Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34"

Transkript

1 1 Sameiet Badebakken 2-34 Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning, regnskap for 2014 og budsjett for Inkludert i sameiets årsberetning er oversikt over avtaler som sameiet har, vedlikeholdsplan 2014 rapport for alle utførte oppgaver og vedlikeholdsplan 2015 forslag til oppgaver for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Badebakken 2-34 det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? I henhold til sameiet Badebakken 2-34 s vedtekter 6 har alle sameiere rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Badebakken 2-34 Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Badebakken 2-34 avholdes onsdag 22. april 2015 kl i BI. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR 2014 INKLUDERT VEDLIKEHOLDSPLAN ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår at underskudd dekkes ved overføring fra egenkapital. 4. VALG AV REVISOR 5. VEDLIKEHOLDSPLAN STYREHONORAR 7. BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG a. Endre 5 b. Endre 9 c. Endre 11 d. Endre 21 e. Ny 23 Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. Innkomne forslag er fra styret. Ingen mottatte forslag fra seksjonseiere. 9. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité Oslo Styret i Sameiet Badebakken 2-34 Mette Gregoriussen/s/ Berit T Heier /s/ John Martin Hov/s/ Ellen Hoel Stabell/s/ Berit Karin Rio Wangen/s/

3 3 Sameiet Badebakken 2-34 ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET VALGT FOR: Leder Mette Gregoriussen Styremedlem Berit T Heier Styremedlem John Martin Hov Styremedlem Ellen Hoel Stabell Styremedlem Berit Karin Rio Wangen Varamedlem Inger-Lise Hansen Varamedlem Helga Margaret Nystad Ottesen Varamedlem Joakim Myren Svendsen Valgkomiteen velges for 1 år. Amund Bergan Svein Hauge Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 4 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Sameiet Badebakken 2-34 Sameiet består av 259 seksjoner og en forretningsseksjon (Badebakken barnehage). Sameiet Badebakken 2-34 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune med følgende adresse: Badebakken 2-34 Gårdsnummer 57 og bruksnummer 400 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet Badebakken 2-34 har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor for 2014 er Ernst & Young AS. Styrets arbeid 2014

4 4 Sameiet Badebakken 2-34 Styret i Sameiet Badebakken 2-34 hadde sitt konstituerende styremøte Styret har gjennomført 13 styremøter og 10 leverandørmøter/befaringer. Styret har i 2014 behandlet 119 store og små saker. Av disse sakene er 96 saker utført og 23 saker pågår. Styret har i 2014 utarbeidet 9 informasjonsskriv for løpende informasjon om styrets arbeid. Det ble lagt ut 70 nyheter på Styrets arbeid er basert på informasjonsskriv, styreprotokoller og nyheter fra Avtaler og leverandøroversikt Styret har sikret oversikt over alle avtaler sameiet har med leverandører og avtalene er samlet i en perm på vaktmesterkontoret. Oversikten på neste side viser oversikt over leverandører, hva de leverer og når avtalen er etablert/oppdatert. Styret har reforhandlet flere avtaler og det er inngått flere nye avtaler. Nedenfor beskrives saker som styret har jobbet med i 2014; Uteområder lys, gjennomgang, grøntområder, rullesten, avfallssiloer Ekstra lysmaster er satt opp ved avfallssiloene ved 18 og ved nedgangen til parkeringsplassen. Det er etablert en hagekomité som skal ha ansvar for blomster i uteområdene mer informasjon finnes under Nyheter på I gjennomgangen i nr. 20 er det lagt på belegg og skjøtene er limt med dobbeltsidig tape. Skillevegg er malt av seniorene. Fuktighet er en av de største truslene for en bygning. I et hus som er i bruk, vil det alltid være luftfuktighet som skal ut. I tillegg vil det alltid komme noe nedbør på huset utvendig. Hvis denne fuktigheten ikke fordamper, vil det føre til råte i treverk og skader på murveggene. Klatrevillvinen ble derfor fjernet fordi den kan skade veggene. Avfallssiloer ble rengjort i september. Avfallssiloer med restavfall vil heretter bli rengjort 2 ganger pr. år. Styret har inngått avtale med renholdsfirma. Sameiet har ikke hatt en gartneravtale siden 2010/2011. Styret har inngått gartneravtale. I tillegg inngikk styret en avtale for å «nullstille» grøntområdet vårt. I nullstillingen inngikk rydding i buskene utenfor nr. 2, plante tre utenfor 18, plante hortensiaer på gressplen ved 8 og 16, fjerne 3-5 trær mot Kristoffer Aamots gate og beskjære trær og busker samme sted. I tillegg ble busker utenfor 16 og 12 fjernet og erstattet med gress. Alle trær er beskåret. Planting av trær (tre utenfor 18, hortensiaer på gressplen ved 8 og 16) vil bli gjort til våren. Fra 2015 vil vår gartner beskjære hekker, fjerne løv og ugress samt gjødsle. Alle rullesteinene, som ble lagt i 3 hauger under dugnaden er nå fjernet. Området rundt parkeringsplassen er ryddet.

5 5 Sameiet Badebakken 2-34 OVERSIKT OVER AVTALER* - SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 LEVERANDØR TJENESTE DATO INNGÅTT OG TYPE AVTALE OBOS EIENDOMSFORVALTNING FORRETNINGSFØRER Inngått løpende - jobber med oppdatering GJENSIDIGE FORSIKRING AS FORSIKRING Inngått løpende ERNST & YOUNG REVISOR Ingen skriftlig avtale, muntlig avtale over flere år GET LEVERANSE AV DIGITAL-TV Inngått , jobber med oppdatering/ny leverandør REN PLUSS RENGJØRING/BONING NY AVTALE signert løpende STIL MATTEUTLEIE UTLEIE MATTER NY AVTALE signert løpende HOFF TRANSPORT AS VASK AV AVFALLSSILOER/BYTTE AV SEKK NY AVTALE signert løpende VAKTMESTERTJENESTEN AS VAKTMESTER Inngått til og med , jobber med oppdatering BYGG & ENERGI SYSTEMER (BES) AS GARASJEPORT/BRANNPORTER NY AVTALE signert løpende SMART SECURITY AS BOMILJØVAKT SERVICE NY AVTALE signert løpende ALFA OLIS GASS & VVS AS GASSPEISER/PROPANTANKER/LEDNINGER NY AVTALE signert løpende FLO GAS LEIE/KONTROLL-TANKER/LEVERING-GASS NY AVTALE signert løpende BRAMO GLASS OG KLIMA AS RØYKLUKER Fornyet løpende RYEN VVS VANNSLANGER I GARASJEN NY AVTALE signert løpende TIME PARK PARKERING Inngått til og med ANTICIMEX AS SKADEDYRKONTROLL Inngått , Oppdatert informasjon løpende VAKTMESTERTJENESTEN AS GARTNER/UTEOMRÅDER NY AVTALE signert løpende VAKTMESTERTJENESTEN AS TILLUFTSVIFTER/AVTREKKSVIFTER-GARASJE NY AVTALE signert løpende SCHINDLER STAHL HEISER AS HEIS SERVICE Reforhandlet gjelder for 2015 SCHNEIDER-ELELCTRIC NØDLYS NY AVTALE signert løpende ESMI BRANNALARMANLEGGET , Oppdatert informasjon løpende SECURINET AS BRANNALARM LINJE Inngått løpende NOKAS AS ALARM - HEIS/BRANNALARMANLEGGET NY AVTALE signert løpende Oppdatert: *Oversikten viser ikke abonnementer eller kommunale tjenester

6 6 Sameiet Badebakken 2-34 Bygninger beslag, lekkasjer, ventiler, dører To branndører er byttet i garasjen. Brannporter og garasjeport er vedlikeholdt i henhold til avtale. Ventildeksler mot Kristoffer Aamodts vei er ikke beregnet til utvendig bruk. Noen av ventilene har begynt å sprekke og flere boenheter har fått vannlekkasje i ventil og rom. Deksler er kjøpt inn for alle ventiler (ca. 350), og de er montert der det har vært lekkasje. Resten av dekslene vil bli satt opp senere. Lekkasje utenfor 16 til garasjen er fikset og det er lagt nye beslag langs gressplenen. Kloakk lekkasje i garasjen mellom 12 og 14 er reparert. De fargede veggene ved inngangene i småblokkene er erstattet med vedlikeholdsfrie metallplater med den opprinnelige fargen. Dugnad Som vanlig ble det gjennomført dugnad i begynnelsen av mai. Trass i øsende regn var det godt oppmøte. Følgende ble utført: - blomster i kassene foran inngangene - rydde i garasjen, - fjerne klatrevillvin oppover treverket, - fjerne stener under hekker, - renset flere av slukene (vann fra takrenner) - rense rister foran inngangene og - raket og luket i bed/gressplener Sittegruppene ble oljet og hullene på parkeringsplass/inngang garasjen ble asfaltert senere da været gjorde dette mulig. HMS/Internkontroll, nødlys, brannsikring I henhold til helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS) er det krav om et dokumentert HMS system i sameier. HMS oppgaver har stort sett blitt utført i Badebakken siden 2001, men HMS har ikke vært dokumentert på en strukturert måte. HMS systemet er utarbeidet, oppdateres løpende og ligger på Det er også krav om at styret skal gjennomføre en risikovurdering av sameiet og dette er utført og finnes også på I forbindelse med dette arbeidet ble det avdekket krav til oppgaver som ikke var utført; propantankene var ikke registrert hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, ledningene til gasspeisene var ikke kontrollert, vannslangene i garasjen var ikke sjekket og lukkemekanismen for røyklukene var ikke plassert på riktig sted. Dette er nå utført. Nødlysrapporter er fulgt og alle nødlys er byttet og skal nå fungere. Brannsikring kontrolleres av flere leverandører samt offentlige myndigheter. Alle krav fra disse er utført.

7 7 Sameiet Badebakken 2-34 Gasspeiser, propantanker og ledninger samt gassregnskap Sameiet har også i 2014 ført eget gassregnskap der kostnadene med gass og service på peiser og gassanlegg er blitt fordelt og betalt av de seksjoner som har installert gasspeis. Om noen trenger service utenom felles service må den enkelte bestille, og bekoste dette selv. Sameiet har fra og med 2015 inngått avtale med et nytt firma. Den 25. november hadde sameiet kontroll av gassanlegget og brannsikringen rundt dette. Sameiet fikk skryt for dokumentasjon og service/kontroll av tanker og gasspeiser. Men som nevnt under HMS systemet manglet kontroll av ledninger og propantankene var ikke registrert. Propantankene er nå registrert. Kontroll av ledninger vil bli gjennomført fra og med I tillegg må propantanker merkes bedre og dette gjennomføres av ny leverandør i april/mail. Styret har også samlet alt vedr ovennevnte i en egen paragraf i vedtektene 23 og dette legges frem for sameiermøtet. Calling- og døråpner systemet Det er ikke mulig å skaffe reservedeler til dagens system, og anlegg som går i stykker må derfor byttes. Anleggene ble byttet i Badebakken 26 og 28 etter lynnedslag. Anlegget i Badebakken 2 ble byttet, men der har det vært mange problemer. Leverandøren måtte bytte kabler og anlegget skal nå fungere bra. Det er problemer med flere anlegg - blant annet i Badebakken 10, 14, 16, 18 og 34. Flere av disse byttes i Løpende bytting av anlegg er lagt inn i vedlikeholdsplanene Utleie av leilighet Alle som leier ut sine leiligheter har fått tilsendt brev og skjema «søknadsskjema for ny leietaker» som påminnelse om informasjonsplikten i henhold til 5 i vedtektene. Av 259 seksjoner er 80 seksjoner utleid, enten via private, kommunale eller selskaper. Styret har i 2014 erfart at vi ikke har hjemmel til å avslå søknader om utleie, og styret har derfor endret 5 til at eiere har meldeplikt til styret og ikke søknadsplikt. Endringen legges frem for sameiermøtet. Renhold, boning og matter Styret var ikke fornøyd med vår leverandør av renholdstjenester. Styret har derfor inngått avtale med ny leverandør for renhold og boning av fellesarealene. Styret har også inngått avtale direkte med en matteleverandør. Avtalene iverksettes Heiser og heiskontrollrapporter Norsk Heiskontroll har funnet feil og mangler ved heisene våre over en lengre periode, og Schindler Stahl har rettet avvikene. De har skiftet 4 lederskiver og 4 regulatorer. Det er også reparert et par ledeskiver (skiftet lager). Vi er pålagt å rette opp disse manglene og arbeidet vil forhåpentligvis bedre driftssikkerheten for heisene. Styret har inngått en ettårig avtale om å øke antall servicer fra 2 til 6 ganger pr. år for å bedre heisenes driftssikkerhet. Alle heiser har byttet til GSM linje (10 ble byttet i 2014 og 7 i januar 2015). Det har vært problemer med heisene fra sameiet startet. Bytte av heiser er lagt inn i vedlikeholdsplanene fra

8 8 Sameiet Badebakken 2-34 Vaktmestertjenester, vaktmesterkontor og lager i garasjen, PC og systemer Også i 2014 er det Vaktmesterservice som utfører denne tjenesten for sameiet, men i løpet av 2014 har vi byttet vaktmester. Vaktmester har på en utmerket måte utført utestående oppgaver fra vedlikeholdsplanene fra , i tillegg til de løpende oppgaver som skal gjennomføres hvert år. Han har enten utført aktiviteter selv eller leid inn fagfolk til å utføre oppgavene. Vaktmesterservice har også ansvar for gressklipping og snømåking. Inkludert er også strøing av gangveier. Vaktmesterkontoret har fått ny PC og systemene for garasjebrikke og overvåkningskameraer er installert. Systemet for garasjebrikker er oppgradert. Overvåkningskameraene ble samtidig sjekket for status, overføring til monitor, fokus og bildeutsnitt. Tre kameraer var i ustand og to var dårlige. Fem kameraer er derfor erstattet. Vaktmesterkontoret er blitt ryddet. Både vaktmesterkontoret og lageret i garasjen har fått reoler for organisering. Parkering Sameiet eier en del parkeringsplasser utenfor garasjeporten. Det er Timepark AS som drifter disse for sameiet. Dette gir sameiet en fin ekstrainntekt hvert år. Nabokonflikter/ husbråk Selv om det er relativt lytt i Badebakken har vi forholdsvis lite husbråk og nabokonflikter, men noen er det selvsagt i et så stort sameie. Pr leies totalt 80 (ca 30 %) av leilighetene i sameiet ut, og av disse er 66 privat utleid. De aller fleste tilfellene av husbråk og nabokonflikter er knyttet til de privat utleide leilighetene. Styret har jobbet med 8 klagesaker, og flere har vært svært tidkrevende og så utfordrende at vi har fått hjelp av Advokatene i OBOS. Alle sakene som styret har fått melding om er løst eller det avventes videre utvikling. Husk at dere kan ringe Smart Security (Bomiljøvakten) på telefon , dersom dere opplever støy etter kl. 23:00 om kvelden. Dere må oppgi eget navn og seksjonsnummer når dere ringer, men dere forblir anonyme ovenfor de som lager bråk. Hvis dere ikke oppgir eget navn og seksjonsnummer vil ikke bomiljøvakten rykke ut. Hvis dere er bekymret for barn eller familievold, ringer dere direkte til Politiet på nødnr Det er svært viktig for styret at dere ringer Bomiljøvakten slik at vi får en objektiv rapport om brudd på husordensreglene. Det er vanskelig for styret å gjøre noe i slike saker hvis vi ikke har skriftlig dokumentasjon.

9 9 Sameiet Badebakken 2-34 Nettsiden I løpet at 2014 har styret videreført arbeidet med å forbedre sameiets nettside slik at denne kan gi svar på de praktiske spørsmål som beboerne har. «Spørsmål og Svar» er løpende oppdatert, informasjonsskriv er utarbeidet etter hvert styremøte, oversikt over avtaler og vedlikeholdsplanene er lagt ut. Nyheter oppdateres løpende. Nettsiden har hatt mellom besøkende daglig. De mest populære sidene basert på antall treff i 2014 er (totalt antall treff): Alle nyheter (5 307) dette er startsiden for hjemmesiden vår Sameiermøtet (1 183) Informasjonsskriv (553) Spørsmål og svar (408) Styret (379) Styret vil igjen anmode beboere å sjekke nettsiden før styret eller vaktmester kontaktes. Leie av ekstra boder Sameiet disponerer 71 boder som leies ut. Styret administrerer dette, og de som ønsker å sette seg på venteliste eller ønsker å bytte til større/mindre bod, kan sende en melding til: Det er dessverre for tiden 15 på venteliste. Bod blir ledig stort sett bare ved fraflytting. Vedlikeholdsnøkkel Høsten 2009 fikk det daværende styret utarbeidet en «Vedlikeholdsnøkkel » av OBOS Prosjekt. Vedlikeholdsnøkkelen inneholder både en tilstandsrapport om bygningene pr. oktober 2009 og vedlikeholdsplaner fordelt med aktiviteter pr år fra og med 2010 til og med Styret har gjennomgått og oppdatert planene. Planene inneholdt ikke krav til maling av inngangspartier eller trapperom, heisvedlikehold/bytte av heis eller bytte/reparasjon av porttelefonene Dette er nå lagt inn. Vedlikeholdsplanene finnes også på Styret har med hjelp av tidligere styremedlemmer fått status på aktiviteter utført i Planen for disse årene er ferdigstilt og er nå en rapport over utførte aktiviteter. Alle aktiviteter som ikke var utført i er overført til vedlikeholdsplanen for 2014 og er utført. Planene for er å anse som utkast, da disse må godkjennes i sameiermøtene for aktuelt år. Planen for 2015 er brukt som et viktig grunnlag ved etablering av budsjett for sameiet i 2015, plan og budsjett skal godkjennes i sameiermøtet i april 2015.

10 10 Sameiet Badebakken 2-34 Vedlikeholdsplan 2014 Vedlikeholdsplanen for 2014 er fulgt opp og alle utførte aktiviteter er registrert løpende i planen. Vedlikeholdsplan 2014 inneholder alle oppgaver fra vedlikeholdsplaner som ikke ble utført. Alle aktiviteter er utført bortsett fra 2 aktiviteter som er flyttet til Vedlikeholdsplan 2014 vises på de 2 neste sidene. Sameiet er nå ajour med hensyn til vedlikeholdsplaner. Større vedlikehold maling og bytte av panel Anbudsbrev med tegninger ble sendt til 5 entreprenører med invitasjon til en tilbudsbefaring 27. mai. 2 entreprenører kom, en svarte nei takk og 2 har ikke svart selv etter oppringing. På tilbudsbefaringen mottok disse en detaljert oppdragsbeskrivelse. Styret mottok 2 tilbud. Ved gjennomgang av tilbudene, ble Alliero valgt. Styret hadde et planleggingsmøte med Alliero fredag 27. juni. Alliero startet maling/beising i midten av juli. Styret gjennomførte den statusmøte med Alliero. Det ble også avklart hva som skal byttes av panel. Styret og Alliero har løpende gitt informasjon, på nettsiden, inngangsdører og oppslagstavler, om gjennomføringen. Pr er småblokkene ferdig malt og råttent panel er byttet. Det mangler kun at byttet panel males 2. gang til våren. Områdene i hver ende av langblokka (2-6 og 20-24) er malt, men panel er ikke byttet. Ca 65 % av arbeidet med maling av treverk er utført og resten ferdigstilles vår 2015.

11

12

13 13 Sameiet Badebakken 2-34 Vedlikeholdsplan 2015 Vedlikeholdsplan for 2015 er utarbeidet som et forslag og kostnader forbundet med denne er lagt inn i budsjett for Alle tak er blitt grundig gjennomgått i Styret har mottatt rapporter som sier at tak på blokk og er bra, men tak på langblokka må repareres/tekkes om. Det er funnet asbest på 2 steder på taket; taket på trappeoppgangen i Badebakken 2 og det lille taket utenfor inngangen i Badebakken 24. Blikkenslager vil fjerne/legge nytt, slik at dette ikke er til skade. Styret har undersøkt mulighet for reklamasjon til utbygger, da bruk av asbest ble ulovlig lenge før Badebakken ble bygget, men garantitiden er på 10 år, så dette er ikke mulig. Ved gjennomgang av tak, ble det funnet 16 innvendige sluk på taket. Disse må byttes i forbindelse med omtekking av taket. De store oppgavene for 2015 blir da: ferdigstille maling av treverk og bytte av dårlig panel, tekke om tak på langblokka inkludert bytte sluk og fjerne/tekke om tak med asbest. Økning av fellesutgifter fra og med Styret må sikre at fellesutgiftene dekker opp for økte innkjøpskostnader og vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanene for Styret har mottatt tilbakemelding fra OBOS om at våre leverandører og kommunale tjenester øker mellom 7 % og 22 %. Styret mener at det derfor er helt nødvendig å øke fellesutgiftene med minimum 20 % fra Sameiet har ikke tilstrekkelig kapital pr. d.d. til å gjennomføre vedlikeholdsplanene

14

15 15 Sameiet Badebakken 2-34 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Andre inntekter er kr Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sameiet Badebakken 2-34.

16 16 Sameiet Badebakken 2-34 Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,5 % Sparekonto 1,65 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer og nødvendig større vedlikehold som beskrevet i vedlikeholdsplan Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 20 % økning fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Sameiet Badebakken 2-34 Mette Gregoriussen/s/ Berit T Heier/s/ John Martin Hov/s/ Ellen Hoel Stabell/s/ Berit Karin Rio Wangen/s/

17

18

19 19 Sameiet Badebakken SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

20 20 Sameiet Badebakken 2-34 BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Brenselsregnskap Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Brenselsregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, , Styret i Sameiet Badebakken 2-34 Mette Gregoriussen/s/ Berit T Heier/s/ John Martin Hov/s/ Ellen Hoel Stabell/s/ Berit Karin Rio Wangen /s/

21 Sameiet Badebakken 2-34 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Barnehage Veranda Bod Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Ekstra kjellerbod -950 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Gassavregning Korrigeringer på reskontro 146 Salg av nøkler og portåpnere Time Park gjesteparkering SUM ANDRE INNTEKTER

22 22 Sameiet Badebakken 2-34 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 3 658, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Hovedentreprenør SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

23 23 Sameiet Badebakken 2-34 NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -367 Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester -198 Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet -734 Porto Gaver Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader -73 SUM FINANSKOSTNADER -73 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 14 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -361 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -361

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer