posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!"

Transkript

1 posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

2 Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice s. 4 5 Arneberg hage - Et boligprosjekt på Fornebu s. 6 8 Lederspalten skifter bidragsyter Siden ESposten kom i ny drakt i mars 2004 har Steinar Myhre vært en trofast bidragsyter med mange gode og inspirerende lederartikler. I min nye rolle som direktør i selskapet er det nå min tur til å ta over stafettpinnen i lederspalten. Nguyen van Tiec i arbeid ved Arneberg Hage. Nytt fra driftsavdelingen s Lageret på Rud s Nye oppdrag s David Brown en allsidig kar s. 18 Ny betongsprøyterigg s. 19 Kongshavn containerhavneprosjekt s Boring av sjakt s Svartisen kraftverk s. 23 HMS s Steinar Myhre går tilbake til Skanska s ESbedriftsidrettslag s Endringer i pensjonsordningen s. 29 Personalia s. 30 Påskekryssord s. 31 Lederskiftet i bedriften er helt udramatisk. Det er ingen alvorlige hendelser eller røde tall som ligger bak, snarere tvert imot. Konsernledelsen i Skanska Norge AS ønsker Steinar Myhres innsats i en annen og svært sentral rolle i konsernet. Lederskiftet er for øvrig nærmere dekket i andre artikler i dette nummeret. Jeg vil takke Steinar Myhre for god innsats i de 8 årene han har vært i ES. En innsats som ikke minst har bidratt til at ES er blitt bedre kjent og har fått en styrket anseelse i konsernet. Jeg ønsker ham lykke til i hans nye rolle som leder av Skanska Norges Region Industri, Bro og Marine. Jeg er sikker på at han, med sin bakgrunn fra et spesialistselskap som ES, vil bidra til at Skanska Norge lykkes med sitt strategiske mål om økt internt samarbeid i konsernet ved best mulig utnyttelse av den samlede kompetansen i de ulike regioner og datterselskaper. Første kvartal er nå unnagjort, og kvartalsrapport med regnskapstall og videre prognoser for året er skrevet. Dessverre har vi ikke nådd de budsjettmålene som ble satt for årets første tre måneder. Virkelig omsetning pr. 31. mars ble ca. kr. 50 mill., mot en budsjettert omsetning på ca. kr. 75. mill. Det er særlig F-avdelingen som har hatt en betydelig lavere aktivitet enn forventet med ca. kr. 20 mill. lavere omsetning enn budsjettert. Jeg er imidlertid optimist for resten av året, selskapet har en inndekket ordrereserve på ca. 60 % av budsjettert omsetning, noe som er meget tilfredsstillende i forhold til de tidshorisonter vi normalt opererer med. Alle avdelinger har høyere ordrereserve enn på samme tid i fjor. I tillegg er det stor aktivitet på anbudssiden for alle avdelinger med mange store og spennende mulige prosjekter. I skrivende stund skinner solen, snøen smelter og en velfortjent påskeferie venter. Jeg ønsker alle en riktig god påske! Mvh Hallvard Sindre Internt nyhets- og kontaktorgan for Entreprenørservice AS Tlf Fax e-post: Redaksjonen avsluttet Redaktør: Ann Karin Thoresen Design: Ann Karin Thoresen Trykk: ERIK TANCHE NILSSEN AS 2 posten posten 3

3 Ny direktør i Entreprenørservice Den 1. april overtar Hallvard Sindre (51) lederstolen i ES. Han har jobbet i selskapet i 12 år allerede, startet som prosjektleder i fundamenteringsavdelingen, avanserte så til avdelingsleder i samme avdeling, og nå er han forfremmet til administrerende direktør. Hallvard Sindre er bærumsgutt og fortsatt bosatt i kommunen. Etter studier på NTNU (daværende NTH) med fordypning i fundamentering og tyngre betongkonstruksjoner pluss diplomoppgave i betongteknologi, begynte Hallvard Sindre sin yrkesmessige karriere i Vegdirektoratets bruavdeling i år senere gikk han over til et konsulentfirma hvor han arbeidet med prosjektering av bruer og betongkonstruksjoner i 3 år. Siden 1. mars 1999 har han vært ansatt i ES. Direktørskiftet kom ganske overraskende på de fleste i selskapet. På kort varsel ble det innkalt til informasjonsmøte på Rud, og de som ikke kunne komme ble informert via SMS-melding. Har det ligget i kortene hele tiden at dette var veien du skulle gå, eller kom forfremmelsen som en stor overraskelse? Det har på ingen måte ligget i kortene at jeg skulle gå inn i denne stillingen, og forespørselen kom uventet på meg. Skiftet ble utløst av endringer på regiondirektørnivå i Skanska Norge AS, og at Steinar Myhre ble forespurt om å gå inn i en ledig stilling der. Riktignok har jeg fått spørsmål og kommentarer tidligere fra enkelte kollegaer om det var planer om en slik endring, men det har jeg ikke lagt så mye vekt på. Det er nok andre som har tenkt mer i de baner enn det jeg har gjort. Du fikk ikke lang tid til å tenke deg om, svarfristen var svært kort. Fortell litt om hvilke tanker du gjorde deg og hvorvidt du trengte å rådføre deg med andre personer før du ga ditt endelige svar. Forespørselen kom en fredag formiddag, og jeg fikk helgen til å tenke meg om før jeg måtte svare. Det følger et stort ansvar med en slik stilling, og det ble selvsagt en del tankevirksomhet på om dette var det riktige for meg og for ES, og ikke minst om det var denne veien jeg ville gå. Jeg diskuterte en del med Steinar Myhre, som var den som kom med forespørselen. I tillegg rådførte jeg meg med min kone i løpet av helgen. God støtte på hjemmefronten var en forutsetning for at jeg skulle takke ja. Etter hvert ble jeg mer komfortabel med å se meg selv i denne rollen, og konkluderte med at dette var en utfordring jeg ville takke ja til. Jeg setter stor pris på den tillitten som er gitt meg. Du har nå flere års erfaring som leder av selskapets største avdeling. Som direktør blir ditt lederansvar langt mer omfattende. Hva tror blir dine største utfordringer? Det blir mye veldig mye nytt å sette seg inn i og mange nye utfordringer. Hva som blir mest utfordrende er jeg usikker på. Vi får heller ha et oppfølgingsintervju etter hvert. Spesialist på fagområder innen fundamentering, nå må du også involvere deg i boring, betongrehabilitering og sprøytebetong. Hvordan ser du på det? Det ser jeg virkelig frem til. En vesentlig grunn til at jeg takket ja til stillingen var nettopp anledningen til å bli bedre kjent med aktivitetene og de ansatte på de andre avdelingene. Jeg skal prioritere det å reise ut på anleggsbesøk. Hva mener du er de viktigste egenskapene til en leder for en organisasjon som ES og i hvilken grad føler du at du kan leve opp til disse? For en virksomhet som ES mener jeg det er av betydning at lederen har en bygg- og anleggsteknisk bakgrunn. Det blir mye teknisk faglig å forholde seg til, og en slik bakgrunn er etter min mening nødvendig for å kunne gi råd og støtte i driftsrelaterte spørsmål og vurderinger. I tillegg er det viktig med kontraktsforståelse og kunnskap om økonomi og regnskap. I en slik lederrolle vil det være mye å forholde seg til, mange utfordrende situasjoner vil oppstå både internt og eksternt, og det er nok en fordel om lederen har en viss porsjon av ro og sindighet. Lederen må også kunne inspirere og være en pådriver til nødvendig dynamikk og utvikling i organisasjonen. Ikke minst må lederen forstå at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs og føre en personalpolitikk med fokus på å rekruttere, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne. Dette gjelder særlig i en virksomhet som ES der de ansattes kompetanse på ingen måte er en lett tilgjengelig handelsvare. Om jeg kan leve opp til dette og mere til gjenstår å se, men etter 12 år i ES mener jeg at jeg har gode forutsetninger for å lykkes. Nå er det heldigvis ikke lederens egenskaper alene som avgjør om virksomheten lykkes eller ikke. I ES har vi mange dyktige og kreative mennesker som bidrar til å holde hjulene i gang og på riktig kurs. Lederens oppgave er å støtte opp om dette og legge til rette for videre utvikling og fremgang. Hva kommer du til å vektlegge når du inntar din nye stilling i ES og vil det medføre store endringer i driften av selskapet? Mye av det jeg må vektlegge er omtalt over. I forhold til mange av våre konkurrenter er vi en tung organisasjon, det er både en styrke og en utfordring. Vi må ikke glemme at vår virksomhets berettigelse er basert på vårt slagord Kontrahering og gjennomføring. Vi må ha økt fokus på hvilke jobber og hvilke markeder vi skal satse på slik at vi får utnyttet våre ressurser best mulig. ES har i regi av Steinar Myhre gjort et stort arbeid med strategien frem mot 2015, og det blir viktig å jobbe videre med oppfølging av dette. Det blir viktig å ikke gape over for mye på en gang. Planmessig arbeid mot utvalgte tema fordelt over flere perioder er vesentlig for å nå de målene som er satt. Gjennom mange års samarbeid har vi lært Hallvard Sindre å kjenne som en faglig dyktig person, med en positiv og behagelig omgang med kunder så vel som kollegaer. Det knytter seg likevel en del spenning til hvordan han vil løse sine nye oppgaver og sette sitt personlige preg på stillingen og på selskapet. Vi håper han finner seg til rette i sjefsstolen og ønsker han lykke til i sitt videre arbeid for Entreprenørservice. Steinar Myhre overrekker husnøkkelen til sin etterfølger Hallvard Sindre. 4 posten posten 5

4 Arneberg Hage Et boligprosjekt på Fornebu Forespørslene ramler inn i Fundamenterings avdelingen for tiden. Etter en stille periode er det full fart for alle mann. Entreprenørservice AS utfører deler av grunnarbeidene, slår spunt og avstiver den, mens City Builder, en annen region i Skanska, utfører gravingen og koordinerer aktivitetene. Hovedentreprenør er Skanska. Hver torsdag samles alle involverte til fremdriftsmøte. ESposten hang seg på en torsdag. Samarbeidet fungerer bra, forteller prosjektleder John Petter Holtmon, det er en god tone i møtene. Fra ES møter også anleggsleder Trond R. Næsset, han har sitt første, store prosjekt nettopp her. Årets vinter er snørik på Østlandet, det snør tett i dag også. Måkebiler er ikke å se, de burde vært i full sving, veibanen er grøtete, en blanding av snø, salt og skitt. Trafikken snegler seg av gårde, det er så vidt vi kommer tidsnok til møte enda vi hadde god tid i utgangspunktet. Vi kommer når vi kommer, sier John Petter avslappet, hva mer kan vi gjøre? Så sant så sant. John Petter Holtmon liker at arbeidsdagen gir ham muligheter til å komme litt ut av kontoret og rundt på byggeplasser. Etter studier på NTNU og diplomoppgave innen betongteknologi i 1986 ble det betong som ble hans arbeidsfelt de første årene i arbeidslivet, også de første årene i ES. Men senere ønsket han overføring til fundamenteringsavdelingen, der har han blitt siden. Han trives bra i jobben sin. i Oslo i 4 år, reiste hjem hver helg likevel. Nå er han blitt pappa og vil at barna skal få de samme oppvekstforhold som han selv fikk. Derfor blir det Hede også i fremtiden. Det er jobber å få på hjemplassen, men lønna er bare halvparten av det han får når han jobber i anleggsbransjen i Norge. Bjørn Halvor Bakka Solvang og Tom Runar Hanes jobber også her. De utfører dubboring og stagboring, pluss injeksjon av stag. Hans Martin Hansen, injeksjonsspesialisten i ES, har også deltatt i disse aktivitetene, men ikke i dag. Arbeidene går smertefritt fortelles det. Lang, kald og snørik vinter Det har vært en hard vinter i år, mye kulde. Hvordan har det vært å jobbe ute? Vi har hatt litt problemer med frosset vann bl.a. i slanger, vann og vinter passer ikke sammen. Da tiner vi med propan, men det beste er jo at vi blåser slangene tomme om kvelden når vi avslutter arbeidene, sier Tom Runar Hanes. Vi må holde bedre orden om vinteren, faller det mye snø en natt finner vi ikke igjen tingene våre neste morgen. Så er det tempoet, det går uvilkårlig litt ned om vinteren. Byggeplassene er litt mer utilgjengelige med mye snø og is, vi kan ikke springe like lett omkring som om sommeren. I tillegg er vi kledd i tykke klær og termostøvler på beina, vi blir litt mer ubevegelige. Men vi må holde en viss fart skal vi holde varmen. 3 Siste skudd på anleggsledersiden, Trond R. Næsset. ES-aktiviteter etterspurt Byggegropa er stor og mange jobber pågår samtidig. Fagarbeider Emil Jonsson er opplært i mange aktiviteter, på dette prosjektet har han kjørt Cobelco gravemaskin og lagt frem spunt og rør til Nguyen van Tiec som sveiser puter og dubbrør og kapper spunt. Emil har også kjørt ABI-maskinen som vikar for fast maskinkjører. Det er det han aller helst vil jobbe med, kjøre pelemaskin. Men i påvente av slike oppdrag må han utføre andre oppgaver. Emil kommer fra Hede i Herjedalen, han har lang vei hjem hver helg. Men hjem vil han, han påstår han er meget hjemmekjær. Har prøvd å bo Kildesortering av avfall er en viktig del av HMS arbeidet. 6 posten posten 7

5 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Ut med kulden inn med sola! Bjørn Halvor Bakka Solvang og Tom Runar Hanes poserer for fotograften. Anleggsbransjen er trivelig Men trives i bransjen gjør de, Tom Runar har jobbet i ES i 8 år nå, Bjørn Halvor er også fornøyd selv om farts tiden bare er 8 mnd. De er gamle klassekammerater, nå henger sammen på jobben og deler leilighet i ukedagene. Det er veldig lett å bli kjent med nye folk fra andre firmaer når vi kommer til en byggeplass, forteller Tom Runar. På store anlegg deler vi spise- og skiftebrakke. Vi sitter ved egne bord, men praten går lystig imellom bordene. Boring av stålkjerner, brenning av spunt og gysing av stag er også aktiviteter disse to gutta behersker. Fra tid til annen dukker det opp tilbud om interne kurs, de melder seg gjerne på dersom det er noe innen deres fagkrets. Er også interessert i ESfagekspert, men foreløpig litt usikre på hvordan de skal gå frem. Til tross for ung alder har de begynt å tenke litt på helsa, forebygging av eventuelle fremtidige slitasjeskader bør vurderes. Tom Runar trener tre ganger i uka, styrke og kondisjon, litt på treningssenter og litt på egen hånd. Bjørn Halvor er klar over saken, men er litt avventende foreløpig, han har god tid, mener han. Snart ferdige på dette prosjektet, hvor skal de deretter? Liker å vite litt i forkant hvor og hva de skal. Men planlegging er ikke alltid like lett, korte opphold mellom prosjektene og litt forefallende arbeidsoppgaver innimellom må man regne med. Ingen dager er like Anleggsleder Trond R. Næsset jobber hardt, og hvis han står fast er han ikke redd for å spørre. Dette er ditt første store prosjekt. Hvordan går det med deg? Det går bra, til tider noe masete, men jeg kan hele tiden støtte meg på erfarne folk både inne på kontoret og blant fagarbeiderne ute, forteller Trond entusiastisk. På anleggsplassen er det viktig for meg å sørge for at gutta har det de trenger. En av mine kjepphester er at vi skal ha ryddige og godt planlagte riggområder så vi vet hvor vi har saker og ting. På Arneberg Hage har jeg lykkes med dette. Da jeg tok fagbrev som tømrer fikk jeg også praktisk jobberfaring, jeg synes jeg drar nytte av det nå. Noen utfordringer har det vært, men de har ikke vært uløselige. Trond forteller ivrig videre: Jeg har en jobb til, er anleggsleder også ved Drammensveien 130, innvendige stålkjerner. Det blir mye kjøring frem og tilbake. Men vi har mange flinke, selvgående folk, da går det bra likevel. Liker å jobbe ute selv, det er en utfordring at jeg må rive meg løs og utføre kontorarbeid. Det har blitt noen skippertak under veis. Har fått meg kontorbrakke, pusser opp, litt råte i gulvet, den kommer snart på plass. Regner med at det da blir lettere å få utført kontorarbeidet kontinuerlig. Kontor i bilen er ingen god løsning. Jeg trives kjempebra i Entreprenør service, ikke en dag er lik, helt perfekt for meg. Høy gjennomsnittsalder blant funksjonærene, det synes jeg er fint. Mye god erfaring i huset som jeg kan dra nytte av. Håper også at jeg kan bringe nye innpulser inn i miljøet. Fundamenteringsavdelingen prøvekjører for tiden en ny arbeidstidsordning. Mandag til torsdag skal det jobbes fra kl til 17.00, torsdag til kl og fredag fri. Én matpause i løpet av dagen, kl Tilsvarende ordning gjelder for verksted & lager på Rud. Slik vil de gjerne ha det, en lang, god helg etter tidvis hardt, fysisk arbeid og lang vei hjem. Ukependlere, som mange er, de fortjener dette. Fundamenteringsavdelingen trenger ny leder i løpet av våren, noe som det knytter seg en viss spenning til for de som jobber der. Avdelingen har flere erfarne prosjektledere og anleggsledere, folk som er ganske selvgående, men allikevel, en leder må på plass. Det har vært en lang og tøff vinter i Norge, og det merkes spesielt når man jobber i vår bransje. Mens de fleste synes det er tungt nok å måke snø hjemme noen måneder i året, står våre mannskap ofte ute i snø og kulde hele dagen og utfører tunge arbeidsoperasjoner. Det er noe vi bør huske på og være takknemlige for, spesielt de som ofte sitter på et varmt og trygt kontor. Boreavdelingen har hatt flere prosjekter gående gjennom vinteren, og vi har fått merke til fulle kuldas effekt på både kropp og maskiner i disse kalde månedene. Det gjør ikke saken noe enklere at vi ofte bruker mye vann til boringen vår, og kombinasjonen vann og sterk kulde er ikke optimalt! Det å jobbe under så kalde forhold som vi har hatt i vinter krever mye mer planlegging, tar lenger tid og er generelt mer krevende enn i resten av året. Men, vi har kjempet oss gjennom, og ser nå fram til en lysere og betydelig varmere sesong. Vi har, som nevnt, hatt prosjekter gående gjennom hele vinteren, og håper og tror at arbeidsmengden tar seg videre opp i månedene fremover. Vi tror dette kan bli et ganske travelt år, med boreoppdrag innen alle våre spesial områder; sjakt boring, kjerne boring og grunnundersøkelser. I skrivende stund har vi prosjekter gående på høyfjellet (Haukeli), ved kysten (Karmøy og Kvitsøy) og i byen (Oslo havn og Bærum). Denne geografiske spredningen er ganske typisk for boreavdelingen, og våre mannskap er vant med å farte land og strand rundt i jobben. Mange av våre prosjekter er relativt kortvarige, og det liker nok våre fagarbeidere godt. Det er alltid spennende å komme i gang med et nytt prosjekt på et nytt sted. Vi er stadig på utkikk etter nye borere til vår avdeling, men det er ikke alltid like lett å rekruttere til dette yrket, hvor man ofte jobber langt hjemmefra i lange perioder. Men, vi er heldige som har dyktige ansatte som trives, og som snakker varmt om Entreprenørservice til venner og bekjente både i og utenfor anleggsbransjen. Det er slik vi ofte får tak i nye folk, og vi er nå i ferd med å ansette to nye fagarbeidere, som vi har rekruttert nettopp på denne måten. Vi håper og tror de kommer til å trives like godt som resten av gjengen på Boreavdelingen! Frode Tryti Olsen Avd.leder boreavdelingen En boregrop en vinterdag, en skikkelig kuldegrop. 8 posten posten 9

6 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Meyco-riggen ankom Rud ny og ubrukt. Nytt fra sprøytebetongavdelingen Så er det nytt år og nye muligheter. Når denne ESposten kommer ut er vi vel klare for påskeferie alle mann. Det blir et spennende år med en ny mann i sjefsstolen. Jeg vil på vegne av hele S-avdelingen ønske Steinar Myhre lykke til i ny jobb og samtidig ønske Hallvard Sindre lykke til som ny leder. Utstyr og maskiner Vi har fått en ny Meyco-rigg som er kjøpt inn primært for bruk i mindre tverrsnitt. Dette er den første riggen som ikke er fra AMV, så vi hadde en delegasjon fra ES i Sveits for å få opplæring. Etter tilbakemeldingene å dømme fra de som reiste ned, var det et strukturert og lærerikt opphold. Det er Anders Olsson og Pontus Lindholm som opererer denne riggen som nå befinner seg i Høyanger. Rett etter påske vil vi også få en ny rigg fra AMV. Dette er i prinsippet en lik rigg som den forrige vi bestilte fra AMV, Elgen. Eneste forskjell er at dette er en rigg som er laget for 1000V og ikke 660V. Riggen vil etter all sannsynlighet bli plassert på Holmenentreprisen i første omgang. Ordrereserve Vi har startet opp med Holmenentreprisen i Holmestrand og NRV i Leirsund. PE-skum på Kvivsvegen vil starte opp i mai. Ringveg Vest trinn II var det AF som stakk av med og dermed så gikk vi glipp av den. De neste jobbene som skal avgjøres i nærmeste fremtid er UHN07, som er en entreprise i samme trasé som Holmenentreprisen. I skrivende stund gir vi også pris på Hjartåberga. Ut over sommeren vil det komme mye jobb å regne på, blant annet to store entrepriser til på Vestfoldbanen. HMS Jeg har allerede mottatt en del RUHrapporter så jeg føler vi er på riktig vei nå. Men vi kan ikke slappe av med fokuset på HMS. Det er ikke til å komme forbi at vi hver dag må rette oppmerksomheten mot sikkerhet. Det er en farefull jobb vi utfører dersom vi ikke tar de forholdsregler som er nødvendige og følger de prosedyrer vi er enige om at skal gjelde. I år kommer Skanska Norge AS til å innføre påbud om bruk av vernebriller og egnete hansker på alle anlegg. Dette er noe som jeg regner med er en selvfølge hos oss som jobber med fersk betong. (Hjelm med visir likestilles med vernebriller etter det jeg har fått opplyst). Økonomi Det er enda litt tidlig å si hvordan året vil arte seg økonomisk, foreløpig vil jeg si at vi er litt bak skjema, men det er jo noen tøffe vintermåneder vi har lagt bak oss. Det burde ikke være umulig å øke på litt ut over når været egner seg bedre til sprøyting av betong utendørs. Vi får ønske hverandre lykke til og takk for innsatsen så langt. God påske! Jan Erik Hetlebakke Avd.leder sprøytebetongavdelingen Nytt fra rehabiliteringsavdelingen Første kvartal er snart over. Rehabiliteringsavdelingen har savnet et stort, langvarig prosjekt gjennom vinteren. Dette har medført at vi ble nødt til å sende ut permitteringsvarsler tidlig på året. Heldigvis har vi fått flere mindre prosjekter til utførelse, slik at det ikke ble så mange permitteringsdager totalt på hver og en. I vår bransje har vi vanligvis sesongvariasjoner i markedet. Mange typer rehabilitering må gjøres når det er varmegrader ute. Derfor ser vi nå et økende antall forespørsler komme ut, og Svein Erik Ajer, Knut Thorsheim og jeg har hendene fulle med å regne tilbud. I forrige uke fikk vi et resultat av vår innsats et stort P-hus på Høvik i Bærum. I tillegg har David Browns innsats mot injeksjonsmarkedet båret frukter. Vi har fått en bra jobb i en parkerings anlegg i Oslo. Dette håper vi kan være starten på en rekke jobber av denne typen. Det har vært meget rolig i markedet for betongrehabilitering i vinter, så konkurransen er svært hard om anbudene som nå utlyses. Jeg er likevel optimistisk og mener at vi skal klare årets budsjett. Årets Betongrehabiliteringsdager ble holdt mars i Ingeniørenes hus i Oslo. Det var de 15. i rekken, og oppmøtet var godt. Nesten 100 personer var til stede og representerte de mest sentrale bedriftene i bransjen. Svein Erik Ajer, Knut Thorsheim og jeg var selvfølgelig også der for å treffe kontakter og følge med på hva som skjer. Jeg holdt et innlegg om smarte løsninger og fjerning av betong. Dette er et viktig møtested for å vise fram bedriften, og knytte kontakter til alle deler av bransjen (leverandører, konsulenter, konkurrenter m.fl.). Nå kommer vår travleste tid vi går på med krum hals! Berit Gudding Petersen Avd.leder betongrehabilitering Nytt fra verksted og lager Luftslanger På grunn av problemer med luftmotorer, vann/is og forurensninger fra injeksjonsmasse og lignende er det nå kjøpt inn nye 1 slanger som bare skal benyttes til luft. Disse slangene er grønne og er utstyrt med klokoblinger, sikkerhetskrave og gripeklemme. Det skal benyttes Whipcheck sikkerhetswire på alle skjøter og koblinger fra kompressor og inn på luftmotorer/ pumper på disse slangene. For transport av masse fra inje ksjonspumpe til borehull skal det brukes 1 lavtrykks hydaulikkslange. Dette gjøres fordi klokoblinger kun er sertifisert opp til 10 bars trykk, mens de gule gummislangene tåler 20 bar. Tonnasje på løfteøyer for stålkjernepeler De svivlene som ble brukt de første årene vi hadde sertifiserte løfteøyer har gått ut av produksjon. Svivlene som blir sveiset på de nye løfte øyene har en annen tonnasje, men som en regel skal alle svivler (gammel og ny type) kunne løfte minimum 60 m stålkjerne av samme dimensjon som påsveiset svivler. Hvis dere skal sette lengre kjerner enn dette må dere kontakte undertegnede for sjekk av maks tonnasje på svivel, eventuelt må vi lage nye løfteøyer som kan løfte mer. Stig Rune Magnor verksmester Fagarbeidere fra R-avdeling pigger betong på Nesoddtangen. 10 posten posten 11

7 Lageret på Rud Hovedoppgaven er å sørge for at andre ansatte har det de trenger for at de kontinuerlig skal kunne utføre sin jobb. Til tider et litt hektisk miljø. En av gutta starter arbeidsdagen allerede kl om morgenen. En halv time senere får han selskap av noen av verkstedgutta, de er en ½ time for tidlig ute, men liker å ha en rolig kaffestund med kollegaer før selve arbeidsdagen er i gang. Så snart aktiviteten ute på anleggene starter begynner telefonen på lageret å kime. En materialforvalter og to lagermedarbeidere står parat til å løse alle dagens utfordringer. De har bra med hjelpemidler, og laget spiller godt sammen. Alle kjenner utstyret og vet hvilken plass det skal stå på. På travle dager er god orden viktig for å få tingene raskt unna. To faste, innleide sjåfører med lastebiler utfører transportoppdragene, henter og bringer hvor det skulle være. Roger Bringaker (53) har vært 24 år i ES. Stort sett en stille og rolig kar, noe temperamentsfull til tider, men det går fort over. Han betjener lageret både innendørs og utendørs. Du har langt fartstid i ES, hva er det ved jobben som gjør at du har valgt å bli så lenge? Vi har stor frihet vi som jobber på lageret, det setter jeg pris på. Jeg må jo like meg godt i og med at jeg har vært her i så mange år, det sier seg selv. Oppgavene jeg har passer for meg. Har du vært på lageret i alle disse årene? Ja, hele tiden. Jeg har ikke hatt ønske om noe annet. Hva er dine oppgaver på lageret? Jeg er truckfører. Plukker frem og setter på plass varer og utstyr. Blir en del rydding, folk bare setter ting fra seg og går. Alt har egentlig sin faste plass, og der må det plasseres. Har du gjort deg noen tanker om arbeidsmiljøet? Jeg synes miljøet er greit. Vi kollegaer har det OK oss imellom. Andre ansatte kommer innom og tar en prat over en kaffekopp når de er på Rud. Det er hyggelig for oss faste. Det er en lett tone oss i mellom, mye spøk og latter, samtidig som vi blir litt oppdatert på det som skjer ute på anleggene. Hektiske arbeidsdager? Ja, innimellom går det i ett. Mas her og mas der, men vi kommer som regel i mål. Men stort sett jobber vi i et behagelig tempo. Trives du med de oppgavene du har? Ønsker du utfordringer? Jeg er fornøyd med jobben. Har selv valgt den, vet hva den består av og da må jeg bare fortsette med den så lenge alt er bra. Jeg har ikke behov for å gjøre noen endringer. Morten Kristensen (55) har nå 5 års ansettelse i ES. En munnrapp kjekkas, men ganske normal på bunnen. Han har lang erfaring fra Miljøtransport. Kjørte søppelbil, var maskinkjører og fungerte som smører på verkstedet. Hvilke funksjoner har du på lageret? Jeg fungerer som en alt-muligmann. Er sjåfør, kapper rør til de som borer når det trengs, finner frem utstyr, tar imot varer/utstyr. Hjelper til for at alt skal gå greit. Synes jeg rydder og ordner hele tiden. Føler du at jobben du gjør er viktig for selskapet? Ja, den er vel det. De som jobber ute på anleggene er helt avhengige av våre tjenester ellers stopper anleggene opp. Jeg tror nok at vi på lageret er en viktig brikke i produksjonen. Usedvanlig lokalkjent i Osloområdet, henting og bringing hvordan går det? Det går som smurt, ikke noe problem, men det er ikke så mange transportoppdrag på meg lenger. Jeg foretok mest hastoppdrag til anleggene rundt om i Oslo. Nå har vi to faste, innleide sjåfører fra Transportsentralen som kjører for oss. Hva er det som gjør det attraktiv å jobbe her? Det er mange OK folk som jobber her, de er sosiale og det blir mye god humor oss imellom. En fin tone som skapet trivsel, vi har det hyggelig på jobben. I tillegg vil jeg si at betingelsene er bra. Materialforvalter Kay Grøtta (54) 8 år i ES, men totalt 35 år i Skanskakonsernet. Hans arbeidsfelt har vært material- og lagerhåndtering siden han startet i Furuholmen i 1976 på Aurlandsanleggene hvor de bygde ut kraftverket for Oslo Lysverket. Senere ble han med på store vannkraftutbygginger i Norge, det siste var på Dokka. I 1990 ble han stasjonert i Oslo og deltok i vei- og jernbanetunnelutbyggingen i området, Granfosslinjen, Ekebergtunnelen, Stahlsbergtunnelen, Maridalskrysset og Nydalen. Så fikk han seg jobb på lageret hos ES. Det er slutt på forflytninger fra anlegg til anlegg, Rud er nå hans faste arbeidssted. Hvilken funksjon har lageret totalt sett i ES? Vår hovedfunksjon er å lagerføre eller bestille varer og utstyr til anleggene. En god del utstyr blir videresendt fra lageret vårt, mens noe blir bestilt for direkte levering på anlegget. ES arbeider innen mange forskjellige arbeidsfelt og dette krever et omfattende lager, ja vi har varer og utstyr i et vidt spekter. Er et velfungerende lager viktig for selskapet? Ja, det er viktig for å unngå stopp ute. Vi har anlegg rundt om i hele Norge, det er ikke alle steder man bare kan løpe ut å kjøpe deler som mangler, dessuten er mye av det spesialutstyret vi benytter ikke å få tak hvor som helst. Så, vår viktigste funksjon er å betjene anleggene så de ikke får driftsstans i produksjonen. Hvilke oppgaver mener du er de viktigste for deg i det daglige? I samarbeid med mine to medarbeidere blir det å sørge for at vi har alt vi trenger i vår faste lagerbeholdning til enhver tid. Og når mangler meldes fra gutta ute blir det å få sendt ut det de trenger raskest mulig. Hvor mange hyllemeter har du til rådighet for oppbevaring? Det har vi egentlig aldri talt. Men vi disponerer to store lagerhaller på Rud, antar at det blir ca m 2. I hallene har vi pallereoler i 5-6 høyder, det blir en del hyllemeter totalt. I tillegg har vi utendørslager i bakgården og ellers rundt bygningene, vi utnytter plassen maksimalt. Du sitter i styret for bedriftsidrettslaget, hvorfor har du engasjert deg der? Jeg var med da vi opprettet et bedriftsidrettslag i ES og det ble naturlig for meg å være med i styret den første tiden. Laget i ES er forholdsvis ungt ennå. Jeg synes det er viktig for alle, uansett form og alder, å være i form. Er vi i god fysisk form takler vi hverdagen bedre. Det er godt å koble av med trening, det er mye mas og stress i hverdagen. Dessuten er trening veldig sosialt, man blir godt kjent med hverandre. Jeg har opplevd mange gode samtaler under trening. Og sist, men ikke minst, trening og ernæring er veldig i skuddet for tiden, og vi i ES må henge med. Hva medfører dette engasjement for deg? Det er jo en ekstra oppgave i forhold til jobben min, men det går fint. Jeg deltar på styremøter selvfølgelig, så prøver jeg å komme med forslag til ting vi kan gjøre sammen, ordner med påmelding til konkurranser, hjelper til med organisering rundt arrangementer, svarer på henvendelser fra de ansatte, kjøper inn treningstøy og utstyr. Og siden jeg er med i styret synes jeg at jeg må gå foran med et godt eksempel ved å delta på felles trening og i konkurranser. Men jeg trives med oppgavene og i tillegg liker jeg å trene og være i form. I likhet med vår kantine, fungerer lageret på mange måter som et sosialt møtested i ES. Her liker mange å ta et lite avbrekk fra dagens mange gjøremål. En kaffekopp og noen muntre replikker, så er batteriene ladet igjen. Alle har vært innom en eller annen gang, og slik vil det sikkert fortsette. Alle vet hvem vi er, sier disse to. For de som ikke vet, fra venstre Morten Kristensen og Roger Bringaker. 12 posten posten 13

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! Juni 2/2011 posten Gledelig høy aktivitet i ES! Egil Arntsen kutter stålrør mens Ørjan Gøransson gjør kontorarbeid inne i riggen. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT posten NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT 3 INNHOLD Leder: Steinar Myhre, adm.dir. Stor vilje til å løse oppgaver vår styrke 4 5 6 7 Omorganisering av R/S-avdelingen Boreaktivitetene Fundamenteringsavdelingen

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer