posten Desember 3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "posten Desember 3/2011"

Transkript

1 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting

2 Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon. 13. juni 2012 er ES 50 år. Selve markeringen har vi lagt til lørdag 16. juni. Så ansatte og pensjonister, hold av denne datoen, da skal vi feire. Vi kan ikke røpe så mye av programmet ennå, dessuten, litt hemmelighetsfulle vil vi være foreløpig. En komité arbeider med detaljene, og det tegner bra. I denne omgang ønsker vi bare at du merker deg datoen Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Horisontal sjaktboring s. 4 7 Nytt fra driftsavdelingene s Nye oppdrag s Nytt på maskinfronten s Kollegaer på tur til Edinburgh s. 21 Fest for jubilanter s. 22 ESbedriftsidrettslag s. 23 Intervju med RUH-reportere s HMS Sikkerhetsuke, Skader og hendelser s Personalia s Igjen et godt år for Entreprenørservice høy aktivitet i 2012 sikret I lederen i juninummeret av ESposten fokuserte jeg på sikkerhetsarbeidet med oppfordring til øket bruk av RUH, som er vårt redskap for registrering og læring av uønskede hendelser. I en artikkel i dette nummeret gis det en nærmere orientering om registrerte RUH hittil i år med en oversikt på type hendelser. Mange viktige observasjoner som vil bidra til at vi stadig kan forbedre våre rutiner er rapportert inn. Fortsett med det! Tema for årets sikkerhetsuke, oktober, var uønskede hendelser og såkalte stille avvik. Her var det et godt engasjement med mange nyttige innspill under gruppe oppgavene. Nærmere omtale av aktivitetene i sikkerhetsuka er omtalt i egen artikkel i dette nummeret. Vi vil komme nærmere tilbake med informasjon om og oppfølging av de innspillene som er kommet. En egnet informasjonskanal for dette kan være utsendelse av det vi har kalt Sikkerhetsbrev. Sikkerhetsbrev nr , som ble sendt ut i slutten av oktober, med viktig informasjon om observerte skader på kutteskiver for vinkelsliper, er et eksempel på hvordan vi kan nå ut med viktig informasjon. Denne type informasjon, og annen mer generell informasjon kan sendes hjem til den enkelte pr. ordinær post, eller vi kan følge med i tiden og distribuere informasjonen elektronisk. Mange av dere mottar allerede noe informasjon, som for eksempel lønnslipper, pr. e-post til deres private e-postadresse. Vi ønsker nå å utvide muligheten for å kunne sende ut informasjon på denne måten. Det er derfor satt i gang et arbeid med å opprette firma e-postadresser også for fagarbeiderne. Disse skal etter planen være klar ved årsskiftet. Hver enkelt av dere vil da få tilbud om en personlig adresse på formatet Dette vil være en fin kanal for å nå ut til alle fagarbeidere samtidig. Nærmere opplysninger med innloggingsinformasjon og lignende blir tilsendt i posten. Av andre elektroniske virkemidler det jobbes med kan jeg nevne muligheter for kurs og opplæring ved hjelp av e-læring. Kort fortalt er dette et nettbasert verktøy som kan egne seg for enkelte opplærings- og informasjonstemaer, og kurset kan tas via nettet når det passer best. Vi undersøker nå først muligheten for å teste dette ut for opplæring om våre aktiviteters påvirkning på det Ytre Miljø går mot slutten. Omsetningsmessig og resultatmessig må vi si oss godt fornøyd. På tross av en litt skjev start vil vi nå våre budsjettmessige mål. Omsetningen for 2011 vil bli på over kr. 300 mill. Svært gledelig er det også at vi nå har en historisk høy ordrereserve. Høy aktivitet for 2012 er sikret ved at vi allerede har bestillinger inne for over kr. 170 mill. Faktisk har vi også nesten kr. 100 mill. i ordre bøkene for Mye av denne store ordre reserven er kommet på plass gjennom et tett og godt samarbeid med Skanska Norge AS på noen av de store samferdselsprosjektene de har jobbet målrettet mot. En viktig del av Skanskas strategi for å nå sine ambisiøse mål mot 2015 er en samlet utnyttelse av selskapets kompetanse. Her er et spesialistselskap som Entreprenørservice en viktig bidragsyter. Svært hyggelig var det derfor at undertegnede fikk anledning til å gi en presentasjon av Entreprenørservice for styret i Skanska Norge tidligere denne måneden. Flere av styremedlemmene ble overrasket da de fikk høre at Skanska AB (daværende Skånska Cementgjuteriet) faktisk var delaktig i etableringen av dette spesialistselskapet allerede i I 2012 er det 50 år siden Det betyr at vi er på vei inn i jubileumsåret. En liten forsmak på markeringen av dette får dere tilsendt med årets julehilsen. Nærmere informasjon om markeringer og festligheter kommer etter hvert, men vi kan røpe såpass at dere må forberede dere på et lite sommerarrangement en lørdag i juni. Når vi først er inne på jubileer må jeg få takke årets 25-, 30-, og 50 års jubilanter for en svært hyggelig markering. I vår virksomhet er de ansattes erfaring og kompetanse en av de viktigste ressursene og kulturbærerne vi har. Jeg setter derfor stor pris på at vi opprettholder tradisjonen med disse høytidelige markeringene annethvert år. Ønsker dere alle en god og velfortjent juleferie! Festkomiteen Hallvard Sindre, Jan Erik Hetlebakke, Morten Berner, Magnus Langlien, Birger Holtet og Ann Karin Thoresen. Ann Karin Thoresen Internt nyhets- og kontaktorgan for Entreprenørservice AS Tlf Fax e-post: Redaksjonen avsluttet Redaktør: Ann Karin Thoresen Design: Trykk: ERIK TANCHE NILSSEN AS 2 posten posten 3 Mvh Hallvard Sindre

3 Overvannstunnel Norheim Horisontal sjakt boring Horisontale hull høres enkle ut, men er det ikke. Borkakset sklir ikke ut naturlig, men har en tendens til å samle seg opp, forteller prosjektleder Torleiv Johannessen (60), som ofte får nettopp disse høla. Da trenger vi ekstra mye vann for å få ut kakset. Sigmund Eide, en trofast boreoperatør med s fartstid. Norheim er et området utenfor Haugesund som er under utvikling. En ny vei bygges, den blir en del av T-forbindelsen, samtidig oppføres en del næringsbygg. Ved store nedbørsmengder samler det seg en del overvann i området, og den lille bekken som renner der har ikke kapasitet til å ta unna alt vannet. Bekken trenger avlastning, derfor bores en trasé gjennom området som skal lede vannet ut i sjøen, det vil si ut i Karmsundet. Traséen vil bestå av to hull som knyttes sammen. Ulykke til tross for foranstaltninger I januar 2011 startet ES boringen av det første hullet, lengde 170 m. Boringen foregikk inne på området. Det neste hullet skulle ha utløp i sjøen, men før det kunne påbegynnes ble det etablert en mottakergrop på 4 x 5 m, ca m fra sjøen. Herfra ble det boret ut i sjøen. For å hindre inntrengning av sjøvann i mottakergropen ble det så montert en packer i hullet. Et dykkerfirma ble engasjert for å bistå med montasjen av packeren. De planlagte arbeidsoperasjonene ble diskutert i toolbox-meeting med dykkerpersonalet, og de anså ikke disse for å være spesielt risikofylte. Etter montasjen viste det seg at hullet ikke var helt tett. En dykker gikk derfor inn i hullet fra sjøsiden for å utføre supplerende tetting rundt packeren.packeren var sikret med stålwirer fastboltet i store steiner, og dykkerassistanse var plassert på strategiske steder. Uheldigvis kom packeren ut av posisjon slik at vann fritt kunne strømme forbi og inn i gropen. Dykkeren ble skylt gjennom hullet i stor hastighet, og det så dramatisk ut. Dykkerassistentene fikk raskt berget dykkeren opp på land. Dykkeren klaget over smerte i kne og skulder, abulanse ble tilkalt og kom raskt til stedet. Etter undersøkelse på sykehuset viste det seg at dykkeren hadde fått høyre skulder ut av ledd samt skade i høyre kne. Skadene ser ut til å medføre lang tids sykmelding. Politi og Arbeidstilsynet ble varslet, og Arbeidstilsynet stoppet videre arbeider inntil en ny sikkerhetsvurdering av arbeidsoperasjonen var utført. Konsekvensen av ulykken var alvorlig personskade med potensiale for varige mén og tap av liv. I følge gjeldende rutiner i Skanskakonsernet skal alle hendelser med personskade granskes. Granskning ble her utført i regi av hovedentreprenør Vassbakk & Stol, som også er et Skanskaselskap. ES var representert i granskningsgruppen med to deltakere. Det ble ikke avdekket noen spesielt kritikkverdige forhold. Risikovurdering var gjennomført før oppstart av prosjektet, men ikke detaljert nok for denne spesifikke arbeidsoperasjon. Granskningen ble utført på en grundig måte, og har gitt nyttig lærdom for videre forbedring av rutiner og prosedyrer. Fast mannskap er Sigmund Eide, Geir Langen, Jan Gunvaldjord og Reinhard Miglaws, og turnusen er 14 dager på og 14 dager av, hver uke bytter en av dem. Det er Sigmund og Geir som er på den dagen ESposten tropper opp. De overvåker nøye boringen fra operatørcontaineren, et hyggelig lite kryp inn på bunnen av en 12 m dyp boregrop. Dryppende fjellvegger på alle kanter, tussmørkt, men solstrålene når ned til dem utpå dagen. Borkaks Strømstyrke, rotasjonshastighet, boringsmoment og boringskraft, de følger med og noterer. Rotasjonshastigheten er satt ned til % i dag, forteller Sigmund, en staut vestlending med i borebransjen. Med denne hastigheten får vi ut kakset. Vi har prøvd større inndrift, da samlet det seg et 70 cm tykt lag med borkaks i hullet, det er ikke særlig kjekt. Borkaks, hvor mye blir det egentlig av et hull på 170 m? Vi lærer at med 1,6 m i diameter blir det 2,5 m 3 kaks pr. m boring, totalt for dette hullet m 3, som igjen utgjør 100 fulle billass. Men før kakset blir kjørt bort blir det renset. Borvann med kakset samles i en mottakergrop, pumpes så opp i et sedimenteringsbasseng for rensing av partikler, videre til neste sedimenteringsbasseng. Derfra går vannet ut i sjøen og kakset tas ut ved hjelp av en gravemaskin. Tre ganger daglig gjøres dette. Kakset må renner av seg før det kan fraktes bort til et deponi. Sikkerhetsuke Vårt besøk er midt i sikkerhetsuka, årets tema er: Snakk høyt om stille avvik. Sier dere i fra om feil eller mangler? Jo, de mener de gjør det. Boring av to hull Lengde: 170 m og 435 m Diameter: 1,6 m Oppdragsgiver: Vassbak & Stol Byggherre: Karmøy kommune ES prosjektleder: Torleiv Johannessen De tenker sikkerhet hele tiden, men skjerper seg ekstra i sikkerhetsuka. Forøvrig er de godt fornøyde med de tiltak HE har iverksatt på dette anlegget. Men prosjektleder Torleiv Johannessen ønsker en ekstra gjennomgang. Evakueringstrapp i tre, rekkverket bør forsterkes med en planke til, det må være en forglemmelse at det ikke allerede er gjort. Er man riktig uheldig kan man skli og falle ned på roterende borestreng med de katastrofale følger det kan få. Nei, her må opp en planke til. Og hva med trappetrinnene av tre, de kan bli glatte til vinteren, sett på list av strekkmetall så ingen sklir og skader seg. Hovedankomst er via stillastrapp 3 Borehullet er sjekket, Sigmund Eide får en hjelpende hånd av Geir Langen. Hullet var gullende rent. 4 posten posten 5

4 Boregropen sett ovenfra. 12 m ned står operativcontaineren. oppsatt av sertifisert firma og godt forankret i fjell, men rømningsvei må og skal være helt i orden. Hva med brannfarlig gjenstander? Gass, surstoff, olje, elektrisk strøm, kabler, ikke lett å slukke tar det fyr. Brannslukningsutstyr er på plass, og for å skape større sikkerhet er hydraulikkpackeren plassert oppe på bakken. Det ser bra ut, prosjektleder er fornøyd. Oppdatert SJA (sikker jobbanalyse) kommer på bordet. Det er den femte siden arbeidene startet, må oppdateres etter hvert som arbeidene går fremover. Analysen gjennomgås og underskrives. Prosjektleder er regelmessig på anlegget, men den daglige kontakten og dokumentutveksling skjer via e-post, gutta er selvfølgelig så opp daterte at de har PC i bua. Dagliglivet på anlegg 14 dager hjemmefra er lenge, helgene er verst. Boreoperatørene tilbringer ofte mer tid seg i mellom enn de gjør med sin familie. To og to sammen på anlegget, det gjelder å holde en god tone og unngå krangling. Sigmund (63), som er bosatt på Halsenøy utenfor Bergen, har pendlet det meste av sitt yrkesliv, det begynner å tære på. Har lyst til å trappe ned, men det er ikke lett i hans type jobb. Han blir vel så lenge helsa holder. Synes det er positivt at avdelingen er forsterket med fire nye, unge fagarbeidere, flott at det ikke bare er gamlekara som vil drive med boring. Geir (30) hører til den yngre generasjon. Han er fortrolig med data og er kjapp på PC en. Mangler skriver i operatørcontaineren, bare gå og kjøp, de skal ikke mangle slike nødvendige ting, får han høre. Er fornøyd med anleggslivet. Han jobber fra kl til seks dager i uka, på søndager fra kl Han setter stor pris på å få sove lenger den syvende dagen i uka, for selv om de har kort vei til jobben, er det dårlig med søvn etter de bråvåkner kl Da dundrer det en gjeng Geir Langen overvåker det hydrauliske rørhåndteringssystemet, ingen tunge løft av borerør lengre. med elefanter gjennom gangene på brakkeriggen der de bor, det vil si det høres ut som elefanter, men i virkeligheten er anleggsarbeidere som skal på andre anlegg. De jobber heldigvis bare fire dager i uka. Dagene består for det meste av jobb og mat. Hadde de vært innlosjert i byen kunne de ha gått en tur på kveldene. Men ute på Karmøy er det stille og rolig og lite å ta seg til. Et lite bibliotek i operativcontaineren hadde vært fint, og daglige aviser hadde vært topp. Ansvarsbeviste operatører De har flere måneders arbeid foran seg her, ett 280 m langt hull på samme sted starter opp etter jul. Men det vanlige spørsmålet kommer likevel. Hvor skal vi når vi er ferdige her? Neste jobb kommer i Bergen, nærmere bestemt på Flesland. Ett 500 m langt hull skal bores under flystripen. Sigmund blir spesielt fornøyd, han ser for seg at han kan komme hjem hver dag, livet kommer til å bli ekstra bra en periode. Men vi kan ikke bare sitter her å preike. Borehullet må sjekkes fysisk, de vil inn i hullet og sjekke med egne øyne om hullet er tomt for kaks. 1,6 m i diameter er ikke så avskrekkende, disse gutta har sjekket hull med langt mindre diameter. Klaustrofobi, nei, hva er det? To til tre ganger om dagen blir kakset sjekket. Vi kjører til mottakergropen, den er avlåst. Utstyrt med walkie talkie, gruvelykt og ekstra lommelykt går en inn i hullet mens den andre står på utsiden. Har rømmet opp til 100 m nå, det blir litt å gå. Han kommer fornøyd tilbake, hullet var gullende rent. Kunne ønske vi hadde et bedre system til å bli kvitt borkakset, sier Sigmund. Dagens system forsinker boreprosessen og det er antall borede meter vi lever av. Sigmund er svært opptatt av jobben sin. Kvelden før ble han liggende og fikk ikke sove, plutselig ble borkakset et viktig tema, var alt kommet ut eller var hullet tett og boreustyret oversvømmet? Han så for seg hvilke konsekvenser det ville få for dem neste arbeidsdag. Han dro til boregropen kl kvelden, sjekket og fant alt i orden. Da fikk han endelig sove. Omtanke for medarbeiderne Sjekker borelogg dag for dag, data blir oversendt pr. e-post. Dagrapporter og lønnslister, han går igjennom og sjekker. Han er nøye med dokumentasjonen, alt skal være i orden. Han har ansvar for det tekniske, økonomiske, kontakt med oppdragsgiver og kontakt med operatørene. Det er mye å forholde seg til, mye ansvar, men stort sett går det greit. Han er ikke fersk i bransjen han heller, 20 år som leder sjaktboringsoppdrag har det blitt. Det er hyggelig å reise rundt på anleggene å snakke med gutta, forteller Torleiv Johannesen, jeg tror de setter pris på det, i tillegg liker jeg å se ting i praksis. Torleiv er opptatt av at gutta skal ha det godt når de er ute på anlegg. Han er fornøyd med den forholdsvis nye operativcontaineren, den har nytt styringssystem, minikomfyr, kaffetrakter, kjøleskap, PC etc., og takbelysningen er noe så eksklusivt som downlights. Han forteller at ytterligere to nye operativcontainere til andre borerigger er på gang. Må nok henge med i tiden skal vi tiltrekke oss yngre arbeidskraft. Et tredje hull på dette stedet påbegynnes etter jul. Da blir nåværende grop støpt igjen etter at det er lagt rør mellom de to første hullene. Den nye boregropen blir på samme sted, men på et høyere nivå. Det blir bedre for gutta å komme litt høyere opp. ESpostens besøk avsluttes med middag. Det er torsdag, kompedagen i Rogaland, det er ikke tvil om hva gutta ønsker. Etter en god porsjon er det bare å få på seg arbeidsklærne igjen, det blir ennå noen timer med boring skal fremdriftsplanen holdes, og det skal den jo. Karl Erik Lunde og Jan Erik Hetlebakke beordret feiring med bløtkake i lunsjen. Høy stemning i sprøytebetongavdelingen 6. oktober kom beskjeden, sprøytebetongavdelingen hadde fått to nye oppdrag, størrelsesorden en god del høyere enn vanlig, nemlig 70 og 20 mill. kr. Gleden over å lykkes var selvsagt stor, det er en evig kamp og et press om å skaffe nye jobber. SMS-meldinger til alle ansatte ble sendt ut umiddelbart, positive nyheter må spres til de ansatte. Stemningen i lunsjpausen på Rud var særdeles munter, enkelte svevde formelig litt over gulvflaten og beordret feiring med bløtkake neste dag. Begge oppdragene er i forbindelse med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Det ene gjelder ny jernbanestasjon i Holmestrand, den såkalte Stasjonsentreprisen. Denne entreprisen omfatter totalt m tunnel. Selve stasjonen, som vil bli 866 m lang, kommer til å dele tunnelen. Stasjonen vil få to adkomster. Både stasjonsområdet og tunnelene vil omfatte en del betongarbeider, og kontraktsgrunnlaget for sprøytebetongavdelingen lyder på m 3 sprøytebetong. Tunnelen vil få et stort spenn og det vil gjøre sprøytebetongarbeider mer kompliserte. Det neste oppdraget, en tunnel på m, har fått navnet FIBO og grenser opp mot Snekkestadentreprisen i sør og Stasjonsentreprisen i nord. Her skal avdelingen utføre fjellsikring, en jobb som vil kreve ca m 3 betong og betraktes som en helt standard tunneljobb, vel og merke når man har gode, erfarne operatører. Rekord for avdelingen var Gardermobanen i perioden Ca m 3 sprøytebetong gikk med, omsetningen økte med 120 mill. kr bare på denne jobben. Prisene er ikke så gode i Langvarige oppdrag er bra, det letter planleggingen av utstyr og mannskap. I tillegg blir det enklere å nå de målene som er satt i den langsiktige planen frem til Behagelig for de som sitter og regner anbud, nå kan de senke skuldrene litt, men kun for en kort periode, de må stadig følge med i markedet og være på hugget for å kapre enda flere jobber. 6 posten posten 7

5 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Fundamenteringsavdelingen Boreavdelingen Det var flere som ønsket å titte på vår nye fag verkskran. Fra venstre Hanna Rachel Broch, Liv Grande Urhamar begge fra Skanska, maskinkjører Jan Oskar Frigård og John Petter Holtmon synger nå på siste vers, og velfortjent juleferie står nå for tur. I andre halvår i år har vi hatt mer enn nok av oppdrag. Utstyr og maskiner Vi har fått erfaring med vår nye fagverkskran fra Sennebogen. Den fungerer bra, men er stor og tung og krever sin plass der den skal brukes. Så langt har vi kun hatt den på vårt prosjekt i Schweigaardsgate i forbindelse med arbeidene på avstivning av spunten. På dette prosjektet må vi ta den bort da den var for tung til å bli heist ut fra bunnplata etter at arbeidene med stålkjernepeler blir avsluttet. Videre har vi fått erfaring med vår siste borerigg fra Commachio, og vi er fornøyde med den. Vi er nå operative med 4 nye moderne senkborerigger, som alle kan bore med 6 m foringsrør, og slik markedet og vår oppdragsmengde ser ut nå, vil disse har nok å gjøre fremover. Mannskap Vår nye kalkulatør, Igor Arne Dusan har kommet godt i gang med kalkulasjonsarbeidet. For han er vårt fagområde nytt, og det er mye å sette seg inn i. Vi har også i løpet av året fått ansatt flere fagarbeidere, noe som også er bra. Nå i november hadde vi markering av jubilanter i Entreprenørservice, og i fundamenteringsavdelingen var det 4 personer som var jubilanter. Dette var Gunnar Salbu som 25-års og Orlando Tello, Jon Søren Barstad og Hans Martin Hansen som 30-års jubilanter. Dette viser at folk trives hos oss. Jeg gratulerer alle sammen og takker for innsats som er lagt ned frem til nå. Ordrereserve og økonomi Slik det ser ut, vil vi omsetningsmessig nå vårt budsjettmål på kr 155 mill, men inntjeningen totalt sett er ikke god nok. Dette skyldes i stor grad noen få enkeltprosjekt der vi har gått på noen stygge tap. Vi får håpe dette nå er over, og at 2012 vil gi bedre marginer. Fundamenteringsavdelingens budsjett for neste år er en omsetning på kr 172 millioner, det vil si en økning på 10 % i forhold til Ved inngangen til 2012, har vi allerede flere store prosjekter i bestilling. Dette gjelder Dronning Eufemias gt, E18 Tassebekk-Langåker, Sørenga byggetrinn 4 i tillegg til de prosjektene som ikke avsluttes i år, men fortsetter inn i Vår ordrereserve ved årsskiftet er totalt over 100 millioner, inkludert noen prosjekter som skal produseres først i Dette gjelder Dronning Eufemias gt. I forhold til vår ordrebeholdning og slik det har vært i høst, er det typiske nå at det er stor etterspørsel etter stålkjernepeler, mens det er færre jobber med betongpeler. Dette er litt synd da det vil gi lav utnyttelse av våre pelemaskiner i tillegg til at Nor-Pel har mer kapasitet enn det som er levert i år. Jeg benytter anledningen til å takke alle for god innsats i 2011, og ønsker alle ansatte med familie GOD JUL OG GODT NYTTÅR! John Petter Holtmon Avd. leder Litt om året som gikk Det er med glede vi kan se tilbake på et godt år på boreavdelingen. I 2011 kommer vi til å få betydelig økt omsetning fra året før, og den høyeste omsetningen noensinne for boreavdelingen. Vi ligger også an til å levere et godt resultat, så det må vi være stolte av. All honnør til våre funksjonærer og boremannskaper som har fått dette til! Vi har i år sett mange spennende og gode prosjekter, fordelt over hele Norges land. Vi har jobbet fra Stavanger i sør til Lofoten i nord. I Lofoten boret vi tidligere i år for en undersjøisk kabel i regi av Lofotkraft. Vi er nå tilbake i nøyaktig samme området og borer for vanntilførsel til et smoltanlegg. Denne jobben kom som et resultat av positiv omtale i lokalmiljøet av vårt første prosjekt, der vår boremetode ble gjort kjent. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere når det gjelder våre mannskaper; at de er profesjonelle og ressurssterke, alltid med vilje til å stå på ekstra når det behøves. Vi har en tradisjon for å kaste oss rundt når ting skjer og løse oppgaver på stående fot. Dette er et av våre store konkurransefortrinn. At en av våre borebaser står opp midt på natten fordi han er bekymret for lensepumpen i boregropen og kjører ut til boreplassen for å forsikre seg om at alt er ok, viser hvor dedikerte våre mannskaper er. Dette er gode rollemodeller for våre yngre ansatte, og ressurspersoner vi må spille videre på. Utsikter for neste år Med forventning ser vi fram til et travelt år i Slik ordresituasjonen ser ut nå, kommer vi til å unngå den vanlige trege starten på nyåret som vanligvis kjennetegner boreavdelingen. Vi har i skrivende stund satt i bestilling den første store bestillingen av en ny maskin på boreavdelingen på flere år, nemlig en Diamec (Atlas Copco) U8 kjerneboremaskin. Denne maskinen er i stand til å bore NQ Wire Line hull på over 1200 meter, noe som er blitt mer og mer aktuelt i forbindelse med blant annet Statens Vegvesen sine forundersøkelser for undersjøiske tuneller. Forventet levering er februar Vi er også i ferd med å ferdigstille ombyggingen av vår Indau 90 sjaktboremaskin. Her er det foretatt en komplett oppgradering av hydraulikk og elektronikk slik at den nå skal være så god som ny, eller faktisk bedre. Vi ser med spenning fram til å få satt denne maskinen ut i et prosjekt rett over nyttår. Som nevnt har vi god ordrereserve til neste år. På nyåret kommer vi til å starte boring av et 475 meter langt grovhull med diameter 1,4 meter under rullebanen på Flesland, Bergen. Dette hullet bores i forbindelse med avløp fra de-icing -anlegget, og utføres i samarbeid med Skanska og Vassbakk & Stol. Dette er et utfordrende prosjekt, hvor vi kommer til å være underlagt strenge krav både til teknisk utførelse og sikkerhet. I tillegg til de prosjektene vi allerede har sikret oss i 2012, har vi levert inn mange tilbud som fortsatt ikke er avklart. Med mange prosjekter som skal utføres på relativt kort tid, blir det viktig å planlegge godt rundt mannskap og maskiner for å få denne kabalen til å gå opp! Det kan med andre ord bli veldig travelt også til neste år, og derfor blir det spesielt viktig for oss alle å benytte ferien til å koble av og lade opp til en ny og spennende sesong. Jeg håper alle får tid til å virkelig nyte høytiden sammen med familie og venner. Hjertelig takk for en flott innsats i 2011, og en riktig God Jul og Godt Nyttår til alle! Frode T. Olsen Avd. leder Selebre gjester på Norheim, styret i ES var på anleggsbesøk. 8 posten posten 9

6 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Stemingsbilde fra stuffen på T-forbindelsen K2, Haugesund. Sprøytebetongavdelingen Rehabiliteringsavdelingen I år er jeg stolt over å skrive om rehabiliteringsavdelingen. Fra en treg start i begynnelsen på året, så har vi fått opp farten og hatt en meget travel høst. Jeg takker alle for innsatsen i høst, hvor vi har avsluttet et stort prosjekt, startet opp to kairehabiliteringer og tunnelreparasjoner samtidig som vi har utført en rekke mindre oppdrag og kjemisk injeksjon. Det har vært veldig hektisk, og vi hadde ikke klart det uten alles innsats og fleksibilitet. For tiden har vi tre prosjekter gående som krever alle mann ut året, og utpå nyåret; Stjørdal kai, Balestrand kai og Oslotunnelen. I Stjørdal monterer vi anlegg for katodisk beskyttelse, samt reparerer skader på en kai i et industriområde. Kaien i Balestrand ligger i sentrum, og fungerer både som fergekai, hurtigbåt- og bussterminal. Her er det altså mye trafikk å forholde seg til. Vi utfører full mekanisk reparasjon. I Oslotunnelen er vi underentreprenør til Veidekke. Prosjektet går ut på å tette taket i togtunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Arbeidet utføres om natta når det ikke går tog. Sikkerhetsuka 2011 ble gjennomført i oktober, men film og oppgaver for alle. Adm.dir. Hallvard Sindre besøkte i den forbindelse prosjektet vårt i Stjørdal. Hallvard fikk se hvordan vi jobber under kai med vannmeisling og betongrehabilitering. Til neste år ser det ut som en del mindre prosjekter skal utføres før sesongen for rehabilitering av bruer, kaier og dammer starter igjen når varmegradene kommer. Hei igjen! Ja nå nærmer det seg et nytt år igjen. Årene går fortere og fortere. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere våre to jubilanter som har vært i ES i. Gratulerer nok en gang til Birger Omland og Frode Skoglund. Jeg tar det som et tegn på at det er godt å jobbe i Sørvisen når dere har holdt ut så lenge. Jeg vil også få sende en hilsen til Knut Olsen som fyller 80 år i disse dager, håper du får en flott feiring. HMS Vi har ikke hatt uhell eller hendelser som har ført med seg fravær på vår avdeling i år heller. Det er veldig bra, men som jeg har nevnt før, så har vi fremdeles en vei å gå når det gjelder HMS. RUH-rapporteringen vår er fremdeles for lav i forhold til de mål vi har satt oss. Jeg vil likevel berømme dere for å ha blitt mer bevisste i forhold til HMS i praksis. Det har vært hendelser der operatører har satt ned foten og nektet å være med på videre drift fordi de har følt seg utrygge Dette har vært en god start på den offensive strategien som ble lagt i Vi har store utfordringer foran oss for at 2012 skal bli et enda bedre år enn Rehabiliteringsavdelingen er en liten avdeling som skal bli mye større. Det første målet er å få opp produksjonen gjennom å vinne nye anbud. Knut Thorsheim, David Brown og jeg har fokus på kalkulasjon av anbud og kontakt med mulige kunder for å være med i konkurransen om anbudene. Samtidig som vi har fokus på å fylle opp ordreboken, så har fokuset på kompetanse i avdelingen økt. Det er satt opp en oversikt over hva vi har og hva vi trenger, og første steg var å holde U1-kurs nå i november. Dette fokuset skal holdes gjennom på den måten arbeidet har vært lagt opp til av vår oppdragsgiver. Det krever mot å si fra og ta den støyten, men jeg støtter dere 100 %. Vi skal aldri gå på akkord med sikkerheten. Synes også dere hadde en flott innstilling og godt engasjement når jeg reiste rundt i årets Sikkerhetsuke. Ellers kan det nevnes at vi nå har gått til innkjøp av en gassmåler av typen Dräger XAM5000. Apparatet måler innhold av CO, NO 2 og O 2 i lufta. Denne har vi her på Rud og vi kan komme ut på anlegg og måle ved behov, eventuelt gi opplæring slik at dere kan bruke den ute på anleggene. Er etterspørselen stor vil vi vurdere å kjøpe flere. Økonomi Det ser ut til at vi kommer til å omsette for ca 65 mill i år og levere et godt resultat også i år, faktisk noe bedre enn i fjor. Vi er tilbake på gamle høyder når det gjelder volum. Når vi nå har passert oktober har vi produsert ca m 3. Til sammenligning hadde vi i hele fjor m 3. Selv om vi har hevet volumet opp mot gamle rekorder, er omsetningen ikke så høy som man kunne forvente. Det er fordi en god del av våre kunder vil holde omsetningen av betongen i egne rekker. Sett i det lyset er dette et godt år for vår avdeling igjen. Dette har vi fått til sammen, så tusen takk til dere alle! Ordrereserve Slik det ser ut nå vil neste år bli travelt for oss, det også. Vi skal starte på Stasjonsentreprisen og FIBOentreprisen i Vestfold. Spesielt Stasjonsentreprisen vil bli en krevende og utfordrende jobb for oss. Denne entreprisen er i korte trekk en jernbanestasjon i fjell med stor spennvidde der det stilles store krav til sikringen. Vår utførelse av sprøytebetongen vil derfor være meget viktig for å få til et ønsket resultat. Her vil det være mange som følger med på det vi gjør, så la oss vise dem hvem som er best på sprøytebetong! Det nærmer seg slutten på noen anlegg og oppstart på noen nye. Det kommer mye jobb også neste år og vi er klare til å ta mer. Ordreboka er ikke helt full enda. Vi har satt opp et budsjett på drøye 80 mill i omsetning for Spenstig, men innefor rekkevidde. Tusen takk for innsatsen til dere alle. Jeg ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år. Jan Erik Hetlebakke Avd.leder Anleggsbesøk i sikkerhetsuka. Fra venstre Hallvard Sindre, Stanislovas Klapatauskas, Mirozlav Bryskovksi og Rolandas Samuolis. Økt kompetanse og bredde i kunnskap gir avdelingen en større fleksibilitet, vi får flere å spille på. Samtidig tror jeg at det gir økt interesse for fagfeltet vårt. Til slutt vil jeg takke alle for en flott innsats i Jeg gleder meg til å ta fatt på 2012 sammen med dere! Jeg ønsker alle en riktig trivelig juleferie! Berit Gudding Petersen Avd.leder Verksted På bakgrunn av at det kommer inn mye elektrisk utstyr som ikke holder mål etter dagens lover, vil vi presisere at folk uten el.sertifikat ikke har lov til å skru på materiell som brukes der det er mer enn 50V AC/DC strøm. Dette vil si at det kun er lov å skru på bilelektriske komponenter, (12/24V). Noen råd: Når dere starter opp nye anlegg: Tenk i gjennom hva dere vil trenge av utstyr i hele anleggsperioden. Ta med nok undersentraler. Disse er viktige for å få sikret ned til den strøm styrken som skal brukes. Av den grunn skal heller ikke kabler ha forskjellig bestikning, dvs. ikke 63 amp. i en ende og 32 amp i den andre. Hvis du oppdager dette må kabelen sendes inn og eventuell manglende undersentral og ny kabel rekvireres fra lager. Det er bedre å ta med en undersentral for mye enn en for lite. Ta med rikelig med kabler. Hvis dere er i tvil om hva dere trenger av elektrisk utstyr til ett prosjekt, kontakt Bjørn Kristoffersen på telefon Elektrisk utstyr som har synlig skade skal umiddelbart sendes til Rud for sjekk. Kabler som ligger i containere over lang tid bør sendes inn for sjekk minimum hvert tredje år. Skjøteledninger som står under belastning må ikke tas ut og inn av kontakter. Dette kan medføre skade både på øyne og hender. Se også etter at skjøtekontakter som skal settes sammen er rengjort, hvis ikke kan det oppstå brann på grunn av dårlig kontakt. Lagring av kabler skal foregå inne i containere eller brakker, så fukt og møkk ikke kan komme inn i kontaktene. Det skal alltid være start/stoppbryter på elektriske motorer. Motorvern og sikkerhetsbrytere som ikke fungerer må ikke fjernes, men repareres av elektriker før videre bruk av maskinen. Stig Rune Magnor Verksmester 10 posten posten 11

7 NYE OPPDRAG Fundamenteringsavdelingen BESTUMVEIEN 5A Oppdragsgiver: Helge Gevelt Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Harald Amble Privat byggherre valgte å fundamentere enebolig til fjell da huset skulle rehabiliteres. Huset var opprinnelig fundamentert på en såle, men hadde satt seg litt. For å stoppe eventuelle fremtidige setninger ble det derfor boret og satt 12 stålkjernepeler, lengde til fjell varierte mellom 6 13 m. Arbeidene ble utført fra eksisterende kjeller. Fagarbeidere var Thomas Gjærum og Morgan Johansson. HEIA BARNEHAGE Sted: Nesoddtangen Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Prosjektleder: John Petter Holtmon Grei, liten jobb. Ny barnehage under oppføring. ES boret og satt 75 stålkjernepeler, ca. 300 lm. Fagarbeidere var: Tom Runar Hanes, Per Hanis og Toni Chabo. TTC NORGE AS Sted: Slitu, Askim kommune Oppdragsgiver: Elektro Ventilasjon Rør Norge AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Gunnar Salbu Tilbygg til eksisterende produksjonslokaler. ES utførte fundamentering, 45 stålkjernepeler, totalt 410 løpemeter. Fagarbeidere på denne jobben var: Dag Morten Haugli, Jan Rune Haugli, Jimmi Alriksson, Per Hanis og Tom Runar Hanes. VEAS TUNNEL Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Rolf Holtmon Fra arbeidene ved Veas tunnlen. Boreavdelingen, maskinsjefen, verksmester og fundamenteringsavdelingen i ES ble involvert for å finne den beste løsningen på dette prosjektet. VEAS tunnelen er en kloakktunnel som går gjennom Oslo og ut til Slemmestad. Det er en fjelltunnel med diameter 3 m. Pga en kulvert og dårlig fjell synker grunnvannet og bygninger over tunnelen får setningsskader. Vann og Avsløpsetaten har forsøkt å tette fjellet, men har ikke lykkes. Skanska foreslo derfor å fôre ut tunnelen med et rør og støpe ut mellom rør og tunnelvegg. Strekningen er m lang, fra Frognerparken pumpestasjon og mot Majorstua. For å få støpt rundt røret var det nødvendig å få ned strøm, vann, betong og kommunikasjon tre steder. Det ble derfor boret ned stålrør med diameter 323 mm, godstykkelse 7 mm, lengden på stårørene var mellom 40 og 50 m. Boringene var vellykket, tunnelen ble truffet på angitt sted, og de høye kravene til retthett og tetthet ble innfridd. Fagarbeidere var: Ørjan og Tor Håvard Ausland. HUNDSUND B.T. 2-SØNDRE DEL Sted: Snarøya, Oslo Oppdragsgiver: Veidekke AS Tid: Kontraktssum: 1,6 mill. kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Gunnar Salbu Fundamentering for nytt rekkehusfelt i funkisstil. Det ble boret og satt stålkjernepeler, dimensjon mellom mm, totalt m, 120 punkter. Grunnen besto hovedsakelig av leire, og lengde til fjell varierte fra 3 til 22 m. Arbeidene ble utført av: Tom Runar Hanes, Dag Steinar Wingereid, Jimmi Alriksson, Magne Ringstad og Thomas Gjærum. BORG PARK Sted: Vålerenga/Grønland, Oslo Oppdragsgiver: Ole K. Karlsen AS Tid: Kontraktssum: 5,4 mill. kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Harald Amble Nytt boligprosjekt. Tomta har nabobygg på to sider og vei på to sider. Arbeidene omfatter m 3 spunt, innvendig avstivning i tre nivåer, pluss ca. 25 stk. stålkjernepeler. Bygget skal ha tre etasjer under bakkenivå. Massene består av bløt leire som skal kalkstabiliseres. Ved mye nedbør kan massene bli en utfordring med tanke på bæreevnen når ABI riggen benyttes. Oppdrag av denne type er utfordrene og krever nøye oppfølging. Eventuelle feil kan få store konsekvenser. Fagarbeidere: Rune Alfsen, Toni Chabo, Terje Klodvig, Emil Jonsson og Magne Ringstad. BRÅNÅSLIA 1-3 Sted: Skedsmokorset Oppdragsgiver: Brånåshagen AS Tid: Kontraktssum: 1,7 mill. kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Gunnar Salbu ES ble kontaktet direkte av byggherren for å finne en løsning angående fundamentering. Man hadde håpet å benytte betongpeler, men på grunn av fylling med til dels store steiner i grunnen kunne betongpeler kun benyttes i 1/3 av byggegropa, i den øvrige delen ble det benyttet stålkjernepeler. På dette anlegget jobbet: Rune Alfsen, Thomas Hansen, Magne Ringstad, Jimmi Alriksson, Runar Hanes, Olav Endre Norheim og David Borg. NOBELSGATE 41 Oppdragsgiver: Hole Graveservice AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Harald Amble Rehabilitering av et herskapshus i privat eie. Tradisjonell kjeller skal omgjøres til parkeringskjeller og noen endringer i fundamenteringen måtte til. Som et alternativ til tradisjonell spunt ble det boret rørspunt med foringsrør 273,1 mm og Tubex 240. Rørene står på en utkraging og går ned minst 1 m i godt fjell. Fagarbeidere var: Thomas Gjærum, Thomas Hansen, Toni Chabo, Brede Lunden og Fredrik Welde. ASKIM UNGDOMSSKOLE Sted: Askim Oppdragsgiver: Skanska Norge AS, Distrikt Østfold Tid: Kontraktssum: ca. 6 mill. kr Prosjektleder: Trond R. Næsset Anleggsleder: Gunnar Salbu Prosjektet Askim ungdomsskole pågår i disse dager. Her skal vi bore totalt omlag meter med stålkjernepeler i dimensjoner Ø70- Ø180 mm. Denne byggetomta er relativt stor og delt opp i flere deler. Dette sett i sammenheng med at hovedentreprenøren til tider ønsker drift i flere områder samtidig, gjør at logistikk- og bemanningsplaner blir satt på prøve fortløpende. Videre er vi svært strenge på våre sikkerhetsavstander, da dette til slutt må være avgjørende for hvordan fremdriften legges opp. På dette prosjektet jobber: Orlando Tello, Egil Arntsen, Morten Kristensen, Terje Klodvig, Ørjan og Tor Håvard Ausland. TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES APRON Sted: Stjørdal Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Kontraktssum: ca. 4,7 mill.kr. Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Harald Olsen Terminalen på flyplassen skal utvides. Langs taxebanen og veggene på hotellet blir det slått svevespunt og boret og satt irschebekkstag. Massene består av morene og jobben er krevende. Arbeidene må utføres om natten, mellom kl og Arbeidene er pålagt en del restriksjoner, bl.a. måtte tårnet på ABI en raskt kunne tas ned om påkrevet, og kontakt med flytårnet må opprett holdes hele tiden. I motsetning til mange andre byggeplasser, er dette en ryddig og romslig plass både for maskiner og mannskap. Fagarbeider: Rune Alfsen og Magne Ringstad i første omgang, flere kommer til senere. SAGDALEN PARK Sted: Strømmen Oppdragsgiver: Øie AS Tid: Kontraktssum: 1,4 mill. kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Harald Olsen Oppføring av Thongården AS, parkeringshus og boliger. Arbeidene omfattet spunt og dubboring, senere ca. 50 stag. Jobben var en mer eller mindre standard jobb for de som har vært i bransjen en stund, og tomta var fin å jobbe i. På prosjektet var følgende fagarbeidere: Thomas Hansen, Ørjan Gøransson, Jimmi Alriksson, Tom Runar Hanes og Kenny Håkansson. BJERKE VIDREGÅENDE SKOLE Oppdragsgiver: Varden Entreprenør Tid: Kontraktssum: 1,3 mill. kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Harald Amble Skolebygningen skal rehabiliteres og moderniseres opp til dagens standard. Fasaden skal beholdes, men rominndelingen og innvendige søyler skal endres. Bygningens endringer medfører også endringer i grunnarbeidene. Disse arbeidene består av 34 stk. stålkjernepeler Ø70 mm, samlet lengde ca. 550 m. Det er peler både utvendig og innvendig i eksisterende bygninger. Fagarbeidere på anlegget er Runar Hanes og Toni Chabo. Fundamentering av herskapshus i Nobelsgate, Oslo posten posten 13

8 NYE OPPDRAG Christian Landevik og Tommy Bjørkmann under arbeidene på Toskjestryken bro. TASSEBEKK-LANGÅKER Sted: Sandefjord Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Kontraktssum: ca. 20 mill. kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Gunnar Salbu En 10,2 km lang veistrekning på E18 ved Sandefjord. Veien skal utvides til 4-felts motorvei med midtdeler. To nye kjørebaner skal bygges for sørgående trafikk, eksisterende E18 skal oppgraderes for nordgående trafikk. Utvidelse av veien krever oppbygging av en veifyllingen som vil ha behov for ca m 3 sprengstein. ES skal bore og sette stålkjernepeler for i alt 11 konstruksjoner, miljøtunneler, broer og viltlokk. Totalt 820 peler, m stålkjerner i dimensjon Ø90 Ø130 mm. I tillegg vil det bli litt stålspunt. Prosjektet vil gå over mange måneder og mannskapslistene er ikke klare i skrivende stund, men fagarbeidere den første tiden er Dag Morten og Jan Rune Haugli. SØRENGA BYGGETRINN 4 Oppdragsgiver: AF Gruppen Tid: Kontraktssum: 17 mill. kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Lasse Seierstad Oppdraget gjelder fundamentering av byggetrinn 4 på Sørengautstikkeren og vil omfatte mye av det samme som vi gjorde på byggetrinn 3. Det skal bores og settes 100 stk. stålkjernepeler, totalt lm. Dybden til fjell er noe lengre her enn ved trinn 3. AF var godt fornøyd med de arbeider ES utførte på trinn 3 og ønsket å fortsette samarbeidet på neste byggetrinn. Mannskap er ikke bestemt i skrivende stund. SEILDUKSGATA Oppdragsgiver: AF Bygg Oslo AS Kontraktssum: ca. 6 mill. kr Prosjektleder: Trond R. Næsset Anleggsleder: Trond R. Næsset Dette prosjektet ble fullført produksjonsmessig ultimo november, oppstart medio september. Her har vi utført ca m 2 svevespunt og boret ca meter med stålkjernepeler i dimensjoner Ø100 Ø180 mm. Jobben gikk veldig bra til tross for en svært trang byggetomt med minimale muligheter for lagring av utstyr/materialer, noe som skapte utfordringer vedr. bl.a. logistikk. Samarbeidet med hovedentreprenøren har fungert smertefritt. De som utførte arbeidene var: Orlando Tello, Morten Kristensen, Ørjan og Tor Håvard Ausland, Dag Morten og Jan Rune Haugli. Rehabiliteringsavdelingen OSLOFJORDTUNNELEN Sted: Drøbak Oppdragsgiver: Mesta Drift AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: David Brown Brann i lastebil lastet med papir forårsaket store skader i tunnel. Tunnelen måtte stenges for all trafikk. Rehabiliteringsavdelingen ble tilkalt for å høytrykksvaske og deretter håndmørtle de brannskadede betongelementene. Fagarbeidere på prosjektet var Christian Landevik og Tommy Bjørkmann, som fikk skryt av oppdragsgiver for sin innsats. TOSKJESTRYKEN BRO Sted: Lampeland, Numedalen Oppdragsgiver: Ypsilon Contractors AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: David Brown Ypsilon rehabilterte broen og ES ble tilkalt for å utføre vannmeislingen for dem. Fagarbeidere var: Tommy Bjørkmann og Christian Landevik. KAI STJØRDAL Sted: Havnegata, Stjørdal Oppdragsgiver: Trondheim Havn IKS Tid: Kontraktssum: 3,5 mill. kr Prosjektleder: Knut Thorsheim Bas: Morten Øverbø Reparasjon av betongskader på kai og kaifront pluss montering av katodisk beskyttelse. Kaiarealet er ca. 600 m 2. Kaien er i drift mens arbeidene pågår og arbeid under vann må avbrytes ved anløp. Seilingsplaner mottas i forkant, slik at det er mulig å planlegge arbeidene. Ved flo sjø må fagarbeiderne iføre seg tørrdrakt fordi det må arbeides under vann, ved fjære står de tørt. Den milde høsten i år har gitt god fremdrift. I forhold til avdelingens kompetanse betraktes dette som en relativt grei jobb. Fagarbeidere på prosjektet er: Tomas Stoltz, Rolandas Samuolis, Petter Halvorsen, Didrik Herlofson pluss noen innleide fra et bemanningsbyrå. BRÅNÅS BRO Sted: Kjeller Oppdragsgiver: Norpox Rehab AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Berit Petersen Brånås bro er en bro på E6 som krysser en lokal vei. Underkant av broen ble utbedret punktvis ved hjelp av vannmeisling og reparasjon med betongsprøyting. Arbeidene måtte utførtes om natten fordi det var nødvendig å stenge den lokale veien. Fagarbeidere var: Tomas Stoltz, Petter Halvorsen og Marek Sowizdzal. PIR NORD Sted: Gardermoen Oppdragsgiver: NCC Construction AS Tid: Kontraktssum: 1 mill. kr Prosjektleder: David Brown Opprinnelig gjaldt forespørselen vannmeisling av betongdekke vegg i vegg med innlandsterminalen på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Dette viste seg praktisk umulig å få til. Når det vannmeisles blir det produsert ca. 200 liter vann pr. minutt. På dette oppdraget ville det bli et stort problem å bli kvitt vannet. I tillegg til dette var det også en viss fare for steinsprut. Disse forhold ville kunne ha innvirkning på flytrafikken, noe som var helt uakseptabelt. I løpet av kort tid var man nødt til å finne annen løsning. Betongsaging ble valgt. Så mye som løpemeter måtte sages. Det var utrolig mange utfordringer forbundet til dette prosjektet, f.eks. å få adgang til arbeidsplassen, bare midlertidige adgangskort ble gitt, og de var gyldige i kun 5 dager pr. mann. Ingen mulighet for fornyelse. I tillegg til dette var betongen av ypperste kvalitet med mye armeringsjern. Her måtte prosjektleder improvisere mye for å få prosjektet i havn, noe han lyktes med. Fagarbeider var Petter Halvorsen, som gjorde en veldig god innsats. OSLOTUNNELEN Oppdragsgiver: Veidekke Spesialprosjekt Bane Tid: Kontraktssum: 2 mill. kr Prosjektleder: David Brown Jernbanetunnel mellom Skøyen og Oslo Sentralbanestasjon. Rent nattarbeid, fra ca. kl til Fagarbeiderne jobber en uke på og en uke av. Her utføres god, gammeldags håndpigging av knallhard betong i taket på tunnelen, ca. 6 m opp fra tunnelgulvet. Piggingen er et blodslit. Vi har prøvd ut en fjernstyrt piggemaskin som heter Brokk 50, men den krever faglært personell med mange timers praksis. Vi kom frem til at Oslotunnelen ikke er et egnet sted til å lære seg bruk av denne maskinen, spesielt på grunn av kjøreledning og kjøreskinne i taket. Vi må for enhver pris ikke skade disse installasjonene. Innsatsen til fagarbeiderne, Tommy Bjørkmann, Ivar Solberg og Christian Landevik, har vært meget god, og vi regner med å fullføre innen tidsfristen. 3 Brånås bro på E6. Stjørdal kai før rehabiliteringsarbeidene starter. 14 posten posten 15

9 NYE OPPDRAG Stemingsbilde fra Balestrand. Bildet er tatt fra kaien som skal rehabiliteres. BALESTRAND KAI Sted: Sognefjorden Oppdragsgiver: Statens vegvesen og Balestrand kommune Tid: Kontraktssum: 5,7 mill. kr Prosjektleder: Knut Thorsheim Bas: Nils Olav Grandalen Balestrand kai er midtpunktet i Balestrand sentrum, nå skal kaien rehabiliteres. Arbeidene består av mekanisk reparasjon av betongskader og montering av katodisk beskyttelse. Kaien har mange funksjoner, den er fergekai og kai for hurtigbåt til og fra Bergen, i tillegg er det torg der, totalt sett et viktig samlingspunkt for befolkningen. Turisme er en betydelig næringsvei for kommunen, det var derfor viktig å få utført arbeidene utenom den store turistsesongen. Kaien opprettholder sin vanlige drift mens arbeidene pågår. Dette medfører at områder som er under arbeid blir avstengt, og trafikken blir omdirigert til ledige plasser på kaien. Arbeidene utføres mer eller mindre i vann, og fagarbeiderne er derfor utstyrt med tørrdrakter. På dette prosjektet jobber Halvor Solberg, Jan Arve Voje og Marek Sowizdzal, pluss to innleide. De er innkvartert i moderne hybelleiligheter og jobber 12-9 ordning. AKERSHUSSTRANDA Oppdragsgiver: Oslo Havn Tid: Prosjektleder: Berit Gudding Petersen Bas: Morten Øverbø Arbeidene omfatter vannmeisling av kaidekke, ca. 140 m 2, pluss påstøp av ny betong. Skanska skal være underentreprenør på betongstøpingen ettersom de har god kapasitet for tiden. Det er mulig at prosjektet blir utvidet. Om sommeren er det uteservering på kaien, høst og vinter bare litt gangtrafikk, derfor er utførelse lagt til den kalde årstiden. Stor aktivitet i rehabiliteringsavdelingen gjør at man må leie inn ekstra mannskap på dette prosjektet, en person i tillegg til basen. JERNBANEKULVERT Sted: Mosseveien, Oslo Oppdragsgiver: Skanska Norge Citybuilder Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: David Brown Tre forskjellige broer, den første var på Sjursøya, en jernbanekulvert til Østfoldbanen. Arbeidet besto først av vannmeisling som krevde en natts togstans. Etter noen ukers opphold kom de tilbake for tørrsprøyting, hvilket medførte en ny natt med togstans. Her må nevnes at oppdragsgiver skrøt veldig av arbeidet som ble utført. Derfor en spesiell takk til fagarbeiderne som var involvert i prosjektet, Nils Olav Grandalen, Halvor Solberg, Tomas Stoltz og Petter Halvorsen. Diverse injeksjon HENRIK IBSENSGATE 100 Oppdragsgiver: AS Realbygg Tid: Kontrakssum: kr Prosjektleder: David Brown Stor vannlekkasje i kjelleren av kontorbygning, ca. 900 liter pr. time. Prosjektleder i AS Realbygg ringte torsdag kl , ES var på befaring i løpet av 2 timer, og David Brown startet injeksjon dagen etter. Dette ble meget godt mottatt. Arbeidet systematisk og tettet alt som var å tette. Oppdragsgiver var meget imponert over den kunnskap og engasjement som fagarbeiderne viste. En spesiell takk også fra David Brown for innsatsen til Didrik Herlofson, Halvor Solberg og Nils Olav Grandalen. OSLO LUFTHAVN Sted: Gardermoen Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Regningsarbeid Prosjektleder: David Brown Skanska støper fordrøyningsbassenger for oppsamling av diverse overflatevann og ES tetter støpeskjøter i bunnplaten og i veggene ved hjelp av slangeinjeksjon. Dette er en til og fra jobb, ES møter frem ved behov. Samarbeidet mellom Skanska og ES har fungert utmerket. Takk for innsatsen så langt til fagarbeiderne Didrik Herlofson, Halvor Solberg og Petter Halvorsen. Boreavdelingen STORENGVEIEN Sted: Bærum Oppdragsgiver: Bærum kommune, Eiendom Tid: Kontraktssum: 2,5 mill. kr Prosjektleder: Frode Tryti Olsen Anleggsleder: Harald Solheim Boret to parallelle hull fra Jar skole og ut i Lysakerelva, lengde 155 m, diameter 310 mm, helning 10 %. Hullene er en del av et større prosjekt og skal benyttes til å lede overvann ut i elva. Selve boregropen var på skolens parkeringsplass. Arbeidene vakte stor interesse blant elevene på skolen. Fagarbeidere på jobben var: Svenn Erik Solheim, Tor Arild Skogheim og Jon Petter Stangnes. FV 659 NORDØYVEGEN Sted: nord for Ålesund Oppdragsgiver: Statens vegvesen Tid: Kontraktssum: 14,5 mill.kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott Nordøyvegen skal skaffe øyene Harøya/ Finnøya, Fjørtofta, Flemsøya/Haramsøya og Løvsøya fastlandsforbindelse. Det planlegges derfor bygging av tre undersjøiske tunneler og en bro. Tunnelene vil komme til å ligge på m dyp og vil få en lengde på 3,5 4,5 km. Partier av tunnelene med mindre enn 50 m overdekning vil få 10 % stigning. Bergkvaliteten i nettopp disse partiene ønskes nærmere kartlagt ved hjelp av kjerneboring. I Haramsfjorden skal det bores et hull på 500 m, i Fjørtoftfjorden 400 m og i Nogvafjorden 400 m. Boringen utføres med NQ Wire Line 76 mm og utføres av Lasse Samskott og Roar Lundsbakken. NORWEGIAN SANDSTONE EXPORT AS Sted: Svelgen kommune, Sogn og Fjordane Oppdragsgiver: Birkeland Entreprenørforretning AS Tid: Prosjektleder: Trond Øiseth Anleggsleder: Harald Solheim Steinbruddet ligger godt synlig fra fjorden. For å spare naturen og beholde mest mulig av naturopplevensen fikk man rett og slett ikke lov til å ta ut mer stein fra bruddet. Men ved å gå bak en ås kunne uttaket fortsette, sårene i naturen ville da ikke bli synlige fra sjøen. For å få steinen ut ble det sprengt en tunnel inn i fjellet. Deretter boret ES en 35 m lang vertikal trykksjakt, diameter 3,1 m fra det nye bruddstedet og ned i tunnelen. Fagarbeiderne fra ES, Tor Arild Skogheim og Bernt Knutsen, ble innkvartert ved steinbruddet, en avsideliggende plass 1½ times kjøring til nærmeste butikk. Utrolig nok beitet hjort på de omkringliggende jorder, omtrent som en saueflokk. Arbeidene ble utført raskt og effektivt, gutta ville fort tilbake til hjemlige trakter hvor jaktsesongen var i gang. Oppdragsgiver ble godt fornøyd med utførelsen. E18 BOMMESTAD SKY Sted: Larvik Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS Tid: Kontraktssum: 1,2 mill. kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Lasse Samskott Undersøkelsesboring for ny tunnel under bøkeskogen i Larvik. Med NQ Wire Line boret ES 6 hull, til sammen 750 løpemeter. Mange oppdrag innen kjerneboring på denne tiden, måtte forsterke mannskapsstyrken med en innleid person i oppstarten, senere kom fagarbeiderne Ottar Samskott og Roar Lundsbakken til unnsetning. RYFAST II Sted: Buøy, Stavanger Oppdragsgiver: Statens vegvesen Tid: Kontraktssum: 4,6 mill. kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Lasse Samskott Forundersøkelse for ny undersjøisk tunnel. Kjerneboret et hull, ca. 430 m langt. Med tillegg av noen forgreninger ble totalt antall borede meter 520. Fjellkvaliteten var dårlig enkelte steder og det medførte en del utstøpinger og oppboringer. Roar Lundsbakken var fagarbeider på prosjektet. LADEGÅRDSGATEN Sted: Bergen Oppdragsgiver: Bergen kommune Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott Geologisk undersøkelsesboring utført fra tunnel i sentrum nord for Bergen. Ett horisontalt hull på 100 m ved hjelp av kjerneboring. Bygninger over tunnelen er påført setningsskader og man ønsker å finne ut om tunnelen har innvirkning på dette. Fagarbeidere var: Roar Lundsbakken og Morten Kristensen. HOVLAND KRAFTVERK Sted: Eikesdal utenfor Førde Oppdragsgiver: H. Kvame A/S Tid: Kontraktssum: ca. 1 mill. kr Prosjektleder: Trond Øiseth Anleggsleder: Harald Solheim Nytt kraftverk for innbyggerne i Eikefjorden. Kraftverket vil få en kapasitet på 10 GWh, nok til å dekke behovet til ca. 500 husstander. Utbyggerne har vært beviste på å gjøre inngrepet i naturen så lite som mulig fordi området er et mye brukt turområde. De valgte derfor boret trasé for å få ført frem rør og kabler i stedet for en sprengt grøft. Boret løsning ble dyrere, men utbyggerne mener det kan forsvares når inngrepet i naturen blir mindre. Sjakten ble 115 m lang, diameter 1,06 m, og har en stigning på 32. Prosjektet gikk meget smertefritt med en utrolig rask 3 16 posten posten 17

10 NYE OPPDRAG opprømming. Gunstig fjell og dyktige fagarbeidere var årsaken. Prosjektet ble omtalt i lokalavisen Firdaposten. Fagarbeidere var Magnar Eikeland og Knut Magne Olsen. MINNESUND OG T-FORBINDELSEN Sted: Minnesund og Haugesund Oppdragsgiver: NTNU Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott Et forskningsprosjekt til en ingeniørgeolog som skal ta doktorgrad. Det ble boret 6 hull à 8 m, 76 mm diameter. Først ble en borehullsvideo tatt opp, deretter ble det innstøpt packere i hullene for å måle vanntrykket. Boringen ble utført fra tunnel. Roar Lundsbakken var fagarbeider på prosjektet. Sprøytebetongavdelingen T-BANE TUNNEL Sted: Nationaltheatret Majorstua, Oslo Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Kontraktssum: ca. 1,4 mill. kr Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke Anleggsleder: Hans Chr. Haakestad Tunnelen mellom Nationalthetret og Majorstua, som stod ferdig i juni 1928, var stengt i helgene mellom til i år. Grunnen til dette var store oppgraderinger og utbedringer av skinnegangen, av vifte- og røykavtrekksanlegget og sikring av enkelte fjellpartier. Sprøytebetongavdelingen var engasjert for å utføre fjellsikringen. Fjellet, som var ganske dårlig, ble forsterket ved å bygge buer av sprøytebetong. Arbeidene, som gikk over 3 helger, startet natt til lørdag kl og måtte avsluttes natt til mandag kl Fagarbeidere fra ES var: Kurt Høgli, Roger Høgli, Frode Skoglund og Roger Sandberg. STREKETUNNELEN Sted: Hellesylt i Stranda kommune Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Tid: Kontraktssum: 4,9 mill. kr Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke/ Karl Erik Lunde Tunnelen ble tatt i bruk i 1950-årene. Tidligere i år ble den forlenget sørover, nå skal den forlenges nordover. Total lengde når den står ferdig vil bli m. Forlengelse av tunnelen er en del av rassikringsprosjektet Røyr-Hellesylt. ES utfører fjellsikring av den nye delen etter hvert som det sprenges. Totalt volum antas å bli ca m 3 sprøytebetong. Arbeidene blir utført av Ørjan Vårtun, Jan Åke Haglund og betongsprøyteriggen Panda. Nytt på maskinfronten Nytt undervannskamera til boreavdelingen. Micro Rov DTG2 Det er benevnelsen på et nytt undervannskamera innkjøpt til boreavdelingen. Kameraet er tenkt benyttet i forbindelse med grunnundersøkelser på sjøbunnen og kan gi informasjon om umerkede sjøkabler og vannledninger, eller andre ting man bør styre unna. Hittil har dykkere vært brukt når man har vært usikker på bunnforholdene, nå kan denne bruken reduseres. Nye operatørcontainere til borerigger På vårt verksted på Rud er de i gang med ombygging av 3 operatørcontainere, eller kjørebuer som noen liker å kalle de. Dette er et ledd i moderniseringen av eldre borerigger for å oppfylle dagens krav til HMS. Det blir nytt kjørepanel, ny hydraulikkpakke, nye møbler, etc. Operatørene skal heretter slippe oljedamp, de skal ha det tørt og varmt gjennom arbeidsdagen. I det hele tatt få en enklere og mer komfortabel hverdag. Solan II Ny rigg, gammelt navn. Solan II kom til ES i sommer, mens Solan I måtte si takk for seg. Solan II er en vanlig rigg, bygget over samme lest som de andre riggene, men den er volt. På sikt har vi ikke noe valg, flere og flere maskiner til tunneldriftsanlegg går over til 1000 volt AC. Denne voltstyrken gir lavere strømforbruk, kablene får mindre tverrsnitt noe som gjør dem rimeligere, komponentene blir mindre hvilket betyr at de blir billigere. Sprøyteriggene i ES er alle utstyrt med silikonkabler, de tåler større mekanisk belastning. Ved noen tunnelanlegg trengs kabler på m, prisen er ca. kr 100,- pr. m. Kan Sprøytebetongavdelingens nye stolthet, Solan II. meterprisen reduseres, reduseres utgiftene tilsvarende. Solan II er i tillegg utstyrt med oljepartikkelteller, et instrument som informerer om oljens kvalitet og dermed hvor slitt den, noe som igjen forteller operatørene om behov for service. Riggen er i gang på et stort prosjekt i Holmestrand, og faste operatører er Roger Sandberg og Svein Haugli. Elgen skal også bygges om til volt og deretter settes i drift på samme prosjekt. Deler for kr er innkjøpt og ligger klar på verkstedet, ombyggingen vil starte rett over nyttår. Sprøytebetongavdelingen har nå totalt 10 rigger og alle er i full drift. Ny kjerneborerigg Fagarbeiderne i boreavdelingen har lenge drømt om en ny kjerneborerigg, en datastyrt rigg med NQ Wire Line, med kapasitet over 1000 m. Er den langt unna nå slik at de endelig får oppfylt sitt ønske? Maskinsjef Andreas Lien blir spurt. Jo, han har sendt ut noen forespørsler, men venter fortsatt tilbakemelding fra leverandører. Må være sikker på at han finner den beste riggen til våre formål før han bestiller. Det går noen uker, ESposten har ikke hørt noe, vi vet dette er viktig stoff for gutta ute, må bare gjøre en ny henvendelse. Jo, nå er den bestilt, det ble en Diamec U8, svarer Andreas. Den kan bore inntil m og den har NQ Wire Line. Levering vil skje kanskje i midten av januar, men senest i månedsskiftet januar/februar. Litt mer informasjon får vi på kjøpet. For å bore m må Ø 56 mm borerør benyttes. Skal NQ Wire Line benyttes må Ø 76 mm borerør brukes, og da reduseres lengden til m. Ved retningsstyrte hull må det bores med Ø 76 mm rør på grunn av styreverktøyet. I tillegg til ny rigg er også nytt, avansert måleutstyr bestilt. ES har egen måleingeniør og sammen med måleutstyret får vi en klar fordel konkurransemessig. Kjerneboring i ES går inn i en ny og spennende periode. Sennebogen 680 HD fagverkskran I sommer kom den i drift, den nye beltekranen til fundamenteringsavdelingen. Krana skal fungere som en servicekran for avdelingen, for å løfte ståldetaljer som f.eks. entring av stålkjernepeler og håndtering av spunt. Maskinkjører Jan Oskar Frigård er fast operatør på maskinen. Han er storfornøyd med krana, men så har han også fått være med i hele innkjøpsprosessen og den endelige avgjørelsen. Og før han satte seg bak spakene hadde han vært igjennom et introduksjonskurs hos leverandøren i Tyskland. Krana har en maks løftekapasitet på 80 tonn, den har to vinsjer med 15 tonns løftekapasitet på enkel wire, og hovedkroken kan greie 40 tonn. Elektronisk lastvarslingsutstyr informerer om antall kilo og varsler overlast. Maks bomlengde er 60 m, det vil si at den kan jobbe i en radius på 50 m. Bommen består av flere seksjoner og kan rigges til i forskjellige lengder. Krana er utstyrt med dieselmotor, 261 kw, med laveste CO-utslipp i forhold til myndighetenes krav. Motorens støynivå er lavt, og styresystemet er servodrevet med korte spaker. Førerhytta er romslig og komfortabel, alt utstyr skal være ergonomisk riktig, og ikke minst, den har air condition. Hytta kan vippes bakover 20 Testing av nytt kjørepanel før installasjon i operatørcontainer. slik at kranfører kan ha øyekontakt med krantoppen uten å måtte kikke ut av takluka og uten å få kink i nakken. Stolen kan også vippes. Vinduene er store og gir god oversikt, i tillegg finnes kamera som gi oversikt bakover. Maskinens belteplater er store og brede med avrundene ender så de ikke skal rive opp asfalt og betong. Breddbart belteunderstell, maks bredde 4,8 m under arbeid. Grunnen til at vi la oss på denne størrelsen var at maskinen kan transporteres med belterammer på plass. Krana er et tilskudd både miljømessig og kapasitetsmessig og utgjør et viktig bidrag i den årlige oppdatering av maskinparken ES. Totalt sett bruker selskapet mange millioner kroner årlig til fornyelse/modernisering av maskinparken, mange av tiltakene har stort fokus på HMS forhold. Den nye fagverkskranen, Sennebogen 680 HD. 18 posten posten 19

11 Anleggsbesøk på Stjørdal kai Rolandas Samuolis, Stanislovas Klapatauskas og Marek Sowizdzal. Jeg hadde gleden av å besøke gutta i rehabiliteringsavdelingen som var på jobb på kaia i Stjørdal i Trondheimsfjorden. De jobber under kaia med betongrehabilitering, det vannmeisles, det pigges og det gjenopprettes tak og vegger i betong. Det skal monteres anlegg for katodisk beskyttelse, slik at kaia får en forlenget levetid på ytterligere 75 år. Selve anleggsområde ligger med flott utsikt til nord, sør og øst og med Værnes flyplass i nærheten. Utsikten gikk også i retning mot Selbu, der hytta mi er. Det var Marek Sowizdzal og Rolandas Samuolis som var på jobb denne mandagen samt en innleid, Stanislavos. Det var ennå høy flo på ettermiddagen, noe som gjorde at vi måtte vente til vannet gikk tilbake før vi kunne begi oss ned stigen og under kaia. Så var det på med støvler, hjelm og hansker og sammen gikk vi ned stigen og under kaia. Vi vasset i vann og ikke nok med det, gutta jobber i vann, og følelsen av en litt ekstrem arbeidsplass nådde meg. Men dette var gutta vant med, de har vært med på mange kaiprosjekter, det vil si jobbe med vann opp til knea, og noen ganger må dykkeutstyr tas i bruk. Takk til tøffe kollegaer som tok så godt i mot meg og viste meg arbeidsplassen sin! Sofie Evjen Kallar Fuglerede i pelerigg Mens vår nye Junttan PM25 var i drift på anlegget Vulkan i Oslo ble det, utrolig nok, bygget et fuglerede inne i maskinen. Men da eggene var lagt og rugingen skulle ta til ble det for mange forstyrrelser for fuglen. Fuglemammaen ble urolig så snart noen beveget seg nær riggen, fløy ut og inn hele dagen, fikk ikke ro over seg. Hun virket sint når gutta måtte ned i verktøykassa som stod like ved redet. Etter noen dager ga hun opp og forsvant, men rede og de søte små eggene ble liggende igjen en stund fremover. ES-klubben Klubbarbeidet har vært litt labert i det siste. Det har vært liten oppslutning om møter, bare 2-3 mann har møtt opp, og da er det liten vits. Håper og tror det blir bedre når vi får ny og større brakkerigg. Da får vi flere folk samlet på en plass og kan ha møtene i oppholdsrommet. Men helt dødt har det ikke vært, noen saker går, bl.a. egenmeldinger for de som jobber 4-dagers uke, pensjonsspørsmål og utprøving av egnede briller og hansker. Velferdskomiteen har ikke vært aktiv de to siste årene. De som har drevet dette arbeidet har holdt på i mange år og begynner å gå lei, det er på tide at andre overtar. På årsmøtet i månedsskiftet februar/mars 2012 må det velges en ny komité. Alle verneombudene er innkalt til møte på Rud 12. desember, håper på stort fremmøte. Det er avsatt en hel dag til møtet og sakslisten er ganske lang og interessant. Nevnes kan: gjennomgang av IA-avtalen og verneombudenes rolle rapportering av hendelser og skader arbeidstider overtid sykefraværsstatistikk hvordan redusere sykefraværet info om Slik Gjør Vi Det, internkontrollforskriften, gjennomgang av hjertestartere info om Ytre Miljø kurs e-læring, tilbakeblikk på Sikkerhetsuka 2011 introduksjon og opplæring av nyansatte Jeg har nevnte det tidligere, men minner om det igjen, jeg ønsker å bli introdusert for alle nye fagarbeidere i ES. Opplever fra tid til annen at det dukker opp et ukjent ansikt i ESklær på verkstedet, litt kjedelig at jeg ikke vet navnet på vedkommende. God jul og godt nyttår ønskes dere alle! Birger Holtet Klubbleder Kollegaer på tur til Edinburgh Et av styremedlemmene, David Brown, hadde i flere år ønsket å ta sine kollegaer i ES med til sitt hjemland Skottland. I år ble det endelig en realitet, styret i Funksjonærforeningen (FF) arrangerte tur til Edinburgh i slutten av september. Det er mange timer med forarbeid før man kan stå på Gardermoen med flybilletten i hånda, men alt var på plass da 31 personer dro av gårde en torsdag kveld. En veldig fin tur, ingen tvil om det, forteller Hans Chr. Haakestad, flott opplegg fra begynnelse til slutt. Programmet var ganske tettpakket, vi besøkte bl.a. et imponerende slott og fikk en guidet omvisning der. Og siden vi var i whiskyens hjemland var vi selvfølgelig på whiskysmaking, det ble tur til en idyllisk fiskelandsby og guidet besøk på en festning. Den siste kvelden hadde vi en flott middag og underholdning med skotsk sang og dans. Vi bodde på et bra hotell midt i Edinburgh, en fin by å rusle rundt i med puber over alt. Vår reiseleder, David Brown, gjorde en kjempejobb, svarer Torleiv Johannessen, turen ble spesielt vellykket fordi David var lommekjent i distriktet. Han ordnet opp med alt mulig, kan ikke få fullrost han nok. Mandag morgen tilbake på jobb, David Brown litt medtatt etter turen, det hadde vært en travel helg. Jeg tror folk er fornøyde, forteller David, for meg var turen både artig og slitsom. Det var mye å passe på, programmet hadde faste tidspunkt for en del aktiviteter og disse måtte følges. Det ble litt stress rundt dette med å passe klokken og møte frem til angitt tidspunkt. Men med litt kjas og mas fikk jeg alle med meg hele veien. Stemningen var på topp og vi hadde mange fine stunder sammen i løpet av turen. Reiseleder David Brown gjorde en flott jobb under turen til Skottland. 20 posten posten 21

12 Fest for jubilanter Landfallhytta Opp (Drammens eldste bakkeløp) Lørdag 12. november ble det arrangert fest for de som var ES- jubilant i 2010 og 2011, nemlig: Walberg, Tore Barstad, Jon S. Hansen, Hans M. Holtet, Birger Omland, Birger Skoglund, Frode Tello, Orlando Valestrand, Rolf Gruszewski, Henrik Salbu, Gunnar Solheim, Harald Thoresen, Ann Karin 50 år 25 år 25 år 25 år 25 år I tillegg var også ledergruppen og alles ledsagere invitert, totalt 36 feststemte personer benket seg rundt langbordet på Quality Spa & Resort Holmsbu. Middagen var nydelig og vinene en opplevelse i seg selv. Det vanket mange gode ord til trofaste medarbeidere og gaver av forskjellig slag. Gullklokke til 25 års jubilantene, Norges Vels medalje pluss ES pins i gull til s jubilantene, og pengegave i form av gavekort og ekstra lønn til 50 års jubilanten. Dette var den aller første 50 års jubilanten i ES sin historie, ES som selv fyller 50 år i juni Men oppkjøp og Tradisjoner for ES-jubilanter Det har vært en tradisjon at vi på slutten av året skaffer oss en oversikt over de ansattes ansiennitet og finner ut hvem som har 10 og 15 års jubileum i ES. Av forskjellige årsaker har dette blitt forsømt i noen år, men denne høsten har vi prøvd å rydde opp. Gaver til de som er 10 og 15 års jubilant i 2011, Da gruppebilde skulle tas var de sporløst forsvunnet, Hans Martin Hansen og Rolf Valestrand. Det hadde en forklaring. Hans Martin var litt sliten etter en lang middag, hyppige skåler og mange varme og gode ord om hans virke i ES gjennom, egentlig 33 år hvis vi er nøyaktige. Det ble litt for mye på en gang, han trengte en liten stund for seg selv. Og så var det Rolf, han mistrivdes sterkt i findressen sin, det var et ork å ha den på. Så snart middagen var over fortet han seg opp på rommet og fikk den av. På med godbuksa og bort med hvitskjorta og han kunne fortsette festen. Til slutt klarte vi å avbilde dem, to glade jubilanter. sammenslåinger av firmaer medfører at man får godskrevet ansiennitet opparbeidet i andre selskaper, og slik var det i dette tilfellet. Men hyggelige kvelder går ofte svært fort, denne kvelden virket utrolig kort. Men det var likevel langt ut i de små timer da sistemann gikk til sengs. Neste morgen ble feiringen avsluttet med en bedre frokost i spisesalen som lå nesten i vannkanten og hadde utsyn utover Drammensfjorden, som stemningsfullt badet vekselvis i novembertåke og solskinn. pluss de som har vært jubilant de seneste årene, er overlevert, og vi tror nå vi er á jour. Skulle det likevel være noen som har falt utenfor er det bare å si ifra. Vi ønsker at dette skal være helt i orden. Løpet ble arrangert 10. oktober, starten gikk kl Over 200 påmeldte og det var ny rekord. Totalt ti ansatte fra ES var påmeldt, litt frafall ble det i siste øyeblikk, men disse gjennomførte: David Borg Dag Haug Kay Grøtta Magnus Langlien Morten Berner Bjørn Kristoffersen Grete Storhamar Ann Karin Thoresen Etter striregn hele dagen forut stilte vi på startstreken i måneskinn, helt praktfullt. Litt skarp luft, men de mange harde motbakkene fikk temperaturen opp hos de fleste. Løypa var 4 km lang med 335 høydemeter. Det var en slitsom løype, noen få korte flater, men mest av alt gikk det oppover og oppover. Men ingen sure miner av den grunn, enten man løp eller gikk, alle kom i mål. Etter løpet var det samling på Lizzie, en pizzarestaurant i Drammen, for deltakere såvel som supportere. Som vanlig ble det livlige diskusjoner om taktikk som slo feil, om mat man ikke burde ha spist, om trening man ikke hadde fått tid til osv., men det hele endte opp med et smil og en konklusjon om at i dag så var vi rett og slett ikke bedre enn dette. Deretter forsynte man seg rikelig med både mat og drikke og alle var enige om at dette var en fin kveld. Alle fikk premie, medalje i gull til å henge rundt halsen. Fra bedriftsidrettslaget fikk vi løperefleksvest slik at vi ikke skal ha det som unnskyldning for at vi ikke trener utendørs i høstmørket, det at vi er redde for ikke å bli sett. Angrer du på at du ikke ble med? Det er plass til mangle flere på ESbedriftsidrettslags arrangementer. Meld deg på neste gang, enten som supporter eller deltaker, det er opp til deg. Invitasjoner sendes ut via SMSmelding, så følg med fremover. Birkebeinerittet 2011 Til årets ritt stilte følgende på startstreken og fullførte: Etter to år med gjørmeritt hadde de håpet på et solskinnsritt, men det ble det ikke. Starten gikk i oppholdsvær, men regnet kom utover dagen. Totalt sett ble det likevel mye bedre enn foregående år. Alle kom til mål og ingen hadde noen form for uhell under veis. David Borg imponerte stort som første gang deltaker, tror nok de andre har all grunn til å frykte han ved neste års ritt. Etter rittet samlet de seg i målområdet og hadde et hyggelig måltid i en av sponsorenes telt. Selv om de var våte til skinnet, var alle godt fornøyde med sin innsats og samtlige er allerede påmeldt til neste års ritt. Birkebeinerrittet 2012 SMS om påmelding eventuelt hjelp til påmelding ble sendt ut Deltager Tid Klasse Plass i klassen David Borg år 188 Marek Sowizdzal år 1115 Magnus Langlien år 497 Dag Haug år 35 John Petter Holtmon år 1570 Rolandas Samuolis år 1957 Kay Grøtta år 467 Morten Berner år 499 Oppover og oppover bar det for Ann Karin, Bjørn, Grete, Kay og David. 22 posten posten 23

13 U1 kurs Kurs i grunnleggende betongteknologi, U1, ble arrangert på Rud i begynnelsen av november. Pensum var utarbeidet av Norsk Betongforeningen, og vedkommende som underviste kom fra samme sted. Deltakerne kom fra rehabiliterings- og sprøytebetongavdelingen i ES. Betong er en hel vitenskap, det er mye å lære, fortalte kursdeltaker Pontus Lindholm, en av sprøyteoperatørene i ES. Det er positivt å få lære mer om det jeg driver med til daglig, jeg har jo tenkt å bli i selskapet en god stund. Å drive med betong er mye vanskeligere enn det man tror, og for meg er det et nytt arbeidsområde. Mye stoff på kort tid, sukker Tommy Bjørkmann fra rehabiliteringsavdelingen. Dette stoffet føles litt på siden av det vi driver med. Vi utfører bare tørrsprøyting, det vil si vi tilsetter vann til et ferdig produkt. Men jeg forstår at det kreves at vi har et grunnkurs. At vi får mer kompetanse er veldig bra, har jobbet i ES i 7 år, dette er mitt første kurs. Senere håper jeg vi kan få kursene R1 og R2, de er spesielt beregnet på oss som driver med betongrehabilitering. Ingen var engstelige for eksamen, alle kom til å klare seg, trodde de, og slik gikk det også. At fagarbeiderne må dokumentere sin kompetanse blir stadig mer aktuelt. Har de ikke dokumentasjonen i orden kan man få et mannskapsproblem. Rehabiliteringsavdelingen planlegger å sende alle ansatte på R1 og R2, men ønsker et gjennomført U1 i bunnen. Målsetningen er at alle i avdelingen skal beherske de fagområder avdelingen jobber med, da har de mer å gå på og får en større forståelse for oppgavene selskapet påtar seg. På sikt vil dette være fordelaktig både for våre kunder og for selskapet. ESfagekspert Blant sprøyteoperatørene har 10 avlagt prøve og kan smykke seg med tittelen ESfagekspert. Ytterligere to operatører har tilstrekkelig fartstid og skal snart avlegge prøven, mens de resterende 4 må skaffe seg litt mer praksis, det vil si oppfylle kravet som er 4 år. Boreoperatørene er inne i en usedvanlig travel periode. Utarbeidelse av teorien ble fullført i høst og er nå klar til bruk. Mange av operatørene har praksis nok til å gå løs på teorien, men kun én er i gang. Det er ønskelig at så mange som mulig tar prøven, så nå er det opp til fagarbeiderne selv. Eksamensoppgavene er under utarbeidelse, nå venter man bare på de første kandidatene. I rehabiliteringsavdelingen råder en ny optimisme som gir energi til også å tenke kompetanseutvikling. Selv om ingen har tatt fagprøven så langt, er ting på gang. Opplæringen baserer seg på Betongforeningens kurs U1, R1 og kanskje R2. Senest i november i år ble kurset U1 arrangert på Rud. Tre dager ble avsatt til de av fagarbeiderne som ikke allerede hadde gjennomført kurset. Eksterne kurs for fagområdet vannmeisling har vært vanskelig å oppdrive, derfor er det utarbeidet et internt opplæringsprogram. Avdelingens mål er at flest mulige gjennomfører kursene og består de avsluttende prøvene, både teoretiske og praktiske. To fagarbeidere i fundamenteringsavdeling har tatt prøven til ESfagekspert. For tiden holder 4 kandidater på med hjemmeeksamen. Eksamensoppgavene er omarbeidet og mer kompliserte nå enn tidligere, derfor får man anledning til å ta eksamen hjemme. Men flere kandidater er nå i gang med selvstudier av teoridelen på fritiden. Avdelingens mål er å vekke interessen blant nøkkelpersoner og spesielt interesserte til å ta prøven, men arbeidet har foreløpig ikke kommet så langt som ønskelig. Forsinkede eksamensoppgaver har vært en av årsakene, men nå er det meste på plass. Har du nok praksis og lyst til å fordype deg i de forskjellige fagområdene innen fundamentering, kan du melde din interesse til nærmeste overordnede. Ann K Bedre sikring av sprøyte operatørene Førerhyttene i samtlige betong sprøyterigger er utstyrt med selvreddere, en mobil oksygenmaske, en til hver operatør. Apparatene er plassert i en ryggsekk som også inneholder en kraftig lommelykt. For å bli ekstra trygg i bruken av apparatene ble det arrangert kurs på Rud, pluss kurs lokalt ute på anlegg, for operatørene. Større oppmerksomhet rundt selvredderne var nødvendig, ikke alle var klar over at de fantes i riggene, i tillegg trengte enkelte opplæring i bruken. Har inntrykk av at operatørene nå føler seg tryggere på å håndtere apparatene. Oppstår forhold som forverrer luftkvaliteten og sikten, f.eks. brann, stopp på tunnelviften etc., er selvredder en nødvendighet. I en stresset situasjon gjelder det å puste rolig, for selvredderne har begrensninger. De produserer oksygen til ca. 50 minutters forbruk, men man kan komme langt på den stunden. Operatørene står alene inne i tunnelen i perioder, særlig om natten, med dårlig kommunikasjon utad. Den nyeste riggen Solan II er utstyrt med Intercom, et internt radiosamband på anlegget, dette kommer nok til å bli standard på sikt. Ulven og Gaupa, to dieseldrevne sprøyterigger har fått montert automatiske brannslukningsanlegg i tillegg til de som utløses manuelt. Apparatene er plassert over dieselmotorene og hydraulikkpumpene. Dette for å sikre operatørene ytterligere inne i tunnelene. Slik Gjør Vi Det (SGVD) Allerede i 2008 startet utviklingen av et styringssystemet i ES og implementeringen ble gjort i Formålet er å skape et enhetlig system for hele selskapet, øke fokus på formelle krav og dokumentasjon, pluss utarbeide arbeidsdokumenter for utførelse av våre prosjekter. Med andre ord, styringssystemet skal være et hjelpemiddel, en slags oppskrift, for prosjekt- og anleggsledere slike at de kan jobbe enklere og i henhold til de prosedyrer, lover og regler som finnes. For å øke brukervennligheten har vi i høst implementert styringssystemet i dokumenthåndteringsprogrammet vi benytter, SuperOffice. Det har vært et stort arbeid og noen programtilpasninger har vært nødvendig. Nå er vi i gang med opplæringen. Ledergruppen var første mann ut, men innen jul skal alle funksjonærer og en god del fagarbeidere få opplæring i bruk av systemet og dokumentene. Litt plunder og heft må vi regne med i starten, men alt kommer til å gå mye bedre når vi bare får litt mer trening. På sikt kommer det til å bli Briller og hansker som standard ustyr på våre prosjekter har vært under vurdering i ES etter at Skanska Norge AS innførte dette pålegget på sine byggeplasser tidligere i år. Hender og øyne er spesielt utsatt, og utgjør faktisk det største antallet av registrerte skader på norske byggeplasser. For ES sin del er det i løpet av hele 2011 kommet inn 12 rapporter om inntrufne hendelser på personlig verneutstyr, 8 om sprut på ansikt/kropp, 2 vedrørende klem-/ slagskader, 2 kutt-/skjæreskader. Dette er skader hvor hender og øyne kan være involvert, men ved enkle midler kan antall skader reduseres. Det er vedtatt i ledergruppen at det fra innføres generelt påbud om bruk av briller og hansker på våre prosjekter. En egen informasjons folder om dette, med bl.a. beskrivelse av ulike typer egnede briller og hansker vil bli utarbeidet. For å finne frem til de mest effektive og ikke minst brukervennlige modellene, er det innkjøpt en del brillevarianter som er på utprøving blant fagarbeiderne. En av prøvekaninene, Egil Arntsen, ble kontaktet for å komme med noen kommentarer. Har prøvd de siste innkjøpte tette brillene, de er mindre og lettere enn andre modeller vi har sett på. Om de er tette nok ift kravene er uvisst. Jeg brukte de en dag på Rud, og de virket OK, forteller en travelt opptatt Egil pr. telefon. Gunnar Salbu og Harald Olsen er på skolebenken igjen, mens Jan Erik Hetlebakke forklarer så godt han kan. tidsbesparende og vår dokumentasjon blir mer profesjonell og enhetlig. Briller og hansker standard utstyr på ES-prosjekter fra Slik ser de nye, tette brillene ut. Magnus Langlien har også prøvd de nye, tette brillene. Han synes de har den standard de bør ha, de er på alle måter et godt alternativ. I manufakturen på lageret, Rud, finnes nå briller i flere forskjellige, godt brukbare varianter, både tette briller (googles), pluss vanlige briller med og uten styrke. Lageret melder om stor etterspørsel av briller, og på arbeidsstasjoner på Rud er eksemplarer av den nye typen lagt ut. Briller skulle således være lett tilgjengelig i ES. På sikt må utvalget begrenses, kan ikke ha 100 forskjellige modeller på lager. Spesielt for tette brillene har det vært en utfordring å finne en god modell, det var svært mange å velge blant. For fagarbeiderne må de være praktisk slik at de enkelt får de med seg over alt, og så må det holde med kun ett par. Mange har deltatt i prosessen, men det hadde vært ønskelig at de som jobber ute, de største brukerne, hadde engasjert seg mer i utvelgelsen, kontorfolket alene bør ikke ta avgjørelsen. Hva hansker angår finnes det et godt utvalg på Rud, for forskjellige arbeidsoperasjoner og forskjellige årstider, det er opp til deg å velge. Da håper vi alle ser verdien av å benytte dette verneutstyret, én skade er alltid én for mye. Å få tak i utstyret koster deg ikke mer enn en telefon til lageret. Vi anbefaler at du gjør det like godt først som sist. 24 posten posten 25

14 Intervju med RUH-reportere Uønsket hendelse I Fagarbeider i fundamenteringsavdelingen, Jan Rune Haugli, skrev en RUH rapport under arbeidene ved Vulkan, Oslo, i august i år. Pr. telefon fra Kristiansand gir han følgende svar på våre spørsmål. Hva skjedde og hva var årsaken til at du skrev en RUH? Et hull skulle bores i et hjørne inntil en spuntvegg. Grunnen bestod av leire. For at boreriggen skulle komme til var det gravd en skråning i leira og lagt på kjørelemmer av tre. Vi har ikke annet enn trelemmer til dette bruket. Riggen sto sidelengs under boringen, måtte gjøre det slik for å ta nettopp dette hullet. Så lenge boring pågikk sto riggen i ro, men da hullet var ferdig og tårnet skulle løftes opp begynte riggen å skli. Riggen tippet til siden og la seg inntil spuntveggen. Tiltak - hva er gjort i etterkant for at dette ikke skal skje igjen? Vi skal ikke stå i hellende terreng med riggen sidelengs og bore, vi skal ha flatt underlag. Det var ytterligere to lignende hull som skulle bores på Uønsket hendelse II Fagarbeider i rehabiliteringsavdelingen, Tomas Stoltz, var uheldig og påtok seg en liten skade i sommer under arbeidene på Lundbergsjakta, Narvik. Hendelsen krevde en RUH rapport. Hva skjedde og hvilke konsekvenser fikk hendelsen? Jeg sto og meislet med en Bazoka, et håndholdt vannmeislingsutstyr. Hadde på mine private briller, som jeg alltid går med, i tillegg til hjelm med visir. Plutselig kjente jeg en brennende følelse oppe ved øyet, men reagerte ikke helt. Da jeg ferdig med meislingen oppdaget jeg at det ene brilleglasset var knust og det var blod rundt øyet. Under meisling spruter stein og betong om hverandre, og en av disse steinene hadde, utrolig nok, klart å komme inn under visiret og knust det ene brilleglasset mitt. Dro til en optiker som helte et skyllemiddel inn på øyet og plukket bort glassbiter. Blodet kom fra en sprekk i huden, men ikke så dyp at jeg trengte behandling. Neste dag hadde jeg fått blått øye og øyet føltes litt sårt, men nå er alt bra. Tiltak hva er gjort i etterkant for at dette ikke skal skje igjen? Det var et styr før å få vernebriller med styrke. Da måtte vi legge ut først og så levere kvittering for å få pengene tilbake. Mye lettere nå, jeg fikk en rekvisisjon og skaffet meg nye briller i en fart, veldig greit opplegg, forteller Tomas. Ved vannmeislingsarbeider med håndholdt utstyr står arbeiderne nær stedet som meisles, både vann og stein spruter om hverandre, de kjenner hvordan det slår på hjelmen. Men alle ble overrasket over at dette kunne skje. I ettertid har alle fagarbeidere i avdelingen som bruker briller fått tilbud om vernebriller med styrke. Brillene har store glass og har beskyttelse på sidene. Å kreve at fagarbeiderne innen betongrehabilitering skal bruke både visir og Vulkan. Da måtte vi bruke en annen rigg hvor tårnet kunne legges sidelengs og beltene kunne stå rett i bakken. Det gikk fint. Kommunikasjon har andre lært av disse erfaringene? Vet ikke helt hvordan det foregår, jeg leverte bare RUH en til formannen. Regner med at det ble tatt opp på mannskapsmøte som avdelingen har ukentlig. Ser du verdien av at du har skrevet denne RUH en? Ja, hvis ikke vi sier ifra blir det i hvert fall ikke gjort noe. Føltes det ubehagelig for deg å skrive denne RUH en? Nei, fikk beskjed om å skrive, men jeg hadde gjort det uansett. Får aldeles ikke dårlig samvittighet. vernebriller er i overkant av hva man kan forvente. Utstyret er tilgjengelig for de som måtte ønske. Betong og mørtel griser til og lager riper i visiret, og det må skiftes ofte. Visir burde gi tilstrekkelig beskyttelse, det blir vel mye med begge deler. Kommunikasjon har andre lært av disse erfaringene? Alle er nøye med visir innen min avdeling, du kan ikke utføre disse jobbene uten. Ingen vil vel egentlig skade seg, så denne hendelsen har vel egentlig bare bekreftet hvor viktig bruk av verneutstyr er. Uten visir hadde det gått mye verre. Ser du verdien av at du har skrevet denne RUH en? Visst har det vel en verdi, andre kan lære av mine feil. Hvis vi skulle skrive om alt som hender blir det kanskje for mange og rapportering blir mindre interessant. Men dette var et forhold som andre bør være kjent med. Føltes det ubehagelig for deg å skrive denne RUH en? Det skulle jeg vel egentlig ikke føle. Jeg har rapportert tidligere, og noen ganger har det kanskje vært litt ubehagelig, men jeg gjør det jo for at det ikke skal hende igjen. Uønsket hendelse III I begynnelsen av september under arbeidene på Vulkan, Oslo, ble en uheldig situasjon avdekket under en av vernerundene og rapportert av Brede Lunde, fagarbeider i fundamenteringsavdelingen. Hva var det du reagerte på? I begynnelsen av prosjektet var utgravingen ikke forskriftsmessig og vi påpekte dette flere ganger under de ukentlige vernerundene. Da vi skulle stagbore like ved en skråning registrerte jeg at skråningen hadde rette vegger i stedet for skrånende, slik prosedyren krever. Veggene var loddrette, 4 m høye, og der var det altså meningen at vi skulle stå med en 20 En hel uke med fokus på sikkerhet i alle Skanskas selskaper, det antas at det er verdens største sikkerhetsarrangement. I bransjen generelt er det økende fokus på sikkerhet, og ES har begynt å få invitasjon fra store entreprenører i Norge om deltakelse i deres arrangement knyttet til sikkerhet. På Rud åpnet sikkerhetsuka uka kl med samling av ansatte på lager og verksted pluss fagarbeidere i området. Det ble informert om ukas tema: snakk høyt om stille avvik og en tankevekkende film om samme tema ble vist. Mandagsstemningen lå over folket, de mottok informasjonen og var tilsynelatende enige i at dette var et viktig tema, men det inspirerte ikke så mye til diskusjon i etterkant. Kl var det nye runde, denne gangen for funksjonærene. Program for uka ble gjennomgått. Avd. ledere og prosjektledere hadde som mål å besøke flest mulige anlegg i løpet av uka. Deretter informasjon, film og diskusjon. Et skrekkens eksempel, heldigvis ikke tonns borerigg, jeg ble betenkt. Kvelden før, etter normal arbeidstid, hadde graveentreprenøren fjernet graveskråningen. Arbeidene var utført for at graveentreprenøren ikke skulle få still stans på sine maskiner og for de forhåndsbestilte lastebilene. Ved å fjerne graveskråningen fikk de nok masse til å holde det gående utover kvelden. Jeg fikk en følelse av at kravet til fremdrift gikk foran sikkerheten. Vi ville ikke gamble på om dette gikk eller ikke og ønsket derfor å få klarlagt hvorvidt forholdene var forsvarlige. Det bedret seg etter at vi sendte inn en RUH-rapport og nevnte muntlig at vi ville stoppe arbeidene om forholdene ikke ble brakt i orden. Saken kom opp på fremdrifstmøter hvor aller parter deltok. Hovedentreprenøren var samarbeidsvillig og hørte på oss. Tiltak hva er gjort i etterkant for at dette ikke skal skje igjen? Ledelsen konkluderte med at vi måtte utføre boringen, men på en meget varsom måte og satse på at det gikk bra. Det ble satt opp sperrebånd for at alle som ikke var involvert skulle holde seg unna. Selv var jeg litt nervøs, i tillegg var riggen helt ny og litt ukjent for meg. Det ville være kjedelig om den skulle rase ut første uke i drift. Dette er hverdagen for oss, det gjentar seg fra anlegg til anlegg, men dette var litt ekstremt. Vi fikk ordnet opp på dette anlegget, men på det neste møter vi en ny graveentreprenør og så er det kanskje på an igjen. Kommunikasjon har andre lært av disse erfaringene? Vi gutta tar en prat om morgenen før arbeidsdagen starter, et såkalt toolbox-meeting. Da prater vi om HMS og tar opp ting vi har opplevd, slik også denne saken. Vi som jobber her har i hvert fall lært av denne saken. Ser du verdien av at du har skrevet denne RUH en? Som maskinfører er jeg spesielt i faresonen, jeg tror det nytter å si ifra, kommer det inn nok RUH-rapporter må ledelsen ta tak i problemene. Føltes det ubehagelig for deg å skrive denne RUH en? Nei, jeg synes HMS går foran det meste, vil ikke ta noen sjanser som kan gå utover helsen min. Det gjorde meg ingenting å levere ut denne RUH-rapporten. En uke med ekstra fokus på sikkerhet Ivrige deltakere på kurs i hjerte-/ lungeredning ved hjelp av hjertestartere. fra ES egen drift, ble nevnt. Liften var ikke høy nok. For å forlenge den ble det satt en gardintrapp på toppen. Hjelp, at de våger! Vi har null toleranse for alle typer ulykker. Avvik fra gjeldene normer og regler skal ikke aksepteres. Utsagn som: jeg skal bare... må ikke tolereres dersom det går på bekostning av sikkerhet. Observeres forhold som kan synes risikable skal det være helt greit å si i fra. Vår bedriftskultur skal være åpen, vi skal ha takhøyde for å si ifra. Det må ikke betraktes som angiveri, men heller som omtanke for andres ve og vel. Snakk høyt så det blir gjort noe med det. Det er linjeleder som har ansvar for videreformidling og for at man skal kunne ta lærdom av det som blir rapportert. Det ble presisert at RUH rapporter må og skal følges opp, de skal ikke bare registreres. Med en påminnelse om at sikkerhet skal ha fokus i mer enn én uke i året, men i særdeleshet denne uka, tok ansatte i ES fatt på arbeidet. Mange hadde en svært hektisk uke foran seg. 26 posten posten 27

15 HMS Sikkerhetsuke 2011 Temaet for årets sikkerhetsuke var: ÅPENHET, SNAKK HØYT OM STILLE AVVIK. Aktiviteter Uka startet med informasjonsmøte og filmfremvisning mandag morgen på alle ES prosjektene. På kontoret på Rud var det to samlinger, ett for verksted og lager og de som hadde prosjekter i nærheten, og ett for ansatte på kontoret. Det ble delt ut gruppeoppgaver til alle om stille avvik. Oppgaven gikk ut på å observere stille avvik som skjer på arbeidsplassen, finne årsak og tiltak for hindre at stille avvik skjer. Oppgaven var delt i tre avsnitt: Hvilke regler har vi stilltiende aksept for å bryte. Hvorfor er det slik? Årsaker. Hva skal vi gjøre med det? Tiltak. Det kom inn mange svar med klare meninger om årsaker og gode forslag til løsninger. Mange av forslagene kan enkelt iverksettes på plassen, mens andre var mer omfattende og trenger anskaffelse av annet utstyr eller verktøy. Alle oppgavene vil bli gjennomgått av avdelingsledelsen for å se på løsninger og tiltak. Alle som har vært med på gruppeoppgavene skal ha svar innen rimelig tid. Hjertestartere / førstehjelp I tillegg til de to hjertestarterne vi har fra før, har firmaet gått til anskaffelse av tre nye. De nye starterne skal brukes fortrinnsvis på prosjekt som ligger avsides til. De gamle starterne er plassert i kontorbrakka til Lasse Seierstad og på verkstedkontoret på Rud. Starterne er enkle å bruke da de er selvforklarende. I noen tilfeller må det også utøves hjertekompresjon og innblåsing ved munn til munn metoden. På Rud ble det også arrangert kurs i førstehjelp og bruk av hjertestartere i sikkerhetsuka. Det var deltakere fra verksted og lager og fra kontoret på Rud. Instruktøren var Norges Røde Kors. Det vil bli arrangert flere kurs i hjertestarter/førstehjelp fremover så de som er interessert må melde seg. Selvreddere Selvreddere er kanskje ikke så godt kjent blant folk flest. En selvredder er et fluktapparat som brukes til pustehjelp der det er røyk, giftige gasser og mangel oksygen. Apparatet resirkulerer utåndingsluften til nesten ren oksygen, 96 %, og varer i minutt under vanlig pusting. Apparatet brukes av brann- og redningspersonell eller som en del av sikkerhetsutstyr i tunneler, gruver og bergrom. Alle sprøyteriggene til ES er utstyrt med to selvreddere i hver, så skulle det oppstå en brann eller mangel på oksygen i en tunnel har operatørene et hjelpemiddel inntil de kommer seg i sikkerhet. I sikkerhetsuka ble det også arrangert kurs i selvredder på Rud, det var deltakere fra rehabiliterings- og sprøytebetongavdelingen og fra verkstedet. Instruktør var Tom Johansson fra Dreger Safety Norge, som også er leverandør av selvreddere. Skader og hendelser Det har kommet inn over 140 rapporter om uønskede hendelser i år og noen har vært svært alvorlige med personskader. Det minner oss på at aktivitetene vi driver med har høy risiko og det må handles der etter. Skader Den alvorligste skaden inntraff på lagertomta vår på Vøyenenga der en sjåfør fra et transportfirma fikk en planke i ansiktet og ble alvorlig skadet. Skaden skjedde under arbeid med lossing av stålkjernepeler med hjullaster fra bil. En pel kilte seg fast mellom gaflene på hjullasteren og det var under arbeidet med å løsne denne at skaden skjedde. For da pelen løsnet traff den en 2/4 planke som ble brukt som brekkstang. Planken slo tilbake og traff mannen i ansiktet. Han fikk skade på det ene øyet, ved neserot, brist i pannebein og øyehus. Sjåføren var sykemeldt i to måneder etter hendelsen. Han er nå tilbake i full jobb, men har bare 75-80% syn på det ene øyet og har litt plager med vondt i ryggen. En annen alvorlig hendelse som medførte personskade skjedde på boreavdelingens anlegg ved Haugesund. En dykker fra et lokalt dykkerfirma ble skylt gjennom borehullet av sjøvann og fikk skade på skulder og kne. Kneet måtte opereres og dykkeren må belage seg på et år restitusjon. Det er usikkert om han kan fortsette som yrkesdykker. På et prosjekt på Nesodden fikk en av våre fagarbeidere tannskade under arbeid med en elektrisk håndholdt piggmaskin. Han jobbet med å pigge betong i taket inne i en bygning da piggen 28 posten satte seg fast. Det var under arbeidet med å løsne piggen på piggmaskinen at uhellet inntraff. Maskin løsnet plutselig og traff mannen i kjeven og skadet flere tenner. Mannen var til behandling hos tannlege og var tilbake på jobb dagen etter. På et boreprosjekt i Kongshavn i Oslo ble en fagarbeider skadet da han kuttet seg i hånden med en kniv. Han ble kjørt til legevaka og såret måtte sys. Han brukte ikke kuttsikre hansker, noe som kunne hindret skade. På verkestedet på Rud har det vært to skader. En person snublet og falt mot en maskindel som hang i verkstedkrana. Han fikk kutt i øret og måtte på legevakta for å sy. Den andre skaden var en reparatør som fikk spon i øyet under sliping og måtte til lege for behandling. Han brukte standard vernebriller, men skulle brukt tette briller. I kantina på kontoret på Rud skar en vikar seg i fingeren da hun brukte den elektriske brødskjæremaskinen. Vikaren måtte til legevakt for behandling og ble sykemeldt en kort periode. Brødskjæremaskinen er nå fjernet og det kjøpes ferdig oppskårede brød. Hendelser uten alvorlig utgang Det har også vært flere små hendelser og nestenulykker der ting har kommet i uønsket kontakt med ansikt, hender eller kropp, men det har ikke vært nødvendig med legebehandling eller resultert i fravær, men som kunne fått en alvorligere utgang. Fra anleggene har vi fått følgende rapporter: Ved Strindheimtunnelen falt en mann ned fra spruteriggen og slo pusten ut av seg. Ved Jondalstunnelen var det sprakefjell og en stein på ca 6 kg falt ned fra henget, sneiet armen til en mann og traff sprøyteriggen. På Lundbergsjakta jobbet en mann med Bazoka da en stein spratt og knuste brilleglasset. Mannen fikk glasskår på øyet og et lite kutt i øyebryn. I Schweigårdsgate falt en mann ned fra spuntputa ca. 80 cm over bakken, han sto på en pall som ikke var sikret. På prosjekt i Kongshavn fikk en mann en spyleslange i foten, slangen lå nede i en kum og var ikke sikret. Ved et boreprosjekt på Rjukan ble to mann utsatt for kullos inne i tunnelen. Gassmåler varslet. På jobb i Oslotunnelen fikk en mann en betongbit i skulderen under en vannmeislingsjobb. Mannen oppholdt seg ca. 20 m fra meislingstedet. I Nobelsgate veltet en treramme med en duk inn i tomta og traff en mann i armen. Konstruksjonen fungerte som en spruteskjerm. På verkstedet på Rud har det skjedd flere ting: Oljesprut i ansiktet da en hydraulikkslange røk. Oljesprut i ansiktet da vedkommende skulle demontere en slange fra en hydraulisk sylinder. Reol veltet og traff en mann i ryggen og overarmen, han fikk skrubbsår på armen og vondt i ryggen. Sementmasse i øyet ved blanding av betong. Brukte ikke briller. Blånegl da enden på en slange traff pekefingeren. Oljesprut over person da han luftet en dieselmotor. Rift i en finger under demontering av en hydraulisk kobling. Sprutvæske i ansikt og hår da en sprøyterigg som sto i nærheten ble startet og det var væske i slangen. Vi ser at det er mange tilfeller av sprut, både av olje og betong. Det viser hvor viktig det er å beskytte øyne og ansikt. Ulykker med materielle skader Det har også vært flere ulykker som kunne fått et langt mer alvorlig utløp. De mest alvorlige er: Lastebil fra Transportsentralen begynte å rulle og kolliderte med to containere, som ble skjøvet inn i to biler. Hendelsen skjedde da sjåføren skulle koble på en tilhenger som sto parkert utenfor verkstedet på Rud. Sjåføren rygget inn mot hengeren, som sto med park. brems på, og koblet den på. Sjåføren hadde imidlertid ikke satt på park. brems på bilen og da han slo av bremsen på hengeren begynte bilen å trille ned bakken. Bilen traff et par avfallscontainere som ble skjøvet inn i to anleggsbiler. Bilene fikk store skader, men heldigvis ble ingen personer skadet. Ved Makkoren kraftverk veltet en sprøyterigg da den skulle flyttes inne på anlegget. Anleggsveien den kjørte på var smal og riggen, som er den nye Meyco Potenza, skle av veien og la seg på siden i grøfta, heldigvis på motsatt side enn førerplassen. Ingen personskade og det ble kun minimale skader på riggen. Det er kommet rapport om personer som arbeider alene i tunnel i helger og kvelder. Det er rapportert om asfaltarbeide i tunnel samtidig som betongsprøyting foregår. Dette skaper et dårlig arbeidsmiljø med røyk og dårlig luft. Olav Gjerskvål HMS/KS rådgiver posten 29 3

16 HMS PERSONALIA RUH statistikk 2011 Det har jevnlig kommet inn rapporter vedrørende uønskete hendelser, 146 stk frem til midten av november. Dette er en god del lavere enn målet som var 180 stk på dette tidspunkt. Målet for hele 2011 er 200stk. Som tabellen under viser er det fundamenteringsavdelingen som leder med 49, verkstedet på en god andreplass med 35 stk, deretter følger boreavdelingen med 23 og rehabiliterings- og sprøytebetongavdelingen med 17stk hver. Antall RUH er totalt og fordelt avdelingsvis hittil i år Antall innkomne RUH er opp mot målsetning hittil i år Velkommen til oss! Dag Steinar Wingereid (29) ble ansatt i fundamenteringsavdelingen i august som hjelpemann på borerigg. Han har fullført mekanisk grunnkurs, vk1 og vk2 i transport og spedisjon. Deretter 2 års læretid før han gikk opp til fagprøve som yrkessjåfør. I begynnelsen av læretiden var lønna kr 36,- pr. time, men den økte hvert halvår. Deretter jobbet han som yrkessjåfør i Telemark, kjørte tippbil for det meste. En periode jobbet som boreoperatør, en annen som betongsprøyter. En ansatt i ES, en tidligere kollega, tipset han om at ES trengte folk. Dag Steinar tok kontakt og ble innkalt til intervju. Så langt har han jobbet på anlegg ved Hundsund, Fornebu og ved Kjevik. Forteller at han trives bra og er fornøyd med innkvarteringen på brakkerigg med kokkelag. Dag Steinar er bosatt i Bamle hvor han og familien har kjøpt et lite småbruk. Fritiden går stort sett med til barna på 4 og 1 år og til oppussing av bygninger på småbruket. Likte å drive med jakt og fiske tidligere, men tiden strekker ikke til nå. Jobber 4 dagers uke og reiser hjem hver helg. Frode Andersen (23) fikk seg jobb boreavdelingen i slutten av august. Han har gjennomført grunnkurs byggfag, og vk1 tømrer. Følte ikke han var på rett vei, ble lei av skolen og ønsket noe annet. Fikk seg jobb på et lager, og senere som platearbeider på en fabrikk, men ønsket fortsatt noe annet. Kontorjobb var ikke aktuelt, det måtte bli noe fysisk, helst utendørs. Ble kjent med at boreavdelingen i ES trengte folk, sendte inn CV og ble innkalt til intervju. Slik ble det ny jobb og et nytt fagområde, hjelpemann på borerigg. Har vært på forskjellige anlegg allerede, men mest på Kongshavn i Oslo. Liker seg godt og har lyst til å lære mer om faget. Var ikke kjent med det interne opplæringspro-grammet ESfagekspert, men synes det høres svært interessant og vil skaffe seg mer informasjon. Frode bor like utenfor Arendal. Jobber fire dagers uke og reiser hjem hver helg. Var heldig og fikk rom på vår brakkerigg på Rud og synes livet som pendler er OK. Før han begynte i ES spilte han fotball. Trente regelmessig og hadde plass på et lag i 3. divisjon for Rygene IL. Men nå som han bare er hjemme i helgene får han ikke trent med gutta, og det savner han. Har lyst å trene, må bare finne et annet opplegg nå som han jobber langt hjemmefra. Han tenker på saken. Torbjørn Lauvålien Torbjørn Lauålien døde i oktober bare 63 år gammel etter lengre tids sykdom. Han ble begravd i Vestre Gausdal kirke Torbjørn begynte i ES, rehabiliteringsavdelingen, i 1998, men måtte slutte i 2002 på grunn av problemer med hjertet. Etter noen år på uføretrygd hadde han lyst å prøve seg i arbeidslivet igjen. I København i 2008 hadde ES et prosjekt som kunne passe, bare lett, fysisk arbeid. Torbjørn fikk være med og vist sine ferdigheter. Han satte pris på å møte igjen sine gamle kollegaer, men det ble dessverre bare med dette prosjektet. ES ble hans siste, faste arbeidsgiver. Torbjørn hadde gårdsbruk i Gausdal som han drev i sine yngre dager. Ved siden av gårdsdriften jobbet han som lastebilsjåfør, gravemaskinkjører etc. før han kom til ES. De siste årene var helsa ikke god, nye problemer oppsto, bl.a. fikk han kreft, som dessverre viste seg å være dødelig. Men han holdt hele tiden kontakt med noen av sine tidligere kollegaer i ES. Rapporter om de mest inntrufne tilfeller/hendelser hittil i år. Vi ser at mangel eller feil på personlig verneutstyr topper listen med 12 rapporter. Dernest følger feil på maskiner og utstyr med 9, adferd, ignorering av sikkerhet med 9, og miljø, røyk, støv, søle også med 9 rapporter. Sprut mot ansikt/kropp er rapportert 8 ganger og glatt, dårlig underlag 7 ganger. Videre er nedfall, utslipp, spise-/ skifterom og feil/mangler på sikkerhetsutstyr rapportert 20 ganger. Videre sperringer, gangveier og påkjørsel, kollisjoner, velting er rapport til sammen 8 ganger. Takk for innsatsen! Per Hanis Remy André Børnes Trond Næsset Fødselsdagshilsen I tiden Knut Olsen Bjarne Strand Tore Lunde Magnar Knuts Olav Gjerskvål Trond Øiseth Birger Omland Bjørn Bringaker Morten Kristensen Jan Erik Hetlebakke Pontus Lindholm Geir Langen Marek Sowizdzal 80 år 75 år 65 år 65 år 65 år 65 år 60 år 55 år 55 år 45 år 40 år Takkekort fra ansatte Kjære ES! Tusen takk for den flotte festen som ble arrangert for jubilantene i november. På vegne av fagarbeiderne Birger Holtet Kjære dere alle! Tusen takk for blomster og gave fra ES og gamle arbeidskamerater i anledning min 80 årsdag. Vennlig hilsen Knut Olsen Til ES og kollegaer i S-avd. Takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 60 årsdag. Vennlig hilsen Birger Omland Jubileum I tiden Jon Søren Barstad Jan Oskar Frigård Kay Roger Grøtta Ann Karin Thoresen Bjørn Westberg Thomas Gjærum Kjell Runar Haugen Stefan Karlsen Lasse Samskott 35 år 35 år 25 år 10 år 5 år 5 år 5 år 5 år LØSNING SOMMER SUDOKU 2011 Torbjørn var en artig kar, morsom å være sammen med. Kongelig eller lasaron, han var rett frem og behandlet alle likt. Han var omtenksom, ærlig og en kar man kunne stole på. Vi lyser fred over hans minne. Kollegaer i Entreprenørservice Vi mottok kun én besvarelse og den var helt riktig. Innsenderen var: Karoline Grøtta. Gratulerer Karoline, gavekort blir oversendt. På grunn av lav interesse tar vi nå en pause med vår konkurranser. I stedet vil vi prøve å få til en spørrekonkurranse på vår hjemmeside i jubileumsåret Denne er foreløpig bare på planleggingsstadiet. 30 posten posten 31

17 Uventet anleggsbesøk på Eriksdal og Makkoren kraftverk i Høyanger. posten ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! 32 posten

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland

OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID. Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING etter 22 år AV ÅLESUNDSTUNNELENE 1 ÅR MED NATTARBEID OG TRAFIKK PÅ DAGTID Prosjektleder Ole Kristian Birkeland OPPGRADERING AV ÅLESUNDSTUNNELENE Ellingsøytunnelen er 3,5km og Valderøytunnelen

Detaljer

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! Juni 2/2011 posten Gledelig høy aktivitet i ES! Egil Arntsen kutter stålrør mens Ørjan Gøransson gjør kontorarbeid inne i riggen. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

State of the art Boreteknikk

State of the art Boreteknikk State of the art Boreteknikk Arne Schram Simonsen, Multiconsult og Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring 2014-01-15 1 Metode for boring med støttevæske uten rør i løsmasser og berg med moderat trykkstyrke

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Fundamentering på grove borede stålrørspeler - RD-peler Stålpeledagene Ruukki 2010 Arne T. Eigeland og Andreas Berger Multiconsult AS Innhold Prosjektinformasjon

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Tidsplan / Entrepriser Oppstart forskjæring Solbakk nov. 2012 Oppstart E02 Ryfylketunnelen fra Solbakk mai 2013 Oppstart E03 Ryfylketunnelen fra Hundvåg august 2013

Detaljer

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 PMS 485 E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 Full drift på hele strekningen Fra vinteren 2011/2012 blir det full drift på hele E6 Alta vest mellom Talvik og Hjemmeluft. PMS versjon PMS Cool Grey 9 PMS

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

posten Desember 3/2010

posten Desember 3/2010 posten Desember 3/2010 Røffe forhold for barske fagarbeidere Liten utgave av forsiden: Ørjan og Tor Håvard Ausland i tomta til Toyota på Hvam. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Geologisk undersøkelsesboring

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012

Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012 Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012 Informasjon til Ungdomsbedrifter som skal delta på NM: Praktisk informasjon Thon Hotel Arena og Norges Varemesse 3-4. mai 2012 I samarbeid med: UEs hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG. Gardermoen, Ole Alexander Vanebo

GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG. Gardermoen, Ole Alexander Vanebo GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG Gardermoen, 01.02.16 Ole Alexander Vanebo 2 PLASSERING MUNCH MUSEET 3 PLASSERING MUNCH MUSEET 4 NYE MUNCH MUSEET PELEARBEIDER Største del av kontrakten

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring

Statens vegvesen. E6 utbedring ventilasjonssjakt i Øyertunnelen - tilbudskonferanse med befaring Statens vegvesen Referat Dato: 24.02.2016 Tid: 10.00 13.00 Referent: Line M. Holmestad Saksbehandler/telefon: Line M. Holmestad / 48288961 Vår dato: 28.02.2016 Vår referanse: E6 utbedring ventilasjonssjakt

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. Presentasjon nabomøte : Forberedende arbeider Åsland

Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. Presentasjon nabomøte : Forberedende arbeider Åsland Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon nabomøte 01.07.2014: Forberedende arbeider Åsland Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi Offshore

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Informasjon til elever som skal delta på NM Arrangementssponsor: UEs hovedsamarbeidspartnere: Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter

Detaljer

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet Prosjektutfordringer Enheten for Eiendom og kommunalteknikk med 5 personer 4 på drift skal fungere normalt Liten BH org; PL og ass PL, AsplanViak

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

E18 BOMMESTAD-SKY UTFORDRINGER I BYGGEGROP BØKESKOGEN MARIELLE ØYVIK/ANDREAS GJÆRUM

E18 BOMMESTAD-SKY UTFORDRINGER I BYGGEGROP BØKESKOGEN MARIELLE ØYVIK/ANDREAS GJÆRUM E18 BOMMESTAD-SKY UTFORDRINGER I BYGGEGROP BØKESKOGEN MARIELLE ØYVIK/ANDREAS GJÆRUM E18 BOMMESTAD SKY AGENDA 1. Bakgrunn 2. Farrisbrua 3. Bøkeskogen Områdestabilitet Fjelltunnel Byggegrop Løsmassetunnel

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Byggherrens utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft på byggeplassen

Byggherrens utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft på byggeplassen Byggherrens utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft på byggeplassen 13.11.07 1 2 3 4 INFORMASJON TIL ALLE PÅ BYGGEPLASSEN ADGANGSKONTROLL, Rev 1. 02.02.04 Fra 15 oktober 2003 gjelder følgende

Detaljer

Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell

Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell Sjaktboring og Styrt Boring i Fjell Agenda: Oversikt over teknologi og metoder Kapasiteter & anvendelser Prosjekterfaringer Teknologi og Metoder

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Delprosjekt 1+2 Kjell Karlsrud, Jenny Langford, Einar John Lande og Gunvor Baardvik, NGI 2014-11-12 Fagdag 2015-11-26 1 Hva rapporten omfatter Hva kan

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder

Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder BegrensSkade Delprosjekt 3 og 4 Einar John Lande, Landfundamentering, NGI 1 Agenda Effekter av boring Feltforsøk stagboring i leire Oppfølging

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Arkiplan/Asplan Viak utarbeider regulering av området ved Trondheim sentralstasjon hvor det planlegges ny bussterminal, nye boliger og nye kontorlokaler. Multiconsult ASA er engasjert av Arkiplan

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM Byggetekniske arbeider Vedlegg B Orientering og omfang av prosjektet Vedlegg B Orientering Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Hva er EB s entreprenørvirksomhet? Entreprenør i energibransjen fra 1999 EB

Detaljer

Pelefundamentering (9a) Jetpeler m/eksempler

Pelefundamentering (9a) Jetpeler m/eksempler Pelefundamentering (9a) Jetpeler m/eksempler 22. 23. januar 2014 Quality Hotel Tønsberg Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Kort om metoden

Detaljer

60 år i bransjen -en stolt historie! www.brunnboring.no

60 år i bransjen -en stolt historie! www.brunnboring.no 60 år i bransjen -en stolt historie! www.brunnboring.no Vestnorsk Brunnboring A.s -60 år! Det er med stolthet vi kan kalle oss landets eldste brønnboringsbedrift. Gjennom alle år har vi utviklet både kompetanse

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Økning kapasitet overføring Tau

Økning kapasitet overføring Tau IVAR IKS 210416 Økning kapasitet overføring Tau Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Mai 2013. 210416 Økning kapasitet overføring Tau Risikovurdering SHA 2 / 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Follobaneprosjektet - Ski

Follobaneprosjektet - Ski Follobaneprosjektet - Ski Presentasjon for «klassens time» - Hebekk skole 4. mars 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Agenda Velkommen v/jacob Kielland Haug, Jernbaneverket og filmen "Kjør

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD

HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD HVILEBODER FOR AtB SHA-PLAN PERMANENT HVILEBOD 2 Ny INNHOLDSFORTEGNELSE: - GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET - ORGANISASJONPLAN - FRAMDRIFT/AKTIVITETSPLAN - AVVIKSSKJEMA - RISIKOVURDERING 3 Ny GENERELL

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer