ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED"

Transkript

1 ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED Jan Gunnar Haugen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag - 1 -

2 - 2 -

3 Forord Heftet er utviklet som et ledd i samarbeidet mellom Statped og NAV Hjelpemiddelsentral Sør- Trøndelag. I forbindelse med at begge institusjonene har fått mange henvendelser fra synshemmede og fagpersoner angående veiledning på Apple-produkter, fant vi det nødvendig å øke kunnskapen på dette området. Heftet ble utgitt for første gang i 2012, «ipad for svaksynte hvordan bruke ipad i skolen». Siden da har vi høstet mange nye erfaringer omkring hva som er nyttig for svaksynte. I tillegg kom det store endringer i operativsystemet til ipad med ios 7 høsten Helt nytt i dette heftet er at vi har trukket inn trådløse kamera slik forsidebildet viser, mens nytt fra forrige heftet var spesialstativ for lese-tv. Bruk av kamera og spesialstativ i tilknytning til ipad er teknologi som er litt på utsiden av tradisjonelle hjelpemidler til synshemmede. Vi har valgt å kalle ipad og tilleggsutstyr til ipad for hverdagsteknologi, mens begrepet hjelpemiddelteknologi har vi klassifisert som tradisjonelle hjelpemidler synshemmede får på utlån fra NAV. Sentralt i dette heftet er ønsket om å se hvor langt det er mulig å erstatte hjelpemiddel-teknologi med hverdagsteknologi. Heftet er først og fremst rettet inn mot skoleverket, men de 10 opplæringsstegene (kap 3) anser vi som relevant for alle aldersgrupper. I presentasjoner av apper har vi imidlertid begrenset oss til å se på de som er mest aktuelle for grunnskolen. Legg merke til at det siste kapittelet omhandler bruk av iphone til svaksynte. Det er så mange fellestrekk mellom ipad og iphone at vi valgte å knytte dette sammen. Forsidebildet som viser et trådløst kamera som er koblet opp til ipad, er tatt av Anne Engh, Statped. Hun har også tatt flere av de andre bildene i dette heftet. En stor, stor takk til deg Anne! Melhus / Trondheim, april 2014 Tore Pukstad Mari S. Johansen Jan Gunnar Haugen - 3 -

4 - 4 -

5 Forord Tilgjengelighetsfunksjoner Hverdagsteknologi og hjelpemiddelteknologi Litt om ipad Tilgjengelighetsfunksjoner Zoom Større skrift / Tekststørrelse Halvfet tekst Inverter farger Les opp markering VoiceOver Bakgrunn og lysstyrke Tilgjengelighetssnarvei - hjemknappen Tilleggsutstyr til ipad Tastatur Stativ Kamera Oppsummering tilleggsutstyr og framtidsmuligheter Et opplæringsprogram over ti steg Navigering med forstørring Bli kjent med tilgjengelighetsalternativene Forstørre i Safari uten bruk av Zoom Forenkle og forstørre skjermbilder i Safari med Leser-funksjonen Forstørre og navigere i Safari Endre forstørringsgrad Forstørre enkelte ord i Safari (linse-funksjonen) Kopiere tekst og flytt til tekstbehandler/annen app Les opp markert tekst i Safari Les opp tekst i Safari ved VoiceOver

6 4 Forslag til apper Kriterier for valg av apper til svaksynte Tekstbehandlere Begrepslæring, begynnende leseopplæring og matematikk Luper og kamera Apper for håndskrift Skanning Elektroniske bøker Iphone og svaksynte Meldinger Telefon

7 1 Tilgjengelighetsfunksjoner Ved inngangen til 2014 var det solgt flere hundre tusen ipad nettbrett i Norge. I følge Ressurs for IKT i skolen (RIKT.no) prøver mange av landets kommuner og fylkeskommuner Ipad i undervisningssammenheng. Med heftet ønsker vi å vise noen av mulighetene svaksynte har til å bruke nettbrett i skolen. Gjennom 10 steg har vi satt opp et opplæringsprogram, der utfordringer knyttet til navigering og forstørring vies stor plass. Videre ser vi på ulike apper som svaksynte kan ha nytte av. Med dette håper vi å skape et engasjement omkring svaksyntes bruk av nettbrett. Vi håper at lesere av heftet vil gi oss konstruktive tilbakemeldinger slik at vi i fellesskap kan utvikle ny kunnskap og nye verktøy til nytte for synshemmede. Heftet retter seg primært mot svaksynte. For å bli definert som svaksynt må visus være under 0,33. Det finnes også andre delsynsfunksjoner enn visus som kan føre til at en person blir definert som synshemmet, som f.eks. redusert synsfelt. Andre har utfordringer med å tolke synsinntrykkene, f.eks. ved CVI (kortikale synshemninger). Felles for de fleste svaksynte vil være at de er tjent med noe tilrettelegging av skjermbilder, som beskrives senere i dette heftet. Heftet er delt i 5 deler: Generelle betraktninger omkring ipad, hverdagsteknologi og hjelpemiddelteknologi. 10 stegs opplæringsprogram Tilleggsutstyr til ipad (stativ, tastatur, kamera) Forslag til apper iphone og svaksynte 1.1 Hverdagsteknologi og hjelpemiddelteknologi Folketrygdlovens 10 definerer et hjelpemiddel som noe som skal kompensere for en persons reduserte funksjonsevne, på grunn av sykdom, skade eller lyte. Hjelpemiddelteknologi er derfor teknologi som skal kompensere for en funksjonsnedsettelse. Hverdagsteknologi forstås gjerne som den teknologi vanlige mennesker møter, bruker og har nytte av på daglig basis. Blant elever så vil ofte hverdagsteknologien ha en antatt høyere status enn hjelpemiddelteknologi. Hvis synshemmede elever blir gitt reelle valgalternativ, så er det sannsynlig at det vil være "kulere" å bruke ipad i klasserommet. De vil derfor velge dette produktet framfor tradisjonelle hjelpemidler, selv om ipad ut ifra elevens synsfunksjon kan være en dårligere løsning. For anslagsvis ti år siden, før alle elever hadde egne bærbare PCer, erfarte vi til stadighet at svaksynte elever heller ville ha - 7 -

8 bærbare PCer enn stasjonære PCer, selv om de stasjonære i utgangspunktet ble vurdert til å passe eleven best. Vår tolking av situasjonen var at en bærbar PC hadde høyere status. Kvaliteten ved et hjelpemiddel bestemmes ikke bare av teknologien alene, men like mye av psykologi og elevens egenopplevelse ved bruk av produktene. Det beste hjelpemidlet er det som blir brukt, og nettopp dette er kanskje den største styrken i mye av hverdagsteknologien. 1.2 Litt om ipad En ipad er et nettbrett. En stor fordel ved nettbrettet er størrelse og vekt. Brettet er lett å bære med seg, og har dessuten en god batterikapasitet sammenlignet med mange PCer. Videre fremheves gjerne at nettbrettet er praktisk ved at det styres direkte på skjermen og at det tar kort tid å starte opp. I dette ligger det gjerne at man sammenligner en ipad med en PC. Det samme operativsystemet gjelder for ipad, ipod og iphone, noe som forenkler tilretteleggings-mulighetene for synshemmede i disse produktene. Har man først lært seg å bruke en ipad, så er det enklere å lære å bruke en iphone. Et nettbrett er først og fremst rettet mot bruk på Internett, men nettbrettene har mange av de samme mulighetene som vanlige datamaskiner. Det er selvsagt mange likhetstrekk mellom ipad og andre nettbrett, for eksempel touchskjerm, forstørringsmuligheter og applikasjoner. En grunn til at et økende antall synshemmede har tatt i bruk nettopp ipad er at teknologien oppfattes som inkluderende gjennom innebygde spesialfunksjoner for både svaksynte og blinde. Tilgjengelighetsfunksjoner finnes også på andre plattformer, men funksjonaliteten for svaksynte er ikke alltid like gode på Android- og Windowsplattformer. Høsten 2013 kom det nye operativsystemet for ipad, IOS 7. Enkelte funksjoner ble bedre for svaksynte, mens andre ble dårligere. De viktigste tilgjengelighetsfunksjonene er under Innstillinger> generelt > tilgjengelighet, som vist på figur 1. Fig 1: Tilgjengelighetsfunksjoner

9 1.3 Tilgjengelighetsfunksjoner Det eksisterer ikke et felles sett av skjerminnstillinger som passer for absolutt alle svaksynte. To svaksynte elever kan ha ulikheter i skarpsyn, kontrastsyn, synsfelt etc, og følgelig har de ulike behov for innstillinger av skjermen. Til tross for at vi påpeker ulikheter mellom synshemmede, er det også en del fellestrekk. De fleste svaksynte vil ha behov for noe/mye forstørring og om mulig forenkling av skjermbilder. Videre vil mange svaksynte ha behov for gode kontraster. Enkelte vil i tillegg ønske talestøtte ved lesing eller skriving. Tilgjengelighetsfunksjoner for forstørring, muligheter for å endre kontraster og talestøtte er elementer som vi vil diskutere videre. Hensikten med forstørring er å få tilgang til både helhet og detaljer i skjermbilder. Velger man en liten grad av forstørring, så er det lettere å få et oversiktsbilde av hele skjermen, men samtidig vil det begrense muligheten til å se detaljer. Økes forstørringen, vil detaljene bli tydeligere, men da kan man ofte miste oversikten. Skjermdetaljer er nødvendige først og fremst ved skriving, lesing eller utforsking av nye apper, mens oversikter/strukturer trengs ved orientering/navigering. Selv om man ikke kan se alle detaljene, får man fort et inntrykk av hva som vises på en skjerm. Ofte trenger man bare et grunnriss av skjermbildet for å forstå hovedstrukturen. Med økt erfaring kan man bli mindre avhengig av synet, og behovet for kjennemerker minsker når man beveger seg i et kjent landskap Zoom Fig 2: Inverter farger Forstørringsprogrammet Zoom er den viktigste tilgjengelighetsfunksjonen for mange svaksynte. Zoom aktiveres med en knapp under innstillinger > generelt > tilgjengelighet. Videre aktiveres/deaktiveres forstørring ved å dobbeltklikke med tre fingre. Forstørret bilde flyttes ved å trykke langs kanten på skjermen eller dra med en eller tre fingre på skjermen. Zoomnivået endres ved å dobbelttrykke med tre fingre og samtidig dra med en eller flere fingre opp eller ned i skjermbildet. For mange krever det betydelig øvelse for å få til disse fingerbevegelsene. Derfor er dette vektlagt i oppgavene i heftet

10 I enkelte apper for internett, e-post og tekstbehandling, kan en forstørre deler av skjermbildet uten Zoom, men da må man forstørre for hvert eneste skjermbilde. For å aktivere en slik midlertidig forstørring holder man først to fingre på skjermen og beveger dem deretter fra hverandre. I nettleseren Safari slås forstørring på/av ved å dobbeltklikke med en finger, men denne funksjonen kan variere avhengig av hvilken app som brukes Større skrift / Tekststørrelse Denne funksjonen er plassert på to steder under Innstillinger: Innstillinger > Generelt > Tekststørrelse eller Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Større skrift. Funksjonen endrer skriftstørrelsen i ulike tekstfelt i apper som Mail og Notater. Noen vil bruke funksjonen ved e-post, mens andre foretrekker å få store fonter ved Zoom. Disse funksjonene kan kombineres Halvfet tekst Denne funksjonen er plassert under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Større skrift. Den gir tykkere fonter i de samme appene som Større skrift. Dersom man velger Halvfet skrift vil nok enkelte erfare at de ikke trenger like store fonter på skjermen. Figur 3 er fra appen Mail. Det er valgt Større skrift i begge deler av figuren, med halvfet tekst kun til høyre. Fig 3: Appen Mail

11 1.3.4 Inverter farger Funksjonen er plassert under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Inverter farger. Med Inverter farger blir alle farger motsatt av den opprinnelige farge og kontrasten blir forbedret. Inverter farger er spesielt nyttig for personer som opplever ubehag ved lys og/eller er lysømfintlige. For noen vil behovet for forstørring reduseres. En ulempe med funksjonen er at fargene på bildene også blir invertert slik vi ser i bildet til høyre under. Legg merke til at fargene i figur 4 for menyene Norge, Verden, Kultur mm også endrer seg ved bruk av funksjonen. Fig 4: Inverter farger Les opp markering Gjennom Les opp markering får man også syntetisk tale i ulike apper for internett, e-post og tekstbehandling. Funksjonen er plassert under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp markering. I operativsystemet IOS 7 ble lesefunksjonen litt vanskeligere å bruke for svaksynte, da man må bla seg fram til riktig språk hver gang funksjonen aktiveres (fig 5). En skolesituasjon hvor Les opp markering kan være aktuelt, er hvis elever skal finne mye stoff på internett og bearbeide dette videre i en tekstbehandler. For enkelte elever kan det oppleves utfordrende å måtte lese mye tekst med øynene. Følgelig kan en talesyntese gi avlasting i slike

12 situasjoner. Andre ønsker talestøtte hvis man skal skumme gjennom en tekst for å få en oversikt over innholdet. Enkelte vil kanskje bruke Les opp markering til korrekturlesing. Les opp markering fungerer utmerket sammen med Zoom. Fig 5: Les opp markering VoiceOver VoiceOver er primært beregnet for blinde, sterkt svaksynte og andre som trenger kontinuerlig talestøtte, f.eks ved store synsfeltutfall som kan gjøre lesing spesielt krevende. Så lenge man ikke har slike utfordringer som gjør at visuell lesing på skjermen blir umulig på tross av at bruker Zoom eller andre funksjoner som allerede er beskrevet, vil man være best tjent med å unngå denne funksjonen. Programmet ligger under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Talehastigheten kan justeres. Alle handlinger utføres i to steg; først identifiser/marker, deretter velge. Appen Safari startes ved å markere appen med et enkelttrykk, og aktiveres med et dobbelttrykk. Det blir betydelig raskere å bruke VoiceOver hvis man kobler til tastatur og/eller leselist. Fig 6: VoiceOver

13 1.3.7 Bakgrunn og lysstyrke Personer som blir blendet av skjermlys kan som nevnt bruke funksjonen Inverter farger. Ikke alle lysømfintlige trenger dette. Noen svaksynte kan være tjent med å redusere skjermlys under Innstillinger > Bakgrunn og lysstyrke. På samme sted kan det velges en nøytral bakgrunn for skrivebordet. De fleste skrivebordsbakgrunnene (bildene) er ikke ensfarget og vil derfor ofte gi dårligere kontraster. Den beste kontrasten på skrivebordet vil man få ved et ensfarget bilde som vist på skjermbildet til venstre i figur 7. Figur 7: Skrivebordsbakgrunn Tilgjengelighetssnarvei - hjemknappen For de som har bruk for tilgjengelighetsfunksjoner en sjelden gang, kan tilgjengelighetssnarvei være et godt brukertips. Det kan være at man bruker Inverter farger kun ved Safari eller kanskje bare hvis enkelte nettsider har en spesiell dårlig fargekombinasjon. Tilgjengelighetssnarvei aktiveres under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei. Dette er en funksjon for hurtig tilgang på en eller flere av funksjonene zoom, voiceover, inverter farger, bryterkontroll eller assistive touch. Hvis man har valgt to eller flere av disse funksjonene vil disse komme fram i en dialogboks ved trippeltrykk på hjem-knappen. Dersom man kun har valgt ett av disse valgene (f.eks. inverter farger), vil et trippeltrykk slå av/på denne funksjonen

14 2 Tilleggsutstyr til ipad I denne sammenheng er tilleggsutstyr tastatur, stativ og kamera/linser. Generelt vil svaksynte ha et større behov enn andre for slikt tilleggsutstyr da synshemmingen gjerne gir spesielle utfordringer med tanke på forstørring og navigering. 2.1 Tastatur Et trådløst tastatur som er koblet til via bluetooth er nyttig alle som bruker ipad til epost eller tekstbehandling, og spesielt nyttig for mange svaksynte. Det er selvsagt mulig å skrive på skjermtastaturet, men de fleste vil arbeide hurtigere med et eksternt tastatur. Det er to hovedtyper tastatur til ipad; tastatur som ligner vanlige PC-tastatur og tastatur som også er et deksel (fig 8). Apple, Logitech, Kensington, Belkin med flere, har mange varianter. En fordel med dekslene er at man får en naturlig vinkling på ipad slik vi ser på 5 av 6 tastatur (fig 8). Bruker man et «rent» tastatur, bør man ha et eget stativ eller f.eks. støtte brettet med en ladebrakett. På første rad i figuren under er det først to tastatur fra Logitech og deretter ett fra Belkin. På rad to er det først et «rent» tastatur fra Logitech, og så to varianter fra Apple. Merk at det hvite tastaturet på rad to er et Apple-tastatur (Apple Wireless Keyboard) som står mot et stativ. Svaksynte vil mest sannsynlig ha ulike preferanser når det gjelder tastatur, men et stalltips vil være å satse på et tastatur med tydelige bokstaver og som er enkelt å koble opp mot nettbrettet. Ut fra en slik vurdering vil ikke Apples hvite tastatur være særlig gunstig. Figur 8: Ulike tastatur

15 Årsaken til at vi velger å fokusere på tastatur er at skjermtastatur til ulike apper skaper ofte utfordringer for svaksynte (fig 9). I venstre del av figur 9 ser vi utklipp fra en av de mest brukte tekstbehandlere til ipad, appen Pages. Vi har brukt skriftstørrelse 45 og en skrifttype uten seriffer, mer spesifikt arial. Dersom man har behov for skriftstørrelse 45 vil trolig bokstavene på skjermtastaturet blir for småe. En løsning kan da være å bruke Zoom, slik vi har vist til høyre i figur 9. Vi ser at bokstavene på tastaturet og teksten har blitt større. På dette bildet er forstørrelsen ca x 2 ganger, og vi mister omtrent halvparten av bokstavene på tastaturet. Vi ser kun den halve skjermen; vertikalt og horisontalt. Derfor er det kun 25% av det opprinnelige skjermbildet som er synlig. Elever som skal skrive med denne forstørringen må dermed navigere konstant i skjermbildet mellom tastaturet og teksten. To hovedproblemer oppstår; enten vil man ikke se hva man skriver, eller så ser man ikke tastaturet. Tenk at man skal skrive ordet blir (fig 9, høyre). Allerede på bokstaven b, vil man miste tekstfeltet. Dersom man har et slikt forstørrelsesbehov, så vil det absolutt være en fordel med et tastatur. Siden man kutter ut skjermtastaturet blir tekstfeltet større (skjermtastaturet dekker halve skjermen) og man slipper å navigere mellom skjermtastatur og skrivefelt. Fig 9: Forstørring med appen Pages 2.2 Stativ I figur 10 viser vi fire ulike ordinære stativ til ipad. Stativene gir ulik synsvinkel mot en skjerm og ulik avstand til bordet. Som nevnt så er det også flere tastatur som også gir støtte til ipad. Med adskilte stativ og tastatur kan det bli enklere å finne gode ergonomiske løsninger

16 Fig 10: Ordinære stativ til ipad Videre ser vi på spesialstativ; stativ hvor hensikten er å se om vi kan utnytte stativ i kombinasjon med kameraapper for å få noe som ligner på en lese-tv. Da trenger vi et stativ som får ipad til å stå vannrett i en viss avstand til bordet. Målet med et slikt eksperiment er å se om ipad og stativ kan erstatte en tradisjonell lese-tv til svaksynte. Spørsmålet er om dette vil kunne erstatte lese-tv, eller er det i beste fall et supplement til elever som har behov for «lese-tv-lignende utstyr» en sjelden gang? På fig 11a har vi satt opp en ipad med stativ som nærmest er som en tradisjonell lese-tv. Teksten fra boka blir forstørret med den ordinære appen kamera. Med et stativ så vil eleven oppnå forstørrelse på flere måter. Den første måten, og mest innlysende, er at man forstørrer ved å zoome inn med appen. I tillegg får man forstørrelse ved å redusere avstand mellom skjerm og øyne. Størrelsen på bokstavene slik de vil fremstå for øyet, vil være avhengig av den fysiske skriftstørrelsen i boka, graden av forstørring i den enkelte app og avstand fra øyne til skjerm

17 Fig 11a: Manfrotto Magic arm + clamp kit. Appen Kamera. Det er et mangfold av kamera- eller linseapper å velge mellom, men vår erfaring er at det er liten kvalitetsforskjell på appene da det er lysmengde og dermed optikken som bestemmer resultatet. Optikken vil være den samme uavhengig av app. Hvis man bruker høy forstørrelse i appen, er det spesielt viktig å ha et stødig stativ. Jo høyere forstørring, jo større blir utfordringen å få et bilde uten vibrasjoner for et synshemmet barn. I en barnehage kan man tenke seg at et stativ kan brukes til lek og læring. En tenkt situasjon kan være at man jobber med farger. Da kan man, som bildet under viser, forstørre fargene/non-stop ved å legge de under en ipad (fig 11b). Fig 11b: Manfrotto Magic arm + clamp kit. Appen Kamera

18 Har man først satt opp et stativ for lese-tv, har man samtidig et stativ for skanning av tekst, OCRbehandling mm. Det er mange ulike skanneapper og kvaliteten på disse er varierende. Noen apper krever mye lys, andre mindre, noen er på norsk, mens andre kun eksisterer på andre språk. Uansett hvilen app man bruker, så vil man nesten være avhengig av et stativ for å få en funksjonell skanning. Skal man skanne mye tekst er det en fordel med en enkel flatskanner framfor en ipad-løsning. Vi har alt påpekt at et godt stativ må være så stødig som mulig slik at man unngår vibrasjoner selv med høy forstørringsgrad. På den andre siden ønsker man gjerne et lett stativ som er lett å koble opp. Vi har testet ulike stativ, som f.eks. stativ med svært bøyelig arm (fig 12). Dette stativet hadde en svært fleksibel arm, men dessverre var det ikke tilstrekkelig stabilt. Manfrottos Magic arm (fig 11a/b) er betydelig bedre, og er dessuten enklere å betjene da det har kun et håndtak som strammer alle ledd. Det vil helt sikkert være andre stativ som er vel så gode, da markedet har mange modeller tilgjengelige. Legg merke til at man kan utnytte funksjonen Inverter farger for å få hvit tekst på svart bakgrunn (fig 12). Fig 12: Stativ med bøyelig arm

19 2.3 Kamera En vanlig lese-tv for svaksynte elever består gjerne av en PC med et nærkamera (lese-tv) og et avstandskamera/tavlekamera. I figur 13 har vi forsøkt å sette opp en ipad på et stativ som vendes ut i rommet og dermed får en avstandskamera-funksjon. En slik løsning har sine klare begrensninger. For det første gir stativet lett vibrasjoner ved vesentlig forstørring. For det andre blir ikke bildekvaliteten så god siden man gjerne må forstørre mye på avstand for å få tilstrekkelig forstørring. Derfor skal vi heller se på en annen kameraløsning der vi kobler et eksternt kamerat til en ipad fremfor å bruke linsen på ipad. Fig 13: ipad koblet til bøyelig arm for avstandskamera-funksjon Det eksterne kameraet kobles til ipad vha bluetooth (fig 14). Dette er den samme oppkoblingen som med tastatur. I tillegg må man ha en egen app til å styre kamera. Kamera kan plasseres nært det man ønsker å se på slik at man får en forstørringsgevinst ved det. I klasserommet kan dermed eleven sitte på sin plass, mens kamera står ved tavle/smartboard. Det aktuelle kamera har 10 ganger optisk zoom (fig 14). Det er satt på et enkelt stativ. Pris for kamera (februar 2014) er ca kr 1300 og stativ ca kr 200. Siden denne løsningen er såpass ny, så har vi kun testet det på en person en svaksynt dame med visus Hun mente at hun ikke hadde behov for kameraløsninger med høyere forstørringsgrad. Under forelesning plasserte hun kamera ved siden av seg selv, ca 5-10 m fra en skjerm som viste en powerpoint-presentasjon. Med ca fem ganger forstørring ble bildet på ipad så stort at det akkurat dekket skjermbredden på IPad. For henne var dette viktig da hun med dette slapp å flytte selve kamera under forelesningen. Det eneste negative tilbakemeldingen fra henne gjaldt batterikapasiteten. Hennes erfaring var at batteriet kun varte i ca 1.5 timer. Med et tradisjonelt avstandskamera med høyere forstørringsgrad, så kunne vår case ha sittet lengre unna

20 presentasjonen, men hun var ikke interessert i denne løsningen. Hun ville heller kjøpe et kamera som vist i figur 14, men da med en kraftig batteripakke so kan kobles rett på kamera. Fig 14: Kamera, Sony DSC-QX10. Stativ, Joby Gorillapod. 2.4 Oppsummering tilleggsutstyr og framtidsmuligheter Svaksynte som gruppe er ingen ensartet gruppe. Det er derfor utfordrende å komme med noen generelle betraktninger om svaksyntes behov for tastatur, stativ og kamera. Vi tror likevel de fleste svaksynte vil være tjent med et tastatur til sin ipad. Det gjelder spesielt hvis man bruker ipad til epost, tekstbehandling og andre oppgaver som ellers ville krevd at man bruker et skjermtastatur. På den andre siden, så er det lett å finne situasjoner hvor svaksynte ikke trenger tastatur. Barn med synshemming i f.eks. en barnehage vil trolig ikke trenge tastatur da de gjerne bruker apper for lek og begrepstrening hvor man må flytte objekter på skjermen. Stativ og kamera kan være nyttige for enkelte svaksynte. Et ordinært stativ vil ofte gi bedre ergonomi. Vi har også vist at «spesialstativ» kan brukes for lese-tv og skanner. Slike spesialstativ er kanskje mer morsomme enn nyttige, men det kan være en god løsning for enkelte

21 Når det gjelder å bruke ordinære trådløse kamera koblet til ipad, kan utviklingen på kamerateknologien fremover ha stor betydning for hvor nyttig dette kan bli. Et avstandskamera på en lese-tv har gjerne over 70 ganger forstørring, mens det trådløse kameraet vi har vist til har bare 10 ganger forstørring. Endres forstørringsgraden på ordinære trådløse kamera, blir slike kamera enda mer aktuelle. Enkelte vil ha behov for høy forstørring, mens for andre vil 10 ganger økt forstørring være mer enn nok (som vår case illustrerte). Dette avhenger selvsagt av plassering i forelesningssal, størrelse på synsobjekter etc. Det finnes andre trådløse kamera utover dem vi har nevnt her som har høyere forstørringsgrad, men det kan da se ut som om man går mot mer profesjonelle kamera og dermed et helt annet prisnivå. Trenger svaksynte en god skanner, en god lese-tv eller en god tekstbehandler, så bør man se i andre retninger enn mot ipad. Det unike med ipad er likevel at man har et «alt i ett-produkt». Som ellers i livet så er universalverktøy sjelden det optimale, men kanskje tilstrekkelig i gitte situasjoner. I tillegg vil det alltid være slik at det beste hjelpemidlet er det som blir foretrukket og faktisk brukt av den enkelte. Dersom en person kun ønsker å bruke et forstørringshjelpemiddel hvis man får et trådløst kamera som beskrevet over, så er det uvesentlig om det finns annet utstyr som er det optimale ut fra synsfunksjon eller ergonomi. Det beste hjelpemidlet vil uansett være det som blir valgt, og ikke alle ønsker tradisjonelle hjelpemidler selv om det gir mer optimal ergonomi og lesekomfort. Svaksynte har som alle oss andre sin fulle rett til å ta selvstendige valg for sine liv. Ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det også være interessant å se om hverdagsteknologi kan erstatte tradisjonelle hjelpemidler. Gode kamerasystemer for bærbar PC, som er prisforhandlet hos NAV og dermed tilgjengelig til synshemmede, koster gjerne opptil kroner. Ut fra objektive kriterier som forstørringsgrad, kontrast, fargegjengivelse mm, så er det svært gode produkter tilgjengelige og de har en større fleksibilitet sammenlignet med å koble opp en ipad mot nevnte kamera. Helt objektivt kan man derfor ikke sammenligne dette med kameraet vi har presentert over (fig 14). På den andre siden, hvis en synshemmet bruker heller vil koble opp sin ipad mot et eksternt kamera og stativ, så koster det kun ca kr 1500; et beløp den enkelte bruker må betale selv

22 3 Et opplæringsprogram over ti steg I de følgende 10 oppgaver er navigering og forstørring det sentrale. Derfor dveler vi innledningsvis litt ved begrepene forstørring og forstørringsbehov. For en nøyaktig beregning av forstørringsbehov for lesing, trengs det en grundig individuell utprøving. Man sier gjerne at målet er å finne bokstaver som har en størrelse slik at lesekomforten blir best mulig. Forskning har vist at optimal lesekomfort gjerne oppnås når bokstavene er flere ganger større enn terskelverdiene. Terskelverdien er størrelsen på bokstaven når man akkurat kan gjenkjenne dem når øynene «presses» maksimalt (Whittaker & Lovie-Kitchin, 1993). For dette heftet holder det imidlertid å si at bokstaver på skjermen har riktig størrelse når lesekomforten er god. For de som er spesielt interessert i lesing og visuell avkoding, viser vi til artikkelen Visuell avkoding under lesing. Implikasjoner for utredning og rehabilitering av personer med synsvansker og lesevansker (Fosse & Pukstad, 2008). Det er gjerne en sammenheng mellom lesekomfort, leseutholdenhet og lesehastighet. Blir eleven raskt sliten eller hvis læreren merker at det blir tyngre å lese for eleven, så bør man spørre om eleven har tilstrekkelig forstørring. Noen svaksynte vil oppleve at de trenger mer forstørring etter å ha jobbet lenge ved skjermen og har blitt slitne. Andre kjenner de trenger høyere forstørring hvis teksten er mer kompleks. Når man i tillegg vet at det finns et mangfold av apper, er det helt avgjørende at synshemmede selv kjenner tilgjengelighetsfunksjonene slik at de får tilpasset skjermen optimalt. Det er etter vår mening tre funksjoner svaksynte bør kunne mestre på en ipad; de trenger å bli kjent med de vanligste innstillingene, navigering og kjenne til aktuelle apper. Svaksynte elever har, som andre, ulike tilnærminger til nye produkter. Enkelte er av den grundige typen som ønsker å kjenne til alle knappene før de starter å jobbe. Andre derimot er mer utålmodige og ønsker å komme raskt i gang. Den sistnevnte gruppen kan trykke i vei og bekymre seg lite for eventuelle tekniske utfordringer. Som lærere vet vi at ulike personlighetstyper, evner og interesser er noe vi må forholde oss til. Siden alle elever er unike, vil ikke alle oppgavene på de følgende sider passe like godt til alle. I oppgavene under er nettleseren Safari valgt. Safari er installert på alle datamaskiner og nettbrett fra Apple. Om ønskelig, kan man selvsagt laste ned andre nettlesere, da tilgjengelighetsfunksjonene fungerer uavhengig av hvilken nettleser som er valgt. Som vi skal se i oppgave fire, har Safari en

23 leser-funksjon som gjør Safari til førstevalget for mange svaksynte. Appen Google har en fordel ved funksjonen talesøk. Ved å trykke på et mikrofon-symbol kan man diktere inn søkeord. 1. Navigering med forstørring a) Aktiver Zoom (Innstillinger > generelt > tilgjengelighet). b) Rull opp/ned/sidelengs på skrivebordet ved å holde en finger nær en av kantene. c) Endre hastighet på rullingen på skjermen ved å endre avstanden til kanten. d) Rull diagonalt på skrivebordet ved å holde en finger nær ett av hjørnene på skjermen. e) Rull diagonalt på skrivebordet ved å bruke tre fingre. f) Forflytt deg til neste skjermbildet ved å bruke en finger. Vær oppmerksom på at du kan oppleve at skjermbildet henger seg opp. Hvis dette skjer så må du starte ipaden på nytt ved å holde inn startknappen og hjemknappen samtidig i ca. 5 sek. 2. Bli kjent med tilgjengelighetsalternativene a) Velg appen Innstillinger. b) Velg Generelt > Tilgjengelighet c) Slå på/av forstørring: Zoom. d) Endre skriftstørrelse under tilgjengelighet: Større skrift. NB! Slå på Større dynamisk skrift! e) Åpne appen Notater og se om skriftstørrelsen har blitt større. Skriv inn noe tekst i Notater. Slå av Større skrift og gå tilbake til Notater. f) Velg Inverter farger g) Endre lysstyrke på skjermen: Innstillinger > lysstyrke h) Endre bakgrunnsbildet på skrivebordet: Innstillinger > bakgrunn. i) Åpne Tilgjengelighetssnarvei under tilgjengelighet. Kryss av for Inverter farger Zoom. Aktiver deretter valgene ved trippelklikk på Hjem-knappen. 3. Forstørre i Safari uten bruk av Zoom Slå av Zoom (Innstillinger > generelt > tilgjengelighet) og åpne Safari. a) Forstørr skjermbildet i Safari ved å holde to fingre på skjermen og deretter skyv fingrene fra hverandre

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Steinkjer, 13. april 2016

Steinkjer, 13. april 2016 Hanne Almås Steinkjer, 13. april 2016 Hei. Ipad til S. har kommet!! Hva gjør vi videre, rent konkret? Bruk av nettbrett/ipad Kan være et godt pedagogisk hjelpemiddel Mange kjenner til og kan bruke nettbrett

Detaljer

IPAD I UNDERVISNINGEN PÅ SPOR 1 UNNI NERGÅRD BREIDABLIK LÆRINGSSENTER

IPAD I UNDERVISNINGEN PÅ SPOR 1 UNNI NERGÅRD BREIDABLIK LÆRINGSSENTER IPAD I UNDERVISNINGEN PÅ SPOR 1 UNNI NERGÅRD BREIDABLIK LÆRINGSSENTER Innhold Administrere / rydde / oppdatere / betale Hvorfor skal vi bruke ipad? Enkle apper lette å ta i bruk Apper som krever litt forberedelse

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Den røde rammen markerer ikonet for Innstillinger.

Den røde rammen markerer ikonet for Innstillinger. Innstillinger på iphone Presentasjonen viser mange innstillinger som er vanlig å gjøre på iphone. Presentasjonen er laget med ios 8. Mye er likt i andre versjoner av operativsystemet. Den røde rammen markerer

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Enkel brukerhåndbok. for ipad

Enkel brukerhåndbok. for ipad Enkel brukerhåndbok for ipad 1 Dvale/vekke Kameralinse bak Sidebryter Oversikt Mikrofon Hodetelefon og lyduttak Mikro- eller Nano SIM skuff Lydknapper Høytaler 3 Docking- tilkobling Slå av og på LÅS ipaden

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Marianne Rasch Johnsen Ergoterapuet Haug skole og ressurssenter

Marianne Rasch Johnsen Ergoterapuet Haug skole og ressurssenter Marianne Rasch Johnsen Ergoterapuet Haug skole og ressurssenter Hvordan ta skjermbilde Trykk på strøm og hjem knappen sam?dig Det vil blinke og komme en «kameralyd» (om lyden er på) og bildet blir så lagret

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker»

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» Karin Torgerstuen og Elin Austlid Spesialpedagog og rådgiver i Statped SPOT 2014 Lillestrøm

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

ALLE MED. Om erfaringer med STL+ Sissel E. Roås STL+ veileder, Hurum kommune 29.01.15

ALLE MED. Om erfaringer med STL+ Sissel E. Roås STL+ veileder, Hurum kommune 29.01.15 ALLE MED. Om erfaringer med STL+ Sissel E. Roås STL+ veileder, Hurum kommune 29.01.15 Hurum kommune 4 barneskoler STL+ i den første lese og skrivelæringen STL+ og Helhetslesing med lydstøtte i spesialundervisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Nettbrett og universell utforming - Analyse av applikasjoner

Nettbrett og universell utforming - Analyse av applikasjoner Nettbrett og universell utforming - Analyse av applikasjoner Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Oppdragsgiver: Utført av: Vår referanse: Undersøkelsens

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords mikrov.no Inndhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Opplesning av markert tekst 5 Ordlisten 5 Åpne/lukke ordlisten 6 Profiler 6 Innstillinger

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Kom i gang med iphone ios 7

Kom i gang med iphone ios 7 DANIEL RIEGELS Kom i gang med iphone ios 7 Innholdsfortegnelse iphone - den ultimate sveitserkniv... Forord KAPITTEL EN... Kom raskt igang med iphonen din Oppdater telefonen din til ios 7... 8 Er iphonen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

OS X Mavericks Kom i gang med Mac

OS X Mavericks Kom i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Kom i gang med Mac Innholdsfortegnelse Innledning... Daniel Riegels KAPITTEL EN... 9 Kom raskt i gang med Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Få oversikt over alle programmene

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker.

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. 9 januar 2012. Laila Brandsdal Johnson Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skanne fra bok til PC. Skal du skanne skolebøker

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)?

Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)? Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3-24.02.2012 RSS (Really Simple Syndication, på norsk Levende bokmerker) er en metode informasjonsutgivere

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

mellom disse, har blitt utskjelt etter noter og har hatt et betydelig forbedringspotensial.

mellom disse, har blitt utskjelt etter noter og har hatt et betydelig forbedringspotensial. DERFOR BØR DU OPPGRADERE: 10 fantastiske nyheter i Windows 10 Nå slipper vi å vente lenger Windows 10 er klar for nedlasting. Her presenterer vi de ti beste nye funksjonene i Windows 10, slik at du kan

Detaljer

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria 01.02.2015 Terje Kolderup Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Nettbrett og Universell Utforming - Ekspertgransking av operativsystemene

Nettbrett og Universell Utforming - Ekspertgransking av operativsystemene Nettbrett og Universell Utforming - Ekspertgransking av operativsystemene Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Oppdragsgiver: Utført av: Vår

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Hva er Lingdys Tysk?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon

Detaljer

Hurtigstart KNFB Reader ios app

Hurtigstart KNFB Reader ios app Hurtigstart KNFB Reader ios app Introduksjon. Velkommen til en verden av rask effektiv tekstgjenkjenning og lesing med vår livsendrende KNFB Reader iphone-app. KNFBReader-appen kan lese en rekke dokumenttyper

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene).

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene). Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

ALLSIDIG OG KREATIV BRUK AV DIGIALE VERKTØY. Fagdager I Alta og Hammerfest 21 og 22. oktober 2015 Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage

ALLSIDIG OG KREATIV BRUK AV DIGIALE VERKTØY. Fagdager I Alta og Hammerfest 21 og 22. oktober 2015 Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage ALLSIDIG OG KREATIV BRUK AV DIGIALE VERKTØY Fagdager I Alta og Hammerfest 21 og 22. oktober 2015 Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage HVA TENKER VI IFT IKT OG BARN I BARNEHAGEN Tenker alle aldersgrupper

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Norwegian MY095. Kort veiledning for å komme igang

Norwegian MY095. Kort veiledning for å komme igang Norwegian MY095 Kort veiledning for å komme igang Oppstilling av myreader A Trykk og hold knappen. Løft håndtaket, slipp knappen, løft til den står loddrett. B Trykk og hold knappen. C Trykk her for å

Detaljer

YouTube. Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter.

YouTube. Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter. YouTube Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter. Registrering Når du skal registrere deg på YouTube klikker du på Opprett konto (se bildet under).

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer