Bibliotek - også litteraturhus (Ref # )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)"

Transkript

1 Bibliotek - også litteraturhus (Ref # ) Søknadssum: Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / Rådhuset, Postboks 289, Institusjonens leder Biblioteksjef Sonja Osnes Ansvarlig kontaktperson (søker) Arne Øvsthus / Mål for prosjektet Hovedmål Prosjektet har som hovedmål å bidra til å skape et bibliotek som er i takt med den øvrige utviklingen av som by og region. Bibliotek vil fremstå som en dynamisk møteplass for kunnskap og kultur i Kulturkvartalet i mai Modellen bibliotek er blitt et unikt litteraturhus med vekt på leselyst og spennende innganger til litteraturen. Våre erfaringer skal vise vei for andre bibliotek i utvikling og konkretisering av samarbeid. Delmål Samarbeidsdimensjonen står sterkt og prosjektet har til hensikt å forløse det potensialet som allerede er identifisert. I byggeprosjekt Kulturkvartalet har det vært brukergrupper i arbeid som har definert rom og infrastruktur. En viktig milepæl er nådd ved at bygget er definert og tiden er inne for å konkretisere og innarbeide bibliotekets innhold. Følgende delmål er satt: 1. bibliotek realiseres som litteraturhus i Kulturkvartalet med program for 2014 og Etablere og utvikle partnersamarbeid med sentrale aktører for å utvikle relevant innhold på et kvalitetsmessig høyt nivå. Prosjektbeskrivelse Side 1 av 8

2 Innledning Kulturkvartalet realiseres i i mai 2014 (se vedlegg 1). Dette består av to bygg midt i hjertet av byen hvorav det ene er konsert- og teaterhus og det andre er bibliotek. Det utgjør til sammen kvm og har oppnådd status som nasjonalt kulturbygg med investeringstilskudd fra Kulturdepartementet. Også Nordland Fylkeskommune bidrar betydelig. kommune gjør et kvantesprang på infrastruktur inn i fremtiden av en by, som næringsmessig og demografisk er i god utvikling. Innbyggertallet passerer snart Dette forplikter aktørene som lager innholdet. Samtidig har forpliktelsen skapt et engasjement og ny tenkning som nå kanaliseres gjennom dette utviklingsprosjektet. bibliotek vil, ved realiseringen av Kulturkvartalet, kunne ta i bruk bortimot 4500 kvm. På veien dit benyttes denne anledningen til å bygge fremtidens bibliotek for fylkeshovedstaden i Nordland. bibliotek skal utvikles ved hjelp av samarbeidsstrategier og designe biblioteket etter begrepene Litteraturhus og en "åpen bok" til publikum. I dette mulighetsrommet er det viktig å holde fokus på at biblioteket har et særlig ansvar for å ta vare på faget bibliotek i en helt ny kontekst. Dette innebærer mange samarbeidspartnere, i kombinasjon med realistiske prospekter om økning i publikumsmassen fra til over Prosjektet konsentrerer seg om to resultatområder: Litteraturhus og partnersamarbeid. Dette gir retning for arbeidet internt og for de partnerne som inviteres inn i prosjektet. Hvert av prosjektmålene representerer en egen prosesstilnærming. Det skal derfor nedsettes en styringsgruppe og et prosjektteam for å kunne sikre en forsvarlig og effektiv fordeling av ressurser. bibliotek har selv definert signaturen for modellen hvor viktigste karaktertrekkene er: 1. Være et litteraturhus a. Litteraturformidling, forfatterbesøk, samfunnsdebatter og foredrag (vitenskapelige og populærvitenskapelige) b. Streaming som aktivum i forholdet til andre bibliotek i regionen 2. Etablere mediesenter a. Et interaktivt rom for kommunikasjon og læring b. Kunnskapslæring i det digitale rom 3. Samarbeid med Universitetet i Nordland a. Kurs, hospitering og nettbaserte studier 4. Kulturform i det digitale rom 5. Kunnskap hos de ansatte i biblioteket som egen ressurs 6. Verksted for barn og ungdom i digitale medier Litteraturhus Kulturkvartalet har åpenbare muligheter til å utvikle biblioteket til et litteraturhus. Samlokalisering med Kulturhus, samt den optimale plasseringen helt nede ved bryggekanten er hovedfaktorene. Det åpne bygget med utsikt mot havet er et innbydende utgangspunkt. Et etablert samarbeid mellom de ni kommunene i regionen inspirer også til å ta tak i dimensjonen av et litteraturhus. Teknologisk kan arrangement streames (direkte overføring på internett til f eks storskjerm), som blir et sentralt element i utviklingen. bibliotek har i Kulturkvartalet gode forutsetninger for å designe et litteraturhus. I Kulturkvartalet blir det kafé, black box (multifunskjonsrom), utstillings- og visningsrom i kombinasjon med et luftig og fleksibelt bibliotekrom. Kombinert med aktiv satsning på lesing samt å introdusere publikum for flere innganger til litteraturen, blir dette spennende og relevant. Litteraturhusbegrepet favner begrepene formidling, opplevelser, møteplass, debatt, undervisning og treffsted for kreativitet. Gjennom forpliktende samarbeid Side 2 av 8

3 med partnere rundt oss mener vi at litteraturhuset kan finne sin form og egenart for nettopp, som fylkeshovedstad og regionssenter. Prosjektet vil derfor gi oss svar på metode og modell for kontinuerlig og dynamisk innholdsutvikling. Aktuelle samarbeidspartnerne i prosjektet Universitetet i Nordland er med sitt fagbibliotek, fire fakulteter og studentmasse på over 6000 en spennende partner for Kulturkvartalet. Universitetsbiblioteket har allerede bidratt i en brukergruppe for å designe selve bygget. Det er avdekket en interesse for å se nærmere på hva Kulturkvartalet kan representere av muligheter for Universitetet. Kulturkvartalet kan bidra til å bli et naturlig samlingspunkt for Universitet der studentene bor veldig spredt. Kulturhus er s konsert og teaterscene, som skal holde hus i det ene bygget i Kulturkvartalet. Herunder også Sinus. Sinus er en av de eldste konsertscenene i Norge, og ble etablert i Sinus er hovedscene og klubbscene for rytmisk musikk i, samt regional hovedscene for Nordnorsk Jazzsenter. Dette er en flerbruksscene for profesjonelle og amatører, og har publikum i alle aldre. Scenen er et lavterskeltilbud for det rytmiske arrangørnettverket og klubbdrift med hovedvekt på jazz, blues, rock, vise- og folkemusikk, samt festivalscene for byens små og store festivaler. Disse representerer produsent- og eventkompetanse som anses som en viktig ressurs inn i prosjektet. Åpenbare synergier med biblioteket er tilstede og skal konkretiseres i prosjektet. Musikkhistorie og digitale medier er også relevante innganger til å finne samarbeidsformen. Mediegården er en bygård med 17 bedrifter samlokalisert med ressurser, studio, utstyr og kontorer. Store Studio AS og News on Request AS er blant de største bedriftene. Alle bedriftene i gården opererer innenfor kreativ produksjon med hovedvekt på film, lyd, studio og multimedia i det nasjonale og internasjonale markedet. Aktuelle samarbeidspunkter kan være på streaming, lydproduksjon og film generelt. NRK er lokalisert i som et komplett produksjonsstudio. Det er gjort en foreløpig sondering for samarbeid knyttet til medie- og digital aktivitet for publikum i biblioteket. Dette sporet følges opp først og konkretiseres i et testprosjekt. Så vil det kunne dukke opp andre områder som egner seg for samarbeid. Aktuelle øvrige samarbeidspunkter er film generelt. Nordland fylkeskommune anses som en viktig samarbeidspartner, særlig på feltet videregående skoler og bringe ungdommen nærmere biblioteket som møteplass. Nært Kulturkvartalet skal videregående skole realisere et nytt skolebygg til 650 mill hvorav biblioteket er sentralt. Det er interessant å se på skjæringspunkter for samarbeid. Utveksling av kompetanse på formidling kan også være aktuelt. Det finnes linjer, som Medier og kommunikasjon ved Bodin vg skole og Musikk og dans ved vg skole som kan vise seg å ha relevans for samarbeid med Kulturkvartalet. Nordlandsmuseet har sitt hovedkontor i og har til sammen 19 lokasjoner i Saltenregionen. Museet driver aktiv og dynamisk formidling og besitter interessant kompetanse på formidling, regi, produksjon og arrangement. Det er en uttalt ambisjon fra både Nordlandsmuseet og Kulturkvartalet at man skal finne sammen i relevante prosjekter, spesielt i bibliotekdelen. Kulturkontoret er en egen seksjon i kommune som ser for seg at ulike virksomheter som genereres via kulturkontoret i dag får sitt periodiske og/eller faste tilhold i Kulturkvartalet. Det være seg i forhold til Kulturkortet for ungdom, produksjoner og arrangementer for barn og unge, teaterproduksjoner, FRUKT Side 3 av 8

4 (kulturuke for ungdom, i ferieperioder), preproduksjoner, kultur for eldre (den kulturelle spaserstokken). Utstillinger, kulturvern (formidling) m.m. De etablerte velfungerende konseptene, som eksempelvis Kulturkortet, representerer et format som biblioteket kan knytte merverdi til. Taket Ungdomskafé er en moderne kafé med et tilbud til ungdom fra 13 til 19 år. Det gjennomføres temabaserte aktiviteter med fokus på kultur. Taket byr i dag på på billig mat, konserter og ulike arrangement. De ansatte har booking- og arrangementerfaring på ulike nivå. Dette er en viktig arena for elever i videregående skole som bor på hybel i tillegg til annen ungdom i. Taket blir en aktør i Kulturkvartalet ved siden av biblioteket og representerer en ressurs for prosjektet både hva gjelder stillingsressurser og driftsmidler. Taket ønsker å utvide sitt tilbud i tråd med nye muligheter, eksempelvis innenfor litteratur. Ungdomsråd er en naturlig samarbeidspartner for Taket ungdomskafe og Barne- og Ungdomsseksjonen på Kulturkontoret. Ungdomsrådet har også ansvar for tildeling av midler til prosjekter som vil kunne virke godt i bibliotekets lokaler. Ungdomsråd er en opplagt dialogpartner i forhold til å utvikle tilbudet til ungdom i prosjektet. Norsk Luftfartsmuseum er lokalisert i. Med lang erfaring på samarbeid og formidlingsopplegg for barn og unge er dette en interessant partner. Litteratur rundt fly og flyhistorie som er kompatibel med utstillingene ved museet er spesielt interessant. Det er spennende å se på hvilke formater som vil oppstå i kunnskap og læring i et samarbeid mellom biblioteket og Norsk Luftfartsmuseum. Hva er grunnlaget for prosjektet?: Partnerne beskrevet ovenfor representerer en plattform for prosjektet. I tillegg er det gjennomført mange prosesser i regi av kommune som teller positivt. Blant annet er det gjennomført et visjonsseminar for Kulturkvartalet i perioden mai sept Hensikten var å involvere interessenter som har konkrete innspill til innhold i Kulturkvartalet. Responsen var god og vitner om et bredt engasjement. Ikke minst er det identifisert en vilje til å bidra direkte til å skape en møteplass for dynamikk og meningsfulle konsepter for læring og opplevelser. og regionens befolkning har nå begynt å ane mulighetene og verdien for hva et nytt, moderne og åpent bibliotek kan bety. Kulturkvartalet gjør dette mulig. Foruten det konkrete resultatet fra visjonsarbeidet, er det nå etablert et eierskap til Kulturkvartalet som kan utnyttes videre. Arbeidet etter den første samlingen i mai 2011, med over 100 deltakere, ble videreført i en mer fokusert prosess som endte opp med visjon, verdier og en anbefaling på en rekke prioriterte prosjekter. Åpningsåret, kongressmuligheter, ungdomssatsningen og et fellesprosjekt for hele Kulturkvartalet er de viktigste av disse. kommune har også lagt til rette for at bibliotek har gjennomført en rekke studieturer i Finland, Sverige og Danmark for å hente inntrykk og inspirasjon som grunnlag for arbeidet. Det er etablert kontakter som vil komme direkte til nytte i prosjektet. Med vekt på at det er viktig å stimulere utvikling i biblioteket rundt leselyst og interesse for litteratur, deltok samtlige ansatte ved bibliotek nylig på et kurs: Opening the book. Konseptet ga retning for videre utvikling av prinsipper i det nye biblioteket som man vil implementere. Det ble etablert kontakt med Rachel Van Riel, direktøren i Opening the book, som holdt seminaret, med tanke på å videreføre kontakten i et skreddersydd opplegg for Kulturkvartalet. Prosjektets gjennomføring Side 4 av 8

5 Mulighetene i prosjektet er åpenbare. kommune som eier og utvikler har satt inn betydelige ressurser for å nå målsetningene for Kulturkvartalet. Forutsetningene for å få til konkrete partneravtaler anses som gode. Likevel er det krevende å bedrive konseptualisering mens man venter på de ferdige byggene. Ideen i dette prosjektet er både å modellere og teste ut samarbeidsformene i forkant. Fra nyttår 2014 vil de nye lokalene være tilgjengelige og kan testes ut der. Frem til da har samarbeidsmodellene fått muligheten til å etablere seg gjennom dette prosjektet. Det vil da være gjort kvalifiserte forsøk på litteraturformidling i ulike formater. Biblioteket med partnere fremstår derfor klare til å ta dette ut i full skala når publikum inntar Kulturkvartalet våren Prosjektet skal bidra til å dempe risiko for en unødig stress-situasjon nært opp til åpningen. Forberedelsesarbeidet må starte nå. Testaktivitetene i prosjektet er svært praktisk anlagt (se aktivitetsplan) og kan slik bidra til å øke mestringsnivå hos de ansatte og innarbeide samarbeidsmåter med partnerne. Dagens bibliotek har klare begrensninger i forhold til å benytte lokalet til testarena, men det er høstet gode erfaringer på at andre arenaer kan benyttes. I dette prosjektet skal alternative arener benyttes. Å lage smakebiter for publikum på hva de kan forvente seg i Kulturkvartalet, mener vi er en strategisk riktig vei å gå. Erfaringsmessig vil det utvikles uformell/real-kompetanse gjennom disse forsøkene, som vil være et svært verdifullt supplement til de mer strukturerte kompetanseutviklingsprogram som også tenkes gjennomført i prosjektet. Bemanningssituasjonen er beskrevet som relativt krevende ved bibliotek i dag. Kjønns- og alderssammensetningen er trolig ikke optimal i forhold til de forventede nye målgruppene i Kulturkvartalet. Ungdom er en spesielt interessant gruppe for Kulturkvartalet. ungdomsråd og kommunes barne- og ungdomsseksjon samt kulturkontoret, kan vise seg å bli strategiske partnere her. Også Universitet i Nordland representerer et aktivum for prosjektet på flere plan. Å tilrettelegge for at studenter benytter biblioteket i byen er slik et opplagt mål. Gitt ny teknologi vil også arbeidsdagen i det nye biblioteket representere noe helt nytt for de ansatte og krever andre ferdigheter og egenskaper enn de som er nødvendig i dag. kommune har tatt dette på alvor og planlegger en opptrappingsplan mht. ansettelse av relevant personell (4-5 stillinger.) Prosjektet vil også kunne gi viktige bidrag inn i rekrutteringsprosessen. Helt konkret må det leies inn relevant kompetanse i tilknytning til de ulike aktivitetene som utvikles og gjennomføres. Dette kan dreie som om regissører, formidlere, fortellere og pedagoger. Den utadvendte profilen i prosjektet vil by på muligheter for å presentere en spennende arbeidsplass. Biblioteket får med dette et unikt utstillingsvindu for å tiltrekke seg de ressurser i et bibliotek som er i takt med realiseringen av det nye. Side 5 av 8

6 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Treårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Organisering og detaljert planlegging Etablere styringsgruppe og prosjektgruppe Inngå samarbeidsavtaler, definere innhold Søk og engasjement av relevant kompetanse Kompetanseutvikling. Workshops/kurs. Defineres "Opening the book" kompetanseutvikling. Møte styringsgruppe Planlegge og organisere arrangement (test) Gjennomføre aktivitet (test) Erfaringsinnhenting og evaluering. Justering Markeds- og kommunikasjonsplan Testfase i Kulturkvartalet. Implementering Fullskalering - drift. Med følgeevaluering og justering Andre opplysninger Prosjektet organiseres strukturert med definerte milepæler og aktivitetsplan, hvor prosjektleder tar ansvar for design. Innleide ressurser er påkrevd for å utfylle kompetanse- og kapasitet i prosjektet. Kompetanseutvikling, strukturert og ustrukturert, samt studietur for modellinnhenting vil inngå. Det er planlagt testaktivitet i prosjektperiodens siste del, første halvdel Implementeringsfasen er omfattende og skal koordineres med faktisk å ta huset i bruk. Samarbeidspartnere Side 6 av 8

7 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Universitetet i Nordland Mørkvedtråkket Partner på innholdsutvikling på student, undervisning mm Kulturhus KF Hålogalandsgata Mediegården Storgata Nrk Nordland Jernbanevn Nordland fylkeskommune, videregående skoler ( og Bodin) Fylkeshuset 8048 Nordlandsmuseet Prinsensgt kommune Kulturkontoret Postboks Taket ungdomskafé Postboks Ungdomsråd 8001 ja ja Partner på innholdsutvikling musikk, arrangement etc Partner på innholdsutvikling lyd, bilde, film, etc Partner på innholdsutvikling digital arbeid med film Partner på innholdsutvikling ungdom. Partner innholdsutvikling formidling, arrangement, regi, etc Partner på innholdsutvikling arrangement, prosjekt og formidlingskompetanse. Personalressurser etc Partner på innholdsutvikling ungdom Partenr på innholdsutvikling ungdommer Side 7 av 8

8 Budsjett Søknadssum Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Prosjektledelse Egeninnsats bibliotek Egeninnsats samarbeidspartnere Reiser/studietur Utprøving av arrangement/konsept (materiell, utstyr og lokaler) Innleie kapasitet- og kompetanse Kompetanseutvikling "Opening the book" konsulent og reise Markeds- og kommunikasjonsplan Test og implementering av samarbeidsarrangement i Kulturkvartalet Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenandel (egentid bibliotek og samarbeidspartnere og økonomisk bidrag kommune) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Vedlegg 2 budsjett detaljer Vedlegg 1 presentasjon av Kulturkvartalet ettersendes Side 8 av 8

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune.

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune. Ha `kje kvidd me Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi Halsa kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune www.mrfylke.no Ha kje kvidd me! Å spille hverandre gode er veldig viktig. Skal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Hva skjer når man leter etter styrkene og det beste hos elever, lærere og ledere?

Hva skjer når man leter etter styrkene og det beste hos elever, lærere og ledere? Hva skjer når man leter etter styrkene og det beste hos elever, lærere og ledere? Erfaringer fra Buskerud fylkeskommune Sluttrapport for prosjektet «Økt kunnskap om hvordan» ledet av Arbeidsinstituttet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer