Lånekassegodkjente utdanninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassegodkjente utdanninger"

Transkript

1 Lånekassegodkjente utdanninger 3

2 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate OSLO Telefon: Telefaks: Avdelinger: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, og Sandefjord. Treider Fagskoler, Region Vest Undervisningslokaler i Bergen sentrum, ved Danmarksplass. Kort avstand til buss og bybane! Kontaktinformasjon: Bøhmergaten Bergen Telefon: Telefaks: Avdelinger: Bergen, Førde, Haugesund og Stavanger. Treider Fagskoler, Region midt-norge Undervisningslokaler midt i sentrum av Trondheim med inngang på Bakke Bru. Kort vei til buss, tog og båt. Kontaktinformasjon: Kjøpmannsgata 65 Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Avdelinger: Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund. Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte og direkte jobbrelevante utdanninger. Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og skolen har en lang og stolt historie innen utdanning i Norge. Skolen er med sine 130 år i bransjen Norges eldste privateide skole. Vi ønsker med våre utdanninger å tilby spennende studier som kvalifiserer deg til en rekke forskjellige jobber i næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Målet vårt er å gi en mest mulig effektiv vei til arbeidslivet. Alle våre utdanninger er avsluttende i seg selv, men mange studenter velger likevel å ta to utdanningsløp for å oppnå spesiell kompetanse. Alle våre utdanningstilbud har en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring samt caseoppgaver. Våre studier har varighet på enten et halvt år (ett semester) eller ett år (to semester). Våre halvårige utdanninger tilbys også som kveldsstudier, da over to semestre, med undervisning to kvelder i uken. Treider Fagskoler er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU), som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. Gjennom konsernets utdanningsinstitusjoner tilbys det masterprogrammer, bachelorprogrammer, fagskoleutdanning og voksenopplæring innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp. Utdanningene og kursene er karriereorienterte og gir studentene den kunnskap og fagkompetanse de trenger for å konkurrere med suksess i dagens arbeidsmarked. Følgende institusjoner inngår i ABNU: Berghs School of Communication (Stockholm) Bilder Nordic School of Photography Bjørknes Høyskole Bjørknes Privatskole NKI Forlaget NKI Junglemap NKI Nettstudier NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Otto Treider Private Gymnas Scandinavian Safety Training Centre SoFI - School of Fashion Industry Treider Fagskoler Treider Jus Westerdals School of Communication ABNU inngår i konsernet Anthon B Nilsen AS. Treider FagskoleR tar forbehold om feil i katalogen.

3 Utdanningstilbud Hva er en fagskole? 7 kontor og administrasjon Advokatsekretær 6 Juridisk kontormedarbeider 10 Administrasjonssekretær 16 Saksbehandler 20 Halvårig sekretærutdanning 24 økonomi og personal Regnskapsmedarbeider 28 Lønnsmedarbeider 32 Regnskapskonsulent 36 Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom en utdanning ved Treider Fagskoler, skal du tjene på i årene som kommer. De som kan vise til gode resultater fra Treider Fagskoler, har alltid vært ettertraktet i arbeidsmarkedet. En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt i arbeid Fagskoleloven har denne definisjonen: hva er treider fagskoler? reiseliv Reiselivskoordinator 40 Hotell- og restaurantkoordinator 44 markedsføring og ledelse Butikkledelse salg og service 48 Markedskonsulent 52 Operativ ledelse 56 søknadsskjema 60 Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Sammen med utdanning ved høgskole eller universitet utgjør fagskoleutdanning det såkalte tertiærnivået i utdanningssystemet, dvs nivået etter videregående skole. Fagskoleutdanning er tilpasset flere målgrupper både de som etter videregående vil raskt ut i et praktisk yrke og de som etter noen år ønsker et nytt yrkesvalg eller en videre utdanning innenfor en yrkesretning de skal fortsette i. Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile området med godkjenning etter fagskoleloven. Dette innebærer bl.a. at studentene har rett til studiefinansiering fra lånekassen. Studiene er praktiske og direkte yrkestilpassede. Alle våre utdanninger er halvårige eller ettårige og kvalifiserer for jobb innenfor mange ulike bransjer og funksjoner. Alle halvårige studier tilbys også som deltidsstudier på kveldstid. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i arbeid etter at studieåret er avsluttet. Vi registrerer og gleder oss over at tilbakemeldingene fra både nåværende og tidligere studenter er svært oppmuntrende. Særlig fremheves det at skolen har meget dyktige lærere. Velkommen til en spennende tid med fagskolestudier! Foto: Jimmy Linus Foto forside: Herman Dreyer Foto bakside: Jimmy Linus

4 9 Advokatsekretær Ettårig utdanning på dagtid En advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Gjennom studiets andre semester er studentene ute i praksis én dag i uken, slik at man oppnår både verdifull erfaring og nettverksbygging mot bransjen. Karrieremuligheter Spesialisering som advokatsekretær åpner dørene til interessante og spennende stillinger, f.eks i politiet, ved domstolene, i statsforvaltningen, i større og mindre advokatfirmaer, i inkassobyråer, i bank og forsikring, finans og internasjonale bedrifter med juridisk avdeling. Kontoradministrasjon Faget legger vesentlig vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. IT-BASERT REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem. IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, Power- Point, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen.

5 11 PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med modulen Praktisk jus skal studenten tilegne seg kjennskap til juridiske grunnbegreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige modulene i utdanningen. Du vil få en innføring i juridisk metode. Vi ser på sentrale juridiske grunnbegreper, hovedtrekk ved juridisk metode og systematikk, samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som advokatsekretær. Eksempler på dette er avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig forvaltning. JURIDISKE EMNER Hensikten med spesialiseringsfaget juridiske emner er at studenten skal skaffe seg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale fagområder de fleste advokater befatter seg med. Studenten skal gjøre seg kjent med hvilke selvstendige arbeidsoppgaver en advokatsekretær kan gjøre for å avlaste advokaten. Det legges vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. I faget gis det trening i å skrive etter diktafon, samtidig som du lærer ferdigheter i bruk av programvare for juridiske dokumenter, fylle dem ut og lagre dem elektronisk. Det skal søkes i Brønnøysunds hjemmesider for å kunne innhente bedriftsopplysninger, laste ned relevante skjemaer og fylle dem ut. Du vil få en gjennomgang av sentrale dokumenter i sivile saker og straffesaker, samt kjennskap til gangen i inkasso, konkurs, og eiendomsomsetning med en gjennomgang av nødvendige saksdokumenter. Studenten får også en innføring i forhold som er karakteristisk for et advokatkontor, som taushetsplikt og advokatetiske regler. Studentene får instruksjon og trening i å søke effektivt i lisensiert Lovdata. Engelsk for advokatsekretærer Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

6 13 Juridisk kontormedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Er du interessert i en utdanning som gir deg innblikk i hvordan samfunnet styres av lover og regler, og hvordan man ved riktig bruk av lovparagrafer kan løse de problemer eller tvister som oppstår? Ønsker du å få en oversikt over jungelen av juridiske dokumenter som møter oss i hverdagen, få en forståelse av disse og hvorfor man bruker dem? Det juridiske fagfeltet er stort og voksende. Samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å lovregulere stadig nye områder. Dette skaper ytterligere behov for juridisk kompetanse og innsikt, også hos dem som skal bistå advokatene/ juristene. Foto:Jimmy Linus MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Vår målsetting er å gi deg en bred kontorfaglig utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. I tillegg til opplæring i vanlige sekretæroppgaver får du en utdanning som sterkt vektlegger juridiske emner og bruk av IT som verktøy. Målet for utdanningen er at du skal få en generell oversikt over rettssystemet samt innføring i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver på egenhånd, men under juristens ansvar. Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg innføring i jus og opplæring i kontoradministrative fag slik at du skal fungere effektivt og godt som sekretær i advokatfirmaer. Kunnskapen er også sentral i betjening av klienter, saksbehandling og når du skal assistere advokaten. Utdanningen kvalifiserer for sekretær- og saksbehandlingsarbeid på advokatkontor, kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune, samt større næringslivsforetak. Utdanningen egner seg også som en generell kontorfaglig opplæring. JURIDISKE FAG Jus er et komplekst fagfelt. Det finnes alltid flere sider i en rettstvist. Hvordan skal du bruke rettskilden? Hvordan kan du finne frem i de forskjellige fagfeltene for å løse juridiske problemstillinger? Dette er sentrale spørsmål i de juridiske fagene. Privatrett I juridiske fag ser vi nærmere på samfunnet og dets lover, normer og regler. Det er riktig bruk av lovverket som forebygger kriminalitet og urettferdighet. Likevel kan det være vanskelig å vite hva som er riktig og hva som bør tas i betraktning i sensitive juridiske tvister som f. eks. daglig omsorgsrett til et barn eller fordelingen av de enkelte eiendelene etter et ekteskapsbrudd. Dette er emner som omhandles av familieretten. Få temaer skaper så mye uenighet og splittelse som spørsmål vedrørende arv og testament. Hvorfor oppstår problemene og hvordan kan de unngås? Dette er interessante juridiske områder som lovreguleres gjennom arveretten. Andre juridiske områder i privatretten er avtalerett og kontraktsrett. Hva er en avtale? Hvor bundet er man når man inngår en avtale? Er det forskjell på en skriftlig og muntlig avtale juridisk sett? I arbeidet med avtaleretten stilles du overfor er rekke problemstillinger som du kanskje også kjenner igjen fra eget dagligliv. Svarene er ikke alltid like innlysende enten det gjelder private avtaleforhold eller avtaler knyttet til en arbeidssituasjon. Markedsføringsloven har til hensikt å sikre at markedsføring av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende lovgivning. Likevel blir vi i dagens forbrukersamfunn eksponert for produkter av ulik kvalitet. Hvordan styrer lovverket markedsføring av varer og tjenester mot forbrukere og næringsliv? Forbrukerkjøpsloven, som har regler om kjøper og selgers rettigheter og plikter, sikrer at rettighetene våre blir ivaretatt også etter produktet er kjøpt og betalt.

7 15 Arbeidsmiljøloven regulerer våre rettigheter i arbeidslivet. Denne er essensiell å kjenne til både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven har som formål å: legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. bidra til inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetens og samfunnets behov. Privatretten vil også gi deg innføring i juridiske områder som erstatningsrett, eiendomsrett og pengekravsrett. Du vil få kjennskap til selskapsstiftelse og kravene som stilles til stiftelse av ulike selskapstyper. Offentlig rett Offentlig rett er den delen av jussen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. I faget vil du få en innføring i domstolsordningen, herunder også et innblikk i internasjonale domstoler. Videre vil du få opplæring i strafferett og kriminologi. Hvem vi straffer og hva vi straffer for er viktige emner å tilegne seg kunnskap om. I offentlig rett gjennomgås også forvaltningsretten og offentlighetsloven. Advokatkontorets behandling av klienter er av stor betydning for firmaets renommé. Respekt for individet står sentralt i god og riktig klientbehandling. En utviklet forståelse for juridiske problemstillinger og gode vurderingsevner er derfor svært sentralt. Du skal tilegne deg kunnskap om viktigheten av, og reglene knyttet til, service, taushetsplikt og inhabilitet. Videre får du opplæring i advokatetiske regler, advokatskikk og advokatens generelle retningslinjer i klientbehandlingen. KONTORADMINISTRATIVE FAG I de kontoradministrative fagene får du opplæring i Regnskap, Juridisk korrespondanse og Engelsk forretningskorrespondanse. Regnskap Som Juridisk kontormedarbeider blir du gjerne gitt arbeidsoppgaver knyttet til enkel regnskapsføring, lønn, timeregistrering og fakturahåndtering. Opplæringen i regnskap bidrar til å gjøre utdanningen anvendelig også i andre typer jobber. Faget gir innføring i grunnleggende regnskap og forståelse for nøkkeltallene som fremkommer av regnskapet. Fokuset er på eksternregnskapet og tjenesteytende virksomheter. Du vil også lære om behandling av klientmidler og generell lovgivning som regulerer fagområdet. I utdanningen legges det vekt på at du skal få en praktisk forståelse av regnskapsfaget, og enkelt kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. Forelesninger blir derfor kombinert med diskusjoner, selvstendig oppgaveløsning og gruppearbeid. Vi fokuserer på forståelsen av hvordan tallene i regnskapet fremkommer og hva de betyr. Juridisk korrespondanse Hensikten med faget er å sikre at du, etter endt utdanning, kan fremstille korrekt juridisk korrespondanse. Du lærer deg generell dokumentforståelse både mht. utseende og innhold, samt regler for opprettelse og skriving av juridiske dokumenter. Rettskrivning og godt språk, samt evne til å fremlegge budskapet på en entydig måte som ikke kan misforstås, er helt avgjørende. Herunder blir innføring i juridisk terminologi viktig. Du lærer videre bruken av, forståelsen for, og reglene rundt en rekke dokumenter som gjeldsbrev, betalingsoppfordring, tvangsforretninger, panteobligasjoner etc. Du får kjennskap til dokumenter vedrørende kjøp og salg av eiendom, samt dokumenter knyttet til forliksklage og stevning. Gjennom opplæringen i juridisk korrespondanse bruker du et digitalt dikteringssystem i kombinasjon med markedsledende programvare; Advisor og Akelius. Foto: Jimmy Linus Foto: Kyrre Skjelby Kristoffersen

8 17 Et annet viktig fokus er juridisk informasjonsinnhenting. Du vil få innblikk i de viktigste juridiske kanalene og nettsidene for å fremskaffe informasjon som juristen/advokaten ber deg om. Du vil få opplæring i bruk av rettskilder, deriblant Lovdata, et viktig hjelpemiddel for alle som jobber innen jus. Det vesentlige elementet er å bli god på innhenting av så konkret og relevant informasjon som mulig. Engelsk forretningskorrespondanse Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du som Juridisk kontormedarbeider forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PROSJEKTOPPGAVE Utdanningen inneholder en obligatorisk prosjektoppgave. Dette er en gruppeoppgave hvor studentene velger et juridisk emne i samråd med foreleser. Hensikten er at studentene skal lære å planlegge, ferdigstille og gjennomføre et presentasjonsoppdrag. Gruppene skal presentere et ferdig prosjekt for foreleser og klasse i plenum. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester, eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Du går opp til fire eksamener; Privatrett, Offentlig rett, Regnskap og Juridisk korrespondanse/engelsk. Videre skal du delta på og fremføre en prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og bestått prosjektoppgave, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Kjersti C. Bergstrøm Foto: Herman Dreyer

9 19 Administrasjonssekretær Ettårig utdanning på dagtid Med denne utdanningen har du et godt utgangspunkt for administrative stillinger i handels- og servicenæringen, internasjonale bedrifter og i det offentlige. Du vil jobbe med praktiske og relevante problemstillinger gjennom hele utdanningen, og gjennom utdanningens andre semester vil du ha praksis i bedrift én dag i uken. KARRIEREMULIGHETER Du vil finne tidligere studenter som sekretærer og saksbehandlere bl.a. i norske og multinasjonale selskaper, i import/eksportbedrifter, i salgsorganisasjoner, i konsulentselskaper, i finansielle institusjoner og i offentlige etater. Mulighetene er mange for en allsidig kvalifisert Administrasjonssekretær. KONTORADMINISTRASJON I Faget er praktisk og relevant, og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre, slik at du har et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. KONTORADMINISTRASJON II Arbeidsgivere har et økt behov for medarbeidere med utvidede kunnskaper innen administrasjon og kontortekniske områder. Spesialiseringen Kontoradministrasjon II omfatter bl.a. opplæring i databaserte kontoradministrasjonsprogrammer, ut- videt korrespondanse, referater, notater, rapporter; personalarbeid; HMS; internkontroll; reisebestilling, møtearrangementer; markedsføring og kommunikasjon; bruk av internett til innkjøp; kreditt, lån, sikkerhet. Avansert tekstbehandling på superbrukernivå, som f.eks lære å arbeide med lange og komplekse dokumenter, lage fotnoter, generere automatiske innholdsfortegnelser, beherske inndelinger med ulike topp- og bunntekster, bruke autotekster og autokorrektur, bruke og lage stiler og maler, beherske avansert fletting med sortering og filtrering av dataposter, utforme skjemaer og lage makroer. Studenten skal også kunne overføre data til andre programmer og viseversa. REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem. IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente program-

10 21 mene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, Power- Point, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. I tillegg lærer du å jobbe med avanserte funksjoner som pivottabeller, lage makroer samt relatere ark til hverandre. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e- post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med faget Praktisk jus skal studenten tilegne seg grunnleggende kjennskap til juridiske begreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige fagene i utdanningen. Du vil få en innføring i juridisk metode samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som administrasjonssekretær, for eksempel avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig rett. Engelsk for næringslivet Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. I de fleste bransjer vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Derfor er det viktig med god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for samarbeid også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse.

11 23 Saksbehandler Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Utdanningen Saksbehandler er en solid utdanning innen saksbehandling og juridiske emner knyttet til offentlig forvaltning og privat næringsliv. Etter endt utdanning skal studentene ha kunnskap om saksbehandlingsregler, saksbehandlingsmetoder/- teknikker, arkivering og om relevante støttesystemer. Foto: Jimmy Linus MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Treider Fagskoler har som målsetting å gi deg som student en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Utdanningen kvalifiserer for saksbehandlerjobber; som for eksempel i kommuner og fylkeskommuner, direktorater og etater (eksempelvis NAV), bank, forsikring, inkasso samt kundekontakt/reklamasjon innen privat næringsliv. Treider Fagskoler bruker relevant og ledende programvare for å forberede deg best mulig på hvilke arbeidsoppgaver som møter deg som saksbehandler. Programvarene som benyttes er Advisor, 360 og Microsoft Office. I tillegg benyttes Lovdata aktivt. Ved endt utdanning skal du ha god nok kompetanse til å tre rett inn i en saksbehandlerstilling. Utdanningen består av flere ulike fag med hovedvekt på de juridiske sidene ved saksbehandling samt metoder og teknikker til bruk i saksbehandlingsprosesser, herunder arkivfunksjonen og bruk av arkivsystem. Det vil bli undervist i det politiske system og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. God kommunikasjon og etikk er viktig uavhengig av om saksbehandler jobber i offentlig forvaltning eller i en privat bedrift. Dette blir vektlagt gjennom hele utdanningen. SAKSBEHANDLERROLLEN Hensikten med faget er å sikre at studentene skal kjenne de grunnleggende prinsippene for saksbehandlerrollen, gjeldende lover, rettspraksis og saksbehandlingsregler. For offentlig sektor gjelder spesielle prinsipper som for eksempel legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og offentlighetsprinsippet. Du vil lære hva slike prinsipper betyr i praksis for publikum og hvilke betydning de har for saksbehandlers måte å løse oppgavene på. Du vil også jobbe med temaet personlig kvalitet. JURIDISKE EMNER Jus er et komplekst fagfelt og krever god oversikt. I dette faget vil du få innføring i rettskildene og hvordan du skal bruke dem. Under hovedområdet offentlig rett vil du få innsikt i den delen av jus som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. Studenten vil få en gjennomgang av forvaltningsretten herunder forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften, offentlighetsloven og personvernet (gjennom blant annet personvernloven og esignaturloven). I tillegg vil vi behandle tema innenfor trygde- og sosiallovgivning samt personretten (likestillingsloven og skadeerstatningsloven). Du vil få mange eksempler på hvordan slike lover og forskrifter brukes i praksis. I jusfaget vil vi aktivt benytte Lovdata, og du vil få trening i å finne fram i databasene på en rask og effektiv måte. SAKSGANG, ARKIVERING OG PROSESSVERKTØY Faget belyser vår elektroniske hverdag og hvordan IKT gjør saksbehandling effektiv og hensiktsmessig når det benyttes på rett måte. Du vil få innføring i elektronisk saksgang med bruk av elektroniske verktøy og de lover og regler som regulerer dette området. Det er viktig å kjenne til de ulike formene for elektroniske dokumenter, hvordan disse utarbeides, sendes, saksbehandles i andre instans, arkiveres og sikres. Du vil lære prinsippene for arkivering og du skal også lage en arkivplan. Behandling av papirbaserte dokumenter i et elektronisk arkiv (skanning), e-post og sms er også tema. Utdanningen innebærer utfordringer knyttet til både teoretiske og praktiske oppgaver.

12 25 Arkivsystemet 360 benyttes for at studentene skal få trening i praktisk journalføring og arkivering. I faget vil du få trening i å gjennomføre saksbehandlingsprosedyrer. Det vil bli presentert og brukt ulike metoder og teknikker for saksbehandling. Kontoradministrasjonssystemet Advisor brukes til organisering av dokumenter, lagring av maler og arkivering av saker, og dette systemet vil du bruke i praktisk oppgaveløsning. FORVALTNINGEN Du vil få kunnskap om hvordan det politiske system fungerer, hvordan det er organisert og hvilke lover, regler, fullmakter og oppgaver som regulerer forvaltningen. Vi skal jobbe med grensesnittet mellom stat og kommune/fylkeskommune og hvilke organer, utvalg, styrer og funksjoner som finnes og hvor de hører hjemme. Ulike saksbehandlingsprosesser vil bli presentert, og du vil få innsikt i beslutningsprosessene, budsjettering, hvordan vedtak fattes, iverksetting og implementering, rapportering, evaluering og kontroll. KOMMUNIKASJON Faget vil gi deg viktig kunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon, både de mellommenneskelige prosessene som påvirker kvaliteten mellom saksbehandler og publikum, og hvordan forvaltningen er pålagt krav til kommunikasjon med brukerne. Saksbehandlers etikk og holdninger vil være i fokus. Vi vil også fokusere på bruk av godt språk tilpasset den situasjonen saksbehandler skal håndtere. Prosjektoppgave Du vil bli kjent med prosjekt som arbeidsform og kravene til hensiktsmessig organisering, bemanning og planlegging. Deretter vil du utarbeide prosjektplaner for ditt eget prosjekt (semesteroppgaven), og gjennomføre prosjektet etter de planer du har laget. I forbindelse med innlevering av prosjektoppgaven skal teknikker for prosjektrapportering og evaluering benyttes. Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave som skal presenteres for klassen. Praktisk informasjon VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Studentene går opp til tre eksamener; Juridiske emner, Forvaltning og Saksgang samt Arkivering og Prosessverktøy. I tillegg skal studentene gjennomføre en gruppebasert prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive prosjektoppgaven, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Marianne Overaa Utdanningen er i stor grad lagt opp som en blanding av teori og praksis. Det undervises mye i metoder som studentene øver på i grupper og på egenhånd. Lærerstyrt klasseromsdiskusjon med konstruktiv diskusjon benyttes for å fremme faglig utvikling. Foto: Marianne Overaa

13 27 Halvårig sekretærutdanning Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Dette er utdanningen for deg som ønsker kort vei til ny jobb og som ønsker innføring i tekstbehandling, data, regnskap og kontordrift. Halvårig sekretærutdanning passer også bra for deg med akademisk utdanning fra Norge eller utlandet og som ønsker en praktisk kvalifikasjon for arbeidsmarkedet. KARRIEREMULIGHETER Vår erfaring er at studentene med kvalifikasjoner fra Halvårig sekretærutdanning er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Tidligere studenter er blitt ansatt i administrative stillinger bl.a. i private bedrifter, i underholdningsbransjen, i sykehusadministrasjon, i servicebedrifter, og i det offentlige. KONTORADMINISTRASJON & TEKSTBEHANDLING Faget legger vesentlig vekt på å være jobbrelevant og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter; arkivering; intern og ekstern kommunikasjon; han- delsuttrykk; kjøp og salg, oppgjør og betaling; innkreving av utestående fordringer; kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. ØKONOMI Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll. IKT Vi gir deg en innføring i Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Det gis en generell gjennomgang av Windows, bl.a filbehandling, bruk av mapper og lagring av data på flere lagringsenheter. Du vil lære om oppbygging av databaser, og kunne bruke disse til kontoradministrative rutiner, f.eks innkjøp, fakturering, kunde/leverandør databaser. I arbeidet med Excel, lærer du å bruke regneark, søking og filtrering av tabeller, Excel-funksjoner, budsjett-

14 29 oppsett, enkle analyser, og sammenhenger mot andre programmer. Du vil lære å bruke programmet Microsoft Power- Point. som er et program som brukes til å lage attraktive og varierte presentasjoner med bl.a. animasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Praktisk informasjon VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Engelsk for arbeidslivet Undervisningsspråket er engelsk. Vi utvider din kompetanse i engelsk slik at språket ditt blir mer forretningsorientert. Du får trening i å snakke og skrive engelsk formelt og korrekt slik det brukes i forretningssituasjoner. Konkret betyr dette at du får trening i bl.a. telefonsamtaler, å gi små presentasjoner med hjelp av PowerPoint, å lytte til og forstå autentisk engelsk, og ikke minst å skrive e-post og brev på engelsk. Du vil etter dette kurset føle deg tryggere på å søke stillinger hvor engelsk er en del av arbeidsspråket. Samarbeid med næringslivet Studentene drar nytte av Treider Fagskoler sine forbindelser med EUMA - European Management Assistants. Treider Fagskoler har samarbeid med flere rekrutteringsfirmaer som jevnlig rekrutterer våre studenter.

15 31 Regnskapsmedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Regnskapsmedarbeider er en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid med økonomi- og regnskapsfunksjonen i det moderne næringslivet. Utdanningen kombinerer opplæring i det regnskapstekniske med lønns- og personalarbeid. Studentene vil etter endt utdanning inneha en kompetanse som er aktuell i de aller fleste bedrifter, både i offentlig og privat sektor. I tillegg benytter vi markedsledende programvare, noe som bidrar til at våre studenter er attraktive på arbeidsmarkedet. MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Treider Fagskoler har som målsetting å gi studentene en praktisk og direkte yrkesrettet udanning som gjør dem attraktive for næringslivet. Vi har fokus på å gi studentene en grunnplattform som inneholder god regnskapsforståelse, ivaretar kravet om riktig føring av regnskap og lønn, og at gjeldende lovverk følges. Gjennom utdanningen får studentene innføring i økonomi, budsjettering, regnskapsføring, fakturering, årsavslutning samt lønns- og personalarbeid. Gjennom utdanningen benyttes aktivt markedsledende programvare. Vi gir full opplæring i økonomisystemet Visma Global. Systemet gir oversikt over en bedrifts økonomiske stilling. Mye av undervisningen er casebasert for å få en best mulig tilnærming mot arbeidslivet. Studentene vil også få en innføring i et lønnssystem. Utdanningen Regnskapsmedarbeider gir også kunnskap om hvordan et aksjeselskap er bygget opp og hvilke lover og regler som regulerer økonomi-, lønnsog personalområdet i norske bedrifter. Ved gjennomført utdanning skal studentene inneha den kompetansen som kreves for å utføre et tilfredsstillende arbeid i en hvilken som helst bedrift som regnskapsmedarbeider, samt ha en helhetlig forståelse vedrørende økonomi- og regnskapsfunksjonen og dennes plassering i organisasjonen. BEDRIFTSØKONOMI OG ANALYSE Bedriftsøkonomi handler om å utarbeide og bearbeide regnskapstall slik at resultatet belyser sentrale størrelser i bedriftens økonomi på en lettfattelig måte. Grunnlaget for å fatte strategiske riktige beslutninger i en bedrift er derfor nært tilknyttet bedriftsøkonomien og analysen av relevante regnskapstall. Forholdet mellom ulike regnskapselementer kan uttrykkes i enkle forholdstall, såkalte nøkkeltall. Økonomiske rapporter (ulike perioderegnskap) vil i stor utstrekning bestå av regnskapsmessige konsentrater av nøkkeltall. Dette er opplysninger som enhver ledelse forventer at en økonomi-/regnskapsavdeling skal kunne skaffe til veie. Kunnskaper om hvordan slike rapporter kan fremstilles og brukes er derfor en forutsetning for å kunne fungere i en økonomi- og regnskapsavdeling. Studenten må opparbeide en generell forståelse for økonomiske og regnskapsmessige sammenhenger samt årsaks- og virkningsforhold. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også bli i stand til kunne analysere en bedrifts nøkkeltall, og kunne definere en bedrifts økonomiske ståsted på bakgrunn av denne informasjonen. Eksempler på nøkkelbegreper som skal analyseres er lønnsomhet, likviditet, soliditet, rentabilitet og skjulte reserver. Studentene skal også kunne gjøre rede for bedriftsøkonomiske begreper og terminologi, ulike kostnadstyper samt kunne forstå, anvende og sette opp ulike kalkylemodeller. I tillegg til dette må man kunne behandle en del sentrale poster i et årsoppgjør, som for eksempel varelagervurderinger og kundefordringer. Som student vil du også få innsikt i alle sentrale regnskaps- og skatteregler samt sentrale regler i aksjeloven. Det

16 33 gis også opplæring i skatteberegninger i forbindelse med utsatt skatt, betalbar skatt og andre skattemessige vurderinger. ØKONOMISYSTEMET - Visma global På mange måter er regnskapssystemet selve ryggraden i det økonomiske styringssystemet i enhver virksomhet. Det er fra regnskapssystemet at økonomene genererer sine økonomiske rapporter som i stor utstrekning består av regnskapsmessige konsentrater, nøkkeltall og grafiske presentasjoner. Disse rapportene gir ledelsen opplysninger og data som er sentrale i styringen av virksomhetens drift. Av den grunn danner regnskapslæren sammen med bedriftsøkonomien basis for Regnskapsmedarbeider. Gjennom arbeidet med emnet ønsker vi at studenten skal opparbeide en positiv forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy. Studentene vil i faget Økonomisystemet direkte anvende den kunnskapen som er tilegnet gjennom faget Bedriftsøkonomi og analyse. Studenten vil jobbe i det markedsledende økonomisystemet Visma Global med realistiske caseoppgaver etter de samme prinsippene som følges i bedrifter. I praksis betyr dette at man foretar periodeavslutninger, lager termin- og omsetningsoppgaver og gjør nødvendig avstemningsarbeid for å utarbeide rapporter i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Visma Global er et helhetlig økonomisystem som gir deg full oversikt over en bedrifts verdier. Verktøyet er avansert, men forholdsvis enkelt i bruk. Et av fokusene i bruken av Visma Global er den dynamiske rapporteringen. For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger og hvor det er mulig å tjene/spare penger. Rapporteringer som viser faktiske inntekter og kostnader opp mot budsjett, og analyse av dette, er ofte grunnlaget for beslutningsprosessen i bedriften. Styring mot budsjetter er derfor viktig. Det er viktig at studentene forstår og erfarer at alle elementer i regnskapsføringen, eksempelvis fakturering, purringer, budsjett etc., knyttes sammen til et helhetlig økonomisystem. LØNN OG PERSONAL I en økonomiavdeling stilles gjerne særskilte krav til den ansattes kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Det er derfor viktig at utdanningen som Regnskapsmedarbeider gir en viss breddekunnskap. Faget fokuserer på en praktisk anvendelse av lovverket og de ulike regulativer, da særskilt innenfor lønnsområdet. Faget trekker linjene fra praktisk lønnsarbeid til personalarbeid. Vi fokuserer på personallovgivning (arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven), sykelønnsordningen, avtaleverket (hovedavtalen, tariffavtaler og overenskomster) og innmeldinger i registre (AA-registeret og Rikstrygdeverket). Dette er relevante områder å kjenne til. I tillegg gis det en innføring i temaene HMS og virksomhetsorganisering. SEMESTEROPPGAVE Alle studentene skal gjennomføre en tverrfaglig semesteroppgave med hovedfokus på Visma Global. Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet. Studentene vil gjennom arbeidet med oppgaven benytte kompetansen som er tilegnet på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. På denne måten gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av studentenes kompetanse ved endt utdanning. Semesteroppgaven skal gjennomføres individuelt og skal innleveres mot slutten av studiet. Studentene vil få bedømt sin oppgave med karakterer på lik linje med andre eksamener. Egen sensorvurdering av denne legges ved Vitnemålet. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Studentene går opp til tre eksamener; Bedriftsøkonomi og analyse, Visma Global og Lønn og personal. I tillegg skal studentene gjennomføre en individuell semesteroppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en test i IT og regnskapsforståelse ved studiestart. Ved manglende grunnleggende kunnskaper må studenten gjennomføre skolens forkurs i regnskap og/eller skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. Forkurset i regnskap er del av timeplanen. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

17 35 Lønnsmedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid En praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg til en ettertraktet medarbeider i lønns- og personalavdelingen både i privat- og offentlig sektor. Kompetansen du får etter endt utdanning vil være aktuell for de aller fleste bedrifter i Norge, uavhengig av sektor og størrelse. Etterspørselen i arbeidsmarkedet er stor. Foto: Marianne Overaa MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Hovedmålsettingen vår er å gi deg en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Du skal se lønnsfunksjonen i en større sammenheng, både som en funksjon i organisasjonen og som en del av personalforvaltningen. Du lærer hvilken viktig ressurs de ansatte er og ser hvordan denne ressursen kan tas vare på og utvikles gjennom god personalforvaltning. Vi legger opp til caserelatert undervisning (der det er hensiktsmessig) og knytter på denne måten undervisningen tettest mulig opp mot det virkelige arbeidsliv. Vårt mål er at studenter fra Treider Fagskoler ikke skal møte ubehagelige overraskelser i arbeidsmarkedet etter endt utdanning, men at overgangen er glidende. Vi bruker aktivt moderne, markedsledende og yrkestilpassede IT-verktøy gjennom opplæringen. Treider Fagskoler benytter programvarene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn som er de mest brukte lønnssystemene i Norge. Kunnskap om begge programmene er etterspurt i arbeidsmarkedet og jobbmulighetene bedres ved at man innehar kompetanse tilknyttet begge systemene. I tillegg benytter vi Sticos web som er et omfattende elektronisk oppslagsverk. LOVBESTEMMELSER OG AVTALEVERK Faget er en innføring i lovverket som griper inn i lønnsmedarbeiderens arbeidsfelt og gir et bilde av hvilke krav som stilles til utførelse av det daglige arbeidet samt pliktig rapportering til offentlige myndigheter. Relevante lover i denne sammenhengen er Arbeidsmiljøloven, Skattebetalingsloven, Folketrygdloven, Ligningsloven og Skatteloven. Det vil også vektlegges hvordan avtaleverket mellom partene i arbeidslivet fungerer og hva de ulike avtalene inneholder. Arbeidstakerorganisasjoner (eks. LO) og arbeidsgiverorganisasjoner (eks. NHO) er naturlige diskusjonsgrunnlag i denne sammenheng. Temaer som gjennomgås i faget er: Hovedavtaleverket Tariffavtaler Overenskomster Arbeidsavtaler etc. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å kunne utføre et tilfredsstillende arbeid. LØNNSARBEID I faget lønnsarbeid fokuserer vi på praktisk lønnsteori og ser detaljert på hvordan lønnsarbeidet reguleres i lover og forskrifter. Lover og forskrifter er i stadig endring og vi vektlegger arbeidsmetoder som til enhver tid setter oss i stand til å være oppdatert på disse endringene. Det er avgjørende at man har tilegnet seg tilstrekkelig lønnsteori til å mestre praktisk lønnsføring. Faget omhandler følgende emner: Lønn og skatt Trekkplikten Lønnsinnberetning Arbeidsgiveravgift Lønnsutbetalinger Ansatt eller næringsdrivende? Pensjoner Naturalytelser Godtgjørelser Regulativer / særavtaler Refusjoner Trekk i lønn Årsoppgaver

18 37 lønnssystemet - Visma lønn Hovedtyngden av oppæringen vil bli gjennomført med bruk av Visma Lønn. Dette er et standard lønnssystem med rutiner og løsninger for nær sagt alle bransjer. I de fleste bedrifter er lønnssystemet integrert med regnskapssystemer og andre programmer. På denne måten blir lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver en del av bedriftens helhetlige økonomiog personalsystemer. Målsetningen med faget er at du skal få en grundig innføring i Visma Lønn, og kunne sette lønnsteorien inn i en praktisk sammenheng. Gjennom undervisningen vil det være fokus på de daglige arbeidsoppgavene en lønnsmedarbeider har. Eksempler på dette kan være registrering av ansatte, lønns- og arbeidsavtaler, utgiftsgodtgjørelser, naturalytelser, reiseregninger, overtidstimer, pensjonsordninger, fravær og permisjoner. En stor del av lønnsmedarbeiderens oppgaver er å vurdere grunnlaget for lønnskjøringene, og til enhver tid være sikker på at registreringene i lønnssystemet er i tråd med lover, regler og satser som gjelder. Gjennom undervisning og caseoppgaver vil du i dette faget også lære alt om opprettelse av ny klient, innsending av terminoppgaver, rapporteringer, og årsavslutning med lønns- og trekkoppgaver. I faget Visma Lønn benytter vi de markedsledende programvarene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn. Dette er anerkjente og velfungerende løsninger for de aller fleste bedrifter. Kompetansen du får i disse programmene er høyt verdsatt i arbeidsmarkedet. ARBEIDSRETT MED ORGANISASJONSTEORI Dette er et fordypningsfag i arbeidsrett hvor vi ser nærmere på rettigheter og plikter i arbeidslivet. Vi setter arbeidsrettsreglene i sammenheng med lovverket forøvrig og bygger på anvendelse av juridisk metode. Relevante emner i faget er: Faget innebærer også et fokus på organisasjonsteori. Lønnsarbeidet er en av mange funksjoner i en bedrift eller organisasjon, og utgjør en del av bedriftens totale personalforvaltning. Målet med denne delen av faget er at vi skal se lønnsfunksjonen i en større sammenheng og forstå hvordan personalforvaltningen i en bedrift har innflytelse på rutiner og systemer for lønn. Organisasjonsteorien inndeles i tre hovedtema: Organisasjonen og personalforvaltningen Ledelse og kultur Helse, miljø og sikkerhet SEMESTEROPPGAVE Alle studentene skal gjennomføre en tverrfaglig semesteroppgave ved bruk av Visma Lønn. Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet. Studentene vil gjennom arbeidet med oppgaven benytte kompetansen som er tilegnet på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. På denne måten gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av studentenes kompetanse ved endt utdanning. Semesteroppgaven skal gjennomføres individuelt og skal innleveres mot slutten av studiet. Studentene vil få bedømt sin oppgave med karakterer på lik linje med andre eksamener. Egen sensorvurdering av denne legges ved Vitnemålet. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Studentene går opp til to eksamener: Juridisk lovverk (med organisasjonsteori) og Lønnsarbeid (Visma lønn/huldt & Lillevik). I tillegg skal studentene gjennomføre en individuell semesteroppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Marianne Overaa Rettigheter og plikter i arbeidslivet Arbeidsmiljøet Permisjoner og permittering Opphør av arbeidsforhold Virksomhetsoverdragelse Tilsyn og tvister Kollektive arbeidskonflikter Foto: Calle Huth

19 39 Regnskapskonsulent Ettårig utdanning på dagtid Med utdanningen Regnskapskonsulent tilbyr Treider Fagskoler en yrkesrettet utdanning for å kunne ivareta økonomi- og regnskapsfunksjonen i en liten eller mellomstor bedrift. Det legges stor vekt på praktisk arbeid, og studiet er bygget rundt de praktiske arbeidsoppgavene som utføres innen økonomi i en virksomhet. Karrieremuligheter Gjennom studiet arbeider du hele tiden med store og små oppgaver, og over tid utvikles evnen til å se muligheter og løsninger på faglige og praktiske utfordringer. Dette er en praktisk utdanning med pensum fra virkeligheten. Utdanningen er tilpasset bredden i de krav som stilles til en regnskapsfører eller økonomimedarbeider i en liten eller mellomstor bedrift, samt til medarbeidere i en avdeling for regnskapsføring generelt. Det har tradisjonelt vært gode muligheter for jobb etter en slik utdanning. Næringslivet har behov for Regnskapskonsulenter både i oppgangstider og nedgangstider. For å kunne bruke regnskapet som et styringsverktøy må bedriftene hele tiden være à jour. Regnskapet må analyseres og rapporter må lages. Regnskapet danner også grunnlaget for budsjettene. Disse behovene tas høyde for i dette studiet og er naturlige deler av pensum og undervisningen. Du blir dermed godt kvalifisert for yrkeslivet. Grunnleggende bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi handler om å konsentrere og bearbeide regnskapstallene slik at resultatet på en lett forståelig måte belyser sentrale størrelser i bedriftens økonomi. På den måten blir bedriftsøkonomien et viktig redskap for å måle den økonomiske helsetilstanden i en bedrift, og utgjør en vesentlig del av det grunnlaget en virksomhet trenger for å fatte fornuftige beslutninger. I faget er det også fokus på kostnadsarter som bl.a. innbærer å skille mellom variable og faste kostnader. Dette gir igjen grunnlag for interessante analyser som dekningsbidrag (bruttofortjeneste), break even (den omsetningen som verken gir overskudd eller underskudd) og dermed den sikkerhetsmarginen som ligger i driften. Innføring i regnskap og faktura Gjennom arbeidet med dette faget ønsker vi at du skal opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy. Videre ønsker vi at du skal kunne se og forklare sammenhengen mellom manuell og elektronisk regnskapsføring, mellom konti og registre og forstå arbeidsgangen ved elektronisk regnskapsføring. Som praktisk verktøy i faget brukes Visma Global regnskapssystem. Programmet er en av markedslederne innen regnskapsprogrammer som er beregnet for små og mellomstore bedrifter. Videregående regnskap, ordre, lager I dette faget vektlegges praktisk bruk av et elektronisk regnskaps- og ordresystem. Å sørge for at de riktige varene er på rett sted i riktig antall til rett tid, omtales som logistikk. I en mer kompleks verden der marginer synes å bli stadig mindre, er god logistikk i ferd med å bli en kritisk konkurransefaktor for stadig flere bedrifter og virksomheter. I dette emnet brukes Visma Global ordreog fakturaprogram. Her behandles emnene ordreregistrering, fakturering, lagestyring, salgsstatistikk og innkjøp. Regnskapsteori med praktisk arbeid I dette faget tar vi for oss selve regnskapsteorien fra grunnen av. Dette gjøres gjennom forståelse av kontoplanen og hvordan grunnleggende forretningstilfeller samles på aktuelle kontoer. Føring skjer på T-kontoer og andre tabellariske oppsett med avslutning av en periode mot resultat og balanse. Årsavslutningen står sentralt, og her vil en grundig gjennomgang av emner som periodisering og disponering av resultat finne sted.

20 41 Regnskapsføring og økonomiarbeid Her har vi samlet noen av de emnene vi mener er viktigst for å bygge opp et helhetssyn på regnskapsfaget. Her drøftes og forklares sammenhengen mellom fagområdene, og her ser vi på hvordan den datatekniske integrasjonen er tenkt. Vi tar med de emnene som ikke dekkes av de andre modulene, men som er vesentlige for helheten og viktige for å bygge opp en bredere kompetanse. Blant annet kan vi nevne arbeidet med og systematiseringen av årsoppgjøret avstemming, periodisering, remittering, telebank, purring og inkasso, momsoppgjør og forskjellige rapporter. På denne måten skal emnet hjelpe deg til å bygge opp en helhetlig forståelse for regnskapsførerens arbeidsoppgaver slik de fordeler seg gjennom regnskapsåret. Dette faget skal være samlende for all undervisning. lønn og personal Arbeidet med lønn er en viktig del av personalforvaltningen i en bedrift. I dette faget gis det opplæring i lønnsteorien, bl.a. med en oversikt over lover, regler og rapportering til myndighetene, og med de forskjellige typer lønn og trekk. Videre gis det en praktisk opplæring i bruk av Huldt & Lilleviks lønnsprogram med faste registre og periodisk avlønning. Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter og foretak. Å ha oversikt over og styring med lønnskostnadene er derfor viktig for bedriftens styring av egen økonomi. Videregående lønn Arbeid med lønn er en kompleks arbeidsfunksjon med stor betydning for virksomheten. Lønningsarbeid krever kunnskap og kompetanse, og det er denne kompetansen fagmodulen skal hjelpe deg til å komplettere. Her viderefører vi arbeidet med lønn og elektroniske lønnssystemer. Vi ser bl.a. på terminoppgjør, aktuelle lister, rapporter og årsavslutninger for lønn. Vi går dypere inn i lønnsteorien og i oppsettet av programmet, og bruker programmets mer avanserte funksjoner. Dette er en forutsetning dersom du ønsker å ta ansvar for lønningsarbeidet, eller dersom du som regnskapskonsulent ønsker å kunne beherske regnskapsføring av lønn. Egen bedrift Faget tar sikte på å gi studentene en innføring i hvordan en bedrift planlegges og etableres og hvilke funksjoner en bedrift består av. Hovedhensikten er imidlertid ikke å skape entreprenører men gjennom faget skal studentene få et innblikk i bedriftens indre liv og i større grad forstå helheten i en bedrift og dermed kunne fungere optimalt i den rolle man senere skal bekle. Innføring i MS Office Faget gir praktiske ferdigheter i det å kunne opprette og behandle brev og andre dokumenter, herunder lister og enkle tabelloppsett i Word og Excel. Denne kompetansen vil komme godt med i forbindelse med selve skolearbeidet og med caser og prosjekter. Her vil det være behov for å bearbeide, ferdigstille og distribuere store og små dokumenter på en effektiv måte. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. Se for mer informasjon om dette. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom

MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom Godkjent i lånekassen MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom (Videregående studium) INNHOLD Fagene...................................................................... 3 Mål for utdanningen.......................................................

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium Controllerutdanning Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet Controllerutdanning er en videreutdanning på 60 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid. Normert

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium Controllerutdanning Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Controllerutdanning er en videreutdanning på 60 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget 1. Kontorservice Kontor- og administrasjonsfaget Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato:

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning

Utdanningsplan. Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning Utdanningsplan Regnskaps- og lønnsmedarbeider Fagskoleutdanning Innhold Mål for utdanningstilbudet 3 Pedagogisk metode Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer 5 Modul 1 - FRL1320 IT 7 Modul 2

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent. www.treider.no

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent. www.treider.no www.treider.no Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte og direkte jobbrelevante utdanninger. Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og skolen

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Visma Lønn Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Rett lønn til rett tid Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Systemet gir deg full oversikt, omfattende

Detaljer

Arbeid med personalsaker for AT. Modul 3 november 2015

Arbeid med personalsaker for AT. Modul 3 november 2015 Arbeid med personalsaker for AT Modul 3 november 2015 Innhold og avgrensing Innføring i forvaltningsrettslige prinsipp Casearbeid Gjennomgang av retningslinjer for konflikthåndtering og personalsaker Fokus

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice Nr. LAV MIDDELS HØY Nr. LAV MIDDELS HØY

Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice Nr. LAV MIDDELS HØY Nr. LAV MIDDELS HØY Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice KOMPETANSEMÅL Nr. 1 planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer