Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S"

Transkript

1 Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S

2 funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak 11 Hjul 12 Brennstofftank 13 Nullstillingsbryter med kontrollindikator 14 Hovedbryter 15 Uttak for romtermostat 16 Kontrollindikator 17 Strømledning 18 Munning 19 Bryter for inngangsspenning viktig Les og sett deg inn i alle instruksjonene før du begynner å bruke varmeren, og følg dem nøye. Produsenten er ikke ansvarlig for ting- eller personskade som skyldes feil bruk av enhetene. GENERELLE ANBEFALINGER Varmluftsaggregatene går på diesel. De direktefyrte varmerne sender varm luft og forbrenningsproduktene inn i rommet, mens de indirektefyrte varmerne har et avtrekk der eksos føres ut gjennom skorsteinen. Følg alltid lokale regler og bestemmelser når du bruker varmeren: Les og følg bruksanvisningen før du tar i bruk varmeren. Bruk aldri varmeren på steder med brennbar damp eller mye støv. Bruk aldri varmeren i umiddelbar nærhet til brennbare materialer (minsteavstanden er 2 m). Forsikre deg om at brannslukningsutstyr er tilgjengelig. Forsikre deg om at tilgangen på frisk uteluft samsvarer med kravene for varmeren. Direktefyrte varmere skal kun benyttes på godt ventilerte steder for å unngå karbonmonoksidforgiftning. Plasser varmeren i nærheten av en skorstein (se MONTERING AV SKORSTEIN), slik at eksosen føres ut, og koble den til et koblingspanel. Blokker aldri luftinntaket (bak) eller lufttuttaket (foran). Tilsett parafin i dieseloljen ved svært lave temperaturer. Sørg for at varmeren aldri er uten tilsyn, og plasser den utenfor rekkevidde for barn og dyr. Kontroller alltid at viften kan rotere fritt før du starter varmeren. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når varmeren ikke er i bruk.

3 BRUK Kontroller at strømuttaket samsvarer med merkeplaten før du starter varmeren. Advarsel På DV-modellene er det viktig å kontrollere at pilene på spenningsvelgeren (fig. 1) peker på riktig spenning. Om nødvendig: Fjern dekselet. Skyv omkobleren (18) til ønsket posisjon. Sett dekselet på plass igjen. Advarsel Strømledninger skal tilkobles en termomagnetisk differensialbryter. Støpselet skal kobles til et uttak med strømbryter. Varmeren må være tilkoblet en kontrollenhet, som for eksempel en termostat eller tidsbryter, for å fungere automatisk. Tilkoblingen til varmeren skjer ved å fjerne dekselet over uttaket (15) og koble til termostaten. Slik starter du varmeren: Hvis den er koblet til termostaten, slår du bryteren på ON + termostatsymbolet. Hvis den ikke er koblet til termostaten, slår du bryteren på ON. Når varmeren startes for første gang eller etter at tanken har vært helt tom, kan strømmen av dieselolje til brenneren forhindres av luft i kretsen. Kontrollenheten vil da stanse varmeren, og det kan være nødvendig å gjenta startprosedyren et par ganger ved å trykke på nullstillingsbryteren (13). Hvis varmeren ikke starter, kontrollerer du at tanken er full, og trykker på nullstillingsbryteren (13). Dersom varmeren fortsatt ikke starter, finner du mer informasjon i kapittelet FEIL, ÅRSAKER OG LØSNINGER. SLIK SLÅR DU AV VARMEREN Slå hovedbryteren (14) på 0, eller still termostaten eller en annen kontrollenhet på laveste trinn. Flammen slukner, og viften fortsetter å gå i ca. 90 sekunder for å kjøle ned forbrenningskammeret. SIKKERHETSENHETER Enheten er utstyrt med en elektronisk flammekontroll. Ved funksjonsfeil bryter enheten inn og stopper varmeren, og kontrollampen på nullstillingsknappen (13) tennes. Varmeren har også en termostat som stanser varmeren ved overoppheting. Termostaten nullstilles automatisk, men du må trykke på knappen på kontrollenheten før du kan starte varmeren på nytt. TRANSPORT Advarsel Årsaken til overopphetingen skal identifiseres og løses før ethvert forsøk på å starte varmeren på nytt. Varmeren skal slås av og støpselet trekkes ut før varmeren flyttes. Vent også til varmeren er helt kald, og forsikre deg om at tanklokket er skrudd godt igjen. Varmluftsaggregater med hjul trilles. Modellene uten hjul må transporteres med egnet utstyr. VEDLIKEHOLD Forebyggende og regelmessig vedlikehold gir deg en driftssikker varmer med lang levetid. Advarsel Utfør aldri service på varmeren mens støpselet er koblet i stikkontakten, eller mens varmeren går eller fortsatt er varm. Det medfører fare for brannskader eller elektrisk støt. Hver 50. brukstime: Demonter filteret, og vask det med ren diesel; ta av de øvre delene av kammeret, og rengjør innsiden og viften med trykkluft; kontroller høyspentledningene og koblingen til elektrodene; ta ut brenneren, og rengjør og kontroller elektrodene, og juster dem som angitt under REGULERING AV ELEKTRODER.

4 FEIL, ÅRSAKER OG LØSNINGER Hvis varmeren fortsatt ikke fungerer som den skal, skal du kontakte nærmeste godkjente forhandler.

5 koblingsskjema PH 55S AP Kontrollenhet TA Uttak for romtermostat ST Elektrisk kontrollampe FU Sikring LI1 Overopphetingstermostat EV1 Magnetventil FO Fotocelle CO Kondensator MV Viftemotor FUA Sikring LF Antitettingsfilter RV Kontroll IT Transformator RF Varmefilter (valgfritt)

6 koblingsskjema PH 85S AP Kontrollenhet TA Uttak for romtermostat RE Relé ST Elektrisk kontrollampe FU Sikring LI1 Overopphetingstermostat EV1 Magnetventil FO Fotocelle CO Kondensator MV Viftemotor FUA Sikring LF Antitettingsfilter RV Kontroll IT Høyspenningstransformator RF Varmefilter (valgfritt)

7 MONTERING AV SKORSTEIN A) Minimum 1 m B) Minimum 1 m C) Så kort som mulig D) Diameter tilsvarende eller større enn skorsteinsåpningen på varmeren E) Minimum 1 m 1) Vindbeskyttelse for varmeren 2) Horisontal passasje med minst 5 helling oppover 3) Skorstein med innvendig mål på minst 20 x 20 cm 4) Antieksplosjonsluke på skorstein 5) Yttervegg 6) H-formet avtrekk NB: Ovennevnte montering er kun en anbefaling. Følg gjeldende lokale forskrifter.

8 tekniske spesifikasjoner IPC Foma Norge AS Regnbuevn Langhus Telefon: Telefax: E-post: Internett:

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer