Fra EN til EN 61439:2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra EN 60439 til EN 61439:2013"

Transkript

1 Fra EN til EN 61439:2013 Norsk elektroteknisk norm NEK 439:2013 LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Meget kort presentasjon

2 Forskrift / Norm Aktuellt for tavler FORSKRIFT Sikkerhetskrav FEL FEU Forskrift om Maskiner NORM Løsning / utførelse NEK 420 NEK 410 NEK 400 Div. EMC EN EN EN NEK439 Lavspenningsanlegg L.S-direktivet / EMC-div. Utstyr Maskindirektivet Maskiner 2 2

3 Hva skal til for å etterkomme tavlenormen? Kunnskap Forståelse Meninger 3 3

4 NEK EN Problemstilling Begrenset omfang / gyldighet Gråsone mellom TTA og PTTA Gråsone mellom PTTA og andre tavler Omfatter ikke styretavler Økende antall tavler har ikke dokumentert sikkerhetsnivå Del 1 Både generell norm for alle tavler og produktnorm for TTA/PTTA tavler 4 4

5 Ny tavlenorm NEK EN Hovedendringer NY, tydeligere og enklere dokumentstruktur Lettere tilgjengelig for alle parter Mer brukervennlig Begrepene TTA/PTTA utgår Nye alternative metoder for verifikasjon Delt ansvar for verifikasjon Bredere omfang enn eksisterende norm Gjelder for alle typer tavler Egen guid for konsulenter, eier/bruker (TR) 5 5

6 EN EN TTA PTTA Designverifikasjon Tavlefabrikkanten er ansvarlig for å velge tillatt og egnet verifikasjonsmetode. 6 6

7 NEK EN Omfang Bredere omfang enn NEK EN Gjelder for alle tavler og tavlesystemer Gjelder også for plassbygde tavler Fokuserer ikke på typetest av tavler Introduserer alternative metoder for å verifisere samsvar med sikkerhetskrav Verifikasjonsprøving Sammenligning med prøvet design Vurdering / Beregninger 7 7

8 Ny tavlenorm EN Gjelder for alle typer tavler 8 8

9 EN EN Maskintavler 9 9

10 EN NEK 410 Skipstavler 10 10

11 EN Off-shore tavler 11 11

12 EN NEK 420 Tog / Jernbaneanlegg 12 12

13 EN Tavler i Ex-områder 13 13

14 EN Byggeplasstavler / Kabelskap 14 14

15 61439: serien Hovedstruktur EN serien har 3 typer dokumenter: 1. Guid for spesifisering av tavler: Del 0 (TR) 2. Generelle krav Del 1 3. Produktnormer for forskjellige typer tavler: Tavler for elkraftfordeling og styring: Del 2 (Ny) Fordelingstavler for ikke-sakkyndig betjening Del 3 Tavler for byggeplasser Del 4 Tavler og kabelskap for allmenne forsyningsnett: Del 5 Kanalskinnesystemer: Del 6 ( tidl.del 2) Tavler for marinaer, campingplasser ol. Del 7 Del 0 er en Technical Report (TR) og derfor kun til informasjon

16 Normstruktur Del 0 EN Normstruktur og bruk Guide for spesifisering av tavler Retningslinjer for spesifikasjon Fokus på brukerens krav For beskriver og bruker 16 16

17 «Black Box» / «UTSTYR» Prinsippet er beskrevet i EN Guid for spesifisering Tavleutforming og verifikasjonsprosess Elektrisk system, merkedata Kortslutningsholdfasthet Beskyttelse mot elektrisk sjokk Installasjonsomgivelser Installasjonsmetode Lagring / håndtering / transport Betjeningsarrangementer Vedlikehold og oppgradering Strømføringsevne 17 17

18 Normstruktur Del 1 EN Samling av generelle krav Refererer ikke til noen bestemt tavletype Generelle krav Gjelder aldri alene Krav i Del 1 gjelden kun hvis den aktuelle produktnormen refererer til dem Gjelder for original fabrikkant og tavlebygger 18 18

19 EN Struktur Del 0-7 Guid Generelle krav Produktnormer Forklaring Veiledning Assistanse Hvilke krav i Del1 gjelder Tilleggskrav for aktuell type tavle 19 19

20 EN i Norge? En normsamling ( som NEK 400 ) Inkludere alle deler av EN NEK 439:2013 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer 20 20

21 NEK 439:2013 Utgivelser NEK NEK NEK mars 2013 A NEK NEK NEK Okt B? NEK NEK Nov C 21 21

22 NEK 439 Innhold Gjelder for Del 1 og produktnormene Omfang Normative referanser Termer og definisjoner Symboler og forkortelser Grensesnittkarakteristikker spenning, strøm, frekvens Informasjon Merking, dokumentasjon Driftsforhold Normaldrift, spes. vedlikehold Konstruksjonskrav Materialstyrke, IP-grad,krypstrøm, klaringer, beskyttelseskrav. Funksjonskrav Dielektriske egenskaper, kortslutningsholdfasthet temperatur. Design verifikasjon Test, sammenligning med prøvet design, vurdering / beregning Rutine verifikasjon 22 22

23 NEK 439 Del 1 Generelle krav Del1 Produktnorm 23 23

24 NEK 439 Del 1 1 Omfang Del 1 gjelder for tavler kun hvis spesifisert i aktuell produktnorm Del 1 gjelder ikke alene Del1 Produktnorm 24 24

25 1 Omfang Tavler med merkespenning <1000VAC / 1500V DC Fast monterte tavler Flyttbare tavler Kapslede tavler Åpne tavler Tavler på skip ( + NEK 410) Tavler for jernbane Tavler i ekplosjonsfarlige områder ( + NEK 420) Tavler for husholdningsbruk Tavler for maskiner ( + NEK EN 60204) 25 25

26 4 Symboler og forkortelser 1) I c I cc I cp I cw I n I na I nc I pk I cn I cu I cs Term Kortslutningsstrøm Betinget merkekortslutningsstrøm Forventet kortslutningsstrøm Merkekorttidsstrøm Merkestrøm Merkestrøm for tavlen Merkestrøm for en krets Merkestøtstrøm Nominell bryteevne Ultimat bryteevne Service bryteevne Beskrivelse Overstrøm som følge av en kortslutning på grunn av en feil eller feilaktig kobling i en elektrisk krets Verdi av forventet kortslutningsstrøm som kan tåles i løpet av kortslutningsvernets totale brytetid, definert ved spesifiserte forhold og spesifisert av tavlefabrikanten Strøm som vil opptre når tilførselsledere til kretsen kortsluttes med en leder med ubetydelig impedans så nær ved tavlen som praktisk mulig Effektverdi av den strøm som kan føres over en gitt tid uten skade, definert ved spesifiserte forhold og spesifisert av tavlefabrikanten Strømverdi, spesifisert av tavlefabrikanten, som, med hensyntagen til merkeverdiene for komponentene, deres plassering og bruk, kan føres uten at temperaturstigningen for forskjellige deler av tavlen overstiger spesifiserte grenser under spesielle forhold Merkestrømmen for tavlen er den minste av følgende: summen av merkestrømmene for de innkommende kretsene i tavlen som opererer i parallell den totale strømmen som hovedsamleskinnen er i stand til å fordele i det bestemte tavlearrangementet Merkestrømmen for en krets er angitt av tavlefabrikanten idet det tas hensyn til merkeverdiene for utstyrene i kretsen, deres plassering og anvendelse. Når en krets er belastet med dens merkestrøm og alle andre kretser er ubelastet, skal temperaturstigningen av de forskjellige deler av tavlen ikke overstiger grensene spesifisert i tavlenormen 9.2 Toppverdi av kortslutningsstrøm som kan tåles, definert ved spesifiserte forhold og spesifisert av tavlefabrikanten Verdi for hvor høy bryteevne et vern er testet for å tåle i henhold til EN Verdi for hvor høy bryteevne et vern er testet for å tåle i henhold til EN Verdi for hvor høy bryteevne et vern er testet for å tåle flere ganger på rad i henhold til EN eller EN

27 4 Symboler og forkortelser 2) Term Beskrivelse I 1 I 2 I 4 I 5 U e U i Laveste langtidsstrøm Høyeste langtidsstrøm Laveste kortslutningsstrøm Høyeste kortslutningsstrøm Merkedriftspenning Verdi som garantert ikke skal ha trippet et vern etter 60 minutt Verdi som garantert skal ha trippet et vern etter 60 minutt Verdi som garantert ikke skal ha trippet et vern etter 0,1 sekund Verdi som garantert skal ha trippet et vern etter 0,1 sekund Spenningsverdi, spesifisert av tavlefabrikanten, som, sammen med merkestrømmen for strømkretsen, bestemmer dens anvendelse Effektverdien av spenningsholdfasthet for utstyret eller del av utstyret og som definerer den spesifiserte (langtids)motstandsevne for isolasjonen, spesifisert av tavlefabrikanten. Størrelse på dielektriske prøvespenninger og krav til krypavstander blir valgt ut fra denne verdien. U imp U n RDF SCPD SPD PSC DBO Isolasjonsmerkespenning Merkestøtspenningsholdfasthet Merkespenning Merkesamtidighetsfaktor Kortsluttingsvern Overspenningsvern PSC-Tavler DBO-Tavler Verdi for spenningsholdfasthet som definerer den spesifiserte motstandsevne av isolasjonen mot transiente overspenninger, spesifisert av tavlefabrikanten. Foretrukne verdier for U imp med tanke på overspenningskategori kan finnes i tillegg G i NEK:439. Krav til klareringer i luft blir valgt ut fra denne verdien. Høyeste nominelle verdi av spenning som hovedstrømkretsen(e) av tavlen er beregnet å kobles til, spesifisert av tavlefabrikanten Per unit verdi av merkestrømmen som utgående kurser kan samtidig kontinuerlig belsates og hvor gjensidig termisk påvirkning er tatt hensyn til (short circuit protection device) (surge protective device) Tavler for elkraftfordeling og styring (power switchgear and controlgear assembly) Tavler ment for å betjenes av ordinære personer (Usakkyndig betjening) 27 27

28 5 Grensesnittkarakteristikker 5.1 Generellt 5.2 Merkespenninger Merkespenning ( U n ) Merkedriftspenning ( U e ) Isolasjonsmerkespenning ( U i ) Merkestøtpenningsholdfasthet( U imp ) 5.3 Merkestrømmer Merkestrøm for tavlen ( I na ) Merkestrøm for en krets ( I nc ) Merkestøtstrøm ( I pk ) Merkekorttidsstrøm ( I cw ) Betinget merkekortslutningsstrøm ( I cc ) 5.4 Merkesamtidighetsfaktor (RDF) 5.5 Merkefrekvens (f n ) 5.6 Andre egenskaper 28 28

29 5.2 Merkespenninger Tavlens isolasjonsmerkespenning U i Spenningsverdi som dielektriske prøvespenninger og krypeavstander refererer til U i > U n og U e 29 29

30 5.2 Merkespenninger Tavlens merkestøtspenningsholdfasthet U imp U imp > transiente overspenninger som kan inntreffe Gjelder tavlen og komponenter som inngår Bestemmes av overspenningskategorien Gir føringer for krav til klaringer Se tabell G.1 i Tillegg G 30 30

31 5.2 Merkespenninger Tavlens merkestøtspenningsholdfasthet U imp U n U imp Overspenningskategori IV III II I Ved leveringspunktet Fordelings tavla På belastningsnivå Spes. beskyttet nivå 400V 6 4 2,5 1,5 690V ,5 Hentet fra Tillegg G Tabell G

32 Merkestrømmer kortslutning Tavler skal kunne tåle kreftene fra en kortslutning Keftene er termiske og dynamiske Termisk holdbarhet er den oppvarming skinnene kan tåle, f.eks C for Cu Dynamisk holdbarhet er den kraftpåvirkning skinner og skinneholdere kan tåle DS/EN Hans-Petter : Nybakk

33 5.3 Merkestrømmer Merkestøtstrøm I pk Toppverdi av kortslutningsstrøm som kan tåles ved spesifiserte forhold og spesifisert av tavlefabrikanten. Største tillatte kortslutningsstrøm mht dynamisk påvirkning. Ipk > støtverdien av forventet kortslutningsstrøm 33 33

34 5.3 Merkestrømmer Merkekorttidsstrøm I cw Effektivverdien av den korttids strøm som kan tåles ved spesifiserte forhold, definert vha strøm og tid, oppgitt av tavefabrikantenuten. Største tillatte kortidsstrøm mht termisk påvirkning Icw> effektivverdien av forventet kortslutningsstrøm 34 34

35 5.3 Merkestrømmer Betinget merkekortslutningsstrøm I cc Verdi av forventet kortslutningsstrøm som kan tåles i løpet av kortslutningsvernets brytetid, spesifisert av tavlefabrikanten. Viktigste karakteristiske egenskap for en tavle Icc> effektivverdien av forventet kortslutningsstrøm for en varighet begrenset av utkoblingstiden til kortslutningsvernet som beskytter tavlen

36 5.4 Merkesamtidighetsfaktor 5.4 Merkesamtidighetsfaktor RDF Kan angis for grupper av kretser hele tavlen Gjelder for tavlen i drift ved merkestrøm (I na ) 36 36

37 5.4 Merkesamtidighetsfaktor 5.4 Merkesamtidighetsfaktor RDF En «pr. unit verdi» av merkestrømmen som utgående kretser kan belastes kontinuerlig og samtidig med hensyn til gjensidig termisk påvirkning. Sum I nc x RDF > SumLast Se Tillegg E med forklaring og eksempler 37 37

38 Tillegg E (UTDRAG) Merkesamtidighetsfaktor RDF angis av tavlefabrikanten RDF spesifiserer de gjennomsnitlige belastnings- forhold som som tavlen er utformet for RDF bekrefter den prosenvise verdien av I nc som alle kurser kan belastes med kontinuerlig og samtidig Hvis sum I nc for kurser i drift med RDF er større enn merkestrøm for tilførselen, gjelder RDF for en hvilken som helst kombinasjon av kurser som anvendes for fordeling av tilgangsstrømmen Se eksempler Fig E1-E

39 6.1 Identifikasjonsmerking Synlig, leselig og varig skilt a)tavlefabrikantens navn b)typebetegnelse, identifiksjonsnummer for innhenting av informasjon c)mulighet for identifikasjon av fabrikasjonsdato d)nek 439-X ( navn på produktnorm ) 39 39

40 6.2.1 Informasjon Alle grensekarakteritikker i avsn.5, som er relevant, skal finnes i tavlefabrikantens tekniske dokumentasjon som er er levert med tavlen Merkespenningen for tavlen (U n ) Merkedriftsspenning for en krets (U e ) Merkestøtspenningsholdfasthet (U imp ) Isolasjonsmerkespenning (U i ) Merkestrøm for tavlen (I na ) Merkestrøm for hver krets (I nc ) Merkestøtstrøm (I pk ) Merkekorttidsstrøm (I cw ) Betinget merkekorttidsstrøm (I cc ) Merkefrekvens (f n ) Merkesamtidighetsfaktor(er) (RDF) Spesielle driftsforhold Mekanisk støtbeskyttelse Kortslutningsholdfasthet og type kortslutningsvern Tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk Utvendige dimensjoner Vekt, når denne overstiger 30kg 40 40

41 Opplysninger om eltavle i.h.til NEK og NEK EN Tavle Nr. / Betegnelse: Konstruksjonsnorm: Sakkyndig betjening NEK EN Usakkyndig betjening NEK EN Maskintavle NEK EN Annet Strømart (forsyning): V..Hz Merkestrøm: In.A Merkespenning: Un.V Informasjon om tavlen Merkedriftspenning Krets Ue.V Hjelpekrets Ue.V Isolasjonsmerkespenning: Hovedkrets Ui.V Hjelpekrets Ui.V Merkestøtspenningsholdfasthet: Hovedkrets Uimp.kV Hjelpekrets Uimp.kV Merkesamtidighetsfaktor RDF.. Kortslutningsdata: Alt.1 ( kortslutningsvern montert i tavlen ) Maksimal forventet kortslutningsstrøm Ikmaks.kA Effektbryter Fabr.: Type: Merkestrøm In.A Innstilling overbelastningsvern Ir.A Forsinkelse overbelastningsvern tr.s Innstilling kortslutningvern, uforsinket Ii.kA Innstilling kortslutningvern, forsinket Isd.kA Forsinkelse kortslutningsven tsd.s Bryteevne Ics / Icu.kA Gjennomsluppet energi Forutsatt minste kortslutningsstrøm Ikmin.kA Alt.2 (kortslutningsvern montert foran tavlen) a) Merkekorttidsholdestrøm Icw.kA, s Merkestøtstrøm Ipk.kA b) Betinget merkekortslutningsstrøm Icc.kA Kortslutningsvernets karekeristiske data: Kapslingsklasse: Ytre kapsling Betjeningsflate Systemjording: Ytterligere tekniske data: Se teknisk dokumentasjon 41 IP. IP.. 41

42 7 Driftsforhold Omgivelsestemperatur C Atmosfæriske forhold Forurensningsgrad ( 1,2,3 eller 4 ) Høyde over havet Særlige driftsforhold -EMC -Avvikende omgivelsestemp. -Vibrasjon -Tung luftforurensing -osv

43 7.1.1 Omgivelsestemperatur Normal omgivelsestemp. inne: -Max +40 C -Gjennomsnittsverdi 24t: +35 C -Nedre grense: -5 C 43 43

44 7.1.1 Omgivelsestemperatur Normal omgivelsestemp. ute: -Max +40 C -Gjennomsnittsverdi 24t: +35 C -Nedre grense: -25 C -50 C (arktisk) 44 44

45 7.1.3 Forurensningsgrad...for vurdering av klaringer og krypeavstander er følgende nivåer definert Forurensninggrad Definisjon 1 Ingen forurensning som kan ha inflytelse 2 Bare ikke-ledende forurensning. Kan forekomme forbigående ledeevne pga kondensering 3 Ledende forurensning forekommer. Ikke-ledende forurensing forekommer, som kan bli ledende ved kondensering. 4 Kontinuerlig ledningsevne forekommer pga ledende støv, regn eller andre våte forhold. Hvis ikke annet er spesifiser, gjelder forurensningsgrad 3 for industrielle tavler

46 8. Konstruksjonsmessige krav 8.1 Styrke av materialer og deler 8.2 Beskyttelsesgrad som git av tavlens kapsling 8.3 Klaringer og krypeavstander 8.4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk 8.5 Innbygging av koblingsutstyr og komponenter 8.6 Interne elektriske kretser og forbindelser 8.7 Kjøling 8.8 Koblingsklemmer for eksterne ledere 46 46

47 8.3 Klaringer / Krypeavstander Merkestøtspenningsholdfasthet U imp er dimensjonerende for minste klaring Isolasjonsmerkespenning U i er dimensjonerende for minste krypeavstand. Gjelder Fase Fase, Fase N, Fase- PE, N-PE 47 47

48 8.3.3 Krypeavstander Krypeastander skal aldri være mindre enn tilhørende minste klaring. Krypeastander skal stå i forhold til forurensingdgrad og tilhørende materialgruppe ved isolasjonsmerkespenning gitt i Tabell

49 8.4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Generelt Grunnleggende beskyttelse Beskyttelse ved feil Beskyttelse ved total isolasjon Begrensning av kontinuerlig berøringsstrøm Betjenings- og driftsforhold 49 49

50 8.4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Endring Ny terminologi Beskyttelse mot direkte og indirekte berøring erstattes av Grunnleggende beskyttelse Beskyttelse ved feil 50 50

51 8.4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Grunnleggende beskyttelse Beregnet for hindre direkte berøring Fullstendig isolasjon vha isolerende materialer Fjernes kun ved ødeleggelse Avskjerminger eller kapsling Min. IPXXB Tavletopp < 1,6m høyde, min. IPXXD Mulig å fjerne avskjermingen a) med mekanisk hjelpemiddel, eller... b) etter frakobling (menisk forrigling), eller... c) mellomliggende avskjerming min.ipxxb kun kan fjernes vha mekanisk hjelpemiddel

52 8.4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Beskyttelse ved feil Beskyttelsestiltak iht EN (NEK400) Særskilte tiltak for anlegg som eks. jernbane og skip Det skal være lagt til rette for automatisk utkobling av strømtilførselen for a) beskyttelse mot konsekveksen av feil inne i tavla b) beskyttelse mot konsekvensen av feil i eksterne kretser som forsynes av tavla 52 52

53 8.4.4 Beskyttelse ved total isolasjon a) Dobbelt isolert kapsling b) Kapsling ikke gjennomtrengt av ledende deler c) Beskyttelsesgrad min. IP2XC d) Utsatte deler ikke tilknyttet beskytteseskrets e) Hvis dør kan åpnes uten nøkkel/verktø, skal det være en isolerstoff avskjerming som gir beskyttelse mot tilfeldig berøring 53 53

54 8.6 Interne elektriske kretser og forbindelser Hovedstrømkretser Hjelpestrømkretser Uisolerte og isolerte ledere Valg og installasjon av ubeskyttede spenningsførend ledere Identifikasjon av hoved- og hjelpestrømkretser Identifikajon av PE og N-leder 54 54

55 8.6.1 Hovedstrømkrets i tavlen (1) Samleskinnene skal anordnes slik at en intern kortslutning ikke kan forventes under normale driftsforhold. Med mindre annet er oppgitt, skal de dimensjoneres i overenstemmelse med opplysninger vedr. kortslutningsfastheten og utføres slik at de minst kan tåle kortslutningspåkjenningene slik de er begrenset av beskyttelsesutstyret på tilførselssiden av skinnessystemet

56 8.6.1 Hovedstrømkrets i tavlen (1) Skinnens merkestøtstrøm I pk og merkekortidsstrøm I cw kan velges i.h.til redusert kortslutningsstrøm etter inntaksbryteren. I cw I pk I cp Ikmax 56 56

57 8.6.1 Hovedstrømkrets i tavlen (1) Bryteevne I cs eller I cu velges i.h.til forventet kortslutningsstrøm på bryterens tilgangsklemmer, I cp I cp Ikmax 57 57

58 8.6.1 Hovedstrømkrets i tavlen (2)...innenfor en seksjon Innenfor en seksjon kan lederne, (inkl. fordelingsskinne) mellom hovedskinnene og forsyningssiden av funksjonsenheten dimensjoneres ut fra de reduserte kortslutningspåkjenninger som forekommer ved en kortslutning på belastningssiden av de respektive vern i hver funksjonsenhet. Dette gjelde også for komponenter som inngår i disse enheter. Det forutsettes at lederne er lagt opp slik at det under normale driftsforhold bare ikke kan forventes at det skal inntreffe en intern kortslutning

59 8.6.1 Hovedstrømkrets i tavlen (2)...innenfor en seksjon Skinnens merkestøtstrøm I pk, merkekortidsstrøm I cw og maks gjennomsluppet energi I 2 t velges i.h.til avgangsvernets gjennomsluppet energi I 2 t og peak-strøm I D ved forventet kortslutning nær vernets avgangsklemmer I c I pk, I cw, I 2 t Ikmax 59 59

60 8.6.1 Hovedstrømkrets i tavlen (2)...innenfor en seksjon Bryteevne I cu eller I cs velges i.h.til redusert kortslutningsstrøm etter inntaksbryteren. Dokumentert back-up I c Ikmax 60 60

61 9 Funksjonskrav 9.1 Dielektriske egenskaper 9.2 Temperaturstigningsgrenser 9.3 Kortslutningsbeskyttelse / holdfasthet 9.4 EMC 61 61

62 9.1.1 Generellt Midlertidige overspenninger Transiente overspenninger Spenningsholdfasthet Støtspenningsholdfasthet Tavlen skal motså verdiene i Tabel 8 AC Tabel 9 DC Klaringer skal motstå prøvespenning i Tabel 10 U i > U e U imp > verdiene i Tillegg G (overspenningskategori) 62 62

63 9.1.2 / Spenningsholdfasthet Tabell 8 Hovedstrøm (10.9.2) Isolasjonsmerkespenning Ui (fase-fase, AC/DC V Dielektrisk Prøvespenning AC V Dielektrisk Prøvespenning DC V Ui < < Ui < < Ui < < Ui < < Ui < < Ui < Tabell 9 Styrestrøm (10.9.2) Isolasjonsmerkespenning Ui (fase-fase) V Ui < < Ui < < Ui Dielektrisk prøvespenning AC V Ui min

64 9.2 Temperaturstigningsgrenser Temperaturstignings grenser i Tabel 6 gjelder for gjennomsnittlig omgivelsestemperaturer < 35 C og skal ikke overskrides når tavler blir verifisert iht

65 9.2 Temperaturstigningsgrenser Temperaturstigning for en komponent eller del av tavlen er forskjellen mellom målt temperatur på komponenten under drift og omgivelsestemperaturen utenfor tavlen. K = t komp - t omgivelse 65 65

66 9.2 Temperaturstigningsgrenser Tabell 6 - Temperaturstigningsgrenser Komponenter: se tekn.data Koblingsklemmer: 70 K Betjeningsdeler -metall: 15K -isolerstoff: 25K Ytre kapsling / deksler -metall: 30K -isolerstoff: 40K +10K hvis ikke berøring under drift 66 66

67 9.3.2 Informasjon vedr. kortslutningsholdfasthet Tavlens kortslutningsvern inne i tavlen Følgende skal spesifiseres av tavlefabrikanten : - Icp, høyeste tillatte verdi av forventet kortslutningsstrøm på inngangsklemmene. - Vernets karakteristiske egenskaper. Merkestrøm Bryteevne Strømbegrensning I²t Tidsforsinkelse - I cc > I kmaks 67 67

68 9.3.2 Informasjon vedr. kortslutningsholdfasthet Tavlens kortslutningsvern utefor tavlen Følgende skal spesifiseres av tavlefabrikanten: a) Icw, Ipk (merke-korttidsstrøm /-støtstrøm) b) Icc (betinget merkekortlutningsstrøm) Ved alt. b) skal oppgis de karakteristiske egenskapene for kortslutningsvernet som er nødvendig for beskyttelse av tavla

69 9.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) For EMC relaterte ytelseskrav, se J.9.4 i Tillegg J 69 69

70 Tillegg J To sett omgivelsesforhold defineres a) Omgivelse A NEK EN og4, NEK EN Kl.A Industri Induktive laster Høye magnetfelt b) Omgivelse B NEK EN og 3, NEK EN Kl.B Bolig, btikk, kontor Utendørs lokaliseringer Lett industri, lager Omgivelse skal angis av tavlefabrklanten 70 70

71 Design verifikasjon 10.1 Generelt Hva er «designverifikasjon»? Designverifikasjon er ment å verifisere samsvar av utformingen av en tavle eller et tavlesystem med kravene i denne normserien. Hva med systemer prøvet etter NEK EN60439? Hvor prøver på Tavlen har blitt utført i samsvar med NEK EN før publikasjon av den relevante produktnormen i NEK 439, og hvor prøveresultatene tilfredstiller kravene i NEK 439, er det ikke nødvendig å verifisere disse kravene på nytt 71 71

72 EN 439 Delt verifikasjonsansvar Oprinnelig fabrikkant Leverandør av skap / tavlesystemer Ansvarlig for den opprinnnelige design verifikasjon Tavlefabrikkant Tavlebygger som bruker dokumenterte tavlesystemer, skap eller kapslinger Ansvarlig for den komplette ferdige tavle Ansvarlig for designverifikasjon av egne løsninger. Alltid ansvarlig for rutineverifikasjonen

73 EN 439 Designverifikasjon Original fabrikant Tavlebygger Verifikasjon Rutineverifikasjon Tavlebygger

74 Designverifikasjon Involverte parter Konsulent Tavlebygger Opprinnelig fabrikkant Spesifisere egnet tavleløning som dekker kundens behov. Kontrollere leveransens samsvar med beskrivelsen. Bygge tavla iht spesifikasjon Design verifikasjon Rutine verifikasjon Leverandør av system/skap og designregler iht Designverifikasjon Designregler Sluttbruker Forespørre på verifisert tavle Gi opplysninger om lokale forhold og behov. Be om dokumentert rutineverifikasjon 74 74

75 Designverifikasjon Dokumentert system Komponenter + Designverifikasjon Dimensjonering Designverifikasjon Nettforhold Rutineverifikasjon Kundekrav 75 75

76 Designverifikasjon Dokumentert skap EN Komponenter + Designverifikasjon Dimensjonering Designverifikasjon Nettforhold Rutineverifikasjon Kundekrav 76 76

77 Designverifikasjon 3 Kapsling/stativ Komponenter + Dimensjonering Nettforhold Kundekrav Full designverifikasjon Rutineverifikasjon 77 77

78 10.1 Design verifikasjon NEK Konstruksjon 10.2 Styrke av materialer og deler; 10.3 Kapslingsgrad; 10.4 Klaringer og krypeavstander; 10.5 Beskyttelse mot elektrisk sjokk og integritet av beskyttelseskretser; 10.6 Innkorporering av koblingsapparater og komponenter; 10.7 Interne elektriske kretser og forbindelser; 10.8 Koblingsklemmer for eksterne ledere. Bestemt av systemet Egenskaper 10.9 Dielektriske egenskaper; Temperaturstigning; Kortslutningsholdfasthet; Elektromagnetisk kompatibilitet; Mekanisk funksjon. Tilpasses prosjektet 78 78

79 10 Design verifikasjon Nye alternative metoder for verifikasjon har kommet til (men gjelder ikke for alle typer tavler) Metoder for verifikasjon av temperaturstigning og kortslutningstester er differensiert Tavlebygger er ansvarlig for å velge egnet og tillatt verifikasjonsmetode Dataer, beregninger, sammenligninger skal samles i en verifikasjonsrapport

80 10.1 Designverifikasjon Alternative metoder Design verifikasjon Vurdering/ Beregning Sammenligning med ref.design Prøving / Test Se Tillegg D 80 80

81 10.1 Designverifikasjon Tillegg D 1) Nr. Tema Avsnitt Test Sammenligning med ref.utførelse Vurdering 1 Styrke materialer Motstand mot korrosjon Isolasjonsegenskaper Termisk stabilitet Motstand mot varme og ild pga interne elektriske effekter Motstand mot UV-stråling Løfting Mekanisk støt Merking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei 2 Kapslingenrs beskyttelsesgrad 10.3 Ja Nei Ja 3 Klaringer 10.4 Ja/Ja Måling 4 Krypeavstander 10.4 Ja/Ja Måling 5 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Kontinuitet mellom utsatte deler og beskyttelseskretsen Ja Måling Nei Nei Nei Nei Nei Nei Tavlens effektivitet mot eksterne feil Ja Ja Tabell 13/Beregning Nei 81 81

82 10.1 Designverifikasjon Tillegg D 2) Nr. Tema Avsnitt Test Sammenligning med ref.utførelse Vurdering 6 Innmontering av koblingsutstyr og komponenter 7 Interne elektriske kretser og forbindelser 10.6 Nei Nei Ja Inspeksjon 10.7 Nei Nei Ja Inspeksjon 8 Klemmer for eksterne ledere 10.8 Nei Nei Ja Inspeksjon 9 Dielektriske egenskaper Spenningsholdfasthet Støtspenningsholdfasthet Ja /Ja Tabell 8 Ja Nei Nei Nei Ja 1,5xTab.1 10 Temperaturstigningsgrenser Ja Ja Ja Beregning 11 Kortslutningsholdfasthet Ja Ja Tabell EMC Ja Nei Ja 13 Mekanisk drift Ja /Ja Nei Nei Nei 82 82

83 10.10 Verifikasjon av temperaturstigning Tre metoder for verifikasjon: Test / prøving med belastning Utledning fra lignende varianter Vurdering /Beregning Tavler med ett felt, opp til 630A (kalkulert varmetap ift skapleverandørens data) Tavler med fler felt, opp til og med 1600A (ref. IEC60890) Over 1600A gjelder ikke denne metoden Utfyllende veiledning: se Tillegg O 83 83

84 Tillegg H Belastning kopperledere Tabell H.1 (Utdrag og omregning til omgivelsestemp 40 og 60gr.C Tabell H1 Driftsstrøm og effekttap for kopperledere ved omgivelsestemp 55 C inne i tavlen og ledertemperatur 70 C Enleder kabler i en kabelkanal på en vegg, ført horisontalt. 6 av kablene (2 trefase kretser) kontinuerlig belastet. Max strøm Max strøm Enleder kabler, liggende i fri luft eller på perforert hylle. 6 av kablene (2 trefase kretser) kontinuerlig belastet. Max strøm Max strøm ved 40 C ved 60 C Enleder kabler, forlagt horisontalt med mellomrom i fri luft Tverrsnitt Max strøm ved 40 C ved 60 C ved 40 C 1,5mm ,5mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Max strøm ved 60 C 84 84

85 Tillegg N Belastning kopperskinner Høyde x tykkelse av skinner Tverrsnitts areal avskinner En skinne pr fase To skinner pr fase (avstand = tykkelse av skinner) k3 Drifts-strøm Effekttap pr faseleder Pv k3 Driftsstrøm Effekttap pr faseleder Pv mm mm mm2 A W/m A W/m ,5 1, ,5 1, , ,5 1, ,0 1, , ,5 1, ,4 1, , ,5 1, ,1 1, , ,5 1, ,4 1, , ,1 1, ,0 1, , , ,5 1, , , ,0 1, , , ,0 1, , , ,4 1, , , ,9 1, , , ,4 1, , , ,9 1, , , ,2 1, , , ,0 1, , , ,1 1, , , ,0 1, , , ,7 1, , , ,3 1, , , ,5 1, , , ,6 1, ,5 Tabell N.1 Driftsstrøm og effekttap for blanke skinner ved omgivelsestemp 55 C inne i tavlen og ledertemperatur 70 C 85 85

86 Unntak fra verifikasjon av kortslutningsholdfasthet Icw eller Icc < 10kA Strømbegrensede kortslutningsvern har gjennomsluppet strøm < 17 ka Styrestrømkretser i tavler koblet til Trafoer < 10kVA sek. Un > 110V Trafoer < 1,6 kva sek. Un < 110V og kortslutningsimpedans > 4% 86 86

87 10.11 Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet Tre måter å verifisere kortslutningsholdfasthet Ved sammenligning med testet design, Bruk av sjekkliste Tabell Ved sammenligning med testet design, Beregning i samsvar med Tillegg P samt Ved test Tabell 13 pkt. 6, 8,9 og 10 Note: En kombinasjon av de tre metodene er også tillatt

88 10.11 Verifikasjon av kortslutn.holdfasthet < 10kA > 10kA Ingen krav x Test x Sammenligning ref.design Tillegg P, Tabell 13 x Sammenligning ref.design Sjekkliste Tabel 13 x 88 88

89 Protokoller Designverifikasjon Del Tavlefabrikant skal vedlikeholde en protokoll over alle designverifikasjoner, prøveresultatater, beregninger, sammenligninger, data osv. Normalt ikke tilgjengelig for bruker Skal kunne gjøres tilgjengelig for myndighetene 89 89

90 11 Rutine verifikasjon Verifikasjon har til hensikt å detektere feil i materialer og faglig utførelse, og sikre riktig funksjon av den ferdige tavle

91 11 Rutine verifikasjon Konstruksjon a) Beskyttelsesgrad for kapslinger; b) Klaringer og krypeanstander; c) Beskyttelse mot elektrisk sjokk og integritet av beskyttelseskretser; d) Innlemming av innebygde komponenter; e) Interne elektriske kretser og forbindelser; f) Koblingsklemmer for eksterne ledere; g) Mekanisk funksjon; h) Konstruksjon Ytelse/egenskaper a) Dielektriske egenskaper; b) Ledningsforlegning, driftsmessige ytelser og funksjon 91 91

92 Ytelser Konstruksjon Rutine verifikasjon Sjekkliste Rutineverifikasjon Alternativer Tiltak Utført 11,2 Beskyttelsesgrad for kapsling Visuell sjekk 11,3 Kraringer krypeavstander a K<Tab. 1 Støtspg. prøve b K>Tab. 1 (usikker?) Måling Krypeavstander Tabell 2 Visuell sjekk, måling 11,4 Beskyttelse mot sjokk og integritet av beskyttelsesleder Visuell sjekk, moment 11,5 Innbygde komponenter Visuell sjekk 11,6 Elektriske kretser og forbindelser Momentsjekk 11,7 Klemmer for utgående kabler Visuell sjekk 11,8 Mekanisk funksjon Sjekk betjening, forriglinger,låser 11,9 Dielektriske egenskaper a In< 250A Megge 500V DC b in>250a Spenningsprøve 1s Tab.8 11,10 Ledningsføring, yteevne, funksjon Sjekk ledn.forlegning Funksjonstest 92 92

93 NEK 439 Del 2 Tavler for elkraftfordeling og styring (PSC-tavler ) Del1 Del

94 NEK 439 Del 2 1 Omfang Del 2 er produktnorm for PSC-tavler : Hovedtavler, fordelingstavler og styretavler for sakkyndig bruk. Del 2 inneholder særkrav for disse tavler og bestemmer hvilke krav i Del 1 som skal gjelde. Del1 Del

95 NEK 9 Del 2 1 Omfang 95 95

96 Del Merkesamtidighetsfaktor (RDF) Hvis ikke annet er avtalt vedr. De virkelige laststrømmene, kan den antatte belastningsverdi av avgangene baseres på verdiene i Tabell 101 Antall hovedstrømkretser Antatt belastningsfaktor 2 og 3 0,9 4 og 5 0,8 6,7,8 og 9 0,7 10 og fler 0,

97 Del Innvendig skille i PSC-tavler 1) Typiske arragementer av innvendige skille / seksjonering er beskrevet i Tabell 104 og klassifisert iht Tillegg AA «Form» og høyere grader av beskyttelse skal avklares mellom tavlefabrikant og bruker

98 Lysbyeskade Store skader allerede etter 15ms! 98 98

99 Lysbueskade 99 99

100 Lysbuens ødeleggende krefter 4000 K Pa Temperatur [K] T Maks. trykk og temperatur oppnås ms etter tenning av lysbuen I k eff Trykk [Pa] P 5 ms 15 ms

101 Del Innvendig skille i PSC-tavler 2) Intern oppdeling kan bli brukt for å oppnå en eller fler av følgende forhold mellom funksjonsenheter, separate rom eller kapslede beskyttede områderer: beskyttelse mot faste legemer / partikler min IP 2X beskyttelse mot berøring av farlige deler, min IPXXB Merknad: IP2X dekker IPXXB. Skille kan oppnås vha skillevegger eller barrierer, isolasjon av spenningsførende deler eller den integrerte kapslingen for en komponent, eks. en MCCB. VEILEDNING: I Norge er det ikke vanlig å bruke den integrerte kapslingen av en enhet som skille mellom funksjonsenheter

102 Del Innvendig skille i PSC-tavler 2)

103 Del Innvendig skille i PSC-tavler 3) Tabell 104 Former av innvendige skiller Hovedkriterie Underkriterie Form Ingen indre oppdeling Form1 Skille mellom samleskinner og funksjonsenheter Skille mellom samleskinner og funksjonsenheter. Skille mellom alle funksjonsenheter. Skille mellom koblingsklemmer og funksjonsenheter men ikke mellom klemmer som tilhører andre funksjonsenheter Skille mellom samleskinner og alle funksjonsenheter. Skille mellom alle funksjonsenheter. Skille mellom koblingsklemmer for en funksjonsenhet og andre funksjonsenheter og samleskinner Klemmer ikke adskilt fra samleskonner Klemer adsilt fra samleskinner Klemmer ikke adskilt fra samleskinner Klemmer adskilt fra samleskinner Klemmer i samme rom som funksjonsenheten Klemmer er ikke i samme rom som funksjonsenheten, men i individuelle separate lukkede rom Form 2a Form 2b Form 3a Form 3b Form 4a Form 4b

104 Formkrav Form 1 Ingen separasjon

105 Form 2 Laveste seksjoneringsnivå Skille mellom skinner og funksjonsenheter Effektbrytere Skillebrytere Starterkombinasjoner Gruppe komponenter som hører sammen, eks. aut.sikr

106 Formkrav Form 2a Separasjon av skinner fra funksjonsenheter Terminering trenger ikke separeres fra skinner

107 Formkrav Form 2b Separasjon av skinner fra funksjonsenheter Terminering sammen med funksjonsenheter

108 Form 3 og 4 Høyste seksjoneringsnivå Skille mellom funksjonsenheter Alt. klemmeplasering Sammen med skinner Egen felles seksjon Sammen med funksjonsenheten Egen seksjon

109 Formkrav Form 3a Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter fra hverandre Terminaler trenger ikke separeres fra skinner

110 Formkrav Form 3b Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. Separasjon av terminaler for utgående kabler fra funksjonsenhetene, men ikke fra hverandre

111 Formkrav Form 4a Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. fra hverandre inkludert terminaler for utgående kabler som er en integrert del av funksjonsenheten

112 Formkrav Form 4b Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. fra hverandre. Separasjon av alle terminaler for utgående kabler (også fra hverandre)

113 Annen seksjonering Formkrav iht NEK 439 er ikke formelt relevant i tavlefelt hvor energien fordeles kun med kabel og ikke ved hjelp av uisolerte samleskinner. Hvis man av driftssikkerhetsmessige grunner alikevel ønsker å gruppere komponenter ( som automatsikringer ) i egne seksjoner, må dette beskrives separat og avtales mellom kunde og tavlefabrikkant

114 Annen seksjonering Betegnelsene for Formkrav (eks. Form 4A) er tilstrekkelig for energifordelinger med effektbryteravganger eller motorstarterkombinasjoner i fast, pluggbar eller uttrekkbar utførelse. Seksjonering av komponenter utover dette ( eks. automatsikringer, styringkomponenter ol ) må beskrives i særskilt mht hvordan slike funksjonsenheter ønskes gruppert for å oppnå ønsket beskyttelse og sikkehetsnivå

115 Plassmessig konsekvens Avhengig av seksjoneringsgrad, omfang og utførelse kan formkrav ofte innebære en større tavle, noe det må tas hensyn til når tekniske rom skal bestemmes

116 NEK 439 Del 3 Tavler for ikke-sakkyndig betjening (DBO-tavler) Del1 Del

117 NEK 439 Del 3 1 Omfang Del 3 er produktnorm for DBO-tavler : Sikringsskap og fordelingstavler for ikke sakkyndig bruk Del 3 inneholder særkrav for disse tavler og bestemmer hvilke krav i Del 1 som skal gjelde Del1 Del

118 NEK 439 Del 3 1 Omfang

119 Del 3 1 Omfang Kriterier for DBO-tavler Beregnet for betjening av ikke sakkyndig personell Overstrømsvern for avganger iht. NEK EN , NEK EN , NEK EN 61009, NEK EN og NEK EN Spenning til jord < 300V AC Inc for utgående kurser < 125A Tavlens I na < 250A Kapslet, stasonær Innendørs eller utendørs

120 Del 3 1 Omfang DBOer kan også inneholde styre- og signalkomponenter ifm energidistribusjonen Gjelder for alle DBOer Dedikert for et enkelt anlegg Standisert for salg i større antall like DBOer kan monteers utenfor den opprinnelige fabrikant ( Tavlebygger, Installatør )

121 Del Merkestøtspenningsholdfasthet DBO skal alltid dimensjoneres for overspenningskategori III Tabell G.1 Tillegg G

122 Del Merkesamtidihetsfaktor Hvis ikke annet er avtalt vedr. de virkelige laststrømmene, kan den antatte belastningsverdi av avgangene baseres på verdiene i Tabell 101 Antall hovedstrømkretser Antatt belastningsfaktor 2 og 3 0,8 4 og 5 0,7 6,7,8 og 9 0,6 10 og fler 0,

123 Del Beskyttelse Beskyttelse mot personer, faste legemer og vann: min. IP2XC ( etter installasjon ) Prøvesonde < 2,5mm tykk og 10 cm lang skal ikke nå spenningsførende deler

124 Del Valg av komponenter i DBO Tillegg: Overstrømsvern for avganger iht. IEC , , 61009, og Gjeninnkobling av inntaksbryter som ikke samsvarer med disse normene, skal utføres med verktøy eller nøkkel Alternativt kan skilt henvise til «kontakt sakkyndig»

125 Del Valg av komponenter i DBO NOTE (for Norge ): Overstrømsvern i utgående kurser beregnet for ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar med NEK EN serien; eller NEK EN serien; eller NEK EN ; eller NEK EN såfremt de tilfredsstiller kravene i i EN serien for alle andre prøver enn prøving av strøm-/tid-karakteristikk B, C og D

126 Hva betyr «Samsvar med NEK 439»? Tilstrekkelig styrke og IP-grad Tåle miljø og ytre påvirkning Tilstrekkelig klaringer i luft Tilststrekkelig krypeavstander Tåle aktuelt kortslutningsnivå Tåle aktuelle overspenninger Tåle belastningen uten varmgang Funksjonsenheter velges, dimensjoneres og koordineres iht aktuelle nettforhold Ivareta brukerkrav

127 EN 439 i praksis for tavlefabrikkanten Klarlegg brukerkravene og andre ytre forhold Benytt testede systemer som før Benytt skap iht EN Benytt testede skinner for effektfordeling Benytt tabeller for dimesjonering av ledere og beregning av effekttap. Bli kjendt med krav til klaringer/krypeavstander Etabler system/mal for design verifikasjon Temperaturstigning Kortslutningsforhold Klaringer / krypeavstander Skaffe instrument for dielektrisk spennimngsprøve og måling av jordkontinuitet Opprett ny mal for rutineverifikasjon (sjekkliste/protokoll) Opprett std datablad for opplysninger om tavla Opprette protokoll for verifikasjonsdata

128

Staus NEK 439:2013 Verifikasjon. 2013 Eaton Corporation. All rights reserved Hans-Petter Nybakk.

Staus NEK 439:2013 Verifikasjon. 2013 Eaton Corporation. All rights reserved Hans-Petter Nybakk. Staus NEK 439:2013 Verifikasjon Gammel tavlenorm EN 60439 En norm for TTA og PTTA tavler 2 2 Ny tavlenorm NEK EN 61439 Hovedendringer NY, tydeligere og enklere dokumentstruktur Lettere tilgjengelig for

Detaljer

Økt sikkerhet i tavleanlegg

Økt sikkerhet i tavleanlegg Økt sikkerhet i tavleanlegg Form-krav Seksjonering etter behov Hans-Petter Nybakk Krav til tavler iht EN 61439 Brukerkrav Dokumentasjon Verifikasjon KRAV Utførelse Myndighetskrav 2 2 Hvordan oppnå riktig

Detaljer

Fra EN 60439 til EN 61439

Fra EN 60439 til EN 61439 Fra EN 60439 til EN 61439 Status Struktur Forskjeller fra eksisterende norm Praktisk bruk Hans-Petter Nybakk Hvorfor ny tavlenorm? EN 60439 dekker hovedsakelig kun kraft og fordelingstavler EN 60439 omfatter

Detaljer

Fra EN 60439 til EN 61439

Fra EN 60439 til EN 61439 Fra EN 60439 til EN 61439 Status Struktur Forskjeller fra eksisterende norm Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder for TTA og PTTA tavler 2 2 Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder

Detaljer

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER DOKUMENTASJON VERIFIKASJON PRØVER 1 1 Verifikasjoner / Prøver 8 1 TYPEPRØVER 2 RUTINEPRØVER Tabell 7 beskriver obligatoriske og alternative prøver / verifikasjoner

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2015 Norsk elektroteknisk norm C LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Guide for spesifisering av tavler NEK 439:2013 NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

Ekstra sikkerhet i tavler

Ekstra sikkerhet i tavler T N A V L E F O R N E E G N I Ekstra sikkerhet i tavler Guide for spesifisering av innvendige skiller i tavler (Form) et temahefte fra Tavleforeningen Forfatter: Hans-Petter Nybakk Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439 NK17D Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439 Eirik Selvik Formann NK17D 2010-04-16 NEK EN 60439 Fases ut Erstattes av NEK EN 61439 NEK EN 61439 Ny tavlenorm Erstatter NEK EN 60439 Ny struktur Bredere

Detaljer

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler?

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Typetestet tavle-* system ihht NEK EN 60 439 Verifisere / bevise like godt som.. IKKE typetestet tavle/skap * Utføres av Systemleverandør

Detaljer

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1. Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm A LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Low-voltage switchgear and controlgear assemblies NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

26.mai.2008. Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler

26.mai.2008. Krav til tavler. Velkommen! Hans-Petter Nybakk. Krav til tavler 26.mai.2008 Velkommen! 1 Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D 2 Velkommen til 3 Tavlebransjen..en viktig utstyrsleverandør til Elentreprenører Industri

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

Temperaturstigning i tavler

Temperaturstigning i tavler Temperaturstigning i tavler Guide for verifikasjon av temperaturstiging i tavler - et temahefte fra Tavleforeningen Forfattere: Per Rapstad Hans-Petter Nybakk Versjon 1.0 Innholdfortegnelse Forord... 2

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Tavleforum Ålesund 23.10.2008

Tavleforum Ålesund 23.10.2008 Tavleforum Ålesund 23.10.2008 Krav til skipstavler NEK 410 Installasjoner og utstyr om bord i skip og fartøyer Sjefingeniør Terje M. Wold Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskrift om maritime

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4

Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 Tekniske data, NZM 1, 2, 3, 4 PN1/N1, PN2/N2, PN3/N3, N4 PN1/N1 PN2/N2 PN3/N3 N4 160 A maks. 250 A maks. 630 A maks. 1600 A maks. Bryterfrakobling: Støtspenningsholdfasthet U imp Hovedkontakter V 6000

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm B LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Norsk oversettelse av NEK EN 61439-4, -5, -6 og NEK IEC/TS 61439-7 NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Retningslinjer for prosjektering og bygging av elkraftfordelinger iht EN 61439

Retningslinjer for prosjektering og bygging av elkraftfordelinger iht EN 61439 1 Formålet med denne veiledningen er å vise de enkelte trinn for planlegging, installasjon og dokumentasjon av en lavspenning fordelingstavle. Rekkefølge er anvist med henvisning til de relevante deler

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-2

Grensesnitt iht. IEC 61439-2 -sikringsskap NY Grensesnitt iht. IEC 61439-2 Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 65 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 6 skapstørrelser, rasteravstand 150 mm EMC-godkjent

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft NEK EN 50119:2013 Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900 Lansering 22. mai 2014 Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft 1 Målet med standarden er Gjelder for kontaktledningsanlegg ved

Detaljer

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs Tekniske data - bryteevne for MS116/ MS116 Sertifikater og godkjenninger culus CCC GOST GOST-FIRE BV GL LR DNV ABS RMRS CE culus CCC GOST GOST-FIRE GL LR ABS CE Elektromagnetisk tripp som multippler av

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

"Tavlesjekken" COWI presentasjon

Tavlesjekken COWI presentasjon "Tavlesjekken" 1 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten er utviklet i den hensikt å være statusrapport for tavlenes tillstand i byggherrens internkontrolldokumentasjon 2 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Sjekkliste for tilstandskontroll/-vurdering av Eltavler Tavlesjekken Veiledning

Sjekkliste for tilstandskontroll/-vurdering av Eltavler Tavlesjekken Veiledning Sjekkliste for tilstandskontroll/-vurdering av Eltavler Tavlesjekken Veiledning Formålet med Tavlesjekken : Tilstandskontrollen har til formål å utarbeide en statusrapport for tavlenes driftssikkerhet

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private Title Rolls-Royce - Arial 28pt Marine Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva DNVs regler er basert på følgende: IEC 60439-1 IEC 60092-302 SOLAS

Detaljer

WA Modulært gulvskap system, IP54

WA Modulært gulvskap system, IP54 WA Modulært gulvskap system, IP54 WA modulært gulvskap system, IP54 rask, enkel montasje for optimal kombinasjon av moduler W serien laget av Striebel & John har bevist sin verdi som tavlesystem gjennom

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

Tavlemontørfaget. Hans-Petter Nybakk. hpn@tavleforeningen.no Tlf.: 90532466. Faglig leder. 2015 Norsk Eltavleforening.

Tavlemontørfaget. Hans-Petter Nybakk. hpn@tavleforeningen.no Tlf.: 90532466. Faglig leder. 2015 Norsk Eltavleforening. Tavlemontørfaget Hans-Petter Nybakk Faglig leder hpn@tavleforeningen.no Tlf.: 90532466 Hjertet i elektriske anlegg Elsikkerheten sitter i tavlene! 22 Elektrotavlens funksjoner Distribuerer Kobler Beskytter

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystemer For enkelte anlegg er det store besparelser å oppnå dersom en kan oppgradere

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Per Vidar Johannesen November, 2007 Wärtsilä Bakgrunn -Relativt få ulykker men med alvorlig resultat -Død og alvorlige brannskader -Store materielle skader Bakgrunn

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Systembeskrivelse - Techno Module

Systembeskrivelse - Techno Module Systembeskrivelse - Techno Module Techno Module er et moderne, patentert modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Techno Module er det originale, 200 mm modul designet og er enkelt

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 Side 1 av 6 Formål Det skal foretaes korrekt montasje av kabelfordelingsskap. Innhold 1. Sjekk planlagt

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser Dimensjonering av elektriske kurser Utarbeidet av: Arne Gylseth 1 Forskjellig regelverk like prinsipper For bygningsinstallasjoner så gjelder NEK400:2014 som dimensjoneringsnorm. For elektriske installasjoner

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 2 Bygg 4

F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 2 Bygg 4 F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå Bygg 4 FORDELING: +810=433.B0.401 (AF-4) PLASSERING: 407 FORDELINGS- SYSTEM: TN-S SPENNING: 400 V MERKESTRØM: 15 A FREKVENS: 50 Hz KAPSLING: IPXC FEILSTRØMMER

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens Prosjektering av UPS anlegg Arne Leif Strømsnes Siemens Anleggs typer OL på Lillehammer 92 (CBS) Hydro anleggene. Statoil anleggene Sykehus Strømmens form Formfaktor og krestfaktor Fra IEC 60947-2 Nødstrøm

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen

Når gjelder EN 60 204? Stein Kristiansen Når gjelder EN 60 204? Direktiver Retter seg mot myndighetene i de respektive land Disse forplikter seg til å innføre nasjonale lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i direktivene. Hvilke maskindirektiver

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap.

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap. Energy & Automation Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap Energiforsyning Ny generasjon sikringslister Sikringslister type SL er bygget og

Detaljer