Lånekassegodkjente utdanninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassegodkjente utdanninger"

Transkript

1 Lånekassegodkjente utdanninger 3

2 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate OSLO Telefon: Telefaks: Avdelinger: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, og Sandefjord. Treider Fagskoler, Region Vest Undervisningslokaler i Bergen sentrum, ved Danmarksplass. Kort avstand til buss og bybane! Kontaktinformasjon: Bøhmergaten Bergen Telefon: Telefaks: Avdelinger: Bergen, Førde, Haugesund og Stavanger. Treider Fagskoler, Region midt-norge Undervisningslokaler midt i sentrum av Trondheim med inngang på Bakke Bru. Kort vei til buss, tog og båt. Kontaktinformasjon: Kjøpmannsgata 65 Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Avdelinger: Trondheim, Bodø, Tromsø og Ålesund. Treider Fagskoler er en privat skole som tilbyr korte og direkte jobbrelevante utdanninger. Otte Treider etablerte skolen allerede i 1882, og skolen har en lang og stolt historie innen utdanning i Norge. Skolen er med sine 130 år i bransjen Norges eldste privateide skole. Vi ønsker med våre utdanninger å tilby spennende studier som kvalifiserer deg til en rekke forskjellige jobber i næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Målet vårt er å gi en mest mulig effektiv vei til arbeidslivet. Alle våre utdanninger er avsluttende i seg selv, men mange studenter velger likevel å ta to utdanningsløp for å oppnå spesiell kompetanse. Alle våre utdanningstilbud har en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring samt caseoppgaver. Våre studier har varighet på enten et halvt år (ett semester) eller ett år (to semester). Våre halvårige utdanninger tilbys også som kveldsstudier, da over to semestre, med undervisning to kvelder i uken. Treider Fagskoler er en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU), som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. Gjennom konsernets utdanningsinstitusjoner tilbys det masterprogrammer, bachelorprogrammer, fagskoleutdanning og voksenopplæring innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp. Utdanningene og kursene er karriereorienterte og gir studentene den kunnskap og fagkompetanse de trenger for å konkurrere med suksess i dagens arbeidsmarked. Følgende institusjoner inngår i ABNU: Berghs School of Communication (Stockholm) Bilder Nordic School of Photography Bjørknes Høyskole Bjørknes Privatskole NKI Forlaget NKI Junglemap NKI Nettstudier NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Otto Treider Private Gymnas Scandinavian Safety Training Centre SoFI - School of Fashion Industry Treider Fagskoler Treider Jus Westerdals School of Communication ABNU inngår i konsernet Anthon B Nilsen AS. Treider FagskoleR tar forbehold om feil i katalogen.

3 Utdanningstilbud Hva er en fagskole? 7 kontor og administrasjon Advokatsekretær 6 Juridisk kontormedarbeider 10 Administrasjonssekretær 16 Saksbehandler 20 Halvårig sekretærutdanning 24 økonomi og personal Regnskapsmedarbeider 28 Lønnsmedarbeider 32 Regnskapskonsulent 36 Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Det du legger ned av tid, penger og innsats gjennom en utdanning ved Treider Fagskoler, skal du tjene på i årene som kommer. De som kan vise til gode resultater fra Treider Fagskoler, har alltid vært ettertraktet i arbeidsmarkedet. En fagskoleutdanning er en kort og praktisk utdanning for deg som vil raskt i arbeid Fagskoleloven har denne definisjonen: hva er treider fagskoler? reiseliv Reiselivskoordinator 40 Hotell- og restaurantkoordinator 44 markedsføring og ledelse Butikkledelse salg og service 48 Markedskonsulent 52 Operativ ledelse 56 søknadsskjema 60 Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Sammen med utdanning ved høgskole eller universitet utgjør fagskoleutdanning det såkalte tertiærnivået i utdanningssystemet, dvs nivået etter videregående skole. Fagskoleutdanning er tilpasset flere målgrupper både de som etter videregående vil raskt ut i et praktisk yrke og de som etter noen år ønsker et nytt yrkesvalg eller en videre utdanning innenfor en yrkesretning de skal fortsette i. Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative/merkantile området med godkjenning etter fagskoleloven. Dette innebærer bl.a. at studentene har rett til studiefinansiering fra lånekassen. Studiene er praktiske og direkte yrkestilpassede. Alle våre utdanninger er halvårige eller ettårige og kvalifiserer for jobb innenfor mange ulike bransjer og funksjoner. Alle halvårige studier tilbys også som deltidsstudier på kveldstid. Vårt mål er at studentene våre skal kunne gå rett ut i arbeid etter at studieåret er avsluttet. Vi registrerer og gleder oss over at tilbakemeldingene fra både nåværende og tidligere studenter er svært oppmuntrende. Særlig fremheves det at skolen har meget dyktige lærere. Velkommen til en spennende tid med fagskolestudier! Foto: Jimmy Linus Foto forside: Herman Dreyer Foto bakside: Jimmy Linus

4 9 Advokatsekretær Ettårig utdanning på dagtid En advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Gjennom studiets andre semester er studentene ute i praksis én dag i uken, slik at man oppnår både verdifull erfaring og nettverksbygging mot bransjen. Karrieremuligheter Spesialisering som advokatsekretær åpner dørene til interessante og spennende stillinger, f.eks i politiet, ved domstolene, i statsforvaltningen, i større og mindre advokatfirmaer, i inkassobyråer, i bank og forsikring, finans og internasjonale bedrifter med juridisk avdeling. Kontoradministrasjon Faget legger vesentlig vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. IT-BASERT REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem. IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente programmene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, Power- Point, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen.

5 11 PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med modulen Praktisk jus skal studenten tilegne seg kjennskap til juridiske grunnbegreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige modulene i utdanningen. Du vil få en innføring i juridisk metode. Vi ser på sentrale juridiske grunnbegreper, hovedtrekk ved juridisk metode og systematikk, samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som advokatsekretær. Eksempler på dette er avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig forvaltning. JURIDISKE EMNER Hensikten med spesialiseringsfaget juridiske emner er at studenten skal skaffe seg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale fagområder de fleste advokater befatter seg med. Studenten skal gjøre seg kjent med hvilke selvstendige arbeidsoppgaver en advokatsekretær kan gjøre for å avlaste advokaten. Det legges vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. I faget gis det trening i å skrive etter diktafon, samtidig som du lærer ferdigheter i bruk av programvare for juridiske dokumenter, fylle dem ut og lagre dem elektronisk. Det skal søkes i Brønnøysunds hjemmesider for å kunne innhente bedriftsopplysninger, laste ned relevante skjemaer og fylle dem ut. Du vil få en gjennomgang av sentrale dokumenter i sivile saker og straffesaker, samt kjennskap til gangen i inkasso, konkurs, og eiendomsomsetning med en gjennomgang av nødvendige saksdokumenter. Studenten får også en innføring i forhold som er karakteristisk for et advokatkontor, som taushetsplikt og advokatetiske regler. Studentene får instruksjon og trening i å søke effektivt i lisensiert Lovdata. Engelsk for advokatsekretærer Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

6 13 Juridisk kontormedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Er du interessert i en utdanning som gir deg innblikk i hvordan samfunnet styres av lover og regler, og hvordan man ved riktig bruk av lovparagrafer kan løse de problemer eller tvister som oppstår? Ønsker du å få en oversikt over jungelen av juridiske dokumenter som møter oss i hverdagen, få en forståelse av disse og hvorfor man bruker dem? Det juridiske fagfeltet er stort og voksende. Samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å lovregulere stadig nye områder. Dette skaper ytterligere behov for juridisk kompetanse og innsikt, også hos dem som skal bistå advokatene/ juristene. Foto:Jimmy Linus MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Vår målsetting er å gi deg en bred kontorfaglig utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. I tillegg til opplæring i vanlige sekretæroppgaver får du en utdanning som sterkt vektlegger juridiske emner og bruk av IT som verktøy. Målet for utdanningen er at du skal få en generell oversikt over rettssystemet samt innføring i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver på egenhånd, men under juristens ansvar. Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg innføring i jus og opplæring i kontoradministrative fag slik at du skal fungere effektivt og godt som sekretær i advokatfirmaer. Kunnskapen er også sentral i betjening av klienter, saksbehandling og når du skal assistere advokaten. Utdanningen kvalifiserer for sekretær- og saksbehandlingsarbeid på advokatkontor, kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune, samt større næringslivsforetak. Utdanningen egner seg også som en generell kontorfaglig opplæring. JURIDISKE FAG Jus er et komplekst fagfelt. Det finnes alltid flere sider i en rettstvist. Hvordan skal du bruke rettskilden? Hvordan kan du finne frem i de forskjellige fagfeltene for å løse juridiske problemstillinger? Dette er sentrale spørsmål i de juridiske fagene. Privatrett I juridiske fag ser vi nærmere på samfunnet og dets lover, normer og regler. Det er riktig bruk av lovverket som forebygger kriminalitet og urettferdighet. Likevel kan det være vanskelig å vite hva som er riktig og hva som bør tas i betraktning i sensitive juridiske tvister som f. eks. daglig omsorgsrett til et barn eller fordelingen av de enkelte eiendelene etter et ekteskapsbrudd. Dette er emner som omhandles av familieretten. Få temaer skaper så mye uenighet og splittelse som spørsmål vedrørende arv og testament. Hvorfor oppstår problemene og hvordan kan de unngås? Dette er interessante juridiske områder som lovreguleres gjennom arveretten. Andre juridiske områder i privatretten er avtalerett og kontraktsrett. Hva er en avtale? Hvor bundet er man når man inngår en avtale? Er det forskjell på en skriftlig og muntlig avtale juridisk sett? I arbeidet med avtaleretten stilles du overfor er rekke problemstillinger som du kanskje også kjenner igjen fra eget dagligliv. Svarene er ikke alltid like innlysende enten det gjelder private avtaleforhold eller avtaler knyttet til en arbeidssituasjon. Markedsføringsloven har til hensikt å sikre at markedsføring av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende lovgivning. Likevel blir vi i dagens forbrukersamfunn eksponert for produkter av ulik kvalitet. Hvordan styrer lovverket markedsføring av varer og tjenester mot forbrukere og næringsliv? Forbrukerkjøpsloven, som har regler om kjøper og selgers rettigheter og plikter, sikrer at rettighetene våre blir ivaretatt også etter produktet er kjøpt og betalt.

7 15 Arbeidsmiljøloven regulerer våre rettigheter i arbeidslivet. Denne er essensiell å kjenne til både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven har som formål å: legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. bidra til inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar arbeidstakernes, virksomhetens og samfunnets behov. Privatretten vil også gi deg innføring i juridiske områder som erstatningsrett, eiendomsrett og pengekravsrett. Du vil få kjennskap til selskapsstiftelse og kravene som stilles til stiftelse av ulike selskapstyper. Offentlig rett Offentlig rett er den delen av jussen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. I faget vil du få en innføring i domstolsordningen, herunder også et innblikk i internasjonale domstoler. Videre vil du få opplæring i strafferett og kriminologi. Hvem vi straffer og hva vi straffer for er viktige emner å tilegne seg kunnskap om. I offentlig rett gjennomgås også forvaltningsretten og offentlighetsloven. Advokatkontorets behandling av klienter er av stor betydning for firmaets renommé. Respekt for individet står sentralt i god og riktig klientbehandling. En utviklet forståelse for juridiske problemstillinger og gode vurderingsevner er derfor svært sentralt. Du skal tilegne deg kunnskap om viktigheten av, og reglene knyttet til, service, taushetsplikt og inhabilitet. Videre får du opplæring i advokatetiske regler, advokatskikk og advokatens generelle retningslinjer i klientbehandlingen. KONTORADMINISTRATIVE FAG I de kontoradministrative fagene får du opplæring i Regnskap, Juridisk korrespondanse og Engelsk forretningskorrespondanse. Regnskap Som Juridisk kontormedarbeider blir du gjerne gitt arbeidsoppgaver knyttet til enkel regnskapsføring, lønn, timeregistrering og fakturahåndtering. Opplæringen i regnskap bidrar til å gjøre utdanningen anvendelig også i andre typer jobber. Faget gir innføring i grunnleggende regnskap og forståelse for nøkkeltallene som fremkommer av regnskapet. Fokuset er på eksternregnskapet og tjenesteytende virksomheter. Du vil også lære om behandling av klientmidler og generell lovgivning som regulerer fagområdet. I utdanningen legges det vekt på at du skal få en praktisk forståelse av regnskapsfaget, og enkelt kunne overføre kunnskapen til praktisk arbeid. Forelesninger blir derfor kombinert med diskusjoner, selvstendig oppgaveløsning og gruppearbeid. Vi fokuserer på forståelsen av hvordan tallene i regnskapet fremkommer og hva de betyr. Juridisk korrespondanse Hensikten med faget er å sikre at du, etter endt utdanning, kan fremstille korrekt juridisk korrespondanse. Du lærer deg generell dokumentforståelse både mht. utseende og innhold, samt regler for opprettelse og skriving av juridiske dokumenter. Rettskrivning og godt språk, samt evne til å fremlegge budskapet på en entydig måte som ikke kan misforstås, er helt avgjørende. Herunder blir innføring i juridisk terminologi viktig. Du lærer videre bruken av, forståelsen for, og reglene rundt en rekke dokumenter som gjeldsbrev, betalingsoppfordring, tvangsforretninger, panteobligasjoner etc. Du får kjennskap til dokumenter vedrørende kjøp og salg av eiendom, samt dokumenter knyttet til forliksklage og stevning. Gjennom opplæringen i juridisk korrespondanse bruker du et digitalt dikteringssystem i kombinasjon med markedsledende programvare; Advisor og Akelius. Foto: Jimmy Linus Foto: Kyrre Skjelby Kristoffersen

8 17 Et annet viktig fokus er juridisk informasjonsinnhenting. Du vil få innblikk i de viktigste juridiske kanalene og nettsidene for å fremskaffe informasjon som juristen/advokaten ber deg om. Du vil få opplæring i bruk av rettskilder, deriblant Lovdata, et viktig hjelpemiddel for alle som jobber innen jus. Det vesentlige elementet er å bli god på innhenting av så konkret og relevant informasjon som mulig. Engelsk forretningskorrespondanse Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. På et advokatkontor vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Det er viktig at du som Juridisk kontormedarbeider forstår klienten og kan formidle budskapet videre til advokaten/juristen du arbeider for. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for juridisk bistand også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse. PROSJEKTOPPGAVE Utdanningen inneholder en obligatorisk prosjektoppgave. Dette er en gruppeoppgave hvor studentene velger et juridisk emne i samråd med foreleser. Hensikten er at studentene skal lære å planlegge, ferdigstille og gjennomføre et presentasjonsoppdrag. Gruppene skal presentere et ferdig prosjekt for foreleser og klasse i plenum. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester, eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Du går opp til fire eksamener; Privatrett, Offentlig rett, Regnskap og Juridisk korrespondanse/engelsk. Videre skal du delta på og fremføre en prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag, og gjennomført og bestått prosjektoppgave, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Kjersti C. Bergstrøm Foto: Herman Dreyer

9 19 Administrasjonssekretær Ettårig utdanning på dagtid Med denne utdanningen har du et godt utgangspunkt for administrative stillinger i handels- og servicenæringen, internasjonale bedrifter og i det offentlige. Du vil jobbe med praktiske og relevante problemstillinger gjennom hele utdanningen, og gjennom utdanningens andre semester vil du ha praksis i bedrift én dag i uken. KARRIEREMULIGHETER Du vil finne tidligere studenter som sekretærer og saksbehandlere bl.a. i norske og multinasjonale selskaper, i import/eksportbedrifter, i salgsorganisasjoner, i konsulentselskaper, i finansielle institusjoner og i offentlige etater. Mulighetene er mange for en allsidig kvalifisert Administrasjonssekretær. KONTORADMINISTRASJON I Faget er praktisk og relevant, og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre, slik at du har et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter, arkivering, intern og ekstern kommunikasjon, handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, innkreving av utestående fordringer, kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. KONTORADMINISTRASJON II Arbeidsgivere har et økt behov for medarbeidere med utvidede kunnskaper innen administrasjon og kontortekniske områder. Spesialiseringen Kontoradministrasjon II omfatter bl.a. opplæring i databaserte kontoradministrasjonsprogrammer, ut- videt korrespondanse, referater, notater, rapporter; personalarbeid; HMS; internkontroll; reisebestilling, møtearrangementer; markedsføring og kommunikasjon; bruk av internett til innkjøp; kreditt, lån, sikkerhet. Avansert tekstbehandling på superbrukernivå, som f.eks lære å arbeide med lange og komplekse dokumenter, lage fotnoter, generere automatiske innholdsfortegnelser, beherske inndelinger med ulike topp- og bunntekster, bruke autotekster og autokorrektur, bruke og lage stiler og maler, beherske avansert fletting med sortering og filtrering av dataposter, utforme skjemaer og lage makroer. Studenten skal også kunne overføre data til andre programmer og viseversa. REGNSKAP Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en grundig innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll, samt føring av lønn i et IT-basert lønnssystem. IKT Gjennom arbeidet i dette faget skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen Windows og Microsoft Office. Office er det viktigste verktøyet for veldig mange bedrifter, og god kjennskap til dette vil være viktig for deg i arbeidslivet. Vårt fokus ligger på de fire mest kjente program-

10 21 mene i Office-pakken, nemlig Word, Excel, Power- Point, og Outlook. Word er det markedsledende programmet innen tekstbehandling, og du vil lære å jobbe raskt og effektivt med filbehandling, redigering og formatering av tekst. Excel brukes til å jobbe med tall, økonomi, budsjetter og en rekke andre bruksområder. Studentene vil lære å sette opp regneark med kalkulasjoner, beregninger, tabeller og enkle diagrammer. I tillegg lærer du å jobbe med avanserte funksjoner som pivottabeller, lage makroer samt relatere ark til hverandre. Powerpoint brukes til å jobbe med presentasjoner og fremvisninger. Undervisningen har et praktisk fokus, som også kan knyttes opp mot presentasjoner som gjøres i undervisningen. Du vil lære å sette sammen en presentasjon og se hvordan Powerpoint kan brukes til å forsterke budskapet gjennom visuelle presentasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e- post, organisering av avtaler og påminnelser. Dette er for mange kanskje det viktigste programmet i den travle arbeidshverdagen. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. PRAKTISK JUS Gjennom arbeidet med faget Praktisk jus skal studenten tilegne seg grunnleggende kjennskap til juridiske begreper, metode og systematikk. Dette legger grunnlag for bedre forståelse av juridiske aspekter ved de øvrige fagene i utdanningen. Du vil få en innføring i juridisk metode samt hovedregler på enkelte sentrale rettsområder som man typisk kan komme i kontakt med i yrket som administrasjonssekretær, for eksempel avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og offentlig rett. Engelsk for næringslivet Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk. Beherskelse av språket har blitt et krav i de fleste jobber. I de fleste bransjer vil det forekomme henvendelser der kommunikasjonen må foregå på engelsk. Derfor er det viktig med god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har i tillegg økt behovet for samarbeid også på tvers av landegrensene. I undervisningen legges det vekt på gruppearbeid for å trene muntlig og skriftlig engelsk forretningskorrespondanse.

11 23 Saksbehandler Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Utdanningen Saksbehandler er en solid utdanning innen saksbehandling og juridiske emner knyttet til offentlig forvaltning og privat næringsliv. Etter endt utdanning skal studentene ha kunnskap om saksbehandlingsregler, saksbehandlingsmetoder/- teknikker, arkivering og om relevante støttesystemer. Foto: Jimmy Linus MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Treider Fagskoler har som målsetting å gi deg som student en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Utdanningen kvalifiserer for saksbehandlerjobber; som for eksempel i kommuner og fylkeskommuner, direktorater og etater (eksempelvis NAV), bank, forsikring, inkasso samt kundekontakt/reklamasjon innen privat næringsliv. Treider Fagskoler bruker relevant og ledende programvare for å forberede deg best mulig på hvilke arbeidsoppgaver som møter deg som saksbehandler. Programvarene som benyttes er Advisor, 360 og Microsoft Office. I tillegg benyttes Lovdata aktivt. Ved endt utdanning skal du ha god nok kompetanse til å tre rett inn i en saksbehandlerstilling. Utdanningen består av flere ulike fag med hovedvekt på de juridiske sidene ved saksbehandling samt metoder og teknikker til bruk i saksbehandlingsprosesser, herunder arkivfunksjonen og bruk av arkivsystem. Det vil bli undervist i det politiske system og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. God kommunikasjon og etikk er viktig uavhengig av om saksbehandler jobber i offentlig forvaltning eller i en privat bedrift. Dette blir vektlagt gjennom hele utdanningen. SAKSBEHANDLERROLLEN Hensikten med faget er å sikre at studentene skal kjenne de grunnleggende prinsippene for saksbehandlerrollen, gjeldende lover, rettspraksis og saksbehandlingsregler. For offentlig sektor gjelder spesielle prinsipper som for eksempel legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og offentlighetsprinsippet. Du vil lære hva slike prinsipper betyr i praksis for publikum og hvilke betydning de har for saksbehandlers måte å løse oppgavene på. Du vil også jobbe med temaet personlig kvalitet. JURIDISKE EMNER Jus er et komplekst fagfelt og krever god oversikt. I dette faget vil du få innføring i rettskildene og hvordan du skal bruke dem. Under hovedområdet offentlig rett vil du få innsikt i den delen av jus som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten, og det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene; Stortinget, regjeringen og domstolene. Studenten vil få en gjennomgang av forvaltningsretten herunder forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften, offentlighetsloven og personvernet (gjennom blant annet personvernloven og esignaturloven). I tillegg vil vi behandle tema innenfor trygde- og sosiallovgivning samt personretten (likestillingsloven og skadeerstatningsloven). Du vil få mange eksempler på hvordan slike lover og forskrifter brukes i praksis. I jusfaget vil vi aktivt benytte Lovdata, og du vil få trening i å finne fram i databasene på en rask og effektiv måte. SAKSGANG, ARKIVERING OG PROSESSVERKTØY Faget belyser vår elektroniske hverdag og hvordan IKT gjør saksbehandling effektiv og hensiktsmessig når det benyttes på rett måte. Du vil få innføring i elektronisk saksgang med bruk av elektroniske verktøy og de lover og regler som regulerer dette området. Det er viktig å kjenne til de ulike formene for elektroniske dokumenter, hvordan disse utarbeides, sendes, saksbehandles i andre instans, arkiveres og sikres. Du vil lære prinsippene for arkivering og du skal også lage en arkivplan. Behandling av papirbaserte dokumenter i et elektronisk arkiv (skanning), e-post og sms er også tema. Utdanningen innebærer utfordringer knyttet til både teoretiske og praktiske oppgaver.

12 25 Arkivsystemet 360 benyttes for at studentene skal få trening i praktisk journalføring og arkivering. I faget vil du få trening i å gjennomføre saksbehandlingsprosedyrer. Det vil bli presentert og brukt ulike metoder og teknikker for saksbehandling. Kontoradministrasjonssystemet Advisor brukes til organisering av dokumenter, lagring av maler og arkivering av saker, og dette systemet vil du bruke i praktisk oppgaveløsning. FORVALTNINGEN Du vil få kunnskap om hvordan det politiske system fungerer, hvordan det er organisert og hvilke lover, regler, fullmakter og oppgaver som regulerer forvaltningen. Vi skal jobbe med grensesnittet mellom stat og kommune/fylkeskommune og hvilke organer, utvalg, styrer og funksjoner som finnes og hvor de hører hjemme. Ulike saksbehandlingsprosesser vil bli presentert, og du vil få innsikt i beslutningsprosessene, budsjettering, hvordan vedtak fattes, iverksetting og implementering, rapportering, evaluering og kontroll. KOMMUNIKASJON Faget vil gi deg viktig kunnskap om muntlig og skriftlig kommunikasjon, både de mellommenneskelige prosessene som påvirker kvaliteten mellom saksbehandler og publikum, og hvordan forvaltningen er pålagt krav til kommunikasjon med brukerne. Saksbehandlers etikk og holdninger vil være i fokus. Vi vil også fokusere på bruk av godt språk tilpasset den situasjonen saksbehandler skal håndtere. Prosjektoppgave Du vil bli kjent med prosjekt som arbeidsform og kravene til hensiktsmessig organisering, bemanning og planlegging. Deretter vil du utarbeide prosjektplaner for ditt eget prosjekt (semesteroppgaven), og gjennomføre prosjektet etter de planer du har laget. I forbindelse med innlevering av prosjektoppgaven skal teknikker for prosjektrapportering og evaluering benyttes. Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave som skal presenteres for klassen. Praktisk informasjon VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Studentene går opp til tre eksamener; Juridiske emner, Forvaltning og Saksgang samt Arkivering og Prosessverktøy. I tillegg skal studentene gjennomføre en gruppebasert prosjektoppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive prosjektoppgaven, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Marianne Overaa Utdanningen er i stor grad lagt opp som en blanding av teori og praksis. Det undervises mye i metoder som studentene øver på i grupper og på egenhånd. Lærerstyrt klasseromsdiskusjon med konstruktiv diskusjon benyttes for å fremme faglig utvikling. Foto: Marianne Overaa

13 27 Halvårig sekretærutdanning Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Dette er utdanningen for deg som ønsker kort vei til ny jobb og som ønsker innføring i tekstbehandling, data, regnskap og kontordrift. Halvårig sekretærutdanning passer også bra for deg med akademisk utdanning fra Norge eller utlandet og som ønsker en praktisk kvalifikasjon for arbeidsmarkedet. KARRIEREMULIGHETER Vår erfaring er at studentene med kvalifikasjoner fra Halvårig sekretærutdanning er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Tidligere studenter er blitt ansatt i administrative stillinger bl.a. i private bedrifter, i underholdningsbransjen, i sykehusadministrasjon, i servicebedrifter, og i det offentlige. KONTORADMINISTRASJON & TEKSTBEHANDLING Faget legger vesentlig vekt på å være jobbrelevant og tilpasset næringslivets behov. Hensikten er at du skal skaffe deg teoretiske kunnskaper om generelle, men likevel sentrale, fagområder som foregår på de fleste kontorer. Det legges dessuten vekt på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. En meget sentral del av undervisningen er å legge vekt på egenskaper som enhver arbeidsgiver verdsetter høyt: lojalitet, orden, punktlighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling. I løpet av utdanningen skal du ha oppnådd et solid ferdighetsnivå og et bevisst forhold til de generelle arbeidsoppgaver bransjen forventer at en sekretær skal kunne utføre. Slik får du et godt utgangspunkt for arbeid på de fleste kontorer. Faget omfatter bl.a grunnleggende tekstbehandling, brevskriving og brevoppsett, forretningskorrespondanse og forretningsdokumenter; arkivering; intern og ekstern kommunikasjon; han- delsuttrykk; kjøp og salg, oppgjør og betaling; innkreving av utestående fordringer; kontorrutiner og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. ØKONOMI Faget vil gi deg kunnskaper om finansregnskap, som består av balanse og resultatregnskap. Balansen gir oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld mens resultatregnskapet viser inntekter og kostnader. Du får en innføring i regnskapets oppbygging og struktur samt aktuelle lover. Faget inkluderer bedriftsøkonomisk orientering, formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner og registrering av bilag, årsavslutning, dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, kalkulasjon, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll. IKT Vi gir deg en innføring i Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Det gis en generell gjennomgang av Windows, bl.a filbehandling, bruk av mapper og lagring av data på flere lagringsenheter. Du vil lære om oppbygging av databaser, og kunne bruke disse til kontoradministrative rutiner, f.eks innkjøp, fakturering, kunde/leverandør databaser. I arbeidet med Excel, lærer du å bruke regneark, søking og filtrering av tabeller, Excel-funksjoner, budsjett-

14 29 oppsett, enkle analyser, og sammenhenger mot andre programmer. Du vil lære å bruke programmet Microsoft Power- Point. som er et program som brukes til å lage attraktive og varierte presentasjoner med bl.a. animasjoner. Vi vil også gi opplæring i Outlook, et program som brukes til å jobbe med e-post, organisering av avtaler og påminnelser. Praktisk informasjon VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Engelsk for arbeidslivet Undervisningsspråket er engelsk. Vi utvider din kompetanse i engelsk slik at språket ditt blir mer forretningsorientert. Du får trening i å snakke og skrive engelsk formelt og korrekt slik det brukes i forretningssituasjoner. Konkret betyr dette at du får trening i bl.a. telefonsamtaler, å gi små presentasjoner med hjelp av PowerPoint, å lytte til og forstå autentisk engelsk, og ikke minst å skrive e-post og brev på engelsk. Du vil etter dette kurset føle deg tryggere på å søke stillinger hvor engelsk er en del av arbeidsspråket. Samarbeid med næringslivet Studentene drar nytte av Treider Fagskoler sine forbindelser med EUMA - European Management Assistants. Treider Fagskoler har samarbeid med flere rekrutteringsfirmaer som jevnlig rekrutterer våre studenter.

15 31 Regnskapsmedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid Regnskapsmedarbeider er en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid med økonomi- og regnskapsfunksjonen i det moderne næringslivet. Utdanningen kombinerer opplæring i det regnskapstekniske med lønns- og personalarbeid. Studentene vil etter endt utdanning inneha en kompetanse som er aktuell i de aller fleste bedrifter, både i offentlig og privat sektor. I tillegg benytter vi markedsledende programvare, noe som bidrar til at våre studenter er attraktive på arbeidsmarkedet. MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Treider Fagskoler har som målsetting å gi studentene en praktisk og direkte yrkesrettet udanning som gjør dem attraktive for næringslivet. Vi har fokus på å gi studentene en grunnplattform som inneholder god regnskapsforståelse, ivaretar kravet om riktig føring av regnskap og lønn, og at gjeldende lovverk følges. Gjennom utdanningen får studentene innføring i økonomi, budsjettering, regnskapsføring, fakturering, årsavslutning samt lønns- og personalarbeid. Gjennom utdanningen benyttes aktivt markedsledende programvare. Vi gir full opplæring i økonomisystemet Visma Global. Systemet gir oversikt over en bedrifts økonomiske stilling. Mye av undervisningen er casebasert for å få en best mulig tilnærming mot arbeidslivet. Studentene vil også få en innføring i et lønnssystem. Utdanningen Regnskapsmedarbeider gir også kunnskap om hvordan et aksjeselskap er bygget opp og hvilke lover og regler som regulerer økonomi-, lønnsog personalområdet i norske bedrifter. Ved gjennomført utdanning skal studentene inneha den kompetansen som kreves for å utføre et tilfredsstillende arbeid i en hvilken som helst bedrift som regnskapsmedarbeider, samt ha en helhetlig forståelse vedrørende økonomi- og regnskapsfunksjonen og dennes plassering i organisasjonen. BEDRIFTSØKONOMI OG ANALYSE Bedriftsøkonomi handler om å utarbeide og bearbeide regnskapstall slik at resultatet belyser sentrale størrelser i bedriftens økonomi på en lettfattelig måte. Grunnlaget for å fatte strategiske riktige beslutninger i en bedrift er derfor nært tilknyttet bedriftsøkonomien og analysen av relevante regnskapstall. Forholdet mellom ulike regnskapselementer kan uttrykkes i enkle forholdstall, såkalte nøkkeltall. Økonomiske rapporter (ulike perioderegnskap) vil i stor utstrekning bestå av regnskapsmessige konsentrater av nøkkeltall. Dette er opplysninger som enhver ledelse forventer at en økonomi-/regnskapsavdeling skal kunne skaffe til veie. Kunnskaper om hvordan slike rapporter kan fremstilles og brukes er derfor en forutsetning for å kunne fungere i en økonomi- og regnskapsavdeling. Studenten må opparbeide en generell forståelse for økonomiske og regnskapsmessige sammenhenger samt årsaks- og virkningsforhold. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også bli i stand til kunne analysere en bedrifts nøkkeltall, og kunne definere en bedrifts økonomiske ståsted på bakgrunn av denne informasjonen. Eksempler på nøkkelbegreper som skal analyseres er lønnsomhet, likviditet, soliditet, rentabilitet og skjulte reserver. Studentene skal også kunne gjøre rede for bedriftsøkonomiske begreper og terminologi, ulike kostnadstyper samt kunne forstå, anvende og sette opp ulike kalkylemodeller. I tillegg til dette må man kunne behandle en del sentrale poster i et årsoppgjør, som for eksempel varelagervurderinger og kundefordringer. Som student vil du også få innsikt i alle sentrale regnskaps- og skatteregler samt sentrale regler i aksjeloven. Det

16 33 gis også opplæring i skatteberegninger i forbindelse med utsatt skatt, betalbar skatt og andre skattemessige vurderinger. ØKONOMISYSTEMET - Visma global På mange måter er regnskapssystemet selve ryggraden i det økonomiske styringssystemet i enhver virksomhet. Det er fra regnskapssystemet at økonomene genererer sine økonomiske rapporter som i stor utstrekning består av regnskapsmessige konsentrater, nøkkeltall og grafiske presentasjoner. Disse rapportene gir ledelsen opplysninger og data som er sentrale i styringen av virksomhetens drift. Av den grunn danner regnskapslæren sammen med bedriftsøkonomien basis for Regnskapsmedarbeider. Gjennom arbeidet med emnet ønsker vi at studenten skal opparbeide en positiv forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy. Studentene vil i faget Økonomisystemet direkte anvende den kunnskapen som er tilegnet gjennom faget Bedriftsøkonomi og analyse. Studenten vil jobbe i det markedsledende økonomisystemet Visma Global med realistiske caseoppgaver etter de samme prinsippene som følges i bedrifter. I praksis betyr dette at man foretar periodeavslutninger, lager termin- og omsetningsoppgaver og gjør nødvendig avstemningsarbeid for å utarbeide rapporter i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Visma Global er et helhetlig økonomisystem som gir deg full oversikt over en bedrifts verdier. Verktøyet er avansert, men forholdsvis enkelt i bruk. Et av fokusene i bruken av Visma Global er den dynamiske rapporteringen. For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger og hvor det er mulig å tjene/spare penger. Rapporteringer som viser faktiske inntekter og kostnader opp mot budsjett, og analyse av dette, er ofte grunnlaget for beslutningsprosessen i bedriften. Styring mot budsjetter er derfor viktig. Det er viktig at studentene forstår og erfarer at alle elementer i regnskapsføringen, eksempelvis fakturering, purringer, budsjett etc., knyttes sammen til et helhetlig økonomisystem. LØNN OG PERSONAL I en økonomiavdeling stilles gjerne særskilte krav til den ansattes kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Det er derfor viktig at utdanningen som Regnskapsmedarbeider gir en viss breddekunnskap. Faget fokuserer på en praktisk anvendelse av lovverket og de ulike regulativer, da særskilt innenfor lønnsområdet. Faget trekker linjene fra praktisk lønnsarbeid til personalarbeid. Vi fokuserer på personallovgivning (arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven), sykelønnsordningen, avtaleverket (hovedavtalen, tariffavtaler og overenskomster) og innmeldinger i registre (AA-registeret og Rikstrygdeverket). Dette er relevante områder å kjenne til. I tillegg gis det en innføring i temaene HMS og virksomhetsorganisering. SEMESTEROPPGAVE Alle studentene skal gjennomføre en tverrfaglig semesteroppgave med hovedfokus på Visma Global. Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet. Studentene vil gjennom arbeidet med oppgaven benytte kompetansen som er tilegnet på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. På denne måten gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av studentenes kompetanse ved endt utdanning. Semesteroppgaven skal gjennomføres individuelt og skal innleveres mot slutten av studiet. Studentene vil få bedømt sin oppgave med karakterer på lik linje med andre eksamener. Egen sensorvurdering av denne legges ved Vitnemålet. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Studentene går opp til tre eksamener; Bedriftsøkonomi og analyse, Visma Global og Lønn og personal. I tillegg skal studentene gjennomføre en individuell semesteroppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en test i IT og regnskapsforståelse ved studiestart. Ved manglende grunnleggende kunnskaper må studenten gjennomføre skolens forkurs i regnskap og/eller skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. Forkurset i regnskap er del av timeplanen. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

17 35 Lønnsmedarbeider Halvårig utdanning på dagtid - Ett år på kveldstid En praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg til en ettertraktet medarbeider i lønns- og personalavdelingen både i privat- og offentlig sektor. Kompetansen du får etter endt utdanning vil være aktuell for de aller fleste bedrifter i Norge, uavhengig av sektor og størrelse. Etterspørselen i arbeidsmarkedet er stor. Foto: Marianne Overaa MÅLSETTING FOR UTDANNINGSLØPET Hovedmålsettingen vår er å gi deg en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Du skal se lønnsfunksjonen i en større sammenheng, både som en funksjon i organisasjonen og som en del av personalforvaltningen. Du lærer hvilken viktig ressurs de ansatte er og ser hvordan denne ressursen kan tas vare på og utvikles gjennom god personalforvaltning. Vi legger opp til caserelatert undervisning (der det er hensiktsmessig) og knytter på denne måten undervisningen tettest mulig opp mot det virkelige arbeidsliv. Vårt mål er at studenter fra Treider Fagskoler ikke skal møte ubehagelige overraskelser i arbeidsmarkedet etter endt utdanning, men at overgangen er glidende. Vi bruker aktivt moderne, markedsledende og yrkestilpassede IT-verktøy gjennom opplæringen. Treider Fagskoler benytter programvarene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn som er de mest brukte lønnssystemene i Norge. Kunnskap om begge programmene er etterspurt i arbeidsmarkedet og jobbmulighetene bedres ved at man innehar kompetanse tilknyttet begge systemene. I tillegg benytter vi Sticos web som er et omfattende elektronisk oppslagsverk. LOVBESTEMMELSER OG AVTALEVERK Faget er en innføring i lovverket som griper inn i lønnsmedarbeiderens arbeidsfelt og gir et bilde av hvilke krav som stilles til utførelse av det daglige arbeidet samt pliktig rapportering til offentlige myndigheter. Relevante lover i denne sammenhengen er Arbeidsmiljøloven, Skattebetalingsloven, Folketrygdloven, Ligningsloven og Skatteloven. Det vil også vektlegges hvordan avtaleverket mellom partene i arbeidslivet fungerer og hva de ulike avtalene inneholder. Arbeidstakerorganisasjoner (eks. LO) og arbeidsgiverorganisasjoner (eks. NHO) er naturlige diskusjonsgrunnlag i denne sammenheng. Temaer som gjennomgås i faget er: Hovedavtaleverket Tariffavtaler Overenskomster Arbeidsavtaler etc. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å kunne utføre et tilfredsstillende arbeid. LØNNSARBEID I faget lønnsarbeid fokuserer vi på praktisk lønnsteori og ser detaljert på hvordan lønnsarbeidet reguleres i lover og forskrifter. Lover og forskrifter er i stadig endring og vi vektlegger arbeidsmetoder som til enhver tid setter oss i stand til å være oppdatert på disse endringene. Det er avgjørende at man har tilegnet seg tilstrekkelig lønnsteori til å mestre praktisk lønnsføring. Faget omhandler følgende emner: Lønn og skatt Trekkplikten Lønnsinnberetning Arbeidsgiveravgift Lønnsutbetalinger Ansatt eller næringsdrivende? Pensjoner Naturalytelser Godtgjørelser Regulativer / særavtaler Refusjoner Trekk i lønn Årsoppgaver

18 37 lønnssystemet - Visma lønn Hovedtyngden av oppæringen vil bli gjennomført med bruk av Visma Lønn. Dette er et standard lønnssystem med rutiner og løsninger for nær sagt alle bransjer. I de fleste bedrifter er lønnssystemet integrert med regnskapssystemer og andre programmer. På denne måten blir lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver en del av bedriftens helhetlige økonomiog personalsystemer. Målsetningen med faget er at du skal få en grundig innføring i Visma Lønn, og kunne sette lønnsteorien inn i en praktisk sammenheng. Gjennom undervisningen vil det være fokus på de daglige arbeidsoppgavene en lønnsmedarbeider har. Eksempler på dette kan være registrering av ansatte, lønns- og arbeidsavtaler, utgiftsgodtgjørelser, naturalytelser, reiseregninger, overtidstimer, pensjonsordninger, fravær og permisjoner. En stor del av lønnsmedarbeiderens oppgaver er å vurdere grunnlaget for lønnskjøringene, og til enhver tid være sikker på at registreringene i lønnssystemet er i tråd med lover, regler og satser som gjelder. Gjennom undervisning og caseoppgaver vil du i dette faget også lære alt om opprettelse av ny klient, innsending av terminoppgaver, rapporteringer, og årsavslutning med lønns- og trekkoppgaver. I faget Visma Lønn benytter vi de markedsledende programvarene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn. Dette er anerkjente og velfungerende løsninger for de aller fleste bedrifter. Kompetansen du får i disse programmene er høyt verdsatt i arbeidsmarkedet. ARBEIDSRETT MED ORGANISASJONSTEORI Dette er et fordypningsfag i arbeidsrett hvor vi ser nærmere på rettigheter og plikter i arbeidslivet. Vi setter arbeidsrettsreglene i sammenheng med lovverket forøvrig og bygger på anvendelse av juridisk metode. Relevante emner i faget er: Faget innebærer også et fokus på organisasjonsteori. Lønnsarbeidet er en av mange funksjoner i en bedrift eller organisasjon, og utgjør en del av bedriftens totale personalforvaltning. Målet med denne delen av faget er at vi skal se lønnsfunksjonen i en større sammenheng og forstå hvordan personalforvaltningen i en bedrift har innflytelse på rutiner og systemer for lønn. Organisasjonsteorien inndeles i tre hovedtema: Organisasjonen og personalforvaltningen Ledelse og kultur Helse, miljø og sikkerhet SEMESTEROPPGAVE Alle studentene skal gjennomføre en tverrfaglig semesteroppgave ved bruk av Visma Lønn. Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet. Studentene vil gjennom arbeidet med oppgaven benytte kompetansen som er tilegnet på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. På denne måten gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av studentenes kompetanse ved endt utdanning. Semesteroppgaven skal gjennomføres individuelt og skal innleveres mot slutten av studiet. Studentene vil få bedømt sin oppgave med karakterer på lik linje med andre eksamener. Egen sensorvurdering av denne legges ved Vitnemålet. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over ett semester eller på kveldstid (deltid) over to semestre. EKSAMEN Studentene går opp til to eksamener: Juridisk lovverk (med organisasjonsteori) og Lønnsarbeid (Visma lønn/huldt & Lillevik). I tillegg skal studentene gjennomføre en individuell semesteroppgave. Ved bestått eksamen i alle fag inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Se for mer informasjon om dette. FORKUNNSKAPER / FORKURS Det gjennomføres en IT-test ved studiestart. Dersom søker mangler grunnleggende IT-ferdigheter må søker gjennomføre skolens forkurs i IT. Forkurset i IT gjennomføres andre helg etter oppstart. Finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Foto: Marianne Overaa Rettigheter og plikter i arbeidslivet Arbeidsmiljøet Permisjoner og permittering Opphør av arbeidsforhold Virksomhetsoverdragelse Tilsyn og tvister Kollektive arbeidskonflikter Foto: Calle Huth

19 39 Regnskapskonsulent Ettårig utdanning på dagtid Med utdanningen Regnskapskonsulent tilbyr Treider Fagskoler en yrkesrettet utdanning for å kunne ivareta økonomi- og regnskapsfunksjonen i en liten eller mellomstor bedrift. Det legges stor vekt på praktisk arbeid, og studiet er bygget rundt de praktiske arbeidsoppgavene som utføres innen økonomi i en virksomhet. Karrieremuligheter Gjennom studiet arbeider du hele tiden med store og små oppgaver, og over tid utvikles evnen til å se muligheter og løsninger på faglige og praktiske utfordringer. Dette er en praktisk utdanning med pensum fra virkeligheten. Utdanningen er tilpasset bredden i de krav som stilles til en regnskapsfører eller økonomimedarbeider i en liten eller mellomstor bedrift, samt til medarbeidere i en avdeling for regnskapsføring generelt. Det har tradisjonelt vært gode muligheter for jobb etter en slik utdanning. Næringslivet har behov for Regnskapskonsulenter både i oppgangstider og nedgangstider. For å kunne bruke regnskapet som et styringsverktøy må bedriftene hele tiden være à jour. Regnskapet må analyseres og rapporter må lages. Regnskapet danner også grunnlaget for budsjettene. Disse behovene tas høyde for i dette studiet og er naturlige deler av pensum og undervisningen. Du blir dermed godt kvalifisert for yrkeslivet. Grunnleggende bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi handler om å konsentrere og bearbeide regnskapstallene slik at resultatet på en lett forståelig måte belyser sentrale størrelser i bedriftens økonomi. På den måten blir bedriftsøkonomien et viktig redskap for å måle den økonomiske helsetilstanden i en bedrift, og utgjør en vesentlig del av det grunnlaget en virksomhet trenger for å fatte fornuftige beslutninger. I faget er det også fokus på kostnadsarter som bl.a. innbærer å skille mellom variable og faste kostnader. Dette gir igjen grunnlag for interessante analyser som dekningsbidrag (bruttofortjeneste), break even (den omsetningen som verken gir overskudd eller underskudd) og dermed den sikkerhetsmarginen som ligger i driften. Innføring i regnskap og faktura Gjennom arbeidet med dette faget ønsker vi at du skal opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy. Videre ønsker vi at du skal kunne se og forklare sammenhengen mellom manuell og elektronisk regnskapsføring, mellom konti og registre og forstå arbeidsgangen ved elektronisk regnskapsføring. Som praktisk verktøy i faget brukes Visma Global regnskapssystem. Programmet er en av markedslederne innen regnskapsprogrammer som er beregnet for små og mellomstore bedrifter. Videregående regnskap, ordre, lager I dette faget vektlegges praktisk bruk av et elektronisk regnskaps- og ordresystem. Å sørge for at de riktige varene er på rett sted i riktig antall til rett tid, omtales som logistikk. I en mer kompleks verden der marginer synes å bli stadig mindre, er god logistikk i ferd med å bli en kritisk konkurransefaktor for stadig flere bedrifter og virksomheter. I dette emnet brukes Visma Global ordreog fakturaprogram. Her behandles emnene ordreregistrering, fakturering, lagestyring, salgsstatistikk og innkjøp. Regnskapsteori med praktisk arbeid I dette faget tar vi for oss selve regnskapsteorien fra grunnen av. Dette gjøres gjennom forståelse av kontoplanen og hvordan grunnleggende forretningstilfeller samles på aktuelle kontoer. Føring skjer på T-kontoer og andre tabellariske oppsett med avslutning av en periode mot resultat og balanse. Årsavslutningen står sentralt, og her vil en grundig gjennomgang av emner som periodisering og disponering av resultat finne sted.

20 41 Regnskapsføring og økonomiarbeid Her har vi samlet noen av de emnene vi mener er viktigst for å bygge opp et helhetssyn på regnskapsfaget. Her drøftes og forklares sammenhengen mellom fagområdene, og her ser vi på hvordan den datatekniske integrasjonen er tenkt. Vi tar med de emnene som ikke dekkes av de andre modulene, men som er vesentlige for helheten og viktige for å bygge opp en bredere kompetanse. Blant annet kan vi nevne arbeidet med og systematiseringen av årsoppgjøret avstemming, periodisering, remittering, telebank, purring og inkasso, momsoppgjør og forskjellige rapporter. På denne måten skal emnet hjelpe deg til å bygge opp en helhetlig forståelse for regnskapsførerens arbeidsoppgaver slik de fordeler seg gjennom regnskapsåret. Dette faget skal være samlende for all undervisning. lønn og personal Arbeidet med lønn er en viktig del av personalforvaltningen i en bedrift. I dette faget gis det opplæring i lønnsteorien, bl.a. med en oversikt over lover, regler og rapportering til myndighetene, og med de forskjellige typer lønn og trekk. Videre gis det en praktisk opplæring i bruk av Huldt & Lilleviks lønnsprogram med faste registre og periodisk avlønning. Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter og foretak. Å ha oversikt over og styring med lønnskostnadene er derfor viktig for bedriftens styring av egen økonomi. Videregående lønn Arbeid med lønn er en kompleks arbeidsfunksjon med stor betydning for virksomheten. Lønningsarbeid krever kunnskap og kompetanse, og det er denne kompetansen fagmodulen skal hjelpe deg til å komplettere. Her viderefører vi arbeidet med lønn og elektroniske lønnssystemer. Vi ser bl.a. på terminoppgjør, aktuelle lister, rapporter og årsavslutninger for lønn. Vi går dypere inn i lønnsteorien og i oppsettet av programmet, og bruker programmets mer avanserte funksjoner. Dette er en forutsetning dersom du ønsker å ta ansvar for lønningsarbeidet, eller dersom du som regnskapskonsulent ønsker å kunne beherske regnskapsføring av lønn. Egen bedrift Faget tar sikte på å gi studentene en innføring i hvordan en bedrift planlegges og etableres og hvilke funksjoner en bedrift består av. Hovedhensikten er imidlertid ikke å skape entreprenører men gjennom faget skal studentene få et innblikk i bedriftens indre liv og i større grad forstå helheten i en bedrift og dermed kunne fungere optimalt i den rolle man senere skal bekle. Innføring i MS Office Faget gir praktiske ferdigheter i det å kunne opprette og behandle brev og andre dokumenter, herunder lister og enkle tabelloppsett i Word og Excel. Denne kompetansen vil komme godt med i forbindelse med selve skolearbeidet og med caser og prosjekter. Her vil det være behov for å bearbeide, ferdigstille og distribuere store og små dokumenter på en effektiv måte. PRAKTISK INFORMASJON VARIGHET OG TIMEBELASTNING Utdanningen tar du på dagtid (fulltid) over to semestre, altså ett skoleår. EKSAMEN Det gjennomføres eksamen i alle fag. Ved bestått eksamen i alle fag utstedes vitnemål. OPPTAKSKRAV Fullført videregående opplæring. Realkompetanse kan kompenserere for manglende utdanning. praksis Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til jobbpraksis én dag i uken. Praksisen skal være fagrelevant. Se for mer informasjon om dette. finansiering Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste! Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Vår 2010. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. www.folkeuniversitetet.no

Vår 2010. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. www.folkeuniversitetet.no Vår 2010 Yrke og utdanning Data Kultur og fritid Språk 1 www.folkeuniversitetet.no HVA DRøMMER DU OM A KUNNE Oversiktstabell Nordhordland, Sotra og Askøy s. 38. KULTUR OG FRITID Maling og tegning 17 Det

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer