i strømledningen for å ta støpselet ut av

3 . luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. Det kan ha skadelige effekter på dem. Advarsel Advarsel Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. t støv r elektrisk Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter 4 Bruk og vedlikehold - advarsel Bruk og vedlikehold - advarsel 5 Advarsel ønske.under bruk kan du regulere retningen på ønske.under bruk kan du regulere retningen på personale til å skifte den ut. den vertikale personale luftstrømmen til å skifte ved den å bevege ut. den vertikale luftstrømmen Advarsel Advarsel ved å bevege Ellers kan oppsamlet åpningene støv opp og ned. åpningene opp og ned. Advarsel Påse at strømmen er Hvis ikke, få kvalifisert person til å Velg den temperaturen forårsake brann eller elektrisk tinntak eller Ellers kan oppsamlet Jording: støv Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. Hold brennbare sprayer på mer Jording: Påse Påse at strømmen at strømmen er er Velg Velg installere den den den. temperaturen temperaturen som støt. valifisert person til å forårsake brann Jording: eller elektrisk frakoblet når du ikke bruker som passer best for ditt Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. retning kan og inneenhetene. enn Klimaanlegget må tilkobles passer best for ditt behov. at er frakoblet Påse at Påse at strømmen er Velg den temperaturen jordet stikkontakt. Klimaanlegget Jording: må klimaanlegget når du ikke er Advarsel Påse at strømmen er over bruker Velg lengre tid. som Velg den passer den temperaturen behov. best støt. 1 m avstand Jording: fra enhetene. Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter Det kan for forårsake ditt personskader. Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert ønske.under ønske.under bruk Advarsel bruk kan kan du du regulere retningen på frakoblet frakoblet Klimaanlegget må klimaanlegget når når du når du ikke du over ikke bruker lengre bruker tid. som som behov. passer passer best best for for ditt for ditt ditt Advarsel Trekk frakoblet ut støpselet når du ikke dersom bruker som passer best for ditt Klimaanlegget tilkobles jordet må må må klimaanlegget Påse at Trekk ut støpselet over over lengre er at lengre dersom er Påse at strømmen tid. tid. tid. behov. behov. Velg Velg den den temperaturen personale til å personale skifte den til å ut. skifte den ut. på den den vertikale luftstrømmen ved ved å bevege å bevege Jording: Ikke la Ikke vinduer utsett og kroppen dører stå for åpne den kalde Ikke blokker luftinntak Ikke eller bruk klimaanlegget Strømledningen til Hold andre brennbare må formål, ikke kuttes som sprayer på mer av eller skades. åpningene opp og ned. åpningene opp og ned. uer og dører stå åpne Klimaanlegget tilkobles jordet må Trekk Trekk frakoblet klimaanlegget klimaanlegget ikke over skal lengre brukes tid. behov. dersom ut støpselet ut når ut klimaanlegget når støpselet du du ikke du dersom ikke dersom skal bruker ikke brukes som som passer over best lengre best for tid for ditt for når ditt ditt klimaanlegget er i Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. Ikke blokker luftinntak eller Hold brennbare sprayer på mer luftutblåsning f.eks. å tørke klær, oppbevare mat, osv. luftstrømmen over lengre tid. på ute- og inneenhetene. enn 1 m avstand fra enhetene. tilkobles tilkobles jordet jordet Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter år klimaanlegget er i Klimaanlegget skal over Trekk brukes lengere ut støpselet over tid. lengere dersom tid. tilkobles stikkontakt. må må må klimaanlegget over lengere ikke over tid. ikke over skal skal lengre brukes tid. brukes tid. tid. behov. Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter bruk. luftutblåsning på ute- og inneenhetene. enn 1 m avstand fra enhetene. Åpningsretning Åpningsretning oppover/ Åpningsretning ønske.under jordet Advarsel bruk Åpningsretning kan du regulere oppover/ retningen på stikkontakt. over over Trekk lengere klimaanlegget ut ut lengere ut støpselet tid. tid. tid. ikke dersom skal brukes personale til å skifte den ut. ønske.under Advarsel bruk den kan vertikale du regulere luftstrømmen retningen ved på venstre/høyre Advarsel å bevege tilkobles jordet personale til å skifte den ut. nedover. den vertikale venstre/høyre Advarsel luftstrømmen klimaanlegget stikkontakt. over lengere ikke ikke skal tid. skal brukes Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. åpningene opp ved og å bevege nedover. Ikke putt hendene eller fingrene dine i Ikke sett luftstrømmen Ikke putt direkte hendene på dyr eller og fingrene planter. dine i Ikke sett luftstrømmen direkte ned. på dyr og planter... stikkontakt. over over lengere tid. tid. tid. Advarsel Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. åpningene opp og ned. Strømledningen må ikke kuttes av eller skades. Strømledningen må ikke kuttes av eller skades.... luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. Det kan ha skadelige luftinntaks- effekter eller på luftutløpsåpningene. dem. Det kan Advarsel Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert ha Luftstrømmens skadelige effekter retning på kan dem. reguleres etter Dersom Strømledningen skades, må ikke må kuttes du få av kvalifisert eller skades. Luftstrømmens retning kan reguleres etter Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert Luftstrømmens retning kan reguleres etter ønske.under bruk kan du regulere retningen på. ønske.under bruk Strømledningen må ikke kuttes av eller skades.... personale kan du til regulere å skifte retningen den ut. på Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert ønske.under Luftstrømmens ønske.under Åpningsretning bruk den kan vertikale bruk du kan reguleres kan luftstrømmen du retningen regulere Åpningsretning etter ved retningen Åpningsretning på å bevege oppover/ på personale til å skifte den ut. personale den vertikale personale til å luftstrømmen skifte til den å skifte ut. ved den å bevege ut. den vertikale den luftstrømmen oppover/nedover Dersom ledningen skades, må du få kvalifisert venstre/høyre vertikale åpningene Luftstrømmens luftstrømmen opp ved og retning å bevege ned. ved kan å bevege reguleres nedover. etter åpningene opp og ned. ønske.under Ikke putt hendene eller fingrene dine åpningene i åpningene opp bruk Åpningsretning og kan Ikke ned. opp du sett og regulere luftstrømmen ned. retningen på direkte på dyr og planter. personale til å skifte den ut. den vertikale luftstrømmen ønske.under ved bruk å bevege kan du regulere retningen på personale luftinntaks- til å eller skifte luftutløpsåpningene. den ut. åpningene venstre/høyre opp Det den kan og ned. vertikale ha skadelige luftstrømmen effekter på ved dem. å bevege Det kan føre til helseproblemer. Åpningsretning åpningene opp og ned. Åpningsretning oppover/ Åpningsretning Åpningsretning oppover/ Ellers kan oppsamlet støv Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. venstre/høyre nedover. anleggets De kan Hvis forårsake ikke, få en brann kvalifisert eller eksplosjon. person til å Ellers Ellers forårsake kan Ellers kan oppsamlet kan kan brann oppsamlet støv eller støv elektrisk støv støv Ikke putt hendene eller Ikke putt fingrene hendene dine eller i fingrene luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. dine venstre/høyre i Ikke sett Ikke sett luftstrømmen nedover. direkte på på dyr og planter. Ikke putt hendene eller fingrene dine i Ikke sett luftstrømmen direkte på dyr og planter. il en feilfunksjon. Hvis Hvis ikke, installere ikke, få få en få den. få kvalifisert kvalifisert en kvalifisert person person person til til å til å til å til å å elektrisk støt og feilfunksjon. forårsake forårsake støt. brann brann eller brann eller elektrisk eller elektrisk eller elektrisk luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. Det Det kan kan ha ha skadelige effekter på på dem. dem. installere installere den. den. den. støt. Ellers støt. Ellers elektrisk støt. kan støt. støt. luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. Det kan ha skadelige effekter på dem. Ellers kan kan kan oppsamlet oppsamlet støv støv støv støv Det kan forårsake personskader. Det kan forårsake personskader. Åpningsretning Åpningsretning oppover/ Hvis Hvis ikke, ikke, få en få få en en kvalifisert person person til å til til å å Hvis ikke, få en kvalifisert person til å forårsake brann brann eller eller elektrisk Det kan senke klimaanleggets Åpningsretning Åpningsretning oppover/ forårsake brann eller elektrisk Det kan senke klimaanleggets Åpningsretning De Åpningsretning kan forårsake oppover/ brann eller eksplosjon. Åpningsretning Åpningsretning oppover/ installere installere den. Ikke den. la vinduer og dører stå åpne støt. den. støt. Ikke blokker luftinntak eller Ikke utsett kroppen for den kalde venstre/høyre nedover. Hold brennbare sprayer på mer kapasitet eller føre til feilfunksjon. Ikke utsett kroppen den kalde på uteenheten Det kan senke klimaanleggets De imaanleggets støt. kan forårsake brann eller eksplosjon. Ikke forsøk å reparere kapasitet. venstre/høyre Ikke bruk klimaanlegget Ikke putt til nedover. andre hendene formål, eller som fingrene dine venstre/høyre i Åpningsretning venstre/høyre Ikke Ikke bruk sett klimaanlegget luftstrømmen nedover. til Åpningsretning oppover/ nedover. andre direkte formål, på dyr som og planter. Ikke over Ikke Ikke la la Ikke lengre Ikke vinduer la la vinduer la vinduer tid når og dører og klimaanlegget og dører stå åpne stå stå åpne og dører stå er åpne i Ikke luftutblåsning Ikke blokker Ikke blokker luftinntak Ikke blokker på luftinntak eller eller eller kapasitet eller føre til en feilfunksjon. ute- og luftinntak inneenhetene. Hold eller enn Hold brennbare 1 m brennbare sprayer Ikke putt hendene eller fingrene dine i sprayer avstand Hold fra brennbare produkter på mer på på mer mer Ikke f.eks. sett Ikke å luftstrømmen tørke putt hendene Ikke klær, putt oppbevare eller fingrene dine i Ikke sett luftstrømmen direkte på dyr og planter. luftstrømmen direkte hendene over på mat, lengre dyr eller og osv. fingrene dine i Ikke f.eks. sett å luftstrømmen tørke klær, oppbevare direkte på mat, dyr og osv. luftstrømmen over lengre tid. tid. planter. planter. er på den. enhetene. sprayer på klimaanlegget på på mer Åpningsretning Åpningsretning oppover/ over åpne over lengre over over lengre tid når kli- på ute- og inneenhetene. mer enn 1 m avstand fra over bruk. lengre tid når tid tid egenhånd. luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. venstre/høyre Det kan ha skadelige nedover. effekter på dem. når klimaanlegget når klimaanlegget er i er er i i luftutblåsning luftutblåsning på ute- på på ute- og ute- inneenhetene. og og enn enn 1 enn m 1 avstand 1 m m avstand fra enhetene. fra luftinntaksfra enhetene. eller luftutløpsåpningene. Det kan luftinntaks- ha Ikke skadelige luftinntaks- putt eller hendene effekter luftutløpsåpningene. eller eller på luftutløpsåpningene. dem. fingrene dine i Det kan Ikke ha Det sett skadelige kan luftstrømmen venstre/høyre ha skadelige effekter direkte på effekter dem. på dyr på og dem. planter. nedover. lengre tid når klimaanlegget er i luftutblåsning maanlegget er i bruk. på ute- og inneenhetene. 1 m avstand fra enhetene. bruk. Ikke Ikke la la og og dører stå stå åpne bruk. Ikke la vinduer og dører stå åpne Ikke Ikke Ikke blokker luftinntak eller eller Hold Hold brennbare sprayer på på mer på mer mer Det kan Ikke forårsake putt hendene personskader. eller fingrene dine i Ikke sett luftstrømmen direkte på dyr og planter. Ikke la vinduer og dører stå åpne Ikke blokker luftinntak eller enhetene. luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. Det kan ha skadelige effekter på dem. over bruk. over lengre lengre tid tid når tid når når klimaanlegget er i er er i i Hold Påse brennbare at det installerte sprayer stativet på mer Ikke stå oppå uteenheten Ikke forsøk å reparere luftutblåsning på på ute- på ute- ute- og og og inneenhetene. enn enn 1 enn m 1 1 m m avstand fra fra fra enhetene. luftinntaks- eller luftutløpsåpningene. Det kan ha skadelige effekter på dem. Ikke utsett kroppen for den kalde t installerte stativet er bruk. over bruk. lengre Ikke tid stå når oppå klimaanlegget uteenheten Ikke bruk klimaanlegget til andre formål, som er i luftutblåsning Ikke forsøk på å reparere ute- og inneenhetene. enn stødig. eller sett gjenstander på den. klimaanlegget på egenhånd. 1 m avstand fra enhetene. f.eks. å tørke klær, oppbevare mat, osv. luftstrømmen over lengre tid. bruk. eller sett gjenstander på den. klimaanlegget på egenhånd. Det kan forårsake personskader. Det kan forårsake personskader. Det kan forårsake personskader. Ikke utsett kroppen for den kalde Ikke bruk klimaanlegget til andre formål, som Ikke utsett kroppen for den kalde Ikke bruk klimaanlegget f.eks. å tørke til andre klær, formål, oppbevare som mat, osv. luftstrømmen over lengre tid. f.eks. å tørke klær, oppbevare mat, osv. luftstrømmen over lengre tid. Det kan føre til helseproblemer. Det kan føre til helseproblemer. Det kan forårsake personskader. Det kan forårsake personskader. Ikke Det utsett kan forårsake kroppen Det kan forårsake personskader. den personskader. kalde luftstrømmen Det over kan lengre forårsake tid. personskader. Ikke utsett kroppen for den kalde f.eks. å tørke Ikke bruk klær, klimaanlegget oppbevare til mat, andre osv. formål, som Ikke bruk klimaanlegget til andre formål, som Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner Vannsprut nær på klimaanlegget. kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. Ikke utsett kroppen for den kalde elektrisk Ikke støt utsett og kroppen feilfunksjon. for den kalde Ikke bruk elektrisk klimaanlegget Ikke Det støt utsett luftstrømmen kan og kroppen til forårsake feilfunksjon. andre formål, den kalde som Ikke bruk Ikke klimaanlegget bruk over personskader. f.eks. klimaanlegget å tørke til andre klær, formål, til oppbevare andre som formål, mat, som osv. lengre tid. en kan Feilreparasjon kan føre til f.eks. f.eks. å tørke klær, oppbevare mat, osv. luftstrømmen Ikke å tørke utsett klær, kroppen over oppbevare lengre for den tid. mat, kalde osv. f.eks. å tørke klær, oppbevare mat, osv. luftstrømmen over lengre tid. luftstrømmen over lengre tid. Ikke bruk klimaanlegget til andre formål, som elektrisk støt eller brann, så Det Ikke kan føre utsett til kroppen helseproblemer. for den kalde f.eks. å tørke klær, Ikke oppbevare bruk klimaanlegget mat, osv. til andre formål, som vennligst kontakt service for luftstrømmen over lengre tid. Det kan senke klimaanleggets De kan forårsake brann eller eksplosjon. f.eks. å tørke klær, oppbevare mat, osv. reparasjon. Det kan senke klimaanleggets luftstrømmen over lengre tid. kapasitet. Det Det kan Det kapasitet kan senke kan senke eller klimaanleggets føre til en feilfunksjon. Det kan kapa- De kan De De kan forårsake kan forårsake brann brann eller eller eksplosjon. eller eksplosjon. Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. Det Det kan kan senke senke klimaanleggets Et fall fra uteenheten kan Feilreparasjon kan føre til Det kan senke klimaanleggets kapasitet. Et fall fra uteenheten kan Det Det kan Det kapasitet kapasitet eller eller føre eller føre til føre en til til feilfunksjon. en en feilfunksjon. De kan forårsake brann kapasitet. kapasitet. Dersom det er skadet, kan det være farlig. elektrisk elektrisk støt og støt feilfunksjon. eller brann, så feilfunksjon. Feilreparasjon kan føre til kan senke kan senke klimaanleggets De De kan De kan eller kan eksplosjon. forårsake føre brann til brann at eller enheten eller eksplosjon. faller ned og skadet, kan det Det Det kan Det kan senke kan senke klimaanleggets Det kan senke klimaanleggets De kan forårsake brann eller eksplosjon. Det være kan farlig. elektrisk støt eller brann, så Det kan vennligst føre til kontakt helseproblemer. service for senke klimaanleggets kapasitet eller eller føre føre føre til en til til en en feilfunksjon. forårsaker skader. Det kan føre til helseproblemer. reparasjon. ten faller ned og kapasitet. vennligst kapasitet eller føre til en feilfunksjon. kapasitet. Påse at det installerte stativet er Ikke kontakt stå oppå service uteenheten for Ikke forsøk å reparere Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. der. reparasjon. Påse Påse Det kan at Påse at senke det at at det installerte det installerte stativet stativet er er er klimaanleggets Ikke Det stå kan senke klimaanleggets eller De kan å forårsake brann eller eksplosjon. stødig. eller Ikke sett Ikke stå Ikke gjenstander stå oppå stå oppå uteenheten uteenheten Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake på den. klimaanlegget Ikke Ikke forsøk Ikke forsøk å reparere på å å reparere Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. egenhånd. elektrisk støt og feilfunksjon. stativet kapasitet. er stødig. kapasitet eller føre til feilfunksjon. stødig. stødig. eller eller sett eller sett gjenstander sett gjenstander på den. på på den. den. Dette klimaanlegget klimaanlegget på egenhånd. på på egenhånd. elektrisk kan føre støt til feilmeldinger. og feilfunksjon. på egenhånd. Påse Påse at det at at det det installerte stativet er er er Ikke Ikke Ikke stå stå oppå stå oppå uteenheten Ikke Ikke Ikke forsøk forsøk å å å reparere 2 Det kan føre til helseproblemer. Det kan føre til helseproblemer. Det kan Det føre kan til føre Det helseproblemer. til kan helseproblemer. føre til helseproblemer. Påse at det installerte stativet er Ikke stå oppå uteenheten Ikke forsøk å reparere stødig. stødig. 2 eller eller sett sett sett gjenstander på på den. på den. klimaanlegget på på på egenhånd. Det kan føre til helseproblemer. Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. stødig. eller sett gjenstander på den. klimaanlegget Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner på Vannsprut nær på klimaanlegget. kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. egenhånd. Det kan føre til helseproblemer. Påse at det installerte stativet er Ikke stå oppå uteenheten Ikke forsøk å reparere Vannsprut på elektrisk støt og kan feilfunksjon. elektrisk støt og feilfunksjon. elektrisk Vannsprut støt elektrisk og på feilfunksjon. støt klimaanlegget og feilfunksjon. kan forårsake Ikke Ikke sett varmeovner sett varmeovner nær klimaanlegget. nær klimaanlegget. stødig. eller sett gjenstander på den. elektrisk støt og feilfunksjon. Vannsprut på klimaanlegget kan forårsake Ikke sett varmeovner nær klimaanlegget. klimaanlegget på egenhånd. elektrisk støt og feilfunksjon. elektrisk støt og feilfunksjon. Dersom det er skadet, kan det Dersom Dersom føre det til det at er enheten skadet, er er skadet, kan faller kan det kan ned det det og føre føre til føre forårsaker at til enheten til at at enheten skader. faller faller ned ned og ned og og forårsaker Dersom det skadet, kan det føre Dersom forårsaker det skader. det det skader. skadet, kan kan det kan det det til at enheten faller ned og forårsaker føre skader. føre føre til at til til at at enheten faller faller ned ned og ned og og forårsaker skader. Dersom det er skadet, kan det føre til at enheten faller ned og forårsaker Dersom det skader. er skadet, kan det føre til at enheten faller ned og forårsaker skader. Et fall fra uteenheten kan Et fall Et Et være fra fall fall uteenheten fra farlig. fra uteenheten kan kan kan være være farlig. farlig. Et fall Et Et fall fra fall fra fra uteenheten kan kan kan være Et være farlig. fall fra farlig. uteenheten kan være farlig. Et fall fra uteenheten kan 2 være farlig Et fall fra uteenheten kan være farlig. Feilreparasjon kan føre til Feilreparasjon elektrisk støt kan kan eller føre kan føre brann, til føre til til så elektrisk elektrisk vennligst støt støt eller støt kontakt eller brann, eller brann, service så så så for vennligst vennligst Feilreparasjon reparasjon. kontakt kontakt kan service kan føre kan service føre føre til for til til for for Feilreparasjon kan føre til elektrisk reparasjon. elektrisk støt støt eller støt eller eller brann, brann, så så så støt eller brann, så vennligst kontakt vennligst kontakt service for for for service for reparasjon. reparasjon. Feilreparasjon kan føre til elektrisk støt eller brann, så vennligst Feilreparasjon kontakt kan service føre til for reparasjon. elektrisk støt eller brann, så vennligst kontakt service for reparasjon. Dette kan Dette føre til kan feilmeldinger. føre til feilmeldinger.

4 6 Virkemåte virkemåte - Navn og funksjoner for alle delene 7 Virkemåte og spesielle funksjoner for avkjøling Prinsipp: Klimaanlegget absorberer varme fra rommet og fører den ut, slik at innetemperaturen senkes. I følge dette prinsippet vil kjølekapasiteten senkes i takt med økningen i utetemperaturen. Frostvernfunksjon: Dersom apparatet er i bruk i COOL-modus med for lav innetemperatur, kan det dannes is på varmeveksleren. Når innetemperaturen på varmeveksleren synker under 0 grader, vil elektronikken på inneenheten stoppe driften av kompressor og utendørsvifte for å beskytte enheten. (innen 2 min.): 1. Når oppvarmingen starter 2. Etter Auto avriming. Oppvarming ved veldig lave utetemperaturer. Lav viftehastighet: I følgende situasjoner kan inneenheten blåse med lav viftehastighet, og luftspjeldet roterer til en bestemt stilling: 1. Ved skifte av driftsmodus: HEAT, FAN og COOL oppnår ikke kompressoren startforhold før etter min. 2. Når temperaturen i rommet er 1 C høyere enn Luft inn 2 1 Virkemåte og spesielle funksjoner for oppvarming Drift 6 Prinsipp: - Klimaanlegget absorberer varme utenfra og fører den inn i rommet, slik at innetemperaturen økes. I følge dette prinsippet, senkes varmekapasiteten i takt med senkingen av utetemperaturen. - Dette luftoppvarmingssystemet kan øke innendørstemperaturen på kort tid. - Dersom utetemperaturen går betydelig ned (-20 C), må du bruke andre oppvarmingssystemer. Oppvarming 4 5 Stille Avkjøling Luft ut Tempinnstilling Strøm/ Drift Sove Mottaker Trådløs fjernkontroll 7 Luftspjeld Ikke reguler vinkelen på luftspjeldet manuelt. Dersom du ved et uhell kommer borti luftspjeldet, slik at den ikke lukker seg, kobler du klimaanlegget fra strømnettet, venter i 10 sek før du kobler på strømmen igjen. Avriming: - Når utetemperaturen er lav, men med høy fuktighet, kan det etter lang tids drift danne seg is i varmeveksleren på uteenheten. - Dette er noe som påvirker varmeeffekten, og derfor vil den automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres, og oppvarmingen vil stoppe opp i -12 min. - Under automatisk avriming, vil viftemotorene på inneenheten og uteenheten stoppe. - Under avriming, viser displayet på inneenheten H1, uteenheten kan avgi damp som skyldes avrimingen og er ikke en feilfunksjon. - Etter avrimingen, vil oppvarmingen starte opp igjen automatisk. Funksjon mot kald luftstrøm: Dersom varmeveksleren ikke når en viss temp. på de tre følgende driftsmodusene i Heat, vil ikke inneviften virke for å hindre kald luftstrøm Uteenhet Lufthastighet Luft inn Støpsel 2 Displayer Frontpanel 4 Filter 5 Luftspjeld 6 For kjøleveske 7 Isolasjon 8 Styrestrømledning 9 Dreneringsslange Luft ut

5 8 Bruk av trådløs fjernkontroll Bruk av trådløs fjernkontroll 9 Auto Cool Dry Fan Heat (Auto er ikke egnet for nordisk klima) Merk: Påse at det ikke er noen hindringer mellom mottaker og fjernkontroll. Ikke mist eller kast fjernkontrollen. Ikke søl væske på fjernkontrollen og ikke plasser fjernkontrollen der den utsettes for direkte sollys eller sterk varme. Signaltransmitter Fjernkontrollsfunksjoner PÅ/AV-knapp Trykk på denne knappen for å slå på apparatet. Trykk én gang til for å slå av apparatet. Sovefunksjonen slettes når apparatet er slått av. VIFTE-knapp (FAN) Trykk på denne knappen for å velge auto, lav, middels eller høy hastighet. Hastighetene velges fortløpende. Når strømmen slås på, starter apparatet med standard automatisk viftehastighet. I avfuktingsmodus kan du kun velge lav viftehastighet. TIDSUR-knapp (TIMER) Trykk på denne knappen for å stille inn klokken, og signalet i displayet blinker. Etter 5 sekunder kan verdien reguleres ved å trykke på + eller knappen. Holdes knappen + eller inne 1-2 sek., vil tallene øke eller minke fortløpende. Etter riktig tidsinnstilling, bekreft med å trykke på CLOCK -knappen. TEMP-knapp (TEMP) Funksjonen viser kun ønsket romteperatur. (denne modellen er ikke utstyrt med utetemperaturføler) MODUS-knapp (MODE) Trykk på denne knappen for å velge modusene auto, avkjøling, avfukting, vifte og oppvarming. Auto-modus er standard når apparatet slås på. I Auto-modus vises ikke temperaturen. I varmemodus er startverdien 28 C ( 82 F). I de andre modusene er startverdien 25 C ( 77 F). LYS-knapp (LIGHT) Du kan bruke denne knappen både når apparatet er på og av, for å slå av og på lyset i displayet. Når apparatet står på, er lyset på som standard. Fjernkontrollens funksjoner og komponenter BLOW knapp Ved å trykke på denne knappen kan du velge Blow On (på) og Blow Off (av). I kjøle- og tørkemodus kan du trykke på denne knappen for å starte BLOWfunkskjonen. Da vil ikonet Blow vises. Dersom du trykker inn knappen en gang til, vil Blow-ikonet skjules. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusene AUTO, FAN og HEAT. Denne funksjonen brukes for å tørke opp eventuell kondens som kan forekomme ved avkjøling / avfukting. TURBO knapp I Cool eller Heat-modus, trykk på denne knappen for å slå på eller av Turbofunksjonen. Når Turbofunksjonen står på, vil symbolet for Turbo vises. Symbolet vil slettes automatisk hvis du endrer modus eller viftehastighet. - Når SAVE-modus er på, trykker du på denne knappen. Enheten endres ikke til TURBO-modus, og hvis du ønsker å bruke TURBO-modus, må du slå av SAVE-modus. + knapp (+) Forhåndsinnstilt temperatur kan økes. Trykk på denne knappen for å stille inn temperaturen. Hold knappen inne i to sekunder for å endre innstillingen hurtig. Når knappen slippes vises symbolet hele tiden. Temperaturen kan ikke reguleres i auto-modus. Temperaturinnstilling i Celsius-grader: 16 C-0 C. For innstilling i Fahrenheit-grader: 61 F-86 F. - knapp (-) Forhåndsinnstilt temperatur kan senkes. Trykk på denne knappen for å stille inn temperaturen. Hold knappen inne i to sekunder for å endre innstillingen hurtig. Når knappen slippes vises symbolet hele tiden. Temperaturen kan ikke reguleres i auto-modus. Stillegående-knapp ( ) QUIET (stillegående) har to driftsmoduser, Auto QUIET og QUIET. Ved å bruke Auto QUIET vil viftehastigheten justere seg etter behov, til innstilt temperatur er oppnådd. Da vil viftehastigheten gå ned til minimumsnivå (2 dba). Ved å bruke QUIET-funksjonen vil viften settes i minimumsnivå og laveste støy 2 dba. I denne modus vil apparatet ha redusert effekt.) Kan bare brukes i HEAT- og COOL-modus. TIMER AV-KNAPP (TIMER OFF) Trykk på denne knappen for å komme inn i innstillingen for TIMER AV, og symbolet for TIMER AV vil blinke. Innstillingsmåten er den samme for TIMER PÅ. Merk: Denne trådløse fjernkontrollen er universal, og kan brukes til mange apparater. Noen av knappene på denne fjernkontrollen er for funksjoner som ikke finnes på dette apparatet og blir ikke beskrevet nedenfor.

6 10 Bruk av trådløs fjernkontroll Fjernkontrollens funksjoner og komponenter 11 TIMER PÅ-KNAPP (TIMER ON) Timer ON-innstilling: Signalet ON vil blinke mens klokkesymbolet forsvinner. Tallseksjonen kan brukes til å stille inn timeren. Under blinkingen (5 sekunder) kan du trykke inn pluss- eller minusknappen for å justere tidsverdien i tallseksjonen. Ved hvert trykk på denne knappen vil verdien økes eller reduseres med 1 minutt. Du kan holde inne pluss- eller minusknappen i 2 sekunder for å endre. Slik endrer man: I løpet av de første 2.5 sekundene skiftes det mellom ti sifre på minuttplasseringen, og deretter er denne plasseringen konstant. Ti sifre endres i de ti minuttplasseringene med en hastighet på 2,5 sekunder, og så videre. Trykk inn Timer-knappen når det blinker 5 ganger, slik at timerinnstillingene lagres. Timer On er nå innstilt. Dersom du trykker inn timerknappen på nytt, vil Timer On avbrytes. Still inn klokken til faktisk tid før du stiller inn timeren. I FEEL-KNAPP (I FEEL) Trykk inn denne knappen en gang for å slå på I FEEL funksjonen, slik at I FEEL-figuren vises. Hver gang det trykkes inn en annen funksjonsknapp, etter at denne funksjonen er startet, vil fjernkontrollen sende temperaturen til hovedenheten hvert 10. minutt. Funksjonen kan slås av ved at man trykker inn knappen en gang til. Denne funksjonen brukes dersom man ønsker å styre temperaturen fra der hvor fjernkontrollen er. Dette kan være ønskelig dersom det er stor avstand fra varmepumpe til der man oppholder seg mest. HEALTHY OG SAVE-KNAPP ( ) Trykk på denne knappen og displayet vil endres fortløpende som nedenfor: AV Lagre-funksjonen virker kun i COOL- og HEAT-modus. Trykk på denne knappen for å stille inn SAVE-modus. Innstilt temperatur og viftehastighet kan ikke endres i SAVE-modus. I denne modusen viser kontrolldisplayet temperatur og viftehastighet, men verdiene er de opprinnelige og kan ikke endres. Trykk på denne knappen igjen og modusen slår seg av. Det er ikke noen Healthy-funksjon på dette apparatet, men hvis Healthy velges, piper hovedenheten og opprinnelig innstilling opprettholdes. KNAPP FOR Å SVINGE OPP OG NED UTBLÅSNINGSSPJELD ( ) Trykk på denne knappen for å stille inn svingvinkelen. Kan endres fortløpende. Se under: Trykk deg frem til ønsket utblåsningsvinkel eller spredning, det finnes 6 forskjellige innstillinger. Sove knapp (Sleep) Trykk på denne knappen for å velge Sleep 1 ( 1 ), Sleep 2 ( 2 ), Sleep ( ) og slette Sleep-funksjonen, og variere mellom disse. Når apparatet slås på, er Sleep Cancel standard. Sleep 1 er Sleep-modus 1, i kjøle- og avfuktingsmodusene: Den valgte temperaturen vil øke med 1 C etter 1 time og ytterligere 1 C etter 2 timer. Deretter vil apparatet fortsette å kjøre med denne innstillingen. I Heat-modus: Den valgte temperaturen vil senkes med 1 C etter 1 time og ytterligere 2 C etter 2 timer. Deretter vil apparatet fortsette å kjøre med denne innstillingen. Sleep 2 er sleepmodus 2, som betyr at klimaanlegget kjører i samsvar med valget av en kurve for sovetemperaturen. I Cool-modus: (1) Når den valgte temperaturen er mellom 16 C og 2 C, og Sleepfunksjonen er på, vil temperaturen øke med 1 C hver time. Etter timer opprettholdes temperaturen, og etter 7 timer vil temperaturen synke med 1 C. Deretter vil apparatet fortsette å kjøre med denne temperaturen. (2) Når den valgte temperaturen er mellom 24 C og 27 C, og Sleepfunksjonen er på, vil temperaturen øke med 1 C hver time. Etter 2 timer opprettholdes temperaturen, og etter 7 timer vil temperaturen synke med 1 C. Deretter vil apparatet fortsette å kjøre med denne temperaturen. () Når den valgte temperaturen er mellom 28 C og 29 C, og Sleepfunksjonen er på, vil temperaturen øke med 1 C hver time. Etter 1 time opprettholdes temperaturen, og etter 7 timer vil temperaturen synke med 1 C. Deretter vil apparatet fortsette å kjøre med denne temperaturen. (4) Når den valgte temperaturen er på 0 C, vil temperaturen synke med 1 C etter 7 timer. Deretter vil apparatet fortsette å kjøre med denne temperaturen. I Heat-modus: (1) Når den valgte temperaturen er 16 C, vil apparatet kjøre med denne temperaturen hele tiden. (2) Når den valgte temperaturen er mellom 17 og 20 C, og Sleepfunksjonen er på, vil temperaturen synke med 1 hver time, og deretter fortsetter apparatet å kjøre med denne temperaturen. () Når den valgte temperaturen er mellom 21 C og 27 C, og Sleepfunksjonen er på, vil tempe-raturen synke med 1 hver time, og etter at den er synket med 2 vil denne temperaturen opprettholdes. (4) Når den valgte temperaturen er mellom 28 C og 0 C, og Sleepfunksjonen er på, vil tempe-raturen synke med 1 hver time, og etter at den er synket med vil denne temperaturen opprettholdes. Sleep - Innstilling av sovekurven i Sleep-modus med DIY (Do It Yourself): (1) I Sleep -modus, trykk lenge på Turbo -knappen og fjernkontrollen kommer inn i brukertilpasset soveinnstilling. Nå vil fjernkontrollen vise etter 1 time, og innstilt temperatur 88 vil vise temperaturen til sist innstilte sovekurve og blinke (Ved første gangs bruk vises fabrikkinnstilt kurveverdi). (2) Reguler med + og - knappen for å endre temperaturinnstilling, og deretter trykker du på Turbo -knappen for bekreftelse. () Nå vil 1 time automatisk økes på timerposisjonen på fjernkontrollen, (som er etter 2 timer eller etter timer eller etter 8 timer ), og innstilt temperatur 88 vil vise temperaturen til sist innstilte sovekurve og blinke. (4) Gjenta trinnene ovenfor (2)~(), inntil 8 timer Temperaturinnstillingen resettes, sovekurve resettes. Fjernkontrollen går tilbake til opprinnelig timer display; temperaturen vil gå tilbake til opprinnelig temperatur. Sleep - Brukeren kan gå inn i modus for innstilling av sovekurve for opplysninger om valgt sovekurve, gå inn i modus for brukertilpasset soveinnstilling, men ikke endre temperaturen. Trykk på Turbo -knappen for å bekrefte. Hvis SAVE-modus er på, trykker du på denne knappen og apparatet vil ikke endres i SLEEP-modus. Hvis du vil bruke SLEEP-modus må du slå av SAVE-modus. Merk: Dersom det ikke trykkes på noen knapper innen 10 sek. under den beskrevne prosedyren for forhåndsinntilling eller kontroll, vil innstillingen av sovekurven automatisk slettes og gå tilbake til den original visningen. Under prosedyren for forhåndsinnstilling eller kontroll, trykk på PÅ/AV - knappen, Modus -knappen, Timer -knappen eller Sove -knappen og innstillingen av sovekurven eller kontrollstatus vil slettes samtidig.

7 12 Bruk av trådløs fjernkontroll Bruk av trådløs fjernkontroll Brukerveiledning- generell drift 1 Når apparatet er tilkoblet, trykk ON/OFF-knappen for å starte klimaanlegget. (Merk: Når det kobles fra strømnettet, vil panelet over luftretteren på hovedenheten lukke seg automatisk.) 2 Trykk på MODE-knappen for å velge ønsket bruksmodus, eller trykk COOL eller HEAT-modus for å komme direkte inn i tilsvarende driftsmåte. Trykk på + eller knappen for å stille inn ønsket temperatur. (Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen i AUTO-modus.) 4 Trykk på FAN-knappen for stille inn viftehastighet. Du kan velge AUTO, FAN, LOW, MID og HIGH. 5 Trykk på knappen for å velge svingning. Om opp- og nedsvingning 1. Trykk på knappen for opp- og nedsvingning i mer enn 2 sekunder, og utblåsingsspjeldet vil svinge opp og ned. Når du slipper knappen vil enheten stoppe å svinge og den nåværende stillingen til luftspjeldet vil opprettholdes. Om endring fra og til Fahrenheit og Celsius Når apparatet er slått av, trykker du på MODUS- og knappen samtidig for å endre Om den nye avrimingsfunksjonen Når denne funksjonen startes med fjernkontrollen og enheten er i avrimingsstatus, og du slår av enheten med fjernkontrollen, vil den ikke stanse før avrimingsprosessen er over. Hvis du endrer innstillingsmodus med fjernkontrollen, vil ikke den sist innstilte funksjonen starte før avrimingen er utført. Slå av og på denne funksjonen: Hvis fjernkontrollen står på AV, trykk på modus-knappen og BLOW-knappen samtidig for å gå inn i eller slette denne funksjonen. Hvis enheten er i avrimingsmodus, slå inn 8 på fjernkontrollen og H1 vil vises. Hvis du endrer til oppvarmingsmodus, vil displayet vise H1, som blinker i 5 sekunder. I dette tilfellet trykker du på +/ knappen, H1 vil forsvinne og innstilt temp. vises. Når fjernkontrollen er på, vil den nye avrimingsfunksjonen være av som standard. Brukerveiledning - valgfri drift 1 Trykk på SLEEP-knappen for å stille inn sove-modus. Om stillegående funksjon Ved valg av Auto-Quiet-modus vil viftehastigheten, på mest effektiv måte, oppnå ønsket romtemperatur for deretter å gå ned til laveste støynivå/viftehastighet. Ved valg av Quiet-modus vil apparatet oppnå ønsket romtemperatur ved å gå med laveste viftehastighet Trykk på TIMER ON og TIMER OFF knappen for å stille inn tiden for timer på eller timer av. Trykk på LIGHT-knappen for å kontrollere om displayet på enheten slår seg på og av (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle apparatene). 4 Trykk på TURBO-knappen for å slå AV og PÅ TURBO-funksjonen. Forklaring til spesialfunksjonene Om BLOW-funksjonen Denne funksjonen gjør at fuktighet på fordamperen på inneenheten blåses ut etter at apparatet er slått av for å hindre mugg. 1. Med BLOW-funksjonen på: Etter at apparatet er slått på ved å trykke på PÅ/AV-knappen, vil innendørsviften fortsette å fungere i cirka 10 min. på lav hastighet. I løpet av denne tiden trykker du på BLOW-knappen for å stoppe innendørsviften direkte. 2. Med BLOW-funksjonen av: Etter at apparatet er slått av ved å trykke på PÅ/AV-knappen, vil hele apparatet slås av direkte. Om sovefunksjon I Fan og Auto-modus kan ikke Sleep-funksjonen stilles inn. I avfuktingsmodus kan kun Sleep 1 velges. Velg og gå inn i en hvilken som helst Sleep-modus, og Quiet-funksjonen kan velges og startes opp, og andre Quiet-innstillinger kan være valgfrie eller slått av. Denne innstillingen kan gjerne brukes når ønsket romtemperatur er oppnådd. Om SAVE-funksjon Denne funksjonen gjelder kun COOL og HEAT. I COOL-modus, viser inneenheten 0, og den kjører i SAVE avkjølingsmodus. Innstillingen av temperaturen og viftehastighet kan ikke reguleres. I HEAT-modus, viser inneenheten 8, og innendørstemperaturen kan holdes på 8 C, noe som er energi besparende. Om AUTO-RUN (Ikke egnet under nordiske forhold.) Når AUTO RUN-modusen velges, vil ikke innstilt temperatur vises på LCD-displayet, men apparatet vil fungere automatisk i henhold til romtemperaturen for å velge bruksmåte for optimal komfort. Om turbo-funksjonen Når denne funksjonen startes, vil apparatet kjøre med en høyere viftehastighet for å avkjøle eller varme opp omgivelsestemperaturen raskt. Om sperre-funksjonen (barnesikring) Trykk på + og knappene samtidig for å låse eller låse opp tastaturet. Når fjernkontrollen er låst, vil symbolet med hengelås vises nederst i høyrehjørnet på displayet.

8 14 Bruk av fjernkontroll Bruk av fjernkontroll & NØDDRIFT 15 Skifte batterier og merknader 1. Etter å ha skrudd ut skruen trykk lett på stedet med i pilens retning og skyv tilbake dekselet på fjernkontrollen. (Fig 1. ) 2. Ta ut de gamle batteriene.. Sett inn to nye tørre AAA1.5V batterier, og vær oppmerksom på polariteten. (Fig 2.) 4. Sett på bakdekselet på fjernkontrollen. 2 1 Fig 1 Fig 2 Merk: - Når fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid, ta batteriene ut. - Fjernkontrollen kan kun brukes innen mottaksområdet. - Fjernkontrollen må plasseres minst 1 m fra TV-en eller stereoapparater. - Dersom fjernkontrollen ikke virker som normalt, ta ut batteriene, og sett dem inn igjen etter 0 sekunder. Dersom feilen vedvarer må du skifte ut batteriene. - For å gjøre det lettere for hovedenheten å motta signalet pek med fjernkontrollen mot den. - Når fjernkontrollen sender et signal, vil et symbol blinke i cirka 1 sek. - Det høres en pipelyd når hovedenheten mottar signalet. 4 Lysbryterindikator på inneenhetens display Hvis du ikke ønsker å se valgte innstillinger på displayet på innedelen (f.eks når du sover) velger du LIGHT funksjonen. Slå på displayets indikatorlys: Når lysfunksjonen stilles inn, vil symbolet vises på fjernkontrollskjermen ved å trykke på denne knappen. I dette tilfellet vil displayets indikatorlys være på når klimaanlegget mottar dette signalet. Slå av displayets indikatorlys: Hvis du stenger lysfunksjonen, vil symbolet forsvinne fra fjernkontrollskjermen ved å trykke på denne knappen. I dette tilfellet vil displayets indikatorlys være av når klimaanlegget mottar signalet. Nøddrift Dersom du mister fjernkontrollen eller den er skaddet, må du bruke den manuelle bryterknappen. Da vil apparatet kjøre i Auto-modus, og temperaturen og viftehastigheten kan ikke reguleres. Gjør som følgende: Åpne frontdekselet, den manuelle bryteren sitter nede til høyre merket AUTO, se bildet under. Slå på apparatet: Når apparatet er av, trykker du på knappen og det vil kjøre i Automodus umiddelbart. Mikrocomputeren vil kontrollere innendørstemperaturen og velge (avkjøling, oppvarming, vifte) for optimal komfort. Slå av apparatet: Når apparatet står på, trykker du på knappen og apparatet stanser.

9 16 Rengjøring og stell Rengjøring og stell 17 Advarsel Slå av apparatet og koble fra strømmen før du rengjør klimaanlegget, ellers kan det forårsake elektrisk støt. Ikke sprut vann på inne- eller uteenheten for å rengjøre dem, da dette kan forårsake elektrisk støt. Må ikke vaskes med kemikaler, bruk kun såpevann. (Tørk derfor av enhetene med en tørr myk klut, eller en klut som er lett fuktet med vann eller vaskemiddel.) Kontroller før bruk - Påse at det ikke er noe som blokkerer luftinntak og luftutblåsning. - Kontroller at det er jordet stikkontakt. - Kontroller om batteriene på fjernkontrollen er satt riktig i. - Kontroller om stativet til uteenheten er skadet. - Hvis det er skadet, kontakt forhandleren. Vedlikehold etter bruk - Slå av strømmen. - Rengjør filteret og inne- og uteenhetene utvendig. - Fjern støv og blokkeringer fra uteenheten. - Fjern rustflekker på uteenheten for å hindre at rusten sprer seg. Merk: Ikke bruk vann som er varmere enn 45 C til rengjøring av filtrene, da dette kan føre til deformering eller misfarging. Ikke tørk dem ved åpen ild, da dette kan forårsake brann eller deformering. Rengjøring Rengjøring av frontpanelet (ta det av før rengjøring) Når du rengjør frontpanelet bruk en klut og vann på maks. 45 C, og deretter fjerner du smuss med en tørr klut. Ikke senk frontpanelet ned i vann, da det inneholder elektroniske komponenter. Rengjøring av luftfilteret (Anbefales utført hver 2. måned) Hvis det er mye støv rundt klimaanlegget, må luftfilteret rengjøres oftere. Når du tar ut filteret, må du passe på ikke å berøre ribbene i inneenheten for å unngå skader på fingrene. Ta ut luftfilteret: Åpne frontdeksel litt, trekk filteret nedover og ut. Rengjøring av luftfilteret: For å fjerne støvet som fester seg til filtrene, kan du enten bruke en støvsuger eller vaske dem i varmt vann (under 45 C) og nøytralt vaskemiddel og tørke dem i skyggen. Sette på plass luftfilteret: Sett filtrene inn igjen i pilens retning, og lukk så frontdeksel.

10 18 Feilsøking Feilsøking 19 Forsiktig: Ikke forsøk å reparere klimaanlegget på egenhånd. Det kan forårsake elektrisk støt eller Kontroller listen under før du tilkaller service. Du kan spare tid og penger. Problem Apparatet virker ikke. Faller ut Årsak og løsning - Er strømmen slått av? - Sitter støpselet løst i stikkontakten? - Er spenningen høyere eller lavere enn normal spenning? (Må kontrolleres av kvalifiserte teknikere) - Er TIMER aktivert? Problem Inneenheten fungerer ikke umiddelbart når klimaanlegget startes opp på nytt. Årsak og løsning - Når klimaanlegget stoppes, vil det ta cirka minutter før det kan startes på nytt. Det er av sikkerhetshensyn. Avkjølings- (oppvarmings-) effekten er ikke god. - Er temp. innstillingen passende? - Er luftinntak eller utløp blokkert? - Er filteret skittent? - Er vinduer og dører lukket? - Er viftehastigheten innstilt på lav hastighet? - Er det en annen varmekilde i rommet? Venter Det kommer en uvanlig lukt fra utløpet etter at apparatet slås på. - Apparatet har ikke noen spesiell lukt. Dette skyldes lukter i rommet som trekkes inn i klimaanlegget. - Løsning: Rengjør filteret. Dersom problemet vedvarer, må klimaanlegget rengjøres. (Kontakt autorisert servicesenter.) Fjernkontrollen fungerer ikke. - Det er interferenser som hindrer overføring fra fjernkontrollen til apparatet. Du må trekke ut støpselet og sette det inn igjen. - Er den utenfor rekkevidde? Eller er det hindringer mellom fjernkontrollen og inneenheten? - Kontroller om batteriene er utladet og skift dem ut om nødvendig. - Fjernkontrollen er skadet. - Er barnesikring på? Lyd av rennende vann høres under bruk. - Når klimaanlegget startes opp og slås av, under bruk, og når kompressoren starter eller stopper, kan det noen ganger høres en hveseeller gurglelyd. Det skyldes kjølemedie som flyter inne i apparatet og er ikke en feilfunksjon. Det lekker vann fra inneenheten. - Luftfuktigheten er høy. - Kondensvannet flyter over. - Koblingene på dreneringsrøret på inneenheten er løsnet. - Tett dreneringsslang. Damp kommer ut under avkjølingsbruk. - Når innendørstemperaturen og fuktigheten er veldig høy, kan dette skje. Det skyldes at luften i rommet kjøles raskt ned. Etter en stund vil innendørstemperaturen og fuktigheten falle og dampen forsvinner. Det lekker vann fra uteenheten. - Når enheten kjører i COOL-modus vil det kunne danne seg is på rør og rørkoblinger. Når enheten er i hvilemodus eller avslått vil da isen smelte. Knirkelyder høres når apparatet startes eller stoppes. - Dette skyldes at plasten utvider seg og trekker seg sammen igjen på grunn av temperaturendringene. Det lekker vann fra uteenheten. - Viften eller kompressoren slår seg på eller av. - Når avrimingen starter eller stopper, vil du høre lyder. Det skyldes kjølemediet som flyter i motsatt retning.

11 20 Feilsøking Installasjonsmerknader 21 Problem Inneenheten blåser ikke luft. Fukt på luftutløpet Årsak og løsning - I HEAT-modus og når temperaturen på innendørs varmeveksler er veldig lav, vil den stoppe å blåse luft for å hindre kald luftstrøm. (I 2 min) - I HEAT-modus og når utetemperaturen er lav eller med høy fuktighet, kan det dannes mye is på utendørs varmeveksler. Apparatet vil automatisk starte avriming, og inneenheten vil stoppe å blåse luft i -12 min. Under avriming renner det vann fra utløp eller det dannes damp. - I avfuktingsmodus vil viften stoppe opp av og til for å hindre at kondensvann blir vaporisert igjen og begrenser temperaturøkningen. - Dersom apparatet brukes over lengre tid med høy fuktighet vil kondensfukt dannes på luftutløpsristen og dryppe ned. Viktige merknader 1. Installasjon av apparatet må utføres av kvalifisert personale i samsvar med lokale forskrifter og denne håndboken. 2. Dersom klimaanlegget ikke leveres med støpsel, kan det kobles direkte til strømnettet. En 2-polet bryter må installeres mellom nett og apparat. Minstekrav til installasjonsted Installasjon på følgende steder kan forårsake feilfunksjon. Dersom det ikke kan unngås, kontakt servicesenteret: - Steder med sterke varmekilder, damp, brennbar gass eller lettflyktige substanser. - Steder der det genereres høyfrekvens bølger fra radioutstyr, sveiseapparater og medisinsk utstyr. - Steder med olje (maskinolje) i luften. - Steder med svovelgass som f.eks. ved varme kilder. - Andre steder med spesielle forhold. I følgende situasjoner må all drift stanses, strømmen kobles fra og forhandleren kontaktes. - Det høres en sterk lyd under bruk - Det kjennes en vond lukt under bruk - Det lekker vann inn i rommet - Det sprutes vann eller andre væsker på apparatet - Ledninger og støpsel er svært varme. Ettersalgsservice Stopp apparatet og koble det fra strømnettet - Alle produktene fra vår bedrift er garanterte, se garantikortet. - Dersom du har problemer, kontakt Installatøren. Valg av installasjonsted for inneenheten 1. Luftinntaket og utløpet må ikke blokkeres. Påse at luften kan føres rundt i hele rommet. 2.Velg en posisjon der kondensvannet lett kan dreneres, og der apparatet lett kan kobles til uteenheten..velg et sted der barn ikke kan nå apparatet. 4.Velg et sted som er sterkt nok til å tåle vekten og vibreringen av enheten, og som ikke vil øke støyen. 5.La det være nok rom rundt for rutinevedlikehold. Apparatet bør installeres 150 cm eller høyere fra gulvet. 6.Velg et sted cirka 1 m eller lenger fra TV-en eller andre elektriske apparater. 7.Velg et sted der filteret lett kan tas ut. 8.Påse at inneenheten installeres i samsvar med kravet til installasjonsmålene på diagrammet. Ikke bruk apparatet i nærheten av vaskerom, bad, dusj eller svømmebasseng.

12 22 Installasjonsmerknader Installasjonsmerknader 2 Valg av installasjonssted for uteenheten 1. Velg et sted der støy og utblåsingsluft fra enheten ikke er sjenerende for omgivelsene. 2. Velg et sted der det er tilstrekkelig ventilasjon.. Velg et sted der det ikke er noe som blokkerer inntaks- og utløpsåpningene 4. Stedet må kunne tåle vekten og vibreringen fra uteenheten og tillate sikker installasjon. 5. Velg en plass der du har minimum 60 cm fra bakke til bunn på ytterdel. 6. Påse at uteenhetens installasjonsmål er i samsvar med installasjonsmålene på diagrammet, og lett tilgjengelig for vedlikehold og reparasjon. 7. Høydeforskjellen på rørleggingen må være maks. 5 m, lengden på rørleggingen maks. 15 m. 8. Velg en plass der enheten ikke hindrer passasje. Annet: 1. Koblingen mellom enheten og strømledningen og koblingen mellom hver enkelt komponent må utføres i samsvar med kretsdiagrammet på klebemerket på enheten. 2. Apparatet må installeres i samsvar med nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner.. Dette apparatet egner seg ikke til å bli brukt av små barn eller personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner, eller som ikke er vant til eller har kunnskap om denne typen apparater, med mindre en ansvarlig person er tilstede og holder oppsyn eller informerer om korrekt bruk av apparatet. 4. Pass på at barn ikke leker med apparatet. 5. Dette produktet må ikke behandles som usortert husholdningsavfall. Det må sorteres som spesialavfall. Alle utgåtte elektriske produkter leveres til nærmeste elektroforhandler eller gjenbruksstasjoner. Sikkerhetskrav for elektriske apparater 1. Strømforsyningen må være på en nominell spenning med egen kurs. 2. Strømledningen må ha en tilstrekkelig diameter.. Spenningsområde: normal driftsområde er nominell spenning på 220V-240V 90%-110%. 4. Det må aldri dras eller klippes i strømledningen. 5. Apparatet skal kobles til jordet kontakt. 6. Minimumsavstanden fra enheten og varme overflater må være minst 1,5 m. Jordingskrav 1. Klimaanlegget er et elektrisk apparat, og må jordes korrekt. 2. Den gul-grønne tofargede ledningen i klimaanlegget er jordingsledningen og kan ikke brukes til andre formål.. Jordingsmotstanden må være i samsvar med nasjonale forskrifter. 4. Strømnettet i hjemmet må ha en forsvarlig jordingsterminal. Ikke koble jordingen til * Vannrør * Gassrør * Kloakkrør * Jordspyd * Andre steder som ansees som uforsvarlige.

13 24 Installasjonsmål Installasjon av inneenheten 25 Installasjonsmål: Se anvisningene under. Installasjon av bakpanelet: 1.Bakpanelet må alltid installeres vannrett. På grunn av kondensvann på innendørsenheten må utløpet fra vannbrettet helle litt under installasjonen. Dvs. du betrakter utløpet på vannbrettet som midten av en sirkel, og vinkelen mellom fordamperen og utløpet skal være 0 eller større. Det er bra for drenering av kondensvann. 2.Fest bakpanelet til veggen med skruer..påse at bakpanelet er festet godt nok til å tåle vekten av 60 kg. V ekten må være likt fordelt på alle skruene. Avstand til taket Avstand til veggen 15 cm + 15 cm+ Avstand til veggen Vegg Siden Midtmerke Gradienter Siden Vegg 00 cm+ 150 cm+ Venstre Ø55mm (bakre rørhull) Høyre Ø55mm (bakre rørhull) Luftløpsside Avstand til gulvet Monter rørhull 1.Lag rørhullet (Ø55) i veggen med en lett helling nedover mot utsiden. 2.Sett inn mansjetten i hullet for å hindre at koblingsrørene og ledningene blir skadet når de legges gjennom hullet. Inne Veggrør Ute Tettningspute 0 cm Avstand til hindring 50 cm Luftinntaksside 20 cm Montere vanndreneringsrør 1.For at vannet skal dreneres korrekt, må dreneringsslangen plasseres med helling nedover. 2.Ikke knekk eller bøy dreneringsslangen eller legg slangeenden under vann..innendørs må den lange dreneringsslangen pakkes inn i isoleringsmateriale. Knekk Bøyd eller under vann Avstand til veggen 200 cm Luftløpsside A B 50 cm Avstand til vegg

14 26 Installasjon av inneenhet Installasjon av inneenhet & Uteenhet 27 Advarsel: Når en ende av koblingsledningen til den uavhengige ventilasjonsinnretningen er koblet til inneenheten, og du kobler den ene enheten til strømmen for testing, kan den andre enden av ledningen bli strømførende. Isoler denne enden godt for å unngå kortslutning eller elektrisk støt. Kobling av elektriske ledninger innendørs og utendørs 1. Åpne frontpanel. 2. Fjern ledningsdekselet (Fig.6)..Trekk strømledningen og signal- og kontrolledning (kun for kjøle- og varmeenhetene) fra baksiden av innendørsenheten til framsiden gjennom ledningshullet for tilkobling. 4.Sett på klemmen og ledningsdeksel igjen. 5.Sett overflatepanelet på plass. Fig.6 Ledningsdeksel Blå Sort Klemmebrett Brun Gulgrønn Installasjon av koblingsrør 1. Sett midten på rørkragen på linje med tilsvarende ventil. 2. Skru til kragemutteren for hånd og stram deretter til med skrunøkkel og momentnøkkel i følge tabellen under: Tragemutter diameter 1/4 Momentnøkkelskala (NM) 15~20 /8 5~40 1/2 50~55 5/8 60~ ~75 Rør på inneenhet Skrunøkkel Installasjon av uteeenhet Momentnøkkel Merk: Først kobles koblingsrøret til inneenheten, deretter til uteenheten. Vær forsiktig så røret ikke bøyes eller skades. Koblingsmutteren må ikke strammes for mye, ellers kan det forårsake lekkasje. Merk: Dersom strømledningen ikke er tilstrekkelig lang, kontakt autorisert servicesenter for å anskaffe en strømledning med passende lengde, da skjøting av ledninger ikke er tillatt. - De elektriske ledningene må tilkobles korrekt. Feilkobling kan forårsake feilfunksjon på delene. - Stram klemmeskruen godt slik at den ikke løsner. - Når du har strammet klemmeskruen, trekk lett i ledningen for å kontrollere strammingen. - Hvis jordingsledningen ikke kobles korrekt, kan det forårsake elektrisk støt. - Dekselet må festes godt, og koblingene strammes til. Hvis monteringen ikke utføres korrekt, kan støv og fukt trenge inn eller koblingsbrettet kan være ubeskyttet, og dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Installasjon av inneenhet Elektriske ledninger 1. Demonter håndtaket på utendørsenhetens høyre sidepanel. (1skrue) 2. Fjern ledningsklemmen. Koble til og fest strømledningen (for kjøle- og varmeenheten, koble til og fest strømledning og signal kontroll-ledning) til klemmen på klemmebrettet. Ledningsopplegget skal være likt som på inneenheten.. Fest strømledningen med ledningsklemmen, (for kjøle- og varmeenheten, bruk ledningsklemmen til å feste både strømledningen og signal kontrollledningen), og deretter til tilhørende kontakt. 4. Påse at ledningene er godt festet. 5. Monter håndtaket igjen. (1 festeskrue) Merk: Ufullstendig tilkobling av ledningene kan forårsake feilfunksjon på deler. Etter at ledningene er festet, påse at det er tilstrekkelig avstand mellom koblingene og festet til den strømførende ledningen. Røret kan føres ut fra høyre side, høyre bakside, venstre side eller venstre bakside. 1.Ved røruttak på høyre eller venstre side vegg, påse at sidedeksel fjernes. Se Fig Tape sammen rørene og før de ut av apparatet og gjennom vegg. Se Fig.8. Heng inneenheten på monteringsplaten og kontroller om den er godt nok festet. Se Fig.9 4. Installasjonshøyden må være minst 1,5 m fra gulvet. Inneenhet klemmebrett Nr.1 2 Sort Blå Brun Gulgrønn Gass-side rør Strømførendeledning Blå Sort Brun Gul/grønn Fig.7 Sidedeksel Gass-side rørisolasjon Veskeside rør Veskeside rørisolasjon Festekrok Monteringsplate Nr.1 2 Uteenhet klemmebrett Signal kontrollledning Tilslutt omsluttes alt av tape Fig.9 Venstre Høyre Høyre bakside Venstre bakside Fig.8

15 28 Installering av uteenhet Kontroll etter installasjon og driftstest 29 Vakuumering og kontroll av lekkasje 1. Fjern flensemuttere. 2. Tilkoble rørene til ventilene (husk bruk moment nøkkel). Koble slangen til serviceventil. 4. Trykktest med nitrogen (0-5 bar) 5. Vakummering til slutt vakuum på 250 micron eller bedre. 6. Når vakuumering er avsluttet stenges serviceventil. 7. Serviceventil åpnes (umbraco) (husk å trekke til) 8. Utfør lekkasjetest med elektronisk lekkasjsøker. 9. Sett støpselet i stikkkontakten og sett batteri i fjernkontrollen. 10. Sommer: Start i kjølemodus. Vinter: Start i varmemodus. 11. Utfør lekkasjetest under drift. Kontroll etter installasjon Ting som må kontrolleres Er apparatet godt festet? Har du utført lekkasjetest for kjølemediet? Er varmeisoleringen tilstrekkelig? Mulig feilfunksjon Det kan falle ned, riste eller gi fra seg lyd. Det kan føre til utilstrekkelig avkjøling (oppvarming) Det kan føre til kondens og drypp. NB: Høydeforskjell på inne og utedel maks. 5 m. Maks rørlengde = 15 m 15 gram R410A pr. meter over 15 meter rørstrekk. Rørdimensjon Trysil /4-1/2. Drenerer apparatet tilstrekkelig? Er spenningen i samsvar med nominell spenning oppgitt på typeplaten? Er elektriske ledninger og rørkoblinger installert korrekt og forskriftsmessig? Det kan føre til kondens og drypp. Det kan forårsake elektrisk feilfunksjon eller skade på deler. Det kan forårsake elektrisk feilfunksjon eller skade på deler. Fyllekran Skrutrekker Væskerør Væskeventill Sekskantet nøkkel Gassrør Gassventil Væskerør Gassrør Ventilhette Manometer Er apparatet koblet til en forskriftsmessig jording? Er strømledningen korrekt? Det kan forårsake elektrisk lekkasje. Det kan forårsake elektrisk støt eller feilfunksjoner og skade komponenter. Fig.10 Er inntaket eller utløpet tildekket? Det kan føre til utilstrekkelig kjøle- (varme-) kapasitet. Fig.11 Vakuumpumpe Har lengden på koblingsrørene og kjølemiddelkapasiteten blitt målt? Kjølemiddelkapasiteten er ikke riktig. Kondensdrenering på uteenhet (ikke for avkjøling) Kondens- og avrimingsvannet som dannes under oppvarming i uteenheten kan dreneres med et dreneringsrør. Installasjonsmetode: Sett dreneringskoblingen i et hull på Ø 25 i rammen og koble så dreneringsrøret til dreneringsavløpet slik at avrimingsvannet kan tømmes. Dette anbefales ikke hvis du skal bruke enheten på HEAT vinterstid. Driftstest 1. Før driftstest (1)Ikke slå på strømmen før installasjonen er ferdig utført. (2)Elektriske ledninger må kobles til korrekt og forskriftsmessig. ()Stengeventiler på koblingsrørene må åpnes. (4)Alle urenheter som f.eks. emballasje- og ledningsrester må fjernes fra apparatet. Ramme drenineringskobling 2. Driftstestmetode (1)Slå på strømmen, trykk på PÅ/AV -knappen på fjernkontrollen for å starte driften. (2)Trykk på MODE-knappen for å velge COOL, HEAT (apparat med kun avkjøling er ikke tilgjengelig), FAN for å kontrollere om apparatet virker som det skal.

16 0 egne notater egne notater 1

17 Takk for at du valgte et WILFA klimaanlegg. For riktig bruk les denne brukerhåndboken nøye før du starter apparatet og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig behov. WILFA AS Industriveien 25 Postboks146, Skytta 148 Skytta wilfa.com

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. INNHOLD Betjening og vedlikehold Bruk og vedlikehold - Virkemåte............................ 1 De enkelte delene navn og funksjoner..................... 6 Betjening av fjernkontroll..................................

Detaljer

Hyundai Artful fjernkontroll

Hyundai Artful fjernkontroll Hyundai Artful fjernkontroll Bemerk: dette er en universell fjernkontroll som kan brukes av flere enheter. Den har derfor noen knapper som ikke vil være aktive for ditt apparat. Disse funksjonsknappene

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 Trysil 6500 Gulv Varmepumpe Bruksanvisning Trysil 6500 Gulv Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 P. 2 Trysil 6500 Gulv Delenes navn og funksjoner...4 Bruke fjernkontrollen til å betjene enheten...6

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Trysil Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_TRYSIL_5500.indd

Trysil Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_TRYSIL_5500.indd Trysil 5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_TRYSIL_5500.indd 1 27.05.11 15.01 INNHOLD Dette symbolet viser til handlinger som bør følges Dette symbolet viser til handlinger som må følges Bruk og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Bardu Brukerhåndbok Klimaanlegg

Bardu Brukerhåndbok Klimaanlegg Bardu 5300 Brukerhåndbok Klimaanlegg Forholdsregler...1... 6... 8... 9... 15... 16...18 Installa la... 21 Installa... 23 i...24 Installa.. ilter... 25 Feilkoder... 26. Produktene i denne bruksmanualen

Detaljer

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet.

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren slutter å fungere eller fungerer unormalt,få tak

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet!

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Bruksanvisning for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Sikkerhetsregler For din sikkerhet Vennligst følg disse sikkerhetsreglene nøye

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9318692006 INNHOLD SIKKERHETSFORANSTALTNINGER...No-1 EGENSKAPER OG FUNKSJONER...No-2

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

IVT Nordic Inverter 12HR-N Gulv-/takmodell

IVT Nordic Inverter 12HR-N Gulv-/takmodell no IVT Nordic Inverter HR-N Gulv-/takmodell Brukerhåndbok Art.nr. 70 Utgave:. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R40A. INNEENHET GS-XPHR-N UTEENHET AE-XFR-N Oktober 008 INNHOLD INNHOLD... FORSIKTIGHETSTILTAK...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

INSTALLASJONSINSTRUKSER ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJONSINSTRUKSER ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJONSINSTRUKSER ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD PORTABLE AIR CONDITION Les denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen inneholder mange nyttige tips om riktig bruk og vedlikehold av klimaanlegget. Litt

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok

Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Art. nr: 5058 Byggeforskrifter Enheten må kun installeres og vedlikeholdes av en godkjent tekniker i henhold til gjeldende IEE-reguleringer, byggeforskrifter,

Detaljer

Brukermanual Mistral HIGH WALL. tlf: November 2011 BM 4.B.3 1/8. Miljøbevisst oppvarming

Brukermanual Mistral HIGH WALL.  tlf: November 2011 BM 4.B.3 1/8. Miljøbevisst oppvarming Brukermanual Mistral HIGH WALL BM 4.B.3 1/8 Knapper på fjernkontrollen IR-sender Auto Kjøling Avfukting Vifte C Sovesovefunksjon (SLEEP) Knappen veksler mellom sovefunksjon av og på. Funksjonen er ikke

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL Display på fjernkontroll For illustrasjon er alle symbolene vist amtidig på tegningene. Kun valgte funksjon er synlig under normal drift. SET DATA S E TTING TE S T UNIT

Detaljer

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9317263009-01_NO MANUAL AUTO (Trykk i mer enn 3 sekunder)

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Varmepumpe. Brukerhåndbok. Wilfa Varmepumpe. Modell A HPINV12. Modell B HPINV9. Bruksanvisning

Varmepumpe. Brukerhåndbok. Wilfa Varmepumpe. Modell A HPINV12. Modell B HPINV9. Bruksanvisning Varmepumpe Brukerhåndbok Wilfa Varmepumpe Modell A HPINV12 Modell B HPINV9 Bruksanvisning Takk for at du har valgt Wilfa airconditioner. Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye før du bruker

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer